ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία"

Transcript

1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (E-BANKING): ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Ν. ΜΑΓΓΟΥ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα Φεβρουάριος

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου, κα Ευγενία Αλεξανδροπούλου Αιγυπτιάδου, για την κατανόηση και τη βοήθεια που μου προσέφερε ώστε να ολοκληρωθεί η παρούσα εργασία. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τις πολύτιμες γνώσεις που μου προσέφεραν καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την στήριξη που μου παρέχει σε όλα τα βήματα της ζωής μου. 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, τα οποία διακινούνται μέσα σε πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής. Αρχικά, παρουσιάζονται οι έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων και ειδικότερα των τραπεζικών πληροφοριακών συστημάτων, η εξέλιξή και η διείσδυση τους στον επιχειρηματικό κλάδο και δη στον τραπεζικό. Έπειτα παρουσιάζεται η ηλεκτρονική τραπεζική, οι υπηρεσίες που προσφέρει στους όλο και αυξανόμενους χρήστες της, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής τραπεζικής τόσο για τους χρήστες, όσο και για τα ίδια τα τραπεζικά ιδρύματα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στα συστήματα της ηλεκτρονικής τραπεζική και οι μέθοδοι εξαπάτησης των χρηστών. Ακολουθεί αναφορά στους μηχανισμούς ασφάλειας των τραπεζικών πληροφοριακών συστημάτων και μια σύντομη αναφορά στην συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα. Έπειτα, γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης την νομοθετικής δραστηριότητας σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο αναφορικά με το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες αποφάσεις της Αρχής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που αφορούν στον τραπεζικό κλάδο. Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με συμπερασματικές παρατηρήσεις σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο της προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση του τομέα των τραπεζικών πληροφοριακών συστημάτων. 3

4 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ... 8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πληροφοριακά Συστήματα: Ορισμός και Βασικές Έννοιες Ιστορική Εξέλιξη Πληροφοριακών Συστημάτων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Τραπεζικά Πληροφοριακά Συστήματα Ασφάλεια Τραπεζικών Πληροφοριακών Συστημάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (E- Banking) Ιστορική Εξέλιξη Ορισμός Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (e-banking) Mobile banking Phone Banking Internet Banking Προσφερόμενες Υπηρεσίες Μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Οικονομικές Συναλλαγές Πληροφοριακές Συναλλαγές Αιτήσεις Άλλες υπηρεσίες Πλεονεκτήματα Χρήσης Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Πλεονεκτήματα Οφέλη για τον Ιδιώτη Πλεονεκτήματα Οφέλη για τις Επιχειρήσεις Πλεονεκτήματα Οφέλη για τις Τράπεζες Μειονεκτήματα Χρήσης Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

5 3.5.1 Μειονεκτήματα για τον Πελάτη Μειονεκτήματα για την Τράπεζα ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Στόχοι Μηχανισμών Ασφάλειας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Κίνδυνοι Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Ηλεκτρονικό Ψάρεμα ή Phishing Pharming Cross-Site Scripting (XSS) Scamming Keyloggers Δούρειοι Ίπποι ή Trojan Horses Κρυπτογραφία Κρυπτογραφία Μυστικού Κλειδιού ή Συμμετρική Κρυπτογράφηση Κρυπτογραφία Δημοσίου Κλειδιού ή Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Ψηφιακά Πιστοποιητικά Πρωτόκολλο Secure Socket Layer (SSL) Firewalls Μέτρα Προστασίας Από την Πλευρά του Χρήστη ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Alpha Bank Eurobank Τράπεζα Πειραιώς Εθνική Τράπεζα ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

6 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣE ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Νομοθετήματα «Πρώτης Γενιάς» Νομοθετήματα «Δεύτερης Γενιάς» Νομοθετήματα «Τρίτης Γενιάς» Δικαίωμα «Πληροφοριακού Αυτοκαθορισμού» ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νόμος 2472/1997: «Προστασία Του Ατόμου Από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» Ορισμοί και Έννοιες Βασικές Αρχές Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων Προϋποθέσεις Επεξεργασίας Διασυνοριακή Ροή Δεδομένων Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας Δικαιώματα του Υποκειμένου Επεξεργασίας των Δεδομένων Δικαίωμα Ενημέρωσης Δικαίωμα Πρόσβασης Δικαίωμα Αντίρρησης Δικαίωμα Προσωρινής Δικαστικής Προστασίας Νόμος 3471/2006 «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ιδιωτικής Ζωής στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων Αποφάσεις Αρχής Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου COM(2012) (Βρυξέλλες, ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διαδίκτυο αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο πρόσβασης σε κάθε είδους πληροφορία. Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε μέσω ευρυζωνικού δικτύου είτε μέσω του κινητού τηλεφώνου τους, γεγονός που καθιστά το διαδίκτυο ένα εύκολο, μαζικό και πλέον οικονομικό μέσο πρόσβασης. Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου, δεν μπορούσε να αφήσει αδιάφορες τις επιχειρήσεις, καθώς κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη εκσυγχρονισμού των διαδικασιών και λειτουργιών τους προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικές και να επιτύχουν κέρδος. Από αυτόν τον εκσυγχρονισμό δεν θα μπορούσαν να απέχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι τραπεζικοί όμιλοι, έχουν εισάγει στις καθημερινές τους εργασίες τα πληροφοριακά συστήματα εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η ηλεκτρονική τραπεζική ή e- banking μετρά ήδη 15 χρόνια ζωής στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και φαίνεται να κερδίζει διαρκώς έδαφος. Οι χρήστες της ηλεκτρονικής τραπεζικής αυξάνονται συνεχώς, αφού ανακαλύπτουν τα πλεονεκτήματα και την ευκολία που προσφέρουν οι υπηρεσίες της, με αποτέλεσμα σιγά σιγά ο παραδοσιακός τρόπος συναλλαγών των πελατών με την τράπεζα να υποκαθίσταται από τις τραπεζικές ηλεκτρονικές εφαρμογές. Η τεχνολογική εξέλιξη εκτός από οφέλη δημιούργησε και περισσότερους κινδύνους για τα πληροφοριακά συστήματα. Έτσι, βασική προϋπόθεση για την αύξηση των χρηστών της ηλεκτρονικής τραπεζικής αποτελεί η εμπιστοσύνη προς την τράπεζα και κυρίως στα μέτρα ασφάλειας των πληροφοριακών της συστημάτων. Οι τράπεζες επενδύουν μεγάλα χρηματικά ποσά στο κομμάτι της ασφάλειας, προκειμένου να καταστήσουν τα πληροφορικά τους συστήματα άτρωτα σε επιθέσεις και απειλές. Επιπλέον, επιτακτική καθίσταται η δημιουργία κατάλληλου νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η λήψη μέτρων για την προστασία 7

8 της ιδιωτικότητας αποτελεί θετικό παράγοντα για την για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής και αυξάνει την εμπιστοσύνη των χρηστών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 2.1 Πληροφοριακά Συστήματα: Ορισμός και Βασικές Έννοιες. Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τη ολοένα αυξανόμενη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας. Ιδιαίτερα τα πληροφοριακά συστήματα, αποτελούν σημαντικό εργαλείο στον επιχειρηματικό κλάδο, καθώς υποστηρίζουν όλες τις λειτουργικές και παραγωγικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρο σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Αν εξετάσουμε μια επιχείρηση ή ένα οργανισμό ως σύστημα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτελείται από τρία διαφορετικά υποσυστήματα (Ε. Κιουντούζης, 1995) 1. Το φυσικό σύστημα παραγωγής, το οποίο μετασχηματίζει την πρώτη ύλη που εισέρχεται στο σύστημα σε προϊόν, σύμφωνα με τις εντολές που παίρνει από το σύστημα διοίκησης. 2. Το σύστημα διοίκησης/ λήψης αποφάσεων, το οποίο παραλαμβάνει πληροφορίες και δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα και παράγει εντολές προς το φυσικό σύστημα παραγωγής και οδηγίες για τις προσδοκίες και επιδιώξεις της διοίκησης, που επιθυμεί να επιτευχθούν. 3. Το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο συνδέει το φυσικό σύστημα παραγωγής με το σύστημα διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Μετασχηματίζει τα δεδομένα που υπάρχουν στο φυσικό σύστημα διοίκησης και σχετίζονται με την απόδοση της παραγωγικής διαδικασίας σε πληροφορίες που απαιτεί το σύστημα της διοίκησης για να πάρει αποφάσεις. Επιπλέον μετασχηματίζει τις εντολές του συστήματος σε κατάλληλες οδηγίες για το φυσικό σύστημα παραγωγής. 8

9 Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι τα τρία προαναφερθέντα υποσυστήματα αποτελούν μια ενιαία ενότητα για μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Τι εννοούμε όμως αναφερόμενοι στον όρο πληροφοριακό σύστημα; Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος ορισμός, με τον οποίο να συμφωνούν όλοι. Έτσι έχουν αποδοθεί αρκετοί ορισμοί, οι οποίοι αξίζει να αναφερθούν παρακάτω. Σύμφωνα με τους Davies και Olson (1985) Πληροφοριακό Σύστημα είναι μια συλλογή ανθρώπων, επεξεργασιών, δεδομένων, μοντέλων, τεχνολογίας και μερικώς τυποποιημένης γλώσσας που συνθέτει μια ενιαία δομή, η οποία εξυπηρετεί ένα οργανωσιακό σκοπό ή μια λειτουργία. Σύμφωνα με τους K. C. Laudon και J.P. Laudon, ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να ορισθεί ως ένα σύνολο αλληλοσυσχετιζόμενων συνιστωσών που συλλέγουν, (ή ανακαλούν), επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διανέμουν πληροφορίες για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, του συντονισμού και του ελέγχου σε ένα οργανισμό. Ένας τρίτος ορισμός που έχει αποδοθεί από τον Ε. Κιουντούζη (1995), ορίζει το πληροφοριακό σύστημα ως ένα οργανωμένο σύνολο από πέντε στοιχεία, το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα και παράγει πληροφορίες για λογαριασμό μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, Οι πέντε συνιστώσες ενός πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι οι άνθρωποι, τα δεδομένα, το λογισμικό, ο υλικός εξοπλισμός και οι διαδικασίες. Η σημασία και η σπουδαιότητα που παίζει ένα πληροφοριακό σύστημα σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό πηγάζει από το γεγονός ότι αυτό παρέχει υπηρεσίες όπως η επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό της επιχείρησης, υποστήριξη των παραγωγικών και λειτουργικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα μέσα στην επιχείρηση, δημιουργία και διαβίβαση πληροφοριών καθώς και παροχή βοήθειας στη διοίκηση της επιχείρησης ώστε να ασκεί έλεγχο και να λαμβάνει αποφάσεις (Ε. Κιουντούζης 1995). 9

10 2.2 Ιστορική Εξέλιξη Πληροφοριακών Συστημάτων Η ιστορία των πληροφοριακών συστημάτων ξεκινάει τη δεκαετία του 50. Οι πρώτες εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων, αναπτύχθηκαν με σκοπό να απλοποιήσουν επαναλαμβανόμενες διαδικασίες των επιχειρήσεων, όπως η μισθοδοσία και η τιμολόγηση προϊόντων. Η ανάγκη λοιπόν, ήταν κυρίως να απλουστευτούν οι λογιστικές κατά βάση, γραφειοκρατικές διαδικασίες των επιχειρήσεων της εποχής (http://el.wikipedia.org/). Τη δεκαετία του 60, τα πληροφοριακά συστήματα γίνονται εργαλείο των ανώτερων στελεχών των επιχειρήσεων. Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται, βοηθούν τα στελέχη στη συγκέντρωση στοιχείων, τα οποία αξιοποιούνται με σκοπό την υποβοήθηση της παραγωγικής διαδικασίας και τον προσδιορισμό των αναγκών των επιχειρήσεων (Π. Αναστασιάδης, 2008). Στη συνέχεια, τη δεκαετία του 70, τα πληροφοριακά συστήματα εξελίσσονται ακόμα περισσότερο, μια και η χρήση τους συμβάλει στην επίλυση εξειδικευμένων διοικητικών προβλημάτων των επιχειρήσεων. Καθίστανται απαραίτητα για τη διαχείριση πληροφοριακών αποθεμάτων, με στόχο να βελτιώσουν τις διαδικασίες διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων (Π. Αναστασιάδης, 2008). Η τεχνολογία της εποχής βοηθά στην περαιτέρω εξέλιξη των δυνατοτήτων των πληροφοριακών συστημάτων, όταν τη δεκαετία του 80 αποτελούν ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία της επιχείρησης. Η παραγωγή και η διαχείριση είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη χρήση τους και αποτελούν το πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων (Π. Αναστασιάδης, 2008). Φτάνοντας στη δεκαετία του 90, τα πληροφοριακά συστήματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησης, αφού αποτελούν μια στρατηγική πλατφόρμα η οποία έχει ως στόχο την άμεση λήψη αποφάσεων με μακροχρόνιο ορίζοντα (Π. Αναστασιάδης, 2008). 10

11 Σήμερα τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν το κύριο εργαλείο των επιχειρήσεων και οργανισμών. Παρέχουν πληροφορίες που είναι απαραίτητες, για να διαχειρίζονται οι οργανισμοί αποδοτικά και αποτελεσματικά τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους, χρησιμοποιούν την τεχνολογία των δικτύων για να παρέχουν εφαρμογές καθώς και για την αποθήκευση δεδομένων ανεξαρτήτως διάταξης χώρου, τοποθεσίας, φύσης ή υλικού. Μαζί με την τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων και των ασύρματων δικτύων οδήγησαν σε ένα νέο επίπεδο κινητικότητας στο οποίο οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση σχεδόν από παντού με τη βοήθεια των φορητών υπολογιστών (http://el.wikipedia.org/). 2.3 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Το πρόβλημα της ασφάλειας των Πληροφοριακών συστημάτων είναι ιδιαίτερα έντονο στις μέρες μας. Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των τεχνολογιών, βασισμένων σε βάσεις δεδομένων και δίκτυα, καθώς και ο σημαντικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων σε μια επιχείρηση, καθιστούν απαραίτητη τη λήψη μέτρων ασφάλειας για την προστασία των πληροφοριών τους. Η έννοια της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων σχετίζεται με την ικανότητα ενός οργανισμού να προστατεύει τις πληροφορίες του από τυχόν αλλοιώσεις και καταστροφές, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων του (Γ. Πάγκαλος & Ι. Μαυρίδης 2002). Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό η ασφάλεια σχετίζεται με: Την πρόληψη, που περιλαμβάνει μέτρα ώστε να προληφθούν ενδεχόμενες φθορές στα συστατικά μέρη ενός πληροφοριακού συστήματος. Την ανίχνευση, που περιλαμβάνει την αναζήτηση του πότε, πως και από ποιόν προκλήθηκε φθορά σε ένα συστατικό ενός πληροφοριακού συστήματος. Την αντίδραση, που περιλαμβάνει την αποκατάσταση ή ανάκτηση των συστατικών ενός πληροφοριακού συστήματος. 11

12 Η πληροφορική ξεκίνησε να ασχολείται με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, στις αρχές της δεκαετίας του Η πρώτη σχετική δημοσίευση, από την Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου Αμυντικής Επιστήμης του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, εξέτασε το πρόβλημα της χρήσης υπολογιστών εξ αποστάσεως (μέσω τερματικών). Προηγουμένως, η πρόσβαση στους υπολογιστικούς πόρους προϋπέθετε την φυσική παρουσία και πρόσβαση του χρήστη ή του διαχειριστή στον κεντρικό υπολογιστή. Η προσέγγιση στην λύση των προβλημάτων ασφάλειας μέχρι τότε βασιζόταν στην φυσική απομόνωση και προστασία του κεντρικού υπολογιστή καθώς και στον έλεγχο πρόσβασης σε αυτόν. Ένα από τα συμπεράσματα στην αναφορά της Ομάδας Εργασίας ήταν ότι ο χρήστης δεν θα έπρεπε να δημιουργήσει το δικό του κωδικό πρόσβασης, μια πρόταση που ποτέ δεν υιοθετήθηκε ευρέως. Άλλες καινοτόμες ιδέες που εκφράστηκαν στην ανάλυση είχαν μεγαλύτερη απήχηση. Για παράδειγμα, αναγνωρίστηκε από τους ερευνητές η αρχή της ισορροπίας μεταξύ της ευκολίας της εργασίας του χρήστη και της προστασίας των πληροφοριών και σήμερα έχει καταλήξει θεμέλιος λίθος στη δημιουργία πολιτικών ασφάλειας. Ο πρώτος ιός, ο Creeper, εμφανίστηκε επίσης στις αρχές της δεκαετίας του 1970, και το πρώτο δικτυακό "σκουλήκι" (worm), το σκουλήκι Morris, κυκλοφόρησε το Εκτιμάται ότι συστήματα προσβλήθηκαν από το "σκουλήκι". Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2007 ανακαλύφθηκαν περισσότεροι από καινούργιοι ιοί, γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων. (http://www.wikipedia.org). Η έννοια της ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων συνδέεται στενά με τρεις θεμελιώδεις έννοιες (Γ. Πάγκαλος & Ι. Μαυρίδης 2002): 1. Εμπιστευτικότητα (Confidentiality), 2. Ακεραιότητα (Integrity) και 3. Διαθεσιμότητα(Availability). Η εμπιστευτικότητα σημαίνει πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης (unauthorized) αποκάλυψης πληροφοριών, δηλαδή, πρόληψη από μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που υπάρχουν σε ένα υπολογιστικό σύστημα, καθώς και τα δεδομένα τα οποία διακινούνται θα πρέπει να αποκαλύπτονται μόνο σε άτομα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα. Όλα τα παραπάνω, καταλήγουν στο ότι τα δεδομένα 12

13 δεν θα πρέπει απλά να προστατεύονται από τη μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, αλλά και από την πληροφόρηση ότι αυτά τα δεδομένα υπάρχουν. Από τα παραπάνω εύκολα συμπεραίνουμε ότι η εμπιστευτικότητα έχει και άλλες πτυχές, όπως είναι η ιδιωτικότητα και η μυστικότητα. (Γ. Πάγκαλος & Ι. Μαυρίδης 2002). Η ακεραιότητα μπορεί να οριστεί, ως απαίτηση να είναι τα πράγματα όπως πρέπει να είναι, δηλαδή πρόληψη από μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή δεδομένων, όπως εγγραφή, διαγραφή ή και δημιουργία δεδομένων. (Γ. Πάγκαλος & Ι. Μαυρίδης 2002). Η Διαθεσιμότητα αφορά στην ιδιότητα του πληροφοριακού συστήματος, όπου όλες οι υπηρεσίες του είναι προσπελάσιμες, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν τις χρειάζεται μια εξουσιοδοτημένη οντότητα. Η Διαθεσιμότητα, αποτελεί, έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της καλής λειτουργίας ενός συστήματος και είναι καταλυτικός παράγοντας για την αντιμετώπιση του προβλήματος άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service), όταν εξουσιοδοτημένοι χρήστες επιθυμούν να προσπελάσουν τους πόρους του (Γ. Πάγκαλος & Ι. Μαυρίδης 2002). Εκτός από τις παραπάνω θεμελιώδεις έννοιες υπάρχουν και μερικές ακόμη δευτερεύουσες άλλα εξίσου σημαντικές έννοιες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων όπως (Γ. Πάγκαλος & Ι. Μαυρίδης 2002): Εξουσιοδοτημένη χρήση (authorized use). Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να χρησιμοποιούν το πληροφοριακό σύστημα, πάντα σύμφωνα με τον προκαθορισμένο τρόπο. Αυθεντικοποίηση μηνυμάτων (message authentication). Η βεβαιότητα ότι το άτομο που φέρεται να έστειλε το μήνυμα, σύμφωνα με το σύστημα, το έχει όντως στείλει. Μη απάρνηση (non repudiation). Η βεβαιότητα ότι το μήνυμα έχει βρει τον παραλήπτη του. Απόδοση ευθυνών (accountability). Οι χρήστες θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. 13

14 Αξιοπιστία (reliability) και Σιγουριά (safety): Οι δύο αυτές έννοιες θέτουν ως προϋπόθεση ότι τα συστήματα θα πρέπει να λειτουργούν κανονικά ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες. Όμως, κάθε πληροφοριακό σύστημα είναι ευάλωτο σε ευπάθειες. Με τον όρο ευπάθεια εννοούμε μια αδυναμία ή ένα ευάλωτο σημείο στο σύστημα ασφάλειας, το ο οποίο μπορεί να γίνει αντικείμενο επίθεσης για το σύστημα. Μία κατηγοριοποίηση των ευπαθειών περιλαμβάνει τα εξής: φυσικές ευπάθειες (Physical), εκ φύσεως (Natural), υλικού και λογισμικού (Hardware and Software), ευπάθειες μέσων (Media), ευπάθειες εκπομπών (Emanation), ευπάθειες επικοινωνιών (Communications), καθώς και ανθρώπινες (Human) (Γ. Πάγκαλος & Ι. Μαυρίδης 2002). Η απειλή για ένα πληροφοριακό σύστημα αποτελεί οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή απώλεια, όπως ανθρώπινη επίθεση ή ακούσια ανθρώπινα λάθη, φυσική καταστροφή ή ακόμα και εσωτερική ατέλεια του εξοπλισμού ή του λογισμικού. Τα είδη των απειλών για τους πόρους του πληροφοριακού συστήματος σε σχέση με το υλικό, το λογισμικό και τα δεδομένα είναι: η υποκλοπή (interception), μεταβολή (modification), πλαστογραφία (fabrication) και η διακοπή (interruption). (Γ. Πάγκαλος & Ι. Μαυρίδης 2002). Για να περιοριστούν οι ευπάθειες και οι απειλές σε ένα πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να προβλεφθούν και να εφαρμοστούν μέτρα προστασίας (controls). Τα μέτρα προστασίας ή αντίμετρα (countermeasures) είναι οι διαδικασίες, τεχνικές, ενέργειες και συσκευές που περιορίζουν τις ευπάθειες ενός πληροφοριακού συστήματος. Τα διαφορετικά ειδή αντιμέτρων έχουν ως αποτέλεσμα την ανάλυση του προβλήματος της ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων στις συνιστώσες της φυσικής ασφάλειας συστήματος (physical security), ασφάλειας υπολογιστικού συστήματος (computer security), ασφάλειας βάσεων δεδομένων (database security) και της ασφάλειας δικτύων επικοινωνιών (network security) (Γ. Πάγκαλος & Ι. Μαυρίδης 2002). 14

15 Υπάρχουν διάφοροι τύποι μέτρων προστασίας για την πρόληψη της εκμετάλλευσης των ευπαθειών ενός πληροφοριακού συστήματος. Οι πιο χαρακτηριστικοί είναι, η κρυπτογραφία (encryption), τα μέτρα λογισμικού (software controls), τα μέτρα υλικού (hardware controls), τα φυσικά μέτρα υλικού (physical controls) και οι πολιτικές ασφαλείας (security policies) (Γ. Πάγκαλος & Ι. Μαυρίδης 2002). Για τα παραπάνω θα γίνει εκτενής αναφορά σε παρακάτω κεφάλαια της παρούσας εργασίας. 2.4 Τραπεζικά Πληροφοριακά Συστήματα Η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Σήμερα, σχεδόν για όλες τις διαδικασίες που διεκπεραιώνει μια τράπεζα, χρησιμοποιούνται τεχνολογίες πληροφορικής. Οι ατέλειωτες ουρές που σχηματίζονταν στα γκισέ της τράπεζας ολοένα και μειώνονται καθώς οι τράπεζες λειτουργούν σε Online σύνδεση αν όχι όλο, μεγάλο μέρος των εφαρμογών τους. Για να κατανοήσουμε το πλήθος και την πολυπλοκότητα των τραπεζικών πληροφοριακών συστημάτων θα αναφερθούμε στις αντιπροσωπευτικότερες εφαρμογές που υποστηρίζει και λειτουργεί μια τυπική τράπεζα είναι (Αλεξανδρής et al 2005). Εφαρμογές Online Τραπεζικού Δικτύου Συναλλαγών: 1. ΑΤΜ 2. Καταθέσεις 3. Χορηγήσεις 4. Κίνηση Κεφαλαίων 5. Αγοραπωλησία Συναλλάγματος 6. Undrewriting 7. Τίτλοι Δημοσίου, όπως ομόλογα ή/και γραμμάτια 8. Εισαγωγές 9. Εξαγωγές 15

16 10. Κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές) Ευρύτερα Διεθνή Δίκτυα Τραπεζικών Εφαρμογών. Το πιο γνωστό και ευρύτατα χρησιμοποιούμενο δίκτυο είναι το SWIFT (Society for Worldwide Interbank Telecommunication), το οποίο χρησιμοποιείται από τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες, αν και έχει υψηλό κόστος και απαιτεί εξειδικευμένη απασχόληση για την υποστήριξή του. Το δίκτυο SWIFT εμπεριέχει πολύ υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, με τη οποία εξασφαλίζεται απόλυτα η ορθότητα και η εμπιστευτικότητα των μηνυμάτων. Άλλα διεθνή δίκτυα είναι αυτά που παρέχουν οικονομικές πληροφορίες και έχουν αναπτυχθεί από μεγάλες τράπεζας του εξωτερικού ή ανεξάρτητους οργανισμούς παροχής πληροφοριών όπως είναι το REUTERS. Εφαρμογές επικοινωνίας Ελληνικών Τραπεζών σε Εθνικό επίπεδο. Οι Ελληνικές Τράπεζες έχουν αναπτύξει και εφαρμογές επικοινωνίας σε Εθνικό επίπεδο. Πολλές τράπεζες χρησιμοποιούν μισθωμένες γραμμές ή ακόμα και διεπιλεγμένες γραμμές και αναπτύσσουν εφαρμογές για την αποστολή ή λήψη στοιχείων από και προς άλλους οργανισμούς (ΔΙΑΣ, Τράπεζα Ελλάδος, ΚΕ.Π.Υ.Ο, ΔΕΗ, ΟΤΕ). Καθίσταται αυτονόητο ότι οι εφαρμογές αυτές θα πρέπει να δημιουργούνται με γνώμονα έναν ασφαλή σχεδιασμό δικτύου. Batch Τραπεζικές Εφαρμογές. Πολλές τραπεζικές εφαρμογές τρέχουν όταν είναι κλειστή η Τράπεζα. Οι εφαρμογές αυτές για να μπορέσουν να «τρέξουν» έχουν την ανάγκη κάποιας batch επεξεργασίας (ενημέρωση λογαριασμών, έκδοση τόκων, εκτυπώσεις extraits). Άλλες τραπεζικές εφαρμογές λόγω της μικρής συχνότητας παραγωγής τους είναι σχεδιασμένες να τρέχουν σε μορφή Batch και συνήθως παράλληλα με τα online συστήματα ή τον εφεδρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή της Τράπεζας, ώστε να μην επηρεάζουν την απόκριση του δικτύου. Αυτές οι εφαρμογές μπορεί να είναι, η Γενική Λογιστική, οι μισθοδοσίες, συντάξεις, επιταγές, τα γραμμάτια κτλ. Οι batch εφαρμογές αφορούν καθαρά οικονομικά στοιχεία ιδιωτών ή υπαλλήλων (γραμμάτια, μισθοδοσία, συντάξεις) και απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση από την πλευρά της ασφάλειας. Πέρα από τις μεθόδους εξασφάλισης της ακεραιότητας των αρχείων και 16

17 των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν, απαιτούν ιδιαίτερες διαδικασίες ελέγχου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των ενημερωτικών καταστάσεων, μεταβολών των προγραμμάτων ή οποιοδήποτε άλλων παρόμοιων διαδικασιών. Εφαρμογές σε Pc s ή αυτόνομα συστήματα ή πολλαπλών χρηστών. Οι εφαρμογές σε PC ή αυτόνομα συστήματα πολλαπλών χρηστών περιλαμβάνουν κυρίως διοικητικής φύσης εργασίες (παρουσίες, άδειες, πρωτόκολλα, έγγραφα) και αντιμετωπίζονται με πακέτα της αγοράς ή με μικρά πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσονται από το προσωπικό της Τράπεζας. Τα πιο διαδεδομένα, είναι τα πακέτα λογιστικών φύλλων.επίσης, μεγάλη χρήση γίνεται σε εκδοτικά πακέτα για την προετοιμασία εγγράφων, εγκυκλίων, ανακοινώσεων, καθώς και σε ειδικά πακέτα για το σχεδιασμό παρουσιάσεων. Αρκετές Τράπεζες έχουν αξιοποιήσει μικροϋπολογιστές αυτόνομους ή σε δίκτυα για την εγκατάσταση ειδικών εφαρμογών κλειδαρίθμου, οπτικής ανάγνωσης και επεξεργασίας επιταγών. Μεγάλη είναι και η χρήση πακέτων για CAD/CAM εφαρμογές, στατιστικές και οικονομετρικές εφαρμογές, νομικών ή άλλων βιβλιοθηκών και γραμματειακής υποστήριξης διοικήσεων με διευκολύνσεις αυτοματισμού γραφείου 2.5 Ασφάλεια Τραπεζικών Πληροφοριακών Συστημάτων Η ασφάλεια τραπεζικών πληροφοριακών συστημάτων είναι η ικανότητα ενός Τραπεζικού Ιδρύματος να παρέχει ορθές και αξιόπιστες πληροφορίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες κάθε στιγμή αναζήτησης. Για αυτό το σκοπό πρέπει να ληφθούν μέτρα που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, καθώς και τη συνεχή και ανεμπόδιστη λειτουργία του κέντρου πληροφορικής(αλεξανδρής et al 1995). Η ασφάλεια αποτελεί αναγκαία συνθήκη έτσι ώστε σε συνεργασία με τις άλλες βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας ενός οργανισμού να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. Η ασφάλεια είναι από τη φύση της δυναμική παράμετρος και όχι στατική. Συνεπώς, η πολιτική ασφαλείας θα πρέπει να επανεξετάζεται συνεχώς και να διορθώνεται όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 17

18 Η ασφάλεια των τραπεζικών πληροφοριακών συστημάτων διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 1. την ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και 2. την ασφάλεια στις καθημερινές διεργασίες. Οι συνηθέστερες δυσλειτουργίες που μπορούν να συμβούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνουν, διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας, προσωρινές βλάβες από πυρκαγιά ή πλημμύρα, απώλεια γραμμών επικοινωνίας και διακοπή λειτουργίας μέρους του εξοπλισμού και του κεντρικού υπολογιστή. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω δυσλειτουργιών γίνεται μετάπτωση στο εφεδρικό σύστημα (disaster recovery facility, D.R.F.) που υπάρχει στις περισσότερες Τράπεζες. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε σταματά η λειτουργία, έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη και επανέρθει η πλήρης λειτουργία του συστήματος. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά, είναι ότι ένα λεπτομερές Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης θα πρέπει να συντάσσεται, να ελέγχεται αλλά και να αναθεωρείται, σε τακτά χρονικά διαστήματα (Αλεξανδρής et al 1995). Από τη άλλη η ασφάλεια των καθημερινών λειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων, θα πρέπει να καλύπτει τα κτήρια, τις εγκαταστάσεις, το μηχανογραφικό εξοπλισμό και το λογισμικό. Παράλληλα, θα πρέπει να μεριμνά για το ποιοι και πως αναπτύσσουν, συντηρούν ή χειρίζονται τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα, ποιοι μπαίνουν σε χώρους όπου διακινούνται εμπιστευτικές πληροφορίες, καθώς και πόσες γενιές δεδομένων φυλάσσονται, από ποια δεδομένα και που (Αλεξανδρής et al 1995). Η ασφάλεια των καθημερινών τραπεζικών εργασιών θα μπορούσε να διακριθεί σε τέσσερις κατηγορίες (Αλεξανδρής et al 1995): 1. Τη φυσική ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων 2. Τη λογική ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων 3. Την ασφάλεια δικτύων και του εξοπλισμού συναλλαγών 4. Την ασφάλεια λοιπών δικτύων, περιφερειακού και βοηθητικού εξοπλισμού Τα μέτρα προστασίας που αφορούν στην φυσική ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων είναι, η προστασία των χώρων του κέντρου πληροφορικής. Επίσης, 18

19 απαραίτητη είναι η προστασία του υλικού καθώς και η προστασία των εφεδρικών αντιγράφων (back-up). Επιπλέον θα ήταν απαραίτητη η εγκατάσταση ενός συστήματος αδιάλειπτου λειτουργίας (U.P.S) και ενός συστήματος πυρόσβεσης. Με τα παραπάνω μέτρα, μπορούν αν αποφευχθούν καταστροφή ή βλάβη του υλικού εξοπλισμού, απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων. Η Λογική Ασφάλεια περιλαμβάνει την προφύλαξη του λογισμικού και των δεδομένων, ώστε να αποφευχθούν αλλοιώσεις στις παραμέτρους του συστήματος, απώλεια δίσκων, κλοπή συνθηματικών η ακόμα και ενεργοποίηση κακόβουλων λογισμικών. Σε σχέση με την Ασφάλεια Δικτύου και εξοπλισμού συναλλαγών, εξετάζεται το δίκτυο των online συναλλαγών της Τράπεζας. Τα μηνύματα που μεταφέρονται στις τραπεζικές συναλλαγές είναι σημαντικά, επομένως είναι απαραίτητη η προστασία των μηνυμάτων, η οποία επιτυγχάνεται με την κρυπτογραφία και με άλλες μεθόδους αυθεντικοποίησης και πιστοποίησης. Έτσι, τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για να επιτευχθεί η ασφάλεια στο On-Line δίκτυο συναλλαγών είναι: η κρυπτογραφία κατά τη μεταφορά των δεδομένων, οι αποκλειστικές και εναλλακτικές τηλεφωνικές γραμμές, διαδικασίες restart/recovery καθώς και μέτρα για τη φυσική προστασία της εγκατάστασης. Εάν δεν τηρηθούν αυτά τα μέτρα, μπορεί να προκληθεί υποκλοπή και τροποποίηση μηνυμάτων από παγίδευση γραμμών, υποκλοπή παραμέτρων αυθεντικοποίησης, λανθασμένη δρομολόγηση εξόδων και διασταυρούμενη επικοινωνία. Σε ότι αφορά στην ασφάλεια λοιπών δικτύων, περιφερειακού και μηχανολογικού εξοπλισμού εξετάζονται οι παράμετροι ασφαλείας που ισχύουν για τον λοιπό «μηχανογραφικό» εξοπλισμό και υποστηρίζει τις υπηρεσίες της Τράπεζας που είναι που συνδεδεμένες με κάποιας μορφής δίκτυο είτε είναι αυτόνομοι μικροϋπολογιστές. Αυτά τα μέτρα είναι, η συστηματική λήψη ασφαλείας, εγκατάσταση και χρησιμοποίηση προγραμμάτων ανίχνευσης ιών (antiirus), εκπαίδευση των χρηστών στις τεχνικές προστασίας, φύλαξη των εμπιστευτικών αρχείων σε δισκέτες ή CD-ROM σε ασφαλή χώρο και η φυσική προστασία του χώρου του προσωπικού υπολογιστή, των περιφερειακών και βοηθητικών συσκευών. Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από την μη τήρηση των ανωτέρω μέτρων είναι 19

20 η μορφοποίηση δίσκου (formatting) ή το σβήσιμο αρχείων και προγραμμάτων, επίσης, μπορεί να τροποποιηθούν πεδία, με τα τοπικά δίκτυα (LAN) να διατρέχουν άμεσο κίνδυνο. Οι πλημμελείς διαδικασίες εφεδρικών αντιγράφων (back-up) ή αποθήκευσης, τα ξεχασμένα κλειδιά (passwords) ή μη εξουσιοδοτημένη προσπέλαση, μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (E- Banking) Τα τραπεζικά ιδρύματα, αναζητούν διαρκώς νέους τρόπους προσέγγισης και αύξησης των πελατών τους. Στην εποχή της τεχνολογίας και του διαδικτύο, οι τραπεζικοί οργανισμοί δεν θα μπορούσαν να είναι απλά παρατηρητές, αλλά πρωτοπόροι. Έτσι, δραστηριοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου, με σκοπό να προωθήσουν τα προϊόντα τους και να προσφέρουν στου πελάτες τους τη δυνατότητα της 24ωρης εξυπηρέτησης και επικοινωνίας μαζί τους. Αποτέλεσμα όλων τα παραπάνω είναι η ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής ή e-banking. 3.1 Ιστορική Εξέλιξη Η πρώτη μορφή της ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι τα Αυτόματα Ταμειολογιστικά Μηχανήματα ή ΑΤΜ τα οποία εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 60. Το πρώτο μηχάνημα, προπομπός του σημερινού ΑΤΜ, τοποθετήθηκε στην Αμερική από την City Bank of New York το 1961, αλλά αποσύρθηκε μετά από 6 μήνες, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης από τους πελάτες της τράπεζας. Έπειτα από πολλές βελτιώσεις το πρώτο σύγχρονο ΑΤΜ, εγκαταστάθηκε στο Essex της Αγγλίας, από την Τράπεζα Lloyd Bank to 1972 (http://en.wikipedia.org, ). Η εμφάνιση ηλεκτρονικής τραπεζικής, e-banking, με τη σημερινή μορφή της μετράει κιόλας 19 χρόνια. Η πρώτη ηλεκτρονική τράπεζα, η Security First Network Bank (SFNB), ιδρύθηκε στο Κεντάκυ της Αμερικής τον Οκτώβριο του Η SFNB, χωρίς να διαθέτει δίκτυο καταστημάτων, εξυπηρετούσε την πελατεία της μόνο μέσα από το διαδίκτυο. Η νέα αυτή τράπεζα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από ένα 20

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 8. Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ηλεκτρονική Τραπεζική http://users.sch.gr/galexiad galexiad@gmail.com 2 Περιεχόμενα Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 9: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Εμπορίου Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Προσφορά Συνεργασίας

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Προσφορά Συνεργασίας ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Προσφορά Συνεργασίας Περιεχόμενα Καθημερινές Συναλλαγές Τερματικά Αποδοχής Καρτών (POS) 2 Καθημερινές Συναλλαγές Ηλεκτρονικό πακέτο Οι βραβευμένες υπηρεσίες της Τράπεζάς μας, σας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA BANK EUROBANK Από 159 έως 429 + ΦΠΑ αγορά, 2-4 + ΦΠΑ μηνιαίο κόστος. Ελάχιστη διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Προσφορά Συνεργασίας

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Προσφορά Συνεργασίας ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Προσφορά Συνεργασίας Περιεχόμενα Καθημερινές Συναλλαγές Τερματικά Αποδοχής Καρτών (POS) 2 Καθημερινές Συναλλαγές Ηλεκτρονικό πακέτο Οι βραβευμένες υπηρεσίες της Τράπεζάς μας, σας

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εισαγωγή Λίγοι μόνο μήνες έχουν απομείνει μέχρι το Νοέμβριο του

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MOBILE BANKING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΠΙΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 35/05 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΙΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ TOY M-BANKING ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΤΜ PHONE BANKING INTERNET BANKING

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Banking @nywhere ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ SMS/EMAIL ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η εφαρμογή της Natech, Banking @nywhere, είναι ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 52 /2009) Θέμα: «παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο» Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Ποιοι είμαστε Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 1994 από τους πρωτοπόρους της υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Σε αριθμούς έχει δίκτυο άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση Στην Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδάμος Δημήτριος, ΠΕ19 Φουρκιώτου Σταματία, ΠΕ18.02 Τμήματα: Β Πληροφορικής Β Οικονομίας - Διοίκησης Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία O p e n T e c h n o l o g y S e r v i c e s Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήµερα µία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τοµείς των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πορισμάτων από την Επεξεργασία των Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Αποδεκτών των Υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε

Έκθεση Πορισμάτων από την Επεξεργασία των Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Αποδεκτών των Υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε Έκθεση Πορισμάτων από την Επεξεργασία των Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Αποδεκτών των Υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του πρώτου μήνα του 2015 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας.

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Οι υπολογιστές σας προφυλάσσονται πλέον χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία με τείχη προστασίας, προγράμματα έναντι ιών, ακόμα και με την κρυπτογράφηση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποδοχή καρτών μέσω POS

1. Αποδοχή καρτών μέσω POS Η Εθνική Τράπεζα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) ανακοινώνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας στα Πρατήρια και τους Εμπόρους καυσίμων-μέλη της Π.Ο.Π.Ε.Κ. καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 1: Εισαγωγή Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge. Προσθέστε την εξειδίκευσή µας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

CyberEdge. Προσθέστε την εξειδίκευσή µας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων CyberEdge Προσθέστε την εξειδίκευσή µας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Τι είναι το CyberEdge; 2 To CyberEdge είναι μια πλήρης ασφαλιστική λύση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Learning Objectives Για ποιό λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής Τραπεζικής

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής Τραπεζικής ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής Τραπεζικής 26/1/2004 1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Προϊόντα & Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus Pegasus ERP Start Up 738,00 Σε ποιούς απευθύνεται: Το Pegasus Erp Start up απευθύνεται στο 60 % τον εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην μηχανοργάνωση της επιχείρησής τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011

Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011 Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 3 Ηλεκτρονικό Εμπόριο τύπου Επιχείρησης - Πελάτη 4 Οργάνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου 5 Ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος 6 Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop WEB AGENCY ALBATROS Διαφημιστικές Υπηρεσίες & Σχεδιασμός ιστοσελίδων www.webagencyalbatros.com Τηλ 6939052115 Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών. Ημερομηνία: 2/2/2016. Αξιότιμοι Κύριοι,

Προς τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών. Ημερομηνία: 2/2/2016. Αξιότιμοι Κύριοι, ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 6067/06/Β/86/06 Α.Φ.Μ.: 094014170 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 255501000 Προς τον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών Ημερομηνία: 2/2/2016 Αξιότιμοι Κύριοι, Η ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, ιδρύθηκε το 1925 και

Διαβάστε περισσότερα

Οι προβλέψεις της Symantec για την ασφάλεια το 2017

Οι προβλέψεις της Symantec για την ασφάλεια το 2017 Οι προβλέψεις της Symantec για την ασφάλεια το 2017 Κάθε χρόνο, ο χώρος της ψηφιακής ασφάλειας αντιμετωπίζει νέες μορφές απειλών, καθώς οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου εξελίσσουν την προσέγγιση τους ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ."

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ. "Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ." Διπλωματική Εργασία ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu

Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu Πολιτική WHOIS Ονομάτων Τομέα.eu 1/7 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι που περιγράφονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και /ή στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.eu χρησιμοποιούνται στο παρόν με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud

Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών Ασφάλεια Διάφορα 1. Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών a. Εφαρμογή. Η Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας

Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης στην Ψηφιακή Εποχή: Ζητήματα Ασφάλειας και Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Ηλ. Μηχ., Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Καρλσρούης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων zorkadis@dpa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα Διαχείρισης, Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Ολοκληρωμένων Συναλλαγών για το Δίκτυο Ύδρευσης» Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Στόχος της Πύλης... 3 Εγγραφή στην Πύλη...

Διαβάστε περισσότερα