7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5"

Transcript

1

2 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0 Ελληνικά Αναπόσπαστο τµήµα αυτών των οδηγιών χρήσης αποτελούν οι υποδείξεις για την ασφάλεια (738266) στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις για την ασφάλεια και τις οδηγίες χρήσης. Πίνακας περιεχοµένων Πληκτρολόγιο... 1 Ένδειξη (οθόνη)... 2 Χειρισµός ο επίπεδο λειτουργίας ο επίπεδο λειτουργίας (2 ο ) Πληροφορίες χρήστη Τεχνικά χαρακτηριστικά Κωδικοί µηνυµάτων Leica DISTO plus Τηλέµετρο λέιζερ χειρός Συγχαρητήρια για την αγορά του Leica DISTO plus. Αναγνώριση προϊόντος Ο τύπος του µοντέλου του προϊόντος σας βρίσκεται στην µπροστινή πλευρά. Ο αριθµός σειράς βρίσκεται κάτω από το τελικό εξάρτηµα. Μεταφέρετε αυτά τα στοιχεία στις οδηγίες χρήσης και αναφέρετε πάντα αυτά τα στοιχεία, όταν απευθύνεστε στην αντιπροσωπεία µας ή στο τµήµα σέρβις. Τύπος: Leica DISTO plus... Αρ. σειράς:... Ηµεροµηνία αγοράς:... ιεθνής εγγύηση κατασκευαστή Η Leica Geosystems προσφέρει στον αρχικό αγοραστή για τις συσκευές Leica DISTO plus δύο (2) χρόνια εγγύηση. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση Σε περίπτωση ελατωµατικού προιόντος απευθυνθείτε στον πωλητή σας. Σύµβολα που χρησιµοποιούνται Τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στις παρούσες οδηγίες χρήσης έχουν την ακόλουθη σηµασία: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος από τη χρήση ή από ακατάλληλη χρήση, ο οποίος µπορεί να επιφέρει σοβαρές σωµατικές βλάβες ή θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος από τη χρήση ή από ακατάλληλη χρήση, ο οποίος µπορεί να επιφέρει µόνο µικρές σωµατικές βλάβες, αλλά σηµαντικές υλικές ζηµιές, ζηµιές σε περιουσιακά στοιχεία ή στο περιβάλλον. Πληροφορίες για τη χρήση, που βοηθούν το χρήστη να χρησιµοποιεί τεχνικά σωστά και αποτελεσµατικά το προϊόν. Πληκτρολόγιο Το Leica DISTO plus έχει δύο επίπεδα λειτουργίας. Στο επίπεδο 1 υπάρχουν όλες οι άµεσες λειτουργίες, όπως π.χ. άνοιγµα/κλείσιµο της συσκευής, +/- κτλ. Στο επίπεδο 2 πραγµατοποιείται η µεταφορά δεδοµένων και η διαχείρηση του λογισµικού. Πατήστε το για εναλλαγή των επιπέδων λειτουργίας. Το εµφανίζεται στην οθόνη. de 1 Πληκτρολόγιο

3 de D5-Z1 1ο επίπεδο λειτουργίας 1 Μέτρηση απόστασης, 10 Μενού Tracking 2 2ο επίπεδο λειτουργίας 11 Φωτισµός 1 ή 2 3 Επίπεδο αφετηρίας 12 Πολλαπλασιασµός [ x ]/ µέτρησης Χρονοδιακόπτης 4 Εµβαδά, όγκοι 13 Πλήκτρο ενεργοποίησης, απενεργοποίησης 5 Μέτρηση 14 Μηδενισµός 6 min.-, max.-tracking 15 Μνήµη, Stack 7 Bluetooth ON/OFF 16 Ίσον, Enter 8 Συναρτήσεις 17 µείον [ - ] Πυθαγόρας 9 συν [ + ] ο επίπεδο λειτουργίας 18 delete (διαγραφή) 23 Κατεύθυνση επάνω 19 ter (επιβεβαίωση) 24 Κατεύθυνση κάτω 20 Κατεύθυνση αριστερά 25 Κατεύθυνση δεξιά επάνω κάτω 21 Κατεύθυνση αριστερά 26 Κατεύθυνση δεξιά 22 Κατεύθυνση αριστερά 27 Κατεύθυνση δεξιά κάτω επάνω Ένδειξη (οθόνη) Λέιζερ "οn" 2 Επίπεδο αφετηρίας µέτρησης (µπροστά/ τρίποδας/πίσω) D5-Z2 3 Πληροφορίες 4 Bluetooth on/off 5 Ένδειξη µαθηµατικών τελεστών ή/και προσήµων 6 Βασική ένδειξη (π.χ. µετρηµένη απόσταση) 7 Μέτρηση απόστασης 8 Tracking 9 Εµβαδόν/όγκος 10min. Tracking 11max. Tracking 12Συναρτήσεις Πυθαγόρα 13Συνάρτηση Πυθαγόρα µε µερικό ύψος 14Μονάδες µέτρησης µε εκθέτες (²/ ³) 15Σύµβολο χρόνου για την χρονοκαθυστέρηση 16Αποθήκευση σταθερών 17Επικοινωνείστε µε το service 183 πρόσθετες ενδείξεις (π.χ. ενδιάµεσες τιµές) 19(SET) Πραγµατοποίηση ρυθµίσεων 20(RESET) Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων 21Ένδειξη µπαταρίας 222ο επίπεδο λειτουργίας on 23Ανάκληση αποθηκευµένων σταθερών (µεγ. 10) 24Ανάκληση τελευταίων 15 τιµών 25Φωτισµός (on/ off) 26Μπιπ (on/ off) 27Ρύθµιση µετατόπισης Ένδειξη (οθόνη) 2

4 Χειρισµός Τοποθέτηση/αντικατάσταση µπαταριών 1 Πιέστε το κλιπ ασφάλισης και σπρώξτε το κάλυµµα προς τα δεξιά. D5-Z3 2 Ανοίξτε το καπάκι, αντικαταστήστε τις µπαταρίες. Εµφανίζεται στην οθόνη σε περίπτωση πολύ χαµηλής τάσης µπαταρίας. Τύπος µπαταρίας, βλέπε κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά. Τοποθετήστε τις µπαταρίες µε σωστή πολικότητα. Χρησιµοποιήστε µόνο αλκαλικές µπαταρίες. 3 Σπρώξτε το κάλυµµα προς τα µέσα µέχρι να το ακούσετε να ασφαλίζει. 1ο επίπεδο λειτουργίας Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Leica DISTO plus Πατήστε σύντοµα. Τα εικονίδια φωτισµού, τάσης µπαταρίας και βοµβητή εµφανίζονται µέχρι να πατήσετε το πλήκτρο µια φορά. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή από οποιοδήποτε σηµείο του µενού. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόµατα µετά από 90 δευτερόλεπτα, εφόσον δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο σε αυτό το χρονικό διάστηµα. Πιθανή ανεπιθύµητη απενεργοποίηση της σύνδεσης µεταφοράς δεδοµένων Bluetooth εµποδίζεται µε ειδικά µέτρα (βλέπε σελίδα 10). Πλήκτρο µηδενισµού Το πλήκτρο µηδενισµού επαναφέρει τη συσκευή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας (Normal Mode), δηλ. την επαναφέρει στο µηδέν (=Clear). Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο πριν όσο και µετά από µέτρηση/ υπολογισµό. Από την κατάσταση λειτουργίας µενού µεταβαίνει σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Στη διάρκεια µιας λειτουργίας (εµβαδόν, όγκος ή Πυθαγόρας) υπάρχει η δυνατότητα σταδιακής διαγραφής ή εκ νέου µέτρησης των επιµέρους µετρήσεων. Στις ρυθµίσεις του mu, το πρόγραµµα τερµατίζει, εάν δεν είναι πατηµένα τα πλήκτρα ίσον (=) και Enter. Φωτισµός Πατήστε σύντοµα. Ο φωτισµός ανάβει ή σβήνει, πατώντας µία φορά το πλήκτρο. Ο φωτισµός σβήνει µετά από 30 δευτερόλεπτα, εφόσον δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο. Ρύθµιση αφετηρίας επιπέδου µέτρησης Πατήστε επαναληπτικά µέχρι να εµφανιστεί το επιθυµητό επίπεδο µέτρησης. de 3 Χειρισµός

5 de υνατές ρυθµίσεις Πατώντας δεύτερη φορά, ενεργοποιείται η µέτρηση απόστασης. Στη συνέχεια το αποτέλεσµα εµφανίζεται αµέσως στην επιλεγµένη µονάδα µέτρησης. συσκευή είναι ενεργοποιηµένη, αλλά όχι το λέιζερ, τότε βρισκόµαστε σε "κανονική κατάσταση λειτουργίας". Εάν το λέιζερ είναι ενεργοποιηµένο, τότε βρισκόµαστε σε "κατάσταση λειτουργίας στόχευσης". Μέτρηση από επίπεδες επιφάνειες Συνεχής µέτρηση (Tracking) Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη. Η συνεχής µέτρηση αρχίζει και εµφανίζεται το τρέχον αποτέλεσµα. Πατήστε, για να τερµατίσετε το Tracking. Στην οθόνη εµφανίζεται το τελευταίο αποτέλεσµα. Παράδειγµα: χάραξη απόστασης. Μπροστά Τρίποδας Πίσω D5-Z4 Στην πίσω πλευρά της συσκευής υπάρχει ένα σπείρωµα φωτογραφικού τρίποδα 1/4" για τον τρίποδα Η ρύθµιση παραµένει µέχρι να αλλάξει το επίπεδο µέτρησης και να απενεργοποιηθεί η συσκευή αυτόµατα ή χειροκίνητα. Βασική ρύθµιση: επίπεδο µέτρησης πίσω Μέτρηση Μέτρηση απόστασης Πατήστε, το λέιζερ ενεργοποιείται, η συσκευή βρίσκεται σε "κατάσταση λειτουργίας στόχευσης". Για σταθερή µέτρηση, περιστρέψτε το περιστρεφόµενο πόδι κατά 90. Μέτρηση από γωνίες D5-Z5 D5-Z6 D5-Z7 Μόνιµη λειτουργία λέιζερ Πατήστε µέχρι να ακούσετε ένα µακρόσυρτο "µπιπ". Το λέιζερ έχει ενεργοποιηθεί πλέον µόνιµα. Με κάθε επιπρόσθετο πάτηµα πραγµατοποιείται και µια µέτρηση απόστασης. Πατήστε, για να τερµατίσετε τη µόνιµη λειτουργία λέιζερ. 1ο επίπεδο λειτουργίας 4

6 Λειτουργία χρονοκαθυστέρησης Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας στόχευσης. Κρατήστε το πατηµένο, µέχρι να επιτευχθεί η επιθυµητή χρονοκαθυστέρηση (µεγ. 60 δευτερόλεπτα). εµφανίζεται στην οθόνη. Αφήνοντας το πλήκτρο εµφανίζονται τα δευτερόλεπτα που αποµένουν (π.χ. 59, 58, 57...) µέχρι τη µέτρηση. Η αρίθµηση των τελευταίων 5 δευτερολέπτων συνοδεύεται από "µπιπ". Μετά το τελευταίο "µπιπ" διεξάγεται η µέτρηση και εµφανίζεται η τιµή της µέτρησης. Παράδειγµα: µέτρηση χωρίς πάτηµα κάποιου πλήκτρου. D5-Z8 Υπολογισµοί Εµβαδόν Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη.η πλευρά που πρόκειται να µετρηθεί αναβοσβήνει. ιενεργήστε 2 µετρήσεις (Μ x Π). Το αποτέλεσµα και τα δύο µερικά αποτελέσµατα εµφανίζονται στην οθόνη. Όγκος Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη.η πλευρά που πρόκειται να µετρηθεί αναβοσβήνει. Εκτελέστε 3 µετρήσεις (Μ x Π x Υ). Το αποτέλεσµα και τα τρία µερικά αποτελέσµατα εµφανίζονται στην οθόνη. Μενού/ Ρυθµίσεις Το µενού επιτρέπει ελεύθερα επιλεγόµενες ρυθµίσεις, οι οποίες διατηρούνται µετά την απενεργοποίηση. Οι λειτουργίες πραγµατοποιούνται ατέρµονα µεταξύ τους (κυλιόµενος τρόπος λειτουργίας). Πατήστε, για να εναλλάξετε λειτουργίες. D5-Z9 1 Μέτρηση µε προσαυξήσεις/µειώσεις ανοχών (µετατόπιση) 2 Επιλογή µονάδας µέτρησης 3 Μπιπ (ηχητική ένδειξη) 4 Μηδενισµός (επαναρύθµιση) Εµφάνιση µενού: Πατήστε, µέχρι να εµφανιστεί το επιθυµητό σηµείο του µενού ή µετακινηθείτε µε το πλήκτρο [+ / -] ανάµεσα στα διάφορα σηµεία µενού. Επιβεβαιώστε την επιλογή, ενεργοποιήστε το σηµείο του µενού. ή αλλάξτε µε το πλήκτρο [+ / -] τις ρυθµίσεις όπως επιθυµείτε. de 5 1ο επίπεδο λειτουργίας

7 de Επιβεβαιώστε τη ρύθµιση, επιστροφή στην κανονική κατάσταση λειτουργίας. Και εδώ µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το "Clear Entry" (π.χ. για να διαγράψετε κάποια επιλογή). Επιλογή µονάδας µέτρησης (µενού) Μονάδες µέτρησης προς επιλογή: m (mm) = m /16 = 1 / 16 m (cm) = 0.00 m in = 0.0 in ft = 0.00 ft in 1/16 = 0 1 / in 16 ft in 1/16 = / ft in 16 Μέτρηση µε προσαυξήσεις ανοχών (µενού) Εµφάνιση σηµείου µενού. D5-Z10 αυτή η ένδειξη αναβοσβήνει στην οθόνη. Με το πλήκτρο [+ / -] ρυθµίστε την επιθυµητή ανοχή (=µετατόπιση του επιπέδου µέτρησης) (π.χ m). Για γρήγορη ρύθµιση, κρατήστε το πλήκτρο πατηµένο. Για µεγαλύτερες µεταβάσεις, κρατήστε το πλήκτρο περισσότερο πατηµένο. Η ανοχή µπορεί να είναι θετική (αύξηση) ή αρνητική (µείωση)! Επιβεβαιώστε τη ρύθµιση. Εµφανίζεται µόνιµα στην οθόνη εάν η ανοχή είναι 0. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης εµφανίζονται λαµβάνοντας υπόψη το offset. Με αυτήν τη λειτουργία µπορείτε για παράδειγµα να µετρήσετε ακανόνιστα σχήµατα! Ακολουθήστε οπωσδήποτε τον κανόνα: µετά από µέτρηση ακανόνιστου σχήµατος πρέπει πάντοτε να ρυθµίζετε το Leica DISTO plus σε offset 0.000: εµφανίστε τη λειτουργία όπως περιγράφεται, Πατήστε Επιβεβαιώστε τη λειτουργία. Μετά από ρύθµιση, αλλαγή ρυθµίσεων διεξάγετε οπωσδήποτε δοκιµαστική µέτρηση. Επανάληψη ρυθµίσεων (µενού) Εµφάνιση σηµείου µενού. Αναβοσβήνει στην οθόνη. Με το πλήκτρο [+ / -] επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να µηδενιστούν. Μπορείτε να επιλέξετε: Stack/ Μνήµη Πρόσκαιρα και σταθερά Εάν στην οθόνη εµφανίζονται πρόσθετα σύµβολα όπως π.χ. µονάδες µέτρησης, µηδενίζονται οι ακόλουθες τιµές: Offset (=0), µπιπ (On) και µονάδες µέτρησης (µέτρα) Μηδενίζονται τα επιλεγµένα στοιχεία, επιστροφή στην κατάσταση λειτουργίας µέτρησης. Αποθήκευση τιµών (σταθερά) Μετρήστε/υπολογίστε την επιθυµητή τιµή (π.χ. ύψος δωµατίου, εµβαδόν, όγκος). Πατήστε παρατεταµένα. Αναβοσβήνει στην οθόνη. Με το πλήκτρο [+ / -] προσαρµόστε την τιµή όπως επιθυµείτε (π.χ. από 2.297m στα 2.300m). 1ο επίπεδο λειτουργίας 6

8 Για µεγαλύτερες µεταβάσεις, κρατήστε το πλήκτρο περισσότερο πατηµένο. Πατήστε για να προσαρµόσετε τη διάσταση (²/³). Η ρύθµιση είναι δυνατή µόνο σε m, m² και m³ ή ft, ft² και ft³. Επιβεβαίωση και ένα αριθµός (=θέση µνήµης) αναβοσβήνει. Εµφάνιση πρόσφατων τιµών µέτρησης (Stack) Πατήστε σύντοµα 2 φορές και εµφανίζεται η τελευταία τιµή στην οθόνη. Με το πλήκτρο [+ / -] επιλέξτε την επιθυµητή τιµή (µεγ. 15!). Επιβεβαιώστε, η τιµή είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω χρήση (π.χ. υπολογισµός εµβαδού). Tracking - Minimum Ενεργοποιήστε τη συνεχή µέτρηση µε ένα σύντοµο πάτηµα. Περιστρέψτε το Leica DISTO plus γύρω από το σηµείο στόχευσης. Σταµατήστε τη συνεχή µέτρηση. Εµφανίζεται η µικρότερη µετρηµένη διάσταση (π.χ m = ύψος δωµατίου). Οι δύο επιφάνειες (π.χ. δάπεδο/ οροφή, τοίχοι) πρέπει να είναι σχεδόν παράλληλες. Tracking - Maximum de Με το πλήκτρο [+ / -] επιλέξτε θέση µνήµης (1-10). Αποθήκευση τιµής. Επανεµφάνιση σταθεράς Πατήστε σύντοµα. και το περιεχόµενο της πρώτης µνήµης σταθερών εµφανίζεται στην οθόνη (π.χ m). Με το πλήκτρο [+ / -] επιλέξτε την επιθυµητή µνήµη (1 έως 10). Επιβεβαιώστε, η τιµή είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω χρήση (π.χ. υπολογισµός εµβαδού) ή D5-Z11 Υπολογισµός ελάχιστης διάστασης, π.χ. ύψος οροφής, χωρίς να απαιτείται ευθυγράµµιση σε ορθή γωνία. Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη. Με το Leica DISTO plus σκοπεύστε κατά προσέγγιση το σηµείο στόχευσης. Υπολογισµός µέγιστης διάστασης, π.χ. για να υπολογίσετε τη διαγώνιο (ενός δωµατίου). Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη. Με το Leica DISTO plus σκοπεύστε κατά προσέγγιση το σηµείο στόχευσης. D5-Z12 7 1ο επίπεδο λειτουργίας

9 de Ενεργοποιήστε τη συνεχή µέτρηση µε ένα σύντοµο πάτηµα. Μετακινήστε το Leica DISTO plus αργά προς τα δεξιά/ αριστερά πέρα από τη γωνία. Σταµατήστε τη συνεχή µέτρηση. Εµφανίζεται η µεγαλύτερη µετρηµένη διάσταση (π.χ m = διαγώνιος δωµατίου). Λειτουργίες υπολογισµού Μερικά ύψη, µερικές αποστάσεις Πραγµατοποιήστε µέτρηση. Πρόσθεση µε το πλήκτρο [ + ] / αφαίρεση µε το πλήκτρο [ - ]. Πραγµατοποιήστε επιπρόσθετη µέτρηση. = Αποτέλεσµα Με τον ίδιο τρόπο υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης αλυσιδωτών µετρήσεων (= διάφορες µετρήσεις µήκους) καθώς και αθροισµάτων από εµβαδά/ όγκους. Στη διάρκεια όλων των υπολογισµών, υπάρχει η δυνατότητα "µηδενισµού", εφόσον η λειτουργία δεν έχει ολοκληρωθεί! Πολλαπλασιασµός Πραγµατοποιήστε µέτρηση (π.χ m). Πολλαπλασιασµός µε το πλήκτρο [ x ]. Επιπρόσθετη µέτρηση (π.χ m). = Εµβαδόν (π.χ m²) Μετά τον υπολογισµό του εµβαδού, υπάρχει η δυνατότητα υπολογισµού του όγκου µε έναν επιπρόσθετο πολλαπλασιασµό. Η λειτουργία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό εµβαδών ή όγκων µε επιµέρους µερικά ύψη / µερικές αποστάσεις. ιπλασιασµός τιµής µέτρησης Μπορεί να πραγµατοποιηθεί µε εύκολο τρόπο διπλασιασµός της τιµής µέτρησης, π.χ. για τον υπολογισµό της περιµέτρου ενός δωµατίου: Πραγµατοποιήστε µέτρηση. Πρόσθεση µε το πλήκτρο [ + ]. Πραγµατοποιήστε επιπρόσθετη µέτρηση. = Άθροισµα (=ηµίσια περίµετρος) Με το πλήκτρο [ + ] επανάληψη, διπλασιασµός τιµής µέτρησης. = Άθροισµα (= περίµετρος) Πυθαγόρας, µέτρηση ύψους/ πλάτους D5-Z13 Πρέπει να ακολουθείτε οπωσδήποτε τη σειρά των µετρήσεων! Και τα τρία (δύο) σηµεία πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κάθετη (οριζόντια) ευθεία στο επίπεδο του τοίχου! Σε κάθε µία από τις µετρήσεις απόστασης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε: µια απλή µέτρηση απόστασης, µια τιµή από το Stack/ τη µνήµη ή µια µέτρηση µε χρονοκαθυστέρηση. Σε µικρές αποστάσεις στόχευσης και µε καλή οπισθόπλευρη στήριξη είναι αρκετή για µηχανική ευθυγράµµιση. Πετυχαίνετε καλύτερα αποτελέσµατα όταν περιστρέφετε το Leica DISTO plus γύρω από ένα σταθερό σηµείο (πίσω ακµή, σηµείο σπειρώµατος) όταν στη διαδικασία αυτή ο άξονας της δέσµης του 1ο επίπεδο λειτουργίας 8

10 λέιζερ διέρχεται από αυτό το σηµείο. Για αυτόν το λόγο µην τοποθετείτε απλώς το Leica DISTO plus χωρίς αντάπτορα στο φωτογραφικό τρίποδα - σε αυτό το σηµείο ο άξονας της δέσµης λέιζερ βρίσκεται περ. 70 έως 100 mm ψηλότερα από το κέντρο περιστροφής, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές αποκλίσεις ύψους κατά τις µετρήσεις. Προσδιορισµός µε δύο σηµεία Για την εκτίµηση ύψους/ πλάτους κτιρίων. Ιδιαίτερα ωφέλιµη είναι η µέτρηση από όρθια θέση (χωρίς σκύψιµο), όταν το ύψος προσδιορίζεται µε δύο ή τρεις αποστάσεις. Λήψη τιµής. Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη, το λέιζερ είναι ενεργοποιηµένο και αναβοσβήνει το "1 ---". Σκοπεύστε το επάνω σηµείο (1). Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση. Μην κουνάτε! Εµφανίζεται στην οθόνη και αναβοσβήνει το "2---". Τοποθετήστε το Leica DISTO plus σχεδόν σε οριζόντια θέση (2). Πατήστε, για να πραγµατοποιήσετε συνεχή µέτρηση. Περιστρέψτε το Leica DISTO plus γύρω από το ιδανικό σηµείο µέτρησης. Σταµατήστε τη συνεχή µέτρηση. Εµφανίζεται το ύψος, το πλάτος από δύο µετρήσεις (Πυθαγόρας). Προσδιορισµός µε 3 σηµεία Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη, το λέιζερ είναι ενεργοποιηµένο και αναβοσβήνει το "1 ---". Σκοπεύστε το επάνω σηµείο (1). Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση. Μην κουνάτε! Λήψη τιµής. Εµφανίζεται στην οθόνη και αναβοσβήνει το "2---". Τοποθετήστε το Leica DISTO plus σχεδόν σε οριζόντια θέση (2). Πατήστε, για να πραγµατοποιήσετε συνεχή µέτρηση. Περιστρέψτε το Leica DISTO plus γύρω από το ιδανικό σηµείο µέτρησης. Σταµατήστε τη συνεχή µέτρηση. Λαµβάνεται η τιµή και στην οθόνη αναβοσβήνει το "3 ---". Σκοπεύστε το κάτω σηµείο (3). Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση. Μην κουνάτε! Εµφανίζεται το ύψος/το πλάτος από τρεις µετρήσεις (Πυθαγόρας). de 9 1ο επίπεδο λειτουργίας

11 de Προσδιορισµός ενός µερικού ύψους µε 3 σηµεία Προσδιορισµός ύψους µεταξύ σηµείου 1 και σηµείου 2 µε τρία σηµεία µέτρησης. Πατήστε µέχρι αυτή η ένδειξη να εµφανιστεί στην οθόνη, το λέιζερ είναι ενεργοποιηµένο και αναβοσβήνει το "1 ---". Σκοπεύστε το επάνω σηµείο (1). Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση. Μην κουνάτε! Λαµβάνεται η τιµή και στην οθόνη αναβοσβήνει το "2 ---". Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση. Μην κουνάτε! Λήψη τιµής. Εµφανίζεται στην οθόνη και αναβοσβήνει το "3---". Πατήστε, για να πραγµατοποιήσετε συνεχή µέτρηση. Περιστρέψτε το Leica DISTO plus γύρω από το ιδανικό σηµείο µέτρησης. Ολοκληρώστε τη συνεχή µέτρηση, εµφανίζεται το ύψος και το πλάτος µεταξύ των σηµείων 1 και 2 (Πυθαγόρας). 2ο επίπεδο λειτουργίας (2 ο ) Μόνο µε το δεύτερο επίπεδο ενεργοποιηµένο µπορεί να γίνει µεταφορά τιµών µέτρησης ή διόρθωσή τους µε το Leica DISTO plus. Το είδος και το πλήθος των λειτουργιών που είναι ενεργοποιηµένες στο δεύτερο επίπεδο λειτουργίας εξαρτάται από το λογισµικό που χρησιµοποιείται. Ενεργοποίηση Bluetooth Πατήστε σύντοµα. Όταν είναι ενεργοποιηµένο το Bluetooth εµφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο Bluetooth. Η σύνδεση για µεταφορά δεδοµένων πρέπει να δηµιουργηθεί από το λογισµικό εφαρµογών από το Pocket PC ή PC. Όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία, αναβοσβήνει το εικονίδιο Bluetooth. Εάν εντός 120 δευτερολέπτων µετά την ενεργοποίηση του Bluetooth δε γίνει σύνδεση µε το Pocket PC ήpc, απενεργοποιείται αυτόµατα το Bluetooth. Όταν πραγµατοποιηθεί η σύνδεση µεταφοράς δεδοµένων και δε γίνει µεταφορά δεδοµένων για πάνω από 5 λεπτά, το Bluetooth απενεργοποιείται αυτόµατα και µετά από ακόµη 90 δευτερόλεπτα απενεργοποιείται και το Leica DISTO plus. Απενεργοποίηση Bluetooth Για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth, µεταβαίνετε προηγουµένως πάντα στο πρώτο επίπεδο λειτουργίας. Πατήστε σύντοµα. Το Bluetooth έχει απενεργοποιηθεί όταν δεν εµφανίζεται πλέον το εικονίδιο. Στο δεύτερο επίπεδο δεν µπορείτε να απενεργοποιήσετε το Bluetooth πατώντας το πλήκτρο Bluetooth. Αυτό αποτελεί ένα µέτρο ασφαλείας από ακούσια διακοπή της σύνδεσης Bluetooth. Πριν απενεργοποιήσετε το Leica DISTO plus, πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε προηγουµένως τη λειτουργία Bluetooth. 2ο επίπεδο λειτουργίας (2 ο ) 10

12 Τα βέλη κατεύθυνσης µετακίνηση του κέρσορα σε κάποιο λογισµικό (π.χ. Excel). Μετάδοση της τιµής µέτρησης Επιβεβαίωση (ή διαγραφή) µιας µεταδοθείσας τιµής µέτρησης de Πατήστε σύντοµα το πλήκτρο κατεύθυνσης, στην οθόνη του Pocket PC/ PC σχεδιάζεται µια λεπτή γραµµή, υπό κλίµακα. D5-Z14 Τα οκτώ πλήκτρα στην κάτω περιοχή του πεδίου χειρισµού του Leica DISTO plus χρησιµεύουν ταυτόχρονα στον προσδιορισµό της κατεύθυνσης (σε ορθή γωνία και διαγώνια) κατά τη δηµιουργία ενός σχεδίου διαστάσεων. Πραγµατοποιήστε όπως συνήθως τη µέτρηση (έχετε πρόσβαση σε αυτό το πλήκτρο παρόλο που είναι ενεργοποιηµένο το δεύτερο επίπεδο λειτουργίας), η τιµή µέτρησης εµφανίζεται στην οθόνη. Από τα πλήκτρα κατεύθυνσης επιλέξτε εκείνα που αντιστοιχούν στην διεύθυνση στο σχέδιο του δωµατίου. Όταν πατήσετε το πλήκτρο κατεύθυνσης, µεταδίδεται η απόσταση µε διάσταση και κατεύθυνση στο δέκτη των δεδοµένων (Pocket PC ή PC). Ανάλογα µε το διαθέσιµο λογισµικό, αυτή η λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τη D5-Z15 D5-Z16 Πατήστε σύντοµα, για να επιβεβαιώσετε τη σωστά σχεδιασµένη διαδροµή. Η διαδροµή εµφανίζεται ως παχιά γραµµή µε τη διάσταση της απόστασης Πατήστε σύντοµα, για να διαγράψετε µια λάθος σχεδιασµένη διαδροµή. Εάν η τιµή µέτρησης υπάρχει ακόµη στην οθόνη του Leica DISTO plus, µπορείτε να την αποστείλετε ξανά πατώντας το σωστό πλήκτρο κατεύθυνσης. Επιπρόσθετες δυνατότητες, ανάλογα µε το εγχειρίδιο του λογισµικού που χρησιµοποιείται. Κατά τη µεταφορά δεδοµένων Όσο δεν επιβεβαιώνεται η επιτυχής µεταφορά δεδοµένων από το Pocket PC/ PC, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί νέα µέτρηση. 11 2ο επίπεδο λειτουργίας (2 ο )

13 de Εµφανίζεται και αναβοσβήνει το "240" στην οθόνη, εάν µετά από 2 δευτερόλεπτα δεν πραγµατοποιηθεί µεταφορά δεδοµένων. Πατήστε σύντοµα, για να επιβεβαιώσετε την ένδειξη. Επαναλάβετε τη µέτρηση και τη µετάδοση. Παρατήρηση για το λογισµικό Το δωρεάν παρεχόµενο λογισµικό "plus-draft und plus-xl" χρησιµεύει αποκλειστικά και µόνο για την παρουσίαση των δυνατοτήτων χρήσης του Leica DISTO plus και είναι σχεδιασµένο µόνο για ένα πολύ περιορισµένο τοµέα εφαρµογών (γεωµετρία δαπέδων ή οροφών δωµατίων και µετάδοση δεδοµένων σε ένα πεδίο Excel). Η Leica Geosystems δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση για το δωρεάν λογισµικό και για τις λειτουργίες του και δε διασφαλίζει για µελλοντικές εφαρµογές καµία επιπρόσθετη δυνατότητα λειτουργίας του λογισµικού από ό,τι την υπάρχουσα και αποποιείται κάθε είδους ευθύνη που απορρέει από τη χρήση του δωρεάν λογισµικού. Η Leica Geosystems δεν είναι υποχρεωµένοι ούτε για διορθώσεις στο λογισµικό µε τα λεγόµενα patch ή updat ούτε και για την ανάπτυξη πρόσθετων λειτουργιών, δηλ. για τα λεγόµενα upgrad. Στην ιστοσελίδα µας µπορείτε να βρείτε εταιρείες παροχής εµπορικών πακέτων λογισµικού για διάφορους τοµείς εφαρµογών. Πληροφορίες χρήστη Εµβέλεια Στο φως της ηµέρας (στην ύπαιθρο) εργάζεστε πάντα µε οφθαλµοσκόπιο λέιζερ (βλέπε σελίδα 13). Εάν απαιτείται, φροντίστε για τη σκίαση του σηµείου σκόπευσης. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιµοποιήστε ανακλαστικό στόχο. Αυξηµένη εµβέλεια: Τη νύχτα, σε σκιερή επιφάνεια σκόπευσης και στη δύση του ηλίου. Μειωµένη εµβέλεια / αυξηµένος χρόνος µέτρησης: Σε µατ, σκούρες επιφάνειες (και σε φυτά και δένδρα) µπορεί να µειωθεί η εµβέλεια και να αυξηθεί ο χρόνος µέτρησης. Ανώµαλες επιφάνειες Σε ανώµαλες επιφάνειες (π.χ. χοντρός σοβάς), η µέτρηση γίνεται στο κέντρο της πεφωτισµένης επιφάνειας. Για να µη µετράτε στους αρµούς του σοβά: Χρησιµοποιήστε ανακλαστικό στόχο, 3M "Post-" ή χαρτόνι. ιαφανείς επιφάνειες Για να αποφεύγετε σφάλµατα µέτρησης, µη µετράτε άχρωµα υγρά (π.χ. νερό), µη σκονισµένο γυαλί, styropor ή παρόµοιες ηµιδιαπερατές επιφάνειες. Σε άγνωστα υλικά ή υγρά, εκτελέστε δοκιµαστική µέτρηση. Κατά τη σκόπευση µέσα από τζάµια ή όταν υπάρχουν περισσότερα αντικείµενα στη γραµµή µέτρησης, µπορεί να παρουσιαστούν εσφαλµένες µετρήσεις. Βρεγµένες, λείες και στιλβωµένες επιφάνειες 1 Κατά τη σκόπευση υπό "επίπεδη" γωνία, η δέσµη του λέιζερ εκτρέπεται. Το Leica DISTO plus µπορεί να λάβει πολύ αδύναµο σήµα (µήνυµα σφάλµατος 255). 2 Κατά τη σκόπευση υπό ορθή γωνία, το Leica DISTO plus µπορεί να λάβει πολύ δυνατό σήµα (µήνυµα σφάλµατος 256). Κεκλιµένες, στρογγυλές επιφάνειες Μπορούν να µετρηθούν µε το λέιζερ. Προϋπόθεση: αρκετός χώρος στην επιφάνεια σκόπευσης για την κουκκίδα του λέιζερ. Πληροφορίες χρήστη 12

14 Χρήση ανακλαστικών στόχων Σε περίπτωση πολύ αδύναµου σήµατος (e 255), πολύ τραχιών επιφανειών, επιφανειών µε κακή αντανάκλαση ή σε αποστάσεις στόχευσης την ηµέρα µεγαλύτερες από 30 µέτρα, χρησιµοποιείτε ανακλαστικό στόχο (DIN C6) ή (DIN A4): Λευκή επιφάνεια: µέχρι περ. 30 m Καφέ επιφάνεια: από περ. 30m έως 200 m Μέτρηση στην ύπαιθρο Το Leica DISTO plus διαθέτει έναν ενσωµατωµένο προσοφθάλµιο µε µεγέθυνση 2x. Σε µετρήσεις σε απόσταση µεγαλύτερη από 25 m, η κουκκίδα του λέιζερ βρίσκεται στο κέντρο του σηµαδιού αναζήτησης. Σε αποστάσεις κάτω από 25 m, η κουκκίδα του λέιζερ µετακινείται προς την άκρη του σηµαδιού αναζήτησης. Τεχνικά χαρακτηριστικά Ακρίβεια µέτρησης (2x τυποποιηµένη απόκλιση) Μικρότερη µονάδα ένδειξης Εµβέλεια (από τα περ. 30m, χρησιµοποιείτε πίνακα σκόπευσης) τυπ.: ± 1.5mm / µεγ.: ± 3mm* 1 mm** 0.2 m έως και 200 m Χρόνος µέτρησης dist / trc περ.4s / περ.1s κουκκίδας λέιζερ (σε απόσταση) 6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) Ενσωµατωµένο προσοφθάλµιο Φωτισµός Οθόνη πολλαπλών γραµµών Πολυλειτουργικό τελικό εξάρτηµα Λειτουργία χρονοκαθυστέρησης Αριθµοµηχανή Bluetooth Tracking Σταθερά 10 τιµές min.-/ max.-tracking. Πυθαγόρας Μνήµη (Stack) 15 τιµές Μπαταρία, Typ AA, 2x 1,5V έως και µετρήσεις *** (µόνο µε αλκαλικές µπαταρίες!) Προστασία από νερό και σκόνη IP54 κατά IEC529: ασφαλές στη βροχή, προστατευµένο από σκόνη ιαστάσεις και βάρος 172 x73 x 45 mm, 335g Ακρίβεια οριζοντίωσης 1 Εύρος θερµοκρασίας Αποθήκευση Λειτουργία -25 C έως +70 C (-13 F έως +158 F) -10 C έως +50 C (-14 F έως +122 F) * Η µέγιστη απόκλιση µπορεί να παρουσιαστεί σε δυσµενείς συνθήκες όπως έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή σε επιφάνεια στόχευσης µε πολύ αδύναµη αντανάκλαση. Σε αποστάσεις µεγαλύτερες από 30m µπορεί - εφόσον δε χρησιµοποιείτε ανακλαστικός στόχος - η µέγιστη απόκλιση να αυξηθεί κατά ± 0.1mm/m έως τα ± 10mm. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση ** Από τα 100m οι µονάδες µέτρησης εµφανίζονται σε cm. *** Μειωµένη στη λειτουργία Bluetooth. de D5 Z_telcop 13 Τεχνικά χαρακτηριστικά

15 de Κωδικοί µηνυµάτων Μηνύµατα σφάλµατος εµφανίζεται µαζί µε αριθµό µηνύµατος στην οθόνη. Αρ. µηνύµα Αιτία τος 203 Λανθασµένη σειρά µέτρησης στη µέτρηση Πυθαγόρας 204 Λάθος στον υπολογισµό 240 Σφάλµα στη µεταφορά δεδοµένων 252 Θερµοκρασία πολύ υψηλή, πάνω από 50 C (µέτρηση) Αντιµετώπιση Πραγµατοποιήστε τη µέτρηση µε τη σωστή σειρά Επαναλάβετε τη διαδικασία Επαναλάβετε τη διαδικασία Αφήστε να κρυώσει η συσκευή 253 Θερµοκρασία πολύ Ζεστάνετε τη χαµηλή, κάτω από - συσκευή 10 C (µέτρηση) 255 Σήµα λήψης πολύ αδύναµο, χρόνος µέτρησης πολύ µεγάλος, απόσταση <200 mm Χρησιµοποιήστε ανακλαστικό στόχο χρόνος µέτρησης >10 δευτ. Αρ. µηνύµα Αιτία τος 256 Σήµα λήψης πολύ δυνατό Χρησιµοποιήστε ανακλαστικό στόχο (σωστή πλευρά 257 Λανθασµένη Χρησιµοποιήστε µέτρηση, πολύ φως ανακλαστικό στόχο φόντου 260 Η δέσµη λέιζερ διακόπηκε Επαναλάβετε τη µέτρηση Όλα τα υπόλοιπα µηνύµατα Αντιµετώπιση Ενηµερώστε το τµήµα σέρβις "Σύστηµα" Παρακαλούµε καλέστε σε αυτήν την περίπτωση τον έµπορό σας αναφέροντας τον αριθµό µηνύµατος. Εάν το µήνυµα συνεχίζει να εµφανίζεται ακόµη και µετά από πολλές ενεργοποιήσεις, η συσκευή σας είναι χαλασµένη. Φροντίδα Φροντίστε ιδίως τις οπτικές επιφάνειες µε την ίδια σχολαστικότητα που φροντίζετε τα γυαλιά, τη φωτογραφική µηχανή και τα κιάλια σας. Στη σελίδα µας στο διαδίκτυο θα βρείτε τις πιο ενηµερωµένες πληροφορίες: ηµοσιεύουµε τις διευθύνσεις των κατασκευαστών λογισµικού για συγκεκριµένα πεδία εφαρµογής. εν παρέχουµε ωστόσο κανενός είδους εγγύηση ούτε για την ορθότητα των στοιχείων ούτε και για τις επιδόσεις των προϊόντων λογισµικού. Για ειδικούς ανάπτυξης λογισµικού υπάρχει πρόσβαση στην oine περιγραφή θυρών διασύνδεσης Leica DISTO plus. ιατηρούµε το δικαίωµα αλλαγών (εικόνες, περιγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά). Κωδικοί µηνυµάτων 14

16 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Swzerland has be certified as being equipped wh a qualy system which meets the International Standards of Qualy Managemt and Qualy Systems (ISO standard 9001) and Environmtal Managemt Systems (ISO standard 14001). Total Qualy Managemt - Our commmt to total customer satisfaction Ask your local Leica Geosystems agt for more information about our TQM program. Pat. No. US 5,815,251 US 5,949,531 US 6,336,277 US 6,463,393 EP EP Printed in Swzerland - Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Swzerland Leica Geosystems AG CH-9435 Heerbrugg (Swzerland)

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ΕΣΩΤ. 1 V 10.10.08 07:15 Þ Μενού Πλήκτρα φορητού ακουστικού 1 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU Gigaset AS180/AS280 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: υπάρχουν νέα μηνύματα 4 AS180: h Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1 Ïδηγίες χρήσης Εµπορικά σήµατα Τα VAIO,, SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u Gigaset A380 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: όταν όταν υπάρχουν νέα μηνύματα 4 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

D-630 ZOOM FE-5500 X-600

D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Φωτογραφίστε και παίξτε! GR Βασικό Εγχειρίδιο Χρήσης Απολαύστε ακόµη περισσότερο τη µηχανή Τι µπορείτε να κάνετε µε αυτή τη µηχανή Χρήση της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO CORE Οδηγίες χρηςης

SUUNTO CORE Οδηγίες χρηςης SUUNTO CORE Οδηγίες χρηςης el 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ.................................................................... 5 Τύποι προφυλάξεων ασφαλείας:..................................... 5 Προφυλάξεις ασφαλείας:.............................................

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα 2-698-884-91(1) Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα σκληρού δίσκου Handycam 11 Ξεκινώντας 14 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E Easy Handycam 27 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύστημα εντοπισμού σκύλων με δέκτη GPS. 2011 Garmin Ltd. ή Θυγατρικές της

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύστημα εντοπισμού σκύλων με δέκτη GPS. 2011 Garmin Ltd. ή Θυγατρικές της ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Garmin Ltd. ή Θυγατρικές της Σύστημα εντοπισμού σκύλων με δέκτη GPS Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η μεταφορά, η διάδοση, η ηλεκτρονική λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του TABLET της εταιρείας μας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για να εξοικειωθείτε με τις πιο σημαντικές λειτουργίες της συσκευής. 1.)

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862 1862-29.960.02_22.03.2008.qxd 27.03.2008 13:24 Seite 1 GARDENA SK CZ PL H C 1030 plus Art. 1862 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Sterownik nawadniania Hasznбlati ъtmutatу Цntцzхkomputer Nбvod k pouћitн Zavlaћovacн

Διαβάστε περισσότερα