Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition Τι είναι το.νετ; Τι είναι η C#;... 22

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22"

Transcript

1 Περιεχ μενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19 Τι είναι το.νετ; Τι είναι η C#; Είναι η C# αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού; Τι είναι η Visual C# 2005 Express Edition; Τι είδους εφαρμογές μπορείτε να δημιουργήσετε με τη Visual C# 2005 Express Edition; Ποια είναι τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε; Κεφάλαιο 2 Εγκατάσταση της Visual C# 2005 Express Edition...35 Προετοιμασία για την εγκατάσταση της Visual C# 2005 Express Edition Εγκατάσταση της Visual C# 2005 Express Edition Κεφάλαιο 3 Δημιουργία της πρώτης σας εφαρμογής...47 Δύο τύποι εφαρμογών: ποια είναι η διαφορά; Ξεκίνημα Τα συστατικά τού IDE Ας ξεκινήσουμε τα έργα Κατασκευή μιας εφαρμογής κονσόλας Γνωριμία με την Εξερεύνηση Λύσεων Βοήθεια: έγγραφα τεκμηρίωσης της Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition Γραφή κώδικα για την εφαρμογή κονσόλας σας Προσαρμογή του IDE Δημιουργία εφαρμογής για τα Windows... 68

2 4 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 4 Δημιουργήστε το δικ σας φυλλομετρητή Ιστο σε λιγ τερο απ πέντε λεπτά!...73 Τι είναι έργο; Τι είναι η Διάταξη σχεδίασης; Συναρμολόγηση Κεφάλαιο 5 Δημιουργία της πρώτης σας ολοκληρωμένης εφαρμογής για τα Windows...87 Έλξη και ευθυγράμμιση στοιχείων ελέγχου με τις γραμμές έλξης Χρήση της λειτουργίας IntelliSense του νέου σας καλύτερου φίλου! IntelliSense και Ctrl+Διάστημα IntelliSense και τελεία/αριστερή παρένθεση Φίλτρο IntelliSense: προεπιλογή των "πρόσφατα χρησιμοποιημένων" Μικροτεμάχια κώδικα IntelliSense για οικονομία χρόνου Πώς θα καλέσετε μικροτεμάχια κώδικα Εντολές αυτόματης χρήσης με τη λειτουργία IntelliSense Μετονομασία και ανακαίνιση Τι μπορείτε να μετονομάσετε;...99 Πώς και πού θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετονομασίας Ανακαίνιση-εξαγωγή μεθόδου Κοινά στοιχεία ελέγχου των Windows Τι συμβαίνει όταν ενεργοποιείται ένα συμβάν; Κεφάλαιο 6 Τροποποιήστε το φυλλομετρητή Ιστο σας τώρα! Πώς θα εμπλουτίσετε την εφαρμογή σας Αλληλεπίδραση μέσω πλαισίων διαλόγου Προσθήκη πλαισίου διαλόγου About Προσθήκη πλαισίου διαλόγου Navigate Επαγγελματική εμφάνιση και αίσθηση στα δάχτυλά σας Προσθήκη αποδέκτη γραμμής εργαλείων και μερικών εργαλείων Προσθήκη γραμμής κατάστασης στο φυλλομετρητή σας Προσθέστε εικονίδια των Windows στην εφαρμογή σας...146

3 Περιεχόμενα 5 Κεφάλαιο 7 Επισκευές και επιδιορθώσεις Αποσφαλμάτωση εφαρμογής Χρήση ενός αρχείου DLL σε μια εφαρμογή Προσθήκη μιας αναφοράς στην εφαρμογή σας Σημεία διακοπής, τοπικές μεταβλητές, Επεξεργασία και Συνέχεια, και μηχανισμοί οπτικής αναπαράστασης Κεφάλαιο 8 Διαχείριση δεδομένων Τι είναι βάση δεδομένων; Τι περιέχει μια βάση δεδομένων; Κανονικοποίηση και ακεραιότητα δεδομένων Τι είναι η κενή τιμή; Τι είναι τα πρωτεύοντα και τα ξένα κλειδιά; Τρόποι αλληλεπίδρασης με μια σχεσιακή βάση δεδομένων SQL Server 2005 Express στη Visual C# 2005 Express Edition Δημιουργία βάσης δεδομένων με τη Visual C# 2005 Express Edition Δημιουργία πινάκων στη βάση δεδομένων σας Δημιουργία σχέσεων μεταξύ των πινάκων Καταχώριση δεδομένων σε πίνακες SQL Server μέσω του Visual Studio Τι είναι το ADO.NET και η δέσμευση δεδομένων; Ανάπτυξη της εφαρμογής Car Tracker Ο δίσκος συστατικών Πώς μπορώ να πάρω πιο ουσιαστικές πληροφορίες στη φόρμα μου; Κεφάλαιο 9 Κατασκευάστε τη δική σας εφαρμογή παρακολο θησης καιρο τώρα! Δυνατότητες της εφαρμογής παρακολούθησης καιρού Το γενικό σχέδιο Δημιουργία της διασύνδεσης της εφαρμογής με το χρήστη Προσθήκη δυνατοτήτων στην περιοχή ειδοποιήσεων Προσθήκη της εισαγωγικής οθόνης και του πλαισίου διαλόγου About Προσθήκη του πλαισίου διαλόγου Options...246

4 6 Περιεχόμενα Χρήση υπηρεσιών Ιστού Ρυθμίσεις χρήστη Εργασία στο παρασκήνιο Ολοκλήρωση των βασικών λειτουργιών τής εφαρμογής παρακολούθησης καιρού Έλεγχος της εφαρμογής παρακολούθησης καιρού Χρήση του πλαισίου διαλόγου Options Έλεγχος της εφαρμογής παρακολούθησης καιρού Και τώρα, ένα μόνο πάτημα!

5 Κεφάλαιο 4 Δημιουργήστε το δικ σας φυλλομετρητή Ιστο σε λιγ τερο απ πέντε λεπτά! Τι είναι έργο;, 74 Τι είναι η Διάταξη σχεδίασης;, 75 Συναρμολ γηση, 84 Τώρα που αποκτήσατε μια μικρή πείρα στη δημιουργία απλών εφαρμογών με τη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition, σε αυτό το κεφάλαιο θα κατασκευάσετε μια πιο πολύπλοκη εφαρμογή που θα ολοκληρώσετε στο Κεφάλαιο 6. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ξεκινήσετε με το βασικό πλαίσιο της εφαρμογής. στα επόμενα δύο κεφάλαια θα συνεχίσετε μαθαίνοντας νέες δυνατότητες και θα τις προσθέσετε για να βελτιώσετε το έργο σας. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα μάθετε να κατασκευάζετε το δικό σας βασικό φυλλομετρητή Ιστού, και αυτό θα το καταφέρετε μέσα σε 5 λεπτά ή λιγότερο!

6 74 Visual C# 2005 Express Edition: Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα ΤΩΡΑ! Τι είναι έργο; Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσατε ένα έργο για να τοποθετήσετε τον πηγαίο κώδικά σας. Τώρα θα αφιερώσω λίγο χρόνο για να σας εξηγήσω τι είναι έργο και τι πληροφορίες περιέχει. Το έργο (project) είναι ένας αποδέκτης για όλα τα αντικείμενα της εφαρμογής σας, όπως είναι οι φόρμες, ο πηγαίος κώδικας, και άλλοι πόροι. Επίσης, αποθηκεύει σημαντικά δεδομένα διευθέτησης που ανήκουν στην εφαρμογή ως σύνολο: τη θέση του εκτελέσιμου αρχείου (π.χ., δυαδικά αρχεία) στο σκληρό σας δίσκο, τις πληροφορίες έκδοσης, και πολλές ακόμα ρυθμίσεις που επηρεάζουν όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής σας. Για παράδειγμα, αποθηκεύει επίσης τις ρυθμίσεις τής εφαρμογής που ορίζει ο προγραμματιστής οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για το ορατό αποτέλεσμα. Στους χρήστες αρέσει να προσαρμόζουν το περιβάλλον λογισμικού στο δικό τους επίπεδο άνεσης και προσωπικό στυλ. Μια συνήθης χρησιμότητα αυτών των ρυθμίσεων χρήστη είναι να εξασφαλίσουμε ότι η ε- φαρμογή μας μπορεί να διατηρεί τις αλλαγές που κάνει ο χρήστης, κάθε φορά που ξεκινάει. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα προσαρμοσμένων ρυθμίσεων χρήστη είναι αυτό των δικών σας προτιμήσεων στον Internet Explorer, όπως είναι η διεύθυνση και οι ρυθμίσεις της αρχικής σελίδας, ποιες γραμμές εργαλείων θα είναι ορατές, αν το μέγεθος των γραμμών εργαλείων είναι κλειδωμένο, κ.λπ. Στο επόμενο κεφάλαιο θα μάθετε μερικές από τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις που αποθηκεύονται στο αρχείο διευθέτησης έργου (project configuration file) και πώς να τις χρησιμοποιείτε στην εφαρμογή σας. Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου, θα χρησιμοποιήσετε προγραμματιστικές τεχνικές για να διατηρούνται οι ρυθμίσεις και οι προσαρμογές τού χρήστη. Το όνομα που θα επιλέξετε κατά τη δημιουργία της εφαρμογής σας θα γίνει και το όνομα του έργου σας. Θα γίνει επίσης το όνομα του προεπιλεγμένου φακέλου στο σκληρό σας δίσκο, όπου θα αποθηκεύεται η εφαρμογή σας κάθε φορά που θα επιλέγετε κάτι τέτοιο. Θα αποτελέσει επίσης τον προεπιλεγμένο χώρο ονομάτων (namespace) της εφαρμογής σας. Ο χώρος ονομάτων χρησιμοποιείται για την οργάνωση των κλάσεων σε μία μοναδική ιεραρχική δομή. Το ίδιο ισχύει για οποιουσδήποτε άλλους τύπους χρειαστεί να ορίσετε. Η δημιουργία ενός χώρου ονομάτων σάς βοηθάει να αποφεύγετε τη σύγκρουση ονομάτων (naming collision). Τι είναι η σύγκρουση ονομάτων; Ας δούμε ένα παράδειγμα για να εξηγήσουμε αυτή την έννοια. Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία με το όνομα AdventureWorks δημιουργεί μια νέα κλάση φορμών των Windows με το όνομα ANewForm. Δημιουργούν ένα χώρο ονομάτων με το όνομα AdventureWorks και τοποθετούν την κλάση ANewForm σε αυτόν ώστε να δώσουν ένα μοναδικό όνομα στην κλάση τους. Το πλήρως προσδιορισμένο όνομα μιας κλάσης αποτελείται πάντα από το

7 Κεφάλαιο 4: Δημιουργήστε το δικό σας φυλλομετρητή Ιστού 75 χώρο ονομάτων ακολουθούμενο από μια τελεία και το όνομα της κλάσης (ή των κλάσεων). Η μοναδική κλάση της AdventureWorks θα ήταν η AdventureWorks.ANewForm. Ας υποθέσουμε τώρα ότι και σεις ξεκινάτε τη δημιουργία ενός νέου έργου με το Visual Studio, και αποφασίζετε να ονομάσετε το έργο σας MyLibrary. Το Visual Studio θα δημιουργήσει για λογαριασμό σας ένα χώρο ονομάτων με το όνομα MyLibrary. Ας υποθέσουμε ότι στη συνέχεια ορίζετε μια νέα κλάση και την ονομάζετε ANewForm. Μπορεί να μην έχετε υπόψη σας ότι κάποια εταιρεία με το όνομα AdventureWorks έχει επίσης δώσει στη νέα της κλάση το ίδιο όνομα. Παρόλο που η AdventureWorks μπορεί να κάνει τελείως διαφορετικά πράγματα με την κλάση της, θα μπορούσε να προκύψει πρόβλημα επειδή οι δύο κλάσεις έχουν το ίδιο όνομα. Ας πούμε τώρα ότι δοκιμάζετε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο κλάσεις με το όνομα ANewForm στη νέα σας εφαρμογή. Αν απλώς χρησιμοποιήσετε την κλάση ANewForm, ο μεταγλωττιστής δε θα μπορέσει να αποφασίσει ποια κλάση ANewForm θέλετε να χρησιμοποιήσετε εκείνη που υπάρχει στη βιβλιοθήκη σας ή εκείνη της βιβλιοθήκης τής AdventureWorks. αυτό είναι ένα παράδειγμα σύγκρουσης ονομάτων. Αν όμως χρησιμοποιήσετε το όνομα του χώρου ονομάτων ως πρόθεμα στο όνομα της κλάσης, τότε δείχνετε στο μεταγλωττιστή εκείνη ακριβώς την κλάση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (την AdventureWorks.ANewForm). Τι είναι η Διάταξη σχεδίασης; Σύντομα θα δημιουργήσετε μια νέα διάταξη σχεδίασης στο βοήθημα σχεδίασης φορμών. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείτε τα περιεχόμενα της εφαρμογής και τον τρόπο που παρουσιάζονται αυτά όταν ένας χρήστης εκτελεί την εφαρμογή. Για να ολοκληρώσετε αυτή τη φάση ενός έργου, συνήθως δεν είναι απαραίτητο να πληκτρολογήσετε πολύ κώδικα. όπως εξηγούμε στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, το Visual Studio κάνει αυτή τη δουλειά για λογαριασμό σας. Αυτό για το οποίο πρέπει να ανησυχείτε σεις είναι μόνον η εμφάνιση της εφαρμογής σας. Όταν ολοκληρώσετε τη σχεδίαση όλων των οπτικών θεμάτων σύμφωνα με την αισθητική σας, η επόμενη εργασία συνήθως είναι η προσάρτηση του πηγαίου κώδικα στην οπτική διάταξη ώστε η εφαρμογή σας να αποκρίνεται και να αντιδρά στις ενέργειες του χρήστη. Σε αυτό το κεφάλαιο θα ολοκληρώσετε τη βασική διάταξη. Θα μάθετε πιο προχωρημένες τεχνικές διάταξης στα επόμενα κεφάλαια. Ας ξεκινήσουμε το επόμενο έργο: έναν απλό φυλλομετρητή Ιστού (Web browser).

8 76 Visual C# 2005 Express Edition: Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα ΤΩΡΑ! ΓΙΑ ΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΑΠΛΟ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ ΙΣΤΟΥ ❶ ❷ ❸ Ξεκινήστε τη Visual C# 2005 Express Edition επιλέγοντας Start/All Programs/Microsoft Visual C# 2005 Express Edition (έναρξη/όλα τα προγράμματα/microsoft Visual C# 2005 Express Edition). Δημιουργήστε ένα νέο έργο εφαρμογής των Microsoft Windows (Microsoft Windows Application Project) χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε απ τις τεχνικές που παρουσιάστηκαν στα προηγο μενα κεφάλαια, είτε μέσω του μενο File είτε μέσω του εικονιδίου New Project τής γραμμής εργαλείων. Ονομάστε τη νέα εφαρμογή MyOwnBrowser. Στην επιφάνεια σχεδίασης, θα δείτε την κενή φ ρμα Windows με το νομα Form1 στη γραμμή τίτλου της. Πατήστε μία φορά στη γραμμή τίτλου. Εξ ορισμο, το παράθυρο Properties (Ιδι τητες) δεν εμφανίζεται. Για να το εμφανίσετε, ανοίξτε το μενο View (Προβολή) και διαλέξτε την επιλογή Properties Window (Παράθυρο ιδιοτήτων). Κοιτάξτε το παράθυρο Properties στο κάτω δεξι μέρος του IDE πως στην Εικ να 4-1. Εικόνα 4-1 Το παράθυρο Ιδιοτήτων για το στοιχείο ελέγχου φόρμας της εφαρμογής MyOwnBrowser

9 Κεφάλαιο 4: Δημιουργήστε το δικό σας φυλλομετρητή Ιστού 77 Θα χρησιμοποιήσουμε σχεδ ν λες τις ιδι τητες που βλέπετε εδώ! Αυτή τη στιγμή είναι σημαντικ να κατανοήσετε τι οι περισσ τερες απ αυτές τις ιδι τητες θα έχουν επίδραση τ σο στη συμπεριφορά σο και στην εμφάνιση του στοιχείου ελέγχου που έχετε επιλέξει, ταν θα εκτελέσετε την εφαρμογή σας. Για λα τα παραδείγματα αυτο του βιβλίου, σας συνιστώ να ταξινομείτε τη λίστα ιδιοτήτων σε α ξουσα αλφαβητική σειρά. θα είναι πολ πιο ε κολο να βρίσκετε τις ιδι τητες που αναφέρω στα παραδείγματα. Για να ταξινομήσετε τις ιδι τητες σε αλφαβητική σειρά, πατήστε στο κουμπί Alphabetical της γραμμής εργαλείων του παραθ ρου Properties. Η άλλη επιλογή είναι να ταξινομήσετε τα στοιχεία ελέγχου κατά κατηγορίες, αλλά αυτή η μέθοδος ίσως να σας καθυστερήσει στη μελέτη αυτο του βιβλίου. Όποτε επιλέγετε μια ιδι τητα, βλέπετε μια σ ντομη περιγραφή της χρήσης της στη βάση το παραθ ρου Properties. Κοιτάξτε ως παράδειγμα την Εικ να 4-1. Σε αυτή την περίπτωση, έχει επιλεγεί η ιδι τητα text (κείμενο). Στη βάση το παραθ ρου Properties μπορείτε να δείτε ένα λιτ μήνυμα κειμένου το οποίο περιγράφει τη λειτουργία της ι- δι τητας text. ❹ Όπως είπα στο Κεφάλαιο 3, η καλ τερη συμβουλή μου για την εκμάθηση αυτο του προγράμματος είναι οι συνεχείς δοκιμές. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων στη Visual C# 2005 Express Edition και, επομένως, έχετε πάρα πολλές δυνατ τητες. Μέσα απ αυτ το βιβλίο θα μάθετε να χρησιμοποιείτε πολλά απ αυτά τα εργαλεία, αλλά είναι αδ νατον να μάθετε λες τις παραλλαγές και τις δυνατ τητες τους αν δεν τα εξερευνήσετε και μ νοι σας. Έχοντας αυτ υπ ψη σας, για να κατανοήσετε την επίδραση μιας αλλαγής σε μια συγκεκριμένη ιδι τητα, δοκιμάστε να δώσετε λες τις πιθανές τιμές. Κάθε φορά που τροποποιείτε μια ιδι τητα, μεταγλωττίστε και ελέγξτε την εκτέλεση. Μην κάνετε μως περισσ τερες απ μία αλλαγές κάθε φορά. Θα είναι δ σκολο να ξέρετε ποια απ τις αλλαγές σας τροποποίησε πράγματι την εμφάνιση της εφαρμογής. Εξερευνώντας περισσ τερες απ μία πιθαν τητες, μπορείτε να δείτε την επίδραση των αλλαγών σας αμέσως. Βεβαιωθείτε τι στο βήμα 3 επιλέξατε το στοιχείο ελέγχου φ ρμας με το νομα Form1 και, στη συνέχεια, τροποποιήστε τις παρακάτω ιδι τητες χρησιμοποιώντας τις τιμές το Πίνακα 4-1. Το νομα της ιδι τητας που πρέπει να τροποποιήσετε βρίσκεται στην αριστερή στήλη, και η τιμή που πρέπει να δώσετε στην ιδι τητα βρίσκεται στη δεξιά στήλη. Ίσως έχετε ήδη ολοκληρώσει αυτ το βήμα αλλά, για να διευκολ νετε την καταχώριση των δεδομένων σας, βεβαιωθείτε τι έχετε ταξινομήσει τις ιδι τητες με αλφαβητική σειρά.

10 78 Visual C# 2005 Express Edition: Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα ΤΩΡΑ! Πίνακας 4-1 Λίστα των ιδιοτήτων της φόρμας που πρέπει να αλλάξετε Ιδιότητα Text Τιμή Size:Width 640 Size:Height 480 My Own Browser ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μερικές ιδιότητες έχουν δίπλα τους ένα σύμβολο συν (+), που σημαίνει ότι πρόκειται για ιδιότητες σε μορφή δένδρου. Όποτε πατάτε στο σύμβολο συν, η ιδιότητα αναπτύσσεται και εμφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά της (attributes), τα οποία στη συνέχεια μπορείτε να προσαρμόσετε. Όταν πρέπει να καταχωρίσετε τιμές ιδιοτήτων που έχουν μορφή δένδρου, στο βιβλίο αυτό χρησιμοποιώ την παρακάτω δομή σύνταξης: Size:Width (Μέγεθος:Πλάτος), που αναφέρεται στο χαρακτηριστικό Width της ιδιότητας Size. Τώρα θα προσθέσουμε τρία στοιχεία ελέγχου φορμών Windows στην εφαρμογή του φυλλομετρητή Ιστο σας: ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου, στο οποίο θα είναι δυνατ ν να καταχωριστεί μια διε θυνση URL προορισμο, ένα κουμπί περιήγησης σε μια ιστοσελίδα, και ένα στοιχείο ελέγχου φυλλομετρητή Ιστο (Web browser) στο οποίο θα εμφανίζεται το περιεχ μενο της ιστοσελίδας. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Για να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου σε μια φόρμα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μεταφορά και απόθεση (drag-and-drop). Αυτό σημαίνει να μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού στην εργαλειοθήκη, να σύρετε το κατάλληλο στοιχείο ελέγχου στην επιφάνεια σχεδίασης, και να το αφήσετε σε αυτή. ❺ Σ ρετε και αποθέστε ένα στοιχείο ελέγχου Web browser στην επιφάνεια σχεδίασης. Το στοιχείο ελέγχου φυλλομετρητή Ιστο βρίσκεται στην εργαλειοθήκη στην αριστερή πλευρά του IDE. είναι το τελευταίο στοιχείο ελέγχου στην εν τητα common controls (κοινά στοιχεία ελέγχου). Εξ ορισμο, αυτ το στοιχείο ελέγχου θα καλ ψει πλήρως την επιφάνεια σχεδίασης. Επειδή δε θέλουμε αυτή τη συμπεριφορά για την εφαρμογή μας, πατήστε στο μα ρο τρίγωνο που βλέπετε στην επ μενη σελίδα,

11 Κεφάλαιο 4: Δημιουργήστε το δικό σας φυλλομετρητή Ιστού 79 ❻ ❼ το οποίο θα δημιουργήσει το περιεχ μενο μιας έξυπνης ετικέτας (smart tag). (Αν είστε εξοικειωμένοι με το Microsoft Office 2003, πιθαν ν έχετε ξανασυναντήσει έξυπνες ετικέτες. Θα περιγράψουμε πιο αναλυτικά τις έξυπνες ετικέτες στο Κεφάλαιο 5.) Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θα σας βοηθήσει να απαγκυρώσετε το στοιχείο ελέγχου απ το γονικ αποδέκτη (τη φ ρμα). Πατήστε στην έξυπνη ετικέτα και επιλέξτε Undock in parent container (Απαγκ ρωση στο γονικ αποδέκτη). Μεγαλώστε το στοιχείο ελέγχου ώστε να καταλαμβάνει σχεδ ν λη την επιφάνεια σχεδίασης. Για το σκοπ αυτ ν, πατήστε σε οποιαδήποτε απ τις λαβές του για να αλλάξετε το μέγεθ ς του. Για να βεβαιωθείτε τι έχει το ίδιο μέγεθος με αυτ που βλέπετε στην Εικ να 4-2, επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου φυλλομετρητή Ιστο πατώντας σε οποιοδήποτε σημείο του. Στη συνέχεια μεταφερθείτε στο παράθυρο Properties και δώστε σε λες τις ιδι τητες τις τιμές που βλέπετε στον Πίνακα 4-2. Εικόνα 4-2 Η εφαρμογή MyOwnBrowser

12 80 Visual C# 2005 Express Edition: Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα ΤΩΡΑ! Πίνακας 4-2 Οι ιδιότητες που πρέπει να αλλάξετε για το στοιχείο ελέγχου Web browser Ιδιότητα (Name) Τιμή Size:Width 607 Size:Height 385 Location:X 12 Location:Y 12 mybrowser ❽ Μεταφέρετε και αποθέστε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου και ένα στοιχείο ε- λέγχου κουμπιο απ την εν τητα κοινών στοιχείων ελέγχου (common controls) της εργαλειοθήκης, ώστε η φ ρμα σας να μοιάζει με αυτή της Εικ νας 4-2. Αλλάξτε τις ιδι τητες των στοιχείων ελέγχου, πως κάνατε και με το στοιχείο ελέγχου του φυλλομετρητή Ιστο στο βήμα 7. Επιλέξτε ένα στοιχείο ελέγχου κάθε φορά και τροποποιήστε τις ιδι τητες του σ μφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 4-3. Πίνακας 4-3 Στοιχεία ελέγχου, ιδιότητες, και τιμές Στοιχείο ελέγχου Ιδιότητα Τιμή Textbox (Name) txturl Textbox Location:X 12 Textbox Location:Y 411 Textbox Size:Width 526 Textbox Size:Height 20 Button (Name) btngo Button Location:X 544 Button Location:Υ 411 Button text GO ❾ Σε αυτ το σημείο, έχουμε στη διάθεσή μας μια ολοκληρωμένη εφαρμογή. Μπορείτε να μεταγλωττίσετε και να εκτελέσετε την εφαρμογή σας πατώντας το πλήκτρο F5. Αν ακολουθήσατε με ακρίβεια τα προηγούμενα βήματα, η εφαρμογή σας θα πρέπει τώρα να εκτελείται. Επειδή δεν έχουμε ενσωματώσει καμία λειτουργικότητα στον κώδικα, αν πληκτρολογήσουμε μια διεύθυνση URL και πατήσουμε στο κουμπί GO δε θα συμβεί τίποτε.

13 Κεφάλαιο 4: Δημιουργήστε το δικό σας φυλλομετρητή Ιστού 81 Θα χρησιμοποιήσω μια αναλογία για να εξηγήσω μια θεμελιώδη έννοια. Ένας λαμπτήρας από μόνος του δεν είναι καθόλου χρήσιμο υλικό. Για να πάρουμε φως από αυτόν, πρέπει να τον συνδέσουμε με δύο καλώδια που μεταφέρουν ηλεκτρισμό. Παρόμοια με τη δουλειά που θα έκανε ένας ηλεκτρολόγος για να δημιουργήσει αυτό το ηλεκτρικό κύκλωμα, πρέπει και εμείς να συνδέσουμε ή να καλωδιώσουμε (wire) το στοιχείο ελέγχου και την ενέργεια μεταξύ τους γράφοντας τον κώδικα που θα χειριστεί το συμβάν του πατήματος στο κουμπί GO. Κρατήστε αυτή την αναλογία στο μυαλό σας όταν βλέπετε σε αυτό το βιβλίο τον όρο καλωδιώνω ή καλωδίωση. Πριν δοκιμάσουμε να εκτελέσουμε αυτή την εφαρμογή, επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω τη γραμμή κώδικα που θα προσθέσετε στο βήμα 2 της επόμενης σελίδας, και συνδέστε αυτή την ερμηνεία με τις έννοιες του ΑΣΠ που παρουσιάσαμε νωρίτερα, στο Κεφάλαιο 1. Όταν αποθέσατε τα στοιχεία ελέγχου στην επιφάνεια σχεδίασης, δημιουργήσατε παρουσίες της κλάσης που αντιπροσωπεύουν αυτά τα στοιχεία ελέγχου. Για παράδειγμα, όταν αποθέσατε το στοιχείο ελέγχου του φυλλομετρητή Ιστού, δημιουργήσατε μια παρουσία της κλάσης System.Windows.Forms. WebBrowser, την οποία ονομάσατε mybrowser. Η κλάση WebBrowser διαθέτει πολλές μεθόδους, και αυτή που επιλέξατε είναι η μέθοδος Navigate (Πλοήγηση). Όπως δηλώνει και το όνομά της, αυτή η μέθοδος επιτρέπει στο φυλλομετρητή Ιστού να οδηγεί σε μια διεύθυνση URL. Η διεύθυνση URL μεταβιβάστηκε ως όρισμα (argument) στη μέθοδο Navigate. Το όρισμα, που ονομάζεται και παράμετρος, χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση δεδομένων σε μια μέθοδο. Το όρισμα στην περίπτωσή σας είναι το κείμενο που καταχωρίζει ο χρήστης στην παρουσία της κλάσης System.Windows.Forms.TextBox, την οποία ονομάσατε, πολύ κατάλληλα, txturl. Για να πάρετε το περιεχόμενο του πλαισίου κειμένου (TextBox) που ονομάζεται txturl, χρησιμοποιήσατε την ιδιότητα Text (κείμενο) του συγκεκριμένου στοιχείου ελέγχου. Μια ιδιότητα σας επιτρέπει να ορίζετε ή να διαβάζετε το περιεχόμενο ενός μέλους δεδομένων μιας κλάσης, χωρίς να προσπελάζετε απευθείας τα δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο, ο πάροχος της κλάσης (π.χ., η Microsoft) μπορεί να τροποποιεί την υλοποίηση της ιδιότητας Text χωρίς να απασχολεί το χρήστη με τις λεπτομέρειες της υλοποίησης. Στον ΑΣΠ, αυτό ονομάζεται ενθυλάκωση (encapsulation). Μπορείτε να συγκρίνετε αυτή τη διαδικασία με έναν άνθρωπο που οδηγεί ένα αυτοκίνητο: δεν είναι απαραίτητο να ξέρετε πώς δουλεύει η μηχανή και το σύστημα μετάδοσης για να μπορέσετε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο. Το παράδειγμα του αυτοκινήτου είναι αρκετά καλό, αλλά άλλο ένα καλό παράδειγμα είναι η μέθοδος Navigate. Δεν είναι απαραίτητο να ξέρετε πώς υλοποιείται. απλώς θέλετε να κάνει τη δουλειά της. Όπως είπαμε νωρίτερα, όταν σχεδιάζετε μια φόρμα στο Visual Studio συμβαίνουν πολλά πράγματα. Είδατε ότι δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε κάποια από τις κλάσεις ή

14 82 Visual C# 2005 Express Edition: Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα ΤΩΡΑ! τις παρουσίες που αντιπροσωπεύουν τα στοιχεία ελέγχου σας, επειδή το Visual Studio τα κάνει όλα για λογαριασμό σας! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝ ΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ ❶ Κλείστε την εκτελο μενη εφαρμογή και επιστρέψτε στο IDE. Διπλοπατήστε στο στοιχείο ελέγχου του κουμπιο. Θα εμφανιστεί το παράθυρο κώδικα που βλέπετε στην Εικ να 4-3. Εικόνα 4-3 Το παράθυρο κώδικα με το συμβάν πατήματος btngo ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν προσπαθήσετε να πληκτρολογήσετε κώδικα και δεν μπορείτε, η εφαρμογή σας πιθανόν να εκτελείται ακόμη. Αν δεν κλείσετε την εφαρμογή και δεν επιστρέψετε στη Visual C#, δε θα μπορέσετε να τροποποιήσετε τον πηγαίο κώδικα. Ένας καλός τρόπος να βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει και τερματίσει την εφαρμογή είναι να κοιτάξετε στη γραμμή τίτλου τής Visual C# Express. Αν δείτε το όνομα της εφαρμογής σας ακολουθούμενο από τη λέξη (running), αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή σας εξακολουθεί να είναι ενεργός και δεν μπορείτε να προσθέσετε κώδικα. Αν δοκιμάσετε να προσθέσετε κώδικα, η γραμμή κατάστασης θα σας πληροφορήσει ότι είστε σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση (read-only) με το εξής μήνυμα: Cannot currently modify this text in the editor. It is in read-only (Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση αυτού του κειμένου στο διορθωτή. Είναι σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση).

15 Κεφάλαιο 4: Δημιουργήστε το δικό σας φυλλομετρητή Ιστού 83 ❷ Αν τερματίσατε την εφαρμογή σας σωστά, θα εμφανιστεί το παράθυρο πηγαίου κώδικα με το πρ τυπο συμβάντος πατήματος btngo. Όταν διπλοπατήσατε στο στοιχείο ελέγχου του κουμπιο, πληροφορήσατε το Visual Studio τι θέλετε να καλωδιώσετε (να συνδέσετε) την ενέργεια πατήματος με το στοιχείο ελέγχου του κουμπιο. Συνήθως, κάθε στοιχείο ελέγχου μπορεί να ενεργοποιήσει περισσ τερα απ ένα συμβάντα, ανάλογα με τη συμπεριφορά που θέλετε να "συλλαμβάνει" ο κώδικάς σας. Κάθε στοιχείο ελέγχου διαθέτει ένα προεπιλεγμένο συμβάν, το οποίο ενεργοποιείται απ τον προγραμματιστή με διπλοπάτημα στο στοιχείο ελέγχου στην επιφάνεια σχεδίασης. Στην περίπτωσή σας, το Visual Studio δημιο ργησε το πρ τυπο του συμβάντος πατήματος ώστε να μπορέσετε να καταχωρίσετε τον παρακάτω κώδικα. Πληκτρολογήστε τον παρακάτω κώδικα στο σημείο εισαγωγής (δρομέα): mybrowser.navigate(txturl.text); ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για όσα πληκτρολογείτε στη C# ισχύει η διάκριση πεζών/κεφαλαίων, οπότε τα txturl και txturl είναι δύο διαφορετικές τιμές. ❸ Πατήστε το πλήκτρο F5 για να μεταγλωττίσετε και να εκτελέσετε την εφαρμογή. Αν ονομάσατε σωστά τα στοιχεία ελέγχου σας στο βήμα 8 της προηγο μενης άσκησης, και πληκτρολογήσατε την παραπάνω γραμμή κώδικα στο βήμα 2, τώρα θα πρέπει να έχετε τη δική σας εφαρμογή φυλλομετρητή Ιστο. Φυσικά, δε θα έχετε λες τις ευκολίες και τις ανέσεις του Internet Explorer, αλλά κάντε υπομονή θα φτάσουμε και εκεί. Δοκιμάστε να επισκεφθείτε τις αγαπημένες σας διευθ νσεις URL για να δείτε αν λειτουργεί σ μφωνα με τα αναμεν μενα. Για παράδειγμα, εγώ πήγα στη διε θυνση και δο λεψε μια χαρά! Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα στην Εικ να 4-4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Πριν προχωρήσουμε, σας συνιστώ να δείτε ένα βίντεο από την τοποθεσία Ι- στού του MSDN το οποίο μιλάει για τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό ή ΑΣΠ. Κάναμε μια καλή εισαγωγή στον ΑΣΠ και εδώ και στο Κεφάλαιο 1. Για να κατανοήσετε την έννοια αυτή από μια άλλη πλευρά, επισκεφθείτε τη σελίδα και δείτε το Μάθημα 6, Μέρος 1 και 2.

16 84 Visual C# 2005 Express Edition: Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα ΤΩΡΑ! Εικόνα 4-4 Η εφαρμογή MyOwnBrowser παρουσιάζει το περιεχόμενο της τοποθεσίας Ιστού Microsoft.com ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες όσο αφορά τον τρόπο ονομασίας της μεταβλητής που αντιπροσωπεύει στοιχεία ελέγχου στην επιφάνεια σχεδίασης. Σε αυτό το βιβλίο χρησιμοποιώ μέχρι τρία γράμματα για να περιγράψω και να καθορίσω τον τύπο τού στοιχείου ελέγχου από το όνομά του, όπως "btn" για ένα στοιχείο ελέγχου κουμπιού. Το όνομα της μεταβλητής επομένως θα είναι btngo. Θα δώσω τη σχετική λίστα όταν θα εξετάσουμε τα κοινά στοιχεία ελέγχου στο Κεφάλαιο 5. Συναρμολόγηση Μόλις είδαμε ότι, όταν σύρετε ένα στοιχείο ελέγχου στην επιφάνεια σχεδίασης, στην πραγματικότητα δημιουργείτε ένα αντικείμενο της συγκεκριμένης κλάσης στοιχείου ελέγχου. Όταν ονομάζετε το στοιχείο ελέγχου στο παράθυρο Properties, στην πραγματικότητα αναθέτετε ένα όνομα στη μεταβλητή που μόλις δημιουργήσατε αυτό ακριβώς που κάναμε για τα τρία στοιχεία ελέγχου τα οποία χρησιμοποιήσαμε στο φυλλομετρητή σας. Μάλιστα, ο λόγος που

17 Κεφάλαιο 4: Δημιουργήστε το δικό σας φυλλομετρητή Ιστού 85 πρέπει να δίνετε στα στοιχεία ελέγχου σας περιγραφικά ονόματα είναι για να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε πιο εύκολα στη συνέχεια, όταν θα προγραμματίζετε. Όπως γνωρίζετε τώρα, συνέβησαν πολλά όταν αποθέσατε τα στοιχεία ελέγχου στην επιφάνεια σχεδίασης. Για να καταλάβετε καλύτερα τι συνέβη στο παρασκήνιο, αναλύσαμε σημαντικές έννοιες του ΑΣΠ σε σχέση με τη γραμμή κώδικα που προσθέσατε ώστε να ανταποκρίνεται στο συμβάν του πατήματος. Τώρα που έχετε εκτελέσει την εφαρμογή, μια λίστα με απορίες που μπορεί να έχετε είναι η εξής: Τι θα συμβεί αν δεν προσθέσω τίποτε στο πλαίσιο κειμένου και πατήσω Enter; Τι θα συμβεί αν καταχωρίσω μια μη έγκυρη διεύθυνση URL; Τι θα συμβεί αν πληκτρολογήσω ό,τι μου έλθει στο μυαλό; Η απάντησή μου είναι απλώς "Δοκιμάστε το. Δοκιμάστε το τώρα." Το σημαντικό είναι ότι ο φυλλομετρητής σας θα συμπεριφερθεί πραγματικά όπως οποιοσδήποτε άλλος φυλλομετρητής Ιστού και θα σας οδηγήσει στη διεύθυνση URL που έχετε καταχωρίσει στο πλαίσιο κειμένου. Αν δεν πληκτρολογήσετε τίποτα και πατήσετε στο κουμπί GO, δε θα συμβεί τίποτε. Αν πληκτρολογήσετε ό,τι σας έλθει στο μυαλό, το στοιχείο ελέγχου φυλλομετρητή Ιστού θα εμφανίσει το γνωστό μήνυμα Page not found (Δε βρέθηκε η σελίδα) ή μια σελίδα με τον κωδικό σφάλματος Code 404. Τώρα είναι ώρα για πειραματισμό. Μην ξεχνάτε τον κανόνα αυτού του βιβλίου: ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ. Εμπρός λοιπόν, παίξτε με την εφαρμογή σας. Αλλάξτε μερικές από τις ιδιότητες και δείτε τα αποτελέσματα κατά την εκτέλεση. Αν και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές λειτουργίες ακόμη, θα προσθέσετε περισσότερες στο Κεφάλαιο 6. Αυτό το έργο δεν έχει καν ξεκινήσει! Μετά την προσθήκη νέων λειτουργιών, θα φτάσετε σε ένα σημείο που η εφαρμογή σας θα αρχίσει να σας θυμίζει κάτι πολύ πιο οικείο. Σύνοψη... Σε αυτό το κεφάλαιο μάθατε πώς να κατασκευάζετε ένα φυλλομετρητή Ιστού. Αρχίσατε να κάνετε τα εξής: Να προσθέτετε περισσότερα από ένα στοιχεία ελέγχου στην επιφάνεια σχεδίασης Να ορίζετε ιδιότητες στο παράθυρο Properties (Ιδιότητες)

18 86 Visual C# 2005 Express Edition: Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα ΤΩΡΑ! Να συνδέετε ένα συμβάν με ένα στοιχείο ελέγχου και να προσθέτετε κώδικα ο οποίος θα εκτελείται όταν ενεργοποιείται το συμβάν. Σε αυτό το παράδειγμα, συνδυάσατε πολλές έννοιες του ΑΣΠ χρησιμοποιώντας μόνο μία γραμμή κώδικα. Προσθέσατε τον κώδικα για να υπάρχει απόκριση στο συμβάν πατήματος του κουμπιού με τη κλήση της μεθόδου Navigate (Πλοήγηση) του αντικειμένου Web browser (Φυλλομετρητής Ιστού). Ο φυλλομετρητής Ιστού σάς πήγε σε μια διεύθυνση URL η οποία μεταβιβάστηκε ως όρισμα στη μέθοδο Navigate. Το όρισμα της μεθόδου Navigate μεταβιβάστηκε με τη χρήση της ιδιότητας Text του στοιχείου ελέγχου text box (πλαίσιο κειμένου). Όλα ολοκληρώθηκαν και έγιναν πλήρως λειτουργικά με την απλή ρύθμιση ορισμένων ιδιοτήτων και την προσθήκη μίας ΜΟΝΟ γραμμής κώδικα! Αυτό θα πει παραγωγικότητα. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα συνεχίσετε αυτή τη διαδικασία μαθαίνοντας όλες τις κυριότερες δυνατότητες και λειτουργίες της Visual C# 2005 Express Edition. Θα γίνετε πιο παραγωγικοί στην κατασκευή εφαρμογών, μαθαίνοντας δυνατότητες όπως η IntelliSense, οι γραμμές έλξης, τα μικροτεμάχια κώδικα, οι έξυπνες ετικέτες, η ανακαίνιση, και πολλές άλλες. Σύνδεσμοι προς περισσότερες πληροφορίες Άλλες καλές πηγές πληροφόρησης είναι τα βίντεο του MSDN, τα οποία έ- χουν σχεδιαστεί ειδικά για τη Visual C# 2005 Express Edition. Τα βίντεο για τα Μαθήματα 2 και 7 καλύπτουν μερικά από τα θέματα για τα οποία μόλις μάθατε και θα σας δώσουν μια άλλη οπτική γωνία. Θα βρείτε τα βίντεο για τα Μαθήματα 2 και 7 πληκτρολογώντας την παρακάτω διεύθυνση:

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ: ΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΤΙΚΈΤΑ LABEL

Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ VISUAL BASIC ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ: ΦΌΡΜΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΤΙΚΈΤΑ LABEL Γ3.3.Μ7 ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΜΈΡΟΣ Α: ΈΝΝΟΙΕΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η VISUAL BASIC Η Visual Basic είναι μια γλώσσα προγραμματισμού οδηγούμενη από συμβάντα που έχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Έχει δημιουργηθεί από τη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Dir Me Up

Εισαγωγή στο Dir Me Up Εισαγωγή στο Dr Me Up V2.00 / 2013-05-18 [Τα νέα χαρακτηριστικά από την προηγούμενη 1.30 έκδοση εμφανίζονται με μπλέ χρώμα] Bong Atttude 2013 Εισαγωγή 1/ Επιστρέψτε στην προηγούμενη τοποθεσία. 2/ Πηγαίνετε

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win POS Sync Merge Replication

PRISMA Win POS Sync Merge Replication ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθμίσεων Συγχρονισμού PRISMA Win POS Sync Merge Replication Η διαδικασία του συγχρονισμού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το Back Office. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix Περιεχόμενα Ευχαριστίες... ix 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!...1 Σύντομη παρουσίαση...2 Μερικές συμβάσεις...4 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...5 2 Ξεκίνημα... 7 Το ελληνικό Outlook 2002 με μια

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1]

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1] ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 Κεφάλαιο: 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ενότητα: 1.5 ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εμπλεκόμενες έννοιες: Πληροφορική Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Ομάδα: ΣΚΟΠΟΙ Να μάθετε πως θα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2013 Περιεχόμενα Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive. 3 Διαχείριση του GoogleDrive..

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 Φόρµες Ένας τρόπος για να συλλέξετε πληροφορία από τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου είναι οι φόρµες. Με τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία µπορείτε να κάνετε έρευνες ή τεστ,

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Ενότητα: Χρήση TextBoxes ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Ενότητα: Χρήση TextBoxes ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ενότητα: Χρήση TextBoxes ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 Μάθαµε στο προηγούµενο µάθηµα πώς να δίνουµε ονόµατα στις ιστοσελίδες µας, να βάζουµε χρώµα και γραφικά, ή ακόµα να δηµιουργούµε υπερσυνδέσµους σε κείµενο και εικόνες. Σήµερα µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση ή. ή Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας.

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση ή. ή Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας. Kεφάλαιο 7: Το Ιεραρχικό Σύστημα Φακέλων των Windows 113 φάκελος προορισμού αντιγραμμένα αρχεία Τα αρχεία αντιγράφονται στον προορισμό τους. Παρατηρήστε ότι τα αρχεία έχουν παραμείνει και στην αρχική τους

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 11 η : Αντικείμενα Γραφικής Διασύνδεσης (Μέρος 1 ο ) Ι. Ψαρομήλιγκος Χ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου.

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου. Άσκηση 7 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Backup Premium Οδηγός χρήστη γρήγορης έναρξης

Backup Premium Οδηγός χρήστη γρήγορης έναρξης Περί Το Memeo Backup Premium είναι μια απλή λύση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για έναν πολύπλοκο ψηφιακό κόσμο. Με αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των πολύτιμων και προσωπικών εγγράφων σας,

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server PRISMA WIN APPLICATION SERVER ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server Πέντε βασικά βήµατα για τη ρύθµιση δικαιωµάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8

Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8 Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8 Επίπεδο: L1- Εύκολη Διάρκεια: 5 λεπτά Σύντομη Περιγραφή Όταν πλοηγούμαστε στον Ιστό, ο φυλλομετρητής (Browser) αποθηκεύει πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset. Άσκηση 7 η Σύνθετα Αντικείμενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία σύνθετων αντικειμένων που δημιουργούνται από τον συνδυασμό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία SMART Notebook 3D. Οδηγός χρήστ η

Εργαλεία SMART Notebook 3D. Οδηγός χρήστ η Εργαλεία SMART Notebook 3D Οδηγός χρήστ η Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση online στη διεύθυνση smarttech.com/reistration.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού λογισμικού «Αθηνά Core 4»

Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού λογισμικού «Αθηνά Core 4» Εγχειρίδιο χρήσης Εκπαιδευτικού λογισμικού «Αθηνά Core 4» Επιλέξτε την ενότητα στην οποία θέλετε να εκπαιδευτείτε π.χ. Windows 7 Εμφανίζονται όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα της ενότητας. Επιλέξτε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ... ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 4 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ... 5 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 5 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77.

Περιεχόμενα. Απλές βάσεις δεδομένων. 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access 2010 35. 2 Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 77. Περιεχόμενα Εισαγωγή στη Microsoft Access 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...17 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...23 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...25 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Απλές βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ 10/5/2014 2:10:10

Windows 8 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ 10/5/2014 2:10:10 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ Εισαγωγή στα 1 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Εισαγωγή στα Windows Διαφοροποίηση των.1 από άλλες εκδόσεις Χειρισμός των Windows με ποντίκι και αφή Οθόνη κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα