ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ....4 ΟΜΑΔΑ Α (ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ)...4 ΟΜΑΔΑ Β (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ) Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης πρακτικού μέρους) Σελίδα 2 από 20

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 20

4 3. Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ΟΜΑΔΑ Α (ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ) 1. Πότε δυο δυνάμεις λέγονται αντίθετες και πόση είναι η συνισταμένη δυο αντίθετων δυνάμεων που δρουν σε ένα σώμα 2. Υπολογίστε σε joules το έργο που παράγεται από το βάρος ενός σώματος μάζας 50kg που πέφτει κατακόρυφα από ύψος 3,80 m 3. Τι ονομάζεται κέντρο βάρους ενός σώματος και τι κεντροβαρικός άξονας; 4. Πως σχηματίζεται ένα θετικό ιόν, πως ένα αρνητικό και πως μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική τάση; 5. Τι ονομάζονται καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος και τι κακοί αγωγοί. αναφέρεται παραδείγματα; 6. Περιγράψτε το φαινόμενο που δημιουργείται κατά τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος από μια αντίσταση 7. Τι γνωρίζετε για την διασφάλιση ποιότητας; 8. Ποια είναι τα γενικά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε σύστημα ποιότητας; 9. Που χρησιμοποιείται η αλυσιδωτή δειγματοληψία; 10. Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται ο έλεγχος μέσης τιμής; 11. Αναφέρετε περιληπτικά τα στάδια για την σωστή επιλογή, εκτέλεση και ανάλυση στατιστικών πειραμάτων 12. Αναφέρετε περιληπτικά τα στάδια για την βελτιστοποίηση παραμέτρων με τη μεθοδολογία επιφάνειας απόκρισης 13. Να ερμηνεύσετε τα αρχικά τον όρων Χ.Α.Δ.Α., Χ.Υ.Τ.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ 14. Να ερμηνεύσετε τα αρχικά του όρου Σ.Μ.Α. 15. Να ερμηνεύσετε τα αρχικά του όρου Κ.Δ.Α.Υ. 16. Να ερμηνεύσετε τα αρχικά των όρων MRFs και RDF και να αποδώσετε τους ελληνικούς όρους. 17. Να εξηγήσετε τον αγγλικό όρο compost και να αποδώσετε τον ελληνικό όρο 18. Το Autocad δέχεται πολλά στοιχειώδη γεωμετρικά σχήματα ή αντικείμενα. Να αναφέρετε τα πιο κοινά από αυτά. 19. Τι εννοούμε με τον όρο «στερεά απόβλητα» και ποιες κατηγορίες αποβλήτων περιλαμβάνονται στα Αστικά Στερεά Απόβλητα; 20. Να περιγράψετε τα πιο συνηθισμένα μέσα προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων. 21. Να περιγράψετε τα μέσα για τη συλλογή και μεταφορά των στερεών απορριμμάτων 22. Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται η ελάττωση του μεγέθους των Αστικών Στερεών Αποβλήτων κατά την επεξεργασία τους; 23. Ποιος είναι ο σκοπός της ελάττωσης του μεγέθους των Αστικών Στερεών Αποβλήτων; 24. Σε ποια υλικά στοχεύει ο μαγνητικός διαχωρισμός; 25. α. Τι σημαίνουν τα αρχικά Υ.ΠΕ.Κ.Α. ; β. Τι σημαίνει Ε.Υ.ΠΕ. ποιο είναι το κεντρικό της αντικείμενο και ποιες αρμοδιότητες έχει ; (7 λεπτά) Σελίδα 4 από 20

5 26. Αν ένας πολίτης κατοικεί σε έναν οικισμό του νομού Μαγνησίας και ένα εργοστάσιο εγκατασταθεί σε κοντινή απόσταση προκαλώντας του όχληση με τους ρύπους του, σε ποια υπηρεσία θα τον συμβουλεύατε να αναφερθεί ; 27. Η συσσώρευση απορριμμάτων παγκοσμίως χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα της εποχής µας. Στη χώρα µας θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η δυσκολία αντιμετώπισης του προβλήματος έγκειται στην αλληλεπίδραση πολλών παραµέτρων. Ποιες είναι αυτές; 28. Ποιο είναι το αντικείμενο της οικολογίας και τι ονομάζουμε οικοσύστημα; 29. Η έκρηξη ενός ηφαιστείου ανήκει στην κατηγορία της φυσικής ή της ανθρωπογενούς ρύπανσης; Γιατί η ανθρωπογενής ρύπανση θεωρείται πιο επικίνδυνη; σε τι διαφέρουν τα δύο είδη ; 30. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 75/442/ΕΟΚ θεσμοθέτησε τη γενική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τι σημαίνει αυτό; μπορεί να βρει εφαρμογή στη Διαχείριση των Στερεών αποβλήτων ; 31. Γιατί πολλές επιχειρήσεις επενδύουν στο πρόγραμμα ΥΑΕ (Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία); Είναι θετικό ή αρνητικό γι αυτές; τι κερδίζουν; 32. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση οικ /Δ10.96/ ποια είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας; 33. Τι άμεσους & έμμεσους κινδύνους διατρέχει ένας εργαζόμενος στη Διαχείριση των Αποβλήτων ; 34. Σκοπός των Μελετών Πυροπροστασίας ή πυρασφάλειας είναι η εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας στα κτίρια, ο οποίος ενσωματώνει τις απαιτήσεις και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση πυρκαγιάς, προκειμένου να εκπληρώνονται τρεις βασικοί στόχοι. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι ; 35. Πότε πρέπει να τοποθετούνται πυροσβεστήρες σ ένα κτίριο εργασίας; 36. Στον παρακάτω πίνακα συμπληρώστε το κατασβεστικό υλικό σε κάθε περίπτωση: ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ Α Β ΚΑΙΌΜΕΝΑ ΕΊΔΗ ΣΥΝΉΘΗ-ΚΑΙΌΜΕΝΑ ΥΛΙΚΆ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ, ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ, ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΛΟΙΠΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ). ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ Γ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ Δ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ ΒΟΜΒΕΣ Κ.ΛΠ. 37. Ένα σώμα δέχεται δυνάμεις f1 και f2 που είναι κάθετες μεταξύ τους και έχουν μέτρα f1=4n και f2=3n. Nα υπολογιστεί η συνισταμένη δύναμη με γραφικό και αναλυτικό τρόπο 38. Το σώμα Σ βρίσκεται πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο του σχήματος. Να σχεδιαστεί το διάνυσμα του βάρους του και να αναλυθεί, όπως και η δύναμη F σε μια διεύθυνση παράλληλη και σε μια κάθετη στο κεκλιμένο επίπεδο; (14 λεπτά) Δίνονται: F=5N, φ=30 0 και βάρος Β=7Ν. Σελίδα 5 από 20

6 39. Να περιγράφει η μεθοδολογία προσδιορισμού του κέντρου βάρους ενός σώματος με τη μέθοδο της διπλής ανάρτησης 40. Τι γνωρίζετε για τη ροπή της τριβής στους στροφείς; 41. Τι είναι ο μετατροπέας ροπής στρέψης; 42. Να αναφέρετε τα κυριότερα μέσα ατομικής προστασίας από το ηλεκτρικό ρεύμα (12 λεπτά) 43. Να δώσετε τους ακόλουθους ορισμούς; 1. Σφάλμα μέτρησης 2. Διακρίβωση (calibration) 3. Εύρος μέτρησης 4. Ευαισθησία οργάνου (sensitivity). 44. Τι ονομάζεται απόλυτη πίεση, τι σχετική και ποια είναι η μαθηματική σχέση που τις συνδέει; (12 λεπτά) 45. Να αναφερθούν τα όργανα μέτρησης μήκους και χρόνου και να περιγράφει η μεθοδολογία μέτρησης 46. Τι γνωρίζετε για τα διαστήματα εμπιστοσύνης; 47. Τι οφέλη αποφέρει η σωστή χρήση των διαγραμμάτων ελέγχου που δικαιολογούν την ευρύτατη εφαρμογή τους; 48. Που συνιστάται το ομαδικό διάγραμμα ελέγχου; 49. Ένα σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων αποτελείται από επιμέρους λειτουργικές διεργασίες. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ροής των διεργασιών αυτών. 50. Να ιεραρχήσετε διάφορες μεθόδους διαχείρισης στερεών αποβλήτων που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδεικνύοντας στην κορυφή την προτιμητέα μέθοδο. 51. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ροής ενός συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων. 52. Να εξηγήσετε τη λειτουργία των εντολών ROTATE, BREAK και TRIM στο Autocad 53. Να εξηγήσετε τη λειτουργία των εντολών EXTEND, CHAMFER και FILLET στο Autocad. 54. Πώς συμβολίζεται το φίλτρο, το ψυγείο, ο θερμαντήρας υδραυλικού υγρού, το μανόμετρο και το θερμόμετρο σε ένα υδραυλικό σύστημα; Σελίδα 6 από 20

7 55. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την ελάττωση του μεγέθους των Αστικών Στερεών Αποβλήτων. 56. Να αναφέρετε τα είδη των κοσκίνων που χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό των υλικών και να περιγράψετε τη λειτουργία τους. 57. Με ποιους τρόπους γίνεται ο διαχωρισμός των συστατικών από τα Αστικά Στερεά Απόβλητα; 58. Να περιγράψετε τη διαδικασία διαχωρισμού ανάμικτου χαρτιού και χαρτονιού. 59. Να περιγράψετε τη διαδικασία διαχωρισμού Αλουμινίου 60. Να περιγράψετε τη διαδικασία διαχωρισμού πλαστικών και γυαλιού 61. Η αειφόρος (βιώσιμη) ανάπτυξη ορίζεται, (ΟΗΕ 1987), ως αυτή που υλοποιείται σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην εμποδίζει την ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών. Τι σημαίνει αυτό; Πως δηλαδή πρέπει να είναι αυτού του είδους η ανάπτυξη ; Η πράσινη ανάπτυξη έχει σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη και ποιούς κλάδους προωθεί ; 62. Στον παρακάτω πίνακα συμπληρώστε τη Δραστηριότητα της Διαχείρισης Αποβλήτων, με την οποία κάθε οργανισμός με του κλάδου ασχολείται ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦοΣΔΑ.. ΟΤΑ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΩΝ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 63. Ποιες Βασικές Αρχές για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, ακολουθεί η Ευρωπαϊκή και η Εθνική Νομοθεσία; 64. Ποιες εργασίες ορίζονται ως εργασίες «Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» και ποιες ουσίες ή αντικείμενα ορίζονται ως «Στερεά Απόβλητα»; 65. Τι είναι ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) ; Σελίδα 7 από 20

8 66. Αν διαβάζατε σε μια εφημερίδα ότι ένα εργοστάσιο Χαλυβουργίας «μολύνει το περιβάλλον», θα λέγατε ότι είναι σωστή έκφραση ή λανθασμένη; Σύμφωνα με το νόμο πλαίσιο για το περιβάλλον 1650/86, τι σημαίνει «μόλυνση» και τι σημαίνει «ρύπανση» ; Δώστε τους ορισμούς 67. Μια από τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΔΥΑΕ), είναι η «Αναγνώριση των κινδύνων και η εκτίμηση της επικινδυνότητας». Τι σημαίνει αυτό; 68. Σύμφωνα με την Οδηγία-πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ με την οποία η Ελλάδα έχει εναρμονιστεί με το Π.Δ. 17/ ) τι άλλες ευθύνες έχει ο εργοδότης όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων; 69. Τι είναι Σύστημα Διασφάλισης ποιότητας ή ISO; 70. Τι ονομάζεται «όδευση διαφυγής» σ ένα κτίριο, όπως ορίζεται στη μελέτη Παθητικής πυροπροστασίας; 71. Τι περιγράφει η μελέτη Ενεργητικής πυροπροστασίας; 72. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, σε ποιες υπηρεσίες έχει υποχρέωση να το αναγγείλει ο εργοδότης ; 73. Πεζός βαδίζει απόσταση 10km. Κάνει σταθερά βήματα των 0,75m και ανασηκώνει το πόδι του κάθε φορά κατά 20mm. Υπολογίστε σε joules το μυϊκό έργο που καταναλώθηκε από τον πεζό, γνωρίζοντας ότι το βάρος του είναι 75kg 74. Ποιος ο προορισμός του κιβωτίου ταχυτήτων και από ποια βασικά μέρη αποτελείται ένα τυπικό κιβώτιο 4 ταχυτήτων; 75. Ποιος ο ρόλος ενός κυκλοφορητή και ποια είναι τα βασικά του μέρη; 76. Που χρησιμοποιείται συνήθως η διωνυμική κατανομή; 77. Τι γνωρίζετε για την κατανομή Poisson; 78. Τι γνωρίζεται για την εκθετική κατανομή; 79. Πώς συμβολίζονται οι βαλβίδες ρυθμίσεως της πιέσεως, οι βαλβίδες ρυθμίσεως της παροχής (σταθεράς και μεταβλητής διατομής) και οι βαλβίδες αντεπιστροφής σε ένα υδραυλικό σύστημα; 80. Να περιγράψετε τα σημεία 1 έως 10 του Μηχανολογικού Υδραυλικού Σχεδίου (Σχέδιο 1) Σελίδα 8 από 20

9 81. Να περιγράψετε τα σημεία 1 έως 10 του Ηλεκτρολογικού Σχεδίου (Σχέδιο 2). Σελίδα 9 από 20

10 82. Τι ονομάζουμε «αερόβια επεξεργασία» ή «βιοσταθεροποίηση» ή «λιπασματοποίηση» ή «χουμοποίηση» ή «κομποστοποίηση» των Αστικών Στερεών Αποβλήτων; 83. Τι ονομάζουμε «αναερόβια επεξεργασία» των Αστικών Στερεών Αποβλήτων; 84. Για ποιο σκοπό εφαρμόζεται η θερμική επεξεργασία των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και σε ποια είδη διακρίνεται; 85. α. Τι είναι Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ; β. Ποια είναι η διαδικασία για την έγκρισή τους ; γ. Πότε εκδίδονται; δ. Έχουν χρονικό περιθώριο ή εκδίδονται για αόριστο χρόνο ; 86. Περιγράψτε περιληπτικά ποια είναι η Εθνική Στρατηγική για τη μείωση των βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων στους ΧΥΤΑ, σύμφωνα με την απόφαση του ΦΕΚ 1572/Β / Η Ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού πώς πρέπει να γίνεται και από ποιες κοινωνικές ομάδες πρέπει να ξεκινάει; 88. Συνήθως στις άδειες επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη Διαχείριση Αποβλήτων, τίθενται όροι Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Τι περιλαμβάνουν αυτοί συνήθως; π.χ. απαιτείται φαρμακείο ή άδεια πυρασφάλειας; Τι άλλο απαιτείται; 89. α. Ποιο Π.Δ. κατοχυρώνει ένα απόφοιτο ΙΕΚ όπως εσείς να εργαστεί ως Τεχνικός Ασφαλείας (Τ.Α.) σε μια εταιρεία ; β. τι αρμοδιότητες θα έχει στην εταιρεία σαν Τ.Α. ; γ. πόσους εργαζόμενους πρέπει να έχει αυτή η εταιρεία για να έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί Τ.Α.; 90. Τι υποχρεώσεις έχει ο Τεχνικός ασφαλείας (Τ.Α.) σύμφωνα με το νόμο για την επίβλεψη και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας ; ΟΜΑΔΑ Β (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ) 1. Τι είναι ο αποδέκτης και τι είναι ο παραγωγός αποβλήτων; 2. Τι γνωρίζετε για τη θερμογόνο δύναμη των αστικών στερεών αποβλήτων; 3. Ένα απόβλητο που δεν προσδιορίζεται αλλιώς ποιον κωδικό παίρνει και σε ποια κατηγορία κατατάσσεται;» 4. Πότε ένα απόβλητο χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο 5. Τα απόβλητα από τα κρεοπωλεία σε ποιο κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού κανονισμού αποβλήτων (ΕΚΑ) ανήκουν και γιατί; 6. Τα φελιζόλ συνθετική συσκευασία που μεταφέρουν τα ψάρια οι ιχθυοπώλες ανήκουν στα δημοτικά απόβλητα και πρέπει να τα διαχειριστεί ο δήμος; 7. Τα τηγανέλαια ανήκουν στα δημοτικά απόβλητα και πρέπει να τα διαχειρίζεται ο δήμος; 8. Ποια επικίνδυνα απόβλητα χαρακτηρίζονται ως τοξικά; 9. Ποια επικίνδυνα απόβλητα χαρακτηρίζονται ως διαβρωτικά; 10. Ποια επικίνδυνα απόβλητα χαρακτηρίζονται ως μολυσματικά;» 11. Τα παλαιά αυτοκίνητα που τα αποσύρουμε σε ποιο κεφ του Ευρωπαϊκού κανονισμού αποβλήτων (ΕΚΑ) ανήκουν; 12. Ποια πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να συμπληρώνουν το έντυπο αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων; Σελίδα 10 από 20

11 13. Τα διάφορα χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά από γυαλί και πλαστικό σε ποιο κεφ του Ευρωπαϊκού κανονισμού αποβλήτων (ΕΚΑ) ανήκουν. Διαχειρίζονται μαζί με τα πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια του νερού; 14. Το φωτογραφικό χαρτί σε ποιο κεφ του Ευρωπαϊκού κανονισμού αποβλήτων (ΕΚΑ) ανήκει και γιατί; 15. Τι είναι η συσκευασία και ποια η χρήση της; 16. Ποια τα είδη συσκευασίας; ( 17. Πόση ενέργεια χρειάζεται για να παραχθεί ένα κιλό αλουμίνιο;» 18. Τι γνωρίζετε για την παραγωγή χαρτιού; 19. Τι σημαίνει ηλεκτρική στήλη και τι συσσωρευτής; 20. Τι σημαίνουν τα αρχικά γράμματα Α.Φ.Η.Σ. και τι γνωρίζεται σχετικά; 21. Τι ενημέρωση πρέπει να παρέχουν στους χρήστες οι παραγωγοί και οι διακινητές ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού; 22. Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν το έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και πόσα χρόνια πρέπει να το φυλάσσουν στο αρχείο τους; 23. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των διαχειριστών ελαστικών; 24. Τι απαιτείται για την έγκριση από την πολιτεία συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών οχημάτων; 25. Τι κίνδυνος εγκυμονεί από το αυθαίρετο μπάζωμα οικοπέδων; 26. Ποιοι είναι οι όροι και ποιες οι προϋποθέσεις για την διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων; 27. Ποιοι είναι οι όροι και ποιες οι προϋποθέσεις για την συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων; 28. Ποιους ποσοτικούς στόχους πρέπει να εκπληρώσει η χώρα μας έως το 2015 & 2020 όσον αφορά την διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων; 29. Πώς ορίζουμε την παροχή όγκου; Με ποιες μονάδες εκφράζεται; 30. Πώς ορίζουμε την πυκνότητα; Με ποιες μονάδες εκφράζεται; 31. Πώς ορίζουμε το ειδικό βάρος; Με ποιες μονάδες εκφράζεται; 32. Πώς ορίζουμε το δυναμικό ιξώδες ενός ρευστού; Με ποιες μονάδες εκφράζεται; 33. Πώς ορίζουμε το κινηματικό ιξώδες ενός ρευστού; Με ποιες μονάδες εκφράζεται; 34. Πώς ορίζουμε την μάζα; Με ποιες μονάδες εκφράζεται; 35. Πώς ορίζουμε την γραμμική ταχύτητα; Με ποιες μονάδες εκφράζεται; 36. Ποιους βασικούς τύπους ροής γνωρίζετε; Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά κάθε τύπου ροής ξεχωριστά. 37. Πώς καθορίζεται η φύση της ροής μέσα σε σωλήνα κυκλικής διαμέτρου D; Να γράφετε τον τύπο του αδιάστατου αριθμού. 38. Να αναφέρετε τις βασικές εξισώσεις της ροής των ρευστών. 39. Πώς μετράμε την υγρασία ενός δείγματος; 40. Τι ονομάζουμε διαστάλαγμα ή στράγγισμα; 41. Τι ονομάζουμε υδραυλική αγωγιμότητα; 42. Τι ονομάζουμε υδροαπορροφητικότητα ή υδροχωρητικότητα; 43. Να ερμηνεύσετε τη φράση «διαλογή στην πηγή» και να εξηγήσετε τι επιτυγχάνεται με τη διεργασία αυτή. 44. Από ποιες παραμέτρους εξαρτάται η λειτουργικότητα ενός προγράμματος διαλογής στην πηγή; Σελίδα 11 από 20

12 45. Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτύχει ένα πρόγραμμα διαλογής στην πηγή; 46. Να αναπτύξετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διαλογής στην πηγή ομάδας υλικών. 47. Τι ορίζουμε ως ανακύκλωση; 48. Ποια στάδια περιλαμβάνει η ανακύκλωση; 49. Ποιοι είναι οι στόχοι ενός προγράμματος ανακύκλωσης; 50. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η βιωσιμότητα ενός προγράμματος ανακύκλωσης; 51. Πού στοχεύει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των πολιτών για την ανακύκλωση; 52. Ποια θέματα πρέπει να περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του προγράμματος ενημέρωσης για την ανακύκλωση; 53. Ποιες μέθοδοι ενημέρωσης μπορούν να εφαρμοστούν στα προγράμματα ανακύκλωσης; 54. Ποια είδη χαρτιού μπορούν να ανακυκλωθούν και ποια περιβαλλοντικά οφέλη προκύπτουν από την ανακύκλωση χαρτιού; 55. Ποια είδη γυαλιού μπορούν να ανακυκλωθούν και ποιο το κυριότερο όφελος που προκύπτει από την ανακύκλωση γυαλιού; 56. Ποια είδη αλουμινίου μπορούν να ανακυκλωθούν και ποια περιβαλλοντικά οφέλη προκύπτουν από την ανακύκλωση αλουμινίου; 57. Τι είναι η κομποστοποίηση. Δώστε έναν απλό ορισμό; 58. Τι θα απαντούσατε σ ένα φίλο σας που θεωρεί την κομποστοποίηση περιττή ; τι χρήσιμο παίρνουμε από την κομποστοποίηση και πως το χρησιμοποιούμε; 59. Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Βελτιωτικό Εδάφους (Β.Ε.) ή εδαφοβελτιωτικό ; 60. Πως γίνεται ο αερισμός στην Αερόβια κομποστοποίηση ; 61. Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την κομποστοποίηση και πώς; 62. Επιτυγχάνεται καλύτερη ζύμωση στα τεμαχισμένα απορρίμματα ή στα μη ; 63. Πως επηρεάζει η θερμοκρασία ένα χώρο Υγειονομικής Ταφής; 64. Τι καλείται βιοαέριο και τι περιλαμβάνει η σύνθεσή του; 65. Για ποιο λόγο απαιτείται η κατασκευή δικτύου αποστράγγισης στους χώρους Υγειονομικής Ταφής ; 66. Τι είδους απόβλητα μπορούν να οδηγηθούν προς αναερόβια ζύμωση ; 67. Αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσταση των διασταλλαζόντων ; 68. Αν εργαζόσασταν σε μια εταιρεία που αναλαμβάνει την αποκατάσταση Ανεξέλικτων Χώρων Διάθεσης Αποβλήτων, τι έργα αποκατάστασης θα προτείνατε και τι αποτελέσματα θα είχαν; 69. Στους χώρους Υγειονομικής Ταφής πως γίνεται η Διάθεση με συμπίεση; 70. Στους χώρους Υγειονομικής Ταφής πως γίνεται η Διάθεση ύστερα από θραύση; 71. Πώς ορίζετε η Θερμική Επεξεργασία των απορριμμάτων; 72. Ποια είναι τα κυριότερα βήματα της Θερμικής Επεξεργασίας; 73. Ποιες είναι οι Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Θερμικής Επεξεργασίας; 74. Με ποια μέθοδο διατίθενται τα κατάλοιπα της καύσης; 75. Γιατί στη χώρα μας η θερμογόνος δύναμη των απορριμμάτων είναι μικρότερη απ αυτή των Βορείων χωρών; 76. Τι σημαίνουν τα αρχικά Ε.Δ.Σ.Ν.Α.; Υπάρχει σε λειτουργία Εργοστάσιο καύσης στην Ελλάδα και που; Τι είδους απορρίμματα επεξεργάζονται σ αυτό ; Σελίδα 12 από 20

13 77. Ποιες είναι οι βασικότερες ιδιότητες των απορριμμάτων που επηρεάζουν της καύση τους ; 78. Τα υλικά των απορριμμάτων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα καύσιμα και τα αδρανή (μη καύσιμα). Αναφέρετε μερικά παραδείγματα υλικών για κάθε κατηγορία 79. Ποιο είναι το βασικότερο μειονέκτημα που παρουσιάζει η καύση των πλαστικών; τι χημικές ενώσεις εκπέμπονται και τι είναι τα στερεά υπολείμματα; 80. Για ποιους λόγους πριν από την καύση είναι απαραίτητος ένα έλεγχος των απορριμμάτων ; 81. Τι μηχανήματα χρησιμοποιούμε για τον θρυμματισμό ογκωδών απορριμμάτων πριν την καύση ; 82. Πώς εξασφαλίζεται η σωστή καύση ; 83. Πώς απομακρύνεται η τέφρα από τις μονάδες καύσης; 84. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των συμπυκνωτήρων αέρα; 85. Tι είναι τα υγρά απόβλητα και πως διαχειρίζονται; 86. Ποια είναι η σύνθεση των αστικών στερεών αποβλήτων; 87. Αναφέρατε περιληπτικά τα φυσικά χαρακτηριστικά των αστικών στερεών αποβλήτων 88. Τι γνωρίζετε για την βιοαποδομησιμότητα των στερεών αποβλήτων; 89. Αναφέρατε περιληπτικά ποια απόβλητα περιλαμβάνονται στο κεφ. 20 του Ευρωπαϊκού κανονισμού αποβλήτων (ΕΚΑ) δημοτικά απόβλητα περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων 90. Αναφέρατε περιληπτικά ποια απόβλητα περιλαμβάνονται στο κεφ. 13 του Ευρωπαϊκού κανονισμού αποβλήτων (ΕΚΑ) απόβλητα ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίμων 91. Αναφέρατε περιληπτικά ποια απόβλητα περιλαμβάνονται στο κεφ.7 του Ευρωπαϊκού κανονισμού αποβλήτων (ΕΚΑ) απόβλητα από οργανικές χημικές διεργασίες 92. Σε ποιους χώρους γίνεται η μεταφόρτωση των επικίνδυνων αποβλήτων και ποια τα οφέλη κατασκευής αυτών; 93. Τι στοιχεία περιέχει το έντυπο αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών; 94. Τι περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων; 95. Αναφέρατε περιληπτικά τις εργασίες αξιοποίησης των αποβλήτων 96. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του κατόχου επικίνδυνων αποβλήτων; 97. Αναφέρατε περιληπτικά τις υποχρεώσεις των παραγωγών και των φορέων διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων 98. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των επιθεωρητών περιβάλλοντος; 99. Ποιες είναι οι γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών; 100. Που αποβλέπουν τα προγράμματα διαχείρισης των συσκευασιών; 101. Σε ποια είδη συσκευασιών εφαρμόζονται συστήματα διαλογής στην πηγή; 102. Τι γνωρίζετε για την ανάκτηση του γυαλιού; 103. Ποιοι είναι οι όροι και ποιες οι προϋποθέσεις για την διακίνηση διαχείριση των οχημάτων στην Ελλάδα; 104. Τι γνωρίζετε για τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ); (Μ) 105. Ποια είναι η διαδικασία συλλογής των εγκαταλειμμένων οχημάτων; 106. Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επεξεργασία οχημάτων; 107. Ποιοι είναι οι όροι και ποιες οι προϋποθέσεις για την διακίνηση διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών; 108. Ποιοι είναι οι όροι και ποιες οι προϋποθέσεις για την διακίνηση διαχείριση των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ελλάδα; Σελίδα 13 από 20

14 109. Πως γίνεται η συλλογή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού; 110. Τι στοιχεία περιέχει το έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων; 111. Ποιες είναι οι ευθύνες των εισαγωγέων, διακινητών, εμπόρων και τελικών χρηστών κατόχων ελαστικών οχημάτων; 112. Ποια είναι περιληπτικά τα υλικά των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ανήκουν στο κεφ 17 του Ευρωπαϊκού κανονισμού αποβλήτων (ΕΚΑ); 113. Να αναλύσετε τις κύριες πηγές ύδατος καθώς και τις απώλειες ύδατος προκειμένου να προσδιορίσετε το υδατικό ισοζύγιο ενός χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πώς υπολογίζεται η ποσότητα των διασταλλαγμάτων που διαφεύγει από τη βάση ενός ΧΥΤΑ; Να γράψετε την εξίσωση και να ερμηνεύσετε κάθε όρο 115. Τι ονομάζουμε εξατμισοδιαπνοή; 116. Τι ονομάζουμε κατείσδυση; 117. Τι ονομάζουμε συναγωγή και πού οφείλεται; 118. Τι ονομάζουμε διάχυση και πού οφείλεται; 119. Τι είναι μηχανική διασπορά και πού οφείλεται; 120. Τι ονομάζουμε ρόφηση, προσρόφηση και απορρόφηση; 121. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία ενός υδραυλικού κυκλώματος; 122. Ποιος είναι ο ρόλος των βαλβίδων σε ένα υδραυλικό κύκλωμα; 123. Πώς ρυθμίζεται η πτώση της πίεσης σε ένα υδραυλικό κύκλωμα; 124. Γιατί χρησιμοποιούνται τα φίλτρα σε ένα υδραυλικό κύκλωμα και σε ποια σημεία μπορούν να τοποθετηθούν; 125. Ποιες κατηγορίες κινητήρων DC γνωρίζετε; 126. Ποιες κατηγορίες κινητήρων AC γνωρίζετε 127. Γιατί είναι σημαντική για το περιβάλλον η ανακύκλωση πλαστικού; 128. Τι είναι το βιοπλαστικό και σε τι διαφέρει από το κοινό πλαστικό; 129. Τι ορίζουμε ως επικίνδυνα απόβλητα; Ποιες είναι οι πιο σημαντικές κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων; 130. Να αναφέρετε τα υλικά που προκύπτουν από την διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Από ποιες δραστηριότητες προέρχονται τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων; (Μ) 132. Να αναφέρετε πρακτικά παραδείγματα επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων στη πηγή και να ονομάσετε το τελικό προϊόν που προκύπτει Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν για να εφαρμοσθεί ένα σύστημα διαχωρισμού στην πηγή για τα οικιακά απόβλητα; 134. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εγκαταστάσεων του Μηχανικού Διαχωρισμού Τι είναι τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.); 136. Να αναφέρετε τους επιμέρους χώρους από τους οποίους αποτελείται ένα Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Από ποιες επιμέρους μονάδες αποτελούνται οι εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής και τι επιτυγχάνεται στις εγκαταστάσεις αυτές; 138. Ποια υλικά ανακτώνται από τις εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής; Σελίδα 14 από 20

15 139. Ποια είναι τα συνηθέστερα τελικά προϊόντα που προκύπτουν μετά από περαιτέρω επεξεργασία στις εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής; 140. Ποιες είναι οι κυριότερες τεχνικές που εφαρμόζονται για το Μηχανικό Διαχωρισμό και την ανάκτηση χρήσιμων συστατικών από τα απορρίμματα; 141. Ποιοι παράγοντες συμβάλουν στη διασπορά των μικροοργανισμών σ ένα χώρο διάθεσης απορριμμάτων ; 142. α. Ποια είναι τα 2 είδη της Κομποστοποίησης ; β. Τι παράγεται σε κάθε μια από τις δύο μορφές ; γ. ποια είναι η βασική διαφορά των δύο ειδών ; 143. Εάν εργαζόσασταν σε μια μονάδα αερόβιας κομποστοποίησης η οποία μύριζε, τι θα κάνατε για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα ; 144. Η αερόβια κομποστοποίηση διακρίνεται ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων από τα προέρχεται. Ποια είδη είναι αυτά ; 145. Τι είναι «Ραφινάρισμα» του Βελτιωτικού Εδάφους (ΒΕ) και πως γίνεται; 146. Πως γίνεται η Διεργασία Αναερόβιας ζύμωσης; 147. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αερόβιας κομποστοποίησης; 148. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Υγειονομική Ταφής 149. Πως γίνεται η μεταφροντίδα ενός χώρου Υγειονομικής Ταφής; 150. Πως γίνεται ο Περιβαλλοντικός Έλεγχος σ ένα χώρο Υγειονομικής Ταφής που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του ; 151. Στους χώρους Υγειονομικής Ταφής πως γίνεται η Δεματοποίηση, πριν την τελική Διάθεση ; 152. Πως γίνεται η επιλογή ενός Χώρου Διάθεσης Αποβλήτων ; 153. Πως γίνεται η Διαχείριση ενός Χώρου Διάθεσης Αποβλήτων ; 154. Πως γίνεται η Διαχείριση των Διασταλλαζόντων σ ένα χώρο Υγειονομικής Ταφής ; 155. Η πρόταση για καύση των απορριμμάτων συνήθως αντιμετωπίζεται περισσότερο αρνητικά απ όλες τις άλλες, τόσο από τους πολίτες, όσο και από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό; τι ισχυρίζονται οι πολέμιοι αυτής της μεθόδου; 156. Ποια είναι τα βασικότερα πλεονεκτήματα της καύσης; 157. Ποια είναι τα βασικότερα μειονεκτήματα της καύσης; 158. Καύση Πυρόλυση αεριοποίηση ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές αυτών των μεθόδων θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων; 159. Σ έναν αντιδραστήρα πυρόλυσης ή αεριοποίησης θερμότητα μπορεί να προστεθεί με τρεις μηχανισμούς: Έμμεσα, Άμεσα, με μεταφορά. Πώς λειτουργεί καθένας απ αυτούς; 160. Πώς είναι οι εσχάρες συνεχούς και πώς οι ασυνεχούς τροφοδοσίας, των μονάδων καύσης απορριμμάτων; 161. Τα μέτρα ελάττωσης των ρύπων, στις Μονάδες Καύσης Απορριμμάτων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα πρωτογενή και τα δευτερογενή μέτρα. Εξηγήστε τι σημαίνει το καθένα 162. Ποιες είναι οι διαδοχικές φάσεις της θερμικής επεξεργασίας των απορριμμάτων, μέχρι την πλήρη καύση; 163. Από ποια μέρη αποτελούνται οι εστίες καύσης εσχάρας ; 164. Δώστε μια μικρή περιγραφή του φρεατίου τροφοδοσίας 165. Πώς είναι οι συνηθέστερες δοσομετρικές διατάξεις (διανομείς) σε μονάδες καύσης απορριμμάτων Σελίδα 15 από 20

16 166. Αναφέρετε τρία είδη εστιών καύσης και μια μικρή περιγραφή τους Ποιες προδιαγραφές πρέπει να τηρούν οι εσχάρες των μονάδων καύσης απορριμμάτων 167. Ποιες προδιαγραφές πρέπει να τηρούν οι εσχάρες των μονάδων καύσης απορριμμάτων 168. Ποιες είναι οι διαδοχικές φάσεις της θερμικής επεξεργασίας των απορριμμάτων, μέχρι την πλήρη καύση 169. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό αποβλήτων (ΕΚΑ) πως προσδιορίζονται οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων; 170. Πως συσκευάζουμε τα επικίνδυνα απόβλητα και τι προσέχουμε στην σήμανση; 171. Τι περιέχει το έντυπο αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων; 172. Ποιες είναι οι ιδιότητες των επικίνδυνων αποβλήτων και σε ποιες κλάσεις κατά UN κατατάσσονται; 173. Ποιες είναι περιληπτικά οι εργασίες διάθεσης των απόβλητων ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον; 174. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ο οδικώς μεταφορέας επικίνδυνων αποβλήτων; 175. Ποιες είναι οι εργασίες αξιοποίησης των αποβλήτων ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον; 176. Ποιες είναι οι ειδικές απαιτήσεις στην κατασκευή των συσκευασιών ώστε να είναι αξιοποιήσιμες και με ποιους τρόπους μπορούν να αξιοποιηθούν; 177. Τι είναι το πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης ΠΕΔ οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής, σε ποιους χορηγείτε και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του; 178. Ποια είναι τα μέτρα και οι δράσεις που εφαρμόζουν τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών; 179. Ποιοι είναι οι όροι και ποιες οι προϋποθέσεις για την επεξεργασία των αποβλήτων του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού; 180. Πως γίνεται η συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και αναγέννηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων;(δ) 181. Ποιοι είναι οι οχτώ (8) κωδικοί αναγνώρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ανάλογα με το είδος τους; 182. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των διαχειριστών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων; 183. Να περιγράψετε τη λειτουργία ενός κυκλοφορητή σε ένα υδραυλικό κύκλωμα Να περιγράψετε τη λειτουργία των αντλιών σε ένα υδραυλικό κύκλωμα Να περιγράψετε την λειτουργία των ανεμιστήρων σε ένα υδραυλικό κύκλωμα Να αναφέρετε τα κυριότερα γνωρίσματα ενός βέλτιστου κινητήριου συστήματος Ποιοι παράμετροι πρέπει να ελεγχθούν προκειμένου να ρυθμίσουμε τις στροφές του ηλεκτρικού κινητήρα DC; 188. Να περιγράψετε τους βασικούς τύπους συντήρησης που εφαρμόζουμε στα συστήματα των ρευστών Με ποιες μεθόδους γίνεται η ρύθμιση των στροφών του ηλεκτρικού κινητήρα AC; 190. Να περιγράψετε τη λειτουργία ενός βιοαντιδραστήρα Σε τι αποσκοπούν οι τεχνικές αεροδιαχωρισμού; 192. Τι επιτυγχάνεται με τον βαλλιστικό διαχωρισμό; 193. Τι επιτυγχάνεται με τις τεχνικές μαγνητικού διαχωρισμού; 194. Τι επιτυγχάνεται με τις τεχνικές επαγωγικών ρευμάτων; 195. Να περιγράψετε τη λειτουργία μιας Μονάδας Παραγωγής RDF Να περιγράψετε τη λειτουργία μιας μονάδας κομποστοποίησης Σελίδα 16 από 20

17 197. Αν εργαζόσασταν ως τεχνικός σ έναν υπό κατασκευή Χώρο Υγειονομική Ταφής στον οποίο επρόκειτο να φτιαχτεί ένα πολύ καλό σύστημα στεγάνωσης με τα παρακάτω υλικά, με ποια σειρά θα τα τοποθετούσατε; (τα υλικά είναι μπερδεμένα χρειάζεται να βρείτε τη σωστή σειρά τοποθέτησης τους) * υπόβαση γεωµεµβράνης από µίγµα µπεντονίτη (4-5% κ.β.) και άµµου µε υδραυλική διαπερατότητα µικρότερη ή ίση 1 x 10-9 m/sec * γεωύφασµα 200 mgr/cm 2 * γεωµεµβράνη 1,5 mm * στρώση υψηλής διαπερατότητας από επιλεγµένα εδαφικά υλικά πάχους 400 mm µε υδραυλική διαπερατότητα µεγαλύτερη ή ίση 1 x 10-9 m/sec. * υπόβαση γεωµεµβράνης από µίγµα µπεντονίτη (4-5% κ.β.) και άµµου µε υδραυλική διαπερατότητα µικρότερη ή ίση 1 x 10-9 m/sec στρώση υψηλής διαπερατότητας από επιλεγµένα εδαφικά υλικά πάχους 400 mm µε υδραυλική διαπερατότητα µεγαλύτερη ή ίση 1 x 10-9 m/sec * γεωύφασµα 200 mgr/cm 2 * γεωµεµβράνη 1,5 mm 198. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι ιδιότητες χρήσης του Βελτιωτικού Εδάφους (ΒΕ) ; 199. Περιγράψτε τη περιληπτικά τη Διεργασία αναερόβιας ζύμωσης Valorga 200. Περιγράψτε περιληπτικά τη Διεργασία αναερόβιας ζύμωσης Dranco 201. Περιγράψτε περιληπτικά τη Διεργασία αναερόβιας ζύμωσης Kompogas 202. Περιγράψτε περιληπτικά τη Διεργασία αναερόβιας ζύμωσης BTA 203. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αναερόβιας ζύμωσης σε μονάδα συγκριτικά με την αναερόβια ζύμωση σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής 204. Ποιες είναι οι κυριότερες αντιδράσεις κατά την καύση; 205. Έστω ότι μόλις έχετε προσληφθεί σε μια εταιρεία που αναλαμβάνει την θερμική επεξεργασία ΑΣΑ (Αστικών Στερεών Αποβλήτων). Ο εργοδότης σας λέει ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί κλιβάνους κάθετου άξονα, κινητής κλίσης που είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο σύστημα αντιδραστήρων πυρόλυσης / αεριοποίησης. Εσείς τι καταλαβαίνεται απ αυτό; Πως εισάγεται το οξυγόνο ή ο αέρας σ αυτούς τους κλιβάνους? πως γίνεται η τροφοδοσία των στερεών; 206. Τι μέτρα πυροπροστασίας πρέπει να λαμβάνονται στο χώρο της τάφρου ; 207. Η θερμή σκωρία σβήνεται σε λουτρό νερού μέσα στο δοχείο σκωρίας του αποσκωριωτή, αφού προηγουμένως πέσει από την άκρη της εσχάρας, ενδεχομένως και με τη βοήθεια κυλίνδρου ανακοπής. Ποιες είναι οι δύο κατηγορίες αποσκωριωτών ; 208. Η ρύθμιση της εστίας στην καύση των απορριμμάτων δεν είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και εξαρτάται από την πείρα και την τέχνη του προσωπικού ; α. Υπάρχουν όμως και καθοριστικά μεγέθη γι αυτή, ποια είναι ; β. αναφέρετε τέσσερα (4) κριτήρια καλής καύσης 209. Πώς γίνεται η θερμική επεξεργασία με εστία τύπου ρευστοποιημένης κλίνης ; 210. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μονάδων καύσης σε περίσσεια αέρα; Σελίδα 17 από 20

18 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης πρακτικού μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. 1) Μηχανική και σχετική τεχνολογία /Ηλεκτρολογία & αυτοματισμός σε επιχειρήσεις στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης Να είναι ικανοί να ταυτοποιήσουν, περιγράψουν και χρησιμοποιήσουν μεθόδους, τεχνικές και διαδικασίες απεικόνισης, σύνθεσης και ανάλυσης δυνάμεων και ροπών που ασκούνται σε στοιχεία στερεών, να ερμηνεύσουν και εφαρμόσουν δράσεις για μείωση τριβών, να περιγράψουν συσχετίσεις σε προβλήματα ομοιόμορφης και μη κίνησης, μεθόδους εκτίμησης και βελτίωσης του βαθμού απόδοσης, να περιγράψουν τη λειτουργία μειωτήρων ταχύτητας, να προτείνουν, διαγνώσουν δυσλειτουργίες σε τέτοιες διατάξεις και τα συνιστώντα αυτές μέρη, συνδέσμων και συστημάτων αλλαγής στροφών, κυκλοφορητών (αντλιών, ανεμιστήρων, απαγωγών) περιγραφής μεθόδων συντήρησης, ταυτοποίησης μελών συνεργαζόμενων μερών για τη διασφάλιση του έργου. Να πληροφορούνται για τη δομή, διασπορά και να τακτοποιούν τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρολογικών κ.λπ. αυτοματοποιημένων και/ή μη εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μιας επιχείρησης, να διαβάζουν τα σχετικά σχέδια, να διαβάζουν/κάνουν σκαριφήματα, να εντοπίζουν, διαγνώνουν αποκαθιστούν (ή αναφέρουν σχετικά) σφάλματα, να συνεργάζονται με το υπόλοιπο προσωπικό για την αντιμετώπιση σχετικών δυσλειτουργιών, να χρησιμοποιούν και συντηρούν τα ανάλογα εργαλεία, εφαρμόζοντας κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και ποιότητας. 2) Μετρήσεις και τεχνικές ελέγχου διεργασιών και στατιστικός έλεγχος παραγωγής Να είναι ικανοί να πληροφορούνται για την δομή, διασπορά και να ταυτοποιούν τα χαρακτηριστικά των αισθητήρων, μετατροπέων/ μεταδοτών σήματος, οργάνων επεξεργασίας (ελεγκτών, ενισχυτών εξόδου, οργάνων ελέγχου κάθε τεχνολογίας), να συγκεντρώνουν/ελέγχουν/ παρουσιάζουν κατά τις εσωτερικές προδιαγραφές τα σχετικά ποσοτικά στοιχεία από τα διάφορα όργανα ενδείξεων των μεταβλητών των διεργασιών, να εντοπίζουν σχετικές δυσλειτουργίες, να ενημερώνουν σχετικά τους αρμόδιους και να συνεργάζονται αποτελεσματικά για την αποκατάσταση. Να είναι σε θέση να παρουσιάσουν σε συνεργάτες τα προβλήματα σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. 3) Απεικονίσεις Διαδικασιών, Διεργασιών, Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, Διαγράμματα Φάσεων και Ορολογία Να ενημερώνονται από προφορικές, γραπτές πληροφορίες (και/ή σχέδια και/ή σκαριφήματα μηχανολογικής, ηλεκτρολ-/νικής, πνευματικής, υδραυλικής τεχνολογίας) σχετικά με τη δομή, διασπορά των εγκαταστάσεων & κυκλωμάτων, οργανογραμμάτων, διαδικασιών κάθε τύπου και να ταυτοποιούν σημεία που επιβάλλουν οι Σελίδα 18 από 20

19 εντολές και/ή οδηγίες και/ή πληροφορίες που τους δίνονται (ή αναζητούν ή ταυτοποιούν και/ή αποκωδικοποιούν). 4) Εφαρμοσμένες φυσικοχημικές διεργασίες στη διαχείριση και ανακύκλωση αποβλήτων και τεχνολογικές εφαρμογές Nα ενημερώνονται σχετικά με τη δομή και τα υποσυστήματα των εγκαταστάσεων και να ταυτοποιούν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων και κυκλωμάτων κυκλοφορίας ρευστών και στερεών υλικών παραγωγής, εφοδιασμού & διαχείρισηςαποβλήτων, να διαβάζουν στοιχεία σχετικά με ισοζύγια μάζας & ενέργειας, να ταυτοποιούν σημεία επεμβάσεων με βάση τις ενδείξεις, οδηγίες και απεικονίσεις, να αξιολογούν την κατάσταση και να υλοποιούν ή συμμετέχουν στις σχετικές διορθωτικές ενέργειες. 5) Στοιχεία Περιβαλλοντικών Επιστημών και Δικαίου Περιβάλλοντος Νομοθεσία Διαχείρισης Αποβλήτων Να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που θέτει η σύγχρονη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία σε σχέση με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα με διαχείριση των αποβλήτων και την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων (ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, οχήματα μετά τέλος ζωής, χρησιμοποιημένα ελαστικά, μπαταρίες και συσσωρευτές, απόβλητα λιπαντικά έλαια, απόβλητα κατασκευών, κατεδαφίσεων και εκσκαφών, κ.α.) σε όλα τα στάδια συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας. 6) Στοιχεία Οικονομίας Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαχείρισης Αποβλήτων, Στρατηγική Επικοινωνίας Να κατανοούν βασικές αρχές οικονομίας και οργάνωσης διαφορετικών τύπων επιχειρήσεων που σχετίζονται με κάποιο στάδιο διαχείρισης αποβλήτων. 7) Υγιεινή, Ασφάλεια Εργασίας και Πυροπροστασίας σε Επιχειρήσεις Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων Να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις και να μπορούν να κατανοήσουν τις διατάξεις και προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την υγιεινή κι ασφάλεια στον χώρο εργασίας, καθώς και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας του εργασιακού χώρου. Επίσης, να είναι σε θέση να αναλάβουν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που τους αντιστοιχούν σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών. 8) Κατηγορίες και Χαρακτηριστικά Αποβλήτων, Συλλογή & Μεταφορά Αποβλήτων Tαξινόμηση των αποβλήτων και κριτήρια χαρακτηρισμού των αποβλήτων. Nα εφαρμόζουν τις τεχνικές κι άλλες απαιτήσεις για τη μεταφορά και γενικότερα διαχείριση των διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων. 9) Υλικά Συσκευασίας & Άλλα Προϊόντα Να είναι σε θέση οι καταρτιζόμενοι να διαχειριστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας μια σειρά αποβλήτων, όπως: απόβλητα συσκευασιών, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, οχήματα μετά τέλος ζωής, Σελίδα 19 από 20

20 χρησιμοποιημένα ελαστικά, μπαταρίες και συσσωρευτές, απόβλητα λιπαντικά έλαια, απόβλητα κατασκευών, κατεδαφίσεων και εκσκαφών, οργανικά οικιακά απόβλητα, υπολείμματα καλλιεργειών 10) Μηχανική των Ρευστών Να εντοπίζουν τις εγκαταστάσεις (γραμμές ροής, κινητήριες & κινούμενες μηχανές, αντλίες, ανεμιστήρες κλπ, αγωγοί, φίλτρα, βάνες) κυκλοφορίας ρευστών κάθε είδους, να ερμηνεύουν τις συμπεριφορές πληροφορίες που παρατηρούν, τους δίνονται ή συγκεντρώνουν οι ίδιοι να ελέγχουν ποσοτικές ενδείξεις στα σχετικά σκαριφήματα & σχέδια αλλά και οργάνων μετρήσεων, να εξάγουν τα αναγκαία συμπεράσματα για τυχούσες δυσλειτουργίες γενικά και στις εγκαταστάσεις διασφάλισης της διαχείρισης των αποβλήτων ειδικότερα, χειριζόμενοι μόνοι και/ή με βοήθεια συνεργατών τα σχετικά όργανα. 11) Διαλογή στην Πηγή / Μονάδες Επεξεργασίας - Ανακύκλωσης 12) Θερμική Επεξεργασία Αποβλήτων Να συμμετάσχουν σε εργασίες προετοιμασίας και ελέγχου της διαδικασίας με βάση περιβαλλοντικές και τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές, να ελέγχουν τα προς θερμική επεξεργασία απόβλητα (π.χ.ελαστικά), να τηρούν στοιχεία και να προβαίνουν σε μετρήσεις, να τηρούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στις συγκεκριμένες μονάδες. Σελίδα 20 από 20

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος 0 παρών κανονισμός ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 93/2009 απόφασή του, εγκρίθηκε με την 3061/8-4-09 πράξη της Περιφέρειας και εκδίδεται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από:

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από: 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.1. Κατηγορίες στερεών αποβλήτων «Στερεά Απόβλητα νοούνται ουσίες ή αντικείµενα που εµφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

...η φυσική μας πορεία

...η φυσική μας πορεία βιώσιμη ανάπτυξη *......η φυσική μας πορεία * Καλύπτουμε τις ανάγκες του σήμερα δίχως να θυσιάζουμε τη δυνατότητα μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. φωτογραφία εξωφύλλου: Biscutella

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 (ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)... 3 2. Ανάλυση Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων ΑΡΘΡΑ Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στον κλάδο της ανακύκλωσης διαχείρισης απόβλητων του Φώτη Κουρμούση 1 Περίληψη Η πράσινη ανάπτυξη αναδεικνύεται πλέον σε διεθνές επίπεδο ως η μοναδική ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων

Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Παρουσίαση Προσφερόμενων Προγραμμάτων Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Κτήρια ΣΚΟΠΟΣ: Η αναλυτική παρουσίαση και επεξήγηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - (ΚΕΝΑΚ), αλλά και των τεχνικών οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα