Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «QUIZ SHOW». I. Γενικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «QUIZ SHOW». I. Γενικά"

Transcript

1 Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «QUIZ SHOW». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια -σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4172/2013- και συγκεκριμένα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Στουντίου 10-12, Τ.Κ και πραγματικά εκμεταλλεύεται και παρέχει το τηλεοπτικό πρόγραμμα διαδραστικού περιεχομένου/ παιχνίδι που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Το πρόγραμμα αυτό προβάλλεται από τον πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό «ΕΨΙΛΟΝ TV Α.Ε.» με την επωνυμία «QUIZ SHOW». 2. Η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε είναι ο νόμιμος δικαιούχος των δικαιωμάτων του παιχνιδιού με την επωνυμία «QUIZ SHOW». Η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ούτε είναι προβληματική επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2.1 σημεία 9,10 και 11 των Κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 για τον ορισμό της Προβληματικής Επιχείρησης. 3. Ο Πάροχος υποβάλλει στην Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) τη Δήλωση Αποδοχής, η οποία προβλέπεται από τη διάταξη του εδαφίου α της παραγράφου 6 του Άρθρου 53 του ν. 4002/2011(Α180), όπως ισχύει, αποδέχεται δε τις Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων, όπως ορίζονται στην 93/2/ της ΕΕΕΠ Γενικές αρχές και κανόνες διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών [στο εξής: η Απόφαση της ΕΕΕΠ] 4. Ο Πάροχος αναρτά στην ιστοσελίδα του (www.epsilontv.gr) τα προβλεπόμενα από το άρθρο 10 της Απόφασης της ΕΕΕΠ τα στοιχεία του παιχνιδιού (κωδικό, όνομα του παιχνιδιού, τον τηλεοπτικό σταθμό μέσω του οποίου προβάλλεται, τα στοιχεία του Παρόχου, τους Κανόνες Διεξαγωγής του παιχνιδιού κλπ.) το αργότερο μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της Δήλωσης Αποδοχής. 5. Ο Πάροχος αποδίδει τα δικαιώματα του Δημοσίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 50 παράγραφος 5 του ν.4002/2011 (Α 180) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του φόρου στα κέρδη των Παικτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. 6. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή/και τη διαχείριση του Παρόχου και σε κάθε περίπτωση το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόμιμα τον Πάροχο δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ούτε σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. Επίσης, δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για τα παραπάνω κακουργήματα ή πλημμελήματα, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. Ο Πάροχος εξασφαλίζει ώστε τα παραπάνω να συντρέχουν σε κάθε πρόσωπο με τον οποίο συμβάλλεται για τη διεξαγωγή ή/και προβολή του παιχνιδιού.

2 7. Γενικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Το «QUIZ SHOW» είναι ένα καθημερινό διαδραστικό τηλεοπτικό πρόγραμμα διεξαγόμενο σε πραγματικό- παρόντα χρόνο ( real-time ζωντανό ). Απαρτίζεται από γρίφους γνώσεων και παρατηρητικότητας κατά το οποίο οι τηλεθεατές που κληρώνονται καλούνται να απαντήσουν ζωντανά στους γρίφους που περιγράφονται στους παρόντες όρους. 8. Ειδικότερα, η δομή του παιχνιδιού «QUIZ SHOW» είναι η εξής: Το παιχνίδι διεξάγεται σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση του παιχνιδιού αφορά στην κλήρωση αυτών που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού. Το αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από τις γνώσεις των συμμετεχόντων και ειδικότερα αφορά στην επίλυση των γρίφων σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στους παρόντες όρους. 9. Η χρονική περίοδος διεξαγωγής του παιχνιδιού κατά την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία των δύο ανωτέρω φάσεων αυτού συνιστά έναν Κύκλο του παιχνιδιού. Το παιχνίδι λήγει στο χρονικό σημείο μετά την παρέλευση του οποίου δεν ακολουθεί άλλος Κύκλος του. 10. Ο Πάροχος, προκηρύσσει χρηματικό έπαθλο για την ορθή επίλυση κάθε προβαλλόμενου γρίφου, το οποίο αποδίδει στον νικητή Παίκτη, εκείνον δηλαδή που θα επιτύχει να επιλύσει τον συγκεκριμένο γρίφο, κατά τα αναλυτικώς περιγραφόμενα στους παρόντες κανόνες διεξαγωγής. Το χρηματικό έπαθλο που αντιστοιχεί στην ορθή επίλυση κάθε γρίφου προκηρύσσεται δημόσια με αναγραφή του στην τηλεοπτική οθόνη και ανακοίνωσή του από τον παρουσιαστή ή την παρουσιάστρια του προγράμματος κατά την διάρκεια που ο συγκεκριμένος γρίφος εκτίθεται προς επίλυση είτε μέχρι την επίλυσή του είτε για χρονικό διάστημα που ανακοινώνει ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια στην κατά την παρουσίαση του γρίφου είτε μέχρι την ή την απόσυρσή του αν κανείς δεν μετάσχει στο πρόγραμμα ή δεν τον επιλύσει είτε μέχρι την παρέλευση του διατίθεται για την εκπομπή. 11. Οι τηλεθεατές που επιθυμούν να μετάσχουν στο παιχνίδι, δηλαδή να συνδεθούν με τον Πάροχο με σκοπό τη διεκδίκηση του επάθλου, επιδιώκουν την συμμετοχή τους κατά τα παρακάτω οριζόμενα. Καθ εαυτήν η συμμετοχή των τηλεθεατών στην επίλυση των γρίφων δεν συνεπάγεται για αυτούς οικονομική επιβάρυνση, επιβαρύνονται όμως κατά τα παρακάτω με το κόστος της τηλεφωνικής επικοινωνίας τους με την εκπομπή. II. Διεξαγωγή του Παιχνιδιού. 1η Φάση: Κλήρωση των επιθυμούντων να συμμετάσχουν στην επίλυση των γρίφων 1. Οι τηλεθεατές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκπομπή και να επιχειρήσουν την επίλυσή των τιθεμένων σε αυτήν γρίφων, το δηλώνουν, μετά την έναρξη της εκπομπής και την σχετική πρόσκληση που απευθύνει ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια και κατά την διάρκεια της εκπομπής, καλώντας, από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, τις τηλεφωνικές γραμμές υψηλής χρέωσης αριθμών που εμφανίζονται στην τηλεοπτική οθόνη και συγκεκριμένα για σταθερό και για κινητό τηλέφωνο τον αριθμό Το κόστος κάθε τηλεφωνικής κλήσεως από σταθερό τηλέφωνο και από κινητό τηλέφωνο ανέρχεται σε 1,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι αριθμοί τηλεφωνικής κλήσης, καθώς και το αναφερόμενο κόστος μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο των εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Σε κάθε περίπτωση, οι νέοι αριθμοί και το κόστος θα γνωστοποιούνται μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής. Η χρέωση αυτή αποτελεί το αντίτιμο υπηρεσίας που συνίσταται στην επικοινωνία του τηλεθεατή με την παραγωγό εταιρία ενόψει της συγκεκριμένης εκπομπής και στην συμμετοχή του στην κλήρωση που θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα κατωτέρω

3 ορίζονται. Η χρέωση αυτή είναι σταθερή και δεν μεταβάλλεται ανεξάρτητα από τον τυχόν χρόνο παραμονής του στην γραμμή. Στην παραπάνω χρέωση δεν εμπίπτουν τυχόν έξοδα αποστολής του επάθλου στον Νικητή καθώς και φόροι, τέλη και δασμοί που απορρέουν από το δικαίωμα κυριότητας επί του Επάθλου. 2. Το ποσό της χρέωσης ανά συμμετοχή στο παιχνίδι αναγράφεται σταθερά όλο το χρόνο προβολής του παιχνιδιού, με χαρακτήρες τουλάχιστον ισομεγέθεις με εκείνους με τους οποίους αναγράφεται ο αριθμός κλήσης για τη Συμμετοχή του κοινού στο παιχνίδι, καθώς και εκφωνείται κατά τακτά και μικρά χρονικά διαστήματα. 3. Η ακριβής τιμή χρέωσης ανά συμμετοχή στο παιχνίδι ανακοινώνεται κάθε φορά που καλεί ο παίκτης για να συμμετάσχει, όπου υπάρχει αναφορά στο παιχνίδι ή, αντίστοιχα, σε κάθε μήνυμα που στέλνει ο Πάροχος στον παίκτη και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Παρόχου κάθε φορά και με τον ίδιο τρόπο που τίθεται σε γνώση του κοινού το όνομα του παιχνιδιού. 4. Η τυχαιότητα της επιλογής των παικτών που θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού, δηλαδή της επίλυσης του γρίφου, διασφαλίζεται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών, η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης του παιγνίου θα είναι πιστοποιημένη από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εργαστήριο, που εδρεύει στην E.E. ή τον Ε.Ο.Χ., σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. 5. Οι κλήσεις διοχετεύονται σε Δεξαμενή Υποδοχής Κλήσεων (pool) η οποία λειτουργεί με αυτοματοποιημένο τρόπο. Κάθε εισερχόμενη κλήση λαμβάνει αυτομάτως, τη στιγμή της υποδοχής της στο pool, έναν μοναδικό αριθμό κατ αύξουσα σειρά. 6. Κατά την διάρκεια κάθε κύκλου η γεννήτρια τυχαίων αριθμών ενεργοποιείται με σκοπό την επιλογή ενός συμμετέχοντος στο pool μέχρι τη στιγμή εκείνη τουλάχιστον μια φορά κατά την διάρκεια της εκπομπής ή ανά κλήσεις, σε όποια από τις δύο αυτές περιστάσεις συμβεί πρώτη. 7. Τη στιγμή της ενεργοποίησης της γεννήτριας τυχαίων αριθμών το pool σταματάει να υποδέχεται νέες κλήσεις. Μόνον οι κλήσεις που έχουν ήδη λάβει αύξοντα αριθμό κατά τη στιγμή της ενεργοποίησης του pool συμμετέχουν στην κλήρωση. Την στιγμή της ενεργοποίησης της κλήρωσης αυτής, η παρουσιάστρια ή ο παρουσιαστής ανακοινώνει το γεγονός αυτό για να μην γίνονται τηλέφωνα για τον κύκλο αυτό. 8. Ο τηλεφωνικός αριθμός, ο οποίος αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό που κληρώθηκε, καλείται για να συνδεθεί με τον παρουσιαστή ή με εκπρόσωπο της εκπομπής και να επιχειρήσει να επιλύσει τον γρίφο. Αν ο τηλεφωνικός αριθμός που αντιστοιχεί στον αύξοντα αριθμό που κληρώθηκε, δεν απαντά η γεννήτρια τυχαίων αριθμών ενεργοποιείται εκ νέου και πραγματοποιεί νέα κλήρωση, πράγμα το οποίο θα επαναλαμβάνεται μέχρι ένας συμμετέχων που θα κληρωθεί συνδεθεί με τον παρουσιαστή ή έναν εκπρόσωπο του παιχνιδιού. 9. Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας οι υπάλληλοι της παραγωγού εταιρείας ή οποιοιδήποτε προστηθέντες αυτής δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν την ταυτότητα των καλούντων. 10. Επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, κάθε κλήση δεν εξασφαλίζει τη ζωντανή σύνδεση με την εκπομπή. Για λόγους πρόσθετης διαφάνειας και αποφυγής τυχόν παρανόησης από το κοινό προβάλλεται στην τηλεοπτική οθόνη σε κυλιόμενη ευκρινή λεζάντα το ακόλουθο ουσιώδες μήνυμα: «Μια κλήση δεν εγγυάται τη σύνδεση με το στούντιο ή το τηλεφωνικό κέντρο. Οι καλούντες δεν συμμετέχουν αυτομάτως στην εκπομπή αλλά επιλέγονται κατόπιν κλήρωσης με πιθανότητες τουλάχιστον 1/ Η κλήρωση διεξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών πιστοποιημένη από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εργαστήριο που

4 εδρεύει στην Ε. Ε. ή το Ε.Ο.Χ. σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές η οποία ενεργοποιείται από την παραγωγή σε χρονικό σημείο που δεν το γνωρίζουν οι τηλεθεατές ανά τακτά διαστήματα και πάντως τουλάχιστον μια φορά κατά την διάρκεια της εκπομπής. Ο τηλεθεατής που κληρώνεται να συμμετάσχει συνδέεται με την εκπομπή ή με εκπρόσωπό της και τότε καλείται να επιλύσει τον γρίφο ώστε να κερδίσει το έπαθλο που αναγράφεται στην οθόνη. Οι γρίφοι είναι παιχνίδια γνώσεων, ορθογραφίας, παρατηρητικότητας.», ή, και, το μήνυμα: «Κάθε κλήση έχει καθ όλη τη διάρκεια ίδια πιθανότητα επιλογής με κάθε άλλη κλήση» ή το μήνυμα :«Κάθε κλήση αποτελεί μια αυτοτελή προσπάθεια συμμετοχής στην εκπομπή. Δεν υπάρχει αναμονή! Αν κληρωθείς, δεν είναι βέβαιο ότι θα λάβεις το έπαθλο, θα πρέπει πρώτα να δώσεις τη σωστή απάντηση. Οι όροι της συμμετοχής είναι αναρτημένοι στο διαδίκτυο στη διεύθυνση και διευκρινίσεις μπορούν να δοθούν καλώντας το Συμμετοχή των ανηλίκων στο παιχνίδι απαγορεύεται και δεν γίνεται δεκτή. Όποιος τηλεθεατής δεν κατανοεί τους όρους της εκπομπής ή δεν συμφωνεί με αυτούς, παρακαλείται να μην συμμετάσχει» ή άλλο μήνυμα αντιστοίχου περιεχομένου. 11. Ο Πάροχος δικαιούται να σταματήσει την προβολή ενός γρίφου οποτεδήποτε πριν την εισαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων στην δεξαμενή υποδοχής κλήσεων ( pool ). Μετά την εισαγωγή όμως έστω και μιας τηλεφωνικής κλήσης δεν επιτρέπεται να σταματήσει η προβολή του γρίφου, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων ιδιαίτερα σοβαρών τεχνικών προβλημάτων που συνιστούν περιπτώσεις ανώτερης βίας. Στην περίπτωση τεχνικού προβλήματος θα αναρτάται αμέσως κάρτα διακοπής διεξαγωγής του παιχνιδιού έτσι ώστε να μην γίνονται κλήσεις. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη εκάστης εκπομπής, οι οποιεσδήποτε περαιτέρω τηλεφωνικές κλήσεις δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα σε σχέση με την εκπομπή ούτε δίνουν το παραμικρό δικαίωμα σχετικά με αυτήν. III. Διεξαγωγή του Παιχνιδιού. 2η Φάση: Γρίφοι Οι γρίφοι που προβάλλονται στο πρόγραμμα προς επίλυση εμφανίζονται με μία από τις παρακάτω μορφές. 1. Γρίφος «ΑΝΑΓΡΑΜΜΑ» 1.1. Στον γρίφο «Ανάγραμμα» προβάλλονται γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, τα οποία, αν τοποθετηθούν σε διαφορετικές θέσεις από εκείνες στις οποίες προβάλλονται, σχηματίζουν μια λέξη ή μια φράση. Ο τηλεθεατής που μετέχει στο παιχνίδι καλείται να τοποθετήσει τα γράμματα που προβάλλονται σε νέες θέσεις, ούτως ώστε να δημιουργείται μία λέξη ή φράση, χρησιμοποιώντας το σύνολο των προβληθέντων γραμμάτων, αλλά μόνον μια φορά το κάθε ένα από αυτά.1.2. Ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια του Αναγράμματος μπορεί να δώσει βοήθεια στους τηλεθεατές, παραδείγματος χάριν και ενδεικτικώς, ανακοινώνοντάς τους δημόσια το πρώτο ή κάποιο άλλο γράμμα, ή περισσότερα του ενός γράμματα της ζητούμενης λέξης, κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα δύο αναγραμματισμών που να συνθέτουν ορθή απάντηση, άρα και η πιθανότητα δύο ορθών λύσεων. Στην περίπτωση αυτή το Ανάγραμμα πρέπει να επιλυθεί υποχρεωτικά με βάση τα στοιχεία της παρεχόμενης βοήθειας, δηλαδή ακόμη και αν ο παίκτης σχηματίσει με τα προβαλλόμενα γράμματα μία λέξη, αν αυτή είναι διαφορετική από εκείνη που προκύπτει από τα στοιχεία της παρασχεθείσας βοήθειας, δεν θεωρείται ότι έχει επιτύχει την επίλυση του γρίφου. Σε περίπτωση που υπάρχουν 2 ή περισσότερες λύσεις στον γρίφο και δεν έχει δοθεί βοήθεια ώστε

5 να περιορίζει την λύση, τότε λαμβάνονται όλες οι πιθανές λύσεις ως ορθές.1.3. Η λέξη που μπορεί να δοθεί ως λύση του Αναγράμματος πρέπει: α) να είναι ουσιαστικό β) να μην είναι κύριο όνομα ή τοπωνύμιο (π.χ. πόλη, νησί, χώρα κ.λπ.) γ) να περιέχεται ως αυτοτελές λήμμα στο Λεξικό Ελληνικής Γλώσσας του Γεωργίου Μπαμπινιώτη 1.4. Αν το Ανάγραμμα επιλύεται με μια φράση, τότε οι λέξεις που την αποτελούν πρέπει: α) να είναι ουσιαστικά β) να μην είναι κύρια ονόματα ή τοπωνύμια (π.χ. πόλη, νησί, χώρα κλπ) γ) να περιέχονται ως αυτοτελή λήμματα στο λεξικό Ελληνικής Γλώσσας του Γεωργίου Μπαμπινιώτη 1.5. Το παρακάτω σχήμα είναι ένα παράδειγμα Αναγράμματος. Στο παρόν παράδειγμα προβάλλονται με την μορφή που εμφαίνεται στο παραπάνω σχήμα τα γράμματα Α, Υ, Ρ, Δ, Σ, Α, Ο, Τ και Μ, παρέχεται δε ως βοήθεια το γράμμα Μ στην αρχή της ζητούμενης λέξης. Η τοποθέτηση των γραμμάτων στο παρόν παράδειγμα είναι ενδεικτική και τα γράμματα μπορεί να προβάλλονται σε οποιαδήποτε διάταξη, όπως, π.χ., σε έναν οριζόντιο ή κάθετο στίχο. Η επίλυση του γρίφου του παρόντος παραδείγματος είναι ο σχηματισμός της λέξης «ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ».

6 2. ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ Σε αυτό το παιχνίδι οι παίχτες καλούνται να βρουν λέξεις που περιέχουν τα επιλεγμένα γράμματα. Είναι πιθανό να δώσουμε την θέση των γραμμάτων στις λέξεις. Είναι επίσης πιθανό οι λέξεις να προέρχονται από συγκεκριμένη κατηγορία. 1 ο παράδειγμα: ο παίκτης καλείται να βρει μια λέξη η οποία θα περιέχει 4 φορές το γράμμα Α. 3. ΛΕΞΗ-ΣΕΙΡΑ Σε αυτό το puzzle ο παίκτης καλείται να πει μια λέξη η οποία θα γεμίσει την επόμενη σειρά του πίνακα. Κανένα από τα γράμματα της λέξης δεν πρέπει να είναι ίδιο με τα γράμματα που υπάρχουν στην κολώνα ακριβώς από πάνω του. Υπάρχει η δυνατότητα επιπλέον περιορισμών όπως για παράδειγμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί γράμμα που υπάρχει ήδη στον πίνακα, ή η λέξη που θα βρει ο παίκτης να ανήκει σε συγκεκριμένη κατηγορία ή να περιέχει προκαθορισμένα γράμματα.

7 Εάν ο παίκτης δώσει λέξη που να ταιριάζει στα κριτήρια, τότε η λέξη αυτή αναγράφεται στον πίνακα. 1 ο Παράδειγμα: Ο στόχος είναι να βρεθεί μια λέξη η οποία θα ταιριάζει στην επόμενη σειρά του πίνακα. 2 ο Παράδειγμα: Ο στόχος είναι να βρεθεί μια λέξη η οποία θα ταιριάζει στην επόμενη σειρά του πίνακα. Η λέξη θα πρέπει να εκπίπτει στην κατηγορία που αναγράφεται μπροστά από την σειρά.

8 3 ο Παράδειγμα: παρουσιάζεται ένας πίνακας στον οποίο οι σειρές έχουν διαφορετικό μέγεθος. Ο στόχος για κάθε παίκτη είναι να διαλέξει μια λέξη η οποία θα ταιριάζει σε κάθε σειρά και θα ανήκει στην κατηγορία που αναγράφεται στον πίνακα. 4 ο Παράδειγμα: Ο στόχος για τον παίκτη είναι να βρει μια λέξη η οποία θα γεμίσει την επόμενη σειρά και θα περιέχει το προϋπάρχον πρώτο γράμμα.

9 5 ο Παράδειγμα: Ο παίκτης καλείται να βρει μια λέξη η οποία θα γεμίσει την επόμενη σειρά, θα περιέχει το προϋπάρχον πρώτο γράμμα και δεν θα περιέχει το απαγορευμένο γράμμα που φαίνεται, με κόκκινο. 4. ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΛΕΓΜΑ 1 Ο Παράδειγμα: Παρουσιάζουμε ένα πίνακα γεμάτο με γράμματα και οι παίκτες βγαίνουν στον αέρα ο ένας μετά τον άλλο. Ο κάθε παίκτης καλείται να φτιάξει μια λέξη χρησιμοποιώντας τα γράμματα που υπάρχουν στον πίνακα. Κάθε γράμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια φορά και συνεπώς ο επόμενος παίκτης θα πρέπει να φτιάξει λέξη με τα γράμματα που έχουν απομείνει.

10 2 ο Παράδειγμα: Παρουσιάζουμε ένα πίνακα γεμάτο με γράμματα και παίζουμε με πολλαπλούς χρήστες. Ο κάθε παίκτης καλείται να φτιάξει μια λέξη χρησιμοποιώντας τα γράμματα που υπάρχουν στον πίνακα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γράμματα που είναι γειτονικά στον πίνακα. Επιπλέον η λέξη θα μπορούσε να εκπίπτει σε συγκεκριμένη κατηγορία.

11 5. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Παρουσιάζουμε δυο εικόνες φαινομενικά ίδιες. Υπάρχουν όμως από 1 έως και περισσότερες μικρές διαφορές μεταξύ τους. Οι παίκτες καλούνται να βρουν τις διαφορές αφού ο/η παρουσιαστής/στρια έχουν δηλώσει από την αρχή πόσες είναι αυτές.

12 6. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ Αυτή είναι η τηλεοπτική έκδοση του δημοφιλούς σταυρόλεξου. Παρουσιάζουμε κουτάκια σε μοναδική διάταξη. Κάθε λέξη θα πρέπει να γεμίσει μια ολόκληρη σειρά ή κολώνα. Η κατηγορία των λέξεων (π.χ. φαγητό, ζώο και όνομα) μπορεί να είναι προκαθορισμένη. 7. ΠΑΡΟΙΜΙΑ Εμφανίζουμε set ανακατεμένων γραμμάτων ως λέξεις. Οι παίκτες καλούνται να αναδιατάξουν τα γράμματα σε κάθε λέξη έτσι ώστε να σχηματιστεί μια δημοφιλής παροιμία.

13 8. QUIZ Εμφανίζεται μια ερώτηση στην οποία θα πρέπει να απαντήσουν οι παίκτες.

14 10. ΕΝΩΣΕ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Οι παίκτες πρέπει να βρουν το 1 ο γράμμα και να φτιάξουν μια λέξη ενώνοντας τα γράμματα της γραμμής. Τα γράμματα οι γραμμές μπορούν να διαταχτούν με πολλούς τρόπους. Θα μπορούσαν να υπάρξουν ορισμένοι περιορισμοί, όπως καθορισμός του αρχικού γράμματος, ή του μεγέθους της λέξης. Παραδείγματα:

15 11. ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Παρουσιάζουμε μια λέξη. Έπειτα παρουσιάζουμε μια άλλη λέξη στην οποία υπάρχουν γράμματα από την πρώτη λέξη και κάποια γράμματα λείπουν. Ο παίκτης καλείται να βρει την δεύτερη λέξη. 12. ΛΕΞΗ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Παρουσιάζουμε μια φωτογραφία και από κάτω της υπάρχει μια ελλιπής λέξη. Η λέξη που ψάχνουμε σχετίζεται με την φωτογραφία και ο παίκτης καλείται να την βρει.

16 13. ΒΡΕΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ Οι παίκτες πρέπει να διαλέξουν ένα ή περισσότερα πεδία τα οποία ταιριάζουν στα κριτήρια: 1 ο παράδειγμα: βρες το πεδίο που διαφέρει από τα υπόλοιπα 2 ο παράδειγμα: βρες το πεδίο στο οποίο φαίνεται το σχήμα ενός κεφαλιού

17 14. BONUS GAME Εφόσον ο παίκτης δώσει την σωστή λύση σε κάποιον από τους παραπάνω γρίφους, ο/η παρουσιαστής/στρια μπορεί να του δώσει την ευκαιρία να κερδίσει επιπλέον χρήματα. Παρουσιάζεται ένας πίνακας που αποτελείται από 16 τετράγωνα με νούμερα, 4 εκ των οποίων κρύβουν το ίδιο εικονίδιο. Ο παίκτης καλείται να διαλέξει 4 τετράγωνα και εφόσον τα τετράγωνα αυτά κρύβουν το ίδιο εικονίδιο τότε κερδίζει το επιπλέον χρηματικό ποσό. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κερδίζει μόνο το αρχικό ποσό που αντιστοιχεί στην λύση του γρίφου. V. Γενικοί κανόνες της διεξαγωγής του παιχνιδιού 1. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του παιχνιδιού μπορεί διεξαχθούν περισσότεροι Κύκλοι του παιχνιδιού, δηλαδή να δοθούν, αλληλοδιαδόχως, προς επίλυση περισσότεροι γρίφοι, του ίδιου ή διαφορετικού είδους. Σε περίπτωση αλλαγής του γρίφου χωρίς αυτός να έχει επιλυθεί, ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια αποκαλύπτει πλήρως την επίλυσή του ανακοινώνοντας τις ορθές απαντήσεις αμέσως και σε κάθε περίπτωση πριν τεθεί ο επόμενος γρίφος. 2. Στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού, εκείνη της επίλυσης του γρίφου, απαγορεύεται να υπεισέρχεται οποιοδήποτε στοιχείο ο παράγων της τυχαιότητας, όπως, ενδεικτικά, κλήρωση για τον προσδιορισμό του επιπέδου δυσκολίας των ερωτήσεων. 3. Απαγόρευση παραπλάνησης: Δεν επιτρέπεται κανενός είδους δήλωση η οποία είναι εσφαλμένη ή αντιφατική ή η οποία είναι ικανή να παραπλανήσει ιδίως σχετικά με τη διάρκεια του παιχνιδιού, το έπαθλο αυτού, τη λογική επίλυσής του, τον αριθμό των συμμετεχόντων, της διαδικασίας επιλογής των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας/ πιθανότητας να επιλεγεί κανείς, το βαθμό δυσκολίας του παιχνιδιού, καθώς και τους γενικού όρους συμμετοχής σε αυτό. Παραπλανητική δήλωση είναι και η μη αληθής παράσταση ότι υπάρχει πίεση χρόνου. 4. Απαγόρευση χειραγώγησης: Απαγορεύεται κάθε αλλαγή κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του παιχνιδιού και ειδικότερα μέσω της τροποποίησης των κανόνων του παιχνιδιού, της προσποίησης της ύπαρξης περισσότερων ή λιγότερων συμμετεχόντων, ή υπό τη μορφή των παρεμβάσεων στη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, της τροποποίησης της λύσης του παιχνιδιού ή της μείωσης του επάθλου. Ιδίως δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις των κανόνων ή η εκδήλωση παροτρύνσεων προς το κοινό με την αιτιολογία ότι υφίσταται πίεση χρόνου. 5. Προστασία από υπέρμετρη συμμετοχή: Η προτροπή σε επαναλαμβανόμενη συμμετοχή στο παιχνίδι είναι ανεπίτρεπτη. Δεν επιτρέπεται να τίθεται κανένα ιδιαίτερο κίνητρο για επαναλαμβανόμενη συμμετοχή στο παιχνίδι. Ειδικότερα δεν επιτρέπονται: i. Η σύγκριση ανάμεσα στο κόστος συμμετοχής και το σύνολο του κέρδους. ii. Υποδείξεις για αυξημένες πιθανότητες κέρδους σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής. iii. Η παρουσίαση του επάθλου ως λύση για τις προσωπικές οικονομικές ανάγκες και δυσκολίες. iv. Εκπτώσεις που συνιστούν κίνητρο για πολλαπλή συμμετοχή.

18 6. Η εκπομπή θα έχει διάρκεια δύο (2) ωρών ή άλλη διάρκεια κατά την κρίση του Παρόχου, για την οποία θα ενημερώνονται οι τηλεθεατές πριν από την έναρξή της. 7. Το παιχνίδι διεξάγεται σε πραγματικό (παρόντα) χρόνο (real time) με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου ως παρουσιαστή, δηλαδή το παιχνίδι διεξάγεται ζωντανά, κατά δε την διάρκειά της διεξαγωγής του δεν διακόπτεται, εκτός αν την διακοπή καταστήσουν αναγκαία στον τηλεοπτικό σταθμό που την προβάλλει έκτακτα γεγονότα, για τα οποία αυτός οφείλει να ενημερώσει αμέσως τους τηλεθεατές. Οι γρίφοι που θα τεθούν σε κάθε συγκεκριμένη εκπομπή προεπιλέγονται από τον Πάροχο. Οι απαντήσεις τους προεπιλέγονται επίσης, και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό πίνακα της εκπομπής που τηρεί ο Πάροχος. Μετά την αποθήκευση πρόσβαση στον πίνακα έχει μόνον ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια. Την πρόσβασή αυτή την αποκτά κατά την έναρξη της εκπομπής και την διατηρεί μόνον κατά την διάρκειά της. 8. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προβεί σε έλεγχο των στοιχείων των Νικητών, εφόσον το ζητήσει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την πραγματοποίηση της σχετικής εκπομπής. Μετά το διάστημα αυτό η εταιρία δεν υποχρεούται να παραθέσει τα στοιχεία αυτά προς έλεγχο, και, υπό την επιφύλαξη στοιχείων που ενδεχομένως πρέπει να τηρούνται για φορολογικούς ή άλλους λόγους δημοσίου δικαίου, διατηρεί το δικαίωμα να τα καταστρέψει. VI. Ενημέρωση των τηλεθεατών και λοιπές διατάξεις 1. Οι τηλεθεατές και γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί για θέματα που αναφέρονται στην εκπομπή στον τηλεφωνικό αριθμό Μέσω του αριθμού αυτού παρέχονται ηχογραφημένες πληροφορίες. Προκειμένου εκπρόσωπος του Παρόχου να επικοινωνήσει με τον ενδιαφερόμενο, αυτός θα πρέπει να αφήσει ηχογραφημένο μήνυμα με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και το όνομα και επώνυμό του. Επιπρόσθετα, εκπρόσωπος του Παρόχου απαντά και δια ζώσης σε τηλεφωνικές κλήσεις στον παραπάνω αριθμό καθημερινά εκτός από Σάββατα, Κυριακές και επίσημες αργίες κατά τις ώρες 10:00 έως 18:00 και 00:00 έως 02:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου Κυριακής και Αργιών. Αν ο παραπάνω αριθμός αλλάξει, ο νέος αριθμός θα γνωστοποιείται μέσω της ιστοσελίδας και της εκπομπής. Οι τηλεθεατές και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν επίσης να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την εκπομπή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση ή μετά από ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση της εταιρίας. 2. Πληροφορίες για το περιεχόμενο της εκπομπής, τις δυνατότητες συμμετοχής και τα έπαθλα παρέχονται και από τους παρουσιαστές της εκπομπής κατά την διάρκειά της. Ειδικότερα οι παρουσιαστές της εκπομπής ενημερώνουν το κοινό και τους παίκτες ότι πρόκειται για Τυχερό Παίγνιο. 3. Επιπλέον ο Πάροχος με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, καθώς και οι παρουσιαστές της εκπομπής σε όλη τη διάρκειά της ενημερώνουν το κοινό πριν τη συμμετοχή του στο παιχνίδι σχετικά με το σύνολο των παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την απόφασή τους να συμμετάσχουν, σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και ιδίως για : i. Το κόστος συμμετοχής με τρόπο σαφή που δεν επιδέχεται αμφίσημες ή πολυσήμαντες ερμηνείες. ii. Την απαγόρευση συμμετοχής ανηλίκων.

19 iii. Την ύπαρξη γενικών όρων του παιχνιδιού και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτό, καθώς και το πώς μπορούν να λάβουν γνώση αυτών οι ενδιαφερόμενοι. iv. Το δεδομένο ότι κάθε Συμμετοχή δεν οδηγεί πάντοτε στις επόμενες φάσεις του παιχνιδιού v. Το χρόνο ανακοίνωσης της λύσης του παιχνιδιού. vi. Τη λύση του παιχνιδιού μετά τη λήξη του αντίστοιχου Κύκλου. vii. Τη διαδικασία επιλογής των Παικτών με τρόπο σαφή, κατανοητό και επαρκή, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχομένων παραλλαγών του παιχνιδιού. viii. Τις πιθανότητες που έχουν οι συμμετέχοντες να κληρωθούν και όπου είναι δυνατό, τις συνθήκες που επιτρέπουν την εκτίμηση των πιθανοτήτων από το κοινό. 4. Οι παρόντες Κανόνες Διεξαγωγής αναρτώνται στην ιστοσελίδα διαδικτύου Οι Κανόνες αυτοί τροποποιούνται με την υποβολή στην ΕΕΕΠ ανάλογα προσαρμοσμένης Δήλωσης Αποδοχής και των τροποποιημένων Κανόνων Διεξαγωγής στην ΕΕΕΠ, σύμφωνα με όσα ορίζουν τα Άρθρα 10 και 11 της υπ αριθμ. 93/2/ Απόφασης της ΕΕΕΠ. 5. Σε όλες τις μορφές εμπορικής επικοινωνίας του παιχνιδιού, όπως μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων τηλεπώλησης, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων αυτοπροβολής, αναφέρονται γραπτά ή/και προφορικά, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 της Απόφασης 6. Η συμμετοχή στην εκπομπή σημαίνει αυτοδικαίως αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Συμμετοχής από όλους όσοι μετέχουν σε αυτήν, η δε συμμετοχή ενός τηλεθεατή στην εκπομπή συνεπάγεται την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων. 7. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, στην οποία και θα κατατίθεται κάθε τυχόν τροποποίησή τους. 8. Η μετάδοση του Παιχνιδιού από τον παραπάνω τηλεοπτικό σταθμό έχει συμφωνηθεί να αρχίσει μετά από την παραχώρηση άδειας τυχερού παιγνίου από την ΕΕΕΠ και την ανάρτηση στον επίσημο ισότοπο της των όρων συμμετοχής του παιγνίου. Αθήνα, Για την ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη

Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη Κανόνες διεξαγωγής του τηλεοπτικού παιχνιδιού «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ». I. Γενικά 1. Ο Πάροχος: H εταιρία Internetq SA είναι ανώνυμη εταιρία με μόνιμη εγκατάσταση (έδρα) στην ελληνική επικράτεια -σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεοπτικό πρόγραμμα «BOING». Όροι συμμετοχής.

Τηλεοπτικό πρόγραμμα «BOING». Όροι συμμετοχής. Τηλεοπτικό πρόγραμμα «BOING». Όροι συμμετοχής. I. Γενικά 1. Η παραγωγός εταιρία. H εταιρία Topaggi Entertainment A.E., με έδρα την Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Ιφιγένειας 81, Τ.Κ. 14231, είναι παραγωγός του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ»

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕΤ QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο.

5. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο ή αν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ «ΕFSYN QUIZ» Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Πάροχος: Η εταιρία με την επωνυμία "ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ." και με τον διακριτικό τίτλο "MEDIATEL S.A." είναι ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕΡΟΣ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 143 /6.2.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ( ΘΕΜΑ 2 ο )

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 143 /6.2.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ( ΘΕΜΑ 2 ο ) Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π. Πληροφορίες : Κατερίνα Κόκλα Τηλέφωνο: 211 10 75141 E-mail: k.kokla@gamingcommission.gov.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 143 /6.2.2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ( ΘΕΜΑ 2 ο ) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 1 Α Μέρος Ορισμοί Γενικές αρχές Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ορίζονται ως: α) «Σεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2007. Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος. Συνήγορος του Καταναλωτή >03

Ιανουάριος 2007. Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος. Συνήγορος του Καταναλωτή >03 >01 Η ψηφιακή επανάσταση που συντελείται στην εποχή μας χάρη στις ραγδαίες εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογίας ευνοεί την ολοένα αυξανόμενη διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 22,04 /μήνα. για νέους συνδρομητές με λογαριασμό Internet. Στοιχεία δευτερεύοντος (SLAVE) εξοπλισμού ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 22,04 /μήνα. για νέους συνδρομητές με λογαριασμό Internet. Στοιχεία δευτερεύοντος (SLAVE) εξοπλισμού ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MULTICHOICE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΑΧ. ΚΙΒΩΤΙΟ 23583, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1687, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: 2200 2200 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 5 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.-Ε.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Δ.-Ε.) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ - ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007 Ι. Γενικές Αρχές Διαφήμισης και Επικοινωνίας Άρθρο 1 - Βασικές Αρχές α. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και να λένε την αλήθεια. β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα