ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και στόχος του παρόντος κανονισμού: Την τήρηση της καθαριότητας στα όρια του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση ). Τη γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές γενικές και ειδικές δημοτικές διατάξεις. Επίσης έχει ως στόχο: Την αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος Την προστασία της φύσης και της ατμόσφαιρας Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη αυτών των σκοπών. Άρθρο 2 Αρμοδιότητα εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ανήκει στον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους και τους εξουσιοδοτημένους από αυτούς υπαλλήλους, στη Δ/νση Καθαριότητας, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι φορείς και οι κάτοικοι του Δήμου, οφείλουν να συνδράμουν τις πιο πάνω Αρχές, για την όσο το δυνατόν αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής τους. Άρθρο 3 Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων Ως απορρίμματα στέρεα απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος, που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Αυτά σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κοινοτικές διατάξεις, ταξινομούνται σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ ΒΛΑΒΕΡΑ. 1. ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: α) Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες. β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που βρίσκονται σε οδούς, πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κτλ γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών ( κλαδιά, φύλλα, χόρτα κτλ ) δ) Επικίνδυνα απορρίμματα, όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κτλ 2. ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Τα Ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: α) Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά, λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας ( μέταλλα, ξύλο, χαρτί,

2 πλαστικά, έλαια, λίπη, ρούχα, υφάσματα. χρώματα, κόλλες, ρητίνες, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια ) β) Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, από παθολογοανατομικά μικροβιολογικά αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κτλ τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλίβανους. γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων. δ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες. ε) Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων. στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς καθώς και μέρη τους, άχρηστα η εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις. 3. ΤΟΞΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Τοξικά βλαβερά θεωρούνται όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγειά και το περιβάλλον ( γεωργικά φάρμακα, τοξικά, εκρηκτικά, ραδιενεργά κτλ ) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 4 Υποχρεώσεις του Δήμου Με βάση τον κανονισμό, οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής: 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΜΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (άρθρο 3 παρ. 1) Η αποκομιδή γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής βάσει προγράμματος που καταρτίζει η υπηρεσία καθαριότητας. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου στο ΧΥΤΑ, σε σταθμούς μεταφόρτωσης, εργοστάσια διαλογής ανακύκλωσης ή όπου αλλού ορίσει η Δημοτική αρχή. 2. Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ( αστικών) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Έτσι όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 α β γ του παρόντος κανονισμού (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κτλ) πραγματοποιείται εντός 10 ημερών από την ειδοποίηση στην αρμοδία υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου ή βάσει κάποιου αλλού ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζεται από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Εξαιρούνται οικοδομικά και αδρανή υλικά, σύμφωνα με το άρθρο του παρόντος κανονισμού. 3. Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2) Η αποκομιδή για την κατηγορία αυτή γίνεται από τους ίδιους τους υπεύθυνους με δική τους ευθύνη και τα δικά τους μέσα ή βάσει ενός ιδιαίτερου προγράμματος αποκομιδής εφ όσον ο Δήμος έχει την δυνατότητα και την σχετική υποδομή. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα καθορίσει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά τόνο ή κυβικό μέτρο, το οποίο θα προκαταβάλλεται. 4. Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και μικροαπορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατειές, άλση και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο ανάλογα με τις ανάγκες τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαπορριμμάτων κτλ τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά αποκομίζοντας το περιεχόμενο τους σε τακτά διαστήματα. 5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ Για τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδή απορριμμάτων για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των λοιπών μέσων τις ώρες σάρωσης και πλύσης των οδών καθώς και των κοινόχρηστων χώρων.

3 6. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Όπως προβλέπει το άρθρο 37 παρ. 3 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα. 7. ΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Για την καθαριότητα του Δήμου όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων. 8. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες μεθόδους όπως προβλέπεται από τον Νόμο 2939/2001 για την Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων. 9. Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Για την προμήθεια και διάθεση στους εργαζόμενους στολές εργασίας για την ομοιόμορφη εμφάνιση και την προστασία της υγείας τους, παροχής ατομικών μέτρων προστασίας. 10. ΕΠΙΠΛΕΟΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ Να ιδρύει ή να συμμετέχει και να χρησιμοποιεί δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης. Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχειρίσεις στερεών αποβλήτων. Να ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων. Να αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική ώστε να γίνεται κοινή προσπάθεια με τους πολίτες στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Να συμβάλει στην πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σαν αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή του κανονισμού. Να συνεργάζεται με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας περιβάλλοντος. Άρθρο 5 ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α 69728/824 μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΦΕΚ Β 358/1996) Ο Δήμος μπορεί να μην δέχεται δημοτικά απόβλητα εκτός από τα οικιακά αν λόγω ποσότητας σύνθεσης και ποιότητας τους δεν είναι δυνατή η αποκομιδή συλλογή και διάθεση τους με τις υπάρχουσες δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας. Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ 1. Στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 1Δ 2Δ & Ε και όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά επικίνδυνα ή διέπονται από υγειονομικές διατάξεις όπως: α) ραδιενεργά απόβλητα β) εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες γ) απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων δ) γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών φάρμακων, εντομοκτόνων κτλ 2. Στην περισυλλογή βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. 3. Στον καθαρισμό σταθμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή φραγμένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής μεταφοράς π.χ. υπεραστικά λεωφορεία αστικά κ.τ.λ. 4. Στον καθαρισμό πάρκων αλσών πρασιών προαυλίων που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. 5. Να αποκομίζει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Ο Δήμος μπορεί να βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου, εφ όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση τα ακίνητα τους σε ιδιώτες, οι οποίοι υποχρεούνται να καταβάλουν τέλη. 6. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βιαίας διακοπής λειτουργίας του ΧΥΤΑ, λήψης εκτάκτων μέτρων για λόγους δημόσιας τάξης, ο Δήμος μετά την ενημέρωση των Δημοτών μπορεί τοπικά ή συνολικά να τροποποιεί την αποκομιδή μέχρις ότου επαναλειτουργήσει ο ΧΥΤΑ ή αρθούν τα έκτατα μέτρα. Ο Δήμος σ αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης

4 της υγείας των πολιτών. 2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 1. Ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. 2. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, και μόνο κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με τη Δ/νση καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου τέλους όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα απορρίμματα να συσκευάζονται κατάλληλα και να τοποθετούνται σε σημεία που θα έχει υποδείξει εκ των προτέρων η υπηρεσία καθαριότητας. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 700,00 3 ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1. Τα αγάλματα, μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που λόγω φυσικού κάλλους ή ιστορικής αξίας προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση μνημείων αγαλμάτων αρχαιολογικών χώρων, δημόσιων χωρών, δημόσιων κτιρίων αποτελεί παράβαση και τα πρόστιμα είναι ανάλογα με την έκταση της παράβασης. Πέραν του προστίμου, στους παραβάτες καταλογίζονται και οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν από την έκταση της βλάβης. Επιβαλλόμενο πρόστιμο: από 3.000,00 έως 6.000,00 2. Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων, κάδοι, συμπίεσης καλάθια και κάδοι απορριμμάτων, πινακίδες, καφαου, κ.τ.λ.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης του Δήμου. Η ρύπανση του αστικού εξοπλισμού του Δήμου αποτελεί παράβαση. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται οι δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε φορά. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 200,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Άρθρο 6 ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες: 1) «Κατοικίες» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα άτομα, οικογένειες και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες). Υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και συγκροτημάτων είναι ο διαχειριστής. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου. 2) «Επιχειρήσεις καταστήματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι: α) Για προσωπικές επιχειρήσεις ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής της β) Για Α.Ε ο Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και το διοικητικό συμβούλιο. γ) Για Ε.Π.Ε. ο Διαχειριστής. δ) Για Ο.Ε και Ε.Ε. ο Διαχειριστής. ε) Για συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού. στ) Για σωματεία ο Πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο. η) Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα τα πρόσωπα που τις αποτελούν. θ) Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν. 3) «Γραφεία» θεωρούνται αυτοτελείς χώροι, όπου ασκούνται επαγγέλματα, νόμιμα ή πρόσκαιρα, στους οποίους υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομικά ή κάτοχος αυτών.

5 4) «Οικόπεδα» θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι εντός ή εκτός σχεδίου, περιφραγμένοι ή μη στους οποίους υπεύθυνος είναι ο κύριος, ο νομέας, ή κάτοχος αυτών. 5) «Βιομηχανίες και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια» θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές επιχειρήσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες τους και την υποστήριξη τους. Στις μονάδες αυτές υπεύθυνος για την καθαριότητα, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, οριζόμενο εκάστοτε από την διεύθυνση της μονάδας και γνωστοποιημένο στο Δήμο. Αν τέτοιο πρόσωπο δεν έχει ορισθεί, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας. 6) «Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης» θεωρούνται εκείνοι που εκτελούν αυτές τις εργασίες, όπως και οι οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων κ.α.. Άρθρο 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (ΑΣΤΙΚΑ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους. Τις ημέρες και ώρες διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματα τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους πρέπει να έχουν τοποθετήσει σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή σε συμπιεστή που βρίσκεται πλησίον της οικίας ή της επαγγελματικής στέγης τους, πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου. [Σε περιοχή (οδούς κ.λ.π) στις οποίες δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να τοποθετούν τα προς αποκομιδή απορρίμματα σε προκαθορισμένη θέση που έχει υποδειχθεί από την υπηρεσία καθαριότητας] 2. Κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για την συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων του κτιρίου μέχρι την αποκομιδή τους από τα συνεργεία καθαριότητας. [κτιριοδομικός κανονισμός, άρθρο 33, ΦΕΚ 59/Δ/ ] Η δημοτική πολεοδομία κατά τη διαδικασία έκδοσης των οικοδομικών αδειών υποχρεούται να ελέγχει την εφαρμογή του άρθρου 33 του κτιριοδομικού κανονισμού. 3. α) Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής, οι συμπιεστές και κάθε άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις. Η Υπηρεσία καθαριότητας είναι η μόνη αρμόδια για την επιλογή των θέσεων, για την αρχική εγκατάσταση, για την μετακίνηση ή αλλαγή θέσης (μόνιμης ή προσωρινής). Η παρεμπόδιση τοποθέτησης / κατασκευής εσοχών / τοποθέτησης προστατευτικών μέσων / η μετακίνηση κάδων / η αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π» καθώς και η φθορά των ανώτερων μέσων αποτελεί παράβαση. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο Επιβαλλόμενο πρόστιμο 200,00 β) Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων λόγω πρόσκρουσης ή βανδαλισμού επισύρει κάθε φορά πρόστιμο Επιβαλλόμενο πρόστιμο 700,00 γ) Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών, ή αναγραφή συνθημάτων, (ζωγραφική γκράφιτι με σπρέι)επάνω σε κάδους ή αλλά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων επισύρει κάθε φορά πρόστιμο Επιβαλλόμενο πρόστιμο 400,00 4) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης διότι βλάπτεται σωρεία αγαθών όπως η αισθητική, το περιβάλλον καθώς και η δημόσια υγεία. Ο Δήμος επιβάλλει για κάθε σακούλα ή αντικείμενο εκτός κάδου καθώς και για τα μη κατάλληλα συσκευασμένα σκουπίδια αντίστοιχα πρόστιμα. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 80,00 5) Σε δρόμους όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν χρήση κάδων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: α) Να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα σε πλαστικούς σάκους καλά κλεισμένους,

6 β) Να τους τοποθετούν μπροστά στην ιδιοκτησία τους το πολύ μια ώρα πριν την διέλευση του απορριμματοφόρου. Σε περίπτωση που η αποκομιδή γίνεται νύχτα όχι πριν τις 09:00 μ.μ. γ) Να μην κρεμούν σακούλες σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού. δ) Να μην τοποθετούν απορρίμματα έξω από ξένη ιδιοκτησία ε) Να μην πετούν στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο σακούλες από οποιοδήποτε ύψος. Επιβαλλόμενο πρόστιμο για κάθε σακούλα ή αντικείμενο 80,00 6) Ειδικότερα για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market κ.λ.π που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, οι υπεύθυνοι οφείλουν να ελαχιστοποιούν τον όγκο τους δια συμπιέσεως περιδέσεως κ.λ.π. και να τα τοποθετούν στα μέσα μηχανικής αποκομιδής. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο. Σε περίπτωση μεγάλου όγκου το πρόστιμο διπλασιάζεται. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 400,00 και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται 7) Ιδιώτες ή επιχειρήσεις που διατηρούν δικά τους μέσα αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδους, καλάθια κ.λ.π.) τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή σε ακάλυπτους ιδιωτικούς οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά. Επιβαλλόμενο πρόστιμο. 60,00 σε ιδιώτες 100,00 σε επιχειρήσεις Άρθρο 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΓΚΩΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (ΑΣΤΙΚΑ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 1. Τα απορρίμματα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των οικιακών απορριμμάτων. Δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του υπεύθυνου με την υπηρεσία καθαριότητας. Στην περίπτωση που ο Δήμος δύναται να αποκομίσει τα απορρίμματα αυτά οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: α) Να παραδίδουν τα αντικείμενα την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ορίζεται από το Δήμο για την περιοχή τους. β) Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών ή οχημάτων. Δεν θα πρέπει δηλαδή να καταλαμβάνουν χώρο στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους αλλά σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου όπως αυτές ανακοινώθηκαν στον ενδιαφερόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 200,00 Η παράβαση αυτή συνιστά επίσης άνευ αδείας κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, για την οποία εφαρμόζονται όσα προβλέπονται από τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων και δύναται να επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν. 2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Ειδικότερα για καταστήματα, γραφεία κ.λ.π. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.) δια συμπιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 400,00 και σε υποτροπή διπλασιάζεται. 3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λ.π. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα και τοποθετούνται μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής. Εάν έχουν μεγάλο όγκο ακολουθείται η διαδικασία των ογκωδών αντικειμένων. Σε περίπτωση απορρίψεως επί του πεζοδρομίου (χύμα) επιβάλλεται πρόστιμο στον υπεύθυνο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 150,00 β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.λ.π. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωση τους. Η προσωρινή εναπόθεσή τους προς αποκομιδή, γίνεται την συγκεκριμένη ημέρα που έχει ορισθεί από την υπηρεσία καθαριότητας και μόνο αυτή. Στους μη

7 συμμορφούμενους επιβάλλεται πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 150,00 γ) Υπόλοιπα χώματα και κοπροχώματα απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 150,00 Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1) Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει την δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανικές βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες (αρθρ. 3 παρ. 2α του παρόντος κανονισμού) περισυλλέγει τα απορρίμματα βάσει ειδικού προγράμματος, που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με την σειρά τους έχουν υποχρέωση: α) Να καταβάλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής όπως καθορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. β) Να τηρούν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ογκώδη δημοτικά απορρίμματα όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 παρ Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 2α, οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής, να τα κρατούν συσκευασμένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεων τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους. Για τους παραβάτες ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 1γ. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 400,00 και σε υποτροπή διπλασιάζεται 3) Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων, θεραπευτηρίων εκτός εκείνων που εξαιρούνται στην παρ. 2 του άρθρου 3 οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι: α) Για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή κλειστές πρέσες. β) Για τον χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά μη επικίνδυνα, μη τοξικά» με αυτοκόλλητη ετικέτα ή σφραγίδα που θα είναι σε εμφανές σημείο επάνω στους σάκους, στους κάδους, στις πρέσες ή άλλο τρόπο σήμανσης, που θα υποδειχθεί στους υπεύθυνους από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. γ) Οι υπεύθυνοι των αποβλήτων που αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο υποχρεούνται να χορηγούν βεβαίωση, εφ όσον τους ζητηθεί, στην οποία θα αναφέρουν την προέλευση και το είδος των απορριμμάτων. 4) Ειδικά τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2δ του παρόντος κανονισμού ( μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά, που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κ.λ.π.) μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών στους χώρους υποδοχής μπάζων ή τους ΧΥΤΑ. α) Κάθε είδους υλικά απαγορεύεται να καταλαμβάνουν χώρο στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλο κοινόχρηστο ή δημοτικό χώρο χωρίς την σχετική άδεια από το Δήμο και χωρίς την λήψη των ειδικών μέτρων, όπως προβλέπονται από τον «Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων» του Δήμου Χαλκιδέων και τον παρόντα κανονισμό. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και χωρίς την λήψη απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή ρύπανσης, διαρροής υλικών, ασφάλειας πεζών και οχημάτων. Οι υπεύθυνοι πρέπει να καλύπτουν επιμελώς τα υλικά και να λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή διάχυσής τους. Σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα όταν κρίνονται απαραίτητα για προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο άνευ αδείας και τιμωρούνται με πρόστιμο. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής ή αν από την έκταση της κατάληψης και τον κίνδυνο διασποράς των υλικών προκαλούνται προβλήματα

8 στην δημόσια υγεία και την ασφάλεια της πόλης. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 600,00 και σε υποτροπή διπλασιάζεται β) Απαγορεύεται η απόρριψη υλικών σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, ρέματα, πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίου πόλης. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον δημιουργούν εστίες ρύπανσης, προκαλούν κινδύνους και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν.1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις από την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο έως και το πενταπλάσιο του αρχικού προστίμου. Επιβαλλόμενο πρόστιμο για απόρριψη σε: Οικόπεδα 2000,00 Πάρκα και δασικές εκτάσεις 3000,00 Ρέματα και παιδικές χαρές 2000,00 Το πρόστιμο διπλασιάζεται αν η ρύπανση είναι σοβαρή και σε υποτροπή, πενταπλασιάζεται γ) Δεν επιτρέπεται η χωρίς άδεια κατάληψη κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημόσιων) χώρων για την τοποθέτηση ειδικών κάδων (σκάφη) στους οποίους ρίχνονται μπάζα ή κάθε είδους αδρανή υλικά. Οι υπεύθυνοι όπως καθορίζονται στην παραγρ. 4γ του παρόντος άρθρου υποχρεούνται: 1. Να εφοδιάζονται με σχετική άδεια από το Δήμο. Σε εμφανές σημείο να αναρτάται πινακίδα με τον αριθμό αδείας ημερομηνία έκδοσης και τα στοιχεία του υπεύθυνου. 2. Ως υπεύθυνοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται οι κύριοι νομείς ή κάτοχοι ως και οι μισθωτές και εκμισθωτές ως άνω μέσων και των χώρων τοποθέτησης τους. 3. Οι άδειες περιλαμβάνουν την χρονική διάρκεια ισχύος τους τον χώρο που διατίθεται, τις διαστάσεις των κινητών μέσων ή κατάληψης κάδου, σκάφης κ.τ.λ. ή της προστατευμένης προσωρινής κατασκευής, καθώς επίσης και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων της παραγρ. 4γ 2 του παρόντος άρθρου. 4. Σε περίπτωση παραμονής κάδου, σκάφης ή αλλού μέσου χωρίς άδεια πέραν των τριών (3) ημερών, το μέσο απομακρύνεται από την υπηρεσία. Στους παραβάτες της παραγράφου 4γ 1 επιβάλλεται το πρόστιμο των 50,00 την ημέρα 5. Η εσκεμμένη εγκατάλειψη μπαζών ή αντικειμένων από επαγγελματικά αυτοκίνητα εταιριών ή εργολάβων σε δρόμους ή άλλους κοινόχρηστους χώρους επιβάλλεται πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 2.000,00 6. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας για τους Πεζούς και τα οχήματα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. Άρθρο 10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1) Απορρίμματα που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία την ασφάλεια και το περιβάλλον, όπως γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά κ.λ.π. συλλέγονται αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού και την σχετική νομοθεσία. 2) Οι υπεύθυνοι μέχρι την ημέρα της αποκομιδής τους υποχρεούνται να τα κρατούν συσκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην τα αφήνουν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Η απομάκρυνση των απορριμμάτων αυτού του είδους είναι άμεση και γίνεται με μέσα των υπευθύνων. Η μη συμμόρφωση των υπευθύνων (εκτός των όσων προβλέπονται από υγειονομικές ή άλλες διατάξεις), επισύρει κάθε φορά πρόστιμο ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων.

9 Οι παραβάτες οφείλουν να απομακρύνουν άμεσα από τους κοινόχρηστους χώρους τα απορρίμματα. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων και επιβάλλεται πρόστιμο για κατάληψη άνευ αδείας κοινόχρηστου χώρου ίσο με το 3πλάσιο του μεγαλύτερου συντελεστή κατάληψης κοινοχρήστων χώρων που ισχύει κάθε φορά. Επιβαλλόμενο πρόστιμο: 300,00 για τα ειδικά απορρίμματα, 3.000,00 για τα επικίνδυνα 3) Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά απορρίμματα και η τοποθέτηση τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής. Η ανάμειξη επικίνδυνων απορριμμάτων με οικιακά απορρίμματα από νοσοκομεία ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες που αναμειγνύουν μολυσματικά ή επικίνδυνα απόβλητα με οικιακά απορρίμματα, επισύρει κάθε φορά πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο: 600,00 για τα μη επικίνδυνα, 3.000,00 για τα επικίνδυνα και ,00 για τα μολυσμένα 4) Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του παρόντα κανονισμού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκομιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Άρθρο 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1) Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των αποβλήτων, συσκευασιών και άλλων προϊόντων στοχεύει: Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και στην μείωση του συνολικού όγκου πριν την τελική τους διάθεση. Στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών και την ενθάρρυνση συστημάτων ανακύκλωσης αξιοποίησης. Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονομικούς και άλλους παράγοντες. Δημόσιους και ιδιωτικούς. Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και καταναλωτών ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 2. Ο Δήμος προωθεί πρόγραμμα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών. Οι υπεύθυνοι καθαριότητας και γενικά όλοι οι κάτοικοι έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών για τον τρόπο συλλογής των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. 3. Σε κάθε περιοχή που εφαρμόζεται το πρόγραμμα διαλογής οι υπεύθυνοι καθαριότητας, όλοι οι κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τις οδηγίες των υπηρεσιών. Σε όσους δεν συμμορφώνονται και προκείμενου να υπάρξει αποδοτική λειτουργία ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο για κάθε οργανικό απόρριμμα που θα τοποθετείται σε κάδο ανακύκλωσης. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 30,00 για κάθε οργανικό απόρριμμα που θα τοποθετείται σε κάδο ανακύκλωσης 4) Ο Δήμος προκείμενου να ενισχύει τα προγράμματα ανακύκλωσης, μπορεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να θεσπίσει κίνητρα και επιβράβευσης σε όσους συμβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονίες, εταιρίες κ.τ.λ.). 5) Απαγορεύεται να ρίχνονται σε δημοτικούς κάδους ελαστικά, καταλύτες αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υλικά εκσκαφών. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 500,00 Καθιερώνεται η υποχρέωση των υπεύθυνων να μεριμνούν για τη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση τους όπως θα καθορίζεται από ειδικότερες διατάξεις. Άρθρο Υποχρεώσεις πεζών οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων

10 Η απόρριψη από πεζούς ή οδηγούς πάσης φύσεως οχημάτων σε δρόμους πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους άχρηστων χαρτιών, πακέτων, μπουκαλιών, ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης απαγορεύεται. Επίσης απαγορεύεται η απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.τ.λ.) από περιπατητές θαμώνες κ.λ.π. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα καλάθια απορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 30,00 2) Η ρύπανση με λάδια κάθε είδους οχημάτων στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και αποτελεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε περίπτωση σύγκρουσης οχημάτων πρέπει να ειδοποιείται αμέσως η υπηρεσία καθαριότητας. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 100,00 3) Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων οφείλουν να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται αν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών σε προαύλια εκκλησιών δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους. Επιβαλλόμενο πρόστιμο: Για παιδικές χαρές προαύλια εκκλησιών και δημόσια κτίρια 100,00 Για εισόδους σχολείων και αρχαιολογικούς χώρους 150,00 2. ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 1) Δεν επιτρέπεται η εμπορική διαφήμιση εκτός πλαισίων. Η ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φειγ-βολάν, συνθήματα κ.τ.λ. επισύρει πρόστιμο για τους παραβάτες. Το τμήμα σάρωσης της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου υποχρεούται στην αφαίρεση αφισών. Πρόστιμο επιβάλλεται και για την ρύπανση με αεροπανό. Σε περίπτωση διοργάνωσης εκδηλώσεων σε κατάστημα ψυχαγωγίας, το πρόστιμο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, που φιλοξενεί τη διοργάνωση και διαφημίζεται η συγκεκριμένη εκδήλωση ενός φορέα εκτός διαφημιστικών πλαισίων. Επιβαλλόμενο πρόστιμο: Για διαφημίσεις εκτός πλαισίων 500,00 Για διαφημίσεις σε δέντρα 1.000,00 Για αεροπανό 1.000,00 Για βάψιμο με ανεξίτηλα υλικά 1.500,00 Πρόστιμο επίσης επιβάλλεται για αγγελτήρια θανάτων, μνημόσυνων κ.λ.π., που τοποθετούνται εκτός των ειδικών ταμπλό, (σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει γίνει στα Γραφεία Τελετών). Επιβαλλόμενο πρόστιμο: Για αγγελτήρια εκτός ειδικών πλαισίων 500,00 Για αγγελτήρια σε δέντρα 1.000,00 Η καθ υποτροπή παραβίαση του άρθρου, επιφέρει αποκλεισμό από το Δημοτικό Κοιμητήριο του Γραφείου Τελετών. 2) Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισμένες αφίσες κ.τ.λ.) καθώς και η απαράδεκτη εμφάνιση διαφημιστικών ταμπλό Επιβαλλόμενο πρόστιμο 500,00 3) Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθαρίστηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από το Δήμο. Σε βάρος των διαφημιστών που τοποθέτησαν τα πλαίσια αυτά και τις διαφημίσεις, και των διαφημιζόμενων επιβάλλεται πρόστιμο.

11 Επιβαλλόμενο πρόστιμο 2.000,00 4. Δεν επιτρέπεται η εμπορική διαφήμιση με φειγ-βολάν α) σε εξωτερικές εισόδους πολυκατοικιών παρά μόνο εντός γραμματοκιβωτίων ή στην είσοδο εκάστου διαμερίσματος. Απαγορεύεται η ρίψη φειγ-βολάν: β) Σε αύλειους χώρους μονοκατοικιών η στήριξη διαφημιστικών φυλλαδίων σε πόμολα εξωτερικών θυρών, οικιών και καταστημάτων. Δεν επιτρέπεται η ρίψη φειγ-βολάν: γ) Σε αύλειους χώρους σχολείων, παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, φροντιστηρίων κ.λ.π. Η παραλαβή τους θα γίνεται από τον υπεύθυνο του σχολείου (εάν το επιθυμεί) και θα διανέμεται στα παιδία από τους δασκάλους της κάθε τάξης εάν είναι δυνατό. Σε περίπτωση άρνησης του διευθυντού/ντριας το συνεργείο διανομής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του υπεύθυνου. Απαγορεύεται η ρίψη φειγ-βολάν, διαφημιστικών εντύπων εφημερίδων: δ) Σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. Σε κάθε περίπτωση για τη ρίψη φειγ-βολάν απαιτείται άδεια από τη Δημοτική Αστυνομία. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Απαγορεύεται η εναπόθεση φειγ-βολάν σε παρμπρίζ αυτοκινήτων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο: κατοικίες, καταστήματα, οδούς, σχολεία, λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, εναπόθεση σε παρ-μπριζ αυτοκινήτων κλπ 500,00 στον διαφημιζόμενο και 500,00 στον διαφημιστή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Άρθρο 13 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. Τα κάθε είδους καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στα οποία παρατηρείται μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων (κρέατα, κόκαλα, ψάρια, υπολείμματα τροφών κ.λ.π. οι υπεύθυνοι οφείλουν να συσκευάζουν και να κλείνουν καλά τις σακούλες με τα δύσοσμα απόβλητα να τα εναποθέτουν στους κάδους απορριμμάτων το πολύ μια ώρα πριν από την αποκομιδή. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων εκτός κάδων. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 500,00 ανά αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία. 2.Αν ο όγκος των απορριμμάτων που παράγονται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι μεγάλος οι υπεύθυνοι οφείλουν στα πάσης φύσεως απορρίμματα και υλικά συσκευασίας να ελαχιστοποιούν τον όγκο τους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 200,00 ανά σακούλα 3. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων (λόγω ειδικών συνθηκών) η συσκευασία των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων να τηρούν αυστηρά το ωράριο αποκομιδής. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 400,00 ανά αντικείμενο, σακούλα, ή συσκευασία. 4. Στα καταστήματα, περίπτερα, καντίνες στα οποία παρατηρείται παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων από την κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.τ.λ.) οφείλουν οι υπεύθυνοι να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων, αλλά και να διατηρούν διαρκή καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο. Στους μη συμμορφωμένους επιβάλλεται πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής, ή εφ όσον το κατάστημα δεν διαθέτει ειδικό απορριμματοδοχείο ή τα απορριμματοδοχεία είναι πλήρη ή ακάθαρτα. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 150,00 και σε υποτροπή διπλασιάζεται 5. Εάν στην περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης οι υπεύθυνοι των καταστημάτων οφείλουν να τοποθετούν τα ανακυκλώσιμα στους πλησιέστερους κάδους ανακύκλωσης. Στους μη συμμορφωμένους επιβάλλεται πρόστιμο.

12 Επιβαλλόμενο πρόστιμο 30,00 6. Δεν επιτρέπεται η ρίψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόμιο το δρόμο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο διαφόρων απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων που προέρχονται από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου. Στους παραβάτες επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 250,00 7. α) Στα Σούπερ Μάρκετ, στα οποία παρατηρείται μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων, (κόκαλα, υπόλοιπα λαχανικών, υπολείμματα τροφών κ.λ.π.), θα πρέπει να συσκευάζουν και να κλείνουν καλά τις σακούλες πριν τις εναποθέσουν στους κάδους απορριμμάτων μια ώρα πριν την αποκομιδή. Χαρτόνια, είδη συσκευασίας κ.λ.π., πριν μπουν στο κάδο ανακύκλωσης θα πρέπει να ελαχιστοποιείται ο όγκος τους. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν επί του πεζοδρομίου ή στον περιβάλλοντα κοινόχρηστο χώρο σακούλες, χύμα απορρίμματα. Ξύλινα τελάρα, παλέτες δεν παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας. Η μεταφορά των παραπάνω υλικών αφορά γίνεται με ευθύνη της επιχείρησης. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 1.500,00 και σε υποτροπή διπλασιάζεται. β) Η διανομή εντύπων και πάσης φύσεως διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στα ταμεία των Σούπερ Μάρκετ, θα πρέπει για την αποφυγή ρύπανσης, να τοποθετούνται μέσα στη σακούλα των καταναλωτών. Σε περίπτωση ρύπανσης των πεζοδρομίων και κάθε κοινόχρηστου χώρου πέριξ του Σούπερ Μάρκετ από συγκεκριμένα διαφημιστικά υλικά επισύρει πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 500,00 και σε υποτροπή διπλασιάζεται. Για τον πολίτη που ρυπαίνει με τη ρίψη αντίστοιχων υλικών τους κοινόχρηστους χώρους, επιβάλλεται πρόστιμο 50,00. Οι υπεύθυνοι των Σούπερ Μάρκετ οφείλουν πέραν των κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης που είναι τοποθετημένοι από την Υπηρεσία Καθαριότητας, να έχουν τοποθετημένα έξωθεν των θυρών του Σούπερ Μάρκετ δοχεία απορριμμάτων για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 300,00 και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. Για την καθαριότητα των πεζοδρομίων και των πέριξ κοινόχρηστων χώρων των Σούπερ Μάρκετ, υπεύθυνη είναι η ίδια η επιχείρηση. Στους μη συμμορφούμενους επιβάλλεται πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 500,00 και σε υποτροπή διπλασιάζεται. 8. Ταβέρνες, ουζερί, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ψησταριές, πιτσαρίες κ.λ.π., που βρίσκονται σε οδούς μεγάλης επισκεψιμότητας οφείλουν: α) Να τηρούν ακριβώς το ωράριο αποκομιδής, όπως έχει συμφωνηθεί με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 400,00. β) Να εναποθέτουν τα απορρίμματά τους σε καλά συσκευασμένες σακούλες απορριμμάτων. Η μεταφορά των σάκων απορριμμάτων στους κάδους θα πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο έτσι ώστε να μην ρυπαίνονται οδόστρωμα πεζοδρομία κ.λ.π. από λάδια λίπη υπολείμματα τροφών κ.α. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 400,00. γ) Από την υπηρεσία καθαριότητας δεν παραλαμβάνονται Ξύλινα και πλαστικά τελάρα και παλέτες Η μεταφορά των παραπάνω υλικών γίνεται από τις επιχειρήσεις. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 300,00. δ) Χαρτόνια, είδη συσκευασίας κ.λ.π., πριν μπουν στο κάδο ανακύκλωσης θα πρέπει να ελαχιστοποιείται ο όγκος τους. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν επί του πεζοδρομίου ή στον περιβάλλοντα κοινόχρηστο χώρο περιμετρικά του κάδου και του κάδου ανακύκλωσης σακούλες απορριμμάτων ή ανακυκλώσιμα υλικά (πάσης φύσεως απορρίμματα). Επιβαλλόμενο πρόστιμο 200,00. Άρθρο 14 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

13 1. Επιχειρήσεις όπως καφενεία, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, εστιατόρια, και άλλα συναφή τα οποία χρησιμοποιούν τραπεζοκαθίσματα κατόπιν αδείας οφείλουν: - Να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. - Να έχουν κατάλληλο χώρο, σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησης τους, προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων. - Να έχουν μικρά καλαίσθητα καλάθια αποθήκευσης μικροαπορριμμάτων εντός των ορίων του χώρου που έχει διατεθεί. Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων προς αποκομιδή πρέπει να γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 παρ. 1 Παράβαση του παρόντος κανονισμού αποτελεί η αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων (πάρκιγκ, χώροι τραπεζοκαθισμάτων, αύλειοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθμών καυσίμων κ.τ.λ. που γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους, και επισύρει πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 200,00 2. Εάν το κατάστημα παραμένει ανοικτό μετά την προγραμματισμένη ώρα αποκομιδής, θα πρέπει οι αρμόδιοι ή να τα φυλάσσουν σε δικό τους χώρο που να πληροί τις υγειονομικές διατάξεις ή να τα μεταφέρουν με δικά τους μέσα σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία καθαριότητας. Στους μη συμμορφωμένους επιβάλλεται κάθε φορά πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής, ή ανάλογα με τον όγκο και την έκταση της ρύπανσης. Στην τρίτη παράβαση μέσα στον ίδιο χρόνο ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης, κοινόχρηστων χώρων. Επιβαλλόμενο πρόστιμο: 1.500,00 και σε υποτροπή διπλασιάζεται Άρθρο 15 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1. ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Οι μικροπωλητές οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές περιπτέρων οι ιδιοκτήτες καντινών εφ όσον ασκούν τις δραστηριότητες τους εντός των ορίων ευθύνης του Δήμου ανεξάρτητα από τον φορέα που τους έχει χορηγήσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και την άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου οφείλουν: α) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν τον χώρο γύρω από το περίπτερο, την καντίνα και τον πάγκο καθαρό. Να αποσύρουν τους πάγκους τις καντίνες και κάθε πρόσθετη κατασκευή από το χώρο εργασίας μετά την λήξη του ωραρίου, ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός της περιοχής. β) Τα μικροαπορρίμματα για τους ίδιους τους υπεύθυνους και τους πελάτες τους θα πρέπει να αποθηκεύονται και τα μέσα αποθήκευσης θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά με ευθύνη των μικροπωλητών. γ) Στους κοινόχρηστους χώρους δεν θα πρέπει να εναποτίθενται υπολείμματα προϊόντων, άδειες συσκευασίες κ.λ.π. αλλά να μεταφέ `ρονται από τους υπεύθυνους στον πλησιέστερο κάδο. δ) Εάν στην περιοχή δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή, τότε τα απόβλητα να συσκευάζονται σε ανθεκτικές σακουλές αποκομιδής και να περιδένονται για να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και στους κατ εξακολούθηση παραβάτες μετά την τρίτη βεβαίωση παράβασης του παρόντος κανονισμού, ο Δήμος μπορεί ν αφαιρέσει την άδεια. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 100,00 και σε υποτροπή διπλασιάζεται 2. ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Ότι ισχύει για το υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο ισχύει και για τους αδειούχους μικροπωλητές νωπών οπωροκηπευτικών. Επιπλέον: απαγορεύεται να πετούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους στο οδόστρωμα, πεζοδρόμιο και σε κοινόχρηστους χώρους υπολείμματα των προϊόντων τους άδειες συσκευασίες, περιτυλίγματα κ.τ.λ. Μετά την λήξη της εργασίας οφείλουν να καθαρίζουν τον χώρο, να αποσύρουν κάθε κατασκευή ώστε το συνεργείο του Δήμου να μπορεί να καθαρίσει.

14 Επιβαλλόμενο πρόστιμο 100,00 και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται 3. ΠΑΓΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ότι αφορά στα καταστήματα υγειονομικών ενδιαφέροντος στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας, αφορά και στα εμπορικά καταστήματα που διατηρούν κατόπιν αδείας πάγκους πώλησης στον κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματα τους σύμφωνα με το άρθρο 13. Οι υπεύθυνοι οφείλουν μετά το πέρας λειτουργίας των καταστημάτων να αποσύρουν τα εμπορεύματα και κάθε κατασκευή που παρεμποδίζει τον καθαρισμό των πεζοδρομίων, οδοστρώματος και τον κοινόχρηστο χώρο από την υπηρεσία καθαριότητας. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με την έκταση και την σοβαρότητα της ρύπανσης. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 100,00 Άρθρο 16 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ α) Επιβάλλεται να είναι το φορτίο των φορτηγών αυτοκινήτων (ξηρό ή υγρό) πλήρως προστατευμένο από κίνδυνο διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να έχουν το φορτίο τους καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο προστατευτικό μέσο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 500,00 β) Μετά το πέρας κάθε εργασίας φορτοεκφόρτωσης με ευθύνη του μεταφορέα και του υπεύθυνου επιχείρησης ή του καταστήματος περισυλλέγονται τα κάθε μορφής απορρίμματα που παράγονται. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 300,00 και σε υποτροπή διπλασιάζεται Άρθρο 17 ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Κ.Τ.Λ. 1) ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μέσα μεταφοράς & μηχανημάτων που δεν έχουν πινακίδες κυκλοφορίας ή τμήματά τους, χαρακτηρίζονται ως εγκαταλελειμμένα, εφόσον: α) Αφήνονται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους, στους οποίους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 10 ημέρες. β) Αφήνονται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 20 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής. γ) Αφήνονται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του. δ) Αποτελούν γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της κατάστασης που βρίσκονται δεν δύναται να ανταποκριθούν στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. (παρ.1 άρθρο 1 ΚΥΑ /67/2002). 2) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ Ο εντοπισμός των οχημάτων αυτών γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου από την οποία επικολλάται σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο, που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλελειμμένο και συντάσσεται πρωτόκολλο καταγραφής εγκαταλελειμμένου. Εάν μέσα σε 15 ημέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου το όχημα δεν αποσυρθεί από τον κάτοχό του, το όχημα θεωρείται πλέον ως δημοτικό απόβλητο και περιέρχεται στην κυριότητα του οικείου Δήμου (παρ.2 Άρθρο 1. ΚΥΑ /67/2002). 3) ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Σε περίπτωση που τα εν λόγω οχήματα φέρουν κρατικές πινακίδες η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου υποχρεούται να αναζητήσει τον κάτοχο του οχήματος και να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΟΥ, όσο και τις υπηρεσίες Ασφάλειας (για τυχόν εκκρεμότητες που τους αφορούν π.χ. κλοπή υπεξαίρεση κ.λ.π.), οι οποίες και υποχρεούνται να ενημερώσουν σχετικά για τα αποτελέσματα των ερευνών τους το ταχύτερο δυνατό και πάντως πριν από την εκποίηση του οχήματος. 4) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Όταν το εγκαταλελειμμένο όχημα περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου ως στερεό

15 απόβλητο, παραδίδεται στην εκάστοτε συμβαλλόμενη (*)«Μονάδα Συλλογής & Επεξεργασίας Διάλυσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής Ανακύκλωσης & Εμπορίας Μεταλλικών Υπολειμμάτων» (Μ.Σ.Ε.Δ.Ο.) όπου και φυλάσσεται για ένα (1) μήνα. Μέσα στο διάστημα αυτό θα υπάρχει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου αναρτημένη σε ειδική πινακίδα η φωτογραφία του εν λόγω οχήματος. Εάν μέσα στο μήνα αναζητηθεί το όχημα από τον κάτοχό του παραδίδεται σε αυτόν, εφ όσον καταβληθεί στο Δήμο η δαπάνη απομάκρυνσης και φύλαξης που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εάν ο μήνας παρέλθει άπρακτος, η συμβαλλόμενη μονάδα (*), προβαίνει στην εκποίηση ή καταστροφή του οχήματος. Εάν η συμβαλλόμενη μονάδα (*), δηλώσει εγγράφως ότι δεν έχει τη δυνατότητα να μετάσχει στην ως άνω διαδικασία ο Δήμος μπορεί να εκποιήσει το εγκαταλελειμμένο όχημα, ως κινητό πράγμα που έχει υπαχθεί στην κατηγορία των στερεών (δημοτικών) αποβλήτων. (παρ.4 άρθρο 1 ΚΥΑ /67/2002). 5) ΔΙΑΦΟΡΑ Οι υπόχρεοι φορείς, οι όροι και οι διαδικασίες των εγκαταλελειμμένων παλαιών οχημάτων ως δημοτικών αποβλήτων διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης (παρ.5 άρθρο 1 ΚΥΑ /67/2002) Με την επιφύλαξη των άρθρων 146 και του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 26Α) πλοία, πλοιάρια και πλωτά γενικά ναυπηγήματα, καθώς και τμήματα τους που έχουν εγκαταλειφθεί, θεωρούνται στερεά απόβλητα και υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού είτε βρίσκονται στην ξηρά είτε στην θάλασσα. (παρ.6 άρθρο 1. ΚΥΑ /67/2002). 6) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ α) Θεωρείται η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος (αυτοκόλλητου) και επισύρει πρόστιμο. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 300,00 και σε υποτροπή διπλασιάζεται β) Εάν οχήματα ή μηχανήματα μεταφερθούν από τους ιδιοκτήτες τους σε παρακείμενη θέση, θεωρείται ότι συμπλήρωσαν το χρόνο από την ημερομηνία της πρώτης καταγραφής και αποσύρονται όπως προβλέπεται στον τρόπο εντοπισμού εγκαταλελειμμένων. γ) Παράβαση του παρόντος κανονισμού είναι η εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του οδοστρώματος ή σε άλλο δημόσιο κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, σε πάρκο, άλσος, λόφο κ.λ.π. και επισύρει πρόστιμο ανάλογα με το είδος επιβατηγά, μοτοσικλέτες, φορτηγά κ.α. και κάθε είδους μηχανές ανάλογα με τον όγκο βάρους και το ωφέλιμο φορτίο τους. Επιβαλλόμενο πρόστιμο: 600,00 για επιβατηγά και τρέιλερ 400,00 για μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες και από 2.000,00 έως 6.000,00 για μεγάλα οχήματα. δ) Στον ιδιοκτήτη του οχήματος καταλογίζεται πέραν του προστίμου επιπλέον η δαπάνη μεταφοράς του στην συμβαλλόμενη μονάδα (*), όπως αυτή θα προκύπτει κάθε φορά. ε) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί σε διάστημα 5 ημερών από την λήψη της ειδοποίησης ή την επικόλληση του ειδικού σήματος να υποβάλλει αίτημα στην Υπηρεσία, για την απόσυρση του οχήματος από τις υπηρεσίες του Δήμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Άρθρο 18 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1) Όλες οι ιδιοκτησίες, καταστήματα, υπηρεσίες, οικίες κατοικημένες ή μη, θα πρέπει να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των υπευθύνων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 6. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή φύλαξη των ιδιοκτησιών τους. (Περίφραξη ακάλυπτων, επαρκής ασφάλεια εισόδων, παραθύρων, φεγγιτών, φωταγωγών κ.λ.π.). Επιπλέον οι υπεύθυνοι οφείλουν να μεριμνούν για την ευπρεπή και επιμελημένη εμφάνιση του κτιρίου τους, ώστε να μην μετατρέπεται σε εστία ρύπανσης. 2) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ιδιωτικός χώρος είναι ακάθαρτος και προκαλεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ο Δήμος μετά από σχετική προειδοποίηση, αυτοψία της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και εντολή εισαγγελέα μπορεί να καθαρίσει τον ιδιωτικό χώρο και να καταλογίσει τη δαπάνη καθαρισμού στους υπευθύνους, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.

16 3) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αύλειοι χώροι), στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί ακόμα κι αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. 4) Σε περιπτώσεις διενέργειας εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, στους εν λόγω χώρους, υποχρεούνται οι υπεύθυνοι να εγκαθιστούν μέσα στους χώρους τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης μικροαπορριμμάτων και αποβλήτων και να διατηρούν καθαρούς τους δρόμους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους που γειτνιάζουν με την ιδιοκτησία τους. Η εναπόθεση απορριμμάτων που προέρχονται από ανάλογες δραστηριότητες δεν επιτρέπεται να εναποτίθενται σε κοινόχρηστους χώρους ή κάδους οικιακών απορριμμάτων. Η αποκομιδή γίνεται από τους ίδιους τους διοργανωτές. 5) Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με το μέγεθος της ρύπανσης, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 300,00 και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται. 6) Για πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις, και άλλες διοργανώσεις που πραγματοποιούνται σε χώρους όπως θέατρα, γήπεδα, γυμναστήρια κλπ, θα πρέπει ο φορέας διαχείρισης των εκδηλώσεων-διοργανώσεων να υπογράφει υπεύθυνη δήλωση μη παραβίασης του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης θα επιβάλλεται πρόστιμο στον φορέα διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού καθώς και ανάκληση της άδειας παραχώρησης. Άρθρο 19 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 1) Οι ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι των οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά από απορρίμματα ακόμα και αν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να έχουν τα οικόπεδά τους περιφραγμένα (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και περιοδικά να τα καθαρίζουν και να κάνουν αποψίλωση. Εάν διαπιστωθεί παράβαση αυτής της διάταξης, τότε ο Δήμος ειδοποιεί τους υπευθύνους με τοιχοκόλληση στον χώρο και παρέχεται προθεσμία συμμόρφωσης 15 ημερών. 2) Εάν μετά την πρώτη ειδοποίηση δεν συμμορφωθούν οι υπεύθυνοι, ο Δήμος τους κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση ενώ τους επιβάλλει και πρόστιμο για οικόπεδα έως 1 στρέμμα προσαυξανόμενο για κάθε επιπλέον στρέμμα. Εάν δεν συμμορφωθούν και με τη δεύτερη ειδοποίηση, τα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου καθαρίζουν και αποψιλώνουν το οικόπεδο καταλογίζοντας στον υπεύθυνο τα κόστη καθαριότητας και αποψίλωσης. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο. Επιβαλλόμενο πρόστιμο 500,00 για οικόπεδα μέχρι 1 στρέμμα και προσαύξηση 300,00 για κάθε επιπλέον στρέμμα. Άρθρο 20 Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών Προϋπόθεση για τη χορήγηση από το Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων των εκδιδόμενων αδειών, όπως η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η άδεια χρήσεως κοινοχρήστων χώρων, η άδεια μουσικών οργάνων, η άδεια χρήσεως δημοτικών χώρων ή αθλητικών εγκαταστάσεων, αποτελεί η μη καθ υποτροπή παράβαση των άρθρων του παρόντος Κανονισμού Καθαριότητας. Άρθρο 21 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Για πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις, και άλλες διοργανώσεις που πραγματοποιούνται σε χώρους όπως θέατρα, γήπεδα, γυμναστήρια κλπ, θα πρέπει ο φορέας διαχείρισης των εκδηλώσεων-διοργανώσεων να υπογράφει υπεύθυνη δήλωση μη παραβίασης του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης θα επιβάλλεται πρόστιμο στον φορέα διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού καθώς και ανάκληση της άδειας παραχώρησης. Άρθρο 22 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Συγκροτούνται οι κάτωθι επιτροπές: 1. Επιτροπή τήρησης του παρόντος κανονισμού. Η παραπάνω επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από τρεις Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από την πλειοψηφία, καθώς και

17 δύο υπαλλήλους του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων ένας εκ των οποίων από την Δ/νση Καθαριότητας με τους αναπληρωτές τους. Η ως άνω επιτροπή συνεδριάζει με ευθύνη του Προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα και υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η επιτροπή τήρησης είναι αρμόδια για την επαύξηση του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής. Αν δε διαπιστωθεί νέα παράβαση μετά την διαπίστωση της υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται εκ νέου. 2. Επιτροπή καθορισμού και μεταφοράς κάδων αποκομιδής απορριμμάτων ανακύκλωσης. Η ως άνω επιτροπή έχει σκοπό να καθορίσει τις θέσεις τοποθέτησης των κάδων αποκομιδής απορριμμάτων ανακύκλωσης όπως επίσης και να εξετάζει αιτήματα ιδιωτών επιχειρήσεων που αφορούν την μετακίνηση αυτών με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας της Καθαριότητας. Από τον εκάστοτε αντιδήμαρχο καθαριότητας και δύο δημοτικού υπαλλήλους της Δ/νσης Καθαριότητας με τους αναπληρωτές τους. 3. Επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων. Η επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων θα είναι πενταμελής αποτελούμενη από τρεις Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από την πλειοψηφία, καθώς και δύο υπαλλήλους του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων ένας εκ των οποίων από την Υπηρεσία Καθαριότητας με τους αναπληρωτές τους. Αντικείμενο της παραπάνω επιτροπής είναι η εκδίκαση των ενστάσεων που τυχόν θα υποβάλλουν οι παραβάτες του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 23 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρμόδια όργανα για την επιβολή προστίμων του παρόντος κανονισμού είναι: οι εξουσιοδοτημένοι αρμοδίως για το σκοπό αυτό υπάλληλοι του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, ενώ για την επαύξηση του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής αρμόδια είναι η επιτροπή τήρησης του παρόντος κανονισμού. Όσον αφορά την έννοια της υποτροπής δυνάμει της οποίας τα πρόστιμα του παρόντος κανονισμού στις περιπτώσεις που προβλέπεται διπλασιάζονται σημαίνει την διαπίστωση προηγούμενης ίδιας παράβασης, του παρόντος κανονισμού. Ο παραβάτης στον οποίο έχει επιβληθεί κάποιο από τα παραπάνω πρόστιμα μπορεί εντός πέντε ημερών από την επομένη της κοινοποίησης να υποβάλλει ένσταση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων η οποία κατατίθεται επί ποινή απαραδέκτου στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου. Εάν δεν υποβληθεί ένσταση ή αυτή απορριφθεί ο παραβάτης οφείλει να καταβάλει το μισό του προστίμου που του επιβλήθηκε εντός είκοσι ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι ημερών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης εφόσον δεν έχει υποβληθεί ένσταση ή την ημερομηνία που έλαβε γνώση της απόρριψης της υποβληθείσας ενστάσεως το πρόστιμο καταβάλλεται ολόκληρο εντός δύο μηνών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. Κατά την διαδικασία χορήγησης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εν γένει επιχειρήσεων ψυχαγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων λαμβάνεται υπόψιν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον καθώς και η αισθητική φυσιογνωμία της πόλης. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε χαρακτηρισμένα ιστορικά διατηρητέα μνημεία, κατασκευασθέντα προς εξυπηρέτηση κοινωφελούς σκοπού, για την ανάδειξη και προβολή των οποίων έχει χαρακτηριστεί ο περιβάλλον χώρος τους ως ζώνη προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 52 του Ν. 5351/32 «περί αρχαιοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του Ν.Δ. 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983 και ισχύει β) του Ν. 1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενέστερων του 1830» γ) του Ν. 2039/92 «περί κύρωσης της

18 Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης» (ΦΕΚ 61/Α/ ).

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ.

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, τ.κ.19800 Σαλαμίνα, Τηλ. 213 20 27 392 Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & εποπτείας ΚΕΡΚΥΡΑ 2013 ΑΡΧΕΣ Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό και χρήζει συνεχούς φροντίδας Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Νίσυρος 21-11- 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών και αποτελεί προτεραιότητα στη δράση της δημοτικής αρχής. Η καθαριότητα της πόλης είναι βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται µε την συνεχή συνεργασία των πολιτών κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 124/2012 Θέμα 08 : Επιβολή προστίμων καθαριότητας. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/ 24-1-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και στόχοι Γενικές διατάξεις και έννοιες (Άρθρα 1 έως 3) Υποχρεώσεις του Δήμου (Άρθρα 4 έως 6) Υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου». Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ρ Α Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισμού... 5 Νομικό Πλαίσιο... 6 ΜΕΡΟΣ Β :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λευκάδα 2013 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Περιεχόµενα 2009 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείµενο του κανονισµού Αρµοδιότητες εφαρµογής Προσδιορισµοί και ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά σύμφωνα με το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015.

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 483/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73 Τηλ.: 213-20.20.110-213-20.20.111

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ημέρα Πέμπτη 29-09-2016 ώρα 14.00 Αρ. Πρωτ.: 307828/05-10-16 της πράξης με αριθμό 1793 που αφορά έγκριση για τη συμπλήρωση, τροποποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 544/2009 ΘΕΜΑ Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σήμερα στις 21 Δεκεμβρίου ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς ( Ά ρ θ ρ α 1 έ ω ς 4 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ ( Ά ρ θ ρ α 5 έ ω ς 7 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 162/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας Σήμερα στις 6 Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Το πόνημα που έχετε στα χέρια σας είναι κανονιστικού χαρακτήρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «Η Καθαριότητα µιας πόλης, στις σηµερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού - Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ρέθυμνο 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 1: Έννοιες-Αρχές-Στόχοι..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υπευθυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:4568ΩΕΗ-ΑΣΝ. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:4568ΩΕΗ-ΑΣΝ. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 551 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 2 3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 2 4. ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 370 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 210 6002343 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής 2015 Σκοπός Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί ένας καθαρός Δήμος και ένα

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΨΚ-03Ξ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 45ΒΔΩΨΚ-03Ξ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 24/2011 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - Ελάτειας Αρ. Απόφασης : 208/2011 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ήλιδας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ήλιδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Απόφασης 23/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/17-06-2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10474 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΣΩΞΚ-ΑΥΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173/2012

ΑΔΑ: Β41ΣΩΞΚ-ΑΥΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 24-07- 2012 συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 173/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΠΕΡΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 192/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Η καθαρή αλήθεια Μαζί, θα καθαρίσουμε! Είμαστε μια υποψήφια Δημοτική Αρχή που δεν έχει μόνο καλές προθέσεις αλλά και καλές εμπειρίες και πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 3-9-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 183/12 Περίληψη Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής)

Αριθμός Απόφασης 183/12 Περίληψη Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17435/25-7-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 17/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 17/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17/20.10.15 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 205/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 048/ / 2 / 2011

Κανονισμός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 048/ / 2 / 2011 Κανονισμός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΈΝΝΟΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Η καθαριότητα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 27, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 27, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 27/10/2015 Αριθ. πρωτ.: 75137 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 12 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της με αρ. 12 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 8532/28-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11 / 9-6-2011 157 /2011 Θ Ε Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 8532/28-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11 / 9-6-2011 157 /2011 Θ Ε Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρίθμ. Πρωτ. 8532/28-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 11 / 9-6-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Μειώνουμε τα σκουπίδια που παράγουμε Αποφεύγουμε τις συσκευασίες μιας χρήσης π.χ. πλαστικά πιάτα, ποτήρια κ.ο.κ. Για τα ψώνια μας έχουμε μαζί μας και

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Τροποποίηση - συμπλήρωση κανονισμού καθαριότητας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 30 η του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2011 (Αριθµός πρακτικού 5/21.11.2011) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Μινώα Πεδιάδας αποτελούµενη από

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός καθαριότητας

Κανονισμός καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Κανονισμός καθαριότητας Δήμου Φαιστού Η εξασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος προϋποθέτει την συνεργασία Δήμου και πολιτών στα πλαίσια των όρων τους οποίους θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη

Φίστας Δημήτριος Γεωργιάδη Λάζαρο Τσάμου Πηνελόπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 14/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Κανονισμό Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 315/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Σαρωνικού Στα

Διαβάστε περισσότερα