7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5"

Transcript

1

2 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0 Ελληνικά Αναπόσπαστο τµήµα αυτών των οδηγιών χρήσης αποτελούν οι υποδείξεις για την ασφάλεια (738266) στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες χρήσης. Πίνακας περιεχοµένων Πληκτρολόγιο... 1 Ένδειξη (οθόνη)... 2 Χειρισµός ο επίπεδο λειτουργίας ο επίπεδο λειτουργίας (2 ο ) Πληροφορίες χρήστη Τεχνικά χαρακτηριστικά Κωδικοί µηνυµάτων Leica DISTO plus Τηλέµετρο λέιζερ χειρός Συγχαρητήρια για την αγορά του Leica DISTO plus. Αναγνώριση προϊόντος Ο τύπος του µοντέλου του προϊόντος σας βρίσκεται στην µπροστινή πλευρά. Ο αριθµός σειράς βρίσκεται κάτω από το τελικό εξάρτηµα. Μεταφέρετε αυτά τα στοιχεία στις οδηγίες χρήσης και αναφέρετε πάντα αυτά τα στοιχεία, όταν απευθύνεστε στην αντιπροσωπεία µας ή στο τµήµα σέρβις. Τύπος: Leica DISTO plus... Αρ. σειράς:... Ηµεροµηνία αγοράς:... ιεθνής εγγύηση κατασκευαστή Η Leica Geosystems προσφέρει στον αρχικό αγοραστή για τις συσκευές Leica DISTO plus δύο (2) χρόνια εγγύηση. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση Σε περίπτωση ελατωµατικού προιόντος απευθυνθείτε στον πωλητή σας. Σύµβολα που χρησιµοποιούνται Τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στις παρούσες οδηγίες χρήσης έχουν την ακόλουθη σηµασία: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος από τη χρήση ή από ακατάλληλη χρήση, ο οποίος µπορεί να επιφέρει σοβαρές σωµατικές βλάβες ή θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος από τη χρήση ή από ακατάλληλη χρήση, ο οποίος µπορεί να επιφέρει µόνο µικρές σωµατικές βλάβες, αλλά σηµαντικές υλικές ζηµιές, ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία ή στο περιβάλλον. Πληροφορίες για τη χρήση, που βοηθούν το χρήστη να χρησιµοποιεί τεχνικά σωστά και αποτελεσµατικά το προϊόν. Πληκτρολόγιο Το Leica DISTO plus έχει δύο επίπεδα λειτουργίας. Στο επίπεδο 1 υπάρχουν όλες οι άµεσες λειτουργίες, όπως π.χ. άνοιγµα/κλείσιµο της συσκευής, +/- κτλ. Στο επίπεδο 2 πραγµατοποιείται η µεταφορά δεδοµένων και η διαχείρηση του λογισµικού. Πατήστε το για εναλλαγή των επιπέδων λειτουργίας. Το εµφανίζεται στην οθόνη. de 1 Πληκτρολόγιο

3 de D5-Z1 1ο επίπεδο λειτουργίας 1 Μέτρηση απόστασης, 10 Μενού Tracking 2 2ο επίπεδο λειτουργίας 11 Φωτισµός 1 ή 2 3 Επίπεδο αφετηρίας 12 Πολλαπλασιασµός [ x ]/ µέτρησης Χρονοδιακόπτης 4 Εµβαδά, όγκοι 13 Πλήκτρο ενεργοποίησης, απενεργοποίησης 5 Μέτρηση 14 Μηδενισµός 6 min.-, max.-tracking 15 Μνήµη, Stack 7 Bluetooth ON/OFF 16 Ίσον, Enter 8 Συναρτήσεις 17 µείον [ - ] Πυθαγόρας 9 συν [ + ] ο επίπεδο λειτουργίας 18 delete (διαγραφή) 23 Κατεύθυνση επάνω 19 ter (επιβεβαίωση) 24 Κατεύθυνση κάτω 20 Κατεύθυνση αριστερά 25 Κατεύθυνση δεξιά επάνω κάτω 21 Κατεύθυνση αριστερά 26 Κατεύθυνση δεξιά 22 Κατεύθυνση αριστερά 27 Κατεύθυνση δεξιά κάτω επάνω Ένδειξη (οθόνη) Λέιζερ "οn" 2 Επίπεδο αφετηρίας µέτρησης (µπροστά/ τρίποδας/πίσω) D5-Z2 3 Πληροφορίες 4 Bluetooth on/off 5 Ένδειξη µαθηµατικών τελεστών ή/και προσήµων 6 Βασική ένδειξη (π.χ. µετρηµένη απόσταση) 7 Μέτρηση απόστασης 8 Tracking 9 Εµβαδόν/όγκος 10min. Tracking 11max. Tracking 12Συναρτήσεις Πυθαγόρα 13Συνάρτηση Πυθαγόρα µε µερικό ύψος 14Μονάδες µέτρησης µε εκθέτες (²/ ³) 15Σύµβολο χρόνου για την χρονοκαθυστέρηση 16Αποθήκευση σταθερών 17Επικοινωνείστε µε το service 183 πρόσθετες ενδείξεις (π.χ. ενδιάµεσες τιµές) 19(SET) Πραγµατοποίηση ρυθµίσεων 20(RESET) Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων 21Ένδειξη µπαταρίας 222ο επίπεδο λειτουργίας on 23Ανάκληση αποθηκευµένων σταθερών (µεγ. 10) 24Ανάκληση τελευταίων 15 τιµών 25Φωτισµός (on/ off) 26Μπιπ (on/ off) 27Ρύθµιση µετατόπισης Ένδειξη (οθόνη) 2

4 Χειρισµός Τοποθέτηση/αντικατάσταση µπαταριών 1 Πιέστε το κλιπ ασφάλισης και σπρώξτε το κάλυµµα προς τα δεξιά. D5-Z3 2 Ανοίξτε το καπάκι, αντικαταστήστε τις µπαταρίες. Εµφανίζεται στην οθόνη σε περίπτωση πολύ χαµηλής τάσης µπαταρίας. Τύπος µπαταρίας, βλέπε κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά. Τοποθετήστε τις µπαταρίες µε σωστή πολικότητα. Χρησιµοποιήστε µόνο αλκαλικές µπαταρίες. 3 Σπρώξτε το κάλυµµα προς τα µέσα µέχρι να το ακούσετε να ασφαλίζει. 1ο επίπεδο λειτουργίας Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Leica DISTO plus Πατήστε σύντοµα. Τα εικονίδια φωτισµού, τάσης µπαταρίας και βοµβητή εµφανίζονται µέχρι να πατήσετε το πλήκτρο µια φορά. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή από οποιοδήποτε σηµείο του µενού. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόµατα µετά από 90 δευτερόλεπτα, εφόσον δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο σε αυτό το χρονικό διάστηµα. Πιθανή ανεπιθύµητη απενεργοποίηση της σύνδεσης µεταφοράς δεδοµένων Bluetooth εµποδίζεται µε ειδικά µέτρα (βλέπε σελίδα 10). Πλήκτρο µηδενισµού Το πλήκτρο µηδενισµού επαναφέρει τη συσκευή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας (Normal Mode), δηλ. την επαναφέρει στο µηδέν (=Clear). Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο πριν όσο και µετά από µέτρηση/ υπολογισµό. Από την κατάσταση λειτουργίας µενού µεταβαίνει σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Στη διάρκεια µιας λειτουργίας (εµβαδόν, όγκος ή Πυθαγόρας) υπάρχει η δυνατότητα σταδιακής διαγραφής ή εκ νέου µέτρησης των επιµέρους µετρήσεων. Στις ρυθµίσεις του mu, το πρόγραµµα τερµατίζει, εάν δεν είναι πατηµένα τα πλήκτρα ίσον (=) και Enter. Φωτισµός Πατήστε σύντοµα. Ο φωτισµός ανάβει ή σβήνει, πατώντας µία φορά το πλήκτρο. Ο φωτισµός σβήνει µετά από 30 δευτερόλεπτα, εφόσον δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο. Ρύθµιση αφετηρίας επιπέδου µέτρησης Πατήστε επαναληπτικά µέχρι να εµφανιστεί το επιθυµητό επίπεδο µέτρησης. de 3 Χειρισµός

5 de υνατές ρυθµίσεις Πατώντας δεύτερη φορά, ενεργοποιείται η µέτρηση απόστασης. Στη συνέχεια το αποτέλεσµα εµφανίζεται αµέσως στην επιλεγµένη µονάδα µέτρησης. συσκευή είναι ενεργοποιηµένη, αλλά όχι το λέιζερ, τότε βρισκόµαστε σε "κανονική κατάσταση λειτουργίας". Εάν το λέιζερ είναι ενεργοποιηµένο, τότε βρισκόµαστε σε "κατάσταση λειτουργίας στόχευσης". Μέτρηση από επίπεδες επιφάνειες Συνεχής µέτρηση (Tracking) Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη. Η συνεχής µέτρηση αρχίζει και εµφανίζεται το τρέχον αποτέλεσµα. Πατήστε, για να τερµατίσετε το Tracking. Στην οθόνη εµφανίζεται το τελευταίο αποτέλεσµα. Παράδειγµα: χάραξη απόστασης. Μπροστά Τρίποδας Πίσω D5-Z4 Στην πίσω πλευρά της συσκευής υπάρχει ένα σπείρωµα φωτογραφικού τρίποδα 1/4" για τον τρίποδα Η ρύθµιση παραµένει µέχρι να αλλάξει το επίπεδο µέτρησης και να απενεργοποιηθεί η συσκευή αυτόµατα ή χειροκίνητα. Βασική ρύθµιση: επίπεδο µέτρησης πίσω Μέτρηση Μέτρηση απόστασης Πατήστε, το λέιζερ ενεργοποιείται, η συσκευή βρίσκεται σε "κατάσταση λειτουργίας στόχευσης". Για σταθερή µέτρηση, περιστρέψτε το περιστρεφόµενο πόδι κατά 90. Μέτρηση από γωνίες D5-Z5 D5-Z6 D5-Z7 Μόνιµη λειτουργία λέιζερ Πατήστε µέχρι να ακούσετε ένα µακρόσυρτο "µπιπ". Το λέιζερ έχει ενεργοποιηθεί πλέον µόνιµα. Με κάθε επιπρόσθετο πάτηµα πραγµατοποιείται και µια µέτρηση απόστασης. Πατήστε, για να τερµατίσετε τη µόνιµη λειτουργία λέιζερ. 1ο επίπεδο λειτουργίας 4

6 Λειτουργία χρονοκαθυστέρησης Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας στόχευσης. Κρατήστε το πατηµένο, µέχρι να επιτευχθεί η επιθυµητή χρονοκαθυστέρηση (µεγ. 60 δευτερόλεπτα). εµφανίζεται στην οθόνη. Αφήνοντας το πλήκτρο εµφανίζονται τα δευτερόλεπτα που αποµένουν (π.χ. 59, 58, 57...) µέχρι τη µέτρηση. Η αρίθµηση των τελευταίων 5 δευτερολέπτων συνοδεύεται από "µπιπ". Μετά το τελευταίο "µπιπ" διεξάγεται η µέτρηση και εµφανίζεται η τιµή της µέτρησης. Παράδειγµα: µέτρηση χωρίς πάτηµα κάποιου πλήκτρου. D5-Z8 Υπολογισµοί Εµβαδόν Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη.η πλευρά που πρόκειται να µετρηθεί αναβοσβήνει. ιενεργήστε 2 µετρήσεις (Μ x Π). Το αποτέλεσµα και τα δύο µερικά αποτελέσµατα εµφανίζονται στην οθόνη. Όγκος Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη.η πλευρά που πρόκειται να µετρηθεί αναβοσβήνει. Εκτελέστε 3 µετρήσεις (Μ x Π x Υ). Το αποτέλεσµα και τα τρία µερικά αποτελέσµατα εµφανίζονται στην οθόνη. Μενού/ Ρυθµίσεις Το µενού επιτρέπει ελεύθερα επιλεγόµενες ρυθµίσεις, οι οποίες διατηρούνται µετά την απενεργοποίηση. Οι λειτουργίες πραγµατοποιούνται ατέρµονα µεταξύ τους (κυλιόµενος τρόπος λειτουργίας). Πατήστε, για να εναλλάξετε λειτουργίες. D5-Z9 1 Μέτρηση µε προσαυξήσεις/µειώσεις ανοχών (µετατόπιση) 2 Επιλογή µονάδας µέτρησης 3 Μπιπ (ηχητική ένδειξη) 4 Μηδενισµός (επαναρύθµιση) Εµφάνιση µενού: Πατήστε, µέχρι να εµφανιστεί το επιθυµητό σηµείο του µενού ή µετακινηθείτε µε το πλήκτρο [+ / -] ανάµεσα στα διάφορα σηµεία µενού. Επιβεβαιώστε την επιλογή, ενεργοποιήστε το σηµείο του µενού. ή αλλάξτε µε το πλήκτρο [+ / -] τις ρυθµίσεις όπως επιθυµείτε. de 5 1ο επίπεδο λειτουργίας

7 de Επιβεβαιώστε τη ρύθµιση, επιστροφή στην κανονική κατάσταση λειτουργίας. Και εδώ µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το "Clear Entry" (π.χ. για να διαγράψετε κάποια επιλογή). Επιλογή µονάδας µέτρησης (µενού) Μονάδες µέτρησης προς επιλογή: m (mm) = m /16 = 1 / 16 m (cm) = 0.00 m in = 0.0 in ft = 0.00 ft in 1/16 = 0 1 / in 16 ft in 1/16 = / ft in 16 Μέτρηση µε προσαυξήσεις ανοχών (µενού) Εµφάνιση σηµείου µενού. D5-Z10 αυτή η ένδειξη αναβοσβήνει στην οθόνη. Με το πλήκτρο [+ / -] ρυθµίστε την επιθυµητή ανοχή (=µετατόπιση του επιπέδου µέτρησης) (π.χ m). Για γρήγορη ρύθµιση, κρατήστε το πλήκτρο πατηµένο. Για µεγαλύτερες µεταβάσεις, κρατήστε το πλήκτρο περισσότερο πατηµένο. Η ανοχή µπορεί να είναι θετική (αύξηση) ή αρνητική (µείωση)! Επιβεβαιώστε τη ρύθµιση. Εµφανίζεται µόνιµα στην οθόνη εάν η ανοχή είναι 0. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης εµφανίζονται λαµβάνοντας υπόψη το offset. Με αυτήν τη λειτουργία µπορείτε για παράδειγµα να µετρήσετε ακανόνιστα σχήµατα! Ακολουθήστε οπωσδήποτε τον κανόνα: µετά από µέτρηση ακανόνιστου σχήµατος πρέπει πάντοτε να ρυθµίζετε το Leica DISTO plus σε offset 0.000: εµφανίστε τη λειτουργία όπως περιγράφεται, Πατήστε Επιβεβαιώστε τη λειτουργία. Μετά από ρύθµιση, αλλαγή ρυθµίσεων διεξάγετε οπωσδήποτε δοκιµαστική µέτρηση. Επανάληψη ρυθµίσεων (µενού) Εµφάνιση σηµείου µενού. Αναβοσβήνει στην οθόνη. Με το πλήκτρο [+ / -] επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να µηδενιστούν. Μπορείτε να επιλέξετε: Stack/ Μνήµη Πρόσκαιρα και σταθερά Εάν στην οθόνη εµφανίζονται πρόσθετα σύµβολα όπως π.χ. µονάδες µέτρησης, µηδενίζονται οι ακόλουθες τιµές: Offset (=0), µπιπ (On) και µονάδες µέτρησης (µέτρα) Μηδενίζονται τα επιλεγµένα στοιχεία, επιστροφή στην κατάσταση λειτουργίας µέτρησης. Αποθήκευση τιµών (σταθερά) Μετρήστε/υπολογίστε την επιθυµητή τιµή (π.χ. ύψος δωµατίου, εµβαδόν, όγκος). Πατήστε παρατεταµένα. Αναβοσβήνει στην οθόνη. Με το πλήκτρο [+ / -] προσαρµόστε την τιµή όπως επιθυµείτε (π.χ. από 2.297m στα 2.300m). 1ο επίπεδο λειτουργίας 6

8 Για µεγαλύτερες µεταβάσεις, κρατήστε το πλήκτρο περισσότερο πατηµένο. Πατήστε για να προσαρµόσετε τη διάσταση (²/³). Η ρύθµιση είναι δυνατή µόνο σε m, m² και m³ ή ft, ft² και ft³. Επιβεβαίωση και ένα αριθµός (=θέση µνήµης) αναβοσβήνει. Εµφάνιση πρόσφατων τιµών µέτρησης (Stack) Πατήστε σύντοµα 2 φορές και εµφανίζεται η τελευταία τιµή στην οθόνη. Με το πλήκτρο [+ / -] επιλέξτε την επιθυµητή τιµή (µεγ. 15!). Επιβεβαιώστε, η τιµή είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω χρήση (π.χ. υπολογισµός εµβαδού). Tracking - Minimum Ενεργοποιήστε τη συνεχή µέτρηση µε ένα σύντοµο πάτηµα. Περιστρέψτε το Leica DISTO plus γύρω από το σηµείο στόχευσης. Σταµατήστε τη συνεχή µέτρηση. Εµφανίζεται η µικρότερη µετρηµένη διάσταση (π.χ m = ύψος δωµατίου). Οι δύο επιφάνειες (π.χ. δάπεδο/ οροφή, τοίχοι) πρέπει να είναι σχεδόν παράλληλες. Tracking - Maximum de Με το πλήκτρο [+ / -] επιλέξτε θέση µνήµης (1-10). Αποθήκευση τιµής. Επανεµφάνιση σταθεράς Πατήστε σύντοµα. και το περιεχόµενο της πρώτης µνήµης σταθερών εµφανίζεται στην οθόνη (π.χ m). Με το πλήκτρο [+ / -] επιλέξτε την επιθυµητή µνήµη (1 έως 10). Επιβεβαιώστε, η τιµή είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω χρήση (π.χ. υπολογισµός εµβαδού) ή D5-Z11 Υπολογισµός ελάχιστης διάστασης, π.χ. ύψος οροφής, χωρίς να απαιτείται ευθυγράµµιση σε ορθή γωνία. Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη. Με το Leica DISTO plus σκοπεύστε κατά προσέγγιση το σηµείο στόχευσης. Υπολογισµός µέγιστης διάστασης, π.χ. για να υπολογίσετε τη διαγώνιο (ενός δωµατίου). Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη. Με το Leica DISTO plus σκοπεύστε κατά προσέγγιση το σηµείο στόχευσης. D5-Z12 7 1ο επίπεδο λειτουργίας

9 de Ενεργοποιήστε τη συνεχή µέτρηση µε ένα σύντοµο πάτηµα. Μετακινήστε το Leica DISTO plus αργά προς τα δεξιά/ αριστερά πέρα από τη γωνία. Σταµατήστε τη συνεχή µέτρηση. Εµφανίζεται η µεγαλύτερη µετρηµένη διάσταση (π.χ m = διαγώνιος δωµατίου). Λειτουργίες υπολογισµού Μερικά ύψη, µερικές αποστάσεις Πραγµατοποιήστε µέτρηση. Πρόσθεση µε το πλήκτρο [ + ] / αφαίρεση µε το πλήκτρο [ - ]. Πραγµατοποιήστε επιπρόσθετη µέτρηση. = Αποτέλεσµα Με τον ίδιο τρόπο υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης αλυσιδωτών µετρήσεων (= διάφορες µετρήσεις µήκους) καθώς και αθροισµάτων από εµβαδά/ όγκους. Στη διάρκεια όλων των υπολογισµών, υπάρχει η δυνατότητα "µηδενισµού", εφόσον η λειτουργία δεν έχει ολοκληρωθεί! Πολλαπλασιασµός Πραγµατοποιήστε µέτρηση (π.χ m). Πολλαπλασιασµός µε το πλήκτρο [ x ]. Επιπρόσθετη µέτρηση (π.χ m). = Εµβαδόν (π.χ m²) Μετά τον υπολογισµό του εµβαδού, υπάρχει η δυνατότητα υπολογισµού του όγκου µε έναν επιπρόσθετο πολλαπλασιασµό. Η λειτουργία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό εµβαδών ή όγκων µε επιµέρους µερικά ύψη / µερικές αποστάσεις. ιπλασιασµός τιµής µέτρησης Μπορεί να πραγµατοποιηθεί µε εύκολο τρόπο διπλασιασµός της τιµής µέτρησης, π.χ. για τον υπολογισµό της περιµέτρου ενός δωµατίου: Πραγµατοποιήστε µέτρηση. Πρόσθεση µε το πλήκτρο [ + ]. Πραγµατοποιήστε επιπρόσθετη µέτρηση. = Άθροισµα (=ηµίσια περίµετρος) Με το πλήκτρο [ + ] επανάληψη, διπλασιασµός τιµής µέτρησης. = Άθροισµα (= περίµετρος) Πυθαγόρας, µέτρηση ύψους/ πλάτους D5-Z13 Πρέπει να ακολουθείτε οπωσδήποτε τη σειρά των µετρήσεων! Και τα τρία (δύο) σηµεία πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κάθετη (οριζόντια) ευθεία στο επίπεδο του τοίχου! Σε κάθε µία από τις µετρήσεις απόστασης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε: µια απλή µέτρηση απόστασης, µια τιµή από το Stack/ τη µνήµη ή µια µέτρηση µε χρονοκαθυστέρηση. Σε µικρές αποστάσεις στόχευσης και µε καλή οπισθόπλευρη στήριξη είναι αρκετή για µηχανική ευθυγράµµιση. Πετυχαίνετε καλύτερα αποτελέσµατα όταν περιστρέφετε το Leica DISTO plus γύρω από ένα σταθερό σηµείο (πίσω ακµή, σηµείο σπειρώµατος) όταν στη διαδικασία αυτή ο άξονας της δέσµης του 1ο επίπεδο λειτουργίας 8

10 λέιζερ διέρχεται από αυτό το σηµείο. Για αυτόν το λόγο µην τοποθετείτε απλώς το Leica DISTO plus χωρίς αντάπτορα στο φωτογραφικό τρίποδα - σε αυτό το σηµείο ο άξονας της δέσµης λέιζερ βρίσκεται περ. 70 έως 100 mm ψηλότερα από το κέντρο περιστροφής, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές αποκλίσεις ύψους κατά τις µετρήσεις. Προσδιορισµός µε δύο σηµεία Για την εκτίµηση ύψους/ πλάτους κτιρίων. Ιδιαίτερα ωφέλιµη είναι η µέτρηση από όρθια θέση (χωρίς σκύψιµο), όταν το ύψος προσδιορίζεται µε δύο ή τρεις αποστάσεις. Λήψη τιµής. Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη, το λέιζερ είναι ενεργοποιηµένο και αναβοσβήνει το "1 ---". Σκοπεύστε το επάνω σηµείο (1). Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση. Μην κουνάτε! Εµφανίζεται στην οθόνη και αναβοσβήνει το "2---". Τοποθετήστε το Leica DISTO plus σχεδόν σε οριζόντια θέση (2). Πατήστε, για να πραγµατοποιήσετε συνεχή µέτρηση. Περιστρέψτε το Leica DISTO plus γύρω από το ιδανικό σηµείο µέτρησης. Σταµατήστε τη συνεχή µέτρηση. Εµφανίζεται το ύψος, το πλάτος από δύο µετρήσεις (Πυθαγόρας). Προσδιορισµός µε 3 σηµεία Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη, το λέιζερ είναι ενεργοποιηµένο και αναβοσβήνει το "1 ---". Σκοπεύστε το επάνω σηµείο (1). Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση. Μην κουνάτε! Λήψη τιµής. Εµφανίζεται στην οθόνη και αναβοσβήνει το "2---". Τοποθετήστε το Leica DISTO plus σχεδόν σε οριζόντια θέση (2). Πατήστε, για να πραγµατοποιήσετε συνεχή µέτρηση. Περιστρέψτε το Leica DISTO plus γύρω από το ιδανικό σηµείο µέτρησης. Σταµατήστε τη συνεχή µέτρηση. Λαµβάνεται η τιµή και στην οθόνη αναβοσβήνει το "3 ---". Σκοπεύστε το κάτω σηµείο (3). Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση. Μην κουνάτε! Εµφανίζεται το ύψος/το πλάτος από τρεις µετρήσεις (Πυθαγόρας). de 9 1ο επίπεδο λειτουργίας

11 de Προσδιορισµός ενός µερικού ύψους µε 3 σηµεία Προσδιορισµός ύψους µεταξύ σηµείου 1 και σηµείου 2 µε τρία σηµεία µέτρησης. Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη, το λέιζερ είναι ενεργοποιηµένο και αναβοσβήνει το "1 ---". Σκοπεύστε το επάνω σηµείο (1). Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση. Μην κουνάτε! Λαµβάνεται η τιµή και στην οθόνη αναβοσβήνει το "2 ---". Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση. Μην κουνάτε! Λήψη τιµής. Εµφανίζεται στην οθόνη και αναβοσβήνει το "3---". Πατήστε, για να πραγµατοποιήσετε συνεχή µέτρηση. Περιστρέψτε το Leica DISTO plus γύρω από το ιδανικό σηµείο µέτρησης. Ολοκληρώστε τη συνεχή µέτρηση, εµφανίζεται το ύψος και το πλάτος µεταξύ των σηµείων 1 και 2 (Πυθαγόρας). 2ο επίπεδο λειτουργίας (2 ο ) Μόνο µε το δεύτερο επίπεδο ενεργοποιηµένο µπορεί να γίνει µεταφορά τιµών µέτρησης ή διόρθωσή τους µε το Leica DISTO plus. Το είδος και το πλήθος των λειτουργιών που είναι ενεργοποιηµένες στο δεύτερο επίπεδο λειτουργίας εξαρτάται από το λογισµικό που χρησιµοποιείται. Ενεργοποίηση Bluetooth Πατήστε σύντοµα. Όταν είναι ενεργοποιηµένο το Bluetooth εµφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο Bluetooth. Η σύνδεση για µεταφορά δεδοµένων πρέπει να δηµιουργηθεί από το λογισµικό εφαρµογών από το Pocket PC ή PC. Όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία, αναβοσβήνει το εικονίδιο Bluetooth. Εάν εντός 120 δευτερολέπτων µετά την ενεργοποίηση του Bluetooth δε γίνει σύνδεση µε το Pocket PC ήpc, απενεργοποιείται αυτόµατα το Bluetooth. Όταν πραγµατοποιηθεί η σύνδεση µεταφοράς δεδοµένων και δε γίνει µεταφορά δεδοµένων για πάνω από 5 λεπτά, το Bluetooth απενεργοποιείται αυτόµατα και µετά από ακόµη 90 δευτερόλεπτα απενεργοποιείται και το Leica DISTO plus. Απενεργοποίηση Bluetooth Για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth, µεταβαίνετε προηγουµένως πάντα στο πρώτο επίπεδο λειτουργίας. Πατήστε σύντοµα. Το Bluetooth έχει απενεργοποιηθεί όταν δεν εµφανίζεται πλέον το εικονίδιο. Στο δεύτερο επίπεδο δεν µπορείτε να απενεργοποιήσετε το Bluetooth πατώντας το πλήκτρο Bluetooth. Αυτό αποτελεί ένα µέτρο ασφαλείας από ακούσια διακοπή της σύνδεσης Bluetooth. Πριν απενεργοποιήσετε το Leica DISTO plus, πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε προηγουµένως τη λειτουργία Bluetooth. 2ο επίπεδο λειτουργίας (2 ο ) 10

12 Τα βέλη κατεύθυνσης µετακίνηση του κέρσορα σε κάποιο λογισµικό (π.χ. Excel). Μετάδοση της τιµής µέτρησης Επιβεβαίωση (ή διαγραφή) µιας µεταδοθείσας τιµής µέτρησης de Πατήστε σύντοµα το πλήκτρο κατεύθυνσης, στην οθόνη του Pocket PC/ PC σχεδιάζεται µια λεπτή γραµµή, υπό κλίµακα. D5-Z14 Τα οκτώ πλήκτρα στην κάτω περιοχή του πεδίου χειρισµού του Leica DISTO plus χρησιµεύουν ταυτόχρονα στον προσδιορισµό της κατεύθυνσης (σε ορθή γωνία και διαγώνια) κατά τη δηµιουργία ενός σχεδίου διαστάσεων. Πραγµατοποιήστε όπως συνήθως τη µέτρηση (έχετε πρόσβαση σε αυτό το πλήκτρο παρόλο που είναι ενεργοποιηµένο το δεύτερο επίπεδο λειτουργίας), η τιµή µέτρησης εµφανίζεται στην οθόνη. Από τα πλήκτρα κατεύθυνσης επιλέξτε εκείνα που αντιστοιχούν στην διεύθυνση στο σχέδιο του δωµατίου. Όταν πατήσετε το πλήκτρο κατεύθυνσης, µεταδίδεται η απόσταση µε διάσταση και κατεύθυνση στο δέκτη των δεδοµένων (Pocket PC ή PC). Ανάλογα µε το διαθέσιµο λογισµικό, αυτή η λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τη D5-Z15 D5-Z16 Πατήστε σύντοµα, για να επιβεβαιώσετε τη σωστά σχεδιασµένη διαδροµή. Η διαδροµή εµφανίζεται ως παχιά γραµµή µε τη διάσταση της απόστασης Πατήστε σύντοµα, για να διαγράψετε µια λάθος σχεδιασµένη διαδροµή. Εάν η τιµή µέτρησης υπάρχει ακόµη στην οθόνη του Leica DISTO plus, µπορείτε να την αποστείλετε ξανά πατώντας το σωστό πλήκτρο κατεύθυνσης. Επιπρόσθετες δυνατότητες, ανάλογα µε το εγχειρίδιο του λογισµικού που χρησιµοποιείται. Κατά τη µεταφορά δεδοµένων Όσο δεν επιβεβαιώνεται η επιτυχής µεταφορά δεδοµένων από το Pocket PC/ PC, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί νέα µέτρηση. 11 2ο επίπεδο λειτουργίας (2 ο )

13 de Εµφανίζεται και αναβοσβήνει το "240" στην οθόνη, εάν µετά από 2 δευτερόλεπτα δεν πραγµατοποιηθεί µεταφορά δεδοµένων. Πατήστε σύντοµα, για να επιβεβαιώσετε την ένδειξη. Επαναλάβετε τη µέτρηση και τη µετάδοση. Παρατήρηση για το λογισµικό Το δωρεάν παρεχόµενο λογισµικό "plus-draft und plus-xl" χρησιµεύει αποκλειστικά και µόνο για την παρουσίαση των δυνατοτήτων χρήσης του Leica DISTO plus και είναι σχεδιασµένο µόνο για ένα πολύ περιορισµένο τοµέα εφαρµογών (γεωµετρία δαπέδων ή οροφών δωµατίων και µετάδοση δεδοµένων σε ένα πεδίο Excel). Η Leica Geosystems δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση για το δωρεάν λογισµικό και για τις λειτουργίες του και δε διασφαλίζει για µελλοντικές εφαρµογές καµία επιπρόσθετη δυνατότητα λειτουργίας του λογισµικού από ό,τι την υπάρχουσα και αποποιείται κάθε είδους ευθύνη που απορρέει από τη χρήση του δωρεάν λογισµικού. Η Leica Geosystems δεν είναι υποχρεωµένοι ούτε για διορθώσεις στο λογισµικό µε τα λεγόµενα patch ή updat ούτε και για την ανάπτυξη πρόσθετων λειτουργιών, δηλ. για τα λεγόµενα upgrad. Στην ιστοσελίδα µας µπορείτε να βρείτε εταιρείες παροχής εµπορικών πακέτων λογισµικού για διάφορους τοµείς εφαρµογών. Πληροφορίες χρήστη Εµβέλεια Στο φως της ηµέρας (στην ύπαιθρο) εργάζεστε πάντα µε οφθαλµοσκόπιο λέιζερ (βλέπε σελίδα 13). Εάν απαιτείται, φροντίστε για τη σκίαση του σηµείου σκόπευσης. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιµοποιήστε ανακλαστικό στόχο. Αυξηµένη εµβέλεια: Τη νύχτα, σε σκιερή επιφάνεια σκόπευσης και στη δύση του ηλίου. Μειωµένη εµβέλεια / αυξηµένος χρόνος µέτρησης: Σε µατ, σκούρες επιφάνειες (και σε φυτά και δένδρα) µπορεί να µειωθεί η εµβέλεια και να αυξηθεί ο χρόνος µέτρησης. Ανώµαλες επιφάνειες Σε ανώµαλες επιφάνειες (π.χ. χοντρός σοβάς), η µέτρηση γίνεται στο κέντρο της πεφωτισµένης επιφάνειας. Για να µη µετράτε στους αρµούς του σοβά: Χρησιµοποιήστε ανακλαστικό στόχο, 3M "Post-" ή χαρτόνι. ιαφανείς επιφάνειες Για να αποφεύγετε σφάλµατα µέτρησης, µη µετράτε άχρωµα υγρά (π.χ. νερό), µη σκονισµένο γυαλί, styropor ή παρόµοιες ηµιδιαπερατές επιφάνειες. Σε άγνωστα υλικά ή υγρά, εκτελέστε δοκιµαστική µέτρηση. Κατά τη σκόπευση µέσα από τζάµια ή όταν υπάρχουν περισσότερα αντικείµενα στη γραµµή µέτρησης, µπορεί να παρουσιαστούν εσφαλµένες µετρήσεις. Βρεγµένες, λείες και στιλβωµένες επιφάνειες 1 Κατά τη σκόπευση υπό "επίπεδη" γωνία, η δέσµη του λέιζερ εκτρέπεται. Το Leica DISTO plus µπορεί να λάβει πολύ αδύναµο σήµα (µήνυµα σφάλµατος 255). 2 Κατά τη σκόπευση υπό ορθή γωνία, το Leica DISTO plus µπορεί να λάβει πολύ δυνατό σήµα (µήνυµα σφάλµατος 256). Κεκλιµένες, στρογγυλές επιφάνειες Μπορούν να µετρηθούν µε το λέιζερ. Προϋπόθεση: αρκετός χώρος στην επιφάνεια σκόπευσης για την κουκκίδα του λέιζερ. Πληροφορίες χρήστη 12

14 Χρήση ανακλαστικών στόχων Σε περίπτωση πολύ αδύναµου σήµατος (e 255), πολύ τραχιών επιφανειών, επιφανειών µε κακή αντανάκλαση ή σε αποστάσεις στόχευσης την ηµέρα µεγαλύτερες από 30 µέτρα, χρησιµοποιείτε ανακλαστικό στόχο (DIN C6) ή (DIN A4): Λευκή επιφάνεια: µέχρι περ. 30 m Καφέ επιφάνεια: από περ. 30m έως 200 m Μέτρηση στην ύπαιθρο Το Leica DISTO plus διαθέτει έναν ενσωµατωµένο προσοφθάλµιο µε µεγέθυνση 2x. Σε µετρήσεις σε απόσταση µεγαλύτερη από 25 m, η κουκκίδα του λέιζερ βρίσκεται στο κέντρο του σηµαδιού αναζήτησης. Σε αποστάσεις κάτω από 25 m, η κουκκίδα του λέιζερ µετακινείται προς την άκρη του σηµαδιού αναζήτησης. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ακρίβεια µέτρησης (2x τυποποιηµένη απόκλιση) Μικρότερη µονάδα ένδειξης Εµβέλεια (από τα περ. 30m, χρησιµοποιείτε πίνακα σκόπευσης) τυπ.: ± 1.5mm / µεγ.: ± 3mm* 1 mm** 0.2 m έως και 200 m Χρόνος µέτρησης dist / trc περ.4s / περ.1s κουκκίδας λέιζερ (σε απόσταση) 6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) Ενσωµατωµένο προσοφθάλµιο Φωτισµός Οθόνη πολλαπλών γραµµών Πολυλειτουργικό τελικό εξάρτηµα Λειτουργία χρονοκαθυστέρησης Αριθµοµηχανή Bluetooth Tracking Σταθερά 10 τιµές min.-/ max.-tracking. Πυθαγόρας Μνήµη (Stack) 15 τιµές Μπαταρία, Typ AA, 2x 1,5V έως και µετρήσεις *** (µόνο µε αλκαλικές µπαταρίες!) Προστασία από νερό και σκόνη IP54 κατά IEC529: ασφαλές στη βροχή, προστατευµένο από σκόνη ιαστάσεις και βάρος 172 x73 x 45 mm, 335g Ακρίβεια οριζοντίωσης 1 Εύρος θερµοκρασίας Αποθήκευση Λειτουργία -25 C έως +70 C (-13 F έως +158 F) -10 C έως +50 C (-14 F έως +122 F) * Η µέγιστη απόκλιση µπορεί να παρουσιαστεί σε δυσµενείς συνθήκες όπως έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή σε επιφάνεια στόχευσης µε πολύ αδύναµη αντανάκλαση. Σε αποστάσεις µεγαλύτερες από 30m µπορεί - εφόσον δε χρησιµοποιείτε ανακλαστικός στόχος - η µέγιστη απόκλιση να αυξηθεί κατά ± 0.1mm/m έως τα ± 10mm. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση ** Από τα 100m οι µονάδες µέτρησης εµφανίζονται σε cm. *** Μειωµένη στη λειτουργία Bluetooth. de D5 Z_telcop 13 Τεχνικά χαρακτηριστικά

15 de Κωδικοί µηνυµάτων Μηνύµατα σφάλµατος εµφανίζεται µαζί µε αριθµό µηνύµατος στην οθόνη. Αρ. µηνύµα Αιτία τος 203 Λανθασµένη σειρά µέτρησης στη µέτρηση Πυθαγόρας 204 Λάθος στον υπολογισµό 240 Σφάλµα στη µεταφορά δεδοµένων 252 Θερµοκρασία πολύ υψηλή, πάνω από 50 C (µέτρηση) Αντιµετώπιση Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση µε τη σωστή σειρά Επαναλάβετε τη διαδικασία Επαναλάβετε τη διαδικασία Αφήστε να κρυώσει η συσκευή 253 Θερµοκρασία πολύ Ζεστάνετε τη χαµηλή, κάτω από - συσκευή 10 C (µέτρηση) 255 Σήµα λήψης πολύ αδύναµο, χρόνος µέτρησης πολύ µεγάλος, απόσταση <200 mm Χρησιµοποιήστε ανακλαστικό στόχο χρόνος µέτρησης >10 δευτ. Αρ. µηνύµα Αιτία τος 256 Σήµα λήψης πολύ δυνατό Χρησιµοποιήστε ανακλαστικό στόχο (σωστή πλευρά 257 Λανθασµένη Χρησιµοποιήστε µέτρηση, πολύ φως ανακλαστικό στόχο φόντου 260 Η δέσµη λέιζερ διακόπηκε Επαναλάβετε τη µέτρηση Όλα τα υπόλοιπα µηνύµατα Αντιµετώπιση Ενηµερώστε το τµήµα σέρβις "Σύστηµα" Παρακαλούµε καλέστε σε αυτήν την περίπτωση τον έµπορό σας αναφέροντας τον αριθµό µηνύµατος. Εάν το µήνυµα συνεχίζει να εµφανίζεται ακόµη και µετά από πολλές ενεργοποιήσεις, η συσκευή σας είναι χαλασµένη. Φροντίδα Φροντίστε ιδίως τις οπτικές επιφάνειες µε την ίδια σχολαστικότητα που φροντίζετε τα γυαλιά, τη φωτογραφική µηχανή και τα κιάλια σας. Στη σελίδα µας στο διαδίκτυο θα βρείτε τις πιο ενηµερωµένες πληροφορίες: ηµοσιεύουµε τις διευθύνσεις των κατασκευαστών λογισµικού για συγκεκριµένα πεδία εφαρµογής. εν παρέχουµε ωστόσο κανενός είδους εγγύηση ούτε για την ορθότητα των στοιχείων ούτε και για τις επιδόσεις των προϊόντων λογισµικού. Για ειδικούς ανάπτυξης λογισµικού υπάρχει πρόσβαση στην oine περιγραφή θυρών διασύνδεσης Leica DISTO plus. ιατηρούµε το δικαίωµα αλλαγών (εικόνες, περιγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά). Κωδικοί µηνυµάτων 14

16 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Swzerland has be certified as being equipped wh a qualy system which meets the International Standards of Qualy Managemt and Qualy Systems (ISO standard 9001) and Environmtal Managemt Systems (ISO standard 14001). Total Qualy Managemt - Our commmt to total customer satisfaction Ask your local Leica Geosystems agt for more information about our TQM program. Pat. No. US 5,815,251 US 5,949,531 US 6,336,277 US 6,463,393 EP EP Printed in Swzerland - Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Swzerland Leica Geosystems AG CH-9435 Heerbrugg (Swzerland)

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DISTO της Leica. Στο συνημμένο φυλλάδιο θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO A3. The original laser distance meter

Leica DISTO A3. The original laser distance meter Leica DTO A3 The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.1 Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DTO της Leica. Στο συνηµµένο φυλλάδιο θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.2 Ελληνικά Πίνακας περιεχοµένων Πληκτρολόγιο... 2 Οθόνη... 2 Χειρισµός... 3 Πληροφορίες χρήστη... 6 Υποδείξεις για την ασφάλεια... 7 Τεχν. χαρακτηριστικά... 12 Κωδικοί µηνυµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1.

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Σύμβολα 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης Οι υποδείξεις προειδοποίησης διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το είδος του κινδύνου με τις εξής λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter

Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter TM Leica DITO TM D3 The original laser distance meter Leica DITO D3 1 2 4 6 8 11 3 5 7 9 10 1 2 4 3 5 6 7,8,9 a b b 10 11 12 13 14 15 16,17,18 19 20 TIMER? a max b min MENU UNIT REET IPOD BEEP ONOFF 21

Διαβάστε περισσότερα

PREXISO X2 LASER DISTANCE METER

PREXISO X2 LASER DISTANCE METER Storm.book Seite 1 Freitag, 8. Februar 2008 12:01 12 PREXISO X2 LASER DISTANCE METER Οδηγίες χρήσης Storm.book Seite 2 Freitag, 8. Februar 2008 12:01 12 A B C D E F Storm.book Seite 102 Freitag, 8. Februar

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO A8. The original laser distance meter

Leica DISTO A8. The original laser distance meter Leica DTO A8 The original laser distance meter 14 12 11 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.1 Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DTO της Leica. Στο συνημμένο

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO DXT The original laser distance meter

Leica DISTO DXT The original laser distance meter Leica DITO DXT The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DITO DXT της Leica. Πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία για πρώτη φορά, διαβάστε πολύ καλά τις υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO D2. The original laser distance meter

Leica DISTO D2. The original laser distance meter Leica DITO D2 The original laser distance meter 3 2 1 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DITO D2 της Leica. Πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία για πρώτη φορά, διαβάστε πολύ καλά τις

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM D3a The original laser distance meter

Leica DISTO TM D3a The original laser distance meter Leica ITO TM 3a The original laser distance meter Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του ITO 3a της Leica. Πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, διαβάστε πολύ καλά τις υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Υποδείξεις για την ασφάλεια. Περιεχόμενα. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται. Σκοπός χρήσης. Ελληνικά

Οδηγίες χρήσης. Υποδείξεις για την ασφάλεια. Περιεχόμενα. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται. Σκοπός χρήσης. Ελληνικά Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του ITO 3a BT της Leica. Πριν θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, διαβάστε πολύ καλά τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Ο ιδιοκτήτης οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool Leica LO L2 elf leveling alignment tool 3 6 7 5 8 4 9 2 1 1.5 m Οδηγίες χρήσης Έκδοση 757665 Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του LO της Leica. Στο τέλος των οδηγιών χρήσης θα βρείτε τις υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων. www.burg-waechter.de. el οδηγίες χρήσης. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO συσκευή μέτρησης αποστάσεων l οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany www.burg-wactr.d Structur

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO D5 The original laser distance meter

Leica DISTO D5 The original laser distance meter Leica DTO D5 The original laser distance meter 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DTO D5 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DTO D5 της Leica. Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Εισαγωγή- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Συνοπτική παρουσίαση - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 757665g Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του Lino της Leica. Στο τέλος των οδηγιών χρήσης θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO D8 The original laser distance meter

Leica DISTO D8 The original laser distance meter Leica DITO D8 The original laser distance meter 1 2 3 4 5 6 8 10 12 7 9 11 13 14 15 16 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DITO D8 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του DITO D8 της Leica.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης. ECRU.1 Δέκτης 2 καναλιών 12/24 V 433 Mhz

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης. ECRU.1 Δέκτης 2 καναλιών 12/24 V 433 Mhz Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Δέκτης καναλιών /4 V 4 Mhz Περιεχόμενα:...Σελίδα Χαρακτηριστικά προϊόντος... Τροφοδοσία... Σύνδεση κεραίας... Διαμόρφωση εξόδων και προγραμματισμός χρόνου ενεργοποίησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης

Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης 1 Λεπτομέριες τοιχοποιϊας Σχεδίαση κάτοψης Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης Ξεκινώντας το πρόγραμμα εμφανίζονται οι επιλογές σχετικά με το τι θέλετε να κάνετε. Δημιουργώντας Νέο Δωμάτιο Όταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ενεργοποιητής

Οδηγίες χρήσης. Ενεργοποιητής Οδηγίες χρήσης Ενεργοποιητής 1289 00 Περιεχόμενα 2 Περιγραφή συσκευής... 3 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις... 4 Επαφές σύνδεσης... 8 Συναρμολόγηση... 9 Ρύθμιση του είδους λειτουργίας... 10 Εναλλαγή είδους

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους Εγχειρίδιο χρήσεως Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του καινοτόμου ασύρματου ποντικιού. Με εξαιρετική ακρίβεια ως προς τις λεπτομέρειες της επιφάνειας και

Διαβάστε περισσότερα

Laser Distancer LD 420. Οδηγίες χειρισμού

Laser Distancer LD 420. Οδηγίες χειρισμού Laser Dstancer LD 40 el Οδηγίες χειρισμού Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Εισαγωγή - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One Laser 650 nm SPEED SHUTTER 88 Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM D2 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D2 The original laser distance meter Leica DISTO TM D2 The original laser distance meter Συνοπτική παρουσίαση 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 3 Ρύθμιση οργάνου 5 Χειρισμός 14 Κωδικοί μηνυμάτων 26 Φροντίδα 27 Εγγύηση 28 Οδηγίες ασφαλείας 29 Leica

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 757665i Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά του Lino της Leica. Στο τέλος των οδηγιών χρήσης θα βρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC Display keypad Εγχειρίδιο χρήστη 675 07 11/09-01 PC Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Ο Συνδετήρας πληκτρολογίου με οθόνη 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη 7 Κύρια οθόνη 7 Σε περίπτωση συναγερμού

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Εισαγωγή- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37..

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5 Χειρισµός 5. QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5.. Λειτουργία Πλήκτρα λειτουργίας Τύπος µονάδας χώρου Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου Επιλογή θέρµανσης Ζνχ Έξοδος από τις ρυθµίσεις Επιβεβαίωση ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Έκδοση 1.0, Ελληνικά

Εγχειρίδιο χρήσης. Έκδοση 1.0, Ελληνικά 0 0 40 50 Εγχειρίδιο χρήσης Έκδοση.0, DISTO TM pro 4 / pro 4 a Τηλέµετρο λέιζερ χειρός Αναγνώριση προϊόντος Σύµβολα που χρησιµοποιούνται Συγχαρητήρια για την αγορά του DISTO. Εισάγετε τον τύπο και τον

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 9000 Οδηγ ς

BeoSound 9000 Οδηγ ς BeoSound 9000 Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός Το

Διαβάστε περισσότερα

P5601N T091 Θερμοστάτης

P5601N T091 Θερμοστάτης 2101201010_31-P5601N_98 105 148 mm P5601N T091 Θερμοστάτης www.emos.eu Θερμοστάτηςt Ο θερμοστάτης T091 έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Σημαντικό Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Εισαγωγή- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διαβάστε περισσότερα

P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ

P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ 2101201010_31-P5601N 105 148 mm P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ www.emos.eu Θερμοστάτης Θερμοστάτης T091 έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Σημαντικό Πριν από την πρώτη χρήση,

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

LA 90L / LA 180L. Οδηγίες χειρισμού

LA 90L / LA 180L. Οδηγίες χειρισμού L 90L / L 80L el Οδηγίες χειρισμού L 80L 7 3a 5 6 4 3b 8 d b c b a a C L 80 L L 90 L D D >,8m > ft 90 Y Y m 3 3 ft E E E3 F Y D ± 5 D X D3 G,8m ft G G3 S > 5 m > 6 3 ft G4 G5 3 3 el Οδηγίες χειρισμού Τα

Διαβάστε περισσότερα

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

NSS evo3 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

NSS evo3 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης NSS evo3 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης ΠΡΟΣΟΨΗ Νο Περιγραφή 1 Οθόνη αφής 2 Σελίδες/Πλήκτρο Αρχικών επιλογών - Πιέστε για να ανοίξετε την αρχική σελίδα επιλογών και ρυθµίσεων. 3 Πλήκτρο τιµονιού- Με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΒΔ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ T1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε την παροχή ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου Χειρισμός Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρυθμίσεις Κωδικοί μηνυμάτων Φροντίδα Εγγύηση Οδηγίες ασφαλείας Λειτουργίες

Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου Χειρισμός Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρυθμίσεις Κωδικοί μηνυμάτων Φροντίδα Εγγύηση Οδηγίες ασφαλείας Λειτουργίες DEWALT DW03201 Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Εισαγωγή- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Συνοπτική παρουσίαση 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 3 Ρύθμιση οργάνου 5 Χειρισμός 11 Κωδικοί μηνυμάτων 14 Φροντίδα 15 Εγγύηση 16 Οδηγίες ασφαλείας 17 Leica

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 L3VI-18 / L3VO-18 L3VI-24 / L3VO-24 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Memo 1/12

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Memo 1/12 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Memo 1/12 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγκατάσταση και η λειτουργία του οργάνου, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις παρακάτω οδηγίες: 1) Το όργανο θα πρέπει να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

/2004 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2004 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6303 5766 10/2004 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS ιαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόµενα 1 Για την δική σας ασφάλεια......................... 3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP-CP500 EL 2 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP- CP500 Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Οθόνη TFT 1286.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη οθόνη TFT ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση των μονάδων κατοικίας. Menu 2 Η ενεργή, υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες)

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ 1 5 2 3 4 1 Hμέρα 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία 3 Θέρμανση ανοικτή / κλειστή 4 Νύχτα 5 Κλειδί λειτουργίας 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) 7 Θερμοκρασία νύχτας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση.

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Εγχειρίδιο χρήστη Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μονάδα By-me 1 2. Περιγραφή 2 3. Κύριο μενού 2 3.1 Ρυθμίσεις 3 3.1.1 Ρυθμίσεις συστήματος οικιακού αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

18 50 m = m = 1 Χρησιµοποιήστε. εµβέλειας. ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα

18 50 m = m = 1 Χρησιµοποιήστε. εµβέλειας. ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα Εγκατάσταση Γενικές πληροφορίες 50cm 50 100m = 4 50cm cm ιασφαλίστε ανεµπόδιστη οπτική επαφή µεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100mm Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δοµικό τοίχο ή δοκό) 18 50 m = 1

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Επίτοιχη Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Επίτοιχη Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Επίτοιχη Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας 1250.. Περιγραφή συσκευής Η επίτοιχη μονάδα κατοικίας ανοικτής συνομιλίας είναι μία προκατασκευασμένη μονάδα και ανήκει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Πίνακας περιεχομένων Ρύθμιση οργάνου - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2RDR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οδηγός χρήσης Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Φλας FL-36R. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Ηλεκτρονικό Φλας FL-36R. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Ηλεκτρονικό Φλας FL-36R GR Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Ονόματα των εξαρτημάτων Φλας Προειδοποίηση απαίτησης gσελ. 20 Περιοχή εκπομπής φωτός Περιοχή εκπομπής φωτός φωτισμού αυτόματης εστίασης gσελ. 23, 27

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας 1280.. Περιγραφή συσκευής Η μονάδα κατοικίας ανοικτής συνομιλίας ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα