3. Συσχετίσεις της καλοήθους υπερπλασίας με τον καρκίνο του προστάτη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Συσχετίσεις της καλοήθους υπερπλασίας με τον καρκίνο του προστάτη."

Transcript

1 Συσχετίσεις της καλοήθους υπερπλασίας με τον καρκίνο του προστάτη. Κ. Σταματίου 1, Ν. Γαλαριώτης 1, Μ. Ολυμπίτης 1, Ν. Πιέρης 1, Ν. Τεπελένης 2, Β. Σαββαιδου 2, Α. Ζίζη Σερμπετζόγλου 2, Ε. Μιχαήλ 1, Κ. Μπόβης 1 1 Ουρολογική Κλινική, «Τζάνειο» ΓΝΠ 2 Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας, «Τζάνειο» ΓΝΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αν και υπάρχουν επιδημιολογικές και παθογεννετικές ομοιότητες μεταξύ της καλοήθους υπερπλασίας και του καρκίνου, είναι δύσκολο να καθοριστεί εάν η καλοήθης υπερπλασία του είναι παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου γιατί η συχνότητα και των δύο παθήσεων αυξάνει με το γήρας και συνυπάρχουν συχνά. Στα πλαίσια της διερεύνησης της συχνότητα του λανθάνοντα καρκίνου του συσχετίζουμε την παρουσία ιστολογικού αδενοκαρκινώματος του με την καλοήθη ιστολογική προστατική υπερτροφία στο υλικό αυτοψίας. Λέξεις ευρετηριασμού: Λανθάνων καρκίνος, καλοήθης υπερτροφία. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρόλες τις επιδημιολογικές και παθογενετικές ομοιότητες μεταξύ της καλοήθους υπερπλασίας και του καρκίνου του είναι δύσκολο να συσχετιστούν οι δύο παθήσεις και να καθοριστεί εάν η καλοήθης υπερπλασία είναι παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου γιατί οι δύο παθήσεις συνυπάρχουν και αλληλοκαλύπτονται καίτοι έχουν διαφορετική βιολογική συμπεριφορά. Καθότι οι μελέτες της επιδημιολογικής νεκροψίας παρέχουν ένα ακριβές μέτρο της συχνότητας και επιτρέπουν και τον συσχετισμό πολλαπλών ασθενειών και με δεδομένη την καλοήθη συμπεριφορά των λανθανόντων καρκινωμάτων επιχειρείται o συσχετισμός του ιστολογικού λανθάνοντα καρκίνου του με την καλοήθη υπερπλασία. Ως λανθάνοντα καρκινώματα του ορίστηκαν όσα βρέθηκαν ως τυχαίο εύρημα κατά την νεκροτομή δεν διαγνώστηκαν κλινικά κατά την διάρκεια της ζωής του φέροντος, δεν σχετίζονταν με το θάνατο του φέροντος, δεν ήταν ψηλαφητά στην προ της νεκροψίας δακτυλική εξέταση του και δεν έδειχναν τάση για τοπική επέκταση, και μετάσταση στην παθολογοανατομική μελέτη. Απο ό,τι ξέρουμε, υπάρχουν λίγες μελέτες νεκροψίας που δημοσιεύονται σήμερα, και ελάχιστες με θέμα τον συσχετισμό των δύο παθήσεων. Σκοπός Η παρούσα μελέτη ερευνά τη συχνότητα της καλοήθους ιστολογικής προστατικής υπερπλασίας και του ιστολογικού αδενοκαρκινώματος του στο υλικό αυτοψίας στον ελληνικό ανδρικό πληθυσμό και συζητούνται οι πιθανοί συσχετισμοί μεταξύ τους. Υλικό Τα στοιχεία λήφθηκαν από 212 νεκροτομικά παρασκευάσματα τα οποία ελήφθησαν από άνδρες ηλικίας μεταξύ 30 και 98 ετών που πέθαναν από νοσήματα εκτός καρκινώματος του Μέθοδος: Ολόκληρος ο ς και οι σπερματοδόχοι κύστες αφαιρέθηκαν. Το παρασκεύασμα ζυγίστηκε, μετρήθηκε σε τρεις διαστάσεις (μήκος, ύψος, πλάτος) αριθμήθηκε και καταχωρήθηκε. Η επιφάνεια των δύο λοβών χρωματίστηκε με διαφορετικά χρώματα. Το δείγμα βυθίστηκε για τρεις μέρες σε διάλυμα φορμόλης 10%. Αφού αφαιρέθηκαν οι σπερματοδόχες κύστεις, η βάση και η κορυφή με εγκάρσια τομή, ο υπόλοιπος αδένας διαιρέθηκε με κάθετη τομή σε δύο τεμάχια (Δεξιό και αριστερό). Όλα τα προαναφερόμενα τμήματα τεμαχίστηκαν κατά διαστήματα 4mm σε φέτες. Οι φέτες αυτές αφυδατώθηκαν, καθαρίστηκαν σε ξυλόλιο και εμβαπτίστηκαν σε παραφίνη. Κάθε πλακίδιο καταχωρήθηκε ανά, λοβό και περιοχή

2 160 και εξετάστηκε από έναν ειδικό παθολόγο. Αξιολογήθηκε η παρουσία καρκίνου και υψηλόβαθμης ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας. Η διάγνωση του προστατικού καρκίνου βασίστηκε στα κριτήρια που περιγράφονται στο σύστημα ταξινόμησης WHO [1]. Τα περιστατικά καρκίνου ταξινομήθηκαν ιστολογικά- από δύο παθολόγοανατόμους - σύμφωνα με το σύστημα. Σε κάθε θετικό δείγμα ορίστηκαν τα πρωτεύοντα και τα δευτερεύοντα grades. Στους πολυεστιακούς όγκους η μεγαλύτερη εστία θεωρήθηκε ως όγκος δείκτης και με βάση το score αυτής βαθμολογήθηκε συνολικά ο καρκίνος. Το μέγεθος των όγκων υπολογίστηκε με μέθοδο πλέγματος. Ως καλοήθης υπερπλασία καθορίστηκε η διεύρυνση του εκ του πολλαπλασιασμού και των αδενικών και των στρωματικών στοιχείων, όπως αναφέρεται στο διεθνή κώδικα νόσων (ICD 10th edition code N40). Η διάγνωση ιστολογικού BPH βασίστηκε σε έναν συνδυασμό ιστολογικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και στο βάρος του αδένα [2]. Αποτελέσματα Σύμφωνα με τα ευρήματα, η εμφανιζόμενη συχνότητα του ιστολογικού προστα- τικού αδενοκαρκινώματος στον πληθυσμό μελέτης μας ήταν 18,8%, ενώ η εμφανιζόμενη συχνότητα της ιστολογικής καλοήθους προστατικής υπερπλασίας ήταν 65,5%. Και οι δύο οντότητες παρουσίασαν ανάλογη με την ηλικία επικράτηση. Αν και η πλειοψηφία των εξεταζομένων προστατών (περισσότεροι από τα δύο τρίτα) είχαν μεγαλύτερο από το φυσιολογικό ανώτατο βάρος, είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι λανθάνοντες καρκίνοι βρέθηκαν συχνότερα στους μεγάλου (> 50cc) παρά στους μέσους (25-50cc) ή μικρού μεγέθους (<. 25cc) προστάτες. Eίναι αξιοπρόσεκτo ότι τα αδενοκαρκινώματα μικρού μεγέθους παρουσιάζουν αυξανόμενη συχνότητα στους προστάτες μέσου μεγέθους (25-50cc), ενώ τα μεγαλύτερα, είναι διαμοιρασμένα στους μεγάλου και μέσου μεγέθους προστάτες (25-50 και άνω των 50 cc). (Πίνακας 1) Οι παραμετρικές συσχετίσεις μεταξύ μεγέθους όγκου-και μεγέθους στα μονοεστιακά λανθάνοντα καρκινώματα δεν αναδεικνύουν σημαντικά στατιστική συσχέτιση (Ρ>0.001 ή Sig. 2-tailed=0.395). Πίνακας 1: Κατανομή ομάδων μεγέθους όγκου ανα ομάδες μεγέθους Μέγεθος Μέγεθος όγκου Μέγεθος όγκου <1cc >1 cc Λιγότερο από 25cc έως 50 cc 10 2 Περισσότερο από 50 cc 14 9 Σύνολο Παρόμοια, και οι μη παραμετρικές συσχετίσεις μεταξύ μεγέθους νεοπλασματικού όγκου και μεγέθους προστατη στα μονοεστιακά λανθάνοντα καρκινώματα δεν αναδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικά στατιστικής συσχέτισης (Ρ>0.001 ή Sig.2-tailed=0.190). Αντίθετα, στα πολυεστιακά λανθάνοντα καρκινώματα οι παραμετρικές συσχετίσεις μεγέθους νεοπλασμα- τος και μεγέθους προστατη αναδεικνύουν σημαντικά στατιστική τάση συσχέτισης (Sig. 2-tailed =0.005). Οι μη παραμετρικές συσχετίσεις μεταξύ μεγέθους νεοπλασματικού όγκου και μεγέθους προστατη επιβεβαιώνουν το παραπάνω αποτέλεσμα (Sig. 2-tailed =0.005). Από 40 λανθάνοντες καρκίνους, το 85% (35 περιπτώσεις) προέρχονταν από την περιφεριακή ζώνη και μόνο 15% από τη μεταβατική ζώνη. Οι καρκίνοι των δυο αυτών ομάδων δεν εμφανίζουν σημαντικές διαφορές στον βαθμό ιστολογικής διαφοροποίησης και το μέγεθος. Από την ταξινόμηση των ευρημάτων προκύπτει ότι οι μεγαλύτεροι σε μέγεθος προστάτες εμφανίζουν μεγαλύτερη αναλογία όγκων μέσης και χαμηλής διαφοροποίησης. Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των προστατών μεγέθους μικρότερου απο 25cc είναι πολύ μικρός αλλά και τα νεοπλάσματα με score υψηλότερο ή ίσο με 7 είναι σπάνια, δεν προέκυψε καμμία στατιστικά σημαντική σχέση μεγέθους αδένα και του ιστολογικού σταδίου του περιεχομένου καρκίνου (P=0.92). (Πίνακας 2) Πίνακας 2: Κατανομή του score ανα ομάδες μεγέθους αδένα Μέγεθος Λιγότερο από 25cc score 3 score 4 score 5 score έως 50 cc Περισσότερο από 50 cc ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ score 7

3 Από τα 40 λανθάνοντα καρκινώματα τα 36 (90%) κατελάμβαναν όγκο μικρότερο από το 5% του συνολικού όγκου του και θα κατατάσσονταν στο στάδιο T1a σύμφωνα με το σύστημα σταδιοποίησης TNM εάν διαγιγνώσκονταν κατά τη διάρκεια της ζωής. Αν και όλοι οι T1b όγκοι βρέθηκαν σε προστάτες μεγέθους μεγαλύτερου από 25cc και οι περισσότεροι σε προστάτες μεγέθους μεγαλύτερου από 50cc, επειδή η πλειοψηφία των λανθανόντων καρκίνων (T1a και T1b) βρέθηκαν σε μέτριου και μεγάλου μεγέθους προστάτες η συσχέτιση όγκου αδένα και κλινικού στάδιου προέκυψε στατιστικά ασήμαντη (P> στην παραμετρική και στη μη παραμετρική ανάλυση). Η συσχέτιση όγκου αδένα και βιολογικής συμπεριφοράς είναι στατιστικά ασήμαντη (P> στην παραμετρική όσο και στη μη παραμετρική ανάλυση). (Πίνακας 3) Πίνακας 3: Κατανομή όγκων σταδίου Τ1β ανα ομάδες μεγέθους Μέγεθος Θετικά δείγματα Όγκοι σταδίου Αναλογία (%) Τ1β Λιγότερο από 25cc έως 50 cc ,3 Περισσότερο από 50 cc ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ιδέα ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της καλοήθους υπερπλασίας και του προστατικού καρκίνου έχει αποτελέσει το αντικείμενο πολλών μελετών και μεγάλης συζήτησης. Υπάρχουν διάφορες ομοιότητες μεταξύ της καλοήθους υπερπλασίας προστάτου (BPH) και του λανθάνοντα καρκίνου. Και οι δύο δείχνουν μια παράλληλη αύξηση στην επικράτηση με την ηλικία σύμφωνα με τις μελέτες αυτοψίας. [3-5] και οι δύο απαιτούν τα ανδρογόνα για την αύξηση και την εξέλιξη τους ενώ, και οι δύο υποστρέφουν με την αγωγή με αντιανδρογόνα. Οι περισσότεροι καρκίνοι προκύπτουν σε προστάτες με συνυπάρχουσα καλοήθη υπερτροφία (83.3%) [6], ενώ πολλοί λανθάνοντες καρκίνοι ανευρίσκονται τυχαία σε ένα σημαντικό αριθμό παρασκευασμάτων διουρηθρικών προστατεκτομών (TURP) Επιπλέον η ιστολογική καλοήθης υπερπλασία και ο λανθάνων καρκίνος είναι πολύ συχνότεροι από τις προφανείς κλινικές μορφές τους [7], και οι δύο είναι κοινοί στην Μαύρη φυλή, ενώ είναι σπάνιοι στους 161 ασιάτες [8]. Oι Kolonel et al [9] διαπίστωσαν ότι στα άτομα ηλικίας μικρότερης από 70 έτη, οι περισσότεροι που πάσχουν από προστατικό καρκίνο είχαν παράλληλα καλοήθη υπερπλασία σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι ο πληθυσμός ελέγχου, ενώ στους ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία ο σχετικός κίνδυνος για νόσηση από προστατικό καρκίνο είναι 13,5[10]. Η θετική συχέτιση μεταξύ του μεγέθους του αδένα και της παρουσίας καρκίνου υποστηρίζεται από την διαπίστωση μεγαλύτερου όγκου στους άνδρες με αψηλάφητο (ιστολογικό) καρκίνο σε σχέση με τον κλινικό καρκίνο [11-14]. Κατά τους Bostwick et al. [6], τα αδενοκαρκινώματα βρίσκονται σε προστάτες μεγάλου μεγέθους σε υψηλό ποσοστό (83.3%) ωστόσο, αυτό μπορεί να σχετίζεται με την συνεισφορά της καλοήθους υπερτροφίας στην αύξηση του PSA και την επακόλουθη διάγνωση μέσω της αύξησης του. Κατά τους Uzzo et al. και Miyake et al. οι καρκίνοι αναπτύσσονται το ίδιο στους προστάτες μικρού, μέτριου και μεγάλου μεγέθους αλλά βρίσκονται ευκολότερα σε εκείνους με μικρό μέγεθος [15,16]. Αυτό ίσως να αποτελεί την πιθανότερη ερμηνεία της στατιστικά σημαντικής συσχέτισης του μεγέθους των (πολυεστιακών) όγκων με το μεγαλύτερο μέγεθος προστατικού αδένα στην παρούσα νεκροτομική μελέτη. Το μέγεθος του σχετίζεται με την σταδιοποίηση πιθανότατα για τεχνικούς λόγους: Επειδή η ποσοστολόγηση στην σταδιοποίηση των τυχαίων καρκινωμάτων εξαρτάται απ την ποσότητα του ιστού που έχει αφαιρεθεί, είναι πιθανό το μέγεθος του αδένα να καθυστερεί την διάγνωση ή να αλλοιώνει την αναλογία μεγέθους και μεγέθους αδένα υποβαθμίζοντας ή υπερτονίζοντας την κλινική σημασία των ιστολογικών νεοπλασμάτων [17]. Έτσι οι προστάτες μεγαλύτερου μεγέθους αλλοιώνουν την σταδιοποίηση και όγκοι μεγαλύτερου μεγέθους κατατάσσονται στο στάδιο T1a, γεγονός που εξηγεί το σημαντικό ποσοστό ανεύρεσης υπολοιπόμενου όγκου στην ριζική προστατεκτομή σε χειρουργημένους από καλοήθη υπερπλασία. Επιπλέον, το παραπάνω γεγονός εξηγεί το εύρος της διακύμανσης του ποσοστού (2% έως 16%) και του χρόνου (3 έως 15 έτη) των όγκων σταδίου T1a που παρουσιάζει εξελικτική πορεία μετά την διάγνωση [18]. Επίσης έχει αποδειχτεί ότι σε άνδρες με μεγάλους προστάτες οι συνήθεις εξαπλές βιοψίες δεν επιτυγχάνουν να αναδείξουν τον καρκίνο: το 22% των ασθενών που υποβάλλονται σε

4 162 επανάληψη της βιοψίας του έχουν καρκίνο και από αυτούς περισσότερο από 90% αντιστοιχεί σε όγκους μεταξύ 35 και 50 cm3 [19,20]. Αντίθετα όμως κατά τους οι Ng et al: οι προστάτες μικρότερου μεγέθους και βάρους εμφανίζουν μεγαλύτερη συχνότητα της εξωπροστατικής επέκτασης, περινευρικής διήθησης ή διήθησης σπερματοδόχων κύστεων [21]. Παρότι στην παρούσα νεκροτομική μελέτη δεν διαπιστώθηκε καμία διαφορά στα μορφολογικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα διαφορά για τους όγκους μεταβατικής ζώνης σε ότι αφορά το μέσο βαθμό διαφοροποίησης και το μέγεθος [22], αναφέρεται από ορισμένους συγγραφείς ότι ακόμα και οι μεγαλύτεροι σε μέγεθος όγκοι της μεταβατικής ζώνης είναι λιγότερο επιθετικοί [23], πιθανώς γιατί όσο μεγαλύτερος είναι ο αδένας τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση τους από την περιφερική ζώνη οπότε το ποσοστό διήθησης είναι μικρότερο. Το εύρημα του μεγαλύτερου ποσοστού καλώς διαφοροποιημένων νεοπλασμάτων μεταξύ των προστατών μεσαίου και μικρού μεγέθους δεν μπόρεσε ούτε να επιβεβαιωθεί στατιστικά ούτε να εξηγηθεί. Η μεγάλη υπερπλασία θα μπορούσε να εκτρέπει προς την κατεύθυνση των μικρών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ λανθανόντων καρκινωμάτων λόγω της υποαγείωσης που προκαλεί η συμπίεση της περιφερικής ζώνης από την υπερπλασία ενώ η ήπια υπερπλασία μπορεί να εκτρέπει στην κατεύθυνση των μεγάλων αδιαφοροποίητων καλώς αγγειούμενων νεοπλασμάτων. Ωστόσο, συγκρίσεις της BPH με διαφόρου βαθμού ιστολογικής διαφοροποίησης καρκίνου του βασισμένες στον αγγειακό ενδοθηλιακό αυξητικό παράγοντα και στις πυρηνικές μορφές αποπτωτικών σωματίων δεν βρήκαν καμία σχέση του βαθμού της υπερτροφίας με το μέγεθος του όγκου και το score [24,25]. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ενα αξιοπρόσεκτο εύρημα αυτής της νεκροτομικής μελέτης είναι η στατιστικά σημαντική συσχέτιση της καλοήθους υπερτροφίας με το μέγεθος των πολυεστιακών λανθανόντων καρκινωμάτων. Μεγαλύτερου εύρους μελέτες πιθανώς να ενισχύσουν περισσότερο της υπόνοιες συσχετισμού μεταξύ της καλοήθους υπερπλασίας και του λανθάνοντα καρκίνου. SUMMARY Even the epidemiologic and pathogenetic resemblances between benign hyperplasia and cancer, it is difficult to determine whether benign prostatic hyperplasia is a risk factor for prostate cancer because both are common diseases in men as they age and coexist. Upon the investigation on the frequency of latent prostatic cancer, we correlate the presence of histological adenocarcinoma with benign prostatic hyperplasia in the material of autopsy. Keywords: Latent cancer, benign prostatic hyperplasia.

5 163 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Sesterhenn IA. Prostate and testis tumor. AFIP Genitourinary pathology: WHO Classification of tumors pathology and genetics of the tumors of the urinary system and male genital organs. WHO Washington, USA 2. Montironi R, Mazzuccheli R, Kwast T. Morfological assesment of radical prostatectomy specimens. A protocol with clinical relevance. Virch. Arch. 2003;442: Takahashi S, Shirai T, Hasegawa R, et al. Latent prostatic carcinomas found at autopsy in men over 90 years old. Jpn J Clin Oncol. 1992;22(2): Berry S, Coffey D, Walsh P, et al. The development of human benign prostatic hyperplasia with age. J. Urol. 1984;132: Schutze U. Latent prostatic carcinoma -an autopsy study of men over 50 years of age. Zentralbl Allg Pathol. 1984;129(4): Bostwick DG, Cooner WH, Denis L, et al. The association of benign prostatic hyperplasia and cancer of the prostate. Cancer ;70(1 Suppl): Fitzpatrick FM, Krane R. The prostate. Ed. Logman Group Int. Ed Muir CS, Nectoux J, Staszewski J. The epidemiology of prostate cancer. Geographical distribution and time-trends. Acta Oncol. 1991;30: Kolonel LN, Yoshizawa CN, Hankin JH. Diet and prostatic cancer: a case-control study in Hawaii. Am J Epidemiol. 1988;127: Mishina T, Watanabe H, Araki H, et al. Epidemiological study of prostatic cancer by matched-pair analysis. Prostate. 1985;6: Potosky AL, Miller BA, Albertsen PC, et al. The role of increasing detection in the rising incidence of prostate cancer. JAMA 1995;273: Feneley MR, Landis P, Simon I. Today men with prostate cancer have larger prostates. Urology 2000;56: Rullis I, Shaeffer JA, Lilien OM. Incidence of prostatic carcinoma in the elderly. Urology. 1975;6(3): Hradec E, Jarolim L, Motlik K. Carcinoma of the prostate in specimens removed for benign hyperplasia. Scand J Urol Nephrol Suppl. 1980;55: Uzzo RG, Wei JT, Waldbaum RS et al: The influence of prostate size on cancer detection. Urology 1995;46: Miyake H, Sakai I, Harada K,et al. Clinicopathological features of prostate cancer in Japanese men diagnosed on repeat transrectal ultrasound-guided biopsy. Int J Clin Oncol. 2005;10(1): Sheldon CA, Williams RD, Fraley EE. Incidental carcinoma of the prostate: A rewiew of the literature and critical reappraisal of classification. J. Urol. 1980:124; Catalona WJ, Richie JP, Ahmann FR, et al: Comparison of digital rectal examination and serum prostate specific antigen in the early detection of prostate cancer: Results of a multicenter clinical trial of 6,630 men. J Urol 1994b;151: Basillote J, Armenakas N, Hochberg D, et al. Influence of prostate volume in the detection of prostate cancer. Cancer 2002;61: Ekane A. Is one set of sextant biorsies enough to rule out prostate cancer? A prosrective study on the influence of transition and total prostate volumes on prostate cancer yield. Urological cancer abstracts from AUA 95th annual meeting August 2000 Atalanta Giorgia. 21. Ng JC, Koch MO, Daggy JK, et al Perineural invasion in radical prostatectomy specimens: lack of prognostic significance. J Urol ;172(6 Pt 1): Noguchi M, Stamey TA, Neal JE, Yemoto CE. An analysis of 148 consecutive transition zone cancers: clinical and histological characteristics. J Urol. 2000;163(6): McNeal JE. Cancer volume and site of origin of adenocarcinoma in the prostate: relationship to local and distant spread. Hum Pathol. 1992; 23(3): Trapeznikova MF, Shibaev AN, Kazantseva IA, et al. Vascular endothelial growth factor in patients with prostate cancer and benign prostatic hyperplasia. Vestn Ross Akad Med Nauk. 2005;(5): Choi NG, Sohn JH, Park HW. Apoptosis and nuclear shapes in benign prostate hyperplasia and prostate adenocarcinoma: comparison with and relation to score. Int J Urol. 1999;6(1):13-8.

Μάρτιος 2009 Ε. Ελευθεριάδης, ιευθυντής Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, ΙΚΑ Θεσσαλονίκης

Μάρτιος 2009 Ε. Ελευθεριάδης, ιευθυντής Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου, ΙΚΑ Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ Νεφρο-ουρολογική Οµάδα Β. Ελλάδας Συνοπτική Ερµηνεία των προτεινόµενων χρήσιµων δεδοµένων για την ΙστοπαθολογικήΈκθεση του Καρκινώµατος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, 3 ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η νέα χρονιά ξεκίνησε. Το περιοδικό μας τα Επιστημονικά Χρονικά του Τζανείου συνεχίζει και φέτος στα επιτυχημένα βήματα της περσινής έκδοσης. Με την αμέριστη συμπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Συν τονισ τεσ: Ι. Κωστόπουλος Α. Μπουρλή Ο. Τζάϊδα Εισ η γ η τ ε σ : Κ. Κουτσούμπη Φ. Πατακιούτα Μ. Σωτηροπούλου Ο. Τζάϊδα ΣΥνοψη χρησιμων δεδομενων για την ιστολογικη

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε

Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε editorial //ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #27 Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε αυτό το τεύχος για τον πρώτο µικροοργανισµό που ανακάλυψαν οι βιολόγοι της NASA που αναπτύσσεται και αναπαράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 67 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Δ. Μυωτέρη, Ε. Αρκουμάνη Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση σύγχρονη ουρολογία Φωτογραφία από προσωπικό αρχείο του κ. Σοφρά Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >17 editorial Το Μάϊο που µας πέρασε το ιδιαίτερα έγκριτο

Διαβάστε περισσότερα

Kωνοειδής εκτομή στην αντιμετώπιση τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών. Ποιοτικός έλεγχος ενός τεταρτοβάθμιου κέντρου αναφοράς

Kωνοειδής εκτομή στην αντιμετώπιση τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών. Ποιοτικός έλεγχος ενός τεταρτοβάθμιου κέντρου αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 11, TΕΥΧ. 4, ΣΕΛ. 155-172, 2012 Κλινική Μελέτη Kωνοειδής εκτομή στην αντιμετώπιση τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών. Ποιοτικός έλεγχος ενός τεταρτοβάθμιου

Διαβάστε περισσότερα

Hπρόταση νόμου για τα ανώτατα εκπαιδευτικά

Hπρόταση νόμου για τα ανώτατα εκπαιδευτικά editorial // ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #29 Hπρόταση νόμου για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ψηφίστηκε και είναι πλέον νόμος του κράτους. Οι αντιδράσεις από τις κρατούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Χρήστος Ηλιάδης, Ιωάννης Κοτταράς Απόφοιτοι Τμήματος Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Περίληψη Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς European Association of Urology Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς 2011 edition Εισαγωγή Ελληνικής Έκδοσης Με ιδιαίτερη χαρά η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΓΧΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΓΧΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΓΧΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Ιανουάριος 2012 Αρ. 11/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στατιστική Ανάλυση Ιατρικών Δεδομένων για τη Μέτρηση της

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ΝΟΕΜΒριοσ 2007 Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2005-2006 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 ΟΥ ΤΟΜΟΥ. Χ.Τζορμπατζάκης, Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Ι. Βαρκαράκης, Χ. Δεληβελιώτης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 ΟΥ ΤΟΜΟΥ. Χ.Τζορμπατζάκης, Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Ι. Βαρκαράκης, Χ. Δεληβελιώτης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΟΜΟΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 409 εντυπο κλειστο αρ. αδειασ 95/2011 Κωδικός εντύπου: 014030 Διεύθυνση επιστροφής: Ραβινέ 23, 11521 Αθήνα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Θεραπευτική αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο μαστού. Νεώτερα δεδομένα

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο μαστού. Νεώτερα δεδομένα Τόμος KB', τεύχος 1, Ιανουάριος 2008 49 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τόμος KΒ', Τεύχος 1, Σελ. 49-54 1 Β Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 2 Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών 3 Ε Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ. 2770

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφικά, κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά του καρκίνου της στοματικής κοιλότητας Ανάλυση επιβίωσης σε μια μονοκεντρική αναδρομική μελέτη

Δημογραφικά, κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά του καρκίνου της στοματικής κοιλότητας Ανάλυση επιβίωσης σε μια μονοκεντρική αναδρομική μελέτη Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 33, Ioύλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2008, σελίδες 8-18 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚο ΑΡΘΡΟ Δημογραφικά, κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά του καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα Υπογονιμότητας και. Γυναικολογικός Καρκίνος

Φάρμακα Υπογονιμότητας και. Γυναικολογικός Καρκίνος Φάρμακα Υπογονιμότητας και Γυναικολογικός Καρκίνος Νικόλαος Φ. Βλάχος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανασκόπηση της σύγχρονης πραγματικότητας στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση

Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση EΛΛHNIKO ΠEPIOΔIKO ΓYNAIKOΛOΓIAΣ & MAIEYTIKHΣ TΟΜ. 3, TΕΥΧ. 3, ΣΕΛ. 231-238, 2004 Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση Χαράλαμπος Συριστατίδης², Xρήστος Νησωτάκης³, Χαράλαμπος Χρέλιας¹, Εμμανουήλ Σαλαμαλέκης¹

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για ασθενείς δημιουργήθηκε από τις Αξιόπιστες Θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 74 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 2012 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 74 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Πέους. Δρ. Θωμάς Αρβανιτάκης Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Ο Αγιος Σάββας Αθηνών. Επιδημιολογία - αιτιολογικοί παράγοντες

Καρκίνος του Πέους. Δρ. Θωμάς Αρβανιτάκης Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Ο Αγιος Σάββας Αθηνών. Επιδημιολογία - αιτιολογικοί παράγοντες 23 Καρκίνος του Πέους Δρ. Θωμάς Αρβανιτάκης Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Ο Αγιος Σάββας Αθηνών. Περίληψη: Στο άρθρο ανασκόπησης περιγράφονται στατιστικά επιδημιολογικά,παράγοντες κινδύνου,

Διαβάστε περισσότερα