Τεχνολογίες Αιχµής στο ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Συµπεράσµατα και προτάσεις από το ίκτυο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογίες Αιχµής στο ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Συµπεράσµατα και προτάσεις από το ίκτυο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης"

Transcript

1 Τεχνολογίες Αιχµής στο ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Συµπεράσµατα και προτάσεις από το ίκτυο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης Νίκος Μελανίτης, Καθηγητής ΣΝ ΙΤΕ, ίκτυο ΠΡΑΞΗ, Υπεύθυνος Έργου «Ανάπτυξη ικτύου Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης» 1

2 Ποιές είναι οι τεχνολογίες αιχµής που µπορούν να προσδώσουν προστιθέµενη αξία στην ελληνική επιχειρηµατικότητα και οικονοµία ; Σε ποιούς τοµείς εντοπίζεται αυξηµένη και ώριµη προς αξιοποίηση ερευνητική παραγωγή αλλά και σηµαντική επιχειρηµατική δραστηριοποίηση; Με ποίο τρόπο οι τεχνολογικές εξελίξεις θα επιδράσουν στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού (και αντίστροφα) και την απασχόληση; 2

3 ίκτυο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης ( ΕΤΕΠ) Μία πλατφόρµα 60 εµπειρογνωµόνων, επιστηµόνων και στελεχών επιχειρήσεων, για την παρακολούθηση, αποτύπωση και ανάλυση των τεχνολογικών εξελίξεων σε κρίσιµους τεχνολογικούς τοµείς για την ελληνική οικονοµία και επιχειρηµατικότητα Μία πρωτοβουλία του ΣΕΒ σε συνεργασία µε το Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας 3

4 Νέα τεχνολογία και αγορές Το πρώτο αυτοκίνητο του Benz (1885) εθεωρείτο από τον κόσµο έως και τις αρχές του 20ού αιώνα «απλά µία µόδα που θα περνούσε»... Ο εφευρέτης του φωτοτυπικού Τσέστερ Κάρλσον προσπάθησε να πουλήσει το µηχάνηµά του σε >20 µεγάλες εταιρείες, οι οποίες όµως προτίµησαν να παραµείνουν πιστές στο καρµπόν... Ενας βρετανός δηµοσιογράφος χαρακτήρισε το τηλέφωνο ως την «τελευταία αµερικανική σαχλαµάρα» που σύντοµα θα ξεχνιόταν... Βρετανική εφηµερίδα είχε γράψει για την τηλεόραση: «η µισή λέξη είναι ελληνική και η άλλη µισή λατινική: τι µπορεί να περιµένει κανείς από αυτό!»... Ι.Πρωτοπαπαδάκης, «Ποιός Γελάει Τώρα» 4

5 Βήµα συνάντησης τεχνολογίας και επιχειρηµατικότητας Τεκµηριωµένη ανάλυση τεχνολογιών αιχµής Εντοπισµός επιχειρηµατικών δυνατοτήτων Εκτίµηση τεχνολογικών προτεραιοτήτων Συνδροµή στην διαµόρφωση εθνικών στρατηγικών τεχνολογικής ανάπτυξης Ανάδειξη διεπιφανειών νέας τεχνολογίας επιχειρηµατικότητας - ανθρώπινου δυναµικού 5

6 8 κρίσιµοι τεχνολογικοί τοµείς Υγεία & Βιοτεχνολογία Τεχνολογίες Τροφίµων Πληροφορική & Επικοινωνίες Νανοτεχνολογία Υλικά & ιεργασίες Τεχνολογίες Ενέργειας Περιβάλλοντικές Τεχνολογίες Τεχνολογίες Μεταφορών Προσδιορίστηκαν λαµβάνοντας υπόψη τις Τεχνολογικές Πλατφόρµες (TPs) τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (JTIs), τις προτεραιότητες του προγράµµατος πλαίσιο για την ΕΤΑ (FP7) και τις περιοχές προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 6

7 55 Τεχνολογίες Αιχµής στους 8 τοµείς Κάθε τεχνολογικός τοµέας περιλαµβάνει πλήθος διακριτών περιοχών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Για την επιλογή µίας τεχνολογικής περιοχής ως τεχνολογίας αιχµής, ελήφθησαν υπόψη: 1. Υπαρξη «Αγοράς» (sample reports, αναφορά σε άρθρα, τεχνολογικά site, επιστηµονικά περιοδικά, business portals) 2. Έρευνα (Ερευνητικοί παίκτες, ερευνητικά έργα, εθνικά και διεθνικά) 3. Εταιρείες (Επιχειρήσεις µε διακηρυγµένο ενδιαφέρον) 4. Υπαρξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή ευρεσιτεχνιών) 5. Ωριµότητα 6. Ελληνικό ενδιαφέρον: προστιθέµενη αξία που η συγκεκριµένη ΤΑ µπορεί να δηµιουργήσει στην ελληνική οικονοµία, µέ όρους έξυπνης εξειδίκευσης 7

8 Τεκµηρίωση Ερευνητικοί παίκτες και έργα ΕΤΑ Επιχειρηµατικοί πρωταγωνιστες ηµοσιεύσεις ευρεσιτεχνίες καινοτοµίες Θεµατικός Τοµέας Τεχνολογία Αιχµής Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας Αγορά και Χρήστες Προϊόντα και υπηρεσίες Χρηµατοδοτήσεις και εργαλεία Πολιτικές και κανονιστικό περιβάλλον εξιότητες ανθρώπινου δυναµικού 8

9 Υγεία Φαρµακευτικής ανακάλυψη / χορήγηση Μεταγονιδιωµατική και Μοριακή διαγνωστική Βιοπληροφορική Νανο-βιο-ιατρικά συστήµατα Βιοαπεικόνιση Αναγεννητική Ιατρική Τρόφιµα Ηπια µη θερµική επεξεργασία ιαδραστική (έξυπνη και ενεργός) συσκευασία Βιοενεργά συστατικά και Υγεία Ταχείες τεχνικές ανίχνευσης και διαχείρισης πηγών κινδύνου ΤΠΕ Ασύρµατα & ενσύρµατα δίκτυα ίκτυα αισθητήρων Υπολογιστικά πλέγµατα και νέφη Συστήµατα εύρεσης θέσης Προσαρµόσιµες υπηρεσίες Σηµασιολογικό διαδίκτυο Ευφυής ανάλυση δεδοµένων Ροµποτικά συστήµατα ιάχυτη νοηµοσύνη Νανοτεχνολογία Νανο-ηλεκτρονική Νανοφωτονική Νανοβιοτεχνολογία Λειτουργικές Νανοδοµές (υβριδικά, νανοεπικαλύψεις, νανοκατάλυση) Τεχνολογίες Αιχµής Ελλάδα 2020 Υλικά & ιεργασίες Βιο-υλικά Σύνθετα υλικά Κατεργασίες µε laser Βιοπλαστικά/βιοαποικοδοµήσιµα Προηγµένα δοµικά µε ικανότητα αυτοϊασης και έξυπνης ανάδρασης Ενέργεια Κυψέλες καυσίµου Φωτοβολταϊκά Παραγωγή ανανεώσιµων καυσίµων Ευφυή ηλεκτρικά δίκτυα Συσσωρευτές λιθίου Τεχνολογίες ενεργειακού κτηρίου Σύνοψη ΕΤΕΠ 2011 Περιβάλλον Αναερόβιες και Αερόβιες διεργασίες επεξεργασίας αποβλήτων Τεχνικές µηχανικής ανακύκλωσης Αδρανοποίηση επικίνδυνων ρύπων Φυσικοχηµικές µέθοδοι επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων Θερµική επεξεργασία αποβλήτων Τεχνικές αποκατάστασης εδαφών και υδάτινων αποδεκτών Αέρια αντιρρύπανση Μεταφορές ιατροπικότητα των µεταφορών και εφοδιαστική αλυσίδα Συντήρηση επισκευή και ανακατασκευή (MRO) Εξυπνες ελαφρές µεταφορικές κατασκευές Ηλεκτροκίνηση και νέοι σταθµοί ενέργειας Ολοκληρωµένες µέθοδοι ασφάλειας µεταφορών 9

10 Αποτελέσµατα 1 ου έτους δράσης Τεκµηρίωση και ανάλυση 55 τεχνολογιών αιχµής (ΤΑ) µε προοπτική για την ελληνική επιχειρηµατικότητα, σε 8 θεµατικούς τοµείς Χαρτογράφηση ~ 250 ερευνητικών µονάδων µε δραστηριότητα στις προσδιορισµένες ΤΑ Εντοπισµός ~ 250 επιχειρήσεων µε έµπρακτο και εκφρασµένο ενδιαφέρον και δραστηριότητα στις ΤΑ Αποτύπωση >900 ευρωπαϊκών έργων ΕΤΑ (7ΠΠ) σχετικών µε τις ΤΑ, µε ελληνική συµµετοχή (22%) εκ των οποίων το 1/5 µε ελληνικό συντονισµό Καταγραφή των παραπάνω σε 8 εκθέσεις τεκµηρίωσης (µία ανά τεχνολογικό τοµέα) και σε 8 συνοπτικά ενηµερωτικά δελτία. 10

11 11

12 2 ο έτος Work in progress Τεχνολογικές διαδροµές Λειτουργικές Νανοδοµές (Νανοτεχνολογία) Σύνθετα Υλικά υψηλής απόδοσης (Υλικά) Έξυπνες ελαφρές κατασκευές (Μεταφορές) Νέα προϊόντα και υπηρεσίες µε µεγάλη προστιθέµενη αξία για την ελληνική οικονοµία δεν προκύπτουν µόνο από τις µεµονωµένες τεχνολογίες αιχµής (ΤΑ), αλλά και από την συνδυαστική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Αιχµής... Το ίκτυο σήµερα συνθέτει διαθεµατικές και διεπιστηµονικές τεχνολογικές αλυσίδες που µπορούν να υποδείξουν τεχνολογικές προτεραιότητες για τη διαµόρφωση εθνικών στρατηγικών αλλά να αναδείξουν επιχειρηµατικές δυνατότητες Οι τεχνολογικές αλυσίδες και διαδροµές υπηρετούν την ιδέα της έξυπνης εξειδίκευσης καθώς επιτρέπουν σε εθνικό (και περιφερειακό επίπεδο) τον εντοπισµό µοναδικών χαρακτηριστικών, την επισήµανση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και την συγκέντρωση των πόρων 12

13 Τεχνολογικές διαδροµές: Προσωπική γονιδιωµατική και καθορισµός τρόπου ζωής (lifestyle) Βιοπληροφορική & Βιοϊατρική Πληροφορική ΥΓΕΙΑ Προϊόντα & Υπηρεσίες Προηγµένος ηλεκτρονικός Φάκελος υγείας. Γονιδιωµατική Προσαρµόσιµες ηλεκτρονικές υπηρεσίες Βιενεργά συστατικά και υγεία Υπηρεσίες και εργαλεία παρακολούθησης & Συµβουλευτικής της υγείας ΥΓΕΙΑ ΤΠΕ ΤΡΟΦΙΜΑ Προληπτική αγωγή, διατροφή και διαβίωση. 13

14 Τεχνολογικές διαδροµές : Ασφάλεια και ιχνηλασιµότητα στη µεταφορά τροφίµων Σύνθετα πολυλειτουργικά υλικά Προϊόντα & Υπηρεσίες ΥΛΙΚΑ Συσκευασία τροφίµων ίκτυα Αισθητήρων ιαδραστική - έξυπνη & ενεργή συσκευασία ιατροπικές µεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα ΤΠΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ποιότητα, ασφάλεια και ιχνηλασιµότητα ιακίνηση ευπαθών εµπορευµάτων Νανοδοµές ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 14

15 Τεχνολογικές διαδροµές : Smart grids: βελτιστοποίηση ηλεκτρικών δικτύων Προϊόντα & Υπηρεσίες ίκτυα αισθητήρων Ενεργειακά Smart Grids ΤΠΕ Ενσύρµατα και ασύρµατα δίκτυα Ευφυής ανάλυση δεδοµένων ΤΠΕ Ευφυή δίκτυα ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μεγαλύτερη απόδοση & σταθερότητα του ενεργειακού δικτύου ΤΠΕ 15

16 Τεχνολογικές διαδροµές: Ενεργειακό κτήριο Νανοηλεκτρονική Νανοφωτονική ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενεργειακές Κατασκευές ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σύνθετα υλικά υψηλής απόδοσης Φωτοβολταϊκά Τεχνολογίες Ενεργειακού Κτιρίου Παραγωγή & εξοικονόµηση ενέργειας Λειτουργικές νανοδοµές ΥΛΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ οµικές κατασκευές ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κατεργασίες laser ΥΛΙΚΑ 16

17 Ενδεικτικές διαδροµές: Περιβαλλοντική αποκατάσταση ΥΓΕΙΑ Βιοτεχνολογία Προηγµένες αναερόβιες διεργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αποκατάσταση εδαφών και υδάτινων ρύπων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προϊόντα & Υπηρεσίες Περιβαλλοντικές υπηρεσίες Μηχανολογικός εξοπλισµός και Χηµική βιοµηχανία ίκτυα Αισθητήρων ΤΠΕ Αέρια αντιρρύπανση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 17

18 Το ανθρώπινο ίκτυο Αδαµίδου Αλεβιζόπουλος Αλεβιζόπουλος Αραβώσης Αραµπατζής Αρβανίτη Αργουδέλης Αργυρούλης Αυγουρόπουλος Βαµβακάκη Βαρελάς Βέρµπης Βλάχος Γαλάνης Γαλιώτης Γαµβρός Γεωργιοπούλου Γιαγκοπούλου Γκιζελή ηµητριάδης ρακόπουλος Θεοδοσίου Ιωαννίδης Καραολίδης Καρδαρά Καρνιούρας Κατσαρός Καφετζόπουλος Κωνσταντινίδης Κωνσταντινίδης Κωστόπουλος Λάππας Λυµπεράτος Μαραζιώτη Μελαγράκη Μουζάκης Νεοφυτίδης Νιάκολας Νικολόπουλος Νυχάς Οικονόµου Πανάγου Παπαγεωργίου Παπαδοπούλη Παπαµατθαιάκης Παππάς Παρασκευά Πετροχείλου Πισσαδάκης Πλεξουσάκης Σκανδάµης Στυλιανάκης Σωµάκος Ταβερναράκης Ταούκης Τζίτζικας Τσαντίλας Αναστασιάδης (επιστηµονικός υπεύθυνος) Μελανίτης (υπεύθυνος έργου) Εµπειρονώµονες από ΙΤΕ (ΙΜΒΒ, ΙΗ Λ, ΙΠ, ΕΙΧΗΜΥΘ, ίκτυο ΠΡΑΞΗ), ΕΜΠ, ΓΠΑ, Πανεπιστήµιο Πατρών και στελέχη 15 επιχειρήσεων ΣΕΒ: Τα στελέχη της ιεύθυνσης Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας 18

19 19

20 Τεχνολογίες Υγείας / Βιοτεχνολογία Τεχνικές φαρµακευτικής ανακάλυψης / χορήγησης: γονιδιακή πρωτεϊνική ανάλυση, µοριακή προσοµοίωση, κλινική ανάπτυξη, χορήγηση (διαδερµατική, ενδοφλέβια,...) µε λιποσώµατα, υδρογέλες, νανοκάψουλες... Μεταγονιδιωµατική και Μοριακή διαγνωστική: ιαγνωστικά τεστ, εφαρµογές personalised medicine, φαρµακογονιδιωµατικές τεχνικές για την επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας Βιοπληροφορική: Βάσεις βιολογικών δεδοµένων, εύρεση βιοδεικτών (biomarkers) για την έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών, σχεδιασµός φαρµάκων µε τη βοήθεια ΗΥ (in-silico) Νανο-βιο-ιατρικά συστήµατα: Χειρουργικά συστήµατα και εργαλεία, Βιοαισθητήρες/βιοανιχνευτές, Ενεργά εµφυτεύσιµα συστήµατα, τσιπς για µοριακή διάγνωση και ανάλυση κυττάρων Βιοαπεικόνιση: Iατρική απεικόνιση την ανίχνευση, διάγνωση και παρακολούθηση νοσηµάτων καθώς και µοριακή απεικόνιση (µε χρήση µικρο/νανο-συστηµάτων) σε ζωντανά κύτταρα, ιστούς, όργανα Αναγεννητική Ιατρική: Μεταµοσχεύσεις, εµφυτεύσεις και ανάπλαση/επιδιόρθωση οργάνων και ιστών (µε χρήση βιο-µορίων, βιο-υλικών, βλαστικών κυττάρων), εξατοµικευµένες κυτταρικές θεραπείες 20

21 Τεχνολογίες Τροφίµων ιαδραστική συσκευασία (έξυπνη και ενεργός): Ασφάλεια τροφίµου, παράταση διάρκειας ζωής,"ζωντανή" ηµεροµηνία λήξης, µείωση συντηρητικών, προσθέτων, ασφάλεια και ιχνηλασιµότητα, στην εφοδιαστική αλυσίδα Μη θερµικές µέθοδοι επεξεργασίας: Υπερυψηλή Υδροστατική πίεση και Παλλόµενα Ηλεκτρικά πεδία στην επεξεργασία τροφίµων/ ποτών µε αυξηµένη ασφάλεια, αύξηση χρόνου ζωής, διατήρηση φρέσκιας γεύσης, αύξηση απόδοσης σε χυµοποίηση Βιοενεργά συστατικά: Αύξηση διατροφικής εικόνας και αξίας προϊόντων στα επεξεργασµένα τρόφιµα µε συστατικά που, εκτός από τη θρεπτική αξία που παρέχουν, επηρεάζουν θετικά ειδικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισµού». Ανάδειξη µεσογειακής διατροφής Ταχείες τεχνικές ανίχνευσης και διαχείρισης πηγών κινδύνου: Ασφάλεια και ποιότητα στα τρόφιµα και ποτά µε χρήση αναλυτικών, φασµατογραφικών τεχνικών και ουσιών - δεικτών και αισθητήρων 21

22 Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών Ασύρµατα & ενσύρµατα δίκτυα: e-υγεία, e-learning, ψυχαγωγία, e- government, e-business, ασφάλεια και άµυνα ίκτυα αισθητήρων: RFID, περιβαλλοντικός έλεγχος κατανάλωση ενέργειας), αντοχή κατασκευών, µεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα Υπολογιστικά πλέγµατα και νέφη: ανάλυση δεδοµένων αγοράς, υγεία (αποθήκευση και διαµοιρασµός ιατρικών δεδοµένων), χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, ενέργεια Συστήµατα εύρεσης θέσης: GIS, διαχείριση στόλου οχηµάτων, Vehicleto-Vehicle επικοινωνία, διαχείριση αποθήκης εµπορευµάτων, περιβαλλοντική προστασία, υπηρεσίες προς κινητούς χρήστες... Προσαρµόσιµες υπηρεσίες: e-business, e-government, e-commerce Σηµασιολογικό διαδίκτυο: digi libraries, e-learning, semantic search, Ευφυής ανάλυση δεδοµένων: υπολογισµός τραπεζικού/ασφαλιστικού ρίσκου, τηλεπικοινωνιακού φόρτου, εντοπισµός ύποπτων συναλλαγών,... Ροµποτικά συστήµατα: ροµποτικοί ξεναγοί, συστήµατα επιτήρησης και φύλαξης χώρων, οι ροµποτικοί σύντροφοι, (ΑΜΕΑ, αµαξίδια) ιάχυτη νοηµοσύνη: health monitoring and management, home management, smart furniture and artifacts 22

23 Νανοτεχνολογία Νανο-ηλεκτρονική: κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων - πλακετών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, µηχανηµάτων ιατρικής χρήσης Νανοφωτονική: ανίχνευση βιολογικών και χηµικών ουσιών και ρύπων, φωτοβολταϊκά, οθόνες, νέες πηγές λέιζερ, νανο-χειρουργική, τηλεπικοινωνίες, αποθήκευση δεδοµένων, βιο-αισθητήρες, τεχνολογία τροφίµων Νανοβιοτεχνολογία: νέα παρασιτοκτόνα, νέα συστήµατα χορήγησης φαρµάκων, ουσίες - δείκτες για ιατρική απεικόνιση, αναγέννηση ιστών Λειτουργικές Νανοδοµές: αντιµικροβιακή δράση υφαντικών ινών, υπερυδροφοβικότητα ή ικανότητα µνήµης σχήµατος, υλικά συσκευασίας, οργανικά φωτοβολταϊκά στοιχεία µε µεγαλύτερη απόδοση, νανοδοµηµένες επικαλύψεις, νανοκαταλύτες στη διύλιση υδρογονανθράκων, φίλτρα νερού, παραγωγή φαρµάκων 23

24 Νέα υλικά και διεργασίες παραγωγής Βιο-υλικά: Κράµατα ορθοπεδικής χειρουργικής, ιατρικά εµφυτεύµατα µε βελτιωµένη λειτουργικότητα, αντοχή στο χρόνο και αυξηµένη βιοσυµβατότητα, βιοαποδοµήσιµα υλικά µε δυνατότητα έκλυσης φαρµάκων (καθετήρες και εµφυτεύµατα) Σύνθετα υλικά: εξαρτήµατα δοµικών κατασκευών, οχήµατα και σκάφη, υποκατάστατα των µετάλλων Κατεργασίες µε laser: διεργασίες κοπής, συγκόλλησης, εγγραφής, µικροκατεργασίες καθώς και εκτυπώσεις και διατρήσεις Βιοπλαστικά/βιοαποικοδοµήσιµα πλαστικά: πλαστικά από ανακυκλώσιµα υλικά για κάθε χρήση, specialty polymers Προηγµένα δοµικά υλικά : µε ικανότητα αυτοϊασης και έξυπνης ανάδρασης, χαµηλότερο ενεργειακό αποτύπωµα, για αυξηµένη λειτουργικότητα, ασφάλεια, και άνεση σε κατασκευές όλων των ειδών από κτίρια, δρόµους, γέφυρες, τούνελ µέχρι δίκτυα πόσιµου νερού ή δίκτυα αποχετεύσεων 24

25 Τεχνολογίες Ενέργειας Κυψέλες καυσίµου: Κίνηση οχηµάτων, συνδυαζόµενη θέρµανση και ενέργεια (CHP systems), αναπλήρωση ισχύος (Back-up power systems) Φωτοβολταϊκά: Υλικά των φωτοβολταϊκών πάνελς, τεχνικές παραγωγής, συναρµολόγησης και ανακύκλωσης των πάνελς, τεχνολογίες µετατροπέων συχνότητας (Inverter), ενσωµάτωση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε κτήρια Παραγωγή ανανεώσιµων καυσίµων: Αγροτική παραγωγή και καλλιέργειες, µεταφορές Ευφυή ηλεκτρικά δίκτυα: Υποστηρικτικά εργαλεία λογισµικού, για τη µελέτη, κατασκευή και διαχείριση αιολικών µονάδων, µετρητές, τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, διατάξεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ρυθµιστές τάσης, διατάξεις και τεχνικές αποθήκευσης ενέργειας, δίκτυα και µικρο-δίκτυα Συνεχούς Ρεύµατος Συσσωρευτές λιθίου: Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, ηλεκτρικά και υβριδικά οχήµατα, αποθήκευση ενέργειας σε µονάδες ΑΠΕ Τεχνολογίες ενεργειακού κτηρίου: Κατασκευή κτηρίων κατοικίας, εµπορικών, επαγγελµατικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, κατασκευαστικά και δοµικά υλικά, ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός θέρµανσης και ψύξης, ηλεκτρικές συσκευές 25

26 Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες Αναερόβιες και Αερόβιες διεργασίες επεξεργασίας αποβλήτων: Αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων κάθε προέλευσης, παραγωγή εδαφοβελτιωτικών, καυσίµων, ηλ. ενέργειας, θερµότητας, κίνηση οχηµάτων (βιοκαύσιµα), ανάκτηση νερού Τεχνικές µηχανικής ανακύκλωσης: Ανακύκλωση αστικών αστικών στερεών αποβλήτων και βιοµηχανικών (ξύλου, χάλυβα, γυαλιού, υφασµάτων, ηλεκτρονικών συσκευών, αυτοκινήτων, εκτύπωσης/ παραγωγής χαρτιού, πετροχηµικών/ πλαστικών, συσκευασίας, χηµικών) Αδρανοποίηση επικίνδυνων ρύπων: Ιατρικά νοσοκοµειακά απόβλητα, απόβλητα µεταλλουργίας, διύλισης αργού πετρελαίου, τσιµεντοβιοχανίας, βυρσοδεψείων, κλωστοϋφαντουργίας, βαφείων, απόβλητα ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών Φυσικοχηµικές µέθοδοι επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων: Παραγωγή πόσιµου νερού/ αφαλάτωση, άρδευση, ανάκτηση συστατικών µε υψηλή αξία Θερµική επεξεργασία αποβλήτων: ιαχείριση στερεών αποβλήτων µε σηµαντική µείωση του όγκου και του βάρους τους καθώς και εκµετάλλευση της παραγόµενης ενέργειας Τεχνικές αποκατάστασης εδαφών και υδάτινων αποδεκτών: Αποκατάσταση εδαφών και υπόγειων ταµιευτήρων νερού που έχουν ρυπανθεί, αντιµετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης Αέρια αντιρρύπανση: Περιορισµός αέριων ρύπων από βιοµηχανικές µονάδες, δέσµευση επικίνδυνων ρύπων από αέρια θερµικής επεξεργασίας αποβλήτων 26

27 Τεχνολογίες Μεταφορών ιατροπικότητα των µεταφορών και εφοδιαστική αλυσίδα: ιεθνείς και τοπικές µεταφορές, διανοµή προϊόντων, ταχυδροµεία, διαµετακοµιστικά κέντρα, αποθήκες, αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες Συντήρηση επισκευή και ανακατασκευή (MRO): Έλεγχος και συντήρηση µεταφορικών οχηµάτων, (αεροσκαφών, πλοίων, τροχαίου υλικού, οχήµατα µαζικής µεταφοράς). ιαλυτήρια σκαφών, µονάδες ανακύκλωσης Εξυπνες ελαφρές µεταφορικές κατασκευές: Παραγωγή εξαρτηµάτων (οχηµάτων, σκαφών) από σύνθετα υλικά, αισθητήρες και ενσωµατωµένα συστήµατα παρακολούθησης δοµικής ακεραιότητας Ηλεκτροκίνηση και νέοι σταθµοί ενέργειας: Συσσωρευτές νέας τεχνολογίας (µεγαλύτερη απόδοση, µικρότερο βάρος), εφαρµογή ηλεκτροκίνησης σε αποµακρυσµένες περιοχές (πχ νησιά) σε συνδυασµό µε συστήµατα φόρτισης από ΑΠΕ, δηµιουργία δικτύου V2G Ολοκληρωµένες µέθοδοι ασφάλειας µεταφορών: Έξυπνα συστήµατα οδικής ασφάλειας, συστήµατα παρακολούθησης και προειδοποίησης ευάλωτων χρηστών των οδικών δικτύων (παιδιά, µοτοσικλετιστές) για τη µείωση των ατυχηµάτων, συστήµατα διαχείρισης κρίσεων ατυχηµάτων 27

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων 1 Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Στοιχεία και Αριθµοί «Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ενημερωτικό φυλλάδιο για δραστηριότητες Ερευνητικών Κέντρων Η Προβολή τους στις Περιφέρειες Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Ιούλιος 2013 1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη

Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη 11-12 Νοεµβρίου 2010 Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τη οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη, παραβρέθηκαν τα πενήντα επτά (57), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εβδομήντα ένα (71) μέλη, παραβρέθηκαν τα πενήντα επτά (57), δηλαδή: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 1 Ο «Έγκριση Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα