Θέμα: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων"

Transcript

1 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) FAX: (210) Αριθμ. πρωτ: 221/749 Αθήνα, 18 Αυγούστου 2009 Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 46 Θέμα: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Κύριε Διευθυντά, Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το ΦΕΚ, την πρόσκληση ενδιαφέροντος και τα υποδείγματα αιτήσεων που αφορούν το μέτρο 123Α «Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων», στο οποίο εντάσσονται και επενδύσεις εκσυγχρονισμού, συγχωνεύσεων και ιδρύσεων για ορισμένες περιπτώσεις, οινοποιείων. Με εκτίμηση Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΜΕΤΡΟ 123Α : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ» «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ. 1698/2005)

3 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 1

4 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2

5 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΑΙΤΗΣΗ προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παρακαλούμε να ενεργήσετε για την υπαγωγή της αίτησης ενίσχυσής μας με τίτλο : ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ FAX : ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : ΑΡΙΘΜΟΣ FAX : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : Υπογραφή νομίμου εκπροσώπου Σφραγίδα εταιρείας Συνημμένα υποβάλλουμε όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προσαρμοσμένα στην περίπτωση της πρότασής μας. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 3

6 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 4

7 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Υπαγωγή αιτήσεων ενίσχυσης Καν 1698/2005 Μέτρο 123 Α Αναγκαία δικαιολογητικά και στοιχεία. 1. Καταστατικό ή εταιρικό κατά περίπτωση του δικαιούχου, εκτός και εάν η επιχείρηση είναι ατομική. Αιτήσεις εταιριών υπό ίδρυση δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου και πιστοποιητικό μεταγραφής και βαρών αυτού, στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση εφόσον πρόκειται για νέα μονάδα ή για μετεγκατάσταση ή επέκταση ήδη υπάρχουσας μονάδας. Γίνονται αποδεκτές και οι περιπτώσεις μίσθωσης οικοπέδων με συμβολαιογραφικό έγγραφο και πιστοποιητικό μεταγραφής, από το οποίο προκύπτει η μίσθωση του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι ετών από την υποβολή της αίτησης. 3. Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης, καθώς επίσης και η υποβολή των αντιστοίχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Δ.Ο.Υ. ενός εκάστου των εταίρων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%. Εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία υποβάλλονται μόνο τα εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, ενός εκάστου των παραπάνω μετόχων. Στην περίπτωση που αιτήσεις ενίσχυσης αναφέρονται σε μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό, θα πρέπει δια των ισολογισμών ή των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5 να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της μονάδας δεν είχε διακοπεί τα τρία (3) τουλάχιστον τελευταία έτη, με εξαίρεση εκείνες που αφορούν πράξεις οι οποίες υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της 3 ης Προκήρυξης του Γ Κ.Π.Σ. 4. Πρόσφατη Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (γίνεται και αυτεπάγγελτη αναζήτηση κατόπιν δήλωσης του δικαιούχου). 5. Αναφορά της υφιστάμενης υποδομής, στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης ή εκσυγχρονισμού ή βελτίωσης ή επέκτασης για υφιστάμενες μονάδες. Ιδιαίτερα για τον μηχανολογικό εξοπλισμό, θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του κατασκευαστή, ο αριθμός του μηχανήματος, το έτος κατασκευής και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά (Ιπποδύναμη - δυναμικότητα κλπ). 6. Τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις, τομές) σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού και λεπτομερής τεχνική και λειτουργική περιγραφή της προτεινόμενης αίτησης ενίσχυσης. 7. Αναλυτικός προϋπολογισμός κόστους κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (προμέτρηση, ανάλυση κατά μηχάνημα, κλπ) σε ΕΥΡΩ, με διαχωρισμό του καθαρού ποσού και του ΦΠΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 5

8 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 8. Προσφορές που συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή (προσπέκτους) για την προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα αποτελούν την βάση κατάρτισης του προϋπολογισμού στο μέρος που αφορά τον εξοπλισμό. 9. Χάρτης περιοχής πραγματοποίησης της επένδυσης (κλίμακα 1: ) όπου θα σημειώνεται η θέση της μονάδας και με κύκλο θα εμφανίζεται η ακτίνα δράσης της όπου αυτό είναι δυνατόν. 10. Επαρκής αιτιολόγηση των ευνοϊκών επιπτώσεων αίτησης ενίσχυσης στους παραγωγούς των πρωτογενών προϊόντων και προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων όπου αυτό είναι πρόσφορο. 11. Επαρκή στοιχεία, από τα οποία να είναι δυνατή η εκτίμηση της εν γένει επιχειρηματικής δράσης του δικαιούχου και της ικανότητάς του για την διάθεση των τελικών προϊόντων (π.χ. συμβάσεις πώλησης προϊόντων κλπ). 12. Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν την δυνατότητα του δικαιούχου να καταβάλλει την υποχρεωτική συμμετοχή του με ίδια κεφάλαια (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κλπ). 13. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο φορέας πρέπει να τηρεί την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία (οδηγία 85/337/ΕΟΚ της 27 ης Ιουνίου 1985) που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και να προσκομίσει τα πιο κάτω απαραίτητα δικαιολογητικά: Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Π.Π.Ε.) ή απαλλακτικό έγγραφο των αρμοδίων υπηρεσιών. Έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, και Προέγκριση ή έγκριση της άδειας διάθεσης αποβλήτων ή απαλλακτικό έγγραφο των αρμόδιων υπηρεσιών. 14. Άδεια λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και στις περιπτώσεις Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων, άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης (Ν.111/75 «Περί ιδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων» και Π.Δ. 490/76 «Περί όρων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητας ιδρύσεως και λειτουργία Πτηνοσφαγείου»). Γίνονται δεκτές αιτήσεις ενίσχυσης υφισταμένων μονάδων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον με την προτεινόμενη αίτηση ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης. 15. Η οικονομοτεχνική μελέτη, θα πρέπει να υπογράφεται από Γεωτεχνικό, μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και στις περιπτώσεις που το κόστος υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ και από Οικονομολόγο, μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 16. Έγγραφο πρόθεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για σύναψη δανείου στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και οι όροι χορήγησης αυτού (ύψος διάρκεια επιτόκιο εξασφαλίσεις), όταν στη προτεινόμενη αίτηση ενίσχυσης προβλέπεται η χρησιμοποίηση δανειακών κεφαλαίων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 6

9 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 17. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ίδιο αντικείμενο επένδυσης ή η ίδια παραγωγική μονάδα δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση επιχορήγηση σε άλλο Πρόγραμμα. 18. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό της επιχείρησης για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης της πράξης και τον αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής, τροποποιήσεων, παρατάσεων της πράξης. 19. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρίας. 20. Υπεύθυνη δήλωση τήρησης του άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί «ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και έλλειψη διακρίσεων». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 7

10 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 3. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 8

11 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Συμπληρώνεται από την επιχείρηση ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (Καποδιστριακός Δήμος) Συμπληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία παραλαβής της αίτησης ενίσχυσης Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ* *Υποβάλλεται από τον εν δυνάμει δικαιούχο της αίτησης ενίσχυσης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 9

12 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ * Στο πεδίο Αριθμός Απασχολούμενων σημειώνεται ο αριθμός απασχολούμενων της επιχείρησης για την τελευταία προ της υποβολής περίοδο λειτουργίας της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 10

13 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 1.2 Ιστορικό της Επιχείρησης Η ανάπτυξη του παρόντος κεφαλαίου να περιοριστεί κατά το δυνατόν σε 1-3 σελ. Α Ταυτότητα και σύντομο ιστορικό της επιχείρησης Βασικοί μέτοχοι και ποσοστό συμμετοχής τους Οι δραστηριότητες της επιχείρησης από την ίδρυση της μέχρι σήμερα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 11

14 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 1.3 Τεχνικά Στοιχεία Της Επιχείρησης Η ανάπτυξη του παρόντος κεφαλαίου να περιοριστεί κατά το δυνατόν σε 2-3 σελ. Α Υφιστάμενες εγκαταστάσεις (θέση, περιγραφή κλπ) Χρησιμοποιούμενος παραγωγικός εξοπλισμός Δυναμικότητα παραγωγικού εξοπλισμού και βαθμός απασχόλησής του 1.4 Οργάνωση & Διοίκηση Της Επιχείρησης Η ανάπτυξη του παρόντος κεφαλαίου να περιοριστεί κατά το δυνατόν σε 1-2 σελ. Α Οργανωτική δομή της επιχείρησης Διοίκηση της επιχείρησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 12

15 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 1.5 Απασχόληση Η ανάπτυξη του παρόντος κεφαλαίου να περιοριστεί κατά το δυνατόν σε 1 σελ. Α4 1.6 Επενδύσεις Της Επιχείρησης που Έτυχαν Κρατικής Συγχρηματοδότησης Επενδύσεις της επιχείρησης που έτυχαν κρατικής συγχρηματοδότησης Επενδύσεις της επιχείρησης (εκτός κρατικής συγχρηματοδότησης) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 13

16 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 1.7 Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχείρησης Να σχολιαστεί συνοπτικά η εικόνα της επιχείρησης όπως προκύπτει από την ανάλυση των πινάκων (Η ανάπτυξη του παρόντος κεφαλαίου να μην υπερβαίνει τις 5 σελ. Α4) Στοιχεία αγορών πρώτων γεωργικών υλών Στοιχεία πωλήσεων προϊόντων της επιχείρησης Ανάλυση κύκλου εργασιών της επιχείρησης Ανάλυση στοιχείων κόστους πωληθέντων Ανάλυση στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης καθαρών κερδών Ανάλυση των στοιχείων του Ισολογισμού Αριθμοδείκτες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 14

17 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 2. Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ) 2.1. Σκοπιμότητα επένδυσης 2.2. Περιγραφή προτεινόμενης Πράξης 2.3. Οι αναμενόμενες επιπτώσεις της Πράξης για τους παραγωγούς του πρωτογενούς προϊόντος 2.4. Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν 2.5. Δυναμικότητα μονάδας μετά την επένδυση εκτιμώμενη κλιμάκωση παραγωγής κατά προϊόν κατά τα πέντε πρώτα χρόνια μετά την υλοποίηση της επένδυσης 2.6. Τόπος εγκατάστασης μονάδας αιτιολόγηση επιλογής τόπου εγκατάστασης 2.7. Ανάλυση Συνολικού Κόστους Επένδυσης - Προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης 2.8. Προβλεπόμενες νέες θέσεις απασχόλησης στη μονάδα, συνολικά και κατά βάρδια 2.9. Χρηματοδότηση Κόστους της Επένδυσης Τρόπος Kάλυψης Ίδιας Συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 15

18 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ - ΑΓΟΡΑΣ 3.1. Στοιχεία παραγωγής πρώτων γεωργικών υλών (υφιστάμενη κατάσταση τάσεις) στο Νομό, στην Περιφέρεια, στη Χώρα Υφιστάμενες μονάδες - Παραγωγική δυναμικότητα υφισταμένων μεταποιητικών μονάδων του κλάδου στο Νομό, στην Περιφέρεια, στη Χώρα Εγχώρια παραγωγή, Εισαγωγές εξαγωγές προϊόντων 3.4. Προβλήματα προοπτικές κλάδου τόσο στο πρωτογενές όσο και στο μεταποιημένο προϊόν 3.5. Ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης 3.6. Στρατηγική της επιχείρησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 16

19 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 4. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4.1 Ανάλυση Βασικών προβλέψεων - παραδοχών Προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία αγορών Προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία πωλήσεων Εκτίμηση κύκλου εργασιών Προβλεπόμενο κόστος πωληθέντων Προβλεπόμενοι Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Χρήσης και Διάθεσης Κερδών Προβλεπόμενοι Ισολογισμοί (δεν συμπληρώνεται για επενδύσεις Συνολικού Κόστους μικρότερου των Ευρώ) 4.2 Συμπεράσματα για τις προοπτικές βιωσιμότητας της μονάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 17

20 Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ A1-10 & B1-11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 18

21 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ Να συμπληρωθούν οι Πίνακες Α1-10 και Β1-11 Εκτύπωση των πινάκων να συμπεριληφθεί στο Παράρτημα του Εντύπου Υποβολης Πρότασης και να υποβληθεί το αρχείο αυτό σε ηλεκτρονική μορφή

22 ΠΙΝΑΚΑΣ A1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΡ. α/α ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΧΥΣ σε ΩΡΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ KW ΟΝΟΜ/ΚΗ ΠΡΑΓ/ΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΟΣ- ΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

23 ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Άρρενες Θήλεις ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ* Συνολικές Μον. Θέσεις Άρρενες Θήλεις Συνολικές Εποχ. Θέσεις Συνολικές θέσεις κατά κατηγορία 1. Διοικητικό Προσωπικό 1.1 Ηλικίας <30 ετών 1.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών 1.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών 2. Τεχνικό προσωπικό 2.1 Ηλικίας <30 ετών 2.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών 2.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών 3 Βοηθητικό προσωπικό 3.1 Ηλικίας <30 ετών 3.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών 3.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών ΣΥΝΟΛΟ * Ισοδύναμα ανθρωποέτη δωδεκάμηνης διάρκειας

24 ΠΙΝΑΚΑΣ Α3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΥ ΕΤΥΧΑΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5ΕΤΙΑ α/α ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚ/ΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ίδια Συμμετοχή ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Τραπεζικός Δανεισμός Επιχορήγηση (σε ΕΥΡΩ) ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

25 ΠΙΝΑΚΑΣ Α4 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) α/α ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μονάδα μέτρησης ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ σε ΕΥΡΩ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ / ΜΟΝΑΔΑ -3o έτος -2o έτος -1o έτος -3o έτος -2o έτος -1o έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Από το Νομό εγκατάστασης ή από αποστάσεις μικρότερες των 50 χιλ. Από άλλες περιοχές της χώρας Από την Διεθνή Αγορά (από Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες)

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) α/α Εσωτερική Αγορά ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μονάδα ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ μέτρησης -3o έτος -2o έτος -1o έτος Έτος Έτος Έτος Εξαγωγές (από Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες)

27 ΠΙΝΑΚΑΣ Α6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Υφιστάμενης Μονάδας) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Τιμή Πωλήσεως/Μονάδα (σε ΕΥΡΩ) Αξία Πωλήσεων -3ο έτος -2ο έτος -1ο έτος -3ο έτος -2ο έτος -1ο έτος Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

28 ΠΙΝΑΚΑΣ Α7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ (Ποσά σε ευρώ) ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗ -3ο -2ο -1ο Έτος... Έτος... Έτος... Πρώτες γεωργικές ύλες (Α) Λοιπές πρώτες ύλες Βοηθητικές ύλες Υλικά συσκευασίας Είδη συσκευασίας Αμοιβές προσωπικου παραγωγής με το σύνολο των επιβαρύνσεων τους Επεξεργασίες ΦΑΣΟΝ Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων παραγωγής Ηλεκτρική Ενέργεια παραγωγής Καύσιμα παραγωγής (Πετρέλαιο, Φωταέριο, Μαζούτ, κλπ) Λοιπές παροχές τρίτων παραγωγής Έξοδα συντήρησης και επισκευών παραγωγής Ανταλλακτικά παγίων παραγωγής Λοιπά αναλώσιμα παραγωγής Λοιπές δαπάνες παραγωγής Αποσβέσεις παγίων παραγωγής ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Β) Μεταβολές αποθεμάτων πλην εμπορευμάτων (+ ή -) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Γ) Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Α' ΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ (Α:Β) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

29 ΠΙΝΑΚΑΣ Α8 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Υφιστάμενης Μονάδας) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (πωλήσεις) Μείον : Κόστος πωληθέντων ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας - διαθέσεως Έξοδα ερευνών - ανάπτυξης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Πλέον : Έσοδα συμμετοχών Έσοδα χρεογράφων Πιστωτικοί Τόκοι Μείον : Λοιπές δαπάνες Πλέον : Έκτακτα & ανόργανα έσοδα και κέρδη Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα και ζημιές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ,ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Μείον : Χρεωστικοί τόκοι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Μείον: Αποσβέσεις (χωρίς τις ενσωματωμένες στο κόστος παραγωγής) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Πλέον/ Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων Μείον : χρήσεων Μείον: Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Τακτικό και λοιπά αποθεματικά Αμοιβές & ποσοστά μελών Δ.Σ Μερίσματα πληρωτέα Υπόλοιπο κερδών εις νέο ΣΥΝΟΛΟ Σε ευρώ ΕΤΗ -3ο -2ο -1ο Έτος... Έτος... Έτος...

30 ΠΙΝΑΚΑΣ Α9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (Υφιστάμενης Μονάδας) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έξοδα Εγκατάστασης Μείον : Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία εξόδων εγκατάστασης (1) 2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ α. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Γήπεδα Κτίρια-Τεχνικά έργα Μηχανήματα-Εγκαταστάσεις Επιπλα και σκεύη Μεταφορικά μέσα Προκαταβολές παγίων Λοιπά Σύνολο Ακινητοποιήσεων Μείον : Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία ενσώματων ακινητοποιήσεων (α) β. Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Συμμετοχές (σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις) Συμμετοχές σε κοινοπραξίες Απαιτήσεις από μετόχους Λοιπές απαιτήσεις Σύνολο συμμετοχών & μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (β) γ. Ασώματες Ακινητοποιήσεις Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, φήμη κ.λ.π Μείον : Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία ασώματων ακινητοποιήσεων (γ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (2=α+β+γ) 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ δ. Αποθέματα Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά Ημιέτοιμα προϊόντα Ετοιμα προϊόντα Εμπορεύματα Προκαταβολές για αγορά υλών & υλικών Λοιπά Σύνολο αποθεμάτων (δ) ε. Απαιτήσεις Πελάτες Πελάτες επισφαλείς Απαιτήσεις από συγγενείς εταιρείες Απαιτήσεις κατά κοινοπραξιών συμμετοχής Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Γραμμάτια προεξοφληθέντα Γραμμάτια σε Τράπεζες Γραμμάτια σε καθυστέρηση Γραμμάτια συγγενών εταιρειών Χρεωστικοί λογ/σμοί προμηθευτών Χρεωστικοί λογ/σμοί εταίρων ή μετόχων Χρεώγραφα σε ευρώ ΕΤΗ -3ο -2ο -1ο Έτος... Έτος... Έτος...

31 Λοιποί χρεωστικοί λογ/σμοί στ. Διαθέσιμα Ταμείο Τράπεζες (καταθέσεις όψεως) Σύνολο απαιτήσεων (ε) Σύνολο διαθεσίμων (στ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (3=δ+ε+στ) 4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (4) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ) 5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο καταβεβλημένο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Διαφορές αναπροσαρμογής Αποθεματικά Επιχορήγηση Δημοσίου Αποτελέσματα εις νέο ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (1) 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ α. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Τραπεζών Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων (α) β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τράπεζες Δόσεις μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Προμηθευτές Προκαταβολές έργων Γραμμάτια πληρωτέα : -Εσωτερικού Επιταγές πληρωτέες Οφειλές προς το Δημόσιο Οφειλές προς ασφαλιστικούς Οργανισμούς Μερίσματα πληρωτέα Πιστωτικοί λογ/σμοί μετόχων & εταίρων Λοιποί πιστωτικοί λογ/σμοί Υποχρεώσεις προς συγγενείς επιχειρήσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (β) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (2=α+β) 3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ (3) 4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (4) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( ) 5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

32 ΠΙΝΑΚΑΣ Α10 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (Υφιστάμενης Μονάδας) 1. Περιθώριο Μικτού Κέρδους Μικτά Κέρδη x100 Πωλήσεις -3ο έτος -2ο έτος -1ο έτος Μ.Ο. Έτος... Έτος... Έτος Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 3. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 4. Κυκλοφοριακή Ρευστότητα Καθαρά Κέρδη x100 Πωλήσεις Καθαρά Κέρδη x100 Ιδια Κεφάλαια Κυκλοφορούν ενεργητικό Βραχ/μες Υποχρεώσεις 5. Ανάπτυξη Εργασιών (Κ.Ε t /K.E. t-1)-1x100

33 ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΡ. α/α ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΣΧΥΣ σε KW ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΩΡΙΑΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜ/ΚΗ ΠΡΑΓ/ΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ χωρίς ΦΠΑ

34 ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ευρώ) Στοιχείο κόστους σε σημερινές τιμές ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Ευρώ Ευρώ Ευρώ 1ο 2ο 3ο 4ο % στο ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ % στο ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ % στο ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (συνολικό κόστος δαπανών) ΕΤΟΣ... ΕΤΟΣ... ΕΤΟΣ... ΕΤΟΣ... Α1. Αγορά Οικοπέδου Α2. Διαφόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Α3. Κτιριακές Εγκαταστάσεις Α3.1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις Παραγωγικής Διαδικασίας Α3.2. Αποθήκευσης Α3.3 Φύλαξης Α4. Εγκαταστάσεις & Μηχανολογικός Εξοπλισμός Α4.1. Μεταποίησης & Συσκευασίας Α4.2. Κατάψυξης - ψύξης Α4.3. Λοιπές Εγκαταστάσεις Α5. Κόστος Μεταφοράς & Μετεγκατάστασης Εξοπλισμού ή Εγκαταστάσεων Α6. Μεταφορικά Μέσα

35 ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ευρώ) Στοιχείο κόστους σε σημερινές τιμές ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (συνολικό κόστος δαπανών) Ευρώ Ευρώ Ευρώ 1ο 2ο 3ο 4ο % στο ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ % στο ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ % στο ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ... ΕΤΟΣ... ΕΤΟΣ... ΕΤΟΣ... Α6.1. Εσωτερικής Μεταφοράς Α6.2. Εξωτερικής Μεταφοράς Α7. Εξοπλισμός Γραφείων ή Χώρων Προσωπικού Α8. Εξοπλισμός Υπηρεσιών Α9. Εξοπλισμός Συγκομιδής Α10. Λοιπός Εξοπλισμός Α11. Ειδικές Εγκαταστάσεις Σύνολο κόστους επένδυσης (Α) Επενδυτική δαπάνη που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος (ακολουθεί ανάλυση)* (Β) Β1. Οικοδομικές Εργασίες Β2. Μηχανολογικές Εργασίες Β3. Λοιπές Εργασίες

36 ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ευρώ) Στοιχείο κόστους σε σημερινές τιμές ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (συνολικό κόστος δαπανών) Ευρώ Ευρώ Ευρώ 1ο 2ο 3ο 4ο % στο ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ % στο ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ % στο ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΣ... ΕΤΟΣ... ΕΤΟΣ... ΕΤΟΣ... Επενδυτική δαπάνη που συμβάλλει στη βελτίωση και παρακολούθηση υγειονομικών συνθηκών (ακολουθεί ανάλυση)* (Γ) Γενικά Έξοδα (Αμοιβές συμβούλων μελέτης-υλοποίησης σχεδίου, μηχανικών,αγορά Τεχνολογίας, κλπ) (Δ) Απρόβλεπτα (μέχρι 10% της επιλέξιμης δαπάνης) (Ε) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) * εκτός αυτών που αναφέρονται στις άλλες κατηγορίες

37 ΠΙΝΑΚΑΣ Β3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1ο έτος 2ο έτος α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ* ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ* Α Θ Σύνολο Α Θ Σύνολο Α Θ Σύνολο Α Θ Σύνολο 1. Διοικητικό Προσωπικό 1.1 Ηλικίας <30 ετών 1.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών 1.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών 2. Τεχνικό προσωπικό 2.1 Ηλικίας <30 ετών 2.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών 2.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών 3 Βοηθητικό προσωπικό 3.1 Ηλικίας <30 ετών 3.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών 3.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών ΣΥΝΟΛΟ * Ισοδύναμα ανθρωποέτη δωδεκάμηνης διάρκειας

38 ΠΙΝΑΚΑΣ Β3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3ο έτος 4ο έτος α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ* ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ* Α Θ Σύνολο Α Θ Σύνολο Α Θ Σύνολο Α Θ Σύνολο 1. Διοικητικό Προσωπικό 1.1 Ηλικίας <30 ετών 1.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών 1.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών 2. Τεχνικό προσωπικό 2.1 Ηλικίας <30 ετών 2.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών 2.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών 3 Βοηθητικό προσωπικό 3.1 Ηλικίας <30 ετών 3.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών 3.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών ΣΥΝΟΛΟ * Ισοδύναμα ανθρωποέτη δωδεκάμηνης δ

39 ΠΙΝΑΚΑΣ Β3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5ο έτος α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ* Α Θ Σύνολο Α Θ Σύνολο Συνολικές θέσεις κατά κατηγορία 1. Διοικητικό Προσωπικό 1.1 Ηλικίας <30 ετών 1.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών 1.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών 2. Τεχνικό προσωπικό 2.1 Ηλικίας <30 ετών 2.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών 2.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών 3 Βοηθητικό προσωπικό 3.1 Ηλικίας <30 ετών 3.2 Ηλικίας >30 & <40 ετών 3.3 Ηλικίας άνω των 40 ετών ΣΥΝΟΛΟ * Ισοδύναμα ανθρωποέτη δωδεκάμηνης δ

40 ΠΙΝΑΚΑΣ Β4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ευρώ) Ευρώ Ποσοστό α. Ιδια συμμετοχή β. Ξένα Κεφάλαια (Δανεισμός) γ. Επιχορήγηση ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

41 ΠΙΝΑΚΑΣ Β5 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μονάδα ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (Πρώτες Υλες) μέτρησης 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Από το Νομό εγκατάστασης ή από αποστάσεις μικρότερες των 50 χιλ. Από άλλες Περιοχές της Χώρας Από τη Διεθνή Αγορά (από Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες)

42 ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ / ΜΟΝΑΔΑ 9ο έτος 10ο έτος Έτος... Έτος... 1ο έτος

43 ΠΙΝΑΚΑΣ Β6 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Εσωτερική Αγορά ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μονάδα ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ μέτρησης 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος 10ο έτος Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Εξαγωγές (από Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες)

44 ΠΙΝΑΚΑΣ Β7 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ/ ΜΟΝΑΔΑ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος (σε Ευρώ) 6ο έτος 7ο έτος 8ο έτος 9ο έτος Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

45 10ο έτος Έτος...

46 ΠΙΝΑΚΑΣ Β8 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πρώτες γεωργικές ύλες (Α) Λοιπές πρώτες ύλες Βοηθητικές ύλες Υλικά συσκευασίας Είδη συσκευασίας Αμοιβές προσωπικου παραγωγής με το σύνολο των επιβαρύνσεων τους Επεξεργασίες ΦΑΣΟΝ Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων παραγωγής Ηλεκτρική Ενέργεια παραγωγής Καύσιμα παραγωγής (Πετρέλαιο, Φωταέριο, Μαζούτ, κλπ) Λοιπές παροχές τρίτων παραγωγής Έξοδα συντήρησης και επισκευών παραγωγής Ανταλλακτικά παγίων παραγωγής Λοιπά αναλώσιμα παραγωγής Λοιπές δαπάνες παραγωγής Αποσβέσεις παγίων παραγωγής ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Β) Μεταβολές αποθεμάτων πλην εμπορευμάτων (+ ή -) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Γ) Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΗ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... ΠΟΣΟΣΤΟ Α' ΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ (Α:Β)

47 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

48 (Ποσά σε ευρώ) 9ο 10ο Έτος... Έτος...

49 ΠΙΝΑΚΑΣ Β9 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (πωλήσεις) Μείον : Κόστος πωληθέντων ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΗΣ Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας - διαθέσεως Έξοδα ερευνών - ανάπτυξης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Πλέον : Έσοδα συμμετοχών Έσοδα χρεογράφων Πιστωτικοί Τόκοι Μείον : Λοιπές δαπάνες Πλέον : Έκτακτα & ανόργανα έσοδα και κέρδη Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα και ζημιές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ,ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Μείον : Χρεωστικοί τόκοι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Μείον: Αποσβέσεις (χωρίς τις ενσωματωμένες στο κόστος παραγωγής) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων Πλέον/ Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων Μείον : χρήσεων Μείον: Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Τακτικό και λοιπά αποθεματικά Αμοιβές & ποσοστά μελών Δ.Σ Μερίσματα πληρωτέα Υπόλοιπο κερδών εις νέο ΣΥΝΟΛΟ Σε ευρώ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος...

50 ΠΙΝΑΚΑΣ Β10 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έξοδα Εγκατάστασης Μείον : Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία εξόδων εγκατάστασης (1) 2. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ α. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Γήπεδα Κτίρια-Τεχνικά έργα Μηχανήματα-Εγκαταστάσεις Επιπλα και σκεύη Μεταφορικά μέσα Προκαταβολές παγίων Λοιπά Σύνολο Ακινητοποιήσεων Μείον : Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία ενσώματων ακινητοποιήσεων (α) β. Συμμετοχές & Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις (β) γ. Ασώματες Ακινητοποιήσεις Μείον : Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία ασώματων ακινητοποιήσεων (γ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (2=α+β+γ) 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ δ. Αποθέματα (δ) ε. Απαιτήσεις (ε) στ. Διαθέσιμα (στ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (3=δ+ε+στ) 4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (4) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ) 1ο 2ο 3ο Έτος... Έτος... Έτος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο καταβεβλημένο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Διαφορές αναπροσαρμογής Αποθεματικά Επιχορήγηση Δημοσίου Αποτελέσματα εις νέο ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (1) 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ α. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Τραπεζών Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων (α) β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

51 Τράπεζες Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώεις Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (β) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (2=α+β) 3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ (3) 4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (4) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( ) 5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

52 σε ευρώ ΕΤΗ 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος... Έτος...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1391 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 292313/2622 Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυ σης Μεταποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1793 28 Αυγούστου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102952/1985 Καθορισμός διαδικασίας ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 123 Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ)ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ε) ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1 Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Μέτρο 123 Α - «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 30/12/2013 & μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 384 19 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 396/06.03.2015 3η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επεν δυτικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών - Περιβαλλοντικών Έργων χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. - ύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης από 20% έως 65% στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα