ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

2 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

3 Τι εννοούµε µε τους όρους «λοίµωξη επικουρικών αδένων». -ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ -ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ (σπερµατοδόχες κύστεις) -ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ, ΕΠΙΔΙΔΥΜΟΟΡΧΙΤΙΔΑ -ΟΡΧΙΤΙΔΑ

4 ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ > Πρωτεύουσα ουρηθρίτιδα: λοιµώδους αιτιολογίας, χηµική,χρόνια νοσήµατα ( Σύνδροµα Reiter, Wegener s granulomatosis,behcet-αδαµαντιάδη) > Δευτερεύουσα ουρηθρίτιδα Καθετηριασµοί,ουρηθρικές βαλβίδες,διαφράγµατα. ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΑ ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: > ΒΑΚΤΗΡΙΑ -Neisseria gonorrheae, Chlamydia, Mycoplasma - Ureaplasma urealyticum, trichomonas >ΙΟΙ -HPV, Herpes I, II ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: -Δύσοσµες εκκρίσεις, καυσουρία, συχνουρία (λιγότερο συχνή) Δερµατικα επάρµατα, ποµφόλυγες ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Γενική εξέταση ούρων (πυοσφαίρια >10) Καλλιέργεια ούρων

5 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

6 ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ, ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ > Φλεγµονώδης εξεργασία του προστατικού αδένα - Οξεία Βακτηριακή ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - Χρόνια Βακτηριακή - Χρόνια µη Βακτηριακή Ι: Φλεγµονώδης (πυοσφαίρια στο προστατικό έκκριµα) ΙΙ: Μη φλεγµονώδης ( χωρίς πυοσφαίρια στο προστατικό έκκριµα- προστατοδυνία - συνδροµο χρόνιου πυελικού άλγους) - Ασυµπτωµατικη φλεγµονώδης ( δαπιστώνεται σε βιοψία)

7 ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - E.Coli (Στο 80-85% των περιπτώσεων) - Proteus mirabilis - Pseudomonas (σπανιότερα, σε ανοσοκατασταλµένους - χρόνια κατακεκλιµένους) - Klebsiella (Σπανιότερα) - TB (Koch Baccillus) Αιµατογενής µεταφορά ΜΙΚΡΟΟΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΚΡΙΜΑ, ΑΜΦΙΒΟΛΗΣ ΠΑΘΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ streptococcus, enterococcus, staphylococcus, chlamydia, mycoplasma.

8 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ -Meares Stamey Test Το τέστ των τεσσάρων κυπέλλων -Καλλιέργεια ούρων -Καλλιέργεια σπέρµατος -Βιοψία (TRUS Biopsy- για ερευνητικους λόγους) -Ουροδυναµική µελέτη (σε περιπτώσεις απόφραξης αυχένα- προστ.ουρήθρας) -Διορθικός υπέρηχος LDH, ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ cytokines (TNF,IL2,IL1-β) PMN elastase

9 MEARES STAMEY TEST

10 Οξεία Βακτηριακή Προστατίτιδα: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Κινολόνες,συνδυασµός 3 ης γενεάς κεφαλοσπορίνες-αµινογλυκοσίδες, Πενικιλλίνη-κλαβουλανικό-αµινιγλυκοσίδες Χρόνια Βακτηριακή Προστατίτιδα: κινολόνες,μσαφ, α-blockers Χρόνια µη βακτηριακή φλεγµονώδης προστατίτιδα: ΜΣΑΦ, κινολόνες (?) Χρόνια µη βακτηριακή µη φλεγµονώδης προστατίτιδα (σύνδροµο πυελικού άλγους): Παρακεταµόλη µε ήπια οπιοειδή, βενζοδιαζεπίνες Μάλαξη µε ζεστό νερό.

11 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΕΡΜΑ -Έρευνα για την περιοριστική δράση της προστατίτιδας στις 3 κύριες ποιοτικές παραµέτρους του σπέρµατος (αριθµός,κινητικότητα,µορφολογία), είναι γνωστή και γίνεται από τα τέλη του 70. -Τα αποτελέσµατα σε ασθενείς µε βακτηριακή ή σε µη βακτηριακή προστατίτιδα µε ή χωρίς την παρουσία λευκοκυττάρων στο προστατικό έκκριµα (Meares-Stamey) δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρα. -Η παρουσία πυοσφαιρίων> /ml εκσπερµατίσµατος είναι ενδεικτική φλεγµονώδους εξεργασίας. -Σε ασθενείς µε συµπτώµατα προστατίτιδας αλλα χωρίς βακτήρια στο προστατικό υγρό (meares stamey) δεν βρίσκονται βακτήρια ούτε στο εκσπερµάτισµα. -Σε ασθενείς µε βακτήρια στο προστατικό υγρό στο 50-55% των περιπτώσεων βρίσκονται βακτήρια και στο εκσπερµάτισµα.στο 97% των περιπτώσεων τα βακτήρια φέρουν και αντισώµατα στην επιφάνειά τους. -Ένδειξη ότι οι παράµετροι του σπέρµατος επηρεάζονται από την προστατίτιδα έχουµε µετά από αντιβιοτική θεραπεία (20-30 µέρες),όπου τα βακτήρια και τα λευκοκύτταρα τόσο στο προστατικό έκκριµα όσο και στο εκσπερµάτισµα ελαττώνονται ή/και εξαλείφονται. Αυτό δε συµβαίνει σε ασθενείς µε προστατοδυνία. -Κανονικα σε 70% των καλλιεργειών σπέρµατος,ανευρίσκονται βακτήρια χωρίς παθολογικά συµπτώµατα. -Το εκσπερµάτισµα περιέχει εκκρίσεις από διάφορες περιοχές του αναπαραγωγικού σωλήνα και δεν µπορεί να γίνει ο εντοπισµός της λοίµωξης.

12 ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΙΟΡΘΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑ, ΛΙΘΙΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

13 ΑΓΓΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΕ DOPPLER Ca προστάτη προστατίτιδα

14 ΕΙΚΟΝΑ TRUS ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΟΧΩΝ ΚΥΣΤΕΩΝ Υγιείς σπερµατοδόχες κύστεις Λιθίαση µετά από φλεγµονή

15 ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΕ U/S

16 ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ -Λοιµώδης φλεγµονή.χαρακτηρίζεται από: > Πόνο που αρχίζει στο όσχεο (όχι καλά εντοπισµένο) > Σκληρότητα > Ερυθρότητα σε προχωρηµένο στάδιο >Οίδηµα (ο όρχις δεν ξεχωρίζει ψηλαφητικά από την επιδιδυµίδα) >Εξέταση µε ήπιους χειρισµούς-εξαιρετικά επίπονη κατάσταση >Διαφοροδιάγνωση από συστροφή (Prehn s maneuvre), συστροφή µοργκανείου κύστης. -Αποδίδεται σε: >E.Coli (>35yrs) >Neisseria gonorrheae(<35yrs) >Chlamydia >Mycoplasma/Ureaplasma (σπάνια, συχνά σε ασθενείς µε HIV) >Proteus,Pseudumonas (σπάνια,σε ανοσοκατασταλµένους) >Koch Baccillus-άσηπτη φλεγµονή-οίδηµα,σκληρότητα, χωρίς πόνο στην ψηλάφηση,κοµβολογοειδής υφή στην ψηλάφηση (U/S:οζώδης προστατης)

17 ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ -Καλλιέργεια σπέρµατος/αντιβιόγραµµα (ανεύρεση πυοσφαιρίων,βακτηρίων στο εκσπερµάτισµα) -Σπερµοδιάγραµµα: αριθµός/µορφολογία/κινητικότητα σπερµατοζωαρίων -α-γλυκοσιδάση Επιπλοκές: Εναπόθεση ουλώδους ιστού-στένωση ή και απόφραξη της επιδιδυµίδαςδιαταραχές εκσπερµάτισης,µετάπτωση σε χρόνια(15%)-ρεζερβουάρ βακτηρίων Αντιµετώπιση: -Γονοκοκκική λοίµωξη ανθεκτική σε κινολόνες στο 20%-συνιστάται δοξυκυκλίνη,αζιθροµυκίνη για 15 ηµέρες,στο 80% ανταπόκριση σε θεραπεία µε κινολόνες -E.Coli: κινολόνες,κινολόνες µε δοξυκυκλίνη Κοτριµοξαζόλες µε αµινογλυκοσίδες -ΤΒ: Ισονιαζιδη Ριφαµπικίνη Εθαµπουτόλη,Πυραζιναµίδη σε 3πλά σχήµατα -Μυκοπλασµατικές λοιµώξεις: Μακρολίδες( αζιθρο/κλαριθροµυκίνη) -Πρωτέα,Ψευδοµονάδα:κινολονες

18 ΟΡΧΙΤΙΔΑ -Φλεγµονώδης εξεργασία του όρχεος -Αιµατογενής µεταφορά των µικροοργανισµών -Αιτίες: Ιός παρωτίτιδας (paromyxovirus) Βρουκέλλωση (Brucella melitensis,gram-) -Χαρακτηριστικά: Επώδυνος σκληρός όρχις, εµπύρετος ασθενής -Σε ιστολογικό επίπεδο: >Εξίδρωµα µε λευκοκύτταρα στα σπερµατικά σωληνάρια >εναπόθεση ινώδους ιστού ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ: >Ινώδης σκλήρυνση και απόφραξη των σπερµατικών σωληναρίων >Φλεγµονώδεις αλλοιώσεις που διακόπτουν τον κύκλο της σπερµατογένεσης >Ατροφία του όρχεος >Στο 20-25% αζωοσπερµία ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: ΜΣΑΦ:Ινδοµεθακίνη,Δικλοφενάκη,σε ιογενή ορχίτιδα: α2β Interferon Σε περιορισµένη κλίµακα: GnRh για προστασία του παρεγχύµατος

19 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΕΚΤΟΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ-ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΔΟΧΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ: >Φρουκτόζη,ασκορβικό οξύ,προσταγλαδίνες,διττανθρακικά( παραγοντες αναγωγής) - ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ: (ρυθµιστής του PH του σπέρµατος) >Κιτρικό οξύ,ψευδάργυρος(zinc), γ-glutamyl transpeptidase - ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑ: >α-γλυκοσιδάση, καρνιτίνη(απαραίτητα για την ωρίµανση/κινητικότητα των σπερµατοζωαρίων) ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΜΑ >Ελαστάση: Παράγεται από τα πολυµορφοπύρηνα λευκοκύτταρα (PMN).Σε φλεγµονώδεις εξεργασίες που χαρακτηρίζονται από λευκοκύτταρα στο εκσπερµάτισµα ή στο προστατικό υγρό,αυξάνεται>600ng/ml >Κυτοκίνες:TNF,IL1β,IL2 (δρούν συνεργικά µε τους φυσικούς αντιοξειδωτικούς µηχανισµούς των σπερµατοζωαρίων) >ΙgA >ROS (Reactive Oxygen species) >PH :Αλκαλικό (>8)

20 TIPS - Οι κυτοκίνες(tnf,il1β,il2) βρέθηκαν αυξηµένες σε χρόνια φλεγµονώδη βακτηριακή και µη βακτηριακή προστατίτιδα.δέν συνυπάρχουν απαραίτητα µε ύπαρξη βακτηρίων στο εκσπερµάτισµα/προστατικό υγρό - Φρουκτόζη: ένδειξη τοξικής επίδρασης της φλεγµονής στις σπερµατοδ.κύστες. - α-glucosidase: ένδειξη δυσλειτουργίας της επιδιδυµίδας σε επιδιδυµοορχίτιδα. - Ψευδάργυρος: Ένδειξη φλεγµονώδους προστατίτιδας (βακτηριακής ή µή) - IgA:Σε χρόνια µη βακτηριακή προστατίτιδα (όπου έχουν ενοχοποιηθεί χλαµύδια που είναι µή ανιχνεύσιµα σε καλλιέργεια),εύρεση ανοσοσφαιρινών αποκαλύπτει την προέλευση της φλεγµονής (Witkin 95).Άλλες πάλι εργασίες το διαψεύδουν (Weidner 97,Krause 99). -ROS:Παράγονται από τα PMN, άωρα σπερµατοκύτταρα.προκαλούν οξειδωτικό στρές(oxidative stress-os) όταν υπερνικήσουν τους αντιοξειδωτικούς µηχανισµούς των σπερµατοκυττάρων. -ΡΗ:Το ΡΗ του σπέρµατος ορίζεται από τις όξινες εκκρίσεις του προστάτη(κιτρικό οξύ)και τις αλκαλικές των σπερµατοδ.κύστεων.ένα σχετικά όξινο ΡΗ αποτρέπει την πρόωρη ακροσωµική λειτουργία.φυσιολογικά είναι µέχρι 8. - Χρ.επιδιδυµίτιδα (µετάπτωση του 15% της οξείας,συνήθως ασυµπτωµατική). Εµφανίζονται βακτήρια στο εκσπερµάτισµα γιατί η επιδιδυµίδα λειτουργεί ως reservoir βακτηρίων.

21 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ OXIDATIVE STRESS (OS) Πώς επηρεάζει το os το σπέρµα - Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για τον αερόβιο µεταβολισµό των κυττάρων - Σε φλεγµονές οδηγεί στην παραγωγή ROS γνωστών και ως ελεύθερων ριζών (free radicals) - Το «os» επηρεάζει τις λειτουργίες capacitation,hyperactivation,zona penetration (µε το ωάριο) - Αναστέλλεται ο αντιοξειδωτικός µηχανισµός των κυττάρων και οδηγούνται σε απόπτωσηκυτταρικό θάνατο. - Εκφυλίζεται η κυτταροπλασµατική µεµβράνη των σπερατοζωαρίων λόγω lipid peroxidation - Καταστρέφεται το DNA-deletions,µεταλλάξεις. ΠΗΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΙΖΩΝ ROS >Λευκοκύτταρα (PMN,µακροφάγα).Παράγονται στα µιτοχόνδρια και την κυτταρική µεµβράνη. >Άωρα σπερµατοκύτταρα-τα ROS δηµιουργούν κυτταροπλασµατικά «σταγονίδια» AΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ROS-OS Περιβαλλοντική µόλυνση,κάπνισµα,ιατρογενείς(in vitro αποθήκευση/φυγοκέντρηση/απόψυξη σπέρµατος),χρόνια χρήση κυτταροτοξικών φαρµάκων,διαβήτης,κιρσοκήλη(?)

22

23

24

25

26 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ -In vitro supplements:dl penicillamine,2,3 dimercaptopropan sulfonate -Χορήγηση αντιοξειδωτικών: Preventive antioxidants: Χυλικός σίδηρος-αποτρέπει τη συµµετοχή του ελεύθερου σιδήρου στο lipid peroxidation της µεµβράνης λόγω «os».(lactoferrin,transferrin,ceruloplasmin παρόντα στο σπέρµα). Scavenger Antioxidants: Βιταµίνες C,E βελτιώνουν τον αριθµό των σπερµατοζωαρίων και την αλληλεπίδραση σπερµατοζωαρίου-ωαρίου. Καροτενοειδή,Λυκοπένιο.Δρούν συνεργικά µε τους αντιοξειδωτικούς µηχανισµούς των σπερµατοζωαρίων. Ψευδάργυρος(zinc), Χαλκός(copper) βελτιώνουν τη λειτουργία του προστάτη και των σπερµ.κύστεων στη ρύθµιση του ΡΗ του σπέρµατος.

27 ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - Με δεδοµένο ότι παράγοντες όπως η γλυκοσιδάση,το κιτρικό οξύ,ο ψευδάργυρος,το ΡΗ,παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ποιότητα,βιωσιµότητα και αποτελεσµατικότητα (γονιµότητα) του σπέρµατος,φλεγµονώδεις εξεργασίες λοιµώδους αιτιολογίας µετά από λοίµωξη των επικουρικών γεννητικών αδένων (MAGIS) που επηρεάζουν αυτούς τους παράγοντες και προκαλούν οξειδωτικό stress, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις κύριες παραµέτρους γονιµότητας του σπέρµατος (αριθµό,κινητικότητα,µορφολογία). - Μόνο µετά από την εξάλειψη των λοιµωδών παραγόντων, την αναστροφή της δράσης και την αποκατάσταση των ζηµιών του οξειδωτικού stress και παράλληλα την τροποποίηση στυλ ζωής των ασθενών µπορούµε να βελτιώσουµε τη γονιµότητα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

28 BONUS

OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ infection_book_final 1-12-05 12:31 ÂÏ 1 OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ Ελένη Γιαµαρέλλου Καθηγήτρια Παθολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, ιευθύντρια 4 ης Παθολογικής Πανεπιστηµιακής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος

Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Λοιμώξεις γεννητικού συστήματος Σταυρούλα Μπάκα Επ. Καθηγήτρια 12 2-2013 Οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συχνότητάς τους αλλά και των σοβαρών προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Διαχρονική μελέτη της συχνότητας των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ελλάδα και Κύπρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι 115 27 ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ [1]/[6] ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Περίπου το 15% των ζευγαριών δεν είναι σε θέση να συλλάβουν μετά από ένα χρόνο ελεύθερων σεξουαλικών επαφών.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ

Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ Εκδίδεται από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ OI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ 2014 ΕΟΦ Εκδοτική παραγωγή: Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ αε) 18 ο χιλ.λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ==================================================== ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ. Αλκοολική. Ηπατοπάθεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ. Αλκοολική. Ηπατοπάθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ Αλκοολική Ηπατοπάθεια Αθήνα, Μάρτιος 2012 Επιμέλεια κειμένου: Σ. Καραταπάνης, Β. Παπαστεργίου Γραμματεία: Λ. Δημοκρατίας 67 Τ.Κ. 15451 Ν. Ψυχικό Αθήνα Τηλ./Fax 210 6748561

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίσια Νοσήματα. Παθολογία Τρόποι μετάδοσης

Αφροδίσια Νοσήματα. Παθολογία Τρόποι μετάδοσης Αφροδίσια Νοσήματα Τα αφροδίσια νοσήματα (ΑΝ) αποτελούν έναν από τους κύριους παράγοντες των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) και επιδημιών παγκοσμίως. Σήμερα, και ενώ υπάρχουν πολλές σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Ανδρική υπογονιμότητα ονομάζεται η ανικανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από ένα χρόνο ελεύθερης σεξουαλικής επαφής. Η αρχική εξέταση του σπέρματος γίνεται για να αξιολογηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΑΝΔΡΙΚΗ YΠOrONIMOTHTA. Μέρος Πρώτο

ΕΝΗΜΕΡΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. ΑΝΔΡΙΚΗ YΠOrONIMOTHTA. Μέρος Πρώτο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ MKAIOY 1 Ο 115 28 ΙΛΙΣΙΑ ΤΗΛ. -FAX: 21 Ο 77 7 4 607 www.hsge.gr ΕΝΗΜΕΡΟΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΔΡΙΚΗ YΠOrONIMOTHTA Μέρος Πρώτο ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡ Ι ΟΣ - Ν ΟΕΜΒΡ Ι ΟΣ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Αυτός ο οδηγός προετοιμάστηκε από το Anticancer Fund σαν μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ - ΤΟΚΕΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ - ΤΟΚΕΤΟΣ 7. Να συγκρίνετε τη σπερματογένεση και την ωογένεση. Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν. Σπερματογένεση Ωογένεση Σε ποιο όργανο σχηματίζονται τα γαμετικά κύτταρα; Ποιος είναι ο αριθμός των γαμετών

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα.

Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Αφροδίτη, τη θεά του Έρωτα. η μετάδοση γίνεται συχνότερα ή/και αποτελεσματικότερα μέσω της επαφής. Η πλειονότητα των παραγόντων αδρανοποιείται γρήγορα σε αντίξοο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.)

3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) : 3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) 01/31 : 3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) 02/31 Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια: Ορισµός Σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από ελάττωση των εκπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

µύκητες). 1-4 ικανότητα να διαπεράσουν τα βαθύτερα στρώµατα του κερατοειδούς και να εισέλθουν στον πρόσθιο θάλαµο µέσω ακέραιης δεσκεµετείου.

µύκητες). 1-4 ικανότητα να διαπεράσουν τα βαθύτερα στρώµατα του κερατοειδούς και να εισέλθουν στον πρόσθιο θάλαµο µέσω ακέραιης δεσκεµετείου. ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΚΕΡΑΤΙΤΙΣ Η µυκητιασική κερατίτις αποτελεί µιά σηπτική κερατίτιδα µε αρκετές δυσκολίες στη σωστή διάγνωση και θεραπεία. Στο παρελθόν η θεραπεία γενικά ήταν ανεπαρκής και συχνά η κατάληξη ήταν

Διαβάστε περισσότερα

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου?

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζεται αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού? Πιθανοί λόγοι: Δυνατότητα και εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Γεώργιος Κουρούνης (επιβλέπων) Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Μπονίκος Διονύσιος Ομ. Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Νεοκλής Γεωργόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται τα νοσήματα που μεταδίδονται με την σεξουαλική επαφή.

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται τα νοσήματα που μεταδίδονται με την σεξουαλική επαφή. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται τα νοσήματα που μεταδίδονται με την σεξουαλική επαφή. Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) Γονόρροια Σύφιλη Ηπατίτιδα Β Ηπατίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Octegra 400 mg δισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (Σ.Μ.Ν.) Χ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (Σ.Μ.Ν.) Χ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (Σ.Μ.Ν.) Χ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αθήνα, 2006 «ο θεός έδημιούργησε τη Γη, τον Άνθρωπο και τα Αφροδίσια Πάθη» έλεγε ο Ricord (1799-1889) θέλοντας να δείξει ότι γενετήσια λειτουργία συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Τα µικροθρεπτικά συστατικά περιλαµβάνουν τις βιταµίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητες ουσίες στη διατροφή του ανθρώπου γιατί δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η πραγματική αιτία του καρκίνου του ενδομητρίου είναι άγνωστη.

Η πραγματική αιτία του καρκίνου του ενδομητρίου είναι άγνωστη. KΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ Η ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Όγκοι - Γυναικολογικός Καρκίνος Με τον όρο καρκίνο περιγράφονται ομάδες νοσημάτων που η αιτία τους βρίσκεται σε κυτταρικό επίπεδο. Ο όρος αναφέρεται σε υπερβολική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ Η ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΣΗΤΕΙΑ 2008 1 Ευχαριστήρια Ευχαριστώ θερµά

Διαβάστε περισσότερα