Κείμενα Δημόσιας Πολιτικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κείμενα Δημόσιας Πολιτικής"

Transcript

1 ISSN Κείμενα Δημόσιας Πολιτικής Η Αξ ι ο λ ο γ η σ η Στη Δευτεροβαθμια Εκ π α ι δ ε υ σ η Σε Ευ ρ ω π α ι κ ο Επ ι π ε δ ο Σαμαρά Νάντια 1

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 3 2. Συστήματα Aξ ι ο λ ό γ η σ η ς: Εξ ω τ ε ρ ι κ ή Aξ ι ο λ ό γ η σ η v s Eσ ω τ ε ρ ι κ ή Aξ ι ο λ ό γ η σ η 3 3. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 6 4. Ευρωπαϊκά συστήματα αξιολόγησης 7 5. Αποτελέσματα των αξιολογήσεων και η χρήση τους Η π ε ρ ί π τ ω σ η τη ς Ελ λ ά δ α ς Συμ π ε ρ ά σ μ α τ α Πίν α κ ε ς Υπο σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς/βιβλιογραφία 14 Περίληψη Το παρακάτω κείμενο επεξεργάζεται τη μέθοδο της αξιολόγησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι διαδεδομένη στην Ευρώπη και θεωρείται πολύ σημαντική για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της κάθε χώρας, τον εντοπισμό των μειονεκτημάτων του, καθώς και την προώθηση προτάσεων/λύσεων σε αυτά. Θεωρείται μάλιστα κομβικό στοιχείο της «στοιχειοθετημένη - ερευνητικά εδραιωμένης διαδικασίας παραγωγής πολιτικής» (evidencebased policy making). Η αξιολόγηση, συνήθως, διαμορφώνεται με βάση τη κουλτούρα της κάθε χώρας και όπως θα φανεί στη συνέχεια είναι άρτια συνδεδεμένη με το επίπεδο αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος της κάθε χώρας. Λόγω της αποκέντρωσης και της αυτονομίας του παιδαγωγικού συστήματος η μέθοδος της εσωτερικής αξιολόγησης, της αυτοαξιολόγησης, διαδίδεται ολοένα και περισσότερο στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Όπως θα αναλυθεί παρακάτω, η εσωτερική αξιολόγηση έρχεται ως συμπλήρωμα της εξωτερικής αξιολόγησης, της επιθεώρησης, δίνοντας μεγαλύτερη ώθηση για αναβάθμιση του σχολείου και των δραστηριοτήτων του. Συνοψίζοντας, στο παρόν κείμενο θα αναλυθούν οι μέθοδοι αξιολόγησης, τις οποίες ακολουθούν ευρωπαϊκά κράτη (1) καθώς θα παρουσιαστεί και η εισαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 2

3 1. Ει σ α γ ω γ η Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι ένας σημαντικός μηχανισμός που έχει ως στόχο την εκτίμηση της ποιότητας του ήδη υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και τη δημιουργία προτάσεων/λύσεων σχετικά με τη βελτίωση και εξέλιξη του παιδαγωγικού συστήματος. Οι πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν από την αξιολόγηση, μπορούν να προσφέρουν μεγάλη βοήθεια στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και των δραστηριοτήτων του. Βέβαια, για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά η μέθοδος της αξιολόγησης χρειάζεται να ακολουθηθεί μια διαδικασία, η οποία θα βασίζεται σε κάποιους κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους θα τίθενται οι στόχοι σχετικά με την ενίσχυση της αποδοτικότητας του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος. Η μέθοδος της αξιολόγησης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ανάλογα με το βαθμό αποκέντρωσης τους εκπαιδευτικού συστήματος της κάθε χώρας. Επίσης, το αντικείμενο των αξιολογήσεων μπορεί να είναι τα σχολεία και η λειτουργία τους, οι δάσκαλοι, οι μαθητές, οι τοπικές αρχές. (2) Ας σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι ο τρόπος αξιολόγησης στην εκπαίδευση επηρεάζεται από την κουλτούρα της κάθε χώρας, καθώς και από την πολιτική κατάστασή της, γι αυτό και οι παραπάνω παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της. Ο βαθμός αποκέντρωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων και ο βαθμός αυτονομίας του κάθε σχολικού ιδρύματος επηρεάζει σημαντικά τις μεθόδους αξιολόγησης, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους. Στην προσπάθεια αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος η συλλογή πληροφοριών είναι το πρώτο βήμα, στη συνέχεια, η αξιολόγηση αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη και φυσικά είναι ανάγκη να μεταφραστούν όλα αυτά σε θεσμικές δράσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. (3) Οι κεντρικές διοικήσεις και τα ίδια τα σχολικά ιδρύματα είναι οι φορείς, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην επεξεργασία και αξιοποίηση των πληροφοριών, οι οποίες προκύπτουν από την αξιολόγηση, έχοντας ως βασικό στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης, και οι γονείς, μέσω της αξιολόγησης και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της, έχουν τη δυνατότητα της καλύτερης ενημέρωσης ως προς τα σχολεία, οπότε και ενισχύεται η καλύτερη δυνατή επιλογή σχολείου. Καθώς η μέθοδος της αξιολόγησης φαίνεται να είναι σημαντική για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, ο στόχος του συγκεκριμένου κειμένου είναι να εξεταστεί η εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση, ποιος ο βαθμός αυτονομίας και συμμετοχής των σχολείων στη διεξαγωγή των αξιολογήσεων, με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η καλύτερη αποδοτικότητα των αξιολογήσεων, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των ίδιων των σχολικών ιδρυμάτων, είναι μερικά από τα ερωτήματα τα οποία επεξεργάζεται το παρόν κείμενο. 2. Συσ τ η μ α τ α Αξ ι ο λ ο γ η σ η σ: Εξω τ ε ρ ι κ ή α ξ ι ο λ ό γ η σ η v s Εσ ω- τ ε ρ ι κ ή αξ ι ο λ ό γ η σ η Κάθε χώρα έχει δημιουργήσει το δικό της σύστημα αξιολόγησης, αφού ο τρόπος αξιολόγησης καθεμιάς είναι προσαρμοσμένος στη γενικότερη κουλτούρα της. Γι αυτό το λόγο υπάρχει δυσκολία στο να εφαρμοστεί ένα κοινός τρόπος σχολικής αξιολόγησης για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο τρόπος καταγραφής των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Έτσι, πολλές χώρες έχουν δημιουργήσει ειδικά συμβούλια σχολικής επιθεώρησης για να εποπτεύουν και να αξιολογούν τις δραστηριότητες των σχολικών ιδρυμάτων. 3

4 Προκύπτει βάση της έρευνας, ότι υπάρχουν δυο μέθοδοι αξιολόγησης: η σχολική επιθεώρηση ή εξωτερική αξιολόγηση (external evaluation), και η εσωτερική αξιολόγηση (internal evaluation) ή αυτοαξιολόγηση. Ο τρόπος εφαρμογής της κάθε μεθόδου ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση έχουν θεωρηθεί εκ διαμέτρου αντίθετες μέθοδοι, θεωρία ενδεχομένως λανθασμένη, αφού στην πραγματικότητα, πρόκειται περισσότερο για ένα συσχετισμό της διοίκησης της εκπαίδευσης. Ας σημειωθεί εδώ ότι πολλές χώρες, όπως θα δούμε παρακάτω, υιοθέτησαν έναν συνδυασμό και των δυο μεθόδων αξιολόγησης. Η μέθοδος της σχολικής επιθεώρησης, η εξωτερική αξιολόγηση, είναι πιο συχνή και πιο παλιά στην ευρωπαϊκή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η μέθοδος της αυτοξιολόγησης είναι σχετικά πρόσφατη διαδικασία, η οποία φαίνεται ότι χρησιμοποιείται συμπληρωματικά της σχολικής επιθεώρησης. Για παράδειγμα, στην Αγγλία οι σχολικοί επιθεωρητές είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τις αυτοαξιολογήσεις, ώστε να βελτιώσουν τις δικές τους επιθεωρήσεις, διότι υποστηρίζεται ότι ο συνδυασμός των δυο μεθόδων μπορεί να αποφέρει καλύτερο αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα, στη Aς σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι ο τρόπος αξιολόγησης στην εκπαίδευση επηρεάζεται από την κουλτούρα της κάθε χώρας, καθώς και από την πολιτική κατάστασή της, γι αυτό και οι παραπάνω παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της. Ο βαθμός αποκέντρωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων και ο βαθμός αυτονομίας του κάθε σχολικού ιδρύματος επηρεάζει σημαντικά τις μεθόδους αξιολόγησης, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους. Δανία, Ουγγαρία και Νορβηγία υπάρχουν ρήτρες που ζητούν την αυτοαξιολόγηση των σχολείων, αλλά στην πράξη δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός ως προς τη λειτουργία της σχολικής επιθεώρησης. Αντίθετα, το Βέλγιο, η Τσεχία, η Ελβετία, η Τουρκία και το Ισραήλ έχουν κανονισμούς που ζητούν τη σχολική επιθεώρηση, αλλά δεν υπάρχει κανονισμός για εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές από τις πρακτικές των χωρών σχετικά με τη σχολική αξιολόγηση, τελικά διαφοροποιούνται στην πράξη. Για παράδειγμα, στην Αυστρία ενώ δεν υπάρχουν κανονισμοί αυτοαξιολόγησης, φαίνεται ότι η σχολική επιθεώρηση συμβάλλει και παροτρύνει τέτοιου είδους αυτοξιολογήσεις των σχολικών ιδρυμάτων. (4) Η σχολική επιθεώρηση διεξάγεται, συνήθως, μέσω της κεντρικής διοίκησης ή από χαμηλότερες βαθμίδες διοίκησης, όπως οι νομαρχίες ή οι δήμοι. Η σχολική επιθεώρηση ονομάζεται εξωτερική επιθεώρηση, επειδή πραγματοποιείται από την κοινωνία εκτός σχολείου, δηλαδή, από επιθεωρητές, επιτροπές επισκεπτών ή ομάδες επισκόπησης εκτός σχολείου. Η σχολική επιθεώρηση αποτελεί το μέσο ελέγχου του κράτους της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς έχει και συμβουλευτικό ρόλο ως προς την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Ενώ η αυξανόμενη αποκέντρωση των σχολείων ευνοεί την άνθιση της εσωτερικής αξιολόγησης, όπως θα δούμε παρακάτω, η διατήρηση και της εξωτερικής αξιολόγησης επηρεάζεται θετικά, αφού μπορεί να ενισχύσει τον συμβουλευτικό της ρόλο και σε τοπικό επίπεδο πέρα από εθνικό. Οι σχολικές αυτοαξιολογήσεις είναι εσωτερικές διαδικασίες, για τις οποίες, το ίδιο το σχολείο είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή τους, οι οποίες έχουν ως στόχο να βελτιώσουν το ίδιο το σύστημά τους ή/και να ενημερώσουν τους γονείς. Στο σημείο αυτό θα αποτελούσε παράλειψη να μην αναφερθούμε σε μια άλλη τυπολογία αξιολόγησης, η οποία δίνει έμφαση στην ενδοσυστημική λειτουργία της εκπαίδευσης, κινούμενη 4

5 ωστόσο σε παρόμοιες παραδοχές με τα προαναφερθέντα. Συνολικά οι «κουλτούρες αξιολόγησης» στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα Κ-Μ της Ε.Ε. αρδεύονται grosso modo από τα δυο μείζονα πρότυπα- μοντέλα αξιολόγησης, την «αθροιστική - summative» και τη «διαμορφωτική - formative». Tο Cluster της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βασικές Ικανότητες ( Key Competences Cluster) επιχείρησε να κωδικοποιήσει τις βασικές διαφορές «αθροιστικής και διαμορφωτικής αξιολόγησης» (με βάση τα ισχύοντα συστήματα αξιολόγησης στα διάφορα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα), όπως παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα (5). Αθροιστική Συνοψίζει τις επιδόσεις του εκπαιδευόμενου. Δίνει καθυστερημένη ανατροφοδότηση. Χαρακτηριστικά της Αθροιστικής & Διαμορφωτικής Αξιολόγησης Τι κάνει; Διαμορφωτική Δίνει άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Κάνει διάγνωση των πλεονεκτημάτων και των δυσκολιών Πώς γίνεται? (μέθοδοι) Τυποποιημένα tests. Επιπρόσθετα tests και εξετάσεις Δομημένη ρηματική αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. Αυτό-αξιολόγηση μαθητή. Αξιολογούνται: Εργασίες, projects, portfolios, προφορικές συνεντεύξεις και παρουσιάσεις, η παρατήρηση της απόδοσης των μαθητών στην τάξη, συνολική εξέταση γνωστικών αντικειμένων Πότε συμβαίνει? Στο τέλος του προγράμματος ή της περιόδου μάθησης. Μέρα με την ημέρα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και της διαδικασίας μάθησης. Ποιος έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση? Αξιολογητής (-ες): μπορεί να ανήκουν στην κατηγορία Μαθητής κι εκπαιδευτικός/παιδαγωγός από κοινού. παιδαγωγού/εκπαιδευτικού ή εξωτερικού αξιολογητή ή και τα δύο. Πώς καταγράφονται και αναφέρονται τα αποτελέσματα? Βαθμολογίες, συνολικές επιδόσεις, προφίλ και καταγραφές επιτευγμάτων. Συγκρίνουν, διαχωρίζουν και ταξινομούν τις επιδόσεις των μαθητών. Επιλέγουν και κατατάσσουν τους μαθητές για μαθήματα και τάξεις. Παρέχουν πληροφορίες για τα προσόντα των μαθητών. Παρέχουν πληροφορίες για τους εργοδότες και την ανώτατη εκπαίδευση (screening). Αξιολογούν την επιτυχία του προγράμματος ή του ιδρύματος: λογοδοσία Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα? Προφορικά. Σε ανεπίσημα γραπτά αρχεία και φόρμες. Συχνά δεν αναφέρονται επίσημα. Παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών. Αναγνωρίζουν τα δυνατά σημεία και τις δυσκολίες των μαθητών. Αναγνωρίζουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της διδασκαλίας. Ελέγχουν την πρόοδο των μαθητών σε σχέση με τους σκοπούς και τα κριτήρια. 5

6 Οι αθροιστικές αξιολογήσεις παράγουν εξωτερικές κρίσεις. Οι διαμορφωτικές αξιολογήσεις συχνά περιλαμβάνουν τον μαθητή ως ένα ενεργό συμμετέχοντα. Οι αθροιστικές κρίσεις δίνουν αποτελέσματα, τα οποία συνήθως εκφράζονται με ποσοτικούς όρους και συχνά καταγράφονται δημόσια. Τα διαμορφωτικά αποτελέσματα ή δεν καταγράφονται καθόλου ή στην περίπτωση που καταγραφούν, μπορεί να γίνει ανεπίσημα ή σε εξειδικευμένες μορφές, οι οποίες δημιουργούνται για να υποστηρίξουν την προσωπική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση για ένα εκπαιδευτικό σύστημα είναι ανάγκη να γίνεται όχι μόνο από την κοινωνία έξω από το σχολείο, αλλά και από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου το σχολικό σύστημα αποκεντρώνεται ολοένα και περισσότερο, η εσωτερική αξιολόγηση μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμισή του. Στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης τα σχολεία καλούνται να παρουσιάζουν πλάνα με ξεκάθαρους στόχους και με κατάλληλες μεθόδους, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που η μέθοδος της αυτοαξιολόγησης έχει δεχτεί έντονη κριτική είναι η καταλληλότητα των προσώπων που συμμετέχουν και διεξάγουν την αυτοαξιολόγηση. Στην εσωτερική αξιολόγηση, βέβαια, χρειάζεται να δημιουργηθεί και η κατάλληλη ατμόσφαιρα σύμφωνα με την κουλτούρα της χώρας. Διότι, η αξιολόγηση χρειάζεται να ασχοληθεί με την επίδοση των μαθητών σε νοητικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και με τις εσωτερικές διεργασίες (πχ. πως φέρονται οι μαθητές στο σχολείο). Γι αυτό το λόγο, ο ρόλος του δασκάλου θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός στην εσωτερική αξιολόγηση. Η εσωτερική αξιολόγηση, που στηρίζεται στην αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, μπορεί να πάρει πολλές διαστάσεις, μπορεί να ενδυναμώσει τους ρόλους και την επιρροή των εμπλεκόμενων στο κάθε σχολείο (δάσκαλοι, γονείς, μαθητές), μπορεί να βοηθήσει στην ενδυνάμωση των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών διοίκησης (όπως στη Φιλανδία και τη Σουηδία) ή μπορεί να εξυψώσει την επιρροή αυτών που ζητούν εκπαίδευση, δηλαδή, τους γονείς (Αγγλία και Ολλανδία). Τέλος, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι σε πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TALIS) διαπιστώνεται ότι ένα από τα πεδία που χρειάζεται περαιτέρω επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι το πεδίο των «πρακτικών αξιολόγησης μαθητών» (6). 3. Δη μ ο σ ί ε υ σ η τ ω ν α π ο τ ε λ ε- σ μ ά τ ω ν αξ ι ο λ ό γ η σ η ς Ένα στοιχείο που επηρεάζει την αποδοτικότητα της αξιολόγησης είναι και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της. Ο τρόπος της δημοσίευσής τους μπορεί να επηρεάσει την αποδοτικότητα της αξιολόγησης, αλλά και την επιλογή σχολείου από τους γονείς. Πολλές χώρες δημοσιοποιούν τις πληροφορίες σχετικά με την σχολική αξιολόγηση στην τοπική σχολική κοινότητα ή στο ευρύ κοινό. Επί παραδείγματι, η Ιταλία και η Τουρκία διαθέτουν τις πληροφορίες στους γονείς, αλλά όχι στο ευρύ κοινό. Βέβαια, η διάθεση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης εκτός από τον στόχο της παροχής επιλογής σχολείου στους γονείς μπορεί να έχει κι άλλο σκοπό, όπως τη διαδικασία χρηματοδότησης των σχολείων από το κράτος και την παροχή οικονομικών βραβείων. Στο Βέλγιο, την Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χρησιμοποιούνται οι σχολικές αξιολογήσεις για την παροχή βραβείων. Επιπλέον, μπορεί σε κάποιες χώρες όπως στο Βέλγιο, βάσει νόμου, οι σχολικές αξιολογήσεις να μην συνδέονται με την επιλογή σχολείου, αλλά τελικά να χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα από τους γονείς με αυτό το σκοπό. Είναι σαφές, ότι πολλές χώρες χρησιμοποιούν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων για την βελτίωση των σχολικών ιδρυμάτων και των παροχών τους. Σε κάποιες χώρες, όπως η Φιλανδία 6

7 και η Ισλανδία δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. 4. Ευ ρ ω π α ϊ κ ά σ υ σ τ ή μ α τ α α ξ ι ο- λ ό γ η σ η ς Φιλανδία (7) Η Φιλανδία είναι μια χώρα, η οποία έχει επενδύσει στην εκπαίδευση και αποτελεί πρότυπο, όσον αφορά τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 η αξιολόγηση, ιδιαίτερα μετά την αποκέντρωση της εκπαίδευσης, αποκτά σταδιακά σημαντική θέση στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Από τα τέλη του 90 (8) και μετά, σύμφωνα με τους κανονισμούς, όλοι οι δήμοι και τα σχολεία υποχρεούνται να προβαίνουν σε εσωτερικές αξιολογήσεις, αυτοαξιολογήσεις, με άξονα την ενίσχυση της αποκέντρωσης του παιδαγωγικού συστήματος και την αύξηση της αυτονομίας των σχολείων. Ταυτόχρονα, με την προώθηση της εσωτερικής αξιολόγησης, τα σχολεία εξακολουθούν να συμμετέχουν σε εξωτερικές αξιολογήσεις. Το μοντέλο, δηλαδή, το οποίο ακολουθήθηκε έκτοτε είναι ένα είδος συνδυασμού αυτοαξιολόγησης και συμμετοχής σε εξωτερικές αξιολογήσεις, τις οποίες διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας. Ας σημειωθεί εδώ, ότι η αξιολόγηση στη Φιλανδία πέρα από τον παιδαγωγικό ρόλο της κατέχει και πολιτικό ρόλο, αφού θεωρείται ότι βοηθά στη συνειδητοποίηση της ισότητας στην πρόσβαση στην εκπαίδευση (9). Το εκπαιδευτικό σύστημα στη Φιλανδία μπορεί να ειπωθεί ότι είναι έντονα αποκεντρωτικό, αφού οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για την σχολική οργάνωση, το πρόγραμμα σπουδών, την αξιολόγηση. Βέβαια, το Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό της γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όμως το 1999 ιδρύθηκε ένα ανεξάρτητο Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (Education Evaluation Council), το οποίο βοηθά το Υπουργείο σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης και τη δημοσίευσή τους. Οι επιδιώξεις του συμβουλίου είναι η εποπτεία της ποιότητας της εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η διαβεβαίωση ότι υιοθετείται από τα σχολεία το εθνικό πρόγραμμα σπουδών. Επίσης, στις υποχρεώσεις του συμβουλίου περιλαμβάνεται η συλλογή πληροφοριών, καθώς και η παράθεσή τους στους δασκάλους και στην κυβέρνηση προς βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι αξιολογήσεις δεν έχουν ως στόχο μόνο τα στατιστικά αποτελέσματα, αλλά και τις διαδικασίες αξιολόγησης. Επίσης, ένας από τους στόχους είναι η δημιουργία ερμηνευτικών αναλύσεων του εκπαιδευτικού συστήματος και ο εντοπισμός των μειονεκτημάτων, ούτως ώστε να διορθωθούν. Η ίδρυση του συμβουλίου αυτού είχε ως στόχο την αναδιοργάνωση της διαδικασίας αξιολόγησης, αλλά και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτησία της εξωτερικής αξιολόγησης. Δαν ί α (10) Το 2006 ιδρύθηκε ένα συμβούλιο αξιολόγησης και ποιοτικής εξέλιξης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο αξιολογεί και εποπτεύει τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την παιδαγωγική εξέλιξη, την επίδοση των μαθητών και την ενσωμάτωση των μη Δανών μαθητών στην εκπαίδευση. Κάθε χρόνο το συμβούλιο εκδίδει έκθεση προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προσπάθειές του για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Το συμβούλιο είναι ανεξάρτητο και η αρμοδιότητά του είναι να ελέγχει την ετήσια αναφορά των νομαρχιακών συμβουλίων. Επίσης, οι ποιοτικές αναφορές και τα πλάνα δράσης είναι δυο μέτρα, τα οποία θεσπίστηκαν ώστε τα νομαρχιακά συμβούλια να ελέγχουν την ποιότητα της εκπαίδευσης. Οι ποιοτικές αναφορές θεωρούνται ως εργαλεία για τη συστηματική καταγραφή και συνεργασία με πολιτικούς, νομαρχία και σχολεία σχετικά με την αξιολόγηση και την ποιοτική εξέλιξη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 7

8 Τα νομαρχιακά συμβούλια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή ετήσιας αναφοράς, η οποία περικλείει περίληψη αξιολόγησης του συγκεκριμένου σχολείου και όλου του σχολικού συστήματος. Αν η ποιοτική αναφορά δείχνει ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά το νομαρχιακό συμβούλιο υποχρεούται να σχεδιάσει ένα πλάνο δράσης για να βελτιώσει το επίπεδο του σχολείου. Βέλ γ ι ο Στο Βέλγιο η σχολική επιθεώρηση παρέχει όργανα για αυτοαξιολόγηση των σχολείων, όμως δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για τα σχολεία ώστε να προχωρήσουν με την πραγματοποίηση της αυτοαξιολόγησης. Η δημοσίευση των αξιολογήσεων απαγορεύεται και μόνο ιδιώτες μπορούν να ζητήσουν αντίγραφο της αξιολόγησης για προσωπική χρήση. Οι αξιολογήσεις δεν έχουν σκοπό από νομικής άποψης να χρησιμοποιούνται για επιλογή σχολείου, αλλά απευθύνονται κυρίως στους γονείς. Η επιθεώρηση στο Βέλγιο δεν αξιολογεί τους δασκάλους (11). Ολλ α ν δ ί α (12) Η Ολλανδία φαίνεται να ακολουθεί ένα ημιαποκεντρωτικό μοντέλο σχετικά με την αξιολόγηση. Τα σχολικά ιδρύματα υπάγονται νομοθετικά στη δικαιοδοσία του κράτους, αλλά σε τοπικό επίπεδο διοικούνται από σχολικά συμβούλια και διατηρούν σημαντικό βαθμό αυτονομίας σχετικά με την πρόσληψη του εκπαιδευτικού στο πρόγραμμα σπουδών και τη διαχείριση οικονομικών πόρων. Στην Ολλανδία λειτουργεί η μέθοδος της αυτοαξιολόγησης και ως συμπληρωματικό μέτρο της σχολικής επιθεώρησης. Η εσωτερική αξιολόγηση θεωρείται ένα θετικό μέτρο, αφού αποδίδει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κι έτσι βελτιώνεται η ποιότητα διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, στην Ολλανδία, το σχολείο είναι υπεύθυνο για την ποιότητα της εκπαίδευσής του, αυτό αποφασίζει τον τρόπο οργάνωσης, τις μεθόδους, τα υλικά και την παιδαγωγική, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους διεξάγεται η αξιολόγηση. Από την άλλη, η σχολική επιθεώρηση είναι αυτή που τελικά εξετάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το συμπέρασμα για την αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ολλανδίας είναι ότι τα σχολεία έχουν αποκτήσει περισσότερη αυτονομία στη διαχείριση εξόδων και λειτουργίας, αλλά εξακολουθούν να υπάγονται σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. Το Υπουργείο Παιδείας θέτει το γενικό πρόγραμμα σπουδών και τα αντικείμενα μάθησης καθώς και τη διαδικασία εξετάσεων και τα σχολεία έχουν περισσότερη αυτονομία σχετικά με τα προγράμματα σπουδών τους (13). Γενικότερα, θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι υπάρχει η τάση τα τελευταία χρόνια στην Ολλανδία, μιας σταδιακής αποκέντρωσης της εκπαίδευσης, καθώς και η απόδοση περισσότερων δικαιοδοσιών στις τοπικές αρχές. Παρόλα αυτά δεν φαίνεται να υπάρχει μια σαφής εικόνα του διαχωρισμού των δικαιοδοσιών ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και στις τοπικές αρχές, αφού το κράτος συνήθως συνεχίζει να έχει τη γενική εποπτεία και δεν παρέχει σε αυτές μια ολιστική υπευθυνότητα σχετικά με τις δράσεις τους. Σου η δ ί α Στη Σουηδία, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι γεγονός. Γενικότερα, από τη δεκαετία του 90 και μετά, ενισχύεται η αποκέντρωση της εκπαίδευσης παρέχοντας περισσότερες πρωτοβουλίες στις τοπικές αρχές. Στη Σουηδία, το πολιτικό νομικό πλαίσιο της εκπαίδευσης καθορίζεται από το κράτος, αλλά οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για τη διοίκηση και την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών και των αξιολογήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Παιδείας, η κυβέρνηση και το εθνικό συμβούλιο για την Εκπαίδευση (National Agency 8

9 for Education) θέτουν τους γενικούς οδηγούς σπουδών. Οι τοπικές αρχές αποφασίζουν πως οι συγκεκριμένοι οδηγοί σπουδών μπορούν να εφαρμοστούν με τα αντικείμενα και είναι υπεύθυνες για τη διοίκηση και τη χρηματοδότηση των σχολείων. Επίσης, είναι υπεύθυνες για τη χρήση μακροπρόθεσμων πλάνων, ώστε να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων. Με δυο λόγια, τα σχολεία είναι υπεύθυνα για την επιτυχημένη εφαρμογή των εθνικών στόχων στο πρόγραμμα σπουδών (14). Επιπρόσθετα, η εξωτερική αξιολόγηση διενεργείται από την Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης (National Agency for Education) σε συνεργασία με τους δήμους. Οι δήμοι έχουν την ευθύνη να συντάσσουν λεπτομερείς αναφορές σχετικά με το βαθμό επίτευξης των προγραμματισμένων στόχων από τα σχολεία και προτάσεις για μελλοντική βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Βέβαια, η Σουηδία δεν διαθέτει κοινό εθνικό σύστημα αυτοαξιολόγησης και εφόσον οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για την πορεία του εκπαιδευτικού συστήματος, οι εκπαιδευτικές πρακτικές μπορεί να διαφέρουν από δήμο σε δήμο. Οι τοπικές αρχές έχουν τη δυνατότητα επιλογής στο αν θα πραγματοποιήσουν αυτοαξιολογήσεις ή θα προτιμήσουν εξωτερικούς συνεργάτες/συμβούλους (15). Γαλ λ ί α (16) Στη Γαλλία το εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει ακόμα συγκεντρωτικό παρά τις αλλαγές που έχουν προωθηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επί παραδείγματι, μπορεί να έχουν δοθεί δικαιοδοσίες στους διευθυντές των σχολείων σχετικά με την καθημερινή λειτουργία των σχολείων, όμως το κράτος είναι αυτό το οποίο θέτει το πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Όσον αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, ο έλεγχος πραγματοποιείται από το εθνικό κέντρο και οι επιθεωρητές αναφέρονται στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς είναι υπεύθυνοι για τη διαρκή επίβλεψη του εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι αξιοπρόσεκτο σε αυτό το σημείο, το γεγονός ότι στη Γαλλία το έργο των σχολικών επιθεωρητών περιλαμβάνει και τον έλεγχο της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Ένας επιθεωρητής αναλογεί σε 300 δασκάλους στο δημοτικό και στο γυμνάσιο ο ένας αναλογεί σε 750 δασκάλους. Βέβαια, όσον αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, οι δάσκαλοι ασκούν κριτική, αφού υποστηρίζουν ότι τελικά οι επιθεωρητές δεν καταφέρνουν να φέρουν εις πέρας το συμβουλευτικό τους έργο. Αγγλία Στην Αγγλία το εκπαιδευτικό σύστημα είναι κυρίως αποκεντρωτικό με ανεξάρτητες σχολικές επιθεωρήσεις. Υποστηρίζεται η ενίσχυση της αυτονομίας των σχολείων, καθώς και η ενίσχυση της απολογισμικότητας (accountability) των εκπαιδευτικών. Στην Αγγλία εφαρμόζεται και η εξωτερική αξιολόγηση και η εσωτερική. Η εξωτερική αξιολόγηση διενεργείται από το Office for Standards in Education (OFSTED) και εξετάζει το πρόγραμμα σπουδών, τη μαθητική επίδοση, τη διοικητική λειτουργία των σχολείων, καθώς και την επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. (17) Η εσωτερική αξιολόγηση διενεργείται στα σχολεία όπου υπεύθυνος είναι ο διευθυντής και εξετάζεται η χρήση των μηχανισμών εσωτερικής αποτίμησης των στόχων και η συνολική απόδοση του σχολείου. Η εσωτερική αξιολόγηση φαίνεται να είναι συμπληρωματική της εξωτερικής αξιολόγησης. Ισλ α ν δ ί α (18) Το σύστημα αξιολόγησης στην Ισλανδία είναι και αυτό αποκεντρωτικό. Η ευθύνη λειτουργίας και διοίκησης ανήκει στις τοπικές αρχές. Το κράτος έχει ένα σχετικά επιθεωρησιακό ρόλο, όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών και τις εθνικές εξετάσεις. Στην Ισλανδία λειτουργεί η εξωτερική αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση των σχολείων. Η εξωτερική αξιολόγηση αφορά τη διοίκηση, τη συνεργασία με άλλα σχολεία και τις σχολικές δραστηριότητες. 9

10 Από την άλλη, το κάθε σχολείο διαμορφώνει τους δικούς του μηχανισμούς αξιολόγησης ανάλογα με τις συνθήκες. Σε αυτή την αξιολόγηση συμμετέχουν γονείς, μαθητές, δάσκαλοι, διοικητικό προσωπικό υπό την αιγίδα του διευθυντή, ενώ συχνά συστήνεται εξωσχολική ομάδα εμπειρογνωμόνων που αναλαμβάνει την κατάρτιση γενικού πλάνου διεξαγωγής της αξιολόγησης και καθοδήγησης των εμπλεκομένων φορέων. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων δημοσιεύονται και στο κοινό και στο Κοινοβούλιο. Η χρήση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων είναι ένα σημαντικό κομμάτι που αφορά την γενικότερη αξιολόγηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι πληροφορίες, τις οποίες παρέχουν οι μέθοδοι αξιολόγησης, αντιμετωπίζονται ή θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εργαλεία για την αναβάθμιση του παιδαγωγικού συστήματος και των δραστηριοτήτων του. Μέσω των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες και τα μειονεκτήματα του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος ή/και του σχολικού ιδρύματος. Επίσης, τα αποτελέσματα μπορούν να δώσουν ώθηση και κίνητρο στους δασκάλους και στα σχολεία συνολικά, ώστε να εξελιχθούν και να βελτιωθούν σε βάθος χρόνου. Ένα θετικό αποτέλεσμα των αξιολογήσεων μπορεί να είναι η επίτευξη μιας ευγενούς άμιλλας ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες με στόχο την καλύτερη κατανομή των πόρων. Επίσης, μέσω των αξιολογήσεων ενισχύεται και η δυνατότητα επιλογής σχολείου από τους γονείς, καθώς προσελκύεται η χρηματοδότηση. Οι στόχοι που μπορούν να τεθούν με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων συνδέονται με τον τρόπο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων των σχολείων. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων αποτελεί πρακτική πολλών χωρών, αλλά διαφέρει ο τρόπος δημοσίευσης τους από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, η Αγγλία και η Γαλλία κάνουν προσπάθειες ώστε οι αξιολογήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο προσιτές στο κοινό, για να πιέζονται τα σχολεία και να στοχεύουν στη βελτίωση τους. Το σημαντικό σχετικά με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων είναι να υπάρξει ένα γενικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα εξελίσσονται οι κατάλληλοι μηχανισμοί, ώστε να παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες στα σχολεία για να βελτιώνονται Απ ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ ω ν α ξ ι ο λ ο- γ ή σ ε ω ν κα ι η χρ ή σ η το υ ς 6. Η π ε ρ ί π τ ω σ η τη ς Ελ λ ά δ α ς Στην περίπτωση της Ελλάδας, η αξιολόγηση μέχρι σήμερα δεν είχε μια σταθερή και οργανωμένη διαδικασία. Στο παρελθόν, λειτουργούσε ο θεσμός του επιθεωρητή μέσω της σχολικής επιθεώρησης. Επειδή, η θέση και οι αρμοδιότητες του επιθεωρητή (διοικητικές και πειθαρχικές) δημιούργησαν ένα είδος πελατειακών σχέσεων στο χώρο των εκπαιδευτικών, αντικαταστάθηκε από τον σχολικό σύμβουλο, ο ρόλος του οποίου, επίσης, αμφισβητήθηκε. Η αμφιλεγόμενη επαγγελματική κατάρτιση των σχολικών συμβούλων, ο μικρός αριθμός τους, αλλά και η έντονη κυβερνητική χροιά που είχαν ήταν οι πιο σημαντικές κριτικές και αντιρρήσεις ως προς τη λειτουργικότητα της θέσης του σχολικού συμβούλου στην αξιολόγηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (19). Λειτουργεί, βέβαια, μέχρι σήμερα η σχολική επιθεώρηση, η οποία πραγματοποιείται ετήσια με τη συνεργασία των σχολικών διευθυντών και των δασκάλων, αξιολογώντας έτσι τους δασκάλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία δεν προβλέπονταν η δημοσίευση των αποτελεσμάτων (20). Πρόσφατα, ψηφίστηκε ένας νέος νόμος (21) για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος εισαγάγει μια νέα διαδικασία αξιολόγησης. Στην πραγματικότητα, εισάγεται στο εκπαιδευτικό σύστημα η μέθοδος της εσωτερικής αξιολόγησης, της αυτοαξιολόγησης, η οποία έρχεται να συμπληρώσει

11 τη σχολική επιθεώρηση. Η κάθε σχολική μονάδα με επικεφαλής το Διευθυντή του σχολείου, αλλά και την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των σχολικών συμβούλων, καλείται να συντάξει κατάρτιση προγράμματος δράσης για το επόμενο σχολικό έτος και μια έκθεση αξιολόγησης αυτού, στο τέλος κάθε Σεπτεμβρίου. Στην έκθεση αξιολόγησης προβλέπεται η αξιολόγηση της απόδοσης της σχολικής μονάδας, η διαπίστωση επίτευξης των προβλεπόμενων στόχων, η εκτίμηση των αδυναμιών και η κατάθεση προτάσεων για βελτίωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προβλέπεται, σύμφωνα με το νέο νόμο, ότι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα αναρτώνται στο διαδίκτυο. Η θέσπιση της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης έχει ως στόχο την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και την ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων (γονείς, δάσκαλοι) στη διαδικασία αναβάθμισης του παιδαγωγικού συστήματος. Η εσωτερική αξιολόγηση έχει ως στόχο των εντοπισμό των προβλημάτων και μειονεκτημάτων του κάθε σχολικού ιδρύματος χωριστά, ώστε να μπορέσει με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης να προβεί σε αλλαγές και στη βελτίωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 7. Συ μ π ε ρ ά σ μ α τ α Από το παραπάνω κείμενο, φαίνεται ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνει έντονες αποκεντρωτικές τάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προώθηση της αυτονομίας στα σχολεία σχετικά με την οργάνωση, αλλά και με το παιδαγωγικό κομμάτι, είναι μια δημοφιλής πρακτική ευθέως συνδεδεμένη με τη διαδικασία της αξιολόγησης. Επίσης, διαφαίνεται η τάση της ολοένα και πιο έντονης συμμετοχής των γονέων στη διαδικασία αξιολόγησης, ιδιαίτερα μέσω της συστηματικής ενημέρωσής τους για το προφίλ των σχολείων, αλλά και μέσω της ενεργής συμμετοχής τους στην αξιολόγηση. Εκτός από τους γονείς, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της αξιολόγησης λαμβάνεται ως θετική, εφόσον δίδονται κίνητρα για να βελτιώσουν το διδακτικό τους έργο. Επιπλέον, μέσω της εσωτερικής αξιολόγησης παραμερίζεται ο τιμωρητικός ρόλος της επιθεώρησης (η οποία ωστόσο λειτουργεί ως συστατικό στοιχείο της διαδικασίας της αξιολόγησης σε πολλές χώρες), αφού πρόκειται για μια εσωτερική διαδικασία που επιτρέπει την αξιολόγηση εντός του σχολείου θέτοντας ως προτεραιότητα τον εντοπισμό των μειονεκτημάτων της εκπαίδευσης και της διόρθωσης αυτών. Συγχρόνως, διεθνώς προωθούνται και πλατφόρμες αξιολόγησης σε ειδικά πεδία. Εδώ αξίζει να αναφερθούν τα εξής: Μέτρηση και αξιολόγηση της δημιουργικότητας (creativity) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με έμφαση στους τρεις άξονες κυριότητα/πεδίο/άτομα (22). Ως θετικό μέτρο αποτυπώνεται η τάση υιοθέτησης συστημάτων αξιολόγησης, μη κρατικά κατευθυνόμενων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως επί το πλείστον, φαίνεται ότι η εμπλοκή του κράτους αρκείται στη θέσπιση ενός γενικού πλαισίου κατάρτισης εθνικών εκπαιδευτικών στόχων, έτσι ώστε η αξιολόγηση να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη και να μην επηρεάζεται από τον εκάστοτε κομματικό μηχανισμό της εξουσίας. Επιπλέον, η εσωτερική αξιολόγηση ή αλλιώς η αυτοαξιολόγηση φαίνεται να ενισχύεται ως μέθοδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να θεωρείται ως θετικό μέτρο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Κλείνοντας, αξίζει να ανακινηθεί το όλο και πιο ηχηρό ζήτημα της αξιολόγησης των βασικών ικανοτήτων (key competences). Δεδομένου ότι οι βασικές ικανότητες αποτελούν, με βάση την κοινή απόφαση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου-Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο του 2006, το ενιαίο πλαίσιο εκπαίδευσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ανάπτυξή τους έχει τεθεί ως βασική προτεραιότητα στα πλαίσια του EU 2020 ανάμεσα στις πρακτικές αξιολόγησης των βασικών ικανοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. (23) 11

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συγκριτική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Δεξιοτήτων: Η Ελληνική Συμμετοχή cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας ACADEMIA ISSN, 2241-1402 http://hepnet.upatras.gr 37 Volume 4, Number 1, 2014 Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στo Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στo Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στo Νηπιαγωγείο Βασικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Το πολυσύνθετο έργο του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και η έλλειψη σχετικής κατάρτισής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Οκτώβριος 2013 Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική Πρωτοβάθµια & Δευτεροβάθµια. Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Ιδιωτική Πρωτοβάθµια & Δευτεροβάθµια. Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11 117 42 Αθήνα / 11, Tsami Karatassou str.- 117 42 Athens Τηλ./Tel.:+30 210 9211200-10 Fax: +30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Πρόταση για την αναβάθμιση των Λυκείων και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκαίδευση 1 Αδριανουπολίτης Κων/νος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα