ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006 Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα Διονύσης Μπαλούρδος (1) (Σε συνεργασία με τους Δημήτρη Ντόντη (2) και Ναταλία Σπυροπούλου (3) ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΝΚΠΟ) ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Τηλ.: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Σακέλλης (Διευθυντής) Μ. Κετσετζοπούλου Ν. Μπούζας Μ. Τζωρτζοπούλου Ν. Φακιολάς Μ. Χρυσάκης Συντονιστής Εργαστηρίου: Διονύσης Μπαλούρδος ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μέγεθος και φυσική κίνηση πληθυσμού 2. Αδρός συντελεστής γεννητικότητας, αδρός συντελεστής θνησιμότητας, προσδόκιμο ζωής, προσδόκιμο ζωής χωρίς προβλήματα υγείας και θάνατοι κατά αιτία 3. Γονιμότητα, μέση ηλικία μητέρας κατά την απόκτηση πρώτου παιδιού, διαγενεακή γονιμότητα, εκτός γάμου γονιμότητα 4. Γάμοι- διαζύγια 5. Μετανάστευση 6. Κατανομή πληθυσμού κατά αστικότητα, φύλο και ηλικία 7. Μέγεθος και σύνθεση της οικογένειας 8. Μονογονεϊκές οικογένειες 9. Οι προοπτικές στην Ελλάδα και στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης: Εκτιμήσεις της Eurostat για το διάστημα Σύνοψη (1) Οικονομολόγος - Δημογράφος, Διευθυντής Ερευνών του ΙΝΚΠΟ (2) Κοινωνιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΝΚΠΟ (3) Κοινωνιολόγος Επιστημονική Συνεργάτης του ΙΝΚΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 2006 Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη υποδομών για τη δημιουργία πόλου κοινωνικών δεδομένων στα θέματα της κοινωνικής ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού» του Μέτρου 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.), Πράξη «Αριστεία σε Ερευνητικά Ινστιτούτα Γ.Γ.Ε.Τ. (2 ος κύκλος)» και χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.

2

3 Η Δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα Oι μεταβολές του πληθυσμού αποτελούν αναμφίβολα ένα ιδιαίτερα σημαντικό πεδίο επιστημονικής έρευνας. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τις μελλοντικές δημογραφικές εξελίξεις. Αν και η σημασία του δημογραφικού είναι μεγάλη, το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται μόνο στο μέλλον του πληθυσμού από καθαρά δημογραφική σκοπιά, αλλά συνδέεται όλο και περισσότερο με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τις πληθυσμιακές μεταβολές. Τα δημογραφικά προβλήματα γίνονται ολοένα και οξύτερα, με κοινωνικούς και οικονομικούς αντίκτυπους. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και ο έλεγχος της γονιμότητας με επακόλουθη τη δυσμενή σχέση ηλικιωμένων - νέων προκαλούν σημαντικά ερωτήματα τόσο ως προς την εξέλιξη του πληθυσμού όσο και ως προς την πορεία βασικών κοινωνικών και οικονομικών μεταβλητών. Πράγματι, η γήρανση του πληθυσμού δημιουργεί μεταξύ άλλων αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις για την συντήρηση και περίθαλψη των ηλικιωμένων και εγείρει εύλογα ερωτήματα για την εξέλιξη του εργατικού δυναμικού μιας χώρας και τη μελλοντική δομή του. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιασθούν οι βασικότερες δημογραφικές μεταβλητές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για σειρά ετών, με στόχο την αποτύπωση των κυριοτέρων πληθυσμιακών εξελίξεων στην Ελλάδα σε σύγκριση με την ΕΕ-15 και ΕΕ Μέγεθος και φυσική κίνηση πληθυσμού Η εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδος σε απόλυτους όρους παρουσίασε αυξητική τάση καθ όλη τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου με φθίνοντα όμως ρυθμό κατά τις τελευταίες δεκαετίες (Πίνακας 1). Ειδικότερα, το 1971 ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχονταν σε περίπου 8,8 εκατομμύρια άτομα, ενώ τρεις δεκαετίες αργότερα, ο πληθυσμός σύμφωνα με την Απογραφή του 2001 άγγιζε τα 11 εκατομμύρια ( ). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, το 2005 ο πληθυσμός της Ελλάδος ξεπέρασε τα 11 εκατομμύρια ( ). Έτσι, σύμφωνα με την εκτίμηση αυτή ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής εξελίσσεται πτωτικά κατά την περίοδο και παρουσιάζεται το χαμηλότερο ετήσιο ποσοστό αύξησης του Επίκαιρα Θέματα 1/2006 1

4 πληθυσμού (μόλις 3,3%). Η ίδια τάση παρατηρείται σε ότι αφορά την ποσοστιαία μεταβολή (αύξηση) του πληθυσμού για το διάστημα , η οποία άγγιξε το 7% (βλ. Πίνακας 1). Σημειώνεται, ότι ο δείκτης πληθυσμιακής πυκνότητας παρουσιάζει συνεχή αύξηση από το 1971 (66,7 κάτοικοι ανά τ.χλμ το 1971, 82,8 το 2001 και 83,9 εκτίμηση για το 2005). Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η πραγματοποιηθείσα ποσοστιαία αύξηση στο διάστημα που μεσολαβεί τόσο μεταξύ των δύο τελευταίων απογραφών όσο και για τις προηγούμενες περιόδους, υπερτερεί σημαντικά της αντίστοιχης αύξησης που σημειώθηκε τόσο στο σύνολο της ΕΕ-15 (3,7% στο διάστημα ), όσο και στο σύνολο της ΕΕ-25 (2,9% στο διάστημα ). ΕΛΛΑΔΑ Έτος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΕ-15 & ΕΕ-25, Πληθυσμός 1o έτος περιόδου % Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Απόλυτη Μεταβολή % Μεταβολή Έκταση τ.χλμ Kάτοικοι ανά τ.χλμ , , ,1 0, , , ,8 0, , , ,9 0, , , ,2 0, , , , ,9 ΕΕ , , ,9 0, , , ,8 0, , , ,4 0, , , ,2 0, , , , , ,36 13, , , ,2 ΕΕ , , , , , , , , , ,9 Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσμού ( ) Eurostat: "European Social Statistics Demography" 2002 edition Eurostat: Επεξεργασία των στοιχείων της βάσης δεδομένων New Cronos Eurostat:New Cronos database ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Μέσος Ετήσιος Ρυθμός μεταβολής (ΜΕΡΜ) υπολογίζει το μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής του πληθυσμού καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (από το έτος x έως το έτος y) με τη χρήση του τύπου P y = P x * (1+r) x-y. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι P y είναι ο πληθυσμός κατά το έτος y, P x ο πληθυσμός κατά το έτος x και x-y το σύνολο της περιόδου (π.χ. από το 1991 έως το 2001 x-y=10). Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 1, από τη δεκαετία του 60 η φυσική κίνηση του πληθυσμού εξελίσσεται πτωτικά, ενώ αντίστοιχη τάση επικρατούσε τόσο στην ΕΕ-15, όσο και στην ΕΕ-25. Επίκαιρα Θέματα 1/2006 2

5 Το 1998 η φυσική κίνηση στην Ελλάδα εμφανίζεται για πρώτη φορά αρνητική και έκτοτε δεν φαίνεται να έχει ανακάμψει σημαντικά. Tο έτος 2004, η τιμή του δείκτη είναι μηδενική στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-15 και ΕΕ-25) η τιμή είναι υψηλότερη της μονάδας. Η θετική -απόλυτη ή σχετική- μεταβολή στο μέγεθος του πληθυσμού, οφείλεται κατά συνέπεια αποκλειστικά στην εγκατάσταση αλλοδαπών μεταναστών στη Ελλάδα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΕ-15 & ΕΕ-25, ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-25 ΕΕ-15 Πηγή: Πίνακας 1 παραρτήματος 2. Αδρός συντελεστής γεννητικότητας, αδρός συντελεστής θνησιμότητας, προσδόκιμο ζωής, προσδόκιμο ζωής χωρίς προβλήματα υγείας και θάνατοι κατά αιτία Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΣΥΕ και της Eurostat, το 1981 οι γεννήσεις ανήλθαν σε στην Ελλάδα, ενώ το 1991 μειώθηκαν στις , παραμένοντας ωστόσο καθ όλη τη διάρκεια της ίδιας δεκαετίας πάνω από τις Το 2002 σημειώθηκαν γεννήσεις, ενώ το 2004 ο αριθμός τους ανήλθε σε Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, ο αδρός συντελεστής γεννητικότητας μετά το 1995 εμφανίζει τιμές οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 9,6 και 9,3 (επισημαίνεται ότι το 1960 η τιμή του δείκτη ήταν περίπου διπλάσια). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αντίστοιχες τιμές στην ΕΕ-15 και στην ΕΕ-25 είναι κατά τι υψηλότερες (10,5 και 10,7 αντίστοιχα για το 2004). Επίκαιρα Θέματα 1/2006 3

6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΑΔΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΕ-15 & ΕΕ-25, ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-25 ΕΕ-15 Πηγή: Πίνακας 2 παραρτήματος Όσον αφορά στην εξέλιξη του αδρού ποσοστού θνησιμότητας, παρατηρείται ότι είναι επίσης κυμαινόμενη στο διάστημα Κατά τα τελευταία έτη, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, οι τιμές που καταγράφονται στην Ελλάδα είναι σχετικά υψηλότερες συγκριτικά με τις προηγούμενες δεκαετίες. Το 2004 η τιμή του δείκτη ανήλθε σε 9,4 και κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με την ΕΕ-15 και ΕΕ-25 (9,5 και 9,3 αντίστοιχα). ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΑΔΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΕ-15 & ΕΕ-25, ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-25 ΕΕ-15 Πηγή: Πίνακας 3 παραρτήματος Οι τιμές του ποσοστού βρεφικής θνησιμότητας εξελίσσονται πτωτικά στο διάστημα Ειδικότερα για την Ελλάδα, οι υψηλές τιμές της δεκαετίας του 1960, οι οποίες κυμαίνονταν μεταξύ 40,1% και 29,6%, μειώνονται σημαντικά και φθάνουν το 2001 στην ελάχιστη τιμή (5,9%), η οποία αν και μεγαλύτερη βρίσκεται κοντά στην αντίστοιχη της ΕΕ-15 (4,6%) και είναι Επίκαιρα Θέματα 1/2006 4

7 χαμηλότερη από αυτήν της ΕΕ-25 (6,5%). Συνεπώς συνάγεται ότι το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας έχει ακόμα περιθώρια βελτίωσης στη χώρα μας. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΕ-15 & ΕΕ-25, ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-25 ΕΕ-15 Πηγή: Πίνακας 4 παραρτήματος Σύμφωνα με τους πίνακες επιβίωσης της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η προσδοκώμενη ζωή στην Ελλάδα ανήλθε το 1960 κατά μέσο όρο σε 67,3 έτη για τους άνδρες και σε 70,4 για τις γυναίκες. Το 2001, οι αντίστοιχες τιμές είναι σημαντικά αυξημένες για τους άνδρες και για τις γυναίκες και δεν διαφοροποιούνται αισθητά από την κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ-15 (75,3 για τους άνδρες και 81,4 για τις γυναίκες), ενώ στην ΕΕ-25 οι τιμές είναι σημαντικά χαμηλότερες (69,9 για τους άνδρες και 78 για τις γυναίκες το 2001). Ελλάδα ΕΕ-15 ΕΕ-25 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΕ-15 & ΕΕ-25, ΕΤΗ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ 67,3 70,1 72,2 74,6 75,4 76,6 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 70,4 73,6 76,6 79,4 80,7 81,4 ΑΝΔΡΕΣ 67,4 68,4 70,5 72,8 75,3 : ΓΥΝΑΙΚΕΣ 72,9 74,7 77,2 79,4 81,4 : ΑΝΔΡΕΣ 66,2 66,6 66,6 67,7 69,9 : ΓΥΝΑΙΚΕΣ 71,8 73,4 74,5 76,1 78,0 : Πηγές: ΕΣΥΕ, Στατιστική επετηρίδα της Ελλάδος 2001 Eurostat, "European Social Statistics Demography, 2002 edition" Eurostat: Επεξεργασία των στοιχείων της βάσης δεδομένων New Cronos Eurostat: New Cronos database ΣΗΜΕΙΩΣΗ: : Μη διαθέσιμα στοιχεία Επίκαιρα Θέματα 1/2006 5

8 Ο δείκτης που αφορά στην Προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας υπολογίζει τον αριθμό ετών που αναμένεται ότι θα ζήσουν κατά μέσο όρο χωρίς προβλήματα υγείας άτομα συγκεκριμένης ηλικίας και υπολογίζεται ως η ποσοστιαία αναλογία πληθυσμού ορισμένης ηλικίας με προβλήματα υγείας έναντι του πληθυσμού της ίδιας ηλικίας χωρίς προβλήματα υγείας, καθώς, επίσης, και με στοιχεία θνησιμότητας. Ειδικότερα, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ορίζει (ΕΣΥΕ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, σ.2): Καλή υγεία έχει ένα άτομο ηλικίας 16 ετών και άνω, όταν έχει δηλώσει ότι έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, χωρίς χρόνιο πρόβλημα και χωρίς κανένα περιορισμό στις καθημερινές δραστηριότητες. Κακή υγεία έχει ένα άτομο ηλικίας 16 ετών και άνω, όταν έχει δηλώσει ότι έχει πολύ κακή ή κακή υγεία, με χρόνιο πρόβλημα και με περιορισμό στις καθημερινές δραστηριότητες. Μέτρια υγεία έχει ένα άτομο ηλικίας 16 ετών και άνω, όταν δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες. Με βάση τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από τη δειγματοληπτική έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (ΕΣΥΕ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, σ.3), διαπιστώνεται ότι: Όσο αυξάνεται η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση τόσο μειώνεται η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας. Ο δείκτης ετών προσδοκώμενης ζωής χωρίς προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση, ανά έτη προσδοκώμενης ζωής κατά τη γέννηση, μειώθηκε κατά 1,2% για τις γυναίκες και 0,5% για τους άνδρες. Για τις γυναίκες, η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση κυμαίνεται, το χρονικό διάστημα 1995 έως 2003, μεταξύ 69,2 και 68,4 ετών, ενώ η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση κυμαίνεται μεταξύ 80,2 και 81,3 ετών. Για τους άνδρες, η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση κυμαίνεται μεταξύ 65,8 και 66,7 ετών, ενώ η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση κυμαίνεται μεταξύ 75,0 και 76,5 ετών. Επίκαιρα Θέματα 1/2006 6

9 Για τις γυναίκες, η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση αυξήθηκε, το ίδιο χρονικό διάστημα, κατά 1,2 έτη, ενώ η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση μειώθηκε κατά 0,8 έτη. Για τους άνδρες, η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση αυξήθηκε κατά 1,5 έτη, ενώ η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση αυξήθηκε κατά 0,9 έτη. Η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας για τους άνδρες είναι η υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση (Α) Προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση (Β) % (Β)/(Α) ,2 69,2 86, ,4 69,6 86, ,6 68,7 85, ,5 68,3 84, ,6 69,4 86, ,5 68,2 84, ,0 68,8 84, ,1 68,5 84, ,3 68,4 84,1 ΑΝΔΡΕΣ Προσδοκώμενη ζωή Προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα ΕΤΟΣ κατά τη γέννηση (Α) υγείας κατά τη γέννηση (Β) % (Β)/(Α) ,0 65,8 87, ,1 66,9 89, ,3 66,4 88, ,3 66,5 88, ,5 66,7 88, ,4 66,3 87, ,9 66,7 87, ,2 66,7 87, ,5 66,7 87,2 Πηγή: ΕΣΥΕ, Δελτίο Τύπου Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης: Προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας, 18/04/2006 Εξάλλου, στον Πίνακα 4 φαίνεται ότι ενώ αυξάνεται η προσδοκώμενη ζωή κατά την ηλικία των 65 ετών, μειώνεται η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας. Ειδικότερα για τις γυναίκες, η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά την ηλικία των 65 ετών στο διάστημα κυμαίνεται μεταξύ 11,6 και 10,5 ετών, ενώ η προσδοκώμενη ζωή, κατά την ηλικία των 65 ετών κυμαίνεται μεταξύ 18,4 και 18,7 ετών. Όσον αφορά στους άνδρες, η προσδοκώμενη Επίκαιρα Θέματα 1/2006 7

10 ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά την ηλικία των 65 ετών κυμαίνεται μεταξύ 9,8 και 9,9 ετών, ενώ η προσδοκώμενη ζωή κατά την ίδια ηλικία κυμαίνεται μεταξύ 16,1 και 16,8 ετών (ΕΣΥΕ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, σ.4). ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΤΟΣ Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση (Α) Προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση (Β) % (Β)/(Α) ,4 11, ,6 11,5 61, ,7 10,8 57, , , ,7 11, ,3 10,6 57, ,7 10,7 57, ,8 10,7 56, ,9 10,5 55,6 ΑΝΔΡΕΣ ΕΤΟΣ Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση (Α) Προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας κατά τη γέννηση (Β) % (Β)/(Α) ,1 9,8 60, ,1 10,2 63, ,2 9,8 60, ,2 10,1 62, , , ,2 9,6 59, ,6 10,2 61, ,7 9,9 59, ,8 9,9 58,9 Πηγή: ΕΣΥΕ, Δελτίο Τύπου Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης: Προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας, 18/04/2006 Όσον αφορά στις γυναίκες, υπολογίζεται ότι η προσδοκώμενη ζωή κατά την ηλικία των 65 ετών αυξήθηκε κατά 0,5 έτη, ενώ η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας, κατά την ηλικία των 65 ετών, μειώθηκε κατά 1,1 έτη. Για τους άνδρες, η προσδοκώμενη ζωή, κατά την ηλικία των 65 ετών, αυξήθηκε κατά 0,7 έτη, ενώ η προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας, κατά την ηλικία των 65 ετών αυξήθηκε κατά 0,1 έτη. Επίσης διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα εμφανίζει την υψηλότερη προσδοκώμενη ζωή χωρίς προβλήματα υγείας για τους άνδρες στο σύνολο και για τους άνδρες κατά την ηλικία των 65 ετών μεταξύ των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΥΕ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, σ.4). Εξετάζοντας τα στοιχεία του Πίνακα 5, διαπιστώνεται ότι οι καρδιοπάθειες και οι ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος φέρεται ως η πιθανότερη αιτία θανάτου στην ΕΕ-25, αφού ερμηνεύει το 41% του συνόλου των θανάτων και το 52% των θανάτων ατόμων μεγάλης ηλικίας (85 ετών Επίκαιρα Θέματα 1/2006 8

11 και άνω). Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον ίδιο πίνακα, στα νεοπλάσματα οφείλεται το ένα τέταρτο του συνόλου των θανάτων και αποτελούν την αιτία θανάτου με τη μεγαλύτερη συχνότητα στα άτομα μέσης ηλικίας (41% των θανάτων ατόμων ηλικίας 45-64). Αντίθετα, στις νεαρότερες ηλικίες, τα τροχαία και ατυχήματα από άλλες εξωτερικές αιτίες, όπως π.χ. οι αυτοκτονίες, συνιστούν τις συχνότερες αιτίες θανάτου. Προχωρώντας σε μια σύγκριση της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώνουμε ότι οι θάνατοι από νεοπλάσματα για τους άνδρες και τις γυναίκες είναι χαμηλότεροι στην Ελλάδα από ότι στο σύνολο των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παρόμοια είναι η τάση και για την ισχαιμική καρδιοπάθεια. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα εμφανίζεται να παρουσιάζει υψηλότερες αναλογίες όσον αφορά τα ατυχήματα από μεταφορικά μέσα στους άνδρες από ότι το σύνολο των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά στο ποσοστό των αυτοκτονιών, το οποίο στη χώρα μας παρουσιάζεται αρκετά χαμηλό. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΤΑ ΑΙΤΙΑ : ΕΛΛΑΔΑ, EΕ-15 & EΕ-25, (κανονικοποιημένη αναλογία θανάτων ανά άτομα) ΦΥΛΟ AITIA ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 217,4 221,2 218,2 217,2 211,8 218,3 221,4 223,8 215,1 217,9 ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ 123,3 128,1 130,1 128,5 119,8 122, ,4 121,3 126,4 ΑΝΔΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ 5,1 5,5 5,2 : : : : : 4,2 5,1 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 31,1 33,8 34 : : : : : 24,3 24, 3 ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 115,4 114,4 116, ,4 114, 2 114,8 116,5 116,2 113,2 ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ 54,3 56,9 56,9 56,2 51,8 52,8 53,7 55,6 55,5 58,8 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ 1,2 1,1 1 : : : : : 1 1,1 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 9,2 9,8 10,6 : : : : : 6,8 5,6 ΕΕ-15 ΑΝΔΡΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 266,6 262, ,7 252,6 233,2 242,1 242,1 : : ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ 168, ,9 153,6 151, ,9 131,7 : : ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ 18,5 18,1 17,4 17,3 16,9 15, ,8 : : ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 19,1 18,5 17,7 17,7 17, ,7 15,6 : : ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ 147,7 145, ,9 140,6 124,3 137,2 136,8 : : ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ 81,1 80,1 77,5 74,6 73,7 64, ,2 : : ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ 5,8 5,8 5,7 5,6 5,1 4,5 5 4,9 : : ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 6,1 5,8 5,6 5,4 5,5 4,6 4,8 4,7 : : ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ : : : 215,7 244,5 252,5 252,8 : : ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ : : : 126,9 149,8 151,5 147,4 : : ΑΝΔΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ : : : 13,6 18,5 18,6 18,5 : : ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 14,4 18,8 17,5 17,1 : : ΕΕ-25 ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ : : : : 129,8 141,5 141,6 : : ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ : : : : 74,2 75,6 74,6 : : ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ : : : : 4,8 5,3 5,1 : : ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ : : : : 5,1 5,1 5,1 Πηγή: Eurostat, New Cronos database Επίκαιρα Θέματα 1/2006 9

12 3. Γονιμότητα, μέση ηλικία μητέρας κατά την απόκτηση πρώτου παιδιού, διαγενεακή γονιμότητα, εκτός γάμου γονιμότητα Τις τελευταίες δεκαετίες, στον ευρωπαϊκό χώρο, έχουν συντελεστεί ριζικές αλλαγές στη συμπεριφορά της γονιμότητας. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '60, στο βόρειο και δυτικό τμήμα της Ευρώπης τα επίπεδα γονιμότητας άρχισαν να μειώνονται σημαντικά, ενώ η Νότια Ευρώπη καταγράφει αξιόλογες πτωτικές τάσεις του δείκτη με χρονική καθυστέρηση περίπου μιας δεκαετίας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 όμως, η αρνητική αυτή εξέλιξη φαίνεται να διακόπηκε σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, με εξαίρεση τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του '80, οι Σκανδιναβικές χώρες άρχισαν να παρουσιάζουν βελτίωση στα επίπεδα γονιμότητας, ενώ αντίθετα οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, καταγράφουν τις χαμηλότερες τιμές (βλ. Πίνακας 6). Η δεκαετία του '90 χαρακτηρίζεται από μια φάση σταθεροποίησης. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σαφείς και σημαντικές διαφοροποιήσεις, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν σήμερα επίπεδα γονιμότητας κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης 1. Ο πληθυσμός που δεν ανανεώνει την ηλικιακή του δομή επαρκώς, γερνά και δημιουργεί ανισορροπίες και ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σε κοινωνικές δαπάνες, ειδικά αν πρόκειται για γενναιόδωρα κράτη κοινωνικής πρόνοιας. Στην Ελλάδα, το 1981 η γονιμότητα πέφτει κάτω από το όριο των 2,1 παιδιών/ γυναίκα που θεωρείται ως το όριο αναπαραγωγής του πληθυσμού και έκτοτε η τιμή του δείκτη κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Το 1991, η τιμή μειώνεται σε 1,38 παιδιά/ γυναίκα, ενώ το 2005 εκτιμάται ότι φτάνει στο επίπεδο του 1,29 παιδιών /γυναίκα, παρουσιάζοντας έτσι μια από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1 Θεωρητικά, προκειμένου να παραμείνει σταθερός, ένας πληθυσμός πρέπει "να παραγάγει" κατά μέσον όρο 2,1 παιδιά ανά γυναίκα. Κάτω από εκείνο το επίπεδο, ο πληθυσμός είναι πιθανό να μειωθεί και να επηρεαστεί η ηλικιακή δομή του. Επίκαιρα Θέματα 1/

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΕ-15 & ΕΕ-25, ΧΩΡΑ EΕ-25 2,33 2,02 1,83 1,70 1,60 1,44 EΕ-15 2,36 1,96 1,77 1,60 1,53 1,42 ΒΕΛΓΙΟ 2,21 1,74 1,67 1,51 1,66 1,55 1,64 1,64 ΤΣΕΧΙΑ 1,98 2,43 2,02 1,96 1,86 1,28 1,14 1,23 ΔΑΝΙΑ 2,04 1,92 1,44 1,45 1,68 1,80 1,74 1,78 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1,97 1,48 1,53 1,37 1,33 1,25 1,35 1,37 ΕΣΘΟΝΙΑ 2,19 2,04 2,07 2,12 1,79 1,32 1,34 1,40 ΕΛΛΑΔΑ 2,32 2,32 2,09 1,67 1,38 1,32 1,25 1,29 ΙΣΠΑΝΙΑ 2,88 2,79 2,04 1,64 1,33 1,18 1,26 1,32 ΓΑΛΛΙΑ 2,49 1,93 1,95 1,81 1,77 1,70 1,89 1,90 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3,99 3,40 3,07 2,47 2,08 1,84 1,94 1,99 ΙΤΑΛΙΑ 2,41 2,20 1,59 1,42 1,31 1,18 1,25 1,33 ΚΥΠΡΟΣ 2,45 2,01 2,37 2,38 2,33 2,13 1,57 1,49 ΛΕΤΟΝΙΑ 2,04 1,96 1,90 2,09 1,86 1,26 1,21 1,24 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2,30 2,20 2,00 2,10 2,01 1,55 1,30 1,26 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1,96 1,55 1,55 1,38 1,60 1,69 1,66 1,70 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1,93 2,35 1,88 1,85 1,88 1,58 1,31 1,28 ΜΑΛΤΑ 2,59 2,27 1,93 1,96 2,04 1,83 1,72 1,37 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2,36 1,66 1,56 1,51 1,61 1,53 1,71 1,73 ΑΥΣΤΡΙΑ 2,20 1,83 1,67 1,47 1,51 1,42 1,33 1,42 ΠΟΛΩΝΙΑ 2,25 2,27 2,24 2,33 2,05 1,61 1,29 1,23 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2,78 2,58 2,13 1,72 1,57 1,41 1,45 1,42 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2,16 2,16 1,94 1,72 1,42 1,29 1,21 1,22 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2,43 2,55 2,29 2,25 2,05 1,52 1,20 1,25 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1,68 1,68 1,64 1,65 1,79 1,81 1,73 1,80 ΣΟΥΗΔΙΑ 1,96 1,77 1,63 1,74 2,11 1,73 1,57 1,75 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2,40 1,81 1,82 1,79 1,81 1,71 1,63 1,74 Πηγή: Eurostat: Europe in figures, Eurostat yearbook 2005 Ο δείκτης γονιμότητας (δηλαδή ο μέσος αριθμός παιδιών/γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας) δεν παρέχει πάντα αξιόπιστες ενδείξεις των τάσεων που πραγματικά επικρατούν, καθώς είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητος» σε εποχιακές διακυμάνσεις και σε μεταβολές που σχετίζονται με την ηλικία τεκνοποίησης των γυναικών. Αντίθετα, με το δείκτη τελικής έντασης της γονιμότητας σε μία γενεά 2 παρέχεται μία πιο πλήρης και σχετικά διαφοροποιημένη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί. 2 Αριθμός παιδιών που έχουν γεννηθεί από μια πραγματική γενεά γυναικών μέχρι το τέλος της αναπαραγωγικού τους κύκλου (συνήθως μέχρι τα 45 ή 50 τους έτη). Επίκαιρα Θέματα 1/

14 Όσον αφορά στην Ελλάδα, η συμπληρωμένη γονιμότητα των μεταπολεμικών γενεών (δηλαδή για τις γυναίκες γεννημένες τουλάχιστον 45 έτη πριν) εμφανίζεται να είναι πτωτική. Η τιμή του δείκτη από 1,89 παιδιά/ γυναίκα που ήταν για την περίπτωση των γυναικών που γεννήθηκαν το 1961, μειώνεται στα 1,70 παιδιά/ γυναίκα (για τις γυναίκες με έτος γέννησης το 1966, βλέπε Πίνακα 7). Συνάγεται, επομένως, ότι και η ολοκληρωμένη γονιμότητα των γυναικών εμφανίζει τιμές κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης των γενεών, παρ όλο που κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι ο συγκυριακός δείκτης. ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΤΕΛΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΓΕΝΕΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ, ΕΕ-25, (διαγενεακή γονιμότητα) ΧΩΡΑ ΕΕ-25 : : : : : : : : : : : ΕΕ-15 : : : : : : : : : : ΒΕΛΓΙΟ 1,85 1,82 1,81 1,79 : : : : : : : ΤΣΕΧΙΑ 2,01 1,99 1,96 1,94 1,93 1,91 1,88 1,86 1,82 1,78 1,73 ΔΑΝΙΑ 1,91 1,92 1,92 1,93 1,92 1,92 1,92 : : ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1,63 1,61 1,58 1,56 1,53 1,49 1,46 : : ΕΣΘΟΝΙΑ 1,98 1,94 1,91 1,90 1,87 1,84 1,83 1,80 1,76 ΕΛΛΑΔΑ 1,89 1,83 1,80 1,76 1,72 1,70 : : : ΙΣΠΑΝΙΑ 1,71 1,66 1,66 1,64 1,59 : : : : ΓΑΛΛΙΑ 2,10 2,08 2,06 2,04 2,02 2,00 : : : ΙΡΛΑΝΔΙΑ 2,35 2,31 2,27 2,23 2,18 2,14 : : : ΙΤΑΛΙΑ 1,63 1,60 1,57 1,52 1,49 : : : : ΚΥΠΡΟΣ : : : : : : : : : : : ΛΕΤΟΝΙΑ 1,92 1,88 1,83 1,79 1,77 1,77 1,76 1,73 : 1,62 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1,83 1,78 1,74 1,72 1,72 1,71 1,71 1,72 1,69 1,64 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1,77 1,79 1,81 1,81 1,82 1,85 1,82 : : ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2,03 2,02 2,00 1,98 1,97 1,96 1,93 1,89 1,84 1,80 ΜΑΛΤΑ 2,08 2,07 2,06 2,03 2,00 1,95 1,89 1,81 : : ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1,84 1,82 1,81 1,79 1,77 1,76 1,75 : : : ΑΥΣΤΡΙΑ 1,68 1,67 1,66 1,65 1,64 1,62 1,60 1,57 : : ΠΟΛΩΝΙΑ 2,14 2,11 2,07 2,03 2,00 1,98 1,96 1,91 1,85 1,79 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,87 1,86 1,84 1,82 1,82 1,81 1,78 1,74 : : ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1,85 1,84 1,81 1,79 1,77 1,75 1,73 1,70 1,67 : ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2,17 2,14 2,11 2,07 2,04 2,01 1,99 1,95 1,91 1,85 1,79 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1,95 1,94 1,93 1,92 1,91 1,89 1,87 : : : : ΣΟΥΗΔΙΑ 2,03 2,02 2,01 2,00 1,98 1,96 1,94 : : : : ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1,94 1,92 1,90 1,89 1,87 1,86 : : : : : Πηγή: Eurostat, New Cronos database Ένας από τους λόγους που συνέβαλαν στη μείωση των συνολικών ποσοστών γονιμότητας είναι η αναβολή των αποφάσεων για την απόκτηση παιδιών: 3 οι γυναίκες αποκτούν συνεχώς λιγότερα 3 Αν και έχουν δοθεί διάφορες εξηγήσεις για την τάση αυτή, οι περισσότερες εξ αυτών υπογραμμίζουν την αβεβαιότητα ένταξης στην αγορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών (Becker, 1991) Επίκαιρα Θέματα 1/

15 παιδιά και ξεκινούν την απόκτησή τους σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η τάση αυτή, μεταξύ άλλων αποτυπώνεται στην αύξηση της μέσης ηλικίας τεκνοποίησης των γυναικών. Ειδικότερα στην περίπτωση της Ελλάδας, η μέση ηλικία απόκτησης πρώτου παιδιού από 24,1 έτη που ήταν το 1980 αυξήθηκε σε 26,6 έτη το 1995 (Πίνακας 8), ενώ το 1999 ανήλθε σε 27,3. Έτη Γάμοι (000) Ακαθάριστα ποσοστά γαμηλιότητας ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΓΑΜΟΙ-ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Διαζύγια (000) Ακαθάριστα ποσοστά διαζυγίων Μέση ηλικία του γαμπρού κατά τον πρώτο γάμο Μέση ηλικία της νύφης κατά τον πρώτο γάμο Μέση ηλικίας της γυναίκας στη γέννηση του 1ου παιδιού ,2 7,0 2,5 0,3 29,2 25, ,7 9,4 3,5 0,4 29,5 24, ,4 7,7 3,5 0,4 28,7 23, ,5 8,5 3,7 0,4 28,5 23, ,4 6,5 6,7 0,7 27,9-24, ,7 6,4 7,6 0,8 28,1-24, ,1 5,8 6,0 0,6 28,7 24,7 25, ,0 6,1 11,0 1,1 29,8 25,7 26, ,0 5,5 11,5 1, ,5 4,2 12,5 1,1 Πηγές: ΕΣΥΕ, "Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδας, 2000" Eurostat, "European Social Statistics Demography, 2002 edition" Eurostat: New Cronos database Μέχρι πρόσφατα, η γονιμότητα και η γαμηλιότητα εκλαμβάνονταν ως δύο υψηλά συσχετιζόμενα γεγονότα στις διαδρομές των πληθυσμιακών γεγονότων. Ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια γίνεται εμφανής η τάση διαχωρισμού τους, καθώς για πολλά ζευγάρια ο γάμος δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση παιδιών. Αν και οι γεννήσεις εκτός γάμου το 2004 κυμαίνονταν μεταξύ 40% και 55,4% των συνολικών γεννήσεων στις Σκανδιναβικές χώρες, σε άλλες δυτικές ευρωπαϊκές χώρες καλύπτουν το 30-40%. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά (4,9% και 3,3% αντίστοιχα). Επίκαιρα Θέματα 1/

16 4. Γάμοι- διαζύγια Στην Ελλάδα, το 1960 αντιστοιχούσαν 7 γάμοι/1000 κατοίκους, ενώ το 2004 η τιμή του δείκτη μειώθηκε σε 4,2 γάμους/1000 κατοίκους, αποτελώντας τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή (μετά την Σλοβενία στην οποία αντιστοιχούν 3,3 γάμοι/1000 κατοίκους) που σημειώνεται στην ΕΕ-25. Αντίστοιχα, ο αδρός δείκτης διαζυγίων παρουσιάζει τάσεις αύξησης στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα, το 1960 αντιστοιχούσαν 0,3 διαζύγια /1000 κατοίκους, ενώ το 2004 η τιμή του δείκτη αυξάνεται σε 1,1 διαζύγια/ 1000 κατοίκους, συνιστώντας μια από τις χαμηλότερες τιμές στην ΕΕ-25 (βλ. Πίνακας 8). ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΓΑΜΟΙ, ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΖΩΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟ 2004: ΕΛΛΑΔΑ, EΕ-15 & EΕ-25 Γάμοι το 2004* Διαζύγια το 2004** Γεννήσεις ζώντων παιδιών το 2004 ΧΩΡΕΣ Χιλιάδες ανά 1000 ανά 1000 ανά 1000 Εκ των οποίων % Χιλιάδες Χιλιάδες κατοίκους κατοίκους κατοίκους εκτός γάμου*** EΕ , , ,5 31,6 EΕ-15α 365 : 149 3,3 ΒΕΛΓΙΟ 43 4,1 31 3, ,1 31 ΤΣΕΧΙΑ 51 5,0 33 3,2 98 9,6 30,6 ΔΑΝΙΑ 38 7,0 16 2, ,0 45,4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 396 4, , ,6 28 ΕΣΘΟΝΙΑ 6 4,5 4 3, ,4 57,8 ΕΛΛΑΔΑ 47 4,2 13 1, ,4 4,9 ΙΣΠΑΝΙΑ 215 5,0 86 2, ,6 23,2 ΓΑΛΛΙΑ 259 4, , ,7 45,2 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 20 5,1 3 0, ,2 31,4 ΙΤΑΛΙΑ 251 4,3 44 0, ,7 14,9 ΚΥΠΡΟΣ 5 7,2 2 2,2 8 11,2 3,3 ΛΕΤΟΝΙΑ 10 4,5 5 2,3 20 8,8 45,3 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 19 5,6 11 3,2 30 8,9 28,7 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2 4,4 1 2,3 6 12,0 26,1 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 44 4,3 25 2,4 95 9,4 34 ΜΑΛΤΑ 2 6,0 : : 4 9,7 19,1 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 76 4,7 32 1, ,9 32,5 ΑΥΣΤΡΙΑ 39 4,7 19 2,3 79 9,7 35,9 ΠΟΛΩΝΙΑ 192 5,0 56 1, ,3 17,2 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 49 4,7 23 2, ,4 29,1 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 7 3,3 2 1,2 18 9,0 43,5 ΣΛΟΒΑΚΙΑ 28 5,2 11 2, ,0 24,8 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 29 5,6 13 2, ,0 40,8 ΣΟΥΗΔΙΑ 43 4,8 20 2, ,2 55,4 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 306 5, , ,0 42,3 Πηγή: Eurostat yearbook 2005 Για ΕU-15, Πηγή: Eurostat:Population and social conditions, data * 2003: Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο ** 2003: Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία και Η. Βασίλειο *** 2003: Belgium, Estonia, Spain, France and Ireland ΣΗΜΕΙΩΣΗ: : Μη διαθεσιμα στοιχεία για Μάλτα Παράλληλα με τις παραπάνω τάσεις, σημειώνεται αύξηση στη μέση ηλικία πρώτου γάμου. Στην Ελλάδα, για τις γυναίκες κάτω των 50 ετών η τιμή του δείκτη ήταν 24,7 το 1990, ενώ το 2000 Επίκαιρα Θέματα 1/

17 ανήλθε σε 26,6. Αντίστοιχα, η μέση ηλικία πρώτου γάμου των ανδρών από 24,7 το 1990 ανήλθε σε 25,7 το 1995 (βλ. Πίνακας 8). Η καθυστέρηση αυτή στο γάμο (δηλαδή η αύξηση της μέσης ηλικίας πρώτου γάμου) συνδέεται καθοριστικά με τη μείωση των γεννήσεων. 5. Μετανάστευση 4 Οπωσδήποτε, στο επίκεντρο των πρόσφατων εξελίξεων στην Ελλάδα βρίσκεται το γεγονός ότι ακολουθώντας μια έντονη παλιννόστηση που έλαβε χώρα τη δεκαετία του 1970, η χώρα σταδιακά μετατρέπεται από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, ο αριθμός των μεταναστών το 2001 ανήλθε σε , εκ των οποίων οι είναι Αλβανοί υπήκοοι, ενώ άλλες χώρες προέλευσης είναι η Βουλγαρία (38.104), η Γεωργία (22.815), η Ρουμανία (21.994), οι ΗΠΑ (18.140), η Ρωσική Ομοσπονδία (17.535), η Κύπρος (17.426), η Ουκρανία (13.616), το Ηνωμένο Βασίλειο (13.196), η Πολωνία (12.831), η Γερμανία (11.806), το Πακιστάν (11.130), η Αυστραλία (8.767) κλπ. Από το σύνολο των αλλοδαπών, ως κύριο λόγο εγκατάστασης στην Ελλάδα δήλωσαν: το 54,2% την εργασία ( ), το 6,8% τον επαναπατρισμό - παλιννόστηση (51.694), το 13,1% την επανένωση οικογένειας (99.968), το 2,7 τις σπουδές (20.787), το 1,3% την αναζήτηση ασύλου (9.980), το 0,3 % ότι είναι πρόσφυγες (2.368) και το 21,5% για διάφορους άλλους λόγους ( ). Αναλυτικότερα, η κατανομή των αλλοδαπών κατά υπηκοότητα και κύριο λόγο εγκατάστασης στην Ελλάδα παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 4 Η Eurostat συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία, όσον αφορά μια σειρά γεγονότων σχετικών με τη διεθνή μετανάστευση. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση από τις αντίστοιχες Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και από τα Υπουργεία δικαιοσύνης και εσωτερικού. Πολλές από αυτές τις στατιστικές συνιστούν τμήμα μιας κοινής βάσης δεδομένων που οργανώνεται από τη Eurostat σε συνεργασία με το στατιστικό τμήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την Οικονομική Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μετρηθεί ακριβώς το μέγεθος και η τάση της μετανάστευσης, καθώς οι χώρες διαφοροποιούνται με τον τρόπο που καταγράφουν τις στατιστικές μετανάστευσης αλλά και ποιον θεωρούν ως μετανάστη. Σε μερικές περιπτώσεις, τα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από διοικητικές υπηρεσίες, παραδείγματος χάριν, από τα συστήματα αιτήσεων άδειας διαμονής. Μερικές χώρες χρησιμοποιούν στοιχεία βασισμένα σε επιτόπια έρευνα. Αυτές οι παραλλαγές στις πηγές στοιχείων και τους ορισμούς οδηγούν σε προβλήματα σύγκρισης μεταξύ χωρών ή μεταξύ διαφορετικών πηγών (Europe in figures, Eurostat yearbook, 2005, σ. 73). Επίκαιρα Θέματα 1/

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Λόγοι εγκατάστασης Υπηκοότητα Σύνολο Εργασία Επαναπατρισμός Επανένωση Αναζήτηση Άλλος Σπουδές Πρόσφυγας Παλινόστηση οικογενείας ασύλου λόγος Απόλυτη κατανομή ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΟΛΩΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΡΜΕΝΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΙΝΔΙΑ ΙΡΑΚ ΦΙΛΙΠΙΝΝΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ Ποσοστιαία κατανομή ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 100% 54,2% 6,8% 13,1% 2,7% 1,3% 0,3% 21,5% ΑΛΒΑΝΙΑ 100% 54,9% 2,7% 16,0% 1,9% 0,2% 0,0% 24,3% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100% 78,4% 1,1% 7,5% 1,3% 0,5% 0,1% 11,2% ΓΕΩΡΓΙΑ 100% 48,4% 22,5% 11,6% 1,2% 0,0% 0,0% 16,2% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100% 78,8% 2,0% 6,5% 1,0% 6,1% 1,0% 4,5% ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 100% 20,6% 44,5% 12,9% 1,0% 0,0% 0,0% 20,9% ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 100% 44,5% 25,1% 11,9% 1,2% 0,5% 0,1% 16,8% ΚΥΠΡΟΣ 100% 28,5% 3,7% 6,0% 39,2% 0,0% 0,0% 22,5% ΟΥΚΡΑΝΙΑ 100% 74,3% 3,9% 8,4% 1,5% 0,0% 0,0% 11,9% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 100% 40,5% 7,1% 11,7% 1,2% 0,0% 0,0% 39,6% ΠΟΛΩΝΙΑ 100% 61,9% 2,0% 10,2% 1,0% 13,8% 1,0% 10,2% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 100% 32,6% 13,4% 13,7% 2,0% 0,1% 0,0% 38,2% ΠΑΚΙΣΤΑΝ 100% 92,7% 0,2% 1,9% 0,3% 3,5% 0,0% 1,4% ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 100% 13,8% 59,3% 9,7% 0,5% 0,0% 0,0% 16,8% ΤΟΥΡΚΙΑ 100% 19,3% 32,5% 9,7% 2,8% 19,3% 13,5% 3,0% ΑΡΜΕΝΙΑ 100% 45,9% 14,5% 15,2% 2,5% 0,0% 0,0% 21,8% ΑΙΓΥΠΤΟΣ 100% 66,6% 3,3% 8,1% 1,7% 0,2% 0,0% 20,2% ΙΝΔΙΑ 100% 91,7% 0,1% 2,1% 0,2% 2,1% 0,0% 3,6% ΙΡΑΚ 100% 48,7% 0,4% 7,3% 1,0% 28,5% 5,9% 8,2% ΦΙΛΙΠΙΝΝΕΣ 100% 81,4% 0,5% 3,5% 0,6% 0,1% 0,1% 13,8% ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 100% 47,4% 10,8% 10,2% 3,8% 2,1% 0,6% 25,1% Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Από τα στοιχεία του Πίνακα 11 φαίνεται ότι η καθαρή μετανάστευση 5 στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία ακολουθεί πτωτική τάση: από 9,1 εισερχόμενους μετανάστες ανά Δεδομένου ότι οι περισσότερες χώρες είτε δεν έχουν ακριβή στοιχεία για τη μετανάστευση είτε δεν διαθέτουν καθόλου στοιχεία, η καθαρή μετανάστευση στον Πίνακα 11, υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ της μεταβολής του συνολικού πληθυσμού και της φυσικής κίνησης. Οι στατιστικές όσον αφορά την καθαρή μετανάστευση επομένως επηρεάζονται από όλες τις στατιστικές ανακρίβειες στα δύο συστατικά αυτής της εξίσωσης, και κυρίως όσον αφορά τη μεταβολή στο συνολικό πληθυσμό (Europe in figures, Eurostat yearbook, 2005, σ. 74). Επίκαιρα Θέματα 1/

19 κατοίκους το 1992 μειώνεται σε 3,2 εισερχόμενους μετανάστες το Σημειώνεται ότι, το 2003 η μεγαλύτερη εισροή μεταναστών σημειώνεται στην Ισπανία (17,6 μετανάστες ανά 1000 κατοίκους) και στην Κύπρο (17,2 μετανάστες ανά 1000 κατοίκους). Σε άλλες χώρες, κυρίως στα νέα κράτη μέλη (Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία), το μεταναστευτικό ισοζύγιο καταγράφεται αρνητικό. ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ (ΑΝΑ 1000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ): ΕΛΛΑΔΑ,ΕΕ-15 & ΕΕ-25, ΧΩΡΑ ΕΕ-25 2,5 1,9 1,4 1,6 1,5 1,0 1,4 2,0 2,2 2,9 3,8 4,6 ΕΕ-15 3,3 2,4 1,8 2,1 1,8 1,3 1,8 2,4 2,8 3,5 4,5 5,4 ΒΕΛΓΙΟ 2,6 1,8 1,7 0,2 1,5 1,0 1,1 1,6 1,3 3,5 3,9 3,4 ΤΣΕΧΙΑ 1,1 0,5 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 0,9-2,7-0,8 1,2 2,5 ΔΑΝΙΑ 2,2-2,0 5,5 3,3 2,3 2,1 1,8 1,9 2,2 1,8 1,3 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 9,6 5,7 3,9 4,9 3,4 1,1 0,6 2,5 2,0 3,3 2,7 1,7 ΕΣΘΟΝΙΑ -27,1-18,9-14,3-10,9-9,5-4,9-4,8-0,8 0,1 0,1 0,1 0,0 ΕΛΛΑΔΑ 9,1 8,3 7,4 7,3 6,6 5,7 5,1 4,1 2,7 3,5 3,5 3,2 ΙΣΠΑΝΙΑ 1,4 1,5 1,4 1,5 1,9 2,1 3,8 5,7 9,4 10,5 15,8 17,6 ΓΑΛΛΙΑ 0,6 0,3-0,1-0,3-0,3-0,2-0,1 0,8 0,9 1,0 1,1 0,9 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0,5-1,0-0,8 1,7 4,4 4,7 4,4 6,5 8,3 10,0 8,3 7,8 ΙΤΑΛΙΑ 0,5 0,4 0,5 0,6 1,0 1,0 1,1 0,8 1,0 0,8 6,1 10,4 ΚΥΠΡΟΣ 17,5 13,9 11,0 10,1 9,1 8,2 6,2 6,1 5,8 6,6 9,7 17,2 ΛΕΤΟΝΙΑ -20,5-12,6-9,0-5,6-4,1-3,9-2,4-1,7-2,3-2,2-0,8-0,4 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ -6,6-6,5-6,6-6,5-6,5-6,3-6,2-5,9-5,8-0,7-0,5-1,8 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 10,5 9,8 9,4 10,5 8,5 8,6 8,9 10,2 8,0 7,5 5,8 4,7 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,0 0,3 1,5 ΜΑΛΤΑ 2,5 2,7 2,7-0,5 1,9 1,6 1,1 1,3 25,7 5,6 5,1 4,5 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2,8 2,9 1,3 1,0 1,4 2,0 2,8 2,8 3,6 3,5 1,7 0,4 ΑΥΣΤΡΙΑ 9,1 4,2 0,4 0,3 0,5 0,2 1,1 2,5 2,1 5,4 4,3 4,7 ΠΟΛΩΝΙΑ -0,3-0,4-0,5-0,5-0,3-0,3-0,3-0,4-0,5-0,4-0,5-0,4 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -0,5 0,8 1,7 2,2 2,6 2,9 3,2 3,7 4,6 6,3 6,8 6,1 ΣΛΟΒΕΝΙΑ -2,8-2,3 0,0 0,4-1,8-0,7-2,8 5,5 1,4 2,5 1,1 1,8 ΣΛΟΒΑΚΙΑ -0,5 0,3 0,9 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3-4,2 0,2 0,2 0,3 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1,8 1,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7 0,5 1,2 1,0 1,1 ΣΟΥΗΔΙΑ 2,3 3,7 5,8 1,3 0,7 0,7 1,2 1,5 2,8 3,2 3,5 3,2 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 0,8 1,5 1,4 2,0 1,8 1,5 3,6 2,8 2,8 3,1 2,1 4,4 Πηγή: Eurostat, Europe in figures, Eurostat yearbook Τα θέματα παραμονής και εργασίας των μεταναστών στην Ελλάδα ρυθμίζει ο νόμος 2910, του Πρόκειται για έναν νόμο με βάση τον οποίο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις νομιμοποίησης για τους ανεπίσημους μετανάστες που βρίσκονταν ήδη στην Ελλάδα πριν τον Ιούνη του Είχε προηγηθεί το ρυθμιστικό πρόγραμμα του 1998 ( που κατέληξε στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 358), με βάση το οποίο αρχικά όλοι οι ανεπίσημοι μετανάστες υπέβαλαν αίτηση για διαμονή σύντομης διάρκειας «λευκή κάρτα» μέχρι να προσκομίσουν στοιχεία (ότι είχαν εργαστεί για κάποιο χρονικό διάστημα τη περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 1998) για την χορήγηση πράσινης κάρτας. Οι κανονισμοί και οι παρεμβάσεις αυτές μεταξύ άλλων αποτυπώνουν και τις διακυμάνσεις του δείκτη που σημειώνονται στο διάστημα (Πίνακας 11). Επίκαιρα Θέματα 1/

20 Όπως θα δούμε παρακάτω, στην Ελλάδα, καθώς η φυσική κίνηση πληθυσμού διαγράφεται αρνητική ή μηδενική και η καθαρή μετανάστευση θετική, ο πληθυσμός εξελίσσεται αυξητικά. Η τάση αυτή προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί για πολλά έτη, μέχρι και το 2050 οπότε και θα σημειωθεί μείωση του πληθυσμού (Βλέπε Πίνακα 19). 6. Κατανομή πληθυσμού κατά αστικότητα, φύλο και ηλικία Από τα μέσα της δεκαετίας του 40 σημειώνεται σημαντικό ρεύμα εσωτερικής μετανάστευσης των κατοίκων των αγροτικών και ημιαστικών περιοχών προς τα μεγάλα αστικά συγκροτήματα της Πρωτεύουσας και της Θεσσαλονίκης. Τα συνακόλουθα ισχυρά μεταναστευτικά ρεύματα της μεταπολεμικής περιόδου ενισχύουν περαιτέρω την συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού. Την περίοδο , το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζει στις μεγάλες πόλεις σε ολοένα αυξανόμενες αναλογίες. Συγκεκριμένα, στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας το 1951 ζούσε περίπου το 18,1% του πληθυσμού, ενώ το 2001 η αναλογία αυξάνεται σε 29,1%. Αντίστοιχα, στο Π.Σ. Θεσσαλονίκης αντιστοιχούσε το 4% του συνολικού πληθυσμού της χώρας το 1951, ενώ το 2001 η αναλογία ανέρχεται σε 7,2%. Στις αγροτικές περιοχές η αναλογία πληθυσμού σταδιακά συρρικνώνεται: από 47,5% το 1951 μειώνεται σε 27,2% το ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΑΣΤΙΚΕΣ, ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, (Σε χιλιάδες) (*) Απόλυτοι αριθμοί Σύνολο Ελλάδας Αστικές - (συμπεριλαμβανομένων και των ημι-αστικών περιοχών) Π.Σ. Αθηνών Π.Σ. Θεσσαλονίκης Λοιπές Αστικές-ημιαστικές Αγροτικές περιοχές Ποσοστιαία κατανομή (%) Σύνολο Ελλάδας Αστικές - (συμπεριλαμβανομένων και των 52,5 56,2 64,9 69,7 71,6 72,8 ημι-αστικών περιοχών) Π.Σ. Αθηνών 18,1 22,1 29,1 31,2 30,0 29,1 Π.Σ. Θεσσαλονίκης 4,0 4,5 6,4 7,2 7,3 7,2 Λοιπές Αστικές-ημιαστικές 30,5 29,6 29,4 31,2 34,4 36,5 Αγροτικές περιοχές 47,5 43,8 35,1 30,3 28,4 27,2 *Προσωρινά στοιχεία Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστικές Επετηρίδες της Ελλάδας 1973, 1987, 2000, 2001 Επίκαιρα Θέματα 1/

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ Μιχάλης Παπαδάκης Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Μανόλης Κογεβίνας Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Δημήτριος Τριχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κογκίδου. (2004). ηµογραφικές Εξελίξεις και Μεταβολές της Οικογενειακής Οργάνωσης στην Ελλάδα. Στο Θ. Καράβατος (Επιµ). Εντός και Εκτός και επί της Ψυχιατρικής, σσ 47-77. Θεσσαλονίκη: University Studio

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μια προσέγγιση από την πλευρά του φύλου

ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μια προσέγγιση από την πλευρά του φύλου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Eρευνών ΑΘΗΝΑ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Οικονομικό Περιβάλλον

Το Οικονομικό Περιβάλλον Μέρος Ι 1 Το Οικονομικό Περιβάλλον Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκόσμια οικονομία διέρχεται τον πέμπτο χρόνο μετά το ξέσπασμα της κρίσης των στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 104, Μάρτιος 2004 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πολιτικές μετανάσ τευσ ης σ τ ην Ε λ λάδα και τ ην Ευρωπαϊκ ή Ένωσ η Το νομικό καθεσ τώς παραμον ής και εργασίας των μετανασ

Διαβάστε περισσότερα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα Ηλ. σελιδοποίηση - Παραγωγή: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑDV. Aντιγόνης 60, Αθήνα Τηλ.: 210-51.56.820, Fax: 210-51.56.811 Copyright: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-31-9

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τεύχος 8: είκτες Κοινωνικού Αποκλεισµού Ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού και µεθόδων µέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά Πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος) M;era ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11/ 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Κίνδυνος φτώχειας Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα «Παρακολούθηση της κοινής γνώμης» Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 2001 2010

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 2001 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 21 21 κείμενο επιμέλεια: Αλέξης Χατζηδάκης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ 211 ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Β έκδοση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ «ΦΤΩΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract

Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract Περίληψη Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι μια πρώτη προσέγγιση της κοινωνικής προστασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς αυτή εξελίσσεται κάτω από την επίδραση των πρόσφατων δημογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 0 1 4-2 0 1 9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το στρατηγικό σχέδιο του δήμου Παύλου Μελά υπηρετεί την ανάγκη καθοδήγησης των ενεργειών του δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα 2 3 Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Η μελέτη με αντικείμενο την «Κοινωνικο-οικονομική Αποτίμηση του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα» εκπονήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192. Διονύσης Μπαλούρδος

Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192. Διονύσης Μπαλούρδος Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 165-192 Διονύσης Μπαλούρδος Επιπτώσεις της κρίσης στη φτώχεια και στον οικονομικό αποκλεισμό: αρχικές μετρήσεις και προσαρμοστικές πολιτικές Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑ Α Βύρων Κοτζαµάνης Η δηµογραφική γήρανση προβληµατίζει έντονα τις σύγχρονες ανεπτυγµένες βιοµηχανικές κοινωνίες µας. Στη χώρα µας η γήρανση και οι επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ Ερευνητής ΕΚΚΕ Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATONAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1449128-05/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα