ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

2 ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα) ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (Αναγνώριση παθήσεων των σπλάχνων)

3 ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) Οι σπλαχνικές κινητικές και αισθητικές ίνες που κατευθύνονται ή έρχονται από τα σπλάχνα, σχηματίζουν πλέγματα, από τα οποία εκφύονται κλάδοι για τα σπλάχνα

4 ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) Οι σπλαχνικές κινητικές και αισθητικές ίνες δεν προσεγγίζουν ή εγκαταλείπουν το ΚΝΣ σε όλα τα επίπεδα. Κρανίο (3,7,9,10) (συμπαθητικά) Θ1-Ο2 ΣΥΝΑΨΗ ΝΜ (Θ1-Ο2, Ι2-Ι4) (3,5,9,10) + Ι2-Ι4 (παρασυμπαθητικά)

5 ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η συμπαθητική μοίρα του ΑΝΣ, εγκαταλείπει τις θωρακοοσφυϊκές περιοχές του νωτιαίου μυελού μαζί με σωματικά στοιχεία των Θ1 Ι2 νωτιαίων νεύρων, νευρώνοντας μορφώματα στις περιφερικές περιοχές του σώματος και σπλάχνα!

7 ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δύο παρασπονδυλικά συμπαθητικά στελέχη από το κρανίο μέχρι την σύγκλιση στον κόκκυγα (κοκκυγικό γάγγλιο), συνάπτονται με τους πρόσθιους κλάδους των νωτιαίων νεύρων και αποτελούν την οδό με την οποία συμπαθητικές ίνες διανέμονται στην περιφέρεια και σε όλα τα σπλάχνα. Πλάγιο κέρας Νωτιαίο γάγγλιο Λευκός αναστομωτικός κλάδος Πρόσθιος κλάδος Σπλαχνικό νεύρο Προγαγγλιακές ίνες της πρόσθιας ρίζας Φαιός αναστομωτικός κλάδος

8 ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι σπλαχνικές κινητικές προγαγγλιακές ίνες εγκαταλείπουν το Θ1-Ο2 τμήμα του νωτιαίου μυελού μέσα στις πρόσθιες ρίζες.

9 ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μετά οι ίνες εισδύουν στα νωτιαία νεύρα, περνούν από τους πρόσθιους κλάδους και φθάνουν στα συμπαθητικά στελέχη.

10 ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κατά μήκους των παρασπονδυλικών στελεχών υπάρχουν αθροίσματα κυτταρικών σωμάτων μεταγαγγλιακών νευρώνων (γάγγλια), όπου συνάπτονται οι προγαγγλιακές ίνες μέσω του λευκού αναστομωτικού κλάδου (εμμύελες προγαγγλιακές συμπαθητικές ίνες)

11 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΑΓΓΛΙΑΚΗΣ ΙΝΑΣ Οι μεταγαγγλιακές ίνες, διανέμονται στην περιφέρεια, ακολουθώντας διακλαδώσεις των οπίσθιων και πρόσθιων κλάδων του συγκεκριμένου νωτιαίου νεύρου, νευρώνοντας μορφώματα στην περιφέρεια του σώματος σε περιοχές που νευρώνονται από το ίδιο νωτιαίο νεύρο. Ιδρωτοποιοί αδένες, λείοι μύες, ορθωτήρες τριχών

12 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΑΓΓΛΙΑΚΗΣ ΙΝΑΣ Η σύνδεση του συμπαθητικού στελέχους με τον πρόσθιο και οπίσθιο κλάδο του νωτιαίου νεύρου, γίνεται μέσω του φαιού αναστομωτικού κλάδου (βρίσκεται εσωτερικά του λευκού και περιέχει αμύελες μεταγαγγλιακές συμπαθητικές ίνες)

13 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ ΨΗΛΟΤΕΡΑ Ή ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΑΓΓΛΙΑΚΗΣ ΙΝΑΣ Προγαγγλιακές συμπαθητικές ίνες είναι δυνατόν να πορευθούν προς τα άνω ή κάτω σε διαφορετικά σπονδυλικά επίπεδα και μαζί με τα γάγγλια σχηματίζουν το παρασπονδυλικό συμπαθητικό στέλεχος (Θ1-Ο2), δίνοντας την δυνατότητα στις σπλαχνικές κινητικές ίνες του (ΑΝΣ) να διανεμηθούν σε περιφερικές περιοχές που νευρώνονται από όλα τα νωτιαία νεύρα αν και αναδύονται από μικρή περιοχή του ΝΜ (Θ1-Ο2) Οπίσθια ρίζα Πρόσθια ρίζα

14 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ ΨΗΛΟΤΕΡΑ Ή ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΑΓΓΛΙΑΚΗΣ ΙΝΑΣ Λευκοί αναστομωτικοί κλάδοι εμφανίζονται μόνο στην περιοχή Θ1-Ο2, ενώ φαιοί σε όλα τα νωτιαία νεύρα. Οπίσθια ρίζα Πρόσθια ρίζα

15 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ ΨΗΛΟΤΕΡΑ Ή ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΑΓΓΛΙΑΚΗΣ ΙΝΑΣ Ίνες από Θ1-Θ5 πορεύονται προς τα πάνω, ενώ ίνες που ξεκινούν από Θ5-Ο2 προς τα κάτω. Τα συμπαθητικά νεύρα που κατευθύνονται προς την κεφαλή, προγαγγλιακά αναδύονται από το επίπεδο Θ1, πορεύονται προς τα πάνω στα συμπαθητικά στελέχη, καταλήγοντας στο ψηλότερο γάγγλιο του τραχήλου (άνω αυχενικό γάγγλιο), με τελικό προορισμό των μεταγγαγλιακών ινών, αιμοφόρα αγγεία, ιδρωτοποιούς αδένες, μύες βλεφάρων και διαστολείς της κόρης του ματιού.

16 ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΣΠΛΑΧΝΩΝ (Θ1-Θ5) Νευρώνουν: κρανιακά, τραχηλικά και θωρακικά σπλάχνα

17 ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ, ΠΥΕΛΟΥ, ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (Θ5-Ο2) Νευρώνουν: κοιλιακά και πυελικά σπλάχνα

18 ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η παρασυμπαθητική μοίρα του ΑΝΣ εγκαταλείπει την κρανιακή και ιερή περιοχή του νευρικού συστήματος δίνοντας ίνες μόνο στα σπλάχνα! Α) Εγκεφαλικά νεύρα 3, 7, 9, 10 (κεφαλή, τράχηλος, θωρακικά και πλειοψηφία κοιλιακών σπλάχνων) Β) Νωτιαία νεύρα (Ι2-Ι4) (κατώτερα κοιλιακά και πυελικά σπλάχνα, αρτηρίες στυτικών ιστών και περινέου).

19 ΠΡΟΓΑΓΓΛΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ Προγαγγλιακές συμπαθητικές κινητικές ίνες των 3, 7, 9 εγκεφαλικών νεύρων, αφήνουν τα νεύρα και συνάπτονται με ένα από τα τέσσερα διακριτά γάγγλια όπου ξεκινούν μεταγαγγλιακές ίνες που ενώνονται με κλάδους της 5ης εγκεφαλικής συζυγίας, φτάνοντας στον τελικό προορισμό (μύες οφθαλμού, σιελογόνοι, βλεννογόνοι και δακρυϊκοί αδένες)

20 ΠΡΟΓΑΓΓΛΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ Το πνευμονογαστρικό νεύρο (10) δίνει στην διαδρομή του σπλαχνικούς κλάδους, με σχηματισμό πλεγμάτων (θωρακικό, προσπονδυλικό).

21 ΙΕΡΕΣ ΠΡΟΓΑΓΓΛΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Σχηματίζουν ειδικά σπλαχνικά νεύρα (πυελικά σπλαχνικά νεύρα) που εκφύονται από τους πρόσθιους κλάδους Ι2-Ι4 νωτιαίων νεύρων. Ακολουθούν πορεία αιμοφόρων αγγείων και οι μεταγαγγλιακοί κινητικοί νευρώνες βρίσκονται στο τοίχωμα των σπλάχνων!

22 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΩΣΗ ΣΠΛΑΧΝΩΝ Οι σπλαχνικές κινητικές ίνες συνοδεύονται κατά κανόνα από σπλαχνικές αισθητικές ίνες, συνοδοί συμπαθητικών (πόνος) και παρασυμπαθητικών ινών (πίεση, θερμοκρασία) μεταφέροντας στο ΚΝΣ πληροφορίες φυσιολογικών, παθολογικών και αντανακλαστικών δραστηριοτήτων.

23 ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΥΡΩΝΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ + ΚΙΝΗΤΙΚΟΙ Αντανακλαστική δραστηριότητα (ΓΕΣ) Περισταλτικότητα, εκκριτική λειτουργία, αγγειακός τόνος

24 ΝΕΥΡΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ Τα νευρικά πλέγματα είναι σωματικά ή σπλαχνικά, συνδυάζουν ίνες από διάφορες πηγές ή επίπεδα με αποτέλεσμα τον σχηματισμό νέων νεύρων με ειδικούς στόχους ή προορισμούς!

25 ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΠΟΝΟΣ Εμφανίζεται όταν φθάνει στον νωτιαίο μυελό μια αισθητική πληροφορία από μια συγκεκριμένη θέση, αλλά ο φλοιός του εγκεφάλου την ερμηνεύει σαν προερχόμενη από μια διαφορετική θέση!! Νευρώνεται από άλλα σωματικά νεύρα που εκφύονται στο ίδιο επίπεδο ή Περιέχει άφθονο αριθμό αισθητικών ινών

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 Το Νευρικο Συστημα ελεγχει τις σωματικες δραστηριοτητες που απαιτουν ταχυτητα όπως οι μυικες συστολες και η ταχυτητα της εκκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νευρικό σύστημα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα του οργανισμού, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται: α) Η επικοινωνία με το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας. 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό

Ερωτήσεις θεωρίας. 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό Ερωτήσεις θεωρίας 1ο Κεφάλαιο Από το κύτταρο στον οργανισμό 1. Ποια είναι τα βασικά είδη ιστών του ανθρώπινου οργανισμού; Τα βασικά είδη ιστών του ανθρώπινου οργανισμού είναι ο επιθηλιακός, ο μυικός, ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

1. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 1. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 1.1. Νευρικό Σύστημα 1.1.1. Ανατομία του Νευρικού Συστήματος: Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα περιφερικό τμήμα (πίνακας 1, σχήμα 1). (α) Το κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Στοιχεία ανατοµίας Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο και στο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

AΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΣΗ

AΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΣΗ AΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΣΗ Αισθητικότητα ονομάζεται η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε αφενός το εξωτερικό μας περιβάλλον και το ίδιο μας το σώμα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σπουδάστρια: Πρόκλου Αθανασία Υπεύθυνος καθηγητής: Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Υποφλοιϊκοί και στελεχιαίοι πυρήνες

Υποφλοιϊκοί και στελεχιαίοι πυρήνες Υποφλοιϊκοί και στελεχιαίοι πυρήνες Σχεδιασµός κινήσεων Παρακολούθηση της κίνησης ηµιουργία κινητικών προγραµµάτων Εκµάθηση επιδέξιων κινήσεων Βασικά γάγγλια κέλυφος Κερκοφόρος πυρήνας Ωχρά σφαίρα Ωχρά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ θεωρητικη προσεγγιση των αναλγητικων µηχανισµων δρασεως του βελονισµου & του ηλεκτροβελονισµου

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ θεωρητικη προσεγγιση των αναλγητικων µηχανισµων δρασεως του βελονισµου & του ηλεκτροβελονισµου ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ θεωρητικη προσεγγιση των αναλγητικων µηχανισµων δρασεως του βελονισµου & του ηλεκτροβελονισµου Αθήνα, Οκτώβριος 1999 ιευθυντής Ιατρός: Μιλτιάδης Γ. Καράβης, M.D. Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής ο Καθηγητής Γ.Ανωγειανάκις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΙΔΡΥΜΑ : Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΛΙΑΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΗΤΣΙΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΑΡΙΘΜ. 3112

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Αύρα Ευαγγελάτου Ανδρέας Τζανετής ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Σεπτέμβριος 2014 Copyright για τις απαντήσεις, Αύρα Ευαγγελάτου και Ανδρέας Τζανετής, 2014 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ανδρέας Μ. Μαμαντόπουλος, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος Γεώργιος - Μάριος Ι. Καραγιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Κυκλοφορικό ή καρδιοαγγειακό σύστημα. Αποτελείται Καρδιά και αγγεία (αρτηρίες και φλέβες). Κύρια αποστολή του καρδιαγγειακού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εκτίμηση Λήψη Ιστορικού Εξέταση των Ψυχοδιανοητικών Λειτουργιών Εξέταση του Λόγου Εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών Οι λειτουργίες των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ Λειτουργική εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( A.M. : 3816 ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (A.M.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ Η βασική αρχή της Κινεζικής Παραδοσιακής Ιατρικής είναι η ύπαρξη της Ζωτικής Ενέργειας. Η ζωτική ενέργεια δεν κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 79, Τεύχος 3-4, Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης Volume 79, Issue 3-4, July December 2013 Official Journal

Τόμος 79, Τεύχος 3-4, Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης Volume 79, Issue 3-4, July December 2013 Official Journal Τόμος 79, Τεύχος 3-4, Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης Volume 79, Issue 3-4, July December 2013 Official Journal of the Thessaloniki Medical Society Helliniki Iatriki

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ «Οι κακώσεις του θώρακα, της αυχενικής και θωρακικής µοίρας της Σπονδυλικής Στήλης. Η σηµασία των κακώσεων αυτών στην καθηµερινή ζωή.»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές αναπνευστικού συστήµατος

Επιπλοκές αναπνευστικού συστήµατος ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 43 Πίνακας: Young J.S. (1979). Συσχέτιση τραύµατος και επιπλοκών ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ (%) Ουρολοίµωξη 54 Αναπνευστικές επιπλοκές (Πνευµονία, Ατελεκτασία, Αναπνευστική ανεπάρκεια, Υπεζωκοτική διαπίδυση,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων

Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σπονδυλοθεραπεία (NMT) Επαγγελματική Εκπαίδευση 1ου Έτους Σεμινάριο Ανατομικής Ψηλάφησης Φυσική εξέταση & ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων Σύλλογος Σπονδυλοθεραπείας & Συναισθηματικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα