Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών 29/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού. Η ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων θα γίνει µε την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», τη διάταξη της παρ.13 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98 (ΦΕΚ Α 139), καθώς και του Π..237/86 (ΦΕΚ Α 110) µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν.489/76 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού. Όλα τα οχήµατα του δήµου θα ασφαλιστούν µε τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης για κάθε είδος κινδύνου που υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση, όπως αυτά ορίζονται µε απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α σύµφωνα µε τον Ε ΤΚ όπως προβλέπεται `στον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.2494/95 του Συµβουλίου, της 23 ης Οκτωβρίου 1995, για την θέσπιση εναρµονισµένων δεικτών τιµών του καταναλωτή. Η ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας καθώς και να καταθέσει περιγραφή πακέτου κάλυψης για κάθε όχηµα. Η ασφάλιση θα αφορά χρονικό διάστηµα από έως και θα επιβαρύνει τους Κ.Α , , , & µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» του προϋπολογισµού έτους Ακολουθεί πίνακας µε τα στοιχεία των προς ασφάλιση οχηµάτων, που αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος της αυτής έκθεσης. 1

2 A/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BONUS MALUS ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ Η ΤΙΜΗ ΣΕ από 10/3/2014 έως 9/2/ ΚΗΗ Ανοικτό φορτηγό-μη ανατρεπόµενο ,00 2. ΚΗΗ Κλειστό φορτηγό-μη ανατρεπόµενο ,00 3. ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο ,00 4. ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο ,00 5. ΚΗΗ Ανοικτό φορτηγό-ανατρεπόµενο ,00 6. ΚΗΗ Ανοικτό φορτηγό-μη ανατρεπόµενο ,00 7. ΚΗΗ Ανοικτό φορτηγό-μη ανατρεπόµενο ,00 8. ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο ,00 9. ΚΗΗ Ανοικτό φορτηγό-ανατρεπόµενο , ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΗ Επιβατικό , ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΗ Ελκυστήρας Επικαθήµενος Ανοικτό , ΚΗΗ Ανοικτό φορτηγό Μη ανατρεπόµενο , ΚΗΗ Ανοικτό φορτηγό-μη ανατρεπόµενο , ΚΗΗ Επιβατικό , ΚΗΗ Επιβατικό , ΚΗΗ Επιβατικό , ΚΗΙ Επιβατικό , ΚΗΙ Επιβατικό , ΚΗΙ Λεωφορείο 34 θέσεων , ΚΗΙ Ανοικτό φορτηγό- Ανατρεπόµενο , ΚΗΙ Λεωφορείο 15 θέσεων , ΚΗΙ Επιβατικό , ΚΗΙ Λεωφορείο 46 θέσεων , ΚΗΙ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΙ Κλειστό φορτηγό- Μη ανατρεπόµενο , ΚΗΙ Λεωφορείο 12 θέσεων , ΚΗΙ Ανοικτό φορτηγό-μη ανατρεπόµενο , ΚΗΙ Κλειστό φορτηγό-μη ανατρεπόµενο , ΚΗΙ Επιβατικό , ΚΗΙ Επιβατικό 9θέσιο , ΚΗΙ Λεωφορείο 18 θέσεων , ΚΗΟ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΟ Ελκυστήρας Επικαθήµενος - Κλειστό , ΚΗΟ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΟ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΟ Ανοικτό φορτηγό - Ανατρεπόµενο , ΚΗΟ Ανοικτό φορτηγό - Ανατρεπόµενο , ΚΗΟ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΟ Ανοικτό φορτηγό-μη ανατρεπόµενο , ΚΗΟ Κλειστό φορτηγό Μη ανατρεπόµενο , ΜΕ Πυροσβεστικό , ΜΕ Φορτωτής , ΜΕ Καλαθοφόρο , ΜΕ Φορτωτής , ΜΕ Καδοπλυντήριο , ΜΕ Εκσκαφέας - Φορτωτής , ΜΕ Εκσκαφέας-Φορτωτής 30 90, ΜΕ Ισοπεδωτής , ΜΕ Καλαθοφόρο , ΜΕ Πολυµηχάνηµα , ΜΕ Σάρωθρο , ΜΕ Ακτοκαθαριστής , ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ Φ.ΙΧ. Απορριµµατοφόρο , ΚΗΗ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ Φ.Ι.Χ. Απορριµµατοφόρο , ΣΥΝΟΛΟ ,00 2

3 Τυχόν επιπλέον προσφερόµενες από τις ελάχιστες απαιτούµενες καλύψεις θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά των υποψήφιων αναδόχων. Στην περίπτωση που ο ήµος προβεί στην προµήθεια και νέων οχηµάτων, θελήσει να προβεί και σε άλλες ασφάλειες οχηµάτων, η ανάδοχος εταιρεία θα κληθεί να ασφαλίσει και αυτά, µε ποσό χρέωσης αντίστοιχο µε παρόµοια οχήµατα του δήµου, που θα έχουν ήδη ασφαλιστεί, στα πλαίσια της συγκεκριµένης ανάθεσης και πάντα µέσα στα όρια που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Περαία, 20/12/2013 Η Συντάκτρια Η Προϊσταµένη Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος ιεύθυνσης Στέλλα Σαρούκου Ε οµικών µε Βαθµό Ε Ελένη Κατσαντωνοπούλου ΠΕ Πολ/κων Μηχ/κων µε Βαθµό ουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολ/κων Μηχ/κων µε Βαθµό 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών 29/13 Κ.Α.Ε Κ.Α.Ε Κ.Α.Ε Κ.Α.Ε Κ.Α.Ε ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. ΠΟΣΟ ΑΠΑΝΗ Μέτρ. ΤΗΤΑ 1 Ασφαλιστική κάλυψη µεταφορικών Τεµ ,00 µέσων του ήµου και µηχανηµάτων έργου του ήµου σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα της τεχνικής έκθεσης(αρ.τ.π.29/2013) Γενικό σύνολο δαπάνης ,00 Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχο είδος. Περαία, 20/12/2013. Η Συντάκτρια Η Προϊσταµένη Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος ιεύθυνσης Στέλλα Σαρούκου Ε οµικών µε Βαθµό Ε Ελένη Κατσαντωνοπούλου ΠΕ Πολ/κων Μηχ/κων µε Βαθµό ουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολ/κων Μηχ/κων µε Βαθµό 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών 29/13 Άρθρο 1 ο : ΣΥΓΓΡΑΦΗ Αντικείµενο συγγραφής ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού, από και για ένα έτος, ήτοι έως έως Η παραπάνω σύµβαση θα περιλαµβάνει την έκδοση ασφαλιστηρίων συµβολαίων των παρακάτω µεταφορικών µέσων. Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: των άρθρων 158, 209 και 286 του Ν. 3463/06 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) του Π 28/80 του Π 237/86 µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν.489/76 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και το Ν. 2623/98 το άρθρο 17 παρ.2του Ν.2539, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν.2623/98 Όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Άρθρο 3 ο : Συµβατικά στοιχεία Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Τεχνική έκθεση και ο ενδεικτικός προϋπ/σµός Άρθρο 4 ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας Η Ασφαλιστική κάλυψη θα αφορά για το χρονικό διάστηµα ενός έτους δηλ. από τη από έως και θα επιβαρύνει τους Κ.Α , , , & προϋπολογισµού έτους

6 Άρθρο 5 ο : Οχήµατα Τα οχήµατα που σήµερα κινούνται και τα οποία θα ασφαλισθούν θα είναι τα ακόλουθα : A/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BONUS MALUS ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ Η ΤΙΜΗ ΣΕ από 10/3/2014 έως 9/2/ ΚΗΗ Ανοικτό φορτηγό-μη ανατρεπόµενο ,00 2. ΚΗΗ Κλειστό φορτηγό-μη ανατρεπόµενο ,00 3. ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο ,00 4. ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο ,00 5. ΚΗΗ Ανοικτό φορτηγό-ανατρεπόµενο ,00 6. ΚΗΗ Ανοικτό φορτηγό-μη ανατρεπόµενο ,00 7. ΚΗΗ Ανοικτό φορτηγό-μη ανατρεπόµενο ,00 8. ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο ,00 9. ΚΗΗ Ανοικτό φορτηγό-ανατρεπόµενο , ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΗ Επιβατικό , ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΗ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΗ Ελκυστήρας Επικαθήµενος Ανοικτό , ΚΗΗ Ανοικτό φορτηγό Μη ανατρεπόµενο , ΚΗΗ Ανοικτό φορτηγό-μη ανατρεπόµενο , ΚΗΗ Επιβατικό , ΚΗΗ Επιβατικό , ΚΗΗ Επιβατικό , ΚΗΙ Επιβατικό , ΚΗΙ Επιβατικό , ΚΗΙ Λεωφορείο 34 θέσεων , ΚΗΙ Ανοικτό φορτηγό- Ανατρεπόµενο , ΚΗΙ Λεωφορείο 15 θέσεων , ΚΗΙ Επιβατικό , ΚΗΙ Λεωφορείο 46 θέσεων , ΚΗΙ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΙ Κλειστό φορτηγό- Μη ανατρεπόµενο , ΚΗΙ Λεωφορείο 12 θέσεων , ΚΗΙ Ανοικτό φορτηγό-μη ανατρεπόµενο , ΚΗΙ Κλειστό φορτηγό-μη ανατρεπόµενο , ΚΗΙ Επιβατικό , ΚΗΙ Επιβατικό 9θέσιο , ΚΗΙ Λεωφορείο 18 θέσεων , ΚΗΟ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΟ Ελκυστήρας Επικαθήµενος - Κλειστό , ΚΗΟ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΟ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΟ Ανοικτό φορτηγό - Ανατρεπόµενο , ΚΗΟ Ανοικτό φορτηγό - Ανατρεπόµενο , ΚΗΟ Απορριµµατοφόρο , ΚΗΟ Ανοικτό φορτηγό-μη ανατρεπόµενο , ΚΗΟ Κλειστό φορτηγό Μη ανατρεπόµενο , ΜΕ Πυροσβεστικό , ΜΕ Φορτωτής , ΜΕ Καλαθοφόρο , ΜΕ Φορτωτής , ΜΕ Καδοπλυντήριο , ΜΕ Εκσκαφέας - Φορτωτής , ΜΕ Εκσκαφέας-Φορτωτής 30 90, ΜΕ Ισοπεδωτής , ΜΕ Καλαθοφόρο , ΜΕ Πολυµηχάνηµα , ΜΕ Σάρωθρο , ΜΕ Ακτοκαθαριστής , ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ Φ.ΙΧ. Απορριµµατοφόρο , ΚΗΗ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ Φ.Ι.Χ. Απορριµµατοφόρο , ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ο ανωτέρω πίνακας δύναται να τροποποιηθεί είτε λόγω ακινησίας οχηµάτων είτε λόγω αγοράς νέων, ο δε ανάδοχος της εργασίας ασφάλισης αποδέχεται πλήρως τις όποιες αλλαγές υπάρξουν στον στόλο οχηµάτων του ήµου Θερµαϊκού. 6

7 Άρθρο 6 ο : Περιλαµβανόµενες Καλύψεις Το σύνολο όλων των οχηµάτων θα έχει κάλυψη Αστικής ευθύνης. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαµβάνει τις δαπάνες που προέρχονται άµεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης, που γεννήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις του για τις οποίες είχε συµφωνηθεί ασφαλιστική κάλυψη. εν παρέχεται κάλυψη, αν οι πράξεις ή οι παραλείψεις προκλήθηκαν από δόλο του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισµένου. Όταν η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι κατά νόµο υποχρεωτική, ο τρίτος έχει ευθεία αξίωση και πέρα από το ασφαλιστικό ποσό, µέχρι το όριο για το οποίο η ασφάλιση είναι υποχρεωτική. Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και κάθε οδηγού ή προστηθέντος για την οδήγηση ή υπεύθυνου του ασφαλισµένου αυτοκινήτου. Εξαιρείται η αστική ευθύνη των προσώπων που επελήφθησαν του αυτοκινήτου µε κλοπή ή βία και αυτών που προκάλεσαν το ατύχηµα εκ προθέσεως. Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαµβάνει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη εξαιτίας θανάτωσης ή σωµατικής βλάβης ή ζηµιών σε πράγµατα, στην οποία περιλαµβάνεται και η χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη, καθώς και την αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωµατικών βλαβών έναντι των µελών της οικογένειας του ασφαλισµένου, οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται σύµφωνα µε την πρώτη παρ. ανεξάρτητα από δεσµό συγγένειας. Η αστική κάλυψη επίσης περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη του κυρίου ή κατόχου έναντι τρίτων σε περίπτωση αυτοκινήτων που έχουν, είτε κλαπεί, είτε αποκτηθεί µε χρήση βίας. Τα πράγµατα που µεταφέρονται µε το ίδιο αυτοκίνητο εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης (84/5/ΕΟΚ αρ.3,αρ.2 παρ.2). Εξαιρείται της κάλυψης η αστική ευθύνη έναντι προσώπων τα οποία συγκατατέθηκαν να µεταφερθούν µε αυτοκίνητο, εφόσον ο ασφαλιστής αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόµιµο κάτοχο του µε αθέµιτα µέσα ή χρησιµοποιείται προς εκτέλεση εγκληµατικής πράξης. (84/5/ΕΟΚ αρ.2,παρ.1 εδαφ.2). Τα παρακάτω οχήµατα θα έχουν επιπλέον καλύψεις Οδικής Βοήθειας από Βλάβη: ΚΗΙ 7756 Επιβατικό ΚΗΙ 7798 Λεωφορείο ΚΗΙ 4776 Λεωφορείο Οι παροχές της κάλυψης οδικής βοήθειας είναι: Προσπάθεια αποκατάστασης βλάβης στον τόπο που βρίσκεται το όχηµα Ρυµούλκηση στο πλησιέστερο συνεργείο Μεταφορά του οχήµατος στον τόπο κατοικίας Μεταφορά των επιβαινόντων στην κατοικία τους Έξοδα φύλαξης οχήµατος Έξοδα διανυκτέρευσης στον τόπο του συµβάντος Κόστος εισιτηρίων του ιδιοκτήτη για τη παραλαβή του οχήµατος µετά την επισκευή 7

8 Άρθρο 7 ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου Ο εντολοδόχος δεν έχει δικαίωµα να προβάλλει αδυναµία έγκαιρης παραδόσεως ασφαλιστήριων συµβολαίων για κάθε ένα από τα παραπάνω οχήµατα ξεχωριστά, επικαλούµενη τυχόν δυσχέρεια, γιατί η προσφορά της υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την ασφάλιση κατά τα χρονικά όρια της σύµβασης. Άρθρο 8 ο : Υποχρεώσεις του εντολέα Ο εντολέας υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασµούς του εντός εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής των ασφαλιστήριων συµβολαίων. Σε περίπτωση παρέλευσης του παραπάνω χρονικού διαστήµατος οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές, επιβαρυνόµενες µε τόκο µε νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσµες. Άρθρο 9 ο : Ανωτέρα βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. Άρθρο 10 ο : Τοπικά όρια ισχύος Η ασφάλιση θα ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία ιεθνούς Ασφάλισης έχουν προσυπογράψει την από 15 Μαρτίου 1991 «Πολυµερή Σύµβαση Εγγυήσεως µεταξύ Εθνικών Γραφείων ιεθνούς Ασφάλισης». Για τις υπόλοιπες χώρες απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση του ασφαλιστή κατόπιν προηγούµενης έγγραφης αίτησης του ασφαλισµένου. Άρθρο 11 ο : Πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) Ο ανάδοχος οφείλει να χορηγήσει πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) ύστερα από αίτηµα του δήµου σε περίπτωση που όχηµα του εξέλθει από τα όρια της ελληνικής επικράτειας σύµφωνα µε την υποχρέωση του άρθρου 2 του Π..237/86 και τις τροποποιήσεις αυτού. Αυτοκίνητο όχηµα που έχει τον τόπο της συνήθους στάθµευσής του στην Ελληνική Επικράτεια και εξέρχεται από τα όρια αυτής, πρέπει να εφοδιάζεται µε πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) που ισχύει τουλάχιστον στο έδαφος των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών του Ενιαίο Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και των λοιπών κρατών, των οποίων τα Εθνικά Γραφεία ιεθνούς Ασφάλισης δεσµεύονται να εφαρµόζουν το τµήµα ΙΙΙ της Ενοποιηµένης Συµφωνίας. Το αυτοκίνητο όχηµα που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, αν πρόκειται να κυκλοφορήσει στο έδαφος τρίτων χωρών που δεν ανήκουν στον Ε.Ο.Χ., πρέπει να 8

9 είναι εφοδιασµένο µε πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα), που ισχύει στις χώρες αυτές σύµφωνα µε το τµήµα ΙΙ της Ενοποιηµένης Συµφωνίας. Αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, ο κύριος, ο κάτοχος και ο οδηγός του αυτοκινήτου οχήµατος ευθύνονται, εις ολόκληρο, έναντι του ασφαλιστή και του Γραφείου ιεθνούς Ασφάλισης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα επόµενα άρθρα. Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει, εφόσον ο τύπος της βεβαίωσης και του ειδικού σήµατος περιλαµβάνει υποχρεωτική και τη µε λατινικά γράµµατα αποτύπωση των σχετικών στοιχείων Άρθρο 12 ο :Υπογραφή της Σύµβασης Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της δηµοπρασίας, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση ή προσέλθει εκπρόθεσµα, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή µεταβολή του περιεχοµένου της ασφαλιστικής σύµβασης είναι άκυρη εφόσον δεν φέρει την υπογραφή και των δύο συµβαλλοµένων. Άρθρο 13 ο : Αναθεώρηση τιµών Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. Άρθρο 14 ο : Τρόπος πληρωµής Ο ανάδοχος θα πληρωθεί κατά 100% αφού γίνει η παραλαβή όλων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής και θα γίνει εφάπαξ µε αθεώρητη απόδειξη είσπραξης των ασφαλίστρων (εγκυκ. Υπ.Οικ. Α9934/197/1077 και /4181/1992) Άρθρο 15 ο : Λύση της σύµβασης 1. Τα µέρη που συµβάλλονται στην ασφαλιστική σύµβαση µπορούν να λύουν αυτήν, οποτεδήποτε, µε έγγραφη συµφωνία. Η λύση της σύµβασης γνωστοποιείται, µε επιµέλεια του ασφαλιστή, στο Κέντρο Πληροφοριών, που προβλέπεται στο άρθρο 27β και ισχύει έναντι των τρίτων µετά την πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών από τη γνωστοποίηση αυτή. 2. α) Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισµένος µπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύµβαση, οποτεδήποτε, µε γραπτή δήλωση η οποία επιδίδεται στον ασφαλιστή ή σε εξουσιοδοτηµένο από αυτόν διαµεσολαβητή, επί αποδείξει. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται µετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από την παρέλευση αυτής στον ασφαλιστή. β) Ο ασφαλιστής µπορεί, µε γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση µόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισµένο, βαρυνόµενος µε την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία επιδίδεται στον λήπτη της ασφάλισης και τον ασφαλισµένο µε συστηµένη επιστολή ή επί αποδείξει, γνωστοποιείται ότι, η µη συµµόρφωσή τους µε 9

10 τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύµβασης. γ) Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαµονής του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισµένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαµονή θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισµένος δήλωσαν εγγράφως στον ασφαλιστή. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισµένου να παραλάβουν αυτήν ή τη µη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις κατοικίας ή διαµονής του προηγούµενου εδαφίου ή τη µη προσέλευσή τους στο Ταχυδροµείο για την παραλαβή της, εκτός εάν ο λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισµένος αποδείξουν ότι, ανυπαιτίως, δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση της καταγγελίας. δ) Αν την καταγγελία της ασφαλιστικής σύµβασης ασκεί ο ασφαλιστής, υποχρεούται να κοινοποιεί αυτήν στο Κέντρο Πληροφοριών, η σχετική βεβαίωση του οποίου αποτελεί πλήρη απόδειξη του περιεχοµένου της. Αν την καταγγελία ασκεί ο λήπτης της ασφάλισης, ο ασφαλιστής γνωστοποιεί τη λύση της ασφαλιστικής σύµβασης στο Κέντρο Πληροφοριών. Ο ασφαλιστής µπορεί να επικαλεσθεί τη λύση της ασφαλιστικής σύµβασης έναντι του ζηµιωθέντος τρίτου, µετά την πάροδο δεκαέξι (16) ηµερών από τη γνωστοποίηση της στο Κέντρο Πληροφοριών, κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο δ της προηγούµενης παραγράφου. Ο ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το ασφαλιστήριο, το ειδικό σήµα και τη βεβαίωση ασφαλίσεως του άρθρου 5 του Ν.489/76 παίρνοντας σχετική απόδειξη. Αν η ακύρωση ζητηθεί από τον ασφαλισµένο η ανάδοχος εταιρεία επιστρέφει τα ασφάλιστρα. Άρθρο 16 ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Άρθρο 17 ο : Επίλυση διαφορών Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της εργασίας, επιλύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/06. Αρµόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης Περαία, 20/12/2013 Η Συντάκτρια Η Προϊσταµένη Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος ιεύθυνσης Στέλλα Σαρούκου Ε οµικών µε Βαθµό Ε Ελένη Κατσαντωνοπούλου ΠΕ Πολ/κων Μηχ/κων µε Βαθµό ουφεξής Ανδρέας ΠΕ Πολ/κων Μηχ/κων µε Βαθµό 10

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών 29/13 ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ήµου Θερµαϊκού για το έτος

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Αρ.Πρωτ. 5327/ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ Ι Θ. : 8 7 / Ο ή µ α ρ χ ο ς Θ ε ρ µ α ϊ κ ο ύ Έχοντας υπ όψη: 1. Του Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 2. Του Π 237/1986 µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν.489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αστικής ευθύνης» καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού. 3. Του Ν. 3852/ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης. 4. Των άρθρων 158,209,273,286, του Ν.3463/2006 «Περί κύρωσης του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 5. Του άρθρου 20 παρ.13 του Ν.3731/ Της υπ αριθ.35130/739/ Απόφαση Υπ.Οικονοµικών. 7. Του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 8. Του άρθρου 46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/ τεύχος Α ) και 9. Του άρθρου 2 παρ.2 του Π. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ τεύχος Α) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες. 10. Του άρθρου 64 παρ.2 του Ν.4172/ Του άρθρου 64 παρ.1 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 26 Ν.4223/ Της Π1/1493/ Εγκυκλίου του Υπ.Ανάπτυξης. 13. Του άρθρου 2 παρ.1 του Π..237/1986 όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 26 του Ν.4141/ Του άρθρου 2 του Ν. 189/ Του Ν.4013/2013 και την παρ.5 του άρθρου 61 του Ν.4146/ Την 64/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η υπ αριθµ. 29/2013 Τεχνική Έκθεση της Τ.Υ., συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας, καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού και έγινε η διάθεση της πίστωσης για το

13 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού (µικτά ασφάλιστρα) Προϋπολογισθείσα απάνη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, που θα βαρύνει τους Κ.Α , , , , προϋπολογισµού έτους 2014 και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του δήµου. Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός, µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό(%), άνευ ορίου επί των τιµών του τιµολογίου που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Η διεξαγωγή του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί στο ηµαρχιακό Κατάστηµα ήµου Θερµαϊκού, Μεγ.Αλεξάνδρου αρ. 2, 1 ος όροφος γρ. Προέδρου.Σ., στις 6 Μαρτίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα από 9:00 π.µ. έως 9:30 π.µ. (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ιεξαγωγής ιαγωνισµών, η οποία θα αποφανθεί, κατόπιν σχετικής εισήγησης µε την επιλογή του αναδόχου. Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι ο ήµος. Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) µήνες ( έως ). Οι υπηρεσίες γενικά θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον οποίο βαρύνεται ο ήµος. Ο τρόπος αµοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: η αµοιβή του εντολοδόχου (αναδόχου) καθορίζεται σε ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για το διάστηµα ισχύος της εντολής. Η καταβολή της αµοιβής θα γίνει ύστερα από την έκδοση των σχετικών δελτίων παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και σταδιακά, µε την παράδοση των αντίστοιχων ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό. Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ εφαρµογή της Συµφωνίας περί ηµοσίων Συµβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συµφωνίες και δύνανται να ασφαλίζουν νοµίµως περιουσιακά στοιχεία Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Προκειµένου για ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες δικαίωµα συµµετοχής έχουν εφόσον όλα τα µέλη της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες κατ εφαρµογή της Συµφωνίας περί ηµοσίων Συµβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συµφωνίες καθώς και την απαίτηση της δυνατότητας να ασφαλίζουν νοµίµως περιουσιακά στοιχεία Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι ενώσεις /κοινοπραξίες εταιρειών δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Κανείς υποψήφιος δεν επιτρέπεται να µετέχει, άµεσα ή έµµεσα, σε περισσότερες από µία προσφορές. 2

14 Νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από µία προσφορές αποκλείονται από το διαγωνισµό. εν γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται από ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, εκτός αν είναι εξουσιοδοτηµένοι από την προσφέρουσα εταιρεία για την υποβολή της προσφοράς. Η προσφέρουσα ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίζει η ίδια ή µέσω του διαµεσολαβητή που ορίζει το φυσικό πρόσωπο που θα εδρεύει στο ήµο Θερµαϊκού για την υποστήριξη των ασφαλιστικών αναγκών του ήµου. Το φυσικό αυτό πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει άδεια διενέργειας ασφαλιστικών διαµεσολαβητικών εργασιών. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους υποχρεωτικά και τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη µορφή (η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς). ικαιολογητικά 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, ποσού 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, δηλαδή 2% x ,00= 495,50 ευρώ. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Π..28/1980. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω στοιχεία: - την ηµεροµηνία έκδοσης - τον εκδότη - την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται ( ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ) - τον αριθµό της διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού - τον αριθµό της εγγύησης - το ποσό που καλύπτει η εγγύηση - την πλήρη επωνυµία όπως ορίζεται στο καταστατικό και τη διεύθυνση του υποψήφιου υπέρ του οποίου δίδεται η εγγύηση - την χρονική ισχύ της, ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς - τους όρους ότι: (α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διηζήσεως, (β) το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ήµου Θερµαϊκού και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εντός τριών (3) ηµερών, (γ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 3. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από την αρµόδια εποπτεύουσα δηµόσια αρχή για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (Τράπεζα της Ελλάδος) που θα έχει εκδοθεί το πολύ έως έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 3

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 41/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 41/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14. ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14. ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλέφωνα : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 7/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 6 Ιουνίου 2013 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 7/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 6 Ιουνίου 2013 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα