Job Analysis & Job Match Report

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Job Analysis & Job Match Report"

Transcript

1 Job Analysis & Job Match Report Based on Psychometric Tests and Standards Θέση Εργασίας : Secretaries, Except Legal, Medical, and Executive (Job_ID HA_1203) ********* ************** Saturday 30th of April :39:23 PM Με την υποστήριξη:

2 Εισαγωγή Το σύστημα HR Mentor ARISTON έχει δημιουργηθεί μετά από πολύχρονη έρευνα στα πεδία της στατιστικής, υπολογιστικών συστημάτων, ψυχομετρίας και εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Είναι ένα καινοτόμο σύστημα που συνδυάζει τις καθημερινές εργασίες ενός τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με την ψυχομετρία και τα έμπειρα συστήματα (expert systems). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε διαδικασίες όπως: Περιγραφές Θέσεων Εργασίας Σχεδιασμός Θέσεων Εργασίας Ανάπτυξη Οργανισμού Σχέδια Διαδοχής Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας Ανάπτυξη Προσωπικού Το σύστημα και οι διαδικασίες: Τα μέρη του συστήματος είναι τα εξής: 1. Job Analysis and Design Tool (Competency modeling) 2. Assessment Center Custom Psychometric Test & Knowledge Assessment Mentor 3. Report Generator Page 2 / 27

3 Το Έμπειρο Σύστημα Το ΑΡΙΣΤΟΝ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα ψυχομετρικών τεστ, το οποίο περιλαμβάνει ειδική συστοιχία ψυχομετρικών τεστ που περιέχει κωδικοποιημένη την ανθρώπινη εμπειρία και τις αναλυτικές νόρμες, και έχει δομηθεί με βάση επαρκή και τεκμηριωμένη γνώση των παραγόντων που συνθέτουν την εργασιακή προσωπικότητα ενός ατόμου ανά επάγγελμα. Βαθμολόγηση Η βαθμολόγηση είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία, όπου τα πρωτογενή σκορ αναλύονται και συγκρίνονται με τις νόρμες ανά ηλικία, φύλο, γεωγραφική περιοχή και χώρα, και στη συνέχεια μετατρέπονται σε τυπικές μετρήσεις Z, T, και Sten. Επιπλέον, τα σκορ αναλύονται σύμφωνα με τη θεωρία των Zipf και Mandelbrot, για την παραγωγή ειδικών γραφημάτων πολυπαραγοντικών αναλύσεων και κατανομών Rank- Frequency.Το έμπειρο σύστημα πραγματοποιεί πολύπλοκες μαθηματικές αναλύσεις μητρών, Ran-Frequency Correlations, και Quasi-equifrequent κατανομές. Standard Ten Scale Η κλίμακα που χρησιμοποιείται είναι η κλίμακα Sten (Standard Ten), ευρέως χρησιμοποιούμενη σε τεστ προσωπικότητας διεθνώς, γιατί μας παρέχει τη δυνατότητα ένταξης παρόμοιων τιμών στο ίδιο Sten, κατά τρόπο ώστε να γίνονται περισσότερο κατανοητές οι διαφορές αλλά και οι ομοιότητες μεταξύ των αρχικών μετρήσεων. Επιθυμητά Διαστήματα Η σκίαση στην κλίμακα αναπαριστά τα επιθυμητά διαστήματα της κλίμακας (Sten) για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Για παράδειγμα στην εικόνα επάνω οι επιθυμητές τιμές για ένα παράγοντα είναι μεταξύ 6 και 8 της κλίμακας Sten. Το σκορ του ατόμου Το χρωματισμένο σύμβολο μας δείχνει το υπολογισμένο Sten Score του εξεταζόμενου. Εύκολα μπορεί κανείς να διακρίνει αν η βαθμολογία του εξεταζόμενου ατόμου τοποθετείται εντός της ζώνης των επιθυμητών διαστημάτων του Προτύπου. Page 3 / 27

4 Page 4 / 27

5 Περιγραφή της Θέσης Εργασίας Τίτλος: Secretaries, Except Legal, Medical, and Executive Σκοπός της Θέσης : Perform routine clerical and administrative functions such as drafting correspondence, scheduling appointments, organizing and maintaining paper and electronic files, or providing information to callers. Ικανότητες (Abilities) : Περιγραφή Σημαντικότητα Written Comprehension 78 Reasoning Ability 28 Number Facility 13 Memorization 38 Spatial Orientation 1 Εργασιακή Προσωπικότητα (Occupational Interests) : Περιγραφή Ένταση Realistic 6 Investigative 1 Artistic 6 Social 47 Enterprising 67 Conventional 100 Κίνητρα (Motivation): Περιγραφή Σημαντικότητα Autonomy 28 Compensation 47 Security 47 Page 5 / 27

6 Advancement 28 Recognition 28 Authority 28 Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας Αξίες (Personality Values): Περιγραφή Σημαντικότητα Creativity and Innovative Thinking 46 Service Orientation 65 Integrity 86 Stress Tolerance 73 Decision Making 50 Achievement/Effort 71 Persistence 62 Initiative 71 Cooperation 81 Self Control 78 Adaptability/Flexibility 72 Dependability/Accountability 88 Attention to Detail 88 Analytical Thinking 53 Δεξιότητες (Skills): Περιγραφή Σημαντικότητα Leadership 60 Active Listening 75 Page 6 / 27

7 Critical Thinking 53 Active Learning 56 Social Perceptiveness 60 Persuasion / Negotiation 34 Time Management 75 Management of Financial Resources 36 Management of Material Resources 40 Management of Personnel Resources 37 Processing Information 75 Organizing and Planning 54 Communication Skills 78 Developing and Building Teams 36 Training and Teaching Others 39 Coaching and Developing Others 31 Performing Administrative Activities 83 Page 7 / 27

8 Job Match Report Θέση Εργασίας : Secretaries, Except Legal, Medical, and Executive (Job_ID HA_1203) ********* ************** Saturday 30th of April :39:23 PM Page 8 / 27

9 Job Match Η παρούσα έκθεση Job Match είναι ατομική και αφορά μόνο τον εξεταζόμενο σε σχέση με το Πρότυπο Θέσης Εργασίας (Job Template) με στόχο να αναδείξει την καταλληλότητα του υποψηφίου σε σχέση με το πρότυπο, πάντα όμως με βάση τους μέσους όρους της χώρας, φύλου και ηλικίας (standardized). Βαθμός αλήθειας του τεστ Ο βαθμός που ακολουθεί συνοψίζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των παραγόντων που διερευνούν το βαθμό αλήθειας-ψεύδους των απαντήσεων του εξεταζόμενου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολό τους τα επιμέρους τεστ υπολογίζουν με απόλυτα επιστημονικό τρόπο το βαθμό ειλικρίνειας των απαντήσεων του εξεταζόμενου, ενσωματώνοντας πέντε (5) διαφορετικές κλίμακες ανίχνευσης ψεύδους. Σε κάθε περίπτωση, ο βαθμός αλήθειας εκφράζει, μεταξύ άλλων, τη λογική συνέπεια της σκέψης, την εγκυρότητα και την ειλικρίνεια των επιλογών του εξεταζόμενου. Αυτό σημαίνει ότι το τεστ μέσω ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού είναι σε θέση να ελέγχει τις απαντήσεις, παράγοντας ένα βαθμό που αντικατοπτρίζει, μετρά και ποσοτικοποιεί την αξιοπιστία αυτών. Έτσι, χαμηλός βαθμός αλήθειας σημαίνει χαμηλή αξιοπιστία των απαντήσεων που δόθηκαν, γεγονός που μπορεί να οφείλεται είτε σε μη επαρκή κατανόηση των ερωτήσεων που ετέθησαν, είτε σε εσκεμμένη προσπάθειά να εξαπατηθεί το σύστημα ή σε ελλιπή συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης του τεστ. Στην περίπτωση που το τεστ διαπιστώσει χαμηλό βαθμό αλήθειας (μικρότερο του 4 στην κλίμακα Sten), απαιτείται επανάληψη της χορήγησής του, κάτι που, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποδειχθεί από το σύμβουλο ανθρωπίνων πόρων, ο οποίος και θα προσδιορίσει πάντοτε βάσει της αναφοράς τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο εξεταζόμενος. Βαθμός Αλήθειας Ποσοστό στην κλίμακα % 92 % Page 9 / 27

10 Αναλυτικά Αποτελέσματα Τεστ Τα αποτελέσματα του Ψυχομετρικού Τεστ εμφανίζουν τις σταθμισμένες μετρήσεις του εργαζόμενου ανά παράγοντα και συσχετίζονται με τις απαιτήσεις (requirements) του προτύπου της θέσης εργασίας (Job Description) που κατασκευάστηκε με το Job Description Tool του HR Mentor.To Job Description Tool είναι μια βάση δεδομένων της Human Asset SA που βασίζεται στην εθνική βάση δεδομένων του U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration και ακολουθεί τις αρχές του International Standard Classification of Occupations (ISCO) του International Labor Organization (ILO). Ικανότητες (Abilities) Εξετάζονται οι γνωσιακές νοητικές ικανότητες που θεωρούνται πρωτεύουσας σημασίας για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης εργασίας. The ability to read and understand information and ideas presented in writing Written Comprehension Reasoning Ability Deductive Reasoning: The ability to apply general rules to specific problems to produce answers that make sense. Inductive Reasoning: The ability to combine pieces of information to form Page 10 / 27

11 general rules or conclusions (includes finding a relationship among seemingly unrelated events). Flexibility of Closure: The ability to identify or detect a known pattern (a figure, object, word, or sound) that is hidden in other distracting material. Operations and Systems Analysis: The ability to analyze needs and product requirements to create a design, determining how a system should work and how changes in conditions, operations, and the environment will affect outcomes Number Facility The ability to add, subtract, multiply, or divide quickly and correctly Memorization The ability to remember information such as words, numbers, pictures, and procedures Spatial Orientation The ability to know the location in relation to the environment or to know where other objects are in relation to the subject. Σχόλια: The ability to read and understand information and ideas presented in writing is satisfactory.the Reasoning Ability (Deductive, Inductive, Flexibility of Closure and Analysis) is satisfactory.the ability to add, subtract, multiply, or divide quickly and correctly is sufficient.the ability to know the location in relation to the environment or to know where other objects are in relation to the candidate is satisfactory. The ability to remember information such as words, numbers, pictures, and procedures is lower than the required level. Page 11 / 27

12 Εργασιακή Προσωπικότητα (Ενδιαφέροντα/Interests) Η επαγγελματική-περιβαλλοντική τυπολογία του John Holland χρησιμοποιεί μια ειδική ταξινόμηση της προσωπικότητας, προκειμένου να περιγράψει και να εξηγήσει ατομικές διαφορές και ομοιότητες, και μια ταξινόμηση εργασιακών περιβαλλόντων, προκειμένου να περιγράψει και να εξηγήσει διαφορές και ομοιότητες μεταξύ επαγγελμάτων. Η θεωρία χρησιμοποιεί τις δύο αυτές ταξινομήσεις, καθώς και μια σειρά συμπληρωματικών εννοιών, για να εξηγήσει μεταξύ άλλων τη συμβατότητα της προσωπικότητας με το εργασιακό περιβάλλον. Realistic A high score in this factor indicates that the subject has mechanical, electrical, technical and manual skills, operates tools, mechanical systems and electrical equipment with ease, and is usually attracted to technical professions and adventure. The corresponding work environment orientates to jobs related to practical and, frequently, outdoor activities, which enable the subject to produce direct and tangible results. Investigative A high score in this factor indicates that the subject possesses an analytical, methodical, organized, imaginative and creative way of thinking, as well as a special aptitude for science and research. The corresponding work environment leads to activities associated with Page 12 / 27

13 systematic and creative research, as well as to the understanding and control of natural, biological, social and cultural phenomena. Artistic A high score in this factor indicates that the subject is interested in artistic professions and is orientated to free, abstract and non-systematic activities. Probably a person with a complicated personality, without order, but sentimental, ideologist, imaginative, creative, impulsive, and sensitive. The corresponding work environment of HR Manager encourages creativity; however this factor is not a major issue. Social A high score in this factor indicates that the subject is sociable, friendly, co-operative, polite, and responsible. Develops good relationships with others, offers assistance and help to colleagues and peers and prefers activities that involve dissemination of information, education, therapy or enlightenment. The corresponding work environment leads to develop aptitude in communication, solidarity, understanding and co-operation. Enterprising A high score in this factor indicates that the subject has leadership abilities; Is ambitious, venturesome, dominant, energetic, optimistic, decisive, creative and influencing. The corresponding work environment leads him/her to deploy argumentation, to cultivate methods of persuasion and personnel management. Conventional A high score in this factor indicates that the subject is orientated to activities that are characterized by methodical tactics, persistence, adherence to routine and compliance with specific demands within predefined frameworks, which do not require imagination or initiative. Representative activities concern the processing, the management, the analysis and the classification of data, as in the case of executives and employees of an office or a service. Σχόλια: The candidate appears to have the necessary mechanical, electrical, technical and manual skills and is attracted to technical professions and adventure.the candidate appears to possess the adequate analytical, methodical, organized, imaginative and creative way of thinking, as well as a special aptitude for science and research.appears to be adequately sociable, friendly, co-operative, polite, and Page 13 / 27

14 responsible. Develops good relationships with others, offers assistance and help to colleagues and peers and prefers activities that involve dissemination of information, education, therapy or enlightenment.the candidate appears to have the necessary leadership abilities; Is ambitious, venturesome, dominant, energetic, optimistic, decisive, creative and influential, as the job role requires.is orientated to activities that are characterized by methodical tactics, persistence, adherence to routine and compliance with specific demands within predefined frameworks, which do not require imagination or initiative. Not interested in artistic and creative activities and being more up to specific and systematic tasks with no sentimental, imaginative, impulsive characteristics. Clearly less than the acceptable level. Page 14 / 27

15 Κίνητρα Τα εργασιακά κίνητρα είναι παράγοντες που προσδιορίζουν και καθορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές του ατόμου. Κάθε άτομο χαρακτηρίζεται από εκείνα που ταιριάζουν με την προσωπικότητά του, αλλά και που ανταποκρίνονται στους στόχους, στις φιλοδοξίες και στις επιδιώξεις που έχει θέσει στη ζωή του, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Η συμβατότητα των κινήτρων με το εργασιακό περιβάλλον μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προδιαγράψει τη συμπεριφορά του ατόμου μέσα σε αυτό. Autonomy This factor examines the importance the subject places upon autonomy and independence during the performance of duties, as well as on the perspectives for carrying out duties independently of others Compensation This factor assesses the extent to which financial rewards determine professional behaviour, activity and performance. Security Page 15 / 27

16 This factor aims at examining the importance the subject places upon the circumstances prevailing in a work environment, mainly, security, stability, comfort and order, as well as the degree to which these affect your professional preferences. Advancement This factor examines the importance the subject places upon the prospects for professional development and promotion as a motive for performing at work. Recognition This factor examines the emphasis you place on whether your work is being recognized and assessed positively or not by your employer and your work environment in general. Authority This factor examines how and to what extent you place importance upon the opportunity offered to you by a work environment of exerting influence and exercising authority as a motive for performing at work. Σχόλια: The candidate appears to be motivated by the autonomy and independence during the performance of duties, as well as on the perspectives for carrying out duties independently of others.it seems that the candidate is motivated as needed by the financial rewards and incentives of the corresponding working environment.the candidate appears to place the needed importance upon the circumstances prevailing in a work environment, mainly, security, stability, comfort and order.the candidate seems to be sufficiently motivated by the prospects for professional development and promotion, as needed for the job role.the candidate seems to be adequately interested in workplace recognition and acceptance by the employer and the work environment in general.places adequate importance upon the opportunity to exert influence and exercise authority. Page 16 / 27

17 Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας Αξίες Εξετάζονται αξίες καθώς και βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας με βάση τις απαιτήσεις της επιλεγμένης θέσης εργασίας. Creativity and Innovative Thinking Originality: The ability to come up with unusual or clever ideas about a given topic or situation, or to develop creative ways to solve a problem. Innovation: Alternative thinking to develop new ideas for and answers to work-related problems. Thinking Creatively: Developing, designing, or creating new applications, ideas, relationships, systems or products, including artistic contributions. Service Orientation Social Service: Workers on this job have work where they do things for other people. Concern for Others: Being sensitive to others needs and feelings and being understanding and helpful on the job. Service Orientation: Actively looking for ways to help people. Assisting and Caring for Others: Providing personal assistance, medical attention, emotional support, or other personal care to others such as coworkers, customers, or patients. Integrity Being honest and ethical and against acting based on their sense of right and wrong Stress Tolerance Accepting criticism and dealing calmly and effectively with high stress situations Decision Making Making decisions on their own and analyzing information and evaluating results to choose the best solution and solve problems Achievement/Effort Page 17 / 27

18 Establishing and maintaining personally challenging achievement goals and exerting effort toward mastering tasks Persistence Persistence in the face of obstacles Initiative Willingness to take on responsibilities and challenges Cooperation Being pleasant with others on the job and displaying a good-natured, cooperative attitude. Developing constructive and cooperative working relationships with others, and maintaining them over time. Self Control Maintaining composure, keeping emotions in check, controlling anger, and avoiding aggressive behavior, even in very difficult situations Adaptability/Flexibility Being open to change (positive or negative) and to considerable variety in the workplace Being reliable, responsible, and dependable, and fulfilling obligations Dependability/Accoun tability Page 18 / 27

19 Attention to Detail Being careful about detail and thorough in completing work tasks Analytical Thinking Analyzing information and using logic to address work-related issues and problems. Identifying the underlying principles, reasons, or facts of information by breaking down information or data into separate parts Σχόλια: Seems to place adequate importance upon honesty and ethical behavior in the workplace.the candidate\'s ability of making decisions, analyzing information and evaluating results to choose the best solution and solve problems is sufficient.the candidate appears to place the needed importance upon establishing and maintaining personally challenging achievement goals and exerting effort toward mastering tasks.is adequately persistent in the face of obstacles.the candidate appears to be sufficiently able to maintain composure, to keep emotions in check and to avoid aggressive behavior in very difficult situations.the candidate appears to be adequately reliable, responsible, dependable and fulfilling obligations.the candidate appears to be careful enough about detail and thorough in completing work tasks.the ability to analyze information and use logic to address work-related issues and problems is in the acceptable level. The candidate is more than needed focused on social service, concern for others, being understanding, helpful on the job, actively looking for ways to help people, providing personal assistance, emotional support, or other personal care to others such as co-workers or customers. The candidate\'s stress tolerance is rather low and cannot easily accept criticism.avoids to take on responsibilities and challenges, unless needed.does to strive to be pleasant with others in the workplace environment and does not display good-natured, cooperative attitude, does not develop constructive and cooperative working relationships with others. The originality of ideas, the alternative and creative thinking measurement appear to be significantly lower than the required level.the candidate does not appear to be open to change -positive or negativeand to considerable variety in the workplace. Page 19 / 27

20 Δεξιότητες (Skills) Εξετάζονται βασικές επαγγελματικές δεξιότητες, δηλαδή οι ικανότητες του ατόμου να αξιοποιεί και εφαρμόζει γνώσεις για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων, σχετικών με την επιλεγμένη θέση εργασίας. Leadership Willingness to lead, take charge, and offer opinions and direction. Active Listening Giving full attention to what other people are saying, taking time to understand the points being made, asking questions as appropriate, and not interrupting at inappropriate times Critical Thinking Using logic and reasoning to identify the strengths and weaknesses of alternative solutions, conclusions or approaches to problems. Identifying complex problems and reviewing related information to develop and evaluate options and implement solutions Active Learning Understanding the implications of new information for both current and future problem-solving and decision-making Social Perceptiveness Being aware of others reactions and understanding why they react as they do Persuasion / Negotiation Persuading others to change their minds or behavior. Convincing others to buy merchandise/services or to otherwise influencing others to change their minds or actions. Bringing others together and trying to reconcile differences. Handling complaints, settling Page 20 / 27

21 disputes, and resolving grievances and conflicts, or otherwise negotiating with others Time Management Managing own time and the time of others Management of Financial Resources Determining how money will be spent to get the work done, and accounting for these expenditures. Monitoring and controlling resources and overseeing the spending of money. Management of Material Resources Obtaining and seeing to the appropriate use of equipment, facilities, and materials needed to do certain work Management of Personnel Resources Motivating, developing, and directing people as they work, identifying the best people for the job Processing Information Compiling, coding, categorizing, calculating, tabulating, auditing, or verifying information or data. Organizing and Planning Developing Objectives and Strategies: Establishing long-range objectives and specifying the strategies and actions to achieve them. Scheduling Work and Activities: Scheduling events, programs, and activities, as well as the work of others. Organizing, Planning, and Prioritizing Work: Developing specific goals and plans to prioritize organize and accomplish the work. Page 21 / 27

22 Communication Skills Providing information to supervisors, co-workers, and subordinates by telephone, in written form, , or in person. Communicating with people outside the organization, representing the organization to customers, the public, government, and other external sources. This information can be exchanged in person, in writing, or by telephone or . Developing and Building Teams Encouraging and building mutual trust, respect, and cooperation among team members.getting members of a group to work together to accomplish tasks. Training and Teaching Others Identifying the educational needs of others, developing formal educational or training programs or classes, and teaching or instructing others. Coaching and Developing Others Identifying the developmental needs of others and coaching, mentoring, or otherwise helping others to improve their knowledge or skills. Providing guidance and direction to subordinates, including setting performance standards and monitoring performance. Providing guidance and expert advice to management or other groups on technical, systems-, or process-related topics. Performing Administrative Activities Performing day-to-day administrative tasks such as maintaining information files and processing paperwork. Σχόλια: The candidate has the willingness and the ability to lead, take charge and offer opinions and direction.the candidate\'s ability to give full attention to what other people are saying, take time to understand the points being made, ask questions as appropriate and not interrupt, is adequate.the ability to use logic and reasoning to identify the strengths and weaknesses of alternative solutions, conclusions or approaches to complex problems is satisfactory.the candidate appears to have the necessary skills of persuading others to change their minds or behavior, convincing others to buy merchandise/services or to otherwise Page 22 / 27

23 influence others to change their minds or actions. Furthermore has the skills of bringing others together and trying to reconcile differences, handling complaints, settling disputes, negotiating with others.the skill of managing effectively own time and the time of others is as required for the job role.the skills of motivating, developing, and directing people as they work, identifying the best people for the job are adequate.the communication skills, with people internal and external are in a satisfactory level for the job role.the skills of identifying the educational needs of others, developing formal educational or training programs or classes, and teaching or instructing others appear to be at an acceptable level for the job role.the candidate appears to have the skills of identifying the developmental needs of others and coaching, mentoring, or otherwise helping others to improve their knowledge or skills. Providing guidance and direction to subordinates or clients, including setting performance standards and monitoring performance.the skill of performing day-to-day basic administrative tasks, such as maintaining information files and processing paperwork is at the desired level. The skills of managing financial resources, such as, accounting for expenditures, monitoring, controlling resources and overseeing the allocation of financial resources are more than satisfactory for the job role.the skill of obtaining and seeing to the appropriate use of equipment, facilities, and materials needed to do certain work is more than the desired level. The skill of understanding the implications of new information for both current and future problemsolving and decision-making is lower than the required for the job.the ability to understand the reactions of others and the reasons for these reactions, is less than the required level.the candidate appears to have some difficulties in compiling, coding, categorizing, calculating, tabulating, auditing, or verifying information or data, at the required level.the skills of developing objectives and strategies, scheduling work and activities and organizing, planning, and prioritizing work appear to be less than the acceptable level for the job role.the skills of encouraging and building mutual trust, respect, and cooperation among team members and getting members of a group to work together to accomplish tasks, are below the required standard for the job role. Page 23 / 27

24 Συνοπτικά Αποτελέσματα Όνομα: ********* ************** 67 % Ποσοστό ταύτισης με τη θέση εργασίας Secretaries, Except Legal, Medical, and Executive (Job_ID HA_1203 ). Σημειώνεται ότι το κατώτατο όριο στην κλίματα % για την ταύτιση είναι το 50% και το ανώτατο το 100%. Βαθμός Αλήθειας: 92 % (αποδεκτός) Σημαντική σημείωση: η παρούσα έκθεση περιέχει τα αποτελέσματα της ψυχομετρικής αξιολόγησης του εξεταζόμενου και τη συγκριτική τους παράθεση με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου της συμφωνηθείσας θέσης εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι ο ρόλος της παρούσας έκθεσης είναι συμβουλευτικός (εργαλείο) για τη λήψη αποφάσεων, σε συνάρτηση με άλλες διαδικασίες του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι παράγοντες συνοπτικά με φθείνουσα σειρά σημαντικότητας: Παράγοντες χαμηλότερα Cooperation Processing Information Stress Tolerance Adaptability/Flexibility Initiative Social Perceptiveness Active Learning Organizing and Planning Creativity and Innovative Thinking Memorization Developing and Building Teams Artistic Παράγοντες μέσα στο επιθυμητό διάστημα Conventional Attention to Detail Dependability/Accountability Integrity Performing Administrative Activities Self Control Written Comprehension Communication Skills Active Listening Time Management Achievement/Effort Enterprising Persistence Leadership Critical Thinking Analytical Thinking Decision Making Compensation Social Security Training and Teaching Others Management of Personnel Resources Persuasion / Negotiation Coaching and Developing Others Autonomy Authority Reasoning Ability Advancement Recognition Number Facility Realistic Investigative Spatial Orientation Παράγοντες υψηλότερα Service Orientation Management of Material Resources Management of Financial Resources Page 24 / 27

25 Page 25 / 27

26 Συγκεντρωτικά τα σχόλια: The ability to read and understand information and ideas presented in writing is satisfactory.the Reasoning Ability (Deductive, Inductive, Flexibility of Closure and Analysis) is satisfactory.the ability to add, subtract, multiply, or divide quickly and correctly is sufficient.the ability to know the location in relation to the environment or to know where other objects are in relation to the candidate is satisfactory. The ability to remember information such as words, numbers, pictures, and procedures is lower than the required level. The candidate appears to have the necessary mechanical, electrical, technical and manual skills and is attracted to technical professions and adventure.the candidate appears to possess the adequate analytical, methodical, organized, imaginative and creative way of thinking, as well as a special aptitude for science and research.appears to be adequately sociable, friendly, co-operative, polite, and responsible. Develops good relationships with others, offers assistance and help to colleagues and peers and prefers activities that involve dissemination of information, education, therapy or enlightenment.the candidate appears to have the necessary leadership abilities; Is ambitious, venturesome, dominant, energetic, optimistic, decisive, creative and influential, as the job role requires.is orientated to activities that are characterized by methodical tactics, persistence, adherence to routine and compliance with specific demands within predefined frameworks, which do not require imagination or initiative. Not interested in artistic and creative activities and being more up to specific and systematic tasks with no sentimental, imaginative, impulsive characteristics. Clearly less than the acceptable level. The candidate has the willingness and the ability to lead, take charge and offer opinions and direction.the candidate\'s ability to give full attention to what other people are saying, take time to understand the points being made, ask questions as appropriate and not interrupt, is adequate.the ability to use logic and reasoning to identify the strengths and weaknesses of alternative solutions, conclusions or approaches to complex problems is satisfactory.the candidate appears to have the necessary skills of persuading others to change their minds or behavior, convincing others to buy merchandise/services or to otherwise influence others to change their minds or actions. Furthermore has the skills of bringing others together and trying to reconcile differences, handling complaints, settling disputes, negotiating with others.the skill of managing effectively own time and the time of others is as required for the job role.the skills of motivating, developing, and directing people as they work, identifying the best people for the job are adequate.the communication skills, with people internal and external are in a satisfactory level for the job role.the skills of identifying the educational needs of others, developing formal educational or training programs or classes, and teaching or instructing others appear to be at an acceptable level for the job role.the candidate appears to have the skills of identifying the developmental needs of others and coaching, mentoring, or otherwise helping others to improve their knowledge or skills. Providing guidance and direction to subordinates or clients, including setting performance standards and monitoring performance.the skill of performing day-to-day basic administrative tasks, such as maintaining information files and processing paperwork is at the desired level. The skills of managing financial resources, such as, accounting for expenditures, monitoring, controlling resources and overseeing the allocation of financial resources are more than satisfactory for the job role.the skill of obtaining and seeing to the appropriate use of equipment, facilities, and materials needed to do certain work is more than the desired level. The skill of understanding the implications of new information for both current and future problemsolving and decision-making is lower than the required for the job.the ability to understand the reactions of others and the reasons for these reactions, is less than the required level.the candidate appears to have some difficulties in compiling, coding, categorizing, calculating, tabulating, auditing, or verifying information or data, at the required level.the skills of developing objectives and strategies, scheduling work and activities and organizing, planning, and prioritizing work appear to be less than the acceptable Page 26 / 27

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #46 / Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 462 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: C.D.A. COACHING CENTRE LTD Κατά Νόμο υπεύθυνος της Σχολής και των Παραρτημάτων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

107 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

107 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #37 / Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη σελ. 6 Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές σελ.

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #33 / Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 468 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4, 6 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

130 θέσεις εργασίας. στο Λιανικό Εμπόριο σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

130 θέσεις εργασίας. στο Λιανικό Εμπόριο σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #30 / Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικά Στελέχη, Μηχανογράφηση σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 10 Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 6 Μηχανογράφηση. σελ. 8 Call Center, Στελέχη ΙΤ, Στελέχη Πωλήσεων, σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων,

Περιεχόµενα. σελ. 6 Μηχανογράφηση. σελ. 8 Call Center, Στελέχη ΙΤ, Στελέχη Πωλήσεων, σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #20 / Τρίτη 02 Ιουλίου 2013 ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων. σελ. 6 Λογιστές, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές θέσεις εργασίας

Περιεχόμενα. σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων. σελ. 6 Λογιστές, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές θέσεις εργασίας ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #31 / Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 470 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THE NEED FOR STRESS RELIEVING AND SELF- CONFIDENCE-BOOSTING SESSIONS IN EFL

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας 108 θέσεις εργασίας στον κλάδο της Εστίασης σελ. 8-9 Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.

θέσεις εργασίας 108 θέσεις εργασίας στον κλάδο της Εστίασης σελ. 8-9 Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #38 / Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 6 Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 5 September 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 5 September 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Voice Teachers Voice CONTENTS Teacher s Corner > Aptitude and Attitude: Which is which? 2 by George Lampropoulos Cover Story > Disabled

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Γραµµατείς, Λογιστές, Υπάλληλοι Γραφείου, Θετικές Επιστήµες. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων, Στελέχη Επιχειρήσεων

Περιεχόµενα. σελ. 4 Γραµµατείς, Λογιστές, Υπάλληλοι Γραφείου, Θετικές Επιστήµες. σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #14 / Τρίτη 21 Μαΐου 2013 www.enter.net.gr ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό / 25.000 αντίτυπα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Κωνσταντίνα Κώτση... 2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑΔΕ. Κοσμάς Βλάχος... 4. Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα... 8. Αχιλλέας Κωστούλας...

Editorial. Κωνσταντίνα Κώτση... 2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑΔΕ. Κοσμάς Βλάχος... 4. Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα... 8. Αχιλλέας Κωστούλας... «today» Quarterly magazine published by the Panhellenic Association of State School Teachers of English OCT.-DEC. 2011 ISSUE N o 32 «today» Tριμηνιαίο περιοδικό της Πανελλήνιας Ένωσης Kαθηγητών Aγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

2.314 Μηχανοργάνωση, Γραφίστες, Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση σελ. 8

2.314 Μηχανοργάνωση, Γραφίστες, Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση σελ. 8 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #63 / Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 32 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό 25.000 Αντίτυπα Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα σελ. 3 Υπάλληλοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική επιτροπή:

Επιστηµονική επιτροπή: Επιστηµονική επιτροπή: Πουλυµενάκου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βουδούρη Ειρήνη, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επικ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βρεχόπουλος Αδάµ, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ Λεκάκος Γιώργος, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center

σελ. 6 Προγραμματιστές σελ. 8 Στελέχη Πωλήσεων σελ. 10 Στελέχη Επιχειρήσεων, Logistics σελ. 14 Τεχνικοί, Αποθηκάριοι, Μηχανογράφηση, Call Center Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιταγών Κατάρτισης Τύπου Voucher ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #23 / Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 Είσαι άνεργος με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας; Ενδιαφέρεσαι για μελλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands January - June 2011 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. The training activities of the

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση

Περιεχόµενα. σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ. σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές. σελ. 9. Εκπαίδευση _ΤΕΥΧΟΣ #4 / Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 Περιεχόµενα σελ. 4 Προγραµµατιστές, Στελέχη ΙΤ σελ. 6 Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονοµικά Στελέχη - Λογιστές σελ. 8 Υπάλληλοι Γραφείου - Γραµµατείς σελ. 9 Εκπαίδευση σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 4 (2) 2012 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων

θέσεις εργασίας Περιεχόμενα σελ. 4 σελ. 6 σελ. 8-9 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 14-15 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #48 / Τρίτη 1 Απριλίου 2014 16 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες 463 καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

96 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #45 / Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές σελ. 6 Οικονομικά Στελέχη, Μηχανοργάνωση, Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα