ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (6225)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (6225)"

Transcript

1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (6225) Σ. Στυλιανίδης, Αν. Καθ. Κοιν. Ψυχιατρικής Παντείου Παν/μίου Αθήνα 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Ploumpidis, D., Garanis-Papadatos, T., Economou, M. (2008). Deinstitutionalization in Greece:Ethical problems. Psychiatriki, 19: Φυτράκης, Ε. Η ακούσια Νοσηλεία σήμερα : Μια μαύρη τρύπα στο κράτος δικαίου. Τετράδια Ψυχιατρικής. Παρουσίαση: Χονδρός,Π. Evidence Based Mental Health & κατευθυντήριες γραμμές. Στυλιανίδης, Σ., Λάβδας, Μ., Βαρβαρέσου, Ξ., Χονδρός, Π. (2011). Συνδιαμόρφωση προτάσεων για τη συνηγορία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχιατρικές διαταραχές στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Περιοδικό ΑΤΗ, 3: Παρουσίαση: Στυλιανίδης, Σ. Ενδυνάμωση στην Ψυχική Υγεία. Παρουσίαση: Μητροσύλη, Μ. Δικαιώματα του ανθρώπου: Συνηγορία. Παρουσίαση: Χονδρός, Π., Βαρβαρέσου, Ξ. ( 2012). «Βελτίωση της Ποιότητας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις δομές ψυχικής υγείας WHO Quality Rights Project». Jacobson, N., Greenley, D. (2001).What Is Recovery? A Conceptual Model and Explication. Psychiatric Services, 52:482. Παρουσίαση: Στυλιανίδης, Σ. Αρχές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, recovery model και εφαρμογές τους και η σύνδεση τους στην καθημερινή κλινική πρακτική. Παρουσίαση: Στυλιανίδης, Σ. (2012). Δημόσια Συστήματα Ψυχικής Υγείας, Εισαγωγή: Βασικές Έννοιες Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Στυλιανίδης, Σ., Χονδρός, Π., Βαρβαρέσου, Ξ. (2011) Βελτίωση της ποιότητας των δικαιωμάτων στις δομές ψυχικής υγείας: είναι τα δικαιώματα των ασθενών μια χαμένη υπόθεση; Περιοδικό ΑΤΗ, 3: 7-8. Στυλιανίδης, Σ. Η υποκειμενική οδύνη απέναντι στον απλουστευτικό αναγωγισμό της σύγχρονης ταξινομητικής ψυχιατρικής: Για μια ψυχιατρική του προσώπου. Σύναψις 24(8):

3 320 PSYCHIATRIKI 19 (4), 2008 Special article Eιδικό άρθρο Deinstitutionalization in Greece: Ethical problems D. Ploumpidis, 1 T. Garanis-Papadatos, 2 M. Economou 3 1 A' Department of Psychiatry, Medical School, University of Athens 2 Department of Public and Administrative Health, National School of Public Health, Athens 3 University Mental Health Research Institute, Department of Psychiatry, University of Athens, Greece Psychiatriki 2008, 19: The following paper is based on a Concerted Action which focused on the "Ethical aspects of deistinstutionalisation in mental health care" in It investigates the development and the ethical dilemmas posed by deinstitutionalization in Greece. This movement has recently undergone a very active phase but the transition from the traditional model of psychiatric care to the community based system unavoidably creates many ethical problems related to the professionals attitude towards individual liberties, dignity and other fundamental rights of mentally ill persons. These problems exist not only in the level of the therapist-patient relationship but in the level of policy making as well as its implementation. Moreover, the paper deals with specific ethical problems such as stigmatisation and isolation in the community context, as well as the role of the family. Key words: Deinstitutionalization, mental illness, ethical aspects. Introduction Mental health has always been an area triggering numerous conflicts and tensions, many of which are of a moral nature. Although for more than a hundred years psychiatrists have been practising their profession without being concerned with ethical and moral issues, following a long existing, paternalistic tradition of how to serve the patient best, in the last few decades this has profoundly changed. Various developments in the societal context have played an important role in the shaping of new attitudes towards the patients as well as towards the notion of mental health and its social ramifications per se. During the last three decades, following the expansion of biomedical

4 PSYCHIATRIKI 19 (4), 2008 DEINSTITUTIONALIZATION IN GREECE: ETHICAL PROBLEMS 321 ethics, which started in the 70 s, the ethical dimensions of psychiatric care, have gradually received adequate attention and changes are beginning to be undertaken, even though psychiatric ethics still remains a bioethical ugly duckling. 1 The increasing interest on ethical concerns has led to extensive writings, to Psychiatry training programs and texts such as the Principles of Medical Ethics in 1973 with annotations especially applicable to Psychiatry, as well as to the Declaration of Hawaii by the World Psychiatric Association in ,3 This shift in awareness has led to the corroboration of a view which had once been hard fought against but is today widely accepted: the view that science and ethics are closely interwoven and that modern Psychiatry cannot exist without reference to its ethical background and the inherent values, without the recognition of rights and duties or without the application of norms and rules which dictate respect to the legal and moral entity of the individuals concerned. This framework, which has been reinforced by the increased emphasis on human rights, including the rights of people with mental disability or incapacity 4 does not refer only to the traditional hospital/asylum context but also to the modern movements of deinstitutionalization and rehabilitation: in the community environment the fundamental values which lay the foundation of ethical reflection in Psychiatry, i.e. trust, autonomy, privacy, care and justice 5 acquire a new significance as they function in a different milieu. The above mentioned moral considerations which also include the inhuman character of long-term hospitalization, as well as the right of individuals with mental health problems to be integrated into society, along with financial and legal concerns, have not only been some of the major incentives for deinstitutionalization but have also led to serious ethical ramification of this process in most of the countries in which it was implemented. The historical background of deinstitutionalization in Greece Since 1980, the term deinstitutionalization has been used in Greece to describe the integration of mentally ill people to the community. Similarly with other countries, the transition was motivated by the need to face the distressing conditions of large psychiatric institutions, especially the violations concerning dignity, autonomy and privacy of the individuals. It was also driven by the need to decrease the high financial maintenance cost of such institutions. When this movement started twenty five years ago, it had as its main target not to close down these institutions but rather to downsize them and to restrict their role in the care of mentally ill people. This process did not of course develop in a cultural and conceptual vacuum but emerged slowly as the product of various fermentations which took place in the field of Psychiatry in many countries and subsequently in Greece. A brief overview of the history of Psychiatry in Greece would focus on three different phases of development: a. The practice of popular beliefs, which pre-existed to psychiatric services and later survived in parallel: these had been always related to religion as some churches and monasteries, following the Byzantine tradition of hospitality, used to admit a small number of insane people. 6 We can also mention beliefs on the evil eye. 7 b. The introduction of modern psychiatric practices and the training of mental health professionals: these followed the dominant model of European medical and University practices. Εducation of medical doctors who were interested in psychiatry, was widely dependent on studies and educational journeys mainly to European countries. These influences were reflected in legislation and in transfer of practices in Greece. 8 The first law regarding mental health, Law ΨΜΒ of 1862, was heavily influenced by the French law on mental health of Decree 104 of , another important piece of legislation, abolished Law ΨMB, maintained hospitalization as the centre of mental health care system, focused on dangerousness but on the other hand introduced, for the first time, the possibility of voluntary hospitalization for mental patients. 9 Finally, Law 2071 of 1992 harmonized Greek legislation concerning psychiatric care with European guidelines.

5 322 D. PLOUMPIDIS et al PSYCHIATRIKI 19 (4), 2008 c. The foundation of psychiatric services: the first psychiatric hospital was founded in 1838 in the island of Corfu which was then under British control and the second one, Dromokaition, was founded in Athens in These were the first examples of a development which took place in the first decade of the twentieth century along with urbanization, economic progress and industrialization of the country. A network of 9 hospitals was completed after the 2nd World War. Nevertheless, albeit the picture of the mental health institutions in Greece was not very different from that of the other European countries, the most important developments in the field of mental health took place much later than in the rest of Europe. The psychiatric hospital of Leros (in the wellknown Aegean island), the psy. hospital for children, of Daou-Pendeli s (near Athens) and the psy. hospital of Petra (at the mountain of Olympus), in their beginnings used to admit chronic patients referred to them mainly from the psychiatric hospitals of Athens and Thessaloniki. These heavily institutionalized patients constituted one of the main target groups of deinstitutionalization programs. The population of chronic patients in the totality of Greek psy. hospitals has greatly diminished, through a widespread network of community-based housing units, which has to achieve now its integration in community based psychiatric units of care and its financial survival. Since 2004 the psy. hospital of Petra-Olumpus, and since 2006 the psy. hospitals of Corfou and Chanea (Crete) do not admit patients any more. The landmarks In the 70s and the 80s the experiences of Italian deinstitutionalization and French sectorization had an important impact to Greek Psychiatry but the major obstacle at that time was the lack of outdoor and outpatient services, the establishment of which being the main target in the late 70s for the deinstitutionalization of patients of major psychiatric hospitals. 10,11 In the early 80s, despite the existence of some pilot programs, psychiatric in-patient care was mainly provided in public and private mental hospitals. Apart from these pilot studies, neither community based mental health services nor psychiatric beds existed in general hospitals. 12,13 Social and vocational rehabilitation, part of the deinstitutionalization movement, appeared in Greece in the middle of the 80s, although some earlier efforts had been done in the 50s, focusing on chronic patients of public psychiatric hospitals. 14 The landmarks of the recent development of psychiatric care in Greece were the introduction of the National Health Service in 1983, the Regulation a ( ) (EEC 1984) and the application of the Psychargos I and II 15b program of the European Union, which provided very important financial support to changes and progress realized in the years to follow. One of their main objectives was deinstitutionalization of long stay patients in mental hospitals, but in a short period, Greece also managed to make a considerable progress in community based mental health services and increase of psychiatric beds in General Hospitals. The most recent law, enacted in 1999 (L.2716/99) provides extensively, among others things, for the development of halfway houses, nursing homes, hostels, supervised apartments, family foster care and other residential options that represent steps towards the goal of independent living as part of the deinstitutionalization and rehabilitation process. According to Section 1 of Law 2716/99: Mental health care services are structured, organized, developed and functioning according to the present law on the basis of the principles of sectorization, community psychiatry, priority of primary care, extramural care, deinstitutionalization, psychosocial rehabilitation and social reintegration, continuity of psychiatric care as well as information and voluntary contribution of the community in the promotion of mental health. Emphasis has been given on development and improvement of the users skills with the application of social and professional rehabilitation programs. Thus, a replacement of institutional forms of care by a network of alternative preventive and therapeutic structures outside the hospital, could be gradually achieved.

6 PSYCHIATRIKI 19 (4), 2008 DEINSTITUTIONALIZATION IN GREECE: ETHICAL PROBLEMS 323 The existing network of services of care and rehabilitation is functioning within Public Hospitals, University Hospitals and non-profit private organizations. Private clinics (estimated to reach a number of 30 on a national level in 2007), provide only indoor care and their beds are in majority occupied by chronic patients. Although remarkable efforts have been made, the total number of outdoor services still remains insufficient. The programs of public hospitals deinstitutionalization in Greece, including the deinstitutionalization of Leros from 1989 to 1994 (Leros I and II, through the program Psychargos I and II, have led to the development of an important network of half-way houses and supervised apartments 269 units, with 2695 residents and 3061 stuff members. 16 The primacy of outdoor care and prevention, recognized by Law 2716 of 1999 could be achieved through an effective application of sectorisation of mental health services (sectors of ,000 inhabitants). To this day, outdoor services of care, psychiatric hospitals, psychiatric units in general hospitals and housing units in the community have not been coordinated through sectorisation, while financial problems heavily burden the progress of the reform. The ethical dimensions of deinstitutionalization The experience of deinstitutionalization in different countries and the transition from traditional to community based psychiatry which has promoted the public health model, has yielded a number of problems and has created a variety of ethical ramifications as the psychiatrist acquires a more active role in the social network. 17 Moreover, the principle of least restriction, one of the central ideas behind the process of deinstitutionalization which concerns the management of incapacitated persons provides a new prism through which their whole physical and psychological existence is being viewed. In the most recent Code of Medical Ethics in Greece, it is mentioned that psychiatrists have the duty to proceed to therapeutic interventions which restrict as little as possible the freedom of the person concerned. Also, additional discoveries regarding the biological foundations of behaviour, have had considerable influence on the conception of mental health and consequently its ethical framework. It is well accepted that the therapeutic goals of psychiatry are best fulfilled only if considerations regarding the individual s dignity and autonomy are taken into account and under the condition that the patient s consent is being sought; it has been considered an abuse of one s own right of liberty and dignity to involuntarily place him to an institution, even for him own benefit his unless the exact requirements of the existing legislation are being followed. However, the question arises whether it is ethically appropriate to enforce a patient to live in the community if he is not fit for this and to refuse him a sheltered environment. It should be pointed out here that in Greece, the network of halfway houses permits the existence of a gradual transition from hospital to the community and that the problem of homeless people is not yet as serious as in other countries, although, at least in the capital, the situation is rapidly changing for the worse. Currently, in Greece, deinstitutionalization is undergoing a very active phase with many ethical ramifications which can be found in two different levels: firstly in the level of inter-personal relationship between the therapist and the patient (the term client is not broadly used in Greece) as well as in the level of mental health care provided in the community context. The role of the therapist and the environment in which the patient and the therapist co-exist, have been described as two of the most important factors in the formulation of ethical questions. 18 The success of deinstitutionalization depends a lot on the human factor and especially on how mental health professionals grasp the notions of autonomy and beneficence. Moreover, the way in which professionals view demented patients has many ethical implications regarding the notions of personhood and personal identity. 19 In the Greek medical context, where the interpretation of the Hippocratic tradition has led to the emphasis of the notion of duty in a way which has nurtured deeply paternalistic attitudes, a provision of care which takes seri-

7 324 D. PLOUMPIDIS et al PSYCHIATRIKI 19 (4), 2008 ously into consideration the notion of individual autonomy is not self-evident. Paternalism in Greece has prevailed for a long time as an extreme form of the notion of beneficence and despite the fact that the Greek Constitution safeguards respect and protection of individual value as well as each citizen s right to develop freely their personality, for a very long time relationships in the medical setting have followed a more austere and traditional pattern based on medical authority. According to the American bioethicist, Robert Veatch, the development of autonomy presupposes abundance of financial resources, technological scepticism and liberal individualism emphasizing the importance of autonomy in relation to the Hippocratic tradition. 20 The fact that Greece did not fulfil these conditions could indeed be a reason why paternalistic attitudes survived not only in the psychiatric but in the general medical context. Until the 70 s these attitudes were reinforced by the fact, uncontested by the social environment, that medical doctors negotiated with the family rather than with the patient himself. 21 Although similar attitudes have been gradually changing and the existing Patients Rights legislation safeguards autonomy, provision of information and consent, these issues continue to constitute in practice some of the main ethical problems in the process of deinstitutionalization. Results of concept mapping in Greece In 2001, UMHRI (University Mental Health Research Institute) participated in a BIO-MED program of the EU on Ethical aspects of deinstitutionalisation in mental health. 22 A limited sample of patients, family members and professionals was interviewed according to the concept mapping method 23 where the opinion of various stakeholders regarding their perception of good care were asked. These stakeholders were people with mental health problems, family members, professionals, policy makers and the local community. In each participating country 86 statements of what good mental health care is, were proposed to representatives of the five stakeholder groups, who first prioritized the statements on a scale of importance and organized them into clusters. The data collected were statistically processed by the Trimbos-Instituut which was the central coordinator of the project. 24 The results concerning Greece could be summarized as follows: Patients and professionals working in the deinstitutionalization field believe that priority should be given to treating the patients with respect, to cooperation, to the accessibility of mental health services and to the avoidance of coercive treatments. Other priorities were believed to concern adequacy of a crisis response, involvement of carers, accessibility of rehabilitation services, involvement in the evaluation of mental health services and support for the neighbourhood. Thus, good care was in general considered synonymous to a respectful attitude of professionals, trust and confidence, individually tailored care, encouragement of responsibilities and active participation in decision-making. The respectful relationship between patients and care providers especially, was considered by all as the most important aspect of good care. Nevertheless there were some interesting differences between the participating countries: in the Netherlands, for example, respondents placed more emphasis on the role of good care in rehabilitation, whereas in Greece and Belgium more importance was ascribed to the effectiveness of care. Good care, however, is also supposed to mobilize community support mechanisms in parallel with medical treatment. For example, treatment of relapses of patients in halfway houses has been trying to avoid reproduction of the revolving door phenomenon. 24,25 Stigmatization Schizophrenia has always been associated with a significant amount of stigma all over the world: studies suggest that the majority of citizens in the United States 26 and many Western European nations have stigmatizing attitudes about mental illness. 27 In Greece there are many folk beliefs, stereotyped ideas and scornful expressions about schizophrenia generated by strong religious and cultural values. These notions are mostly empirically noticeable in

8 PSYCHIATRIKI 19 (4), 2008 DEINSTITUTIONALIZATION IN GREECE: ETHICAL PROBLEMS 325 some aspects of interpersonal relationships in everyday life, the mass media and the civil laws. 28,29 Despite the Greek origin of the words stigma and schizophrenia, stigma attached to this severe mental illness has not been adequately studied in Greek society. Up to 1980, there were very few studies on people s perception of mental illness, mainly among relatives of the mentally ill conducted in 1964 and ,31 In the general population, two studies 32,33 showed some changes in public attitudes and beliefs about the various causes of mental illness. The majority of the respondents in the 1964 study believed that the main cause of mental illness was poverty and bad socioeconomic conditions, whereas the 1977 study revealed that everyday life stress was the main cause and only older individuals expressed the view that mental illness is inherited. In the second study, in terms of seeking help, it was found that only young respondents raised and living in Athens would seek help from a psychiatrist in the case of a major psychological problem, while the rest of the population preferred other traditional means of seeking help such as priest, folk healers, relatives, etc. In 1980, public attitudes towards mental illness were explored and the majority of lay respondents were found to be rejecting and afraid of people with mental illness, with only younger and better educated people expressing humanitarian views and tolerance of any deviant behaviour. 34 A decade later, respondents from the same cohort were found to be more positive towards social integration of people with mental illness and against social discrimination and restriction of mental patients. 13 Madianos et al attributed this improvement to social changes that took place in Greece at the time and to the crucial role played by community mental health prevention programmes. In 2001, the University Mental Health Research Institute (UMHRI) joined the World Psychiatric Association s international programme Against stigma and discrimination because of schizophrenia and has undertaken a number of research and training initiatives since then. Congruent with this, it conducted a national survey on the general population s knowledge about schizophrenia and its attitudes towards the people who suffer from it. 35,36 The results demonstrated that lay people aged over 65, of a lower educational level and social class, living in semi-urban/rural areas, endorsed the most stigmatising attitudes towards people with schizophrenia (PWS). Furthermore, the degree of desired social distance from a person with schizophrenia was found to increase, as the intimacy necessitated in the interaction increased as well. In addition, and quite surprisingly, the Greek public was shown to be more reluctant to have someone with schizophrenia as a colleague rather than as a friend. Concerning comparisons of public attitudes towards people with mental illness and other groups vulnerable to stigmatisation (e.g. immigrants, HIV patients, etc) it was revealed that Greeks tended to stigmatise people with schizophrenia the most, even more than serious law offenders. The implications of these findings can be better grasped, if one considers the responses given to questions addressing attitudes towards the operation of small group homes in the community accommodating PWS. In particular, while 51% of the sample was in favour of such a prospect, 20% objected to it, while 57% of the opposers claimed that they would actively resist such a development. In terms of their knowledge about schizophrenia, the Greek public was found to be either poorly informed or misinformed. The vast majority of respondents regarded PWS as dangerous (75%), with split personalities (81%) and being incapable of employment (83%). Furthermore, they tended to be oblivious of the genetic factors in the etiology of the disorder, as 1/3 of them attributed it solely to environmental and psychosocial agents. Interestingly, 66% of the respondents reported that television was their primary source of knowledge about schizophrenia. Building upon the aforementioned survey findings and existing literature, 37 a subsequent investigation of the role of media on promoting the stigma attached to mental illness was carried out. 38 The study examined the ways whereby mental illness and people suffering from it are represented in Greek newspapers and magazines. Specifically, the stigmatising articles were found to have significantly larger sizes and more memorable layout than the neutral or the

9 326 D. PLOUMPIDIS et al PSYCHIATRIKI 19 (4), 2008 anti-stigmatising ones. Moreover, only a minority of the mental health articles were written by mental health experts; most of them did not entail any scientific research; and while half of them had incorporated comments made by experts, PWS could not share their experiences and raise their concerns in these articles. In fact, in the majority of them, they were portrayed as being violent and dangerous. It is, therefore, safe to claim that schizophrenia is highly stigmatised in print media, where stereotypes of violence, danger and unpredictability are prevalent. Furthermore, stigma has been proposed to be a multidimensional concept entailing faulty beliefs (stereotypes), unfavourable attitudes (prejudice) and negative behaviours (discrimination). 39,40 It has also been shown to affect the lives of both the people who suffer from mental illness as well as their families; in areas such as interpersonal relationships, daily activities, media, legislation, and interactions with health professionals In several European studies, mainly in Greece and Portugal, it is shown that families are very important for psychological as well as financial support of patients living in the community. Indeed, a significant number of mentally ill patients, with diagnoses of schizophrenia and other severe psychiatric illnesses, are living with their families, usually with their parents. Although during the past decades there has been a great shift in the attitudes of families towards mental illness and the ways families respond to their mentally ill member, from being highly isolated from the rest of the community and embarrassed and ashamed about it to being more open and integrated, psychological and financial burden still remains high. In an effort to reduce the family burden and stigma associated to mental illness, SOPSI (Family Association for Mental Health) was founded in 1993 by relatives of people with mental illness. Its main objectives are to promote support for the mentally ill and their carers, improve care and welfare, provide information about mental illness and the availability of mental health services, improve public awareness about mental illness and reduce the stigma, and the discrimination against the mentally ill and their families. In the beginning, mainly due to stigma it was difficult for family members to join SOPSI. However, after time and effort from families and mental health professionals, SOPSI has become a highly active families association with more than a thousand members in Athens. Today, a well-cooperated and organized network of family associations has been established across Greece forming a federation under the name of POSOPSI (Panhellenic Federation of Family Associations for Mental Health). The precise effectiveness of interventions and efforts undertaken against stigma remains to be investigated; however, it is encouraging that there is a universal endeavour to combat psychiatric stigma and Greece actively participates in this effort. Conclusions At present, apart from the essential problem of maintenance of a sufficient material infrastructure, what is mostly needed is a change of mentality and the attitudes of health professionals, especially of those who, in the past, had been working in large institutions and who are now facing the challenge of working in a completely different environment. The task of enabling mentally ill chronic patients to realize their potential, to use it and to wish to live outside the mental hospital is very difficult and complicated. In psychosocial rehabilitation and reintegration, however, considerations arise in an additional level: in the level of community and society, of strategies and policies. Most often, policy makers do not pay the attention needed to the ethical dilemmas raised and deinstitutionalization is not an exception to this rule. Nevertheless, decisions made in this level aim at the wellbeing and at the good quality of life of the individual. The exact content of these notions as well as the criteria according to which this content is measured, are determined according to a series of value judgements which are materialized through the setting of priorities. Decision makers in Greece have to realize that ethical problems exist not only in the level of the therapeutic relationship between the patient and the person who provides care, but in the level where today the genesis and the rapid development of new relationships between medicine, public health, ethics and human rights are taking place. 44 The responsibility of those who formulate policies

10 PSYCHIATRIKI 19 (4), 2008 DEINSTITUTIONALIZATION IN GREECE: ETHICAL PROBLEMS 327 to be followed is an ethical responsibility of a dual character: to protect and promote mental health but also to protect and promote human rights of a most vulnerable group of the population, to evaluate their quality of life, to ensure access to health care services and to offer job opportunities. This is well reflected in modern legislation regarding protection of human rights: for example, General Comment 14 of the Commission of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The right of health should be approached through 4 parameters, i.e. availability of services, accessibility, acceptability and quality of care. Mental health which, compared to other forms of care, is being neglected, is mentioned as an example of dysfunction of all efforts to materialize the right to health. 45,46 Deinstitutionalization in Greece has been a long and painful, but quite successful so far and still continuing journey, whose most difficult part for the patient is not getting out of a psychiatric hospital but being re-integrated into community. Nevertheless, the very nature of deinstitutionalization which is based on a different perception of mental illness makes plausible the fact that the road is full of ethical pitfalls, the most dangerous of which is to focus on the idea and to forget the persons and what all this means to them. During the deinstitutionalization process it is important to make the underlying values sufficiently explicit, to increase awareness and to integrate ethical principles in regulatory measures. Moreover, education of professionals in bioethical issues should be enhanced towards the above mentioned directions. Delicated to the memory of P. Dalla-Vorgia Lawyer, Assistant Professor, Department of Hygiene and Epidemiology, Medical School, University of Athens, Athens, Greece : Δ. Πλουμπίδης, 1 Τ. Γκαράνη-Παπαδάτου, 2 Μ. Οικονόμου 3 1 Α' Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα 3 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Τμήμα Ψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2008, 19: Η εργασία αυτή βασίστηκε στην ανταλλαγή απόψεων και στα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Ethical aspects of deistinstutionalisation in mental health care". Εξετάζει την ανάπτυξη της αποκατάστασης στην Ελλάδα και τα ηθικά προβλήματα που θέτει. Παρά το γεγονός ότι η αποκατάσταση αναπτύχθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η μετάβαση από το παλαιό σύστημα ψυχιατρικής φροντίδας στο εξωνοσοκομειακό δημιουργεί πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη στάση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας απέναντι στις ατομικές ελευθερίες, την αξιοπρέπεια και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα των ψυχικά ασθενών. Αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν μόνο στο επίπεδο θεραπευτών-ασθενών αλλά και στο επίπεδο λήψης πολιτικών αποφάσεων. Το κείμενο πραγματεύεται επίσης ειδικά ηθικά προβλήματα όπως το στίγμα και η απομόνωση στο πλαίσιο της κοινότητας ή τον ρόλο της οικογένειας. Λέξεις ευρετηρίου: Αποϊδρυματισμός, ψυχική ασθένεια, ηθικές πλευρές.

11 328 D. PLOUMPIDIS et al PSYCHIATRIKI 19 (4), 2008 References 1. Fulford KWM, Hope T. Psychiatric Ethics: a bioethical ugly duckling. In: Gillon R, Lloyd A (eds) Principles of health care. Chichester, John Wiley and Sons Ltd, Sondheimer A, Martucci C. An approach to teaching ethics in child and adolescent Psychiatry. J Med Acad Child Adolesc Psychiatry 1992, 31: Principles of Medical Ethics (with annotations especially applicable to Psychiatry). Am J Psychiatry 1973, 130: Jansen S. Recommendation No R (99)4 of the Committee of Ministers to member states on principles concerning the legal protection of incapable adults, an introduction in particular to part V Interventions in the health field. Eur J Hlth Law 2000, 7: Liegeois A. Mettre l isolement en contexte. Une approche ethique de l isolement des patients psychiatriques. In: Ethica Clinica. Revue d ethique des soins de santé, 1988: Ploumpidis D. An outline of the development of Psychiatry in Greece. Histor Psychiatry 1993, 4: Madianos, M. The diachronic beliefs in evil eye in Greece. Eur J Psychiatry 2000, 13: Karavatos A, Ploumpidis D, Christodoulou NG (eds) Anthologio Ellinikon Psychiatrikon Keimenon (Anthology of Greek Psychiatric Texts). Beta Medical Arts, Athens, 2006 (In Greek) 9. Stylianidis S, Ploumpidis D. Les reflets de la loi du 30 Juin L experience hellenique et l evolution contemporaine. L evolution psychiatrique, Fasc 1989, 3: Madianos M, Stefanis C. Developmental issues and intervention strategies in a Community Mental Health Center in Greece. In: Hudolin V (ed) Social Psychiatry. New York, Plenum Press, 1984: Sakellaropoulos P, Frangouli A, Dragona Th, Zikos N. Les experiences d une Unité Psychiatrique Mobile dans une Région Rurale. Psychiatrie et Société. Editions Erès, Toulouse, Madianos M, Economou M, Hatjiandreou M et al. Changes in public attitudes towards mental illness in the Athens area (1979/ ). Acta Psychiatr Scand 1999, 99: Madianos MG, Tsiantis J, Zacharakis C. Changing patterns of mental health care in Greece ( ). Eur Psychiatry 1999, 14: Lyketsos G. Rasidakis, N. Occupational therapy in Dromokaition psychiatric hospital. In: Karavatos A, Ploumpidis D, Christodoulou NG (eds) Anthologio Ellinikon Psychiatrikon Keimenon (Anthology of Greek Psychiatric Texts). Beta Medical Arts, Athens, 2006: (In Greek) 15a. EEC Directive No 815/84. Gazette L 88/31. Brussels, EEC, b. Psychargos. Ministry of Health and Pronia Evropaiko Koinoniko Tamio. In:Chondros D, Folias K, Gratsani S (eds) A program of development of structure and understructure, in the field of mental health University Mental Health Research Institute, Athens, Empsychosis. Review published by M (Unit of support and follow up of Psychargos program of EU), No 12, Musto D. A historical perspective. In: Bloch S, Chodoff P (eds) Psychiatric ethics. Oxford University Press, Oxford, Bloch S, Chodoff P. Introduction in Psychiatric Ethics. In: Bloch S, Chodoff P (eds) Psychiatric Ethics. Oxford, Oxford University Press, Hughes JC. Views of the person with dementia. J Med Ethic 2001, 27: Veatch RM. Ethics in critical care: a cross-cultural perspective. In: Moscop JC, Kopelman L (eds) Ethics in critical care medicine. Dordrecht, D. Reidel, Madianos M, Madianou D, Vlachonikolis J, Stefanis C. Attitudes towards mental illness in the Athens area: implications for community mental health interventions. Acta Psychiatr Scand 1987, 75: Bio-Med II Concerted Action BMH "Ethical aspects of deistinstutionalisation in mental health care 23. Trochim WMK. An introduction to concept mapping for planning and evaluation. Evaluat Progr Plann 1989, 12: Bauduin D, McCulloch A, Liégeois A. Good care in the community Ethical aspects of deinstitutionalisation in mental health care. Netherlands Institute of Mental Health and Addiction, Trimbos Instituut Utrecht, Wheegel van J, Audenhove van Ch, Colucci M, Garanis- Papadatos T, Liegeois A, Mc Culloch A et al. The components of good community care for people with severe mental illnesses: views of stakeholders in five European countries. Psychiatr Rehabil J 2005, 28: Phelan J, Link B, Stueve A et al. Public conceptions of mental illness in 1950 and 1996: what is mental illness and is it to be feared? J Hlth Soc Behav 2000, 41: Bhugra, D. Attitudes toward mental illness: a review of the literature. Acta Psychiatr Scand 1989, 80: Blum R, Blum E. Health and healing in rural Greece. Stanford, Stanford University Press, Blum R, Blum E. The dangerous hour. Chatto and Windus, London, Alevisatos G, Lyketsos G. A preliminary report of research into the families of hospitalized mentally ill patients. Int J Soc Psychiatry 1964, 10: Safilios-Rotchild C. Deviance and mental illness in the Greek family. Fam Proc 1969, 8: Georgas T, Janakis M, Geratsidou O. Attitudes towards mental health in Athens and provinces. Arch Hygiene 1978, 1(Suppl): (In Greek) 33. Vassiliou G, Vassiliou V. Attitudes of the Athenian public towards mental illness. Int J Ment Hlth, 1968, 7:1 8 (Newsletter) 34. Madianos M, Gonas G, Madianou D, Stefanis C. Family atmosphere on the course of chronic schizophrenia treated in a community mental, health center: a prospective longitudinal study. In: Stefanis C, Rabavillas A (eds) Schizophrenia: recent biosocial developments. New York, Human Sciences Press, Economou M, Gramandani C, Richardson C, Stefanis C. Public attitudes towards people with schizophrenia in Greece. World Psychiatry 2005, 4(Suppl 1): Economou M. The stigma of schizophrenia: the Greek experience. In: Maj M, Sartorious N (eds) Evidence and experience in psychiatry. Schizophrenia. Vol 2. WPA Series. Chichester, John Wiley & Sons, 1999:

12 PSYCHIATRIKI 19 (4), 2008 DEINSTITUTIONALIZATION IN GREECE: ETHICAL PROBLEMS Coverdale J, Nairn R, Claasen D. Depictions of mental illness in print media: a prospective national sample. Austr & N Zeal J Psychiatry 2002, 36: Economou M, Kourea A, Gramandani C, Leontiadou A, Louki E, Stefanis C. Mental disorder and mental health representations in Greek newspapers and magazines. World Psychiatry 2005, 4(Suppl 1): Corrigan PW. Mental health stigma as social attribution: Implications for research methods and attitude change. Clin Psychol Sci Pract 2000, 7: Sartorius N, Schulze, H. Reducing the stigma of mental illness: a report from a global programme of the World Psychiatric Association. New York, Cambridge University Press, Angermeyer MC, Dietrich S. Public beliefs about and attitudes towards people with mental illness: a review of population studies. Acta Psychiatr Scand 2006, 113: Angermeyer MC, Schulze B, Dietrich S. Courtesy stigma: a focus group study of relatives if schizophrenic patients. Soc Psychiatry & Psychiatr Epidemiol 2003, 38: Thornicroft G. Shunned: discrimination against people with mental illness. Oxford, Oxford University Press, Mann JM. Medicine and public health, ethics and human rights. Hastings Center Report 1997, 27: Murray CJL, Lopez AD. Global mortality, disability and the contribution of risk factors: Global burden of disease study, The Lancet 1997, 349: Lewis O. Protecting the rights of people with mental disabilities: the European Convention on Human Rights. Eur J Hlth Law 2002, 9: Αφιερώνεται στη μνήμη της Π. Δάλλα-Βοργία, Νομικός, Επίκουρη Καθηγήτρια, Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Corresponding author: D. Ploumpidis, Assoc. Professor of Psychiatry, 30 Aiginitou street, Athens Greece Tel: , Fax:

13 Ευτύχης Φυτράκης* Η ακούσια νοσηλεία σήμερα: Μια μαύρη τρύπα στο κράτος δίκαιου Ι. Ποιος νοιάζεται; Όποιος επιστήμονας γραφείου επιχειρήσει να σχηματίσει εικόνα για τους ακούσιους ψυχιατρικούς ασθενείς σίγουρα θα μείνει πολύ ευχαριστημένος: Η ελληνική νομοθεσία είναι όχι μόνο σύγχρονη αλλά και από τις πλέον προοδευτικές της Ευρώπης, οι ψυχίατροι πάντα συμφωνούν στην εκτίμησή τους για τα περιστατικά, οι εισαγγελείς πάντα συμφωνούν με την εκτίμηση αυτή των γιατρών, οι ασθενείς ή οι συγγενείς τους δεν εναντιώνονται, τα δικαστήρια ποτέ δεν απορρίπτουν τις σχετικές αιτήσεις για ακούσια νοσηλεία, οι ασθενείς δεν χρειάζεται να εμφανιστούν στο δικαστήριο, ποτέ δε διορίζουν δικηγόρο για να αντιλέξει, ούτε χρειάζονται τη βοήθεια εξωτερικού ψυχιάτρου που να πει κάτι διαφορετικό και, τέλος, ποτέ δεν αμφισβητούν τις δικαστικές αποφάσεις εγκλεισμού. Άλλωστε, η Ελλάδα ποτέ δεν έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για υπόθεση ψυχικά ασθενούς. Αλλά ούτε και οικογένειες, φίλοι, υποστηρικτές ή ΜH.ΚY.Ο. φαίνεται να διαμαρτύρονται για τους έγκλειστους ψυχασθενείς και τη μεταχείριση που αυτοί έχουν! Εξάλλου, δεν υπάρχει κάποιος λόγος που να κινεί το ενδιαφέρον ενός νομικού, εν προκειμένω, ως αντικείμενο δικηγορικής ύλης ή πανεπιστημιακής διδασκαλίας; Άρα, όλα λειτουργούν τόσο συναινετικά και όμορφα! Ποιος νοιάζεται λοιπόν; Ας τα πάρουμε από την αρχή! ΙΙ. Οι ελπίδες (του ν. 2071/92) που γρήγορα διαψεύστηκαν! Ο ακούσια νοσηλεία προσλαμβάνεται από τους αστικολόγους ως «προστατευτικός θεσμός», από του ποινικολόγους ως «κύρωση» ενώ από ένα δημοσιολόγο ως διοικητική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως συνιστά μια διπλή ρωγμή στα δικαιώματα του ανθρώπου: στέρηση της ελευθερίας και υποβολή σε ιατρικές πράξεις χωρίς συναίνεση[1]. Όμως, η στέρηση τη ελευθερίας ενός ατόμου αποτελεί βάναυση προσβολή ατομικού δικαιώματος και επιβάλλεται μόνο για την τέλεση εγκλήματος αφού μάλιστα μεσολαβήσει καταδικαστική απόφαση. Γι αυτό, η ακούσια νοσηλεία, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, αντιμετωπίζεται κυρίως ως μορφή στέρησης της ελευθερίας, όπως η φυλάκιση[2]. Από την άλλη πλευρά, βασικός όρος για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων αποτελεί η προηγούμενη συναίνεση του ασθενούς. Χωρίς αυτήν, η ιατρική πράξη αποτελεί, κατ αρχήν τουλάχιστον, εγκληματική πράξη (π.χ. σωματική βλάβη)[3]. Αντίθετα, σύμφωνα με το νομοθετικό ορισμό (άρθρ ν.2071/92) "Ακούσια νοσηλεία είναι η χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή εισαγωγή και παραμονή του, για θεραπεία σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας"[4]. Αρχικά με το ν. ΨΜΒ /1862[5] και στη συνέχεια με το ΝΔ 104/1973 ρυθμίστηκε το ζήτημα της ακούσιας νοσηλείας των ψυχικά ασθενών στα ειδικά ιδρύματα ή, με την γλώσσα της εποχής, οργανώθηκαν τα σχετικά με την «περισυλλογήν και περίθαλψιν» των «φρενοπαθών». Με τη νομοθεσία αυτή

14 δημιουργήθηκε ένα μοντέλο αναγκαστικού εγκλεισμού στο οποίο ο (ψυχικά ασθενής) άνθρωπος καθίστατο ουσιαστικά έρμαιο στα χέρια των ψυχιάτρων μα και των διοικητικών παραγόντων. Έτσι κάθε πολίτης μπορούσε με μια ευτελέστατη "διαδικασία" να στερηθεί την ελευθερία του και να υποστεί μια "λεπτή" νοσηλεία, χωρίς καμιά βεβαιότητα για το θεμιτό της στέρησης και το αναγκαίο της νοσηλείας. Χωρίς τέλος καμιά δικαστική εγγύηση, παρά μόνο, ενίοτε, μια εισαγγελική "σφραγίδα". Το υποκείμενοάνθρωπος αυτόματα μετατρεπόταν σε αντικείμενο-νοσηλευόμενο, χωρίς καμιά ουσιαστική δυνατότητα άμυνας[6]. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε τις σφοδρές επικρίσεις ορισμένων νομικών όσο και ψυχιάτρων με ευαισθησίες. Η εικόνα του ασύλου της Λέρου[7] αποτέλεσε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, μιας σταθερής πολιτικής αλλά και μιας πολύ ισχυρής εξουσιαστικής νοοτροπίας. Αυτή η εικόνα κατέδειξε τη μεγάλη απόσταση της χώρας μας από τα ευρωπαϊκά standards, ιδίως δε τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) και τη συναφή νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.)[8]. Ωρίμασαν έτσι οι συνθήκες για μια νέα θεώρηση των πραγμάτων. Η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας αυτής, ευτυχώς, δεν άργησε να φέρει καρπούς και συγκεκριμένα το ν. 2071/1992 ο οποίος έθεσε πλέον σε ορθολογικές βάσεις το όλο πλαίσιο της ακούσιας νοσηλείας. Το έκτο κεφάλαιο για την ψυχική υγεία αναμόρφωσε πλήρως το καθεστώς ακούσιας νοσηλείας, οικοδομώντας για πρώτη φορά ένα σύστημα και ενσωματώνοντας εν πολλοίς τα πορίσματα της μέχρι τότε νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α. Τρία βασικά στοιχεία αξίζει να επισημάνουμε : α). Κατ αρχήν τερματίστηκε, με τρόπο ξεκάθαρο, η διελκυστίνδα μεταξύ θεραπείας και φύλαξης υπέρ της πρώτης, δημιουργώντας μεταξύ τους σχέση σκοπού προς μέσο. Έτσι πια ο αδιαφιλονίκητος σκοπός μα και απαραίτητος δικαιολογητικός λόγος είναι η θεραπεία εκείνου που τη χρειάζεται. Τα φυλακτικά μέτρα απλώς την υπηρετούν χωρίς ποτέ να την αντιστρατεύονται. (βλ. άρθρ. 98). Παράλληλα ορίστηκε η (αυτονόητη αλλά απαραίτητη στη ψυχιατρική πρακτική) υποχρέωση προστασίας της αξιοπρέπειας του ασθενούς κατά την ακούσια νοσηλεία[9]. β). Ορίστηκαν με σχετική σαφήνεια οι προϋποθέσεις υπαγωγής ενός προσώπου σε καθεστώς ακούσιας νοσηλείας, με την υιοθέτηση ενός μικτού συστήματος προϋποθέσεων[10]. Ειδικότερα για την εισαγωγή απαιτείται: Περίπτωση 1 η : Ψυχική διαταραχή και ανικανότητα του ασθενούς να κρίνει για το συμφέρον της υγείας του, η κατάσταση της οποίας πρόκειται να επιδεινωθεί ή η βελτίωσή της να αποκλειστεί αν δεν υποβληθεί σε θεραπεία. Περίπτωση 2 η : Ψυχική διαταραχή και ανάγκη νοσηλείας για την αποτροπή πράξεων βίας. Ενώ όμως η πρώτη προϋπόθεση διαθέτει ένα μέγεθος αντικειμενικότητας (αν μπορεί να γίνει λόγος για αντικειμενικότητα σε ιατρικές κρίσεις) οι λοιπές προϋποθέσεις βαρύνονται με το στοιχείο της ρευστότητας, στο βαθμό ιδίως που εμπεριέχουν προγνωστικές κρίσεις. Ιδιαίτερα προβληματική μάλιστα εμφανίζεται η επιβίωση της έννοιας της επικινδυνότητας ως διαζευκτικής προϋπόθεσης, μεταμφιεσμένης βέβαια με σύγχρονους όρους[11].

15 γ). Τέλος, προβλέφθηκε μια αληθινή διαδικασία αναγκαστικού εγκλεισμού υπό τον έλεγχο της δικαστικής αρχής, κάτι που αποτέλεσε σίγουρα τη σημαντικότερη τομή του ν.2071/92. Έτσι παρά τη σημαίνουσα θέση των ψυχιάτρων στα θέματα ουσίας, η διαδικασία από την αρχή ως το τέλος τελεί υπό την εγγύηση της εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής. Ειδικότερα, η αίτηση για την ακούσια νοσηλεία υποβάλλεται στον εισαγγελέα, ο οποίος και μπορεί να διατάξει τη μεταφορά του ασθενούς σε ψυχιατρείο, εισάγοντας όμως την υπόθεση εντός τριών ημερών στο Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο συνεδριάζει εντός δέκα ημερών "κεκλεισμένων των θυρών", κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στο δικαστήριο ο ασθενής μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως, επικουρούμενος μάλιστα από δικηγόρο και τεχνικό σύμβουλο (ψυχίατρο), ενώ μπορεί να ασκήσει και ένδικα μέσα κατά της απόφασης. Οι διατάξεις του ν.2071/92 που αναμόρφωσαν το θεσμό της ακούσιας νοσηλείας παρά τη θεωρητική επίνευση που τις συνόδευαν, έμελλε να ακολουθήσουν ένα ιδιαίτερα ανηφορικό δρόμο. Αυτοί οι νεωτερισμοί φάνηκαν στη πράξη δύσκολα αφομοιώσιμοι, ενώ οι αντιδράσεις κυμάνθηκαν από την παρερμηνεία, την έλλειψη συμμόρφωσης ακόμα δε και τη ρητή αμφισβήτησή του. Ψυχιατρικό και δικαστικό κατεστημένο σε μια μοναδική σύμπνοια απέναντι στον κίνδυνο των αλλαγών και τη νέα κατανομή εξουσίας. Παρουσιάστηκαν έτσι κρούσματα πρωτοφανούς αντίστασης εισαγγελικών αρχών να εφαρμόσουν το νόμο[12]. Πρόκειται βέβαια για συμπεριφορές που υπερβαίνουν το πλαίσιο μια επιστημονικής συζήτησης και εμπίπτουν ευθέως στις ρυθμίσεις του ποινικού δικαίου[13]. Αλλά και η στάση των δικαστηρίων (ιδιαίτερα για την τήρηση των αυστηρών προθεσμιών) υπήρξε ελάχιστα εναρμονισμένη με το νέο σύστημα. Ενισχύεται έτσι ακόμα μια φορά η αφοριστική παρατήρηση ότι δικαστική (και διοικητική) πρακτική εξελίσσονται ερήμην του νόμου[14]. Βέβαια, στον αντίποδα αυτών των φαινομένων, υπήρξαν φωνές[15] που εμμένοντας στην βασική αρχή ότι "ο νόμος είναι νόμος" προσπάθησαν να βάλουν τάξη στα πράγματα. IΙΙ. 15 χρόνια απογοητεύσεις! Με τη συμπλήρωση λοιπόν 15 χρόνων από τη θεσμοθέτηση του ν.2071/92 για τη μεταρρύθμιση της ακούσιας νοσηλείας αξίζει ίσως να κάνουμε ένα πρόχειρο απολογισμό για να μετρήσουμε τι άλλαξε αυτά τα χρόνια. Ας δούμε λοιπόν πρώτα σε επίπεδο νομοθεσίας και μετά σε επίπεδο πρακτικής πως έχει σήμερα η κατάσταση. α). Σε επίπεδο νομοθεσίας: τι έμεινε από το ν.2071/92; - το Πολυμελές Πρωτοδικείο, που αποφάσιζε για την ακούσια νοσηλεία, έγινε Μονομελές (μετά την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, άρθρο 740 παρ. 3 με το ν. 2447/1996, άρθρο 39). Πιο γρήγορα, πιο ευέλικτα, πιο απλά αλλά με λιγότερες εγγυήσεις προστασίας του ανθρώπου και ορθότητας της απόφασης! Έτσι πια αρκεί μια μόνο ψήφος ενός δικαστή ώστε να χάσει κανείς την ελευθερία του και να βρεθεί στο ψυχιατρείο! - Με τη Σύμβαση του Οβιέδο (ν. 2619/98, άρ. 7[16]) καταργήθηκε το δεύτερο ζεύγμα προϋποθέσεων της ακούσιας νοσηλείας, δηλ. ψυχική διαταραχή σε συνδυασμό με επικινδυνότητα (πράξεις βίας). Έτσι πια έχει μείνει μόνο η πρώτη περίπτωση του ν.2071/92 ως λόγος ακούσιας νοσηλείας δηλ. ψυχική διαταραχή + ανάγκη νοσηλείας, γεγονός ωστόσο που μάλλον δεν έχει γίνει αντιληπτό από τις

16 εισαγγελικές και δικαστικές αρχές της χώρας. Στην ίδια κατεύθυνση συνάδει και ο νέος Κ.Ι.Δ. (ν.3418/05, άρ. 28 παρ. 8) όπου η θεραπευτική ανάγκη, πλάι στην ψυχική διαταραχή, τίθεται ως προϋπόθεση της αναγκαστικής νοσηλείας. Περιορίζομαι να αναφέρω ότι, τόσο οι διατάξεις της Σύμβασης του Οβιέδο, όσο και αυτές του Κ.Ι.Δ. υπερισχύουν του ν.2071/92, η μεν πρώτη βάσει ρητής διάταξης του Συντάγματος (άρ. 28) ενώ και οι δύο ως μεταγενέστεροι νόμοι. - Με το ν. 2447/1996 τροποποιήθηκε ο Αστικός Κώδικας (Α.Κ.), στο μέρος που αφορά τη δικαστική συμπαράσταση ενώ εισήχθη και ειδική διάταξη (άρθρο 1687) σύμφωνα με την οποία η ακούσια νοσηλεία προσώπου επιτρέπεται «μετά από προηγούμενη άδεια του δικαστηρίου». Έτσι όμως καταργήθηκε η αρμοδιότητα του εισαγγελέα να διατάσσει την ακούσια νοσηλεία του ασθενούς[17] με απώτερο αποτέλεσμα η χωρίς δικαστική απόφαση, έστω και προσωρινή διαταγή, αναγκαστική νοσηλεία να είναι παράνομη. Συζητήσιμο είναι αν παραμένει η αρμοδιότητα του εισαγγελέα να διατάσει την ακούσια εξέταση, και μόνο, δηλ. την επί 48ωρο παραμονή του ασθενούς στο ψυχιατρείο και μόνο για να διαγνωστεί η κατάσταση της ψυχικής του υγείας[18]. - Τελικά τι έχει μείνει; Μήπως ένα κουρέλι από ένα σπάνιο φουστάνι; Από τις πιο πάνω επισημάνσεις προκύπτει ότι όλες οι ακούσιες νοσηλείες που έχουν διαταχθεί από εισαγγελέα είναι εκτός νόμου και κατ αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζεται στη βιβλιογραφία, δημιουργούνται ζητήματα αστικής (ιατρικής) ευθύνης για αποζημίωση, αστικής ευθύνης του δημοσίου (νοσοκομείου) αλλά και ποινικής ευθύνης για παράνομη κατακράτηση (άρ. 326 ΠΚ)[19] ή ακόμα και σωματικές βλάβες (άρ. 308 ΠΚ) ή παράνομη βία (άρ. 330 ΠΚ). Εξίσου εκτός νόμου φαίνονται και όλες οι νοσηλείες που αποφασίστηκαν με την επίκληση της επικινδυνότητας του ασθενούς! β). Η κατάρρευση του συστήματος στην πράξη. 1. Πώς ξεκινάει η περιπέτεια; Σύμφωνα με μια παλαιότερη εισαγγελική εγκύκλιο (ΕγκΕισΠρωτΘεσ 633/2000) για την ακούσια εξέταση απαιτείται η αίτηση να περιγράφει το ψυχικό νόσημα, την εκδηλούμενη συμπεριφορά, τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί για εκούσια νοσηλεία, την άρνηση του προσώπου να εξεταστεί ή το ανέφικτο της εξετάσεως, και όλα αυτά να συνοδεύονται με επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία π.χ. βιβλιάρια υγείας, προηγούμενα πιστοποιητικά, ιατρικές γνωματεύσεις κ.λπ. Και δεν φτάνει μόνο αυτό: Ο, εκ της θέσεώς του δύσπιστος αν όχι καχύποπτος, Εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει από την Αστυνομία να ερευνήσει το ζήτημα, ώστε να τον ενημερώσει αν έχει ασχοληθεί με τον φερόμενο ως ψυχικά ασθενή, αν έχουν γίνει παράπονα γι αυτόν, αν έχει εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά στο παρελθόν κλπ. Κι όμως, γνωρίζουμε την τραγικότητα της εισαγγελικής καθημερινότητας. Με μια απλή αίτηση, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, χωρίς εικόνα του ανθρώπου, με σχεδόν μηχανικό ή αυτόματο τρόπο, θαρρείς μ ένα «τεκμήριο συνδρομής των προϋποθέσεων»[20] η αίτηση των συγγενών ή των γειτόνων προσυπογράφεται και η περιπέτεια αρχίζει![21] Η ουρά μπροστά από το γραφείο του εισαγγελέα υπηρεσίας είναι πιεστική και ο χρόνος περιορισμένος! Η ευπάθεια ή μάλλον το ευάλωτον της διαδικασίας φαίνεται μέσα από δυο-τρία παραδείγματα:

17 - Μετά από αίτηση συγγενούς, εκδόθηκε εισαγγελική παραγγελία για ακούσια εξέταση προσώπου το οποίο βρισκόταν ήδη σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, όπου και προσήλθαν οι αστυνομικοί για τη μεταφορά του ενοίκου! - Σύζυγος, προκειμένου να επιτύχει -στο πλαίσιο σφοδρής αντιδικίας- την απομάκρυνση της συζύγου από την κοινή οικία, επιτυγχάνει την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για ακούσια εξέταση! Μετά τη διαπόμπευση της σύλληψης, χρειάστηκε παραμονή επί τριήμερο στο ψυχιατρείο, μέχρι να ολοκληρωθεί η όλη ιστορία[22]! - Σε μια τρίτη περίπτωση, η φερόμενη ως ασθενής συνελήφθη και μεταφέρθηκε για εξέταση σε ψυχιατρείο όπου όμως, αφού συμβουλεύτηκε το δικηγόρο της, αρνήθηκε να υποστεί την εξέταση και αποχώρησε. Το ευτράπελο είναι ότι στη συνέχεια ασκήθηκε δίωξη εναντίον της και εναντίον του δικηγόρου για απείθεια (άρ. 169 ΠΚ)![23] 2. Ποιος και τι ρωτάει; Αντιγράφω από το έντυπο της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών: «Προς τον κ. Αστυνόμο. Διαβιβάζουμε την αίτηση του κ. και παρακαλούμε για την εξέταση του. από τους γιατρούς του. Εφημ. Ψυχ. Νοσοκομείου για να γνωματεύσουν αν αυτός συνεπεία της πάθησής του είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και προσωπική ασφάλεια των πολιτών ή για τον εαυτό του». Αν κάποιος γιατρός πάρει στα σοβαρά την εισαγγελική παραγγελία δεν θα πρέπει να αποφανθεί για την ανάγκη θεραπείας, τη συνείδηση του ασθενούς για την κατάσταση της υγείας του, τον κίνδυνο επιδείνωσης αυτής κ.λπ. Το μόνο που φαίνεται να ερωτάται ο ψυχίατρος είναι η επικινδυνότητα του φερόμενου ως ψυχασθενούς αμφιβάλλω αν ερωτάται και αυτή τούτη η ύπαρξη ψυχικής διαταραχής! Ωστόσο η προϋπόθεση της επικινδυνότητας, όπως ήδη έχει αναφερθεί, θα πρέπει να θεωρείται καταργηθείσα! 3. «Σύλληψη» και μεταφορά Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 96 παρ. 5 ν.2071/92) «Η μεταφορά του διενεργείται υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν το σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ασθενή». Πράγματι, αρμόδια υπηρεσία που επιλαμβάνεται είναι η Αστυνομία, η οποία αναλαμβάνει να εκτελέσει ακόμα ένα καταδιωκτικό έγγραφο, να προβεί δηλ. σε μια σύλληψη![24] Με ποια μέσα[25]; Γκλοπς, χειροπέδες, περιπολικά! Με ποια εκπαίδευση; Καμιά, όπως τονίζει και στη πρόσφατη έκθεσή της για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης Μεταχείρισης (γνωστή ως C.P.T.)[26]. Και μετά τη γίνεται; Ο φερόμενος ψυχασθενής μεταφέρεται στα αστυνομικά κρατητήρια όπου παραμένει μαζί με τους άλλους συλληφθέντες ή ποινικούς κρατούμενους για άγνωστο διάστημα! Μέχρι να υπάρχει μεταγωγή κρατουμένων, αν το Ψυχιατρείο είναι σε άλλο νομό ή μέχρι να βρεθεί δεύτερος εφημερεύων ψυχίατρος, αν τέτοιος δεν υπάρχει. Αν δηλ., μεσολαβεί Σαββατοκύριακο μπορούμε να υπολογίζουμε 2-3 ημέρες μέχρι να γίνει η μεταφορά![27] Κι όταν επιτέλους γίνει η εισαγωγή, ο νόμος (άρ. 96 4) ορίζει ότι ο ασθενής θα ενημερωθεί για τα δικαιώματά του[28] και μάλιστα θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό! Ωστόσο όπως δείχνουν η κοινή εμπειρία, τα σχετικά ευρήματα έρευνας στο Ψ.Ν.Θ. αλλά και σχετικές αναφορές στη βιβλιογραφία η

18 υποχρέωση αυτή τηρείται ελάχιστα ή δεν τηρείται καθόλου[29] για να μην αναφερθούμε βέβαια στο οξύμωρο σχήμα να ενημερώνεται (και να υπογράφει το αντίστοιχο πρακτικό) ο συγγενής ο οποίος επεδίωξε την ακούσια νοσηλεία, αντίθετα στη βούληση του ασθενούς! 4. Οι ψυχιατρικές «γνωματεύσεις». Σύμφωνα με το νόμο (άρ. 96 2) «[τ]ην αίτηση πρέπει να συνοδεύουν αιτιολογημένες γραπτές γνωματεύσεις δύο ψυχιάτρων».από την αρχή, ήδη, οι δύο γνωματεύσεις μετατράπηκαν σε μία γνωμάτευση που απλώς συνυπογράφεται από δύο ψυχιάτρους! Δύο ερωτήματα όμως φαίνεται να παραμένουν ανοιχτά: Ποιοι συντάσσουν, αφενός, και με ποιο περιεχόμενο, αφετέρου, τις γνωματεύσεις αυτές. - Ο νόμος απαιτεί γνωματεύσεις ψυχιάτρων, δηλ. ειδικευμένων ψυχιάτρων! Κι όμως βλέπουμε πλειάδα τέτοιων γνωματεύσεων άλλοτε να υπογράφεται από ειδικευόμενους ιατρούς (άγνωστο μάλιστα σε ποιο στάδιο της εκπαίδευσής τους) και άλλοτε η υπογραφή τουλάχιστον του ενός εκ των δύο να είναι εικονική, χωρίς δηλ. να αποτελεί αποτέλεσμα δικής του ιατρικής εξέτασης και κρίσης. Τέλος εμφανίζεται και το φαινόμενο της διπλής προσωπικότητας αφού σε γνωματεύσεις μπορεί το ίδιο πρόσωπο να υπογράφει ως δύο, δηλ. με το όνομά του, αρχικά, αλλά και ως «εφημερεύων», στη συνέχεια! - Ο νόμος απαιτεί οι δύο ψυχιατρικές γνωματεύσεις να είναι αιτιολογημένες! Κατ ελάχιστον δηλ. πρέπει να περιέχονται, όπως έλεγε μια παλιά εισαγγελική γνωμοδότηση[30], «τα πραγματικά περιστατικά (εκδηλώσεις νόσου και τυχόν πράξεων βίας, νοσηλεία άλλοτε, που και γιατί, για ποιο λόγο δεν είναι δυνατή η εκτός νοσοκομείου νοσηλεία, συμπέρασμα περί της ασθένειας και η επιστημονική θεμελίωση της κλπ)». Κι όμως, ξέρουμε πια ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των γνωματεύσεων δεν περιέχουν ούτε τη στοιχειωδέστερη αιτιολογία που θα κάλυπτε τις απαιτήσεις μιας ιατρικής διαγνωστικής κρίσης. Έτσι δύο-τρεις μόνο μαγικές λέξεις, όπως «ψυχωτικού τύπου εκδηλώσεις» ή «ψυχωσική συνδρομή» ή «διαταραχή προσωπικότητας» ή «διαταραχές συμπεριφοράς» ή τέλος «σχιζοσυναισθηματική διαταραχή» αρκούν για να αιτιολογηθεί η ανάγκη αναγκαστικής νοσηλείας. Και βέβαια, σπεύδω να προσθέσω, πρέπει κανείς να έχει υπόψη τις συνθήκες εφημερίας ενός νοσοκομείου, χωρίς όμως παράλληλα- να παραιτείται από την απαίτηση για τήρηση των υποχρεώσεων του επαγγελματία υγείας, απέναντι στην επιστήμη του, το νόμο αλλά κυρίως τη συνείδησή του. Ας μη ξεχνάμε ότι οι δύο-τρεις αυτές λέξεις φτάνουν για να στερήσουν από κάποιον την ελευθερία του, να καταργήσουν την αυτοδιάθεσή του, να τον υποβάλλουν σε ιατρικές πράξεις και τέλος να προσβάλλουν την αξιοπρέπειά του ίσως δε να τον στιγματίσουν ανεπανόρθωτα. Μ αυτές τις δύο ή ενίοτε τρεις μόνο λέξεις ευτελίζεται όμως αρχικά η ιατρική και στη συνέχεια η νομική επιστήμη, καθότι η εισαγγελική παραγγελία και η δικαστική απόφαση που ακολουθούν στηρίζονται ή απλώς επαναλαμβάνουν την ελλιπή αιτιολογία των γνωματεύσεων αυτών[31]. Περιορίζομαι εδώ απλώς να αναφέρω ότι κατά την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας[32], που ισχύει και εδώ mutatis mutandis, «μη προσηκόντως αιτιολογημένες ιατρικές γνωματεύσεις καθιστούν πλημμελώς αιτιολογημένες τόσο τις πράξεις» των διοικητικών οργάνων, όσο και τις αποφάσεις των δικαστηρίων που στηρίζονται σ αυτές. Ποια «θεραπευτική ανάγκη» άραγε τεκμηριώνεται με τις δυο τρεις παραπάνω λέξεις, ώστε να είναι θεμιτή η ακούσια νοσηλεία όπως απαιτεί το Ε.Δ.Δ.Α.

19 (Herczegfalvy κατά Αυστρίας, 1992). Πώς τεκμηριώνεται ή έστω εμφαίνεται ότι η ακούσια νοσηλεία είναι η μόνη κατάλληλη νοσηλεία και καμιά άλλη, λιγότερη περιοριστική, δεν κρίνεται κατάλληλη; Τείνω, κλείνοντας, να δεχτώ ότι μια «γνωμάτευση» με μόνο περιεχόμενο«ψυχωσική συνδρομή» δεν είναι απλώς αναιτιολόγητη αλλά, στο μέτρο που δεν αποτυπώνει μια ελάχιστη επιστημονική διαδικασία, δεν συνιστά καν «γνωμάτευση», κατά την έννοια του νόμου, και ως εκ τούτου θα πρέπει να επιστρέφεται στον συντάξαντα αυτήν για συμπλήρωση ή επανασύνταξη. 5. Σύντομες προθεσμίες, ταχείες διαδικασίες..! Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που εισέφερε ο ν. 2071/92 είναι η πρόβλεψη αυστηρών προθεσμιών, κατά τη διαδικασία ακούσιας νοσηλείας. Οι προθεσμίες αυτές είναι βέβαια προστατευτικές για τον άνθρωπο και λειτουργούν εγγυητικά για την ελευθερία του. Έτσι: - Αν ο εισαγγελέας διατάξει την ακούσια εξέταση, αυτή δεν μπορεί να διαρκέσει παρά το πολύ 48 ώρες! Τηρείται η διάταξη αυτή; Κόλπο 1 ο : Οι 48 ώρες αφορούν εργάσιμες ημέρες και όχι αργίες![33] Κόλπο 2 ο : Μετά τις 48 ώρες, ο προσαχθείς, παραμένει για παρατήρηση, και ας καταγράφεται σ όλα τα εγχειρίδια Ψυχιατρικής ότι ακριβώς η παρατήρηση είναι διαγνωστική μέθοδος, συνιστά δηλ. τρόπο εξέτασης![34] Κόλπο 3 ο : Περιμένουμε την εισαγγελική παραγγελία, η οποία αργεί! Να σημειωθεί βέβαια ότι το 48ωρο μετράει από την προσαγωγή στο Ψυχιατρείο αν και η σύλληψη μπορεί να έχει επισυμβεί 1, 2 ή 3 ημέρες νωρίτερα! - Αν ο εισαγγελέας διατάξει την ακούσια νοσηλεία, πρέπει μέσα σε τρεις (3) ημέρες να ζητήσει από το δικαστήριο να αποφασίσει σχετικά. Τηρείται η διάταξη αυτή; Από τα μοναδικά ερευνητικά στοιχεία φαίνεται ότι η τήρηση της προθεσμίας αυτής αγγίζει το ποσοστό του 5,4%! [35] - Το δικαστήριο, αν υποβληθεί τέτοια αίτηση από τον Εισαγγελέα πρέπει μέσα σε δέκα (10) ημέρες να αποφασίσει σχετικά με την τύχη του νοσηλευόμενου. Τηρείται η διάταξη αυτή; Όπως φαίνεται μόνο στο 9,6% των περιπτώσεων τηρείται το δεκαήμερο ανάμεσα στη συζήτηση και την έκδοση της απόφασης[36] και μόνο στο 6,5% τηρείται το όριο των 13 ημερών από την αίτηση του εισαγγελέα[37]. Σε σχετική έρευνα στο Ψ.Ν.Θ. βρέθηκε ότι το δεκαήμερο τηρήθηκε σε ποσοστό 10,5% των περιπτώσεων ακούσιας εξέτασης[38]. Αναφέρεται εξάλλου ότι στην Αθήνα ο κατά μέσο όρο χρόνος που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης μέχρι της έκδοση απόφασης είναι πέντε (5 ) μήνες[39] ενώ ήδη οι νέες υποθέσεις προσδιορίζονται οκτώ (8) μήνες αργότερα. Οι σχετικές υπομνήσεις τόσο του προέδρου του Αρείου Πάγου παλαιότερα όσο και των Εισαγγελέων του ίδιου δικαστηρίου στη συνέχεια φαίνεται ότι έπεσαν εντελώς στο κενό[40]! - Εξάλλου, η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη[41] που υιοθετήθηκε αυτολεξεί και από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου[42] ότι «δεν νοείται αυτοδίκαιη παράταση της αναγκαστικής νοσηλείας του εισαχθέντος στο Ψυχιατρικό κατάστημα» δε φαίνεται να έχει εισακουστεί από τα Ψυχιατρικά νοσοκομεία. Έτσι, όμως η συνεχιζόμενη στέρηση της ελευθερίας και η αναγκαστική νοσηλεία μετά τη άκαρπη λήξη των ως άνω προθεσμιών, χωρίς δηλ. ειδικό νομικό έρεισμα, καθίστανται παράνομες και ενδεχομένως αξιόποινες[43].

20 6. Η δίκη αρχίζει: χωρίς τον ασθενή, χωρίς δικηγόρους, χωρίς ψυχιάτρους! Έστω, λοιπόν και μ αυτές τις καθυστερήσεις πάντως κάποτε η δίκη αρχίζει! Μόνο που ο δικαστής θα πρέπει να νοιώθει μεγάλη μοναξιά, αφού κανείς και κυρίως ο ασθενής δεν εμφανίζεται. Αρκεί βέβαια ένα χαρτί από το Ψυχιατρείο ότι ο ασθενής δεν δύναται να προσέλθει, το οποίο υπογράφει ένας ειδικευόμενος ιατρός. («Ως έχει η κατάσταση του σήμερα δεν δύναται να παραστεί στη δικάσιμο της»). Έτσι, ο ασθενής δικάζεται ερήμην, χάνει δηλ. το θεμελιώδες δικαίωμα ακρόασης να παρουσιαστεί και να υπερασπιστεί τον εαυτό του! Τόσο απλά, με ένα ιατρικό σημείωμα «της συμφοράς», χωρίς την τήρηση καμιάς διαδικασίας και με πλήρη παραβίαση κάθε δεοντολογικής αρχής (βλ. ΚΙΔ/ν.3418/05, άρ. 5 παρ. 3 και ιδίως άρ. 28 1[44]) που επιβάλλει ο ασθενής να γνωρίζει το σκοπό της εξέτασης και τις συνέπειες αυτής! Εξάλλου, η δυνατότητα παράστασης στο δικαστήριο με δικηγόρο και ψυχίατρο παραμένει κάτι άγνωστο, αν και ρητή πρόβλεψη του νόμου αναφέρεται στην ενεργοποίηση της νομικής αρωγής. Κάτι που ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Ιρλανδία, Σουηδία). Από εμπειρία καταθέτω ότι μόνο μια φορά συνάντησα υπόθεση ψυχασθενούς που υποστηριζόταν, μαχητικά, από συνήγορο της επιλογής του. Το τι ακολούθησε δεν περιγράφεται: ολόκληρο το ιατρικό, διοικητικό και δικαστικό σύστημα έπαθε κυριολεκτικά μπλακ-άουτ, μπροστά στο απρόσμενο της άσκησης των δικαιωμάτων του ασθενούς! Δεν άργησαν βέβαια να φανούν τα αδιέξοδα και τα απανωτά λάθη! Από μια σχετική έρευνα στη Θεσσαλονίκη φάνηκε ότι σε ένα δείγμα 903 υποθέσεων (στη διάρκεια 10 ετών) μόνο ένα ποσοστό 0,7% των ασθενών παραστάθηκε στη δίκη με δικηγόρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμιά απ αυτές τις περιπτώσεις δεν έγινε δεκτή η αίτηση του εισαγγελέα[45]. Να προσθέσουμε, τέλος, εδώ ότι το δικαίωμα έφεσης ασκήθηκε σε μία (1) περίπτωση επί συνόλου 903!!! Και μάλιστα αυτή δεν συζητήθηκε καν. Στην Αθήνα πάντως αναφέρεται απολύτως μηδενικός αριθμός αντίστοιχων «κρουσμάτων»! 7. Η δίκη τελειώνει: Πού είναι η δικαστική εγγύηση; Κι όταν όμως κάποτε επιλαμβάνεται το δικαστήριο τι ακριβώς συμβαίνει αλήθεια; Υλοποιείται η πολυπόθητη «δικαστική εγγύηση», ένα σχεδόν φετιχιστικό αίτημα ορισμένων εξ ημών, καθώς θα έλεγαν οι ψυχίατροι. Η πραγματικότητα και εδώ είναι μάλλον απογοητευτική αφού, τόσο η εισαγγελική αίτηση[46] όσο και η δικαστική απόφαση φαίνεται απλώς να αντιγράφουν τη γνωμάτευση, μέσα σ ένα προτυπωμένο έντυπο. Και έτσι συνεχίζεται η νοσηλεία. Γι αυτό συχνά γίνεται λόγος για απλή επικύρωση της ψυχιατρικής γνωμάτευσης και της προηγούμενης εισαγγελικής παραγγελίας. Έτσι όμως η σημαντικότερη εγγύηση του πολίτη απέναντι στην εξουσιαστική βία, δηλ. η δικαιοσύνη, εκπίπτει σε μια απλή τυπική σφραγίδα! Κατά τούτο είναι δικαιολογημένη η δυσαρέσκεια γι αυτή την παρεμβολή, αφού χωρίς να προσφέρει τίποτα ουσιαστικό προκαλεί μόνο προβλήματα και δυσκολίες, αποτελεί δηλ. ένα γραφειοκρατικό ζήτημα! Κι όμως, ο νόμος ( 8) κάνει λόγο για «ειδικά αιτιολογημένη»απόφαση!

Economic crisis, mental health and psychiatric care: What happened to the Psychiatric Reform in Greece? M.G. Madianos

Economic crisis, mental health and psychiatric care: What happened to the Psychiatric Reform in Greece? M.G. Madianos PSYCHIATRIKI Quarterly journal published by the Hellenic Psychiatric Association, Volume 24, No 1, January-March 2013 Economic crisis, mental health and psychiatric care: What happened to the Psychiatric

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011

Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011 Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 λευκή σελίδα LIFE LONG LEARNING, COMMUNITY AND OTHER SERVICES Exploring exclusion themes in the lives of adult learners: applying a biographical research approach with graduates

Διαβάστε περισσότερα

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Deliverable A.9.2 Determination of the Governance structure 2 LIFE07NAT/GR/000296 Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Action

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs Two studies conducted in the context of ILGA-Europe s 7th Call for Proposals for Human Rights Violations

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη. Social Cohesion and Development

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη. Social Cohesion and Development Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη Social Cohesion and Development issue17.indd 1 23/6/2014 11:42:26 πμ issue17.indd 2 23/6/2014 11:43:04 πμ Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2014 9 (1), 3 Social Cohesion and Development

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ

Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Διευθυντής: K.N. Στεφανής Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ Επιμέλεια έκδοσης: Πετρούλα Πρασσά 2014 Copyright: Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

RLDE 2015. Abstracts TRACKS: 1. Mapping Language Diversity: Cultures, Countries, Communities, and Institutions

RLDE 2015. Abstracts TRACKS: 1. Mapping Language Diversity: Cultures, Countries, Communities, and Institutions RLDE 2015 s TRACKS: 1. Mapping Language Diversity: Cultures, Countries, Communities, and Institutions 2. Languages in Context: Heritage Languages, Languages in Diaspora, Immigrant, Minority, Indigenous

Διαβάστε περισσότερα

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2 LECTURES OVERCOMING ADDICTION: PRACTICAL APPLICATIONS OF RECENT ADVANCES IN NEUROSCIENCE, PSYCHOLOGY AND COMPLEMENTARY MEDICINE Constance Scharff, PhD Constance Scharff, PhD, Senior Addiction Research

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH LECTURES 1 WORKSHOPS 5 SYMPOSIA 6 ANNOUNCEMENTS 11 GREEK ANNOUNCEMENTS 25 POSTERS 27

ENGLISH LECTURES 1 WORKSHOPS 5 SYMPOSIA 6 ANNOUNCEMENTS 11 GREEK ANNOUNCEMENTS 25 POSTERS 27 16 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN Congress Series (6): Neuropsychiatric, Psychological and Social Updates and Challenges May

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ISSN: 1791-0064 Έκδοση: ΔΡ.Α.Τ.Τ.Ε. Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Ερευνών Ζωοδόχου Πηγής 2-4, 10678 Αθήνα Τηλ: 210 3806877 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 3 Vol. 3 September 2012 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Clinical

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN. Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times

ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN. Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times ABSTRACT BOOK 13 th INTERNATIONAL - 2 nd WORLD CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times MAY 20-23,

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf.

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf. Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011 www.snf.org Φωτογραφίες εξωφύλλου (από αριστερά προς δεξιά): Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus WORKSHOP REPORT Οι μετανάστες και το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στην Κύπρο Sincere thanks to all of the organisations and individuals who contributed

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 4 (2) 2012 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Κωνσταντίνα Κώτση... 2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑΔΕ. Κοσμάς Βλάχος... 4. Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα... 8. Αχιλλέας Κωστούλας...

Editorial. Κωνσταντίνα Κώτση... 2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑΔΕ. Κοσμάς Βλάχος... 4. Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα... 8. Αχιλλέας Κωστούλας... «today» Quarterly magazine published by the Panhellenic Association of State School Teachers of English OCT.-DEC. 2011 ISSUE N o 32 «today» Tριμηνιαίο περιοδικό της Πανελλήνιας Ένωσης Kαθηγητών Aγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα