ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θέση : Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Διεύθυνση : Πάντειον Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ Τηλέφωνο - φαξ : E-mai l : 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ α. Πανεπιστήμιο Αθηνών : Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (1973) β. Ετήσια ή ολιγόμηνα εκπαιδευτικά προγράμματα σε Πανεπιστήμιο Lund, Pierce College, Didacta Institute ( ). γ. Πανεπιστήμιο Wales : Πτυχίο Master στις Οικονομικές Επιστήμες. Θέμα διπλωματικής εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Οικονομικής (1976). δ. Πανεπιστήμιο Wales : Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά με ειδίκευση στη Δημόσια Οικονομική (1978). 3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Σε αναστολή καθηκόντων τα έτη , λόγω ανάληψης καθηκόντων Πρέσβη στον ΟΟΣΑ. 3.1 Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο University College of North Wales Πάντειο Πανεπιστήμιο Θέση : Tutor Μάθημα διδασκαλίας : Οικονομική Θεωρία Θέση : Καθηγητής Μαθήματα διδασκαλίας : Δημόσια Οικονομική : Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική Ι Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική ΙΙ 1

2 Ελληνικό Δημοσιονομικό Σύστημα Ειδικά Θέματα Φορολογικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Θέση : Επισκέπτης Καθηγητής Μάθημα διδασκαλίας : Δημόσια Οικονομική Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Θέση : Καθηγητής Μάθημα διδασκαλίας : Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική 3.2 Μεταπτυχιακή διδασκαλία Πάντειο Πανεπιστήμιο Θέση : Καθηγητής. Μάθημα διδασκαλίας : Δημοσιονομική Πολιτική και Δημοσιονομική Αποκέντρωση 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Έχω διατελέσει : Πρέσβης εκ προσωπικοτήτων στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Διαιτητής στο Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησιών του Λονδίνου (LCIA) Εκπρόσωπος Ελλάδας σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εconomic Policy Committee, Budgetary Committee, Fiscal Policy Committee) Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Δημοσιονομικών Υποθέσεων (Fiscal Affairs Committee) του Ο.Ο.Σ.Α. και σε ομάδες εργασίας αυτής. Εκπρόσωπος Ελλάδας σε επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης Αντιπρόεδρος και μέλος Δ.Σ. του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) (Υπ. Εθνικής Οικονομίας 8941/Δ10Ε234, 17/3/1998 και 13436/Δ110Ε 176, ) Μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) (Υπ. Εθνικής Οικονομίας 20980/Δ10Ε/616, 23 Μαΐου 1994) Πρόεδρος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) 2

3 Πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Τ.Ε.Κ.) (Υπ. Ανάπτυξης, Τ/3869/ ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) (ΦΕΚ 534, 20/6/1995) Μέλος του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) Μέλος του Δ.Σ. του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Πρόεδρος/Συντονιστής Επιτροπών του Δημοσίου, όπως : 1. Επιτροπή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Υπ. Οικονομικών, Δ.1911/200, 17 Μάη 1983). 2. Ομάδα Εργασίας για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας των χρηματικών ροών του γεωργικού τομέα, (Υπ. Γεωργίας, 2877/21 Μαΐου 1987). 3. Επιτροπή για την αντικειμενικοποίηση φορολογίας εισοδήματος όσων ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ((Υπ. Οικονομικών, /110/0006Α, 27 Ιανουαρίου 1994). 4. Ομάδα εργασίας για τη μελέτη, συγκέντρωση, καταγραφή αξιολόγηση των διατάξεων περί φόρων υπέρ τρίτων και έρευνα σκοπιμότητας διατήρησης ή μη αυτών (Υπ. Οικονομικών, /1624/Α0006, 23 Σεπτεμβρίου 1997). 5. Ομάδα Εργασίας για τη φορολογία περιουσίας (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, /197/Α0006, 19 Φεβρουαρίου 2001). 6. Ομάδα Εργασίας για τους λοιπούς φόρους (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, /197/Α0006, 19 Φεβρουαρίου 2001). 7. Ειδική Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη και επεξεργασία ενός σύνθετου δείκτη επιβολής του φόρου επιτηδεύματος υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, /462/Α0006, 11 Απριλίου 2003). 8. Ομάδα Εργασίας για θέματα Φόρων υπέρ Τρίτων, Ειδικών Φόρων κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών /543/Α006, 17 Ιουνίου 2004). 9. Ομάδα Εργασίας για θέματα εξυπηρέτησης και πληροφόρησης φορολογουμένων (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, /543/Α006, 17 Ιουνίου 2004). 3

4 10. Ομάδα Εργασίας για θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και Νομικών Προσώπων (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών /543/Α006, 17 Ιουνίου 2004). 11. Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή για τη μελέτη του φορολογικού συστήματος (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, /402/Α006, 6 Μαΐου 2004). 12. Ομάδα Εργασίας για τη μελέτη του όλου συστήματος διενέργειας φορολογικών ελέγχων και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωσή του (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, /857/Α0001, 1 Σεπτεμβρίου 2004). 13. Διαρκής Επιτροπή για τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες των επιχειρήσεων, (Ν3296/ΦΕΚ Α. τ. 253/ ) 14. Επιτροπή για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για τη φορολογία του εισοδήματος (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, /1056/Α0006, 30 Οκτωβρίου 2006). Μέλος Επιτροπών του Δημοσίου : 1. Επιτροπή Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Υπ. Οικονομικών, Δ.1911/200, 17 Μάη 1983). 2. Επιτροπή για την αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας( Υπ. Οικονομικών, Δ.2590/272, 17 Μαΐου 1986). 3. Επιτροπή Ανασχεδιασμού Προγράμματος Σπουδών. Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, 1297/ ) 4. Συντονιστική Επιτροπή Ομάδων Εργασίας για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, /197/Α0006, 19 Φεβρουαρίου 2001). 5. Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου για την αναμόρφωση του Ελληνικού Φορολογικού Συστήματος (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, /705/Α0006, 22 Απριλίου 2002). 6. Επιτροπή για τη σύνταξη Νομοσχεδίου για την Αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών /403/Α006, 6 Μαΐου 2004). 7. Επιτροπή για τη μελέτη και υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της φορολογίας κεφαλαίου (Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, /207/Α0006, 22 Φεβρουαρίου 2005). 4

5 Ερευνητής στο Institute of Economic Research, University College of North Wales. Ερευνητής στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος. Διευθυντής και μέλος Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ). Εξεταστής του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων και καθηγητής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου Κρίσης των ερευνητών του ΚΕΠΕ (ΚΕΠΕ, 612/156, 16 Ιουνίου 2000). Αξιολογητής προτάσεων ερευνών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Σύμβουλος Υπουργών Οικονομικών Σύμβουλος επί δημοσιονομικών θεμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), του Δημάρχου Αθηναίων, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ), κλπ. Σύμβουλος/ερευνητής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Πρόεδρος ή μέλος επιστημονικών επιτροπών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 5.1 Διατριβή/ PhD Thesis 1. Εconomic stabilization policies : The management of aggregate demand, Διατριβή για την απόκτηση διπλώματος M.Sc. (1976), University of Wales. 2. Taxation for economic stabilization in southern Europe, Διατριβή για την απόκτηση διπλώματος Rh.D. (1978), University of Wales. 5.2 Βιβλία 5

6 1. Φορολογική Αποκέντρωση: Το φορολογικό σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα, Οι κρατικές επιχορηγήσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα, Θέματα δημοσιονομικής αποκέντρωσης (επιμ.), Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα, Η φορολογία των ακινήτων ως μέσο χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα Θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης (επιμ.), Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα Τα δημόσια οικονομικά στην Ελλάδα (επιμ.), Εκδόσεις Σμπίλια, Αθήνα Δημοσιονομική Αποκέντρωση: Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα Προϋπολογισμός δημοσίων φορέων και οργανισμών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Παραοικονομία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, Ι.Ο.Β.Ε., Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα Θεωρία των Φόρων και Φορολογική Πολιτική, Εκδόσεις Κριτική, Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές : 1. An economic Model for fiscal policy, Spoudai, 1979, pp Taxing the agricultural sector in developing countries, Spoudai, 1980, pp The anti-inflationary effectiveness of the corporate income tax, Spoudai, 1981, pp The income elasticity of the personal income tax in Greece, Spoudai, 1981, pp Τοπική αυτοδιοίκηση και οικονομική ανάπτυξη: Δυνατότητες και περιορισμοί, Σπουδαί, 1982, σελ Η προοδευτικότητα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων: ,«Σπουδαί, 1982, σελ Μερικές οικονομικές επιπτώσεις της Κοινωνικής Ασφάλισης,«Σπουδαί, 1983, σελ

7 8. How economic instabilities arise in Southern Europe and prospects for the future, Spoudai, 1983, pp Μέθοδοι εκτιμήσεως της αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής, Σπουδαί, 1984, σελ Η φορολογία των ασταθών εισοδημάτων, Σπουδαί, 1987, σελ Η θεωρία και η πολιτική των φορολογικών κινήτρων, ΤΟΠΟΣ 1/90, σελ Μελέτες και άρθρα σε συλλογικούς τόμους : 1. Τοπική αυτοδιοίκηση και οικονομική ανάπτυξη: Δυνατότητες και περιορισμοί, στο «Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελλάδος», Τόμος ΙΙΙ, Τ.Ε.Ε., 1981, σελ Αναδημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Σπουδαί», 1982, Τόμος ΛΒ, Ν ο 1, σελ Τα οικονομικά των ΟΤΑ, Τεχνικά Χρονικά, 1-3/85, σελ Μέθοδοι εκτιμήσεως της αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής, στον τιμητικό τόμο του καθηγητή Α. Δαμασκηνίδη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 1982, σελ Αναδημοσιεύθηκε με νεότερα στοιχεία στο περιοδικό «Σπουδαί», 1984, Τόμος ΛΔ, Ν ο 3-4, σελ Το φορολογικό σύστημα σαν μέσο άσκησης κοινωνικής πολιτικής: η έννοια των φορολογικών δαπανών, στον τιμητικό τόμο «Μνήμη Σάκη Καράγιωργα», Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 1988, σελ Ο δανεισμός ως μέσο χρηματοδότησης των δαπανών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο Ν. Τάτσος (επιμ.) «Θέματα Δημοσιονομικής Αποκέντρωσης», Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης», 1988, σελ The choice between different sources of finance, in J. Owens and G. Panella (Eds), Local government: An international perspective, North Holland, 1991, p.p Η χρηματοδότηση των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στο Ν. Τάτσος (επιμ.), «Τα δημόσια οικονομικά στην Ελλάδα», εκδόσεις Σμπίλια, 1991, σελ Η πολιτική των φορολογικών κινήτρων, στο Ν. Τάτσος (επιμ.), «Τα δημόσια οικονομικά στην Ελλάδα», εκδόσεις Σμπίλια, 1991, Taxation and financing structure of the elderly persons income on the European Economic Community, European Commission (DG XXI), Υπεύθυνος για το κεφάλαιο που αφορά την Ελλάδα. 7

8 10. Η χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής, στο Π. Γετίμης και Δ. Γράβαρης (επιμ.), «Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα», Εκδόσεις Θεμέλιο, 1993, σελ «Το μέγεθος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης : Μερικές οικονομικές διαστάσεις», Τετράδια Αυτοδιοίκησης, Επιστημονική Επιθεώρηση ΚΕΔΚΕ, 1/ «Φορολογική αποκέντρωση : Τάσεις, προβλήματα, προοπτικές», Τετράδια Αυτοδιοίκησης, Επιστημονική Επιθεώρηση ΚΕΔΚΕ, 1/ «Η χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης : Άξονες πολιτικής», Δημοσίευση πρακτικών διημερίδας της Εταιρείας Πολιτικού Προβληματισμού «Νίκος Πουλαντζάς» που πραγματοποιήθηκε στις Μαρτίου 1999, Αθήνα 2001, σελ Η χρηματοδότηση της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, στο «Μητροπολιτική διακυβέρνηση: Διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα», επιμέλεια Π. Γετίμη και Γ. Καυκαλά, Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα 2003, σελ Η δημοσιονομική κρίση της Αυτοδιοίκησης, στο «Αυτοδιοίκηση και κράτος στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης», επιμέλεια Αντ. Μακρυδημήτρης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2003, σελ Συμμετοχή σε ειδικές εκδόσεις: 1. Local public finance in Greece, Research Paper, Institute of European Finance, Les collectivités locales dans l Europe des douze. Une puissance économique et financiere?: Grece, Revenue Francaise d Administration Publique, No 60, 1991, pp Econometric modeling as an aid for re-organization policies: developing a new system for the allocation of government grants to the Greek Local Authorities, Warwick Business School, Research Bureau, Working Paper Series, No 86, Αξιολόγηση φορολογικών δαπανών, ΚΕΠΕ Τhe EU tax policy :A growth perspective in time of economic crisis, (Guest Editor), Frontiers in Finance and Economics (forthcoming). 8

9 5.6 Εισηγήσεις σε συνέδρια/ημερίδες 1. «Τοπική Αυτοδιοίκηση και οικονομική ανάπτυξη : Δυνατότητες και περιορισμοί». Εισήγηση στο «Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελλάδος», Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Μαΐου, Δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου, Τόμος ΙΙΙ, σελ «Τα οικονομικά των ΟΤA», Εισήγηση στην ημερίδα «Ο νέος κώδικας για την Αυτοδιοίκηση», Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 20 Νοεμβρίου Δημοσίευση στα Τεχνικά Χρονικά, Μάρτιος 1985, σελ nd Congress of the International Institute of Public Finance, Athens, August 25-29, (Discussant των μελετών που παρουσίασαν οι καθηγητές Bernardi, Plasschaert, Prodromidis). 4. O.E.C.D. / E.E.T.A.A., Διεθνές συνέδριο για τα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη Δημοτική Πίστη, Αθήνα Μαΐου 1988, (Πρόεδρος συνεδρίου στις 23 Μαΐου και παρουσίαση συμπερασμάτων στις 25 Μαΐου.). 5. O.E.C.D. / E.E.T.A.A., Διεθνές συνέδριο με θέμα: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο κατώφλι της δεκαετίας του 1990: Νέες τάσεις και στρατηγικές», Αθήνα, 5-10 Δεκεμβρίου, (Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου). 6. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΑΣΠΕ. Συνάντηση Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας με θέμα: «Σύγχρονες τάσεις στην Περιφερειακή Ανάπτυξη», Αθήνα Απριλίου University of Pavia/OECD. Conference on Local Government Finance, Pavia, May, Εισήγηση με θέμα «The choice between different sources of finance. 8. XXXIIth International Conference of the Applied Econometrics Association, Econometrics of Europe 2000, Brussels 4-5 December, Εισήγηση με θέμα «Econometric modeling as an aid for re-organization policies: developing a new system for the allocation of government grants to the Greek Local Authorities». Δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου, σελ Γενική Διεύθυνση ΧVΙ Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, HEL.A.D.A., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Ε.Ε.Τ.Α.Α., Συνέδριο για την τοπική ανάπτυξη, 12 Φεβρουαρίου Η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση : Θεωρία, διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα, εισήγηση σε ημερίδα του Τεχνικού 9

10 Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας», 17 Φεβρουαρίου Η φορολογία των ακινήτων στην Ελλάδα : Ζητήματα θεωρίας και πολιτικής και συγκρίσεις με τη διεθνή εμπειρία, εισήγηση σε ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα «Φορολογικές επιβαρύνσεις και κόστος της χρηματοδότησης των οικοδομών και των κατοικιών στην Ελλάδα», 15 Ιουνίου Δημοσιονομική αποκέντρωση και οι νέοι θεσμοί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εισήγηση σε ημερίδα του σωματείου «Φίλοι του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα» με θέμα «Η Ευρώπη των περιφερειών και η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση», Πάντειο Πανεπιστήμιο, 23 Μαΐου Τοπική Αυτοδιοίκηση και πιστωτικό σύστημα : Δημοσιονομική θεωρία, διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα, εισήγηση σε ημερίδα της ΚΕΔΚΕ και της Εμπορικής Τράπεζας με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και πιστωτικό σύστημα Προοπτικές ανάπτυξης και συνεργασίας», Αθήνα, 21 Ιουνίου Τα οικονομικά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης : Άξονες πολιτικής, Εισήγηση στην ημερίδα της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος και της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, Αθήνα με θέμα «Η αποκέντρωση στην Ελλάδα και στην Γαλλία. Ο ρόλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», Αθήνα, 6 Ιουνίου Το άριστο μέγεθος των ΟΤΑ - Οικονομικές διαστάσεις, Εισήγηση στην ημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα «Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ και Ανάπτυξη», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 20 Οκτωβρίου «Η χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης : Άξονες πολιτικής», εισήγηση σε διημερίδα της Εταιρείας Πολιτικού Προβληματισμού «Νίκος Πουλαντζάς», Αθήνα, Μαρτίου Η μεταρρύθμιση στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό & η αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς. Εισήγηση σε ομώνυμη ημερίδα, 16 Δεκεμβρίου Φόροι, τέλη, δικαιώματα Οικονομική εξουσία των ΟΤΑ, Εισήγηση στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου Ο οικονομικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα : Άξονες πολιτικής, Εισήγηση στην ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης με θέμα «Δημοτικές και Νομαρχιακές Εκλογές 1998», Πάντειο Πανεπιστήμιο, 17 Δεκεμβρίου, Αθήνα,

11 20. Φορολογική μεταρρύθμιση : φορολογική αποκέντρωση και τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης, Εισήγηση στο συνέδριο Εταιρείας Πολιτικού Προβληματισμού «Νίκος Πουλαντζάς», Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Μαρτίου Έκτακτο Συνέδριο ΚΕΔΚΕ με θέμα «Οικονομική Αυτοδυναμία για τον άνθρωπο, για την ανάπτυξη, για την Ελλάδα», 4-6 Μαΐου Η προβληματική της χρηματοδότησης της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα του Υπουργειου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα «Μητροπολιτική Διακυβέρνηση», 12 Δεκεμβρίου Η οικονομική κρίση ως ευκαιρία για την αναμόρφωση του συστήματος χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια στερεή βάση, Εισήγηση στην 3 η Ελληνογερμανική Συνέλευση - DGV III, Νοεμβρίου Μελέτες 1. Committed and discretionary saving, Μελέτη με τον καθηγητή J. Revell και τον D. Barros για λογαριασμό του Treasury και του Central Statistical Office της Μ. Βρετανίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο Economic Trends, έκδοση του Central Statistical Office (S. Toland: Committed and discretionary saving, Economic Trends, No 337, p.p , 1981.) 2. Διοικητική αποκέντρωση και οικονομικό πρόβλημα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων σαν μέσο άσκησης αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής, Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, Η φορολογική πολιτική στη μεταπολεμική Ελλάδα, Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Ο δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου: Εναρμόνιση με το κοινοτικό καθεστώς, εκσυγχρονισμός και εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής,

12 6. Τα οικονομικά του Δήμου Αγίων Αναργύρων, (ανάθεση Μ.Ι.Τ. Εκπαιδευτική Εταιρία Νέων Τεχνολογιών), Taxation and financing structure of the elderly persons income on the European Economic Community, European Commission (DG XXI), Υπεύθυνος για το κεφάλαιο που αφορά την Ελλάδα. 8. Αξιολόγηση του εφαρμοζόμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος επιχορήγησης εργοδοτών για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την περίοδο , (ανάθεση από ΟΑΕΔ), Τα οικονομικά των ΟΤΑ, (ανάθεση P.T.C.), Τα οικονομικά του Δήμου Αθηναίων, Πάντειον Πανεπιστήμιο, Ο φόρος επιτηδεύματος : Θεωρία, διεθνής εμπειρία, δυνατότητα εφαρμογής του στην Ελλάδα, (ανάθεση Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), Προϋπολογισμός φορολογικών δαπανών οικονομικού έτους 1995, Πάντειον Πανεπιστήμιο (ανάθεση Υπουργείο Οικονομικών), Αξιολόγηση φορολογικών δαπανών, ΚΕΠΕ, συμμετοχή ως σύμβουλος-εξωτερικός συνεργάτης μελέτης, Το δημοσιονομικό πρόβλημα στην Ελλάδα: Εναλλακτικές προτάσεις και μέτρα φορολογικής πολιτικής, Πάντειον Πανεπιστήμιο (ανάθεση Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ), Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων: Εναλλακτικές προτάσεις αντικατάστασής του ως πηγή χρηματοδότησης των ΟΤΑ, Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τα οικονομικά του Δήμου Καλαμάτας, (ανάθεση Δήμος Καλαμάτας), Καταγραφή και αξιολόγηση των πόρων υπέρ τρίτων, Πάντειον Πανεπιστήμιο (ανάθεση Υπουργείο Οικονομικών), Τα Οικονομικά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, (ανάθεση Ε.Ε.Τ.Α.Α.), Η φορολογία των κινητών αξιών στην ελληνική οικονομία,(ανάθεση Κέντρο Έρευνας Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), συμμετοχή σε μελέτη με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Ν. Καραμούζη, Τα οικονομικά του Δήμου Ψυχικού, (ανάθεση Δήμος Ψυχικού), Τα οικονομικά του Δήμου Αλίμου, (ανάθεση Δήμος Αλίμου), Καταγραφή των επιχορηγήσεων των Υπουργείων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, (ανάθεση Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης),

13 23. Μέθοδος κατανομής των κονδυλίων στους ΟΤΑ : Η περίπτωση των ΟΤΑ Κεφαλονιάς Ιθάκης, (ανάθεση ΤΕΔΚ Κεφαλονιάς-Ιθάκης), Η χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμμετοχή σε έρευνα (ανάθεση Υπουργείο Παιδείας) Κατάρτιση προϋπολογισμού φορολογικών δαπανών έτους 2001, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου (ανάθεση Υπουργείου Οικονομικών), Η εκχώρηση φόρων και η αύξηση της φορολογικής εξουσίας των ΟΤΑ στην Ελλάδα, (ανάθεση Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), Η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου (ανάθεση Υπουργείου Οικονομικών), Αναδιάρθρωση της Διοίκησης/Αυτοδιοίκησης στην μητροπολιτική περιοχή της Αττικής, συμμετοχή σε μελέτη που ανέθεσε το Υ.Π.Ε.ΣΔ.Δ.Α. στο Πάντειον Πανεπιστήμιο με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Π. Γετίμη, Καθαρές δαπάνες κοινωνικής προστασίας», Μελέτη για λογαριασμό της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, Η ανακατανομή της φορολογικής εξουσίας μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η αύξηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των ΟΤΑ (ανάθεση Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας), Υπολογισμός Καθαρών Δαπανών Κοινωνικής Προστασίας, (ανάθεση από Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας), Τα οικονομικά της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο, Επιτροπή Ερευνών (ανάθεση Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης), Ο οικονομικός ρόλος της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού Παντείου Πανεπιστημίου (ανάθεση Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας), Δικτύωση των κοινωνικών υπηρεσιών, Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα του πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Ανάθεση Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών)

14 35. Επιστημονική υποστήριξη του έργου αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου (ανάθεση Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών), Επεξεργασία θεμάτων φορολογικής πολιτικής, ενόψει των δημοσιονομικών προοπτικών της νέας προγραμματικής περιόδου, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, (Ανάθεση Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών), Ο ρόλος των επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης ενόψει και της νέας προγραμματικής περιόδου (ανάθεση Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών), Επικαιροποίηση μελέτης για το Δημοτικό Φόρο, (Ανάθεση Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών), Η χρηματοδότηση της Δευτεροβάθμιας (Νομαρχιακής) Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας για την προγραμματική περίοδο (ανάθεση Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών), Γνωστές ετεροαναφορές 1. Agapitos, G. : The measurement of fiscal drag of the personal income tax : the case of Greece, Spoudai, Antonopoulos, G.A. and Tagarov, N. : The Politics of Crime, in P. Gounev and V. Ruggiero, Corruption and Organized Crime in Europe Routledge, Antonopoulos. G.A., Hobbs, D., Homsby, R. : A soundtrack to (illegal) entrepreneurship : Pirated CD/DVD selling in a Greek provincial city, British Journal of Criminology, Athanasopoulos, A. : The evolution of non-parametric frontier analysis methods : a review and recent developments, Spoudai, Athanasopoulos, A. : Assessing marginal impacts of investments on the performance of organizational units, International Journal of Production, Athanasopoulos, A. : Econometric modeling as an aid for reorganization policies : The case for the Greek local authorities, The Institute of Applied Econometrics. 14

15 7. Athanasopoulos, A. : Goal programming and data envelope analysis (GoDEA) for target-based multi-level planning : Allocating central grants to the Greek local authorities, European Journal of Operational Research, Athanasopoulos, A. : Ratio and frontier analysis for assessing corporate performance. Evidence from the grosery industry in th UK, Journal of Operational Research, Athanasopoulos, A. and Storbeck : Non-parametric models for spatial efficiency, Journal of Productivity Analysis, Balfousias, A. : Personal income taxation : Tax responsiveness, distributional and incentive effects. The case of Greece, Centre of Planning and Economic Research, Bank of Greece, Economic Bulletin, No 35, Boorsma, P. : Local Taxes : Why?, Paper presented on NISPACEE conference, Chardas, A. : State capacity and embeddeness in the context of the European Union s regional policy : the case of Greece and the third Community Support Framework (CSF), Southern European and Black Sea Studies, Chodroleou, G, Elcock, H.. : A comparison of local management of regeneration in England and Greece, Journal of Public Sector Management, Christofilopoulou, P. : Professionalism and public policy making in Greece : the influence of engineers in the local government reform, Public Administration, Christopoulos, D. : Does underground economy respond symmetrically to tax changes? Evidence from Greece, Economic Modelling, Danopoulos, C. and Znidaric, B. : Informal economy, tax evasion and poverty in democratic settings : Greece, Mediterranean Quarterly, Spring Delitheou, V. and Gennadopoulou, E : Local structures and social policies : design and use of services in the case of a typical urban Greek municipality, Theoretical and Empirical Researchers in Urban management, may Dell Anno, R. and Gomez-Antonio, M. : The shadow economy in three Mediterranean countries : France, Spain and Greece, Empirical Economics,

16 20. Dogdale, N.W. : Is reform possible at a time of political crisis : An assessment of Greece s efforts to combat tax evasion and shadow economy participation, Center on Democracy, Development and Rule of Law, Stanford University, Economou, C : Greece Health System Review, European Observatory on Health Systems and Policies, Vol. 12, Elcock, H., Liddle, J... : What can we gain from comparing governments? Some issues in English and Greek local government, Paper presented in the Political Studies Association, Emrouznejad, A., Parker, B., Taraves, G. : Evaluation of research in efficiency and productivity : A survey and analysis of the first 30 years of scholarly literature in DEA, Journal of Socio-Economics Planning Science, V. 42, Georgiou, G.M. : Measuring the size of the informal economy : a critical review, Central Bank of Cyprus, Eurosystem Working Papers Series, Goumagias, N. and Hristu-Varsakelis, D. : Tax evasion by risk-averse firms in Greece : a discrete Markov-based optimization model, Optimization : A Journal of Mathematical Programming and Operations Research, Hlepas, N and Getimis, P. : Impacts of Local Government Reforms in Greece : An Interim Assessment, Local Government Studies, Hudson, J., Williams, C., Orviska, M., Nadin, S. :Evaluating the impact of the informal economy on businesses in South East Europe : Some lessons from the 2009 World Bank Enterprise Survey, The South East European Journal of Economics and Business, Karantinos, D. : Undeclared work in Greece, European Employment Review, Kim, S.K. : Local autonomy and fiscal resources in Korea, Financing decentralized expenditures : An international comparison of grants, Labrianidis, L, Todorov, K. : Bulgaria-Greece-FYR of Macedonia triangle: in D. Smallbone, F. Welter and M. Xheneti (eds), Cross Border Entrepreneurship and Economic Development in Europe s Border Regions, Edward Elgar, Labrianidis, L : Immigrant;s employment strategies and their economic welfare : the case of the Greek countryside, Southeast European and Black Sea Studies,

17 32. Labrianidis, L, Todorov, K... : Cross-border cooperation in the Bulgaria- Greece- FYR of Macedonia triangle, in Europe s Border, Lambrianidis L. : Thessaloniki s arrested development : missed opportunities, ANTIPODE, Manolas, G., Rontos, K... : The determinants of the Shadow Economy : The Case of Greece, International Journal of Criminology and Sociological Theory, Matsaganis, M and Flevotomou, M. : Distributional implications of tax evasion in Greece, The European Institute, The Hellenic Observatory, Paper No 31, Matsaganis, M, Benedek, D. et. al. : Distributional implications of income tax evasion in Greece, Hungary and Italy, MPRA Paper, Mc Cluskey W.J., Almey, R. : The development of property taxation in the new democracies of Central and Eastern Europe, Property Management, Mitrakos, T and Tinios, P. : Exit from and non-take up of public services, Exnota.org. 39. Moutos, T and Tsikitas, C. : Whither public interest : The Case of Greece s public finances, FinanzArchiv Public Finance Analysis, Nektarios, M. : Greece : The NDC Paradigm as a Framework for a Sustainable Pension System, in The World Bank, Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World, Nektarios, M. : Pensioni pubbliche e partecipazione della forza lavoro : il caso della Grecia, Quaderni Europei sul Nuovo Welfare, Nektarios, M. : Public pensions and labor force participation : The case of Greece, The Geneva Papers on Risk and Insurance, Ntermanakis, N., Petroglou, P, Sereti, N., Zervou, M : Towards a closing of the gender pay gap : Country report Greece, The Norwegian Centre for Gender Equality, OECD : Economic Surveys. Greece 2007, Paris OECD : Economic Surveys. Greece 2009, Paris Papatheodorou, C. : The structure of the household income and the distributional impact of income taxes and social security contributions, in Venieris, D and Papatheodorou, D. (eds) : Social policy in Greece: Challenges and prospects,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο (1976): Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός 9 και 2/7 Άριστα ). 2. Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ. ΤΗΝΙΟΣ Πλάτων του Γεωργίου. Ημερομηνία Γέννησης 6 Οκτωβρίου 1956 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ. ΤΗΝΙΟΣ Πλάτων του Γεωργίου. Ημερομηνία Γέννησης 6 Οκτωβρίου 1956 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΑΤΩΝ ΤΗΝΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής ΟΝΟΜΑ ΤΗΝΙΟΣ Πλάτων του Γεωργίου Τόπος γέννησης Αλεξάνδρεια Αιγύπτου Ημερομηνία Γέννησης 6 Οκτωβρίου 1956 Ε-mail ptinios@unipi.gr ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (A) ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία. Γέννησης : 12/5/1967 Τόπος Γέννησης Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμος (2 παιδιά) Τηλ. 694 7310868 e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Υπηρέτησα στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό κατά την περίοδο 1972-1974

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Υπηρέτησα στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό κατά την περίοδο 1972-1974 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : ΠΑΤΣΟΥΡΑΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : Αθανάσιος : Σταματίνα ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : Νέα Επίδαυρος, Ναυπλίας, Ελλάδα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1A.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εγνατία 156 54006- Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310891-596 fax 2310891-602 e-mail: karagth@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Μάνος Ματσαγγάνης Ημερομηνία (τόπος) γέννησης 4 Οκτωβρίου 1963 (Ανόβερο, Γερμανία) Διεύθυνση εργασίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος. Οικονομολόγος, Δημογράφος. Διευθυντής ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 420, τηλ. 210-7491494, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Καθηγητή Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρα 2011 2 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα και Επώνυμο: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.

Χρυσάκης Μανώλης. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke. Χρυσάκης Μανώλης Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών - Ερευνητής Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.4, τηλ. 210-7491704, e-mail echrysakis@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατομικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ζιώμας. Οικονομολόγος. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke.

Δημήτρης Ζιώμας. Οικονομολόγος. Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας. Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke. Δημήτρης Ζιώμας Οικονομολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.11, τηλ. 210-7491697, e-mail dziomas@ekke.gr Σπουδές MSc ECON in Industrial Relations, University of Wales,

Διαβάστε περισσότερα

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος 2008 Σπουδών, Τίτλων, Επιστηµονικών Δηµοσιεύσεων, Ανακοινώσεων Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών Θεόδωρος Παπαηλίας του Μιχαήλ Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΆ Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΚΕ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 0. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα