ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/2006 ΒΑΘΜΟΣ :...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/2006 ΒΑΘΜΟΣ :..."

Transcript

1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ( ΠΛΑΤΥ ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜ/ ΝΙΑ : 07/06/006 ΒΑΘΜΟΣ :... ΤΑΞΗ : Γ ΧΡΟΝΟΣ : ώρες ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ :... Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από επτά (7) σελίδες. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:.. ΑΡ.: Ο ΗΓΙΕΣ : ( α ) εν επιτρέπεται η ρήση υπολογιστικής µηανής. ( β ) εν επιτρέπεται η ρήση διορθωτικού υγρού ( Tipex ) ( γ ) Να γράφετε µε µελάνι µπλέ ή µαύρο (τα σήµατα µπορούν να γίνουν µε µολύβι ). ΜΕΡΟΣ Α : Από τις 15 ασκήσεις να λύσετε µόνο τις 1. Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε µία ( 1 ) µονάδα. 1. Να κάνετε τις πράξεις : α ) 5 ψ 3 ψ + 4 ψ = β ) ( -ψ 3 ). ( 3 3 ψ ) = γ ) ( 6 ψ 4 3 ψ 4 ) : ( - ψ ) = δ ) ( ) ( ) =. Να βρείτε τα αναπτύγµατα : α ) ( 1 ) = β ) ( + 3 ) = γ ) ( ) ( 5 3 ) = δ ) ( + 1 ) 3 = 3. Να κάνετε τη διαίρεση : ( ) : ( 3 ) 1/7

2 4. ίνονται τα πολυώνυµα : Α = 3 4, Β = 3 και Γ = Να βρείτε : α ) Α Β + Γ = β ) Α.Β = 5. Να αναλύσετε πλήρως σε γινόµενο πρώτων παραγόντων τα πολυώνυµα : i ) 6α - 9αβ = ii ) = iii ) 3 + ψ 6ω ψω = iv) + 1 = 6. Να κάνετε τις πράξεις : α α 1 = α + α α α Να υπολογίσετε τις γωνίες του # ΑΒΓ. ( Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας ) /7

3 8. Στο διπλανό σήµα η ΟΖ διοτοµεί τη γωνία ΧΟΨ ˆ και ΚΛ ΟΖ. Να δείξετε ότι ΟΚΜ ˆ = ΟΛˆ Μ. 9. Να λύσετε το σύστηµα : 3α β = 7 5α + β = Να κάνετε απλό το σύνθετο κλάσµα : = 11. Να λύσετε τις εξισώσεις : α ) Χ 3 = 0 β ) 5( 1 ) = 4 6 3/7

4 1. Οι διαγώνιοι ενός ορθογωνίου παραλληλογράµµου ΑΒΓ είναι ΑΓ = και Β = 5. Να βρείτε το µήκος των διαγωνίων του. ( Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας ). 13. Αφού κάνετε όλες τις δυνατές πράξεις να βρείτε την αριθµητική τιµή του αποτελέσµατος για =. ( ) 4 ( 1 ) ( + 1 ) = 14. Σε τρίγωνο ΒΓ φέρουµε το ύψος Α. Αν Ε, Ζ, Η είναι τα µέσα των πλευρών ΒΓ, ΑΓ και ΑΒ αντίστοια, να δείξετε ότι Η = ΕΖ. Α 15. Το άθροισµα των ηλικιών των Α και Β είναι 60 ρόνια. Μετά από 10 ρόνια ο Α θα έει τριπλάσια ηλικία από το Β. Τι ηλικία έουν σήµερα οι Α και Β. ( Να λυθεί µε σύστηµα ). 4/7

5 ΜΕΡΟΣ Β : Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε µόνο τις 4. Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε µονάδες. 1. α ) Να δείξετε ότι ισύει η ισότητα : 4 β α β α β α + = + + β ) Να κάνετε απλό το σύνθετο κλάσµα : = Να λύσετε το σύστηµα : = ψ = ψ ψ 5/7

6 3. Να λύσετε την εξίσωση : = + 4. Από τη κορυφή Α παραλληλογράµµου ΑΒΓ φέρουµε τη ΑΕ κάθετη στη διαγώνιο Β. Προεκτείνουµε την ΑΕ και στη προέκταση της, παίρνουµε τµήµα ΕΖ = ΑΕ. Αν Ο είναι το µέσο της ΑΓ να δείξετε : α ) ΕΟ // ΖΓ β ) ΖΓΒ ισοσκελές τραπέζιο. 5. α ) Να δείξετε ότι η παράσταση Α είναι ανεξάρτητη του. + + Α = /7

7 β ) ίνονται τα πολυώνυµα φ() = 3 + κ + 3 και ρ() = κ. Να βρείτε τη τιµή του κ αν φ(1) = ρ(-). 6. ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α ˆ = 0 90 ) µε γωνία Β ˆ = Από το µέσο Μ της υποτείνουσας ΒΓ φέρουµε ευθεία κάθετη σε αυτή ( τη ΒΓ ), η οποία τέµνει την πλευρά ΑΒ στο. Να δείξετε ότι τα τρίγωνα Α Γ και Β Μ είναι ίσα. Εισηγητές : Η ιευθύντρια. Παπαναστασίου /τρια Ν. Μιαλοπούλλου Β.. Χ. Χαραλάµπους. Κωνσταντίνου. Παπαναστασίου 7/7

8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ηµεροµηνία: ΤΑΞΗ: Γ ΙΑΡΚΕΙΑ: ώρες ΒΑΘΜΟΣ Αρ.:. Ολογρ.: Υπογραφή: Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας: Τµήµα:.Αρ.:. Ο ΗΓΙΕΣ: 1. εν επιτρέπεται η ρήση υπολογιστικής µηανής.. Να γράφετε µε µπλε µελάνι ( τα σήµατα µε µολύβι). 3. εν επιτρέπεται η ρήση διορθωτικού υγρού. ΜΕΡΟΣ Α : ( 1 µονάδες ) Από τις 15 ασκήσεις να απαντήσετε ΜΟΝΟ τις 1.Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε 1 µονάδα. 1. ίνονται τα πολυώνυµα: Α = Β = Να βρείτε : i) A + B = ii) A B =. Να βρείτε τα αναπτύγµατα : α ) ( - ) = β ) ( ψ ) ( + ψ ) =

9 Γυµνάσιο Αραγγέλου Λακατάµειας Μαθηµατικά Γ 3. Να κάνετε την πράξη : ( 15α 4 β 3 γ 9αβ 4 γ) : ( -3αβ 3 γ ) = 4. Να λύσετε το σύστηµα: 3 + ψ = 3 - ψ = 8 5. Να αναλύσετε σε γινόµενο πρώτων παραγόντων τα πολυώνυµα : α ) 5ψ ω + 10ψω = β ) 5-16 = γ ) = δ ) ψ( + 3 ) ( +3 ) = 6. Να κάνετε τη διαίρεση :

10 Γυµνάσιο Αραγγέλου Λακατάµειας 3 Μαθηµατικά Γ 7. ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ ( ΑΒ = ΑΓ ), µέσο της ΒΓ, Ε ΑΒ και Ζ ΑΓ. Να δείξετε ότι Ε = Ζ. A E Z B Γ 8. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από το σηµείο Α ( -, -1 ) και έει κλίση Να αποδείξετε την ταυτότητα: ( α + 1 ) ( β + 1 ) ( αβ + 1 ) = ( α β )

11 Γυµνάσιο Αραγγέλου Λακατάµειας 4 Μαθηµατικά Γ 10. Να κάνετε τις πράξεις: = Να κάνετε τις πράξεις : 4 + = 1. ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ ( ΑΒ = ΑΓ ) και Μ µέσο της ΒΓ. Στην προέκταση της πλευράς ΑΒ προς το µέρος του Β και στην προέκταση της πλευράς ΑΓ προς το µέρος του Γ, παίρνουµε τµήµατα Β και ΓΕ αντίστοια, τέτοια ώστε Β = ΓΕ. Να δείξετε ότι Μ = ΜΕ.

12 Γυµνάσιο Αραγγέλου Λακατάµειας 5 Μαθηµατικά Γ 13. Να γίνει απλό το σύνθετο κλάσµα, και να γραφεί στην απλούστερη µορφή. α β β β = α α + β Α Β 14. εδοµένα Ζητούµενα ΑΒΓ ορθογώνιο ΕΗΖ ορθογώνιο Ε Η Ε, Η, Ζ µέσα των Α, ΑΓ και Γ αντίστοια Ζ Γ 15. Για ποιες τιµές του α, οι ευθείες ( α 5α ) + 3ψ = 1 + ψ = 5, είναι παράλληλες.

13 Γυµνάσιο Αραγγέλου Λακατάµειας 6 Μαθηµατικά Γ ΜΕΡΟΣ Β : ( 8 µονάδες ) Από τις 6 ασκήσεις να απαντήσετε ΜΟΝΟ τις 4.Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε µονάδες. 1. Να λύσετε την εξίσωση: + 1 = -. Η διαφορά των ηλικιών πατέρα και κόρης είναι 5 ρόνια. Μετά από 5 ρόνια η ηλικία του πατέρα θα είναι διπλάσια της ηλικίας της κόρης του. Να υπολογίσετε τις σηµερινές τους ηλικίες.

14 Γυµνάσιο Αραγγέλου Λακατάµειας 7 Μαθηµατικά Γ 3. Να κάνετε τις πράξεις: = Να βρείτε τους αριθµούς α και β ώστε οι ευθείες ψ = ( α + 3β ) + 5 και ψ = 7 + 3α β να συµπίπτουν. 5. εδοµένα Ζητούµενα Α Ζ Αˆ =Β Αˆ ΑΕ = ΑΓ Ζ ΑΕ Β ΑΓ Z B Ε Γ

15 Γυµνάσιο Αραγγέλου Λακατάµειας 8 Μαθηµατικά Γ 6. y Γ 1 Από το σήµα να βρείτε: α ) την εξίσωση της ευθείας ΑΒ. β ) την εξίσωση της ευθείας ΑΓ x γ ) την κλίση της ευθείας ΒΓ. -1 Β Α δ ) την εξίσωση της ευθείας ΒΓ. ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ι. Προδρόµου, Β.. Ε. Νεάρου Κ. Κωνσταντίνου Στ. Στυλιανού Πρ. Λουκαϊδης Αθ. Κρουσανιωτάκη Η ιευθύντρια Μαρία Πέτρου

16 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΙΟΥ «ΙΩΝΑ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΑΣΗ» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 006 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΒΑΘΜΟΣ:. ΤΑΞΗ: Γ ΧΡΟΝΟΣ: ΩΡΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.. Ονοµατεπώνυµο:... Τµήµα:... Αρ.:... Μέρος Α: Από τις 15 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ τις 1. Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε 1 µονάδα. 1. Να βρείτε την κλίση των ευθειών. α) ψ=3-7 β) ψ=3-4 γ) ψ=-7 δ) 3-4ψ=1. Να συµπληρώσετε τα κενά. α) συν75 ο = ηµ... β) ηµ48 ο = συν... γ) σφ65 ο = εφ... δ) εφ8 ο =... 8 ο 3. Να βρείτε τα αναπτύγµατα. α) (3-)(3+)= β) (-5) = 4. Να γίνουν οι πράξεις: α) (-8 3 ψ 6 )(- ψ 5 )= β) (-4 7 ψ 9 ):(+6 3 ψ 4 )= 1

17 5. Να λύσετε το σύστηµα: +3ψ=11 4-3ψ=13 6. Να απλοποιήσετε το κλάσµα: = 7. ίδονται τα πολυώνυµα: Α= , Β=-3 και Γ= -4+3 Να βρείτε: α) Α-Γ= β) Β.Γ= 8. Η ευθεία ε : ψ = 4+5 περνά από το σηµείο Α(5,ω ). Να βρείτε την τιµή του ω. 9. Να γίνει η διαίρεση: ( ):( -3+1)

18 10. Ζ Β Ο Α ΒΟ διοτ. της ΑΒΓ Ο 1 = Ο ΑΒ = ΒΓ Γ 11. Τα πρόβατα και τα περιστέρια του Γιώργου έουν 40 πόδια. Αν όλα τα ζώα είναι 90 να βρείτε πόσα είναι τα περιστέρια και πόσα είναι τα πρόβατα. 1. Να βρείτε την τιµή των κ και µ ώστε να ισύει η ισότητα: (5κ 8κ) 5 ψ µ = (4κ 1) 5 ψ Να λύσετε την εξίσωση: (6 + 4) 3 + (6 + 4) 5 + (6 + 4) 6 = 0 3

19 14. Να δείξετε ότι: (-3) 3 (-3) 16 ( -4) ( +-1) = Να αναλύσετε σε γινόµενο πρώτων παραγόντων την παράσταση: Μέρος Β: Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε ΜΟΝΟ τις 4. Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε µονάδες. 1. Να κάνετε τις πράξεις: ( ) 3 ( + 3) ( 3) + 5 ( 4 3) = 4

20 . Για ποια τιµή των κ και λ οι ευθείες: ε 1 : (3ω 5) 3κψ = -8 ε : (4ω 6) + (κ 1) ψ = +16 συµπίπτουν; 3. Να λύσετε την εξίσωση: = Να λύσετε το σύστηµα: ( + ψ) 1 (3 5) = +11 4ψ Ψ = 3 4 5

21 5. Να κάνετε τις πράξεις: ( ) : ( ) = 6. Από την κορυφή Α του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) φέροµε τη ευθεία ε παράλληλη προς την πλευρά ΒΓ και παίρνουµε τα ίσα ευθύγραµµα τµήµατα Β και ΓΕ πάνω στη ΒΓ µικρότερα από το µισό της. Από τα σηµεία και Ε φέροµε τις κάθετες Κ και ΕΛ πάνω στην ε, που τέµνουν την ΑΒ και την ΑΓ στα σηµεία Η και Ζ αντίστοια. Να δείξετε ότι: α) Β Η = ΕΖΓ β) ΚΗ = ΛΖ Οι εισηγητές: Μιαήλ Ηλιάδης Γιάννα Κωστή Άδωνις ηµητριάδης Ο ιευθυντής Χαράλαµπος Αναστασιάδης 6

22 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΓΚΩΜΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Βαθµός: Αρ.:.. Ολογρ.: Υπογρ. Καθηγ.: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIOY ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Γ ΙΑΡΚΕΙΑ: ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 006 Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:..τµήµα: Αρ.:. Ο ΗΓΙΕΣ: α) Να γράψετε µε µαύρο ή µπλε µελάνι. (Tα σήµατα µε µολύβι.) β) εν επιτρέπεται η ρήση υπολογιστικής µηανής. γ) εν επιτρέπεται η ρήση διορθωτικού υγρού. ΜΕΡΟΣ Α (Μονάδες 1) Nα λύσετε µόνο τις 1 από τις 15 ασκήσεις πάνω στο φυλλάδιο. Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε 1 µονάδα. 1) Να κάνετε τις πράξεις: (α) 8αβ 3βα + 6αβ = (β) (4ψ ) ( 3) = = ) Να βρείτε τα αναπτύγµατα: (α) ( x + 3 ) = (β) (α - 5β) (α + 5β) =

23 3) Να απλοποιήσετε το κλάσµα: = 4) Να λύσετε το σύστηµα: 3ψ = ψ = 4 5) Να αναλύσετε πλήρως σε γινόµενο πρώτων παραγόντων τα πολυώνυµα: (α) 8β - 1β = (β) + ψ - ψ - =

24 3 6) Να κάνετε τις πράξεις: = ) Να κάνετε τη διαίρεση: ( ) : ( 3) 8) Α Β εδοµένα Ζητούµενα ΑΒΓ ισοσκελές ΒΖ= Ε Ζ τραπέζιο ΑΒ= ΕΖ διάµεσος Α = 1 cm Γ = 14 cm Γ ΕΖ = 11 cm Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας

25 4 9) Να λύσετε την εξίσωση: ( 3) ( + 5) =( + 5) 10) Να λύσετε το πρόβληµα µε σύστηµα. Σε µια εκδροµή πήραν µέρος άνδρες, γυναίκες και 10 παιδιά. Πλήρωσαν όλοι µαζί 114. Κάθε άνδρας πλήρωσε 5, κάθε γυναίκα 4 και κάθε παιδί 3. Αν ο αριθµός των ανδρών ήταν διπλάσιος από τον αριθµό των γυναικών να βρείτε πόσοι άνδρες και πόσες γυναίκες πήραν µέρος στην εκδροµή.

26 5 11) Στο διπλανό σήµα το ΑΒΓ είναι A B παραλληλόγραµµο, ΑΕ και ΓΖ Ζ κάθετες στην Β. Να δείξετε ότι Ε = ΒΖ. Ε Γ 1) Να λύσετε την εξίσωση: 1 =

27 6 13) ίνονται τα πολυώνυµα φ() = , ρ() = -8 και θ() = - 3. Να βρείτε: (α) φ() 5ρ() + [θ()] = (β) φ(-) = 14) Να αποδείξετε ότι ισύει η ισότητα: = 1

28 7 15) ίδεται το τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ // Γ ). Αν Γ = ΑΒ, Κ το µέσο της διαγωνίου ΑΓ και Λ το µέσο της Α, να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΚΛ είναι παραλληλόγραµµο. ΜΕΡΟΣ Β (Μονάδες 8) Να λύσετε µόνο τις 4 από τις 6 ασκήσεις πάνω στο φυλλάδιο. Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε µονάδες. 1) Να κάνετε τις πράξεις και να βρείτε την αριθµητική τιµή του αποτελέσµατος για = -1 και ψ =. ( + ψ) ψ(ψ - ) + (ψ + )(ψ ) (ψ )

29 8 ) Να λύσετε το σύστηµα: + 3 ψ = ( ψ ) = 4 ( + 1) 3) Στο τρίγωνο ΑΒΓ η Α είναι διάµεσος, το Ε είναι µέσο της Α, το Ζ είναι µέσο της Β και το Η είναι το µέσο της ΑΓ. Να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΕΖ Η είναι παραλληλόγραµµο.

30 9 4) (α) Αν Α= 3 3 και Β= να δείξετε ότι A B A + B = (β) Από το σήµα να υπολογίσετε τα και ψ: ψ + 5

31 10 5) (α) Να κάνετε τις πράξεις: ( ) α α α α α α α α = (β) Να αναλύσετε πλήρως σε γινόµενο πρώτων παραγόντων το πολυώνυµο: 9(α + ) (α +)(α 1) = `

32 11 6) Σε ορθογώνιο ΑΒΓ προεκτείνουµε τη διαγώνιο ΑΓ προς το Α κατά τµήµα ΑΚ και προς το Γ κατά τµήµα ΓΛ έτσι ώστε ΑΚ=ΓΛ. (α) Να δείξετε ότι το ΚΒΛ είναι παραλληλόγραµµο. (β) Αν η γωνία ΒΑΓ = 30 ο και η πλευρά ΒΓ = 4m να βρείτε το µήκος των διαγωνίων του ορθογωνίου. Οι Εισηγήτριες Μερόπη Σταυρινάκη, Β.. Κάλλιόπη Χριστοφόρου Ολβία Παυλίδου Σοφία Νικολαίδου Ο ιευθυντής Ανδρέας Χ. Χριστοδούλου

33 1

34 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 006 Μάθηµα: Μαθηµατικά Βαθµός Τάξη: Γ Αριθµός:... Ηµεροµηνία: ιάρκεια: ώρες Ολογράφως:... Υπογρ. Καθηγητή:... Ονοµατεπώνυµο:...Τµήµα: Αριθµός:. Ο ΗΓΙΕΣ: 1. εν επιτρέπεται η ρήση υπολογιστικής µηανής.. Να γράψετε µόνο µε µελάνι ( τα σήµατα µε µολύβι ) 3. εν επιτρέπεται η ρήση διορθωτικού υλικού. 4. Όλες οι ασκήσεις να απαντηθούν στο φυλλάδιο. ΜΕΡΟΣ Α: 1) Να λύσετε µόνο τις 1 από τις 15 ασκήσεις. ) Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε 1 µονάδα. 1. Να κάνετε τις πράξεις: α) = β) ( 3α β 3 ).( 5αβ 4 ) =. Να βρείτε τα αναπτύγµατα: α) ( ψ ).( + ψ ) = β) ( 3 + ) = 1

35 3. ίνονται τα πολυώνυµα Α = , Β = και Γ = 3. Να βρείτε: α) Α + Β Γ = β) Β.Γ = 4. Να λύσετε το σύστηµα: + 3ψ = 6 ψ = 5 5. Να αναλύσετε πλήρως σε γινόµενο παραγόντων τα πολυώνυµα: α) 5α + 15αβ = β) 16 = γ) = δ) ω + ωψ + + ψ =

36 6. Να γράψετε και να δικαιολογήσετε το είδος των τετραπλεύρων: α) Α Β β) Κ 5cm Λ 45º 45º Γ Ν 5cm Μ 7. ίνεται τετράγωνο ΑΒΓ. Αν Μ είναι το µέσο της πλευράς ΑΒ, να δείξετε ότι το τρίγωνο Μ Γ είναι ισοσκελές. 8. Να λύσετε τις εξισώσεις: α) 16 = 0 β) + = 0 3

37 9. Να κάνετε τη διαίρεση: ( ) : ( 3 ) = 10. Να κάνετε απλό το σύνθετο κλάσµα: 4ψ ψ = 4ψ + 4 ψ 11. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από το σηµείο ( -, 3 ) και είναι παράλληλη µε την ευθεία ψ = 5. 4

38 1. Να κάνετε τις πράξεις και να βρείτε την αριθµητική τιµή του αποτελέσµατος, για = - 3. ( 5 ) 3( ) + ( 3 ).( + 3 ) = 13. ίνεται ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ και ευθεία ε που περνά από το µέσο Μ του ΑΒ. Να δείξετε ότι τα σηµεία Α και Β απέουν ίσες αποστάσεις από την ευθεία ε. Β ε Μ Α 14. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â = 90º ) φέρουµε τη διάµεσο ΑΜ. Αν Ε είναι το µέσο της ΑΒ και Ζ το µέσο της ΑΓ, να δείξετε ότι ΕΖ = ΑΜ. 5

39 15. Ποσό 190 αποτελείται από πεντόλιρα και δεκάλιρα. Αν τα πεντόλιρα είναι κατά 4 λιγότερα από το πενταπλάσιο των δεκαλίρων να βρείτε πόσα είναι τα πεντόλιρα και πόσα τα δεκάλιρα. ΜΕΡΟΣ Β 1) Να λύσετε µόνο τις 4 από τις 6 ασκήσεις. ) Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε µονάδες. 1. α) Να αποδείξετε την ταυτότητα: ( ) 3 ( 5 ) = ( 3 ) β) Από το πιο κάτω σήµα να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε: ψ -1 ε ψ 6

40 . Να λύσετε το σύστηµα: + 3 ψ 5 = ( ) 5( ψ + 3 ) = 4 3. ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ ( ΑΒ = ΑΓ ). Στην προέκταση της πλευράς ΒΓ παίρνουµε σηµεία και Ε τέτοια ώστε Β = ΓΕ. Αν Ζ και Η είναι τα µέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοια, να δείξετε ότι: α) Τα τρίγωνα ΒΖ και ΕΓΗ είναι ίσα β) Οι αποστάσεις των σηµείων Β και Γ από τις πλευρές Ζ και ΕΗ αντίστοια είναι ίσες. 7

41 4. Να λύσετε την εξίσωση: = Να κάνετε τις πράξεις: = :

42 6. ίνεται τυόν τρίγωνο ΑΒΓ και Ε σηµείο στην προέκταση της διαµέσου Α τέτοιο ώστε Ε = Α. Προεκτείνουµε τη ΒΓ και προς τα δύο µέρη και παίρνουµε τµήµατα ΖΒ = ΒΓ = ΓΗ. Να δείξετε ότι: α) το ΑΖΕΗ είναι παραλληλόγραµµο. AZ β) η διάµεσος ΒΘ του τριγώνου ΑΒΓ είναι ίση µε. Οι Εισηγητές: Τοπούζης Γιώργος Β.. Σολωµού Σοφία ηµητρίου Ελένη Γεωργιάδου Έλενα Χρυσαφίνης Μιάλης Ο ιευθυντής Θεµιστοκλής Μασούρας 9

43 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΘΜΟΣ Αριθµ.:... Ολογρ.:. Υπογρ. Καθηγητή:.. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 006 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Γ ΧΡΟΝΟΣ: ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Όνοµα µαθητή:..τµήµα:..αρ.: Ο ΗΓΙΕΣ: (α) εν επιτρέπεται η ρήση υπολογιστικής µηανής και διορθωτικού υγρού. (β) Να γράψετε µε µελάνι. Τα σήµατα µπορούν να γίνουν µε µολύβι. (γ) Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 7 σελίδες. (δ) Πρόειρες πράξεις στην τελευταία ( 8η ) σελίδα. ΜΕΡΟΣ Α: Από τις 15 ασκήσεις να λύσετε µόνο 1. Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε 1 µονάδα. 1. Να γίνουν οι πράξεις: α) ( ) ( ) = β) ( 9α 6a β + 3α ) 3α =. Να βρείτε τα αναπτύγµατα: α) ( 5) = β) ( + 3)( 3)= γ) ( α ) + 3 = 1 δ) + = 3. Να λύσετε το σύστηµα: + ψ = -9 3 ψ = - 8

44 4. ίνονται τα πολυώνυµα: Α = και Β = 1 Να βρείτε: α) Α Β β) Α Β 5. Να αναλύσετε πλήρως σε γινόµενο παραγόντων τα πολυώνυµα: α) 4αβ 8β = β) 81ψ = γ) α 5α = 6 = δ) 3 7 = 6. Να κάνετε τις πράξεις: = Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που έει κλίση ( -6, 1 ). 1 λ = και περνά από το σηµείο

45 3 8. Στο διπλανό σήµα είναι ΟΑ = ΟΒ, ΓΒ Ο και Α ΟΓ. Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΟΓ είναι ισοσκελές Β Ο Α Γ 9. ίνεται τυόν τρίγωνο ΑΒΓ. Το Ζ είναι τυόν σηµείο της ΒΓ και το είναι το µέσο της ΓΖ. Προεκτείνουµε την Α κατά τµήµα Ε = Α. Να δείξετε ότι το ΑΓΕΖ είναι παραλληλόγραµµο. 10. Να µετατρέψετε το πιο κάτω σύνθετο κλάσµα σε απλό: = Να κάνετε τις πράξεις: 3 1 = 3 3 3

46 4 ψ = x + και ψ = + 5 είναι παράλληλες. Να βρείτε τις τιµές του µ. 1.Οι ευθείες ( µ 3µ ) Α Στο τρίγωνο ΑΒΓ φέρουµε το ύψος Α. Αν Κ, Λ και Μ είναι τα µέσα των πλευρών ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ αντίστοια, να δείξετε ότι ΚΜ = Λ Β Γ 14. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από τα σηµεία Α(1, -1) και Β(, 1) Αν 3 = 5 να βρείτε την αριθµητική τιµή του

47 5 ΜΕΡΟΣ Β Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε µόνο 4. Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε µονάδες. 1. α) Αν α β = 4, να δείξετε ότι ( α 3)( β + 1) ( αβ + 1) + 4( β + 1) = 16 β) Να αναλύσετε πλήρως σε γινόµενο παραγόντων το πολυώνυµο: 3 α + 8 α 4α. ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ ) και Ε τυόν σηµείο της διοτόµου Α. Να αποδείξετε ότι: (α) Οι αποστάσεις ΕΖ και ΕΗ από τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοια είναι ίσες. (β) Τα τρίγωνα ΒΖΕ και ΓΗΕ είναι ίσα.

48 6 3. Σε µια τάξη τα αγόρια είναι 10 λιγότερα από το διπλάσιο των κοριτσιών. Σ ένα έρανο κάθε αγόρι έδωσε 3 και κάθε κορίτσι 4. Αν από τον έρανο µαζεύτηκαν 90, να βρείτε πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια είναι σ αυτή την τάξη ε ψ Α(0,6) Γ(4,6) ίνονται οι ευθείες ε 1 και ε όπως στο σήµα. Να βρείτε: α) Την κλίση της ευθείας ε 1. β) Τις εξισώσεις των ευθειών ε 1 και ε. γ) Το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. (,0) Β Ψ

49 7 5. Να λύσετε την εξίσωση: = ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Α ˆ = 0 90 και ˆ 30 0 Γ =. και Ε είναι τα µέσα των πλευρών ΑΓ και ΒΓ αντίστοια. Προεκτείνουµε το Ε κατά τµήµα ΕΖ = Ε. Να δείξετε ότι: (α) Το Α ΖΒ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραµµο (β) Το ΑΕΒ είναι ισόπλευρο τρίγωνο Η ιευθύντρια Καλλιόπη Παναγίδου

50 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑΞΗ Γ Μάθηµα : Μαθηµατικά ιάρκεια εξέτασης: ώρες ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Ηµεροµηνία : 16 Ιουνίου 006 Ονοµατεπώνυµο:..... Τµήµα: Βαθµός (ολογράφως).. Οδηγίες: εν επιτρέπεται η ρήση υπολογιστικής µηανής. Να γράφετε µε µελάνι (Σήµατα µε µολύβι ). Μη ρησιµοποιείτε διορθωτικό υγρό. Υπογραφή Καθηγητή/τριας. Αριθµός: ΜΕΡΟΣ Α Να λύσετε µόνο τις 1 από τις 15 ασκήσεις. Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε µία µονάδα. 1. Να κάνετε τις πράξεις : α) 3 ψ 3 (- ψ ) = γ) 14 3 ψ : ( 7 3 ψ ) =. Έουµε τα πολυώνυµα Α = 7 6 +, Β = + 1, Γ = 1 Να υπολογίσετε τις παραστάσεις α) Α 3 Β = β) Β Γ = 3. Να βρείτε τα αναπτύγµατα : i) ( + 5 ) = ii) ( 6 ) ( + 6 ) = iii) (3ψ - ) = iv) ( - 1 ) 3 =

51 4. Να αναλύσετε πλήρως σε γινόµενο πρώτων παραγόντων τις παραστάσεις α) 7 + α + 7 α + α = β) 36 = γ) = δ) 3 8 = 5. Να λύσετε το σύστηµα + ψ = 5 3 ψ = 3 6. Να κάνετε τις πράξεις x 1 x 3 x 6x + 9 x + x =

52 7. Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές ( ΑΒ = ΑΓ ). Από το µέσο Μ της βάσης ΒΓ φέρνουµε τα τµήµατα : Μ κάθετο στην ΑΒ ΜΕ κάθετο στην ΑΓ Να δείξετε ότι : α ) Μ = ΜΕ και β) Το τρίγωνο Α Ε είναι ισοσκελές 8. Να κάνετε τη διαίρεση ( ) : ( 3 ) 3

53 9. ίνονται οι ευθείες ε 1 : ψ = ( λ 3 λ) - 5 και ε : ψ = λ + 8 Να βρείτε το λ ώστε οι ευθείες να είναι παράλληλες 10. Να κάνετε τις πράξεις β + α β α β + α 4αβ - α 4β = 4

54 11. Στο διπλανό σήµα έουµε : ΑΒΓ παραλληλόγραµµο και ΒΖ διοτόµος της γωνίας Β. Να δείξετε ότι ΓΖ = Α Α Γ Β 1. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από τα σηµεία Α ( -, - 8 ) και Β ( 4, 10 ). 5

55 13. Έουµε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 0 ) και Έστω Μ το µέσο της ΒΓ και το µέσο της ΜΓ. Στη προέκταση της Α παίρνουµε ευθύγραµµο Β = τµήµα Ε = Α. Να αποδείξετε ότι το ΑΜΕΓ είναι ρόµβος. Β Α Γ ψ 14. Να κάνετε τις πράξεις στη παράσταση ψ + ψ ψ 1 1 : ψ 6

56 15. Να απλοποιήσετε τη παράσταση x x x x = ΜΕΡΟΣ Β Να λύσετε ΜΟΝΟ τις 4 από τις 6 ασκήσεις. Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε δύο µονάδες 1. Να αποδείξετε την ισότητα ψ ψ ψ + = + + x x x 7

57 . Να αναλύσετε πλήρως σε γινόµενα πρώτων παραγόντων τις παραστάσεις: α) 8 ψ 3-4 ψ 7 α ψ + 1 α = γ) α 3 3 β α 3 β 3 = β) 5 ( 4 - ) ( ) = δ) ( α + β γ ) 4 α β = 3. Να βρεθούν τα µ και ν ώστε το σύστηµα να είναι αόριστο : ( µ 1 ) 3 ψ = ν ( ν µ ) + ψ = µ 8

58 4. Έουµε παραλληλόγραµµο ΑΒΓ µε Κ, Λ τα µέσα των πλευρών ΑΒ και Γ αντίστοια. Φέρνουµε τα τµήµατα ΑΛ, Κ που τέµνονται στο Μ και ΛΒ, ΓΚ που τέµνονται στο Ν. Να αποδείξετε ότι : Α α) Το ΑΛΓΚ είναι παραλληλόγραµµο β) Το ΚΝΛΜ είναι παραλληλόγραµµο Β Γ 3x 1 x x + = x+ 3 4 x x x 5. Να λύσετε την εξίσωση : 1 9

59 6. Σε τρίγωνο ΑΒΓ να βάλετε σηµείο Η πάνω στη ΒΓ ΒΓ τέτοιο ώστε ΒΗ =. 4 Να φτιάξετε τη διάµεσο Β. Α Αν Ε είναι το µέσο της διαµέσου Β, να δείξετε ότι ΗΕ // = ΑΒ. 4 Β Γ Ο ιευθυντής Σ. Αντωνίου 10

60 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/006 ΤΑΞΗ: Γ ΧΡΟΝΟΣ: ώρες Βαθµός: ΩΡΑ: 7:45 9:45 Υπογραφή: ΟΝΟΜΑ: ΤΜΗΜΑ:.ΑΡ. Ο ΗΓΙΕΣ: α) εν επιτρέπεται η ρήση υπολογιστικής µηανής β) εν επιτρέπεται η ρήση διορθωτικού υγρού γ) Να γράφετε µόνο µε µπλε ή µαύρο µελάνι.( Τα σήµατα επιτρέπονται και µε µολύβι) δ) Να απαντήσετε πάνω στο φυλλάδιο. ΜΕΡΟΣ Α: Από τις 15 ασκήσεις να λύσετε µόνο τις 1. Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε µία (1) µονάδα 1. Να κάνετε τις πράξεις: 1 4ax y β x 3 α) ( ) = 3 β) ( 10x 5x y + 15xy ) ( 5x)=. Να βρείτε τα αναπτύγµατα: α) ( 3x y) = β) ( a β )( a β = + ) 1

61 3. Να κάνετε τις πράξεις: ( x + )( x 3) 5x( x 3x + 1) ( x + 3) = 4. Να αναλύσετε πλήρως σε γινόµενο παραγόντων τα πολυώνυµα: 3 α) 8x y 1x y + 4axy = β) 18x 3 x = 5. ίνετε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Μ το µέσο της ΒΓ. Αν Μ και ΜΕ είναι οι αποστάσεις του Μ από τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοια, να δείξετε ότι Μ =ΜΕ.

62 6. ίνετε ρόµβος ΑΒΓ. Αν Μ τυόν σηµείο της διαγωνίου ΑΓ, να δείξετε ότι ΜΒ= Μ. 7. Να λύσετε την εξίσωση: ( x 6) = x x Να κάνετε τη διαίρεση του πολυωνύµου ( x) = x 3 3x x δ ( x) = x + ϕ µε το διώνυµο 3

63 9. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που είναι παράλληλη µε την ευθεία 5 y = x + και περνά από το σηµείο (1,) Να λύσετε την εξίσωση: x x + 1 = x 3 x Να λύσετε το σύστηµα x + y = 5 x 3y = 3 4

64 1. ίνετε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=90 ). Αν, Ε, Ζ είναι τα µέσα των ΑΒ, ΒΓ, ΑΓ αντίστοια να δείξετε ότι το Α ΕΖ είναι ορθογώνιο 13. Να κάνετε τις πράξεις x 4 x + x x = 14. Σε τυόν τρίγωνο ΑΒΓ φέρουµε τα ύψη Β και ΓΕ. Αν Μ είναι το µέσο της ΒΓ, να δείξετε ότι ΕΜ είναι ισοσκελές τρίγωνο. 5

65 15. Να απλοποιήσετε το κλάσµα 3 x 4x x 5x + 6 = ΜΕΡΟΣ Β: Από τις 6 ασκήσεις να λύσετε µόνο τις τέσσερις (4). Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε δύο () µονάδες. 1. Να λύσετε το σύστηµα: ( x 1) 5( y + 5) = 30 y + x = 0 6

66 . Σε τυόν τρίγωνο ΑΒΓ, φέρουµε το ύψος ΑΗ. Αν, Ε και Ζ είναι τα µέσα των ΑΒ, ΒΓ και ΑΓ αντίστοια να δείξετε ότι Η =ΕΖ. 3. Να δείξετε ότι τα µέσα των πλευρών ρόµβου είναι κορυφές ορθογωνίου. 4. Να λύσετε την εξίσωση: x 4 x + 1 = x 3 x 9 x + 3x 7

67 5. Σε τυόν τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουµε την ΑΒ κατα τµήµα Β =ΑΒ και την ΑΓ κατα τµήµα ΓΕ=ΑΓ. Να δείξετε ότι τα σηµεία Α, και Ε ισαπέουναπό την ευθεία ΒΓ. 6. Να κάνετε τις πράξεις: 0x 8x 1 5x + 4x 9 4x 1x + 9 x + 3x = ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ανδρέας Κουκκουλής Παντελίτσα Αναστασίου Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Μάρω Μήτσα 8

68 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 006 ΜΑΘΗΜΑ : Μαθηµατικά ΒΑΘΜΟΣ ΤΑΞΗ : Γ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΙΑΡΚΕΙΑ : ώρες ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ : ΤΜΗΜΑ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ : Το εξεταστικό αυτό δοκίµιο αποτελείται από 8 δακτυλογραφηµένες σελίδες και λευκές σελίδες για πρόειρες σηµειώσεις. εν επιτρέπεται η ρήση διορθωτικού υγρού. εν επιτρέπεται η ρήση υπολογιστικής µηανής. Να ρησιµοποιηθεί µπλε ή µαύρο µελάνι (τα σήµατα µπορούν να γίνουν µε µολύβι). ΜΕΡΟΣ Α : Από τα 15 θέµατα να απαντήσετε µόνο 1. Κάθε θέµα βαθµολογείται µε µία µονάδα. 1. Να κάνετε τις πράξεις: (α) 5α 3α + α (α 3) = (β) x 3 (3x +x ) =. Να βρείτε την κλίση των ευθειών α) ψ = 3x 5 β) 4x + ψ = 1 3. Να συµπληρώσετε τα κενά ώστε να ισύουν οι ισότητες: (α) (3x ). (3x +... ) = (β) (. 3 ) = 4ω +

69 4. Να αναλύσετε σε γινόµενο πρώτων παραγόντων τα πολυώνυµα: (α) α + 3α 10 = (β) x 3 y 4-4 x 4 y 3 = 5. ίνονται τα πολυώνυµα: Α = 4x 1 x + 9, Β = 3x 3 5x 7x και Γ = 5x Να βρείτε: (α) 3Α + Γ Β = (β) Β Α. Γ = 6. Να λύσετε τις εξισώσεις: α) x (x 3) = 0 β) 3ψ³ + 9ψ² 1ψ = 0 7. Αφού πρώτα κάνετε τις πράξεις, να βρείτε την αριθµητική τιµή της παράστασης: A(x) = (x 1 ) + (x 3)( x + 3 ) + ( x + 1) για x = 8. Να κάνετε τις διαιρέσεις:

70 3 α) (4x³ψ 6xψ² + 4xψ ) : ( xψ) = β) (x + 15 x + 6x 3 ) : (x + 3) = 9. ίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ΑΒΓ. Αν το Μ είναι µέσο της πλευράς ΒΓ να αποδείξετε ότι ΜΑ= Μ. 10. Να κάνετε τις πράξεις: x x x x x x x x 3x 4 + = 11. Να λύσετε το σύστηµα:

71 4 3x + y = 11 4x + 5y = Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από τα σηµεία (0,6) και (,0). 13. ίνεται τυόν τρίγωνο ΑΒΓ µε Ε µέσο της διαµέσου Α, Ζ µέσο του Β και Η µέσο της πλευράς ΑΓ. Να αποδείξετε ότι το ΕΖ Η είναι παραλληλόγραµµο. 14. Τα ηµεροµίσθια 10 οικοδόµων και 3 εργατών είναι 95. Αν κάθε οικοδόµος

72 παίρνει για 3 µέρες όσα παίρνει ο κάθε εργάτης για 5 µέρες, να βρείτε το ηµεροµίσθιο του καθενός ίνεται τυόν τρίγωνο ΑΒΓ µε διάµεσο ΑΜ. Αν ΒΚ και ΓΛ είναι οι αποστάσεις των κορυφών Β και Γ από την ΑΜ, να δείξετε ότι ΒΚ = ΓΛ. ΜΕΡΟΣ Β : Από τα 6 θέµατα να απαντήσετε µόνο 4. Κάθε θέµα βαθµολογείται µε δύο µονάδες. 1. Να λύσετε τις εξισώσεις: α) x³ + 6x = 8x² β) 8 x x 4 x = x x. α) Να µετατρέψετε το σύνθετο κλάσµα σε απλό.

73 6 3 + x x + = 3x x x + β) Αν x +ψ = 4 και xψ = -5, να υπολογίσετε την αριθµητική τιµή της παράστασης Α = x³ + ψ³. 3. ίνεται ορθογώνιο ΑΒΓ. Αν Ε,Ζ,Η και Θ είναι τα µέσα των πλευρών ΑΒ, ΒΓ, Γ και Α αντίστοια, να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΕΖΗΘ είναι ρόµβος. 4. α) Να λύσετε το σύστηµα:

74 7 a +1 + a β 3 = 3 4 5α + β = 7 β ) Να κάνετε τις πράξεις: x 1 3( x + 1) ( x + 1) + x( x + 1) = 5. ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ = ΑΓ.Αν και Ε είναι τα µέσα των πλευρών ΒΓ, ΑΒ αντίστοια και Ε = ΕΖ, να αποδείξετε ότι i) ΑΖ =// Β και ii) ΑΖΒ ορθογώνιο. Α Ζ Ε Γ Β 6. α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από το σηµείο τοµής των

75 ευθειών ε 1 : x + ψ = 4 και ε : x + ψ = 7 και είναι παράλληλη µε την ευθεία ε 3 : x -3ψ= β) ίνεται η ευθεία ε : ψ = x + 1. i) Nα την παραστήσετε γραφικά. ii) Nα βρείτε τα σηµεία τοµής µε τους άξονες xx και ψψ. 1 iii) Nα βρείτε τη γραφική λύση της εξίσωσης x + 1 = 0. ψ x 0 x ψ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Χαραλάµπους ιονύσης Παπαµωυσέως Σωτήρης Οικονοµίδου Νίκη Σάββα Χρυστάλλα Ποντίκη Κατερίνα Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παπανικολάου Παναγιώτης

76 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Σολική ρονιά: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IOYNIOY 006 Μάθηµα: Μαθηµατικά Τάξη: Γ Ηµεροµηνία: ιάρκεια: ώρες Ονοµατεπώνυµο:......Τµήµα:.. Αρ.:. Βαθµός:. Ολογράφως:.... Υπογρ. Καθηγητή:.. Ο ΗΓΙΕΣ : α) εν επιτρέπεται η ρήση υπολογιστικής µηανής. β) Να γράψετε µόνο µε µπλέ µελάνι ( τα σήµατα επιτρέπεται µε µολύβι). γ) εν επιτρέπεται η ρήση διορθωτικού υγρού. ΜΕΡΟΣ Α : Να λύσετε µόνο 1 από τις 15 ερωτήσεις. Κάθε απάντηση βαθµολογείται µε 1 µονάδα. 1. Να κάνετε τις πράξεις : α. x(3x²- 1) = β. 5αβ²-6αβ+7αβ³-β²α-β³α =. Να βρείτε τα αναπτύγµατα : α. (x + )² = β. (3x 5)(3x + 5) = 3. Να αναλύσετε πλήρως σε γινόµενο πρώτων παραγόντων τα πολυώνυµα : α. 1x + x³ = β. ² = 4. Να λύσετε το σύστηµα : + ψ = 1 ψ = 9

77 5. Να γράψετε τους τριγωνοµετρικούς αριθµούς ηµβ, συνγ. Β 9 θθ Α 1 Γ Α 6. Ζ ΑΒΓ ισοσκελές Μ µέσο του ΒΓ Ε Β =ΓΕ Μ =ΜΕ Β Μ Γ 7. Να απλοποιήσετε τα κλάσµατα. ψ 3x α) = 3ψ β) = ίνονται τα πολυώνυµα Α= ² και Β= - 1. Να υπολογίσετε το Α-Β².

78 9. Να λύσετε την εξίσωση : 3(-1) - = (²-1) 10. Να κάνετε τις πράξεις : x x 9 x 6x + 9 : + 8x + 15 x + 10x = 11. Na βρείτε την εξίσωση της ευθείας : ψ 4 ψ

79 1. Να κάνετε την διαίρεση : (6³+13-19²-) : (3-) 13. Να δείξετε ότι : (α+)² + α(8α+) - 3 = (3α+1)² 14. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Â=90 ) φέρνουµε τη διοτόµο Β. Από το φέρνουµε την κάθετη Ε στη ΒΓ. Να δείξετε ότι Α= Ε.

80 15. Να κάνετε το σύνθετο κλάσµα απλό : ψ + ψ 1 1 ψ = ΜΕΡΟΣ Β Να λύσετε µόνο 4 από τις 6 ερωτήσεις. Κάθε απάντηση βαθµολογείται µε µονάδες 1. Να λύσετε την εξίσωση : x x 17 = x + 1 x 3 x x 3. Να κάνετε τις πράξεις και να βρείτε την αριθµητική τιµή του αποτελέσµατος για =- : (+1)³ -3(+5)(-5) +(-3)²=

81 3. Να βρείτε το αποτέλεσµα της πράξης : 1 9x 1 + : = x + 1 x 1 x 1 4. Σε µια έκθεση επίπλων υπάρουν διθέσιοι και τριθέσιοι καναπέδες. Αν οι καναπέδες είναι 30 και οι θέσεις 70 να βρείτε πόσοι διθέσιοι και πόσοι τριθέσιοι καναπέδες υπάρουν. 5. α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που είναι παράλληλη µε την ψ=-7 και περνά από το σηµείο (-1,-5).

82 β) Αν -ψ=8 και ψ=18 να βρείτε την τιµή της παράστασης ²+ ψ². 6. ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Προεκτείνετε και προς τις δύο µεριές την πλευρά ΒΓ κατά τµήµατα Β =ΓΕ. Αν Κ το µέσο της ΑΒ και Λ το µέσο της ΑΓ, να δείξετε ότι : α) Κ =ΛΕ β) Τα,Ε ισαπέουν από τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοια. Οι ιδάσκοντες Η ιευθύντρια Λ. Αργυρίδης Π. Στυλιανοπούλου

83

84 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 006 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Γ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΣ:... (αριθµητικά και ολογράφως) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... Επώνυµο και όνοµα: Τµήµα:.. Αρ:... Ο ΗΓΙΕΣ: εν επιτρέπεται η ρήση υπολογιστικής µηανής. Να γράφετε µόνο µε µελάνι µπλε ή µαύρο, τα σήµατα µε µολύβι. εν επιτρέπεται η ρήση διορθωτικού υγρού. ΜΕΡΟΣ Α Να λύσετε µόνο 1 από τις 15 ασκήσεις. Κάθε άσκηση βαθµολογείται µε µία µονάδα. 1. Να κάνετε τις πράξεις: α) x x + 5x = β) 3 ( 6x ψ ): ( xψ ) =. Να κάνετε την πράξη: 4x 3 ( x 5x + 1) = 3. Να βρείτε τα αναπτύγµατα: α) (y 5) = β) ( x 9)( x + 9) = 4. Να αναλύσετε πλήρως σε γινόµενο πρώτων παραγόντων τα πολυώνυµα: α) x + 7x + 6 = β) 3 xy + 3y = 5. ίνονται τα πολυώνυµα: A = x +1 και B = x 3. Να υπολογίσετε το A B 1

85 6. Να βρείτε την κλίση της ευθείας ε : x + y 8 = 0 7. Α 3 0 ψ Στο διπλανό σήµα ΑΒ = ΑΓ Να υπολογίσετε τα x και ψ και να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. Β x 5 cm Γ 8. Ε Α εδοµένα ΑΒ = ΑΓ Α ΒΕ Α διοτόµος της γωνίας ΒΑΕ Ζητούµενα ΑΕ = ΑΓ Β Γ

86 9. Να βρείτε την εξίσωση ευθείας που περνά από το σηµείο (1, - ) και έει κλίση ίση µε Να λύσετε την εξίσωση: x x 3 3 x = x 3 3x 11. Α Ε Β εδοµένα Ζητούµενα Κ ΑΒΓ παραλληλόγραµµο ΕΒ = Ζ ΕΚ = ΚΖ Ζ Γ 3

87 1. Να αναλύσετε πλήρως σε γινόµενο πρώτων παραγόντων: ( α ) + ( α + 1)( α ) + ( α 4)= 13. ίνονται οι ευθείες ε 1 : = ( κ 4) x + 1 ψ και ε : ψ = 3 κx + 8. Να βρείτε τις τιµές του κ έτσι ώστε οι ευθείες ε 1 και ε να είναι παράλληλες. 14. Οι διαγώνιοι παραλληλογράµµου ΑΒΓ τέµνονται στο σηµείο Ο. Αν Ε, Ζ, Η και Θ είναι τα µέσα των ΑΟ, ΒΟ, ΓΟ και Ο αντίστοια, να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΕΖΗΘ είναι παραλληλόγραµµο. 4

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. ΑΔ 2 ΑΕ α) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Στ Δημοτικού

Μαθηματικά Στ Δημοτικού Μαθηματικά Στ Δημοτικού Τετράδιο εργασιών β τεύχος 10-0171_MATHIMATIKA_B_TEU_ST_DHM.indd 1 2/4/1 12:1 PM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου)

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου) Kangourou Sans Frontières Καγκουρό Ελλάς Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: e-mail: ιεύθυνση: Τηλέφωνο: Εξεταστικό Κέντρο: Σχολείο προέλευσης: Τάξη: Θέµατα Καγκουρό 007 Επίπεδο: (για µαθητές της ' και ' τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ Όταν στα µαθηµατικά λέµε ότι το τείνει στο και συµβολίζεται, εννοούµε ότι οι τιµές προσεγγίζουν την τιµή, είτε µε από τιµές µικρότερες του δηλ από αριστερά του, είτε από τιµές µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω.

Α) 4 Β) 5 Γ) 7 Δ) 6 Ε) Κανένα από τα πιο πάνω. η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 200 Χρόνος: 60 λεπτά ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ Ο πενταψήφιος αριθμός 45Β7Α, στον οποίο τα ψηφία των μονάδων και των εκατοντάδων είναι σημειωμένα με Α και Β, διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ε - ΣΤ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012

Ε - ΣΤ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012 1. Πόσες ώρες έχουν περάσει από τις 6:45 πμ μέχρι τις 11:45 μμ της ίδιας μέρας; Α. 5 Β. 17 Γ. 24 Δ. 29 Ε. 41 1 1 2. Αν το χ είναι μεταξύ 1 και 1 +, τότε το χ μπορεί να είναι ίσο με τον κάθε 5 5 αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση. 1 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-2,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, 2 ιι)διέρχεται από το σημείο Β(3,-4) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B 113 Θέματα εξετάσεω περιόδου Μαΐου-Ιουίου στα Μαθηματικά Τάξη B! 114 a. Να διατυπώσετε το ορισμό της δύαμης α με βάση το ρητό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό > 1. b. Να συμπληρωθού οι παρακάτω τύποι, δυάμεις

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Λόγος οµοειδών µεγεθών : Ονοµάζουµε λόγο δύο οµοιειδών µεγεθών, που εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, το πηλίκο των µέτρων τους. 2. Αναλογία: Η ισότητα δύο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού)

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Ερωτήσεις 3 πόντων: 1) Η γάτα θέλει να πάει στο γάλα και το ποντίκι στο τυρί, ακολουθώντας τους δρόµους του κήπου. Οι διαδροµές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ (4) Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 25/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία)

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) (Διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικού και οπτικού γραμματισμού) Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Ζαφειρία (οπτικός γραμματισμός) Σαρακινίδου Σοφία (αριθμητικός γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα