ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006 Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα Διονύσης Μπαλούρδος (1) (Σε συνεργασία με τους Δημήτρη Ντόντη (2) και Ναταλία Σπυροπούλου (3) ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΝΚΠΟ) ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Τηλ.: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Σακέλλης (Διευθυντής) Μ. Κετσετζοπούλου Ν. Μπούζας Μ. Τζωρτζοπούλου Ν. Φακιολάς Μ. Χρυσάκης Συντονιστής Εργαστηρίου: Διονύσης Μπαλούρδος ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μέγεθος και φυσική κίνηση πληθυσμού 2. Αδρός συντελεστής γεννητικότητας, αδρός συντελεστής θνησιμότητας, προσδόκιμο ζωής, προσδόκιμο ζωής χωρίς προβλήματα υγείας και θάνατοι κατά αιτία 3. Γονιμότητα, μέση ηλικία μητέρας κατά την απόκτηση πρώτου παιδιού, διαγενεακή γονιμότητα, εκτός γάμου γονιμότητα 4. Γάμοι- διαζύγια 5. Μετανάστευση 6. Κατανομή πληθυσμού κατά αστικότητα, φύλο και ηλικία 7. Μέγεθος και σύνθεση της οικογένειας 8. Μονογονεϊκές οικογένειες 9. Οι προοπτικές στην Ελλάδα και στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης: Εκτιμήσεις της Eurostat για το διάστημα Σύνοψη (1) Οικονομολόγος - Δημογράφος, Διευθυντής Ερευνών του ΙΝΚΠΟ (2) Κοινωνιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΝΚΠΟ (3) Κοινωνιολόγος Επιστημονική Συνεργάτης του ΙΝΚΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 2006 Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη υποδομών για τη δημιουργία πόλου κοινωνικών δεδομένων στα θέματα της κοινωνικής ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού» του Μέτρου 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.), Πράξη «Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ. (2 ος κύκλος)» και χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

2

3 Η Δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα Oι μεταβολές του πληθυσμού αποτελούν αναμφίβολα ένα ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο επιστημονικής έρευνας. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τις μελλοντικές δημογραφικές εξελίξεις. Αν και η σημασία του δημογραφικού είναι μεγάλη, το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται μόνο στο μέλλον του πληθυσμού από καθαρά δημογραφική σκοπιά, αλλά συνδέεται όλο και περισσότερο με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τις πληθυσμιακές μεταβολές. Τα δημογραφικά προβλήματα γίνονται ολοένα και οξύτερα, με κοινωνικούς και οικονομικούς αντίκτυπους. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και ο έλεγχος της γονιμότητας με επακόλουθη τη δυσμενή σχέση ηλικιωμένων - νέων προκαλούν σημαντικά ερωτήματα τόσο ως προς την εξέλιξη του πληθυσμού όσο και ως προς την πορεία βασικών κοινωνικών και οικονομικών μεταβλητών. Πράγματι, η γήρανση του πληθυσμού δημιουργεί μεταξύ άλλων αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις για την συντήρηση και περίθαλψη των ηλικιωμένων και εγείρει εύλογα ερωτήματα για την εξέλιξη του εργατικού δυναμικού μιας χώρας και τη μελλοντική δομή του. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιασθούν οι βασικότερες δημογραφικές μεταβλητές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για σειρά ετών, με στόχο την αποτύπωση των κυριοτέρων πληθυσμιακών εξελίξεων στην Ελλάδα σε σύγκριση με την ΕΕ-15 και ΕΕ Μέγεθος και φυσική κίνηση πληθυσμού Η εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδος σε απόλυτους όρους παρουσίασε αυξητική τάση καθ όλη τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου με φθίνοντα όμως ρυθμό κατά τις τελευταίες δεκαετίες (Πίνακας 1). Ειδικότερα, το 1971 ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχονταν σε περίπου 8,8 εκατομμύρια άτομα, ενώ τρεις δεκαετίες αργότερα, ο πληθυσμός σύμφωνα με την Απογραφή του 2001 άγγιζε τα 11 εκατομμύρια ( ). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, το 2005 ο πληθυσμός της Ελλάδος ξεπέρασε τα 11 εκατομμύρια ( ). Έτσι, σύμφωνα με την εκτίμηση αυτή ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής εξελίσσεται πτωτικά κατά την περίοδο και παρουσιάζεται το χαμηλότερο ετήσιο ποσοστό αύξησης του Επίκαιρα Θέματα 1/2006 1

4 πληθυσμού (μόλις 3,3%). Η ίδια τάση παρατηρείται σε ότι αφορά την ποσοστιαία μεταβολή (αύξηση) του πληθυσμού για το διάστημα , η οποία άγγιξε το 7% (βλ. Πίνακας 1). Σημειώνεται, ότι ο δείκτης πληθυσμιακής πυκνότητας παρουσιάζει συνεχή αύξηση από το 1971 (66,7 κάτοικοι ανά τ.χλμ το 1971, 82,8 το 2001 και 83,9 εκτίμηση για το 2005). Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η πραγματοποιηθείσα ποσοστιαία αύξηση στο διάστημα που μεσολαβεί τόσο μεταξύ των δύο τελευταίων απογραφών όσο και για τις προηγούμενες περιόδους, υπερτερεί σημαντικά της αντίστοιχης αύξησης που σημειώθηκε τόσο στο σύνολο της ΕΕ-15 (3,7% στο διάστημα ), όσο και στο σύνολο της ΕΕ-25 (2,9% στο διάστημα ). ΕΛΛΑΔΑ Έτος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΕ-15 & ΕΕ-25, Πληθυσμός 1o έτος περιόδου % Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Απόλυτη Μεταβολή % Μεταβολή Έκταση τ.χλμ Kάτοικοι ανά τ.χλμ , , ,1 0, , , ,8 0, , , ,9 0, , , ,2 0, , , , ,9 ΕΕ , , ,9 0, , , ,8 0, , , ,4 0, , , ,2 0, , , , , ,36 13, , , ,2 ΕΕ , , , , , , , , , ,9 Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσμού ( ) Eurostat: "European Social Statistics Demography" 2002 edition Eurostat: Επεξεργασία των στοιχείων της βάσης δεδομένων New Cronos Eurostat:New Cronos database ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Μέσος Ετήσιος Ρυθμός μεταβολής (ΜΕΡΜ) υπολογίζει το μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής του πληθυσμού καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (από το έτος x έως το έτος y) με τη χρήση του τύπου P y = P x * (1+r) x-y. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι P y είναι ο πληθυσμός κατά το έτος y, P x ο πληθυσμός κατά το έτος x και x-y το σύνολο της περιόδου (π.χ. από το 1991 έως το 2001 x-y=10). Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 1, από τη δεκαετία του 60 η φυσική κίνηση του πληθυσμού εξελίσσεται πτωτικά, ενώ αντίστοιχη τάση επικρατούσε τόσο στην ΕΕ-15, όσο και στην ΕΕ-25. Επίκαιρα Θέματα 1/2006 2

5 Το 1998 η φυσική κίνηση στην Ελλάδα εμφανίζεται για πρώτη φορά αρνητική και έκτοτε δεν φαίνεται να έχει ανακάμψει σημαντικά. Tο έτος 2004, η τιμή του δείκτη είναι μηδενική στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-15 και ΕΕ-25) η τιμή είναι υψηλότερη της μονάδας. Η θετική -απόλυτη ή σχετική- μεταβολή στο μέγεθος του πληθυσμού, οφείλεται κατά συνέπεια αποκλειστικά στην εγκατάσταση αλλοδαπών μεταναστών στη Ελλάδα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΕ-15 & ΕΕ-25, ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-25 ΕΕ-15 Πηγή: Πίνακας 1 παραρτήματος 2. Αδρός συντελεστής γεννητικότητας, αδρός συντελεστής θνησιμότητας, προσδόκιμο ζωής, προσδόκιμο ζωής χωρίς προβλήματα υγείας και θάνατοι κατά αιτία Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΣΥΕ και της Eurostat, το 1981 οι γεννήσεις ανήλθαν σε στην Ελλάδα, ενώ το 1991 μειώθηκαν στις , παραμένοντας ωστόσο καθ όλη τη διάρκεια της ίδιας δεκαετίας πάνω από τις Το 2002 σημειώθηκαν γεννήσεις, ενώ το 2004 ο αριθμός τους ανήλθε σε Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, ο αδρός συντελεστής γεννητικότητας μετά το 1995 εμφανίζει τιμές οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 9,6 και 9,3 (επισημαίνεται ότι το 1960 η τιμή του δείκτη ήταν περίπου διπλάσια). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αντίστοιχες τιμές στην ΕΕ-15 και στην ΕΕ-25 είναι κατά τι υψηλότερες (10,5 και 10,7 αντίστοιχα για το 2004). Επίκαιρα Θέματα 1/2006 3

6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΑΔΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΕ-15 & ΕΕ-25, ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-25 ΕΕ-15 Πηγή: Πίνακας 2 παραρτήματος Όσον αφορά στην εξέλιξη του αδρού ποσοστού θνησιμότητας, παρατηρείται ότι είναι επίσης κυμαινόμενη στο διάστημα Κατά τα τελευταία έτη, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, οι τιμές που καταγράφονται στην Ελλάδα είναι σχετικά υψηλότερες συγκριτικά με τις προηγούμενες δεκαετίες. Το 2004 η τιμή του δείκτη ανήλθε σε 9,4 και κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με την ΕΕ-15 και ΕΕ-25 (9,5 και 9,3 αντίστοιχα). ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΑΔΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΕ-15 & ΕΕ-25, ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-25 ΕΕ-15 Πηγή: Πίνακας 3 παραρτήματος Οι τιμές του ποσοστού βρεφικής θνησιμότητας εξελίσσονται πτωτικά στο διάστημα Ειδικότερα για την Ελλάδα, οι υψηλές τιμές της δεκαετίας του 1960, οι οποίες κυμαίνονταν μεταξύ 40,1% και 29,6%, μειώνονται σημαντικά και φθάνουν το 2001 στην ελάχιστη τιμή (5,9%), η οποία αν και μεγαλύτερη βρίσκεται κοντά στην αντίστοιχη της ΕΕ-15 (4,6%) και είναι Επίκαιρα Θέματα 1/2006 4

7 χαμηλότερη από αυτήν της ΕΕ-25 (6,5%). Συνεπώς συνάγεται ότι το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας έχει ακόμα περιθώρια βελτίωσης στη χώρα μας. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΕ-15 & ΕΕ-25, ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-25 ΕΕ-15 Πηγή: Πίνακας 4 παραρτήματος Σύμφωνα με τους πίνακες επιβίωσης της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η προσδοκώμενη ζωή στην Ελλάδα ανήλθε το 1960 κατά μέσο όρο σε 67,3 έτη για τους άνδρες και σε 70,4 για τις γυναίκες. Το 2001, οι αντίστοιχες τιμές είναι σημαντικά αυξημένες για τους άνδρες και για τις γυναίκες και δεν διαφοροποιούνται αισθητά από την κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ-15 (75,3 για τους άνδρες και 81,4 για τις γυναίκες), ενώ στην ΕΕ-25 οι τιμές είναι σημαντικά χαμηλότερες (69,9 για τους άνδρες και 78 για τις γυναίκες το 2001). Ελλάδα ΕΕ-15 ΕΕ-25 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΕ-15 & ΕΕ-25, ΕΤΗ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ 67,3 70,1 72,2 74,6 75,4 76,6 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 70,4 73,6 76,6 79,4 80,7 81,4 ΑΝΔΡΕΣ 67,4 68,4 70,5 72,8 75,3 : ΓΥΝΑΙΚΕΣ 72,9 74,7 77,2 79,4 81,4 : ΑΝΔΡΕΣ 66,2 66,6 66,6 67,7 69,9 : ΓΥΝΑΙΚΕΣ 71,8 73,4 74,5 76,1 78,0 : Πηγές: ΕΣΥΕ, Στατιστική επετηρίδα της Ελλάδος 2001 Eurostat, "European Social Statistics Demography, 2002 edition" Eurostat: Επεξεργασία των στοιχείων της βάσης δεδομένων New Cronos Eurostat: New Cronos database ΣΗΜΕΙΩΣΗ: : Μη διαθέσιμα στοιχεία Επίκαιρα Θέματα 1/2006 5

8 Ο δείκτης που αφορά στην Προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας υπολογίζει τον αριθμό ετών που αναμένεται ότι θα ζήσουν κατά μέσο όρο χωρίς προβλήματα υγείας άτομα συγκεκριμένης ηλικίας και υπολογίζεται ως η ποσοστιαία αναλογία πληθυσμού ορισμένης ηλικίας με προβλήματα υγείας έναντι του πληθυσμού της ίδιας ηλικίας χωρίς προβλήματα υγείας, καθώς, επίσης, και με στοιχεία θνησιμότητας. Ειδικότερα, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ορίζει (ΕΣΥΕ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, σ.2): Καλή υγεία έχει ένα άτομο ηλικίας 16 ετών και άνω, όταν έχει δηλώσει ότι έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, χωρίς χρόνιο πρόβλημα και χωρίς κανένα περιορισμό στις καθημερινές δραστηριότητες. Κακή υγεία έχει ένα άτομο ηλικίας 16 ετών και άνω, όταν έχει δηλώσει ότι έχει πολύ κακή ή κακή υγεία, με χρόνιο πρόβλημα και με περιορισμό στις καθημερινές δραστηριότητες. Μέτρια υγεία έχει ένα άτομο ηλικίας 16 ετών και άνω, όταν δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες. Με βάση τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από τη δειγματοληπτική έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (ΕΣΥΕ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, σ.3), διαπιστώνεται ότι: Όσο αυξάνεται η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση τόσο μειώνεται η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας. Ο δείκτης ετών προσδοκώμενης ζωής χωρίς προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση, ανά έτη προσδοκώμενης ζωής κατά τη γέννηση, μειώθηκε κατά 1,2% για τις γυναίκες και 0,5% για τους άνδρες. Για τις γυναίκες, η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση κυμαίνεται, το χρονικό διάστημα 1995 έως 2003, μεταξύ 69,2 και 68,4 ετών, ενώ η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση κυμαίνεται μεταξύ 80,2 και 81,3 ετών. Για τους άνδρες, η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση κυμαίνεται μεταξύ 65,8 και 66,7 ετών, ενώ η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση κυμαίνεται μεταξύ 75,0 και 76,5 ετών. Επίκαιρα Θέματα 1/2006 6

9 Για τις γυναίκες, η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση αυξήθηκε, το ίδιο χρονικό διάστημα, κατά 1,2 έτη, ενώ η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση μειώθηκε κατά 0,8 έτη. Για τους άνδρες, η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση αυξήθηκε κατά 1,5 έτη, ενώ η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση αυξήθηκε κατά 0,9 έτη. Η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας για τους άνδρες είναι η υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση (Α) Προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση (Β) % (Β)/(Α) ,2 69,2 86, ,4 69,6 86, ,6 68,7 85, ,5 68,3 84, ,6 69,4 86, ,5 68,2 84, ,0 68,8 84, ,1 68,5 84, ,3 68,4 84,1 ΑΝΔΡΕΣ Προσδοκώμενη ζωή Προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα ΕΤΟΣ κατά τη γέννηση (Α) υγείας κατά τη γέννηση (Β) % (Β)/(Α) ,0 65,8 87, ,1 66,9 89, ,3 66,4 88, ,3 66,5 88, ,5 66,7 88, ,4 66,3 87, ,9 66,7 87, ,2 66,7 87, ,5 66,7 87,2 Πηγή: ΕΣΥΕ, Δελτίο Τύπου Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης: Προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας, 18/04/2006 Εξάλλου, στον Πίνακα 4 φαίνεται ότι ενώ αυξάνεται η προσδοκώμενη ζωή κατά την ηλικία των 65 ετών, μειώνεται η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας. Ειδικότερα για τις γυναίκες, η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά την ηλικία των 65 ετών στο διάστημα κυμαίνεται μεταξύ 11,6 και 10,5 ετών, ενώ η προσδοκώμενη ζωή, κατά την ηλικία των 65 ετών κυμαίνεται μεταξύ 18,4 και 18,7 ετών. Όσον αφορά στους άνδρες, η προσδοκώμενη Επίκαιρα Θέματα 1/2006 7

10 ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά την ηλικία των 65 ετών κυμαίνεται μεταξύ 9,8 και 9,9 ετών, ενώ η προσδοκώμενη ζωή κατά την ίδια ηλικία κυμαίνεται μεταξύ 16,1 και 16,8 ετών (ΕΣΥΕ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, σ.4). ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΤΟΣ Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση (Α) Προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση (Β) % (Β)/(Α) ,4 11, ,6 11,5 61, ,7 10,8 57, , , ,7 11, ,3 10,6 57, ,7 10,7 57, ,8 10,7 56, ,9 10,5 55,6 ΑΝΔΡΕΣ ΕΤΟΣ Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση (Α) Προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση (Β) % (Β)/(Α) ,1 9,8 60, ,1 10,2 63, ,2 9,8 60, ,2 10,1 62, , , ,2 9,6 59, ,6 10,2 61, ,7 9,9 59, ,8 9,9 58,9 Πηγή: ΕΣΥΕ, Δελτίο Τύπου Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης: Προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας, 18/04/2006 Όσον αφορά στις γυναίκες, υπολογίζεται ότι η προσδοκώμενη ζωή κατά την ηλικία των 65 ετών αυξήθηκε κατά 0,5 έτη, ενώ η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας, κατά την ηλικία των 65 ετών, μειώθηκε κατά 1,1 έτη. Για τους άνδρες, η προσδοκώμενη ζωή, κατά την ηλικία των 65 ετών, αυξήθηκε κατά 0,7 έτη, ενώ η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας, κατά την ηλικία των 65 ετών αυξήθηκε κατά 0,1 έτη. Επίσης διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα εμφανίζει την υψηλότερη προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας για τους άνδρες στο σύνολο και για τους άνδρες κατά την ηλικία των 65 ετών μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΥΕ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, σ.4). Εξετάζοντας τα στοιχεία του Πίνακα 5, διαπιστώνεται ότι οι καρδιοπάθειες και οι ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος φέρεται ως η πιθανότερη αιτία θανάτου στην ΕΕ-25, αφού ερμηνεύει το 41% του συνόλου των θανάτων και το 52% των θανάτων ατόμων μεγάλης ηλικίας (85 ετών Επίκαιρα Θέματα 1/2006 8

11 και άνω). Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον ίδιο πίνακα, στα νεοπλάσματα οφείλεται το ένα τέταρτο του συνόλου των θανάτων και αποτελούν την αιτία θανάτου με τη μεγαλύτερη συχνότητα στα άτομα μέσης ηλικίας (41% των θανάτων ατόμων ηλικίας 45-64). Αντίθετα, στις νεαρότερες ηλικίες, τα τροχαία και ατυχήματα από άλλες εξωτερικές αιτίες, όπως π.χ. οι αυτοκτονίες, συνιστούν τις συχνότερες αιτίες θανάτου. Προχωρώντας σε μια σύγκριση της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώνουμε ότι οι θάνατοι από νεοπλάσματα για τους άνδρες και τις γυναίκες είναι χαμηλότεροι στην Ελλάδα από ότι στο σύνολο των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παρόμοια είναι η τάση και για την ισχαιμική καρδιοπάθεια. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα εμφανίζεται να παρουσιάζει υψηλότερες αναλογίες όσον αφορά τα ατυχήματα από μεταφορικά μέσα στους άνδρες από ότι το σύνολο των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά στο ποσοστό των αυτοκτονιών, το οποίο στη χώρα μας παρουσιάζεται αρκετά χαμηλό. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΤΑ ΑΙΤΙΑ : ΕΛΛΑΔΑ, EΕ-15 & EΕ-25, (κανονικοποιημένη αναλογία θανάτων ανά άτομα) ΦΥΛΟ AITIA ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 217,4 221,2 218,2 217,2 211,8 218,3 221,4 223,8 215,1 217,9 ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ 123,3 128,1 130,1 128,5 119,8 122, ,4 121,3 126,4 ΑΝΔΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ 5,1 5,5 5,2 : : : : : 4,2 5,1 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 31,1 33,8 34 : : : : : 24,3 24, 3 ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 115,4 114,4 116, ,4 114, 2 114,8 116,5 116,2 113,2 ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ 54,3 56,9 56,9 56,2 51,8 52,8 53,7 55,6 55,5 58,8 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ 1,2 1,1 1 : : : : : 1 1,1 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 9,2 9,8 10,6 : : : : : 6,8 5,6 ΕΕ-15 ΑΝΔΡΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 266,6 262, ,7 252,6 233,2 242,1 242,1 : : ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ 168, ,9 153,6 151, ,9 131,7 : : ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ 18,5 18,1 17,4 17,3 16,9 15, ,8 : : ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 19,1 18,5 17,7 17,7 17, ,7 15,6 : : ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 147,7 145, ,9 140,6 124,3 137,2 136,8 : : ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ 81,1 80,1 77,5 74,6 73,7 64, ,2 : : ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ 5,8 5,8 5,7 5,6 5,1 4,5 5 4,9 : : ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 6,1 5,8 5,6 5,4 5,5 4,6 4,8 4,7 : : ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ : : : 215,7 244,5 252,5 252,8 : : ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ : : : 126,9 149,8 151,5 147,4 : : ΑΝΔΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ : : : 13,6 18,5 18,6 18,5 : : ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 14,4 18,8 17,5 17,1 : : ΕΕ-25 ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ : : : : 129,8 141,5 141,6 : : ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ : : : : 74,2 75,6 74,6 : : ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ : : : : 4,8 5,3 5,1 : : ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ : : : : 5,1 5,1 5,1 Πηγή: Eurostat, New Cronos database Επίκαιρα Θέματα 1/2006 9

12 3. Γονιμότητα, μέση ηλικία μητέρας κατά την απόκτηση πρώτου παιδιού, διαγενεακή γονιμότητα, εκτός γάμου γονιμότητα Τις τελευταίες δεκαετίες, στον ευρωπαϊκό χώρο, έχουν συντελεστεί ριζικές αλλαγές στη συμπεριφορά της γονιμότητας. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '60, στο βόρειο και δυτικό τμήμα της Ευρώπης τα επίπεδα γονιμότητας άρχισαν να μειώνονται σημαντικά, ενώ η Νότια Ευρώπη καταγράφει αξιόλογες πτωτικές τάσεις του δείκτη με χρονική καθυστέρηση περίπου μιας δεκαετίας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 όμως, η αρνητική αυτή εξέλιξη φαίνεται να διακόπηκε σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '80, οι Σκανδιναβικές χώρες άρχισαν να παρουσιάζουν βελτίωση στα επίπεδα γονιμότητας, ενώ αντίθετα οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, καταγράφουν τις χαμηλότερες τιμές (βλ. Πίνακας 6). Η δεκαετία του '90 χαρακτηρίζεται από μια φάση σταθεροποίησης. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σαφείς και σημαντικές διαφοροποιήσεις, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν σήμερα επίπεδα γονιμότητας κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης 1. Ο πληθυσμός που δεν ανανεώνει την ηλικιακή του δομή επαρκώς, γερνά και δημιουργεί ανισορροπίες και ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε κοινωνικές δαπάνες, ειδικά αν πρόκειται για γενναιόδωρα κράτη κοινωνικής πρόνοιας. Στην Ελλάδα, το 1981 η γονιμότητα πέφτει κάτω από το όριο των 2,1 παιδιών/ γυναίκα που θεωρείται ως το όριο αναπαραγωγής του πληθυσμού και έκτοτε η τιμή του δείκτη κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Το 1991, η τιμή μειώνεται σε 1,38 παιδιά/ γυναίκα, ενώ το 2005 εκτιμάται ότι φτάνει στο επίπεδο του 1,29 παιδιών /γυναίκα, παρουσιάζοντας έτσι μια από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1 Θεωρητικά, προκειμένου να παραμείνει σταθερός, ένας πληθυσμός πρέπει "να παραγάγει" κατά μέσον όρο 2,1 παιδιά ανά γυναίκα. Κάτω από εκείνο το επίπεδο, ο πληθυσμός είναι πιθανό να μειωθεί και να επηρεαστεί η ηλικιακή δομή του. Επίκαιρα Θέματα 1/

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΕ-15 & ΕΕ-25, ΧΩΡΑ EΕ-25 2,33 2,02 1,83 1,70 1,60 1,44 EΕ-15 2,36 1,96 1,77 1,60 1,53 1,42 ΒΕΛΓΙΟ 2,21 1,74 1,67 1,51 1,66 1,55 1,64 1,64 ΤΣΕΧΙΑ 1,98 2,43 2,02 1,96 1,86 1,28 1,14 1,23 ΔΑΝΙΑ 2,04 1,92 1,44 1,45 1,68 1,80 1,74 1,78 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1,97 1,48 1,53 1,37 1,33 1,25 1,35 1,37 ΕΣΘΟΝΙΑ 2,19 2,04 2,07 2,12 1,79 1,32 1,34 1,40 ΕΛΛΑΔΑ 2,32 2,32 2,09 1,67 1,38 1,32 1,25 1,29 ΙΣΠΑΝΙΑ 2,88 2,79 2,04 1,64 1,33 1,18 1,26 1,32 ΓΑΛΛΙΑ 2,49 1,93 1,95 1,81 1,77 1,70 1,89 1,90 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,99 3,40 3,07 2,47 2,08 1,84 1,94 1,99 ΙΤΑΛΙΑ 2,41 2,20 1,59 1,42 1,31 1,18 1,25 1,33 ΚΥΠΡΟΣ 2,45 2,01 2,37 2,38 2,33 2,13 1,57 1,49 ΛΕΤΟΝΙΑ 2,04 1,96 1,90 2,09 1,86 1,26 1,21 1,24 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2,30 2,20 2,00 2,10 2,01 1,55 1,30 1,26 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1,96 1,55 1,55 1,38 1,60 1,69 1,66 1,70 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1,93 2,35 1,88 1,85 1,88 1,58 1,31 1,28 ΜΑΛΤΑ 2,59 2,27 1,93 1,96 2,04 1,83 1,72 1,37 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2,36 1,66 1,56 1,51 1,61 1,53 1,71 1,73 ΑΥΣΤΡΙΑ 2,20 1,83 1,67 1,47 1,51 1,42 1,33 1,42 ΠΟΛΩΝΙΑ 2,25 2,27 2,24 2,33 2,05 1,61 1,29 1,23 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2,78 2,58 2,13 1,72 1,57 1,41 1,45 1,42 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2,16 2,16 1,94 1,72 1,42 1,29 1,21 1,22 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2,43 2,55 2,29 2,25 2,05 1,52 1,20 1,25 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1,68 1,68 1,64 1,65 1,79 1,81 1,73 1,80 ΣΟΥΗΔΙΑ 1,96 1,77 1,63 1,74 2,11 1,73 1,57 1,75 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2,40 1,81 1,82 1,79 1,81 1,71 1,63 1,74 Πηγή: Eurostat: Europe in figures, Eurostat yearbook 2005 Ο δείκτης γονιμότητας (δηλαδή ο μέσος αριθμός παιδιών/γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας) δεν παρέχει πάντα αξιόπιστες ενδείξεις των τάσεων που πραγματικά επικρατούν, καθώς είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητος» σε εποχιακές διακυμάνσεις και σε μεταβολές που σχετίζονται με την ηλικία τεκνοποίησης των γυναικών. Αντίθετα, με το δείκτη τελικής έντασης της γονιμότητας σε μία γενεά 2 παρέχεται μία πιο πλήρης και σχετικά διαφοροποιημένη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί. 2 Αριθμός παιδιών που έχουν γεννηθεί από μια πραγματική γενεά γυναικών μέχρι το τέλος της αναπαραγωγικού τους κύκλου (συνήθως μέχρι τα 45 ή 50 τους έτη). Επίκαιρα Θέματα 1/

14 Όσον αφορά στην Ελλάδα, η συμπληρωμένη γονιμότητα των μεταπολεμικών γενεών (δηλαδή για τις γυναίκες γεννημένες τουλάχιστον 45 έτη πριν) εμφανίζεται να είναι πτωτική. Η τιμή του δείκτη από 1,89 παιδιά/ γυναίκα που ήταν για την περίπτωση των γυναικών που γεννήθηκαν το 1961, μειώνεται στα 1,70 παιδιά/ γυναίκα (για τις γυναίκες με έτος γέννησης το 1966, βλέπε Πίνακα 7). Συνάγεται, επομένως, ότι και η ολοκληρωμένη γονιμότητα των γυναικών εμφανίζει τιμές κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης των γενεών, παρ όλο που κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι ο συγκυριακός δείκτης. ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΤΕΛΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΓΕΝΕΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΕ-25, (διαγενεακή γονιμότητα) ΧΩΡΑ ΕΕ-25 : : : : : : : : : : : ΕΕ-15 : : : : : : : : : : ΒΕΛΓΙΟ 1,85 1,82 1,81 1,79 : : : : : : : ΤΣΕΧΙΑ 2,01 1,99 1,96 1,94 1,93 1,91 1,88 1,86 1,82 1,78 1,73 ΔΑΝΙΑ 1,91 1,92 1,92 1,93 1,92 1,92 1,92 : : ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1,63 1,61 1,58 1,56 1,53 1,49 1,46 : : ΕΣΘΟΝΙΑ 1,98 1,94 1,91 1,90 1,87 1,84 1,83 1,80 1,76 ΕΛΛΑΔΑ 1,89 1,83 1,80 1,76 1,72 1,70 : : : ΙΣΠΑΝΙΑ 1,71 1,66 1,66 1,64 1,59 : : : : ΓΑΛΛΙΑ 2,10 2,08 2,06 2,04 2,02 2,00 : : : ΙΡΛΑΝΔΙΑ 2,35 2,31 2,27 2,23 2,18 2,14 : : : ΙΤΑΛΙΑ 1,63 1,60 1,57 1,52 1,49 : : : : ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : : : : : ΛΕΤΟΝΙΑ 1,92 1,88 1,83 1,79 1,77 1,77 1,76 1,73 : 1,62 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1,83 1,78 1,74 1,72 1,72 1,71 1,71 1,72 1,69 1,64 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1,77 1,79 1,81 1,81 1,82 1,85 1,82 : : ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2,03 2,02 2,00 1,98 1,97 1,96 1,93 1,89 1,84 1,80 ΜΑΛΤΑ 2,08 2,07 2,06 2,03 2,00 1,95 1,89 1,81 : : ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1,84 1,82 1,81 1,79 1,77 1,76 1,75 : : : ΑΥΣΤΡΙΑ 1,68 1,67 1,66 1,65 1,64 1,62 1,60 1,57 : : ΠΟΛΩΝΙΑ 2,14 2,11 2,07 2,03 2,00 1,98 1,96 1,91 1,85 1,79 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,87 1,86 1,84 1,82 1,82 1,81 1,78 1,74 : : ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1,85 1,84 1,81 1,79 1,77 1,75 1,73 1,70 1,67 : ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2,17 2,14 2,11 2,07 2,04 2,01 1,99 1,95 1,91 1,85 1,79 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1,95 1,94 1,93 1,92 1,91 1,89 1,87 : : : : ΣΟΥΗΔΙΑ 2,03 2,02 2,01 2,00 1,98 1,96 1,94 : : : : ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1,94 1,92 1,90 1,89 1,87 1,86 : : : : : Πηγή: Eurostat, New Cronos database Ένας από τους λόγους που συνέβαλαν στη μείωση των συνολικών ποσοστών γονιμότητας είναι η αναβολή των αποφάσεων για την απόκτηση παιδιών: 3 οι γυναίκες αποκτούν συνεχώς λιγότερα 3 Αν και έχουν δοθεί διάφορες εξηγήσεις για την τάση αυτή, οι περισσότερες εξ αυτών υπογραμμίζουν την αβεβαιότητα ένταξης στην αγορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών (Becker, 1991) Επίκαιρα Θέματα 1/

15 παιδιά και ξεκινούν την απόκτησή τους σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η τάση αυτή, μεταξύ άλλων αποτυπώνεται στην αύξηση της μέσης ηλικίας τεκνοποίησης των γυναικών. Ειδικότερα στην περίπτωση της Ελλάδας, η μέση ηλικία απόκτησης πρώτου παιδιού από 24,1 έτη που ήταν το 1980 αυξήθηκε σε 26,6 έτη το 1995 (Πίνακας 8), ενώ το 1999 ανήλθε σε 27,3. Έτη Γάμοι (000) Ακαθάριστα ποσοστά γαμηλιότητας ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΓΑΜΟΙ-ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Διαζύγια (000) Ακαθάριστα ποσοστά διαζυγίων Μέση ηλικία του γαμπρού κατά τον πρώτο γάμο Μέση ηλικία της νύφης κατά τον πρώτο γάμο Μέση ηλικίας της γυναίκας στη γέννηση του 1ου παιδιού ,2 7,0 2,5 0,3 29,2 25, ,7 9,4 3,5 0,4 29,5 24, ,4 7,7 3,5 0,4 28,7 23, ,5 8,5 3,7 0,4 28,5 23, ,4 6,5 6,7 0,7 27,9-24, ,7 6,4 7,6 0,8 28,1-24, ,1 5,8 6,0 0,6 28,7 24,7 25, ,0 6,1 11,0 1,1 29,8 25,7 26, ,0 5,5 11,5 1, ,5 4,2 12,5 1,1 Πηγές: ΕΣΥΕ, "Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας, 2000" Eurostat, "European Social Statistics Demography, 2002 edition" Eurostat: New Cronos database Μέχρι πρόσφατα, η γονιμότητα και η γαμηλιότητα εκλαμβάνονταν ως δύο υψηλά συσχετιζόμενα γεγονότα στις διαδρομές των πληθυσμιακών γεγονότων. Ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια γίνεται εμφανής η τάση διαχωρισμού τους, καθώς για πολλά ζευγάρια ο γάμος δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση παιδιών. Αν και οι γεννήσεις εκτός γάμου το 2004 κυμαίνονταν μεταξύ 40% και 55,4% των συνολικών γεννήσεων στις Σκανδιναβικές χώρες, σε άλλες δυτικές ευρωπαϊκές χώρες καλύπτουν το 30-40%. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά (4,9% και 3,3% αντίστοιχα). Επίκαιρα Θέματα 1/

16 4. Γάμοι- διαζύγια Στην Ελλάδα, το 1960 αντιστοιχούσαν 7 γάμοι/1000 κατοίκους, ενώ το 2004 η τιμή του δείκτη μειώθηκε σε 4,2 γάμους/1000 κατοίκους, αποτελώντας τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή (μετά την Σλοβενία στην οποία αντιστοιχούν 3,3 γάμοι/1000 κατοίκους) που σημειώνεται στην ΕΕ-25. Αντίστοιχα, ο αδρός δείκτης διαζυγίων παρουσιάζει τάσεις αύξησης στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα, το 1960 αντιστοιχούσαν 0,3 διαζύγια /1000 κατοίκους, ενώ το 2004 η τιμή του δείκτη αυξάνεται σε 1,1 διαζύγια/ 1000 κατοίκους, συνιστώντας μια από τις χαμηλότερες τιμές στην ΕΕ-25 (βλ. Πίνακας 8). ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΓΑΜΟΙ, ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΖΩΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟ 2004: ΕΛΛΑΔΑ, EΕ-15 & EΕ-25 Γάμοι το 2004* Διαζύγια το 2004** Γεννήσεις ζώντων παιδιών το 2004 ΧΩΡΕΣ Χιλιάδες ανά 1000 ανά 1000 ανά 1000 Εκ των οποίων % Χιλιάδες Χιλιάδες κατοίκους κατοίκους κατοίκους εκτός γάμου*** EΕ , , ,5 31,6 EΕ-15α 365 : 149 3,3 ΒΕΛΓΙΟ 43 4,1 31 3, ,1 31 ΤΣΕΧΙΑ 51 5,0 33 3,2 98 9,6 30,6 ΔΑΝΙΑ 38 7,0 16 2, ,0 45,4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 396 4, , ,6 28 ΕΣΘΟΝΙΑ 6 4,5 4 3, ,4 57,8 ΕΛΛΑΔΑ 47 4,2 13 1, ,4 4,9 ΙΣΠΑΝΙΑ 215 5,0 86 2, ,6 23,2 ΓΑΛΛΙΑ 259 4, , ,7 45,2 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 20 5,1 3 0, ,2 31,4 ΙΤΑΛΙΑ 251 4,3 44 0, ,7 14,9 ΚΥΠΡΟΣ 5 7,2 2 2,2 8 11,2 3,3 ΛΕΤΟΝΙΑ 10 4,5 5 2,3 20 8,8 45,3 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 19 5,6 11 3,2 30 8,9 28,7 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2 4,4 1 2,3 6 12,0 26,1 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 44 4,3 25 2,4 95 9,4 34 ΜΑΛΤΑ 2 6,0 : : 4 9,7 19,1 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 76 4,7 32 1, ,9 32,5 ΑΥΣΤΡΙΑ 39 4,7 19 2,3 79 9,7 35,9 ΠΟΛΩΝΙΑ 192 5,0 56 1, ,3 17,2 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 49 4,7 23 2, ,4 29,1 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 7 3,3 2 1,2 18 9,0 43,5 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 28 5,2 11 2, ,0 24,8 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 29 5,6 13 2, ,0 40,8 ΣΟΥΗΔΙΑ 43 4,8 20 2, ,2 55,4 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 306 5, , ,0 42,3 Πηγή: Eurostat yearbook 2005 Για ΕU-15, Πηγή: Eurostat:Population and social conditions, data * 2003: Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο ** 2003: Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία και Η. Βασίλειο *** 2003: Belgium, Estonia, Spain, France and Ireland ΣΗΜΕΙΩΣΗ: : Μη διαθεσιμα στοιχεία για Μάλτα Παράλληλα με τις παραπάνω τάσεις, σημειώνεται αύξηση στη μέση ηλικία πρώτου γάμου. Στην Ελλάδα, για τις γυναίκες κάτω των 50 ετών η τιμή του δείκτη ήταν 24,7 το 1990, ενώ το 2000 Επίκαιρα Θέματα 1/

17 ανήλθε σε 26,6. Αντίστοιχα, η μέση ηλικία πρώτου γάμου των ανδρών από 24,7 το 1990 ανήλθε σε 25,7 το 1995 (βλ. Πίνακας 8). Η καθυστέρηση αυτή στο γάμο (δηλαδή η αύξηση της μέσης ηλικίας πρώτου γάμου) συνδέεται καθοριστικά με τη μείωση των γεννήσεων. 5. Μετανάστευση 4 Οπωσδήποτε, στο επίκεντρο των πρόσφατων εξελίξεων στην Ελλάδα βρίσκεται το γεγονός ότι ακολουθώντας μια έντονη παλιννόστηση που έλαβε χώρα τη δεκαετία του 1970, η χώρα σταδιακά μετατρέπεται από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, ο αριθμός των μεταναστών το 2001 ανήλθε σε , εκ των οποίων οι είναι Αλβανοί υπήκοοι, ενώ άλλες χώρες προέλευσης είναι η Βουλγαρία (38.104), η Γεωργία (22.815), η Ρουμανία (21.994), οι ΗΠΑ (18.140), η Ρωσική Ομοσπονδία (17.535), η Κύπρος (17.426), η Ουκρανία (13.616), το Ηνωμένο Βασίλειο (13.196), η Πολωνία (12.831), η Γερμανία (11.806), το Πακιστάν (11.130), η Αυστραλία (8.767) κλπ. Από το σύνολο των αλλοδαπών, ως κύριο λόγο εγκατάστασης στην Ελλάδα δήλωσαν: το 54,2% την εργασία ( ), το 6,8% τον επαναπατρισμό - παλιννόστηση (51.694), το 13,1% την επανένωση οικογένειας (99.968), το 2,7 τις σπουδές (20.787), το 1,3% την αναζήτηση ασύλου (9.980), το 0,3 % ότι είναι πρόσφυγες (2.368) και το 21,5% για διάφορους άλλους λόγους ( ). Αναλυτικότερα, η κατανομή των αλλοδαπών κατά υπηκοότητα και κύριο λόγο εγκατάστασης στην Ελλάδα παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 4 Η Eurostat συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία, όσον αφορά μια σειρά γεγονότων σχετικών με τη διεθνή μετανάστευση. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση από τις αντίστοιχες Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και από τα Υπουργεία δικαιοσύνης και εσωτερικού. Πολλές από αυτές τις στατιστικές συνιστούν τμήμα μιας κοινής βάσης δεδομένων που οργανώνεται από τη Eurostat σε συνεργασία με το στατιστικό τμήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την Οικονομική Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μετρηθεί ακριβώς το μέγεθος και η τάση της μετανάστευσης, καθώς οι χώρες διαφοροποιούνται με τον τρόπο που καταγράφουν τις στατιστικές μετανάστευσης αλλά και ποιον θεωρούν ως μετανάστη. Σε μερικές περιπτώσεις, τα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από διοικητικές υπηρεσίες, παραδείγματος χάριν, από τα συστήματα αιτήσεων άδειας διαμονής. Μερικές χώρες χρησιμοποιούν στοιχεία βασισμένα σε επιτόπια έρευνα. Αυτές οι παραλλαγές στις πηγές στοιχείων και τους ορισμούς οδηγούν σε προβλήματα σύγκρισης μεταξύ χωρών ή μεταξύ διαφορετικών πηγών (Europe in figures, Eurostat yearbook, 2005, σ. 73). Επίκαιρα Θέματα 1/

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Λόγοι εγκατάστασης Υπηκοότητα Σύνολο Εργασία Επαναπατρισμός Επανένωση Αναζήτηση Άλλος Σπουδές Πρόσφυγας Παλινόστηση οικογενείας ασύλου λόγος Απόλυτη κατανομή ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΟΛΩΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΡΜΕΝΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΙΝΔΙΑ ΙΡΑΚ ΦΙΛΙΠΙΝΝΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Ποσοστιαία κατανομή ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 100% 54,2% 6,8% 13,1% 2,7% 1,3% 0,3% 21,5% ΑΛΒΑΝΙΑ 100% 54,9% 2,7% 16,0% 1,9% 0,2% 0,0% 24,3% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100% 78,4% 1,1% 7,5% 1,3% 0,5% 0,1% 11,2% ΓΕΩΡΓΙΑ 100% 48,4% 22,5% 11,6% 1,2% 0,0% 0,0% 16,2% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100% 78,8% 2,0% 6,5% 1,0% 6,1% 1,0% 4,5% ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 100% 20,6% 44,5% 12,9% 1,0% 0,0% 0,0% 20,9% ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 100% 44,5% 25,1% 11,9% 1,2% 0,5% 0,1% 16,8% ΚΥΠΡΟΣ 100% 28,5% 3,7% 6,0% 39,2% 0,0% 0,0% 22,5% ΟΥΚΡΑΝΙΑ 100% 74,3% 3,9% 8,4% 1,5% 0,0% 0,0% 11,9% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 100% 40,5% 7,1% 11,7% 1,2% 0,0% 0,0% 39,6% ΠΟΛΩΝΙΑ 100% 61,9% 2,0% 10,2% 1,0% 13,8% 1,0% 10,2% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 100% 32,6% 13,4% 13,7% 2,0% 0,1% 0,0% 38,2% ΠΑΚΙΣΤΑΝ 100% 92,7% 0,2% 1,9% 0,3% 3,5% 0,0% 1,4% ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 100% 13,8% 59,3% 9,7% 0,5% 0,0% 0,0% 16,8% ΤΟΥΡΚΙΑ 100% 19,3% 32,5% 9,7% 2,8% 19,3% 13,5% 3,0% ΑΡΜΕΝΙΑ 100% 45,9% 14,5% 15,2% 2,5% 0,0% 0,0% 21,8% ΑΙΓΥΠΤΟΣ 100% 66,6% 3,3% 8,1% 1,7% 0,2% 0,0% 20,2% ΙΝΔΙΑ 100% 91,7% 0,1% 2,1% 0,2% 2,1% 0,0% 3,6% ΙΡΑΚ 100% 48,7% 0,4% 7,3% 1,0% 28,5% 5,9% 8,2% ΦΙΛΙΠΙΝΝΕΣ 100% 81,4% 0,5% 3,5% 0,6% 0,1% 0,1% 13,8% ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 100% 47,4% 10,8% 10,2% 3,8% 2,1% 0,6% 25,1% Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Από τα στοιχεία του Πίνακα 11 φαίνεται ότι η καθαρή μετανάστευση 5 στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία ακολουθεί πτωτική τάση: από 9,1 εισερχόμενους μετανάστες ανά Δεδομένου ότι οι περισσότερες χώρες είτε δεν έχουν ακριβή στοιχεία για τη μετανάστευση είτε δεν διαθέτουν καθόλου στοιχεία, η καθαρή μετανάστευση στον Πίνακα 11, υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ της μεταβολής του συνολικού πληθυσμού και της φυσικής κίνησης. Οι στατιστικές όσον αφορά την καθαρή μετανάστευση επομένως επηρεάζονται από όλες τις στατιστικές ανακρίβειες στα δύο συστατικά αυτής της εξίσωσης, και κυρίως όσον αφορά τη μεταβολή στο συνολικό πληθυσμό (Europe in figures, Eurostat yearbook, 2005, σ. 74). Επίκαιρα Θέματα 1/

19 κατοίκους το 1992 μειώνεται σε 3,2 εισερχόμενους μετανάστες το Σημειώνεται ότι, το 2003 η μεγαλύτερη εισροή μεταναστών σημειώνεται στην Ισπανία (17,6 μετανάστες ανά 1000 κατοίκους) και στην Κύπρο (17,2 μετανάστες ανά 1000 κατοίκους). Σε άλλες χώρες, κυρίως στα νέα κράτη μέλη (Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία), το μεταναστευτικό ισοζύγιο καταγράφεται αρνητικό. ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ (ΑΝΑ 1000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ): ΕΛΛΑΔΑ,ΕΕ-15 & ΕΕ-25, ΧΩΡΑ ΕΕ-25 2,5 1,9 1,4 1,6 1,5 1,0 1,4 2,0 2,2 2,9 3,8 4,6 ΕΕ-15 3,3 2,4 1,8 2,1 1,8 1,3 1,8 2,4 2,8 3,5 4,5 5,4 ΒΕΛΓΙΟ 2,6 1,8 1,7 0,2 1,5 1,0 1,1 1,6 1,3 3,5 3,9 3,4 ΤΣΕΧΙΑ 1,1 0,5 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 0,9-2,7-0,8 1,2 2,5 ΔΑΝΙΑ 2,2-2,0 5,5 3,3 2,3 2,1 1,8 1,9 2,2 1,8 1,3 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 9,6 5,7 3,9 4,9 3,4 1,1 0,6 2,5 2,0 3,3 2,7 1,7 ΕΣΘΟΝΙΑ -27,1-18,9-14,3-10,9-9,5-4,9-4,8-0,8 0,1 0,1 0,1 0,0 ΕΛΛΑΔΑ 9,1 8,3 7,4 7,3 6,6 5,7 5,1 4,1 2,7 3,5 3,5 3,2 ΙΣΠΑΝΙΑ 1,4 1,5 1,4 1,5 1,9 2,1 3,8 5,7 9,4 10,5 15,8 17,6 ΓΑΛΛΙΑ 0,6 0,3-0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,8 0,9 1,0 1,1 0,9 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0,5-1,0-0,8 1,7 4,4 4,7 4,4 6,5 8,3 10,0 8,3 7,8 ΙΤΑΛΙΑ 0,5 0,4 0,5 0,6 1,0 1,0 1,1 0,8 1,0 0,8 6,1 10,4 ΚΥΠΡΟΣ 17,5 13,9 11,0 10,1 9,1 8,2 6,2 6,1 5,8 6,6 9,7 17,2 ΛΕΤΟΝΙΑ -20,5-12,6-9,0-5,6-4,1-3,9-2,4-1,7-2,3-2,2-0,8-0,4 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ -6,6-6,5-6,6-6,5-6,5-6,3-6,2-5,9-5,8-0,7-0,5-1,8 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 10,5 9,8 9,4 10,5 8,5 8,6 8,9 10,2 8,0 7,5 5,8 4,7 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,0 0,3 1,5 ΜΑΛΤΑ 2,5 2,7 2,7-0,5 1,9 1,6 1,1 1,3 25,7 5,6 5,1 4,5 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2,8 2,9 1,3 1,0 1,4 2,0 2,8 2,8 3,6 3,5 1,7 0,4 ΑΥΣΤΡΙΑ 9,1 4,2 0,4 0,3 0,5 0,2 1,1 2,5 2,1 5,4 4,3 4,7 ΠΟΛΩΝΙΑ -0,3-0,4-0,5-0,5-0,3-0,3-0,3-0,4-0,5-0,4-0,5-0,4 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -0,5 0,8 1,7 2,2 2,6 2,9 3,2 3,7 4,6 6,3 6,8 6,1 ΣΛΟΒΕΝΙΑ -2,8-2,3 0,0 0,4-1,8-0,7-2,8 5,5 1,4 2,5 1,1 1,8 ΣΛΟΒΑΚΙΑ -0,5 0,3 0,9 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3-4,2 0,2 0,2 0,3 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1,8 1,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,5 1,2 1,0 1,1 ΣΟΥΗΔΙΑ 2,3 3,7 5,8 1,3 0,7 0,7 1,2 1,5 2,8 3,2 3,5 3,2 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 0,8 1,5 1,4 2,0 1,8 1,5 3,6 2,8 2,8 3,1 2,1 4,4 Πηγή: Eurostat, Europe in figures, Eurostat yearbook Τα θέματα παραμονής και εργασίας των μεταναστών στην Ελλάδα ρυθμίζει ο νόμος 2910, του Πρόκειται για έναν νόμο με βάση τον οποίο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις νομιμοποίησης για τους ανεπίσημους μετανάστες που βρίσκονταν ήδη στην Ελλάδα πριν τον Ιούνη του Είχε προηγηθεί το ρυθμιστικό πρόγραμμα του 1998 ( που κατέληξε στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 358), με βάση το οποίο αρχικά όλοι οι ανεπίσημοι μετανάστες υπέβαλαν αίτηση για διαμονή σύντομης διάρκειας «λευκή κάρτα» μέχρι να προσκομίσουν στοιχεία (ότι είχαν εργαστεί για κάποιο χρονικό διάστημα τη περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 1998) για την χορήγηση πράσινης κάρτας. Οι κανονισμοί και οι παρεμβάσεις αυτές μεταξύ άλλων αποτυπώνουν και τις διακυμάνσεις του δείκτη που σημειώνονται στο διάστημα (Πίνακας 11). Επίκαιρα Θέματα 1/

20 Όπως θα δούμε παρακάτω, στην Ελλάδα, καθώς η φυσική κίνηση πληθυσμού διαγράφεται αρνητική ή μηδενική και η καθαρή μετανάστευση θετική, ο πληθυσμός εξελίσσεται αυξητικά. Η τάση αυτή προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί για πολλά έτη, μέχρι και το 2050 οπότε και θα σημειωθεί μείωση του πληθυσμού (Βλέπε Πίνακα 19). 6. Κατανομή πληθυσμού κατά αστικότητα, φύλο και ηλικία Από τα μέσα της δεκαετίας του 40 σημειώνεται σημαντικό ρεύμα εσωτερικής μετανάστευσης των κατοίκων των αγροτικών και ημιαστικών περιοχών προς τα μεγάλα αστικά συγκροτήματα της Πρωτεύουσας και της Θεσσαλονίκης. Τα συνακόλουθα ισχυρά μεταναστευτικά ρεύματα της μεταπολεμικής περιόδου ενισχύουν περαιτέρω την συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού. Την περίοδο , το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζει στις μεγάλες πόλεις σε ολοένα αυξανόμενες αναλογίες. Συγκεκριμένα, στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας το 1951 ζούσε περίπου το 18,1% του πληθυσμού, ενώ το 2001 η αναλογία αυξάνεται σε 29,1%. Αντίστοιχα, στο Π.Σ. Θεσσαλονίκης αντιστοιχούσε το 4% του συνολικού πληθυσμού της χώρας το 1951, ενώ το 2001 η αναλογία ανέρχεται σε 7,2%. Στις αγροτικές περιοχές η αναλογία πληθυσμού σταδιακά συρρικνώνεται: από 47,5% το 1951 μειώνεται σε 27,2% το ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΕΣ, ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, (Σε χιλιάδες) (*) Απόλυτοι αριθμοί Σύνολο Ελλάδας Αστικές - (συμπεριλαμβανομένων και των ημι-αστικών περιοχών) Π.Σ. Αθηνών Π.Σ. Θεσσαλονίκης Λοιπές Αστικές-ημιαστικές Αγροτικές περιοχές Ποσοστιαία κατανομή (%) Σύνολο Ελλάδας Αστικές - (συμπεριλαμβανομένων και των 52,5 56,2 64,9 69,7 71,6 72,8 ημι-αστικών περιοχών) Π.Σ. Αθηνών 18,1 22,1 29,1 31,2 30,0 29,1 Π.Σ. Θεσσαλονίκης 4,0 4,5 6,4 7,2 7,3 7,2 Λοιπές Αστικές-ημιαστικές 30,5 29,6 29,4 31,2 34,4 36,5 Αγροτικές περιοχές 47,5 43,8 35,1 30,3 28,4 27,2 *Προσωρινά στοιχεία Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστικές Επετηρίδες της Ελλάδας 1973, 1987, 2000, 2001 Επίκαιρα Θέματα 1/

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

2. Το δημογραφικό πλαίσιο και η σημασία του για τη σύνθεση των νοικοκυριών και της οικογένειας

2. Το δημογραφικό πλαίσιο και η σημασία του για τη σύνθεση των νοικοκυριών και της οικογένειας 2. Το δημογραφικό πλαίσιο και η σημασία του για τη σύνθεση των νοικοκυριών και της οικογένειας 2.1 Πτυχές των δημογραφικών εξελίξεων στη μεταπολεμική Ελλάδα με έμφαση στη γονιμότητα και τη θνησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο

Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο Πρόσφατες δηµογραφικές εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο Βασιλική Στεφάνου, Προϊσταµένη /νσης Πληθυσµού, Ε.Σ.Υ.Ε. Χαρά Ζήκου, Προϊσταµένη Τµήµατος Φυσικής Κίνησης Πληθυσµού, /νση Πληθυσµού, Ε.Σ.Υ.Ε. Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 27 Σεπτεμβρίου 11 Δημογραφικά στοιχεία για τη Γερμανία Βασικές τάσεις Οι βασικές τάσεις που παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Η δημογραφική διάσταση της ενεργούς γήρανσης. Χρήστος Μπάγκαβος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η δημογραφική διάσταση της ενεργούς γήρανσης. Χρήστος Μπάγκαβος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Η δημογραφική διάσταση της ενεργούς γήρανσης Χρήστος Μπάγκαβος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Δύο μέρη 1. Δημογραφικές μεταβολές και πληθυσμός σε ηλικία εργασίας στην Ελλάδα (1970-2013), με έμφαση στα άτομα ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 Από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ανακοινώνονται τα προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία, βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΩ Ι. ΧΡΥΣΑΓΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης ΙΑΣΩ

ΑΡΓΥΡΩ Ι. ΧΡΥΣΑΓΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης ΙΑΣΩ ΑΡΓΥΡΩ Ι. ΧΡΥΣΑΓΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης ΙΑΣΩ Κάποιοι ορισμοί.. Δημογραφία: επιστημονικός κλάδος που έχει ως αντικείμενο τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων IV.3. Οι πληθυσμιακές πυραμίδες Στην ανάλυση των πληθυσμιακών δομών κεντρικό ρόλο έχουν οι πληθυσμιακές πυραμίδες και οι αποκαλούμενοι δομικοί δείκτες. Η κατανομή του συνόλου των ατόμων ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ Μιχάλης Παπαδάκης Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Μανόλης Κογεβίνας Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Δημήτριος Τριχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/ 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/ 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 / 12 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Οικονοµική ανισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΔΚΑ, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 Τεύχος 7 ο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 ελτίο Τύπου Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη πραγματοποιούνται μεγάλες αλλαγές που αφορούν στην καθιέρωση μέχρι το έτος 2010 ενός

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα

Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Αποκαλυπτική έρευνα της RE/MAX Europe για την κατοικία στην Ελλάδα Οι κάτοικοι στην Ελλάδα μετακομίζουν κατά μέσο όρο 3 έως 5 φορές στη ζωή τους, διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία σε ποσοστό περίπου 70%,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κο ινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www. ldsa.gr / demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κο ινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www. ldsa.gr / demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΔΚΑ Τεύχος 25 ο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κο ινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www. ldsa.gr / demolab@uth.gr, +302421074432-33 Ο Πληθυσμός της Ελλάδας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων Ο πληθυσµός της ΕΕ (1957-2007): από την Κοινότητα των 6 στην ΕΕ των 27 κρατών-µελών Β. Κοτζαµάνης Η ΕΕ27, η τρίτη δηµογραφική δύναµη του πλανήτη Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργήθηκε από έναν αρχικό πυρήνα 6

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (FERTILITY)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (FERTILITY) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (FERTILITY) Στην ξένη δηµογραφική βιβλιογραφία ο όρος feriliy αναφέρεται στην έκταση και την ένταση των γεννήσεων ζώντων σε ένα πληθυσµό. Αφορά λοιπόν το µέρος εκείνο της δηµογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2010:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2010: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 1/ 2012 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2010 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Greek Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Μια µατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα με την αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Μαθαίνω για την Ευρώπη Όνομα: ΤΑΞΗ: Β 3 Μαθαίνω για την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη. Ο μύθος της Ευρώπης Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων Οι δηµογραφικές εξελίξεις στην ΕΕ15 και την Ελλάδα (1957-2009), συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες πορείες; Β. Κοτζαµάνης Οι αδρές δηµογραφικές εξελίξεις στην ΕΕ15 και στα κράτη-µέλη της: πληθυσµοί, φυσική αύξηση,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) συμφωνα με τα στοιχεια της Eurostat

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) συμφωνα με τα στοιχεια της Eurostat ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τρίτη, 29 Μαΐου 2012 ΘΕΜΑ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία

Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία (Για μεγέθυνση του εγγράφου πατήστε τα πλήκτρα Ctrl +) Σύμφωνα με τις τελευταίες γενικές απογραφές, ο πληθυσμός του Νομού Δράμας αυξήθηκε κατά

Διαβάστε περισσότερα