Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015"

Transcript

1 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Logistics με έτος ίδρυσης το 1907 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις: στη Μαγούλα Αττικής: m2 στεγασμένων & m2 υπαίθριων αποθηκών σε m2 γηπέδου στη Σίνδο Θεσσαλονίκης: m2 στεγασμένων & m2 υπαίθριων αποθηκών σε m2 γηπέδου Η εγκατάσταση της Μαγούλας αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία εγκατάσταση Logistics στον Ελλαδικό χώρο τόσο από πλευράς στεγασμένων χώρων όσο και γηπέδου Η εταιρεία απασχολεί συνολικά 132 εργαζομένους

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 H Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών 3 rd Party Logistics στους ακόλουθους τομείς: υπηρεσίες Logistics για εμπορεύματα και διαχείριση αρχειακού υλικού υπηρεσίες Logistics και PDI/PDS για οχήματα έκδοση Τίτλων επ Ενεχύρω για εμπορεύματα ή οχήματα που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ή υπό προϋποθέσεις εκτός αυτών με την ίδρυση Ιδιωτικών Παραρτημάτων, για χρηματοδότηση από ελληνικές ή ξένες τράπεζες

4 LOGISTICS - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4 Τα Logistics αποτελούν μία από τις βασικότερες λειτουργίες κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μαζί με τη ναυτιλία συνεισφέρουν σε ένα ποσοστό της τάξης του 10% στο ΑΕΠ της χώρας. Λόγω της έντασης του μεταφορικού έργου το οποίο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας αυτής και των μεγάλων εγκαταστάσεων (αποθηκών) που χρησιμοποιεί αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και την κοινωνία σε μεγάλο βαθμό. Η ΠΑΕΓΑΕ αντιμετωπίζει την αλληλεπίδραση αυτή ως μία πρό(σ)κληση απέναντι στην κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές έχοντας δημιουργήσει ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και εκπονήσει πλάνο αειφορίας

5 ΑΕΙΦΟΡΙΑ και ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 5 ΑΕΙΦΟΡΙΑ είναι η ικανοποίηση του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες (Ε.Ε., 2014) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΕΚΕ) είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητες τους (Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ, 2014) Η αειφορία συνδέεται άμεσα με την ΕΚΕ, καθώς εάν μία εταιρεία επιθυμεί να συνδυάζει μακροπρόθεσμα κερδοφορία με ηθική συμπεριφορά, κοινωνική δικαιοσύνη και περιβαλλοντική φροντίδα θα πρέπει να εξετάζει την επίδοση και τον αντίκτυπο που έχουν οι καθημερινές δραστηριότητες της στους βασικούς άξονες που περιλαμβάνει η ΕΚΕ (περιβάλλον, άνθρωποι, κοινωνία, αγορά) (GRI, 2014)

6 ΟΙ 4 ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Εκπομπές καυσαερίων Ενέργεια Μεταφορές Νερό Υλικά Βιοποικιλότητα Ανακύκλωση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Απασχόληση Υγιεινή και ασφάλεια Εκπαίδευση-επιμόρφωση Ίσες ευκαιρίες Έλλειψη διακρίσεων Σεβασμός της γνώμης των εργαζομένων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΓΟΡΑ Κοινότητα Διαφθορά Δημόσια πολιτική Υγιής ανταγωνισμός Υπεύθυνες προμήθειες Ικανοποίηση πελατών Απόρριψη και επαναχρησιμοποίηση Εξασφάλιση ποιότητας

7 ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 7 Η αειφορία αποτελεί κομμάτι της επιχειρηματικής λειτουργίας για πολλές εταιρείες παροχής υπηρεσιών Logistics στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο DB SCHENKER (Γερμανία) KUEHNE+NAGEL (Γερμανία) DHL (Γερμανία) UPS (Η.Π.Α.) Η ΠΑΕΓΑΕ είναι η πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Logistics στην Ελλάδα που εκπόνησε ολοκληρωμένο πλάνο αειφορίας (sustainability plan) το οποίο και ακολουθεί.

8 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 8 Ενίσχυση φήμης της εταιρίας μέσω αναγνώρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της. Βελτίωση της εσωτερικής συνοχής και αύξηση της παραγωγικότητας. Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με προμηθευτές, πελάτες, υπεργολάβους και λοιπούς συνεργάτες. Ενίσχυση των σχέσεων, της προώθησης και της θετικής εικόνας της επιχείρησης σε τοπικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο (διαφάνεια εταιρείας). Ενίσχυση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή (1 στους 5 ευρωπαίους καταναλωτές είναι διαθέσιμοι να πληρώσουν ακριβότερα προϊόντα με περιβαλλοντικό και κοινωνικό υπόβαθρο ή να σαμποτάρουν μέσα από την αποχή κατανάλωσης, προϊόντα που παράγουν επιχειρήσεις οι οποίες καταστρατηγούν βασικούς κανόνες ΕΚΕ) Πηγές: Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2014, NSW Environment & Heritage, 2014

9 ΠΛΑΝΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΠΑΕΓΑΕ 9 Περιλαμβάνει δράσεις στους τέσσερις άξονες: Περιβάλλον, Άνθρωποι, Κοινωνία και Αγορά. Υποστηρίζει το όραμα της ΠΑΕΓΑΕ για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων οι οποίες θέτουν τις βάσεις για τη δημιουργία άμεσων και στιβαρών αποτελεσμάτων στους παραπάνω άξονες. Υποστηρίζει την υλοποίηση του οράματος της ΠΑΕΓΑΕ το οποίο στηρίζεται σε τρεις βασικές προτεραιότητες : α) δέσμευση για την ύπαρξη προόδου στους στόχους που έχουν τεθεί β) επικέντρωση σε τρεις βασικές περιοχές όπου η ΠΑΕΓΑΕ μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά: i) Εξοικονόμιση ενέργειας, ii) Δράσεις για την κοινωνία, iii) Παροχή αειφόρων υπηρεσιών logistics γ) έμφαση στην καινοτομία και στις συνέργειες για τη δημιουργία νέων προοπτικών σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)

10 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10 Εξοικονόμιση ενέργειας: Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας LED Τοποθέτηση αυτόματων διακοπτών και αισθητήρων φωτισμού Χρήση υψηλής ενεργειακής κλάσης εξοπλισμού Μαζική μεταφορά εργαζομένων Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) Αύξηση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας

11 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11 Εξοικονόμιση νερού: Συλλογή βρόχινου νερού και επαναχρησιμοποίηση του Προληπτική συντήρηση δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης Χρήση υψηλής ενεργειακής κλάσης εξοπλισμού Φιλικότερα συστήματα πλύσης οχημάτων Ανακύκλωση επαναχρησιμοποίηση υλικών: Χρήση ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. χαρτί εκτυπώσεων) Ανακύκλωση υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο) Επαναχρησιμοποίηση υλικών (παλέτες)

12 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12 Μείωση εκπομπών αερίων ρύπων: Υπολογισμός και παρακολούθηση αερίων ρύπων Αντικατάσταση υφιστάμενου στόλου οχημάτων Προγράμματα εκπαίδευσης οδηγών Βελτιστοποίηση διαδικασιών δρομολόγησης Αύξηση συντελεστή πληρότητας (loading factor) Διατήρηση & προστασία βιοποικιλότητας: Ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα Προστασία βιοποικιλότητας Πιστοποίηση περιβαλλοντικών διαδικασιών: Πρότυπο ISO (περιβαλλοντική διαχείριση) EN (υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας και αέριων θερμοκηπίου κατά τη μεταφορά)

13 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 13 Καταπολέμηση της διαφθοράς: Δημιουργία κώδικα δεοντολογίας Εκπαίδευση και ενημέρωση εργαζομένων κατά της διαφθοράς Εσωτερική αξιολόγησης της εταιρείας κατά της διαφθοράς Σεβασμός ανθρώπινων δικαιωμάτων Παροχές προς τους εργαζόμενους: Συστηματική εκπαίδευση και εξειδίκευση Προγράμματα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία Ενημερωτικά προγράμματα σε θέμα υγείας και διαχείρισης συμπεριφοράς Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Κίνητρα οικονομικής φύσεως (δώρα προσωπικού, κλπ)

14 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 14 Σεβασμός της γνώμης των εργαζομένων: Βελτιωτικές προτάσεις εργαζομένων Ετήσια αξιολόγηση εργαζομένων από την εταιρεία Ετήσια αξιολόγηση της εταιρείας από τους εργαζόμενους Ισότητα των δύο φύλλων και παροχή ίσων ευκαιριών: Ισότητα των δύο φύλλων Ίσες ευκαιρίες εργαζομένων Προώθηση δικαιωμάτων των εργαζομένων: Εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων Ελάχιστη περίοδος ενημέρωσης εργαζομένων

15 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 Αντιμετώπιση διαφθοράς και διαφάνεια: Δημιουργία κώδικα δεοντολογίας και ενημέρωση εργαζομένων Σύστημα υποβολής και διαχείρισης περιστατικών διαφθοράς Εταιρική υπευθυνότητα: Δημιουργία ομάδας ΕΚΕ Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης ΕΚΕ Συνεισφορά στην κοινωνική ανάπτυξη: Εθελοντισμός ή οικονομική στήριξη εθελοντικών ενεργειών Δωρεές σε κοινωφελείς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα Υποστήριξη ευπαθών ομάδων Δυνατότητα πρακτικής άσκησης και παροχή βραβείων/υποτροφιών για σπουδές

16 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 16 Ικανοποίηση πελατών: Συστηματική έρευνα ικανοποίησης πελατών Επικοινωνία με εταίρους για ανταλλαγή απόψεων και βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών Σύστημα καταγραφής παραπόνων Υπεύθυνες προμήθειες: Πράσινες προμήθειες (Green procurement) Διαδικασίες Τιμολόγησης φιλικές προς το περιβάλλον Πληροφόρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες: Δημοσίευση πληροφοριών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας

17 ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΙ 17 Χρησιμοποιώντας τους δείκτες GRI φιλοδοξούμε να γίνουμε η πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Logistics που θα εκδώσει αναφορά (CSR report) για τις περιβαλλοντικές της δράσεις στο κλείσιμο της χρονιάς Προγραμματίζουμε το πλάνο ενεργειών για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν την περίοδο Δημιουργούμε τους στόχους για τα επόμενα έτη. Θέλουμε το παράδειγμά μας να βρει και άλλους μιμητές στο χώρο ώστε τα Logistics εκτός από πυλώνας της οικονομίας να αποτελούν και πυλώνα της αειφορίας.

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Φέτος, ο ΟΤΕ στην προσπάθειά του να ενημερώσει αλλά και να παρακινήσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιδείξουν μια πιο υπεύθυνη κοινωνικά συμπεριφορά, προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 06 1. Εταιρικό Προφίλ 08 1.1 Προφίλ του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 08 1.2 Παραγωγική και Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 "Μαζί και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" Παρουσία της Alpha Bank ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ALPHA BANK ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4

Μήνυμα της Διοίκησης 2. Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2013 1 Μήνυμα της Διοίκησης 2 Παρουσίαση Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ 4 1. Παρουσίαση Εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 8 1.1 Οικονομική Επίδοση Συμβολή στην Οικονομία 10 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία

Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία 1 Κοινωνικός Απολογισμός 2007 H WIND Hellas προχωρά στην έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού, ο

Διαβάστε περισσότερα

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα!

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Ομίλου Ideales ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. Αντί προλόγου 6 2. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 7 3. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 2012 2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου...

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

περιοχές καταλληλότατες για μέλισσες...

περιοχές καταλληλότατες για μέλισσες... 03 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 05 Εισαγωγή στον Αειφόρο Απολογισμό 1. ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 07 Η Εταιρεία 08 Το Ιστορικό 09 Η Δομή της εταιρείας 10 Η Στρατηγική και Ανάλυση 11 Η Αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση Πλήρης Έκδοση 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχετικά με τον Απολογισμό Αυτός είναι ο 9ος ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοιωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο 5ος ανεξάρτητα ελεγμένος και πιστοποιημένος Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ του ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΒΑΝΗ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ Κοινωνικός Απολογισμός 2005 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ O Όμιλος ΟΤΕ Σταθερή τηλεφωνία Ο OTE είναι ο μεγαλύτερος πάροχος σταθερής τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα και ο βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ JETOIL 2010 Εισαγωγή Το 2010 αποτέλεσε, κατά γενική ομολογία, μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία, δημιουργώντας συνθήκες και

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυµα Προέδρου.Σ. και ιευθύνοντος Συµβούλου 1. Εισαγωγικό Σηµείωµα 2. Η Vodafone και ο Όµιλος Vodafone 3. ιαχείριση της Βιώσιµης Ανάπτυξης 4

Μήνυµα Προέδρου.Σ. και ιευθύνοντος Συµβούλου 1. Εισαγωγικό Σηµείωµα 2. Η Vodafone και ο Όµιλος Vodafone 3. ιαχείριση της Βιώσιµης Ανάπτυξης 4 Περιεχόµενα Μήνυµα Προέδρου.Σ. και ιευθύνοντος Συµβούλου 1 Εισαγωγικό Σηµείωµα 2 Η Vodafone και ο Όµιλος Vodafone 3 ιαχείριση της Βιώσιµης Ανάπτυξης 4 Υπεύθυνη Λειτουργία 18 Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 3. Μήνυμα Υπεύθυνου ΕΚΕ... 5. Mamidoil Jetoil A.E. - H εταιρεία... 6. Ανθρώπινο Δυναμικό... 10

Εισαγωγή... 3. Μήνυμα Υπεύθυνου ΕΚΕ... 5. Mamidoil Jetoil A.E. - H εταιρεία... 6. Ανθρώπινο Δυναμικό... 10 Εισαγωγή... 3 Mήνυμα Aναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων... 4 Μήνυμα Υπεύθυνου ΕΚΕ... 5 Mamidoil Jetoil A.E. - H εταιρεία... 6 JETOIL και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη... 7 Αξιολόγηση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011

Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011 Nestlé Ελλάς Βιωσιμότητα & Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους Απολογισμός 2011 1 Στην σελίδα 79 θα βρείτε την Φόρμα Αξιολόγησης του Απολογισμού μας. Περιμένουμε τη γνώμη σας! 2 Nestlé Ελλάς / Bιωσιμότητα και

Διαβάστε περισσότερα