ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ"

Transcript

1 ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση ΙSΑ Συστατικά ΙSΑ Υπηρεσίες ΙSΑ Πειθαρχία Ουράς Αναµονή Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1

2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Λαµβάνοντας υπόψη τη λειτουργία της δροµολόγησης είναι σηµαντικό να διακρίνουµε δύο έννοιες: Πληροφορία δροµολόγησης για την τοπολογία και τις καθυστερήσεις του διαδικτύου Αλγόριθµος δροµολόγησης χρησιµοποιείται για την λήψη µίας απόφασης δροµολόγησης βάσει της τρέχουσας πληροφορίας δροµολόγησης ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 2

3 Αυτόνοµα Συστήµατα (AS) Ένα αυτόνοµo σύστηµα παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Αποτελείται από µία οµάδα δροµολογητών που ανταλλάσσουν πληροφορία διαµέσου ενός κοινού πρωτοκόλλου δροµολόγησης Είναι ένα σύνολο από δροµολογητές και δίκτυα που διαχειρίζονται από ένα µοναδικό οργανισµό Ένα AS είναι συνδεδεµένο έτσι ώστε να υπάρχει µία διαδροµή µεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους κόµβων ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 3

4 Πρωτόκολλο Εσωτερικού ροµολογητή (IRP) Μεταβιβάζει πληροφορία δροµολόγησης µεταξύ των δροµολογητών ενός AS Υπάρχει περίπτωση ένα διαδίκτυο να κατασκευαστεί µε περισσότερα από ένα AS Οι αλγόριθµοι δροµολόγησης και οι πίνακες δροµολόγησης µπορεί να διαφέρουν σε διαφορετικά AS Οι δροµολογητές ενός AS χρειάζονται τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο πληροφορίας που αφορά τα δίκτυα που είναι εκτός του συγκεκριµένου AS Το πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται αναφέρεται ως πρωτόκολλο εξωτερικής δροµολόγησης (ERP ή BGP) Ένα IRP χρειάζεται ένα αρκετά λεπτοµερές µοντέλο της διασύνδεσης των δροµολογητών εντός του AS για να υπολογίσει τη διαδροµή ελαχίστου κόστους Ένα ERP υποστηρίζει την ανταλλαγή περιληπτικής πληροφορίας διαθεσιµότητας µεταξύ χωριστά διαχειριζόµενων ASs ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 4

5 Εφαρµογή Πρωτοκόλλων Εξωτερικής και Εσωτερικής ροµολόγησης ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 5

6 Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών (BGP) Αναπτύχθηκε για χρήση στη συνένωση διαδικτύων που χρησιµοποιούν το µοντέλο TCP/IP Συνήθως αναφέρεται ως Πρωτόκολλο Εξωτερικών Πυλών (Exterior Gateway Protocol - EGP) του ιαδικτύου Το πρωτόκολλο λειτουργεί µε µηνύµατα τα οποία αποστέλλονται µε συνδέσεις TCP: Έναρξη Ενηµέρωση Παραµένω Ενεργός Ειδοποίηση ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 6

7 BGP Λειτουργικές ιαδικασίες Στο BGP εµπλέκονται τρεις λειτουργικές διαδικασίες Απόκτηση γείτονα Όταν δύο γειτνιάζοντες δροµολογητές σε διαφορετικά αυτόνοµα συστήµατα συµφωνήσουν να ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορία δροµολόγησης ιατήρηση γείτονα Οι δύο δροµολογητές εκδίδουν περιοδικά ο ένας στον άλλον µηνύµατα Παραµένω Ενεργός Προσέγγιση δικτύου Κάθε δροµολογητής διατηρεί µία βάση δεδοµένων των δικτύων και µπορεί να σχηµατίσει την προτιµότερη διαδροµή για προσέγγιση του κάθε δικτύου ξεχωριστά ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 7

8 Μορφές Μηνυµάτων BGP ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 8

9 BGP ιαδικασία «Απόκτηση γείτονα» Για να αποκτηθεί ένας γείτονας ένας δροµολογητής ενεργεί ως εξής: Ανοίγει πρώτα µία σύνδεση TCP προς το γειτονικό δροµολογητή που ενδιαφέρεται Στέλνει ένα µήνυµα Έναρξη Περιλαµβάνει µία παράµετρο Χρόνος Κατοχής (Hold Timer) Εάν ο παραλήπτης είναι προετοιµασµένος να ανοίξει µια σχέση γειτνίασης, υπολογίζει µία τιµή του Χρόνου Κατοχής που είναι το ελάχιστο του δικού του Χρόνου Κατοχής και του Χρόνου Κατοχής στο µήνυµα Έναρξη Η υπολογιζόµενη τιµή είναι ο µέγιστος αριθµός δευτερολέπτων που µπορεί να παρέλθουν µεταξύ µηνυµάτων Παραµένω Ενεργός και/ή Ενηµέρωση από τον αποστολέα ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 9

10 Τύποι Μηνυµάτων Παραµένω Ενεργός Κάθε δροµολογητής εκδίδει αυτό το µήνυµα σε καθέναν από τους οµότιµούς του αρκετά συχνά για να εµποδίσει να εκπνεύσει ο Χρόνος Κατοχής Ενηµέρωση Πληροφορία για µία µοναδική διαδροµή διαµέσου του διαδικτύου Λίστα από διαδροµές που αποσύρονται Η πληροφορία για µία απλή διαδροµή διαµέσου του δικτύου περιλαµβάνει τρία πεδία: το πεδίο Πληροφορία Προσέγγισης Στρώµατος ικτύου (Network Layer Reachability Information - NLRI) το πεδίο Μήκος Χαρακτηριστικών Συνολικής ιαδροµής (Total Path Attributes Length) το πεδίο Χαρακτηριστικά ιαδροµής (Path Attribute). ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 10

11 Πεδίο «Χαρακτηριστικά ιαδροµής» Το πεδίο Χαρακτηριστικά ιαδροµής περιέχει µία λίστα χαρακτηριστικών που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη διαδροµή Προέλευση (εάν αυτή η πληροφορία παράχθηκε από IGP ή EGP) ιαδροµή_as (ένας κατάλογος των αυτόνοµων συστηµάτων που διασχίζονται από αυτή τη διαδροµή) Επόµενο_Άλµα (ή διεύθυνση IP του συνοριακού δροµολογητή) ιευκρινιστής_πολλαπλών_εξόδων (χρησιµοποιείται για τη µετάδοση πληροφορίας εσωτερικών διαδρόµων σε ένα AS) Τοπικές_Προτιµήσεις (χρησιµοποιείται από ένα δροµολογητή για να πληροφορήσει άλλους δροµολογητές εντός του ίδιου AS για την προτίµησή του για µία συγκεκριµένη διαδροµή) Ατοµικό_Άθροισµα, Αθροιστής (οι διευθύνσεις διαδικτύου οργανώνονται ιεραρχικά ή ως ένα δένδρο µε σκοπό να µειώσουµε το ποσό της χρειαζούµενης πληροφορίας) ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 11

12 Χρήσεις των ιαδροµή_as και Επόµενο_Άλµα ιαδροµή_as Επιτρέπει σε ένα δροµολογητή να εκτελέσει πολιτική δροµολόγησης Αποφυγή ενός συγκεκριµένου AS Πληροφορία που είναι εµπιστευτική µπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριµένα είδη από ASs Ή απόδοση ή η ποιότητα του τµήµατος του διαδικτύου που περιλαµβάνεται σε ένα AS κάνει τον δροµολογητή να αποφύγει αυτό το AS Ελαχιστοποίηση του αριθµού των διασχιζόµενων ASs Επόµενο_Άλµα Μόνο σε λίγους δροµολογητές θα ανατεθεί η ευθύνη για επικοινωνία µε δροµολογητές σε άλλα AS Το χαρακτηριστικό αυτό ενηµερώνει εξωτερικούς δροµολογητές για διαδροµές µέσα σε διάφορα υποδίκτυα του AS ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 12

13 Μήνυµα «Ειδοποίηση» Μήνυµα σφάλµατος επικεφαλίδας Περιλαµβάνει σφάλµατα πιστοποίησης και σύνταξης Σφάλµα µηνύµατος Έναρξη Περιλαµβάνει συντακτικά σφάλµατα και επιλογές που δεν αναγνωρίζονται σε ένα µήνυµα Έναρξη Το µήνυµα αυτό µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να υποδείξει ότι είναι µη αποδεκτός ο προτεινόµενος Χρόνος Κατοχής σε ένα µήνυµα Έναρξη Σφάλµα µηνύµατος Ενηµέρωση Περιλαµβάνει συντακτικά σφάλµατα και σφάλµατα εγκυρότητας σε ένα µήνυµα Ενηµέρωση. Ληγµένος Χρόνος Κατοχής Εάν ο δροµολογητής αποστολής δεν έχει λάβει επιτυχή µηνύµατα Παραµένω Ενεργός και/ή Ειδοποίηση εντός της περιόδου Χρόνος Κατοχής τότε µεταδίδεται αυτό το σφάλµα και κλείνει η σύνδεση Σφάλµα µηχανής πεπερασµένης κατάστασης Περιλαµβάνει οποιοδήποτε διαδικαστικό σφάλµα Παύση Χρησιµοποιείται από ένα δροµολογητή για να κλείσει µία σύνδεση µε έναν άλλο δροµολογητή µε την απουσία οποιοδήποτε άλλου σφάλµατος ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 13

14 Ανταλλαγή Πληροφορίας ροµολόγησης BGP Εντός ενός AS ένας δροµολογητής αναπτύσσει µία εικόνα της τοπολογίας των δικτύων χρησιµοποιώντας IGP Ο δροµολογητής εκδίδει ενηµερωτικά µηνύµατα στους άλλους εξωτερικούς δροµολογητές χρησιµοποιώντας το BGP Αυτοί οι δροµολογητές ανταλλάσσουν πληροφορία µε δροµολογητές άλλων AS Οι δροµολογητές πρέπει στη συνέχεια να αποφασίσουν για τις καλύτερες διαδροµές ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 14

15 Open Shortest Path First (1) OSPF Το IGP του Internet Αντικατέστησε το πρωτόκολλο Routing Information Protocol (RIP) χρησιµοποιεί αυτό που είναι γνωστό ως αλγόριθµος δροµολόγησης κατάστασης σύνδεσης (Link State Routing Algorithm) Κάθε δροµολογητής διατηρεί περιγραφές της κατάστασης των τοπικών του συνδέσεων µε δίκτυα Κατά καιρούς µεταδίδει ενηµερωµένη πληροφορία κατάστασης προς όλους τους δροµολογητές των οποίων γνωρίζει την ύπαρξη Τέτοιες ενηµερώσεις παράγουν µία ελάχιστη κίνηση δροµολόγησης επειδή οι περιγραφές συνδέσεων είναι µικρές και σπάνια απαιτείται να σταλούν Σύσταση 2328 Το OSPF υπολογίζει τη που επιφέρει το λιγότερο κόστος βασισµένο σε ένα καθοριζόµενο, από το χρήστη, µέτρο κόστους ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 15

16 Open Shortest Path First (2) Η τοπολογία αποθηκεύεται ως ένας κατευθυνόµενος γράφος Κορυφές ή κόµβοι δροµολογητής δίκτυο µεταφοράς, εάν µπορεί να µεταφέρει δεδοµένα που ούτε προέρχονται ούτε τερµατίζονται σε ένα τερµατικό σύστηµα που είναι συνδεδεµένο σε αυτό το δίκτυο απόληξης, εάν δεν είναι ένα δίκτυο µεταφοράς Ακµές ακµές γράφου που συνδέουν δύο κορυφές δροµολογητών ακµές γράφου που συνδέουν µία κορυφή δροµολογητή µε µία κορυφή δικτύου ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 16

17 είγµα Αυτόνοµoυ Συστήµατος (AS) ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 17

18 Κατευθυνόµενος Γράφος του Αυτόνοµoυ Συστήµατος του Προηγούµενου Σχήµατος ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 18

19 Λειτουργία Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο Dijkstra (δείτε το Παράρτηµα 10Α), ένας δροµολογητής υπολογίζει τη διαδροµή ελαχίστου κόστους προς όλα τα δίκτυα προορισµού Στη διαδικασία προώθησης χρησιµοποιείται µόνον το επόµενο άλµα προς τον προορισµό ΕΥ - κεφ.15 (2/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 19

Mobile IP (IETF RFC 2002)

Mobile IP (IETF RFC 2002) Mobile IP (IETF RFC 2002) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΔΙΑΝΟΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρονικής Επιβλέπων Καθηγητής: Ηρ.Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιανουάριος 2009 Μία είναι η απόδειξη του "μπορώ": το "κάνω". Τμήμα Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόλογος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία 2015 Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία Σταύρος Σύβακας Περιεχόμενα Αρχές Διαχείρισης δικτύων (NMS)... 3 Απομακρυσμένη διαχείριση... 4 Εξυπηρετητής... 6 Λειτουργικό σύστημα... 7 Δρομολόγηση... 8 Πρωτόκολλα διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας Firewalls Firewalls Τα firewalls (τοίχοι πυρασφάλειας ή πυρότοιχοι ή αναχώματα ασφαλείας ή φράγματα ασφαλείας) είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του ιδιωτικού δικτύου και του δημοσίου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής Υποστήριξη Εφαρμογών Διαδικτύου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. 1 2. Τεχνολογικό υπόβαθρο.3 2.1 Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. «Ευρείας Κλίµακας Περιαγωγή σε Ασύρµατα Τοπικά ίκτυα : Αρχιτεκτονική & Αποτίµηση»

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. «Ευρείας Κλίµακας Περιαγωγή σε Ασύρµατα Τοπικά ίκτυα : Αρχιτεκτονική & Αποτίµηση» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης «Ευρείας Κλίµακας Περιαγωγή σε Ασύρµατα Τοπικά ίκτυα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση Συστηµάτων Επικοινωνιών και ικτύων ΜΕΘΟ ΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν ι κ ό λ α ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΜ: 2236) Επιβλέπων καθηγητής: Στέργιος Παπαδημητρίου ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP)

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP) Σκοπός του Εργαστηρίου: Η εξοικείωση µε το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων µεταξύ υπολογιστών. Σύντοµη Περιγραφή: Το FTP είναι το ακρωνύµιο των λέξεων File Transfer Protocol.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls 87 Firewalls 3 Πρίν 250 χρόνια, ο Sun Tzu, στρατηγός στην Κινέζικη Βσιλεία των Wu, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Η Τέχνη του Πολέμου. Στην εισαγωγή του βιβλίου έγραφε: Η μόνη ασφαλής άμυνα είναι όταν κρατάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ GMPLS» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΜΠΙΚΟΣ A.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ι.. Αγγελόπουλος, καθηγητής ΑΘΗΝΑ 2010 Τα πνευµατικά δικαιώµατα αυτού του βιβλίου ανήκουν στον Ι.. Αγγελόπουλο. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα