Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G kw 25 kw 32 kw 40 kw (2012/06) GR

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας Eπεξήγηση συμβόλων Υποδείξεις ασφαλείας Προστασία του περιβάλλοντος/ ανακύκλωση Αποκατάσταση βλαβών Δείκτης Στοιχεία για τη συσκευή Προβλεπόμενη χρήση Πρότυπα, διατάξεις και οδηγίες Περιγραφή του προϊόντος Πινακίδα τύπου Τεχνικά στοιχεία Γενικές υποδείξεις για τα καύσιμα Έναρξη λειτουργίας και χειρισμός Υποδείξεις για τη λειτουργία Πριν από την έναρξη λειτουργίας Ελέγξτε την πίεση λειτουργίας, συμπληρώστε νερό θέρμανσης και εξαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης Έλεγχος πίεσης λειτουργίας Συμπλήρωση νερού θέρμανσης και εξαέρωση εγκατάστασης θέρμανσης Ρύθμιση ρυθμιστή καύσης Προσαγόμενος αέρας Άναμμα λέβητα Ικανότητα απορρόφησης ενέργειας Συμπλήρωση καυσίμου Συνεχής λειτουργία θέρμανσης (φωτιά αναμμένη κατά τη διάρκεια της νύχτας) Θέση εκτός λειτουργίας του λέβητα Συμπεριφορά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Καθαρισμός και συντήρηση Καθαρισμός του λέβητα Καθαρισμός διαδρομών καυσαερίων και φλογοθαλάμου Καθαρισμός του θαλάμου στάχτης Καθαρισμός του συλλέκτη καυσαερίων Έλεγχος πίεσης λειτουργίας Logano G (2012/06)

3 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων Προειδοποιητικές υποδείξεις Οι λέξεις κλειδιά στην αρχή μιας προειδοποιητικής υπόδειξης επισημαίνουν το είδος και τη σοβαρότητα των συνεπειών, σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα μέτρα για την αποφυγή του κινδύνου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών. ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών. ΚΙΝΔΥΝΟΣσημαίνει, ότι μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί που μπορεί να αποβούν θανατηφόροι. Σημαντικές πληροφορίες Περαιτέρω σύμβολα Σύμβολο B Οι προειδοποιητικές υποδείξεις στο κείμενο επισημαίνονται και πλαισιώνονται με ένα γκρι προειδοποιητικό τρίγωνο σε γκρι φόντο. Εάν υπάρχει κίνδυνος λόγω ρεύματος στο προειδοποιητικό τρίγωνο υπάρχει σύμβολο κεραυνού αντί για θαυμαστικό. Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το διπλανό σύμβολο. Διαχωρίζονται με γραμμές επάνω και κάτω από το κείμενο. Ερμηνεία Ενέργεια Παραπομπή σε άλλα σημεία του εγγράφου ή σε άλλα έγγραφα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα (2η επίπεδο) Πίν Υποδείξεις ασφαλείας Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Η παράβλεψη των υποδείξεων ασφαλείας ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς - ακόμη και θάνατο - καθώς και υλικές ζημιές και καταστροφές στο περιβάλλον. B Βεβαιωθείτε, ότι η εγκατάσταση και η σύνδεση καυσαερίων, η πρώτη έναρξη λειτουργίας καθώς η συντήρηση διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένη τεχνική εταιρεία. B Ο έλεγχος της εγκατάστασης πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την αρμόδια αρχή έγκρισης. B Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από τη χρήση. Τηρείτε τα διαστήματα καθαρισμού στο κεφάλαιο Καθαρισμός. Αποκαταστήστε αμέσως τυχόν ελαττώματα. B Πραγματοποιείτε συντήρηση τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Ελέγξτε ολόκληρη την εγκατάσταση ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία της. Αποκαταστήστε αμέσως τυχόν ελαττώματα. B Πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας. Κίνδυνος λόγω ελλιπούς μέριμνας για την προσωπική ασφάλεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης π.χ. σε περίπτωση πυρκαγιάς B Μη θέσετε σε καμία περίπτωση τη ζωή σας σε κίνδυνο. Πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλειά σας. Βλάβες λόγω εσφαλμένου χειρισμού Εσφαλμένοι χειρισμοί μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή/και υλικές ζημιές. B Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή έχουν πρόσβαση μόνο άτομα που είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσουν σωστά. B Η εγκατάσταση, η έναρξη λειτουργίας, η συντήρηση και η επισκευή πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένη τεχνική εταιρεία. Τοποθέτηση, λειτουργία B Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται μόνο από εγκεκριμένη τεχνική εταιρεία. B Μην τροποποιείτε εξαρτήματα που φέρουν καυσαέρια. B Μη θέτετε το λέβητα σε λειτουργία χωρίς επαρκή ποσότητα νερού. B Διατηρείτε τα ανοίγματα της εγκατάστασης (πόρτες, καλύμματα συντήρησης, ανοίγματος πλήρωσης) πάντα κλειστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. B Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καύσιμα σύμφωνα με την πινακίδα τύπου. Logano G (2012/06) 3

4 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας B Μην κλείνετε και μη μικραίνετε τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού σε πόρτες, παράθυρα και τοίχους. Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία B Αναθέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις αποκλειστικά σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Τηρήστε το ηλεκτρολογικό σχέδιο. B Πριν από την εγκατάσταση: Διακόψτε την τροφοδοσία τάσης σε όλους τους πόλους. Ασφαλίστε έναντι ακούσιας επανενεργοποίησης. B Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους όπου επικρατούν συνθήκες υγρασίας. Επιθεώρηση/συντήρηση B Συμβουλή για τον πελάτη: Συνάψτε σύμβαση συντήρησης και επιθεώρησης με κάποια εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία και φροντίστε για την ετήσια συντήρηση της συσκευής. B Ο ιδιοκτήτης ευθύνεται για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις της εγκατάστασης στο περιβάλλον (γερμανική νομοθεσία περί προστασίας από τη ρύπανση). B Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο "Συντήρηση και καθαρισμός". Γνήσια ανταλλακτικά Για ζημιές, οι οποίες οφείλονται στη χρήση ανταλλακτικών που δεν έχουν παραδοθεί από τον κατασκευαστή, ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. B Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα του κατασκευαστή. Κίνδυνος δηλητηρίασης B Η ανεπαρκής παροχή αέρα μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνή διαρροή αερίου. B Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα προσαγωγής και εξαγωγής αέρα δεν έχουν μικρύνει ή κλείσει τελείως. B Αν το ελάττωμα δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, απαγορεύεται η λειτουργία/συνέχιση της λειτουργίας του λέβητα. B Σε περίπτωση διαρροής καυσαερίων στο χώρο τοποθέτησης, αερίστε το χώρο τοποθέτησης, απομακρυνθείτε και καλέστε την πυροσβεστική υπηρεσία. B Επισημάνετε εγγράφως το πρόβλημα και τον κίνδυνο στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Κίνδυνος εγκαύματος Οι θερμές επιφάνειες στο λέβητα, στο σύστημα απαγωγής καυσαερίων και στα συστήματα σωληνώσεων, η διαρροή αερίου θέρμανσης ή καυσαερίων καθώς και το θερμό νερό που εκρέει από τις διατάξεις ασφαλείας μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. B Αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. B Ανοίξτε προσεκτικά τις πόρτες του λέβητα. B Πριν από όλες τις εργασίες στο λέβητα, αφήστε το λέβητα να κρυώσει. B Μην αφήνετε παιδιά χωρίς επιτήρηση κοντά στο θερμό λέβητα. Κίνδυνος ζημιών στην εγκατάσταση λόγω αποκλίσεων από τον ελάχιστο ελκυσμό της καπνοδόχου Εάν υπάρχουν μεγαλύτεροι ελκυσμοί, αυξάνονται οι εκπομπές, με αποτέλεσμα να καταπονείται περισσότερο η εγκατάσταση λεβήτων και να υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιά. B Βεβαιωθείτε ότι η καπνοδόχος και η σύνδεση αγωγού καυσαερίων ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα. B Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι τιμές των ελκυσμών. B Αναθέστε τον έλεγχο της τήρησης του απαιτούμενου ελκυσμού σε μια εγκεκριμένη τεχνική εταιρεία. Εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά B Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά και υγρά κοντά στο λέβητα. B Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις από εύφλεκτα υλικά. Αέρας καύσης/χώρου B Προφυλάξτε τον αέρα καύσης/χώρου από επιθετικές ουσίες (π.χ. αλογονωμένους υδρογονάνθρακες, που περιέχουν ενώσεις χλωρίου ή φθορίου). Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η διάβρωση. Κίνδυνος ζημιών στην εγκατάσταση λόγω υπερπίεσης Για την πρόληψη βλαβών λόγω υπερπίεσης, μπορεί κατά τη διάρκεια της θέρμανσης να εκρεύσει νερό από τη βαλβίδα ασφαλείας του κυκλώματος νερού θέρμανσης και της παροχής ζεστού νερού. B Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε τις βαλβίδες ασφαλείας. B Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε το κύκλωμα νερού θέρμανσης. B Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε το κύκλωμα νερού ψύξης. 4 Logano G (2012/06)

5 Στοιχεία για τη συσκευή 2 2 Στοιχεία για τη συσκευή Οι παρούσες οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του λέβητα από τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. 2.1 Προβλεπόμενη χρήση Ο λέβητας στερεών καυσίμων Logano G είναι ένας λέβητας καύσης οπτάνθρακα για τη χρήση σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες (εναλλακτικά καύσιμα βλέπε κεφάλαιο 3, σελίδα 8). Για να διασφαλιστεί η προβλεπόμενη λειτουργία, πρέπει να τηρούνται τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Για την τήρηση των αναφερόμενων ορίων θερμοκρασίας απαιτείται η εγκατάσταση μιας κατάλληλης διάταξης. Η εγκατάσταση του λέβητα σε χώρους κατοικίας και διαδρόμους δεν επιτρέπεται. Ο λέβητας στερεών καυσίμων θα αναφέρεται εφεξής ως λέβητας. Ο λέβητας επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τη θέρμανση νερού θέρμανσης και την έμμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες για την προβλεπόμενη χρήση υπάρχουν στο κεφάλαιο 4.1, σελίδα 10 και κεφάλαιο 2.3, σελίδα 5. Ο φλογοθάλαμος μεταφέρει την παραγόμενη θερμότητα στο νερό θέρμανσης. Ο ρυθμιστής καύσης [6] συνδέεται μέσω αλυσίδας με το κλαπέ αέρα [7] και ρυθμίζει την παροχή αέρα του λέβητα. Όσο θερμότερος γίνεται ο λέβητας, τόσο περισσότερο κλείνει το κλαπέ αέρα, ώστε να μην ξεπεραστεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία νερού λέβητα. Πίσω από την πόρτα στάχτης [4] βρίσκεται το δοχείο στάχτης. Το περίβλημα είναι επενδυμένο με μονωτικό υλικό και εμποδίζει έτσι σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες ακτινοβολίας και θερμικής ισχύος. Το θερμόμετρο/μανόμετρο δείχνει τη θερμοκρασία στο λέβητα και την πίεση νερού. Ο λέβητας τροφοδοτείται από το περιβάλλον με τον απαιτούμενο αέρα καύσης. Η τοποθέτηση και λειτουργία του λέβητα ενδείκνυται μόνο σε χώρους με καλό και συνεχή αερισμό! 2.2 Πρότυπα, διατάξεις και οδηγίες Κατά τη λειτουργία πρέπει να προσέξετε τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας! 2.3 Περιγραφή του προϊόντος Ο Logano G είναι ένας λέβητας στερεών καυσίμων εγκεκριμένος για την καύση οπτάνθρακα. Εναλλακτικά καύσιμα βλ. κεφάλαιο 3, σελίδα 8. Ο λέβητας αποτελείται από: Ράβδος έλξης για βαλβίδα καυσαερίων [1] Πόρτα φόρτωσης [2] Ρύθμιση δευτερεύοντος αέρα με οπή παρατήρησης [3] Πόρτα στάχτης [4] Θερμόμετρο/μανόμετρο [5] Ρυθμιστής καύσης [6] Κλαπέ αέρα [7] Η πόρτα φόρτωσης [2] χρησιμεύει στην πλήρωση του φλογοθαλάμου με καύσιμο. Σχ. 1 Επισκόπηση του προϊόντος T Logano G (2012/06) 5

6 2 Στοιχεία για τη συσκευή Βαλβίδα καυσαερίων Ανοίξτε τη βαλβίδα καυσαερίων για το άναμμα ενός κρύου λέβητα ή σε περίπτωση κακού ελκυσμού της καπνοδόχου ( Σχ. 2 πάνω). Έτσι τα θερμά καυσαέρια φτάνουν ταχύτερα στην καπνοδόχο και η καπνοδόχος "τραβάει" καλύτερα. Στην κανονική λειτουργία και όταν διασφαλίζεται επαρκής ελκυσμός της καπνοδόχου κλείστε μερικώς τη βαλβίδα καυσαερίων ( Σχ. 2 κάτω). Έτσι παρατηρούνται λιγότερες απώλειες θερμότητας μέσω της καπνοδόχου. Σχ. 2 Βαλβίδα καυσαερίων (πάνω ανοιχτή, κάτω κλειστή) 2.4 Πινακίδα τύπου Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του κορμού λέβητα. Εκεί αναγράφονται ο αριθμός σειράς, τα στοιχεία ισχύος και τα στοιχεία έγκρισης. 6 Logano G (2012/06)

7 Στοιχεία για τη συσκευή Τεχνικά στοιχεία Μέγεθος λέβητα Μονάδα Κατηγορία λέβητα κατά EN Πλήθος τμημάτων του λέβητα Χωρητικότητα νερού l Χωρητικότητα του φλογοθαλάμου l 25, ,5 51 Βαθμός απόδοσης % 72 έως 78 Εύρος θερμοκρασίας νερού λέβητα C 65 έως 90 Ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής C 65 Θερμοκρασία καυσαερίων σε ονομαστική ισχύ Ροή μάζας καυσαερίων (ονομαστική ισχύς) περ. Απαιτούμενη πίεση προώθησης (απαιτούμενος ελκυσμός) σε λειτουργία με ονομαστική ισχύ C g/sec 17,7 23,0 28,3 31,8 Pa Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας bar 4 Μέγιστη πίεση δοκιμής bar 8 Καύσιμο οπτάνθρακας Θερμική ισχύς για τον οπτάνθρακα (ονομαστική ισχύς) Κατανάλωση καυσίμου με ονομαστική ισχύ περ. kw kg/h 3,9 5,1 6,2 6,9 Διάρκεια καύσης με ονομαστική ισχύ περ. h 4 Καύσιμο λιθάνθρακας Ονομαστική θερμική ισχύς για το λιθάνθρακα (ονομαστική ισχύς) Κατανάλωση καυσίμου με ονομαστική ισχύ περ. kw kg/h 1,9/3,6 2,3/4,6 2,6/5,2 3,2/6,4 Διάρκεια καύσης με ονομαστική ισχύ περ. h 4 Καύσιμο ξύλο με θερμογόνο ισχύ 13 MJ/kg και μέγιστη υγρασία 20 % Θερμική ισχύς σε ονομαστική ισχύ kw Κατανάλωση καυσίμου με ονομαστική ισχύ περ. kg/h 2,6/5,3 3,5/7,1 4,3/8,5 4,9/9,8 Διάρκεια καύσης με ονομαστική ισχύ περ. h 2 Μέγιστο μήκος των κούτσουρων (διάμετρος 150 mm) Πίν. 2 Τεχνικά στοιχεία mm Logano G (2012/06) 7

8 3 Γενικές υποδείξεις για τα καύσιμα 3 Γενικές υποδείξεις για τα καύσιμα Κύριο καύσιμο του λέβητα είναι ο οπτάνθρακας κατηγορία κατάταξης 1 (20 40 mm). Ως εναλλακτικά καύσιμα επιτρέπονται (μειωμένη απόδοση και μικρότερα διαστήματα συντήρησης). Λιθάνθρακας και οπτάνθρακας κατηγορία κατάταξης 2 (10 20 mm) Θραύσματα λιθάνθρακα και οπτάνθρακα ( mm) Ξύλο ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου από διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα (CO)! Ο λέβητας δεν ενδείκνυται για την καύση λιγνίτη. Κατά την καύση λιγνίτη μπορεί να προκληθεί συσσώρευση ιλύος στο λέβητα και να διαρρεύσει CO. B Μη χρησιμοποιείτε λιγνίτη για την καύση. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Βλάβες στην υγεία ή/και ζημιές στην εγκατάσταση από τη χρήση άλλων ακατάλληλων καυσίμων! Από τη χρήση άλλων ή ακατάλληλων καυσίμων μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνες για την υγεία ή/και την εγκατάσταση θέρμανσης ουσίες. B Μη χρησιμοποιείτε για την καύση πλαστικό, οικιακά απορρίμματα, χημικά επεξεργασμένα υπολείμματα ξύλου, παλιά χαρτιά, ροκανίδια, απορρίμματα φλοιών και μοριοσανίδων, πέλετ ή κονιορτοποιημένα στερεά. Οι θερμοκρασίες καυσαερίων στη λειτουργία ρύθμισης είναι C. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα (ξύλο ή άνθρακας) και την κατάσταση της καθαριότητας μπορεί να παρατηρηθεί υπέρβαση αυτών των τιμών. Καύση ξύλου Προβλέπεται η χρήση σχισμένων ή ξερών καυσόξυλων με διάμετρο 150 mm και μέγιστη υγρασία ξύλου 20 %. Μέγεθος λέβητα Πίν. 3 Μέγιστο μήκος καυσόξυλων ή κούτσουρων mm, mm mm mm Μέγιστο μήκος καυσόξυλων ή κούτσουρων Χρησιμοποιείτε μόνο στεγνό, φυσικό, τεμαχισμένο ξύλο. Αν η υγρασία του ξύλου ξεπερνά το 20 % μειώνεται η απόδοση του λέβητα. Επίσης παρατηρείται αυξημένη δημιουργία πίσσας, που συνδέεται με μειωμένη διάρκεια ζωής του λέβητα. Οι αναφερόμενες τιμές ισχύος και η απεριόριστη λειτουργία του λέβητα διασφαλίζονται μόνο σε μέγιστη υγρασία ξύλου έως 20 %. Είδος ξύλου Θερμογόνος ισχύς 1) kwh/kg 1) Ξύλο σε ξηρή κατάσταση με υγρασία ξύλου 20%. kwh/rm οξιά, δρυς, μελία 4, σφένδαμος, σημύδα 4, λεύκη 4, πεύκο, λάρικας, ψευδότσουγκα 4, ερυθρελάτη, έλατο 4, Πίν. 4 Ενεργειακή απόδοση διαφόρων ειδών ξύλου 8 Logano G (2012/06)

9 Γενικές υποδείξεις για τα καύσιμα 3 Δημιουργία συμπυκνωμάτων και πίσσας Ο λανθασμένος χειρισμός του λέβητα οδηγεί σε αυξημένη δημιουργία συμπυκνωμάτων και πίσσας. Έτσι μπορεί να προκληθούν ζημιές στο λέβητα και στην εγκατάσταση καυσαερίων. Κατά το άναμμα του κρύου λέβητα παρατηρείται συμπύκνωση νερού εντός του λέβητα, το οποίο κυλάει πάνω στα εσωτερικά τοιχώματα προς τα κάτω. Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση, ότι ο λέβητας παρουσιάζει διαρροή. Αυτό το "ίδρωμα" του λέβητα σταματά, μόλις συσσωρευτεί στάχτη στα εσωτερικά τοιχώματα του λέβητα. Κατά τη λειτουργία με χαμηλή θερμοκρασία λέβητα κάτω από 65 C ή καύσιμο με αυξημένη περιεκτικότητα σε υγρασία παρατηρείται επίσης συμπύκνωση στις επιφάνειες θέρμανσης. Και σε αυτήν την περίπτωση τα συμπυκνώματα κυλούν προς τα κάτω. Η θέρμανση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες λέβητα οδηγεί στη συσσώρευση πίσσας και μπορεί να συνεπάγεται ζημιές στην εγκατάσταση καυσαερίων και τη δημιουργία συμπυκνωμάτων. B Τηρείτε τις υποδείξεις λειτουργίας για το λέβητα. B Λειτουργείτε το λέβητα με τις συνιστώμενες θερμοκρασίες λειτουργίας. B Λειτουργείτε το λέβητα μόνο με τα συνιστώμενα καύσιμα. B Απομακρύνετε τα κατάλοιπα πίσσας με την ξύστρα καθαρισμού (συνοδευτικός εξοπλισμός) σε θερμό λέβητα. Logano G (2012/06) 9

10 4 Έναρξη λειτουργίας και χειρισμός 4 Έναρξη λειτουργίας και χειρισμός 4.1 Υποδείξεις για τη λειτουργία Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης τηρείτε τις παρακάτω υποδείξεις: B Ο λέβητας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα άτομα, που έχουν εξοικειωθεί με τις οδηγίες και τη λειτουργία του λέβητα. B Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση στην περιοχή ενός λέβητα που βρίσκεται σε λειτουργία. B Μην προσθέτετε υγρά στη φωτιά και μην χρησιμοποιείτε υγρά για την αύξηση της απόδοσης του λέβητα. B Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο θάλαμο φόρτωσης και στο φλογοθάλαμο καθώς και σε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 200 mm περιμετρικά του λέβητα. B Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα πάνω στο λέβητα. B Καθαρίζετε την επιφάνεια του λέβητα μόνο με μη εύφλεκτα υλικά. B Μην αποθηκεύετε εύφλεκτες ουσίες στο χώρο τοποθέτησης του λέβητα (π.χ. πετρέλαιο, λάδι). B Κατά τη λειτουργία του λέβητα σε καμία περίπτωση μην αυξάνετε την ονομαστική ισχύ του λέβητα (υπερθέρμανση). B Αποθηκεύετε τη στάχτη σε ένα πυρίμαχο δοχείο με κλειστό καπάκι. B Λειτουργείτε το λέβητα με μέγιστη θερμοκρασία 90 C και ελέγχετε τη λειτουργία ανά τακτά διαστήματα. B Λειτουργείτε το λέβητα με ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής 65 C. Βεβαιωθείτε ότι το όριο θερμοκρασίας τηρείται μέσω κατάλληλης διάταξης. B Η ελάχιστη θερμοκρασία νερού λέβητα πρέπει να είναι πάνω από 65 C, καθώς σε χαμηλότερη θερμοκρασία προκαλείται συμπύκνωση υδρατμών και δημιουργία πίσσας. Αυτό έχει αρνητική επίδραση στην προβλεπόμενη χρήση και στη διάρκεια ζωής του λέβητα. B Ο ιδιοκτήτης του λέβητα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες χρήσης. Οι μόνες εργασίες που επιτρέπεται να κάνει είναι: να θέτει σε λειτουργία, να θέτει εκτός λειτουργίας και να καθαρίζει το λέβητα. Όλες οι υπόλοιπες εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις συντήρησης. B Σε περίπτωση κινδύνου έκρηξης, πυρκαγιάς, διαρροής εύφλεκτων αερίων ή ατμών (π.χ. ατμοί που δημιουργούνται κατά την τοποθέτηση λινοτάπητα, PVC κτλ.) μην λειτουργείτε το λέβητα. B Προσέξτε την ευφλεκτότητα των υλικών κατασκευής. 4.2 Πριν από την έναρξη λειτουργίας ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος τραυματισμού, επειδή έχουν μείνει ανοιχτές οι πόρτες του λέβητα! B Διατηρείτε την πόρτα φλογοθαλάμου του λέβητα κατά τη λειτουργία κλειστή. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του συλλέκτη καυσαερίων ( εικόνα 2, σελίδα 6)! B Μην αγγίζετε το συλλέκτη καυσαερίων κατά τη λειτουργία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση! Η έναρξη λειτουργίας χωρίς επαρκή ποσότητα νερού καταστρέφει τη συσκευή. B Θέτετε το λέβητα σε λειτουργία μόνο εφόσον υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού. Πριν από την έναρξη λειτουργίας προσέξτε τις παρακάτω υποδείξεις για την προσωπική ασφάλεια: Απαγορεύεται η λειτουργία του λέβητα χωρίς επιτήρηση, με ανοιχτή την πόρτα. Η χρήση επιταχυντών ανάφλεξης στο λέβητα απαγορεύεται. 10 Logano G (2012/06)

11 Έναρξη λειτουργίας και χειρισμός Ελέγξτε την πίεση λειτουργίας, συμπληρώστε νερό θέρμανσης και εξαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης Η ποσότητα του νερού θέρμανσης μειώνεται σημαντικά τις πρώτες μέρες, λόγω της ισχυρής εξάτμισης. Έτσι δημιουργούνται φυσαλίδες αέρα που εμποδίζουν το σύστημα θέρμανσης. B Αρχικά ελέγχετε την πίεση λειτουργίας σε νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης καθημερινά, όταν χρειάζεται συμπληρώνετε νερό θέρμανσης και εξαερώνετε το σύστημα θέρμανσης και τα θερμαντικά σώματα. B Αργότερα ελέγχετε την πίεση λειτουργίας μία φορά το μήνα, όταν χρειάζεται συμπληρώνετε νερό θέρμανσης και εξαερώνετε το σύστημα θέρμανσης και τα θερμαντικά σώματα Έλεγχος πίεσης λειτουργίας Η τεχνική εταιρεία θέρμανσης έχει ρυθμίσει την απαιτούμενη πίεση λειτουργίας που είναι τουλάχιστον 1 bar και την έχει καταχωρίσει στον πίν. 5, σελίδα 12. Γενικά γίνεται διάκριση μεταξύ ανοιχτών και κλειστών εγκαταστάσεων θέρμανσης. Ανοιχτές εγκαταστάσεις εγκαθίστανται πια πολύ σπάνια στην πράξη. Για το λόγο αυτό σας εξηγείται με παραδείγματα πως μπορείτε να ελέγξετε την πίεση του νερού, έχοντας ως βάση την κλειστή εγκατάσταση. B Ελέγξτε την πίεση λειτουργίας. Αν η πίεση της εγκατάστασης μειωθεί κάτω από 1 bar (κάτω από τον κόκκινο δείκτη), πρέπει να συμπληρώσετε νερό. Σχ. 3 Θερμόμετρο/μανόμετρο Συμπλήρωση νερού θέρμανσης και εξαέρωση εγκατάστασης θέρμανσης Ζητήστε από την τεχνική εταιρεία θέρμανσης να σας δείξει, σε ποιο σημείο της εγκατάστασης θέρμανσης βρίσκεται η βάνα πλήρωσης και εκκένωσης για τη συμπλήρωση του νερού θέρμανσης. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω αυξομειώσεων θερμοκρασίας! Όταν η πλήρωση της εγκατάστασης θέρμανσης γίνεται σε θερμή κατάσταση, ενδέχεται να προκληθούν ρωγμές λόγω των συστολοδιαστολών από τη διαφορά θερμοκρασίας. Τότε ο λέβητας θα παρουσιάσει διαρροές. B Γεμίζετε την εγκατάσταση θέρμανσης μόνο σε κρύα κατάσταση (η θερμοκρασία προσαγωγής πρέπει να είναι έως 40 C) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω συχνής συμπλήρωσης! Όταν απαιτείται η συχνή συμπλήρωση νερού θέρμανσης, η εγκατάσταση θέρμανσης μπορεί ανάλογα με την ποιότητα νερού να υποστεί ζημιά από διάβρωση ή συσσώρευση αλάτων. B Ρωτήστε τον τεχνικό θέρμανσης, αν το τοπικό νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς επεξεργασία ή αν απαιτείται προηγουμένως η επεξεργασία του. B Ειδοποιήστε την τεχνική εταιρία θέρμανσης, αν πρέπει να συμπληρώνεται συχνά νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος για την υγεία λόγω μόλυνσης του πόσιμου νερού! B Λάβετε υπόψη τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την αποφυγή μόλυνσης του πόσιμου νερού (π.χ. από νερό εγκαταστάσεων θέρμανσης) που ισχύουν στη χώρα σας B Γεμίστε αργά την εγκατάσταση θέρμανσης. Παρατηρήστε την ένδειξη πίεσης (θερμόμετρο/ μανόμετρο). B Κλείστε τη βρύση και τη βάνα πλήρωσης και εκκένωσης μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση λειτουργίας. B Εξαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης μέσω των βαλβίδων εξαέρωσης στα θερμαντικά σώματα. B Σε περίπτωση πτώσης της πίεσης λειτουργίας λόγω της εξαέρωσης, πρέπει να συμπληρώσετε νερό. Logano G (2012/06) 11

12 4 Έναρξη λειτουργίας και χειρισμός Πίεση λειτουργίας/ποιότητα νερού Ελάχιστη πίεση λειτουργίας (απαιτείται συμπλήρωση, όταν η τιμή πέσει κάτω από την τιμή αυτή) Ονομαστική τιμή πίεσης λειτουργίας (ιδανική τιμή) Μέγιστη πίεση λειτουργίας (πίεση ενεργοποίησης βαλβίδας ασφαλείας) bar bar bar Το νερό συμπλήρωσης χρειάζεται επεξεργασία. ΝΑΙ/ΟΧΙ Πίν. 5 Πίεση λειτουργίας (συμπληρώνεται από την τεχνική εταιρεία θέρμανσης) 4.4 Ρύθμιση ρυθμιστή καύσης B Ρυθμίστε το ρυθμιστή καύσης στην κόκκινη σήμανση (85 C) ( Σχ. 4). B Ρυθμίστε την τάση αλυσίδας με τη θέση του μοχλού (ή κονταίνοντας την αλυσίδα) έτσι ώστε σε θερμοκρασία νερού λέβητα 85 C το κλαπέ αέρα να είναι κλειστό μέχρι την ελάχιστη διάσταση (5 mm) και να κρέμεται ελαφρώς η αλυσίδα. Όταν το κλαπέ αέρα κλείνει πλήρως, δε γίνεται πλήρης καύση. Στις επιφάνειες θέρμανσης συσσωρεύεται πίσσα, κάτι που δυσκολεύει τη διαδικασία καθαρισμού. 4.5 Προσαγόμενος αέρας ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λόγω έλλειψης οξυγόνου στο χώρο τοποθέτησης! B Φροντίστε για επαρκή παροχή καθαρού αέρα μέσω ανοιγμάτων προς τα έξω. B Προσέξτε να μην κλείσουν ή μικρύνουν τα ανοίγματα αυτά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση και κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένης έναρξης λειτουργίας! Η έλλειψη αέρα καύσης μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση πίσσας και δημιουργία αερίου απανθράκωσης. B Φροντίστε για επαρκή παροχή καθαρού αέρα μέσω ανοιγμάτων προς τα έξω. B Προσέξτε να μην κλείσουν ή μικρύνουν τα ανοίγματα αυτά. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση από διαβρωτικές ουσίες στον παρεχόμενο αέρα! Οι αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες, που περιέχουν ενώσεις χλωρίου ή φθορίου, οδηγούν κατά την καύση σε αυξημένη διάβρωση εντός του λέβητα. B Διατηρείτε τον παρεχόμενο αέρα καθαρό από διαβρωτικά συστατικά. Ο λέβητας τροφοδοτείται από το περιβάλλον με τον απαιτούμενο αέρα καύσης. B Η τοποθέτηση και λειτουργία του λέβητα ενδείκνυται μόνο σε χώρους με καλό και συνεχή αερισμό! Σχ. 4 Ρύθμιση ρυθμιστή καύσης 1 Κόκκινη σήμανση (85 C) Έτσι εμποδίζεται η δημιουργία αερίου απανθράκωσης, όταν επιτυγχάνεται η θερμοκρασία νερού λέβητα. Ο λέβητας λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ. 12 Logano G (2012/06)

13 Έναρξη λειτουργίας και χειρισμός Άναμμα λέβητα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση από λανθασμένο χειρισμό! Η υπερπλήρωση το φλογοθαλάμου με καύσιμο μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και βλάβη του λέβητα. B Προσαρμόστε την ποσότητα καυσίμου στην ικανότητα απορρόφησης ενέργειας του συστήματος θέρμανσης ( κεφάλαιο 4.7, σελίδα 14). Καθοριστικοί παράγοντες για την καθαρή καύση μέσα στο λέβητα είναι ο σωστός χειρισμός του λέβητα και ο επαρκής ελκυσμός της εγκατάστασης καυσαερίων. B Ανοίξτε την πόρτα στάχτης. B Για να αυξήσετε τον ελκυσμό του λέβητα, ανοίξτε τη βαλβίδα καυσαερίων. Σχ. 6 Τοποθέτηση προσανάμματος για το άναμμα 1 Προστατευτική πόρτα φλογοθαλάμου 2 Πόρτα στάχτης T B Αφήστε το καύσιμο να καεί για λεπτά, μέχρι να σχηματιστεί θράκα. B Κλείστε την πόρτα στάχτης. B Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης και γεμίστε το φλογοθάλαμο [1] κατά το ¼ της χωρητικότητάς του με καύσιμο. Προτού γεμίσετε το φλογοθάλαμο [1], πρέπει να έχει καεί πλήρως το τοποθετημένο καύσιμο και να υπάρχει επαρκής θράκα. Σχ. 5 Άνοιγμα της βαλβίδας καυσαερίων B Τοποθετήστε το στρώμα χαρτιού. B Πάνω στο στρώμα χαρτιού τοποθετήστε ένα στρώμα καυσίμου πάχους περ. 8 έως 10 cm (ψιλό προσάναμμα, κάρβουνο ή οπτάνθρακα). Μη χρησιμοποιείτε χοντρά κούτσουρα. B Ανάψτε το καύσιμο στο εσωτερικό του λέβητα. B Κατά τη χρήση στερεού προσανάμματος (προσάναμμα κάρβουνου): Ανάψτε το προσάναμμα έξω από το λέβητα και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάνω στο υλικό ανάφλεξης. B Κλείστε την προστατευτική πόρτα φλογοθαλάμου. B Αφήστε την πόρτα στάχτης ελαφρώς ανοιχτή. Σχ. 7 Συμπλήρωση καυσίμου (άναμμα) 1 Φλογοθάλαμος T Logano G (2012/06) 13

14 4 Έναρξη λειτουργίας και χειρισμός B Κλείστε την πόρτα φόρτωσης. B Για να αποφύγετε τις απώλειες θερμότητας στην καπνοδόχο, κλείστε όσο καλύτερα γίνεται τη βαλβίδα καυσαερίων ανάλογα με τον ελκυσμό καπνοδόχου ( Σχ. 8, κάτω). Όταν τα καυσαέρια δεν απομακρύνονται σε ικανοποιητικό βαθμό (ελκυσμός καπνοδόχου ανεπαρκής), ανοίξτε ξανά ελαφρώς τη βαλβίδα καυσαερίων ( Σχ. 8, πάνω). Τα μεγάλα είδη λιθάνθρακα και οπτάνθρακα καίγονται περισσότερο, σε πολύ μεγάλη ποσότητα καυσίμου μπορεί να μειωθεί η απόδοση. Ελέγχετε και σκαλίζετε τη φωτιά ανά σύντομα διαστήματα. 4.7 Ικανότητα απορρόφησης ενέργειας Η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας του συστήματος θέρμανσης εξαρτάται από την πραγματική τιμή της θερμοκρασίας νερού και της απώλειας θερμότητας της εγκατάστασης. Για την αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης πρέπει να προσαρμοστεί η χρησιμοποιούμενη ποσότητα καυσίμου στην εκάστοτε ικανότητα απορρόφησης ενέργειας. Έτσι αποτρέπεται η υπερθέρμανση του λέβητα και μειώνεται η εκπομπή ρύπων. Σχ. 8 Βαλβίδα καυσαερίων (πάνω ανοιχτή, κάτω κλειστή) Ο χρόνος ανάμματος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την κατάσταση της καθαριότητας στο λέβητα, τις τοπικές συνθήκες, τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα και τις καιρικές συνθήκες (υποπίεση στην εγκατάσταση καυσαερίων). Κατά την καύση ξύλου προσέξτε: Πολύ κοντά και χοντρά κούτσουρα οδηγούν σε ανομοιόμορφη καύση. Η σχάρα καύσης πρέπει να είναι πλήρως καλυμμένη από καύσιμο. B Χρησιμοποιείτε μόνο κούτσουρα με το προβλεπόμενο πάχος και μήκος ( κεφάλαιο 3, σελίδα 8). 14 Logano G (2012/06)

15 Έναρξη λειτουργίας και χειρισμός Συμπλήρωση καυσίμου ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού από έκρηξη! B Μη χρησιμοποιείτε υγρά καύσιμα (π. χ. βενζίνη, πετρέλαιο). B Ποτέ μην ψεκάζετε υγρό καύσιμο στη φωτιά ή στη θράκα. Ανάλογα με το είδος και την ποιότητα καυσίμου η διάρκεια καύσης μιας πλήρωσης λέβητα σε ονομαστική ισχύ του λέβητα ανέρχεται σε περ. 3 έως 5 ώρες. Το άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης στο ενδιάμεσο διάστημα εμποδίζει την καύση. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συμπεριφορά καύσης και να οδηγήσει σε αυξημένη εκροή αερίου θέρμανσης. B Αφήστε το καύσιμο υλικό να καεί κατά το δυνατόν πληρέστερα. Για τη συμπλήρωση καυσίμου ή τον έλεγχο της στάθμης πλήρωσης: B Ανοίξτε ελαφρώς την πόρτα φόρτωσης [1] και περιμένετε περ. 10 δευτερόλεπτα, ώστε να μειωθεί η ποσότητα αερίου θέρμανσης στο θάλαμο φόρτωσης. Μόλις μειωθεί η ποσότητα αερίου θέρμανσης, ανοίξτε πλήρως την πόρτα φόρτωσης. B Για να μειωθεί η δημιουργία καπνού στο χώρο τοποθέτησης κατά τη συμπλήρωση, ανοίξτε τη βαλβίδα καυσαερίων ( Σχ. 8 πάνω). B Σκαλίστε τη φωτιά με το άγκιστρο ανάδευσης και τοποθετήστε την επιθυμητή ποσότητα καυσίμου. Με τακτικό σκάλισμα επιτυγχάνεται μια ομοιόμορφη καύση και μια σταθερή απόδοση του λέβητα. Η γρήγορη κάλυψη της θράκας με καύσιμο αποτρέπει την έξοδο αερίων θέρμανσης από το φλογοθάλαμο. Τι να προσέξετε κατά την καύση ξύλου: Συμπληρώστε μόνο τόσο ξύλο, ώστε ανάμεσα στο κούτσουρο που βρίσκεται τέρμα πάνω και το άνω άκρο το φλογοθαλάμου να απομένει απόσταση τουλάχιστον 50 mm ( εικόνα 9). Τι να προσέξετε αν χρησιμοποιείτε οπτάνθρακα: Τοποθετήστε οπτάνθρακα μέχρι το κάτω άκρο της πόρτας φόρτωσης. B Κλείστε την πόρτα φόρτωσης [1] και τη βαλβίδα καυσαερίων ( Σχ. 8, σελίδα 14). Σχ. 9 Συμπλήρωση καύσιμου ξύλου T Logano G (2012/06) 15

16 4 Έναρξη λειτουργίας και χειρισμός 4.9 Συνεχής λειτουργία θέρμανσης (φωτιά αναμμένη κατά τη διάρκεια της νύχτας) Κατά τη συνεχή λειτουργία θέρμανσης ο λέβητας μπορεί να λειτουργήσει με μειωμένη απόδοση θερμότητας για περ. δώδεκα ώρες. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου από αέρια απανθράκωσης! Κατά τη λειτουργία με μειωμένη απόδοση ενδέχεται να δημιουργηθούν αέρια απανθράκωσης, τα οποία σε περίπτωση εισπνοής μπορεί να προκαλέσουν δηλητηρίαση από καπνό. B Μην εισπνέετε τον ορατό καπνό. B Φροντίστε για τον καλό αερισμό του χώρου τοποθέτησης. B Καθαρίστε το λέβητα και τη διαδρομή καυσαερίων ( κεφάλαιο 5.1, σελίδα17 ). B Φροντίστε να ελεγχθεί ο ελκυσμός της καπνοδόχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση από πίσσα και συμπυκνώματα! Σε θερμοκρασίες νερού λέβητα κάτω από 65 C δημιουργούνται περισσότερη πίσσα και συμπυκνώματα στο φλογοθάλαμο και η διάρκεια ζωής του λέβητα μειώνεται σημαντικά. B Λειτουργείτε το λέβητα συνεχώς με θερμοκρασία νερού λέβητα μεταξύ 65 C και 90 C. Πραγματοποιήστε την παρακάτω ρύθμιση για τη συνεχή λειτουργία: B Σκαλίστε τη φωτιά και γεμίστε το φλογοθάλαμο πλήρως με καύσιμο (καυσόξυλα). B Για να μειώσετε την παροχή αέρα καύσης, κλείστε σχεδόν πλήρως το κλαπέ αέρα. B Ανοίξτε τη βαλβίδα καυσαερίων. Έτσι μειώνεται η δημιουργία καταλοίπων πίσσας και αιθάλης στη διαδρομή καυσαερίων κατά τη συνεχή λειτουργία θέρμανσης. B Ρυθμίστε τα όργανα ρύθμισης (βάνα ανάμιξης, άνοδος θερμοκρασίας επιστροφής) έτσι ώστε η θερμοκρασία νερού λέβητα να αυξηθεί στους 80 C 90 C. Την επόμενη ημέρα ο λέβητας είναι γρήγορα ξανά έτοιμος για λειτουργία όταν: B Συμπληρώνετε καύσιμο και ρυθμίζετε τα όργανα ρύθμισης (βάνα ανάμιξης, άνοδος θερμοκρασίας επιστροφής) στην κανονική θέση (βλ. πάνω, θερμοκρασία επιστροφής > 65 C). B Ανοίγετε ελαφρώς το κλαπέ αέρα (50 mm). B Κλείνετε τη βαλβίδα καυσαερίων μετά από επιτυχές άναμμα Θέση εκτός λειτουργίας του λέβητα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω παγετού! Όταν σε περίπτωση παγετού η εγκατάσταση θέρμανσης δε βρίσκεται σε λειτουργία, υπάρχει κίνδυνος να παγώσει. B Προστατέψτε την εγκατάσταση θέρμανσης από τον παγετό. B Σε περίπτωση παγετού με το λέβητα κλειστό εκκενώστε την εγκατάσταση. Για τη θέση εκτός λειτουργίας περιμένετε να καεί πλήρως το καύσιμο, χωρίς να επιταχύνετε τεχνητά τη διαδικασία καύσης. B Καθαρίστε επιμελώς την εγκατάσταση θέρμανσης σε περίπτωση παρατεταμένης θέσης εκτός λειτουργίας (π.χ. στο τέλος της περιόδου θέρμανσης), καθώς η υγρασία που περιέχεται στη στάχτη μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση. B Προστατέψτε την εγκατάσταση θέρμανσης από τον παγετό. Εκκενώστε τους αγωγούς νερού ή γεμίστε το σύστημα με αντιψυκτικό (τηρείτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή). Προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του λέβητα B Αφήστε το λέβητα να κρυώσει. B Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης και καθαρίστε το φλογοθάλαμο. B Ανοίξτε την πόρτα στάχτης και αφαιρέστε το κουτί στάχτης. B Απορρίψτε τη στάχτη. B Καθαρίστε το θάλαμο στάχτης. B Τοποθετήστε το κουτί στάχτης και κλείστε την πόρτα στάχτης. B Κλείστε την πόρτα φόρτωσης Συμπεριφορά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, π.χ. σε περίπτωση έκρηξης (π.χ. ατμοί, υπερθέρμανση του λέβητα) ή πυρκαγιάς, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: B Μη θέτετε ποτέ τη ζωή σας σε κίνδυνο. Πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλειά σας. B Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα φόρτωσης. Ανοίγοντας προσεκτικά την πόρτα φόρτωσης δεν απειλείστε από τις φλόγες. B Τραβήξτε τη θράκα καυσίμου με ανοιχτή προστατευτική πόρτα φλογοθαλάμου έξω από το λέβητα. B Σβήστε τη θράκα προσεκτικά μπροστά από το λέβητα. 16 Logano G (2012/06)

17 Καθαρισμός και συντήρηση 5 5 Καθαρισμός και συντήρηση ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω εσφαλμένης συντήρησης! Η ανεπαρκής ή μη τακτική συντήρηση του λέβητα μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές. B Η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να υποβάλλεται σε τακτική, ολοκληρωμένη και προβλεπόμενη συντήρηση. Σε περίπτωση ανεπαρκούς συντήρησης ή καθαρισμού ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Η τακτική και προβλεπόμενη συντήρηση της εγκατάστασης θέρμανσης διασφαλίζει τη διατήρηση ενός υψηλού βαθμού απόδοσης, εγγυάται την υψηλή ασφάλεια λειτουργίας και την οικολογική καύση. Ο καθαρισμός της εγκατάστασης θέρμανσης εξαρτάται από την ποιότητα καυσίμου και τις συνθήκες περιβάλλοντος. 5.1 Καθαρισμός του λέβητα Ο καθαρισμός της εγκατάστασης θέρμανσης εξαρτάται από την ποιότητα ξύλου και τις συνθήκες περιβάλλοντος. Αποθέσεις αιθάλης και στάχτης στα εσωτερικά τοιχώματα του λέβητα μειώνουν τη μεταφορά θερμότητας. Ο ανεπαρκής καθαρισμός αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου και μπορεί να επιβαρύνει το περιβάλλον. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού από λανθασμένο καθαρισμό! Κατά τον καθαρισμό μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί από κατάλοιπα καύσης και αιχμηρές ακμές. B Κατά τον καθαρισμό φοράτε προστατευτικά γάντια. ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταστροφές στο περιβάλλον λόγω ακατάλληλων συνθηκών λειτουργίας! B Καθαρίζετε τακτικά το λέβητα ανάλογα με την κατανάλωση καυσίμου. Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την έναρξη θέρμανσης και μόνο με κρύο φλογοθάλαμο. Για την απομάκρυνση καταλοίπων πίσσας θα πρέπει ωστόσο να θερμανθεί ο λέβητας. Έτσι απομακρύνονται ευκολότερα τα κατάλοιπα πίσσας με την ξύστρα καθαρισμού (συνοδευτικός εξοπλισμός). Διαστήματα καθαρισμού Τα διαστήματα καθαρισμού εξαρτώνται από το καύσιμο, τη θερμοκρασία επιστροφής και τις συνήθειες θέρμανσης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα διαστήματα καθαρισμού: Εργασίες καθαρισμού Αδειάστε το θάλαμο στάχτης. Καθαρίστε τις διαδρομές καυσαερίων και το φλογοθάλαμο με μια βούρτσα καθαρισμού. Καθαρίστε την προστατευτική πόρτα φλογοθαλάμου με μια βούρτσα καθαρισμού. Καθαρίστε το συλλέκτη καυσαερίων και το σύνδεσμο. Καθαρίστε την καπνοδόχο. Ελέγξτε το σύστημα καυσαερίων. Πίν. 6 Διαστήματα καθαρισμού Διάστημα Ημερησίως Τουλάχ. μία φορά την εβδομάδα Τουλάχ. κάθε τρίμηνο Τουλάχ. κάθε τρίμηνο Τουλάχιστον κάθε 3 έτη ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος για την υγεία λόγω καυσαερίων! Ο καθαρισμός με νερό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή καυσαερίων. B Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του λέβητα με νερό. Logano G (2012/06) 17

18 5 Καθαρισμός και συντήρηση Καθαρισμός διαδρομών καυσαερίων και φλογοθαλάμου B Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης και την πόρτα στάχτης. B Καθαρίστε τα κατάλοιπα στάχτης στις διαδρομές καυσαερίων και στο φλογοθάλαμο με μια βούρτσα καθαρισμού. B Καθαρίστε τα κατάλοιπα στάχτης στην προστατευτική πόρτα φλογοθαλάμου με μια βούρτσα καθαρισμού. Ο μη τακτικός καθαρισμός της σχάρας προστασίας επηρεάζει αρνητικά την καύση λόγω μειωμένης παροχής οξυγόνου Καθαρισμός του θαλάμου στάχτης ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω ανεπαρκούς καθαρισμού και συντήρησης! Μεγαλύτερες ποσότητες στάχτης στο φλογοθάλαμο μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση και βλάβη του λέβητα. B Απαμακρύνετε τακτικά τη στάχτη από το λέβητα. B Ανοίξτε την πόρτα στάχτης [2]. B Σκουπίστε τα κατάλοιπα καύσης στο θάλαμο στάχτης. B Απομακρύνετε τα κατάλοιπα καύσης με το κουτί στάχτης [1] από το θάλαμο στάχτης. Μην απορρίπτετε θερμή στάχτη σε πλαστικούς κάδους και κάδους απορριμμάτων T Σχ. 10 Καθαρισμός των διαδρομών καυσαερίων B Κλείστε την πόρτα φόρτωσης. B Απομακρύνετε την τέφρα. Σχ. 11 Καθαρισμός θαλάμου στάχτης 1 Δοχείο στάχτης 2 Πόρτα στάχτης T 18 Logano G (2012/06)

19 Προστασία του περιβάλλοντος/ανακύκλωση Καθαρισμός του συλλέκτη καυσαερίων Για τον καθαρισμό υπάρχει ένα άνοιγμα καθαρισμού στην κάτω πλευρά του συλλέκτη καυσαερίων. B Ξεβιδώστε τα δύο παξιμάδια πεταλούδες του καλύμματος καθαρισμού [2]. B Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα καθαρισμού. B Απομακρύνετε τα κατάλοιπα καύσης μέσω του ανοίγματος καθαρισμού. B Κλείστε το άνοιγμα καθαρισμού με το κάλυμμα καθαρισμού. Φροντίστε για τη σωστή εφαρμογή της στεγανοποίησης. B Κλείστε καλά το κάλυμμα καθαρισμού με τα παξιμάδια πεταλούδες. 6 Προστασία του περιβάλλοντος/ ανακύκλωση Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ομίλου Bosch. Η ποιότητα των προϊόντων, η αποδοτικότητα και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν για εμάς στόχους ίδιας βαρύτητας. Οι νόμοι και οι προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος τηρούνται αυστηρά. Για να προστατεύσουμε το περιβάλλον χρσησιμοποιούμε τη βέλτιστη τεχνολογία και τα καλύτερα υλικά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας τους παράγοντες για την καλύτερη αποδοτικότητα. Συσκευασία Για τη συσκευασία συμμετέχουμε στα εγχώρια συστήματα ανακύκλωσης που αποτελούν εγγύηση για βέλτιστη ανακύκλωση. Όλα τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Σχ. 12 Κάλυμμα καθαρισμού στο συλλέκτη καυσαερίων 1 Στοιχείο συγκράτησης 2 Καπάκι καθαρισμού 3 Παξιμάδι πεταλούδα Παλαιά συσκευή Οι παλιές συσκευές περιέχουν αξιοποιήσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να διοχετευθούν για επαναχρησιμοποίηση. Τα συγκροτήματα μπορούν εύκολα να διαχωριστούν και τα πλαστικά μέρη φέρουν σήμανση. Έτσι μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες τα διάφορα συγκροτήματα και να διατεθούν για ανακύκλωση ή απόρριψη Έλεγχος πίεσης λειτουργίας Κεφάλαιο και κεφάλαιο 4.3.2, σελίδα 11. Logano G (2012/06) 19

20 7 Αποκατάσταση βλαβών 7 Αποκατάσταση βλαβών Όταν υπάρχει βλάβη που δεν οφείλεται στο χειρισμό, ενημερώστε τον τεχνικό θέρμανσης. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης επιτρέπεται να πραγματοποιεί μόνο επισκευές, που αφορούν στην απλή αντικατάσταση της ταινίας στεγανοποίησης. BΛABH Αιτία Αντιμετώπιση Ισχύς λέβητα ανεπαρκής Η θερμογόνος δύναμη του χρησιμοποιούμενου καυσίμου είναι ανεπαρκής, η υγρασία του καυσίμου είναι μεγαλύτερη από 20 %. Χρησιμοποιήστε το προβλεπόμενο καύσιμο με την προβλεπόμενη υγρασία Οι συνθήκες λειτουργίας δεν τηρούνται. Ελέγξτε τον ελκυσμό καπνοδόχου και τη θερμοκρασία επιστροφής. Στο φλογοθάλαμο του λέβητα δημιουργείται μεγάλη ποσότητα συμπυκνωμάτων, από την πόρτα φόρτωσης εκρέει μαύρο υγρό Ο λέβητας δε ρυθμίζεται. Από τη θερμική βαλβίδα ασφαλείας (εφόσον υπάρχει) εξέρχεται νερό. Πίν. 7 Επισκόπηση βλαβών Υπάρχουν κατάλοιπα αιθάλης στις διαδρομές καυσαερίων ή/και στο συλλέκτη καυσαερίων Η βαλβίδα καυσαερίων είναι ανοιχτή. Υπερβολική ισχύς λέβητα Ανεπαρκής ποσότητα αέρα καύσης Λάθος ή πολύ υγρό καύσιμο Χαμηλή θερμοκρασία νερού λέβητα Η πόρτα στάχτης δεν κλείνει στεγανά. Αυξημένος ελκυσμός καπνοδόχου. Η θερμοκρασία λέβητα είναι πολύ υψηλή. Η θερμική βαλβίδα ασφαλείας δεν κλείνει σωστά. Βρώμικη, ελαττωματική. Σε περίπτωση ανεπαρκούς ελκυσμού της καπνοδόχου προσαρμόστε την καπνοδόχο. Καθαρίστε τις διαδρομές καυσαερίων και το συλλέκτη καυσαερίων. Κλείστε τη βαλβίδα καυσαερίων. Τοποθετήστε λιγότερο καύσιμο. Ελέγξτε τη ρύθμιση του ρυθμιστή καύσης. Ελέγξτε και καθαρίστε τις διαδρομές αέρα καύσης Χρησιμοποιήστε το προβλεπόμενο καύσιμο με την προβλεπόμενη υγρασία. Ελέγξτε/αυξήστε την ελάχιστη θερμοκρασία νερού λέβητα και διασφαλίστε για την επιστροφή ελάχιστη θερμοκρασία 65 C. Ελέγξτε το κορδόνι στεγανοποίησης, τοποθετήστε το εκ νέου ή αντικαταστήστε το. Μειώστε τον ελκυσμό της καπνοδόχου μέσω της βαλβίδας καυσαερίων, αν χρειαστεί προσαρμόστε την καπνοδόχο. Αλλάξτε τη ρύθμιση του ρυθμιστή ελκυσμού. Μειώστε την ποσότητα καυσίμου, διασφαλίστε τη λήψη θερμότητας. Ξεπλύνετε τη θερμική βαλβίδα ασφαλείας και αν χρειαστεί αντικαταστήστε την. 20 Logano G (2012/06)

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή 6 720 803 804 (2011/09) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. Λέβητας χαμηλών θερμοκρασίων/ συμπύκνωσης με ανεμιστήρα 6 720 615 876-00.1RS 6 720 616 215 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE Διαβάστε προσεκτικά το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές υποδείξεις...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano S Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση! λέβητα στερεών καυσίμων

Οδηγίες χρήσης Logano S Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση! λέβητα στερεών καυσίμων λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Οδηγίες χρήσης Logano S- 6 70 803 80 (04/03) GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση! Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA316. Ενεργειακά τζάκια. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 645 590 (06/2010) GR

Οδηγίες χρήσης KA316. Ενεργειακά τζάκια. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 645 590 (06/2010) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακά τζάκια KA316 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 645 590 (06/2010) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας Logano plus SB615 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 7 747 019 084-01/2002 GR Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. blueline 4W. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 646 674 (10/2010) GR

Οδηγίες χρήσης. blueline 4W. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 646 674 (10/2010) GR Οδηγίες χρήσης Ξυλόσομπα blueline 4W Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 646 674 (10/2010) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano SK655 - Λέβητας αντικατάστασης για SK425/625/635/645 (έως 400 kw) Logano SK755. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logano SK655 - Λέβητας αντικατάστασης για SK425/625/635/645 (έως 400 kw) Logano SK755. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Χαλύβδινος λέβητας 6 720 806 032-00.3T Οδηγίες χρήσης 6 720 806 871 (2016/12) GR Logano SK655 - Λέβητας αντικατάστασης για SK425/625/635/645 (έως 400 kw) Logano SK755 Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 616 640-11/2007 GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή

Οδηγίες εγκατάστασης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή Οδηγίες εγκατάστασης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή Παρακαλούμε να διαβαστεί με προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR

blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα blueline αρ. 8 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 801-07/2007 GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. blueline 4W. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 648 255 (2011/05) GR 6 720 647 945-00.

Οδηγίες χρήσης. blueline 4W. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 648 255 (2011/05) GR 6 720 647 945-00. Οδηγίες χρήσης Ξυλόσομπα 6 720 647 945-00.1ITL blueline 4W Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 648 255 (2011/05) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου (2014/08) GR

Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου (2014/08) GR Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 812 509 (2014/08) GR 6 720 641 705-00.1O Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ BRUNO, BRUNO G ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ / ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ...3 1.1. Κατασκευαστής...3

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 815 098 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42 Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 459-00.1RS blueline αρ. 4 blueline αρ. 5 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 799-02/2008

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSR 8-3 A... ZR 4-3 A... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.......

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου

Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου/ αερίου λέβητες πετρελαίου/ αερίου Θερμικής ισχύς από 71 έως 1.00 kw Xυτοσιδηροί λέβητες χαµηλών θερµοκρασιών: Επένδυση στο µέλλον Logano GE315 Logano GE515 Logano GE615 Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας Χυτοσίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. Τεχνικά στοιχεία της σόμπας βραδείας καύσης από χοντρές λαμαρίνες

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης Νο1 Ο λέβητας είναι σημαντικότατο κομμάτι της Κεντρικής Θέρμανσης. Από την καλή του κατάσταση εξαρτάται η απρόσκοπτη, ασφαλής και οικονομική λειτουργία όλης της εγκατάστασης. Κατά την συντήρηση του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A...

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... 70 80 99-00-O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 8-3 A... ZWBR 3-3 A... ZBR 4-3 A... Οδηγίες χρήσης 70 807 04 (03/03) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Οδηγίες χρήσης Πλακέτα αναφοράς βλαβών Πλακέτα λειτουργίας FM 448 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 649 341 (2001/03) GR Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες λειτουργίας Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 4/8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου από 25...36 kw 25-36 kw PS 500-2000 οχεία αδρανείας Flamco 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου 25-36 kw Λέβητας αεριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για περιοδική χρήση VULKAN και VULKAN S ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γενικά θα πρέπει να τηρούνται οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...........................

Διαβάστε περισσότερα

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS ΜΟΝΤΕΛΟ ονομαστική ωφέλιμη ισχύς Απόθεμα ξύλου αυτονομία kw kw l FOKOLUS 20 20 70 5-7 FOKOLUS 30 33 125 5-7 FOKOLUS 40 42 165 5-7 Η δύναμη του χάλυβα, η θερμότητα από

Διαβάστε περισσότερα

Την επαγρύπνηση του κοινού για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς σε τζάκια και καπνοδόχους εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας.

Την επαγρύπνηση του κοινού για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς σε τζάκια και καπνοδόχους εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας. Την επαγρύπνηση του κοινού για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς σε τζάκια και καπνοδόχους εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας. Το άναμμα του τζακιού αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας ολοένα και περισσότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΒΡΑΝΙΕ Radnička 1,Τηλ.: 017/421-121 ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΣ: CENTRAL-23 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 Ονομασία κουζίνας Χωρητικότητ α της θέρμανσης του χώρου Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για 6 720 619 446 (2009/09) GR

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για 6 720 619 446 (2009/09) GR 6 720 612 662-00.2O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για GR 2 Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB062-24 KD H V2 GB062-24 H V2. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB062-24 KD H V2 GB062-24 H V2. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. reset press 5s mode Λέβητας συμπύκνωσης αερίου ok 6 720 809 941-00.1O 6720842860 (2015/06) GR Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB062-24 KD H V2 GB062-24 H V2 Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB162-65 GB162-80 GB162-100. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB162-65 GB162-80 GB162-100. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 614 079 (2011/02) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Logano. S kw. Λέβητας στερεού καυσίμου

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Logano. S kw. Λέβητας στερεού καυσίμου Λέβητας στερεού καυσίμου 000004645-00 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Logano S7-...50 kw 67083067 (05/0) GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τησυναρμολόγηση και τη συντήρηση. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

4729-00.4R. Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 720 641 865 (2009/09) GR

4729-00.4R. Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 720 641 865 (2009/09) GR 4729-00.4R Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... el Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 3 1.1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της κουζίνας 1 1 2 9 3 7 4 5 6 8 Εικόνα Νο. 1 Κουζίνα REGULAR-46 1. Κάλυμμα της

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα