Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα"

Transcript

1 Ανάλυση της Λειτουργίας Υβριδικών Σταθμών σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιωτικά Συστήματα Ε. Καραμάνου (1), Στ. Παπαευθυμίου, Στ. Παπαθανασίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου (1) Τηλ , Περίληψη Οι υβριδικοί σταθμοί (ΥΒΣ) θεωρούνται το εργαλείο μέσω του οποίου μπορεί να επιτευχθεί διείσδυση ΑΠΕ πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είναι σήμερα εφικτή χωρίς αποθήκευση. Προφανώς παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην περίπτωση κορεσμένων ηλεκτρικών συστημάτων, όπως είναι αυτά των μη διασυνδεδεμένων νησιωτικών συστημάτων, τα οποία δεν επιτρέπουν την απορρόφηση σημαντικής πρόσθετης ενέργειας ΑΠΕ, λόγω των περιορισμών που εισάγουν οι συμβατικές μονάδες παραγωγής (τεχνικά ελάχιστα και δυναμικοί περιορισμοί). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την πολιτική λειτουργίας ΥΒΣ που εγκαθίστανται σε μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά συστήματα, με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Η πολιτική διαχείρισης των ΥΒΣ αποτελεί στοιχείο καίριας σημασίας καθώς επηρεάζει τη διαμόρφωση και οικονομικότητά τους. Επιπλέον, ο τρόπος λειτουργίας ενός ΥΒΣ μπορεί να επηρεάζει την οικονομικότητα του όλου συστήματος, καθώς και την απόδοση των ήδη εγκατεστημένων αιολικών παραγωγών. Όπως δείχνεται στην εργασία, η κατάλληλα κατανεμημένη στην καμπύλη φορτίου έγχυση της αποθηκευμένης ενέργειας αποτελεί την ενδεδειγμένη οικονομικά και ενεργειακά λύση για τη λειτουργία των ΥΒΣ Εισαγωγή Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ως υβριδικοί σταθμοί (ΥΒΣ) θεωρούνται σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ, οι οποίοι συνδυάζονται με διατάξεις αποθήκευσης και ανάκτησης της αποθηκευμένης ενέργειας. Το προσδοκώμενο όφελος από την εγκατάστασή τους έγκειται στο ότι επιτρέπουν την αποθήκευση της ενέργειας ΑΠΕ που δεν μπορεί να απορροφηθεί από κορεσμένα ηλεκτρικά συστήματα (και αναγκαστικά θα απορριπτόταν, απουσία διατάξεων αποθήκευσης) και τη μεταγενέστερη ανάκτησή της κατά τρόπο ελεγχόμενο, υποκαθιστώντας έτσι συμβατική παραγωγή. Στην κλίμακα ισχύος άνω των λίγων MW, η οικονομοτεχνικά βέλτιστη τεχνολογία αποθήκευσης με τα σημερινά δεδομένα είναι η αντλησιοταμίευση, σε συνδυασμό με αιολική παραγωγή. Σε μικρότερα μεγέθη (ενδεικτικά μέχρι το MW) ενδεχομένως πλεονεκτεί η αποθήκευση σε συσσωρευτές (μπαταρίες), σε συνδυασμό με αιολική ή φωτοβολταϊκή παραγωγή, ζήτημα που οπωσδήποτε απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Στην παρούσα φάση, πάντως, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε αντλησιοταμιευτικούς σταθμούς σε συνδυασμό με αιολικά πάρκα (Α/Π), στους οποίους και γίνεται αναφορά στη συνέχεια της παρούσας εργασίας. 2. Θεσμικό πλαίσιο Το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και λειτουργία των ΥΒΣ έχει τεθεί από τον ν.3468/06 και τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής με χρήση ΑΠΕ & ΣΗΘ-ΥΑ της ΡΑΕ (ΦΕΚ τ.β 448/ ), ο οποίος εξειδίκευσε ορισμένες γενικές αρχές και συμπλήρωσε κενά του νόμου. Σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία του υφιστάμενου πλαισίου είναι η ακόλουθη: Οι διατάξεις αποθήκευσης ενός ΥΒΣ αξιοποιούνται για την αποθήκευση της παραγωγής του συγκεκριμένου σταθμού ΑΠΕ που ανήκει στον ΥΒΣ και όχι της τυχόν απορριπτόμενης ενέργειας των λοιπών αιολικών σταθμών του συστήματος. Οι μονάδες παραγωγής ΑΠΕ του ΥΒΣ δεν εγχέουν απ ευθείας ενέργεια στο νησιωτικό σύστημα, ώστε να μην περιορίζουν τη δυνατότητα απορρόφησης της παραγωγής των λοιπών σταθμών ΑΠΕ (εκτός του ΥΒΣ). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα αιολικά του ΥΒΣ δεν συμμετέχουν στον επιμερισμό του εκάστοτε διαθέσιμου περιθωρίου απορρόφησης αιολικής παραγωγής (set-point). Η παραγωγή των τελευταίων κατ αρχήν αποθηκεύεται 1 (δηλαδή η ισχύς εξόδου των Α/Π του ΥΒΣ αντισταθμίζεται από τη λειτουργία αντλιών ίσης ισχύος, ώστε να μην προκύπτει καθαρή έγχυση ή απορρόφηση ισχύος). 1 Υπάρχει η δυνατότητα απ ευθείας έγχυσης αιολικής παραγωγής σε δύο περιπτώσεις. Κατά τα χρονικά διαστήματα παραγωγής των υδροστροβίλων, μέρος της ισχύος εξόδου τους μπορεί να υποκαθίσταται από αιολική παραγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λειτουργία στρόβιλοι παρέχουν την αναγκαία δυναμική εφεδρεία. Επίσης, όταν η ικανότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής του συστήματος (set-point) υπερβαίνει την ισχύ των λοιπών αιολικών, η περίσσεια μπορεί να διατίθεται στα Α/Π του ΥΒΣ. 1

2 Η αποθηκευμένη ενέργεια του ΥΒΣ διατίθεται στο σύστημα τις ώρες υψηλού φορτίου, μέσω των μονάδων ελεγχόμενης παραγωγής του ΥΒΣ (υδροστρόβιλοι), οι οποίοι λειτουργούν πλέον ως «κατανεμόμενες» (dispatchable) συμβατικές μονάδες, υποκαθιστώντας αντίστοιχες συμβατικές μονάδες αιχμής του συστήματος και έχουν προτεραιότητα ένταξης έναντι των λοιπών συμβατικών, σύμφωνα με το νόμο. Προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή «εγγυημένης» ισχύος και ενέργειας από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του ΥΒΣ, επιτρέπεται περιορισμένη άντληση από το δίκτυο (δηλαδή με κατανάλωση ενέργειας συμβατικών μονάδων). Η «ελεύθερη» αυτή άντληση πραγματοποιείται τις νυχτερινές ώρες χαμηλού φορτίου, εφόσον είναι απαραίτητη για τη μετέπειτα παροχή της εγγυημένης ισχύος και ενέργειας του ΥΒΣ. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη νυχτερινή άντληση από τον ΥΒΣ, τίθεται ετήσιο ανώτατο όριο στην ενέργεια που αντλείται από το δίκτυο, καθ υπέρβαση της παραγωγής των αιολικών του ΥΒΣ. Η τιμολόγηση της ενέργειας των επιμέρους μονάδων του ΥΒΣ πραγματοποιείται ως εξής, αντανακλώντας τη φιλοσοφία διαχείρισης που περιγράφηκε παραπάνω: o Η μέτρηση ενέργειας πραγματοποιείται ανεξάρτητα για τον σταθμό ΑΠΕ, τις μονάδες αποθήκευσης (αντλίες) και τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής (στρόβιλοι) του ΥΒΣ. o Η παραγόμενη ενέργεια από τις μονάδες ΑΠΕ τιμολογείται με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο για αιολικούς σταθμούς στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. o Η παραγόμενη ενέργεια από τους υδροστροβίλους τιμολογείται με βάση το μέσο μεταβλητό κόστος των συμβατικών μονάδων αιχμής του νησιωτικού συστήματος. o Η απορροφούμενη ενέργεια από τις αντλίες τιμολογείται με βάση το μέσο μεταβλητό κόστος των μονάδων βάσης του συστήματος. o Δίνεται η δυνατότητα στον παραγωγό να συμψηφίζει την παραγόμενη ενέργεια ΑΠΕ και την αντλούμενη για αποθήκευση, προκειμένου να τιμολογηθεί για τη διαφορά τους κατά τα προαναφερθέντα. Επιπλέον της πίστωσης/χρέωσης του ΥΒΣ για τη διακινούμενη από τις μονάδες του ενέργεια, προβλέπεται επίσης αποζημίωση διαθεσιμότητας ισχύος, με βάση την εγγυημένη ισχύ των μονάδων ελεγχόμενης παραγωγής του και το κόστος 2 νέου συμβατικού σταθμού αντίστοιχης ισχύος. 2 Λαμβάνεται υπόψη η ετήσια απόσβεση κεφαλαίου και το σταθερό κόστος λειτουργίας του συμβατικού σταθμού. 3. Εναλλακτικές πολιτικές διαχείρισης Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο παρέχει ορισμένες γενικές αρχές όσον αφορά την αδειοδότηση, λειτουργία και τιμολόγηση των ΥΒΣ, χωρίς να προσδιορίζεται σαφής και συγκεκριμένη πολιτική λειτουργίας τους. Το στοιχείο αυτό είναι καίριας σημασίας καθώς επηρεάζει τη διαμόρφωση και οικονομικότητα των ΥΒΣ, αλλά και τις επιπτώσεις (λειτουργικές, ενεργειακές, οικονομικές) στο νησιωτικό σύστημα στο οποίο εντάσσονται. Στρατηγική Α Η προσέγγιση που αρχικά υιοθετήθηκε σε μελέτες τέτοιων σταθμών βασίζεται στην απλή θεώρηση ότι: Οι υδροστρόβιλοι παράγουν την ονομαστική τους ισχύ σε προσυμφωνημένες ώρες του 24ώρου, οι οποίες γενικά συμπίπτουν με τις ώρες του ημερήσιου μέγιστου φορτίου (βραδινές ή και μεσημβρινές), παρέχοντας έτσι μια εγγυημένη ποσότητα ενέργειας σε υψηλή τιμή. Η παραγωγή των αιολικών του ΥΒΣ γενικά αντλείται καθ όλο το 24ωρο (με πιθανές διαφοροποιήσεις ως προς την συμμετοχή τους στην παροχή της εγγυημένης ισχύος των στροβίλων ή στο set-point απορρόφησης αιολικής ισχύος του συστήματος, οι οποίες όμως δεν αλλάζουν τη συνολική εικόνα). Ο ΥΒΣ αντλεί από το δίκτυο τις νυχτερινές ώρες, εφόσον αυτό απαιτείται προκειμένου να εξασφαλίσει την εγγυημένη παροχή ενέργειας την επόμενη ημέρα. Στρατηγική Β Παραλλαγή της θεώρησης αυτής αποτελεί η παροχή στους στροβίλους του ΥΒΣ της δυνατότητας να εντάσσονται και σε ώρες εκτός μεγίστου (δηλαδή εκτός του διαστήματος εγγυημένης παροχής), εφόσον ο ταμιευτήρας του σταθμού διαθέτει επαρκή ποσότητα ενέργειας, σε εφαρμογή της πρόβλεψης του νόμου για προτεραιότητα των μονάδων αυτών έναντι των συμβατικών, προκειμένου να αξιοποιηθεί η αποθηκευμένη ενέργεια ΑΠΕ. Η λειτουργία αυτή επιλέγεται από τον παραγωγό, με βάση τον προγραμματισμό λειτουργίας του υβριδικού σταθμού που ο ίδιος καταρτίζει, και γνωστοποιείται στον Διαχειριστή ως προσφορά έγχυσης, π.χ. στο πλαίσιο ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού, μαζί με τις δηλώσεις φορτίου του ΥΒΣ για το διάστημα ελεύθερης άντλησης. Η θεώρηση αυτή είναι πλεονεκτική για τον ΥΒΣ, ιδίως όταν το μέγεθος του ταμιευτήρα του είναι περιορισμένο, καθώς επιτρέπει την αυξημένη παροχή ενέργειας από τους στροβίλους και άρα την καλύτερη εκμετάλλευση της διαθέσιμης παραγωγής του Α/Π, όταν αυτή υπάρχει. Από την άλλη πλευρά όμως οδηγεί στην κατά προτεραιότητα ένταξη των υδροστροβίλων και σε ώρες μέσου φορτίου, δυσχεραίνοντας τον προγραμματισμό λειτουργίας των λοιπών συμβατικών μονάδων. 2

3 Σημαντικό μειονέκτημα των δύο παραπάνω στρατηγικών αποτελεί η προκαλούμενη επίπτωση στη λειτουργία των ήδη εγκατεστημένων (ή αδειοδοτημένων) Α/Π, παρ ότι τα Α/Π του ΥΒΣ δεν συμμετέχουν στην κατανομή του set-point. Προκύπτει δηλαδή μείωση της απόδοσης των υφιστάμενων αιολικών σταθμών, παραβιάζοντας τις σχετικές συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό συμβαίνει διότι οι στρόβιλοι υποκαθιστούν συμβατικές μονάδες, οι οποίες διαθέτουν ευελιξία φόρτισης και λειτουργίας, προκειμένου να διεισδύσει αιολική παραγωγή στο σύστημα, ενώ οι ίδιοι φορτίζονται σε σταθερή ισχύ. Στρατηγική Γ Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί προσδίδοντας στους υδροστροβίλους χαρακτηριστικά φόρτισης αντίστοιχα των συμβατικών μονάδων. Συγκεκριμένα, κατά τον προγραμματισμό ένταξης μονάδων, οι στρόβιλοι αντιμετωπίζονται όπως οι λοιπές συμβατικές μονάδες. Εντάσσονται δηλαδή σύμφωνα με την ισχύ της προσφοράς έγχυσης του παραγωγού, υποκαθιστώντας συμβατικές μονάδες αντίστοιχης ικανότητας, αλλά κατά τη λειτουργία και προκειμένου να απορροφηθεί αιολική παραγωγή, η αποδιδόμενη ισχύς τους μπορεί να μειώνεται μέχρι ένα προκαθορισμένο κάτω όριο φόρτισης, π.χ. της τάξης του 50% της ονομαστικής τους ισχύος, το οποίο αποτελεί τον ισοδύναμο περιορισμό τεχνικού ελαχίστου για αυτούς. Με τη θεώρηση αυτή, η επίπτωση στη λειτουργία των λοιπών Α/Π δεν είναι αξιοσημείωτη (ενώ μπορεί να είναι ακόμη και θετική, δεδομένου του υψηλού δυναμικού ορίου φόρτισης των υδροστροβίλων, λόγω της ταχύτητας ανάληψης φορτίου που τους χαρακτηρίζει). Από την άλλη πλευρά, η λειτουργία των στροβίλων σε μερική ισχύ προκειμένου να διευκολυνθούν τα λοιπά αιολικά, οδηγεί σε περιορισμό των εσόδων του ΥΒΣ, αλλά όχι σε βαθμό καθοριστικό για την οικονομικότητά του. Η παραπάνω προσέγγιση οδηγεί σε μια πολιτική διαχείρισης που εξασφαλίζει ικανοποιητική απόδοση για τον ΥΒΣ, δεν θίγει τους ήδη αδειοδοτημένους αιολικούς σταθμούς και οδηγεί σε αύξηση της απορρόφησης αιολικής ενέργειας από το νησιωτικό σύστημα (και άρα σε μείωση της κατανάλωσης καυσίμου). Η ενεργειακή αποδοτικότητα ενός ΥΒΣ εξαρτάται από το μέγεθος και τη διαμόρφωσή του, με τους σταθμούς διπλού αγωγού προσαγωγής (δηλαδή με δυνατότητα ταυτόχρονης παραγωγής και άντλησης) να υπερτερούν σημαντικά. Με την προϋπόθεση εξασφάλισης δεξαμενής επαρκούς μεγέθους 3, τέτοιοι σταθμοί επιτρέπουν την 3 Είναι αξιοσημείωτο ότι το απαιτούμενο μέγεθος ταμιευτήρα δεν είναι ακραίο. Εκφρασμένο σε ώρες ισοδύναμης λειτουργίας σε πλήρη ισχύ των στροβίλων, ταμιευτήρες μεγέθους ώρων εμφανίζονται απόλυτα επαρκείς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. αξιοποίηση της πρόσθετης εγκατεστημένης αιολικής ισχύος σε βαθμό που δεν υπολείπεται σημαντικά των λοιπών αδειοδοτημένων Α/Π (δηλαδή με συντελεστές χρησιμοποίησης που προσεγγίζουν το 30%). Ακόμη, η ενσωμάτωση στο σύστημα παραγωγής του νησιού μονάδων ταχείας απόκρισης, όπως οι υδροστρόβιλοι, αναμφίβολα αναβαθμίζει τα δυναμικά του χαρακτηριστικά, βελτιώνοντας τη ρύθμιση συχνότητας. Παρ όλα αυτά, από τη σκοπιά του συστήματος παραγωγής του νησιού η ενσωμάτωση του ΥΒΣ, ακόμη και με την παραπάνω βελτιωμένη θεώρηση λειτουργίας, παρουσιάζει ορισμένα σημαντικά προβλήματα: Η «ελεύθερη» ένταξη των υδροστροβίλων, ακόμη και εκτός του διαστήματος εγγυημένης παροχής, δυσχεραίνει σημαντικά τον προγραμματισμό λειτουργίας των συμβατικών μονάδων, ιδιαίτερα για ΥΒΣ μεγάλου μεγέθους. Η λειτουργία των στροβίλων σε περιόδους μέσου (ή και χαμηλού) φορτίου συνεπάγεται ότι η παραγόμενη από αυτούς ενέργεια, παρ ότι τιμολογείται με το υψηλό κόστος των μονάδων αιχμής, υποκαθιστά ενέργεια οικονομικότερων συμβατικών μονάδων, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση του συνολικού κόστους λειτουργίας του συστήματος. Η αύξηση αυτή μερικώς αντισταθμίζεται από την έγχυση αυξημένης αιολικής παραγωγής, το κόστος της οποίας όμως είναι συχνά χαμηλότερο από αυτό των συμβατικών μονάδων. Πλέον σημαντικό πρόβλημα, πάντως, είναι η παραμόρφωση της καμπύλης φορτίου του νησιού, όταν σε αυτό εντάσσεται ΥΒΣ μεγάλου μεγέθους. Με τον όρο καμπύλη φορτίου εδώ νοείται το φορτίο μετά τη συμβολή του ΥΒΣ (υπέρθεση της καθαρής ισχύος άντλησης από το δίκτυο και αφαίρεση της αποδιδόμενης από τους στροβίλους). Η παραμόρφωση προκαλείται από δύο λόγους: o Η ένταξη στροβίλων μεγάλης ισχύος σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, με βάση συγκεκριμένη προσφορά έγχυσης του παραγωγού, δεν οδηγεί απλώς σε αποκοπή των σχετικών αιχμών της ζήτησης, αλλά στην αφαίρεση σημαντικού τμήματος της καμπύλης φορτίου. Το ίδιο συμβαίνει και τις περιπτώσεις ένταξης των στροβίλων εκτός των ωρών εγγυημένης παροχής. o Σε περιόδους χαμηλού ανέμου η εξασφάλιση της εγγυημένης ισχύος και ενέργειας του ΥΒΣ κατ ανάγκην πραγματοποιείται με άντληση από το δίκτυο κατά τις νυχτερινές ώρες. Το φορτίο που προσθέτει η άντληση μπορεί να είναι τόσο υψηλό, ώστε η αιχμή της 24ωρης καμπύλης φορτίου να μετατοπίζεται στις νυχτερινές ώρες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα προσομοιώσεων της λειτουργίας του συστήματος της Κρήτης του έτους Στα Σχήματα 1, 2 και 3 παρουσιάζεται μια ενδεικτική εβδομάδα, με τη θεώρηση ένταξης ΥΒΣ εγγυημένης ισχύος 250 MW (άντληση 250 MW και Α/Π 300 MW) η οποία 3

4 περιλαμβάνει ημέρες χωρίς και με σημαντικό άνεμο. Ο σταθμος θεωρείται ότι διαθέτει ταμιευτήρα που εξασφαλίζει παροχή εγγυημένης ισχύος περίπου 10 ωρών και μονό αγωγό προσαγωγής. Η εγκατεστημένη ισχύς Α/Π εκτός ΥΒΣ θεωρείται ίση με 220 MW. Σχήμα 1. Ενδεικτική εβδομάδα λειτουργίας του συστήματος της Κρήτης με τον ΥΒΣ ισχύος 250 MW (Στρατηγική Γ). Παραγωγή συμβατικών μονάδων, λοιπών Α/Π και ΥΒΣ. Σχήμα 2. Παραγωγή υδροστροβίλων και συμμετοχή των αιολικών του ΥΒΣ στην κάλυψη των προσφορών έγχυση κατά το διάστημα λειτουργίας του Σχήματος 1. Σχήμα 3. Άντληση με χρήση της παραγωγής των αιολικών του ΥΒΣ και ενέργειας από το δίκτυο κατά το διάστημα λειτουργίας του Σχήματος 1. 4

5 Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η ενσωμάτωση ΥΒΣ σημαντικού μεγέθους (σε σύγκριση με το μέγεθος του συστήματος) σε αυτόνομα νησιωτικά συστήματα δεν είναι εφικτή με τις στρατηγικές λειτουργίας που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα, καθώς η προκύπτουσα λειτουργία του όλου συστήματος παραγωγής δεν είναι αποδεκτή. Αυτό επιτυγχάνεται με τη νέα στρατηγική διαχείρισης που περιγράφεται στη συνέχεια. Στρατηγική Δ Η απόδοση της αποθηκευμένης στον ταμιευτήρα ενέργειας από τους στροβίλους πρέπει να προσαρμόζεται στην καμπύλη φορτίου του νησιού, αποκόπτοντας/εξομαλύνοντας τις αιχμές, ώστε να διευκολύνεται και να καθίσταται οικονομικότερη η λειτουργία των συμβατικών μονάδων παραγωγής. Συνεπώς, η ένταξη των στροβίλων δεν μπορεί να πραγματοποιείται στη βάση ωριαίων προσφορών ισχύος που διαμορφώνονται αποκλειστικά από τον υβριδικό παραγωγό, αλλά με βάση την ημερήσια προσφορά ενέργειας του τελευταίου, η οποία θα μεταφράζεται σε πρόγραμμα παραγωγής από τον Διαχειριστή του νησιού, ώστε να προσαρμόζεται στις πραγματικές (ημερήσιες) ανάγκες του συστήματος. Η προσφορά αυτή βασίζεται στην αποθηκευμένη στον ταμιευτήρα ενέργεια ΑΠΕ (η οποία μπορεί να υπερβαίνει ή να υπολείπεται της εγγυημένης) και δεν αποτελεί ένα σταθερό και προκαθορισμένο ποσό ενέργειας. Ο Διαχειριστής διασφαλίζει την κατά προτεραιότητα διάθεσή της ενέργειας αυτής από τους στροβίλους του ΥΒΣ, αλλά κατά τρόπο που θα προσαρμόζεται στην καμπύλη φορτίου του νησιού. Με τον τρόπο αυτό δεν διαταράσσεται η λειτουργία του συστήματος, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιείται η άντληση από το δίκτυο για εξασφάλιση της εγγυημένης ενέργειας κατά τις νυχτερινές ώρες. Η άντληση, όταν απαιτείται, μπορεί να προσαρμόζεται από τον Διαχειριστή στην κοιλάδα της καμπύλης φορτίου. Η εφαρμογή της νέας στρατηγικής οδηγεί σε εξαιρετικά βελτιωμένη λειτουργία του όλου συστήματος παραγωγής, όπως φαίνεται από τα ενδεικτικά αποτελέσματα προσομοιώσεων που εμφανίζονται στα Σχήματα 4 έως 6. Σχήμα 4. Ενδεικτική εβδομάδα λειτουργίας του συστήματος της Κρήτης με τον ΥΒΣ ισχύος 250 MW (Στρατηγική Δ). Παραγωγή συμβατικών μονάδων, λοιπών Α/Π και ΥΒΣ. Σχήμα 5. Παραγωγή υδροστροβίλων και συμμετοχή των αιολικών του ΥΒΣ στην κάλυψη των προσφορών έγχυση κατά το διάστημα λειτουργίας του Σχήματος 4. 5

6 Σχήμα 6. Άντληση με χρήση της παραγωγής των αιολικών του ΥΒΣ και ενέργειας από το δίκτυο κατά το διάστημα λειτουργίας του Σχήματος Σύγκριση Στρατηγικών Γ και Δ Από τις διερευνήσεις αυτές προέκυψαν ως πρώτα συμπεράσματα τα αναφερόμενα στην Παράγαφο 3.1. Συγκρίνοντας τη νέα εικόνα της λειτουργίας του συστήματος (Σχήματα 4 έως 6) με αυτή της Στρατηγικής Γ (Σχήματα 1 έως 3) είναι εμφανής η δραματική βελτίωση μέσω της προτεινόμενης θέωρησης, καθώς δεν απαιτούνται πλέον συχνές εκκινήσεις-στάσεις και υψηλοί ρυθμοί μεταβολής της φόρτισης των συμβατικών μονάδων. Μια πρώτη σύγκριση των οικονομικών και ενεργειακών αποτελεσμάτων των δύο στρατηγικών για των ΥΒΣ ισχύος 250 MW, με μονό (Single Penstock) και διπλό (Double Penstock) αγωγό προσαγωγής περιλαμβάνεται στα Σχήματα 7 έως 10, από την οποία προκύπτει ότι οι επιπτώσεις και τα οφέλη για το σύστημα και τον ΥΒΣ με τη νέα Στρατηγική Δ είναι αντίστοιχα αυτών που επιτυγχάνονται με τη Στρατηγική Γ, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΥΒΣ διαθέτει ταμιευτήρα σχετικά αυξημένου μεγέθους. Σχήμα 7. Σύγκριση Στρατηγικών Γ και Δ. Ετήσια έσοδα του ΥΒΣ από τη διάθεση ενέργειας για εναλλακτικές τιμολογήσεις της ενέργειας των στροβίλων ( /MWh) και των αντλιών ( /MWh). 6

7 Σχήμα 8. Μείωση της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας από τις συμβατικές μονάδες, με την ένταξη ΥΒΣ. Σχήμα 9. Ετήσιο κόστος λειτουργίας του συστήματος της Κρήτης (κόστος καυσίμου συμβατικών μονάδων, κόστος εκπομπών ρύπων, αποζημίωση αιολικών παραγωγών εκτός ΥΒΣ και αποζημίωση υβριδικού παραγωγού για το σκέλος ενέργειας μόνο). Σχήμα 10. Συντελεστής χρησιμοποίησης των λοιπών Α/Π, εκτός του ΥΒΣ. 7

8 Από τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα, οι ΥΒΣ πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά: o Δυνατότητα ταυτόχρονης παραγωγής και άντλησης (π.χ. μέσω διπλού αγωγού προσαγωγήςκατάθλιψης) και επαρκές μέγεθος ταμιευτήρα, ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη της αιολικής παραγωγής κατά τον χρόνο λειτουργίας των στροβίλων ή λόγω υπερχείλισης των συστημάτων αποθήκευσης. o Μονάδες στροβίλων με χαμηλό περιορισμό τεχνικού ελαχίστου, ώστε να παρέχεται ευελιξία λειτουργίας και φόρτισης, τουλάχιστον αντίστοιχη (και κατά προτίμηση ανώτερη) των συμβατικών μονάδων που υποκαθιστούν, σε συνδυασμό με τη διατήρηση υψηλού βαθμού απόδοσης σε ευρύ φάσμα φόρτισής τους. Αναγκαία είναι επίσης τα αναβαθμισμένα δυναμικά χαρακτηριστικά των στροβίλων (ταχύτητα ανάληψης-απόρριψης φορτίου κατά την ένταξη/απένταξη και την πρωτεύουσα ρύθμιση συχνότητας). o Πρόβλεψη επαρκώς μεγάλου αριθμού αντλιών, μικρού μοναδιαίου μεγέθους και με κατάλληλα συστήματα ομαλής εκκίνησης και ζεύξης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι προκαλούμενες διαταραχές στο δίκτυο. Προτιμητέα λύση αποτελούν πάντως οι μονάδες αντλιών μεταβλητής ισχύος, ώστε να προσαρμόζονται και να παρακολουθούν ευχερώς τις διακυμάνσεις της παραγωγής των μονάδων ΑΠΕ του ΥΒΣ. Από την ενεργειακή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο σύστημα της Κρήτης διαπιστώθηκε ότι: o Παρότι η παραγόμενη ενέργεια από τους στροβίλους των ΥΒΣ τιμολογείται με το υψηλό κόστος των μονάδων αιχμής, εντούτοις η αύξηση του συνολικού κόστους παραγωγής των συστημάτων είναι μικρή, όταν ακολουθείται η νέα πολιτική διαχείρισης ως προς την κατανομή της προσφερόμενης ενέργειας του ΥΒΣ. o Ο συντελεστής χρησιμοποίησης των λοιπών αιολικών πάρκων δεν επηρεάζεται σημαντικά, από τη στιγμή που οι στρόβιλοι λειτουργούν όπως οι συμβατικές μονάδες που υποκαθιστούν, δηλαδή με δυνατότητα υποφόρτισης και παροχή πρωτεύουσας εφεδρείας προκειμένου να απορροφηθεί η αιολική παραγωγή των πάρκων εκτός ΥΒΣ. o Η εγκατάσταση ΥΒΣ σε ένα αυτόνομο νησιωτικό σύστημα συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση της συμβατικής παραγωγής. 5. Συμπεράσματα Από τις εφαρμογές της νέας πολιτικής διαχείρισης στο σύστημα της Κρήτης και την ενεργειακή και οικονομοτεχνική ανάλυση της λειτουργίας του, προέκυψαν τα παρακάτω βασικά συμπεράσματα: Η αποθήκευση ενέργειας μεγάλης κλίμακας, μέσω αντλησιοταμιευτικών συστημάτων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αύξηση της διείσδυσης «καθαρής» ενέργειας ΑΠΕ στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα, την μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και των εκπομπών CO 2. Με την προτεινόμενη πολιτική διαχείρισης, η παροχή της προσφερόμενης ενέργειας του ΥΒΣ πραγματοποιείται κατά τρόπο απόλυτα προσαρμοσμένο στην ημερήσια καμπύλη φορτίου του νησιού, με σημαντική εξομάλυνση των αιχμών ή και των κοιλάδων της, διευκολύνοντας και καθιστώντας οικονομικότερη τη λειτουργία των συμβατικών μονάδων παραγωγής. Η ένταξη ΥΒΣ, ακόμα και ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους που λειτουργεί σύμφωνα με τη νέα πολιτική διαχείρισης, δεν επιφέρει αξιοσημείωτη επίπτωση στη λειτουργία των λοιπών αιολικών εγκαταστάσεων. Με τη νέα πολιτική διαχείρισης επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση της απορροφούμενης ενέργειας από το δίκτυο για άντληση. Το αποδεκτό μέγεθος ΥΒΣ ανά νησί είναι ιδιαίτερα μεγάλο, υπερβαίνοντας το μέσο φορτίο του κάθε νησιού, καθώς δεν φαίνεται ότι δυσχεραίνεται η λειτουργία των συμβατικών μονάδων ούτε ότι εμφανίζεται αξιόλογος κορεσμός στην αποδοτικότητα των σταθμών, παρά μόνο σε μεγέθη που με τα σημερινά δεδομένα κρίνονται μάλλον εξωπραγματικά. Οι επενδύσεις ΥΒΣ στα νησιωτικά συστήματα, κατάλληλα διαστασιολογημένων, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, παρουσιάζουν αξιόλογο οικονομικό ενδιαφέρον, καθώς χαρακτηρίζονται από υψηλό εσωτερικό βαθμό απόδοσης και μικρή περίοδο αποπληρωμής, ακόμη και με συντηρητικές εκτιμήσεις ως προς το ποσοστό επιδότησης του επενδυτικού τους κόστους. Βιβλιογραφία [1] S. Papathanasiou, N. Boulaxis: Power limitations and energy yield calculation for wind farms operating in island systems, Elsevier, Renewable Energy, April 2006, 31, (4), pp [2] «Διερεύνηση τεχνικών και οικονομικών ζητημάτων λειτουργίας υβριδικού σταθμού στα μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά συστήματα», Τελική Έκθεση Ε.Μ.Π., Μάρτιος [3] «Βασικές Αρχές Λειτουργίας, Διαχείρισης & Τιμολόγησης Υβριδικών Σταθμών Σε Μη Διασυνδεδεμένα», ΡΑΕ, Ιούλιος [4] S. Papaefthimiou, E. Karamanou, S. Papathanassiou, M. Papadopoulos: Operating Policies for Wind-Pumped Storage Hybrid Power Stations in Island Grids, NTUA, November

Προκαταρκτική Έκθεση

Προκαταρκτική Έκθεση ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Προκαταρκτική Έκθεση Ερευνητικό Έργο Παραµετρική διερεύνηση της τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών σε Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Στο δίκτυο μέχρι σήμερα συμμετέχουν : Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ο Δήμος ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ο Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ. Νικολάου Γ. Μπουλαξή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολάου Γ. Μπουλαξή Δρ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 4 3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής 31 Μαρτίου 2011 Α.Π. 459 Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ανταποκρινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΠΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα