ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ."

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Εισηγήτριες: Κοτζιά Σοφία Χαρατσίδου Ειρήνη Επιβλέπων καθηγητής: Χατζούδης Δημήτριος Σεπτέμβτιος 2012

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ / 2 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το παρόν αποτελεί την πτυχιακή εργασία των φοιτητριών Κοτζιά Σοφία και Χαρατσίδου Ειρήνη. Η πτυχιακή αυτή αρχικά αναφέρεται στο θεωρητικό μέρος της, όπου γίνεται μία γενική αναφορά στην επιστήμη του μάρκετινγκ και στην εξέλιξη της διαφήμισης σε διαδικτυακή. Έπειτα στο ερευνητικό επίπεδο επιδιώχθηκε η καταγραφή των σχέσεων που ερευνούν τον βαθμό και το κατά πόσο οι παράγοντες που διαμορφώνουν την στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση επιδρούν στην παρακολούθηση αυτής καθώς και στην συμπεριφορά των χρηστών του διαδικτύου. Στην συνέχεια αναφέρονται στοιχεία σχετικά με την έρευνα (δείγμα, τρόποι συλλογής δεδομένων, κτλ.), ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και τέλος η διατύπωση των συμπερασμάτων. 2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ / 3 Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που με τον δικό τους τρόπο στήριξαν την προσπάθεια μας αυτή. Ένα μεγάλο θερμό ευχαριστώ στον κ. Χατζούδη, για την υπομονή και την υποστήριξή του και για τις ώρες που μπόρεσε να αφιερώσει από την εργασία του, η καθοδήγηση του ήταν πολύτιμη. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές του Τ.Ε.Ι. Καβάλας για τις γνώσεις που μας μετέδωσαν κατά την διάρκεια των σπουδών μας, οι οποίες μας βοήθησαν στην υλοποίηση της πτυχιακής εργασίας. 3

4 Π ΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΩΝ / 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 2 Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ ΙΕ Σ... 3 Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π ΙΝ Α Κ Ω Ν Κ Α Ι Σ Χ Ε Δ ΙΑ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν... 7 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 9 Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ : Β ΙΛ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Εισαγωγή Marketing Εισαγωγή Μια σύντομη ιστορία του μάρκετινγκ Εννοια και Περιεχόμενο του Μάρκετινγκ Ορισμός του Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Mίγμα Μάρκετινγκ Η Διαφήμιση Εισαγωγή Ιστορική εξέλιξη της διαφήμισης Ορισμός Πιθανοί σκοποί διαφήμισης Είδη Διαφήμισης Η Διαφήμιση και η διαδικασία της Επικοινωνίας Ανάπτυξη διαφημιστικού προγράμματος Η διαφήμιση στο διαδίκτυο Εισαγωγή Ιστορία του Internet Διαδικτυακό Μίγμα Μάρκετινγκ

5 Π ΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΩΝ / Ορισμός της διαδικτυακής διαφήμισης Χαρακτηριστικά διαδικτυακής διαφήμισης Τρόποι Διαφήμισης Στο Διαδίκτυο Είδη Διαδικτυακής Διαφήμισης Οφέλη διαδικτυακής διαφήμισης...43 Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 2 : Ε Ν Ν Ο ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Ο Π Λ Α ΙΣ ΙΟ Τ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Παρουσίαση των παραγόντων του εννοιολογικού πλαισίου της έρευνας η ομάδα παραγόντων η ομάδα παραγόντων η ομάδα παραγόντων Παρουσίαση Ερευνητικών Υποθέσεων Προηγούμενες έρευνες Παρουσίαση ερευνητικών υποθέσεων Σχηματική παρουσίαση των ερευνητικών υποθέσεων...83 Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 3 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ ΙΚ Η Μ Ε Θ Ο Δ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Πληθυσμός και Δείγμα της έρευνας Μέθοδος δειγματοληψίας Μέτρηση των παραγόντων της έρευνας Έλεγχος της εγκυρότητας του περιεχομένου (content validity) Έλεγχος της εγκυρότητα της δομής των ερευνητικών μεταβλητών^ο^ύ^λ validity) Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 4 : Α Ν Α Λ Υ Σ Η Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Βασικά στατιστικά μέτρα Αξιολόγηση του εννοιολογικού πλαισίου της έρευνας, (έλεγχος υποθέσεων) Η τεχνική των «Μοντέλων Δομικών Εξισώσεων» Αξιολόγηση του δομικού μοντέλου - έλεγχος υποθέσεων Ανάλυση αποτελεσμάτων και σύγκριση τους με προηγούμενες έρευνες

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ / Αξιολόγηση του προσαρμοσμένου μοντέλου Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 5 : Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α Σύνοψη του περιεχομένου της πτυχιακής εργασίας Σύνοψη και ερμηνεία αποτελεσμάτων Επίδραση των αποτελεσμάτων στη διοικητική λειτουργία των επιχειρήσεων Περιορισμοί της Μελέτης Κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ε Σ Α Ν Α Φ Ο Ρ Ε Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 : Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 2 : Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ ΙΚ Η Σ Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 3 : Β Α Σ Ι Κ Α Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Α Μ Ε Τ Ρ Α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 4 : Έ Λ Ε Γ Χ Ο Σ Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν Α Ρ Χ ΙΚ Ο Υ Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο Υ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 5 Έ Λ Ε Γ Χ Ο Σ Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Ο Υ Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο Υ

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / 7 Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Ω Ν Κ Α Ι Σ Χ Ε Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΙΝΑΚΑΣ: 1.1 Περίοδοι διαδοχικής εξέλιξης της επιστήμης του Μάρκετινγκ και προσανατολισμού των επιχειρήσεων 12 ΠΙΝΑΚΑΣ: 1.2 Μίγμα Μάρκετινγκ 19 ΠΙΝΑΚΑΣ: 1.3: Προωθητικό Μίγμα 23 ΠΙΝΑΚΑΣ: Υπόδειγμα μαζικής επικοινωνίας και επανατροφοδότηση 31 ΠΙΝΑΚΑΣ: Διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών 44 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ: Έκθεση σε διαδικτυακό μήνυμα και μετάδοση πληροφοριών Τριγωνικό μοντέλο διαδικτυακής εύρεσης πληροφοριών ΠΙΝΑΚΑΣ: Απεικόνιση παραδείγματος ανάκλησης μνήμης 63 ΠΙΝΑΚΑΣ: Διαδικασία απόφασης αγοράς 66 ΠΙΝΑΚΑΣ: 3.1 Πληροφόρηση- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση 88 ΠΙΝΑΚΑΣ: 3.2 Ψυχαγωγία- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση 89 ΠΙΝΑΚΑΣ: 3.3 Αξιοπιστία- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση 89 ΠΙΝΑΚΑΣ: 3.4 ΠΙΝΑΚΑΣ: 3.5 ΠΙΝΑΚΑΣ: 3.6 ΠΙΝΑΚΑΣ: 3.7 ΠΙΝΑΚΑΣ: 3.8. ΠΙΝΑΚΑΣ: 3.9 Εμπειρία στην χρήση του διαδικτύου- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση Ευκολία στην χρήση του διαδικτύου- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση Στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση Διαφήμιση από στόμα σε στόμα- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση Στάση απέναντι στην επωνυμία- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση Κλικ σε διαδικτυακές διαφημίσεις- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση ΠΙΝΑΚΑΣ:3.10 Ανάκληση διαφημιστικού μηνύματος- Διερευνητική 91 7

8 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / 8 Παραγοντική Ανάλυση ΠΙΝΑΚΑΣ:3.11 ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ: : ΠΙΝΑΚΑΣ: Πρόθεση αγοράς- Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση Σύνοψη των ερευνητικών υποθέσεων Άμεσες επιδράσεις μεταξύ των παραγόντων Έλεγχος Υποθέσεων (αναλυτικά) Νέες σχέσεις Σύνοψη των νέων σχέσεων Άμεσες επιδράσεις μεταξύ των παραγόντων του προσαρμοσμένου μοντέλου Έλεγχος Νέων Σχέσεων(αναλυτικά) ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 2. Σχηματική παράσταση ερευνητικών υποθέσεων. 82 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Αξιολόγηση του προσαρμοσμένου μοντέλου 117 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 4..1 Περιοχή μόνιμης κατοικίας ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 4..2 Συμβίωση ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 4..3 Οικογενειακή κατάσταση ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 4..4 Φύλο ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 4..5 Ηλικία ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 4..6 Εκπαιδευτική βαθμίδα ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 4..7 Επαγγελματική ιδιότητα ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 4..8 Μηνιαίο προσωπικό εισόδημα 8

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ / 9 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η χρήση του διαδικτύου από όλο και περισσότερους ανθρώπους αναγκαστικά οδηγεί τις εταιρίες να ενδιαφέρονται για τη διαφήμιση μέσω αυτού. Η Διαφήμιση στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια παρουσίασε τεράστια ανάπτυξη (ShwuIng, βΐ αΐ., 2007). Αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις είναι να μπορέσουν μέσω των διαφημίσεων να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους, δηλαδή τις πωλήσεις τους. Ο πιο σύγχρονος τρόπος διασφάλισης κέρδους είναι η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του διαδικτύου. Η πιο σύγχρονή και συνεχώς αναπτυσσόμενη μορφή διαφήμισης είναι η διαδικτυακή, γι αυτό λοιπόν είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν να συμβαδίζουν με την ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογικών εξελίξεων. Η χρήση της τεχνολογίας στον βέλτιστο βαθμό βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οπότε αντιλαμβανόμαστε πως για τις επιχειρήσεις είναι σημαντικό να γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται σωστά τα εργαλεία και τις τεχνικές του μάρκετινγκ. Η εξέλιξη της επιστήμης του μάρκετινγκ έχει αποδείξει πως για την πλήρη εκμετάλλευση και απόκτηση κέρδους οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ανάγκες των καταναλωτών. Το διαδίκτυο είναι το πιο σύγχρονο μέσο που προσφέρεται για την διασφάλιση αυτής της επικοινωνίας, ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του μέσου είναι το στοιχείο της αλληλεπίδρασης, υψίστης σημασίας είναι η διερεύνηση αυτού του στοιχείου. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η διασφάλιση της γνώσης η οποία διευκρινίζει τους παράγοντες που επιδρούν στην συμπεριφορά των καταναλωτών και διαμορφώνουν την στάση του κατά τη διάρκεια παρακολούθησης μιας διαδικτυακής διαφήμισης είναι πολύτιμη. Οι πεποιθήσεις και η στάση των καταναλωτών απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση έχουν τεθεί ήδη υπό διερεύνηση από την επιστημονική κοινότητα. Μια σειρά από μελέτες έχει δείξει ότι σημαντικό σημείο μέτρησης της αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής διαφήμισης αποτελεί η στάση των καταναλωτών απέναντι σε αυτή. Ερευνητές έχουν εξετάσει την ύπαρξη σχέσης είτε μεταξύ πεποιθήσεων καταναλωτή και διαδικτυακής διαφήμισης, είτε μεταξύ διαδικτυακής διαφήμισης και στάσης καταναλωτή. Διαπιστώσαμε λοιπόν πως οι περισσότερες μελέτες εξετάζουν, είτε μόνο τις πεποιθήσεις είτε μόνο την στάση 9

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ / 10 των καταναλωτών, σε σχέση με την διαδικτυακή διαφήμιση. Θέλοντας να ξεπεράσουμε αυτό τον περιορισμό, θέσαμε ως σκοπός αυτής της μελέτης την διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση και την μετέπειτα διαμόρφωση της στάσης του. Εν κατακλείδι στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι παράγοντες που συμβάλουν στις πεποιθήσεις και μετέπειτα διαμόρφωση της στάσης τους απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση. Παρά την πληθώρα των παραγόντων που σχετίζονται με τις πεποιθήσεις και την διαμόρφωση της στάσης καταναλωτών, επικεντρωθήκαμε στην μελέτη δέκα παραγόντων και ερευνήσαμε τις σχέσεις αυτών με την διαδικτυακή διαφήμιση. Η έρευνα αυτή βοηθά στην εξέλιξη της επιστήμης του μάρκετινγκ καθώς επίσης αποτελεί ορόσημο για τις έρευνες που θα επακολουθήσουν. Έτσι η δική μας έρευνα, πέραν των σημαντικών αποτελεσμάτων θα εξαχθούν, θα προχωρήσει την θεωρία ένα βήμα παρακάτω. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ / 11 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 : Β Ι Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η 1.1. Εισαγωγή Η πτυχιακή εργασία εξετάζει τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ της συμπεριφοράς και διαμόρφωσης στάσης των καταναλωτών απέναντι στη διαδικτυακή διαφήμιση. Στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που ακολουθεί θα προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των παραπάνω εννοιών. Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση με την εισαγωγή στην επιστήμη του Μάρκετινγκ όπως και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την καλύτερη εφαρμογή του. Στα εργαλεία αυτά ανήκει και η διαφήμιση, στην συνέχεια λοιπόν θα εστιάσουμε στην ανάλυση της διαφήμισης και εκτενέστερα στην εξέλιξη της διάστασης της στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, δηλαδή την διαδικτυακή διαφήμιση. Έπειτα θα αναφερθούμε στην συμβολή της εξέλιξης της τεχνολογίας στο κόσμο των επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου καθώς επίσης και τις αλλαγές που έχει επιφέρει στην επιστήμη του μάρκετινγκ και στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών Marketing Εισαγωγή Η επιστήμη του μάρκετινγκ άρχισε να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται στις επιχειρήσεις πριν από περίπου πενήντα χρόνια. Το μάρκετινγκ πριν να εδραιωθεί ως επιστήμη και ως αυτοτελής επιχειρησιακή λειτουργία, εκείνα τα χρόνια εκφραζόταν με την μορφή της διαφήμισης και των πωλήσεων. Σήμερα οι περισσότερες επιχειρήσεις για να αναπτύξουν ένα προϊόν ή υπηρεσία και να το διαθέσουν στην αγορά εφαρμόζουν πρακτικές μάρκετινγκ. Η συνεισφορά διαμορφώνεται σύμφωνα με τα μέσα προβολής και διαφήμισης. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ / 12 Το μάρκετινγκ έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει την συμπεριφορά των ανθρώπων. Το μάρκετινγκ επιδρά στην εξέλιξη της σύγχρονης ζωής καθώς το συναντάμε στην καθημερινότητά μας: από τον τρόπο συσκευασίας, έκθεσης και τοποθέτησης των προϊόντων για την προσέλκυση της προσοχής των καταναλωτών και την απόκτηση περισσοτέρων πελατών μέχρι την συμπλήρωση ενός βιογραφικού σημειώματος, τον τρόπο ενδυμασίας των υπαλλήλων σε ένα κατάστημα, τα διαφημιστικά μηνύματα που προβάλλονται από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο. (Μπουραντάς βΐ αΐ., 1999) Μια σύντομη ιστορία του μάρκετινγκ Η επιστήμη του μάρκετινγκ έχει τις ρίζες της από τις αρχές της ύπαρξης των δοσοληψιών που προϋπήρχαν από τα αρχαία μόλις χρόνια. Η έννοια του Μάρκετινγκ που γνωρίζουμε σήμερα σχετίζεται με τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης του 18ου και 19ου αιώνα, η περίοδος αυτή έχει επιφέρει ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές οι οποίες εξελίχθηκαν μέσω σημαντικών τεχνολογικών και επιστημονικών καινοτομιών. Σημαντικό γεγονός εκείνης της περιόδου υπήρξε ο διαχωρισμός της παραγωγής από την κατανάλωση των προϊόντων. Λόγω της ανάπτυξης των μέσων παραγωγής, της ανάπτυξης των υποδομών και της μαζικής παραγωγής, οι παραγωγοί ανέπτυξαν πιο εξεζητημένους τρόπους για τη διαχείριση και διανομή των προϊόντων. Αυτό ήταν μόλις το ξεκίνημα της ανάπτυξης της επιστήμης του Μάρκετινγκ. Ο Adam Smith το 1776 αναφέρει πως οι ανάγκες των παραγωγών θα πρέπει να προσεγγίζονται μόνο με την έννοια του μάρκετινγκ, η φιλοσοφία αυτή άρχισε να εφαρμόζεται ευρέως σχεδόν διακόσια χρόνια αργότερα. Η ανάλυση των αναγκών των πελατών που θα πρέπει να γίνεται από τις επιχειρήσεις συνθέτει την έννοια του μάρκετινγκ και συντελεί στον σωστό προσανατολισμό των αποφάσεων που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για την κάλυψη και ικανοποίηση αυτών των αναγκών, καλύτερα από τους ανταγωνιστές τους. Σήμερα, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει την φιλοσοφία του μάρκετινγκ, αλλά αυτή η περίπτωση δεν ίσχυε πάντα. Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας του όρου, αξίζει να αναφέρουμε κάποιες προσεγγίσεις που κυριαρχούσαν σε διάφορες χρονικές περιόδους και εφαρμόζονταν 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ / 13 από τις περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτές οι εναλλακτικές προσεγγίσεις επικρατούσαν κατά τη διάρκεια των διαφορετικών ιστορικών χρονικών πλαισίων, δεν είναι περιορισμένες σε εκείνες τις περιόδους και ασκούνται ακόμα από μερικές εταιρίες σήμερα. Σύμφωνα με τους (Keith 1960, Dawson 1969, Bartels 1974, και Kotler και Keller 2006), η επιστήμη του Μάρκετινγκ διαχωρίζεται σύμφωνα με τον προσανατολισμό, στις ακόλουθες περιόδους οι οποίες εξελίσσονται διαδοχικά και παρουσιάζονται στο παρακάτω Σχήμα (1.1). 1. Σχήμα 1.1. Οι Περίοδοι διαδοχικής εξέλιξης της επιστήμης του Μάρκετινγκ και προσανατολισμού των επιχειρήσεων. I Περίοδος προσανατολισμού στην παραγωγή Η έννοια της παραγωγής επικράτησε από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του Η προσέγγιση αυτής της περιόδου ήταν ότι οι επιχειρήσεις επικεντρώνονταν σε αυτά τα προϊόντα που μπορούσαν να παράγουν πιο αποτελεσματικά και ότι η ευχέρεια παροχής χαμηλού κόστους προϊόντων δημιουργούσε από μόνη της τις συνθήκες ζήτησης για τα προϊόντα. Οι επιχειρήσεις εστίαζαν στο πως θα παρήγαγαν το προϊόν και σε ποια ποσότητα έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει την αναμενόμενη ζήτηση. Η έννοια της παραγωγής εκείνη την εποχή λειτούργησε αρκετά καλά, καθώς υπήρχε ένα σχετικά υψηλό επίπεδο ακάλυπτης κατά συνέπεια τα προϊόντα που παρήχθησαν ήταν σε μεγάλο βαθμό και μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών. 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ / 14 Η πλειονότητα των αγαθών κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης, παράγονταν με σκοπό να πωληθεί κατά το μικρότερο χαμηλό κόστος έτσι ώστε οι παραγωγοί να πωλήσουν όλα τα αγαθά που παρήγαγαν. Εστίαζαν κυρίως στην παραγωγή, την διανομή των αγαθών τους καθώς και σε άλλα θέματα διαχείρισης με στόχο με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Κάθε τι που θα μπορούσε να παραχθεί, μπορούσε να πωληθεί εύκολα από μια ομάδα πωλητών των οποίων η δουλειά ήταν απλά να εκτελούν συναλλαγές στην τιμή που καθορίζονταν από το κόστος παραγωγής (Foundation Degree South West, 2012). Περίοδος προσανατολισμού στις πωλήσεις Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 η μαζική παραγωγή είχε ανθήσει και η ο ανταγωνισμός είχε αυξηθεί, εκείνη την περίοδο υπήρχε μικρό ποσοστό ακάλυπτης ζήτησης. Οι επιχειρήσεις άρχισαν να εστιάζουν περισσότερο στις πωλήσεις των προϊόντων τούς δηλαδή όχι μόνο παρήγαγαν προϊόντα αλλά προσπαθούσαν να πείσουν τους πελάτες τους να τα αγοράσουν μέσω της διαφήμισης και της προσωπικής πώλησης. Οι επιχειρήσεις εστίαζαν πλέον στο πως με την αύξηση των πωλήσεων θα κέρδιζαν τον ανταγωνισμό. Οι εταιρείες καθώς άρχιζαν να πωλούν τα προϊόντα τους σε μια όλο και πιο απαιτητική αγορά, έννοιες όπως η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις και η επωνυμία άρχισαν να αναπτύσσονται. Η έννοια του μάρκετινγκ είχε πλέον αρχίσει να δημιουργείτε, εκφραζόταν με τις έννοιες της διανομής και της επικοινωνίας για την προσέλκυση πελατών. Πολλοί θεωρούσαν πως η έννοια του Μάρκετινγκ αφορούσε τις υψηλές τεχνικές πωλήσεων (Foundation Degree South West, 2012). Περίοδος προσανατολισμού στο Μάρκετινγκ Οι περισσότερες αγορές από το 1960 και μετά έχουν φθάσει σε σημείο κορεσμού καθώς οι επιχειρήσεις συνεχώς αυξάνονταν και τα μέγεθος της αγοράς παρέμενε το ίδιο. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις είχε αυξηθεί καθώς οι πελάτες είχαν περισσότερες επιλογές για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Η πολυπλοκότητα της διαχείρισης της επιχείρησης οδήγησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων μάρκετινγκ. Οι υπάλληλοι της επιχείρησης οι οποίοι ασχολούνται με το Μάρκετινγκ συμμετέχουν σε στρατηγικό επίπεδο στην λειτουργία της επιχείρησης 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ / 15 και ως εκ τούτου ενημερώνουν την οργάνωση σχετικά με την διαχείριση της παραγωγής των πωλήσεων την τιμολόγηση των αγαθών και την προώθηση των αγαθών, υπηρεσιών στους καταναλωτές. Η σύγχρονη προσέγγιση εστιάζει στην βαθύτερη ανάλυση των ήδη ανεπτυγμένων εννοιών της αγοράς και συμπεριφοράς του καταναλωτή. Προσπαθούν να κατανοήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών και να προβλέψουν τις πιθανές ανάγκες διαθέτοντας τους κατάλληλους οργανωτικούς πόρους για την ικανοποίηση αυτών. Στο σύγχρονο μάρκετινγκ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την διασφάλιση της εκπαίδευσης και κατανόησης του όρου από όλες τις βαθμίδες των εργαζομένων της επιχείρησης θέματα μάρκετινγκ (Foundation Degree South West, 2012). Σύμφωνα με τον Mayer οι επιχειρήσεις από την δεκαετία του 1980 στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε στρατηγικές μάρκετινγκ παραγκωνίζοντας τον τομέα των πωλήσεων (Mayer, 1989). Από την περίοδο εκείνη μέχρι και σήμερα έννοιες όπως: στρατηγικός σχεδιασμός, έρευνες ανικανοποίητων καταναλωτών, παράπονα καταναλωτών, ηθική,μοντέλα επιλογής καταστημάτων και άλλοι όροι, άρχισαν να δημιουργούνται και να έχουν βασικό ρόλο στις επιχειρήσεις. Περίοδος προσανατολισμού στον Καταναλωτή Η δημιουργία των επιχειρήσεων σύμφωνα με τον (Keith, 1960) προήλθε από την υλοποίηση μιας ιδέας που αφορούσε την ανάγκη οργανωμένης προσπάθειας εύρεσης, επεξεργασίας και διαχείρισης πρώτων υλών. Με την πάροδο του χρόνου οι επιστήμονες συνειδητοποίησαν πως ο πυρήνας ύπαρξης ενός οργανισμού είναι οι καταναλωτές, έτσι άρχισαν να αναπτύσσουν μια νέα δομή λειτουργίας η οποία είχε ως επίκεντρο την μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών και την ικανοποίηση των αναγκών. Λόγο της συνεχούς εξέλιξης της επιστήμης του μάρκετινγκ θα χρειαστεί σε βάθος χρόνου να γίνει ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων με προσανατολισμό στους καταναλωτές. Όπως δηλώνει «η επανάσταση του Μάρκετινγκ δεν έχει τελειώσει ακόμη, κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης, από την χρηματοδότηση, τις πωλήσεις, την παραγωγή, θα πρέπει να στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή. Όταν αυτό το στάδιο ανάπτυξης επιτευχθεί η επανάσταση του μάρκετινγκ θα έχει επιτευχθεί». 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ / 16 Η έννοια της συμπεριφοράς των καταναλωτών έχει βοηθήσει στην διαμόρφωση νέων ιδεών στο έργο της διαχείρισης του μάρκετινγκ. Η κατανάλωση έχει από καιρό θεωρηθεί ως μια παθητική διαδικασία που αφορά αποφάσεις των επιχειρήσεων οι οποίες είναι εγγενώς διαφορετικές από τις αποφάσεις των καταναλωτών όσον αφορά την αξιολόγηση πολλαπλών μέσων για την ικανοποίηση των επιθυμιών. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και της δεκαετίας του 1970 η ουσιαστική γνώση για τον προσδιορισμό της έννοιας του μάρκετινγκ αυξήθηκε αλλά η πρόοδος στην κατανόηση του όρου κυμαίνονταν σε θεωρητικά επίπεδα (Robert, 1976). Η σταδιακή εξέλιξη από την παραγωγή και πώληση αγαθών στην εδραίωση και την διατήρηση μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων εδραίωσε την προοπτική του μάρκετινγκ στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης ζωής. Πλέον η λειτουργία της παραγωγής αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως μια υποστηρικτική λειτουργία. Η δημιουργία σχέσεων με τους τελικούς χρήστες είναι κρίσιμη καθώς τα αγαθά αντιμετωπίζονται ως πλατφόρμες για τον χειρισμό υπηρεσιών οι οποίες είναι η κινητήρια δύναμη του παγκόσμιου εμπορίου. Η νέα δικτυακή οικονομία πλαισιώνεται από το μάρκετινγκ και ο έλεγχος του πελάτη είναι ο στόχος της εμπορικής δραστηριότητας, καθώς πρωτεύων στοιχείο της σύγχρονης εποχής είναι το μάρκετινγκ, οι επιχειρηματικές λειτουργίες εστιάζουν στην εμπορευματοποίηση των σχέσεων με τους καταναλωτές. Ο έλεγχος του πελάτη είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι επιχειρήσεις εφαρμόζοντας τεχνικές μάρκετινγκ και αναλύοντας την συμπεριφορά του καταναλωτή έχουν ως θέμα υψίστης σημασίας να στρατολογήσουν και να ενσωματώσουν τους πελάτες τους ώστε να δημιουργήσουν σχέσεις εξάρτησης με την εταιρία ή τον οργανισμό τις οποίες ο ίδιος ο καταναλωτής κατανοεί ελάχιστα και δεν ασκεί κανέναν έλεγχο. Για την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς οι επιχειρήσεις ασχολούνται περισσότερο με το μάρκετινγκ και την συμπεριφορά καταναλωτή. Για την επιτυχία της επιχείρησης η έμφαση στην δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της είναι πολύ πιο σημαντική από την πραγματοποίηση συνεχών πωλήσεων. Τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις είναι η απόλυτη προσαρμογή στις απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη, όπως η ικανότητα κατασκευής κατά παραγγελία. Η δομή των σχέσεων εταιρίας πελάτη αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα επειδή από αυτή την σχέση ξεκινούν οι νέες εμπορικές διαδικασίες. Η εξειδίκευση της παραγωγής στις ανάγκες των πελατών θεωρείται ως σύμβαση παροχής υπηρεσιών (Rifkin, 2001). 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ / Εννοια και Περιεχόμενο του Μάρκετινγκ Τόσο σε επιχειρηματικές όσο και σε άλλου είδους δραστηριότητες, όπως, κοινωνικές, πολιτικές, κ.λ.π. ακούγεται συχνά ο όρος του μάρκετινγκ (Ζιγκιρίδης, 2008). ^ μάρκετινγκ περικλείει όλες τις ενέργειες που είναι αναγκαίες ώστε να φθάσουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες από τον παραγωγό στον καταναλωτή και ασχολείται με τον εντοπισμό και την ικανοποίηση των ανθρώπινων και των κοινωνικών αναγκών. Συμβάλλει στην διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς συνδέει την διαδικασία της παραγωγής με την διαδικασία της κατανάλωσης κατευθύνοντας την ροή των αγαθών. Σύμφωνα με τους Brassington και Pettitt, το περιεχόμενο του μάρκετινγκ αφορά τις ενέργειες και τις δραστηριότητες εκείνες που έχουν σχέση: με την έρευνα αγοράς, τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη προϊόντων, τις προσπάθειες προώθησης και τη διαφήμιση των προϊόντων, τις μεθόδους και τρόπους διανομής, την κοστολόγηση και τον καθορισμό τιμών, τους όρους και τρόπους πληρωμής και γενικά την οργάνωση και διοίκηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, που ακολουθούν ένα προϊόν από την κατασκευή του μέχρι την χρησιμοποίηση του από τον τελικό καταναλωτή (Brassington και Pettitt, 1997). Πιο συγκεκριμένα στον σχεδιασμό την παραγωγή τη διάθεση και την προώθηση, οι οποίες εστιάζουν στην ικανοποίηση των καταναλωτών και στην δημιουργία απαραίτητων προϋποθέσεων ζήτησης οι οποίες θα οδηγήσουν σε επιτυχείς πωλήσεις Ορισμός του Μάρκετινγκ Ο όρος του μάρκετινγκ χρονολογείται από τη δεκαετία του 1560, όπου ουσιαστικά σήμαινε, «την αγορά και πώληση» αγαθών, οι πωλήσεις αφορούσαν τα εμπορεύματά τα οποία θα έπρεπε να εκφορτωθούν σε αντάλλαγμα κάποιας μορφής νομίσματος. Το μάρκετινγκ ήταν μια διαδικασία κατά την οποία οι επιχειρήσεις αγόραζαν από τους προμηθευτές με σκοπό να πωλήσουν στους καταναλωτές. Ο όρος του Μάρκετινγκ είναι ευρέος αποδεκτό πως περιλαμβάνει πολλά πεδία εφαρμογής, έτσι είναι ανέφικτο να δοθεί ένας ορισμός που να καλύπτει όλες τις διαστάσεις αυτής της επιστήμης. Πιθανότατα, ο μικρότερος ορισμός που έχει δοθεί στο μάρκετινγκ είναι: «η ικανοποίηση αναγκών με επικερδή τρόπο»(kotler βΐ αΐ., 2006). Η πρώτη φορά που εκδόθηκε βιβλίο όπου εμφανίστηκε ο όρος μάρκετινγκ 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ / 18 ήταν το Αρχικά στην προσπάθεια διατύπωσης της έννοιας του Μάρκετινγκ στις δεκαετίες του 80 και του 90 εδραιώθηκαν ποικίλοι ορισμοί όπως: Η Αμερικάνική Ένωση Μάρκετινγκ, το 1985 όρισε το Μάρκετινγκ ως «την διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της παραγωγής, τιμολόγησης, προώθησης και διανομής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών, με σκοπό την πρόκληση συναλλαγών που να ικανοποιούν τους αντικειμενικούς σκοπούς ατόμων και οργανώσεων». Ο Philip Kotler ορίζει πως το μάρκετινγκ «είναι μια διαδικασία κοινωνική και διοικητική με την οποία άτομα και ομάδες αποκτούν ότι χρειάζονται και επιθυμούν μέσω της παραγωγής, της προσφορά και της ανταλλαγής προϊόντων αξίας με άλλα». Ενώ το Βρετανικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ διατύπωσε την έννοια ως «μια διαχειριστική διαδικασία με την οποία εντοπίζονται, προβλέπονται και ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών μιας επιχείρησης και των καταναλωτών ή χρηστών προϊόντων ή υπηρεσιών με τρόπο επικερδή για την επιχείρηση». Τον πιο πρόσφατο ορισμό του τον έδωσε η American Marketing Association η οποία ορίζει το Marketing ως μια οργανωσιακή λειτουργία και ένα σύνολο διαδικασιών για τη δημιουργία, επικοινωνία και παράδοση αξίας στους πελάτες και τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων με τρόπο που να ικανοποιεί την επιχείρηση και τις ομάδες συμφερόντων (stakeholders) που συνδέονται μαζί της (Κατσίκη, 2012). Υπάρχουν πολλοί ορισμοί οι οποίοι περιγράφουν την έννοια του όρου, αυτό υποδηλώνει πως το μάρκετινγκ είναι μια έννοια πολυδιάστατη. Ακόμη και σήμερα κανένας υπάρχον ορισμός δεν περιγράφει ολοκληρωμένα την έννοια αυτού του όρου. Το Μάρκετινγκ είναι η τέχνη να δημιουργεί η επιχείρηση ικανοποιημένους πελάτες και να μπορεί να τους διατηρεί. «Οι ικανοποιημένοι πελάτες αποτελούν το μοναδικό στοιχείο που διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Αυτός είναι και ο λόγος που, τα τελευταία χρόνια, κερδίζει συνεχώς έδαφος το Μάρκετινγκ των σχέσεων» (Ζιγκιρίδης, 2008). Το μάρκετινγκ ως αρχή η οποία συμβάλει στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες το κοινωνικό και το διοικητικό. Σύμφωνα με τον κοινωνικό ορισμό βλέπουμε την επίδραση του μάρκετινγκ στην κοινωνία. Ένας κοινωνικός ορισμός είναι ο εξής: «Το μάρκετινγκ είναι μια κοινωνική διαδικασία, μέσω της οποίας τα άτομα και οι ομάδες εξασφαλίζουν αυτά που χρειάζονται και θέλουν, μέσω της δημιουργίας, της προσφοράς, και της ελεύθερης ανταλλαγής διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών αξίας». Σύμφωνα με το διοικητικό ορισμό, το 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ / 19 μάρκετινγκ δεν ασχολείται σχεδόν καθόλου με την πώληση. Επικεντρώνεται στον πελάτη με σκοπό να τον κατανοήσουμε κι έτσι εφόσον ξέρουμε τις ανάγκες του απλά το μόνο που μένει είναι να δημιουργηθεί το προϊόν ή η υπηρεσία. Μετά από αυτό το βήμα,που είναι το σημαντικότερο, το προϊόν ή η υπηρεσία θα πουλιέται από μόνο του χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Με λίγα λόγια το διοικητικό μάρκετινγκ δε στοχεύει στην πώληση αλλά σε πελάτες που θέλουν να αγοράσουν(kotler και ^!^, ) Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Το Μάρκετινγκ δεν έχει περιορισμούς όσο αναφορά την εφαρμογή του. Εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για την προώθηση καταναλωτικών ή βιομηχανικών προϊόντων, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, από το κράτος ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την προώθηση κοινωνικών ιδεών (οδική ασφάλεια κ.λπ.), από αθλητικούς οργανισμούς, οργανώσεις και πολιτικά κόμματα, ή ακόμα και από χώρες για την προώθηση του τουρισμού τους, την προβολή της πολιτιστικής τους κληρονομιάς ή τη βελτίωση της εικόνας τους. Το Μάρκετινγκ των καταναλωτικών προϊόντων Το Μάρκετινγκ των βιομηχανικών προϊόντων Το Μάρκετινγκ των υπηρεσιών Το εξαγωγικό και διεθνές Μάρκετινγκ. Το Εθνικό Μάρκετινγκ Πολιτιστικό Μάρκετινγκ Πολιτικό Μάρκετινγκ Το Αθλητικό Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ μη κερδοσκοπικών οργανισμών Mίγμα Μάρκετινγκ Οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες συμφωνούν πως δημογραφικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτιστικοί, ψυχολογικοί και άλλοι προσωπικοί παράγοντες, κατά ένα μεγάλο μέρος έχουν μια σημαντική επίδραση στις αποφάσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς και αγοράς (Harrell και Frazier 1999, Czinkota και 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ / 20 Kotabe 2001, Dibb et al. 2001, Boyd et al. 2002, Solomon και Stuart 2003). Οι επιχειρήσεις προκειμένου να ασκήσουν οποιαδήποτε ουσιαστική επιρροή στους παραπάνω παράγοντες χρησιμοποιούν ορισμένα εργαλεία μάρκετινγκ ένα εκ των οποίων είναι το μίγμα μάρκετινγκ. Το μίγμα μάρκετινγκ περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία γνωστά στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και ως 4P s: Προιόν (Product), Τιμή (Price), Διανομή (Place), Προώθηση (Promotion), (Borden 1964 και McCarthy 1964). Παρά το γεγονός ότι η παραδοσιακή επιστήμη του μάρκετινγκ εγκρίνει τα τέσσερα συστατικά στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ, η αξία όπως και η τρέχουσα μορφή του μίγματος ως εργαλείο μάρκετινγκ έχει τεθεί αρκετές φορές υπό συζήτηση (Dixon και Blois 1983, Gummesson 1997). Αρχικά η διερεύνηση του Borden (1964) προσδιόρισε στο προϊόν 12 στοιχεία: την τιμολόγηση, το μαρκάρισμα, τη διανομή, την προσωπική πώληση, τη διαφήμιση, τις προωθήσεις, τη συσκευασία, την επίδειξη, τη συντήρηση, το φυσικό χειρισμό, τη διερεύνηση και την ανάλυση. Ο McCarthy (1964) στην συνέχεα απλούστευσε την θεωρία του Borden και προσδιόρισε τα τέσσερα στοιχεία που καθορίζουν το μίγμα του μάρκετινγκ. Κατά τη διάρκεια των ετών, διάφοροι μελετητές έχουν προσπαθήσει να τροποποιήσουν την εργασία του McCarthy με την προσθήκη των λειτουργιών στο μίγμα του μάρκετινγκ (Rafiq και Ahmed, 1995). Στο παρακάτω Σχήμα (1.2) παρουσιάζεται το «Μίγμα Μάρκετινγκ». (φυσικό προϊόν, ονομασία, σήμα, συσκευασία κ.α. ) ( επίπεδο τιμών, εκπτώσεις, διαφοροποίσηση κ.α. ) Μίγμα Μάρκετινγκ Προώθηση ( διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προσωπικές πωλήσεις κ.α. ) Διανομή ( κανάλια, νεωγραφική κάλυψη, φυσική διανομή, κ.α. ) Σχήμα 1.2. Μίγμα Μάρκετινγκ. Αυτές οι τροποποιήσεις, συνεχίζουν να διαιωνίζουν τη λειτουργική προσέγγιση στο μάρκετινγκ (Duncan και Moriarty, 1998), εν τούτοις κρίνουν ευρέως τα 4Ps του μίγματος μάρκετινγκ ως εργαλεία που μπορούν να επηρεάσουν την καταναλωτική 20

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή και Ιστορική αναδρομή

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή και Ιστορική αναδρομή Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή και Ιστορική αναδρομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Έννοιες Κλειδιά Καταναλωτής Αγορά Ανάγκες, επιθυμίες, απαιτήσεις Αξία και ικανοποίηση αναγκών Μάρκετινγκ Σύστημα μάρκετινγκ Σχέσεις και δίκτυα Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Επιμέλεια: Γεώργιος Λελεδάκης (Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Συγγραφή: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διαφήμιση

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διαφήμιση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Διαφημιστικός Προϋπολογισμός Η σχεδίαση του προγράμματος μάρκετινγκ και του προγράμματος της διαφήμισης Διαμόρφωση διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 9: Προώθηση Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MARKETING ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α1

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MARKETING ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MARKETING ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α1 ΟΡΙΣΜΟΣ MARKETING Το μάρκετινγκ (marketing), αλλιώς αγοραλογία, συνίσταται στην οργανωμένη προσπάθεια μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOIEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETING ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ IKANOΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KYKΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - TARGET GROUPS ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2 ΠΟΙΟΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν: στη διαπίστωση των τωρινών και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Διαφήμιση φύση προιόντος Προιόντα έρευνας: οι καταναλωτές ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά του προιόντος πριν κάνουν την αγορά. Άρα η διαφήμιση πρέπει να παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Διαφήμιση. Χριστίνα Μπουτσούκη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαφήμιση. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Διαφήμιση. Χριστίνα Μπουτσούκη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις. Μπίτης Αθανάσιος 2017

Πωλήσεις. Μπίτης Αθανάσιος 2017 Πωλήσεις Μπίτης Αθανάσιος 2017 Τι είναι πώληση; Πώληση είναι η μεταξύ δύο προσώπων σύμβαση με την οποία ο ένας (πωλητής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα και να παραδώσει, αντί συμφωνημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 5: Επιλογή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και έλεγχος Αποτελεσματικότητας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 5: Επιλογή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και έλεγχος Αποτελεσματικότητας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 5: Επιλογή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και έλεγχος Αποτελεσματικότητας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και διαφημιστικοί στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και διαφημιστικοί στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και διαφημιστικοί στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ CONSUMER BEHAVIOUR Καταναλωτική Συμπεριφορά : Διεπιστημονικό Πεδίο Βασικά περιλαμβάνεται στο επιστημονικό πεδίο του MARKETING! Βασική επιδίωξη του Marketing είναι η αύξηση της ζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών

Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Προϋποθέσεις Επίτευξης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μέσω των Νέων Τεχνολογιών Στις μέρες μας υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το αν το συγκριτικό πλεονέκτημα που οι νέες τεχνολογίες παρέχουν μπορεί να παραμείνει,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 7: Προβολή και Επικοινωνία Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011 Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΤΣΟΥ (Ph.D.) Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η διαχείριση κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ενότητα 1: H Φιλοσοφία του Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Ενότητα 21η: Διαφήμιση Αγροτικών Προϊόντων Χρίστος Καμενίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 7η: Επιλογή της Τοποθεσίας

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 7η: Επιλογή της Τοποθεσίας Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 7η: Επιλογή της Τοποθεσίας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΑΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ INTERNET MARKETING PLAN Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα Μάρω Βλαχοπούλου Εξεταστής:

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση αγοράς. Έννοια, κριτήρια, είδη

Τμηματοποίηση αγοράς. Έννοια, κριτήρια, είδη Τμηματοποίηση αγοράς Έννοια, κριτήρια, είδη Τμηματοποίηση της αγοράς Η κατάτμηση της συνολικής ανομοιογενούς αγοράς ενός προϊόντος σε επιμέρους ομοιογενή τμήματα και η εξυπηρέτηση κάθε τμήματος μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 6: Πολιτική Τιμών στο Λιανικό Εμπόριο Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 2: Επικοινωνιακοί Στόχοι

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 2: Επικοινωνιακοί Στόχοι Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 2: Επικοινωνιακοί Στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 6: Η Αγορά Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Προώθηση: Λόγοι σχεδιασμού δραστηριοτήτων προώθησης, στόχοι προώθησης, εργαλεία μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ενότητα 4: Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Στρατηγικές Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα ΔΕΟ45

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα ΔΕΟ45 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα ΔΕΟ45 ΤΟΜΟΣ Α «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» πηγή: ibm.com Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Επίπεδα σχεδίου µάρκετινγκ Στρατηγικό Επιλογή Αγοράς στόχου Καθορισµός Πρότασης αξίας Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς Τακτικό Χαρακτηριστικά προϊόντος Προώθηση Προβολή Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning. Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ. E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

VIΙ. Η Προβολή στο Βιομηχανικό Marketing Εισαγωγή

VIΙ. Η Προβολή στο Βιομηχανικό Marketing Εισαγωγή Εισαγωγή 228 Ορισμός 229 Η προβολή (promotion) μιας ιδέας, ενός προϊόντος, ενός ατόμου γίνεται με την βοήθεια της επικοινωνίας. Επικοινωνία: μετάδοση μηνυμάτων από τον πομπό προς τον δέκτη. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 11η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ

To Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ www.arns.gr κλικ στη γνώση inf@arns.c.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 T Μάκρο- και Μίκρο- περιβάλλον του Μάρκετινγκ Μάκρο- περιβάλλον και οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές αυτού Το μάκρο-περιβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων 2 ος Κύκλος Σπουδών - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΟΙΚ1 Επικοινωνία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΔΙΟΙΚ2 Μάρκετινγκ ΔΙΟΙΚ3 3 ος Κύκλος Σπουδών - Στρατηγική Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 1η: Εισαγωγή Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Π. Θεοδωρίδης 1. Διεθνές Marketing. Business Game Ανάλυση Χώρας

Π. Θεοδωρίδης 1. Διεθνές Marketing. Business Game Ανάλυση Χώρας Country Region Global 2016 Διεθνές Εξαγωγικό Marketing Π. Θεοδωρίδης 1 Στόχος Κατανόηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και αποφάσεων σχετικά με το διεθνές και εξαγωγικό μάρκετινγκ Επιλογή τρόπου εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΟΙΚ3 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΟΙΚ3 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΟΙΚ3 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ Γ.Μ.Κλήμης Ε-ΜAIL gmklimis@panteion.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 7η: Marketing και Διαδίκτυο Το «προϊόν» της

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων:

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης είναι αυτή των πωλήσεων, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

23/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομική Επιστήμη Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γιατί δημιουργήθηκε η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα