Κείμενα Δημόσιας Πολιτικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κείμενα Δημόσιας Πολιτικής"

Transcript

1 ISSN Κείμενα Δημόσιας Πολιτικής Η Αξ ι ο λ ο γ η σ η Στη Δευτεροβαθμια Εκ π α ι δ ε υ σ η Σε Ευ ρ ω π α ι κ ο Επ ι π ε δ ο Σαμαρά Νάντια 1

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 3 2. Συστήματα Aξ ι ο λ ό γ η σ η ς: Εξ ω τ ε ρ ι κ ή Aξ ι ο λ ό γ η σ η v s Eσ ω τ ε ρ ι κ ή Aξ ι ο λ ό γ η σ η 3 3. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 6 4. Ευρωπαϊκά συστήματα αξιολόγησης 7 5. Αποτελέσματα των αξιολογήσεων και η χρήση τους Η π ε ρ ί π τ ω σ η τη ς Ελ λ ά δ α ς Συμ π ε ρ ά σ μ α τ α Πίν α κ ε ς Υπο σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς/βιβλιογραφία 14 Περίληψη Το παρακάτω κείμενο επεξεργάζεται τη μέθοδο της αξιολόγησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι διαδεδομένη στην Ευρώπη και θεωρείται πολύ σημαντική για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της κάθε χώρας, τον εντοπισμό των μειονεκτημάτων του, καθώς και την προώθηση προτάσεων/λύσεων σε αυτά. Θεωρείται μάλιστα κομβικό στοιχείο της «στοιχειοθετημένη - ερευνητικά εδραιωμένης διαδικασίας παραγωγής πολιτικής» (evidencebased policy making). Η αξιολόγηση, συνήθως, διαμορφώνεται με βάση τη κουλτούρα της κάθε χώρας και όπως θα φανεί στη συνέχεια είναι άρτια συνδεδεμένη με το επίπεδο αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος της κάθε χώρας. Λόγω της αποκέντρωσης και της αυτονομίας του παιδαγωγικού συστήματος η μέθοδος της εσωτερικής αξιολόγησης, της αυτοαξιολόγησης, διαδίδεται ολοένα και περισσότερο στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Όπως θα αναλυθεί παρακάτω, η εσωτερική αξιολόγηση έρχεται ως συμπλήρωμα της εξωτερικής αξιολόγησης, της επιθεώρησης, δίνοντας μεγαλύτερη ώθηση για αναβάθμιση του σχολείου και των δραστηριοτήτων του. Συνοψίζοντας, στο παρόν κείμενο θα αναλυθούν οι μέθοδοι αξιολόγησης, τις οποίες ακολουθούν ευρωπαϊκά κράτη (1) καθώς θα παρουσιαστεί και η εισαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 2

3 1. Ει σ α γ ω γ η Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι ένας σημαντικός μηχανισμός που έχει ως στόχο την εκτίμηση της ποιότητας του ήδη υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και τη δημιουργία προτάσεων/λύσεων σχετικά με τη βελτίωση και εξέλιξη του παιδαγωγικού συστήματος. Οι πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν από την αξιολόγηση, μπορούν να προσφέρουν μεγάλη βοήθεια στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και των δραστηριοτήτων του. Βέβαια, για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά η μέθοδος της αξιολόγησης χρειάζεται να ακολουθηθεί μια διαδικασία, η οποία θα βασίζεται σε κάποιους κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους θα τίθενται οι στόχοι σχετικά με την ενίσχυση της αποδοτικότητας του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος. Η μέθοδος της αξιολόγησης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ανάλογα με το βαθμό αποκέντρωσης τους εκπαιδευτικού συστήματος της κάθε χώρας. Επίσης, το αντικείμενο των αξιολογήσεων μπορεί να είναι τα σχολεία και η λειτουργία τους, οι δάσκαλοι, οι μαθητές, οι τοπικές αρχές. (2) Ας σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι ο τρόπος αξιολόγησης στην εκπαίδευση επηρεάζεται από την κουλτούρα της κάθε χώρας, καθώς και από την πολιτική κατάστασή της, γι αυτό και οι παραπάνω παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της. Ο βαθμός αποκέντρωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων και ο βαθμός αυτονομίας του κάθε σχολικού ιδρύματος επηρεάζει σημαντικά τις μεθόδους αξιολόγησης, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους. Στην προσπάθεια αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος η συλλογή πληροφοριών είναι το πρώτο βήμα, στη συνέχεια, η αξιολόγηση αυτών των πληροφοριών είναι απαραίτητη και φυσικά είναι ανάγκη να μεταφραστούν όλα αυτά σε θεσμικές δράσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. (3) Οι κεντρικές διοικήσεις και τα ίδια τα σχολικά ιδρύματα είναι οι φορείς, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην επεξεργασία και αξιοποίηση των πληροφοριών, οι οποίες προκύπτουν από την αξιολόγηση, έχοντας ως βασικό στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης, και οι γονείς, μέσω της αξιολόγησης και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της, έχουν τη δυνατότητα της καλύτερης ενημέρωσης ως προς τα σχολεία, οπότε και ενισχύεται η καλύτερη δυνατή επιλογή σχολείου. Καθώς η μέθοδος της αξιολόγησης φαίνεται να είναι σημαντική για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, ο στόχος του συγκεκριμένου κειμένου είναι να εξεταστεί η εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση, ποιος ο βαθμός αυτονομίας και συμμετοχής των σχολείων στη διεξαγωγή των αξιολογήσεων, με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η καλύτερη αποδοτικότητα των αξιολογήσεων, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των ίδιων των σχολικών ιδρυμάτων, είναι μερικά από τα ερωτήματα τα οποία επεξεργάζεται το παρόν κείμενο. 2. Συσ τ η μ α τ α Αξ ι ο λ ο γ η σ η σ: Εξω τ ε ρ ι κ ή α ξ ι ο λ ό γ η σ η v s Εσ ω- τ ε ρ ι κ ή αξ ι ο λ ό γ η σ η Κάθε χώρα έχει δημιουργήσει το δικό της σύστημα αξιολόγησης, αφού ο τρόπος αξιολόγησης καθεμιάς είναι προσαρμοσμένος στη γενικότερη κουλτούρα της. Γι αυτό το λόγο υπάρχει δυσκολία στο να εφαρμοστεί ένα κοινός τρόπος σχολικής αξιολόγησης για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο τρόπος καταγραφής των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Έτσι, πολλές χώρες έχουν δημιουργήσει ειδικά συμβούλια σχολικής επιθεώρησης για να εποπτεύουν και να αξιολογούν τις δραστηριότητες των σχολικών ιδρυμάτων. 3

4 Προκύπτει βάση της έρευνας, ότι υπάρχουν δυο μέθοδοι αξιολόγησης: η σχολική επιθεώρηση ή εξωτερική αξιολόγηση (external evaluation), και η εσωτερική αξιολόγηση (internal evaluation) ή αυτοαξιολόγηση. Ο τρόπος εφαρμογής της κάθε μεθόδου ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση έχουν θεωρηθεί εκ διαμέτρου αντίθετες μέθοδοι, θεωρία ενδεχομένως λανθασμένη, αφού στην πραγματικότητα, πρόκειται περισσότερο για ένα συσχετισμό της διοίκησης της εκπαίδευσης. Ας σημειωθεί εδώ ότι πολλές χώρες, όπως θα δούμε παρακάτω, υιοθέτησαν έναν συνδυασμό και των δυο μεθόδων αξιολόγησης. Η μέθοδος της σχολικής επιθεώρησης, η εξωτερική αξιολόγηση, είναι πιο συχνή και πιο παλιά στην ευρωπαϊκή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η μέθοδος της αυτοξιολόγησης είναι σχετικά πρόσφατη διαδικασία, η οποία φαίνεται ότι χρησιμοποιείται συμπληρωματικά της σχολικής επιθεώρησης. Για παράδειγμα, στην Αγγλία οι σχολικοί επιθεωρητές είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τις αυτοαξιολογήσεις, ώστε να βελτιώσουν τις δικές τους επιθεωρήσεις, διότι υποστηρίζεται ότι ο συνδυασμός των δυο μεθόδων μπορεί να αποφέρει καλύτερο αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα, στη Aς σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι ο τρόπος αξιολόγησης στην εκπαίδευση επηρεάζεται από την κουλτούρα της κάθε χώρας, καθώς και από την πολιτική κατάστασή της, γι αυτό και οι παραπάνω παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της. Ο βαθμός αποκέντρωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων και ο βαθμός αυτονομίας του κάθε σχολικού ιδρύματος επηρεάζει σημαντικά τις μεθόδους αξιολόγησης, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους. Δανία, Ουγγαρία και Νορβηγία υπάρχουν ρήτρες που ζητούν την αυτοαξιολόγηση των σχολείων, αλλά στην πράξη δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός ως προς τη λειτουργία της σχολικής επιθεώρησης. Αντίθετα, το Βέλγιο, η Τσεχία, η Ελβετία, η Τουρκία και το Ισραήλ έχουν κανονισμούς που ζητούν τη σχολική επιθεώρηση, αλλά δεν υπάρχει κανονισμός για εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές από τις πρακτικές των χωρών σχετικά με τη σχολική αξιολόγηση, τελικά διαφοροποιούνται στην πράξη. Για παράδειγμα, στην Αυστρία ενώ δεν υπάρχουν κανονισμοί αυτοαξιολόγησης, φαίνεται ότι η σχολική επιθεώρηση συμβάλλει και παροτρύνει τέτοιου είδους αυτοξιολογήσεις των σχολικών ιδρυμάτων. (4) Η σχολική επιθεώρηση διεξάγεται, συνήθως, μέσω της κεντρικής διοίκησης ή από χαμηλότερες βαθμίδες διοίκησης, όπως οι νομαρχίες ή οι δήμοι. Η σχολική επιθεώρηση ονομάζεται εξωτερική επιθεώρηση, επειδή πραγματοποιείται από την κοινωνία εκτός σχολείου, δηλαδή, από επιθεωρητές, επιτροπές επισκεπτών ή ομάδες επισκόπησης εκτός σχολείου. Η σχολική επιθεώρηση αποτελεί το μέσο ελέγχου του κράτους της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς έχει και συμβουλευτικό ρόλο ως προς την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Ενώ η αυξανόμενη αποκέντρωση των σχολείων ευνοεί την άνθιση της εσωτερικής αξιολόγησης, όπως θα δούμε παρακάτω, η διατήρηση και της εξωτερικής αξιολόγησης επηρεάζεται θετικά, αφού μπορεί να ενισχύσει τον συμβουλευτικό της ρόλο και σε τοπικό επίπεδο πέρα από εθνικό. Οι σχολικές αυτοαξιολογήσεις είναι εσωτερικές διαδικασίες, για τις οποίες, το ίδιο το σχολείο είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή τους, οι οποίες έχουν ως στόχο να βελτιώσουν το ίδιο το σύστημά τους ή/και να ενημερώσουν τους γονείς. Στο σημείο αυτό θα αποτελούσε παράλειψη να μην αναφερθούμε σε μια άλλη τυπολογία αξιολόγησης, η οποία δίνει έμφαση στην ενδοσυστημική λειτουργία της εκπαίδευσης, κινούμενη 4

5 ωστόσο σε παρόμοιες παραδοχές με τα προαναφερθέντα. Συνολικά οι «κουλτούρες αξιολόγησης» στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα Κ-Μ της Ε.Ε. αρδεύονται grosso modo από τα δυο μείζονα πρότυπα- μοντέλα αξιολόγησης, την «αθροιστική - summative» και τη «διαμορφωτική - formative». Tο Cluster της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Βασικές Ικανότητες ( Key Competences Cluster) επιχείρησε να κωδικοποιήσει τις βασικές διαφορές «αθροιστικής και διαμορφωτικής αξιολόγησης» (με βάση τα ισχύοντα συστήματα αξιολόγησης στα διάφορα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα), όπως παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα (5). Αθροιστική Συνοψίζει τις επιδόσεις του εκπαιδευόμενου. Δίνει καθυστερημένη ανατροφοδότηση. Χαρακτηριστικά της Αθροιστικής & Διαμορφωτικής Αξιολόγησης Τι κάνει; Διαμορφωτική Δίνει άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Κάνει διάγνωση των πλεονεκτημάτων και των δυσκολιών Πώς γίνεται? (μέθοδοι) Τυποποιημένα tests. Επιπρόσθετα tests και εξετάσεις Δομημένη ρηματική αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. Αυτό-αξιολόγηση μαθητή. Αξιολογούνται: Εργασίες, projects, portfolios, προφορικές συνεντεύξεις και παρουσιάσεις, η παρατήρηση της απόδοσης των μαθητών στην τάξη, συνολική εξέταση γνωστικών αντικειμένων Πότε συμβαίνει? Στο τέλος του προγράμματος ή της περιόδου μάθησης. Μέρα με την ημέρα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και της διαδικασίας μάθησης. Ποιος έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση? Αξιολογητής (-ες): μπορεί να ανήκουν στην κατηγορία Μαθητής κι εκπαιδευτικός/παιδαγωγός από κοινού. παιδαγωγού/εκπαιδευτικού ή εξωτερικού αξιολογητή ή και τα δύο. Πώς καταγράφονται και αναφέρονται τα αποτελέσματα? Βαθμολογίες, συνολικές επιδόσεις, προφίλ και καταγραφές επιτευγμάτων. Συγκρίνουν, διαχωρίζουν και ταξινομούν τις επιδόσεις των μαθητών. Επιλέγουν και κατατάσσουν τους μαθητές για μαθήματα και τάξεις. Παρέχουν πληροφορίες για τα προσόντα των μαθητών. Παρέχουν πληροφορίες για τους εργοδότες και την ανώτατη εκπαίδευση (screening). Αξιολογούν την επιτυχία του προγράμματος ή του ιδρύματος: λογοδοσία Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα? Προφορικά. Σε ανεπίσημα γραπτά αρχεία και φόρμες. Συχνά δεν αναφέρονται επίσημα. Παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών. Αναγνωρίζουν τα δυνατά σημεία και τις δυσκολίες των μαθητών. Αναγνωρίζουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της διδασκαλίας. Ελέγχουν την πρόοδο των μαθητών σε σχέση με τους σκοπούς και τα κριτήρια. 5

6 Οι αθροιστικές αξιολογήσεις παράγουν εξωτερικές κρίσεις. Οι διαμορφωτικές αξιολογήσεις συχνά περιλαμβάνουν τον μαθητή ως ένα ενεργό συμμετέχοντα. Οι αθροιστικές κρίσεις δίνουν αποτελέσματα, τα οποία συνήθως εκφράζονται με ποσοτικούς όρους και συχνά καταγράφονται δημόσια. Τα διαμορφωτικά αποτελέσματα ή δεν καταγράφονται καθόλου ή στην περίπτωση που καταγραφούν, μπορεί να γίνει ανεπίσημα ή σε εξειδικευμένες μορφές, οι οποίες δημιουργούνται για να υποστηρίξουν την προσωπική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση για ένα εκπαιδευτικό σύστημα είναι ανάγκη να γίνεται όχι μόνο από την κοινωνία έξω από το σχολείο, αλλά και από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου το σχολικό σύστημα αποκεντρώνεται ολοένα και περισσότερο, η εσωτερική αξιολόγηση μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμισή του. Στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης τα σχολεία καλούνται να παρουσιάζουν πλάνα με ξεκάθαρους στόχους και με κατάλληλες μεθόδους, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που η μέθοδος της αυτοαξιολόγησης έχει δεχτεί έντονη κριτική είναι η καταλληλότητα των προσώπων που συμμετέχουν και διεξάγουν την αυτοαξιολόγηση. Στην εσωτερική αξιολόγηση, βέβαια, χρειάζεται να δημιουργηθεί και η κατάλληλη ατμόσφαιρα σύμφωνα με την κουλτούρα της χώρας. Διότι, η αξιολόγηση χρειάζεται να ασχοληθεί με την επίδοση των μαθητών σε νοητικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και με τις εσωτερικές διεργασίες (πχ. πως φέρονται οι μαθητές στο σχολείο). Γι αυτό το λόγο, ο ρόλος του δασκάλου θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός στην εσωτερική αξιολόγηση. Η εσωτερική αξιολόγηση, που στηρίζεται στην αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, μπορεί να πάρει πολλές διαστάσεις, μπορεί να ενδυναμώσει τους ρόλους και την επιρροή των εμπλεκόμενων στο κάθε σχολείο (δάσκαλοι, γονείς, μαθητές), μπορεί να βοηθήσει στην ενδυνάμωση των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών διοίκησης (όπως στη Φιλανδία και τη Σουηδία) ή μπορεί να εξυψώσει την επιρροή αυτών που ζητούν εκπαίδευση, δηλαδή, τους γονείς (Αγγλία και Ολλανδία). Τέλος, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι σε πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TALIS) διαπιστώνεται ότι ένα από τα πεδία που χρειάζεται περαιτέρω επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι το πεδίο των «πρακτικών αξιολόγησης μαθητών» (6). 3. Δη μ ο σ ί ε υ σ η τ ω ν α π ο τ ε λ ε- σ μ ά τ ω ν αξ ι ο λ ό γ η σ η ς Ένα στοιχείο που επηρεάζει την αποδοτικότητα της αξιολόγησης είναι και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της. Ο τρόπος της δημοσίευσής τους μπορεί να επηρεάσει την αποδοτικότητα της αξιολόγησης, αλλά και την επιλογή σχολείου από τους γονείς. Πολλές χώρες δημοσιοποιούν τις πληροφορίες σχετικά με την σχολική αξιολόγηση στην τοπική σχολική κοινότητα ή στο ευρύ κοινό. Επί παραδείγματι, η Ιταλία και η Τουρκία διαθέτουν τις πληροφορίες στους γονείς, αλλά όχι στο ευρύ κοινό. Βέβαια, η διάθεση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης εκτός από τον στόχο της παροχής επιλογής σχολείου στους γονείς μπορεί να έχει κι άλλο σκοπό, όπως τη διαδικασία χρηματοδότησης των σχολείων από το κράτος και την παροχή οικονομικών βραβείων. Στο Βέλγιο, την Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χρησιμοποιούνται οι σχολικές αξιολογήσεις για την παροχή βραβείων. Επιπλέον, μπορεί σε κάποιες χώρες όπως στο Βέλγιο, βάσει νόμου, οι σχολικές αξιολογήσεις να μην συνδέονται με την επιλογή σχολείου, αλλά τελικά να χρησιμοποιούνται στην πραγματικότητα από τους γονείς με αυτό το σκοπό. Είναι σαφές, ότι πολλές χώρες χρησιμοποιούν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων για την βελτίωση των σχολικών ιδρυμάτων και των παροχών τους. Σε κάποιες χώρες, όπως η Φιλανδία 6

7 και η Ισλανδία δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. 4. Ευ ρ ω π α ϊ κ ά σ υ σ τ ή μ α τ α α ξ ι ο- λ ό γ η σ η ς Φιλανδία (7) Η Φιλανδία είναι μια χώρα, η οποία έχει επενδύσει στην εκπαίδευση και αποτελεί πρότυπο, όσον αφορά τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 η αξιολόγηση, ιδιαίτερα μετά την αποκέντρωση της εκπαίδευσης, αποκτά σταδιακά σημαντική θέση στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Από τα τέλη του 90 (8) και μετά, σύμφωνα με τους κανονισμούς, όλοι οι δήμοι και τα σχολεία υποχρεούνται να προβαίνουν σε εσωτερικές αξιολογήσεις, αυτοαξιολογήσεις, με άξονα την ενίσχυση της αποκέντρωσης του παιδαγωγικού συστήματος και την αύξηση της αυτονομίας των σχολείων. Ταυτόχρονα, με την προώθηση της εσωτερικής αξιολόγησης, τα σχολεία εξακολουθούν να συμμετέχουν σε εξωτερικές αξιολογήσεις. Το μοντέλο, δηλαδή, το οποίο ακολουθήθηκε έκτοτε είναι ένα είδος συνδυασμού αυτοαξιολόγησης και συμμετοχής σε εξωτερικές αξιολογήσεις, τις οποίες διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας. Ας σημειωθεί εδώ, ότι η αξιολόγηση στη Φιλανδία πέρα από τον παιδαγωγικό ρόλο της κατέχει και πολιτικό ρόλο, αφού θεωρείται ότι βοηθά στη συνειδητοποίηση της ισότητας στην πρόσβαση στην εκπαίδευση (9). Το εκπαιδευτικό σύστημα στη Φιλανδία μπορεί να ειπωθεί ότι είναι έντονα αποκεντρωτικό, αφού οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για την σχολική οργάνωση, το πρόγραμμα σπουδών, την αξιολόγηση. Βέβαια, το Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό της γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής, όμως το 1999 ιδρύθηκε ένα ανεξάρτητο Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (Education Evaluation Council), το οποίο βοηθά το Υπουργείο σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης και τη δημοσίευσή τους. Οι επιδιώξεις του συμβουλίου είναι η εποπτεία της ποιότητας της εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η διαβεβαίωση ότι υιοθετείται από τα σχολεία το εθνικό πρόγραμμα σπουδών. Επίσης, στις υποχρεώσεις του συμβουλίου περιλαμβάνεται η συλλογή πληροφοριών, καθώς και η παράθεσή τους στους δασκάλους και στην κυβέρνηση προς βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι αξιολογήσεις δεν έχουν ως στόχο μόνο τα στατιστικά αποτελέσματα, αλλά και τις διαδικασίες αξιολόγησης. Επίσης, ένας από τους στόχους είναι η δημιουργία ερμηνευτικών αναλύσεων του εκπαιδευτικού συστήματος και ο εντοπισμός των μειονεκτημάτων, ούτως ώστε να διορθωθούν. Η ίδρυση του συμβουλίου αυτού είχε ως στόχο την αναδιοργάνωση της διαδικασίας αξιολόγησης, αλλά και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτησία της εξωτερικής αξιολόγησης. Δαν ί α (10) Το 2006 ιδρύθηκε ένα συμβούλιο αξιολόγησης και ποιοτικής εξέλιξης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο αξιολογεί και εποπτεύει τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την παιδαγωγική εξέλιξη, την επίδοση των μαθητών και την ενσωμάτωση των μη Δανών μαθητών στην εκπαίδευση. Κάθε χρόνο το συμβούλιο εκδίδει έκθεση προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προσπάθειές του για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Το συμβούλιο είναι ανεξάρτητο και η αρμοδιότητά του είναι να ελέγχει την ετήσια αναφορά των νομαρχιακών συμβουλίων. Επίσης, οι ποιοτικές αναφορές και τα πλάνα δράσης είναι δυο μέτρα, τα οποία θεσπίστηκαν ώστε τα νομαρχιακά συμβούλια να ελέγχουν την ποιότητα της εκπαίδευσης. Οι ποιοτικές αναφορές θεωρούνται ως εργαλεία για τη συστηματική καταγραφή και συνεργασία με πολιτικούς, νομαρχία και σχολεία σχετικά με την αξιολόγηση και την ποιοτική εξέλιξη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 7

8 Τα νομαρχιακά συμβούλια είναι υπεύθυνα για την παραγωγή ετήσιας αναφοράς, η οποία περικλείει περίληψη αξιολόγησης του συγκεκριμένου σχολείου και όλου του σχολικού συστήματος. Αν η ποιοτική αναφορά δείχνει ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά το νομαρχιακό συμβούλιο υποχρεούται να σχεδιάσει ένα πλάνο δράσης για να βελτιώσει το επίπεδο του σχολείου. Βέλ γ ι ο Στο Βέλγιο η σχολική επιθεώρηση παρέχει όργανα για αυτοαξιολόγηση των σχολείων, όμως δεν υπάρχει νομική υποχρέωση για τα σχολεία ώστε να προχωρήσουν με την πραγματοποίηση της αυτοαξιολόγησης. Η δημοσίευση των αξιολογήσεων απαγορεύεται και μόνο ιδιώτες μπορούν να ζητήσουν αντίγραφο της αξιολόγησης για προσωπική χρήση. Οι αξιολογήσεις δεν έχουν σκοπό από νομικής άποψης να χρησιμοποιούνται για επιλογή σχολείου, αλλά απευθύνονται κυρίως στους γονείς. Η επιθεώρηση στο Βέλγιο δεν αξιολογεί τους δασκάλους (11). Ολλ α ν δ ί α (12) Η Ολλανδία φαίνεται να ακολουθεί ένα ημιαποκεντρωτικό μοντέλο σχετικά με την αξιολόγηση. Τα σχολικά ιδρύματα υπάγονται νομοθετικά στη δικαιοδοσία του κράτους, αλλά σε τοπικό επίπεδο διοικούνται από σχολικά συμβούλια και διατηρούν σημαντικό βαθμό αυτονομίας σχετικά με την πρόσληψη του εκπαιδευτικού στο πρόγραμμα σπουδών και τη διαχείριση οικονομικών πόρων. Στην Ολλανδία λειτουργεί η μέθοδος της αυτοαξιολόγησης και ως συμπληρωματικό μέτρο της σχολικής επιθεώρησης. Η εσωτερική αξιολόγηση θεωρείται ένα θετικό μέτρο, αφού αποδίδει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κι έτσι βελτιώνεται η ποιότητα διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, στην Ολλανδία, το σχολείο είναι υπεύθυνο για την ποιότητα της εκπαίδευσής του, αυτό αποφασίζει τον τρόπο οργάνωσης, τις μεθόδους, τα υλικά και την παιδαγωγική, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους διεξάγεται η αξιολόγηση. Από την άλλη, η σχολική επιθεώρηση είναι αυτή που τελικά εξετάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το συμπέρασμα για την αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ολλανδίας είναι ότι τα σχολεία έχουν αποκτήσει περισσότερη αυτονομία στη διαχείριση εξόδων και λειτουργίας, αλλά εξακολουθούν να υπάγονται σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. Το Υπουργείο Παιδείας θέτει το γενικό πρόγραμμα σπουδών και τα αντικείμενα μάθησης καθώς και τη διαδικασία εξετάσεων και τα σχολεία έχουν περισσότερη αυτονομία σχετικά με τα προγράμματα σπουδών τους (13). Γενικότερα, θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι υπάρχει η τάση τα τελευταία χρόνια στην Ολλανδία, μιας σταδιακής αποκέντρωσης της εκπαίδευσης, καθώς και η απόδοση περισσότερων δικαιοδοσιών στις τοπικές αρχές. Παρόλα αυτά δεν φαίνεται να υπάρχει μια σαφής εικόνα του διαχωρισμού των δικαιοδοσιών ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και στις τοπικές αρχές, αφού το κράτος συνήθως συνεχίζει να έχει τη γενική εποπτεία και δεν παρέχει σε αυτές μια ολιστική υπευθυνότητα σχετικά με τις δράσεις τους. Σου η δ ί α Στη Σουηδία, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι γεγονός. Γενικότερα, από τη δεκαετία του 90 και μετά, ενισχύεται η αποκέντρωση της εκπαίδευσης παρέχοντας περισσότερες πρωτοβουλίες στις τοπικές αρχές. Στη Σουηδία, το πολιτικό νομικό πλαίσιο της εκπαίδευσης καθορίζεται από το κράτος, αλλά οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για τη διοίκηση και την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών και των αξιολογήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Παιδείας, η κυβέρνηση και το εθνικό συμβούλιο για την Εκπαίδευση (National Agency 8

9 for Education) θέτουν τους γενικούς οδηγούς σπουδών. Οι τοπικές αρχές αποφασίζουν πως οι συγκεκριμένοι οδηγοί σπουδών μπορούν να εφαρμοστούν με τα αντικείμενα και είναι υπεύθυνες για τη διοίκηση και τη χρηματοδότηση των σχολείων. Επίσης, είναι υπεύθυνες για τη χρήση μακροπρόθεσμων πλάνων, ώστε να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων. Με δυο λόγια, τα σχολεία είναι υπεύθυνα για την επιτυχημένη εφαρμογή των εθνικών στόχων στο πρόγραμμα σπουδών (14). Επιπρόσθετα, η εξωτερική αξιολόγηση διενεργείται από την Εθνική Υπηρεσία Εκπαίδευσης (National Agency for Education) σε συνεργασία με τους δήμους. Οι δήμοι έχουν την ευθύνη να συντάσσουν λεπτομερείς αναφορές σχετικά με το βαθμό επίτευξης των προγραμματισμένων στόχων από τα σχολεία και προτάσεις για μελλοντική βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Βέβαια, η Σουηδία δεν διαθέτει κοινό εθνικό σύστημα αυτοαξιολόγησης και εφόσον οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνες για την πορεία του εκπαιδευτικού συστήματος, οι εκπαιδευτικές πρακτικές μπορεί να διαφέρουν από δήμο σε δήμο. Οι τοπικές αρχές έχουν τη δυνατότητα επιλογής στο αν θα πραγματοποιήσουν αυτοαξιολογήσεις ή θα προτιμήσουν εξωτερικούς συνεργάτες/συμβούλους (15). Γαλ λ ί α (16) Στη Γαλλία το εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει ακόμα συγκεντρωτικό παρά τις αλλαγές που έχουν προωθηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Επί παραδείγματι, μπορεί να έχουν δοθεί δικαιοδοσίες στους διευθυντές των σχολείων σχετικά με την καθημερινή λειτουργία των σχολείων, όμως το κράτος είναι αυτό το οποίο θέτει το πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Όσον αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, ο έλεγχος πραγματοποιείται από το εθνικό κέντρο και οι επιθεωρητές αναφέρονται στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς είναι υπεύθυνοι για τη διαρκή επίβλεψη του εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι αξιοπρόσεκτο σε αυτό το σημείο, το γεγονός ότι στη Γαλλία το έργο των σχολικών επιθεωρητών περιλαμβάνει και τον έλεγχο της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Ένας επιθεωρητής αναλογεί σε 300 δασκάλους στο δημοτικό και στο γυμνάσιο ο ένας αναλογεί σε 750 δασκάλους. Βέβαια, όσον αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, οι δάσκαλοι ασκούν κριτική, αφού υποστηρίζουν ότι τελικά οι επιθεωρητές δεν καταφέρνουν να φέρουν εις πέρας το συμβουλευτικό τους έργο. Αγγλία Στην Αγγλία το εκπαιδευτικό σύστημα είναι κυρίως αποκεντρωτικό με ανεξάρτητες σχολικές επιθεωρήσεις. Υποστηρίζεται η ενίσχυση της αυτονομίας των σχολείων, καθώς και η ενίσχυση της απολογισμικότητας (accountability) των εκπαιδευτικών. Στην Αγγλία εφαρμόζεται και η εξωτερική αξιολόγηση και η εσωτερική. Η εξωτερική αξιολόγηση διενεργείται από το Office for Standards in Education (OFSTED) και εξετάζει το πρόγραμμα σπουδών, τη μαθητική επίδοση, τη διοικητική λειτουργία των σχολείων, καθώς και την επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού. (17) Η εσωτερική αξιολόγηση διενεργείται στα σχολεία όπου υπεύθυνος είναι ο διευθυντής και εξετάζεται η χρήση των μηχανισμών εσωτερικής αποτίμησης των στόχων και η συνολική απόδοση του σχολείου. Η εσωτερική αξιολόγηση φαίνεται να είναι συμπληρωματική της εξωτερικής αξιολόγησης. Ισλ α ν δ ί α (18) Το σύστημα αξιολόγησης στην Ισλανδία είναι και αυτό αποκεντρωτικό. Η ευθύνη λειτουργίας και διοίκησης ανήκει στις τοπικές αρχές. Το κράτος έχει ένα σχετικά επιθεωρησιακό ρόλο, όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών και τις εθνικές εξετάσεις. Στην Ισλανδία λειτουργεί η εξωτερική αξιολόγηση και η αυτοαξιολόγηση των σχολείων. Η εξωτερική αξιολόγηση αφορά τη διοίκηση, τη συνεργασία με άλλα σχολεία και τις σχολικές δραστηριότητες. 9

10 Από την άλλη, το κάθε σχολείο διαμορφώνει τους δικούς του μηχανισμούς αξιολόγησης ανάλογα με τις συνθήκες. Σε αυτή την αξιολόγηση συμμετέχουν γονείς, μαθητές, δάσκαλοι, διοικητικό προσωπικό υπό την αιγίδα του διευθυντή, ενώ συχνά συστήνεται εξωσχολική ομάδα εμπειρογνωμόνων που αναλαμβάνει την κατάρτιση γενικού πλάνου διεξαγωγής της αξιολόγησης και καθοδήγησης των εμπλεκομένων φορέων. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων δημοσιεύονται και στο κοινό και στο Κοινοβούλιο. Η χρήση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων είναι ένα σημαντικό κομμάτι που αφορά την γενικότερη αξιολόγηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι πληροφορίες, τις οποίες παρέχουν οι μέθοδοι αξιολόγησης, αντιμετωπίζονται ή θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εργαλεία για την αναβάθμιση του παιδαγωγικού συστήματος και των δραστηριοτήτων του. Μέσω των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες και τα μειονεκτήματα του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος ή/και του σχολικού ιδρύματος. Επίσης, τα αποτελέσματα μπορούν να δώσουν ώθηση και κίνητρο στους δασκάλους και στα σχολεία συνολικά, ώστε να εξελιχθούν και να βελτιωθούν σε βάθος χρόνου. Ένα θετικό αποτέλεσμα των αξιολογήσεων μπορεί να είναι η επίτευξη μιας ευγενούς άμιλλας ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες με στόχο την καλύτερη κατανομή των πόρων. Επίσης, μέσω των αξιολογήσεων ενισχύεται και η δυνατότητα επιλογής σχολείου από τους γονείς, καθώς προσελκύεται η χρηματοδότηση. Οι στόχοι που μπορούν να τεθούν με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων συνδέονται με τον τρόπο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων των σχολείων. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων αποτελεί πρακτική πολλών χωρών, αλλά διαφέρει ο τρόπος δημοσίευσης τους από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, η Αγγλία και η Γαλλία κάνουν προσπάθειες ώστε οι αξιολογήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο προσιτές στο κοινό, για να πιέζονται τα σχολεία και να στοχεύουν στη βελτίωση τους. Το σημαντικό σχετικά με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων είναι να υπάρξει ένα γενικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα εξελίσσονται οι κατάλληλοι μηχανισμοί, ώστε να παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες στα σχολεία για να βελτιώνονται Απ ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ ω ν α ξ ι ο λ ο- γ ή σ ε ω ν κα ι η χρ ή σ η το υ ς 6. Η π ε ρ ί π τ ω σ η τη ς Ελ λ ά δ α ς Στην περίπτωση της Ελλάδας, η αξιολόγηση μέχρι σήμερα δεν είχε μια σταθερή και οργανωμένη διαδικασία. Στο παρελθόν, λειτουργούσε ο θεσμός του επιθεωρητή μέσω της σχολικής επιθεώρησης. Επειδή, η θέση και οι αρμοδιότητες του επιθεωρητή (διοικητικές και πειθαρχικές) δημιούργησαν ένα είδος πελατειακών σχέσεων στο χώρο των εκπαιδευτικών, αντικαταστάθηκε από τον σχολικό σύμβουλο, ο ρόλος του οποίου, επίσης, αμφισβητήθηκε. Η αμφιλεγόμενη επαγγελματική κατάρτιση των σχολικών συμβούλων, ο μικρός αριθμός τους, αλλά και η έντονη κυβερνητική χροιά που είχαν ήταν οι πιο σημαντικές κριτικές και αντιρρήσεις ως προς τη λειτουργικότητα της θέσης του σχολικού συμβούλου στην αξιολόγηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (19). Λειτουργεί, βέβαια, μέχρι σήμερα η σχολική επιθεώρηση, η οποία πραγματοποιείται ετήσια με τη συνεργασία των σχολικών διευθυντών και των δασκάλων, αξιολογώντας έτσι τους δασκάλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία δεν προβλέπονταν η δημοσίευση των αποτελεσμάτων (20). Πρόσφατα, ψηφίστηκε ένας νέος νόμος (21) για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος εισαγάγει μια νέα διαδικασία αξιολόγησης. Στην πραγματικότητα, εισάγεται στο εκπαιδευτικό σύστημα η μέθοδος της εσωτερικής αξιολόγησης, της αυτοαξιολόγησης, η οποία έρχεται να συμπληρώσει

11 τη σχολική επιθεώρηση. Η κάθε σχολική μονάδα με επικεφαλής το Διευθυντή του σχολείου, αλλά και την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των σχολικών συμβούλων, καλείται να συντάξει κατάρτιση προγράμματος δράσης για το επόμενο σχολικό έτος και μια έκθεση αξιολόγησης αυτού, στο τέλος κάθε Σεπτεμβρίου. Στην έκθεση αξιολόγησης προβλέπεται η αξιολόγηση της απόδοσης της σχολικής μονάδας, η διαπίστωση επίτευξης των προβλεπόμενων στόχων, η εκτίμηση των αδυναμιών και η κατάθεση προτάσεων για βελτίωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προβλέπεται, σύμφωνα με το νέο νόμο, ότι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα αναρτώνται στο διαδίκτυο. Η θέσπιση της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης έχει ως στόχο την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και την ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων (γονείς, δάσκαλοι) στη διαδικασία αναβάθμισης του παιδαγωγικού συστήματος. Η εσωτερική αξιολόγηση έχει ως στόχο των εντοπισμό των προβλημάτων και μειονεκτημάτων του κάθε σχολικού ιδρύματος χωριστά, ώστε να μπορέσει με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης να προβεί σε αλλαγές και στη βελτίωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 7. Συ μ π ε ρ ά σ μ α τ α Από το παραπάνω κείμενο, φαίνεται ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνει έντονες αποκεντρωτικές τάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προώθηση της αυτονομίας στα σχολεία σχετικά με την οργάνωση, αλλά και με το παιδαγωγικό κομμάτι, είναι μια δημοφιλής πρακτική ευθέως συνδεδεμένη με τη διαδικασία της αξιολόγησης. Επίσης, διαφαίνεται η τάση της ολοένα και πιο έντονης συμμετοχής των γονέων στη διαδικασία αξιολόγησης, ιδιαίτερα μέσω της συστηματικής ενημέρωσής τους για το προφίλ των σχολείων, αλλά και μέσω της ενεργής συμμετοχής τους στην αξιολόγηση. Εκτός από τους γονείς, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της αξιολόγησης λαμβάνεται ως θετική, εφόσον δίδονται κίνητρα για να βελτιώσουν το διδακτικό τους έργο. Επιπλέον, μέσω της εσωτερικής αξιολόγησης παραμερίζεται ο τιμωρητικός ρόλος της επιθεώρησης (η οποία ωστόσο λειτουργεί ως συστατικό στοιχείο της διαδικασίας της αξιολόγησης σε πολλές χώρες), αφού πρόκειται για μια εσωτερική διαδικασία που επιτρέπει την αξιολόγηση εντός του σχολείου θέτοντας ως προτεραιότητα τον εντοπισμό των μειονεκτημάτων της εκπαίδευσης και της διόρθωσης αυτών. Συγχρόνως, διεθνώς προωθούνται και πλατφόρμες αξιολόγησης σε ειδικά πεδία. Εδώ αξίζει να αναφερθούν τα εξής: Μέτρηση και αξιολόγηση της δημιουργικότητας (creativity) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με έμφαση στους τρεις άξονες κυριότητα/πεδίο/άτομα (22). Ως θετικό μέτρο αποτυπώνεται η τάση υιοθέτησης συστημάτων αξιολόγησης, μη κρατικά κατευθυνόμενων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως επί το πλείστον, φαίνεται ότι η εμπλοκή του κράτους αρκείται στη θέσπιση ενός γενικού πλαισίου κατάρτισης εθνικών εκπαιδευτικών στόχων, έτσι ώστε η αξιολόγηση να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη και να μην επηρεάζεται από τον εκάστοτε κομματικό μηχανισμό της εξουσίας. Επιπλέον, η εσωτερική αξιολόγηση ή αλλιώς η αυτοαξιολόγηση φαίνεται να ενισχύεται ως μέθοδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να θεωρείται ως θετικό μέτρο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Κλείνοντας, αξίζει να ανακινηθεί το όλο και πιο ηχηρό ζήτημα της αξιολόγησης των βασικών ικανοτήτων (key competences). Δεδομένου ότι οι βασικές ικανότητες αποτελούν, με βάση την κοινή απόφαση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου-Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο του 2006, το ενιαίο πλαίσιο εκπαίδευσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ανάπτυξή τους έχει τεθεί ως βασική προτεραιότητα στα πλαίσια του EU 2020 ανάμεσα στις πρακτικές αξιολόγησης των βασικών ικανοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. (23) 11

12 8. Πί ν α κ ε ς Πίνακας 1 Η κατάσταση της εκπαίδευσης ( 70 και 80) Η κατάσταση της εκπαίδευσης ( 90 και 00) Συγκεντρωτικό σύστημα αποφάσεων Αποκέντρωση αποφάσεων Συγκεντρωτικό πρόγραμμα σπουδών Αυτονομία διοίκησης Μακροπρόθεσμα σχέδια Σχολικό Πρόγραμμα σπουδών Χρηματοδότηση βασισμένη στα έξοδα Σαφή σχολικά προφίλ Εξωτερική αξιολόγηση: σχολική επιθεώρηση Αυτοοργάνωση και αυτοδιοίκηση Αυτοαξιολόγηση και αυτονομία Χρηματοδότηση με βάση την απόδοση Πίνακας 2 ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (24) Διαθεσιμότητα των σχολικών αξιολογήσεων και αποδοτικότητα των πληροφοριών Διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων στη σχολική κοινότητα ή στο ευρύ κοινό Διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων (πχ γονείς) Η χρήση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων από τις διοικήσεις Διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στους γονείς για επιλογή σχολείου Για παροχή οικονομικών βραβείων στο σχολείο Για ενεργοποίηση προτάσεων με σκοπό τη βελτίωση του σχολείου Δανία * * * * Αγγλία * * * * Γαλλία * * α α * Ολλανδία * * * μ Ελλάδα * Ισλανδία * * α * Φιλανδία α α α α α Σουηδία * * * * Βέλγιο * * * * * 12

13 Πίνακας 3 Αξιολόγηση των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2005) (25) Πληροφορίες σχολείων Κριτήρια για σχολεία προς επιθεώρηση Κριτήρια για σχολεία με συχνή αυτοαξιολόγηση Σχέδιο οργάνωσης Ύπαρξη εθνικού/ τοπικού σχολείου επιθεώρησης Δανία * * Αγγλία * * * * Γαλλία * * * * Ελλάδα * * * * Φιλανδία * Ολλανδία * * * * Σουηδία * * * * Βέλγιο * * Ισλανδία * * * *: λειτουργεί στη χώρα μ: δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά Κεντρική διοίκηση αναλαμβάνει σχολική αξιολόγηση Πίνακας 4 (26) Ποια είναι τα πεδία με τις μεγαλύτερες ανάγκες ανάπτυξης; Επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών! C! (!! '!! &!! %!! $!! #!! "!!!! )*+,-./ Teaching 0!12*,. special 3*+4/./05 learning +3! /**61! 1786*/7 needs students 1! 9:)5 ICT 7*+,-./0! teaching 1;.33 skills 1! Student <786*/ 6.1,.23./*5 discipline 7! +/6! =*-+>.?4! and behavior problems 1! 9/1748,7.?/ Instructional <8=A*,75 Subject +3!24+,7.,* practices B.*36! field 1! "#$%&!'()*'+'! "#$%&!#,-.(/-! "#$%&!'*0*'+'! Student <786*/,?8/1*3./ counseling 7! 0! :?/7*/75 Content and +/6! performance *! standards 17+/ ! Student <786*/ assessment 7! /7! practices 24+,7.,* 1! )*+,-./05./5 Teaching a Classroom :3+114?? School <,-?? multicultural management 3! +3! setting 1*77./ /7! /7! and +/ administration 0! /! 6! Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αξιολογήσουν σε μια τετραβάθμια κλίμακα τις ίδιες τις ανάγκες τους. Στις διαστάσεις του έργου των εκπαιδευτικών, που φαίνεται να προτεραιοποιούνται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σημαντικό ρόλο έχει η επιμόρφωση τους σε (καλές) «πρακτικές αξιολόγησης μαθητών». 13

14 Υπο σ η μ ε ι ω σ ε ι σ/βιβλιογραφια Η επιλογή των ευρωπαϊκών κρατών που μελετήθηκαν ήταν τυχαία και βασίστηκε κυρίως στην ποσότητα των πληροφοριών που ήταν διαθέσιμες, με εξαίρεση την Φιλανδία, η οποία επιλέχτηκε εξ αρχής διότι αποτελεί πρότυπο αναφορικά με το εκπαιδευτικό της σύστημα, αλλά και σχετικά με τη μέθοδο της αξιολόγησης. 2. Cabriela Ossenbach, Pierre Laderriere, «Evaluation of primary and secondary teaching institutions. The question of institutions autonomy and quality control», βλέπε επίσης: (22/06/2010). 3. Claudia Neves, «International organizations and the evaluation of education systems: a critical comparative analysis.», 2008, European Journal of vocational training, no «How do education systems monitor school performance?» in Education at a Glance, OECD indicators, Βλ. European Commission/ Cluster on Key Competences (2010), Draft Background Paper for the Belgian Presidency meeting for Directors-General for school education, Assessment of Key Competemces. Brussels: DG EAC. 6. Βλέπε τον σχετικό πίνακα που παρατίθεται στην ετήσια έκθεση SGIB 2010,Chapter II, section 1, schools, σελ «The Finish Educational system and Pisa», 2009, Helsinki University Press, Γιώργος Ψαχαρόπουλος, «Συστήματα Αξιολόγησης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη», 2003, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, Developing National Evaluation of Education in Finland, Council for educational Evaluation, (22/06/2010). 8. Βλέπε αναλυτικότερα πίνακας 1, The Finnish Educational System and Pisa, 2009, Helsinki University press. 9. Βλέπε υπ «Review of national policies on education.» Follow up the report prepared by the Danish Ministry of Education, April 2008, επίσης βλέπε: (22/06/2010) 11. Education at a Glance, OECD indicators, «What makes school systems perform? Seeing school systems through the prism of Pisa», 2004, OECD. 13. Βλέπε υπ Γιώργος Ψαχαρόπουλος, «Συστήματα Αξιολόγησης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη», 2003, Παιδαγωγική Επιθεώρηση,. 15. Βλέπε υπ How education system s and student s assessments are organized in France, Ministry of Education,http://eduscol.education.fr/cid47868/evaluation-a-l-ecole-primaire.html, (22/06/2010). 17. Βλέπε υπ Βλέπε υπ Βλέπε υπ Βλέπε υπ.16.

15 21. Σχέδιο νόμου με τίτλο: «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού- καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», 2010, Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας 22. SGIB Measuring Creativity, Document: 8B 2, pg 1, May European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Lifelong Learning: policies and programme, School education; Comenius, Assessment Handbook, Draft 4/6, June Education at a Glance, OECD indicators, 2007, Annex 3, Sources, Methods and technical notes, Chapter D: the learning environment and organization of schools, in Education at a Glance, Βλέπε υπ SGIB, Chapter II, section 1, schools, σελ. 7. Οι απόψεις των συγγραφέων που αναπτύσσονται στα Kείμενα Δημόσιας Πολιτικής είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν απαραίτητα το ΙΣΤΑΜΕ Ανδρέας Παπανδρέου. 15

16 Η ταυτότητα του ΙΣΤΑΜΕ Α. Παπανδρέου Tο Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών (ΙΣΤΑΜΕ) Α. Παπανδρέου είναι το ινστιτούτο ερευνών δημόσιας πολιτικής του ΠαΣοΚ. Λειτουργεί ως ένα κέντρο σύγχρονου πολιτικού προβληματισμού, πολιτικής αναζήτησης και επιστημονικής έρευνας στο χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Το έργο και η δραστηριότητά του απευθύνεται στα πολιτικά στελέχη του ΠαΣοΚ και των άλλων κομμάτων, τη δημόσια διοίκηση, τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις διάφορες εκφάνσεις της κοινωνίας των πολιτών καθώς και το ευρύ κοινό. Αποσκοπεί στη συστηματική μελέτη της ελληνικής κοινωνίας και άλλων ανεπτυγμένων κοινωνιών, καθώς και στην ανάλυση όψεων και διαστάσεων του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας σφαίρας. Η ταυτότητα της Συγγραφέως Η Νάντια Σαμαρά γεννήθηκε στο Βόλο. Αποφοίτησε το 2004 από το τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Sabanci της Κωνσταντινούπολης και αποφοίτησε από το τμήμα Ιστορίας το 2007 με άριστα. Ειδικεύτηκε σε θέματα εθνικισμού και εκπαίδευσης. Επαγγελματικά, από το Μάρτιο του 2008 εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΙΣΤΑΜΕ «Ανδρέας Παπανδρέου» σε θέματα πολιτισμού, μειονοτικής πολιτικής, ζητήματα εθνικής ταυτότητας/ελληνικότητας και εκπαίδευσης. Γνωρίζει αγγλικά, τουρκικά. ΙΣΤΑΜΕ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ακαδημίας 4, 10671, Αθήνα Τηλ Fax: ISSN

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1 Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία Εργαστήριο 1 31/10/2015 Δρ Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@cytanet.com.cy) Συνέδριο ΚΟΕΔ, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία Δομή Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

απάνες για την παιδεία

απάνες για την παιδεία Εκπαίδευση απάνες για την παιδεία Χώρα απάνη ανά µαθητή πρωτ. εκπ. (2004 ισοδύναµα δολάρια) απάνη ανά σπουδαστή δευτ. εκπ. (2004 ισοδύναµα δολάρια) Ελλάδα $4.595 $5.593 Η.Π.Α. $8.805 $22.476 Ην. Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com 1 Δομή της παρουσίασης Κατανεμημένη ηγεσία: 1. Έννοια και σημασία 2. Έρευνες σε διάφορες χώρες 3. Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Κριτήρια και δείκτες ποιότητας 6 (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε.

Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Αιτία Ανομοιογένεια μαθητικού πληθυσμού. Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Αφορμή Προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το Peer Review for EQAVET ως εργαλείο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Facilitating a European Quality Assurance through Peer Review for VET Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Σκοπός, στόχοι, φορείς, αντικείμενα, κριτήρια, μέσα, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020 Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων Ενίσχυση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σημερινή Ολομέλεια. συζητούμε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σημερινή Ολομέλεια. συζητούμε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σημερινή Ολομέλεια συζητούμε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τίτλο «Αρχή Διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικής διαδικασίας Εντοπισμός μαθησιακών ελλείψεων Στασιμότητα μαθητών Επανάληψη τάξης Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά του επαγγελματία εκπαιδευτικού Σαλτερής Νίκος Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. 70) Νομαρχίας Πειραιά Αξιολόγηση του διδακτικού έργου και του μαθητή: πρακτική προσέγγιση από την μεριά

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή της παρουσίασης

Δομή της παρουσίασης Δομή της παρουσίασης 1. Παραδοχές και Πραγματικότητες 2. Επαγγελματική Μάθηση: βασικά χαρακτηριστικά 3. Ενδεικτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής 2015 2016 4. Συμπεράσματα Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα 1 Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα Δρ. Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Α' Δημοτικό Σχολείο Γερίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #8: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Κριτική αποτίμηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Κριτική αποτίμηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Κριτική αποτίμηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο ελληνικό δημοτικό σχολείο Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Greek Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Μια µατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ζ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΙΜ. ΜΠΑΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή 2. Οργάνωση της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Αγγλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου Δρ Ανδρέας Θεοδωρίδης & Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010-2011 Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και των προτάσεων του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας

Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 Εξελίξεις στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας Η έκθεση Αριθμοί-Κλειδιά της Εκπαίδευσης 2012 είναι μια εμβληματική έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης BETTER FUTURE «Boardrooms in Greece What are the practices» 6 Νοεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Μια σύντομη μελέτη της κατάστασης στη Σουηδία LIFELONG LEARNING PROGRAMME, INNOVATIONS TRANSFER AGREEMENT DE/10/LLP-LdV/TOI/147367/ 2010-1-DE2-LEO05-05359

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03

Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 Ζητήματα Οργάνωσης, Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 8/11/2014, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Α Αθήνας Η σημερινή πραγματικότητα Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα