Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων"

Transcript

1 Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας Έρευνα και Ανάλυση Αναγκών Υπεύθυνος Συνεργάτης Συγγραφείς Κατάσταση (F: τελικό; D: πρόχειρο; RD: ενημερωμένο πρόχειρο) Όνομα αρχείου: Provincia di Parma (Ιταλία) Gaetana Ariu (Provincia di Parma) με τη συνεισφορά των πιο κάτω συνεργατών: George Milis, EuroCY, Κύπρος Helen Walker, GHI, Ην. Βασίλειο Maria Saridaki, UoA, Ελλάδα D D4-NeedAnalysis_Report_v1.0-EL.docx 1

2 Ιστορικό Αλλαγών Έκδοση Ημερομηνία Σχόλια /04/2014 Αρχική πρόχειρη έκδοση που δόθηκε από Provincia di Parma προς όλους τους συνεργάτες, αναζητώντας συνεισφορά στη συγγραφή /06/2014 Συνεισφορές από τους συνεργάτες, ενσωματώθηκαν στο κεντρικό κείμενο /06/2014 Τελικό κείμενο αναφοράς. 2

3 Περίληψη Η έκθεση αυτή ασχολείται με τα κύρια χαρακτηριστικά του ESL (Πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο) και απαγκίστρωση από την εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και ξεχωριστά για κάθε χώρα που συμμετέχει στον Κώδικα RED. Περιγράφει λεπτομερώς τα κύρια αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω της εφαρμογής των μεθοδολογικών επιλογών από την κοινοπραξία, μέσω του Σχεδίου Μεθοδολογικά. Στη συνέχεια υιοθετήθηκε για τη διεξαγωγή των αρχικών φάσεων, ανάλυση αναγκών και οικοδόμηση του δικτύου της κοινότητας στο πλαίσιο του σχεδίου Κώδικα RED WP2. Αφού διαπιστώθηκε ότι μια δομημένη ανάλυση αναγκών βασίζεται σε ένα στιβαρό μεθοδολογικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο για να πάρει τα επιτεύγματα ενός σχεδίου έρευνας και καινοτομίας, όπως Κωδικός RED, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από κάθε Εθνική Έκθεση μπορούν να αξιολογηθούν και να δοθεί προτεραιότητα. Είναι θεμελιώδης στην περίπτωση του Κώδικα RED, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου είναι η ανάπτυξη μιας πρωτότυπης μεθόδου εγκλωβισμoύ και εμπλοκής του i-vet στους μαθητές και σε άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στον ορισμό των τεσσάρων εκπαιδευτικών προϊόντων, ξεκινώντας από τις κύριες εκπαιδευτικές ανάγκες που οραματίζονται. Έχει γίνει ολοκληρωμένη συλλογή στατιστικών στοιχείων από κάθε εταίρο και ένα ευρωπαϊκό σενάριο έχει απεικονίσει, από επίσημα σύνολα δεδομένων, τα αρχεία καταγραφής. Πρόσθετες ποιοτικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω μιας μεθοδολογικής προσέγγισης από τα σημαντικότερα τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν το έργο και να το αναβαθμίσουν σε τοπικό πλαίσιο, αλλά και να εντοπίσουν πιθανές αναδυόμενες τάσεις και πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να θέσουν τα σχετικά αποτελέσματα του Κώδικα RED στην πράξη. Οι τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στον Κώδικα RED μοιράζονται μια κοινή βάση στη δομή της εκπαίδευσης, που σημαίνει πέρασμα της επίσημης αξιολόγησης από το χαμηλότερο στο ανώτερο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε μετάβαση είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην ατομική πορεία της εκπαίδευσης συνδέεται με ένα σχετικά υψηλό κίνδυνο αποδέσμευσης και στη συνέχεια, πιθανή εγκατάλειψη. Οι μετακινήσεις από το ένα σχολείο στο άλλο ή από σχολείο με ένα διαφορετικό σύστημα (VET, ειδικά σχολεία, δεύτερη ευκαιρία, κ.λπ.) φέρουν τους ίδιους υψηλούς κινδύνους, ειδικά αν η καθοδήγηση δεν είναι διαθέσιμη στους μαθητές και στις οικογένειές τους. Φύλο ( άρρενες μαθητές έχουν γενικά μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου), εθνικότητα (μετανάστες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου), κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες (όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα της κοινωνικής / οικονομικής στέρησης, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος της εγκατάλειψης ESL ) νέοι βασικοί παράγοντες πρόσφατα αναδυόμενοι, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας πολλών κυβερνήσεων (αποκοπής εκπαιδευτικών συστημάτων, έλλειψη καθηγητών, περιορισμοί ή 3

4 ακυρώσεις οικονομικών ενισχύσεων προς τις οικογένειες κ.λπ.) είναι βασικά στοιχεία για να ληφθούν υπόψη κατά την παροχή νέων εργαλείων για την εκ νέου εμπλοκή των μαθητών. Αν οι πράξεις αυτές έχουν την ευκαιρία να συμφιλιώσουν τους νέους με την εκπαίδευση, το βασικό ερώτημα είναι πώς τα σχολεία μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες επιτυχημένες εμπειρίες. Οι ΤΠΕ (το 2014, το Ευρωπαϊκό Έτος των ψηφιακών δεξιοτήτων) και οι δεξιότητες επικοινωνίας λαμβάνονται εξαιρετικά υπόψη από τους πιθανούς εργοδότες, τόσο στις μεγάλες όσο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 4

5 Πίνακας Περιεχομένων Table of Contents Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων... 1 Ιστορικό Αλλαγών... 2 Περίληψη... 3 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή και Στόχοι της Ανάλυσης Αναγκών Δομή του κειμένου Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Η βελτίωση των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την απασχόληση των νέων Μεταρρυθμίσεις για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου Τα μέτρα παρέμβασης για την αποτροπή πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου Ευρωπαϊκές τάσεις για ESL (ΠΕΣ) Κατανόηση των «κινήτρων» Επανεμπλοκή - τι λειτουργεί; Μαθήματα Κλειδιά για Δεύτερης Ευκαιρίας Εκπαίδευση Αξιολόγηση και Εξέλιξη Κύπρος Το Σχολείο και το i-εεκ Εθνικό σύστημα Το φαινόμενο της εγκατάλειψης. Επίπεδα και χαρακτηριστικά Έργο και προγράμματα που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ΠΕΣ και i- ΕΕΚ Τελικές παρατηρήσεις Greece The School and i-vet National system The dropping out phenomenon. Levels and characteristics National differences in ESL Project and programmes undertaken to overcome ESL and i-vet leaving Final remarks Italy The School and i-vet National system The dropping out phenomenon. Levels and characteristics

6 5.3 Key aspects regarding ESL: Regional and local differences, gender, age, nationality Final remarks United Kingdom The School and i-vet National system The dropping out phenomenon. Levels and characteristics Regional strategies and initiatives Final remarks Συμπεράσματα Αναφορές

7 1 Εισαγωγή και Στόχοι της Ανάλυσης Αναγκών Ο σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να τεκμηριώσει τις ανάγκες που καλύπτει το σχέδιο Κώδικα RED, όπως προκύπτουν μέσα από την ανάπτυξη της γενικής μεθοδολογίας και των ειδικών μεθόδων με πρακτικά μέσα και εργαλεία για την ανάλυση των αναγκών της ομάδας των χρηστών, σύμφωνα με τα βήματα και τις συγκεκριμένες ενέργειες που περιγράφονται στο πλαίσιο της εφαρμογής RED Κωδικός: 1. Καθιέρωση του χρήστη και των ενδιαφερομένων ομάδων των εργοδοτών, των εκπαιδευτών, των οργανώσεων στήριξης και της πολιτικής επιρροής (P1, P2, P3, 4), (Στόχοι 1 & 5) 2. Εκτελείται μια μεθοδική έρευνα σχετικά με τα αίτια της εγκατάλειψης, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τις ομάδες χρηστών και τις ομάδες ενδιαφερομένων, που σχετίζονται με τις ομάδες- στόχους σε κάθε χώρα εταίρο, προκειμένου να (P1, P2, P3, P4 και), (Στόχοι 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8): εντοπίσει τα κενά σε βασικές δεξιότητες (επικοινωνία και ψηφιακή) εντοπίσει τις ελλείψεις σε δεξιότητες απασχόλησης που προκαλεί εμπόδια στη μετάβαση για εργοδότηση των μαθητών που εγκαταλείπουν ή αποτυγχάνουν σε i- VET εντοπίσει την επικοινωνία και πολιτιστικές διαφορές, προκαλώντας δυσκολίες στην ομάδα εργασίας προσδιορίσει καλύτερους τρόπους προσέγγισης και υποστήριξης της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση για την ομάδας στόχου _ (με στόχο 2, 5, 7) εντοπίσει εναλλακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις για i-vet που είναι ενδιαφέρουσες, προσιτές και αποτελεσματικές (Στόχοι 2, 5, 7) προσκομίσει τις εμπειρικές εκθέσεις έρευνας σε κάθε εταίρο χώρα που αναφέρονται ως δικαιούχοι, των ενδιαφερόμενων μερών και των εργοδοτών ως αντιληπτή εμπειρία σε θέματα δεξιοτήτων που δημιουργούν εμπόδια στην απασχόληση μέσω της ομάδας χρηστών και της ομάδας ενδιαφερομένων (P0, P1, P2, P3 και P4), (Σκοπός 8). Οι εκθέσεις αυτές ενημερώνουν το σχεδιασμό των εργαστηρίων, το πρόγραμμα σπουδών, την εκμάθηση περιεχομένου και το εκπαιδευτικό υλικό. Τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από κάθε εταίρο, υπό τον συντονισμό της Provincia di Parma, έχει δώσει τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα για τη συλλογή στοιχείων και ποιοτικών πληροφοριών που στηρίζουν την αξιολόγηση ανάλυσης αναγκών. Τα κενά και οι ανάγκες αναδεικνύονται μέσα από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σε όλες τις χώρες των εταίρων και θα αξιολογηθούν μέσω της αποδοχής μιας κοινής μεθοδολογικής αξιολόγησης. Ο σκοπός του εγγράφου είναι διττός: 1. να τεκμηριώσει την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά την ESL (πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου) και στις τέσσερις χώρες των εταίρων στην ΕΕ; 7

8 2. να διατηρηθεί με ισχυρή τεκμηρίωση οποιαδήποτε περαιτέρω αξιολόγηση και οι αποφάσεις που αφορούν σοβαρό περιεχόμενο παιχνιδιών, ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και εργαλεία της πλατφόρμας e-learning. Καταλήγει στο συμπέρασμα πως η Δέσμη Εργασίας 2 του Έργου Code RED αποτελεί είσοδο στη Δέσμη Εργασίας 4 για Μεταφορά / προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών. Οι γενικοί στόχοι της Δέσμης Εργασίας 2 ήταν: 1. να συμμετάσχουν ενεργά οι ομάδες των χρηστών και των ενδιαφερόμενων για τον εντοπισμό των αιτιών της εγκατάλειψης από το i-vet με την εμπειρία της ομάδαςστόχου, με βάση τις ανάγκες τους και τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η μετάβαση στην απασχόληση και στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση της τρέχουσας εθνικής κατάστασης σχετικά με τα κενά σε βασικές ικανότητες, ιδιαίτερα σε σχέση με τη γενική απασχόληση της ομάδας-στόχου, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους εργοδότες και από την αυτοαξιολόγηση, σε κάθε χώρα εταίρο. 2. Στο πεδίο εφαρμογής με βάση τις προσεγγίσεις και στρατηγικές στήριξης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν την αποχώρηση και την αποτυχία στο i-vet από κάθε εταίρο χώρα και να προβεί σε συγκριτική ανάλυση για να σχηματιστεί μια παιδαγωγική προσέγγιση που θα ταιριάζει σε όλους τους εταίρους 3. Να καθιερώσει τα τρέχοντα επίπεδα της χρήσης των ΤΠΕ και τα παιχνίδια-βασικής μάθησης από τις ομάδες-στόχους και τους εκπαιδευτές τους με βάση τη συμφραζόμενη ανάλυση. 4. Για τη διεξαγωγή ανάλυσης περιβάλλοντος χρήστη μέσω της ομάδας χρηστών των υφιστάμενων δοκιμαστικών προσομοιωτών GOET / PAUSE, παιχνίδια για την δυνατότητα εργοδότησης και εργαλεία συγγραφής / σύνταξης, μαζί με το βιογραφικό GOET, να προσδιορίσουν τις απαιτήσεις σχεδιασμού για την επιφάνεια εργασίας και τα κινητά παιχνίδια για την αντιμετώπιση των εμποδίων. Δεξιότητες για τη μετάβαση που οι ευάλωτες ομάδες αντιμετωπίζουν και οι νέοι εγκαταλείπουν την εκπαίδευση. Αυτές οι απαιτήσεις σχεδιασμού θα πρέπει να βασίζονται στην προσβασιμότητα, τη χρηστικότητα, τη πολιτισμική καταλληλότητα, τη γλώσσα και την εκμάθηση παραγόντων αποτελεσματικότητας. 5. να συνεργαστεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργοδότες και εκπαιδευτές) για τον προσδιορισμό των στρατηγικών ζητημάτων, από την πλευρά τους, σχετικά με NEETs. 6. Για να εντοπιστούν τα κενά στις ψηφιακές ικανότητες της ομάδας στόχου σε κάθε εταίρο χώρα ώστε να ενημερώσει το σχεδιασμό των ψηφιακών δεξιοτήτων και το ενισχυμένο πρόγραμμα σπουδών. 7. να εντοπίσει γενικά θέματα απασχολησιμότητας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους εργοδότες, οι οποίες δημιουργούν εμπόδια στους εργοδοτούμενους για την ομάδα-στόχο σε κάθε εταίρο χώρα. 8. Για να ενσωματώσει τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης αναγκών σε εθνικές εκθέσεις που θα ενημερώνει το έγγραφο του σχεδιασμού για το πρόγραμμα σπουδών και εργαλείων μάθησης. 9. να χρησιμοποιούν μεθόδους που είναι χωρίς αποκλεισμούς, ευαίσθητες για τους χρήστες και μη-συμβολικές. Οι παραπάνω γενικοί στόχοι θεωρούνται ως ειδικοί στόχοι της Μεθοδολογίας Ανάλυσης Αναγκών με συγκεκριμένα εργαλεία και μέσα. 8

9 1.1 Δομή του κειμένου Αυτή η έκθεση έχει τον διπλό στόχο να: 1. Περιγράψει το Εθνικό υπόβαθρο των χωρών εταίρων Κωδικός RED 2. Περιγράψει τις μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει από τη διαδικασία της Ανάλυσης Αναγκών. Έχει σχεδιαστεί στο Need έγγραφο Ανάλυση Μεθοδολογία, η οποία προέβλεπε μια καθοδηγούμενη πορεία για συλλογή και να οργάνωση της συστηματικής ανάλυσης, μέσα από μια σειρά εργαλείων και μέσων χρήσιμα να συλλέγουν δεδομένα και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάλειψη του ESL (ΠΕΣ) και i-vet, προκειμένου να ενημερώσει για περαιτέρω επιλογές του σχεδίου. Χώρες σενάρια και συγκρίσιμα δεδομένα επιτρέπουν στους συνεργάτες να αναδείξουν τους γενικούς και ειδικούς όρους, ώστε να επικεντρωθούν σε βασικά προβλήματα και προβλεπόμενες τάσεις και να αποφευχθεί έτσι ο αποκλεισμός των βασικών θεμάτων. Ο συνδυασμός των στατιστικών και η ποιοτική ανάλυση δεδομένων σε βάθος επιτρέπει στους συνεργάτες να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά των φαινομένων και σηματοδοτούν την εμφάνιση νέων θεμάτων που απαιτούν ειδική εξέταση. Τα κεφάλαια που ακολουθούν περιλαμβάνουν: Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει το γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως αυτό προκύπτει από έρευνες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και επίσημες μελέτες και υπενθυμίζει την ανάγκη Κωδικός RED για μια λεπτομερή εξέταση του εθνικού πλαισίου, ως βάση, Κώδικα RED εφόσον τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι αποδοτικά. Από το κεφάλαιο 5 μέχρι το κεφάλαιο 8 περιγράφεται η κατάσταση της κάθε χώρας εταίρου σχετικά με το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ESL / φαινόμενα εγκατάλειψης / φαινόμενα αποκλεισμού. Το συμπέρασμα περιέχει τις προτάσεις για μια κοινή εκτίμηση των αναγκών (ή κενών), όπου τονίζονται κατά τη διάρκεια της ανάλυσης αναγκών που πραγματοποιούνται σε κάθε χώρα εταίρο. Τέλος, τα παραρτήματα και τα τμήματα αναφορών συγκεντρώνονται σε πίνακες, σχήματα και σε έναν πλήρη κατάλογο των εγγράφων που αναφέρονται. 9

10 2 Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Η εγκατάλειψη του ESL και του i-vet είναι δύο από τις κυριότερες αδυναμίες στα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ, που απευθύνονται στους στόχους της στρατηγικής της Ευρώπης του Η Ευρώπη του 2020 προσδιορίζει δύο επικεφαλείς στόχους για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση που δύνανται να επιτευχθούν από την ΕΕ μέχρι το 2020: 1. να μειώσει το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο σε λιγότερο από 10%. 2. να αυξηθεί το μερίδιο του πληθυσμού ηλικίας ετών που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 40%. Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μεταφράσει αυτούς τους δύο στόχους της ΕΕ σε συγκεκριμένους εθνικούς στόχους. Το έργο Κωδικός RED ασχολείται με τον πρώτο κυρίως στόχο της Ευρώπης του Η Εκπαίδευση και η Κατάρτιση στην Ευρώπη το 2020 απαντήσεις από τα κράτη μέλη της ΕΕ, Eurydice Report (2013) ασχολείται εκτενώς με το θέμα αυτό, ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 1: «Η στρατηγική της Ευρώπης του 2020, τονίζει την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης για τους νέους στη σημερινή κοινωνία. Πράγματι, ένας από τους δύο στόχους της εκπαίδευσης για την ΕΕ για το 2020 είναι να μειώσει τα ποσοστά των νέων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κάτω από 10%. Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου είναι πιο πιθανό να έχουν περιορισμένες ευκαιρίες στη ζωή τους στη σημερινή κοινωνία, καθώς δεν έχουν τα χρήσιμα προσόντα που απαιτούνται για την επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας. Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι επίσης πιο πιθανό να δυσκολεύονται να συμμετέχουν στα κοινά της δημοκρατικής ζωής. Για τους λόγους αυτούς, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου μπορεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος για την κοινωνία. Το Συμβούλιο συνέστησε ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αποδείξεις που βασίζονται σε ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι στη θέση τους μέχρι το Το πλαίσιο ορίζει τρεις τομείς πολιτικής: την πρόληψη, την παρέμβαση και την αντιστάθμιση. Οι πολιτικές πρόληψης περιλαμβάνουν το σύστημα που βασίζεται και άλλες μεταρρυθμίσεις για να αρθούν τα εμπόδια για την επίτευξη και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Οι πολιτικές παρεμβάσεις που προορίζονται για να αποφευχθούν τα προβλήματα για τα άτομα που ήδη δείχνουν σημάδια ότι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, και οι πολιτικές αντιστάθμισης περιλαμβάνουν την παροχή των «αντισταθμιστικών» μέτρων στην εκπαίδευση - ειδικά προγράμματα ή προσαρμοσμένη υποστήριξη - για όσους επιστρέφουν στην εκπαίδευση μετά την γρήγορη έξοδο από προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες επικαλύπτονται σε κάποιο βαθμό με ορισμένα μέτρα που εκτελούν περισσότερες από μια λειτουργίες, για παράδειγμα, ένα μέτρο που κατηγοριοποιείται ως προληπτικό μπορεί επίσης να χρησιμεύσει για να παρέμβει βοηθώντας να αποφευχθούν προβλήματα για αυτούς που ήδη δείχνουν σημάδια απεμπλοκής (European Commission 2011a, p. 13). 10

11 Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών στα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (βλέπε σχήμα 1.1). Το 2012, ο μέσος όρος της ΕΕ-28 για τον πληθυσμό ηλικίας ετών στην κατώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση ήταν 12,7%. Ωστόσο, πέντε χώρες παρουσίασαν ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ιταλία και τη Ρουμανία, τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ήταν περίπου 17,5% το 2012, ενώ στην Ισπανία, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, κυμαίνονταν μεταξύ 20 και 25%. Στις υπόλοιπες χώρες, τα ποσοστά των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο ήταν κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ-27 ή πιο κάτω, με τα χαμηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται στην Κροατία (4,2%), τη Σλοβενία (4,4 %), τη Σλοβακία (5,3%), την Τσεχική Δημοκρατία (5,5%) και την Πολωνία (5,7%). Λαμβάνοντας υπόψη τους πρωταρχικούς στόχους της Ευρώπης 2020 για την εκπαίδευση, τα κράτη μέλη έχουν θέσει εθνικούς στόχους που απεικονίζουν την αρχική θέση της χώρας τους και τις εθνικές περιστάσεις (βλέπε σχήμα 1.1). Εννέα κράτη μέλη έχουν ήδη επιτύχει ή υπερβεί τον εθνικό τους στόχο για τον εν λόγω δείκτη 2020 (η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Σουηδία). Σχήμα 1.1: Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου το 2012, στόχος της Ευρώπης για το 2020 και εθνικοί στόχοι (%) Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου ποσοστά του 2012 (%) Το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε 4 χώρες εταίρους έχει ως εξής: EL 11.4 CY 11.4 ΕU-28 12,7 UK 13.5 IT 17.6 [Πηγή: Eurostat, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (στοιχεία 25 Σεπτεμβρίου, 2013).] 11

12 Το πανόραμα των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που συμμετέχουν στο έργο Κωδικός RED απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες και εικόνες. Ηλικιακές ομάδες και διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των μαθητών, 2013/14 Ηλικία έναρξης πλήρους φοίτησης Ηλικία τερματισμού πλήρους φοίτησης Ηλικία τερματισμού μερικής φοίτησης Διάρκεια πλήρους φοίτησης (χρόνια) CY 4 χρόνια + 8 μήνες 15 na 10 χρόνια + 4 μήνες EL 5 15 na 10 IT 6 16 na 10 UK-ENG UK-WLS 5 16 na 11 UK-NIR 4 16 na 12 UK-SCT 5 16 na 11 Πηγή: Compulsory Education in Europe, Eurydice Υποχρεωτική εκπαίδευση: οργανωτικά μοντέλα (Η Δομή των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Εκπαίδευσης 2013/14) Τα διαγράμματα αποκαλύπτουν τρία βασικά μοντέλα οργάνωσης στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες: 1. Ενιαία δομή της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση παρέχεται με συνεχή τρόπο από την αρχή ως το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, χωρίς μετάβαση από την πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και η γενική εκπαίδευση που παρέχεται το ίδιο για όλους τους μαθητές. 2. Κοινός πυρήνας παροχής σπουδών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 1), η πρόοδος όλων των μαθητών προς την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 2), που ακολουθούν το ίδιο βασικό πρόγραμμα σπουδών. 3. Διαχωριζόμενη κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε στην αρχή ή κατά τη διάρκεια της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές οφείλουν να ακολουθούν ξεχωριστές εκπαιδευτικές διαδρομές ή συγκεκριμένους τύπους της εκπαίδευσης. Ο χώρες εταίροι Κώδικα RED μοιράζονται τον ίδιο κοινό πυρήνα παροχής προγράμματος σπουδών οργανωτικού μοντέλου (δείτε την παρακάτω εικόνα). 12

13 Μια περαιτέρω εκπροσώπηση των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα: Κύπρος Ηλικία μαθητών/φοιτητών 13

14 Ελλάδα Ηλικία μαθητών/φοιτητών Ιταλία Ηλικία μαθητών/φοιτητών Ηνωμένο Βασίλειο Σκωτία Ηλικία μαθητών/φοιτητών Ηνωμένο Βασίλειο Βόρεια Ιρλανδία Ηλικία μαθητών/φοιτητών 14

15 Ηνωμένο Βασίλειο Ουαλία Ηλικία μαθητών/φοιτητών Ηνωμένο Βασίλειο Αγγλία Ηλικία μαθητών/φοιτητών Σημείωση: Ο νόμος 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», εισήγαγε αλλαγές στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), στο ΓΕ.Λ. Σχολή (ΕΠΑΣ) και στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Στο ΕΠΑΛ και ΙΕΚ η διάρκεια των σπουδών έχει επεκταθεί. Στην ΕΠΑΣ, η πρώτη τάξη πλέον δεν προβλέπεται, ενώ οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν στη δεύτερη τάξη για το σχολικό έτος 2013/14. Η Eurydice Report Tackling πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου παρέχει μια ευρεία και ολοκληρωμένη εικόνα των εθνικών προσεγγίσεων στο πρόβλημα. Οι χώρες της ΕΕ αναφέρουν μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, σε διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης. Έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες από τις χώρες με ποσοστά τόσο πάνω όσο και κάτω από την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της ΕΕ σχετικά με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Ακόμα και χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά των ατόμων που 15

16 εγκαταλείπουν πρόωρα αναφέρουν τα μέτρα που θα πρέπει να έχουν θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (CZ, PL, SI και SK). Αρκετές χώρες (DK, ES, IT, LV, HU, MT και RO) έχουν λάβει μέτρα σύμφωνα με τις χρονιές 2012 και 2013 των CSRs σε αυτόν τον τομέα. Συνολικά, οι περισσότερες από τις αναφερόμενες εθνικές μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου είναι εστιασμένες σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης. Μεταξύ αυτών των μέτρων, πάνω από τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών χωρών (BE fr και BE nl, BG, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE και UK) αναφέρουν πρόσφατες ή επικείμενες πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ) και τη βελτίωση της ποιότητας της. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν, για παράδειγμα την υποστήριξη της συμμετοχής των παιδιών με νόμιμο μέσο ή / και με την παροχή οικονομικής βοήθειας. Μια δεύτερη μεγάλη ομάδα χωρών (BE, BG, CZ, DK, ES, FR, LV, HU, PT, RO, SI, SK, FI και UKENG / WLS) αναπτύσσει αυτή τη στιγμή προληπτικά μέτρα υπό τη μορφή των πολιτικών για την υποστήριξη μειονεκτούντων μαθητών, οι οποίοι συχνά προέρχονται από οικογένειες μεταναστών ή Ρομά, και οι οποίοι είναι, επίσης, συχνά μεταξύ των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και με χαμηλά μαθησιακά επιτεύγματα. Τα μέτρα στον τομέα αυτό επικεντρώνονται στη γλωσσική κατάρτιση για τα παιδιά των μεταναστών, σε στρατηγικές για την καλύτερη ένταξη των παιδιών Ρομά, επιπλέον πόρους στα σχολεία με υψηλό ποσοστό μειονεκτούντων μαθητών και στην ενίσχυση των διορθωτικών μέτρων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Σχεδόν οι μισές από τις χώρες αναφέρουν ότι ορισμένες μεταρρυθμίσεις για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σχετίζονται με τη βελτίωση του τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (BE de, DK, EL, ES, FR, LT, MT, NL, PL, PT, FI, SE και UK-ENG ). Τα πρόσφατα μέτρα που εστιάζουν στο να κάνουμε τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πιο ελκυστικά μέσω της βελτίωσης του προσανατολισμού, διαφοροποιώντας το φάσμα των επαγγελματικών προσόντων με διαμορφωτικά μαθήματα που διευκολύνουν τη μεταφορά τους στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μέτρα αυτά αποτελούν σημαντικούς τρόπους για να διασφαλιστεί ότι τα εκπαιδευτικά μονοπάτια δεν οδηγούν σε αδιέξοδα χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης. Επιπλέον, πολλές χώρες έχουν ισχυρούς δεσμούς με την αγορά εργασίας μέσω της μάθησης βασισμένης στην εργασία ή ενημερωμένα αναλυτικά προγράμματα. Δύο από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ES και PT) έχουν λάβει μέτρα για να επισπεύσουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα VET (ΕΕΚ) στο χαμηλότερο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τις πολιτικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι συνήθως το επίκεντρο των πιο πρόσφατων μεταρρυθμίσεων. Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της δικτύωσης με τους γονείς και την ανάπτυξη πολύπλευρης συνεργασίας έχουν αναφερθεί σε τρεις (BG, DE και SI) και τέσσερις χώρες (BE fr, FR, LU και MT), αντίστοιχα. Τα αντισταθμιστικά μέτρα που λαμβάνονται για να βοηθήσουν άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο δεν έχουν αναφερθεί πολύ συχνά. Μόνο έξι χώρες 16

17 (EE, FR, LU, HU, MT και RO) αναφέρονται σε πρόσφατες πρωτοβουλίες για τη θέσπιση ή την ενίσχυση των προγραμμάτων δεύτερης ευκαιρίας εκπαίδευσης, ιδίως στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η στοχευμένη ατομική υποστήριξη έχει αναπτυχθεί σε πέντε χώρες (ES, FR, AT, SE και UK), στο πλαίσιο των πρόσφατων μέτρων που έχουν ληφθεί για τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Τέλος, η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων σχετικά με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την ανάπτυξη τεκμηριωμένων πολιτικών είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Πρόσφατες εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη στο ένα τρίτο περίπου των χωρών (BE nl, BG, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, SE και UK-WLS). 2.1 Η βελτίωση των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την απασχόληση των νέων Η ET αποτελεί σημείο αναφοράς το 2020 για την απασχολησιμότητα των αποφοίτων και ένας αυξανόμενος αριθμός από το 2012 και το 2013 των CSR (BG, DK, DE, EE, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, MT, HU, AT, PL, RO, SE, SI, SK, FI και UK) δίνουν έμφαση στην συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και ειδικότερα, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το σχολείο και στην εργασιακή μετάβαση. Συγκεκριμένα, δώδεκα χώρες (BG, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SE, SK και UK) έλαβαν το 2013 CSR που αναφέρονται άμεσα στην εφαρμογή ενός συστήματος Εγγύησης για τη Νεολαία. Αν και οι εθνικές συνθήκες διαφέρουν, ενισχύοντας τις δεξιότητες των νέων και τη μεταρρύθμιση VET (ΕΕΚ) για τη βελτίωση της απασχόλησης των νέων, αποτελούν το επίκεντρο των πρωτοβουλιών πολιτικής όλων των χωρών από το Όπως συνιστάται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η νεολαία, τα προγράμματα εγγυήσεων που συνεπάγονται την προσφορά μιας θέσης εργασίας, καλής ποιότητας μαθητείας, πρακτική άσκηση, ή συνεχούς εκπαίδευση είναι στο στάδιο της προετοιμασίας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένες χώρες (EL, ES, IT, LV, LT, HU, MT, PT, SK, SE και UK) αναφέρουν ολοκληρωμένες πολιτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Οι πρωτοβουλίες αυτές ενσωματώνουν μια σειρά από μέτρα παρόμοια με αυτά που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του καθεστώτος εγγυήσεων για τη Νεολαία. Τα δύο τρίτα των χωρών (BE, BG, CZ, DE, ES, FR, EL, IT, CY, LV, HU, MT, AT, PL, PT, SE, SK και UK) αναφέρουν μέτρα πολιτικής για τη βελτίωση του σχολείου στην εργασία και στη μετάβαση από την περαιτέρω ανάπτυξη των ευκαιριών επαγγελματικής εμπειρίας, είτε στη VET (ΕΕΚ) είτε στη γενική εκπαίδευση, από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι περισσότερες χώρες (εκτός των BG, CZ και CY) τονίζουν τα μέτρα που συνδέονται με εργασιακή εμπειρία στον τομέα της VET (ΕΕΚ). Η πλειοψηφία αυτών των μέτρων επικεντρώνεται στην εφαρμογή ενός μοντέλου διπλού συστήματος και την εισαγωγή περισσότερο με βάση την εργασία μάθησης και των προγραμμάτων μαθητείας που πολλές πρωτοβουλίες συνάδουν με τις CSRs που εκδόθηκαν το 2012 και το Για να αντιμετωπιστούν οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, μερικές χώρες (IE, LV, PL και PT) αναφέρουν πρόσφατες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη πρόβλεψης δεξιοτήτων και συστημάτων παρακολούθησης. Μέτρα για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της 17

18 εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας, ιδίως με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της VET (ΕΕΚ), έχουν αναφερθεί από διάφορες χώρες (BE fr και BE nl, IE, EE, LT και LV) ως ένα σημαντικό μέσο για να διασφαλιστεί, πως η διάταξη αυτή συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας. Σχεδόν τα δύο τρίτα των χωρών αναφέρουν πρωτοβουλίες που παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες για αναβάθμιση των δεξιοτήτων των νέων, ιδίως, σε σχέση με τους τομείς με δυναμικό στην αγορά εργασίας ή ελλείψεις (BE fr, IE, ES, FR, EL, MT, SI, FI και UK-ENG) και δεξιότητες επιχειρηματικότητας (BG, ES, EE, LT, HU, PT, RO, SI και UK-WLS) αντίστοιχα. Οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν κυρίως σε βραχυπρόθεσμες σειρές μαθημάτων κατάρτισης και στοχεύουν κυρίως σε όσους είναι άνεργοι και άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Μεταξύ των χωρών με τα χαμηλότερα επίπεδα απασχολησιμότητας, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία, αναφέρονται σε πρωτοβουλίες, σε τέσσερις τομείς δράσης τουλάχιστον, όπως ευκαιρίες εργασιακής εμπειρίας και κατάρτιση δεξιοτήτων. Σε αντίθεση, η Βουλγαρία και η Κροατία έχουν χαμηλά επίπεδα απασχολησιμότητας των πτυχιούχων, αλλά έχουν αναφερθεί μόνο σε ένα περιορισμένο αριθμό πρωτοβουλιών. 2.2 Μεταρρυθμίσεις για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου αναγνωρίζεται ως το αποτέλεσμα των παραγόντων που ανήκουν σε δύο βασικές κατηγορίες οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους: τους παράγοντες με βάση το σχολείο και τους παράγοντες που σχετίζονται με το κοινωνικό, οικογενειακό ή ατομικό υπόβαθρο (Thibert, 2013). Οι πολιτικές και τα μέτρα που αναφέρονται παρακάτω έχουν αναληφθεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων του ESL (ΠΕΣ) ή για να περιορίσουν το φαινόμενο. Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα για τη βελτίωση της ποιότητας της. Είναι αποδεδειγμένο ότι η έκθεση σε υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ECEC) ευνοεί την επιτυχία στη σχολική σταδιοδρομία του παιδιού στο μέλλον (Mullis et al, OECD, 2011). ECEC ορίζεται ως προσχολική εκπαίδευση και υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά μεταξύ της γέννησης και της ηλικίας για υποχρεωτική σχολική φοίτηση. Επιπλέον, μπορεί πιθανότατα να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις που προέρχονται από μειονεκτικό περιβάλλον. ECEC είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την απόδοση του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου(european Commission 2012b, p. 29). Στήριξη παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο. Αν και ο συνδυασμός των παραγόντων που οδηγούν στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένος για κάθε άτομο, πάραυτα συνδέονται στενά με οικονομικά και κοινωνικά μειονεκτήματα. Τα παιδιά από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, παιδιά μεταναστών ή παιδιά από μειονότητες σε μειονεκτική θέση, ή που προέρχονται από εθνικές μειονότητες, είναι πιθανότερο να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση πριν από την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011α). Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει ένα σύνολο ισότητας με γνώμονα την εκπαίδευση των πολιτικών, όπως μέτρα θετικής διάκρισης ή 18

19 συστηματική γλωσσική υποστήριξη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, op. Cit.), που στοχεύουν στις ομάδες παιδιών που έχουν μεγάλο κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Τα πρόσφατα μέτρα για τη βελτίωση παροχής της εκπαίδευσης για μαθητές που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών επικεντρώνονται συνήθως στην αύξηση παροχής μαθημάτων γλώσσας και στην ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για τους δασκάλους. Μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση δίνει έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζει ο τομέας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε αυτή τη διαδικασία. Η περαιτέρω ανάπτυξη υψηλής ποιότητας ΕΕΚ μπορεί πράγματι να παρακινήσει ορισμένους νέους να παραμείνουν περισσότερο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, παρέχοντάς τους εναλλακτικές λύσεις στη γενική εκπαίδευση που μπορεί να ταιριάζουν καλύτερα στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες τους. Για να γίνει η πορεία της ΕΕΚ πιο ελκυστική και να ενισχυθεί ο ρόλος της, ως εναλλακτικές λύσεις στη γενική εκπαίδευση, η εύκολα προσβάσιμη και υψηλής ποιότητας πληροφόρηση, η καθοδήγηση και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας. Αρκετές χώρες έχουν αναλάβει μέτρα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και του επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βλέπε ενότητα 1.2). Επιπλέον, ορισμένες χώρες αναφέρουν ότι μία από τις τρέχουσες προτεραιότητές τους είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής προσέγγισης για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του προσανατολισμού στα σχολεία, στα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στις υπηρεσίες απασχόλησης. 2.3 Τα μέτρα παρέμβασης για την αποτροπή πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου Τα μέτρα παρέμβασης για την αποφυγή πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου επιδιώκουν να αναπτύξουν τις κατάλληλες λύσεις για υποστήριξη των παιδιών που έχουν δείξει τα πρώτα σημάδια μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσή τους, λόγω απουσιών ή απεμπλοκής. Τα μέτρα παρέμβασης περιλαμβάνουν όχι μόνο τις πολιτικές και τις δράσεις που υλοποιούνται σε επίπεδο σχολείου, αλλά βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους γονείς, καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα των δημόσιων φορέων και επαγγελματιών έξω από το σχολείο με εμπειρία σε διάφορους τομείς. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τύποι των πρωτοβουλιών που περιγράφονται παρακάτω (όπως διατομεακής συνεργασίας ή εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό), αν και χαρακτηρίζονται ως μέτρα παρέμβασης, μπορεί επίσης να εφαρμοστούν και προληπτικά ή αντισταθμιστικά μέτρα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011α). Ο εξοπλισμός των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση πρώιμων προειδοποιητικών σημαδιών. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση για την αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας στην τάξη ώστε να συνεργαστούν αποτελεσματικά με τους μαθητές που διατρέχουν κίνδυνο, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιδράσουν στα πρώτα σημάδια ενός νεαρού ατόμου που μπορεί να είναι σε κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Τα πρόσφατα μέτρα εστιάζονται στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη (ΣΕΑ) των εκπαιδευτικών για το θέμα αυτό. 19

20 Δικτύωση με τους γονείς. Όπως προαναφέρθηκε, η αυξημένη συνεργασία με τους γονείς μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία των νέων στο σχολείο, ειδικά για τους μαθητές που διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του. Η γονεϊκή συμμετοχή στο σχολείο προωθείται ευρέως μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και μέσω υπηρεσιών παροχής συμβουλών για τους γονείς που χρειάζονται υποστήριξη, μέσω μαθημάτων κατάρτισης που οργανώνονται από κρατικές αρχές και μέσω κοινωνικών οργανώσεων (EACEA / Ευρυδίκη, 2012a). Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η διατομεακή συνεργασία. Δεδομένης της πολυπλοκότητας των διαδικασιών που οδηγούν στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να συνεργάζονται με εξωτερικούς φορείς από διάφορους επαγγελματικούς τομείς, όπως είναι η νεολαία, η υγεία, η δικαιοσύνη, ή η απασχόληση. Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη διατομεακής συνεργασίας, προκειμένου να μειωθεί η πρόωρη εγκατάλειψη εμφανίζονται σε διαφορετικά επίπεδα του σχολείου. Δεν αφορούν μόνο στο πολλαπλό-επαγγελματικό έργο σε επίπεδο σχολείου, αλλά στη δημιουργία συνεργιών μεταξύ υπηρεσιών ή υπουργείων στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, επηρεάζοντας ολόκληρες περιοχές ή ολόκληρη τη χώρα. Εκπαιδευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός. Η παροχή του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί να βοηθήσει να κρατήσει τους μαθητές στο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι υπηρεσίες αυτές υποστηρίζουν την ευαισθητοποίηση των νέων από διαφορετικούς μαθησιακούς κλάδους και μπορεί να τους βοηθήσει να αποφύγουν λάθος τρόπο μελέτης η οποία μπορεί να γίνεται χωρίς κίνητρα και έτσι να εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Πρόσφατες δράσεις ή έργα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και βελτίωση των εκπαιδευτικών και την καριέρα εστιάζονται στην καθοδήγηση της βελτίωση των προσόντων του προσωπικού και την κατάρτιση τους με τα κατάλληλα εργαλεία, την επέκταση του ρόλου των σχολείων σε αυτόν τον τομέα, ή την ενίσχυση της συνεργασίας με τους γονείς και τις τοπικές υπηρεσίες. 2.4 Ευρωπαϊκές τάσεις για ESL (ΠΕΣ) Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι υπήρξε μια γενική τάση προς τα κάτω για τα ποσοστά του ESL σε όλη την Ευρώπη για σχεδόν όλα τα κράτη μέλη από το Τα επίπεδα όμως έχουν αρχίσει να αυξάνονται και πάλι κατά τα τελευταία έτη σε ορισμένα κράτη μέλη, το έχει αυξηθεί η εμπειρία για τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία. Ακριβώς κάτω από το ήμισυ των κρατών μελών (n = 12) είναι επί του παρόντος σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ευρώπης για το Οι διακυμάνσεις στα ποσοστά ESL υπάρχουν επίσης και εντός των επιμέρους κρατών μελών, μερικά ομόσπονδα κράτη (Ισπανία κυρίως) που έχουν σημαντικές περιφερειακές διαφορές. Οι διαρθρωτικοί παράγοντες που επηρεάζουν ESL είναι σχετικά περίπλοκοι, και περιλαμβάνουν: - τις επικρατούσες πολιτιστικές και κοινωνικές συνθήκες, - το βιομηχανικό προφίλ, - τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές, - και τα διαφορετικά εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. 20

21 Η τοπική αγορά εργασίας μπορεί να χρησιμεύσει τόσο ως «push» και «pull» για τους μαθητές, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της απασχόλησης των ανειδίκευτων. Όσον αφορά τα κοινωνικο-δημογραφικά κριτήρια, το φύλο αναδεικνύεται ως ένας σημαντικός παράγοντας για την ESL (ΠΕΣ). Οι νεαροί άνδρες σε όλη την Ευρώπη έχουν σταθερά περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο παρά οι νεαρές γυναίκες. Αυτή η εικόνα είναι μέρος μιας ευρύτερης ιστορικής τάσης αύξησης της επιτυχίας των κοριτσιών στο σχολείο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ακόμη και σε χώρες όπως η Πορτογαλία, όπου στις προηγούμενες γενιές, τα κορίτσια είχαν περιορισμένη πρόσβαση στο σχολείο και υψηλότερα επίπεδα αναλφαβητισμού. Πολλές μειονότητες έχουν επίσης ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των ταξιδιωτών ομάδων, για παράδειγμα, στην Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Λιθουανία. Ωστόσο, είναι προφανές ότι η εθνικότητα αλληλεπιδρά με άλλους παράγοντες, όπως τη φτώχεια, την ανεργία, την στέγαση, τις περιοχές απορροής του σχολείου, τις γλωσσικές δεξιότητες της χώρας υποδοχής και το βαθμός της κοινωνικής συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων. Τα κράτη μέλη έχουν επιτύχει μεγάλη πρόοδο με την ένταξη των παιδιών των μεταναστών και έχουν επικεντρωθεί στην αποφυγή του σχολικού διαχωρισμού, στη βελτίωση της ποιότητας στα σχολεία με τις πολιτικές της διασποράς, και την ανάπτυξη τρόπων για την ανάπτυξη υψηλότερου επιπέδου ευκαιριών. 2.5 Κατανόηση των «κινήτρων» Υπάρχουν διάφορες θεωρητικές ερμηνείες των «κινήτρων» κατά την ερευνητική βιβλιογραφία, αλλά αυτές οι αντιλήψεις έχουν σπάνια εφαρμοσθεί με συστηματικό τρόπο για την ενσωμάτωση τους στην πρακτική διδασκαλία. Σημαντική επανεξέταση του ΟΟΣΑ για τη διά βίου μάθηση διακρίνει τα κίνητρα σε «ενδογενή» που αυτο-κατευθύνονται για την εκπλήρωση των προσωπικών συμφερόντων, και σε «εξωγενή» κίνητρα που καθοδηγούνται από εξωτερικές κυρώσεις ή ανταμοιβές. Αυτές οι μορφές των κινήτρων είναι στενά συνδεδεμένες στο πλαίσιο της ΠΕΣ, όπου ο φόβος της αποτυχίας μπορεί να είναι ένας τρόπος για την προστασία της αυτοεκτίμησης και όχι κατ 'ανάγκην αδιαφορία στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι προφανές ότι τα μέτρα για την πρόληψη ή την αντιστάθμιση της ΠΕΣ πρέπει να μελετήσουν την απώλεια των εγγενών κινήτρων, που πηγάζουν από αισθήματα ανεπάρκειας, αποτυχίας και χαμηλής αυτοεκτίμησης. Η επιτυχία των μέτρων πρέπει, επομένως, να έχει αξία για τους πιθανούς συμμετέχοντες και να δώσει στους μαθητές την αίσθηση ενδυνάμωσης και τον έλεγχο της μάθησης τους. Η πρόκληση έγκειται στην υλοποίηση των στόχων αυτών στην αρχική εκπαίδευση, όπου η φοίτηση είναι υποχρεωτική και τα άτομα που εγκαταλείπουν το σχολείο συχνά «έχουν μείνει πίσω» από το σύστημα. Τα κίνητρα των νεαρών ενηλίκων ηλικίας ετών μπορεί να διαφέρουν από εκείνες των μαθητών σχολικής ηλικίας στο ότι το κίνητρό τους για να συμμετάσχουν εκ νέου, επηρεάζεται από την προσωπική ανάπτυξη που έλαβε χώρα μετά την αποχώρησή τους από το σχολείο και έχοντας βιώσει τις αρνητικές συνέπειες της απουσίας νωρίς, όπως για παράδειγμα μέσω της μείωσης των προοπτικών απασχόλησης. 2.6 Επανεμπλοκή - τι λειτουργεί; Τα συστήματα δεύτερης ευκαιρίας έχουν συνήθως μεγαλύτερη επιτυχία επειδή τονίζεται ο διακριτικός τους χαρακτήρας από τα κανονικά σχολεία. Τα συστήματα είναι γενικά προσεκτικά για να αποφευχθούν οι αρνητικές συσχετίσεις με την αρχική εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν ευκαιρίες μάθησης που παρουσιάζονται ως ένα αξιόπιστο 21

22 μονοπάτι (που μπορεί να περιλαμβάνουν την απόκτηση τυπικών προσόντων). Παραδείγματα θετικών χαρακτηριστικών περιλαμβάνουν: την προώθηση μιας «μαθητοκεντρικής» προσέγγισης, τονίζοντας τον σεβασμό από τους δασκάλους και από άλλους παιδαγωγούς προς τους μαθητές, και έχουν ισχυρές συσχετίσεις με τον κόσμο των ενηλίκων. Σε αυτό το πλαίσιο, το δεύτερο συστήματα ευκαιριών έχει μερικές φορές καταφέρει να δημιουργήσει την αίσθηση ενός «πανεπιστημίου». Αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση των αρνητικών στερεοτύπων της εναλλακτικής εκπαίδευσης στο ευρύ κοινό. Μια βασική πτυχή της επανεμπλοκής των μαθητών είναι η αναγνώριση και ο εντοπισμός εκείνων που έχουν εγκαταλείψει το σύστημα. Τα συστήματα δεύτερης ευκαιρίας έχουν βρεθεί ότι έχουν ρίζες στην τοπική κοινωνία και είναι σε θέση να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και να επικοινωνούν μέσω των κοινωνικών δικτύων γεγονός πολύ σημαντικό στο πλαίσιο αυτό. Η δέσμευση είναι συχνά η πιο αποτελεσματική όταν περιλαμβάνει μια σειρά από επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με εκείνους που έχουν απεμπλακεί από τη μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων και των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οποίοι έχουν συχνά ευκαιρίες να συνεργαστούν με νέους ανθρώπους εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι επαγγελματίες από τα συστήματα δεύτερης ευκαιρίας, περιγράφεται η ανάγκη για μια «ήπια» προσέγγιση της πρώτης, η οποία θα μπορούσε στη συνέχεια να κλιμακωθεί μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και επαφής με τα μέλη της οικογένειας. Η επιμονή και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης αποτιμήθηκαν ως δύο βασικές ιδιότητες. Πολλά συστήματα έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης για μια προσέγγιση «βασισμένη στα δικαιώματα» για να υποστηρίξει εκ νέου την εμπλοκή, με έμφαση στο δικαίωμα της μάθησης. Σε μια μειοψηφία χωρών, όπως η Δανία, αυτή ενισχύεται περαιτέρω με αναφορά σε νομικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις τοπικές αρχές ώστε να διασφαλίσει ότι οι νέοι ενήλικες ασχολούνται με την εκπαίδευση ή την κατάρτιση. 2.7 Μαθήματα Κλειδιά για Δεύτερης Ευκαιρίας Εκπαίδευση Ένα σημαντικό βαθμό στον πειραματισμό με τους δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς με τη δέσμευση να αναπτύξει μια εναλλακτική προσφορά για τους νέους (ή νεαρούς ενήλικες), όλοι είχαν βρει τρόπους για να συμμετάσχουν με πιο επίσημο θεσμικό πλαίσιο για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Πιο σημαντικό ρόλο για την πολλαπλή-επαγγελματική εργασία από ό, τι μπορεί να βρεθεί μέσα σε κανονικά σχολεία. Μπορούν συνήθως να φέρουν σε επαφή εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς, όπως την υγεία, την απασχόληση, τη στέγαση, τη νομική αρωγή και την κοινωνική υποστήριξη, με το σχολείο να παίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή αυτής της στήριξης προς τους μαθητές - πολλοί από τους οποίους έχουν σύνθετες ανάγκες. Η σημασία των θετικών σχέσεων μεταξύ των δασκάλων και μαθητών. Η πολιτική «ανοιχτές πόρτες» από τους εκπαιδευτικούς για τους μαθητές, τους δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουν το προσωπικό και διασφαλίζει ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παράλληλα δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθεί διάλογος με τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τις πολιτικές του σχολείου (όπως την πειθαρχία και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού). Η κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη που συνήθως παρέχεται με ένα υψηλότερο προφίλ στα συστήματα δεύτερης ευκαιρίας από ό, τι στο πλαίσιο των αρχικών ρυθμίσεων της εκπαίδευσης - τόσο για θεραπευτικούς όσο και μηθεραπευτικούς σκοπούς. 22

23 Η ευέλικτη οργάνωση της εβδομάδας, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να προφτάσουν τις κατηγορίες των μαθημάτων και η χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ώστε να παρέχουν πρόσβαση πέραν της εργάσιμης ημέρας και του σχολικού περιβάλλοντος. Η εκμάθηση έξω από την τάξη, και ιδιαίτερα στα προγράμματα με έμφαση στην τοπική ιστορία και τον πολιτισμό επίσης συναντώνται τακτικά στο καθεστώς δεύτερης ευκαιρίας. Οι προσεγγίσεις για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και παροχής βρέθηκαν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους προσωρινών συστημάτων. Τα προγράμματα αυτά μπορούν σε μεγάλο βαθμό να διακριθούν μεταξύ εκείνων που παρέχουν τα πιστοποιητικά στην αρχική εκπαίδευση και διδάσκουν σύμφωνα με την ενσωμάτωση του προγράμματος σπουδών, και εκείνοι που προσφέρουν μια εναλλακτική οδό, με έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση, στην εργασιακή εμπειρία, στις δεξιότητες ζωής, καθώς και στις βασικές δεξιότητες. 2.8 Αξιολόγηση και Εξέλιξη Η ατομική αξιολόγηση των μαθητών προέκυψε ως μια κεντρική πτυχή της δεύτερης ευκαιρίας εκπαίδευσης, που συχνά παρατηρήθηκε να έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία στην υποστήριξη μαθητών που θα μπορούσαν να έχουν προηγούμενη αρνητική εκπαιδευτική εμπειρία, εστιάζοντας στα δυνατά τους σημεία και να υποστηρίξει τους μαθητές να επανεξετάσουν τους δικούς τους στόχους. Τα περισσότερα από τα προγράμματα που περιλαμβάνονται έχουν κάποιο είδος συμμετοχικής αξιολόγησης. Ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά αυτού του τύπου προσέγγισης περιλαμβάνουν τα εξής: η εκτίμηση ενάγεται ως ένα εργαλείο για την οικοδόμηση της αυτοεκτίμησης (για παράδειγμα μέσω της συνέντευξης για κινητοποίηση), και παρέχει μια ευρύτερη ανασκόπηση των μη-εκπαιδευτικών αναγκών και συνθηκών, ακόμη και πέρα από τις ανάγκες του σχολείου ( που σχετίζονται με την οικογένεια και την κοινότητα). Αντίθετα, η ακατάλληλη ή μη ρεαλιστική αξιολόγηση είναι καλά τεκμηριωμένες μέσα στην βιβλιογραφία ως παράγοντες κινδύνου για την ΠΕΣ. Η επικύρωση της προόδου του μαθητή και των αποτελεσμάτων βρέθηκε να είναι μια συχνά προκλητική πτυχή της δεύτερης ευκαιρία στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερα όταν επιδιώκεται η παροχή εναλλακτικών προγραμμάτων σπουδών που μπορεί να μην έχουν τα ίδια θέλω με τους μαθητές, τους γονείς ή τους δασκάλους. Αυτό το θέμα έχει αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους, σε μερικά σχολεία, όπως τα Micro λύκεια στη Γαλλία που επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι φοιτητές αποφοιτούν με τα αντίστοιχα προσόντα με τους ομολόγους τους στην αρχική εκπαίδευση, και άλλοι που επιδιώκουν να προσφέρουν εναλλακτικές μορφές διαπίστευσης. Στη Δανία, η διαπίστευση του χαρτοφυλακίου βασίζεται στα σχολεία Studio πήρε πολλά χρόνια για να επιτευχθεί γενική αναγνώριση, αλλά η επέκταση του προγράμματος και η προσαρμογή αλλού - συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας και της Αυστρίας έχουν βοηθήσει για να ενισχυθεί η αξιοπιστία του προγράμματος ως ένα βιώσιμο μονοπάτι για τους φοιτητές. Άλλα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας έχουν αντιμετωπίσει μεγαλύτερες δυσκολίες ως προς την επίτευξη παρόμοιας αναγνώρισης. Αυτό σχετίζεται ιδιαίτερα με το χαμηλό προφίλ που παρέχεται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ορισμένα κράτη μέλη. 23

24 24

25 3 Κύπρος 3.1 Το Σχολείο και το i-εεκ Εθνικό σύστημα Η ανάλυση του κυπριακού σχολείου και το σύστημα i-εεκ βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο Eurypedia από το Δίκτυο Ευρυδίκη. Σύμφωνα με αυτό, το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος στην Κύπρο διοικείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ). Η επίσημη εκπαίδευση παρέχεται μέσω των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων στη: προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στα δημόσια μετα-δευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια ιδρύματα. Η εκπαίδευση σε αυτά τα ιδρύματα είναι υποχρεωτική και παρέχεται δωρεάν για τις ηλικίες από τεσσάρων και οκτώ μήνες μέχρι δεκαπέντε χρονών. Για την πρόωρη δημόσια εκπαίδευση παιδικής ηλικίας έχει ληφθεί μέριμνα και περιλαμβάνει νηπιαγωγεία, τα οποία είναι ανοιχτά σε παιδιά ηλικίας από τριών ετών έως πέντε ετών και οκτώ μηνών. Στη συνέχεια, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει έξι έτη γενικής εκπαίδευσης αρχίζοντας από την ηλικία των πέντε ετών και οκτώ μηνών, ακολουθούμενη από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που προσφέρεται με δύο διαφορετικούς τύπους: δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση αποτελείται από δύο κύκλους σπουδών τριετούς διάρκειας ο κάθε κύκλος. Ο πρώτος είναι το Γυμνάσιο και ο δεύτερος το Λύκειο. Η δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί το δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είναι ανοικτή μόνο σε μαθητές που έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από το Γυμνάσιο. Μετα-δευτεροβάθμια μη-τριτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρονται στους αποφοίτους των δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Μετα-Δευτεροβάθμια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αυτά είναι δημόσια ιδρύματα, που άρχισαν να λειτουργούν το Σεπτέμβριο του Η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται τόσο σε πανεπιστημιακό και μη πανεπιστημιακό επίπεδο. Τα πανεπιστήμια είναι αυτόνομα ακαδημαϊκά όργανα. Τέλος, η εκπαίδευση ενηλίκων παρέχεται με τη μορφή της επίσημης εκπαίδευσης μέσω ειδικών προγραμμάτων που οργανώνονται από κρατικούς φορείς όπως την Αρχή Ανάπτυξης Προσωπικού (PDAUTH) και το Κέντρο Παραγωγικότητας της Κύπρου (ΚΕΠΑ), καθώς και από πολλές τοπικές κοινότητες με τη μορφή της μη τυπικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται από ιδιωτικά ιδρύματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης προσφέρονται κυρίως από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, από το Σύστημα Μαθητείας, από απογευματινά μαθήματα στις τεχνικές σχολές και σε εταιρείες, μαθήματα που χρηματοδοτούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). 25

26 Τα Προγράμματα Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρος Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρος (ΚΕΠΑ) προσφέρει προγράμματα μικρής διάρκειας που εστιάζονται σε τεχνικά επαγγέλματα και λειτουργίες διαχείρισης. Ο βασικός στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να προσφέρουν στους εργαζόμενους την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, ώστε να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους και να αυξήσουν τις προοπτικές τους για την πρόοδο και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. Τα προσόντα εισδοχής και η τελική πιστοποίηση εξαρτάται από τον τύπο του προγράμματος που ακολουθούν οι συμμετέχοντες. Το ΚΕΠΑ συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα για την εκπαίδευση των ανέργων, το οποίο είναι ένα κοινό πρόγραμμα επιδότησης, που συντονίζεται από την ΑνΑΔ, προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης σε άτομα που καθίστανται άνεργα λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Πρόγραμμα Σύστημα Μαθητείας Το Σύστημα Μαθητείας στην παρούσα μορφή του, απευθύνεται κυρίως προς τους μαθητές που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών στην τριετή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο). Το Πρόγραμμα διαρκεί για δύο χρόνια και παρέχει εναλλακτική πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση. Οι μαθητευόμενοι καταρτίζονται για να γίνουν οικοδόμοι, ξυλουργοί, μαραγκοί, ηλεκτρολόγοι (για οικιακές συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις), μηχανικοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, εργαζόμενοι / συγκολλητές λαμαρίνας, κατασκευαστές αλουμινίου, εργαζόμενοι / εγκαταστάτες μηχανών, υδραυλικοί, αργυροχόοι/ χρυσοχόοι, μοδίστρες, μάγειρες και σερβιτόροι, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Απογευματινά και Βραδινά Τμήματα σε Τεχνικές Σχολές Τα απογευματινά και βραδινά μαθήματα στα τεχνικά σχολεία οργανώνονται με ευέλικτο τρόπο ώστε να φιλοξενούν άτομα που εργάζονται οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν είτε μικρής διάρκειας προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε ένα πιστοποιητικό ή μεγαλύτερα προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση ενός τίτλου σπουδών που ισοδυναμεί με πιστοποιητικό (απολυτήριο) από τις τεχνικές σχολές. Μαθήματα σε εταιρείες Η ΑνΑΔ εγκρίνει και επιχορηγεί προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης που παρέχονται από τις επιχειρήσεις. Εκπαίδευση Ενηλίκων στο πλαίσιο της νομοθεσίας Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων. Αντ 'αυτού, υπάρχει μια σειρά από νομοθετικές διατάξεις που σχετίζονται με τις διάφορες αρχές που εμπλέκονται στις νομοθετικές πράξεις και διέπουν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέχρι σήμερα και έχουν ως εξής: Μια ειδική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Κύπρου και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) το 1963 σχετικά με την ίδρυση του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, που σκοπός της ήταν η παροχή αρχικής και συνεχιζόμενης τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης σε ενήλικες. Νόμοι 21/1974, 6/1975, 17/1980 και 94/1988, που προέβλεπαν την ίδρυση της Αρχής Βιομηχανικής Κατάρτισης, ένας ημικρατικός οργανισμός του οποίου η 26

27 αποστολή ήταν να σχεδιάζει και να εγκρίνει προγράμματα που στοχεύουν στην τεχνική, επαγγελματική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ενηλίκων. Ο Νόμος 125 (Ι) / 1999, ο οποίος προέβλεπε στην εξέλιξη της Αρχής Βιομηχανικής Κατάρτισης στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Οι κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία των Δημόσιων Βραδινών Γυμνασίων (Κ.Δ.Π. 45/1990 για την Κ.Δ.Π. 337/2010). Απόφαση με αριθμό (22/05/91) του Συμβουλίου των Υπουργών, με την οποία ιδρύθηκε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ). Νόμος 234 (Ι) / 2002, για την ίδρυση και λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 214/2000 μέχρι Κ.Δ.Π. 295/2001 ( Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής για Υποψήφιους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Ειδικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ειδικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με τη λειτουργία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. 3.2 Το φαινόμενο της εγκατάλειψης. Επίπεδα και χαρακτηριστικά Η ομάδα-στόχος ΠΕΣ στην Κύπρο αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες, μετανάστες, άτομα από "κατώτερα" κοινωνικοοικονομικά στρώματα, καθώς και φοιτητές οι οποίοι, ενώ βρίσκονται ακόμα στο εκπαιδευτικό σύστημα, έχουν υψηλό κίνδυνο να αποκλειστούν λόγω της έλλειψης μέτρων ενεργούς εμπλοκής. Οι άνθρωποι με αναπηρίες, καθώς επίσης οι οικονομικοί μετανάστες και οι πρόσφυγες, ιδιαίτερα εκείνοι που προέρχονται από χώρες του τρίτου κόσμου θεωρούνται μεταξύ των ομάδων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ). Το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και η μετανάστευση, αφορούν σημαντικά τις κυβερνητικές και τις σχετικές NGOs, ωστόσο, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία από τους εργοδότες ή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, υπάρχει λιγότερη ανησυχία, ακόμη και από την πλευρά της κυβέρνησης. EuroCy έχει ήδη αναλάβει νωρίς (με γραφείο) την έρευνα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο όσον αφορά την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο, με τη συλλογή όλων των σχετικών στατιστικών στοιχείων από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, σε (τελευταία αποτελέσματα 2011). Σύμφωνα με τις στατιστικές εκθέσεις, ο συνολικός πληθυσμός της Κύπρου ανέρχεται σε , εκ των οποίων σχεδόν το 50% είναι γυναίκες και το 50% είναι άνδρες. Από το συνολικό ποσό, περίπου άνθρωποι είναι πολίτες της ΕΕ από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (και πάλι 50-50% σε σχέση με το φύλο) και περίπου άνθρωποι προέρχονται από τρίτες χώρες (66% γυναίκες). Ως εκ τούτου, οι μη-κύπριοι ανέρχονται στο 25% περίπου του συνολικού πληθυσμού. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο πληθυσμός των μη-εε προέρχονται κυρίως από τη Γεωργία, τη Ρωσία, τις Φιλιππίνες, τη Σρι-Λάνκα, το Βιετνάμ, την Ουκρανία, εκ των οποίων περίπου δεν μιλούν ελληνικά (που είναι η επίσημη γλώσσα στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο) και περίπου έχουν μόλις φτάσει το μέσο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αν και αυτό το στατιστικό στοιχείο βελτιώνεται σε νεότερες 27

28 γενιές). Άλλα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η Κύπρος έχει το υψηλότερο ποσοστό αύξησης του πληθυσμού μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ, η οποία εξηγείται από τη μετανάστευση. Τα παραπάνω στοιχεία δίνουν μια ευρύτερη ιδέα του πληθυσμού της Κύπρου όπου περιλαμβάνει επίσης σημαντικές εισροές για τον εντοπισμό κάποιων πιθανών πηγών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Είναι γνωστό ότι το ποσοστό της πρόωρης εγκατάλειψης του αυτόχθονα πληθυσμού της Κύπρου είναι χαμηλό, αλλά οι αριθμοί αυξάνουν σημαντικά όταν υπολογίζεται το σύνολο του πληθυσμού. Δεδομένου ότι το σχέδιο Κώδικα RED ασχολείται ειδικά με την εκπαίδευση και την απασχολησιμότητα των ανθρώπων, ακολούθως δίνονται μερικά στοιχεία: Οι εγγραφές ανά επίπεδο εκπαίδευσης στην Κύπρο είναι: Προδημοτική , Δημοτική , Μέση , Τριτοβάθμια και Ειδική εκπαίδευση 306 Οι αντίστοιχες συνολικές δαπάνες από τη Δημοκρατία της Κύπρου (για το 2010) ήταν: ευρώ, ανά μαθητή, σε δημόσια σχολεία: Προδημοτική 5.565, Δημοτική 6.015, Μέση και Τριτοβάθμια Επίσης, τα αρχεία μη-απασχόλησης του 2013 (2ο τρίμηνο) δείχνουν: άτομα ή 15,5% του συνολικού εργατικού δυναμικού, 40% για τις ηλικίες ετών. Αυτό αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, λόγω της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην Κύπρο. Ακόμη πιο σημαντικό είναι, τα στοιχεία αυτά που περιλαμβάνουν επίσης 11,3% πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Πίνακας 1. Κύπριοι μαθητές με βάση την κοινότητα / θρησκευτική ομάδα και αλλοδαποί μαθητές 2010/

29 29

30 Πίνακας 2. Αριθμός αλλοδαπών μαθητών με βάση τη χώρα- ιθαγένεια 30

31 Πίνακας 3. Αριθμός εγγραφών, εγκαταλείψεις, αποτυχίες Πίνακας 4. Ανεργία ανά εθνικότητα, ηλικία και φύλο 31

32 3.3 Έργο και προγράμματα που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ΠΕΣ και i-εεκ Εκτός από τα προγράμματα που έχουν ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 1, έχει τονιστεί εδώ ότι η κύρια οργάνωση επιβολής της πολιτικής είναι η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), η οποία στοχεύει στο να βοηθήσει τους νέους πτυχιούχους να επιτύχουν μια ομαλή και επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης εργασιακής πείρας, εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιότητες. Τα προγράμματα κατάρτισης από την ΑνΑΔ εφαρμόζονται για μια περίοδο 6 ή 12 μήνες. Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υλοποιεί το «Πρόγραμμα κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της σχολικής αποτυχίας και της παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας». Υποστηρίζονται κυρίως "Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» (Ζ.Ε.Π.), που συγχρηματοδοτούνται (85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 15% από Εθνικούς Πόρους): συμπλέγματα σχολείων σε υποβαθμισμένες περιοχές με πληθυσμό μαθητών που ανήκουν σε οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό υπόβαθρο. Επίσης, υπάρχει επίσημη πολιτική για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των αλλοδαπών αλλόγλωσσων παιδιών, από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Σύμφωνα με αυτό, οργανώνονται εργαστήρια για εκπαιδευτικούς προκειμένου να διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα, και δημοσιεύεται ένας οδηγός προκειμένου να αγκαλιάσει τους αλλόγλωσσους μαθητές και διατίθεται σε 8 ξένες γλώσσες (αγγλικά, τουρκικά, γεωργιανά, ρουμανικά, βουλγάρικα, ρώσικα, ουκρανικά, και αραβικά). Αυτός ο οδηγός παρέχει βασικές πληροφορίες για τους μαθητές και τους γονείς τους σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Επίσης, δίνεται έμφαση σε διαπολιτισμικά θέματα στα νέα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια. Μέτρα επανένταξης για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, μπορεί κανείς να αναφέρει το Σύστημα Μαθητείας, το οποίο λειτουργεί από το 1963 και είναι ένα πρόγραμμα αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των δύο ετών, η οποία ασχολείται με άτομα που εγκατέλειψαν το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα μεταξύ των ηλικιών 14 και 17. Τέλος, τα Βραδινά γυμνάσια που είναι Βραδινά Τμήματα Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών λειτουργούν ως "σχολεία δεύτερης ευκαιρίας". 3.4 Τελικές παρατηρήσεις Όπως φαίνεται και στην ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, η Κύπρος έχει ένα αρκετά ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, με πολλές ευκαιρίες για εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι επίσης, προφανές ότι η χώρα αντιμετωπίζει το φαινόμενο ΠΕΣ που οφείλεται κυρίως στο μεταναστευτικό πληθυσμό και στα κατώτερα οικονομικά επίπεδα σε ορισμένες περιοχές. Ωστόσο, η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει αυξήσει σημαντικά τον πληθυσμό χαμηλού εισοδήματος που αναμένεται να επηρεάσει επίσης αρνητικά τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα. Παρά το γεγονός ότι η κύρια εκπαίδευση προσφέρεται δωρεάν, υπάρχουν ακόμα πολλά χρήματα που δαπανώνται από τους μαθητές σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, για παράπλευρα έξοδα. 32

33 Από την άποψη των μέτρων, η Κύπρος έχει ήδη λάβει πολλά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου ΠΕΣ για να επιτύχει τη διά βίου μάθηση για όλους και να προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτισης των ενηλίκων. Ωστόσο, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πολλά από αυτά τα μέτρα δεν έχουν μετρηθεί. Υπάρχει μια έλλειψη γνώσης για τις επιπτώσεις των δράσεων που αναλαμβάνονται και αυτό οδηγεί σε κακή εφαρμογή των δράσεων και στη συνέχεια σε σταδιακή μείωση της αποτελεσματικότητας. Σε συζητήσεις με τους τοπικούς φορείς, τονίστηκε ότι η Κύπρος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των μέτρων όχι μόνο για τα θεωρητικά μέτρα αλλά και για την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μάλλον μια μικρή χώρα, όπου τα φαινόμενα πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ) και i-εεκ δεν παρουσιάζουν καμία σημαντική γεωγραφική ετερογένεια, έχει παρατηρηθεί όμως πως κάθε ένωση ενδιαφερομένων παρουσιάζει τη δική της άποψη, οι οποίες δεν συμπίπτουν πάντα. 33

34 4 Greece 4.1 The School and i-vet National system According to Eurydice Network s Eurepedia 1, the Greek education system is governed by national laws and legislative acts (decrees, ministerial decisions), while the general responsibility for education lies with the Ministry of Education and Religious Affairs. The Greek education system was until recently predominantly centralised, however, within the framework of the country's adaptation to international standards, actions are being undertaken in order to shift towards decentralisation. Curricula and weekly timetables, for all types of primary and secondary education schools, are centrally specified and their application is compulsory for all schools in the country. The administration of primary and secondary education is conducted at central, regional and local level respectively by: the Ministry of Education and Religious Affairs; the Regional Education Directorates; the Directorates of Education (Prefecture); and the School Units. Early Childhood Education and Care: Pre-primary education in Greece begins at the age of 4 when children are allowed to enroll in Nipiagogeia (pre-primary schools). Attendance in them is compulsory for all 5 year old children. The operation of Nipiagogeia falls under the authority of the Ministry of Education and Religious Affairs. In what regards early childhood care, Child and Infant Centers operate under the auspices of the Municipal Authorities. Primary Education: The next stage comprises the compulsory attendance of Dimotiko Scholeio (Primary School) which belongs to primary education and lasts for 6 years. Secondary Education: The 3 year attendance of Gymnasio (lower secondary education) constitutes the last period of compulsory education and is a prerequisite for enrolling and attending general or vocational upper secondary schools. In parallel with day Gymnasio, Esperino Gymnasio (Evening Lower Secondary Education School) operates, in which attendance starts at the age of 14. The second tier of secondary education lasts also for 3 years, constitutes the non-compulsory upper secondary education and comprises general secondary education (including Geniko Lykeio/General Lyceum) and vocational secondary education (including Epaggelmatiko Lykeio/Vocational Lyceum). Epaggelmatiko Lykeio offers two cycles of studies, which belong to the formal educational system: a. the secondary cycle and b. the (optional) post-secondary cycle of studies, the so-called "apprenticeship class". In General and Vocational Lyceum pupils enroll at the age of 15. Parallel to day schools, Esperina Genika Lykeia (Evening General Lyceums) and Esperina Epaggelmatika Lykeia (Evening Vocational Lyceums) also operate, while the minimum age for enrollment in Evening Vocational Lyceum is 16 years of age. Higher Education: Higher education constitutes the last level of education system and comprises the University and Technological sectors. The University sector includes Universities, Technical Universities, and the School of Fine Arts. The Technological sector includes the Technological Education Institutions (TEIs), and the School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE). Higher education institutions are fully self-administered 1 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/greece:overview 34

35 legal entities of public law. Collective bodies that are established and act in compliance with special legislation administer each institution. 4.2 The dropping out phenomenon. Levels and characteristics According to EKKE Eurostat and Greek Press, in 2012 ESL decreased to 11.4% from 13.1% in 2011, Greek ESL rate target is 9.7%. Moreover, in 2009 eight countries (Bulgaria, Greece, Spain, Italy, Malta, Portugal, Romania and the United Kingdom) had higher ESL rates than the European average (14.4 %) 2. In a study requested by the European Parliament's Committee on Education and Culture in , in Greece, interviewees believed that economic growth and increasing family income in the period are the main explanatory factors for the decline in ESL rates. This is because young people from low income families felt less pressured to leave school and take a job to contribute to the family income. Unfortunately, it is feared that the economic crisis that has been unfolding in Greece since 2009 will now lead to an increase in ESL in the country. This was a view shared by all interviewees in Greece according to the study. According to the President of the Greek Teacher Union of Secondary School Teachers, OLME, While the budget for education was cut by 33 per cent, teachers were either dismissed or forced to hand in their leave. In comparison with the situation before the crisis, Greece had dismissed about one third of its teachers. The difficult economic situation together with the pressure put on the education system will most likely lead to more students dropping out of school 4. In Greece, an EKKE study back in found that the factors with the greatest influence on the risk of children dropping out of compulsory education were low income of parents, low socio-economic background of the head of the household and low educational level of the parents. A key problem in Greece is the high rate of ESL during the first few months of the first grade of upper secondary vocational education. Stakeholders believe that this happens because students start on a vocational route but are quickly disillusioned, because the curriculum does not meet their expectations, being too theoretical and not practical enough or because students realize that their qualification will not increase their employment opportunities since it will not meet labor market needs. High rates of ESL are noted in specific types of schools, such as those located in disadvantaged areas, vocational schools, larger schools with an over-representation of students from disadvantaged and/or migrant backgrounds. 2 Reducing Early School Leaving in the EU (2011) European Parliament's Committee on Education and Culture, 3 DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT B: STRUCTURAL AND COHESION POLICIES EDUCATION AND CULTURE REDUCING EARLY SCHOOL LEAVING IN THE EU 4 Preventing Early School Leaving through the Use of ICT in Education Report of the ETUCE Workshop, Athens, Greece, 20 September DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT B: STRUCTURAL AND COHESION POLICIES EDUCATION AND CULTURE REDUCING EARLY SCHOOL LEAVING IN THE EU 35

36 In Greece, some of the key reasons for more male students dropping out of education include a lower level of motivation to continue their studies a need or a wish to get involved in a family business or another family-related matters living in highly touristic areas 6. According to qualitative data drawn from our findings and more precisely 8 interviews with educators, school directors and administrative staff in private and public secondary education schools in Athens, the main educational problems/issues that affect the early dropping out of School and/or VET are family and teachers indifference towards the student, lack of specialized staff and experts in the school premises, old and demotivational educational systems based on exams as well as the highly stressful workload for the students. It was highlighted almost by the majority of our interviewees, that one of the main issues is the inadequacy of the educational system to successfully integrate and motivate students with emotional, psychological and behavioral difficulties, learning difficulties and disabilities into the educational process. According to two different focus groups with teachers and specialists from a secondary school and a special school located in Attica, parental indifference towards the student, financial issues and lack of social care are the main reasons behind early school and VET drop-outs. In a focus group conducted with 5 students, it was also stated that the stress is too high and students feel that they do not have support and lose all their time studying hard for the exams in order to get to universities, while they might never get a job anyway. Students also stated that school is not motivating enough and only some educators are able to make them enjoy studying and working hard. Students feel they cannot easily relate to what they are taught. Especially regarding learning difficulties educators and administrators stated that educators are not enough, students are not supported psychologically by specialized staff especially now that depression is on the rise because of serious financial issues in the family environment. Austerity and financial crisis was also to blame for the lack in educators and specialized psychologists, characterized as a vicious circle of non-support and demotivation towards students and educators. Both in focus groups, interviews and questionnaires it was highlighted that students with educational difficulties or cognitive disabilities are not easily or promptly assessed and diagnosed, leading most of them away from the educational and vocational training process, while adding extra psychological pressure and lack of self-esteem. Students with intellectual and learning difficulties stated that they sometimes feel they would like to abandon school because of bullying and feelings of inadequacy. Even though the statistics don t yet reveal a high rise of drop outs because of financial issues, in almost all our communication with teachers and students, financial crisis and abandonment of school because of financial reasons was mentioned continuously. 6 DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT B: STRUCTURAL AND COHESON POLICIES EDUCATION AND CULTURE REDUCING EARLY SCHOOL LEAVING IN THE EU 36

37 Teachers reported that even in private schools you can now find students who are completely unsupported financially and they have to abandon their studies in order to work. 4.3 National differences in ESL Young people with a migration background are at greater risk of ESL from school. According to EUROPE 2020 TARGET: EARLY LEAVERS FROM EDUCATION AND TRAINING 7 report, the risk of early school leaving is closely linked to the lower socioeconomic status of migrants, language barriers and their limited access to sufficient learning support. Examples from Portugal and the UK show that they can achieve higher attainment than natives if properly supported. In 2012 Greece, Austria and Cyprus show very high gaps with ESL rates of young people born abroad being at least three times higher than those for natives. In a number of Member States the proportion of pupils dropping out early or even not attending school at all is especially high among ethnic minority groups, such as Roma. In 2011 more than 10% of Roma children were not attending compulsory education in Romania, Bulgaria, France and Italy. This figure reached 35% in Greece Total Males Females Native Eu 27 Non Eu Subtotal 2020 Total Born 27 Target Greece (24.7) Annex1: ESL rates in Greece However during our focus groups and interviews it was stated that apart from specific situations when students are unsupported from their families due to serious financial reasons, non-native students are highly motivated to succeed of they are successfully integrated in the educational environment. Otherwise, lack of social and psychological support can have a negative impact. 7 EUROPE 2020 TARGET: EARLY LEAVERS FROM EDUCATION AND TRAINING: 8 European Union Agency for Fundamental Rights, UNDP, The Situation on Roma in 11 EU Member States, 2012 (p. 14) 9 Reducing early school leaving: Key messages and policy support: Final Report of the Thematic Working Group on Early School Leaving, November 2013, 37

38 Εικόνα Annex2: ESL rates in Greece Project and programmes undertaken to overcome ESL and i-vet leaving The fundamental rationale is the creation of equality of opportunity in both access to education and educational outcomes for the children and young people concerned. Supplementary Teaching Support is a standalone support scheme providing additional tutoring in the main academic subjects at upper secondary level. The initiative is primarily aimed at those students who are experiencing difficulties in specific classes (both those who are falling behind their peers and those who wish to improve their skills) but all students are able to access support regardless of their academic performance. The schemes are particularly common in schools located in areas with a high concentration of low income families. Students are able to attend additional support classes for a variety of school subjects throughout the school year for up to 12 teaching periods and can also choose to attend summer courses when available. These schemes commence with the normal school year and end just before the end of the academic year or leaving certificate examinations. Each subject is taught for up to four hours per week and the teaching period lasts for 45 minutes. Each pupil can attend up to 14 hours per week. A full-time teacher is appointed to act as a scheme planner and evaluator and is responsible for the coordination, organisation and management of the scheme within their individual school unit. The subjects can be taught by full-time teachers specifically allocated to the scheme, stand-in teachers from the school or other neighbouring schools, or even externally sourced teachers paid by the hour. The aim is to improve the overall quality of education offered to students and to facilitate their entry into higher education or the labour market. Furthermore, tailored support has been introduced in areas with a high proportion of early school leavers. Since the introduction of the scheme in 1997/98, more than students have benefited. However, the scheme is now being revised and due to funding problems, the future of the supplementary teaching support measure is uncertain. Already many such courses are being suppressed, only those in the most disadvantaged areas remain active at the moment. The introduction of new teaching methods is also a way of ensuring that students are engaged in their learning. In Greece for example, steps have been taken to 38

39 overcome the fact that outdated teaching methods ( talk and chalk ) were not felt to reflect the development of society outside of the classroom and young people s use of new technologies Guidance and counselling are particularly important for young people at risk of ESL for a number of reasons such as support and motivation, in Greece career guidance has been strengthened in recent years, largely thanks to EU co funding and pilot programmes that have been tested under the Operational Programmes. Career offices have been introduced in secondary schools offering guidance and counselling to students and aiming to assist at-risk groups. According to Support for language learning can also come in the form of materials as well as actual lessons. In Greece, in order to provide additional tutoring in the Greek language as well as in other subjects to Roma students, 32 books (six of them designed for instructors) have been published as teaching support material, which take into account the particular cultural background of the Roma. The first project results showed that the percentage of students who leave primary school has been reduced from 75% (in 1997) to 24 % (in 2001) and the number of Roma students entering secondary schools has increased. Separate preparatory or integration classes are offered in some countries to children and young people from minority groups, to help them to settle in to their new school and home. In Greece, there are special integration classes for repatriated Greeks and foreign students. In 2002, 400 reception classes and 500 support classes were in operation with the aim of teaching Greek as a second/foreign language in order to promote the effective (re)integration of repatriated and foreign students into the Greek educational system. Preparatory classes are also offered to Roma children in Greece, to ensure their smooth integration into the school environment and to provide them with extra support. Second chance schools (ΣΔΕ/SDE) were established by law in 1997 as a way of tackling social exclusion in Greece. They are aimed at young people over the age of 18 who have not completed compulsory education (which lasts for nine years). Participants are able to study for the lower secondary education leaving certificate (Apolytirio Gymnasiou) and the curriculum is flexible to allow young people to choose what best suit their needs and interests. Particular emphasis is placed on the acquisition of basic qualifications and the development of personal skills, in order to provide young people with the competences and qualifications needed to enter the labour force. The programme lasts for months. There are also targeted sub-programmes for specific groups (e.g. Roma, children from the Muslim minority of Thrace) as well as for specific disadvantaged areas that are selected due to their low educational indicators as zones of educational priority. It is extremely interesting to point out that there is no policy framework regarding students with disabilities. 4.5 Final remarks There is no single policy framework on ESL. Instead, the ESL agenda is being taken forward within the ESF Operational Programme Education and Life-long Learning , where three axes are devoted to upgrading the quality of education and promotion of social inclusion in each Greek region. The programme encourages access to and participation in the educational system for all individuals and aims to combat ESL. 39

40 Moreover, according to an older study conducted by School of Pedagogical and Technological Education ASPETE back in , According to information given to us by officials of the secondary school education, [ ] it primarily appears that there is no provision stipulating that any pupil running the risk of dropping out from school because of absences during the school year should be reported to the secondary school directorate, which, in its turn, should direct the action to be taken in order to reverse the specific situation. In the case where a pupil ends up in giving up his schooling, either due to absences or for any other reason, it does not seem, from our research work, that there is immediate briefing of the secondary school directorate so that some contact, may be maintained with the pupil who dropped out from school. Each school has details available, but the lists with the names and addresses of the pupils are not updated. This was found out from the start of our research, when, in our effort to find the whereabouts of such pupils from the data given to us by the schools, it proved difficult to spot them. Thus, an initial issue emerges which is the timely listing and updating on the pupils at risk to drop out from school or on those who have already dropped out so that contact between school and such a pupil may not be lost. 10 ALIMISIS D., GAVRILIADI G., PAPADOPOULOU P., PROVATA A. (2008) PREVENTION OF EARLY SCHOOL LEAVING REPORT ON THE NATIONAL SITUATION, School of Pedagogical and Technological Education ASPETE 40

41 5 Italy 5.1 The School and i-vet National system According to Eurypedia, the education system in Italy is organized according to the principles of subsidiary and of autonomy of schools. The State has exclusive legislative competence on general issues on education, on minimum standards to be guaranteed throughout the country and on the fundamental principles that Regions should comply with within their competences. Regions share their legislative competences with the State on all education issues except for vocational education and training on which they have exclusive legislative competence. Schools are autonomous as for didactic, organization and research and development activities. ECEC for children aged less than 3 years is organized at local level and it is not part of the education system. ECEC for children aged from 3 to 6 years is part of the education system and it is not compulsory. Compulsory education lasts for 10 years (from 6 to 16 years of age). It covers 5 years of primary school, 3 years of lower secondary school and the first two years of upper secondary school. Compulsory education can be accomplished also by attending three and four-year courses offered within the regional vocational education and training system (VET). The upper secondary level of education has a duration of 5 years and it is offered in both general and vocational pathways. Higher education is offered by both universities and the High level arts and music education system. This level of education is organized, according to the Bologna Process, in a three-year first cycle followed by a two-year second cycle. Ongoing Reforms and Policy Developments This section describes reforms and national policies in relation to the priorities and objectives of the Europe 2020 Strategy and of the 'ET2020' strategic framework. Moreover, the section on national reforms describes the reforms that are going to be applied and issues that are under debate at national level. On-going national policies in relation to European strategies are described in the National Reform Programmes (NRP). According to the NRP 2013, and with reference to the education sector, Italy is at present committed with many of the issues indicated in the headline targets (ESL and increase of higher education graduates) and in the key areas of the EU2020 strategy. In particular, in March 2013 the Regulation on the National System of Evaluation of the education and training system has been approved; in September 2013, the Decree no.104 has foreseen the allocation of economic resources to support measures on ESL, on students welfare, on school buildings; in 2013 the adult education centers have been reorganized and the Decree no.13 on the national system of certification of competences has been published. 41

42 5.2 The dropping out phenomenon. Levels and characteristics The specific national targets for Italy have been set at 16% for the early school leavers and 26-27% for the share of population having completed higher education. The phenomenon of school drop-outs requires an analysis of two different aspects: Firstly, the risk of drop-out refers to the number of students who leave school during the school year not providing any official communication to the school. In these cases, data are obtained through the comparison of the initial number of the enrolled students and the number of the students who underwent final assessment at the end of the school year. Secondly, drop-outs refer to the European indicator early school leavers, built on the labor force survey of the National Institute of statistics (ISTAT). Such indicator refers to young people aged holding a lower secondary qualification who are out of the education and training system. From 2007 to 2010, various interventions on the education and training system were aimed at limiting early school leaving and drop-outs. All these interventions come into force; among them, there are the extension of compulsory education to 16 years of age, the reform of the second cycle of education and the strengthening of school autonomy. At the same time, taking into account the strategic role of guidance in preventing school dropouts, the National Operative Programme (Programma Operativo Nazionale PON) has been developed and published in 2011, whose strategy had already been revealed through the Guidelines on lifelong guidance of Consistently with this frame, in the occasion of the issue of the Guidelines for guidance Regional School Offices have been committed with the definition of a system of actions necessary to create a local network of actors involved in guidance and to develop consistent, shared and unitary actions, as well as to promote a new culture of guidance among school staff consistent with national policies. Regional Teams have been set up at each Regional School Office. They are made up of representatives of other local institutions which are committed with the identification of needs and interventions addressed to teaching and managing staff in schools, in particular to those involved in guidance activities for students. The purpose of this network is to accompany the teachers professional development, to spread the idea of lifelong education guidance and, at the same time, to create a systematic dialogue between local institutions, enterprises, the labor market and vocational training. Following this intense training and promotional activity, each Regional School Office has drawn up its own Regional guidance plan which is based on the needs and the resources that have been identified. The National guidance plan promotes the shift from a practice of guidance meant as an informative service limited at specific transition/decision moments, to an educational approach, where guidance is part of the development of individuals, and allows them to plan their life and their formative and professional future. For this purpose, specific training processes have started, in particular for those who are 42

43 responsible, at regional and provincial level, for guidance activities at the Regional School Offices and for secondary teachers. Recently, following the political elections of February 2013, the composition of the Italian Government changed, with the Ministry of education, university and research gaining a new minister. This new minister committed herself to working to guarantee the continuity of the previous government (National Research Programme PNR 2013); among these actions, the fighting of school drop-outs, also mentioned in the Country-specific recommendation of 2012 (CSR3), has priority importance. In fact, law decree no. 104, issued in September 2013, provides for a series of interventions and economic measures also aimed at fighting school drop-outs. The decree is immediately applicable; however, it needs to be converted into a law within 60 days from its publication, through parliamentary discussion and approval which can still lead to some amendments of the text. Among its measures to fight drop-outs, the decree provides for the activation of a Programme for integrative teaching in the areas at higher risk of drop-outs in compulsory education (up to 16 years of age), starting from primary school, supposed to be introduced on experimental basis for school year It foresees also an extension of the school timetable for student groups. The Ministry, through a decree and in accordance with the State-Regions Conference, will define the criteria for the selection of the schools that will test the Programme and will indicate the objectives including the strengthening of basic skills, the teaching methods, through innovative solutions and specific pathways for students at higher risk, as well as the monitoring procedures. In order to strengthen teachers competences in areas at risk of social-educative disadvantage and in areas with a high percentage of immigrant students, teachers will receive specialist support through a person-centered and need-centered training path. Furthermore, the decree foresees a series of interventions that can indirectly contribute to the prevention of drop-out, such as the allocation of funds to increase catering and transport services in order to facilitate access and attendance of deserving students of secondary schools who are in disadvantaged economic conditions. In the end, in order to make the actions aimed at fighting school drop-out more efficacious, the integration of the National register of students with regional registers collecting data on the vocational education and training falling under the competence of Regions, to obtain one only national system of student register, has been further encouraged. The integration of different information systems is important because it allows students to leave their school pathways and accomplish compulsory education (up to 16 years of age) in the regional vocational education and training system. Therefore, a Register that takes into account only school attendance doesn t reveal the switches of students between the education system and the regional vocational training system; data on drop-outs and on the risk of early school leaving based on such Register wouldn t correspond to the reality and would therefore hinder an early diagnosis of the risk. At present, all schools record their data in the Register within specific deadlines (related to attendance in autumn and spring data, data related to final assessments and exams at the end of the school year) or whenever it is necessary to communicate changes in single students attendance; this procedure permits a real-time update of the Register. The Register records each student s personal data, an identification code that follows the 43

44 student for his/her whole school path, the student s intermediate and final assessments as well as switches within the education and training system. If a student has breaks in their school attendance, the Register records the relevant reasons. Cases of drop-out risk are pointed out by the Register if the relevant reasons are not provided. This is useful above all to monitor and prevent early school leaving cases that can occur before 14 years of age, because, after that age, students can choose to accomplish compulsory education in the regional vocational education and training pathways, which, at the moment, are not integrated in the Register. In the last year, the functioning of the National register has been highly refined, focusing on the cases of mobility, transfers, interruptions of attendance and relevant reasons that have occurred during the school year as well as requesting schools to record their data related to attendance interruptions form one year to the next. In this way it will be possible to develop an analysis that will enable to quantify data on drop-outs at the end of lower secondary school. (Source: Servizio Statistico, Miur, Focus La dispersione scolastica, June 2013). Students with disabilities In Italy, disabled pupils are integrated in mainstream education, according to the principle of integration that has inspired the legislation on this matter since the 1970s. The inclusion of disabled pupils in mainstream schools started first on an experimental basis and then was regularly implemented, in pre-primary schools and primary schools, and was progressively extended to the lower and upper secondary schools and universities. At present, Law no. 104 of 1992 is the reference legislation on this matter. It has reorganized systematically and consistently all previous rules concerning the right of people with disabilities. The frame-law 104/92 defines the general objectives of the integration of the disabled at school as follows: The aim of the integration at school is the development of the potentials of the handicapped person in learning, communication, relationships and socialization. The right to education cannot be hindered by learning difficulties or other difficulties deriving from disabilities connected with the handicap. Law no. 104 of 1992 also establishes that handicapped children aged 0-3 are granted enrolment in day nurseries and that the right to education is granted to handicapped children in the sections of pre-primary schools, in ordinary classes of every school types and levels and in the universities. The principle of integration and the right of disabled pupils to receive specific support are also included in all the subsequent legislation that regulates general aspects of the education system, such as enrolment, class size and pupils assessment, as well as initial teacher training and, in particular, for future support teachers. In 2009, the Ministry of education, university and research (Miur) issued specific Guidelines for integrating pupils with disabilities in school. These Guidelines collect provisions providing for solutions aimed at improving the processes of integration of pupils with disability, within the legislative framework into force. Dyslexia, dysgraphia, dysorthography, dyscalculia, are officially recognised as Specific Learning Disabilities (Disturbi specifici dell apprendimento, DSA) and pupils with these disabilities receive special organisational and didactic support measures. 44

45 Finally, the principle of inclusion also applies to pupils from disadvantaged backgrounds for social and economic reasons and to immigrant pupils. In such circumstances, measures focus on didactic flexibility and, in the case of immigrants with low levels of Italian, linguistic support. The brand new Italian Minister of Education, in her programmatic plan, announced the following measures: "We need an open and high-quality school for everyone. That is why... the assessment becomes crucial for the school of the new century. Open means first knowing how to combat early school leaving (now 16%) and open the doors of schools over the class schedule to develop programs and projects dedicated, also open to the disability, to the territory and with proposals for all citizens (literacy skills and professional skills), integrated with the Youth Guarantee just launched in Italy (May 5, 2014), with particular attention to the development of vocational and apprenticeship of the trial. 5.3 Key aspects regarding ESL: Regional and local differences, gender, age, nationality As far as Emilia-Romagna Region is concerned, (http://scuola.regione.emilia-romagna.it/) significant differences with respect to the Italian framework can be highlighted. Picture 2 ESL rate at regionale level Molise 9,9 16,2 Abruzzo 14,7 12,6 Lazio Friuli Venezia Giulia 12,3 13,0 13,3 19,8 Umbria 14,8 13, Basilicata 15,2 13,8 Veneto 15,0 14, Emilia Romagna Lombardia Marche 15,3 15,3 17,7 18,5 18,0 15,8 Trentino Alto Adige Piemonte Liguria 17,3 15,9 16,3 16,1 17,2 20,0 Calabria 19,6 17,2 Toscana 16,3 17,5 ITALIA 20,6 17,6 Puglia 27,0 19,8 21,9 Valle d'aosta 21,6 Campania 27,1 21,8 28,1 Sicilia 25,0 Sardegna 28,3 25,8 0,0 10,0 20,0 30,0 Fonte:Indagine sulle Forze di lavoro - Istat 45

46 Over the period all the Italian Regions (with the exception of Tuscany Region) have decreased the rate of ESL. Emilia-Romagna Region decreased it from 17.7% to 15.3%, matching the 2013 IT target of 17.9%. The most recent data, the number of youngsters from 18 to 24 y. o. who leave School or VET programme early has decreased to ( fewer than 2011); 59% of them were male. Youngsters with a lower secondary degree licence not in education are 17.8% compared to an EU average of 12.8%. Early school leavers in Italy TARGET 2013 TARGET 17.6% 16.0% 17.9% To monitor dropping-out and ESL, a National Register has been set up. It lists data and sociodemographic information for each student and assigns a unique identifier that will be associated to the students throughout his/her education path and registers all targets, experiences, gaps in attendance, movements across education providers, as well as intermediate and final targets. Regional and Gender differences in ESL. From a geographical point of view, ESL is more frequent in Southern Italy associated to social and economic concerns Graf.6 Students at risk of abandon (% of all students) by region /12 Scuola secondaria di I grado Scuola secondaria di II grado Sardegna Sicilia Calabria Basilicata Piemonte 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Lombardia Veneto Friuli V.G. Liguria Calabria Basilicata Sardegna Sicilia Piemonte 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Lombardia Veneto Friuli V.G. Liguria 0,0 0,0 Puglia Emilia Romagna Puglia Emilia Romagna Campania Toscana Campania Toscana Molise Umbria Molise Umbria Abruzzo Marche Abruzzo Marche 46

47 Graph.7 Students at risk of ESL (% of all students) by Region and Gender School Year 2011/12 The phenomenon of ESL impacts differently by gender. In the lower secondary school 0.24% of males are at risk of ESL, while 0.16% of females, in upper secondary school 1.47% of males against 1% of females. Students at risk of ESL by age The situation of ESL is different if examined by age. In Lower Secondary School, 17.6% of students at risk of ESL are less than 14 y. o.; 43.7% are aged between 14 and 16 y. o., 34.3% between 16 and 18 y. o. and 4.4% are older than 18 y. o. 47

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ από τον Δρ. Ε. Ερωτοκρίτου ΕU Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές των Φύλων στο Εκπαιδευτικό Επίτευγμα: Μελέτη για τα Μέτρα που Λαμβάνονται και την Κατάσταση που Επικρατεί στην Ευρώπη Σήμερα

Διαφορές των Φύλων στο Εκπαιδευτικό Επίτευγμα: Μελέτη για τα Μέτρα που Λαμβάνονται και την Κατάσταση που Επικρατεί στην Ευρώπη Σήμερα EC-32-09-196-EL-C Το Δίκτυο Ευρυδίκη παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές στην Ευρώπη. Αποτελείται από 35 εθνικές μονάδες στις 31 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποτέ δεν είναι αργά! ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 Οδηγίες του έργου NewsJob Ποτέ δεν είναι αργά! Εµπειρίες, τα εργαλεία και τις πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης 2012-2013 Αποτύπωση των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης Το ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση

Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη Μάθηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σχέδιο δεικτών Πιστοποίσης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευομένων Δια Βίου και Διευρυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σταμάτης Παλαιοκρασάς, επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα INTERNATIONAL POLICY ANALYSIS Προοπτικές μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Οκτώβριος 2013 Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα