Αντινεοπλασµατικά Φάρµακα που έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ µε Εθνική ιαδικασία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντινεοπλασµατικά Φάρµακα που έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ µε Εθνική ιαδικασία."

Transcript

1 Αντινεοπλασµατικά Φάρµακα που έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ µε Εθνική ιαδικασία. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Γ.Ε.: Γ55/534/ ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφο του ΕΟΦ µε αρ.πρωτ / Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου του ΕΟΦ, µε το οποίο µας διαβιβάστηκαν οι Περιλήψεις Χαρακτηριστικών Προϊόντων (Π.Χ.Π), των αντινεοπλασµατικών φαρµάκων που έχουν εγκριθεί µε Εθνική διαδικασία σας αποστέλλουµε: α) σχετική ενηµερωτική επιστολή του ΕΟΦ και β) αποσπάσµατα των (Π.Χ.Π.) µε τις θεραπευτικές ενδείξεις αυτών

2 Κύριοι, Επειδή παρατηρείται συχνά σύγχυση σχετικά µε τους όρους χορήγησης αντινεοπλασµατικών φαρµακευτικών προϊόντων σας ενηµερώνουµε τα ακόλουθα: Για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φαρµακευτικών Προϊόντων και τη συνακόλουθη έγκριση της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος (Π.Χ.Π. ή SPC) εφαρµόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες: - Εθνική ιαδικασία, στην οποία η Π.Χ.Π. διαµορφώνεται και εγκρίνεται από τις Υπηρεσίες του ΕΟΦ. - Αµοιβαία ιαδικασία, στην οποία η Π.Χ.Π. διαµορφώνεται από τα Κράτη- Μέλη που συµµετέχουν από κοινού στην αξιολόγηση του αιτήµατος έγκρισης ή τροποποίησης και είναι ίδια σε όλα τα Κράτη - Μέλη. - Κεντρική ιαδικασία, στην οποία το αίτηµα αξιολογείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΜΕΑ) και χορηγείται µια έγκριση για όλα τα Κράτη-Μέλη. Επισηµαίνεται ότι τα φαρµακευτικά προϊόντα συνταγογραφούνται σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα στοιχεία των Π.Χ.Π. (π.χ. ενδείξεις, δοσολογία, τρόπος διάθεσης ). Με βάση τα στοιχεία του ΕΟΦ και την πολύτιµη υποστήριξη της Επιτροπής Ογκολογίας του Κ.Ε.Σ.Υ. διαµορφώθηκε πίνακας µε τα κυκλοφορούντα αντινεοπλασµατικά φαρµακευτικά προϊόντα, τα οποία έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ µε Εθνική ιαδικασία. Για τα προϊόντα αυτά που αναφέρονται στον πίνακα, οι εγκεκριµένες ενδείξεις αναφέρονται στις Π.Χ.Π. που έχει εκδώσει ο ΕΟΦ και έχουν πρόσφατα ανανεωθεί. Οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων των Π.Χ.Π. µπορεί να γίνει µόνο µετά από αίτηµα του υπεύθυνου κυκλοφορίας των φαρµακευτικών προϊόντων προς τον ΕΟΦ, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη τεκµηρίωση. Ο ΕΟΦ δεν µπορεί να τροποποιήσει µονοµερώς στοιχεία εγκεκριµένων Π.Χ.Π. φαρµακευτικών προϊόντων τα οποία έχουν εγκριθεί µε Αµοιβαία ή Κεντρική ιαδικασία. Για περιπτώσεις χορήγησης συνδυασµού δύο ή περισσοτέρων φαρµάκων σε θεραπευτικό σχήµα για την αντιµετώπιση νεοπλαµατικών παθήσεων, θα πρέπει να αναφέρεται στην εγκεκριµένη Π.Χ.Π. η δυνατότητα χορήγησης του προϊόντος στην συγκεκριµένη ένδειξη.

3 Για διευκόλυνση σας επισυνάπτεται ονοµαστικός κατάλογος εγκεκριµένα^ αντινεοπλασµατικών φαρµάκων µε Εθνική, Αµοιβαία ή Κεντρική ιαδικασία. Επίσης επισυνάπτονται Π.Χ.Π., φαρµάκων που έχουν εγκριθεί µε Εθνική ιαδικασία και έχουν πρόσφατα επικαιροποιηθεί. Αντίστοιχα µπορείτε να ενηµερωθείτε για τις Π.Χ.Π. εγκεκριµένων φαρµακευτικών προϊόντων µε Κεντρική ιαδικασία από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Μ.Ε.Α. (human medicines). Μπορείτε επίσης να ενηµερωθείτε για τις Π.Χ.Π. εγκεκριµένων φαρµακευτικών προϊόντων µε Αµοιβαία ιαδικασία από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΦ Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης ενός φαρµακευτικού προϊόντος σε ΜΗ εγκεκριµένη ένδειξη σαν compassionate use" (παρηγορητική χρήση) µετά από αίτηµα προς τον ΕΟΦ. Ιούλιος 2006 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΟΦ ΗΜ. ΒΑΓΙΩΝΑΣ

4 ΡΑΣΤΙΚΗ Anastrozole ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ AΠO TON ARIMIDEX Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Αντιµετώπιση προχωρηµένου καρκίνου του µαστού σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες. Η αποτελεσµατικότητα δεν έχει αποδειχθεί σε ασθενείς µε αρνητικούς οιστρογονοϋποδοχείς, εκτός εάν είχαν προηγούµενη θετική ανταπόκριση στην ταµοξιφαίνη. Επικουρική θεραπεία µετεµµηνοπαυσιακών γυναικών µε πρώιµο διηθητικό καρκίνο του µαστού και θετικούς οιστρογονοϋποδοχείς, οι οποίες δεν µπορούν να υποβληθούν σε θεραπεία µε ταµοξιφαίνη λόγω του υψηλού κινδύνου θροµβοεµβολικού επεισοδίου ή ανωµαλιών του ενδοµητρίου. Bacillus Calmette- Guerin (BCG) ONCOTICE σκόνη για υγρό ενδοκυστικής έγχυσης Χρησιµοποιείται στη θεραπεία του επιπέδου ουροθηλιακου καρκινώµατος in situ (CIS) της ουροδόχου κύστης και σαν επικουρική θεραπεία µετά την διουρηθρική εκτοµή (TUR) ενός πρωτοπαθούς ή υποτροπιάζοντος επιφανειακού θηλώδους ουροθηλιακου καρκινώµατος ουροδόχου κύστης σταδίου Τ Α (βαθµού κακοήθειας 2 ή 3) ή Τ] (βαθµού κακοήθειας 1,2 ή 3).Το ONCOTICE συνιστάται σε θηλώδεις όγκους σταδίου Τ Α βαθµού 1, µόνο όταν κρίνεται ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος επανεµφάνισης του όγκου. Bacillus Calmette- Guerin (BCG) IMMUCYST Κόνις για ενδοκυστική έγχυση µετά από ανασύσταση µε το διαλύτη To IMMUCYST ενδείκνυται για ενδοκυστική χρήση στη θεραπεία και την προφύλαξη κατά πρωτοπαθούς ή υποτροπιάζοντος καρκινώµατος in situ (cancer in situ,cis) της ουροδόχου κύστης καθώς και στην προφύλαξη κατά πρωτοπαθών ή υποτροπιαζόντων θηλωµατωδών όγκων σταδίων Τα ή ΤΙ µετά από διουρηθρική εκτοµή, ή οποιουδήποτε συνδυασµού αυτών ανεξάρτητα από προγενέστερη ενδοκυστική θεραπεία. Bicalutamide CASODEX ισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο Αντιµετώπιση του προχωρηµένου καρκίνου του προστάτη σε συνδυασµό µε θεραπεία LHRH ανάλογα ή χειρουργικό ευνουχισµό. Busereline acetate SUPREFACT Depot Εµφύτευµα Αγωγή του προχωρηµένου ορµονοεξαρτώµενου καρκίνου του προστάτη. Παρ'όλα αυτά το SUPREFACT Depot δε χορηγείται µετά από αµφοτερόπλευρη ορχεκτοµή επειδή δεν αναµένεται περαιτέρω καταστολή των επιπέδων της τεστοστερόνης από τη βουσερελίνη. Busereline acetate SUPREFACT -Ρινικό εκνέφωµα - Ενέσιµο διάλυµα Αγωγή του προχωρηµένου ορµονοεξαρτώµενου καρκίνου του προστάτη, αν δεν έχει γίνει ορχεκτοµή (δεν αναµένεται περαιτέρω καταστολή της τεστοστερόνης από την βουσερελίνη).

5 ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Carboplatin Ενέσιµο διάλυµα για έγχυση Ενδείκνυται στη θεραπεία των εξής νεοπλασµάτων: -Προχωρηµένου καρκινώµατος των ωοθηκών επιθηλιακής προελεύσεως -Μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονος -Μη µικροκυτταρικού καρκίνου πνεύµονος -Επιδερµογενούς καρκίνου της κεφαλής και τραχήλου -Καρκίνου της ουροδόχου κύστεως από µεταβατικό επιθήλιο (σε συνδυασµό µε άλλα κυτταροστατικά) Σηµαντικές ανταποκρίσεις παρατηρήθηκαν όταν χρησιµοποιήθηκε στη θεραπεία του καρκινώµατος του τραχήλου της µήτρας. Cisplatin Ενέσιµο διάλυµα Μεταστατικοί όγκοι των όρχεων: Η Cisplatin ενδείκνυται στην καθιερωµένη συνδυασµένη θεραπεία µε άλλα εγκεκριµένα χηµειοθεραπευτικά φάρµακα σε ασθενείς µε µεταστατικούς όγκους των όρχεων που έχουν ήδη υποβληθεί στις κατάλληλες χειρουργικές και /ή ακτινοθεραπευτικές παρεµβάσεις. Μεταστατικοί όγκοι των ωοθηκών: Η Cisplatin ενδείκνυται σε καθιερωµένη συνδυασµένη θεραπεία µε άλλα εγκεκριµένα χηµειοθεραπευτικά φάρµακα σε ασθενείς µε µεταστατικούς όγκους των ωοθηκών που έχουν ήδη υποβληθεί στις κατάλληλες χειρουργικές και /ή ακτινοθεραπευτικές παρεµβάσεις. Η Cisplatin ως φάρµακο µονοθεραπείας ενδείκνυται για τη δευτερογενή θεραπεία ασθενών µε εκτεταµένους και µεταστατικούς όγκους των ωοθηκών ανθεκτικούς στην κλασική χηµειοθεραπεία που δεν υποβλήθηκαν στο παρελθόν σε θεραπεία µε Cisplatin. Προχωρηµένος καρκίνος της ουροδόχου κύστης: Η Cisplatin ενδείκνυται σαν φάρµακο µονοθεραπείας σε ασθενείς µε καρκίνο µεταβατικού επιθηλίου της ουροδόχου κύστης στους οποίους δεν αποδίδουν πλέον οι τοπικές θεραπείες όπως η εγχείρηση και/ή η ακτινοθεραπεία. Καρκίνοι πλακώδους επιθηλίου της κεφαλής και του τραχήλου: Η Cisplatin ενδείκνυται στην καθιερωµένη συνδυασµένη θεραπεία µε άλλα εγκεκριµένα χηµειοθεραπευτικά φάρµακα σε ασθενείς µε καρκίνο πλακώδους επιθηλίου της κεφαλής και του τραχήλου σαν συµπλήρωµα των καταλλήλων χειρουργικών και /ή ακτινοθεραπευτικών παρεµβάσεων. Καρκίνος του πνεύµονα: Η Cisplatin ενδείκνυται σε ορισµένες περιπτώσεις καρκίνου του πνεύµονα µικροκυτταρικού και µη µικροκυτταρικού τύπου, σε καθιερωµένη θεραπεία συνδυασµού µε άλλα εγκεκριµένα χηµειοθεραπευτικά φάρµακα ή σαν συµπλήρωµα των καταλλήλων χειρουργικών και /ή ακτινοθεραπευτικών παρεµβάσεων. Καρκίνος του προστάτη: Η Cisplatin ενδείκνυται σε ορισµένες περιπτώσεις µε καρκίνο του προστάτη µόνη ή σε συνδυασµό µε άλλα αντικαρκινικά φάρµακα. Καρκίνος του τραχήλου της µήτρας.

6 ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΣΤΙΚΗ Cladribine LEUSTATIN Ενέσιµο διάλυµα για ενδοφλέβια έγχυση. Ενδείκνυται στη θεραπεία της λευχαιµίας από τριχωτά κύτταρα (ΛΤΚ) επί αποτυχίας της καθιερωµένης αγωγής. Ενδείκνυται επίσης στη θεραπεία ασθενών µε χρόνια λεµφοκυτταρική λευχαιµία εκ των Β-κυττάρων (ΧΛΛ) που δεν έχουν ανταποκριθεί ή των οποίων η νόσος έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια ή µετά τη θεραπεία µε ένα τουλάχιστον πρότυπο σχήµα που περιέχει αλκυλιούντα παράγοντα. Dacarbazine DETICENE Ενέσιµο ξηρό και διαλύτης για παρεντερική χορήγηση Κακόηθες µελάνωµα. Νόσος του Hodgkin, σάρκωµα µαλακών ιστών σε συνδυασµό µε άλλα κυτταροστατικά. Doxorubicin Hydrochloride ADRIPLASTINA α.ενέσιµο διάλυµα β.κόνις για ενέσιµο διάλυµα Η Doxorubicin έχει προκαλέσει σηµαντική θεραπευτική ανταπόκριση σε έναν αριθµό συµπαγών νεοπλασµάτων και αιµατολογικών κακοηθειών και χρησιµοποιείται συχνά για την ύφεση των εξής νεοπλασµατικών νόσων: Καρκίνο µαστού Καρκίνο του πνεύµονα Καρκίνο των ωοθηκών Καρκίνο του µεταβατικού επιθηλίου της ουροδόχου κύστης Νευροβλάστωµα Καρκίνωµα του Wilm Σαρκώµατα των µαλακών µορίων Οστεοσάρκωµα Οξεία λεµφοκυτταρική-λεµφοβλαστική λευχαιµία Οξεία µυελογενή λευχαιµία Λεµφώµατα non-hodgkin's Νόσο του Hodgkin Καρκίνο του θυρεοειδούς Epirubicin Hydrochloride FARMORUBICIN α.ενέσιµο διάλυµα β.κόνις για ενέσιµο διάλυµα Η FARMORUBICIN είναι ένας αντιµιτωτικός κυτταροστατικός παράγοντας. Χορηγούµενη µόνη της σε χηµειοθεραπευτικά σχήµατα προκαλεί ύφεση σε ένα ευρύ φάσµα καρκίνων στο οποίο περιλαµβάνονται ο καρκίνος του µαστού, των ωοθηκών, του στοµάχου, του παχέως εντέρου και του ορθού, τα σαρκώµατα των µαλακών µορίων, τα λεµφώµατα,οι λευχαιµίες και το πολλαπλούν µυέλωµα. Ως µονοθεραπεία σε υψηλές δόσεις δίδει θεραπευτικές ανταποκρίσεις στον καρκίνο του πνεύµονα. Με ενδοκυστική χορήγηση ενδείκνυται για την αντιµετώπιση του in situ θηλώµατος της ουροδόχου κύστεως και την πρόληψη της υποτροπής του χειρουργικά αφαιρεθέντος επιφανειακού καρκίνου αυτής.

7 ΡΑΣΤΙΚΗ Estramustine phosphate sodium ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ESTRACYT Καψάκιο, σκλη ρό Προχωρηµένος ή µεταστατικός καρκίνος προστάτη. Etoposide Καψάκια, µαλακά Ενέσιµο διάλυµα Σε συνδυασµό µε άλλους χηµειοθεραπευτικούς παράγοντες για: Κακοήθεις όγκους των όρχεων Μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύµονος Νόσο του Hodgkin Μη Hodgkin λέµφωµα Μη λεµφοκυτταρική οξεία λευχαιµία Etoposide Phosphate Κόνις για διάλυµα προς έγχυση Σε συνδυασµό µε άλλους χηµειοθεραπευτικούς παράγοντες για : Κακοήθεις όγκους των όρχεων Μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύµονος Νόσο του Hodgkin Μη Hodgkin λέµφωµα Μη λεµφοκυτταρική οξεία λευχαιµία Fluorouracil Ενέσιµο διάλυµα Μόνο του ή σε συνδυασµό µε άλλα αντινεοπλασµατικά φάρµακα ως ανακουφιστική θεραπεία των αδενοκαρκινωµάτων παχέος εντέρουορθού, στοµάχου, παγκρέατος,µαστού, ωοθηκών, των καρκίνων της ουροδόχου κύστεως και του τραχήλου της µήτρας και του ηπατώµατος. Η θεραπεία µε Fluorouracil δεν υποκαθιστά τις χειρουργικές ή άλλες αναγνωρισµένες µορφές θεραπείας και θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν αυτά τα µέτρα δεν µπορούν να ληφθούν, όταν έχουν εξαντληθεί ή έχουν αποτύχει. Flutamide FLUCINOM ισκία Αγωγή του προχωρηµένου καρκίνου του προστάτη σε ασθενείς στους οποίους ενδείκνυται η καταστολή της δράσης της τεστοστερόνης. Ως αρχική θεραπεία σε συνδυασµό µε έναν αγωνιστή LHRH, ως επικουρική θεραπεία σε ασθενείς οι οποίοι ήδη λαµβάνουν αγωγή µε έναν αγωνιστή LHRH, σε χειρουργικά ευνουχισµένους ασθενείς, ως αγωγή σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν απαντήσει σε άλλου είδους αγωγή για τον έλεγχο των ορµονών, ή σε ασθενείς οι οποίοι δεν µπορούν να ανεχτούν τέτοια αγωγή. Σαν αρχική θεραπεία σε συνδυασµό µε LHRH αγωνιστές για την αντιµετώπιση τοπικά περιορισµένου καρκίνου του προστάτη B2-C2 (T2b-T4), για µείωση της µάζας όγκων περιορισµένων στον προστάτη (στάδιο Β2 ή T2b) ή που διαπερνούν την κάψα (στάδιο C ή Τ3-Τ4), µε ή χωρίς συµµετοχή λεµφαδένων της πυέλου.

8 Ρ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Gemcitabine GEMZAR Κόνις για διάλυµα προς έγχυση Η γεµσιταβίνη ενδείκνυται για την αντιµετώπιση του µη µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα σταδίων ΙΙΙβ και IV, ως µονοχηµειοθεραπεία ή σε συνδυασµό µε σισπλατίνη. Η γεµσιταβίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών µε τοπικό ή µεταστατικό αδενοκαρκίνωµα του παγκρέατος και σε καρκίνο παγκρέατος (και σε µη ανταποκρινόµενο στην αγωγή µε 5-FU). Η γεµσιταβίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών µε προχωρηµένο καρκίνο ουροδόχου κύστεως (σταδίου IV) σε συνδυασµό µε σισπλατίνη. Η γεµσιταβίνη ενδείκνυται σε συνδυασµό µε πακλιταξέλη για τη θεραπεία ασθενών µε ανεγχείρητο, τοπικά υποτροπιάζοντα ή µεταστατικό καρκίνο µαστού, οι οποίοι έχουν υποτροπιάσει µετά από εισαγωγική /επικουρική χηµειοθεραπεία. Η αρχική χηµειοθεραπεία θα πρέπει να περιλαµβάνει θεραπεία µε ανθρακυκλίνες εκτός εάν αντενδείκνυται η χρήση τους. Επίσης η γεµσιταβίνη ενδείκνυται ως µονοθεραπεία ή σε συνδυασµό µε καρβοπλατίνη για τη θεραπεία ασθενών µε υποτροπιάζοντα επιθηλιακό καρκίνο ωοθηκών οι οποίες έχουν υποτροπιάσει µετά την αρχική χηµειοθεραπεία µε πλατίνη. Goserelin acetate ZOLADEX 3.6MG Ενέσιµο εµφύτευµα παρατεταµένης δράσης To ZOLADEX 3.6MG ενδείκνυται στην αντιµετώπιση των παρακάτω: α) Καρκίνος του προστάτη κατάλληλος για ορµονικό χειρισµό β) Καρκίνος του µαστού σε προ-και περι-εµµηνοπαυσιακές γυναίκες, κατάλληλος για ορµονικό χειρισµό γ) Ενδοµητρίωση: Στην αντιµετώπιση της ενδοµητρίωσης το ZOLADEX 3.6MG ανακουφίζει από τα συµπτώµατα συµπεριλαµβανοµένου του πόνου και ελαττώνει την έκταση και τον αριθµό των βλαβών της ενδοµητρίωσης. δ) Ινοµυώµατα µήτρας:στην αντιµετώπιση των ινοµυωµάτων το ZOLADEX 3.6MG περιορίζει τις βλάβες, βελτιώνει την αιµατολογική κατάσταση της ασθενούς και ελαττώνει τα συµπτώµατα συµπεριλαµβανοµένου του πόνου. Χρησιµοποιείται βοηθητικά στη χειρουργική επέµβαση για να διευκολύνει τη χειρουργική τεχνική και να ελαττώσει την απώλεια αίµατος κατά τη διαδικασία, ε) Λέπτυνση του ενδοµητρίου ; To ZOLADEX 3.6MG χρησιµοποιείται ως παράγοντας λέπτυνσης (ατροφίας) του ενδοµητρίου πριν την υστεροσκοπική αφαίρεση του ενδοµητρίου. στ) Υποβοηθούµενη αναπαραγωγή: Καταστολή της υπόφυσης στην προετοιµασία για πρόκληση της ωορρηξίας. Idarubicin ZAVEDOS Καψάκιο,σκληρό Στην οξεία µυελοβλαστική λευχαιµία (AML) η ενδοφλέβια χορήγηση είναι η θεραπεία πρώτης επιλογής για πρόκληση ύφεσης στη νόσο. Οι κάψουλες ZAVEDOS ενδείκνυνται για πρόκληση ύφεσης ως µέρος µέτρια ισχυρών συνδυασµένων θεραπειών σε υπερήλικες, σε ασθενείς µε AML, που δεν έχουν λάβει προηγουµένως θεραπεία, µόνον εάν η ενδοφλέβια χορήγηση δεν µπορεί να εφαρµοσθεί (π.χ. για άλλους ιατρικούς λόγους όπως δυσκολίες στον καθετηριασµό ή >

9 ΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ψυχολογικούς λόγους όπως άρνηση για ενδοφλέβια θεραπεία). Οι κάψουλες ZAVEDOS δεν πρέπει να χορηγούνται σαν ανακουφιστική θεραπεία σε ασθενείς µε AML. Οι κάψουλες ZAVEDOS προορίζονται για χρήση κάτω από τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού µε εµπειρία στη χηµειοθεραπεία των λευχαιµιών. Ifosfamide HOLOXAN Ενέσιµο ξηρό για ενδοφλέβια χορήγηση Καρκίνος όρχεων, πνευµόνων. Σαρκώµατα. To HOLOXAN θα πρέπει να χορηγείται µόνο από ιατρικό προσωπικός, έµπειρο στην ογκολογία. Ειδική παρατήρηση: Για την πρόληψη της εµφανίσεως αιµορραγικής κυστίτιδας το HOLOXAN πρέπει να χορηγείται σε συνδιασµό µε mesna. Εάν εµφανισθεί αιµορραγική κυστίτις η χορήγηση του HOLOXAN πρέπει να διακόπτεται µέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Leuprorelin acetate DARONDA 14mg/2,8ml Ενέσιµο διάλυµα -Καρκίνος Προστάτη Το ενέσιµο διάλυµα DARONDA ενδείκνυται στην παρηγορική θεραπεί προχωρηµένου καρκίνου του προστάτη. Προσφέρει εναλλακτική θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, είτε όταν αντενδείκνυνται η αφαίρεση των όρχεων ή η χορήγηση οιστρογόνων είτε όταν αυτές δεν γίνονται δεκτές από τον ασθενή. -Γυναικεία Υπογονιµότητα Ως συµπληρωµατική θεραπεία σε ελεγχόµενη διέγερση των ωοθηκών σε συνδυασµό µε γοναδοτροφίνες (hmg,hcg,fsh) στην διαδικασία πρόκλησης της ωοθυλακιορρηξίας στα πλαίσια τεχνικών υποβοηθούµενης αναπαραγωγής. Leuprorelin acetate DARONDA depot 3,75mg Ενέσιµο εναιώρηµα παρατεταµένης δράσης(για µηνιαία χορήγηση) ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ To DARONDA depot 3,75 mg ενδείκνυται στην παρηγορική θεραπεία του προχωρηµένου καρκίνου του προστάτη. Προσφέρει εναλλακτική θεραπεία του καρκίνου του προστάτη είτε όταν αντενδείκνυται η αφαίρεση των όρχεων ή η χορήγηση οιστρογόνων είτε όταν αυτές δε γίνονται δεκτές από τον ασθενή. Στις κλινικές µελέτες η ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα του DARONDA depot 3,75mg είναι συγκρίσιµη µ'αυτές που παρέχει η ηµερήσια υποδόρια χορήγηση. ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΜΗΤΡΑΣ To DARONDA depot 3,75 mg ενδείκνυται στην θεραπεία των λειοµυωµάτων της µήτρας προεµµηνοπαυσιακών ασθενών για θεραπεία διάρκειας 6 µηνών. Η θεραπεία µπορεί είτε να προηγηθεί µιας ινοµυωµατεκτοµής ή υστερεκτοµής είτε να δοθεί για ανακούφιση των συµπτωµάτων κατά την περιεµµηνοπαυσιακή περίοδο σε γυναίκες που δεν επιθυµούν να χειρουργηθούν. *

10 ΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΝΕΟΙΙΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΩΣΗ To DARONDA depot 3,75 mg ενδείκνυται στη θεραπεία της ενδοµητρίωσης και για περίοδο έξι µηνών.η θεραπεία µπορεί να δοθεί ως µονοθεραπεία ή συµπληρωµατικά µε την χειρουργική αντιµετώπιση. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΩΙΜΗ ΗΒΗ To DARONDA depot 3,75 mg ενδείκνυται στη θεραπεία της Κεντρικής Πρώιµης Ηβης. Τα παιδιά πρέπει να επιλέγονται βάσει των κατωτέρω κριτηρίων: Κλινική διάγνωση Κεντρικής Πρώιµης ήβης (Ιδιοπαθούς ή Νευρογενούς ) µε εµφάνιση δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου σε κορίτσια µικρότερα των 8 ετών και αγόρια µικρότερα των 9 ετών. Η Κλινική διάγνωση πρέπει να επιβεβαιωθεί πριν από την έναρξη της θεραπείας µε τις ακόλουθες µεθόδους: -Απάντηση στη δοκιµασία έκλυσης µε GnRH που αντιστοιχεί σε εφηβική ηλικία. -Οστική ηλικία κατά 1 χρόνο µεγαλύτερη από την χρονολογική. 3. Η Βασική εκτίµηση πρέπει επίσης να περιλαµβάνει τις ακόλουθες µετρήσεις : -Ύψους και βάρους. -Επιπέδων στεροειδών φύλου. - Επιπέδων ενδογενών κορτικοστεροειδών για να αποκλεισθεί συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων. - Επιπέδων βήτα ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης για να αποκλεισθεί η παρουσία όγκου που εκκρίνει χοριακή γοναδοτροπίνη. -Απεικονιστικός έλεγχος πυέλου/επινεφριδίων /όρχεων για να αποκλεισθεί η παρουσία όγκου. -Αξονική Τοµογραφία για να αποκλεισθεί η ύπαρξη ενδοκρανιακού όγκου. Leuproreline acetate DARONDA ll,25mg Ενέσιµο εναιώρηµα παρατεταµένης δράση ς(για τριµηνιαία χορήγηση) ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ To DARONDA depot ll,25mg ενδείκνυται στην παρηγορική θεραπεία του προχωρηµένου καρκίνου του προστάτη. Προσφέρει εναλλακτική θεραπεία του καρκίνου του προστάτη είτε όταν αντενδείκνυται η αφαίρεση των όρχεων ή η χορήγηση οιστρογόνων είτε όταν αυτές δε γίνονται δεκτές από τον ασθενή. Στις κλινικές µελέτες η ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα του DARONDA depotll,25mg είναι συγκρίσιµη µ'αυτές που παρέχει η ηµερήσια υποδόρια χορήγηση. ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΜΗΤΡΑΣ To DARONDA depot ll,25mg ενδείκνυται στην θεραπεία των λειοµυωµάτων της µήτρας προ εµµηνοπαυσιακών ασθενών για θεραπεία διάρκειας 6 µηνών εφόσον στους 3 µήνες η επανεξέταση δικαιολογεί τη συνέχιση της θεραπείας. Η θεραπεία µπορεί είτε να προηγηθεί µιας ινοµυωµατεκτοµής ή υστερεκτοµής είτε να δοθεί για ανακούφιση των συµπτωµάτων κατά την περιεµµηνοπαυσιακή περίοδο σε γυναίκες που δεν επιθυµούν να χειρουργηθούν.»

11 ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΣΤΙΚΗ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΩΣΗ To DARONDA depot ll,25mg ενδείκνυται στη θεραπεία της ενδοµητρίωσης και για περίοδο διάρκειας µέχρι έξι µηνών εφόσον στους 3 µήνες η επανεξέταση δικαιλογεί τη συνέχιση της θεραπείας.η θεραπεία µπορεί να δοθεί ως µονοθεραπεία ή συµπληρωµατική µε την χειρουργική αντιµετώπιση. Megestrol acetate Methotrexate sodium MEGASE δισκία ισκία, Ενέσιµο διάλυµα, Ενέσιµο διάλυµα για ενδοφλέβια έγχυση Ενδείκνυται για την ανακουφιστική θεραπεία των προχωρηµένων νεοπλασµάτων του µαστού ή του ενδοµητρίου (δηλ. της υποτροπιάζουσας ανεγχείρητης ή µεταστατικής νόσου). Νεοπλασιιατικές νόσοι Η Methotrexate συνιστάται στη θεραπεία του χοριοκαρκινωµατος του καταστροφικού (destruens) χοριοαδενώµατος και της υδατιδικής µύλης. Στην οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία η Methotrexate συνιστάται για την προφύλαξη από τη λευχαιµία των µηνίγγων και χρησιµοποιείται ως θεραπεία συντήρησης σε συνδυασµό µε άλλα χηµειοθεραπευτικά σκευάσµατα. Επίσης η µεθοτρεξάτη ενδείκνυται στη θεραπεία της λευχαιµίας των µηνίγγων. Η Methotrexate χρησιµοποιείται µόνη ή σε συνδυασµό µε άλλα αντικαρκινικά φάρµακα στη θεραπεία του καρκίνου του µαστού, των επιδερµοειδών καρκίνων της κεφαλής και του τραχήλου, στην προχωρηµένη σπογγοειδή µυκητίαση και στον καρκίνο του πνεύµονα ειδικά στους τύπους µικροκυτταρικό και εκ πλακωδών κυττάρων στα επιθηλιακά καρκινώµατα του δέρµατος στους όγκους του εγκεφάλου στο ραβδοµυοσάρκωµα στα µη Hogkin λεµφώµατα και το λέµφωµα Burkitt. Η Methotrexate σε υψηλές δόσεις που συνοδεύεται από λευκοβορίνη και σε συνδυασµό µε άλλα χηµειοθεραπευτικά σκευάσµατα είναι αποτελεσµατική στην παράταση της επιβίωσης χωρίς υποτροπές σε ασθενείς µε µη µεταστατικό οστεοσάρκωµα οι οποίοι έχουν υποστεί χειρουργική εκτοµή του όγκου ή ακρωτηριασµό. Ψωρίαση Η Methotrexate ενδείκνυται στο συµπτωµατικό έλεγχο της βαριάς µορφής ανθεκτικής ψωρίασης που προκαλεί αναπηρία και η οποία δεν ανταποκρίνεται επαρκώς σε άλλες µορφές θεραπείας, εφόσον η διάγνωση έχει επιβεβαιβεωθεί µε βιοψία ή και µετά από δερµατολογικό έλεγχο. Είναι σηµαντικό να βεβαιωθεί ότι τυχόν «έξαρση» της ψωρίασης δεν οφείλεται σε µη διαγνωσµένη συνυπάρχουσα νόσο που επηρεάζει τις ανοσοποιητικές αντιδράσεις. Ρευιιατοειδής αρθρίτιδα Η Methotrexate συνιστάται στη θεραπεία ορισµένων ενηλίκων µε βαριά ενεργό ρευµατοειδή αρθρίτιδα (κριτήρια ARA) οι οποίοι παρουσίασαν µη επαρκή θεραπευτική απάντηση ή δυσανεξία σε ϊ) θεραπεία πρώτης γραµµής µε πλήρεις δόσεις µη στεροειδών >

12 ΑΝΤΙΝΕΟΙΙΑΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΣΤΙΚΗ αντιφλεγµονωδών φαρµάκων (ΜΣΑΦ) και ii) σε θεραπεία µε ένα ή περισσότερα αντιρρευµατικά φάρµακα που τροποποιούν ή επηρεάζουν την εξέλιξη της νόσου. Η ασπιρίνη, τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη ή και τα στεροειδή σε χαµηλή δοσολογία µπορούν να συνεχιστούν αν και η πιθανότητα αυξηµένης τοξικότητας µε την παράλληλη χρήση ΜΣΑΦ περιλαµβανοµένων των σαλικυλικών δεν έχει ερευνηθεί πλήρως. Τα στεροειδή µπορούν να µειωθούν σταδιακά σε ασθενείς που παρουσιάζουν ανταπόκριση στη Methotrexate.Συνδυασµός Methotrexate µε χρυσό, πενικιλλαµίνη, υδροξυχλωροκίνη, σουλφασαλαζίνη ή κυτταροτοξικά δεν έχει µελετηθεί και µπορεί να αυξήσει τις ανεπιθύµητες ενέργειες. Η ανάπαυση και η φυσιοθεραπεία µπορούν να συνεχιστούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του ιατρού. Η Methotrexate επίσης ενδείκνυται στη νεανική ρευµατοειδή αρθρίτιδα µε πολυαρθρική προσβολή. Mitoxantrone Hydrochloride NOVANTRONE Πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση. -Σκλήρυνση κατά πλάκας. To NOVANTRONE ενδείκνυται για τη µείωση της νευρολογικής ανικανότητας και /ή της συχνότητας των κλινικών υποτροπών σε ασθενείς µε δευτερογενή (χρόνια) προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας, προοδευτικές υποτροπές της σκλήρυνσης κατά πλάκας ή επιδείνωση της υποτροπιάζουσας διαλείπουσας σκλήρυνσης κατά πλάκας (δηλαδή σε ασθενείς,η νευρολογική κατάσταση των οποίων είναι σηµαντικώς παθολογική µεταξύ των υποτροπών). To NOVANTRONE δεν ενδείκνυται για την θεραπεία ασθενών µε πρωτογενή προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας. -Μεταστατικός καρκίνος του µαστού. To NOVANTRONE ενδείκνυται για τη θεραπεία του µεταστατικού καρκίνου του µαστού Σηµείωση:Λόγω απουσίας επαρκών δεδοµένων αποτελεσµατικότητας στην συµπληρωµατική θεραπεία του καρκίνου του µαστού και λαµβάνοντας υπόψη την ενδεχόµενη αύξηση κινδύνου για λευχαιµία, το NOVANTRONE πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για µεταστατικό καρκίνο του µαστού. -Μη Hodgkin's λέµφωµα -Οξεία µη λεµφοκυτταρική λευχαιµία των ενηλίκων (ANLL). To NOVANTRONE σε συνδυασµό µε άλλα εγκεκριµένα φάρµακα ενδείκνυται στην αρχική θεραπεία της οξείας µη λεµφοκυτταρικής λευχαιµίας(ανιχ) σε ενήλικες. Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει µυελογενείς,προµυελοκυτταρικές, µονοκυτταρικές και ερυθροκυτταρικές οξείες λευχαιµίες. -Ως ανακουφιστική θεραπεία ασθενών µε ανεγχείρητο πρωτοπαθές ηπατο κυτταρικό καρκίνωµα. -Προχωρηµένος ανθεκτικός στην ορµονοθεραπεία καρκίνος του προστάτου. Σε συνδυασµό µε κορτικοστεροειδή ενδείκνυται ως αρχική χηµειοθερα ανακούφιση από τον πόνο ασθενών µε προχωρηµένο ανθεκτικό στην ορµονοθεραπεία καρκίνο του προστάτου

13 ΡΑΣΤΙΚΗ Tamoxifen citrate ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΑ ΙΚΑΣΙΑ NOLVADEX δισκία επικαλλυµένα µε λεπτό υµένιο ΕΝΛΕΙΞΕΙΣ Συµπληρωµατική θεραπεία αρχικών σταδίων καρκίνου µαστού. Ανακουφιστική θεραπεία µεταστατικού καρκίνου του µαστού στις γυναίκες. Αποτελεί φάρµακο εκλογής σε γυναίκες µετά την εµµηνόπαυση, όπου τα 2/3 των περιπτώσεων καρκίνου είναι θετικά σε οιστρογονικούς υποδοχείς. Το φάρµακο έχει επίσης δράση και στον καρκίνο του µαστού των ανδρών. Ευνοϊκή ανταπόκριση παρατηρείται σε ποσοστό 20-30% του συνόλου των γυναικών µε µεταστατικό καρκίνο µαστού, ενώ φτάνει το 60% σε γυναίκες µε θετικούς οιστρογονικούς υποδοχείς. Αντίθετα σε γυναίκες στις οποίες δεν ανιχνεύονται οιστρογονικοί υποδοχείς το ποσοστό ευνοϊκής ανταπόκρισης είναι κάτω του 10%. Καλύτερη γενικά ανταπόκριση εµφανίζουν οι µεταστάσεις των µαλακών µορίων των λεµφαδένων, ενώ λιγότερο καλή οι οστικές και ελάχιστα οι ηπατικές. Προηγούµενη ανταπόκριση σε ορ µονό θεραπεία προδικάζει και ευνοϊκή ανταπόκριση στην Ταµοξιφαίνη Triptorelin ARVEKAP 3,75 MG Ενέσιµο ξηρό βραδείας αποδέσµευσης -Ca προστάτη: Θεραπεία του Ca προστάτη µε µεταστάσεις(περισσότερο εµφανές ευνοϊκό αποτέλεσµα σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει προηγουµένως άλλη ορµονική θεραπεία.) -Ενδοµητρίωση: Γεννητική και εξωγεννητική ενδοµητρίωση. -Ινοµυώµατα µήτρας: Θεραπεία ινοµυωµάτων µήτρας. -Γυναικεία στειρότητα: Συµπληρωµατική θεραπεία σε συνδυασµό µε γοναδοτροφίνες (HMG,FGH,HCG) στην διαδικασία πρόκλησης ωορρηξίας εν όψει εξωσωµατικής γονιµοποίησης και έµβρυο µεταφοράς (IVFET). -Πρώιµη ήβη: Προ της ηλικίας των 8 ετών στα κορίτσια και στα αγόρια των10 ετών Triptorelin pamoate ARVEKAP ll,25mg (τριών µηνών) Κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα -Καρκίνος Προστάτη Μεταστατικό καρκίνωµα του προστάτη. Ευνοϊκή επίδραση του προϊόντος εµφανίζεται πιο έντονα και πιο συχνά σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν λάβει προηγουµένως άλλη ορµονική θεραπεία. -Ενδοµητρίωση Γεννητική και εξωγεννητική ενδοµητρίωση (στάδιο I-IV). -Ινοµυώµατα µήτρας Θεραπεία των ινοµυωµάτων µήτρας.

14 ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΑΣΤΙΚΗ Vinblastine VELBE Κόνις για διάλυµα προς έγχυση To VELBE ενδείκνυται για την παρηγορητική θεραπεία των ακόλουθων παθήσεων: 1.Κακοήθη νοσήµατα τα οποία συνήθως ανταποκρίνονται: -Γενικευµένη νόσος του Hodgkin (Στάδια III και IV,τροποποιήσεως Ann Arbor της σταδιοποιήσεως Rye) -Λεµφοκυτταρικό λέµφωµα (οζώδες και διάχυτο, διαφοροποιηµένο και αδιαφοροποίητο) -Ιστιοκυτταρικό λέµφωµα -Σπογγοειδής µυκητίαση( προχωρηµένα στάδια) -Προχωρηµένο καρκίνωµα όρχεων -Σάρκωµα Kaposi -Νόσος των Letterer-Siwe ( ιστιοκυττάρωση Χ ) 2.Κακοήθη νοσήµατα τα οποία ανταποκρίνονται µε µικρότερη συχνότητα: -Χοριοκαρκίνωµα ανθεκτικό σε άλλους χηµειοθεραπευτικούς παράγοντες -Καρκίνωµα του µαστού, µη ανταποκρινόµενο σε κατάλληλη χειρουργική επέµβαση και ορµονική θεραπεία. Σύµφωνα µε τις σύγχρονες αρχές της χηµειοθεραπείας για πολλούς τύπους καρκίνου θα πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα αρκετοί αντινεοπλασµατικοί παράγοντες. Για να επιτευχθεί καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσµα χωρίς επιπρόσθετη τοξικότητα επιλέγονται γενικά φάρµακα µε διαφορετικές δοσοεξαρτώµενες τοξικότητες και µε διαφορετικούς µηχανισµούς δράσης. Για το λόγο αυτό παρότι το VELBE(Vinblastine) είναι αποτελεσµατικό ως µονοθεραπεία στις παραπάνω ενδείξεις χορηγείται συνήθως σε συνδυασµό µε άλλα αντινεοπλασµατικά φάρµακα.μια τέτοια συνδυασµένη αγωγή επιτυγχάνει καλύτερο ποσοστό ευνοϊκής ανταπόκρισης απ'ότι η αγωγή µε ένα µόνο φάρµακο -Η αρχή αυτή εφαρµόζεται για παράδειγµα στη χηµειοθεραπεία της νόσου του Hodgkin. Νόσος του Hodgkin-Έγει αποδειχθεί πως το VELBE (Vinblastine) είναι από τους πιο δραστικούς παράγοντες µονοθεραπείας για τη νόσο του Hodgkin. Η νόσος του Hodgkin σε προχωρηµένο στάδιο αντιµετωπίζεται µε επιτυχία µε διάφορα πολυχηµειοθεραπευτικά σχήµατα τα οποία περιλαµβάνουν το VELBE (Vinblastine). Οι ασθενείς που υποτροπίασαν ύστερα από αγωγή µε το σχήµα ΜΟΡΡ(υδροχλωρική µεχλωρεθαµίνη, µουστάρδα αζώτου (nitrogen mustard)θειική βινκριστίνη,πρεδνιζόνη και προκαρβαζίνη µπορεί να ανταποκριθούν σε πολυχηµειοθεραπευτικό σχήµα που περιλαµβάνει το VELBE (Vinblastine).'Eva σχήµα που περιλαµβάνει κύκλοφωσφαµίδη στη θέση της µουστάρδας αζώτου και VELBE (Vinblastine) στη θέση της θειικής βινκριστίνης, είναι µια εναλλακτική θεραπεία για ασθενείς µε νόσο του Hodgkin που δεν είχαν προηγουµένως υποβληθεί σε καµία θεραπεία. Τα προχωρηµένα σπερµογονιώµατα των όρχεων(εµβρυϊκό καρκίνωµα. τερατοκαρκίνωµα και χοριοκαρκίνωµα) είναι ευαίσθητα στη >

15 ΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ µονοθεραπεία µε VELBE(Vinblastine) αλλά καλύτερα κλινικά αποτελέσµατα επιτυγχάνονται όταν το VELBE(Vinblastine) χορηγηθε της βλβοµυκίνης ενισχύεται σηµαντικά όταν το VELBE (Vinblastine χορηγηθεί 6 έως 8 ώρες πριν από τη χορήγηση της βλεοµυκίνης. Το σχήµα αυτό συντελεί στην αναχαίτιση περισσότερων κυττάρων κατά τη διάρκεια της µετάφασης, η φάση του κυτταρικού κύκλου στο οποίο δρα η βλεοµυκίνη Vindesine GESIDINE Ενέσιµο ξηρό Ενδείκνυται για την θεραπευτική αντιµετώπιση των ακολούθων Κακοηθών νοσηµάτων: Περισσότερο ευαίσθητα: -Οξεία λεµφοβλαστική αναιµία των παιδιών. -Μη Hodgkin λεµφώµατα (έχουν ανακοινωθεί περιπτώσεις ανταπόκρισης ασθενών µε τέτοια λεµφώµατα. Εν τούτοις µετά από µικρή εµπειρία µε ιστιοκυτταρικά λεµφώµατα δεν ανακοινώθηκαν περιπτώσεις ύφεσης). Λιγότερο ευαίσθητα: -Κακόηθες µελάνωµα Vinoreibine Ditartrate NAVELBINE Συµπύκνωµα για διάλυµα, προς έγχυση Θεραπεία του µη µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα και ως µονοθεραπεία. Θεραπεία δεύτερης ή τρίτης γραµµής του προχωρηµένου καρκίνου του µαστού σε περιπτώσεις ασθενών ανθεκτικών στις ανθρακυκλίνες, ώς µονοθεραπεία ή σε συνδυασµό µε άλλα κυτταροστατικά φάρµακα. Ανακουφιστική θεραπεία του ανθεκτικού στη ορµονοθεραπεία καρκίνου του προστάτη, µαζί µε από του στόµατος χορηγούµενη θεραπεία χαµηλής δόσης κορτικοστεροειδών.

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Φύλλο οδηγιών για το χρήστη 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1. Ονομασία MEGARUBICIN Ενέσιμο διάλυμα 1.2. Σύνθεση Δραστική ουσία: Epirubicin Hydrochloride Έκδοχα: Sodium Chloride, Water for Injection

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nolvadex, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10mg και 20mg

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nolvadex, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10mg και 20mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nolvadex, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10mg και 20mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν δεδομένα απομάκρυνσης ή αποσύνθεσης του εμφυτεύματος.

Δεν υπάρχουν δεδομένα απομάκρυνσης ή αποσύνθεσης του εμφυτεύματος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zoladex ενέσιμο εμφύτευμα 10.8 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε εμφύτευμα παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός προετοιμάστηκε από το Anticancer Fund σαν μια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Avastin 25 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MabThera 100 mg πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TAXOTERE 20 mg πυκνό διάλυμα και διαλύτης για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για ασθενείς δημιουργήθηκε από τις Αξιόπιστες Θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) Καρβοπλατίνη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (SPC) Καρβοπλατίνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών & Κωδ. Αποφάσεων ΑΘΗΝΑ, 15-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Herceptin 150 mg κόνις για πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Herceptin 150 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Avastin 25 mg/ml πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς European Association of Urology Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς 2011 edition Εισαγωγή Ελληνικής Έκδοσης Με ιδιαίτερη χαρά η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ Σηµείωση: Το SPC, η επισήµανση και το φύλλο οδηγιών για το χρήστη είναι η ισχύουσα µετάφραση κατά τη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Livial 2,5 mg δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε δισκίο περιέχει: 2,5 mg Tibolone

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Erbitux SPC (EMA 130221) Page 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Erbitux SPC (EMA 130221) Page 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Erbitux SPC (EMA 130221) Page 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Erbitux 5 mg/ml διάλυμα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml

Διαβάστε περισσότερα

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου?

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζεται αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού? Πιθανοί λόγοι: Δυνατότητα και εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα: Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία

Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα: Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία Ανασκόπηση Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του καρκίνου του : Έμφαση στην εισπνεόμενη χημειοθεραπεία Κωνσταντίνα Σουλελέ 1, Ειρήνη Χριστοδούλου 1, Παναγιώτης Μαχαίρας 2 1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου 2012 Hellenic Society of Medical Oncology Consensus Meeting on Head and Neck Cancer Σ. Αγγελάκη, Η. Αθανασιάδης, Χ. Ανδρεάδης, Α. Βαδαλούκα, Κ. Βαχτσεβάνος, Ι. Γιωτάκης, Κ. αρδούφας, Β. Καραβασίλης, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα Cyclacur Επικαλυμμένο δισκίο 2 mg/tab, (2 + 0,5)mg/TAB 1.2 Σύνθεση Δραστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τι είναι καρκίνος. Ένα σύνολο 100 διαφορετικών νοσολογικών οντοτήτων. Ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων και ιστών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τι είναι καρκίνος. Ένα σύνολο 100 διαφορετικών νοσολογικών οντοτήτων. Ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων και ιστών 1 Ο KAΡKINOΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ στις γυναίκες είναι ένα άκρως επίκαιρο θέμα που αφορά τον γυναικείο πληθυσμό και όχι μόνο. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση αποβαίνει σωτήρια για τη γυναίκα. Η ανταλλαγή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ]

[ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ] Iανουάριος 2011 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ K.N. ΣΥΡΙΓΟΣ Γ. ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ Ε. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ [ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ] [Type the abstract of the document here. The abstract is typically

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά (ονομασία ΙΝΝ)

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά (ονομασία ΙΝΝ) ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ESTALIS 50/250 διαδερμικό έμπλαστρο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά (ονομασία ΙΝΝ) Κάθε διαδερμικό

Διαβάστε περισσότερα