Sartorius Factory Serie

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sartorius Factory Serie"

Transcript

1 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης µε ενσωµατωµένη µονάδα ADU Επισηµάνσεις για την εγκατάσταση και την ασφάλεια

2 Χρήση Στον ενσωµατωµένο αναλογικ / ψηφιακ µετατροπέα (ADU) µπορο ν να συνδεθο ν µονάδες βάρους (DMS) υψηλών φορτίων π.χ. EX-εγκεκριµένες µονάδες βάρους της εταιρίας Global Weighing Technologie (των σειρων PR 6201, 6211, 6241, 6221, 6241, 6246, 6251). Για περισσ τερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον τοπικ εµπορικ αντιπρ σωπο της Sartorius η µεσω Internet (www.global-weighing.com). Επιτρέπεται επίσης να συνδεθο ν µη EX-εγκεκριµένες µονάδες βάρους (DMS), ως απλ ηλεκτρικ µέσο, σ µφωνα µε το σηµείο 5.4 της EN Οι απαιτήσεις του σηµείου 5.4 πρέπει να τηρο νται ολοκηρωτικά. Πραγµατική αντίσταση γέφυρας παράλληλα συνδεδεµένων µονάδων βάρους R = Ohm. Χαµηλή συνολική αντίσταση, κυρίως βραχυκυκλώµατα, θέτουν σε λειτουργία την EX-ασφάλεια. Κατά την επιλογή των επιτρεπ µενων µονάδων βάρους πρέπει να τηρηθο ν οι ανώτατες τιµές σ µφωνα µε το συνηµµένο ευρωπαικ πιστοποιητικ κατασκευής και ελέγχου. Kυρίως πρέπει να προσεξεται οτι λογω της θερµικής προστασίας το κ κλωµα ρε µατος της FCT01-XV1 ειναι περιορισµένο I =106 ma. Για περισσ τερες πληροφορίες βλεπε πιστοποιητικ κατασκευής και ελέγχου/κ κλωµα ρε µατος. Μέσω πίνακα επιλογών είναι δυνατή η ρ θµιση διαφ ρων εφαρµογών, π.χ.: Ενσωµατωµένα προγράµµατα εφαρµογής, Εφαρµογή 1: ε τερη µονάδα βάρους Μέτρηση Ζ γιση ποσοστών Ζ γιση ζώων Υπολογισµ ς Προσδιορισµ ς πυκν τητας Εφαρµογή 2: Έλεγχος βάρους Χρονικά κατευθυν µενες λειτουργίες Εφαρµογή 3: Άθροιση Ζ γιση συστατικών συνταγής Στατιστική µε πρ σθετες λειτουργίες: ε τερη θέση αποθήκευσης απ βαρου Χαρακτηρισµ ς (στοιχείο αναγνώρισης) Θέση αποθήκευσης στοιχείων προϊ ντων Μη αυτ µατη λήψη αποτελεσµάτων στην εφαρµογή 3 πρωτ κολλα εκτ πωσης Πρωτ κολλο σ µφωνο µε τις προδιαγραφές ISO/GMP Αποθήκευση της ρ θµισης παραµέτρων µε κωδικ Η συσκευή FCT01-XV1 ικανοποιεί τις υψηλ τερες απαιτήσεις αξιοπιστίας, λ γω των εξής χαρακτηριστικών: Συµπαγής κατασκευή και µεγάλη διάρκεια ζωής Τ πος προστασίας του κελ φους: IP65 Επιτρεπ µενη θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά την λειτουργία: 0 C έως +40 C. Οι διάφορες δυνατ τητες τοποθέτησης και ενσωµάτωσης δίνουν υψηλ βαθµ ευελιξίας, π.χ.: Επιτραπέζια τοποθέτηση Τοποθέτηση σε τρίποδο δαπέδου Ανάρτηση στο τοίχο Ενσωµάτωση σε κιβώτιο διακοπτών λα τα καλώδια σ νδεσης σε δίκτυο είναι εφοδιασµένα µε αγωγο ς PG ή κυλινδρικά βιδωτά β σµατα (X-BUS ή σ νδεση σε Profibus). Η συσκευή FCT01-XV1 µπορεί να εγκατασταθεί σε ζώνη 1 που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Άδεια λειτουργίας για EEx ib IIC T4 II2G Επιτρέπεται η χρήση σε ζώνες 1 και 2 που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης κατά DIN VDE 0165/EN και ανάλογα ζώνες χαρακτηρισµένες κατά EEx ib IIC T4 II2G (Αρ. έγκρισης KEMA 00ATEX1012X) Οι σφραγισµένες µε πίεση συσκευές YPS02-X.. είναι εγκεκριµένες για χρήση σε περιοχές που υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων Ζώνης 1 και 2 σ µφωνα µε DIN VDE 0165 / EN Φέρουν τους αντίστοιχους χαρακτηρισµο ς EEx d[ib]iic T4 και II 2 (2) G (Αρ. έγκρισης KEMA 98ATEX0892X) Οι συσκευές YPS02-Z,ως ηλεκτρικές συσκευές µε το χαρακτηρισµ [EEx ib]iic και II (2) G, είναι κατάλληλες για εγκατάσταση µ νο έξω απ την περιοχή που υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων. Αρ. έγκρισης KEMA 98ATEX0611X. λες οι συσκευές πρέπει να συνδέονται µ νο σε δίκτυα (48 62 Hz) µε ελάχιστη τάση 90 V και µέγιστη 264 V. Η αντιεκρηκτικο τ που συσκευή FCT01-XV1 είναι κατασκευασµένη σ µφωνα µε τους ισχ οντες εναρµονισµένους ευρωπαϊκο ς κανονισµο ς της CENELEC: EN 50014: 1992 EN 50020: 1994 Η σφραγισµένη µε πίεση συσκευή πληροί τις προδιαγραφές του κανονισµο : EN 50018: 1994 Η αντιεκρηκτικο τ που συσκευή FCT01-XV1 πρέπει να εγκαθίσταται σ µφωνα µε τους αναγνωρισµένους καν νες της τεχνολογίας. Κατά την εγκατάσταση πρέπει να τηρο νται οι σχετικοί τοπικοί ν µοι και κανονισµοί. (π.χ. ElexV, VbF, EX-RL, DIN VDE 0165, DIN VDE 0100, DIN VDE 0101, DIN VDE 0800). Εξοδος Για την έξοδο δεδοµένων είναι διαθέσιµη ειδική έξοδος, στην οποία µπορο ν να συνδεθο ν εκτυπωτές* περιφερειακά (π.χ. υπολογιστής)* πληκτρολ γιο γενικής χρήσης * µε χρήση δι δου Zener (βλέπε εξαρτήµατα) Επισήµανση για το χρήστη "!" Οι εν τητες που φέρουν τη σήµανση αυτή πρέπει να λαµβάνονται οπωσδήποτε υπ ψη. Περιέχουν επισηµάνσεις και οδηγίες τεχνικής ασφάλειας. 96

3 Χρήση Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφάλειας Η λανθασµένη χρήση µπορεί να προκαλέσει ζηµιές και τραυµατισ- µο ς. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες προτο θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Με τον τρ πο αυτ θα αποφ γετε και ζηµιές στην ίδια τη συσκευή. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες του εγχειριδίου. Ο κατασκευαστής δε φέρει ευθ νη για ζηµιές που προκαλο νται ως αποτέλεσµα της µη τήρησης των οδηγιών τεχνικής ασφάλειας και των προειδοποιήσεων. Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών σε εγκαταστάσεις και συνθήκες περιβάλλοντος µε υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας, πρέπει να τηρο νται οι οδηγίες των σχετικών καν νων εγκατάστασης. Για την ασφαλή και χωρίς προβλήµατα λειτουργία της συσκευής, παρακαλο µε λάβετε υπ ψη τις εξής επισηµάνσεις:! Η τιµή τάσης που αναγράφεται πάνω στη συσκευή πρέπει να ταιριάζει µε την τάση του τοπικο δικτ ου. Προσοχή σε ενδεχ µενες διακυµάνσεις της τάσης!! Η προστασία IΡ των συσκευών είναι IP65. Η µεταχείριση των συσκευών πρέπει να γίνεται µε προσοχή και σ µφωνα µε την προστασία ΙΡ που διαθέτουν. Το περιβάλλον τους πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη ασφάλεια.! Προστατέψτε τη συσκευή σ µφωνα µε την κατηγορία προστασίας IP65.! Το κέλυφος της συσκευής YPS02- X.. είναι κατασκευασµένο απ AlMgSi και η µεταχείρισή του πρέπει να είναι ανάλογη.! Καλωδίωση: Το περίβληµα του καλωδίου αποτελείται απ : Ελαστικ στη συσκευή YPS02-Z.., -XDR, -XKR, -XAS PVC στο τροφοδοτικ YPS02-XGR λα τα άλλα καλώδια σ νδεσης ανάµεσα στις συσκευές, αλλά και οι περιελίξεις των εσωτερικών καλωδιώσεων, είναι κατασκευασµένα απ PVC. Για το λ γο αυτ, χηµικά που προσβάλλουν τα παραπάνω υλικά πρέπει να διατηρο νται µακριά απ τις καλωδιώσεις.! Χρησιµοποιείτε µ νο είδη και µήκη καλωδίων που έχουν την έγκριση της Sartorius και είναι σ µφωνα µε τους περιορισµο ς στα µήκη καλωδίων που οφείλονται στις τιµές χωρητικ τητας και επαγωγής και της ηλεκτροµαγνητικής συµβατ τητας (δείτε σχετικά το σχεδιάγραµµα που συνοδε ει τη βεβαίωση συµµ ρφωσης).! λες οι συσκευές πρέπει να λειτουργο ν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος απ 0 C έως 40 C. Εξασφαλίστε επαρκή αερισµ, ώστε να αποφε γεται η συσσώρευση θερµ τητας.! Οι συσκευές πρέπει να εγκαθίστανται µ νο σε εσωτερικο ς χώρους.! Ο καθαρισµ ς των συσκευών πρέπει να γίνεται µε την τήρηση των σχετικών οδηγιών. (δείτε το Κεφάλαιο "Φροντίδα και συντήρηση").! Αποφε γετε την ηλεκτροστατική φ ρτιση των προστατευτικών καλυµµάτων και των γυάλινων τµηµάτων (δείτε το κεφάλαιο "Φροντίδα και συντήρηση").! Σε τακτά χρονικά διαστήµατα ελέγχετε την εγκατάσταση ως προς την κανονική λειτουργία και την ασφάλειά της (π.χ. έλεγχος καλωδίων για φθορές). Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται απ ειδικευµένο άτοµο που να διαθέτει τη σχετική κατάρτιση.! Κατά τον καθαρισµ δεν πρέπει να εισχωρήσουν στο εσωτερικ της συσκευής υγρά. Χρησιµοποιήστε µ νο ελαφρά υγρ πανί καθαρισµο.! Λειτουργία δικτ ου: Σε µια δίοδο Zener YD101-Z µπορο ν να συνδεθο ν µε διασ νδεση δεδοµένων RS485 µέχρι 8 συσκευές!! Παρέχετε στους χειριστές οδηγίες, έτσι ώστε να µπορο ν να αναγνωρίσουν τα προβλήµατα λειτουργίας και να πάρουν τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας (π.χ. αποσ νδεση των συσκευών απ το δίκτυο παροχής ρε µατος).! Οι συσκευές πληρο ν τις απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής συµβατ τητας. Αποφε γετε τις παρεµβολές µε τιµές υψηλ τερες απ αυτές που αναφέρονται ως επιτρεπ µενες στους σχετικο ς κανονισµο ς (δείτε και τις οδηγίες λειτουργίας, Κεφάλαιο "Επισκ πηση των δηλώσεων συµµ ρφωσης").! Αν η συσκευή και τα εξαρτήµατά της πρ κειται να χρησιµοποιηθο ν εκτ ς Γερµανίας σε περιοχές που υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων, πρέπει να λαµβάνονται υπ ψη οι σχετικοί τοπικοί ν µοι και κανονισµοί. Απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας για ενηµέρωση σχετικά µε τα ισχ οντα στη χώρα σας.! Στη συσκευή FCT01-XV1 µπορο ν να συνδεθο ν EX-εγκεκριµένες µονάδες βάρους (DMS), και µη EX-εγκεκριµένες µονάδες βάρους (DMS), σ µφωνα µε το σηµείο 5.4 της EN Πραγµατική αντίσταση γέφυρας παράλληλα συνδεδεµένων µονάδων βάρους R = Ohm. Κατά την επιλογή των επιτρεποµένων µονάδων βάρους πρέπει να τηρηθο ν οι ανώτατες τιµές σ µφωνα µε το συνηµµένο ευρωπαικ πιστοποιητικ κατασκευής και ελέγχου. Kυρίως πρέπει να προέξεται οτι λογω της θερµικής προστασίας το κ κλωµα ρε µατος της FCT01-XV1 ειναι περιορισµένο I =106 ma. Για περισσ τερες πληροφορίες βλεπε πιστοποιητικ κατασκευής και ελέγχου/κ κλωµα ρε µατος. Προειδοποίηση:! Η συσκευή FCT01-XV1 είναι σφραγισµένη απ το εργοστάσιο, ώστε να διασφαλίζεται και να τεκµηριώνεται η άριστη κατάσταση των ηλεκτρικών εξαρτηµάτων. Κάθε επέµβαση στη συσκευή επιτρέπεται µ νο απ άτοµα εξουσιοδοτηµένα και εκπαιδευµένα απ την Sartorius. Για την σ νδεση µονάδας βάρους πρέπει να αφαιρεθεί η σφραγίδα. Η επέµβαση στη συσκευή πρέπει να γίνει µ νο απ εκπαιδευµένους ειδικο ς, οι οποίοι γνωρίζουν τον χειρισµ ηλεκτρονικών συσκευών σε περιοχές µε κίνδυνο έκρηξης. Κάθε αντικανονική επέµβαση οδηγεί στην απώλεια της άδειας χρήσης σε περιοχές που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης καθώς και κάθε δικαιώµατος εγγ ησης! Αν αντιµετωπίσετε κάποιο πρ βληµα µε τη συσκευή σας: $ Απευθυνθείτε στο κεντρικ τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της Sartorius. 97

4 Ενεργοποίηση Προϋποθέσεις αποθήκευσης και µεταφοράς Επιτρεπ µενη θερµοκρασία αποθήκευσης: +5 C C Η εργοστασιακή συσκευασία της συσκευής είναι διαµορφωµένη έτσι ώστε να αντέχει πτώση απ ψος 80 εκ. χωρίς η συσκευή να υποστεί ζηµιά Αποφε γετε την άσκοπη έκθεση της συσκευής σε ακραίες θερµοκρασίες, υγρασία, κρο σεις και δονήσεις Αποσυσκευασία Αµέσως µετά το άνοιγµα της συσκευασίας, ελέγξτε τη συσκευή για τυχ ν εµφανείς εξωτερικές ζηµίες $ Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποια ζηµιά, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Φροντίδα και συντήρηση, εν τητα έλεγχος ασφάλειας $ Φυλάξτε λα τα µέρη της αρχικής συσκευασίας για την περίπτωση µεταφοράς της συσκευής, δεδοµένου τι µ νο η εργοστασιακή συσκευασία εξασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά $ Πριν απ την µεταφορά αποσυνδέστε λα τα συνδεδεµένα καλώδια για να αποφ γετε άσκοπες ζηµιές. Τι περιλαµβάνει η παράδοση Στην παράδοση συµπεριλαµβάνονται τα εξής µεµονωµένα µέρη: FCT01-XV1 µε έξοδο για µεταφορά δεδοµένων (RS232). Οδηγίες εγκατάστασης Η συσκευή είναι κατασκευασµένη κατά τέτοιο τρ πο, ώστε κάτω απ τις συνηθισµένες συνθήκες λειτουργίας να παρέχει αξι πιστα αποτελέσµατα. Η συσκευή λειτουργεί µε ακρίβεια και ταχ τητα αν έχει επιλεγεί η σωστή θέση τοποθέτησης: Αποφ γετε τη µεγάλη θερµ τητα τοποθετώντας τη συσκευή µακριά απ θερµαντικά σώµατα ή ηλιακή ακτινοβολία. Προστατε ετε τη συσκευή απ την άµεση έκθεση σε ρε µατα αέρα (ανοιχτές π ρτες και παράθυρα). Αποφε γετε τους ισχυρο ς κραδασµο ς κατά τη ζ γιση. Προστατε ετε τη συσκευή απ διαβρωτικο ς χηµικο ς ατµο ς. Αποφε γετε τη µεγάλη υγρασία. ταν η συσκευή δε χρησιµοποιείται, πρέπει να απενεργοποιείται. Εγκλιµατισµ ς της συσκευής FCT01-XV1 Αν µια κρ α συσκευή µεταφερθεί σε περιβάλλον σηµαντικά θερµ τερο, µπορεί να προκληθεί "πάχνη" (συµπ κνωση της υγρασίας του αέρα στη συσκευή). Αφήστε τη συσκευή αποσυνδεδεµένη απ το δίκτυο παροχής ρε µατος να εγκλιµατιστεί σε θερµοκρασία περιβάλλοντος για 2 περίπου ώρες. Μια σταθερή θετική διαφορά θερµοκρασίας ανάµεσα στο εσωτερικ της συσκευής και στο περιβάλλον αποκλείει σχεδ ν εντελώς την επίδραση της υγρασίας. Εγγ ηση Για να µη χάσετε τα δικαιώµατα της εκτεταµένης εγγ ησης, καθώς και για περισσ τερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το τοπικ γραφείο της Sartorius ή µε τον εµπορικ της αντιπρ σωπο. Συµπληρώστε την κάρτα εγγ ησης, αν αυτή είναι διαθέσιµη, δηλώνοντας την ηµεροµηνία εγκατάστασης, και επιστρέψτε την στο γραφείο ή τον εµπορικ αντιπρ σωπο της Sartorius. 98

5 Ενεργοποίηση Σ νδεση της συσκευής FCT01-XV1 Σ νδεση του τροφοδοτικο και του δίσκου ζ γισης Παρατήρηση: Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή που υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων! Οι εργασίες πρέπει να εκτελο νται αποκλειστικά απ ειδικευµένο και εκπαιδευµένο προσωπικ! Τοποθετήστε τη συσκευή µε την εµπρ σθια πλευρά πάνω σε ένα µαλακ υπ στρωµα. Ξεβιδώστε τις βίδες (σ µφωνα µε τα βέλη). Βγάλτε το εµπρ σθιο κάλυµµα και τοποθετήστε τη συσκευή στα π δια της. Συνδέστε το καλώδιο σ νδεσης του δίσκου ζ γισης µε την τερµατική µονάδα χειρισµο Παρατήρηση: Ο κοχλιωτ ς σ νδεσµος στην τερµατική µονάδα χειρισµο της συσκευής FCT01-XV1 είναι ήδη προεγκατεστηµένος. λες οι εργασίες βιδώµατος πρέπει να γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή.! Το µέγιστο µήκος καλωδίων µεταξ της συσκευής FCT01-XV1 και του δίσκου ζ γισης είναι 150 m (Ονοµασία καλωδίου: LiYCY6x0,5 2 ). Γυµνώστε το καλώδιο σ νδεσης απ τη µ νωση και συνδέστε το. Ξεβιδώστε το βιδωτ κάλυµµα της βάσης για το βίδωµα και περάστε το στο καλώδιο. Αφαιρέστε τη µ νωση του καλωδίου (βλέπε σχήµα). Η θωράκιση (1) πρέπει να βρίσκεται σε επαφή µε τους συνδετήρες (2). Τοποθετήστε τη θωράκιση περίπου 3 4 mm πάνω στο δακτ λιο (βλέπε σχήµα) Αφήστε τους (3) αγωγο ς του καλωδίου σε µήκος περίπου 15 cm, ώστε να µπορο ν να συνδεθο ν. Περάστε το καλώδιο µέσα απ τον κοχλιωτ σ νδεσµο. Ελέγξτε την επαφή της θωράκισης µε τους συνδετήρες. Βιδώστε σταθερά το κοχλιωτ κάλυµµα. 99

6 Σχέδιο συνδέσεων Αριθµ. Ονοµασία σήµατος Σηµασία 1 BR_POS Θετική τάση τροφοδοσίας γέφυρας (IN+) 2 SENSE_POS (+) τάση τροφοδοσίας γέφυρας αισθητήρα 3 OUT_POS Θετική τάση µέτρησης 4 OUT_NEG Αρνητική τάση µέτρησης 5 SENSE_NEG (-) τάση τροφοδοσίας γέφυρας αισθητήρα 6 BR_NEG Αρνητική τάση τροφοδοσίας γέφυρας (IN ) 8 TS_GND 9 TK_IN2 Ακροδέκτης 8/9 δυνατ τητα σ νδεσης εξωτερικο αισθητήρα θερµοκρασίας Παρατήρηση: Για την αντιστοίχηση των χρωµάτων και των σηµάτων χρησιµοποιήστε τις οδηγίες ή το φ λλο δεδοµένων της µονάδας ζ γισης ή του ζυγο. Μονώστε λους τους αγωγο ς που δεν χρησιµοποιο νται! Σε περίπτωση σ νδεσης εν ς καταγραφικο φ ρτισης µε την τεχνική των 4 αγωγών, πρέπει οι συνδετήρες της ράβδου σ νδεσης να γεφυρωθο ν ως ακολο θως: 1 µε 2 και 5 µε 6. Σ νδεση των αγωγών του καλωδίου στη ράβδο σ νδεσης. Αφαιρέστε τη µ νωση στο άκρο των αγωγών σε µήκος περίπου 1 εκατ. Τοποθετήστε και στερεώστε τους κάλυκες στο άκρο των αγωγών Καλ ψτε επιπροσθέτως λους τους αγωγο ς µετά τον κοχλιωτ σ νδεσµο µε τον σωλήνα που συµπεριλαµβάνεται στη συσκευασία. Το ελε θερο µήκος των αγωγών µετά την κάλυψη και µέχρι τη ράβδο σ νδεσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 εκατ.. Συνδέστε τα άκρα των αγωγών σ µφωνα µε το σχέδιο σ νδεσης Σφίξτε σταθερά τις βίδες της ράβδου σ νδεσης µε ένα κατσαβίδι. Παρατήρηση: Οι τάσεις τροφοδοσίας γέφυρας προστατε ονται µε ασφάλειες των 62 ma. Για να µην αντιδράσουν οι ασφάλειες σε περίπτωση εσφαλµένης σ νδεσης, πρέπει να µπορεί να µετρηθεί µεταξ των ακροδεκτών 1 και 6, 1 και περίβληµα και 6 και περίβληµα αντίσταση µεγαλ τερη απ 140 Ohm. Η σ νδεση των ακροδεκτών 1 και 2 καθώς και 5 και 6 πρέπει να έχει χαµηλή αντίσταση. 100

7 Ενεργοποίηση Τοποθετήστε πάλι και βιδώστε σταθερά τις βίδες (βλ. βέλη) Προσέξτε να µην συνθλιβο ν κάποιοι αγωγοί! Προσέξτε την προστασία απ την υγρασία, λοι οι στεγανοί σ νδεσµοι πρέπει να κλείσουν! Σ νδεση µε το δίκτυο παροχής ρε µατος! Πριν απ την ενεργοποίηση πρέπει να βεβαιωθείτε τι το καλώδιο σ νδεσης είναι κανονικά συνδεδεµένο στο δίκτυο και ιδιαίτερα τι ο προστατευτικ ς αγωγ ς είναι συνδεδεµένος µε το κέλυφος της συσκευής. λες οι συσκευές πρέπει να συνδεθο ν µέσω των ακροδεκτών παράλληλης σ νδεσης στον εξοµαλυντή τάσης (PA). Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει απ ειδικά καταρτισµένο τεχνικ σ µφωνα µε τις προδιαγραφές και τους τεχνικο ς κανονισµο ς.! Η εγκατάσταση πρέπει να τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά µ νο αφο επιβεβαιωθεί το γεγον ς τι στην περιοχή δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων. Αν κατά την πρώτη αυτή ενεργοποίηση παρουσιαστο ν ανωµαλίες που οφείλονται σε ζηµιά κατά τη µεταφορά, αποσυνδέστε την εγκατάσταση απ το δίκτυο και ενηµερώστε το σέρβις (αν δεν υπάρχει ένδειξη, αν δεν υπάρχει κρυφ ς φωτισµ ς ενώ εµφανίζεται ένδειξη βάρους, αν η ένδειξη δεν σταθεροποιείται ή αν υπάρχει µήνυµα σφάλµατος)! Συσκευή σφραγισµένη µε πίεση YPS02-X..: τοποθετήστε σταθερά και τα δ ο καλώδια προαιρετικά διατίθεται τ πος συσκευής µε ε καµπτο καλώδιο Ελέγξτε την τάση και τη συχν τητα του δικτ ου, καθώς και το είδος του ρευµατολήπτη Αν δεν ταιριάζει, απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας.! Χρησιµοποιείτε µ νο γνήσιες συσκευές: YPS02-Z (Εγκατάσταση εκτ ς της περιοχής που υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων) YPS02-Z (Εγκατάσταση στην περιοχή που υφίσταται κίνδυνος εκρήξεων) Κατά τη λειτουργία της συσκευής στη Ζώνη 1 προσέξτε τα εξής: Τηρείτε τους εκάστοτε κανονισµο ς και τις προδιαγραφές που ισχ ουν για την εγκατάσταση συσκευών στη Ζώνη 1.! Σε περιοχές που υφίσταται κίνδυνος συνδέστε λες τις ακ λουθες συσκευές στην κεντρική γείωση: τερµατική µονάδα χειρισµο FCT01-XV1 ίσκο / µονάδα ζ γισης Τροφοδοτικ ίοδο Zener 101

8 Τοποθετήστε την υποδοχή επαφής της αντιεκρηκτικο τ που συσκευής και στερεώστε τη σ νδεση µε το βιδωτ δακτ λιο.! Τοποθετήστε το καλώδιο σ νδεσης της συσκευής σε προστατευµένη θέση, έτσι ώστε να µην υπ κειται σε φθορές. $ Ο αντιεκρηκτικο τ που ρευµατολήπτης για το καλώδιο των συσκευών YPS02-X δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία.! Υποδοχές που δεν χρησιµοποιο νται πρέπει να καλ πτονται µε το βιδωτ κάλυµµα. Εάν χρησιµοποιηθεί η υποδοχή, φυλάξτε το βιδωτ κάλυµµα σε σίγουρο µέρος για πιθανή µελλοντική χρήση. ηµιουργία παράλληλης σ νδεσης (σ νδεση γείωσης) Συνδέστε τη συσκευή FCT01-XV1 µε ένα καλώδιο γείωσης (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία) στο κεντρικ συνδετικ στοιχείο γείωσης κυκλωµάτων. Επιπλέον, το µεταλλικ κέλυφος της συσκευής γειώνεται µέσω του προστατευτικο αγωγο του καλωδίου τροφοδοσίας. Το µεταλλικ κέλυφος της συσκευής είναι συνδεδεµένο µε τη συσκευή µέσω του πλέγµατος θωράκισης του καλωδίου σ νδεσης. Σ νδεση ηλεκτρονικών συσκευών (Περιφερειακά) Πριν τη σ νδεση ή την αποσ νδεση πρ σθετων συσκευών (εκτυπωτή, υπολογιστή) στη διασ νδεση δεδοµένων, η συσκευή FCT01-XV1 πρέπει οπωσδήποτε να αποσυνδέεται απ το δίκτυο. 102

9 Ενεργοποίηση ιακ πτης επιλογών Ο διακ πτης κλειδώµατος των επιλογών βρίσκεται πίσω απ το κάλυµµα. Αφο ρυθµιστο ν οι επιθυµητές επιλογές ζ γισης και η διαµ ρφωση του αναλογικο / ψηφιακο µετατροπέα γα τη µονάδα ζ γισης ή τον αναλογικ δίσκο ζ γισης, πρέπει να κλειδωθο ν οι επιλογές µε τη χρήση του διακ πτη επιλογών. Μετά πρέπει να γίνει επανεκκίνηση µέσω ON/OFF. Αφαιρέστε το κάλυµµα µε το κατσαβίδι (Εάν υπάρχει αφαιρέστε το βιδωτ κάλυµµα) Σπρώξτε το διακ πτη κλειδώµατος επιλογών στην αριστερή θέση (επιλογές κλειδωµένες) Τοποθετήστε ξανά το κάλυµµα. (Εάν υπάρχει βιδώστε ξανά το βιδωτ κάλυµµα) Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή Χρ νος προθέρµανσης Για την εξαγωγή αποτελεσµάτων ακριβείας συνιστάται χρ νος προθέρµανσης τουλάχιστον 30 λεπτών απ τη σ νδεση στο δίκτυο ή µετά απ διακοπή ρε µατος. Μ νο τ τε η συσκευή θα έχει φτάσει στην αναγκαία για τη λειτουργία της θερµοκρασία. Μετά την αρχική εγκατάσταση συνιστάται χρ νος προθέρµανσης 10 ως 20 ωρών. Παρατήρηση: Για την αποθήκευση των δεδοµένων χρησιµοποιείται µνήµη µε τροφοδοσία απ συσσωρευτή. Με την αποσ νδεση της συσκευής FCT01-XV1 απ το δίκτυο παραµένουν τα δεδοµένα αποθηκευµένα για περίπου 3 µήνες. Εκτυπώστε τα αποθηκευµένα δεδοµένα στον εκτυπωτή πριν απ µια µακρ χρονη αποθήκευση της συσκευής FCT01-XV1. 103

10 Φροντίδα και συντήρηση Σέρβις Η τακτική συντήρηση της συσκευής σας απ εκπρ σωπο του σέρβις της Sartorius εγγυάται τη συνεχή εξαγωγή αποτελεσµάτων µε ακρίβεια. Η Sartorius σας προσφέρει συµβ λαια συντήρησης µε κ κλο απ 1 µήνα ως 2 χρ νια. Επισκευές! Μην ανοίγετε τη συσκευή YPS02-X ταν βρίσκεται υπ τάση! Μετά την αποσ νδεση απ το δίκτυο περιµένετε τουλάχιστον 10 δευτερ λεπτα πριν αρχίσετε το άνοιγµα. εδοµένου τι οι επιφάνειες προσαρµογής που βρίσκονται στα µέρη του κελ φους παίζουν ρ λο στην ασφάλεια της συσκευής, το άνοιγµα και το κλείσιµο πρέπει να γίνεται απ γνώστη της διαδικασίας. Προσοχή στις ροπές σ σφιξης! Οι γρατζουνιές στις επιφάνειες προσαρµογής καταργο ν την προστασία απ εκρήξεις!! Αποσυνδέστε αµέσως απ το δίκτυο τη συσκευή που παρουσιάζει πρ βληµα. Η επισκευή πρέπει να γίνεται µ νο απ ειδικευµένους τεχνικο ς εξουσιοδοτηµένους απ τη Sartorius και µε γνήσια ανταλλακτικά. Οι επισκευές που δεν γίνονται µε τον ενδεδειγµένο τρ πο µπορο ν να προκαλέσουν σηµαντικο ς κινδ νους για το χειριστή.! Τα καλώδια και οι συνδέσεις που έχουν υποστεί βλάβη ή φθορά πρέπει να αντικαθίστανται ως σ νολο. Καθαρισµ ς! Αποσυνδέστε τη συσκευή FCT01-XV1 απ την παροχή ρε µατος και, αν υπάρχει καλώδιο δεδοµένων συνδεδεµένο στη συσκευή, αποσυνδέστε το και αυτ.! εν επιτρέπεται να εισχωρήσει υγρ στο εσωτερικ της συσκευής FCT01-XV1.! Μη χρησιµοποιείτε διαβρωτικά µέσα καθαρισµο (διαλυτικά κ.λπ.) Καθαρίζετε τη συσκευή T01-X 1 µε πανί που έχει υγρανθεί ελαφρά µε διάλυµα σαπουνιο.! εν επιτρέπεται ο ψεκασµ ς µε νερ και η χρήση πεπιεσµένου αέρα. Καθαρισµ ς προστατευτικο καλ µµατος εργασίας! Καθαρίζετε το προστατευτικ κάλυµµα µ νο έξω απ την περιοχή που υφίσταται κίνδυνος έκρηξης.! εν επιτρέπεται το σκο πισµα και το τρίψιµο του προστατευτικο καλ µµατος µε στεγν πανί. $ Μετά τον καθαρισµ φροντίστε για την ηλεκτροστατική αποφ ρτιση του προστατευτικο καλ µµατος, π.χ. σκουπίζοντας λες τις επιφάνειες µε ένα υγρ, γειωµένο πανί. Aντικατάσταση προστατευτικο καλ µµατος εργασίας > Αντικαταστήστε το προστατευτικ κάλυµµα που έχει υποστεί ζηµιά. Πιέστε το νέο προστατευτικ κάλυµµα στην εµπρ ς και πίσω πλευρά της συσκευής πάνω στο άκρο µέχρι να τοποθετηθεί σταθερά. Έλεγχος ασφάλειας Αν η ακίνδυνη λειτουργία της συσκευής FCT01-XV1 δεν είναι εξασφαλισµένη: Αποσυνδέστε απ την παροχή ρε µατος βγάζοντας τη συσκευή απ την πρίζα. > Βεβαιωθείτε τι η συσκευή FCT01-XV1 δε θα χρησιµοποιηθεί άλλο. Η ακίνδυνη λειτουργία της συσκευής δεν είναι εξασφαλισµένη ταν: η συσκευή έχει ορατές ζηµιές η συσκευή δε λειτουργεί έχει προηγηθεί µακρ χρονη αποθήκευση σε ακατάλληλες συνθήκες έχει προηγηθεί µεταφορά κατά την οποία η συσκευή καταπονήθηκε. Στην περίπτωση αυτή επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της Sartorius. Οι επισκευές πρέπει να εκτελο νται αποκλειστικά και µ νο απ ειδικευµένο προσωπικ : που να έχει πρ σβαση στα απαραίτητα εγχειρίδια και στις οδηγίες επισκευής και να έχει λάβει µέρος σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράµµατα.! Οι σφραγίδες που έχουν τεθεί στη συσκευή επισηµαίνουν τι η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγεται και να συντηρείται µ νο απ ειδικευµένο προσωπικ για να εξασφαλίζεται η άψογη και ασφαλής λειτουργία της συσκευής και να παραµένει σε ισχ η εγγ ηση. ιάθεση Η συσκευασία προστατε ει, σο αυτ είναι απαραίτητο, τα προϊ ντα Sartorius κατά την µεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι στο σ νολ τους φιλικά προς το περιβάλλον, και πρέπει να αντιµετωπίζονται ως απ βλητα απ πολ τιµες δευτερογενείς πρώτες λες απ την τοπική διαχείριση απορριµµάτων. Για τις δυνατ τητες διάθεσης των απορριµµάτων επικοινωνήστε µε τις τοπικές ή κρατικές υπηρεσίες (και για την διάθεση των άχρηστων συσκευών). Γενικά συνιστάται η αποµάκρυνση των συσσωρευτών πριν την αχρήστευση της συσκευής. Συσσωρευτές δεν έχουν θέση στα κοινά απορρίµµατα. Αναζητήστε το σηµείο συγκέντρωσης ειδικών απορριµµάτων. 104

11 Sartorius AG b Goettingen, Germany p Weender Landstrasse , Goettingen, Germany t (+49/551) 308-0, f (+49/551) Internet: Copyright by Sartorius AG, Goettingen, Germany. All rights reserved. No part of this publication may be reprinted or translated in any form or by any means without the prior written permission of Sartorius AG. The status of the information, specifications and illustrations in this manual is indicated by the date given below. Sartorius AG reserves the right to make changes to the technology, features, specifications, and design of the equipment without notice. Status: May 2001, Sartorius AG, Goettingen, Germany Printed in Germany on paper that has been bleached without any use of chlorine MJ W1A000 KT Publication No.: WFC6009-u01051

98648-008-13. Sartorius PMA Models. Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας

98648-008-13. Sartorius PMA Models. Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας 98648-008-13 Sartorius PMA Models Ηλεκτρονική ζυγαριά µείξης χρωµάτων για περιοχές που υπάρχει ο κίνδυνος εκρήξεων Οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας Περιεχ µενα Χρήση 124 Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213

ThinkCentre. Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 9212 9213 Πρώτη Έκδοση (Φεβρουάριος 2005) Copyright International Business Machines

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση Έκδοση: 1.0 Αρ. υλικού: 98-4006710 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω πολύ υψηλών τάσεων στον μετατροπέα Sunny Central! Τηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8129, 8132, 8133 Τ ποι 8134, 8135, 8136

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο

ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο 91, 9325, 9330 ThinkCentre Οδηγ ς εγκατάστασης και αντικατάστασης εξοπλισµο Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, βεβαιωθείτε τι έχετε διαβάσει και κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα Leica EG F Θερμαινόμενη λαβίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica EG F_θερμαινόμενη λαβίδα Αρ. παραγγελίας 14 0388 83106, Αναθ.C Έκδ. 1.3 Αναθ.C, Ελληνικά 11/2012 Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Θερµαντήρας λύσης BD ProbeTec ET Θερµαντήρας εκκίνησης και θέρµανσης BD ProbeTec ET Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Περιγραφή τεχνικών στοιχείων COM-C-TGR084210 98-4012210 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Λεπτομέρειες προϊόντος............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340 Τ ποι 8343, 8381, 8782, 8783, 8784 Τ ποι 8785, 8786, 8788 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8287, 8296, 8299, 8327, 8340

Διαβάστε περισσότερα

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 L801 IP 55 / L801 PIR IP 55 Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτιστικό LED υψηλής απόδοσης L801 IP 55 L801 PIR IP 55 (συμπ. ανιχνευτή κίνησης) Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3 Mίκτης µε ενσωµατωµένο ενισχυτή Σειρά MC Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 µονοφωνικές είσοδοι και 2 στερεοφωνικές είσοδοι Προενισχυτές µικροφώνου χαµηλού θορύβου σε όλες τις εισόδους µικροφώνου, ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο.

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο. M0320 EM320A Ψηφιακό πολύμετρο www.emos.eu 2 EL Ψηφιακό πολύμετρο EM320A Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το EM320A, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Τα ιδιαίτερα σημαντικά εδάφια που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL

BeoLab 6000 Οδηγ ς BEOL B 6000 GB OMSL BeoLab 6000 Οδηγός ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε το κάλυµµα (ή το πίσω µέρος). Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήµατα που µπορούν να επισκευαστούν από το

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FOCUS ST-IIIB 1 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

MLD-44S/g V AC/50-60Hz. MLD-34S/g. MLD-28S/g

MLD-44S/g V AC/50-60Hz. MLD-34S/g. MLD-28S/g Ακολουθήστε µας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ/ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΑ LED ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση (4.2) 2. Χρήση προέκτασης τηλεχειριστηρίου (4.3) 3. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (5) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τους χρήστες της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr AVTECH ΚΑΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZOOM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 1. Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 1 Παρουσίαση του Tornado 251 Με το Tornado 251 µπορείτε να αποκτήσετε ένα µη διεισδυτικό, ευρυζωνικό, ασύρµατο, οικιακό δίκτυο και να ξεχάσετε τα καλώδια. Το

Διαβάστε περισσότερα