Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003"

Transcript

1 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

2 OLYMPIC CATERING AE Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σηµειώσεις της Εταιρείας στις οικονοµικές καταστάσεις Παρατηρήσεις του Τακτικού Ελεγκτή στις οικονοµικές καταστάσεις ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 5/204/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ OLYMPIC CATERING AE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αεροτροφοδοσία (In Flight Catering) Επίγεια Εξυπηρέτηση (Handling) Χώροι Εστίασης Βιοµηχανικό Catering εξιώσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συµβάσεις µε ΑΙΑ Συµβάσεις µε ΥΠΑ Άλλες συµβάσεις ΕΝΟΙΚΙΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕ Α ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ικαιώµατα Μετόχων ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Συµµετοχές των Μελών του.σ. της Εταιρείας και των Κύριων Μετόχων σε άλλες εταιρίες ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

3 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΑΕΡΟΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 OLYMPIC CATERING AE 1. Επιστολή του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου Αγαπητοί Μέτοχοι, Η χρήση του 2003 αποτέλεσε για την εταιρεία µας, έτος σηµαντικών διαρθρωτικών αλλαγών οι οποίες σηµατοδότησαν την ουσιαστική πλέον ιδιωτικοποίηση της, αλλά και την επιστροφή της στη κερδοφορία. Επίσης, υπήρξε µια χρονιά εντατικής και δηµιουργικής εργασίας, προκειµένου να µπορέσει η εταιρεία σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να προσαρµοστεί στην νέα της δοµή και να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους που θέσαµε στο επιχειρηµατικό σχέδιο. Επιπρόσθετα έπρεπε να αντιµετωπίσουµε και το κάναµε µε επιτυχία- στις αρχές της χρήσης, το εξαιρετικά δυσµενές περιβάλλον στο παγκόσµιο κλάδο των αεροµεταφορών, απόρροια του πολέµου στο ΙΡΑΚ αλλά και της εµφάνισης του υιού SARS. Συνοψίζοντας τις κυριότερες εξελίξεις στη χρήση που µας πέρασε, σηµειώνουµε τα εξής:! Προβήκαµε στη πλήρη ανακαίνιση των χώρων εστίασης στα περιφερειακά αεροδρόµια, καθώς και στην προϊόντική αναβάθµιση τους, προκειµένου να παρέχουµε προς τον καταναλωτή υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα εστίασης.! Αναδιαρθρώσαµε την παραγωγική διαδικασία µε στόχο τη διαµόρφωση κατάλληλων υποδοµών παραγωγής κατεψυγµένων γευµάτων, ενώ επενδύσαµε κεφάλαια και σηµαντικό αριθµό ανθρωποωρών στην έρευνα και ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων. Σήµερα η Olympic Catering διαθέτει πλήρη κωδικολόγιο κατεψυγµένων γευµάτων και αποτελεί ένα ισχυρό πόλο στο συγκεκριµένο κλάδο.! Αναβαθµίσαµε το τµήµα διαχείρισης πελατών στην Αεροτροφοδοσία, υιοθετώντας πλήρως την αρχή της συνεχούς και αµφίδροµης συνεργασίας µε τους πελάτες µας. Παράλληλα προβήκαµε στην ενεργοποίηση της µονάδας Αεροτροφοδοσίας στο αεροδρόµιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης το οποίο λειτουργεί και ως κόµβος για την εξυπηρέτηση και άλλων αεροδροµίων της Β. Ελλάδος.! ιακόψαµε πλήρως τη δραστηριοποίηση της εταιρείας στο νοσηλευτικό catering, και δεξιώσεις δεδοµένου ότι αποδείχθηκαν µη συµφέρουσες εκµεταλλεύσεις.! Ολοκληρώθηκε η λειτουργική αναδιάρθρωση της εταιρείας µε την εφαρµογή του νέου οργανογράµµατος και το διαχωρισµό της δραστηριότητας της εταιρείας σε επιµέρους επιχειρηµατικές µονάδες (Business Units) µε πλήρη διαχωρισµό των αντίστοιχων κέντρων εσόδων και εξόδων (cost & revenues centers).! Ολοκληρώθηκε η στρατηγικής σηµασίας εφαρµογή ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος ιοίκησης (MIS) το οποίο σε συνδυασµό µε το παραµετροποιηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο, επιτρέπει για πρώτη φορά στη διοίκηση της εταιρείας να διαθέτει άµεσα και αναλυτικά απολογιστικά στοιχεία αναφορικά µε την εξέλιξη της δραστηριότητας τόσο ανά business unit όσο και ανά κέντρο κόστους και εσόδου.! Προσαρµόσαµε τις διαδικασίες προµηθειών και logistics από το δυσκίνητο και µη αποτελεσµατικό καθεστώς επί ιδιοκτησίας ηµοσίου, σε ένα ευέλικτο µε βάση καθαρά ιδιωτιοικονοµικά κριτήρια σύστηµα. Επιπρόσθετα εκµεταλλευτήκαµε την σηµαντική αγοραστική µας δύναµη προκειµένου να επιτύχουµε σηµαντικές παροχές από προµηθευτές.! Προσελκύσαµε στην εταιρεία έµπειρα στελέχη και προωθήσαµε σε επιτελικές θέσεις υφιστάµενα, προκειµένου να καλύψουµε µε αποτελεσµατικό και αξιοκρατικό τρόπο ελλείψεις στη διοικητική στελέχωση, σύµφωνα πάντα µε το νέο οργανόγραµµα. 4

5 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003! Προβήκαµε στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισµού της εταιρείας, µέσω σύναψης 5ετούς κοινοπρακτικού δανείου µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηµατοδότησης, καθώς και ρυθµίσαµε πλήρως παρελθούσες οφειλές της εταιρείας προς την ΥΠΑ και ΑΙΑ.! Αναβαθµίσαµε το τµήµα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων προκειµένου να είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσµατικά την εποχιακή εργασία αλλά και να είναι σε θέση να προάγει job rotation αναλόγως των νέων αναγκών. Επιπρόσθετα υποστηρίξαµε πλήρως το πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία.! Τέλος, παρά το κακό α εξάµηνο της χρήσης, επιτύχαµε πλήρως το στόχο µας για την επάνοδο της εταιρείας στη κερδοφορία, εξέλιξη η οποία κρίνεται εντυπωσιακή δεδοµένων των υψηλών ζηµιών ύψους 12 εκατ. στη χρήση του Αγαπητοί Μέτοχοι, οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν για εµάς την αρχή της διαδικασίας µετεξέλιξης της Olympic Catering σε ισχυρή και ανταγωνιστική εταιρεία στον ευρύτερο κλάδο της εστίασης και τροφοδοσίας στην Ελλάδα. Στη χρήση του 2003 καταφέραµε και ενισχύσαµε τις υποδοµές της εταιρείας, επιτυγχάνοντας παράλληλα την οργανωτική και οικονοµική εξυγίανση της. Για τη τρέχουσα χρήση του 2004, πιστεύουµε βάσιµα ότι η Olympic Catering θα καταδείξει τη δυναµική της, µέσω της περαιτέρω βελτίωσης των οικονοµικών της µεγεθών αλλά και της ενίσχυσης της θέσης της στο κλάδο. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το προσωπικό, τα στελέχη και τους συνεργάτες της Olympic Catering των οποίων η συµµετοχή στη προσπάθεια µετεξέλιξης της εταιρείας ήταν καθοριστικής σηµασίας, καθώς και τους µετόχους µας για την εµπιστοσύνη που µας έχουν επιδείξει. Ευάγγελος Καλπίας ιευθύνων Σύµβουλος 5

6 OLYMPIC CATERING AE 2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας. 2.1 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου. Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρείας OLYMPIC CATERING A.E. ή «Εταιρεία», από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεων τους. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (Π 348/1985 και της απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθµ. 5/204/ ). Επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Κτίριο 14 Β, Τ.Κ , Σπάτα Αττικής τηλ : , υπεύθυνη η κα. Χρυσούλα Μουτσούλα, Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ετήσιο ελτίο είναι οι: α. κ. Ευάγγελος Καλπίας, /νων Σύµβουλος, ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Κτίριο 14 Β, Τ.Κ Σπάτα Αττικής. β. κ. Άκης Κλεάνθους, ιευθυντής Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών, ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Κτίριο 14 Β, Τ.Κ Σπάτα Αττικής. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους υπευθύνους του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. 3. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. 2.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2003 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Παναγιώτης αµηλάκος µε Αριθµό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ της Ελεγκτικής εταιρείας BKR INTERNATIONAL. Το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση 2003 παρατίθεται στο παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου, κάτω από τις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2002 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γεώργιος Ραπτόπουλο µε Αριθµό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ της Ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ. 6

7 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 Οι ισολογισµοί των χρήσεων περιλαµβάνουν τις ακόλουθες σηµειώσεις και παρατηρήσεις: Σηµειώσεις της Εταιρείας στις οικονοµικές καταστάσεις. Χρήσης Στους Επισφαλείς Επίδικους Πελάτες & Χρεώστες περιλαµβάνεται ποσό ευρώ , που αφορά σε επίδικες απαιτήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, για την οποία έχει σχηµατιστεί ισόποση πρόβλεψη και περιλαµβάνεται στο λογαριασµό Β2 Λοιπές Προβλέψεις. 2. Τα αποτελέσµατα χρήσεως, έχουν επιβαρυνθεί µε αποζηµιώσεις, που καταβλήθηκαν σε εργαζόµενους λόγω συνταξιοδότησης πέρα από την πρόβλεψη που είχε σχηµατισθεί για το λόγο αυτό κατά ευρώ 362 χιλ. περίπου και µε προβλέψεις ευρώ 912 χιλ. περίπου. 3. Επί των µηχανηµάτων της εταιρείας, έχει συσταθεί ενέχυρο µέχρι του ποσού των ευρώ 1,5 εκ., υπέρ του ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών (Ελευθέριος Βενιζέλος) έναντι οφειλής της εταιρείας ποσού ευρώ 745 χιλ. Χρήσης Στους Επισφαλείς-Επίδικους Πελάτες & Χρεώστες περιλαµβάνεται ποσό ευρώ , που αφορά σε επίδικες απαιτήσεις ασφαλιστικών εισφορών, για την οποία έχει σχηµατιστεί ισόποση πρόβλεψη και περιλαµβάνεται στο λογαριασµό Β2 Λοιπές Προβλέψεις. 2. Τα αποτελέσµατα χρήσεως έχουν επιβαρυνθεί µε αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν σε εργαζόµενους λόγω συνταξιοδότησής τους, το σύνολο των οποίων είναι µεγαλύτερο της αντίστοιχης πρόβλεψης που είχε σχηµατισθεί για το λόγο αυτό κατά ευρώ 922 χιλ. περίπου και µε νέες προβλέψεις ιδίου σκοπού κατά ευρώ 691 χιλ. περίπου. 3. Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης αναµορφώθηκαν έτσι ώστε να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα τής κλειοµένης χρήσης. 4. εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων. 5. Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν σύµφωνα µε το Π.. 299/ Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις µέχρι και το έτος 2001 για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά φύλλα ελέγχου. 7. Το σύνολο επενδύσεων δωδεκάµηνου ανήλθε σε χιλ. Ευρώ. 8. Ο αριθµός απασχολουµένων στις ανέρχονταν σε 750 άτοµα. 9. Τελευταία αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου τής Εταιρείας µε καταβολή µετρητών: Σύµφωνα µε την από 17/12/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των χιλ. (2.289 εκατ. δρχ.) µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,17 (400 δρχ.) έκαστη. Η αύξηση αυτή εγκρίθηκε µε την υπ'αριθµ.155/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η περίοδος ασκήσεως του σχετικού δικαιώµατος διήρκεσε από 27/4/1999 έως 4/5/1999 και οι νέες µετοχές εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στις 9/6/1999. Από την έκδοση αντλήθηκε συνολικό ποσό ευρώ χιλ. (2.289 εκατ. δρχ.). Το καθαρό προϊόν µετά την αφαίρεση των εξόδων εκδόσεως, ήτοι 543 χιλ. (185 εκατ. δρχ.), ανήλθε σε χιλ. (2.104 εκατ. δρχ.). Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε την 30/9/2000 και ο τελικός πίνακας διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες "ΑΥΓΗ" και "ΚΕΡ ΟΣ" στις 28/02/ Την 26/3/2003 µε απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση ,94 από διαφορά υπέρ το άρτιο για την µετατροπή της ονοµαστικής αξίας από δρχ. σε. Την 26/6/2003 µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση από διαφορά υπέρ το άρτιο µε αύξηση της ονοµαστικής 7

8 OLYMPIC CATERING AE αξίας κατά 0,75 ευρώ, και συγχρόνως η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε απόσβεση συσσωρευµένων ζηµιών ευρώ µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 1,23 ευρώ Παρατηρήσεις του Τακτικού Ελεγκτή στις οικονοµικές καταστάσεις. Χρήσης Στην παρούσα χρήση και σε αντίθεση µε την προηγούµενη η αποτίµηση των χρεογράφων που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό.ιιι 1 «Μετοχές» και αφορούν µετοχές ανωνύµων εταιρειών εισαγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, έγινε κανονικά στην τρέχουσα τιµή αυτών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 28 παρ. 5 του Κ.Β.Σ. και του άρθρου 43 παρ.6βα του κώδικα Ν.2190/ Η συνολική πρόβλεψη ευρώ ,64, που έχει σχηµατιστεί, για αποζηµίωση του προσωπικού λόγου εξόδου από την υπηρεσία, αφορά κατά ευρώ ,95 στο 100% της αποζηµίωσης που δικαιούνται όσοι κατά την εκτίµηση της εταιρείας, θα αποχωρήσουν στην επόµενη χρήση και κατά ευρώ ,69, που αντιστοιχεί στο 13,38% της αποζηµίωσης που δικαιούται, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία, το υπόλοιπο προσωπικό. 3. Στην παρούσα χρήση η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά µέχρι και το έτος εν έχει γίνει παραλαβή του κτιρίου και των εγκαταστάσεων της εταιρείας στο Νέο Αεροδρόµιο στα Σπάτα Αττικής, ενώ γίνεται χρήση αυτών, από τον Απρίλιο του 2001 και υπολογίζονται κανονικά αποσβέσεις από τον Ιούλιο του Λόγω του ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει γίνει κατώτερο από το µισό του Μετοχικού Κεφαλαίου συντρέχει η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2191/1920. Χρήσης Η σχηµατισµένη πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνολικού ποσού χιλ. περίπου, αφορά κατά το ποσό των χιλ. περίπου το 100 % της αποζηµιώσεως που δικαιούνται όσοι από το προσωπικό της εταιρείας, κατά την εκτίµηση αυτής, θα αποχωρήσουν µε συνταξιοδότηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά το ποσό των 402 χιλ. περίπου το 3,42 % της αποζηµιώσεως που δικαιούται λόγω εξόδου από την υπηρεσία το υπόλοιπο προσωπικό αυτής. 2. Στις απαιτήσεις του Ισολογισµού περιλαµβάνονται υπόλοιπα λογαριασµών σε καθυστέρηση εισπράξεως, προερχόµενα από προηγούµενες χρήσεις, συνολικού ποσού 436 χιλ. περίπου. Για τα ποσά αυτά έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη για ενδεχόµενη ζηµία από την µη ρευστοποίησή τους, συνολικού ποσού 70 χιλ. περίπου µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια της κλειόµενης χρήσεως να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό των 366 χιλ. περίπου. 8

9 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Φορολογικός Έλεγχος Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση που έληξε στις 31/12/2001, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας έγινε το 2002 από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘΕΚ) και αφορούσε τις χρήσεις 1998, 1999, 2000 και Από τον εν λόγω έλεγχο προέκυψαν λογιστικές διαφορές, φόροι, πρόστιµα και προσαυξήσεις ως κάτωθι: (ποσά σε χιλ. ) Σύνολο Λογιστικές ιαφορές 1,63 79,97 91,77 3,81 177,19 Πρόστιµα και Προσαυξήσεις 2,01 69,57 46,80 0,69 119,07 Σύνολο φόρων φορολογικού ελέγχου σε µείωση ζηµιών εις νέο 3,64 149,54 138,58 4,50 296,26 Συµβιβασµός 2,13 97,36 103,47 3,99 206,96 Το ποσό που προέκυψε από τον συµβιβασµό, καταβλήθηκε αµέσως µε αποτέλεσµα η Εταιρεία να λάβει επιπλέον έκπτωση 5% και να πληρώσει τελικά το ποσό των Η εν λόγω πληρωµή έγινε στις 8/10/2002 και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης Από το εν λόγω ποσό, τα 177,19 χιλ. αφορούν φόρους φορολογικού ελέγχου και εµφανίζονται στη διάθεση των αποτελεσµάτων της χρήσης 2002, ενώ το υπόλοιπο ποσό στα έξοδα προηγουµένων χρήσεων, επίσης στη χρήση

10 OLYMPIC CATERING AE 3. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας. Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας για τις χρήσεις : Στοιχεία Αποτελεσµάτων (τα ποσά σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών , , ,23 Μικτό Κέρδος , , ,62 Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 703,93 209, ,12 Σύνολο , , ,75 Λειτουργικό Αποτέλεσµα , , ,83 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων , , ,00 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων , , ,53 Κέρδη προ φόρων , , ,47 Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ , , ,47 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ ούµενων , , ,47 χρήσ εων 2 Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 0,00 0,00 0,00 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης Αναµορφωµένα Στοιχεία Αποτελεσµάτων 7,8 Κέρδη προ φόρων , ,20 842,47 Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ , ,20 842,47 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 2, , ,20 842,47 Στοιχεία ανά Μετοχή 5 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων -0,42-1,23 0,64 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης -0,44-1,31 0,56 Κέρδη προ φόρων χρήσης -0,76-1,72 0,17 Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ. 2-0,76-1,72 0,17 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 2-0,76-1,75 0,17 Μέρισµα ανά µετοχή 6 0,00 0,00 0,00 Αναµορφωµένα Στοιχεία ανά Μετοχή 5,7,8 Κέρδη προ φόρων -0,97-1,72 0,12 Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ. 2-0,97-1,72 0,12 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 2,8-0,97-1,72 0,12 Σηµειώσεις: 1. Προ Αποσβέσεων, ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κοστολόγηση των αποσβέσεων χρήσης σε: α) κόστος πωληθέντων, β) έξοδα διοίκησης, γ) έξοδα διάθεσης και δ) έξοδα έρευνας και ανάπτυξης: (ποσά σε χιλ. ) Κόστος Πωληθέντων 1.165, ,3 1797,9 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας 543,0 596,2 558,2 Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης 461,8 444,4 362,5 Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης 0,0 0,0 2,5 Σύνολο Αποσβέσεων 2.170, , ,1 10

11 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης εν υπάρχουν αµοιβές.σ. οι οποίες προκύπτουν από τη διάθεση των αποτελεσµάτων. Οι αµοιβές προς τα µέλη του.σ. αφορούν αµοιβές συνεδριάσεων και επιβαρύνουν τα έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας. 3. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών λήφθηκε υπόψη η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18/2/1999 για την εισαγωγή στο Χ.Α. 4. Φυσικός αριθµός µετοχών τέλους χρήσης. 5. Με βάση τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών. 6. Με βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. 7. Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων, έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις του Τακτικού Οικονοµικού Ελεγκτή που περιλαµβάνονται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου. 8. Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων κερδών µετά από φόρους φορολογικού ελέγχου, ελήφθησαν υπόψη οι συνολικές φορολογικές διαφορές (φόροι, πρόστιµα και προσαυξήσεις) της Εταιρείας αναλόγως της χρήσης από την οποία προέκυψαν. Πίνακας Αναµόρφωσης Αποτελεσµάτων Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων για τις χρήσεις , σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις που εµπεριέχονται στα πιστοποιητικά ελέγχου του Τακτικού Ελεγκτή σε κάθε χρήση: (ποσά σε χιλ. ) Κέρδη προ φόρων βάσει δηµοσιευµένων καταστάσεων , , ,47 - Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη υποτίµησης αξίας χρεογράφων 848,13 0,00 0,00 - Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 619,22 0,00 366,00 Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων , ,20 842,47 - Μείον φόροι χρήσης 0,00 0,00 0,00 Αναµορφωµένα κέρδη µετά απο φόρους χρήσης και αµοιβές.σ , ,20 842,47 - Μείον : Φόροι φορολογικού ελέγχου στη χρήση που αναλογούν 3,99 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου , ,20 842,47 11

12 OLYMPIC CATERING AE Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται συνοπτικά, στοιχεία των Ισολογισµών της Εταιρείας για τις χρήσεις : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (τα ποσά σε χιλ ) Έξοδα Εγκατάστασης 2.649, , ,99 Μείον Αποσβέσεις 1.373, ,02 729,38 Αναπόσβεστα Έξοδα Εγ κατάστασης 1.275, ,41 614,61 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 188,14 279,71 308,03 Μείον Αποσβέσεις 0,00 0,00 0,00 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,97 Μείον Αποσβέσεις 7.987, , ,75 Αναπόσβεστα Πάγια , , ,26 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0,00 6,00 6,00 Λοιπές Μακροχρόνιες απαιτήσεις 275,16 330,98 352,96 Σύνολο Παγίου Ενεργ ητικού , , ,22 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργ ητικού , , ,21 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 1.599, , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,30 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια , , ,76 Προβλέψεις 4.583, , ,14 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0, , ,45 Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων , , ,66 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 639,97 650,83 499,29 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,30 Λογιστική Αξία Μετοχής 1 2,00 0,15 0,48 Σηµειώσεις: 1. Η λογιστική αξία της µετοχής υπολογίστηκε µε βάση τα ίδια κεφάλαια και τον αριθµό των µετοχών της κάθε χρήσης. Αναµόρφωση Καθαρής Θέσης Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις που εµπεριέχονται στα πιστοποιητικά ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και τα αποτέλεσµα των φορολογικών ελέγχων της χρήσης 2001, τα Ίδια Κεφάλαια και η λογιστική αξία της µετοχής αναµορφώνονται ως εξής: (ποσά σε χιλ. ) Ίδια Κεφάλαια ηµοσιευµένου Ισολογ ισµού , , ,76 - Πρόβλεψη υποτίµησης αξίας χρεογράφων 848,13 0,00 0,00 - Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 619,22 0,00 366,00 - Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 206,96 0,00 0,00 Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια , , ,76 Σηµειώσεις: 2. Η λογιστική αξία της µετοχής υπολογίστηκε µε βάση τα ίδια κεφάλαια και τον αριθµό των µετοχών της κάθε χρήσης. 12

13 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Σηµαντικά Στοιχεία Γεγονότα. ηµόσιες Προτάσεις Όσο αφορά τη τελευταία και τρέχουσα χρήση δεν έγιναν δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής από τρίτους για µετοχές της Εταιρείας, ούτε δηµόσιες προσφορές από την Olympic Catering για µετοχές άλλης εταιρείας. Σηµαντικές ικαστικές Εκκρεµότητες εν υφίσταται δικαστικές εκκρεµότητες στην Εταιρεία οι οποίες ενέχουν σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα και την οικονοµική της κατάσταση. Αγορά Ιδίων Μετοχών εν έχει ληφθεί ουδεµία απόφαση από Γενική Συνέλευσης των µετόχων για αγορά ιδίων µετοχών. Εταιρική ιακυβέρνηση Εσωτερικός Έλεγχος H Εταιρεία, έχει προσδώσει ιδιαίτερη σηµασία στη σωστή Εταιρική ιακυβέρνηση καθώς και στο σχεδιασµό και υλοποίηση αποτελεσµατικών διαδικασιών Εσωτερικού Έλεγχου. Με απόφαση του Σ έχει εκπονηθεί πρόγραµµα εσωτερικού ελέγχου το οποίο και ακολουθείται πιστά. Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει επισκέψεις στα υποκαταστήµατα, έλεγχο απογραφών, ελέγχους τήρησης διαδικασιών και εκπαιδεύσεις προσωπικού σε συναφή θέµατα. Εκτός από τους προγραµµατισµένους ελέγχους, ο εσωτερικός έλεγχος προβαίνει σε έκτακτους ελέγχους στα υποκαταστήµατα και στην κεντρική αποθήκη. Ίδρυση νέων Εταιρειών - Εξαγορές Εντός της χρήσης 2003, η Εταιρεία δεν προέβη σε ίδρυση συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών ούτε και σε εξαγορές υφιστάµενων εταιρειών. Υπαγωγή και Άρση του καθεστώτος επιτήρησης στη διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρείας. Σύµφωνα µε την απόφαση του.σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στις 6/3/2003, οι µετοχές της Εταιρείας ετίθεντο σε καθεστώς επιτήρησης ως προς τη διαπραγµάτευση τους. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στις 10/4/2003 αποφάσισε την άρση του καθεστώτος επιτήρησης και την επαναφορά των µετοχών της Εταιρείας σε κανονικό καθεστώς διαπραγµάτευσης. 13

14 OLYMPIC CATERING AE 4.1 Εξέλιξη πορείας µετοχής. Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται οι τιµές κλεισίµατος της µετοχής, η αξία του µηνιαίου όγκου συναλλαγών καθώς και η διαµόρφωση του Γενικού είκτη του Χ.Α. στο τέλος κάθε µήνα για την περίοδο 2/1/ /12/2003. Μήνας Τιµή Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών σε Τεµάχια Αξία Συνολικού Μηνιαίου Όγκου Συναλλαγών (σε χιλ ) Γενικός είκτης Χ.Α. Ιαν-03 4, Φεβ-03 3, Μαρ-03 2, Απρ-03 3, Μαϊ-03 3, Ιουν-03 5, Ιουλ-03 6, Αυγ-03 7, Σεπ-03 7, Οκτ-03 8, Νοε-03 9, εκ-03 8,

15 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 Στο ακόλουθα διάγραµµα παρουσιάζεται η πορεία της τιµής της µετοχής καθώς και η εξέλιξη του όγκου τεµαχίων των µετοχών της Εταιρείας για την περίοδο 2/1/2003 έως και τις 31/12/2003. ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ OLYMPIC CATERING AE 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Όγκος 2/1/ /1/ /1/ /1/ /1/2003 7/2/ /2/ /2/ /2/2003 7/3/ /3/ /3/2003 1/4/2003 8/4/ /4/ /4/2003 6/5/ /5/ /5/ /5/2003 3/6/ /6/ /6/ /6/2003 2/7/2003 9/7/ /7/ /7/ /7/2003 6/8/ /8/ /8/ /8/2003 4/9/ /9/ /9/ /9/2003 2/10/2003 9/10/ /10/ /10/ /10/2003 7/11/ /11/ /11/ /11/2003 5/12/ /12/ /12/ /12/2003 Τιµή éë éüäåò ÔåìÜ é Αντίστοιχα, παρουσιάζεται και το συγκριτικό διάγραµµα της τιµής της µετοχής σε σχέση µε τον Γενικό είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι τιµές έχουν µετατραπεί µε βάση το 100, το οποίο αναφέρεται στην ηµεροµηνία 2/1/2003 (ηµεροµηνία βάσης). ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ OLYMPIC CATERING AE ME Γ.. Χ.Α OLYMPIC CATERING Γενικός είκτης /1/ /1/ /1/ /1/ /1/2003 7/2/ /2/ /2/ /2/2003 7/3/ /3/ /3/2003 1/4/2003 8/4/ /4/ /4/2003 6/5/ /5/ /5/ /5/2003 3/6/ /6/ /6/ /6/2003 2/7/2003 9/7/ /7/ /7/ /7/2003 6/8/ /8/ /8/ /8/2003 4/9/ /9/ /9/ /9/2003 2/10/2003 9/10/ /10/ /10/ /10/2003 7/11/ /11/ /11/ /11/2003 5/12/ /12/ /12/ /12/

16 OLYMPIC CATERING AE 4.2 Κατάσταση Προσώπων που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ αριθµ 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, «κατά το χρονικό διάστηµα των 30 ηµερών από τη λήξη της περιόδου στις οποίες αναφέρονται οι τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, σύµφωνα µε το Π 360/1985, ή κατά το τυχόν µικρότερο χρονικό διάστηµα έως τη δηµοσίευση των καταστάσεων αυτών, καθώς και από τη στιγµή που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή µε οποιονδήποτε τρόπο έρχεται στην κατοχή τους οποιαδήποτε εµπιστευτική πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Π 53/1992, στα παρακάτω πρόσωπα επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές µε αντικείµενο τις µετοχές της Εταιρείας ή παράγωγα προϊόντα επί µετοχών της Εταιρείας τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο ΧΠΑ, ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρείας, µόνο εφόσον έχουν προηγουµένως προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και η γνωστοποίηση έχει δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χ.Α. την προηγούµενη τουλάχιστον ηµέρα από την ηµέρα της συναλλαγής». Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που υπόκεινται στις ανωτέρω διατάξεις για τα οποία υπεβλήθη σχετική κατάσταση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι τα ακόλουθα: Everest AE Συµµετοχών & Επενδύσεων : Κύριος Μέτοχος µε ποσοστό 44,06% Ολυµπιακή Αεροπορία ΑΕ : Κύριος Μέτοχος µε ποσοστό 10,37% Χιωτέλλης Αριστείδης : Πρόεδρος Γιαννόπουλος Γεώργιος : Αντιπρόεδρος Καλπίας Ευάγγελος : /νων Σύµβουλος και µέτοχος µε ποσοστό 6,01% Βασιλόπουλος Χαρίλαος Κλεάνθους Άκης : Συνδιευθύνων Σύµβουλος : ιευθυντής Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών αµηλάκος Παναγιώτης : Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής χρήσης 2003 Καπούς Μιχαήλ : Αναπληρωµατικός Ορκωτός Ελεγκτής χρήσης 2003 Ραπτόπουλος Γεώργιος : Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής χρήσης 2002 Σιάρκος Νικόλαος Μπαρµπατσούλη Μαρίνα Θράβαλλος Αλέξανδρος Μουτσούλα Χρυσούλα : Νοµικός Σύµβουλος της Εταιρείας : Εσωτερικός Ελεγκτής : Υπεύθυνος Λογιστηρίου : Εξυπηρέτηση µετόχων 16

17 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Πληροφορίες για την OLYMPIC CATERING AE. 5.1 Γενικές Πληροφορίες. Η Εταιρεία συστάθηκε κατόπιν µετατροπής της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης «ΜΑΡΡΙΟΤ ΝΤΕ ΜΟΝΤΙΣ ΑΙΡ ΠΟΡΤ ΣΕΡΒΙΣΕΣ Ε.Π.Ε.» σε ανώνυµο εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΑΡΡΙΟΤ ΝΤΕ ΜΟΝΤΙΣ ΑΙΡ ΠΟΡΤ ΣΕΡΒΙΣΕΣ Τροφοδοσία Αεροσκαφών Α.Ε.» (ΦΕΚ 1117/1.7.70/τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). και τη µετέπειτα αλλαγή της επωνυµίας της σε «ΜΑΡΡΙΟΤ Τροφοδοσία Αεροσκαφών Α.Ε.» (ΦΕΚ 2000/ /τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, η επωνυµία της Εταιρείας τροποποιήθηκε, εκ νέου, σε «OLYMPIC CATERING Α.Ε.» (ΦΕΚ 2955/ /τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως ισχύει µέχρι σήµερα. Έδρα της Εταιρείας είναι το ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κτίριο 14Β και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 90 έτη και συγκεκριµένα έως το 2060, µε δυνατότητα παράτασης κατόπιν αποφάσεως της Γενικής της Συνέλευσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, σκοπός της είναι η παραγωγή, µεταποίηση και διατήρηση ως και η διανοµή και το εµπόριο νωπών ή κατεψυγµένων τροφίµων, φαγητών και ποτών πάσης φύσεως και είδους, χονδρικώς και λιανικώς, η εκµετάλλευση εστιατορίων, µπαρ, ξενοδοχείων και καταστηµάτων, ιδίως σε περιοχές αεροσταθµών (ειδικότερα δε του Αερολιµένα Αθηνών), η εκµετάλλευση κοινοτικών εστιατορίων, αναψυκτηρίων, εργοστασίων και καταστηµάτων και τέλος η αγορά, πώληση, διαχείριση, χρηµατοδότηση και εκµετάλλευση εµπορικών ή βιοµηχανικών επιχειρήσεων που ασκούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δραστηριότητα που εµπίπτει στο πλαίσιο της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας και διατροφής και εξυπηρέτησης Αερολιµένων. Για την πραγµατοποίηση του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να αποκτά, να διακατέχει και να µεταβιβάζει άµεσα ή έµµεσα- συµµετοχές, µερίδια και συµφέροντα σε άλλους εµπορικούς οίκους, επιχειρήσεις, εταιρείες και κοινοπραξίες που έχουν σκοπούς ανάλογους ή σχετικούς µε αυτούς της Εταιρείας. Επιπλέον, η Olympic Catering δύναται να έχει οποιαδήποτε εµπορική, βιοµηχανική και οικονοµική δραστηριότητα, εφ όσον αυτή θεωρηθεί από τη Γενική της Συνέλευση αναγκαία ή χρήσιµη για την επιτέλεση του σκοπού της. Το κωδικοποιηµένο Καταστατικό της Εταιρείας είναι εναρµονισµένο µε τον Κ.Ν. 2190/20 και τα Π.. 409/86 και 498/87, και προσαρµόσθηκε στις διατάξεις του Ν. 2414/96 περί εκσυγχρονισµού των ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών. Η προσαρµογή αυτή εγκρίθηκε δυνάµει της υπ αριθµ /4532/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1166/ /τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 17

18 OLYMPIC CATERING AE 5.2 Αντικείµενο Εργασιών ραστηριότητα ίκτυο Πωλήσεων. Η δραστηριότητα της Εταιρείας, διακρίνεται στις εξής κύριες κατηγορίες: Τροφοδοσία Αεροσκαφών (In Flight Catering), αποτελεί µαζί µε το Handling τη κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και συνίσταται στη τροφοδοσία των αεροσκαφών µε γεύµατα και συνοδευτικά σκευάσµατα (αεροπορικό catering). Επίγεια Εξυπηρέτηση (Handling), πρόκειται για συµπληρωµατική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, η οποία συνίσταται στην µεταφορά των τροφοεφοδίων στα αεροπλάνα, καθώς και στη παροχή µιας σειράς υπηρεσιών εξυπηρέτησης. Εκµετάλλευση Χώρων Εστίασης, αφορά την εκµετάλλευση χώρων εστίασης εντός αεροδροµίων και την ανάληψη εκµετάλλευσης κυλικείων ή καντινών σε κλειστές αγορές. Βιοµηχανικό Catering εξιώσεις, αφορά στη σύναψη συµβάσεων µαζικής τροφοδοσίας και την παροχή τροφοδοσίας για εκδηλώσεις δεξιώσεις. Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει την ανάλυση του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας, στις επιµέρους κατηγορίες δραστηριότητας: (ποσά σε χιλ. ) 2001 (%) 2002 (%) 2003 (%) In Flight Catering ,20 38% ,25 34% ,09 34% Handling 9.966,40 20% 9.252,15 20% 8.951,15 21% Εκµετάλλευση Χώρων Εστίασης ,40 37% ,52 38% ,36 41% Βιοµηχανικό Catering & εξιώσεις 2.248,20 5% 3.566,79 8% 1.485,63 4% Σύνολο Κύκλου Εργ ασιώ ν ,22 100% ,75 100% ,23 100% Σηµείωση: Στις παρελθούσες διαχειριστικές χρήσεις, η δραστηριότητα εκµετάλλευσης χώρων εστίασης πλην χώρων αεροδροµίων, αποτυπώνονταν ως Βιοµηχανικό Catering. Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης εντός της χρήσης 2003, το σύνολο της δραστηριότητας εστίασης αποτυπώνεται στην «Εκµετάλλευση Χώρων Εστίασης». Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν κατάλληλα προσαρµοστεί και για τις παρελθούσες χρήσεις 2002 και Αεροτροφοδοσία (In Flight Catering). Πρόκειται για αµιγώς δραστηριότητα business to - business και συνίσταται στην τροφοδοσία των αεροσκαφών µε γεύµατα και συνοδευτικά παρασκευάσµατα και προϊόντα. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των εσόδων στη δραστηριότητα του In Flight Catering είναι: α) η σύνθεση των γευµάτων (ή «menu») ανά επιβάτη και πτήση και β) ο αριθµός επιβατών και η τιµή των πωλούµενων γευµάτων προς τις αεροπορικές εταιρείες - πελάτες. Menu ανά επιβάτη και πτήση. Με την έννοια «menu ανά επιβάτη και πτήση», εννοείται το σύνολο των παρεχοµένων ειδών κατά τη διάρκεια µίας πτήσης σε κάθε επιβάτη και τα οποία ποικίλουν σηµαντικά (πχ από απλή πορτοκαλάδα µέχρι alacarte φαγητό). Οι βασικοί παράγοντες διαφοροποίησης του menu είναι οι εξής: α) Κατηγορία Θέσης: οικονοµική - τουριστική θέση, Business Class, crew menu β) Σύνθεση Menu: πρωινό (ζεστό, κρύο), γεύµα (ζεστό, κρύο), δείπνο (ζεστό, κρύο), ενδιάµεσα γεύµατα ή snacks, ποτά, κτλ. Εποµένως η σύνθεση του «menu ανά επιβάτη και πτήση», επηρεάζεται από: α) την αεροπορική εταιρεία και τις προδιαγραφές γευµάτων που έχει θέσει σε κάθε κατηγορία θέσης (οικονοµική / business / crew) και β) το προορισµό της κάθε πτήσης, όπου ο χρόνος αναχώρησης άφιξης και ο χρόνος πτήσης, προσδιορίζει τη σύνθεση του Menu (πχ πρωινό και γεύµα µε πρωινή αναχώρηση για 4ωρη πτήση ή γεύµα και δείπνο για µεσηµεριανή αναχώρηση). 18

19 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Επίγεια Εξυπηρέτηση (Handling). Τα έσοδα από τη παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης Handling, προσδιορίζονται από τους παρακάτω παράγοντες: α) Από το είδος (σύνθεση) των υπηρεσιών που παρέχονται β) Από τον τύπο του αεροσκάφους και τη πτήση που εκτελεί γ) Από την τιµολόγηση των παρεχοµένων υπηρεσιών Αναφορικά µε το είδος των υπηρεσιών εξυπηρέτησης, αυτές διακρίνονται σε: Μεταφορά από / προς το αεροσκάφος γευµάτων και λοιπών ειδών Προετοιµασία πτήσεων ιαχείριση υλικού αεροπορικών εταιρειών Πλύση σκευών και λινών (κουβέρτες, πετσέτες κτλ) Εξυπηρέτηση αιτηµάτων Για τις προαναφερόµενες υπηρεσίες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν συµφωνήσει µε την Εταιρεία, ποιες εξ αυτών επιθυµούν να λαµβάνουν στις πτήσεις τους υπηρεσίες Handling σε τακτική βάση καθώς και τις αντίστοιχες προδιαγραφές των προσφερόµενων υπηρεσιών. Βασικός παράγοντας διαφοροποίησης στη παροχή υπηρεσιών handling είναι ο τύπος του αεροσκάφους και το είδος της πτήσης που εκτελεί. Είναι λογικό µεγάλα αεροσκάφη (περισσότεροι επιβάτες menu) που εκτελούν πτήσεις µεγάλης διάρκειας (περισσότερα menu ανά πτήση) να απαιτούν µεγαλύτερο όγκο παρεχοµένων υπηρεσιών Handling (µεγαλύτερος όγκος µεταφοράς προετοιµασίας και διαχείρισης υλικού κτλ). Επίσης σηµαντικό στοιχείο για τη τιµολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, είναι το γεγονός, ότι ανεξαρτήτως της πληρότητας του αεροσκάφους σε κάθε πτήση, ο όγκος των παρεχόµενων υπηρεσιών Handling δεν µεταβάλλεται ιδιαίτερα. Αυτό συµβαίνει, διότι το αεροπλάνο δεδοµένου ότι εναλλάσσει προορισµούς, θα πρέπει σε κάθε απογείωση να φέρει το σύνολο του εξοπλισµού του που αφορά το Catering (πχ το σύνολο των δίσκων και trolleys φαγητού κτλ). Εποµένως οι αεροπορικές εταιρείες, συµφωνούν µε τον Handler τιµές παρεχοµένων υπηρεσιών, οι οποίες είναι σταθερές ανά τύπο αεροσκάφους και είδος πτήσης. πχ συγκεκριµένη τιµή ανά κατηγορία υπηρεσίας για αεροσκάφος τύπου Α320 που εκτελεί υπερατλαντική πτήση. Με βάση τα παραπάνω, ο προσδιορισµός των εσόδων από παροχή υπηρεσιών Handling εξαρτάται από το πρόγραµµα πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών πελατών καθώς και από την συµφωνηθείσα τιµολόγηση, ανεξαρτήτως πληρότητας πτήσεων Χώροι Εστίασης. Η εκµετάλλευσης χώρων εστίασης αποτελεί σηµαντική δραστηριότητα της Εταιρείας. Εντός της χρήσης 2003, η Εταιρεία προέβη σε λειτουργική και αισθητική ανακαίνιση καθώς και στη µετονοµασία όλων των κυλικείων της Olympic Catering A.E. σε «Everest Olympic Catering». Εκµεταλλευόµενη τη τεχνογνωσία του οµίλου Everest στην εκµετάλλευση χώρων εστίασης, προχώρησε στην πλήρη αναβάθµιση του προϊοντικού µίγµατος, στη βελτίωση της διαχείρισης τροφοδοσίας των κυλικείων, στην εκπαίδευση του προσωπικού και στη καθιέρωση υψηλών ποιοτικών κριτηρίων παροχής υπηρεσιών. Η Εταιρεία έχει παρουσία στα κυριότερα αεροδρόµια της χώρας. Ταυτόχρονα όµως εκµεταλλεύεται χώρους εστίασης και σε άλλα σηµεία κατά κύριο λόγο σε κλειστές αγορές. 19

20 OLYMPIC CATERING AE Βιοµηχανικό Catering εξιώσεις. Εντός της χρήσης 2003, διεκόπει η δραστηριοποίηση της Εταιρείας στο χώρο των δεξιώσεων και νοσηλευτικού catering. Αντίστοιχα αποφασίστηκε η δραστηριοποίηση της εταιρείας στο χώρο του food service µέσω της παραγωγής και διάθεσης κατεψυγµένων γευµάτων. Κατά τη χρήση 2003, αναπτύχθηκαν από το τµήµα R&D της Εταιρείας 32 κωδικοί κατεψυγµένων προϊόντων καθώς και ξεκίνησε η δοκιµαστική διάθεση αυτών προς δίκτυο αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα. Η πλήρης ενεργοποίηση της Εταιρείας στο food service έχει ξεκινήσει από τις αρχές της τρέχουσα χρήσης Συµβάσεις. Οι κύριες συµβάσεις της Εταιρείας ως προς το πλαίσιο που ρυθµίζει τη δραστηριότητα της αφορούν: α) τη σύµβαση µε τον ΑΙΑ, το φορέα εκµετάλλευσης και διαχείρισης του αεροδροµίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» σχετικά µε τους όρους που διέπουν τη παροχή από την Εταιρεία της δραστηριότητας της Αεροτροφοδοσίας (In Flight Catering και Handling στο «Ελευθέριος Βενιζέλος») και β) τη σύµβαση µε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), φορέα εκµετάλλευσης και διαχείρισης των λοιπών αεροδροµίων στην Ελλάδα, σχετικά µε την εκµετάλλευση των χώρων εστίασης στα υπόλοιπα αεροδρόµια Συµβάσεις µε ΑΙΑ. Αφορά την υπ. Αριθ / σύµβαση υπηρεσιών αεροτροφοδοσίας που υπεγράφη µεταξύ της Olympic Catering και του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (ΑΙΑ), σύµφωνα µε την οποία ο ΑΙΑ παραχωρεί στην Εταιρεία την άδεια παροχής υπηρεσιών αεροτροφοδοσίας έναντι καταβολής από την Εταιρεία ποσοστού 4% επί του κύκλου εργασιών στο In Flight Catering, καθώς και ποσού 0,06 ανά επιβάτη για την παροχή υπηρεσιών Handling. Επίσης, ο ΑΙΑ παραχωρεί έκταση τµ στην Εταιρεία, προκειµένου να διαµορφώσει τις νέες της εγκαταστάσεις, έναντι ετήσιου ενοικίου, το οποίο παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4.4 του παρόντος. Η διάρκεια της σύµβασης είναι για 25 έτη µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε τη Σύµβαση Ανάπτυξης του Αεροδροµίου, η οποία παράταση ορίζεται σε 15 έτη. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει προβεί σε σύναψη συµβάσεων εκµετάλλευσης χώρων εστίασης εντός του αεροδροµίου Ελευθέριος Βενιζέλος», οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά σε ακόλουθο πίνακα Συµβάσεις µε ΥΠΑ. ιακρίνονται σε: α) κύρια σύµβαση για την εκµετάλλευση χώρων εστίασης σε αεροδρόµια και β) ανεξάρτητες συµβάσεις οι οποίες αφορούν την εκµετάλλευση χώρων σε αεροδρόµια οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στην κύρια σύµβαση. Το σύνολο των συµβάσεων αυτών περιγράφεται στον πίνακα του κεφαλαίου 4.4 του παρόντος Άλλες συµβάσεις. Εκτός των ανωτέρω, συµβάσεων, η Εταιρεία έχει προβεί σε σύναψη συµβάσεων µίσθωσης και εκµετάλλευσης λοιπών χώρων εστίασης, οι οποίες επίσης παρουσιάζονται στον αντίστοιχο πίνακα του κεφαλαίου 4.4. Τέλος, η Εταιρεία συνάπτει µε τους πελάτες της στην Αεροτροφοδοσία, δηλαδή τις αεροπορικές εταιρείες, λεπτοµερείς συµβάσεις οι οποίες αφορούν τη παροχή υπηρεσιών και γευµάτων. 20

21 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Ενοίκια. Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει αναλυτικά τις συµβάσεις που αφορούν την εκµετάλλευση χώρων εστίασης και εγκαταστάσεων της Εταιρείας: Ενοίκιο σαν Ενοίκιο Πραγµατικό Υπολογιζόµενο Κατάσταση Α/Α Υποκατάστηµα Σταθερό ποσό Χαρτόσηµο Φόρος 3% Μηνιαίο Ενοίκιο Ενοίκιο για 2003 ως % επί τζίρου Αναπρο/γή Έναρξη Σύµβασης Λήξη Σύµβασης Σύµβασης στις 31/12/2003 Euro Euro Euro Euro Euro % 4% στα έσοδα 1 Κεντρικό Άνευ εροτροφοδοσίας.τ.κ + 1,5% 16/6/ ευρώ ανά επιβ.αναχώρ. 2 Υ.Π.Α. Μεγάλη % ετησίως 19/9/ /9/ Υ.Π.Α. Ζάκυνθος /3/ /2/2003 Έκλεισε 15/04/ Υ.Π.Α. Κώς % ετησίως 12/10/ /11/2003 Έληξε 31/12/ Υ.Π.Α. Κέρκυρα % ετησίως 12/2/ /12/2003 Έληξε 31/12/ Υ.Π.Α. Μυτιλήνη % ετησίως 21/11/ /11/ Υ.Π.Α. Αίθουσες VIP /3/ /3/ Ο.Σ.Ε % ετησίως 1/1/ /12/ ΧΛΜ ΕΚΟ Τ.Κ. 26/5/ /3/2020 Εκχώρηση 31/05/ Γεωλογία % ετησίως 8/2/2001 8/2/2003 Έληξε 08/02/ Χηµείο % ετησίως 10/9/ /9/2003 ιεκόπη 31/08/ Γ.Ν.Α Άνευ /11/1997 1/11/1999 ιεκόπη 30/04/ Cargo Τ.Κ. 1/5/2001 1/5/ Οβάλ Μ ,1%.Τ.Κ.+1,5% 29/3/ /3/ Αποθήκη Οβάλ 385 Άνευ Τ.Κ.+1,5% 30/3/ /3/ Γραφείο Οβάλ 529 Άνευ Τ.Κ.+1,5% 15/7/ /7/ Αποθήκη Θεσ/νίκης % ετησίως 25/3/ /3/ Γραφείο εξιώσεων Τ.Κ. 1/6/ /5/2007 ιεκόπη 28/02/ ΤΑΧΙ ΑΑ % 28/6/ /12/ ΤΕΦΑΑ /11/ /11/2003 Έληξε 14/11/ Νέο Χηµείο /11/ /11/2003 Έληξε 14/11/ Τ/ Τ.Κ. 1/3/2002 1/3/ Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Σήµατα Πιστοποιητικά H Εταιρεία, δυνάµει σύµβασης παραχώρησης από την Ολυµπιακή Αεροπορία, έχει δικαίωµα χρήσης των βασικών σηµάτων «OLYMPIC CATERING» και «OLYMPIC CATERING Inflight Services». Επιπλέον η Εταιρεία έχει νοµίµως κατοχυρώσει 9 νέα εµπορικά σήµατα, ενώ στις αρχές του 2004 κατοχύρωσε και το νέο σήµα, Everest-Olympic Catering, για την εκµετάλλευση των χώρων εστίασης. Η Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη από την TUV Hellas σύµφωνα µε τα εξής πρότυπα: HACCP ISO 9001: 2000 (συγχώνευση των παλαιών προτύπων ISO 9000 έως ISO 9004) IMP: Έγκριση επεξεργασίας προϊόντων κρέατος Τέλος, µέρος του προσωπικού της Εταιρείας, µετά από σχετική εκπαίδευση έχει λάβει πιστοποιητικά κατάρτισης από το Royal Institute of Public Health. 21

22 OLYMPIC CATERING AE 5.6 Οικόπεδα Κτιριακές Εγκαταστάσεις. Η Εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα πάγια, οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (ΑΙΑ) µε τον οποίο η Εταιρεία έχει υπογράψει σύµβαση µακροχρόνιας µίσθωσης, όπως έχει περιγραφεί στο προηγούµενο κεφάλαιο. Αναφορικά µε τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, αυτές βρίσκονται στη νότια περιοχή του Νέου ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως τµ. Το κυρίως κτίριο είναι τριώροφο συνολικής επιφάνειας τµ και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Ισόγειο Στο Ισόγειο επίπεδο του κτιρίου επιφανείας τµ γίνεται διακίνηση και αποθήκευση των α υλών. Περιλαµβάνει χώρους προετοιµασίας και παραγωγής ζεστής-κρύας κουζίνας, αρτοποιείουζαχαροπλαστείου, ψυγεία και καταψύκτες για κρέατα, πουλερικά και ψάρια, ψυγεία συντήρησης φρέσκων λαχανικών και φρούτων. Τµήµα Ισογείου καταλαµβάνουν οι Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου (µηχανοστάσια, λεβητοστάσια, ηλεκτροστάσια, ψυχοστάσια). Α όροφος Στον Α όροφο επιφανείας τ.µ. περιλαµβάνονται οι χώροι πλύσης επιστεφόµενων υλικών και σκευών και αποθήκες αδασµολόγητων ειδών, αποθήκες εξοπλισµού, χώροι τελικής προετοιµασίας και ενδιάµεσης αποθήκευσης των εδεσµάτων προς διάθεση στα αεροσκάφη. Β όροφος Στον Β όροφο επιφανείας τ.µ. περιλαµβάνονται τα γραφεία της ιοίκησης, οι αίθουσες εκπαίδευσης, τα αποδυτήρια του προσωπικού, χώροι υγιεινής και αποθηκευτικοί χώροι. High Bay - Αποθήκη Σε επαφή µε το κυρίως κτίριο βρίσκεται η κεντρική αποθήκη του High Bay ύψους 14 µ. και επιφανείας 900 τ.µ. Η αποθήκευση των α υλών και υλικών γίνεται σε 6 επίπεδα µε ειδικά ανυψωτικά περονοφόρα σχήµατα (VNA), µε µηχανογραφηµένο σύστηµα bar code. Προβλέπονται θέσεις αποθήκευσης. Πλυντήριο-Συνεργείο-Λιπαντήριο Το Ισόγειο κτίσµα µε χρήση Συνεργείου-Πλυντηρίου-Λιπαντηρίου των High Loaders είναι επιφανείας 280 τ.µ. Operation Το τριώροφο κτίσµα Operation είναι επιφανείας 300 τ.µ., γίνεται έλεγχος των αποστολών προς τα αεροσκάφη και περιλαµβάνει χώρους υγιεινής, ανάπαυσης προσωπικού και καθιστικό των εργατών. 22

23 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Μηχανολογικός Εξοπλισµός. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο βασικότερος µηχανολογικός εξοπλισµός της Εταιρείας, σε αξία κτήσης και αναπόσβεστη αξία στης 31/12/2003: Πίνακας Βασικού Μηχανολογικού Εξοπλισµού (ποσά σε ) Έτος Κτήσης Περιγραφή Αξία Κτήσης Τµήµα Αναπ/στη Αξία 2001 ΣΥΓΚΡΟΤ.ΠΛΥΝΤΗΡ."MEIKO"(TROL.ΕΞΟΠΛ.ΛΑΝΤΖ) ,77 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ , ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜ.ΨΥΚΤΙΚ.ΘΑΛΑΜ.ΜΕ PANELS ,09 ΠΑΡΑΓΩΓΗ , ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ -ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ-ΚΤΙΡ. O.C ,64 ΖΕΣΤΗ-ΖΑΧ/ΤΕΙΟ , ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛ.(ΠΛΥΝΤ.ΣΤΕΓΝΩΤ.ΣΙ ΕΡ) ΠΛΥΝ. ΡΟ ,15 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ , ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛ.ΜΗΧΑΝ.ΜΑΓΕΙΡ. "KUPPERSBUSCH" ,77 ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ , ΣΦΟΛΙΑΤ. SEEWER RONDO SEM 859AO ,81 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ , ΦΟΥΡΝ. ΠΕΡΙΣΤΡ. ΚΑΡΟΤΣ. MIWE ROLL R1-2/ ,02 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ , ΦΟΥΡΝ. ΠΕΡΙΣΤ. ΚΑΡΟΤΣ. MIWE ROLL RI-2/ ,02 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ , (ΙΣΟΠΟΣΑ), ΠΟ ΟΠΛ. ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ, CP240 ΕΞ. ΑΠ ,99 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ , BLAST CHILLER, FREEZER, HCM ,47 ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ , MHX. ΩΡΙΜ. ΖΥΜΗΣ MIWE GVA 23LMD G"DROM ,39 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ , ΜΗΧ.ΚΡΟΥΑΣ.SEEWER RONDO 380/3/50AO ,87 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ , ΚΥΚΛΟΘ.ΦΟΥΡΝ.CONVOTHERM MOD MAGIC ,45 ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ , ΚΥΚΛΟΘ.ΦΟΥΡΝ.CONVOTHERM MOD MAGIC ,97 ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ , M/TAIN (IMANTA,POLYCORD INOX,ΠΟ ) ΕΞΥΠ ,01 TRAY SET UP , MHXANH ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΟΥΤΑΛΟΜΑΧ/ΝΩΝ ME ΤΡΟΛ ,01 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ , BLAST CHILER (HARD SOFT CHILLING) ,44 ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ , BLAST CHILER 9HARD SOFT CHILLING HCM ,44 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ , ΨΥΚΤ.ΘΑΛΑΜ.BLAST CHILER (HARD SOFT0HCR ,06 ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 9.143, ΠΟΛΤΟΠ/ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ GLASS VSM 150LT ΚΡΕΟΚ ,51 ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 8.253, ΚΥΚΛΟΘ. ΦΟΥΡΝ. CONVOTHERM MOD OD 2020 MAGI ,61 ΣΥΝΤΗΡ ΚΤΙΡ & ΕΞΟΠΛ , ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΕΡΟΠ/ΚΩΝ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ MCW HOBAR ,13 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ 6.519, MHXAN.ΣΥΣΚ.ΤΡΟΦ.VACUUM MULTIVAC C ,57 ΚΡΥΑ ΚΟΥΖΙΝΑ 6.162, ΜΗΧΑΝΗ ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ *MINERVA* C/E650R ΚΡΕ ,43 ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 4.592, MHXANH ΠΛΥΣΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ "NILMA" ,78 ΚΡΥΑ ΚΟΥΖΙΝΑ 4.552, ΗΛ. ΤΗΓΑΝΙ ΑΝΑΤΡ. KUPPERSBUSCH NEP ,17 ΖΕΣΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 4.481, Μεταφορικά Μέσα. Η Εταιρεία στις 31/12/2003 διαθέτει τα εξής µεταφορικά µέσα: 7 αυτοκίνητα Ι.Χ. τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες µετακίνησης του διοικητικού προσωπικού καθώς και των επιθεωρητών πωλήσεων των χώρων εστίασης. 1 Ι.Χ. λεωφορεία τα οποία καλύπτουν επιχειρησιακές ανάγκες µετακίνησης προσωπικού. 22 φορτηγά Ι.Χ. τα οποία καλύπτουν το µεταφορικό έργο της Εταιρείας το οποίο αφορά τη τροφοδοσία χώρων εστίασης, βιοµηχανικού catering και λοιπών δραστηριοτήτων. 43 ειδικά φορτηγά φορτοεκφόρτωσης αεροσκαφών (Hi Loaders) τα οποία καλύπτουν τη δραστηριότητα της αεροτροφοδοσίας στους χώρους των αεροδροµίων. 23

24 OLYMPIC CATERING AE 5.9 Λογιστική Αξία των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η λογιστική αξία των παγίων της Εταιρείας για τις χρήσεις : Κατηγορία Παγίου (ποσά σε χιλ ) Αξία Κτήσης 31/12/2000 Μεταβολές 1/1/ /12/2003 Συνολική Αξία Κτήσης 31/12/2003 Αποσβέσεις 31/12/2000 Αποσβέσεις 1/1/ /12/2003 Συνολικές Αναπόσβεστη Αποσβέσεις Αξία 31/12/ /12/2003 Α. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων 15,95 292,08 308,03 0,00 0,00 0,00 308,03 Β. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Κτίρια και Τεχνικά Έργα 2.606, , , ,48 802, , ,51 Μηχανήµατα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις και Λοιπός 1.921, , , ,02 849, , ,57 Μηχανολογικός Εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα 2.381,21 69, ,65 827, , ,90 482,75 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 2.508,98-252, , ,13-191, ,54 301,32 Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές , , ,07 0,00 0,00 0, ,07 Σύνολο Ενσωµάτων Παγίων , , , , , , ,22 Γενικό Σύνολο , , , , , , , Εγγυήσεις - Εµπράγµατα Βάρη. υνάµη της από 28/6/2002, σύµβασης διακανονισµού οφειλής της Εταιρείας προς τον ΑΙΑ, δυνολικού ύψους χιλ., έγινε σύσταση ενεχύρου επί κινητού εξοπλισµού (µηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός) µέχρι του ποσού των χιλ.. Ο εν λόγω διακανονισµός αφορούσε την καταβολή της οφειλής σε 18 έντοκες µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης από την 15 η Ιουλίου Η σύµβαση αυτή τροποποιήθηκε στις 14 Ιούνιου Η τροποποιηµένη οφειλή ανερχόταν σε 1.070,88 χιλ και το ενέχυρο έγινε µέχρι του ποσού των 1.400,00 χιλ.. Στις 15/12/2003, η εν λόγω οφειλή εξοφλήθηκε και η εταιρεία είναι στη διαδικασία της διαγραφής του. εν υπάρχουν κανενός είδους άλλα βάρη επί των παγίων και λοιπών στοιχείων της Εταιρείας. Η Εταιρεία λόγω της φύσης της δραστηριότητας της, των συµβάσεων µίσθωσης που συνάπτει και της συµµετοχής της σε διαφόρους διαγωνισµούς (για εκµετάλλευση χώρων εστίασης, βιοµηχανικού catering κτλ) προβαίνει στην έκδοση εγγυητικών επιστολών συµµετοχής και καλής εκτέλεσης. Στις 31/12/2003, η Εταιρεία είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 7.193,63 χιλ. εκ των οποίων ποσό 1.864,25 χιλ. µέσω της Alpha Bank, ποσό 4.667,99 χιλ. µέσω της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος και ποσό 661,39 χιλ. µέσω της EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πλην των ανωτέρω η Εταιρεία δεν έχει δώσει άλλες οποιαδήποτε µορφής εγγυήσεις. 24

25 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Ασφαλιστήρια Συµβόλαια. Η Εταιρεία έχει προβεί σε ασφαλίσεις των εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων, καθώς και για κινδύνους αστικής ευθύνης, απώλειας εισοδήµατος και αντιτροµοκρατικών ενεργειών. Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της Εταιρείας. Ασφαλιστήρια Σύµβαση Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο (σε χιλ. ) Λήξη Σύµβασης Εταιρεία Αστική ευθύνη (Ariel Policy - Αεροπορικών Κινδύνων) /3/2005 EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Αστικής ευθύνης προϊόντων εσωτερικού /3/2005 Alpha Aσφαλιστική Πυρός και λοιπών κινδύνων και απώλειας παγίων οργανικών εξόδων /3/2005 Alpha Aσφαλιστική Πυρός και λοιπών κινδύνων Hi Loaders /3/2005 Alpha Aσφαλιστική ιαρκές Συµβόλαιο Μεταφορών /3/2005 Alpha Aσφαλιστική Ληστείας, Κλοπής και ιάρρηξης Ασφάλισης αυτοκινήτων /3/2005 Alpha Aσφαλιστική Τροµοκρατικων ενεργειών /3/2005 Alpha Ασφαλιστική 5.12 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου. Το µετοχικό κεφάλαιο ίδρυσης της Εταιρείας ορίσθηκε σε δρχ., διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. εκάστη (ΦΕΚ 1117/70 και 1223/70 - διόρθωση ηµαρτηµένων). Με απόφαση της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας στις 23/10/1984, το µετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. κατόπιν κεφαλαιοποίησης ισόποσου έκτακτου αποθεµατικού που προέκυψε από τα κέρδη της χρήσης Για το σκοπό αυτό εκδόθηκαν νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. εκάστη. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετά την ως άνω αύξηση διαµορφώθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ. έκαστη. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας της 17/12/1998, το µετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. κατόπιν κεφαλαιοποίησης ισόποσου έκτακτου φορολογηµένου αποθεµατικού µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ. εκάστη οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους. Επίσης µε την από 17/12/1998 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από δρχ. σε 400 δρχ., η εισαγωγή των µετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ., παραίτηση των παλαιών µετόχων από το δικαίωµα προτίµησης στην αύξηση και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 400 δρχ. έκαστη οι οποίες διατέθηκαν ως εξής: µετοχές διατέθηκαν µε ηµόσια Εγγραφή στο επενδυτικό κοινό µε τιµής διάθεσης δρχ µετοχές διατέθηκαν µε Ιδιωτική τοποθέτηση στους εργαζόµενους του Οµίλους της Ολυµπιακής Αεροπορίας µε τιµής διάθεσης δρχ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας µετά την ως άνω αύξηση για την εισαγωγή των µετοχών της στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών διαµορφώθηκε σε δρχ. διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 400 δρχ. η κάθε µία. Με την από 26/03/2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, αποφασίστηκε η µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από ραχµές σε ΕΥΡΩ και δυνάµει της διάταξης του άρθρου 12 Ν. 25

26 OLYMPIC CATERING AE 2842/2000 (ΦΕΚ Α 207/ ), αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ,94 ευρώ, µε την ισόποση κεφαλαιοποίηση εκ του λογαριασµού διαφορά υπέρ το άρτιον, χωρίς να εκδοθούν µετοχές λόγω στρογγυλοποίησης (ΦΕΚ 8851/ ). Τέλος, µε την από 26/6/2003 µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ µε ισόποση κεφαλαιοποίηση, χωρίς έκδοση νέων µετοχών εκ του λογαριασµού διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο µε ταυτόχρονη αύξηση της ονοµαστικής αξίας κατά 0,75 ευρώ και β) η ταυτόχρονη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε την απόσβεση συσσωρευµένων ζηµιών ευρώ, µε σύγχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών κατά 1,23 ευρώ (ΦΕΚ 7778/ ). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε ευρώ και διαιρείται σε µετοχές ονοµαστικής 0,70 ευρώ ανά µετοχή. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: Ηµεροµηνία Αριθµός Σύνολο Τρόπος Αριθµός Σύνολο Ονοµ. Αξία Τιµή Μετ. Κεφάλαιο Γ.Σ. ή.σ. ΦΕΚ Αύξησης/ Μείωσης αύξησης Νέων Μετοχών Μετοχής ιάθεσης µετά την αύξηση (δρχ/.) Μετοχών (δρχ/.) (δρχ/.) (δρχ/.) Ιδρυτικό κεφ. 1117/ Μετρητά Γ.Σ / Κεφαλ/ση Αποθεµατικών Κεφαλ/ση Αποθεµατικών Γ. Σ. Μείωση ονοµαστικής αξίας (από δρχ. σε 400 δρχ.) Μετρητά Κεφαλ/ση Αποθεµατικών χωρίς την έκδοση Γ. Σ / ,94 Ευρώ νέων µετοχών λόγω στρογγυλοποίησης και 1,18 Ευρώ Ευρώ µετατροπή της ονοµαστικής αξίας σε ευρώ Αύξηση Μετοχικού Ευρώ Κεφαλαίου από διαφορά , Ευρώ Γ. Σ / υπέρ το άρτιο Μείωση µετοχικού Ευρώ κεφαλαίου µε απόσβεση , Ευρώ συσσωρευµένων ζηµιών ΣΥΝΟΛΟ , Ευρώ 26

27 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας στις 31/12/2003 καθώς και η λογιστική αξία της µετοχής: (ποσά σε ) 31/12/2003 Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχής 0,70 Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο ,00 ιαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο ,61 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού ,75 Τακτικό Αποθεµατικό ,09 Έκτακτα Αποθεµατικά 0,00 Αφορολόγητα Αποθεµατικά Ειδικών ιατάξεων ,34 Υπόλοιπο Ζηµιών εις νέο ,02 Σύνολο Ιδίω ν Κεφαλαίω ν ,77 Λογιστική Αξία Μετοχής 0, Μέτοχοι. Με βάση το µετοχολόγιο της Εταιρείας στις 31/12/2003, οι µέτοχοι της Εταιρείας σε ποσοστό άνω του 2% είναι οι εξής: Μέτοχος Α ριθµός µετοχών Ποσοστό (%) EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,06% ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕ ,37% ΚΑΛΠΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βάϊου ,01% ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΑΕ ,30% INTERAMERICAN A/K ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,43% ΑΚ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,49% EUROBANK VALUE INDEX ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,59% Λοιποί Μέτοχοι (<2%) ,77% Σύνολο ,00% ικαιώµατα Μετόχων. Το καταστατικό της Εταιρείας καθορίζει ότι κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις όπως προβλέπονται από τον Κωδικοποιηµένο Νόµο 2190/1920, χωρίς να περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων Μετόχων δεν παρέχονται από το Καταστατικό της Εταιρείας. Ο κάτοχος και κύριος τίτλου της µετοχής, αυτοδικαίως αποδέχεται το Καταστατικό της Εταιρείας και τις νόµιµες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων. Οι µετοχές είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος των 10 µετοχών. Η ευθύνη του Μετόχου, περιορίζεται στην ονοµαστικά αξία των µετοχών που κατέχει. 27

28 OLYMPIC CATERING AE Σε κάθε µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οι Μέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5. του ΚΝ 2190/1920. Οι Μέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και στα κέρδη της Εταιρείας, σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτήν σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του Μετόχου. Οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατα τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν το δικαίωµα ψήφου, πρέπει για τη µετοχή αυτή να υποδείξουν εγγράφως στην Εταιρεία, ένα κοινό εκπρόσωπο ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση. Μέχρι το καθορισµό αυτού, η άσκηση των δικαιωµάτων τους αναστέλλεται. Κάθε Μέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα: Α) Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας τον διορισµό ενός ή περισσότερων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40,40 ε του ΚΝ2190/1920. Β) Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευσης αυτή εντός (30) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναγράφουν στην αίτηση τα θέµατα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δανειστές του Μετόχου και οι καθολικοί ή ειδικού διάδοχοι του σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιαδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάριση της, ούτε να αναµιχθούν µε οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή στη διαχείριση της. Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει ως νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Σε περίπτωση όπου προκύψει οποιαδήποτε διαφορά, µεταξύ της Εταιρείας αφενός και των Μετόχων ή οιοδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται προς τους δικαιούχους Μετόχους µέσα σε (2) µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και τόπος καταβολής ανακοινώνεται δια του τύπου. Μερίσµατα που δεν ζητήθηκαν για µια πενταετία, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σχετικά µε τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών, προκειµένου να συµµετάσχει ο Μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας καθώς και στη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ιοικητικό Συµβούλιο. Το παρόν ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από εννέα (9) µέλη και εξελέγη µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 26/3/2003 και συγκροτήθηκε σε σώµα κατά την από 26/3/2003 συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Την 1/7/2003 µε πρακτικό του.σ. και αριθµό µητρώου 1498/06/Β/86/39/ εκλέχθηκε ως νέο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ο κος Ανδριόπουλος Σταύρος σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας της παραιτηθείσας κας Γκολφινοπούλου Μαρίας. 28

29 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το πρακτικό της από 26/3/2003 συνεδρίασης του και το πρακτικό της 1/7/2003 είναι η ακόλουθη: 1. Χιωτέλλης Αριστείδης του Πολύβιου και της Αγγέλας, επίκουρος καθηγητής του Αστικού ικαίου, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Μυτιλήνη το έτος 1951, κάτοικος Αθηνών. Πρόεδρος. 2. Γιαννόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου και της Γεωργίας, χηµικός, που γεννήθηκε στην Αρκαδία το έτος 1956, κάτοικος Άνω Ν. Σµύρνης Αττικής. Αντιπρόεδρος. 3. Καλπίας Ευάγγελος του Βάιου και της Γεωργίας, Οικονοµολόγος, που γεννήθηκε στην Πασχαλίτσα Καρδίτσας το έτος 1958 κάτοικος Αθηνών. ιευθύνων Σύµβουλος. 4. Βασιλόπουλος Χαρίλαος του Κων/νου και της Αγγελικής, Οικονοµολόγος, που γεννήθηκε στην Αργολίδα το έτος 1954, κάτοικος Πεύκης Αττικής. Συν- ιευθύνων Σύµβουλος. 5. Παπανικολάου Αθανάσιος του Ευθυµίου και της Ευτυχίας, Οικονοµολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964 κάτοικος Αθηνών. Μέλος. 6. Αθανασίου Νικόλαος του Λεωνίδα και της Μαριάνθης, Γεωπόνος - Τεχνολόγος, που γεννήθηκε στην Αιτωλ/νία το έτος 1948, κάτοικος Καρέα Αττικής. Μέλος. 7. Ανδριόπουλος Σταύρος του Ανδρέα, ικηγόρος, που γεννήθηκε στο Αίγιο Αχαΐας το έτος 1968, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής. Μέλος. 8. Μπασαγιάννη Θεοφάνια του Χρήστου και της Αθηνάς, τραπεζικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αιτωλ/νία το έτος 1949, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής. Μέλος. 9. Ταπίνη Ευγενία του Πέτρου και της Χρυσούλας, Συνταξιούχος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Ιλίου Αττικής. Μέλος. Εκ των ανωτέρω µελών του.σ. ο κύριος Χιωτέλλης Αριστείδης ο κύριος Σταύρος Ανδριόπουλος είναι µη εκτελεστικά µέλη, ενώ οι κύριοι Γιαννόπουλος Γεώργιος και Αθανασίου Νικόλαος, είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά. Το ως άνω ιοικητικό Συµβούλιο, εκλέγεται για µια πλήρη 5ετή θητεία ήτοι µέχρι την 26/3/2008, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ.2 του Καταστατικού. Η αµοιβές του προηγούµενου προ της ως ανωτέρω αλλαγή του- ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, για την χρήση του 2003, ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 131 χιλ περίπου και αφορούσαν αποζηµιώσεις συνεδριάσεων. Λογιστικοποίηθηκαν δε, στα έξοδα διοίκησης. Επιπρόσθετα ο κ. Βασιλόπουλος Χαρίλαος κατά τη χρήση του 2002, έλαβε για τη παροχή υπηρεσιών µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας το ποσό των 81 χιλ. περίπου. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας εξουσιοδότησε τον ιευθύνοντα Σύµβουλο αυτής κ. Ευάγγελο Καλπία για την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του ιοικητικού Συµβουλίου και την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας δυναµένου αυτού να ενεργεί µόνος και χωρίς την σύµπραξη άλλου προσώπου επ ονόµατι και για λογαριασµό της Εταιρείας όλες τις πράξεις τις οποίες θα µπορούσε να διενεργήσει το ιοικητικό Συµβούλιο, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια και εκπροσώπηση, και να υπογράφει οποιασδήποτε φύσεως και περιεχοµένου έγγραφα δηµόσια ή ιδιωτικά, συµβάσεις, αξιόγραφα κ.λ.π. δεσµεύοντας πλήρως την Εταιρεία δια µόνης της υπογραφής του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυµία. Η παραπάνω εκπροσώπηση και δέσµευση της Εταιρείας δεν ισχύει µόνο όταν πρόκειται για την εκποίηση ή την αγορά ακινήτων περιουσιακών στοιχείων για λογαριασµό της εταιρείας. Επίσης εξουσιοδότησε τον Συν- ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Χαρίλαο Βασιλόπουλο για την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του ιοικητικού Συµβουλίου και την εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας δυναµένου αυτού να ενεργεί µόνος και χωρίς την σύµπραξη άλλου προσώπου επ ονόµατι 29

30 OLYMPIC CATERING AE και για λογαριασµό της Εταιρείας όλες τις πράξεις τις οποίες θα µπορούσε να διενεργήσει το ιοικητικό Συµβούλιο, πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια και εκπροσώπηση, και να υπογράφει οποιασδήποτε φύσεως και περιεχοµένου έγγραφα δηµόσια ή ιδιωτικού, αξιόγραφα κ.λ.π. δεσµεύοντας πλήρως την Εταιρεία δια µόνης της υπογραφής του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυµία. Η παραπάνω εκπροσώπηση και δέσµευση της Εταιρείας δεν ισχύει µόνο όταν πρόκειται: α) για την εκποίηση ή την αγορά ακινήτων περιουσιακών στοιχείων για λογαριασµό της εταιρείας και β) τη δέσµευση της εταιρείας γιά συµβάσεις και κάθε φύσεως και περιεχοµένου δεσµεύσεις που έχουν αντικείµενο ανώτερο του ενός εκατοµµυρίου Ευρώ ( ). Όταν πρόκειται για την εκποίηση ή αγορά ακινήτων που διενεργούνται για λογαριασµό της εταιρείας, η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσµεύεται µε δύο υπογραφές του ιευθύνοντος Συµβούλου Ευάγγελου Καλπία και του Συν- ιευθύνοντος Συµβούλου Χαρίλαου Βασιλόπουλου Ακολούθως παρατίθενται σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας: Χιωτέλλης Αριστείδης, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος Καθηγητής, Αστικού ικαίου και ικηγόρος κατέχει επίσης τη θέση µέλους ιοικητικού Συµβουλίου στην Ολυµπιακή Αεροπορία. Γιαννόπουλος Γεώργιος, Χηµικός, Αντιπρόεδρος Πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, εργάζεται ως υψηλόβαθµο στέλεχος στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Καλπίας Ευάγγελος, Οικονοµολόγος, /νων Σύµβουλος Ιδρυτικό στέλεχος του οµίλου Everest, όπου κατέχει σήµερα τη θέση του Αντιπροέδρου, διαθέτει σηµαντικότατη εµπειρία στη διοίκηση και οικονοµική διαχείριση επιχειρήσεων καθώς έχει διατελέσει επί σειρά ετών οικονοµικός διευθυντής του οµίλου Everest. Βασιλόπουλος Χαρίλαος, Οικονοµολόγος, Συνδιευθύνων Σύµβουλος Εργάζεται στην Olympic Catering από το 1980 και έχει διατελέσει στο παρελθόν Οικονοµικός ιευθυντής. ιαθέτει σηµαντικότατη εµπειρία στη λειτουργία και διαχείριση της Εταιρείας, ενώ κατείχε τη θέση του /ντος Συµβούλου προ ιδιωτικοποίησης αυτής. Παπανικολάου Αθανάσιος, Οικονοµολόγος, Μέλος Κατέχει τη θέση του Γενικού ιευθυντή του οµίλου Everest και διαθέτει σηµαντική εµπειρία και µεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση και marketing εταιρειών λιανεµπορίου, έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών, υψηλόβαθµο στέλεχος Ελληνικών και Πολυεθνικών εταιρειών του κλάδου. Αθανασίου Νικόλαος, Γεωπόνος Τεχνολόγος, Μέλος Κατέχει τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών στη τεχνολογία τροφίµων και εργάζεται ως υψηλόβαθµο στέλεχος σε Ελληνικό τραπεζικό ίδρυµα. Ανδριόπουλος Σταύρος, ικηγόρος, Μέλος Κάτοχος τίτλου σπουδών, µε σηµαντικότατη εργασιακή εµπειρία επί νοµικών θεµάτων. Μπασαγιάννη Θεοφάνια, Οικονοµολόγος, Μέλος Πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστηµίου, στέλεχος Τραπεζικού Ιδρύµατος. Ταπίνη Ευγενία, Συνταξιούχος, Μέλος Πρώην υπεύθυνη ηµοσίων Σχέσεων, µε πολύχρονη προσφορά στην Εταιρεία. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτελείται από έµπειρα διευθυντικά στελέχη, τα οποία αποτελούν αποτελεσµατικό συνδυασµό παλαιών στελεχών (προ της ιδιωτικοποίησης) της Εταιρείας και νέων τα οποία προσελκύστηκαν από την αγορά. 30

31 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 Τα κυριότερα διευθυντικά στελέχη είναι τα εξής: Άκης Κλεάνθους, ιευθυντής Οικονοµικών και ιοικητικών Υπηρεσιών Οικονοµολόγος, µέλος του Ι.C.A.Ε.W (Ινστιτούτο Εγκεκριµένων Λογιστών στην Αγγλία και Ουαλία) και Πτυχιούχος σε Χρηµατοοικονοµικά και Λογιστική µε σηµαντική εµπειρία σε πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες καθώς και στην οικονοµική διεύθυνση εταιρειών τροφίµων. Εργάζεται στην Εταιρεία από τα τέλη του Ιγνάτιος Χρηστίδης, ιευθυντής Βιοµηχανικής Εκµετάλλευσης Τεχνολόγος Τροφίµων µε 25ετή εµπειρία σε ιευθύνσεις Εργοστασίων τροφίµων, Έρευνας και Ανάπτυξης. Εργάζεται στην Εταιρεία από το Μίλτος Καρούµπας, Executive Chef Με σηµαντική κατάρτιση και εµπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διευθύνει το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης της Εταιρείας, όπου εργάζεται από το Μουρελάτος Αλέξανδρος, Υπεύθυνος τµήµατος ιασφάλισης Ποιότητας Πτυχιούχος Χηµικός από το Πανεπιστήµιο Αθηνών µε υψηλή κατάρτιση και εργασιακή εµπειρία σε θέµατα διασφάλισης, πιστοποίησης και ελέγχου ποιότητας. Εργάζεται στην Εταιρεία από το Λαϊνα Ευγενία, ιευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων Απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε παράλληλη κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέµατα προσωπικού. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στη διαχείριση και προγραµµατισµό ανθρώπινου δυναµικού σε εταιρείες µε ιδιαίτερα µεγάλο αριθµό εργαζοµένων. Στην Εταιρεία εργάζεται από το Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Προϊστάµενος Υπηρεσιών Handling Ιδιαίτερα έµπειρο στέλεχος της Εταιρείας, στην οποία εργάζεται από το ιαθέτει υψηλή κατάρτιση σε θέµατα πιστοποίησης ποιότητας και προγραµµατισµού λειτουργιών. ήµητρα Πολλάλη, ιευθύντρια Προµηθειών Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιοµηχανικής, εργάζεται στην Εταιρεία από το 1982 και διαθέτει σηµαντική εµπειρία στη διαχείριση προµηθειών και έρευνα αγοράς. Ιεραπετρίτης Βασίλης, Υπεύθυνος Πωλήσεων και Marketing Αεροτροφοδοσίας Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός, µε σηµαντική κατάρτιση και εµπειρία στο χώρο του in-flight catering. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως υψηλόβαθµο στέλεχος στον ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών, εργάζεται στην Εταιρεία από το Σπύρος Σουσάνης, Υπεύθυνος ιαχείρισης Αποθηκευτικών Χώρων Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Πειραιώς, εργάζεται στην Εταιρεία από 1981, διαθέτοντας υψηλή κατάρτιση και εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης και παρακολούθησης αποθηκών. Αλέξανδρος Θράβαλος, προϊστάµενος Λογιστηρίου Λογιστής, εργάζεται στην Εταιρεία από το 1980 και διευθύνει το λογιστήριο της Εταιρείας. Όλα τα µέλη του.σ. και τα ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας έχουν την Ελληνική υπηκοότητα, πλην του κ. Άκη Κλεάνθους ο οποίος έχει τη Κυπριακή. εν υπάρχουν εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των µελών.σ. και της Εταιρείας. 31

32 OLYMPIC CATERING AE Συµµετοχές των Μελών του.σ. της Εταιρείας και των Κύριων Μετόχων σε άλλες εταιρίες. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των κυρίων Μετόχων της Εταιρείας, στο ιοικητικό Συµβούλιο άλλων εταιρειών, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά που τυχόν κατέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών. Τα µέλη του.σ. και οι µέτοχοι της Εταιρείας, µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 10%, δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών µε ποσοστό τουλάχιστον 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση µε άλλες εταιρείες, εκτός των παρακάτω. Μέτοχος/Μέλος.Σ. Εταιρεία Θέση.Σ. % Συµµ. Ολυµπιακή ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε ,00% Αεροπορία OLYMPIC AIR CRUISSES LTD - 100,00% ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε. - 99,99% GALILEO HELLAS A.E. - 99,99% OLYNET INC - 100,00% ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. - 66,00% ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. - 65,00% ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. - 17,00% Καλπίας Ευάγ γ ελος ΓΕΥΣΗ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. 1,00% ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΒΟΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. 10.0% ΛΑΜΙΑ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. PLAZA A.E. (πρώην ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ε.) 10,33% EVERFOOD A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Α. Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΠΑΤΡΑ Α. Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΕ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΡΟ ΑΝΘΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. ENTERTAINMENT WORKS Α.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. 9,13% ΧΟΛΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. HELLO PIZZA A.E. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΛΑΡΙΣΑ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. 30,60% MAGIC FOOD A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. 10,00% ΟΛΥΜΠΟΥΣ ΠΛΑΖΑ Α.Ε. (ΑΙΑ) ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ OLYMPUS PLAZA A.E. (ΚΟΡΙΝΟΣ) ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. 10,00% WEST COAST Α.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. 18,00% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. 14,67% ΙΛΙΟΝ ΦΟΥΝΤ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΚΟΖΑΝΗ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΩ A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. FOOD CENTER Α.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. EVEREST ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. 32

33 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 Μέτοχος/Μέλος.Σ. Εταιρεία Θέση.Σ. % Συµµ. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε. /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΙΝΕ Ο Α.Ε. ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 15,00% ROMANA A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΗΛΙΑΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΑΛΕΝΗ ΑΞΤΟΕ ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 28,83% ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΡΕΝΤΗ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. ΕΚΑΚ Α.Ε. ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. OLYMPUS PLAZA CATERING Ε.Π.Ε. 5,00% Παπανικολάου ΛΑΜΙΑ Α. Ε. ΜΕΛΟΣ.Σ. Αθανάσιος PLAZA A.E. (πρώην ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ε.) ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ENTERTAINMENT WORKS Α.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. 4,00% ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ MEΣOΓEIA EΣTIATOΡIA & CATERING A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΒΙΝΕ Ο Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕ Ρ0Σ.Σ. 17,50% ΕΝΩΜΕΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. 25,00% ΠΑΠΑΡ ΕΛΑ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. 20,00% ΜΠΟΥΛΑΝΤΖΕΡΙ Ε.Π.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 34,00% Αθανασίου ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ.Σ. - Νικόλ αος GREECERT Ε.Π.Ε. ΜΕΛΟΣ Σ 65% Βασιλόπουλος ΒΙΝΕ Ο Α.Ε. ΜΕΛΟΣ.Σ. 10% Χαρίλαος ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΛΟΣ.Σ. Χιωτέλλης Α ριστείδης LYRIC A.E.B.E. ΜΕΛΟΣ.Σ. - EVEREST A.E. Γ. ΜΑΛΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - 77,50% EVEREST-ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. - 90,00% ΓΕΥΣΗ Ε.Β.Α.Ε. - 57,18% ΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α.Ε. - 80,00% ΤΡΟΦΗ Α.Ε.Ε. - 80,00% ΓΛΥΦΑ Α Α.Ε. - 70,00% ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. - 72,00% ΣΜΥΡΝΗ Α.Ε. - 57,50% ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε. - 95,50% ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α.Ε. - 51,00% ΕΚΑΕΞΙ Α.Ε. - 61,00% ΛΕΩΦΟΡΟΣ Α.Ε. - 40,00% ΚΑΜΑΡΑ Α.Ε. - 51,00% ΥΜΗΤΤΟΥ Α.Ε. - 51,00% ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε. - 40,00% EVENIS A.E. - 51,00% ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε. - 51,00% ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε. - 99,00% 33

34 OLYMPIC CATERING AE Μέτοχος/Μέλος.Σ. Εταιρεία Θέση.Σ. % Συµµ. ΠΑΓΩΤΑ ΓΛΥΦΑ ΑΣ Α.Ε. - 50,00% ΠΑΤΗΣΙΑ Α.Ε. - 51,00% ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε. - 66,00% ΓΩΝΙΑ Α.Ε. - 51,00% ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε. - 30,00% EVERCAT A.E. - 60,00% ΒΟΛΟΣ Α.Ε. - 35,00% Λ. ΦΡΕΡΗΣ Α.Ε. - 59,50% EVERFOOD A.E. - 99,17% MEDICAFE A.E. - 45,00% ΣΤΑΣΗ Α.Ε. - 43,05% ΣΤΟΑ Ε.Π.Ε. - 51,00% EVERHOLD (CYPRUS) LIMITTED - 100,00% ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. - 51,00% ΛΑΜΙΑ Α.Ε. - 86,64% ΠΑΤΡΑ Α.Ε. - 51,00% ΧΑΛΑΝ ΡΙ Α.Ε. - 50,00% ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Ε. - 51,00% ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. - 81,00% ΒΟΥΛΑ Α.Ε. - 60,00% OLYMPUS PLAZA CATERING Ε.Π.Ε. - 51,00% ΦΡΕΑΤΤΥ Α Α.Ε. - 36,00% ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. - 40,00% A.E. ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ - 12,75% OLYMPUS PLAZA A.E. (ΚΟΡΙΝΟΣ) 34,00% Η. ΦΟΡΤΟΤΗΡΑΣ-Ε. ΚΛΑΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - 25,00% ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. - 50,00% MAGIC FOOD A.E. - 35,00% FOOD CENTER A.E. - 25,00% ΑΦΟΙ ΓΛΕΝΤΖΑΚΗ Ε.Π.Ε. - 48,00% ΗΛΙΑΚΕΣ ΑΚΤΕΣ Α.Ε. - 51,00% ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΝΤΗ Ε.Π.Ε. - 35,00% PLAZA A.E. ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ - 40,00% ΡΟ ΑΝΘΟΣ Α.Ε. - 20,00% ΜΑΝΤΩ Α.Ε. - 37,50% ΟΛΥΜΠΟΥΣ ΠΛΑΖΑ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΙΑ) - 18,00% CINE EVER A.E. - 35,00% WEST COAST A.E. - 25,00% ΛΑΡΙΣΑ Α.Ε. - 20,40% ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. - 19,00% ΟΛΥΜΠΟΥΣ ΠΛΑΖΑ Ε.Π.Ε. - 44,00% ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. - 40,00% ΑΝΑΤRΟΝ Α.Ε. - 20,00% ΝEOΦΟΥΝΤ Α.Ε.Β.Ε. - 20,00% 34

35 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Οργανόγραµµα. Στο ακόλουθο διάγραµµα, παρουσιάζεται η οργανωτική δοµή της Εταιρείας : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΥΘΥΝΩΝ & ΣΥΝ/ ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΜ/ΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ FOOD SERVICE ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΚΜ/ΣΕΩΝ 35

36 OLYMPIC CATERING AE 5.17 Προσωπικό. Η αριθµητική εξέλιξη του προσωπικού της Εταιρείας για τις χρήσεις 2000, 2001 και 2003 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Τοµέας Απασχόλησης ιοικητικές & Επιτελικές Υπηρεσίες Μόνιµο Προσωπικό Εποχιακό Προσωπικό Σύνολο ιεύθυνση Βιοµηχανικής Παραγωγής Μόνιµο Προσωπικό Εποχιακό Προσωπικό Σύνολο ιεύθυνση Εκµεταλλεύσεων Μόνιµο Προσωπικό Εποχιακό Προσωπικό Σύνολο Τοµέας Αεροτροφοδοσίας Μόνιµο Προσωπικό Εποχιακό Προσωπικό Σύνολο Τοµέας Βιοµηχανικού Catering Μόνιµο Προσωπικό Εποχιακό Προσωπικό Σύνολο Τοµέας Χώρων Εστίασης Μόνιµο Προσωπικό Εποχιακό Προσωπικό Σύνολο Γενικό Σύνολο Μόνιµου Προσωπικού Γενικό Σύνολο Εποχιακού Προσωπικού Γενικό Σύνολο Προσωπικού Η Εταιρεία έχει υπογράψει Συλλογική Σύµβαση Εργασίας µε το µόνιµο προσωπικό, ενώ οι σχέσεις της µε το Συνδικαλιστικό Όργανο των Εργαζοµένων θεωρούνται ιδιαίτερα καλές. Μετά την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας, έπαψε να βρίσκονται σε εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 1943/91, του άρθρου 8 του Ν. 2085/92 και του άρθρου 32 του Ν. 2190/94, περί αποσπάσεων προσωπικού της Εταιρείας προς Υπουργεία και ηµόσιες Υπηρεσίες. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η µετάταξη 57 υπαλλήλων της Εταιρείας οι οποίοι υπάγονταν στο ειδικό καθεστώς του Ν. 1648/86. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους προσωπικού κατά την τελευταία τριετία: (ποσά σε ) Μισθοί - Ηµεροµίσθια , , ,61 Εργοδοτικές Εισφορές 5.732, , ,29 Λοιπά Έξοδα - Παροχές ιάφορες 246,28 209,77 189,50 Σύνολο , , ,40 36

37 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Επενδύσεις. Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει τις κυριότερες ετήσιες επενδύσεις της Εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, στις χρήσεις (σε τιµές κτήσης): Κατηγ ορία Παγίου (ποσά σε χιλ ) Α. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων 172,18 91,57 28,33 Λοιπές Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Ασώµατων Ακινητοποιήσεων 172,18 91,57 28,33 Β. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Κτίρια και Τεχνικά Έργα , ,33-538,20 Μηχανήµατα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις και Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισµός 2.250,87-3,71-471,06 Μεταφορικά Μέσα 147,24-2,00-75,81 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 347,33 10,97-610,41 Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές ,64 188, ,68 Σύνολο Ενσωµάτων Παγίων 4.582, ,67-580,80 Γενικό Σύνολο 4.754, ,10-552,48 Το σηµαντικό ύψος παγιοποιήσεων στη χρήση 2001, οφείλεται στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος µετεγκατάστασης της Εταιρείας στο νέο Αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το σύνολο των επενδύσεων της Εταιρείας στη κατασκευή των νέων της εγκαταστάσεων έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Η µείωση των παγίων στη χρήση του 2002 αφορά σε διαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων στο παλαιό Αεροδρόµιο Ελληνικού τις οποίες η Εταιρεία τις εγκατέλειψε οριστικά, χωρίς να έχει τη κυριότητα αυτών. Η µεταβολή των ενσώµατων παγίων στη χρήση του 2003 αναλύεται ως εξής: # Νέες επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια : 2.106,61 χιλ. # Πωλήσεις ενσωµάτων παγίων : 903,04 χιλ. # ιαγραφές ενσωµάτων παγίων : 1.784,37 χιλ. 37

38 OLYMPIC CATERING AE 6. Απολογιστικά Στοιχεία ραστηριότητας. 6.1 Αποτελέσµατα Χρήσης της Εταιρείας. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας για τις χρήσεις , απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: (τα ποσά σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών , , ,23 Κόστος πωληθέντων , , ,61 Μικτό Κέρδος , , ,62 (% επί του κύκλου εργασιών) 36,5% 34,2% 34,5% Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 703,93 209, ,12 Σύνολο , , ,75 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας , , ,02 Έξοδα Έρευνα & Ανάπτυξης 1 0,00 0,00 117,19 Έξοδα Λειτουργίας ιαθέσεως , , ,71 Λειτουργικό Αποτέλεσµα , , ,83 (% επί του κύκλου εργασιών) -6,3% -4,2% 13,1% Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 134,84 727,98 738,13 Έκτακτα κέρδη 21,37 37,81 92,82 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 2.468,54 366,32 149,21 Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων 2.191,98 907, ,62 Σύνολο Εκτάκτων Εσόδων 4.816, , ,78 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 436,79 872,09 733,39 Έκτακτες ζηµίες 3,13 412,10 160,00 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 3.163, , ,93 Προβλέψεις υποτιµήσεων συµµετοχών και χρεογράφων 0,00 339,57 32,20 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 1.056, ,67 681,09 Σύνολο Εκτάκτων Εξόδων και Προβλέψεων 4.660, , ,60 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων , , ,00 Έσοδα και κέρδη συµµετοχων και χρεογράφων 0,00 0,00 62,22 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 81,27 40,18 17,37 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 220,20 602,60 593,03 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων , , ,53 Αποσβέσεις 2.170, , ,06 Κέρδη προ φόρων , , ,47 (% επί του κύκλου εργασιών) -10,7% -26,3% 2,9% Φόροι χρήσης 0,00 0,00 0,00 Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ , , ,47 Φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 3 0,00 177,19 0,00 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ ούµενων χρήσ εων , , ,47 38

39 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 Σηµειώσεις: 1. Προ αποσβέσεων. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη ανάλυση των αποσβέσεων ανάλογα µε το λογαριασµό τον οποίο επιβάρυναν: (ποσά σε χιλ. ) Κόστος Πωληθέντων 1.165, ,3 1797,9 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας 543,0 596,2 558,2 Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης 461,8 444,4 362,5 Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης 0,0 0,0 2,5 Σύνολο Αποσβέσεων 2.170, , ,1 2. εν υπάρχουν αµοιβές.σ. οι οποίες προκύπτουν από τη διάθεση των αποτελεσµάτων. Οι αµοιβές προς τα µέλη του.σ. αφορούν αµοιβές συνεδριάσεων και επιβαρύνουν τα έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας. 3. Οι φόροι φορολογικού ελέγχου οι οποίοι επιβαρύνουν τη διάθεση αποτελεσµάτων της χρήσης 2002, είναι αυτοί οι οποίοι εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και αφορούν το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων και αναλύονται επιµερίζονται, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: (ποσά σε χιλ. ) Σύνολο Λογιστικές ιαφορές 1,63 79,97 91,77 3,81 177,19 Πρόστιµα και Προσαυξήσεις 2,01 69,57 46,80 0,69 119,07 Σύνολο φόρων φορολογικού ελέγχου σε µείωση ζηµιών εις νέο 3,64 149,54 138,58 4,50 296,26 Συµβιβασµός 2,13 97,36 103,47 3,99 206,96 Κύκλος Εργασιών Ο κύκλος εργασιών κατά τη χρήση 2003 ανήλθε σε ,2 χιλ. έναντι ,7 χιλ. την προηγούµενη χρήση, σηµειώνοντας ποσοστιαία µείωση κατά 8,74% ή 3.989,5 χιλ. Η µείωση των πωλήσεων οφείλεται αφενός στην διακοπή της δραστηριοποίησης της Εταιρείας στο χώρο του νοσηλευτικού catering και δεξιώσεων και αφετέρου στη αρνητική επίδραση που είχε ο πόλεµος στο ΙΡΑΚ και η εµφάνιση του υιού SARS στο κλάδο των αεροµεταφορών. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ετήσια, ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας στις επιµέρους κατηγορίες δραστηριότητας: (ποσά σε χιλ. ) In Flight Catering , , ,09 Handling 9.966, , ,15 Εκµετάλλευση Χώρων Εστίασης , , ,36 Βιοµηχανικό Catering & εξιώσεις 2.248, , ,63 Σύνολο Κύκλου Εργ ασιώ ν , , ,23 39

40 OLYMPIC CATERING AE Ως προς τον διαχωρισµό του κύκλου εργασιών σε πωλήσεις εµπορευµάτων, προϊόντων και υπηρεσιών, η ανάλυση έχει ως εξής: (ποσά σε χιλ. ) Πωλήσεις Εµπορευµάτων 8.774, , ,9 Πωλήσεις Προϊόντων , , ,8 Παροχή Υπηρεσιών , , ,4 Σύνολο Κύκλου Εργ ασιώ ν , , ,23 Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας για τη κλειόµενη χρήση κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µα τον ΣΤΑΚΟ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. ΣΤΑΚΟ 03 Περιγραφή ποσά σε Κυλικεία Αεροδροµίων, Νοσοκοµείων , Κέτερινγκ Αεροπορικών Εταιρειών & εξιώσεων , Αεροπορικές µεταφορικές δραστηριότητες υπηρεσιών εδάφους , Χονδρικό εµπόριο απορριµάτων και υπολειµµάτων ,67 Σύνολο ,25 Περιθώριο Μικτού Κέρδους Το περιθώριο µεικτού κέρδους (προ αποσβέσεων) ανήλθε σε ,6 χιλ. ή 34,5% επί του κύκλου εργασιών το Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση του κόστους πωληθέντων (προ αποσβέσεων) για τη χρήση 2003: A νάλυση κόστους πωληθέντων (ποσά σε χιλ. ) Food Cost ,6 Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού ,9 Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα 3.124,1 Σύνολο ,6 Η ανάλυση του food cost έχει ως εξής: Ανάλυση Food Cost (ποσά σε χιλ. ) Εµπορεύµατα 4.145,6 Α ύλες 5.535,9 Υλικά Σερβιρίσµατος 296,0 Υλικά Συσκευασίας 300,0 Υλικά Καθαριότητας - Λοιπά 442,1 Σύνολο ,6 Οι αµοιβές προσωπικού οι οποίες λογιστικοποιούνται στο κόστος πωληθέντων, αφορούν τις αµοιβές και έξοδα του προσωπικού το οποίο απασχολείται στο In Flight Handling και στη παραγωγή, και αποτελούν κόστος παροχής υπηρεσιών και κόστος παραγωγής αντίστοιχα. 40

41 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης Τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης κατά τη χρήση 2003 ανήλθαν σε 6.671,1 χιλ. έναντι 209,7 χιλ. την προηγούµενη χρήση. Στα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης, περιλαµβάνονται επιδοτήσεις προσωπικού, έσοδα αποσπάσεων προσωπικού, έσοδα από διαχείριση προµηθειών, αποζηµιώσεις από πελάτες, έσοδα προκήρυξης διαγωνισµών, έσοδα προβολής από προµηθευτές, κτλ. Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει την ανάλυση των λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης για τη χρήση 2003: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης (ποσά σε χιλ. ) 2003 Επιδοτήσεις ΟΑΕ 53,3 Λοιπές επιδοτήσεις 3.300,0 Eσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 1.077,8 Έσοδα προβολής από προµηθευτές 2.240,0 Σύνολο 6.671,1 Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας Τα έξοδα ιοίκησης (προ αποσβέσεων) στην χρήση 2003 ανήλθαν σε 3.912,0 χιλ., έναντι 4.135,2 χιλ. τη προηγούµενη χρήση και 3.595,0 χιλ. της χρήσης 2001 σηµειώνοντας µείωση κατά 5,4 %. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας (προ αποσβέσεων), αναλύονται ως εξής: (ποσά σε χιλ. ) Αµοιβές και Εξοδα Προσωπικου 2.712, , ,5 Αµοιβές και Εξοδα Τρίτων 452,2 394,1 471,3 Παροχές Τρίτων 188,7 246,7 146,4 Φόροι-Τέλη 22,9 41,8 20,7 ιάφορα Εξοδα 219,2 827,3 726,1 απάνες ιοικητικής Λ ειτουργ ίας 3.595, , ,0 Οι αµοιβές προσωπικού αφορούν τις δαπάνες µισθοδοσίας του διοικητικού και επιτελικού προσωπικού της Εταιρείας. Οι αµοιβές και παροχές τρίτων αφορούν τη παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους και συµβολαιογράφους, τους ελεγκτές της Εταιρείας, τις αµοιβές συνεδριάσεων του.σ. καθώς και υπηρεσίες µηχανογραφικής υποστήριξης. Οι παροχές τρίτων αφορούν έξοδα εταιρειών κοινής ωφέλειας ( ΕΗ, ΕΥ ΑΠ, ΟΤΕ) που αφορούν τις αναλώσεις των διοικητικών και επιτελικών υπηρεσιών της Εταιρείας, ενοίκια, ασφάλιστρα, επισκευές συντηρήσεις και αµοιβές για τη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. Τέλος τα διάφορα έξοδα αφορούν γενικά λειτουργικά έξοδα των διοικητικών και επιτελικών υπηρεσιών της Εταιρείας, όπως έξοδα µεταφορών, ταξιδίων, επισκευών, γραφικής ύλης και αναλώσιµα. 41

42 OLYMPIC CATERING AE Έξοδα Λειτουργίας ιάθεσης Τα έξοδα ιάθεσης (προ αποσβέσεων) στην χρήση 2003 ανήλθαν σε ,7 χιλ., έναντι ,6 χιλ. της προηγούµενης χρήσης σηµειώνοντας µείωση κατά 14,95 ποσοστιαίες µονάδες. Τα έξοδα ιάθεσης (προ αποσβέσεων), αναλύονται ως εξής: Έξοδα ιάθεσης (ποσά σε χιλ. ) Αµοιβές και Εξοδα Προσωπικου , , ,0 Αµοιβές και Εξοδα Τρίτων 1.202,1 277,1 241,8 Παροχές Τρίτων 5.434, , ,7 Φόροι-Τέλη 218,3 273,2 221,0 ιάφορα Εξοδα 432,0 353,9 324,2 απάνες Λειτουργίας ιάθεσης , , ,7 Οι αµοιβές και έξοδα προσωπικού, αφορούν τη µισθοδοσία του προσωπικού εκµετάλλευσης των χώρων εστίασης και του βιοµηχανικού catering. Οι παροχές τρίτων αφορούν κυρίως ενοίκια και αναλύονται ως εξής: Παροχές Τρίτων (ποσά σε χιλ. ) ΕΗ 51,1 95,9 111,6 ΕΥ ΑΠ 5,0 5,3 1,6 ΟΤΕ 17,0 130,1 31,5 Ενοίκια 4.893, , ,6 Ασφάλιστρα 140,9 212,4 195,3 Επισκευές - συντηρήσεις 189,0 29,7 48,9 Πλυστικά 76,0 33,3 0,4 Αµοιβές καθαριστών 61,9 77,2 26,8 Παροχές Τρίτων 5.434, , ,7 Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης Στη χρήση 2003 η Εταιρεία εµφάνισε για πρώτη φορά στη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης τα έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης στα πλαίσια της ορθολογικότερης αποτύπωσης των οικονοµικών στοιχείων αποτελεσµάτων. Τα Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης (προ αποσβέσεων), αναλύονται ως εξής: Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (ποσά σε χιλ. ) 2003 Αµοιβές και Εξοδα Προσωπικου 108,9 Παροχές Τρίτων 5,2 ιάφορα Εξοδα 3,0 απάνες ιοικητικής Λ ειτουργ ίας 117,1 Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού συνιστούν την πιο σηµαντική δαπάνη. 42

43 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 Έκτακτα Αποτελέσµατα και Προβλέψεις Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση των εκτάκτων αποτελεσµάτων της Εταιρείας: Έκτακτα Αποτελέσµατα (ποσά σε χιλ. ) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 134,8 728,0 738,1 Έκτακτα κέρδη 21,4 37,8 92,8 Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 2.468,5 366,3 149,2 Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων 2.192,0 907, ,7 Έκτακτα Έσοδα 4.816, , ,8 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 436,8 872,1 733,4 Έκτακτες ζηµίες 3,1 412,1 160,0 Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 3.163, , ,9 Προβλέψεις υποτίµησης χρεογράφων - 339,6 32,2 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 1.057, ,7 681,1 Έκτακτα Έξοδα και Προβλέψεις 4.660, , ,6 Αντίστοιχα, ακολούθως παρουσιάζονται οι επιµέρους αναλύσεις των λογαριασµών εκτάκτων αποτελεσµάτων: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα (ποσά σε χιλ. ) Αποζηµίωση απώλειας εσόδων /Σ και παγίων - 631,5 631,5 Εκπτώσεις αγορών 35,2 6,1 - Επιχορηγήσεις παγίων 23 α - 81,3 84,9 Καταπτώσεις εγγυήσεων ποινικών ρητρών 73,4-7,9 Πλεονάσµατα ταµείων κυλικείων - 3,9 - Πιστωτικές διαφορές από µετατροπή σε Euro - 0,1 - Συναλλαγµατικές διαφορές 22,4 4,4 3,0 Λοιπά Ανόργανα Έσοδα 0,3 0,8 10,8 Έκτακτα και ανόργ ανα έσοδα 131,2 728,0 738,1 Έκτακτα Κέρδη Έκτακτα Κέρδη (ποσά σε χιλ. ) Εκποίηση τεχνικών έργων-εγκαταστάσεων - 11,8 7,8 Εκποίηση µηχανολογικού εξοπλισµού - 3,6 15,0 Εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 21,4 21,4 59,8 Εκποίηση Μεταφορικών Μέσων - 1,0 10,2 Έκτακτα κέρδη 21,4 37,8 92,8 43

44 OLYMPIC CATERING AE Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων (ποσά σε χιλ. ) Αποζηµίωση απώλειας εσόδων /Σ και παγίων 2.172,7 - - Επιχορηγήσεις Υπουργείου Γεωργίας 30,7 - - Επιχορηγήσεις 23Α 119,7 283,3 36,2 Εκπτώσεις αγορών προηγουµένων χρήσεων 35,8 19,8 64,7 Καταπτώσεις εγγυήσεων Πιστωτικές διαφορές µεταβατικών λογαριασµών - 3,9 5,5 Λοιπά 109,7 59,3 42,8 Έσοδα προηγ ουµένων χρήσ εω ν 2.468,5 366,3 149,2 Έσοδα Προβλέψεων Προηγούµενων Χρήσεων Έσοδα Προβλέψεων Προ. Χρήσεων (ποσά σε χιλ. ) Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις αποζηµιώσεις προσωπικού προηγούµενων χρήσεων 2.192,0 907, ,8 Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις για έξοδα προηγούµενων χρήσεων, επίδικες απαιτήσεις Ε.Θ.Ε.Κ. (ΦΠΑ , ) Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις για έξοδα προηγούµενων χρήσεων αποτίµηση µετοχών 30/6/ ,4 Έσοδα από προβλέψεις για επίδικες διαφορές προσωπικού ,2 Έσοδα από προβλέψεις προηγ ουµένων χρήσ εω ν 2.192,0 907, ,6 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (ποσά σε χιλ. ) Αποζηµίωση προσωπικού βάσει Σ.Σ.Ε Επίλυση εργατικών διαφορών 0,0 91,8 - Μισθοδοσία αποσπασµένου προσωπικού 224,6 488,9 339,2 Προσαύξηση διακανονισµού ΙΚΑ 188,7 140,6 15,8 Προσαύξηση διακανονισµού ΥΠΑ - 86,7 231,5 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 0,9 8,8 113,6 Συναλλαγµατικές διαφορές 7,5 1,0 0,3 Λοιπά 15,1 54,3 33,0 Έκτακτα και ανόργ ανα έξοδα 436,8 872,1 733,4 Έκτακτες Ζηµίες Έκτακτες Ζηµίες (ποσά σε χιλ. ) Απαλλαγή από αποζηµίωση ασφαλιστικής κάλυψης 3,1 0,1 - Ζηµιές από εκποίηση παγίων - 6,5 127,5 Ζηµιές από κλείσιµο υποκαταστηµάτων ,4 Ζηµιές από ανεπίδεκτες εισπράξεις - 405,4 2,1 Έκτακτες ζηµίες 3,1 412,1 160,0 44

45 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 Οι έκτακτες ζηµίες που δηµιουργήθηκαν στην χρήση 2003 και αφορούν στο κλείσιµο υποκαταστηµάτων της Εταιρείας παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Ζηµιές από κλείσιµο υποκ/των (ποσά σε χιλ. ) 2003 ΕΚΟ 66 χλµ Αθηνών-Λαµία 14,1 Πανεπιστήµιο Αθηνών - Γεωλογικό Τµήµα 5,3 Πανεπιστήµιο Αθηνών - Χηµικό Τµήµα 5,7 Τ.Ε.Ε.Φ.Α. 5,3 Σύνολο 30,4 Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων (ποσά σε χιλ. ) Αποζηµίωση προσωπικού προηγουµένων χρήσεων 2.210, , ,0 ιαφορά εγγυήσεων για µεταβλητό τέλος του OVAL ,3 Ασφαλιστικές εισφορές προηγουµένων χρήσεων - 196,1 34,9 Αποτίµηση µετοχών 31/12/02-856,4 - Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων (εξαγορά έκτος OC προϋπηρεσία) 616,3 - - Εισφορές ΙΚΑ - Αναγνώριση προϋπηρεσίας έκτος OC - 731,7 551,0 Κατάπτωση εγγύηση Ψ.Ν.Α. - 44,0 - Προσαυξήσεις διακανονισµού ΙΚΑ - 189,8 97,8 Προσαυξήσεις διακανονισµού ΥΠΑ - 143,6 31,0 Φόροι και τέλη 76,3 5,5 2,2 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 0,5 35,8 - ιάφορα έξοδα 259,5 615,8 233,7 Έξοδα προηγ ουµένων χρήσεω ν 3.163, , ,9 Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους (ποσά σε χιλ. ) Πρόβλεψη αποζηµίωση προσωπικού 1.056,9 912,2 681,0 Πρόβλεψη επίδικων διαφορών προσωπικού ,8 - Πρόβλεψη επισφαλή απαιτήσεων πελατών - 175,5 - Πρόβλεψη τελών σύνδεσης Κτιρίου µε δίκτυο παροχής ΑΙΑ - 385,9 - Πρόβλεψη επίδικης διαφοράς Friesland A.E. - 45,6 - Πρόβλεψη επίδικης διαφοράς Εθνικής Τράπεζας - 30,1 - Πρόβλεψη απαίτησης Monarch Airlines (2000) - 27,7 - Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 1.056, ,7 681,0 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα - απάνες Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων της Εταιρείας για τη περίοδο : (ποσά σε χιλ. ) Τόκοι βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 115,9 477,2 489,7 Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 86,3 103,2 84,4 Προµήθειες πιστωτικών καρτών 0,3 - - Λοιπές προµήθειες τραπεζών 17,6 22,2 16,8 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 220,2 602,6 590,9 45

46 OLYMPIC CATERING AE ιάθεση των προ αποσβέσεων αποτελεσµάτων Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, όπως διαµορφώθηκε για τη περίοδο : (ποσά σε χιλ. ) Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων , , ,53 ιάθεση Αποσβέσεις 2.170, , ,06 Τακτικό Αποθεµατικό Έκτακτο Αποθεµατικό Λοιπά Αποθεµατικά Μερίσµατα Φόρος χρήσης Υπόλοιπο εις νέο , , ,47 Σύνολο , , ,53 46

47 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Ανάλυση Ισολογισµών της Εταιρείας. Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει τα στοιχεία Ισολογισµών της Εταιρείας, για τη περίοδο : (τα ποσά σε χιλ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα Εγκατάστασης 2.649, , ,99 Μείον Αποσβέσεις 1.373, ,02 729,38 Αναπόσβεστα Έξοδα Εγ κατάστασης 1.275, ,41 614,61 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 188,14 279,71 308,03 Μείον Αποσβέσεις 0,00 0,00 0,00 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις , , ,97 Μείον Αποσβέσεις 7.987, , ,75 Αναπόσβεστα Πάγια , , ,26 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0,00 6,00 6,00 Λοιπές Μακροχρόνιες απαιτήσεις 275,16 330,98 352,96 Σύνολο Παγίου Ενεργ ητικού , , ,22 Αποθέµατα 1.291, ,23 742,35 Πελάτες 5.662, , ,01 Επιταγές εισπρακτέες 71,51 18,00 75,63 Επιταγές σε καθυστέρηση 0,00 0,00 7,00 εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 0,00 214, ,00 Επισφαλείες - Επίδικοι Πελάτες 2.039, ,53 314,27 Χρεώστες ιάφοροι 1.869, , ,40 Λογαρισµοί προκαταβολών και πιστώσεων 77,26 4,20 5,66 Χρεόγραφα 1.630,11 434,12 0,00 ιαθέσιµα 938, , ,89 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργ ητικού , , ,21 Μεταβατικοί Λ ογ αριασµοί Ενεργ ητικού 1.599, , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,30 Λογαρισµοί τάξεως , , ,23 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο 8.167, , ,25 ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 5.298, ,90 38,20 ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις 3.250, , ,47 Αποθεµατικά Κεφάλαια 2.472, , ,56 Αποτελέσµατα εις νέο , , ,72 Ίδια Κεφάλαια , , ,76 Προβλέψεις 4.583, , ,14 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0, , ,45 Προµηθευτές - Επιταγές - Γραµµάτια πληρωτέα 4.987, , ,36 Τράπεζες 2.934, , ,14 Προκαταβολές πελατών 46,72 33,13 31,92 Υποχρεώσεις φόρων - τέλη & ασφαλιστικοί οργανισµοί 2.384, , ,06 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 0,00 0, ,76 Μερίσµατα πληρωτέα 16,63 11,34 11,26 Πιστωτές ιάφοροι 6.142, , ,16 Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων , , ,66 Σύνολο Υποχρεώσεων , , ,11 Μεταβατικοί Λ ογ αριασµοί Παθητικού 639,97 650,83 499,29 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,30 Λογαρισµοί τάξεως , , ,23 47

48 OLYMPIC CATERING AE Έξοδα Εγκατάστασης Τα έξοδα εγκατάστασης στις 31/12/2003 συνολικής αξίας κτήσης 1.343,9 χιλ. και αναπόσβεστης αξίας χιλ. αναλύονται στον παρακάτω πίνακα (σε τιµές κτήσης). Έξοδα Εγ κατάστασης (ποσά σε χιλ. ) Λογισµικά Προγράµµατα 227,5 Έξοδα διαχείρ. Οργάν κοινοπρακτικού δανείου 88,0 Ανακατασκευές και µελέτες 264,0 Έξοδα µετεγκατάστασης 711,9 Έξοδα αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου 52,6 Σύνολο 1.344,0 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Αντίστοιχα παρουσιάζονται οι ασώµατες ακινητοποιήσεις (σε τιµές κτήσης) στις 31/12/2003: Ασώµατες Ακινητοποιήσεις (ποσά σε χιλ. ) Μελέτη επιχειρηµατικής αναδιοργάνωσης 228,28 Μελέτη κοστολόγησης παραγωγής 79,75 Σύνολο 308,03 Η λογιστικοποίηση των παραπάνω στοιχείων στις ασώµατες ακινητοποιήσεις, συνίσταται στο γεγονός, ότι τα εν λόγω προγράµµατα µελέτες, δεν έχουν παραδοθεί, προκειµένου να λογιστικοποιηθούν στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Η ανάλυση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων στις 31/12/2003 έχει ως εξής: Ενσώ µατες Ακινητοποιήσεις (ποσά σε χιλ. ) Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Κτίρια και τεχικά έργα , , ,51 Μηχανήµατα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 3.697, , ,57 Μεταφορικά Μέσα 2.450, ,90 482,75 Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισµός 2.256, ,54 301,32 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 1.303, ,17 Σύνολο , , ,22 Ανάλυση στοιχείων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας, γίνεται στο 4 ο παρόντος πληροφοριακού σηµειώµατος. κεφάλαιο του Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Ο ακόλουθος πίνακας, παρουσιάζει την ανάλυση των λογαριασµών συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις: (ποσά σε χιλ. ) 2003 Α. Συµµετοχές Συµµετοχη στην εταιρεία 'Παραδοσιακή ιατροφή Α.Ε.' 6,0 Β. Μακροχρόνιες Απαιτήσεις Εγγύηση για µισθώµατα αυτοκινήτων 2,4 Εγγύηση ενοικίων 346,1 Εγγύηση ΕΗ 4,5 Σύνολο Μακροχρόνιων Απαιτήσεων 353,0 Παρουσίαση της εταιρείας «Παραδοσιακή ιατροφή Α.Ε.» γίνεται στο κεφάλαιο 6 του παρόντος δελτίου, περί συγγενών εταιρειών. Η εν λόγω εταιρεία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη διαχειριστική χρήση στις 31/12/

49 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 Αποθέµατα Το σύνολο των αποθεµάτων της Εταιρείας στις 31/12/2003, ύψους 742,35 χιλ. αναλύεται ως εξής: Αποθέµατα (ποσά σε χιλ. ) 2003 Εµπορεύµατα 163,23 Προϊόντα Έτοιµα και Ηµιτελή 28,29 Παραγωγή σε Εξέλιξη 10,94 Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες 529,90 Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 9,98 Σύνολο 742,35 Η αποτίµηση των αποθεµάτων έγινε σύµφωνα µε τη πάγια πολιτική της Εταιρείας- µε τη µέθοδο της µέσης µηνιαίας τιµής κτήσης. Επιπρόσθετα σηµειώνονται τα εξής: # Για τα από την αγορά προερχόµενα αποθέµατα, στην µέση µηνιαία τιµή κτήσεως τους. # Για τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, εκτός από υπολείµµατα και υποπροϊόντα στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσης κόστους αναπαραγωγής αυτών. # Υπολείµµατα και υποπροϊόντα δεν υπήρχαν. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω της φύσης της δραστηριότητας της Εταιρείας (ευέλικτη παραγωγή αεροπορικού catering και εκµετάλλευση χώρων εστίασης), η αποθεµατοποίηση διατηρείται σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα και δεν δηµιουργούνται απαξιωµένα ή χαµηλής ρευστοποίησης αποθέµατα. Πελάτες Πελάτες της Εταιρείας, είναι οι Αεροπορικές Εταιρείες, στις οποίες η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα αεροτροφοδοσίας και Handling, καθώς επίσης, ιδρύµατα, εταιρείες και λοιπά νοµικά πρόσωπα µε τα οποία η Εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις τροφοδοσίας βιοµηχανικού Catering. Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει την ενηλικίωση των απαιτήσεων από πελάτες (σε ηµέρες): Ενηλικίω ση Υπολοίπου Πελατών Ποσα Ηµέρες (σε χιλ. ) % ,24% ,21% ,12% ,14% ,80% ,47% ,02% Σύνολο % 49

50 OLYMPIC CATERING AE Χρεώστες ιάφοροι Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρεώστες διάφοροι» διαµορφώθηκε στις 31/12/2003 σε 1.535,4 χιλ. έναντι 1.456,62 χιλ. την προηγούµενη χρήση. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού αυτού κατά τη χρήση 1/1/ /12/2003: (ποσά σε χιλ. ) 2003 Επιστροφή φόρου εισοδήµατος ,1 Επιστροφή φόρου εισοδήµατος ,9 Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος από τόκους 22,1 Παρακρατούµενος φόρος από Ν2198/94 64,9 Χρηµατικές διευκολύνσεις προσωπικού 18,9 Χρεωστικά υπόλοιπα προµηθευτών 15,0 ΦΑΕΕ (Απαιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ) 1.245,3 Λοιποί Χρεώστες 1,2 Σύνολο 1.535,4 Μεταβατικοί Λογαριασµού Ενεργητικού Οι µεταβατικοί λογαριασµού ενεργητικού αναλύονται ως εξής: Μεταβατικοί Λογ. Ενεργ ητικού (ποσά σε χιλ. ) Απαιτήσεις από προµηθευτές 27,7 Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα απώλειας εισοδήµατος 24,2 Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης 34,6 Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα αυτοκινήτων 14,6 Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα µεταφορών 0,1 Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα µεταφοράς χρηµάτων 0,1 Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα πυρός και κλοπής 2,6 Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα τροµοκρατικών ενεργειών 6,2 Μη δεδουλευµένες προµήθειες πωλήσεων 0,6 Αγορές υπό παραλαβή 0,1 Μη δεδουλευµένα ενοίκια ΥΠΑ 550,2 Μη δεδουλευµένα πρόστιµα ΥΠΑ 314,9 Μη δεδουλευµένες συνδροµές 2,0 Μη δεδουλευµένα χαρτόσηµα µισθωµάτων ΥΠΑ 668,7 Συντήρηση συστηµάτων παρακολούθησης 0,1 Συντήρηση προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 0,7 Σύνολο 1.647,3 Ίδια Κεφάλαια Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 31/12/2003 ανήλθε σε χιλ. από 1,045 χιλ. που ήταν το 2002 σηµειώνοντας αύξηση κατά χιλ.. Στην παρούσα χρήση η Γ.Σ. των µετόχων της 26/06/2003 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση από διαφορά υπέρ το άρτιο µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 0,75 και συγχρόνως τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε απόσβεση συσσωρευµένων ζηµιών κατά µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 1,23. Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 3.606,5 χιλ., από 2.528,9 χιλ. την προηγούµενη χρήση, οι οποίες αφορούν κατά ποσό 39,98 χιλ. επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού του άρθρου 23Α του 1892/90, και λοιπές επιχορηγήσεις κατά ποσό 3.566,5 χιλ.. Οι λοιπές επιχορηγήσεις περιλαµβάνουν την αποζηµίωση για την απώλεια των εγκαταστάσεων της Εταιρείας στο υτικό Αεροδρόµιο, από το Ελληνικό ηµόσιο ύψους 1.736,5 χιλ. καθώς και ποσό χιλ. που αφορά την συµµετοχή της Ολυµπιακής Αεροπορίας στις αποζηµιώσεις προσωπικού. 50

51 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 Προβλέψεις Η Εταιρεία στην χρήση 2003 σχηµάτισε συνολικές προβλέψεις ύψους 4.622,1 χιλ. οι οποίες αναλύονται ως εξής: (ποσά σε χιλ. ) 2003 Πρόβλεψη αποζηµίω σης προσωπικού Σχηµατισµένη πρόβλεψη 31/12/ ,8 µείον καταβληθείσες αποζηµιώσεις ,3 πλέον πρόβλεψη χρήσης 681,1 Σύνολο 2.621,6 Λοιπές προβλέψεις Πρόβλεψη επίδικης απαίτησης κατά ΙΚΑ 148,3 Πρόβλεψη επίδικης διαφοράς προσωπικού 1.390,6 Πρόβλεψη επίδικης απαίτησης Friesland Hellas A.E. 45,6 Πρόβλεψη επίδικης απαίτησης Εθνικής Τράπεζας 30,1 Πρόβλεψη επίδικης απαίτησης τελών σύνδεσης Κτιρίου µε δίκτυο παροχής ΑΙΑ 385,9 Σύνολο 2.000,5 Σύνολο Προβλέψεων 4.622,1 Επίσης υπάρχουν προβλέψεις για επισφαλείς και επίδικους πελάτες και χρεώστες, συνολικού ποσού 70 χιλ. που εµφανίζονται στο ενεργητικό του Ισολογισµού αφαιρετικά των απαιτήσεων από επισφαλείς - επίδικους πελάτες και χρεώστες. Οι προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού ανέρχονται συνολικά σε χιλ. Η σχηµατισµένη πρόβλεψη αφορά κατά το ποσό των χιλ. περίπου το 100 % της αποζηµιώσεως που δικαιούνται όσοι από το προσωπικό της Εταιρείας, συµπληρώνουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης το 2004 και κατά το ποσό των 402 χιλ. περίπου το 3,42 % της αποζηµιώσεως που δικαιούται λόγω εξόδου από την υπηρεσία το υπόλοιπο προσωπικό αυτής. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας στις 31/12/2003 αναλύονται ως ακολούθως: Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις (ποσά σε χιλ. ) 2003 ιακανονισµός οφειλών προς ΥΠΑ 2.324,5 Κοινοπρακτικό δάνειο 6.400,0 Σύνολο 8.724,5 Η οφειλή της Εταιρείας προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αφορά µη καταβληµένα ενοίκια και έξοδα παρελθουσών χρήσεων καθώς και προσαυξήσεις αυτών. Η συνολική οφειλή που διακανονίστηκε για καταβολή σε 48 µηνιαίες δόσεις ανήλθε στο ποσό των χιλ. εκ των οποίων ποσό 1.313,8 χιλ. καταβλήθηκε µέχρι τον εκέµβριο του Ποσό 1.212,8 χιλ. το οποίο αφορά τις δόσεις της χρήσης 2004 λογιστικοποιήθηκε στο λογαριασµό Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες την επόµενη χρήση ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση και το υπόλοιπο ποσό συνολικού ύψους 2.324,5 χιλ. λογιστικοποιήθηκε στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία σύνηψε την 30/07/2003 πενταετές κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 8 εκατ. µε σκοπό την άµεση αντικατάσταση των υψηλού χρηµατοοικονοµικού κόστους βραχυπρόθεσµων τραπεζικών δανείων της και την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου. 51

52 OLYMPIC CATERING AE Οι σηµαντικότερες πληροφορίες για το εν λόγω δάνειο παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: ΚΟΙΝΟΠΡΑ ΚΤΙΚΟ ΑΝΕΙΟ ΥΨΟΥΣ 8 εκατ. Ηµεροµηνία υπογ ραφής της σύµβασης Ύψος ανείου Περίοδος ανείου 30/7/ ,00 5 έτη δηλαδή από 08/08/2003 έως 08/08/2008 % στο Ύψος δανείου σύνολο ανείστριες τράπεζες EFG Eurobank Ergasias AE ,38% Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ,75% Εθνικη Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ ,75% Alpha Τράπεζα ΑΕ ,75% Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ ,75% Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ ,63% Λαϊκή Τράπεζα (Eλλάδος) ΑΕ ,50% Societe Generale ,50% Σύνολο ,00% ιαχειρίστρια Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE Αποπληρωµή 5 Ισόποσες ετήσιες δόσεις των 1,6 εκατ Στον λογαριασµό Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις λογιστικοποιήθηκε ποσό 6,4 εκατ., ενώ ποσό 1,6 εκατ., που αποτελεί την πρώτη καταβολή, λογιστικοποιήθηκε στον λογαριασµό Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόµενη Χρήση. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Πληρωτέες την Επόµενη Χρήση Μακρ/µες Υποχρεώσεις Πληρωτέες την Επόµενη Χρήση (ποσά σε χιλ. ) ιακανονισµός οφειλών προς ΥΠΑ ,8 όση Κοινοπρακτικού δανείου 1.600,0 Σύνολο 2.812,8 Προµηθευτές Επιταγές πληρωτέες Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας σε προµηθευτές ανέρχεται σε 6.823,4 χιλ. και η ωρίµανση τους παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Ενηλικίω ση Υπολοίπου Προµηθευτών Ποσα Ηµέρες (σε χιλ. ) % ,1 19,4% ,9 11,8% ,6 19,4% ,9 18,5% ,2 24,1% ,7 6,8% Σύνολο 6.823,4 100,0% 52

53 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 Αντίστοιχα η ωρίµανση των επιταγών πληρωτέων είναι η ακόλουθη: Ενηλικίω ση Επιταγ ώ ν Πληρωτέων Ποσα Ηµέρες (σε χιλ. ) % ,4 29,3% ,4 10,9% ,2 18,0% ,7 17,3% ,0 12,9% ,3 11,7% Σύνολο 362,98 100,0% Τράπεζες Λογ. Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται στις 31/12/2003 σε 1.857,1 χιλ. έναντι χιλ. την 31/12/2002. Η µείωση προήλθε από την αναδιάρθρωση του τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, από βραχυχρόνιες σε µακροχρόνιες µέσω της σύναψης του κοινοπρακτικού δανείου, την κλειόµενη χρήση. Η ανάλυση των τραπεζικών υποχρεώσεων στις 31/12/2003 έχει ως εξής: Τραπεζικές Υποχρεώσεις (ποσά σε χιλ. ) 2003 Alpha Bank 557,1 Aγροτική Τράπεζα 1.000,0 EUROBANK 300,0 Σύνολο 1.857,1 Το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού είναι βραχυπρόθεσµες χορηγήσεις σε ΕΥΡΩ και δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τις τράπεζες. Φόροι Τέλη και Ασφαλιστικοί Οργανισµοί Το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας σε φόρους τέλη και Ασφαλιστικούς Οργανισµούς ανέρχεται σε 2.708,1 χιλ. και αναλύεται ως εξής: Φόροι -Τέλη και Ασφαλιστικοί Οργανισµοί (ποσά σε χιλ. ) ηµοτικοί φόροι 5,1 Φ.Μ.Υ. 287,3 Φ.Π.Α. 58,1 Φόρος αµοιβών µελών τρίτων 0,7 Φόρος αποζηµιώσεων 14,1 Φόρος ελευθέρων επαγγελµατιών 4,4 Φόρος εργολάβων 1,8 Χαρτόσηµο & Φόρος τόκων υπερηµερίας 0,7 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ αµοιβών τρίτων 0,1 Χαρτόσηµο νοσηλειών 0,1 Ε.Λ.Π.Π. 0,4 ΙΚΑ 2.134,8 Κ.Υ.Τ. 0,4 Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε. 198,2 Τ.Ε.Α.Η.Ε. 0,9 Τ.Ε.Α.Χ. 0,2 Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. 0,8 Σύνολο 2.708,1 53

54 OLYMPIC CATERING AE Πιστωτές ιάφοροι O ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση του λογαριασµού στις 31/12/2003: Πιστωτές ιάφοροι (ποσά σε χιλ. ) ΥΠΑ - Ενοίκια υποκαταστηµάτων 582,52 Αποδοχές προσωπικού µηνός εκεµβρίου ,54 ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ ΑΕ-ΑΕΤΒ & ΤΕ-ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΑΕ 897,03 ΑΙΑ 853,23 Οφειλόµενη αποζηµίωση προσωπικού 153,96 ΚΕΑΠΟΑ (ΤΑΜΕΙΟ O.Σ.Π.A.) 36,37 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 37,60 ΕΘΝΙΚΗ A.E.E.Γ.A. (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ) 27,65 Λοιποί Πιστωτές 156,26 Σύνολο 3.412,16 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού Οι µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού της Εταιρείας στις 31/12/2003 αναλύονται ως ακολούθως: Μεταβατικοί Λογ. Παθητικού (ποσά σε χιλ. ) Αµοιβές ελεγκτών 5,2 ΕΗ 57,2 ηµοσίευση ισολογισµού 6,0 Μεταβλητό τέλος OVAL 162,9 Ενοίκια 72,1 Έξοδα επισκευής οχηµάτων 3,2 Έξοδα τραπεζών παραγγελιών εξωτερικού 0,2 ΕΥ ΑΠ 7,6 Αµοιβές µελών Σ 99,4 Μεταφορικά 2,8 ΟΤΕ 5,5 ηµοτικός Φόρος ωδ/σου 2,8 Αµοιβές Ελεύθερων Επαγγελµατιών 1,8 3,0 Προµήθειες πωλήσεων 6,0 Λοιπά έξοδα πληρωτέα 63,6 Σύνολο 499,3 54

55 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες. Οι βασικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας για τη περίοδο , παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Χρηµατοοικονοµικοί είκτες είκτες Εξέλιξης Κύκλου Εργασιών 18,8% -7,2% -8,7% Κερδών προ φόρων και αποσβέσεων -196,2% 195,0% -143,1% Κερδών προ φόρων -372,6% -127,8% - Ενσωµάτων παγίων (τιµές κτήσης) 20,7% -5,3% -2,3% Συνολικών κεφαλαίων 23,8% -5,8% 4,8% είκτες Περιθωρίου Κέρδους Μικτού Κέρδους 36,5% 34,2% 34,5% Καθαρού κέρδους προ φόρων -10,7% -26,3% 2,9% είκτες Αποδοτικότητας προ φόρων Μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων -31,0% -160,1% 55,2% Μέσου όρου συνολικών κεφαλαίων 12,2% -32,9% 5,2% είκτες Ρευστότητας (1:1) Γενική Ρευστότητα 0,9 0,7 1,0 Άµεση Ρευστότητα 0,8 0,6 0,9 είκτες ανειακής Επιβάρυνσης (1:1) Ξένα / Ίδια κεφάλαια 1,2 25,0 8,2 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 0,2 6,0 2,5 Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (σε ηµέρες) Αποθεµάτων 15,1 15,6 9,9 Απαιτήσεων 57,7 63,4 100,1 Προµηθευτών 58,3 101,2 96,1 είκτες Χρηµατοοικονοµικής Επιβάρυνσης Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 1,2% 3,9% 4,1% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων -7,7% -7,1% 13,1% 55

56 OLYMPIC CATERING AE 6.4 Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων. (ποσά σε χιλ. ) Πηγές Κεφαλαίων Κέρδη προ φόρων , , ,47 Αποσβέσεις 2.170, , ,06 Αυξήσεις Κεφαλαίου µε µετρητά 0,00 0,00 0,00 Καθαρή Μεταβολή επιχορηγήσεων -820,03-721, ,56 Καθαρές Προβλέψεις , , ,30 Αύξηση Τραπεζικού ανεισµού 2.934, , ,84 Σύνολο , , ,63 Χρήσεις Κεφαλαίω ν Αύξηση Εξόδων Εγκατάστασης (άνευ διαγραφών) 882,63 354,13 155,12 Αύξηση Ασώµατων Ακινητοποιήσεων 172,19 91,57 28,33 Αύξηση Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων (άνευ διαγραφών) 4.665,65 827, ,56 Αύξηση Συµµετοχών και Μακρ. Υποχρεώσεων 249,64 61,82 21,98 Χρεόγραφα , ,99-434,12 Μερίσµατα 1.467,49 5,29 0,08 Φόροι 0,00 0,00 0,00 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 0,00 177,19 0,00 Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης , , ,02 Μεταβολή ιαθεσίµων , ,00-975,33 Σύνολο , , ,63 56

57 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Ταµειακές Ροές. (ποσά σε χιλ. ) Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους , , ,47 Μείον φόροι φορολογικού ελέγχου 0,00 177,19 0,00 Μείον διανοµή µερισµάτων 1.467,49 5,29 0,08 Πλέον Αποσβέσεις χρήσης 2.170, , ,06 Πλέον Προβλέψεις χρήσης µείον χρησιµοποιηθήσες , , ,30 Μείον απόσβεση επιχορηγήσεων στη χρήση 2.292,40 996,10 752,44 Ακαθάριστη ταµειακή ροή , , ,71 Αύξηση (µείωση) σε : Αποθέµατα 43,56-3,56-545,88 Πελάτες - επιταγές εισπρακτέες ,36 633, ,60 Λοιποί χρεωστικοί λογαρισµοί 461,07-750,98 457,92 Μεταβατικοί λογαρισµοί ενεργητικού 416,76 229,07-181,14 Σύνολο λειτουργ ικώ ν ταµειακών αναγ κών ,97 107, ,51 Αύξηση (µείωση) σε : Μακροπρόθεσµων υποχρεώσεων πλην Τραπεζών 0, , ,76 Προµηθευτές - Επιταγές πληρωτέες , , ,77 Λοιποί πιστωτικοί λογαριασµοί 367, ,23 51,55 Μεταβατικοί λογαρισµοί παθητικού 29,11 10,86-151,54 Σύνολο λειτουργ ικώ ν ταµειακών πηγ ών , , ,51 Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης , , ,02 Μείον (αύξηση) : Έξοδα εγκατάστασης (άνευ διαγραφών) 882,63 354,13 155,12 Ασώµατες ακινητοποιήσεις 172,19 91,57 28,33 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (άνευ διαγραφών) 4.665,65 827, ,56 Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 249,64 61,82 21,98 Καθαρές επενδύσεις σε χρεόγραφα , ,99-434,12 Μη λειτουργ ικές ταµειακές ανάγ κες 3.035,41 138,92 974,87 Πλέον (αύξηση) : Μετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά 0,00 0,00 0,00 Τραπεζικού δανεισµού 2.934, , ,84 Επιχορηγήσεις 1.472,37 274, ,00 Μη λειτουργ ικές ταµειακές πηγ ές 4.407, , ,84 Μεταβολή ιαθεσίµων , ,00-975,33 57

58 OLYMPIC CATERING AE 7. Συνδεδεµένες Εταιρείες. 7.1 Θυγατρικές Εταιρείες. εν υφίσταται 7.2 Συγγενείς Εταιρείες. ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. ποσοστό συµµετοχής 10% Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 µε αριθµό ΑΡ. ΜΑΕ 53003/01/Β/02594, µε έδρα τον ήµο Αθηναίων και διάρκεια µέχρι τις 31/12/2012. Η εταιρεία ιδρύθηκε προκειµένου να αναλάβει την εκµετάλλευση των χώρων εστίασης και της τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων του οργανισµού ΑΘΗΝΑ Σύµφωνα µε το καταστατικό της, οι κυριότεροι σκοποί της εταιρείας είναι: H παραγωγή και εµπορία κάθε είδους ετοίµων φαγητών, γλυκισµάτων, σνακ και άλλων συναφών προϊόντων, η τροφοδοσία µε αυτά εταιρειών εστιατορίων, κυλικείων και άλλων συναφών επιχειρήσεων. H ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση καταστηµάτων και κέντρων εστίασης και ψυχαγωγίας, όπως καφεζαχαροπλαστείων, αναψυκτηρίων, πιτσαρίας, εστιατορίων, κυλικείων, σνακ µπαρ και λοιπών. H διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών που έχουν σχέση µε την εστίαση. Η συµµετοχή της σε διαγωνισµούς σχετικούς µε τους ανωτέρων σκοπούς. H άσκηση και κάθε άλλης δραστηριότητας, την οποία θα αποφασίσει η Γ.Σ. των µετόχων της εταιρείας. ιοικητικό Συµβούλιο: Ιωάννης Μυλωνάκης, Πρόεδρος.Σ. & /νων Σύµβουλος Αθανάσιος Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος.Σ. & /νων Σύµβουλος Εµµανουήλ Βαβουράκης, Μέλος.Σ. Ευάγγελος Καλπίας, Μέλος.Σ. Παναγιώτης Παπασπύρου, Μέλος.Σ. Χαρίλαος Βασιλόπουλος, Μέλος.Σ. Μετοχική Σύνθεση Ποσοστό Συµµετοχής Μέτοχος στο Κεφάλαιο Everest A.E. 40,00% Βαβουράκης Ε. Α.Β.Ε.Τ.Ε 30,00% Ελληνική Ξενοδοχειακή Α.Ε. 20,00% Olympic Catering A.E. 10,00% Σύνολo 100% 58

59 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 Συνοπτικά Οικονοµικά στοιχεία (Πρώτη Υπερδωδεκάµηνη Χρήση) Μετοχικό Κεφάλαιο: ,00 Ίδια Κεφάλαια: ,46 Κύκλος Εργασιών: ,6 Κέρδη προ φόρων: ,46 59

60 OLYMPIC CATERING AE 8. ιεταιρικές Συναλλαγές Οι σηµαντικού ύψους συναλλαγές της Εταιρείας µε την Ολυµπιακή Αεροπορία, η οποία είναι ο κύριος πελάτης της καθώς και µέτοχος µειοψηφίας, γίνονται βάση υπογεγραµµένης αναλυτικής σύµβασης η οποία δεν εµπεριέχει ευνοϊκότερους όρους σε σχέση µε τις συµβάσεις µε τις υπόλοιπες αεροπορικές εταιρείες. Οι συναλλαγές µε τον όµιλο Everest, κύριο µέτοχο της Εταιρείας, σχετίζονται κυρίως µε τη δραστηριότητα εκµετάλλευσης χώρων εστίασης. Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει την ανάλυση των διεταιρικών συναλλαγών: (ποσά σε χιλ. ) 31/12/2003 Α. Ολυµπιακή Αεροπορία Πωλήσεις της Εταιρείας προς τον Όµιλο Ολυµπιακής Αεροπορίας ,4 Αγορές της Εταιρείας από τον Όµιλο Ολυµπιακής Αεροπορίας 637,4 Απαιτήσεις της Εταιρείας από τον Όµιλο Ολυµπιακής Αεροπορίας 8.192,9 Υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τον Όµιλο Ολυµπιακής Αεροπορίας 1.858,2 Β. Όµιλος Everest Πωλήσεις της Εταιρείας προς τον Όµιλο Εverest Αγορές της Εταιρείας από τον Όµιλo Everest Απαιτήσεις της Εταιρείας από τον Όµιλο Everest Υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τον Όµιλο Everest 784, ,6 189,9 993,0 60

61 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Στοιχεία για το κλάδο της Αεροτροφοδοσίας Η αγορά της αεροτροφοδοσίας χαρακτηρίζεται από µικρό αριθµό εταιρειών, καθώς απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευµένη τεχνογνωσία, υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες και ειδικές άδειες για την παροχή υπηρεσιών αεροτροφοδοσίας. Στο νέο ιεθνές Αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα, άδεια παροχής υπηρεσιών αεροτροφοδοσίας διαθέτουν οι εταιρείες: Olympic Catering A.E., Abela A.E. και Eurest Inflight A.E. Η συνολική Ελληνική αγορά αεροτροφοδοσίας υπολογίζεται ότι είναι της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ ετησίως. Στις υπηρεσίες αεροτροφοδοσίας συµπεριλαµβάνονται και υπηρεσίες handling (εξυπηρέτησης µεταφοράς ειδών αεροτροφοδοσίας). Η Ολυµπιακή Αεροπορία και άλλες 52 ελληνικές και διεθνείς αεροπορικές εταιρίες πραγµατοποιούν αναχωρήσεις καθηµερινά (χωρίς την ύπαρξη εκτάκτων περιστατικών) από το ιεθνές Αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα. Στις περισσότερες πτήσεις παρέχεται πλήρες ή ελαφρύ γεύµα, ενώ ορισµένες πτήσεις προµηθεύονται γεύµατα και για την πτήση της επιστροφής. Οι ιηπειρωτικές πτήσεις λαµβάνουν 2 γεύµατα ανά επιβάτη, ενώ οι περισσότερες αερογραµµές γειτονικών χωρών προµηθεύονται τα γεύµατα επιστροφής από το αεροδρόµιο της χώρας τους. Επιπλέον, οι 30 περίπου καθηµερινές εσωτερικές αναχωρήσεις προµηθεύονται µόνο ποτά και αναψυκτικά. Η αγορά τροφοδοσίας αεροσκαφών στην Ελλάδα εξυπηρετείται, από τις παρακάτω 3 εταιρίες τροφοδοσίας, οι οποίες διαθέτουν διεθνή τεχνογνωσία και καλή φήµη: Olympic Catering Εurest Abela Η Olympic Catering είναι η µεγαλύτερη -βάσει ύψους κύκλου εργασιών- εταιρία στην εγχώρια αγορά αεροτροφοδοσίας και διαθέτει µονάδες αεροτροφοδοσίας στο ιεθνές Αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Η Εταιρεία εκτιµά ότι κατέχει µερίδιο αγοράς στη παροχή υπηρεσιών αεροτροφοδοσίας, 50% Η εν λόγω εκτίµηση αφορά το σύνολο της ελληνικής αγοράς και βασίζεται σε στοιχεία της Olympic Catering αναφορικά µε το δικό της όγκο εργασιών και για τις άλλες εταιρίες, σε εκτιµήσεις των εσόδων τους και µπορεί να παρουσιάζει αποκλίσεις, δεδοµένου ότι τα στοιχεία δραστηριότητας αεροτροφοδοσίας δεν ανακοινώνονται. Eurest Η εταιρία Eurest ανήκει στον όµιλο εταιρειών Compass Group PLC, ο οποίος αποτελεί τον µεγαλύτερο όµιλο catering διεθνώς και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου. Η Eurest δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µέσω των εξής συνδεδεµένων εταιρειών: Eurest Inflight Services A.E., Macedonia Catering A.E., Eurest Hellas και Levendi Restaurants A.E. Η εταιρεία διαθέτει µονάδες αεροτροφοδοσίας τόσο στο ιεθνές Αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όσο και σε περιφερειακά αεροδρόµια, όπως στη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, την Κω, τη Ζάκυνθο και τα Χανιά. Abela Ο Όµιλος Abela είναι ένας οργανισµός τροφοδοσίας µε περιορισµένο αριθµό µονάδων αεροτροφοδοσίας, αλλά αποτελεί µια σηµαντικού µεγέθους επιχείρηση βιοµηχανικής τροφοδοσίας και λιανικής πώλησης στην Εγγύς και Μέση Ανατολή. Η κύρια µονάδα τροφοδοσίας είναι εγκαταστηµένη στο διεθνές αεροδρόµιο του Ντουµπάι, όπου o Όµιλος Abela είναι ο εσωτερικός τροφοδότης για τις 61

62 OLYMPIC CATERING AE αερογραµµές «Emirates Airlines» οι οποίες χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητά τους στις παρεχόµενες κατά την πτήση υπηρεσίες. H Abela διαθέτει µονάδα αεροτροφοδοσίας µόνο στο ιεθνές Αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». 62

63 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Προοπτικές και στόχοι για τη τρέχουσα χρήση Οι προοπτικές της Olympic Catering ΑΕ για τη τρέχουσα χρήση εµφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες και αφορούν την επίτευξη των παρακάτω στόχων:! Την αποτελεσµατική εκµετάλλευση της αναµενόµενης αυξηµένης αεροπορικής επιβατικής κίνησης, στοιχείο το οποίο θα ενισχύσει το κύκλο εργασιών και τη κερδοφορία της Εταιρείας στο In Flight Catering και Handling καθώς και στο κλάδο εστίασης σε χώρους αεροδροµίων.! Στην διεκδίκηση και ανάληψη συµβάσεων σίτισης και εστίασης σε χώρους Ολυµπιακών Αθληµάτων και συναφών εκδηλώσεων.! Στην πλήρη ενεργοποίηση της Εταιρείας στο χώρο του Βιοµηχανικού Catering, τόσο µέσω ανάληψης συµβάσεων τροφοδοσίας όσο και µέσω δικτύου αντιπροσώπων και παρουσίας σε «ζεστές γωνιές» αλυσίδων S/M.! Στη σταδιακή επέκταση της δραστηριότητας της Εταιρείας στο κλάδο της Αεροτροφοδοσίας σε περιφερειακά αεροδρόµια. Στα πλαίσια των ανωτέρω στόχων, η ιοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες προκειµένου να επιτύχει την υλοποίηση τους. 1. Προέβη σε λεπτοµερή προγραµµατισµό της παραγωγής στο In Flight Catering, προκειµένου να είναι σε θέση να ικανοποιήσει αποτελεσµατικά την αυξηµένη ζήτηση. 2. Υπέβαλλε µέσω κοινοπρακτικών σχηµάτων, φάκελο διεκδίκησης συµβάσεων σίτισης και εστίασης Ολυµπιακών Αθληµάτων σε 4 διαφορετικούς χώρους (ΟΑΚΑ, Φάληρο, Μαρκόπουλο και Γουδί). 3. Υπέγραψε σύµβαση µε τη Γαλλική εταιρεία LE NOTRE για τη παροχή γευµάτων VIP Catering κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων. 4. Προέβη σε σειρά επαφών και παρουσιάσεων προς διεθνείς εταιρείες catering και εκδηλώσεων, προκειµένου να αναλάβει ως παραγωγός την υποστήριξη του catering των εκδηλώσεων ολυµπιακών οµάδων, χορηγών κτλ, στα πλαίσια των Αγώνων. 5. Ολοκλήρωσε µε επιτυχία το λανσάρισµα σε B2B (Business to Business) πελάτες κωδικών προϊόντων κατεψυγµένων γευµάτων, καθώς και υπέγραψε συµφωνίες µε αλυσίδες S/M. 6. ροµολόγησε την πλήρη ενεργοποίηση της µονάδας In Flight Catering στο αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης, και βρίσκεται στο στάδιο της µελέτης για το αεροδρόµιο Ηρακλείου. 7. Ανέλαβε µέσω διαγωνισµού την εκµετάλλευση των χώρων εστίασης στο αεροδρόµιο Μυτιλήνης. Επίσης, ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα οργανωτικής και διοικητικής αναδιοργάνωσης της Εταιρείας, το οποίο µεταξύ άλλων περιλαµβάνει τα εξής:! Εφαρµογή του νέου οργανογράµµατος της εταιρείας.! ιάκριση επιµέρους επιχειρηµατικών µονάδων δραστηριότητας (business units) µε διακριτά κέντρα εσόδων και κόστους.! Υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου MIS, το οποίο επιτρέπει την πλήρη παραµετροποίηση και έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων στα επιµέρους business units αλλά και στα κέντρα κόστους και εσόδων.! Στελέχωση της εταιρείας µε νέα και έµπειρα στελέχη προς αντικατάσταση των αποχωρησάντων στελεχών της εταιρείας λόγω συνταξιοδότησης ή αποσπάσεων. 63

64 OLYMPIC CATERING AE Η διοίκηση της Εταιρείας, κατά πάγια τακτική της, προβαίνει στην έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού για τις επιχειρηµατικές εξελίξεις και τα οικονοµικά στοιχεία της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης. 64

65 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Παράρτηµα I. Προσάρτηµα 31/12/2003 II. Έκθεση του.σ. 31/12/2003 III. Ισολογισµός 31ης εκεµβρίου 2003 IV. Ταµειακές ροές 31/12/2003 V. Λογιστική Κατάσταση 31/3/2003 VI. Λογιστική Κατάσταση 30/6/2003 VII. Λογιστική Κατάσταση 30/9/

66 OLYMPIC CATERING AE I. Προσάρτηµα 31/12/2003 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ο Υ Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Τ Η Σ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 Με το παρόν Προσάρτηµα παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις πάνω σε ορισµένα κονδύλια που περιέχονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της της Ανώνυµης Εταιρείας OLYMPIC CATERING Α.Ε., όπως ορίζει ο κωδ. Ν. 2190/ Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού 2. Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως. 3. Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 4. Άρθρο 42β παρ.3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 5. Άρθρο 42β παρ.4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 6. Άρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειοµένης χρήσεως. Στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, οι λογαριασµοί κόστος πωλήσεων και άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως έχουν µειωθεί ισόποσα κατά ,20 που αφορά κόστος µισθοδοσίας αποσπασµένου προσωπικού. εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. εν έγινε. Έγινε αναµόρφωση στα κονδύλια της χρήσης 2002 στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως. Στην περίπτωση Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως ως εξής: Στον Ισολογισµό 2002 Μείον: Κόστος πωλήσεων ,70 Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ,39. Στον Ισολογισµό 2003 Μείον: Κόστος πωλήσεων ,29. Μείον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ,80. 66

67 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης (α). Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων, καθώς και των προβλέψεων για τις υποτιµήσεις τους. Στον λογαριασµό παθητικού ΑΙΙΙ ιαφορές αναπροσαρµογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων. Στον Ισολογισµό Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού ,14 6. Λοιπές επιχορηγήσεις Ø Στον Ισολογισµό Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού ,09 6. Λοιπές επιχορηγήσεις ,05 α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως που είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις λογισθείσες αποσβέσεις. β) εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. γ) Συµµετοχή σε εταιρεία «ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Α.Ε. EVER FRESH» µε µετοχικό κεφάλαιο ευρώ 6.000, (200) διακόσιες µετοχές των 30 ευρώ, ποσοστό 10%. δ) Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα, κλπ) αποτιµήθηκαν µε την µέση µηνιαία τιµή κτήσεώς τους, που είναι χαµηλότερη της τιµής κτήσεως τους κατά το τέλος της χρήσεως (τρέχουσας τιµής αγοράς τους) ε) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, εκτός από υπολείµµατα και υποπροϊόντα, αποτιµήθηκαν στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαµηλότερη αυτή τιµή ήταν χαµηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. στ) Υπολείµµατα και υποπροϊόντα δεν υπάρχουν. ζ) α) Ητιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο της µέσης µηνιαίας τιµής κτήσεώς τους που ακολουθείται πάγια. β) Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. δεν υπάρχουν. 67

68 OLYMPIC CATERING AE 8. (β) Άρθρο 43α παρ. 1-α: εν έγιναν. Βάσεις µετατροπής σε δραχµές περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών. 9. A ρθρο 43 παρ. 2: εν έγινε. Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. 10. Άρθρο 43 παρ. 7-β: εν υπάρχει. Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. 11. Άρθρο 43 παρ. 7-γ : εν είναι αξιόλογη. Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 12. Άρθρο 43 παρ. 9: εν έγινε. Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού «ιαφορές αναπροσαρµογής». 13. Άρθρο 42 ε παρ.8: Μεταβολές πάγιων Στοιχείων. 14. Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 15. Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 16.Άρθρο 43 παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως πολυετούς αποσβέσεως που αφορούν την χρήση. Οι µεταβολές που έγιναν στη χρήση 2003 στα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού και στις αποσβέσεις τους, περιλαµβάνονται στο συνηµµένο πίνακα. εν έγιναν. εν σχηµατίστηκαν. Τα έξοδα εγκαταστάσεως πολυετούς αποσβέσεως που αφορούν την χρήση ανέρχονται σε ευρώ ,90 και αναλύονται ως εξής : Λογισµικά προγράµµατα ,50 Προκ. έργου κοστολόγησης ,43 Έξοδα αυξήσεως Μετοχικού κεφαλαίου ,97 Έξοδα διαχείρισης κοινοπρακτικού δανείου ,00 68

69 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2003 Α Ξ Ι Ε Σ Κ Τ Η Σ Η Σ Η Α Ν Α Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΥΠΟΛ. 31/12/02 ΠΡΟΣΘ. ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2003 ΥΠΟΛ. ΑΠΟΣΒ. ΑΠΟΣΒ ΜΕΤΑΒ ΥΠΟΛ. ΑΝΑΠ /12/ (+-) 2003 ΑΞ.ΛΗΞ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ , , , , , , , , , ΜΗΧ/ΤΑ, ΤΕΧΝ. ΕΓΚ. ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞ , , , , , , , , , ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , , , , , , , , , ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , , , , , , , , , ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΟ ΕΚΤ. & ΠΡΟΚΑΤ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ , , , , , ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ. & ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒ , , , , , , , , ,67 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , ,96 69

70 OLYMPIC CATERING AE 17. Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή ( δόσεων ) και την αποτίµηση στο τέλος χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων 18. Άρθρο 43 παρ. 4: εδάφιο α & β Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)» 19. Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 20. Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας 21. Άρθρο 43α παρ. 1-ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων 22. Άρθρο 43α παρ. 1-ι: ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται 23. Άρθρο 43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 24. Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 25. Άρθρο 43α παρ. 1-ε & 42ε παρ. 10 Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ αυτούς δικαιώµατα εν υπάρχουν. Στην χρήση 2003 ξοδεύτηκαν ,30 ευρώ στην έρευνα & ανάπτυξη νέων µεθόδων παραγωγής και νέων προϊόντων (µενού αεροπορικού τοµέα). εν υπάρχουν. εν υπάρχουν. εν έγινε παρέκκλιση. εν υπάρχουν. Το κεφάλαιο διαιρείται σε ονοµαστικές µετοχές: METOXEΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝ.ΑΞΙΑ ΣΥΝ. ΑΞΙΑ Κοινές ονοµ/κές , ,00 εν εκδόθηκαν. εν εκδόθηκαν. 70

71 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Άρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις». α) Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού. Η ανωτέρω πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού αφορά α) στο 100% της νόµιµης αποζηµίωσης, όπως προβλέπεται στην ΣΣΕ OC - ΣΕΟΚ 1999, για το προσωπικό που εκτιµάται ότι θα αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης το 2004 και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,78 και Το ποσό που αναφέρεται στον Ισολογισµό αναλύεται ως εξής : Σχηµατισµένη προβλ ευρώ ,64 Μείον : Καταβληθείσες αποζηµιώσεις ,31 Πλέον : Προβλέψεις χρήσεως ,87 Σχηµατισµένη προβλ ,20 β) Λοιπές προβλέψεις ,69 Αναλύονται σε: Πρόβλεψη επιδ. απαιτ. κατά ΙΚΑ ,18 Προβλ. Επιδ. ιαφ. Προσωπ ,60 Προβλ. Επιδ. διαφoρών , Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες επιχειρήσεις 29. Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειοµένης και των προηγουµένων χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις εν υπάρχουν. εν υπάρχουν. 71

72 OLYMPIC CATERING AE 30. Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 31. Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε 32. Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών. εν υπάρχουν. εν υπάρχουν. α) Ενεργ ητικού 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων , ,55 Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα ,84 Μη δεδουλ/να χαρτ. ενοικ. υποκ ,10 Μη δεδουλ/να ενοίκια υπ/των ,60 Λοιπά έξοδα εποµένης χρήσεως 3.275,24 ιακαν. ΥΠΑ (ΦΑΕΕ) ,75 Απαιτήσεις από προµηθευτές ,02 β) Παθητικού Έξοδα χρήσης δεδουλευµένα , , Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. απάνες ΕΗ ,00 απάνες ΟΤΕ 5.531,17 απάνες ΕΥ ΑΠ 7.616,28 Ενοίκια ,00 Λοιπές δαπάνες & έξοδα ,92 Λοιπά έξοδα πληρωτέα ,19 Έχουν εκδοθεί από Τράπεζες οι κάτωθι εγγυητικές επιστολές ευρώ α) Alpha Bank Kαλής εκτέλεσης & συµµετοχής Σύνολο ,12 β) Εµπορική Καλής εκτέλεσης & συµµετοχής Σύνολο ,80 γ) EuroBank Καλής εκτέλεσης & συµµετοχής Σύνολο , Άρθρο 43 α παρ. 1 iγ : Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως & διευθύνσεως της εταιρείας. 35. Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ : Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. εν παρατίθεται ανάλυσης βάσει του άρθρου 43α παρ.1ιγ του Ν. 2190/1920. εν υπάρχουν. 72

73 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων & διαχειριστές). 37. Άρθρο 43α παρ. 1-η: Ο καθαρός κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδαφ. α). 38. Άρθρο 43α παρ. 1-θ: Μέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσεως και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. εν υπάρχουν. α. Βιοµηχανικής δραστηριότητας ,30 υρώ β. Εµπορικής δραστηριότητας ,24 υρώ γ. Παροχής υπηρεσιών ,71 υρώ Σύνολο ,25 υρώ Μέσος όρος προσωπικού, άτοµα 888 β. Κατηγ ορίες προσωπικού Τακτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (υπάλληλοι) 573 Εποχιακό (εργάτες, εργατ/τες) 315 γ. Α µοιβές - έξοδα προσωπικού: , ,99 Μισθοί-ηµεροµίσθια ,39 Εργοδοτικές εισφορές ,86 Λοιπά έξοδα παροχές διάφορες ,92 Αποζηµιώσεις λόγω εξόδου ,82 από την υπηρεσία 39. Άρθρο 42 ε παρ. 15-β: Έκτακτα και ανόργ ανα έξοδα ,13 Ανάλυση των εκτάκτων και ανoργάνων εξόδων και εσόδων Μισθοδοσία αποσπασµένων ,32 Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις ,33 Συναλλαγµατικές διαφορές 300,8 Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα ,38 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ,70 ταµείων Προσαύξηση ιακαν/µου ΥΠΑ ,52 Ελλείµµατα ταµείων κυλικείων 1.970,08 Β. Έκτακτα και ανόργ ανα έσοδα ,31 Συναλλαγµατικές διαφορές 2.977,60 Αποζ. απώλειας εσόδων /ΑΣ ,00 Επιχ/σεις παγίων 23Α ,73 Λοιπά ανόργανα έσοδα ,98 Καταπτώσεις εγγυήσεων ποινικών ρητρών 8.074,00 73

74 OLYMPIC CATERING AE γ. Έκτακτες ζηµίες ,51 Ζηµ. Από εκποίηση παγίων ,08 Ζηµιές από ανεπίδεκτ. εισπ. απόκτησης 2.135,47 Λοιπές έκτακτες ζηµιές ,96 δ. Έκτακτα κέρδη ,81 Κέρδη από εκπ. Τεχνικών έργων 7.752,37 Κέρδη από εκπ. Μηχανολ. εξοπλισµό ,35 Κέρδη από εκπ.μεταφ. µέσων ,12 Κέρδη από εκπ. Επίπλων & λοιπ. Εξοπ ,97 α. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων ,27 Εκπτώσεις αγορών προηγ. Χρήσεων ,17 Επιχ/σεις παγίων Ν 1892/90 άρθρ.23 Α ,66 Πιστωτ. ιαφ. Μεταβ. λογαρισµών 5.471,98 Λοιπά έσοδα , Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασµών «Έσοδα προηγουµένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουµένων χρήσεων» β. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσεων ,06 Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις ,50 για έξοδα προηγούµενων χρήσεων Έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις για έξοδα προηγούµενων χρήσεων Από προβλέψεις για επίδικες διαφ. προσωπ Έσοδα από χρησιµ. Προβλ. Αποζηµ. Προσωπ. Λόγω εξόδου από την υπηρεσία , , ,31 γ. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων ,92 Αποζηµ. πρ/κού λόγω εξόδου από ,31 υπηρες. Φόροι & Τέλη 2.219,84 Ασφαλιστικές εισφορές προηγ ,28 χρήσεων Εισφορές ΙΚΑ αναγνώρισης εκτός O.C ,31 Προσαυξήσεις ιακ. ΥΠΑ ,10 Προσαυξήσεις εισφ. Ασφ. Ταµ.είων ,07 ιάφορα έξοδα ,01 74

75 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ: Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και τρίτων. 1) Οι αποσβέσεις της χρήσης ανήλθαν σε ευρώ ,93 και α. Κόστος Παραγωγής ,00 β. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ,63 γ. Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 2.495,65 δ. Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων ,65 2) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά : Μέχρι και τη χρήση 2001 µε οριστικά φύλλα ελέγχου. Σπάτα, 26 Ιανουαρίου 2004 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ Π. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ O ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΚΑΛΠΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΙΟΙΚ. /ΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΚΗΣ Σ. ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γ. ΘΡΑΒΑΛΟΣ Α.Φ.Μ.: ΑΜΑΑΕ: 856-ΤΑΞΗ: Α Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα που αποτελείται από 10 σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 20 Φεβρουαρίου Σπάτα, 24 Φεβρουαρίου 2004 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΡ. ΑΜΗΛΑΚΟΣ Α.Μ.ΣΟΕΛ BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε 75

76 OLYMPIC CATERING AE II. Έκθεση του.σ. 31/12/2003 «Εισηγητική Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση επί του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης 1/1-31/12/2003». Ο Πρόεδρος του.σ. καταθέτει στο ιοικητικό Συµβούλιο τη συνταχθείσα προς την Ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση Έκθεση, η οποία έχει ως εξής: Kύριοι Μέτοχοι, Βάσει του κωδικοποιηµένου καταστατικού της Εταιρείας που έχει δηµοσιευθεί στο υπ' αρ. 418/ Φύλλο του ΤΑΕ και ΕΠΕ της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, χωρίς να υποστεί τροποποιήσεις µέχρι σήµερα πλην εκείνων που δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1166/ (τεύχος δεύτερο) και αφορούν την προσαρµογή του καταστατικού στο Ν 2414/96 περί εκσυγχρονισµού των ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών ( ΕΚΟ) καθώς και των προβλεποµένων διατάξεων του εµπορικού Νόµου 2190/20 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», υποβάλλεται από το.σ. για έγκριση ο Ισολογισµός της 34ης εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31/12/2003, µετά των λοιπών οικονοµικών καταστάσεων. Σας γνωστοποιούµε ότι ο Ισολογισµός παρουσιάζει την πραγµατική οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας την 31/12/2003, ως και τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα της περιόδου 1/1-31/12/2003. Βάσει των στοιχείων του εις χείρας σας Ισολογισµού της 31/12/2003, σας γνωστοποιούµε τα εξής: A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κατά την παρούσα χρήση η συνολική αναπόσβεστη αξία αυτού ανήλθε σε χιλ., σηµειώνοντας µείωση 6,2% έναντι του 2002 που ήταν χιλ.. Το 2003 έγιναν επενδύσεις ύψους χιλ. έναντι 739 χιλ. του 2002 εκ των οποίων τα 283 χιλ. αφορούν τη διαµόρφωση του κυλικείου ΤΑΧΙ, 44 χιλ. αφορούν τη διαµόρφωση του κτιρίου (χώροι γραφείων), 114 χιλ. για µηχανήµατα παραγωγής και µηχανολογικό εξοπλισµό, 16 χιλ. για µεταφορικά µέσα, 154 χιλ. για έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό χιλ. για τις ανακατασκευές και τις διαµορφώσεις όλων των κυλικείων στις εκµεταλλεύσεις αεροδροµίων και 183 χιλ. για µελέτες (λογισµικά προγράµµατα µισθοδοσίας, οικονοµικής διαχείρισης, προκαταβολή έργου κοστολόγησης, αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, διαχείρισης κοινοπρακτικού δανείου). 76

77 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Kτίρια - Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κατά τη χρήση 2003 η Εταιρεία επένδυσε συνολικά 327 χιλ. για κτιριακές εγκαταστάσεις εκ των οποίων 283 χιλ. αφορούν στη διαµόρφωση του κυλικείου ΤΑΧΙ και 44 χιλ. για τη διαµόρφωση γραφείων στο κτίριο. Επίσης προέβη στο κλείσιµο των εκµεταλλεύσεων στο 66 ο χλµ, Γεωλογική Σχολή, Χηµική Σχολή, Νέο Χηµείο στα ΤΕΦΑΑ και στη Ζάκυνθο τα οποία δηµιούργησαν ζηµιά 91 χιλ. περίπου. Ακόµα διέγραψε από το µητρώο παγίων παλαιές και αποσβεσµένες κτιριακές και τεχνικές εγκαταστάσεις αξίας 411 χιλ. περίπου. 2. Μηχανήµατα - Μηχανολογικός Εξοπλισµός Η δαπάνη για αγορά και βελτίωση µηχανηµάτων και λοπού εξοπλισµού ανήλθε στις 114 χιλ. περίπου και αναλύεται ως εξής: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1.Μηχανήµατα παραγωγής 10 χιλ. 75 χιλ. 85 χιλ. 2. Λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 4 χιλ. 25 χιλ. 29 χιλ. Σ Υ Ν Ο Λ Ο 14 χιλ. 100 χιλ. 114 χιλ. Επίσης διεγράφησαν από το µητρώο της εταιρείας µηχανήµατα και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός, παλαιά, κατεστραµµένα ή εγκαταλελειµµένα στο παλαιό Αεροδρόµιο (Ανατολικό) τα οποία είχαν αποσβεσθεί πλήρως συνολικής αξίας 586 χιλ. περίπου. 3. Μεταφορικά µέσα Η εταιρεία το 2003 αγόρασε ένα (1) Ι.Χ. αξίας 16 χιλ. και πούλησε τρία (3) Ι.Χ. δηµιουργώντας κέρδη αξίας περίπου 8 χιλ.. 77

78 OLYMPIC CATERING AE 4. Έπιπλα - Λοιπός Εξοπλισµός Την παρούσα χρήση η εταιρεία επένδυσε σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό περίπου 154 χιλ. τα οποία αναλύονται ως εξής: ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΤΑ ΣΥΝΟΛ Ο 1. Έπιπλα 14 χιλ.. 55 χιλ.. 69 χιλ.. 2.Μέσα αποθηκεύσεως 2 χιλ.. Ø 2 χιλ.. 3. Η/Υ 28 χιλ.. 2 χιλ.. 30 χιλ.. 4.Εξοπλισµός τηλεπ/νιών. 2 χιλ.. 1 χιλ.. 3 χιλ.. 5. Λοιπός εξοπλισµός 11 χιλ.. 39 χιλ.. 50 χιλ.. Σ Υ Ν Ο Λ Ο 57 χιλ.. 97 χιλ χιλ.. Επίσης διεγράφησαν και πουλήθηκαν από τα µητρώα εξοπλισµό συνολικής αξίας 764 χιλ. δηµιουργώντας κέρδη 54 χιλ. περίπου. της εταιρείας παλαιά έπιπλα και λοιπός 5. Ασώµατες ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Περιλαµβάνει όλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει στη χρήση του 2003 και αφορούν αναλυτικά τα εξής: Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ Π Α Γ Ι Ω Ν ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛ Α ΣΥΝΟΛ Ο 1. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 264 χιλ. 61 χιλ. 63 χιλ. 388 χιλ. 2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 107 χιλ. 14 χιλ. 65 χιλ. 186 χιλ. 3. ΚΕΡΚΥΡΑ 123 χιλ. 28 χιλ. 26 χιλ. 177 χιλ. 4. ΚΩΣ 134 χιλ. 22 χιλ. 21 χιλ. 177 χιλ. 5. ΡΟ ΟΣ 166 χιλ. 39 χιλ. 32 χιλ. 236 χιλ. 6. ΧΑΝΙΑ 94 χιλ. 12 χιλ. 10 χιλ. 115 χιλ. 7. OVAL 8 χιλ. Ø Ø 8 χιλ. Σ Υ Ν Ο Λ Ο 896 χιλ. 176 χιλ. 217 χιλ χιλ. 6. Λοιπό Πάγιο Ενεργητικό. Ανέρχεται στο ποσό των 183 χιλ. και περιλαµβάνει τα εξής ποσά 53 χιλ. για έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, 11 χιλ., για λογισµικά προγράµµατα µισθοδοσίας και οικονοµικής διαχείρισης, 88 χιλ. για έξοδα διαχείρισης κοινοπρακτικού δανείου και 31 χιλ. για προκαταβολή έργου κοστολόγησης. 78

79 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανήλθε σε χιλ., σηµειώνοντας αύξηση 24,3% έναντι του 2002, χιλ., η οποία προήλθε από την πώληση των κατεχόµενων µετοχών εισηγµένων εταιρειών κατά 434 χιλ., την αύξηση των πελατών κατά χιλ. και των δεσµευµένων λογαριασµών καταθέσεων κατά χιλ.. Οι επίδικοι επισφαλείς πελάτες και χρεώστες αναλύονται ως εξής σε χιλ. ευρώ: ΕΥΡΩ α) Επισφαλείς Πελάτες 42,4 β) Επίδικοι χρεώστες 27,6 γ) Επίδικες απαιτήσεις κατά ΥΠΑ 166,0 δ) Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελλ. ηµοσίου 148,3 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 384,3 Γ. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την παρούσα χρήση 2003 ανήλθε σε χιλ. από 1,045 χιλ. που ήταν το 2002, σηµειώνοντας αύξηση χιλ.. Στην παρούσα χρήση µε απόφαση της Γ. Σ. των µετόχων της 26/06/2003 αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση από διαφορά υπέρ το άρτιο µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 0,75 και συγχρόνως η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε απόσβεση συσσωρευµένων ζηµιών κατά ευρώ µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 1,23.. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α Οι προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού ανέρχονται συνολικά στο ποσό των χιλ., εκ των οποίων χιλ., αφορούν το προσωπικό που συµπληρώνει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης το 2004 σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουµε για αποχώρηση µε χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 2703/99, σε ποσοστό 100% που δικαιούται όπως ορίζει η Σ.Σ.Ε. ΣΕΟΚ Ο.C. και 402 χιλ., ή ποσοστό 3,42% αφορά το υπόλοιπο προσωπικό. H ανάλυση των λοιπών προβλέψεων εκµετάλλευσης, που έχουν σχηµατιστεί είναι ως εξής (σε χιλ. ευρώ). 79

80 OLYMPIC CATERING AE ΕΥΡΩ 1. Πρόβλεψη επίδικης απαίτησης προστίµου κατά ΙΚΑ 148,3 2. Πρόβλεψη επίδικης διαφοράς FRESHLA ND 45,6 3. Πρόβλεψη επίδικης διαφοράς Εθνικής Τράπεζας Πρόβλεψη επίδικης διαφοράς Α.Ι.Α (ρεύµα) 385,9 5. Πρόβλεψη επίδικης διαφοράς προσωπικού 1.390,70 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.000,5 Επίσης υπάρχουν προβλέψεις για επισφαλείς και επίδικους πελάτες και χρεώστες, συνολικού ποσού 70 χιλ. που εµφανίζονται στο ενεργητικό του Ισολογισµού αφαιρετικά των απαιτήσεων από επισφαλείς - επίδικους πελάτες και χρεώστες. Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι υποχρεώσεις της εταιρείας κατά την παρούσα χρήση ανέρχονται συνολικά σε ,1 χιλ. έναντι ,3 χιλ. το 2002, αύξηση 5,10 %. Οι υποχρεώσεις µας κατά το 2003 δεν καλύπτονται από τα διαθέσιµα ποσά της εταιρείας 1.053,9 χιλ. (έναντι των 2.029,2 χιλ. του 2002), µαζί µε την είσπραξη των απαιτήσεων του κυκλοφορούντος ενεργητικού (14.800,9 χιλ. ) και υπολείπονται κατά ,3 χιλ.. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΕΚΜ/ΣΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ως προς την ανάλυση των λογαριασµών εκµετάλλευσης και αποτελεσµάτων χρήσης 1/1-31/12/03, σας γνωρίζουµε τα εξής: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Οι πωλήσεις των αγαθών - υπηρεσιών προς ΟΑ µέχρι το Νοέµβριο του 2003 τιµολογήθηκαν στις διαµορφωθείσες τιµές του 2002, πλέον 4%, και από 1 η εκεµβρίου υπάρχει νέος τιµοκατάλογος αγαθών και υπηρεσιών εγκεκριµένος από τις δύο εταιρείες. Κατά τη παρούσα χρήση ο κύκλος εργασιών - πωλήσεις µειώθηκε κατά 8,8%, ήτοι από ,7 χιλ. το 2002 σε ,2 χιλ. το Επίσης µειώθηκαν τα µικτά κέρδη κατά 8,8 % ήτοι από ,7 χιλ. το 2002 σε ,7 το Η µείωση των πωλήσεων κατά 3.989,5 χιλ. οφείλεται στην συνεχιζόµενη κρίση του αεροπορικού κλάδου. 80

81 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 Οι πωλήσεις - έσοδα κατά κατηγορία εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν ως εξής (ευρώ): 2003 % 2002 % 1. Πωλήσεις εµπ/των 6.417,90 13, ,70 15,13 2. Πωλήσεις προϊόντων ,80 54, ,70 63,73 3. Έσοδα Handling 8.949,40 18, ,30 20,69 4. Λοιπά έσοδα 6.671,10 13,8 209,7 0,45 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,2 100% ,4 100% Στα λοιπά έσοδα περιλαµβάνονται επιδοτήσεις (ΟΑΕ ), αποζηµιώσεις από πελάτες, έσοδα προκήρυξης διαγωνισµών, έσοδα προβολής από προµηθευτές, κ.λ.π.. Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι πωλήσεις εµπορευµάτων και προϊόντων κάλυψαν στην παρούσα χρήση το 67,7% των συνολικών εσόδων εκµετάλλευσης και, εάν στις εν λόγω πωλήσεις συµπεριληφθούν και τα έσοδα handling, το ποσοστό ανέρχεται σε 86,2 %. Οι πωλήσεις εµπορευµάτων, προϊόντων και υπηρεσιών ανήλθαν σε ,2 χιλ., κατανέµονται δε κατά κέντρο δραστηριότητας ως εξής (σε ευρώ): ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛ ΕΣ Κεντρικό , ,80-5,10% Ηράκλειο 3.304, ,50 17,50% Ρόδος 2.104, ,60-3,10% Θεσσαλονίκη 2.990, ,00 1,50% Κέρκυρα 1.443, ,70 9,60% Κως 1.622, ,80 18,10% Χανιά 472,7 855,7-44,80% Food Service 1.485,60 Ø Ø Βιοµηχανικό 3.179, ,40-42,68% εξιώσεις Ø 686,1 Ø Μον. Θεσ/νίκης 1.126, ,60-22,90% Ζάκυνθος 3,6 200,3-98,20% Κυλικείο.Α.Α. Oval 1.189, ,20-1,20% Κυλικείο.Α.Α. Τaxi 737 Ø Ø Μυτιλήνη 9,8 Ø Ø ΣΥΝΟΛΟ , ,7 81

82 OLYMPIC CATERING AE Το σύνολο των πωλήσεων προϊόντων και εµπορευµάτων µειώθηκε κατά 9,6 % έναντι του Το κόστος πωλήσεων ,5 χιλ., αποτελεί το 69,9% του συνολικού κύκλου εργασιών ,2 χιλ.. Αναλυτικά η αξία των πωληθέντων και αναλωθέντων αγαθών έχει ως εξής: ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ 2003 ΠΟΣΟΣΤΟ 2002 ΠΟΣΟΣΤΑ ( ευρώ ) % (ευρώ) % 1. Εµπορεύµατα 4.145,60 38, ,60 37,22 2. Έτοιµα προϊόντα -9,3-0,09-0,4-0,01 3. Παραγωγή σε εξέλιξη -6-0,06-3,1-0,03 4. Α ύλες 5.588,90 51, ,20 55,58 5. Υλικά σερβιρίσµατος 296 2,75 220,8 1,83 6. Υλικά συσκευασίας 300 2,78 419,3 3,47 7. Υλικά καθαριότητας 325,2 3,03 220,2 1,82 8. Υλικά λειτουργίας 102,9 0,96 1,7 0,01 9. Αντ/κά παγ ίων στοιχείων 7,1 0,07 3,9 0, Καύσιµα 6,2 0,06 2,1 0, Μικρά εργ-σκεύη 0,7 0,01 6,6 0,05 ΣΥΝΟΛΟ ,3 100% ,9 100% Oι αναλώσεις ,3 χιλ. αντιπροσωπεύουν το 32,89% της αξίας των πωληθέντων εµπορευµάτων και προϊόντων ,7 χιλ. έναντι του 2002 που αντιπροσώπευαν το 33,49% παρουσιάζουν δηλαδή µείωση κατά 1,8% σε σχέση µε το Αναλυτικά οι δαπάνες που επιβαρύνουν το αποτέλεσµα της εταιρίας µας αναλύονται ως εξής (σε ευρώ): ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ 2003 % 2002 % (ευρώ) (ευρώ) 1. Αµοιβές-έξοδα προσ/κού ,50 63, ,30 61,9 2. Αµοιβές-έξοδα τρίτων 760, ,2 1,8 3. Παροχές τρίτων 7.555,70 20, ,50 21,4 4. Φόροι-τέλη 259,4 0,7 334,4 0,8 5. ιάφορα έξοδα 1.764,40 4, ,90 4,6 6. Τόκοι συναφή έξοδα 590,9 1,6 602,6 1,5 7. Αποσβέσεις 2.721,00 7, ,90 7,2 8. Προβλέψεις εκµ/σεων 32,2 0,1 339,6 0,8 ΣΥΝΟΛΟ ,4 100% ,4 100% 82

83 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ Οι συνολικές δαπάνες ,4 χιλ. επιµερίζονται σε δαπάνες Παραγωγής, ιοίκησης, Έρευνας & Ανάπτυξης, ιάθεσης και Χρηµατοοικονοµικά. Α. ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Οι δαπάνες παραγωγής ,8 χιλ., αντιπροσωπεύουν το 53,67% των συνολικών δαπανών έναντι του 49,54% του 2002 και αναλύονται ως εξής: ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ % % (ευρώ) (ευρώ) 1.Αµοιβές-έξοδα προσ/κού ,80 75, ,40 78,2 2. Αµοιβές-έξοδα τρίτων 47,2 0,2 62,1 0,3 3. Παροχές Τρίτων 2.350,30 11, ,00 8,9 4. Φόροι Τέλη 17,6 0,1 19,4 0,1 5. ιάφορα έξοδα 709 3,5 643,7 3,3 6. Αποσβέσεις 1.797,90 8, ,30 9,2 ΣΥΝΟΛΟ ,8 100% ,9 100% Για το περιεχόµενο των ανωτέρω κονδυλίων, σας γνωρίζουµε τα εξής: 1. Aµοιβές - Έξοδα Προσωπικού Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού συνιστούν την πιο σηµαντική δαπάνη. Η παραγωγή επιβαρύνθηκε µε το 63,71%, ,8 χιλ. του συνόλου των δαπανών µισθοδοσίας, ,5 χιλ.. 2. Αµοιβές - Έξοδα Τρίτων Περιλαµβάνει βασικά αµοιβές για προµήθειες 813 χιλ., εκτελωνιστών 16,8 χιλ., πιστοποιητικών ISO 4,2 χιλ. και αµοιβές διάφορων τρίτων 17,9 χιλ.. 3. Παροχές Τρίτων Περιλαµβάνει δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας, ΕΥ ΑΠ - Φωταέριο, ενοίκια κτιρίων, ασφάλιστρα, δαπάνες συντήρησης-επισκευής κτιρίων και µηχανηµάτων - µηχανολογικού εξοπλισµού - πλυστικά και αµοιβές καθαριστών. 83

84 OLYMPIC CATERING AE Η ανάλυση των επιµέρους κονδυλίων έχει ως εξής: ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ % (ευρώ) (ευρώ) % 1. ΕΗ 399,3 16, ,36 2. ΦΩΤΑΕΡΙΟ 111,80 4,76 171,00 11,48 3. ΕΥ ΑΠ 84,1 3, ,04 4. ΕΝΟΙΚΙΑ 1.245, ,00 30,35 5. ΑΠΟΚ. ΣΚΟΥΠΙ ΙΩΝ 161,3 6,86 133,6 8,97 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 238,50 10,15 204,00 13,7 7. ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 50 2,13 28,9 1,94 8. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 59,50 2,53 72,80 4,89 6. ΛΟΙΠΑ 0,2 0,01 4,2 0,28 ΣΥΝΟΛΟ 2.350,3 100% 1.489,5 100% 4. Φόροι - Τέλη Το ποσό των 17,6 χιλ. αφορά τέλη καθαριότητος 3,3 χιλ., τέλη αυτοκινήτων 7,7 χιλ., και λοιπά 6,6 χιλ.. 5. ιάφορα Έξοδα Στην εν λόγω κατηγορία δαπανών περιλαµβάνονται έξοδα µεταφορών, έντυπα και γραφική ύλη και όποια άλλα έξοδα δεν µπορούν να καταλογιστούν σε συγκεκριµένους λογαριασµούς, ως κατωτέρω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ % (ευρώ) (ευρώ) % 1. Έξοδα µεταφορών 376,4 53,1 257,8 49,7 2. Έντυπα-γραφική ύλη 26,70 3,8 5,70 1,1 3. Υλικά άµεσης ανάλωσης 135,4 19,1 117,2 22,5 4. Κοινόχρηστα έξοδα 110,20 15,6 87,30 16,9 5. ιάφορα έξοδα 60,3 8,4 51,3 9,8 ΣΥΝΟΛΟ 709,00 100% 519,30 100% 84

85 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Αποσβέσεις Το ύψος των αποσβέσεων 1.797,9 χιλ. αντιπροσωπεύει τις πραγµατικές αποσβέσεις του πάγιου εξοπλισµού, που συνδέονται άµεσα µε την παραγωγή και αναλύεται ως εξής: ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΠΑ ΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ Α ΠΑ ΝΕΣ % (ευρώ) (ευρώ) 1. Αποσβ.κτιρίων-κτιρ.εγκ/σεων ,01 656,3 2.Αποσβ.µηχ/των µηχ.εξοπλ. 412,7 22,95 280,1 3. Αποσβ. αυτοκινήτων 380,1 21, Αποσβ.επίπλων-λοιπού εξοπλ. 52 2, Απόσβ. Ασώµατων ακιν/σεων 18,1 1, ΣΥΝΟΛΟ 1.797,9 100% 1.603,4 Β. ΑΠΑΝΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το συνολικό ποσό των 4.470,2 χιλ. των δαπανών διοικητικής λειτουργίας αντιπροσωπεύει το 11,88% των συνολικών δαπανών ,4 χιλ. και αναλύεται ως εξής: ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 2003 % 2002 % 1.Αµοιβές-έξοδα-Προσ/κού 2.547, ,30 55,5 2. Αµοιβές- έξοδα τρίτων 471,3 10,5 394,1 8,3 3. Παροχές τρίτων 146,4 3,3 246,7 5,2 4. Φόροι-τέλη 20,7 0,5 41,8 0,9 5. ιάφορα έξοδα 726,1 16,2 827,3 17,5 6. Αποσβέσεις 558,2 12,5 596,2 12,6 ΣΥΝΟΛΟ 4.470,2 100% 4.731,4 100% 85

86 OLYMPIC CATERING AE 1. Αµοιβές - Έξοδα Προσωπικού Περιλαµβάνουν τις δαπάνες µισθοδοσίας του διοικητικού προσωπικού 2.547,5 χιλ. έναντι 2.625,3 χιλ. του Η επιβάρυνση αποτελεί το 10,63% του συνόλου των δαπανών µισθοδοσίας ,5 χιλ.. 2. Αµοιβές - Έξοδα Τρίτων ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 2003 % 2002 % 1. ικηγόροι- Συµβολαιογ ράφοι 32,5 6,9 14,9 3,8 2. Ελεγκτές 29,1 6,2 18 4,6 3. Αµοιβές µελών.σ 99, ,8 32,4 4. Λοιπά ,6 92,7 23,5 5.Αµοιβές µηχ/κής υποσ/ξης 81,3 17,3 140,6 35,7 ΣΥΝΟΛΟ 471,3 100% 394,0 100% 3. Παροχές τρίτων ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 2003 % 2002 (ευρ ώ ) (ευρ ώ ) % 1. ΕΗ 1 4, ,1 2. ΟΤΕ-ΕΥ ΑΠ 47,8 32, ,5 3. Ενοίκια 66,5 45,4 33,2 1 3,5 4. Ασφ άλιστρα 1,7 1,2 4,6 1,9 5.Επισκευέςσυντηρήσεις 1 2,9 8,7 83,8 33,9 6. Α µ οιβές καθαριστών 2, ,1 6,1 ΣΥΝΟΛΟ 146,4 1 00% 246,7 1 00% 86

87 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης Φόροι - Τέλη Περιλαµβάνει βασικές δαπάνες για τα διάφορα παράβολα 20,7 χιλ.. 5. ιάφορα Έξοδα Στο εν λόγω ποσό 726,1 χιλ. περιλαµβάνονται έξοδα ταξιδιών 14,0 χιλ., 17,1 χιλ., εισφορές σε περιοδικά και ηµερήσιο τύπο, έντυπα και γραφική ύλη 20,8 χιλ., έξοδα δηµοσιεύσεων-αγγελιών 17,9 χιλ., έξοδα προβολής 28 χιλ. και διάφορα γενικά έξοδα 108,9 χιλ., ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών 519,4 χιλ.. 6. Αποσβέσεις Το ύψος των αποσβέσεων ποσού 558,2 χιλ. αφορά αποσβέσεις κτιριακών εγκαταστάσεων και επίπλων, εξοπλισµού Η/Υ & προγραµµάτων τους, καθώς και αποσβέσεις των εξόδων αναδιοργάνωσης & αύξησης κεφαλαίου και αποτελεί το 20,5% των συνολικών ετήσιων αποσβέσεων 2.721,0 χιλ.. Γ. ΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οι δαπάνες έρευνας & ανάπτυξης 119,7 χιλ. αντιπροσωπεύουν το 0,3 % των συνολικών δαπανών: ΑΠΑ ΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 2003 (ευρώ) % 1.Αµοιβές-έξοδα προσ/κού ,1 2. Παροχές Τρίτων 5,2 4,3 3. ιάφορα έξοδα 3 2,5 4. Αποσβέσεις 2,5 2,1 ΣΥΝΟΛΟ 119,7 100% Για το περιεχόµενο των ανωτέρω κονδυλίων, σας γνωρίζουµε τα εξής: 87

88 OLYMPIC CATERING AE 1. Αµοιβές Έξοδα προσωπικού. Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού συνιστούν την πιο σηµαντική δαπάνη. Η έρευνα και ανάπτυξη επιβαρύνθηκε µε το 0,45%, 108,9 χιλ., του συνόλου των δαπανών µισθοδοσίας ,5 χιλ. 2. Παροχές Τρίτων Περιλαµβάνει δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας 0,3 χιλ., Ε.Υ..Α.Π 0,3 χιλ., ενοίκια κτιρίων 2,7 χιλ. και τηλεπικοινωνίες 1,6 χιλ.. 3. ιάφορα έξοδα Στην εν λόγω κατηγορία δαπανών περιλαµβάνονται έξοδα µεταφορών 1,8 χιλ., έντυπα και γραφική ύλη 0,3 χιλ., και διάφορα έξοδα 0,9 χιλ.. 4. Αποσβέσεις Το ύψος των αποσβέσεων 2,5 χιλ.,αντιπροσωπεύει τις πραγµατικές αποσβέσεις του πάγιου εξοπλισµού.. ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ,2 χιλ., απορρόφησαν το 31,62 % των συνολικών µας δαπανών ,4 χιλ., έναντι ,0 χιλ. ποσοστού 35,05% του 2002 και αναλύονται ως εξής: ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 2003 % 2002 % 1.Αµοιβές-έξ. προσ/κού 5.699,00 47, ,60 43,7 2. Αµοιβές-έξοδα τρίτων 241, , Παροχές τρίτων 5.053,70 42, ,80 46,7 4. Φόροι-τέλη 221 1,9 273,2 1,9 5. ιάφορα έξοδα 324,2 2,7 353,9 2,5 6. Αποσβέσεις 362, ,4 3,2 ΣΥΝΟΛΟ ,2 100% ,0 100% 88

89 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 Από την ανωτέρω ανάλυση δαπανών κατ' είδος προκύπτουν τα εξής: 1. Aµοιβές - Έξοδα Προσωπικού Η δαπάνη αυτή αφορά τη µισθοδοσία του προσωπικού κυρίως των υποκαταστηµάτων και αποτελεί το µεγαλύτερο κονδύλι των δαπανών διάθεσης µαζί µε το κονδύλι των παροχών τρίτων (ενοίκια). Το ποσό των 5.699,0 χιλ., που απορροφήθηκε αντιπροσωπεύει το 23,79% της συνολικής δαπάνης της µισθοδοσίας µας έναντι του 6.124,6 χιλ., του 2002, (ποσοστό 24,76%). 2. Αµοιβές - Έξοδα Τρίτων Περιλαµβάνει προµήθειες επί πωλήσεων 10,9 χιλ., αµοιβές προσωπικού που δεν ανήκει στην εταιρεία 225,5 χιλ., και έξοδα διαφόρων τρίτων 5,4 χιλ.. 3. Παροχές Τρίτων Κατά την παρούσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των 6.807,3 χιλ., και αναλύονται ως εξής: ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ % ευρώ ευρώ % 1. ΕΗ 111,6 2,21 95,9 1,4 2. ΕΥ Α Π 1,6 0,03 5,3 0,1 3. ΟΤΕ 31,5 0,62 130,1 1,9 4. Ενοίκια 4.637,60 91, ,40 91,4 5. Ασφάλιστρα 195,3 3,86 212,4 3,1 6.Επισκευές-συντ/σεις 48,9 0,97 29,7 0,5 7. Πλυστικά 0,4 0,01 33,3 0,5 8. Αµοιβές καθαριστών 26,8 0,53 77,2 1,1 ΣΥΝΟΛΟ 5.053,7 100% 6.807,3 100% Η λειτουργία διάθεσης επιβαρύνθηκε µε το 61,38% των συνολικών ετήσιων παροχών τρίτων (7.555,7 χιλ. ). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το σηµαντικότερο κονδύλι είναι τα ενοίκια των κυλικείων. 89

90 OLYMPIC CATERING AE 4. Φόροι - Τέλη Το συνολικό ποσό 221,0 χιλ. αφορά επιβαρύνσεις και διάφορα παράβολα, όπως τέλη αυτοκινήτου 2,1 χιλ., χαρτόσηµο µισθωµάτων 113,6 χιλ., υπέρ ηµοσίου από πωλήσεις 68,8 χιλ., τέλη καθαριότητας 15,6 χιλ., διάφοροι φόροι 20,9 χιλ.. 5. ιάφορα Έξοδα Περιλαµβάνονται δαπάνες ύψους 324,2 χιλ. και αφορούν: ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ % ευρώ ευρώ % 1. Έξοδα µεταφορών 97, , Έντυπα-γραφική ύλη 22,6 7 47,2 9,9 3. Έξοδα ταξιδιών 31,5 9,7 12,7 2,7 4. Έξοδα επισκευών 86,6 26,7 79,1 16,5 5. Λοιπά έξοδα 86,4 26, ,9 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 324,2 100% 478,3 100% 6. Αποσβέσεις Το ύψος αυτών (362,5 χιλ. ) αφορά τις κανονικές λογισθείσες αποσβέσεις της χρήσης. Οι αποσβέσεις που επιβάρυναν την λειτουργία διάθεσης το έτος 2002 ήταν 444,4 χιλ.. Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ Α Το ύψος 942,2 χιλ. των χρηµατοοικονοµικών εξόδων περιλαµβάνει: Τόκους βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 489,7 477,2 2. Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 84,4 103,2 3. Προµήθειες πιστωτικών καρτών Λοιπές προµήθειες τραπεζών 16,8 22,2 ΣΥΝΟΛΟ 590,9 602,6 Eπίσης περιλαµβάνει τις προβλέψεις εκµετάλλευσης (πρόβλεψη µείωσης αξίας χρεογράφων), σύµφωνα µε την τρέχουσα αξία η οποία για την τρέχουσα χρήση είναι 32,2 χιλ.. 90

91 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 ΣΤ. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Κατά την παρούσα χρήση προέκυψαν κέρδη της τάξης των 1.205,5 χιλ., ενώ το 2002 είχαµε ζηµιές της τάξης των ,2 χιλ.. Στο αποτέλεσµα αυτό περιλαµβάνονται έκτακτα θετικά αποτελέσµατα, καθώς και έκτακτα αρνητικά αποτελέσµατα. Τα θετικά έκτακτα αποτελέσµατα αναλύονται ως εξής: 1. Έκτακτα Έσοδα (738,1 χιλ. ) Περιλαµβάνονται έσοδα από επιχορήγηση παγίων 23 Α 84,9 χιλ., 631,5 χιλ. από απώλεια εσόδων υτικού, καταπτώσεις εγγυήσεων ποινικών ρήτρων 7,9 χιλ. συναλλαγµατικές διαφορές 3,0 χιλ. και διάφορα άλλα έσοδα 10,8 χιλ.. Τα έκτακτα έσοδα του έτους 2002, ήταν 727,9 χιλ.. 2. Έκτακτα Κέρδη (92,8 χιλ. ) Περιλαµβάνει έσοδα, από πωλήσεις αποσβεσµένων παγίων. 3. Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων (149,2 χιλ. ). Περιλαµβάνονται έσοδα από επιχορηγήσεις παγίων Ν.1892/90 αρθ.23 α εκπτώσεις αγορών προηγουµένων χρήσεων 64,7 χιλ., και λοιπά έσοδα 48,3 χιλ.. 36,2 χιλ., έσοδα από 4. Έσοδα και Προβλέψεις Προηγούµενων Χρήσεων (2.545,6 χιλ. ). Περιλαµβάνει έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις για έξοδα προηγούµενων χρήσεων 1.245,3 χιλ. αχρησιµοποίητες προβλέψεις για έξοδα προηγούµενων χρήσεων 27,4 χιλ., από προβλέψεις για επίδικες διαφορές προσωπικού 19,1 χιλ. και έσοδα από χρησιµοποιηµένες προβλέψεις αποζηµιώσεων προσωπικού προηγούµενων χρήσεων 1.253,8 χιλ.. 91

92 OLYMPIC CATERING AE Τα αρνητικά έκτακτα αποτελέσµατα περιλαµβάνουν τα εξής: 1. Eκτακτα - Ανόργανα Έξοδα (733,4 χιλ. ). Περιλαµβάνουν αµοιβές προσωπικού που έχει αποσπαστεί και παρέχει υπηρεσίες εκτός O.C. 339,2 χιλ., φορολογικά πρόστιµα 113,6 χιλ., προσαυξήσεις διακανονισµού µε την ΥΠΑ 231,5 χιλ., συναλλαγµατικές διαφορές 0,3χιλ.. προσαύξηση εισφορών ασφαλιστικών ταµείων 15,8 χιλ. και διάφορα άλλα έξοδα 33 χιλ.. 2. Έκτακτες ζηµιές (160,0 χιλ. ) Το εν λόγω ποσόν περιλαµβάνει τις ζηµιές από πώληση παγίων ή κλείσιµο εγκαταστάσεων 127,5 χιλ., ανεπίδεκτες εισπράξεις απαιτ. 2,1 χιλ. και λοιπές έκτακτες ζηµιές 30,4 χιλ.. 3. Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων (2.934,9 χιλ. ) Στο εν λόγω ποσό περιλαµβάνονται ασφαλιστικές εισφορές προηγούµενων χρήσεων 34,9 χιλ., αποζηµιώσεις προσωπικού προηγουµένων χρήσεων 1.857,0 χιλ., προσαυξήσεις διακανονισµών ΥΠΑ 31,0 χιλ., εισφορές ασφαλιστικών επαναπροσληφθέντων 551,0 χιλ., φόροι τέλη 2,2 χιλ., προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων 97,8 χιλ., διαφορά ενοικίου OVAL 127,3 χιλ., ΕΗ Κω 22,0 χιλ., εκκαθάριση κοινοχρήστων 31,4 χιλ. και 180,3 άλλα έξοδα. 4. Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους (681,1 χιλ. ) Περιλαµβάνει προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού ύψους 681,1 χιλ.. Ζ. ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το τελικό προκύψαν αποτέλεσµα κέρδη χρήσης ανήλθε σε 1.208,5 χιλ. και µεταφέρεται στον πίνακα ιάθεσης προστίθενται οι ζηµιές προηγούµενων χρήσεων ύψους 7.740,2 χιλ. και το εναποµείναν υπόλοιπο 6.531,7 χιλ. ζηµιών µεταφέρεται εις νέον, ως υπόλοιπο κερδών 1.208,5 χιλ. και ως υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων 7.740,2 χιλ.. 92

93 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 ΑΠΟ ΟΣΗ & ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 2003 % 2002 % 1Μικτά κέρδη ,15 Πωλήσεις Μερ. Κέρδη εκµ ,57 Πωλήσεις Λειτ. Κέρδη εκµ ,26 Πωλήσεις Καθαρά κέρδη ,9 Πωλήσεις Μικτά κέρδη ,43 Κόστος πωλήσεων ,18-10,44-12,41-26,26 0,55 6 Κόστος πωλήσεων Πωλήσεις , ,83 Με βάση τη σύγκριση των παραπάνω αριθµοδεικτών, παρατηρείται αύξηση τόσο της απόδοσης, όσο και της αποδοτικότητας της εταιρείας σε σχέση µε το Τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι: 1. Αύξηση κατά 259% των µερικών κερδών (δείκτης 2) 2. Αύξηση κατά 142% των λειτουργικών κερδών (δείκτης 3) 3. Αύξηση κατά 111% των καθαρών κερδών (δείκτης 4) 3. Μείωση κατά 21% των µικτών κερδών (δείκτης 1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ 2003 % 2002 % 1. Κυκλοφορ. Ενεργ ητικό ,16 Συν. Ενεργ ητικού ,75 1α Πάγ ιο Ενεργ ητικό ,42 51,69 Συν. Ενεργ ητικού Ίδια κεφάλαια ,46 Συν. Υποχρεώσεων Κυκλοφορ. Ενεργ ητικό ,1 Βραχ/σµες υποχρ/σεις Απαιτήσεις ,18 Κυκλοφορ. Ενεργ ητικό ,11 60,97 71,9 93

94 OLYMPIC CATERING AE Από τους παραπάνω δείκτες προκύπτει ότι η οικονοµική διάθρωση της εταιρείας, παρουσίασε τις εξής µεταβολές σε σχέση µε το Αυξήθηκε το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας κατά 18,6% σε σχέση µε το 2002 (δείκτης 1). 2. Μειώθηκε το πάγιο ενεργητικό κατά 10,2 % (δείκτης 1α). 3. Αυξήθηκαν τα ιδία κεφάλαια κατά 203% (δείκτης 2). 4. Αυξήθηκε η κάλυψη των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά 51% (δείκτης 3) ΑΡΙΣΤ. ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. O.C. Βεβαιώνεται ότι η παραπάνω Έκθεση του.σ. που αποτελείται από 19 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 20 Φεβρουαρίου Σπάτα, 24 Φεβρουαρίου 2004 Ο Ορκωτός- Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΡ. ΑΜΗΛΑΚΟΣ Α.Μ.ΣΟΕΛ BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε 94

95 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2003 III. Ισολογισµός 31ης εκεµβρίου

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2004

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2004 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2004 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 61101/59/Β/06/03(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 10132453000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της Α.Ε. με την επωνυμία PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2001-31/12/2001 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ROBERT MATRA ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ε Κ Θ Ε Σ Η του.σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α., του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49388/62/Β/01/159 TESSERA MULTIMEDIA A.Ε. Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53428/62/Β/02/0293 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Βιομηχανικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 123117652000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Δεύτερη εταιρική χρήση) βάση των

Διαβάστε περισσότερα