Sartorius Factory Serie

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sartorius Factory Serie"

Transcript

1 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης µε ενσωµατωµένη µονάδα ADU Επισηµάνσεις για την εγκατάσταση και την ασφάλεια

2 Χρήση Στον ενσωµατωµένο αναλογικ / ψηφιακ µετατροπέα (ADU) µπορο ν να συνδεθο ν µονάδες βάρους (DMS) υψηλών φορτίων π.χ. EX-εγκεκριµένες µονάδες βάρους της εταιρίας Global Weighing Technologie (των σειρων PR 6201, 6211, 6241, 6221, 6241, 6246, 6251). Για περισσ τερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον τοπικ εµπορικ αντιπρ σωπο της Sartorius η µεσω Internet (www.global-weighing.com). Επιτρέπεται επίσης να συνδεθο ν µη EX-εγκεκριµένες µονάδες βάρους (DMS), ως απλ ηλεκτρικ µέσο, σ µφωνα µε το σηµείο 5.4 της EN Οι απαιτήσεις του σηµείου 5.4 πρέπει να τηρο νται ολοκηρωτικά. Πραγµατική αντίσταση γέφυρας παράλληλα συνδεδεµένων µονάδων βάρους R = Ohm. Χαµηλή συνολική αντίσταση, κυρίως βραχυκυκλώµατα, θέτουν σε λειτουργία την EX-ασφάλεια. Κατά την επιλογή των επιτρεπ µενων µονάδων βάρους πρέπει να τηρηθο ν οι ανώτατες τιµές σ µφωνα µε το συνηµµένο ευρωπαικ πιστοποιητικ κατασκευής και ελέγχου. Kυρίως πρέπει να προσεξεται οτι λογω της θερµικής προστασίας το κ κλωµα ρε µατος της FCT01-XV1 ειναι περιορισµένο I =106 ma. Για περισσ τερες πληροφορίες βλεπε πιστοποιητικ κατασκευής και ελέγχου/κ κλωµα ρε µατος. Μέσω πίνακα επιλογών είναι δυνατή η ρ θµιση διαφ ρων εφαρµογών, π.χ.: Ενσωµατωµένα προγράµµατα εφαρµογής, Εφαρµογή 1: ε τερη µονάδα βάρους Μέτρηση Ζ γιση ποσοστών Ζ γιση ζώων Υπολογισµ ς Προσδιορισµ ς πυκν τητας Εφαρµογή 2: Έλεγχος βάρους Χρονικά κατευθυν µενες λειτουργίες Εφαρµογή 3: Άθροιση Ζ γιση συστατικών συνταγής Στατιστική µε πρ σθετες λειτουργίες: ε τερη θέση αποθήκευσης απ βαρου Χαρακτηρισµ ς (στοιχείο αναγνώρισης) Θέση αποθήκευσης στοιχείων προϊ ντων Μη αυτ µατη λήψη αποτελεσµάτων στην εφαρµογή 3 πρωτ κολλα εκτ πωσης Πρωτ κολλο σ µφωνο µε τις προδιαγραφές ISO/GMP Αποθήκευση της ρ θµισης παραµέτρων µε κωδικ Η συσκευή FCT01-XV1 ικανοποιεί τις υψηλ τερες απαιτήσεις αξιοπιστίας, λ γω των εξής χαρακτηριστικών: Συµπαγής κατασκευή και µεγάλη διάρκεια ζωής Τ πος προστασίας του κελ φους: IP65 Επιτρεπ µενη θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά την λειτουργία: 0 C έως +40 C. Οι διάφορες δυνατ τητες τοποθέτησης και ενσωµάτωσης δίνουν υψηλ βαθµ ευελιξίας, π.χ.: Επιτραπέζια τοποθέτηση Τοποθέτηση σε τρίποδο δαπέδου Ανάρτηση στο τοίχο Ενσωµάτωση σε κιβώτιο διακοπτών λα τα καλώδια σ νδεσης σε δίκτυο είναι εφοδιασµένα µε αγωγο ς PG ή κυλινδρικά βιδωτά β σµατα (X-BUS ή σ νδεση σε Profibus). Η συσκευή FCT01-XV1 µπορεί να εγκατασταθεί σε ζώνη 1 που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Άδεια λειτουργίας για EEx ib IIC T4 II2G Επιτρέπεται η χρήση σε ζώνες 1 και 2 που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης κατά DIN VDE 0165/EN και ανάλογα ζώνες χαρακτηρισµένες κατά EEx ib IIC T4 II2G (Αρ. έγκρισης KEMA 00ATEX1012X) Οι σφραγισµένες µε πίεση συσκευές YPS02-X.. είναι εγκεκριµένες για χρήση σε περιοχές που υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων Ζώνης 1 και 2 σ µφωνα µε DIN VDE 0165 / EN Φέρουν τους αντίστοιχους χαρακτηρισµο ς EEx d[ib]iic T4 και II 2 (2) G (Αρ. έγκρισης KEMA 98ATEX0892X) Οι συσκευές YPS02-Z,ως ηλεκτρικές συσκευές µε το χαρακτηρισµ [EEx ib]iic και II (2) G, είναι κατάλληλες για εγκατάσταση µ νο έξω απ την περιοχή που υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων. Αρ. έγκρισης KEMA 98ATEX0611X. λες οι συσκευές πρέπει να συνδέονται µ νο σε δίκτυα (48 62 Hz) µε ελάχιστη τάση 90 V και µέγιστη 264 V. Η αντιεκρηκτικο τ που συσκευή FCT01-XV1 είναι κατασκευασµένη σ µφωνα µε τους ισχ οντες εναρµονισµένους ευρωπαϊκο ς κανονισµο ς της CENELEC: EN 50014: 1992 EN 50020: 1994 Η σφραγισµένη µε πίεση συσκευή πληροί τις προδιαγραφές του κανονισµο : EN 50018: 1994 Η αντιεκρηκτικο τ που συσκευή FCT01-XV1 πρέπει να εγκαθίσταται σ µφωνα µε τους αναγνωρισµένους καν νες της τεχνολογίας. Κατά την εγκατάσταση πρέπει να τηρο νται οι σχετικοί τοπικοί ν µοι και κανονισµοί. (π.χ. ElexV, VbF, EX-RL, DIN VDE 0165, DIN VDE 0100, DIN VDE 0101, DIN VDE 0800). Εξοδος Για την έξοδο δεδοµένων είναι διαθέσιµη ειδική έξοδος, στην οποία µπορο ν να συνδεθο ν εκτυπωτές* περιφερειακά (π.χ. υπολογιστής)* πληκτρολ γιο γενικής χρήσης * µε χρήση δι δου Zener (βλέπε εξαρτήµατα) Επισήµανση για το χρήστη "!" Οι εν τητες που φέρουν τη σήµανση αυτή πρέπει να λαµβάνονται οπωσδήποτε υπ ψη. Περιέχουν επισηµάνσεις και οδηγίες τεχνικής ασφάλειας. 96

3 Χρήση Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφάλειας Η λανθασµένη χρήση µπορεί να προκαλέσει ζηµιές και τραυµατισ- µο ς. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες προτο θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Με τον τρ πο αυτ θα αποφ γετε και ζηµιές στην ίδια τη συσκευή. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του εγχειριδίου. Ο κατασκευαστής δε φέρει ευθ νη για ζηµιές που προκαλο νται ως αποτέλεσµα της µη τήρησης των οδηγιών τεχνικής ασφάλειας και των προειδοποιήσεων. Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών σε εγκαταστάσεις και συνθήκες περιβάλλοντος µε υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας, πρέπει να τηρο νται οι οδηγίες των σχετικών καν νων εγκατάστασης. Για την ασφαλή και χωρίς προβλήµατα λειτουργία της συσκευής, παρακαλο µε λάβετε υπ ψη τις εξής επισηµάνσεις:! Η τιµή τάσης που αναγράφεται πάνω στη συσκευή πρέπει να ταιριάζει µε την τάση του τοπικο δικτ ου. Προσοχή σε ενδεχ µενες διακυµάνσεις της τάσης!! Η προστασία IΡ των συσκευών είναι IP65. Η µεταχείριση των συσκευών πρέπει να γίνεται µε προσοχή και σ µφωνα µε την προστασία ΙΡ που διαθέτουν. Το περιβάλλον τους πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη ασφάλεια.! Προστατέψτε τη συσκευή σ µφωνα µε την κατηγορία προστασίας IP65.! Το κέλυφος της συσκευής YPS02- X.. είναι κατασκευασµένο απ AlMgSi και η µεταχείρισή του πρέπει να είναι ανάλογη.! Καλωδίωση: Το περίβληµα του καλωδίου αποτελείται απ : Ελαστικ στη συσκευή YPS02-Z.., -XDR, -XKR, -XAS PVC στο τροφοδοτικ YPS02-XGR λα τα άλλα καλώδια σ νδεσης ανάµεσα στις συσκευές, αλλά και οι περιελίξεις των εσωτερικών καλωδιώσεων, είναι κατασκευασµένα απ PVC. Για το λ γο αυτ, χηµικά που προσβάλλουν τα παραπάνω υλικά πρέπει να διατηρο νται µακριά απ τις καλωδιώσεις.! Χρησιµοποιείτε µ νο είδη και µήκη καλωδίων που έχουν την έγκριση της Sartorius και είναι σ µφωνα µε τους περιορισµο ς στα µήκη καλωδίων που οφείλονται στις τιµές χωρητικ τητας και επαγωγής και της ηλεκτροµαγνητικής συµβατ τητας (δείτε σχετικά το σχεδιάγραµµα που συνοδε ει τη βεβαίωση συµµ ρφωσης).! λες οι συσκευές πρέπει να λειτουργο ν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος απ 0 C έως 40 C. Εξασφαλίστε επαρκή αερισµ, ώστε να αποφε γεται η συσσώρευση θερµ τητας.! Οι συσκευές πρέπει να εγκαθίστανται µ νο σε εσωτερικο ς χώρους.! Ο καθαρισµ ς των συσκευών πρέπει να γίνεται µε την τήρηση των σχετικών οδηγιών. (δείτε το Κεφάλαιο "Φροντίδα και συντήρηση").! Αποφε γετε την ηλεκτροστατική φ ρτιση των προστατευτικών καλυµµάτων και των γυάλινων τµηµάτων (δείτε το κεφάλαιο "Φροντίδα και συντήρηση").! Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ελέγχετε την εγκατάσταση ως προς την κανονική λειτουργία και την ασφάλειά της (π.χ. έλεγχος καλωδίων για φθορές). Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται απ ειδικευµένο άτοµο που να διαθέτει τη σχετική κατάρτιση.! Κατά τον καθαρισµ δεν πρέπει να εισχωρήσουν στο εσωτερικ της συσκευής υγρά. Χρησιµοποιήστε µ νο ελαφρά υγρ πανί καθαρισµο.! Λειτουργία δικτ ου: Σε µια δίοδο Zener YD101-Z µπορο ν να συνδεθο ν µε διασ νδεση δεδοµένων RS485 µέχρι 8 συσκευές!! Παρέχετε στους χειριστές οδηγίες, έτσι ώστε να µπορο ν να αναγνωρίσουν τα προβλήµατα λειτουργίας και να πάρουν τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας (π.χ. αποσ νδεση των συσκευών απ το δίκτυο παροχής ρε µατος).! Οι συσκευές πληρο ν τις απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής συµβατ τητας. Αποφε γετε τις παρεµβολές µε τιµές υψηλ τερες απ αυτές που αναφέρονται ως επιτρεπ µενες στους σχετικο ς κανονισµο ς (δείτε και τις οδηγίες λειτουργίας, Κεφάλαιο "Επισκ πηση των δηλώσεων συµµ ρφωσης").! Αν η συσκευή και τα εξαρτήµατά της πρ κειται να χρησιµοποιηθο ν εκτ ς Γερµανίας σε περιοχές που υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων, πρέπει να λαµβάνονται υπ ψη οι σχετικοί τοπικοί ν µοι και κανονισµοί. Απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας για ενηµέρωση σχετικά µε τα ισχ οντα στη χώρα σας.! Στη συσκευή FCT01-XV1 µπορο ν να συνδεθο ν EX-εγκεκριµένες µονάδες βάρους (DMS), και µη EX-εγκεκριµένες µονάδες βάρους (DMS), σ µφωνα µε το σηµείο 5.4 της EN Πραγµατική αντίσταση γέφυρας παράλληλα συνδεδεµένων µονάδων βάρους R = Ohm. Κατά την επιλογή των επιτρεποµένων µονάδων βάρους πρέπει να τηρηθο ν οι ανώτατες τιµές σ µφωνα µε το συνηµµένο ευρωπαικ πιστοποιητικ κατασκευής και ελέγχου. Kυρίως πρέπει να προέξεται οτι λογω της θερµικής προστασίας το κ κλωµα ρε µατος της FCT01-XV1 ειναι περιορισµένο I =106 ma. Για περισσ τερες πληροφορίες βλεπε πιστοποιητικ κατασκευής και ελέγχου/κ κλωµα ρε µατος. Προειδοποίηση:! Η συσκευή FCT01-XV1 είναι σφραγισµένη απ το εργοστάσιο, ώστε να διασφαλίζεται και να τεκµηριώνεται η άριστη κατάσταση των ηλεκτρικών εξαρτηµάτων. Κάθε επέµβαση στη συσκευή επιτρέπεται µ νο απ άτοµα εξουσιοδοτηµένα και εκπαιδευµένα απ την Sartorius. Για την σ νδεση µονάδας βάρους πρέπει να αφαιρεθεί η σφραγίδα. Η επέµβαση στη συσκευή πρέπει να γίνει µ νο απ εκπαιδευµένους ειδικο ς, οι οποίοι γνωρίζουν τον χειρισµ ηλεκτρονικών συσκευών σε περιοχές µε κίνδυνο έκρηξης. Κάθε αντικανονική επέµβαση οδηγεί στην απώλεια της άδειας χρήσης σε περιοχές που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης καθώς και κάθε δικαιώµατος εγγ ησης! Αν αντιµετωπίσετε κάποιο πρ βληµα µε τη συσκευή σας: $ Απευθυνθείτε στο κεντρικ τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της Sartorius. 97

4 Ενεργοποίηση Προϋποθέσεις αποθήκευσης και µεταφοράς Επιτρεπ µενη θερµοκρασία αποθήκευσης: +5 C C Η εργοστασιακή συσκευασία της συσκευής είναι διαµορφωµένη έτσι ώστε να αντέχει πτώση απ ψος 80 εκ. χωρίς η συσκευή να υποστεί ζηµιά Αποφε γετε την άσκοπη έκθεση της συσκευής σε ακραίες θερµοκρασίες, υγρασία, κρο σεις και δονήσεις Αποσυσκευασία Αµέσως µετά το άνοιγµα της συσκευασίας, ελέγξτε τη συσκευή για τυχ ν εµφανείς εξωτερικές ζηµίες $ Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποια ζηµιά, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Φροντίδα και συντήρηση, εν τητα έλεγχος ασφάλειας $ Φυλάξτε λα τα µέρη της αρχικής συσκευασίας για την περίπτωση µεταφοράς της συσκευής, δεδοµένου τι µ νο η εργοστασιακή συσκευασία εξασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά $ Πριν απ την µεταφορά αποσυνδέστε λα τα συνδεδεµένα καλώδια για να αποφ γετε άσκοπες ζηµιές. Τι περιλαµβάνει η παράδοση Στην παράδοση συµπεριλαµβάνονται τα εξής µεµονωµένα µέρη: FCT01-XV1 µε έξοδο για µεταφορά δεδοµένων (RS232). Οδηγίες εγκατάστασης Η συσκευή είναι κατασκευασµένη κατά τέτοιο τρ πο, ώστε κάτω απ τις συνηθισµένες συνθήκες λειτουργίας να παρέχει αξι πιστα αποτελέσµατα. Η συσκευή λειτουργεί µε ακρίβεια και ταχ τητα αν έχει επιλεγεί η σωστή θέση τοποθέτησης: Αποφ γετε τη µεγάλη θερµ τητα τοποθετώντας τη συσκευή µακριά απ θερµαντικά σώµατα ή ηλιακή ακτινοβολία. Προστατε ετε τη συσκευή απ την άµεση έκθεση σε ρε µατα αέρα (ανοιχτές π ρτες και παράθυρα). Αποφε γετε τους ισχυρο ς κραδασµο ς κατά τη ζ γιση. Προστατε ετε τη συσκευή απ διαβρωτικο ς χηµικο ς ατµο ς. Αποφε γετε τη µεγάλη υγρασία. ταν η συσκευή δε χρησιµοποιείται, πρέπει να απενεργοποιείται. Εγκλιµατισµ ς της συσκευής FCT01-XV1 Αν µια κρ α συσκευή µεταφερθεί σε περιβάλλον σηµαντικά θερµ τερο, µπορεί να προκληθεί "πάχνη" (συµπ κνωση της υγρασίας του αέρα στη συσκευή). Αφήστε τη συσκευή αποσυνδεδεµένη απ το δίκτυο παροχής ρε µατος να εγκλιµατιστεί σε θερµοκρασία περιβάλλοντος για 2 περίπου ώρες. Μια σταθερή θετική διαφορά θερµοκρασίας ανάµεσα στο εσωτερικ της συσκευής και στο περιβάλλον αποκλείει σχεδ ν εντελώς την επίδραση της υγρασίας. Εγγ ηση Για να µη χάσετε τα δικαιώµατα της εκτεταµένης εγγ ησης, καθώς και για περισσ τερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το τοπικ γραφείο της Sartorius ή µε τον εµπορικ της αντιπρ σωπο. Συµπληρώστε την κάρτα εγγ ησης, αν αυτή είναι διαθέσιµη, δηλώνοντας την ηµεροµηνία εγκατάστασης, και επιστρέψτε την στο γραφείο ή τον εµπορικ αντιπρ σωπο της Sartorius. 98

5 Ενεργοποίηση Σ νδεση της συσκευής FCT01-XV1 Σ νδεση του τροφοδοτικο και του δίσκου ζ γισης Παρατήρηση: Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή που υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων! Οι εργασίες πρέπει να εκτελο νται αποκλειστικά απ ειδικευµένο και εκπαιδευµένο προσωπικ! Τοποθετήστε τη συσκευή µε την εµπρ σθια πλευρά πάνω σε ένα µαλακ υπ στρωµα. Ξεβιδώστε τις βίδες (σ µφωνα µε τα βέλη). Βγάλτε το εµπρ σθιο κάλυµµα και τοποθετήστε τη συσκευή στα π δια της. Συνδέστε το καλώδιο σ νδεσης του δίσκου ζ γισης µε την τερµατική µονάδα χειρισµο Παρατήρηση: Ο κοχλιωτ ς σ νδεσµος στην τερµατική µονάδα χειρισµο της συσκευής FCT01-XV1 είναι ήδη προεγκατεστηµένος. λες οι εργασίες βιδώµατος πρέπει να γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή.! Το µέγιστο µήκος καλωδίων µεταξ της συσκευής FCT01-XV1 και του δίσκου ζ γισης είναι 150 m (Ονοµασία καλωδίου: LiYCY6x0,5 2 ). Γυµνώστε το καλώδιο σ νδεσης απ τη µ νωση και συνδέστε το. Ξεβιδώστε το βιδωτ κάλυµµα της βάσης για το βίδωµα και περάστε το στο καλώδιο. Αφαιρέστε τη µ νωση του καλωδίου (βλέπε σχήµα). Η θωράκιση (1) πρέπει να βρίσκεται σε επαφή µε τους συνδετήρες (2). Τοποθετήστε τη θωράκιση περίπου 3 4 mm πάνω στο δακτ λιο (βλέπε σχήµα) Αφήστε τους (3) αγωγο ς του καλωδίου σε µήκος περίπου 15 cm, ώστε να µπορο ν να συνδεθο ν. Περάστε το καλώδιο µέσα απ τον κοχλιωτ σ νδεσµο. Ελέγξτε την επαφή της θωράκισης µε τους συνδετήρες. Βιδώστε σταθερά το κοχλιωτ κάλυµµα. 99

6 Σχέδιο συνδέσεων Αριθµ. Ονοµασία σήµατος Σηµασία 1 BR_POS Θετική τάση τροφοδοσίας γέφυρας (IN+) 2 SENSE_POS (+) τάση τροφοδοσίας γέφυρας αισθητήρα 3 OUT_POS Θετική τάση µέτρησης 4 OUT_NEG Αρνητική τάση µέτρησης 5 SENSE_NEG (-) τάση τροφοδοσίας γέφυρας αισθητήρα 6 BR_NEG Αρνητική τάση τροφοδοσίας γέφυρας (IN ) 8 TS_GND 9 TK_IN2 Ακροδέκτης 8/9 δυνατ τητα σ νδεσης εξωτερικο αισθητήρα θερµοκρασίας Παρατήρηση: Για την αντιστοίχηση των χρωµάτων και των σηµάτων χρησιµοποιήστε τις οδηγίες ή το φ λλο δεδοµένων της µονάδας ζ γισης ή του ζυγο. Μονώστε λους τους αγωγο ς που δεν χρησιµοποιο νται! Σε περίπτωση σ νδεσης εν ς καταγραφικο φ ρτισης µε την τεχνική των 4 αγωγών, πρέπει οι συνδετήρες της ράβδου σ νδεσης να γεφυρωθο ν ως ακολο θως: 1 µε 2 και 5 µε 6. Σ νδεση των αγωγών του καλωδίου στη ράβδο σ νδεσης. Αφαιρέστε τη µ νωση στο άκρο των αγωγών σε µήκος περίπου 1 εκατ. Τοποθετήστε και στερεώστε τους κάλυκες στο άκρο των αγωγών Καλ ψτε επιπροσθέτως λους τους αγωγο ς µετά τον κοχλιωτ σ νδεσµο µε τον σωλήνα που συµπεριλαµβάνεται στη συσκευασία. Το ελε θερο µήκος των αγωγών µετά την κάλυψη και µέχρι τη ράβδο σ νδεσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 εκατ.. Συνδέστε τα άκρα των αγωγών σ µφωνα µε το σχέδιο σ νδεσης Σφίξτε σταθερά τις βίδες της ράβδου σ νδεσης µε ένα κατσαβίδι. Παρατήρηση: Οι τάσεις τροφοδοσίας γέφυρας προστατε ονται µε ασφάλειες των 62 ma. Για να µην αντιδράσουν οι ασφάλειες σε περίπτωση εσφαλµένης σ νδεσης, πρέπει να µπορεί να µετρηθεί µεταξ των ακροδεκτών 1 και 6, 1 και περίβληµα και 6 και περίβληµα αντίσταση µεγαλ τερη απ 140 Ohm. Η σ νδεση των ακροδεκτών 1 και 2 καθώς και 5 και 6 πρέπει να έχει χαµηλή αντίσταση. 100

7 Ενεργοποίηση Τοποθετήστε πάλι και βιδώστε σταθερά τις βίδες (βλ. βέλη) Προσέξτε να µην συνθλιβο ν κάποιοι αγωγοί! Προσέξτε την προστασία απ την υγρασία, λοι οι στεγανοί σ νδεσµοι πρέπει να κλείσουν! Σ νδεση µε το δίκτυο παροχής ρε µατος! Πριν απ την ενεργοποίηση πρέπει να βεβαιωθείτε τι το καλώδιο σ νδεσης είναι κανονικά συνδεδεµένο στο δίκτυο και ιδιαίτερα τι ο προστατευτικ ς αγωγ ς είναι συνδεδεµένος µε το κέλυφος της συσκευής. λες οι συσκευές πρέπει να συνδεθο ν µέσω των ακροδεκτών παράλληλης σ νδεσης στον εξοµαλυντή τάσης (PA). Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει απ ειδικά καταρτισµένο τεχνικ σ µφωνα µε τις προδιαγραφές και τους τεχνικο ς κανονισµο ς.! Η εγκατάσταση πρέπει να τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά µ νο αφο επιβεβαιωθεί το γεγον ς τι στην περιοχή δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων. Αν κατά την πρώτη αυτή ενεργοποίηση παρουσιαστο ν ανωµαλίες που οφείλονται σε ζηµιά κατά τη µεταφορά, αποσυνδέστε την εγκατάσταση απ το δίκτυο και ενηµερώστε το σέρβις (αν δεν υπάρχει ένδειξη, αν δεν υπάρχει κρυφ ς φωτισµ ς ενώ εµφανίζεται ένδειξη βάρους, αν η ένδειξη δεν σταθεροποιείται ή αν υπάρχει µήνυµα σφάλµατος)! Συσκευή σφραγισµένη µε πίεση YPS02-X..: τοποθετήστε σταθερά και τα δ ο καλώδια προαιρετικά διατίθεται τ πος συσκευής µε ε καµπτο καλώδιο Ελέγξτε την τάση και τη συχν τητα του δικτ ου, καθώς και το είδος του ρευµατολήπτη Αν δεν ταιριάζει, απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας.! Χρησιµοποιείτε µ νο γνήσιες συσκευές: YPS02-Z (Εγκατάσταση εκτ ς της περιοχής που υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων) YPS02-Z (Εγκατάσταση στην περιοχή που υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων) Κατά τη λειτουργία της συσκευής στη Ζώνη 1 προσέξτε τα εξής: Τηρείτε τους εκάστοτε κανονισµο ς και τις προδιαγραφές που ισχ ουν για την εγκατάσταση συσκευών στη Ζώνη 1.! Σε περιοχές που υφίσταται κίνδυνος συνδέστε λες τις ακ λουθες συσκευές στην κεντρική γείωση: τερµατική µονάδα χειρισµο FCT01-XV1 ίσκο / µονάδα ζ γισης Τροφοδοτικ ίοδο Zener 101

8 Τοποθετήστε την υποδοχή επαφής της αντιεκρηκτικο τ που συσκευής και στερεώστε τη σ νδεση µε το βιδωτ δακτ λιο.! Τοποθετήστε το καλώδιο σ νδεσης της συσκευής σε προστατευµένη θέση, έτσι ώστε να µην υπ κειται σε φθορές. $ Ο αντιεκρηκτικο τ που ρευµατολήπτης για το καλώδιο των συσκευών YPS02-X δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία.! Υποδοχές που δεν χρησιµοποιο νται πρέπει να καλ πτονται µε το βιδωτ κάλυµµα. Εάν χρησιµοποιηθεί η υποδοχή, φυλάξτε το βιδωτ κάλυµµα σε σίγουρο µέρος για πιθανή µελλοντική χρήση. ηµιουργία παράλληλης σ νδεσης (σ νδεση γείωσης) Συνδέστε τη συσκευή FCT01-XV1 µε ένα καλώδιο γείωσης (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία) στο κεντρικ συνδετικ στοιχείο γείωσης κυκλωµάτων. Επιπλέον, το µεταλλικ κέλυφος της συσκευής γειώνεται µέσω του προστατευτικο αγωγο του καλωδίου τροφοδοσίας. Το µεταλλικ κέλυφος της συσκευής είναι συνδεδεµένο µε τη συσκευή µέσω του πλέγµατος θωράκισης του καλωδίου σ νδεσης. Σ νδεση ηλεκτρονικών συσκευών (Περιφερειακά) Πριν τη σ νδεση ή την αποσ νδεση πρ σθετων συσκευών (εκτυπωτή, υπολογιστή) στη διασ νδεση δεδοµένων, η συσκευή FCT01-XV1 πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέεται απ το δίκτυο. 102

9 Ενεργοποίηση ιακ πτης επιλογών Ο διακ πτης κλειδώµατος των επιλογών βρίσκεται πίσω απ το κάλυµµα. Αφο ρυθµιστο ν οι επιθυµητές επιλογές ζ γισης και η διαµ ρφωση του αναλογικο / ψηφιακο µετατροπέα γα τη µονάδα ζ γισης ή τον αναλογικ δίσκο ζ γισης, πρέπει να κλειδωθο ν οι επιλογές µε τη χρήση του διακ πτη επιλογών. Μετά πρέπει να γίνει επανεκκίνηση µέσω ON/OFF. Αφαιρέστε το κάλυµµα µε το κατσαβίδι (Εάν υπάρχει αφαιρέστε το βιδωτ κάλυµµα) Σπρώξτε το διακ πτη κλειδώµατος επιλογών στην αριστερή θέση (επιλογές κλειδωµένες) Τοποθετήστε ξανά το κάλυµµα. (Εάν υπάρχει βιδώστε ξανά το βιδωτ κάλυµµα) Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή Χρ νος προθέρµανσης Για την εξαγωγή αποτελεσµάτων ακριβείας συνιστάται χρ νος προθέρµανσης τουλάχιστον 30 λεπτών απ τη σ νδεση στο δίκτυο ή µετά απ διακοπή ρε µατος. Μ νο τ τε η συσκευή θα έχει φτάσει στην αναγκαία για τη λειτουργία της θερµοκρασία. Μετά την αρχική εγκατάσταση συνιστάται χρ νος προθέρµανσης 10 ως 20 ωρών. Παρατήρηση: Για την αποθήκευση των δεδοµένων χρησιµοποιείται µνήµη µε τροφοδοσία απ συσσωρευτή. Με την αποσ νδεση της συσκευής FCT01-XV1 απ το δίκτυο παραµένουν τα δεδοµένα αποθηκευµένα για περίπου 3 µήνες. Εκτυπώστε τα αποθηκευµένα δεδοµένα στον εκτυπωτή πριν απ µια µακρ χρονη αποθήκευση της συσκευής FCT01-XV1. 103

10 Φροντίδα και συντήρηση Σέρβις Η τακτική συντήρηση της συσκευής σας απ εκπρ σωπο του σέρβις της Sartorius εγγυάται τη συνεχή εξαγωγή αποτελεσµάτων µε ακρίβεια. Η Sartorius σας προσφέρει συµβ λαια συντήρησης µε κ κλο απ 1 µήνα ως 2 χρ νια. Επισκευές! Μην ανοίγετε τη συσκευή YPS02-X ταν βρίσκεται υπ τάση! Μετά την αποσ νδεση απ το δίκτυο περιµένετε τουλάχιστον 10 δευτερ λεπτα πριν αρχίσετε το άνοιγµα. εδοµένου τι οι επιφάνειες προσαρµογής που βρίσκονται στα µέρη του κελ φους παίζουν ρ λο στην ασφάλεια της συσκευής, το άνοιγµα και το κλείσιµο πρέπει να γίνεται απ γνώστη της διαδικασίας. Προσοχή στις ροπές σ σφιξης! Οι γρατζουνιές στις επιφάνειες προσαρµογής καταργο ν την προστασία απ εκρήξεις!! Αποσυνδέστε αµέσως απ το δίκτυο τη συσκευή που παρουσιάζει πρ βληµα. Η επισκευή πρέπει να γίνεται µ νο απ ειδικευµένους τεχνικο ς εξουσιοδοτηµένους απ τη Sartorius και µε γνήσια ανταλλακτικά. Οι επισκευές που δεν γίνονται µε τον ενδεδειγµένο τρ πο µπορο ν να προκαλέσουν σηµαντικο ς κινδ νους για το χειριστή.! Τα καλώδια και οι συνδέσεις που έχουν υποστεί βλάβη ή φθορά πρέπει να αντικαθίστανται ως σ νολο. Καθαρισµ ς! Αποσυνδέστε τη συσκευή FCT01-XV1 απ την παροχή ρε µατος και, αν υπάρχει καλώδιο δεδοµένων συνδεδεµένο στη συσκευή, αποσυνδέστε το και αυτ.! εν επιτρέπεται να εισχωρήσει υγρ στο εσωτερικ της συσκευής FCT01-XV1.! Μη χρησιµοποιείτε διαβρωτικά µέσα καθαρισµο (διαλυτικά κ.λπ.) Καθαρίζετε τη συσκευή T01-X 1 µε πανί που έχει υγρανθεί ελαφρά µε διάλυµα σαπουνιο.! εν επιτρέπεται ο ψεκασµ ς µε νερ και η χρήση πεπιεσµένου αέρα. Καθαρισµ ς προστατευτικο καλ µµατος εργασίας! Καθαρίζετε το προστατευτικ κάλυµµα µ νο έξω απ την περιοχή που υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.! εν επιτρέπεται το σκο πισµα και το τρίψιµο του προστατευτικο καλ µµατος µε στεγν πανί. $ Μετά τον καθαρισµ φροντίστε για την ηλεκτροστατική αποφ ρτιση του προστατευτικο καλ µµατος, π.χ. σκουπίζοντας λες τις επιφάνειες µε ένα υγρ, γειωµένο πανί. Aντικατάσταση προστατευτικο καλ µµατος εργασίας > Αντικαταστήστε το προστατευτικ κάλυµµα που έχει υποστεί ζηµιά. Πιέστε το νέο προστατευτικ κάλυµµα στην εµπρ ς και πίσω πλευρά της συσκευής πάνω στο άκρο µέχρι να τοποθετηθεί σταθερά. Έλεγχος ασφάλειας Αν η ακίνδυνη λειτουργία της συσκευής FCT01-XV1 δεν είναι εξασφαλισµένη: Αποσυνδέστε απ την παροχή ρε µατος βγάζοντας τη συσκευή απ την πρίζα. > Βεβαιωθείτε τι η συσκευή FCT01-XV1 δε θα χρησιµοποιηθεί άλλο. Η ακίνδυνη λειτουργία της συσκευής δεν είναι εξασφαλισµένη ταν: η συσκευή έχει ορατές ζηµιές η συσκευή δε λειτουργεί έχει προηγηθεί µακρ χρονη αποθήκευση σε ακατάλληλες συνθήκες έχει προηγηθεί µεταφορά κατά την οποία η συσκευή καταπονήθηκε. Στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της Sartorius. Οι επισκευές πρέπει να εκτελο νται αποκλειστικά και µ νο απ ειδικευµένο προσωπικ : που να έχει πρ σβαση στα απαραίτητα εγχειρίδια και στις οδηγίες επισκευής και να έχει λάβει µέρος σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράµµατα.! Οι σφραγίδες που έχουν τεθεί στη συσκευή επισηµαίνουν τι η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγεται και να συντηρείται µ νο απ ειδικευµένο προσωπικ για να εξασφαλίζεται η άψογη και ασφαλής λειτουργία της συσκευής και να παραµένει σε ισχ η εγγ ηση. ιάθεση Η συσκευασία προστατε ει, σο αυτ είναι απαραίτητο, τα προϊ ντα Sartorius κατά την µεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι στο σ νολ τους φιλικά προς το περιβάλλον, και πρέπει να αντιµετωπίζονται ως απ βλητα απ πολ τιµες δευτερογενείς πρώτες λες απ την τοπική διαχείριση απορριµµάτων. Για τις δυνατ τητες διάθεσης των απορριµµάτων επικοινωνήστε µε τις τοπικές ή κρατικές υπηρεσίες (και για την διάθεση των άχρηστων συσκευών). Γενικά συνιστάται η αποµάκρυνση των συσσωρευτών πριν την αχρήστευση της συσκευής. Συσσωρευτές δεν έχουν θέση στα κοινά απορρίµµατα. Αναζητήστε το σηµείο συγκέντρωσης ειδικών απορριµµάτων. 104

11 Sartorius AG b Goettingen, Germany p Weender Landstrasse , Goettingen, Germany t (+49/551) 308-0, f (+49/551) Internet: Copyright by Sartorius AG, Goettingen, Germany. All rights reserved. No part of this publication may be reprinted or translated in any form or by any means without the prior written permission of Sartorius AG. The status of the information, specifications and illustrations in this manual is indicated by the date given below. Sartorius AG reserves the right to make changes to the technology, features, specifications, and design of the equipment without notice. Status: May 2001, Sartorius AG, Goettingen, Germany Printed in Germany on paper that has been bleached without any use of chlorine MJ W1A000 KT Publication No.: WFC6009-u01051

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1.

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1. A028IVZ.fm TKHS 315 C Handleiding.........................3 Manual de operação.................16 Instrukcja obsługi....................29 Οδηγίες Χρήσης...................2 115 168 2207 / 3603-1.1 U2a0280.fm

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER ES PT IT EL Manual de Instrucciones... 1-18 Manual de Instruções... 19-36 Manuale di istruzioni... 37-54 γχειριδιο οδηγιων... 55-72 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να διαβάσετε αυτ το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0

Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0 K0004IVZ.fm Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0 Betriebsanleitung.....................3 Operating Instruction..................7 Instructions d utilisation...............11 Handleiding........................15

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα