ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΣΕ ΚΕΡΑΜΟ ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΣΕ ΚΕΡΑΜΟ ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΝΙΚΕΛΙΟ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΣΕ ΚΕΡΑΜΟ ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΝΙΚΕΛΙΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών υπό του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Για την απόκτηση του τίτλου του ιδάκτορα του Πανεπιστηµίου Πατρών Πάτρα, Μάρτιος 2006

2

3

4

5 Στον αγαπηµένο µου πατέρα Χρήστο και στην αγαπηµένη µου µητέρα Στυλιανή

6

7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ηλεκτροκατάλυσης του Ερευνητικού Ινστιτούτου Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών ιεργασιών Υψηλής Θερµοκρασίας (Ι.Τ.Ε./Ε.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ), στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών της Πολυτεχνειακής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στον ρ. Στυλιανό Νεοφυτίδη, Κύριο Ερευνητή του Ε.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ, ο οποίος ανέλαβε την επιστηµονική µου κατάρτιση όλα αυτά τα χρόνια. Η διττή παρουσία του, ως ανθρώπου και ως δασκάλου, αποτέλεσε το θεµέλιο στην απόκτηση του διδακτορικού µου τίτλου. Eυχαριστώ τον Πρόεδρο της Τριµελής & Εξεταστικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνο Βαγενά, καθηγητή του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, καθώς και τα µέλη της Τριµελής Επιτροπής κκ Ξενοφώντα Βερύκιο και Συµεών Μπεµπέλη, καθηγητή και επίκουρο καθηγητή αντίστοιχα, του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, για την αποδοχή της συµµετοχή τους στην υποστήριξη της διατριβής µου. Ευχαριστώ επίσης τα υπόλοιπα µέλη για την ευγένεια και προθυµία τους να συµµετέχουν στην Επταµελή Εξεταστική Επιτροπή, καθώς και για τις παρατηρήσεις τους. Ευχαριστώ το Ε.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ που µε αποδέχτηκε ως εσωτερικό υπότροφο τα πρώτα χρόνια, καθώς και την µετέπειτα οικονοµική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω των προγραµµάτων INCO-COPERNICUS και Real-SOFC. Επίσης, το τεχνικό προσωπικό του ινστιτούτου για την άµεση επίλυση προβληµάτων που προέκυπταν στο εργαστήριο. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και φίλους µου και ελπίζω να µε συγχωρήσουν για κάποιες άσχηµες στιγµές, απόρροια της καθηµερινότητας. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και στο µικρότερο µέλος της οικογένειας Νεοφυτίδη, την Αλκµήνη η σποραδική παρουσία της οµόρφαινε τον εργαστηριακό χώρο. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας την οικογένεια µου για την υποµονή τους, την Μπουµπούκα µου για την παρουσία και υποστήριξη της και, τέλος, το Θεό που µε κράτησε υγιή όλα αυτά τα χρόνια. Νικόλαος Χ. Τριανταφυλλόπουλος i

8

9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ηλεκτροχηµική οξείδωση του µεθανίου σε κυψελίδες καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη (Solid Oxide Fuel Cells, SOFCs) έχει λάβει αξιοσηµείωτο επιστηµονικό ενδιαφέρον τόσο για την πλήρη οξείδωση του όσο και για την ταυτόχρονη παραγωγή αερίου σύνθεσης (Η 2 και CO) και ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κεραµοµεταλλικά υλικά Ni-YSZ είναι τα πιο γνωστά ηλεκτρόδια για την οξείδωση του H 2 και του CH 4. Στην πραγµατικότητα, σε υψηλές θερµοκρασίες λειτουργίας η παρουσία υδρογονανθράκων οδηγεί σε εναπόθεση άνθρακα στις ανόδους Ni-YSZ, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την ραγδαία απενεργοποίηση του ηλεκτροδίου. Με βάση αυτό το γεγονός, στην παρούσα διδακτορική διατριβή έγινε η µελέτη της φύσης των διαφόρων επιφανειακών ειδών άνθρακα που δηµιουργούνται πάνω στην επιφάνεια κεραµοµεταλλικών υλικών βασισµένα στο Ni- YSZ κατά την θερµοδυναµική ισορροπία της διασπαστικής ρόφησης του µεθανίου. Κύριος στόχος της µελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της παρουσίας ενός δεύτερου µετάλλου στο Ni-YSZ, όσον αφορά τον σχηµατισµό και/ή την αναστολή του ανενεργού άνθρακα. Η επιλογή των µετάλλων βασίστηκε στην βιβλιογραφία που αναφέρεται για την ενίσχυση υποστηριγµένων καταλυτών Ni για χηµικές διεργασίες µε χρήση CH 4. Η µελέτη της ισορροπίας της διασπαστικής ρόφησης του CH 4 στον καταλύτη Ni-YSZ αποκάλυψε τη δηµιουργία τριών κύριων ειδών άνθρακα όπως αυτά ανιχνεύτηκαν από την αντίδραση µε H 2 για την παραγωγή CH 4 και µε Ο 2 για την παραγωγή CO και CO 2 : (i) τα καρβιδικά/υδρογονωµένα είδη άνθρακα (C c ), τα οποία εµφανίζονται ενεργά στην αντίδραση µε H 2 και Ο 2 σε θερµοκρασίες µικρότερες των 600 Κ, (ii) τα ροφηµένα είδη άνθρακα (C a ) σε ισορροπία µε είδη CH x που αντιδρούν µε το H 2 και το Ο 2 σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 600 Κ, και (iii) στρώµατα γραφιτικού άνθρακα (C g ) που δηµιουργούνται κατά τη ρόφηση του CH 4 σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 700Κ και το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η απουσία οποιαδήποτε ενεργότητας µε το Η 2 για το σχηµατισµό CH 4. Η αποµάκρυνση του γραφιτικού άνθρακα σε αναγωγική ατµόσφαιρα γίνεται µε την οξείδωση του προς CO κατά την απελευθέρωση του οξυγόνου από την YSZ σε υψηλές θερµοκρασίες (άνω των 750 Κ). Η παρουσία 1.0% κ.β. Μο ως προς το Ni οδήγησε στην παρεµπόδιση σχηµατισµού των ροφηµένων γραφιτικών στρωµάτων, ενώ ισχυρά ροφηµένος άνθρακας δηµιουργήθηκε στην iii

10 καταλυτική επιφάνεια που αντιδρούσε µε το H 2 για σχηµατισµό CH 4 σε θερµοκρασίες υψηλότερες από 800 K. Αυτή η συµπεριφορά εµφάνισε την θετική επίδραση του Mo στην αντίσταση σχηµατισµού γραφιτικών στρωµάτων άνθρακα. Αντίθετα, η δηµιουργία διµεταλλικών φάσεων µεταξύ Ni και Mo δεν είχε επίδραση στη φύση των ειδών άνθρακα, ενώ ενίσχυαν δραµατικά τον σχηµατισµό γραφιτικού άνθρακα. Μόνο η παρουσία καρβιδίων του Mo, που σχηµατίζονταν in situ, σταθεροποιούσε τα CH x είδη πάνω στην καταλυτική επιφάνεια του NiMo/YSZ. Η επικάλυψη της επιφάνειας του Ni µε µικρή ποσότητα Au ( 1%at σε σχέση µε το Ni) επηρέασε σηµαντικά την κινητική της διασπαστικής ρόφησης του CH 4 και την ενέργεια δεσµού των ροφηµένων ειδών CH x στην επιφάνεια του Ni. Ο σχηµατισµός γραφιτικού άνθρακα παρεµποδίστηκε, ενώ η επιφανειακή δραστικότητα για την υδρογόνωση των CH x προς CH 4 ήταν χαµηλότερη από ότι στον Ni-YSZ. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την υψηλότερη σταθερότητα και την επιµήκυνση του χρόνου ζωής των CH x πάνω στην επιφάνεια του NiAu/YSZ πριν την διάσπαση τους προς επιφανειακά καρβιδικά είδη. Με βάση τις πειραµατικές µετρήσεις από το σύνολο των καταλυτών που µελετήθηκαν, προτάθηκε κινητικό µοντέλο για την περιγραφή της µερικής οξείδωσης του µεθανίου για την παραγωγή αερίου σύνθεσης, η οποία µπορεί να ισχύει και για την αναµόρφωση µε ατµό. Οι αντιδράσεις οξείδωσης περιλαµβάνουν την οξείδωση των ειδών CH x προς CH x O και την επακόλουθη διασπασή τους σε υψηλές θερµοκρασίες (700 Κ) προς CO και H 2, ενώ τα καρβιδικά είδη οξειδώνονται εκλεκτικά προς CO 2 από χαµηλότερες θερµοκρασίες (500 Κ). Από αυτή την άποψη, η εκλεκτικότητα ως προς το αέριο σύνθεσης εξαρτάται από δύο παράγοντες: (i) τον χρόνο ζωής και την επιφανειακή συγκέντρωση των ειδών CH x, και (ii) τη θερµοκρασία διάσπασης των ειδών CH x O. Σε θερµοκρασίες των 973 Κ ο ρυθµός διάσπασης των CH x O είναι αρκετά υψηλός και η εκλεκτικότητα εξαρτάται από την σταθερότητα των CH x. Οπότε η υψηλή επιφανειακή τους συγκέντρωση θα έχει ως αποτέλεσµα τον σχηµατισµό των CH x O µε υψηλότερους ρυθµούς από τον σχηµατισµό καρβιδικού και διαδοχικά ροφηµένου άνθρακα, το οποίο είτε θα οδηγήσει στην παραγωγή CO 2 ή στην εναπόθεση γραφιτικού άνθρακα πάνω στον καταλύτη. Ως γενικό συµπέρασµα, ο ηλεκτροκαταλύτης Ni(1%at Au)/YSZ αναµένεται να έχει υψηλή αντοχή στην εναπόθεση άνθρακα όπως και εκλεκτικότητα για την µερική οξείδωση του CH 4 προς αέριο σύνθεσης. Επιπροσθέτως, η υψηλή αντοχή του στην εναπόθεση άνθρακα µπορεί να είναι ευεργετική σε συνθήκες αναµόρφωσης µε φτωχό µίγµα ατµού, το οποίο είναι επιθυµητό για την εσωτερική αναµόρφωση του CH 4 σε κυψελίδες καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη. iv

11 ABSTRACT The electrochemical methane oxidation in Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs) has received considerable attension for both its complete oxidation and the cogeneration of synthesis gas (H 2 and CO) and electric power. Ni-YSZ cermet anode is the most popular electrocatalyst for both H 2 and CH 4 oxidation. In practice, the high operating temperatures in the presence of hydrocarbons lead to carbon formation on Ni-YSZ anode, thus resulting in the rapid degradation of the electrode. In order to investigate the possibility of the direct introduction of CH 4 into a SOFC, the dissociative adsorption of CH 4 and the nature of the various carbon adspecies on Ni-based cermets were studied in the present thesis by means of thermodynamic equilibrium measurements and temperature programming methods. The aim of this study was mainly to elucidate the effect of a second metal addition on Ni-YSZ, regarding the formation and/or inhibition of inactive carbon. The metal selection was based on bibliography concerning the promotion of Ni supported catalysts for chemical processes with use of CH 4. The equilibrium dissociative adsorption of CH 4 on Ni-YSZ catalysts revealed the formation of three main carbon species as these were detected by reacting with H 2 to produce CH 4 and with O 2 to produce CO and CO 2 : (i) carbidic species (C c ), reactive with H 2 and O 2 at temperatures below 600 K, (ii) adsorbed carbon species (C a ) in equilibrium with CH x species, which react with H 2 and O 2 above 600 K, and (iii) graphitic carbon layers (C g ), formed upon CH 4 adsorption above 700 K and its main characteristic is the absence of any reactivity with H 2 to form CH 4. The graphitic carbon removal at reducing atmosphere was taking place via oxidation by oxygen species released from YSZ at high temperatures (over 750 K). The presence of 1%wt of Mo with respect to Ni suppressed the formation of adsorbed graphitic layers, while strongly bonded adsorbed carbon species were formed on Ni surface, which react with H 2 towards CH 4 at temperatures higher than 800 K. This behavior revealed the positive effect of Mo in inhibiting the formation of adsorbed graphitic layers. On the other hand, the formation of bimetallic phases between Ni and Mo had no effect on the nature of the carbon v

12 adspecies, while they promote drastically the formation of graphitic carbon. Only the presence of Mo carbides formed in situ stabilized CH x species on the catalytic surface of NiMo/YSZ. The decoration of the Ni surface with very small quantity of Au ( 1at% with respect to Ni) affected significantly both the kinetics of CH 4 dissociative adsorption and the binding strength of the adsorbed CH x species on the Ni surface. The formation of graphitic carbon was significantly inhibited, while the surface reactivity towards the hydrogenation of CH x species into CH 4 was lower than on the unmodified Ni/YSZ surface. This resulted in the higher stability and elongation of the CH x species life time on the NiAu/YSZ surface prior to their decomposition into surface carbidic species. Based on the experimental results and discussion shown in the entire thesis, a kinetic model is proposed for the description of the partial oxidation of methane towards the production of synthesis gas which can be also valid for the steam reforming reaction. The oxidation reactions involve both the oxidation of CH x species into CH x O and its subsequent decomposition at elevated temperatures (700 K) into CO and H 2, while carbidic species are selectively oxidized into CO 2 at temperatures as low as 500 K. In this respect, the selectivity towards synthesis gas depends on two factors: (i) the lifetime and surface concentration of CH x species, and (ii) the decomposition temperature of the CH x O species. At temperatures as high as 973K the decomposition rate of CH x O species is high enough and the selectivity depends now on the stability of CH x species. In that case their high surface concentration result in the formation of CH x O species with higher reaction rate than the formation of carbidic and sequentially adsorbed C which will lead either to CO 2 production or graphite deposition on the catalyst. As a conclusion, the Ni(1%at Au with respect to Ni)/YSZ catalyst is expected to be highly carbon tolerant and selective catalyst/electrode for the CH 4 partial oxidation reaction for the production of synthesis gas. In addition, its carbon tolerant properties can be beneficial for lean steam reforming condition which is particularly desirable for the internal steam reforming of CH 4 in solid oxide fuel cells. vi

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σελ. i iii v vii xv xvii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός διδακτορικής διατριβής 1.2 Το Φυσικό Αέριο ως πηγή µεθανίου 1.3 Καταλυτική µετατροπή του µεθανίου Αναµόρφωση µε ατµό Αναµόρφωση µε διοξείδιο του άνθρακα Μερική Οξείδωση του Μεθανίου 1.4 Ηλεκτροκαταλυτική Μετατροπή του Μεθανίου Κυψελίδες Καυσίµου Στερεού Ηλεκτρολύτη Στερεός Ηλεκτρολύτης Καθοδικό Ηλεκτρόδιο Ανοδικό Ηλεκτρόδιο Ηλεκτροχηµική Αναµόρφωση Μεθανίου µε Ατµό Εσωτερική Αναµόρφωση σε Κυψελίδες Καυσίµου Στερεού Ηλεκτρολύτη Ηλεκτροχηµική Οξείδωση Μεθανίου Μελέτη Οξείδωσης Μεθανίου σε Κυψελίδες Καυσίµου Στερεού Ηλεκτρολύτη 1.5 Bιβλιογραφία vii

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ni ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2.1 Ανάλυση ειδών άνθρακα πάνω σε κρυστάλλους µετάλλων Θεωρητικές προσεγγίσεις ηµιουργία γραφιτικού και καρβιδικού άνθρακα πάνω σε επιφάνειες Ni Μελέτες ρόφησης µεθανίου 2.2 Θερµοδυναµική προσέγγιση µερικής οξείδωσης µεθανίου Αντιδράσεις που οδηγούν στον σχηµατισµό άνθρακα 2.3 Ανάπτυξη καταλυτών Ni µε αντοχή στην εναπόθεση άνθρακα Ανάπτυξη διµεταλλικών καταλυτών Χρήση Mo σε µονοµεταλλικούς και διµεταλλικούς καταλύτες Χρήση Au σε µονοµεταλλικούς και διµεταλλικούς καταλύτες 2.4 Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 3.1 Παρασκευή νανοκρυσταλλικών κεραµοµεταλλικών ηλεκτροκαταλυτών Νiσταθεροποιηµένη µε Ύττρια Ζιρκόνια (YSZ) Παρασκευή YSZ µε τη µέθοδο Sol-Gel Παρασκευή Ni-YSZ µε τη µέθοδο Sol-Gel Παρασκευή διµεταλλικών Ni/Μ-YSZ µε τη µέθοδο Sol-Gel 3.2 Φυσικοχηµικός Χαρακτηρισµός Καταλυτών Μέτρηση ολικής επιφάνειας καταλυτών Κατανοµή ιαµέτρου Πόρων Μέτρηση Ειδικής Μεταλλικής Επιφάνειας µε Εκλεκτική Χηµειορόφηση Θερµοσταθµική Ανάλυση Περίθλαση Ακτίνων Χ Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων Ακτίνων Χ (XPS) Προεπεξεργασία Καταλυτών 3.3 Πειραµατική ιαδικασία Πειραµατική Συσκευή viii

15 3.3.2 Φασµατογράφος Μάζας ιεργασία Ιονισµού ιαχωρισµός Ιόντων Ανίχνευση Ιόντων ιαδικασία Θερµοδυναµικών Μετρήσεων 3.4 ιαδικασία Ηλεκτροχηµικών Πειραµάτων Μέθοδος Πυρανάφλεξης Σύνθεση πυρανάφλεξης µε χρήση οξειδοαναγωγικών µιγµάτων Παρασκευή ηλεκτροδίων µε τη µέθοδο πυρανάφλεξης ιαδικασία Ηλεκτροχηµικών Μετρήσεων Αντιδραστήρας µονού θαλάµου Αντιδραστήρας µονής κυψελίδας καυσίµου 3.5 Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ni- YSZ ΚΑΙ Ni(0.5%κβ Mo)-YSZ 4.1 Φυσικοχηµικός Χαρακτηρισµός YSZ Μετρήσεις Ολικής Επιφάνειας Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ Επιφανειακή Ανάλυση µε XPS 4.2 Φυσικοχηµικός Χαρακτηρισµός Καταλυτών Μετρήσεις Ολικής και Ενεργής Επιφάνειας Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ Επιφανειακή Ανάλυση καταλυτών µε XPS 4.3 Μελέτη ισορροπίας της αντίδρασης Boudouard Θερµοπρογραµµατιζόµενη αναγωγή καταλυτών (TPR) In-situ µέτρηση ενεργής επιφάνειας Θερµοδυναµικές µετρήσεις στο Ni-YSZ Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του άνθρακα µε H ix

16 4.3.4 Θερµοδυναµικές µετρήσεις στον Ni(0.5%κβ Μο)-YSZ Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του άνθρακα µε H Μελέτη της ισορροπίας διασπαστικής ρόφησης CH Θερµοδυναµικές µετρήσεις στο Ni-YSZ Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του άνθρακα µε H Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή οξείδωση του άνθρακα Επίδραση παρουσίας Η 2 στην ισορροπία της αντίδρασης Θερµοδυναµικές µετρήσεις στο Ni(0.5%κβ Mo)-YSZ Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του άνθρακα µε H Συζήτηση Χαρακτηρισµός YSZ, Ni-YSZ και Ni(0.5%κβ Mo)-YSZ Χαρακτηρισµός ζιρκόνιας σταθεροποιηµένης µε ύττρια Χαρακτηρισµός Ni-YSZ και Ni(0.5%κβ Mo)-YSZ Μελέτη της φύσης του επιφανειακού άνθρακα Ενεργά είδη άνθρακα χαµηλής θερµοκρασίας (Cc) Ροφηµένος άνθρακας σε υψηλότερες καλύψεις (C a ) Στρώµατα γραφιτικού άνθρακα (C g ) Επίδραση της παρουσίας του Mo στα επιφανειακά είδη άνθρακα 4.6 Συµπεράσµατα 4.7 Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟ- ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ni/Μο-YSZ 5.1 Φυσικοχηµικός Χαρακτηρισµός Μετρήσεις Ολικής και Ενεργής Επιφάνειας Θερµοσταθµική Ανάλυση Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ x

17 5.1.4 Επιφανειακή Ανάλυση καταλυτών µε XPS 5.2 Μελέτη ισορροπίας της διασπαστικής ρόφησης CH In-situ µέτρηση ενεργής επιφάνειας Θερµοδυναµικές µετρήσεις στο Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο 1/ Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του άνθρακα Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή οξείδωση του άνθρακα Επίδραση παρουσίας Η 2 στην ισορροπία της αντίδρασης Θερµοδυναµικές µετρήσεις στο Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο 1/ Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του άνθρακα Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή οξείδωση του άνθρακα Θερµοδυναµικές µετρήσεις στο Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο 1/ Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση και οξείδωση του άνθρακα Επίδραση παρουσίας Η 2 στην ισορροπία της αντίδρασης 5.3 Συζήτηση Φυσικοχηµικός χαρακτηρισµός καταλυτών Ni/Mo-YSZ Μελέτη της φύσης του επιφανειακού άνθρακα Ενεργά είδη άνθρακα Γραφιτικός άνθρακας-ρόλος του Mo και των διµεταλλικών φάσεων 5.4 Συµπεράσµατα 5.5 Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΡΟΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟ- ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ni/Au-YSZ 6.1 Φυσικοχηµικός Χαρακτηρισµός Μετρήσεις Ολικής και Ενεργής Επιφάνειας Θερµοσταθµική Ανάλυση Φάσµατα Περιθλασιµετρίας Ακτίνων Χ (XRD) Επιφανειακή Ανάλυση καταλυτών µε XPS 6.2 Μελέτη ισορροπίας διασπαστικής ρόφησης CH xi

18 6.2.1 In-situ µέτρηση ενεργής επιφάνειας Θερµοδυναµικές µετρήσεις σε Ni/Au-YSZ µε 0.2%at Au Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του άνθρακα Ισοθερµοκρασιακή ιασπαστική Ρόφηση CH Θερµοδυναµικές µετρήσεις σε Ni/Au-YSZ µε 1.0%at Au Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του άνθρακα Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή οξείδωση του άνθρακα Ισοθερµοκρασιακή ιασπαστική Ρόφηση CH Συζήτηση Χαρακτηρισµός καταλυτών Μελέτη της φύσης του επιφανειακού άνθρακα Υδρογονωµένα είδη άνθρακα (CH x ) Οξείδωση υδρογονωµένων ειδών άνθρακα Κινητική µερικής οξείδωσης του CH Η επίδραση του Au 6.4 Συµπεράσµατα 6.5 Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΠΥΡΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 7.1 Φυσικοχηµικός Χαρακτηρισµός Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ Επιφανειακή Ανάλυση καταλυτών µε XPS Εξέταση µικροδοµής των ηλεκτροκαταλυτών 7.2 Ηλεκτροχηµική συµπεριφορά του ηλεκτροδίου Ni-YSZ 7.3 Ηλεκτροχηµική συµπεριφορά του ηλεκτροδίου RuO 2 -YSZ Μελέτη ηλεκτροχηµικής οξείδωσης µεθανίου σε κυψελίδα µονού θαλάµου Μελέτη ηλεκτροχηµικής οξείδωσης µεθανίου σε κυψελίδα καυσίµου 7.4 Συµπεράσµατα 7.5 Βιβλιογραφία xii

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 8.1 Συµπεράσµατα 8.2 Προτάσεις για µελλοντική εργασία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 283 xiii

20

21 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1-1 Πίνακας 1-2 Πίνακας 1-3 Πίνακας 1-4 Πίνακας 1-5 Πίνακας 4-1 Πίνακας 4-2 Πίνακας 4-3 Πίνακας 4-4 Πίνακας 4-5 Πίνακας 5-1 Πίνακας 5-2 Πίνακας 5-3 Τυπικές συστάσεις φυσικού αερίου από διαφορετικές πηγές. ιεργασίες παραγωγής αερίου σύνθεσης και αντίστοιχες εφαρµογές. Οι κύριοι τύποι κυψελίδων καυσίµου. Με εξαίρεση την κυψελίδα καυσίµου της µεθανόλης, οι υπόλοιποι χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε τον ηλεκτρολύτη. Κυριότεροι ηλεκτροκαταλύτες που χρησιµοποιούνται στις κυψελίδες καυσίµου. Ανοδικές και καθοδικές αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα στις κυψελίδες καυσίµου καθώς και το κυρίαρχο ιόν που µεταφέρεται από τον ηλεκτρολύτη. Ποσοτική ανάλυση της επιφάνειας των δειγµάτων YSZ από τα φάσµατα XPS. Ολική και ενεργός µεταλλική επιφάνεια των καταλυτών. Μέγεθος κρυσταλλιτών, σύµφωνα µε την εξίσωση Scherrer για τις φάσεις που ανιχνεύτηκαν στους υπό µελέτη καταλύτες. Ποσοτική ανάλυση της επιφάνειας των καταλυτών Ni-YSZ και Ni(0.5%κβ Mo)-YSZ από τα φάσµατα XPS. Μετρήσεις ενεργής µεταλλικής επιφάνειας στους καταλύτες µε αναντίστρεπτη ρόφηση CO σε θερµοκρασία δωµατίου. Ολική και ενεργός µεταλλική επιφάνεια των καταλυτών Ni/Mo-YSZ. Μέγεθος κρυσταλλιτών, όπως υπολογίστηκαν από την εξίσωση Scherrer για τις διάφορες φάσεις που ανιχνεύτηκαν στους καταλύτες Ni/Mo-YSZ. Ποσοτική ανάλυση της επιφάνειας των καταλυτών Ni/Mo-YSZ από τα φάσµατα XPS. Σελ xv

22 Πίνακας 5-4 Πίνακας 5-5 Πίνακας 5-6 Πίνακας 6-1 Πίνακας 6-2 Πίνακας 6-3 Πίνακας 6-4 Πίνακας 6-5 Πίνακας 6-6 Πίνακας 7-1 Πίνακας 7-2 Μετρήσεις ενεργής µεταλλικής επιφάνειας στους καταλύτες Ni/Mo- YSZ µε αναντίστρεπτη ρόφηση CO και H 2 σε θερµοκρασία δωµατίου. Συνολική ποσότητα αερίων που παράγονται κατά τη θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση άνθρακα, εναποτεθειµένου σε διάφορες θερµοκρασίες ισορροπίας. Συνολική ποσότητα αερίων που παράγονται κατά τη θερµοπρογραµµατιζόµενη οξείδωση του άνθρακα, εναποτεθειµένου σε διάφορες θερµοκρασίες ισορροπίας. Ολική και ενεργός µεταλλική επιφάνεια των καταλυτών Ni/Au-YSZ. Μέγεθος κρυσταλλιτών, όπως υπολογίστηκαν από την εξίσωση Scherrer για τις διάφορες φάσεις που ανιχνεύτηκαν στους καταλύτες Ni/Au-YSZ. Ποσοτική ανάλυση της επιφάνειας των καταλυτών Ni/Au-YSZ από τα φάσµατα XPS. Μετρήσεις ενεργής µεταλλικής επιφάνειας στους καταλύτες Ni/Au- YSZ µε αναντίστρεπτη ρόφηση CO σε θερµοκρασία δωµατίου. Ποσότητα CH 4 που υπολογίζεται µε βάση την αποσυνέλιξη των φασµάτων TPSR σε διάφορες θερµοκρασίες ισορροπίας. Μέγιστη θερµοκρασία κορυφών CH 4 µε βάση την αποσυνέλιξη των φασµάτων TPSR για τους δύο καταλύτες. Μέγεθος κρυσταλλιτών, όπως υπολογίστηκαν από την εξίσωση Scherrer για τις διάφορες φάσεις που ανιχνεύτηκαν στους ηλεκτροκαταλύτες παρασκευασµένους µε την µέθοδο της αυτανάφλεξης. Ποσοτική ανάλυση της επιφάνειας των ηλεκτροκαταλυτών από τα φάσµατα XPS xvi

23 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 1.1 Σχήµα 1.2 Σχήµα 1.3 Σχήµα 1.4 Σχήµα 2.1 Σχήµα 2.2 Σχήµα 2.3 Σχήµα 2.4 Σχήµα 3.1 Σχήµα 3.2 Σχήµα 3.3 Σχήµα 3.4 Σχήµα 3.5 Σχήµα 3.6 Σχηµατική αναπαράσταση κυψελίδας καυσίµου. Σχηµατική αναπαράσταση τριεπιφάνειας στην κυψελίδα καυσίµου. ιάγραµµα κυψελίδας καυσίµου στερεού ηλεκτρολύτη που λειτουργεί µε υδρογόνο και οξυγόνο. Σχηµατική αναπαράσταση της προοδευτικής εσωτερικής αναµόρφωσης του µεθανίου. Αέρια σύσταση ισορροπίας για την µερική οξείδωση του CH 4 σε διάφορες θερµοκρασίες. Ολική πίεση: 1 bar. Λόγος CH 4 :O 2 (αέρας) ίσος µε 2:1. Ηλεκτρονική µικρογραφία όπου διακρίνονται οι διαφορετικοί τύποι εναποτεθηµένου άνθρακα πάνω στην επιφάνεια καταλύτη νικελίου. (Α) Ινώδης άνθρακας, (Β) θύλακας άνθρακα. Οι µαύρες κουκίδες που φαίνονται µέσα στην ίνα του άνθρακα είναι κρύσταλλοι νικελίου. Η γραµµή που φαίνεται κάτω δεξιά είναι της κλίµακας των 50 nm. Σχηµατική αναπαράσταση της ανάπτυξης µιας ίνας µε την διάχυση του ροφηµένου άνθρακα µέσα από τον κρύσταλλο νικελίου. Υπολογιζόµενη ενέργεια για την διασπαστική ρόφηση του µεθανίου πάνω σε καθαρή επιφάνεια Ni(111) και πάνω σε άτοµο Ni στην επιφάνεια Ni(111) µε ένα ή δύο γειτονικά άτοµα Au (nearestneightbor, nn). Σχηµατική αναπαράσταση αυτοµατοποιηµένου συστήµατος για µέτρηση επιφανειών σε καταλύτες. Πειραµατική ιάταξη Φασµατοσκοπίας ακτίνων Χ. Σύστηµα δυναµικής ροής αερίων για καταλυτικές µελέτες. ιάγραµµα ροής της πειραµατικής συσκευής. Σχηµατική αναπαράσταση δηµιουργίας ιόντων. ιάταξη τετραπολικού φίλτρου µάζας. Σελ xvii

24 Σχήµα 3.7 Σχήµα 3.8 Σχήµα 3.9 Σχήµα 3.10 Σχήµα 3.11 Σχήµα 3.12 Σχήµα 3.13 Σχήµα 3.14 Σχήµα 4.1 Σχήµα 4.2 Σχήµα 4.3 Σχήµα 4.4 Σχήµα 4.5 Σχήµα 4.6 Σχήµα 4.7 Σχήµα 4.8 Αρχή λειτουργίας τετραπολικού φίλτρου µάζας. ιάγραµµα σταθερότητας κίνησης των ιόντων. Απεικόνιση Λειτουργίας ενός Πολλαπλασιαστή ευτερογενών Ηλεκτρονίων. Θερµοκρασιακό προφίλ κατά τη διαδικασία της πυρανάφλεξης. Φωτογραφία τυπικής πυρανάφλεξης πηκτώµατος µε χρήση κιτρικών/νιτρικών. ιαδικασία παρασκευής ηλεκτροδίων µε τη µέθοδο πυρανάφλεξης. Σχηµατική αναπαράσταση ηλεκτροχηµικού αντιδραστήρα µονού θαλάµου. Σχηµατική αναπαράσταση ηλεκτροχηµικού αντιδραστήρα µονής κυψελίδας καυσίµου. (α) Ισόθερµες ρόφησης-εκρόφησης του Ν 2 και (β) κατανοµή µεγέθου πόρων, όπως προσδιορίστηκε από την ισόθερµη εκρόφησης του Ν 2 µε τη µέθοδο BJH, για την σταθεροποιηµένη µε ύττρια ζιρκόνια. Φάσµα περίθλασης ακτίνων-χ της σταθεροποιηµένης µε ύττρια ζιρκόνιας. Μεγένθυση περιοχής διαχωρισµού της τετραγωνικής και της κυβικής φάσης της σταθεροποιηµένης µε ύττρια ζιρκόνιας. Φάσµατα φωτοηλεκτρονίων Zr3d και Y3d για τρία διαφορετικά δείγµατα σταθεροποιηµένης µε ύττρια ζιρκόνιας. (α) Ισόθερµες ρόφησης-εκρόφησης του Ν 2 και (β) κατανοµή µεγέθου πόρων, όπως προσδιορίστηκε από την ισόθερµη εκρόφησης του Ν 2 µε τη µέθοδο BJH, για τον καταλύτη Ni-YSZ µε 50% κβ Ni. Φάσµα περίθλασης ακτίνων-χ για τους καταλύτες Ni-YSZ και Ni(0.5%κβ Mo)-YSZ. Φάσµατα φωτοηλεκτρονίων Ni2p, Zr3d και Y3d για τον καταλύτη Ni- YSZ µε 50%κβ Ni. Φάσµατα φωτοηλεκτρονίων Ni2p και Mo3d για τον καταλύτη Ni(0.5%κβ Mo)-YSZ πριν και µετά από θέρµανση του δείγµατος υπό συνθήκες κενού xviii

25 Σχήµα 4.9 Σχήµα 4.10 Σχήµα 4.11 Σχήµα 4.12 Σχήµα 4.13 Σχήµα 4.14 Σχήµα 4.15 Σχήµα 4.16 Σχήµα 4.17 Θερµοπρογραµµατιζόµενη αναγωγή των καταλυτών Ni-YSZ και Ni(0.5%κβ Mo)-YSZ µε τροφοδοσία 5.2% H 2 /He. Ολική γραµµοµοριακή παροχή 73 µmol/s. Ρυθµός θέρµανσης 20 ο /min. (α) Θερµοδυναµική ενεργότητα του άνθρακα, α c, κατά την ισορροπία της αντίδρασης Boudouard, και (β) Επίδραση της θερµοκρασίας στην ισορροπία των προϊόντων P CO2 /P 2 CO, όπου η συνεχής γραµµή αντιστοιχεί στο διάγραµµα Van t Hoff της αντίδρασης. Θερµοκρασιακή περιοχή: Κ. Καταλύτης Ni-YSZ. Θερµ/ζόµενη επιφανειακή αντίδραση του εναποτεθειµένου άνθρακα σε διάφορες θερµοκρασίες ισορροπίας της αντίδρασης Boudouard υπό ροή 2.2% H 2 /He. Συνολική γραµµοµοριακή παροχή: 130 µmol/s. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min, αρχική ποσότητα n CO =10 µmoles. Καταλύτης Ni-YSZ. Ποσότητα του επιφανειακού άνθρακα κατά τη στιγµή της ισορροπίας σε συνάρτηση µε την αντίστοιχη θερµοκρασία ισορροπίας για διάφορες αρχικές ποσότητες CO. Καταλύτης Ni-YSZ. (α) Θερµοδυναµική ενεργότητα του άνθρακα, α c, κατά την ισορροπία της αντίδρασης Boudouard, και (β) Επίδραση της θερµοκρασίας στην ισορροπία των προϊόντων P CO2 /P 2 CO, όπου η συνεχής γραµµή αντιστοιχεί στο διάγραµµα Van t Hoff της αντίδρασης. Θερµοκρασιακή περιοχή: Κ. Καταλύτης Ni(0.5%κβ Mo)- YSZ. Θερµ/ζόµενη επιφανειακή αντίδραση του εναποτεθειµένου άνθρακα σε διάφορες θερµοκρασίες ισορροπίας της αντίδρασης Boudouard υπό ροή 2.2% H 2 /He. Συνολική γραµµοµοριακή παροχή: 130 µmol/s. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Αρχική ποσότητα CO: (α) 6 µmoles, (β) 10 µmoles, και (γ) 14 moles. Καταλύτης Ni(0.5%κβ Mo)-YSZ. Συνολική ποσότητα επιφανειακού άνθρακα κατά την επίτευξη της ισορροπίας σε συνάρτηση µε την αντίστοιχη θερµοκρασία ισορροπίας για διάφορες αρχικές ποσότητες CO. Καταλύτης Ni(0.5%κβ Mo)- YSZ. (α) Θερµοδυναµική ενεργότητα του άνθρακα, α c, κατά την ισορροπία της διασπαστικής ρόφησης του CH 4, και (β) Επίδραση της θερµοκρασίας στην ισορροπία των προϊόντων P 2 H2/P CH4, όπου η συνεχής γραµµή αντιστοιχεί στο διάγραµµα Van t Hoff της αντίδρασης. Αρχική ποσότητα n CH4 =14 µmoles. Καταλύτης Ni-YSZ. Κατανοµή των προϊόντων κατά τη στιγµή της ισορροπίας σε συνάρτηση µε την αντίστοιχη θερµοκρασία ισορροπίας. Αρχική ποσότητα =14 µmoles. Καταλύτης Ni-YSZ. n CH xix

26 Σχήµα 4.18 Σχήµα 4.19 Σχήµα 4.20 Σχήµα 4.21 Σχήµα 4.22 Σχήµα 4.23 Σχήµα 4.24 Σχήµα 4.25 Σχήµα 4.26 Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του εναποτεθειµένου άνθρακα σε διάφορες θερµοκρασίες ισορροπίας της διασπαστικής ρόφησης του CH 4 υπό ροή 2.8% H 2 /He. Συνολική γραµµοµοριακή παροχή: 134 µmol/s. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min, αρχική ποσότητα n CH4 =14 µmoles. Καταλύτης Ni-YSZ. Κατανοµή των προϊόντων κατά τη θερµοπρογραµµατιζόµενη αντίδραση υπό ροή H 2 /He του εναποτεθειµένου άνθρακα σε διάφορες θερµοκρασίες ισορροπίας της διασπαστικής ρόφησης του CH 4. Αρχική ποσότητα n CH4 =14 µmoles. Καταλύτης Ni-YSZ. Θερµοπρογραµµατιζόµενη οξείδωση του επιφανειακού άνθρακα, εναποτεθειµένου σε θερµοκρασία ισορροπίας 673 Κ. Αρχική ποσότητα n CH4 = 14 µmoles. Γραµµοµοριακή παροχή He: 26 µmoles/sec. Καταλύτης Ni-YSZ. Θερµοπρογραµµατιζόµενη οξείδωση του επιφανειακού άνθρακα, εναποτεθειµένου σε θερµοκρασία ισορροπίας 723 Κ. Έχει προηγηθεί θερµοπρογραµµατιζόµενη αντίδραση µε H 2 µέχρι τους 673 Κ. Αρχική ποσότητα n CH4 = 14 µmoles. Γραµµοµοριακή παροχή He: 26 µmoles/sec. Καταλύτης Ni-YSZ. Επίδραση του αρχικού λόγου n H2 /n CH4 στη θερµοδυναµική ενεργότητα του άνθρακα α C και στην ισορροπία των προϊόντων της διασπαστικής ρόφησης του µεθανίου σε θερµοκρασίες ισορροπίας (α) 743 Κ, και (β) 803 Κ. Αρχική ποσότητα n CH4 = 14 µmoles. Καταλύτης Ni-YSZ. Επίδραση του αρχικού λόγου n H2 /n CH4 στην ποσότητα του επιφανειακού άνθρακα σε δύο διαφορετικές θερµοκρασίες ισορροπίας. Αρχική ποσότητα n CH4 = 14 µmoles. Καταλύτης Ni-YSZ. Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του εναποτεθειµένου άνθρακα για διάφορους αρχικούς λόγους n H2 /n CH4 σε θερµοκρασία ισορροπίας 743 Κ υπό ροή 2.8% H 2 /He. Αρχική ποσότητα n CH4 =14 µmoles. Συνολική γραµµοµοριακή ροή: 134 µmol/s. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Καταλύτης Ni-YSZ. Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του εναποτεθειµένου άνθρακα για διάφορους αρχικούς λόγους n H2 /n CH4 σε θερµοκρασία ισορροπίας 803 Κ υπό ροή 2.8% H 2 /He. Αρχική ποσότητα n CH4 =14 µmoles. Συνολική γραµµοµοριακή ροή: 134 µmol/s. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Καταλύτης Ni-YSZ. Κατανοµή των αερίων προϊόντων κατά τη θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του άνθρακα µε Η 2, εναποτεθειµένου για διάφορους λόγους H 2 /CH 4 σε θερµοκρασίες ισορροπίας (α) 743 Κ, και (β) 803 Κ. Αρχική ποσότητα =14.0 µmoles. Καταλύτης Ni- YSZ. n CH xx

27 Σχήµα 4.27 Σχήµα 4.28 Σχήµα 4.29 Σχήµα 4.30 Σχήµα 4.31 Σχήµα 4.32 Σχήµα 4.33 Σχήµα 4.34 Σχήµα 4.35 Θερµοπρογραµµατιζόµενη οξείδωση του επιφανειακού άνθρακα, εναποτεθειµένου µε δύο διαφορετικούς αρχικούς λόγους H 2 /CH 4 σε θερµοκρασία ισορροπίας 743 Κ. Αρχική ποσότητα n CH4 = 14 µmoles. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Γραµµοµοριακή παροχή He: 26 µmol/s. Καταλύτης Ni-YSZ. (α) Θερµοδυναµική ενεργότητα του άνθρακα, α c, κατά την ισορροπία της διασπαστικής ρόφησης του CH 4, και (β) Επίδραση της θερµοκρασίας στην ισορροπία των προϊόντων P 2 H2/P CH4, όπου η συνεχής γραµµή αντιστοιχεί στο θεωρητικό διάγραµµα Van t Hoff της αντίδρασης. Καταλύτης Ni(0.5%κβ Mo)-YSZ. (α) Συνολική ποσότητα επιφανειακού άνθρακα, και (β) το ισοζύγιο του υδρογόνου, κατά τη στιγµή της ισορροπίας σε συνάρτηση µε την αντίστοιχη θερµοκρασία ισορροπίας, Καταλύτης Ni(0.5%κβ Mo)- YSZ. Θεωρητικός υπολογισµός του λόγου των επιφανειακών ατόµων υδρογόνου και άνθρακα, κατά τη στιγµή της ισορροπίας σε συνάρτηση µε την αντίστοιχη θερµοκρασία ισορροπίας. Καταλύτης Ni(0.5%κβ Mo)-YSZ. Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του εναποτεθειµένου άνθρακα σε διάφορες θερµοκρασίες ισορροπίας της διασπαστικής ρόφησης του CH 4 υπό ροή 2.8% H 2 /He για αρχική ποσότητα (α) n CH4 =6 µmoles, (β) n CH4 =10 µmoles, και (γ) n CH4 =14 µmoles. Συνολική γραµµοµοριακή παροχή: 134 µmol/s. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Καταλύτης Ni(0.5%κβ Mo)-YSZ. Θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση υπό ροή He µετά από θέρµανση υπό ροή µίγµατος H 2 /He στους 1123 Κ. Συνολική γραµµοµοριακή παροχή He: 26 µmol/s. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Καταλύτης Ni(0.5%κβ Mo)-YSZ. Επίδραση της θερµοκρασίας στην ισορροπία των προϊόντων P CO2 /P 2 CO της αντίδρασης Boudouard. Καταλύτης Ni(0.5% Mo)- YSZ. Η συνεχής γραµµή αντιστοιχεί στο θεωρητικό διάγραµµα Van t Hoff της αντίδρασης (4). Κάλυψη επιφανειακού άνθρακα κατά την ισορροπία της διασπαστικής ρόφησης του CH 4 για διαφορετικές αρχικές ποσότητες CH 4. Συνθήκες πειράµατος ίδιες µε του Σχήµατος Καταλύτης Ni(0.5%κβ Mo)- YSZ. Ισοστερής για την ισορροπία της διασπαστικής ρόφησης του CH 4 που αντιστοιχεί σε κάλυψη άνθρακα 1 ML που υπολογίζεται µε συνδυασµό των δεδοµένων από τα Σχήµατα 4.16(β), 4.28(β) και Καταλύτης Ni(0.5%κβ Mo)-YSZ xxi

28 Σχήµα 5.1 Σχήµα 5.2 Σχήµα 5.3 Σχήµα 5.4 Σχήµα 5.5 Σχήµα 5.6 Σχήµα 5.7 Σχήµα 5.8 Σχήµα 5.9 Σχήµα 5.10 (α) Ισόθερµες ρόφησης-εκρόφησης του Ν 2 και (β) κατανοµή µεγέθου πόρων, όπως προσδιορίστηκε από την ισόθερµη εκρόφησης του Ν 2 µε τη µέθοδο BJH, για τον καταλύτη Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο Mo/Ni=1/4. (α) Καµπύλες µεταβολής βάρους των οξειδοµένων καταλυτών Ni/Mo- YSZ υπό ροή Η 2 σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία. Ρυθµός θέρµανσης 20 ο /min. (β) Αντίστοιχες διαφορικές καµπύλες µεταβολής του βάρους σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία. Φάσµατα περίθλασης ακτίνων-χ για τους καταλύτες Ni/Mo-YSZ µε διαφορετικούς ατοµικούς λόγους Mo/Ni. Φάσµατα φωτοηλεκτρονίων του Ni 2p στον καταλύτη Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο Mo/Ni=1/3 κατά την είσοδο του δείγµατος στο θάλαµο ανάλυσης (µαύρη γραµµή) και µετά από αναγωγή υπό ροή Η 2 /He στους 1000 Κ στο θάλαµο προετοιµασίας (διακεκοµµένη γραµµή). Φάσµατα φωτοηλεκτρονίων των (α) Ni 2p, (β) Ni L 3 VV, και (γ) Zr 3d, για τους καταλύτες Ni/Mo-YSZ µε διαφορετικούς ατοµικούς λόγους των µετάλλων. Μεταβολή της ενέργειας σύνδεσης στη κορυφή του Ni 2p3/2, µε βάση πολυκρυσταλλικό δείγµα Ni, σε συνάρτηση µε τον ατοµικό λόγο Mo/Ni. Μεταβολή της τροποποιηµένης παραµέτρου Auger µε τον ατοµικό λόγο Mo/Ni. Η διακεκοµµένη γραµµή αντιστοιχεί σε δείγµα πολυκρυσταλλικού Ni. Κατανοµή προϊόντων κατά τη θέρµανση των διµεταλλικών καταλυτών Ni/Mo-YSZ υπό ροή H 2 /He ύστερα από ρόφηση CO σε θ.δ. (α) πριν την έναρξη των πειραµάτων και (β) µετά το τέλος των πειραµάτων. Θερµοπρογραµµατιζόµενη εκρόφηση υπό ροή Ar ύστερα από ρόφηση H 2 σε θ.δ. στους διµεταλλικούς καταλύτες Ni/Mo-YSZ, µετά το τέλος των θερµοδυναµικών πειραµάτων. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Γραµµοµοριακή παροχή Ar: 26 µmol/s. (α) Θερµοδυναµική ενεργότητα του άνθρακα, α c, κατά την ισορροπία της διασπαστικής ρόφησης του CH 4, και (β) Επίδραση της 2 θερµοκρασίας στην ισορροπία των προϊόντων P / H P, όπου η 2 CH 4 συνεχής γραµµή αντιστοιχεί στο θεωρητικό διάγραµµα Van t Hoff της αντίδρασης. Αρχική ποσότητα nch4=14 µmoles. Καταλύτης Ni/Mo- YSZ µε ατοµικό λόγο 1/ xxii

29 Σχήµα 5.11 Σχήµα 5.12 Σχήµα 5.13 Σχήµα 5.14 Σχήµα 5.15 Σχήµα 5.16 Σχήµα 5.17 Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του εναποτεθειµένου άνθρακα σε διάφορες θερµοκρασίες ισορροπίας της διασπαστικής ρόφησης του CH 4 υπό ροή 2.8% H 2 /Ar. Συνολική γραµµοµοριακή ροή: 134 µmol/s. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min, αρχική ποσότητα n CH4 =14 µmoles. Καταλύτης Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο 1/1. (α) Κατανοµή των προϊόντων κατά τη στιγµή της ισορροπίας σε συνάρτηση µε την αντίστοιχη θερµοκρασία ισορροπίας, και (β) Θεωρητικός υπολογισµός του λόγου των επιφανειακών ατόµων υδρογόνου και άνθρακα στις αντίστοιχες θερµοκρασίες ισορροπίας. Αρχική ποσότητα n CH4 =14 µmoles. Καταλύτης Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο 1/1. Θερµοπρογραµµατιζόµενη οξείδωση του επιφανειακού άνθρακα, εναποτεθειµένου σε διάφορες θερµοκρασίες ισορροπίας. Αρχική ποσότητα n CH4 = 14 µmoles. Η συνολική ποσότητα επιφανειακού O 2 (µε ρόφηση κάτω από 470 K) υπολογίζεται διπλάσια από την αντίστοιχη του άνθρακα. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Γραµµοµοριακή παροχή Ar: 26 µmol/s. Καταλύτης Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο 1/1. Επίδραση του αρχικού λόγου n H2 /n CH4 στη θερµοδυναµική ενεργότητα του άνθρακα α C και στη ποσότητα του επιφανειακού άνθρακα σε δύο διαφορετικές θερµοκρασίες ισορροπίας. Αρχική ποσότητα n CH4 = 14 µmoles. Καταλύτης Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο 1/1. Θερµοπρογραµµατιζόµενη οξείδωση του επιφανειακού άνθρακα, που εναποτίθεται για διάφορους αρχικούς λόγους n H2 /n CH4 σε δύο θερµοκρασίες ισορροπίας. Αρχική ποσότητα n CH4 = 14 µmoles. Η συνολική ποσότητα O 2 (µε ρόφηση στους 470 K) υπολογίζεται διπλάσια από την αντίστοιχη του άνθρακα. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Γραµµοµοριακή παροχή Ar: 26 µmol/s. Καταλύτης Ni/Mo- YSZ µε ατοµικό λόγο 1/1. (α) Θερµοδυναµική ενεργότητα του άνθρακα, α c, κατά την ισορροπία της διασπαστικής ρόφησης του CH 4, και (β) Επίδραση της θερµοκρασίας στην ισορροπία των προϊόντων P 2 H2/P CH4, όπου η συνεχής γραµµή αντιστοιχεί στο θεωρητικό διάγραµµα Van t Hoff της αντίδρασης. Αρχικές ποσότητες n CH4 =6, 14 µmoles. Καταλύτης Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο 1/4. (α) Κατανοµή των προϊόντων κατά τη στιγµή τη διάρκεια της ισορροπίας σε συνάρτηση µε την αντίστοιχη θερµοκρασία ισορροπίας, και (β) Θεωρητικός υπολογισµός του λόγου των επιφανειακών ατόµων υδρογόνου και άνθρακα στις αντίστοιχες θερµοκρασίες ισορροπίας. Αρχική ποσότητα n CH4 =14 µmoles. Καταλύτης Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο 1/ xxiii

30 Σχήµα 5.18 Σχήµα 5.19 Σχήµα 5.20 Σχήµα 5.21 Σχήµα 5.22 Σχήµα 5.23 Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του εναποτεθειµένου άνθρακα σε διάφορες θερµοκρασίες ισορροπίας της διασπαστικής ρόφησης του CH 4 υπό ροή 2.8% H 2 /Ar, µε αρχική ποσότητα (α) n CH4 =6 µmoles, και (β) n CH4 =14 µmoles. Συνολική γραµµοµοριακή ροή: 134 µmol/s. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Καταλύτης Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο 1/4. Θερµοπρογραµµατιζόµενη οξείδωση του επιφανειακού άνθρακα, εναποτεθειµένου σε διαφορετικές θερµοκρασίες ισορροπίας, µε αρχική ποσότητα (α) n CH4 =6 µmoles, και (β) n CH4 =14 µmoles. Η συνολική ποσότητα O 2 (µε ρόφηση στους 470 K) υπολογίζεται διπλάσια από την αντίστοιχη του άνθρακα. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Γραµµοµοριακή παροχή Ar: 26 µmol/s. Καταλύτης Ni/Mo- YSZ µε ατοµικό λόγο 1/4. (α) Θερµοδυναµική ενεργότητα του άνθρακα, α c, κατά την ισορροπία της διασπαστικής ρόφησης του CH 4, και (β) Επίδραση της θερµοκρασίας στην ισορροπία των προϊόντων P 2 H2/P CH4, όπου η συνεχής γραµµή αντιστοιχεί στο διάγραµµα Van t Hoff της αντίδρασης. Αρχική ποσότητα n CH4 =17.7 µmoles. Καταλύτης Ni/Mo- YSZ µε ατοµικό λόγο 1/8. (α) Κατανοµή των προϊόντων κατά τη διάρκεια της ισορροπίας σε συνάρτηση µε την αντίστοιχη θερµοκρασία ισορροπίας, και (β) Θεωρητικός υπολογισµός του λόγου των επιφανειακών ατόµων υδρογόνου και άνθρακα στις αντίστοιχες θερµοκρασίες ισορροπίας. Αρχική ποσότητα n CH4 =17.7 µmoles. Καταλύτης Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο 1/8. (α) Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του εναποτεθειµένου άνθρακα σε διάφορες θερµοκρασίες ισορροπίας της διασπαστικής ρόφησης του CH 4 υπό ροή 2.8% H 2 /Ar. Συνολική γραµµοµοριακή ροή: 134 µmol/s. (β) Θερµοπρογραµµατιζόµενη οξείδωση του επιφανειακού άνθρακα, εναποτεθειµένου σε διαφορετικές θερµοκρασίες ισορροπίας, µε συνολική ποσότητα επιφανειακού O 2 (µε ρόφηση κάτω από 450 K) διπλάσια από την αντίστοιχη του άνθρακα. Γραµµοµοριακή παροχή Ar: 26 µmol/s. Αρχική ποσότητα n CH4 =17.7 µmoles. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Καταλύτης Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο 1/8. Επίδραση του αρχικού λόγου n H2 /n CH4 στη θερµοδυναµική ενεργότητα του άνθρακα α C και στη ποσότητα του επιφανειακού άνθρακα σε δύο διαφορετικές θερµοκρασίες ισρροπίας. Αρχική ποσότητα n CH4 = 17.7 µmoles. Καταλύτης Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο 1/ xxiv

31 Σχήµα 5.24 Σχήµα 5.25 Σχήµα 5.26 Σχήµα 6.1 Σχήµα 6.2 Σχήµα 6.3 Σχήµα 6.4 Σχήµα 6.5 Σχήµα 6.6 Σχήµα 6.7 Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του επιφανειακού άνθρακα, εναποτεθειµένου για διάφορους αρχικούς λόγους n H2 /n CH4 σε δύο θερµοκρασίες ισορροπίας υπό ροή 2.8% H 2 /Ar. Αρχική ποσότητα n CH4 =17.7 µmoles. Συνολική γραµµοµοριακή ροή: 134 µmol/s. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Καταλύτης Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο 1/8. Φάσµα φωτοηλεκτρονίων του Mo3d στον καταλύτη Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο Mo/Ni=1/4 µετά από αναγωγή υπό ροή Η 2 /He στους 800 Κ στο θάλαµο προετοιµασίας, όπου φαίνεται η παρουσία επιφανειακών οξειδίων του Mo. (α) Φάσµατα TPSR στους καταλύτες Ni/Mo-YSZ µε ατοµικό λόγο 1/1 και 1/4 για θερµοκρασία ισορροπίας 773 Κ και αρχική ποσότητα n CH4 =14 µmoles, και (β) το φάσµα CH 4 που προκύπτει από την αφαίρεση των δύο προηγούµενων φασµάτων. (α) Ισόθερµες ρόφησης-εκρόφησης του Ν 2 και (β) κατανοµή µεγέθου πόρων, όπως προσδιορίστηκε από την ισόθερµη εκρόφησης του Ν 2 µε τη µέθοδο BJH, για τον καταλύτη Ni(0.2%at Au)-YSZ. (α) Καµπύλες µεταβολής βάρους των οξειδοµένων καταλυτών Ni/Au- YSZ υπό ροή Η 2 σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία. Ρυθµός θέρµανσης 20 ο /min. (β) Αντίστοιχες διαφορικές καµπύλες µεταβολής του βάρους σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία. Φάσµατα περίθλασης ακτίνων-χ για τους καταλύτες Ni/Au-YSZ µε διαφορετικούς ατοµικούς λόγους. Φάσµατα φωτοηλεκτρονίων των Ni2p και Au4f για τους καταλύτες (α) Ni(0.2%at Au)-YSZ µε θέρµανση στους 740 Κ, και (β) Ni(1.0%at Au)-YSZ µε θέρµανση στους 970 Κ. Φάσµα φωτοηλεκτρονίων του Ni 2p στον καταλύτη Ni(1.0%at Au)- YSZ µε θέρµανση του δείγµατος στους 770 Κ. Κατανοµή προϊόντων κατά τη θέρµανση των διµεταλλικών καταλυτών Ni/Au-YSZ υπό ροή H 2 /Ar ύστερα από ρόφηση CO σε θ.δ. µετά το τέλος των πειραµάτων µε ποσοστό (α) 0.2%at Au, και (β) 1.0%at Au. (α) Θερµοδυναµική ενεργότητα του άνθρακα, α c, κατά την ισορροπία της διασπαστικής ρόφησης του CH 4, και (β) επίδραση της 2 θερµοκρασίας στην ισορροπία των προϊόντων P / H P, όπου η 2 CH 4 διακεκοµένη γραµµή αντιστοιχεί στο διάγραµµα Van t Hoff της αντίδρασης. Αρχική ποσότητα = µmoles. Καταλύτης Ni/Au-YSZ µε 0.2%at Au. n CH xxv

32 Σχήµα 6.8 Σχήµα 6.9 Σχήµα 6.10 Σχήµα 6.11 Σχήµα 6.12 Σχήµα 6.13 Σχήµα 6.14 Σχήµα 6.15 Σχήµα 6.16 Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του εναποτεθειµένου άνθρακα σε διάφορες θερµοκρασίες ισορροπίας της διασπαστικής ρόφησης του CH 4 υπό ροή 2.8% H 2 /Ar για αρχική ποσότητα CH 4 (α) 10.0, (β) 14.0, και (γ) 17.7 µmoles. Συνολική γραµµοµοριακή ροή: 134 µmol/s. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Καταλύτης Ni/Au-YSZ µε 0.2%at Au. Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του εναποτεθειµένου άνθρακα για θερµοκρασία ισορροπίας διασπαστικής ρόφησης του CH Κ και αρχική ποσότητα =14 µmoles, υπό n CH4 ροή 2.8% H2/Ar στους καταλύτες Ni-YSZ και Ni(0.2%at Au)-YSZ. (α) Κατανοµή των προϊόντων κατά τη στιγµή τη διάρκεια της ισορροπίας σε συνάρτηση µε την αντίστοιχη θερµοκρασία ισορροπίας, και (β) θεωρητικός υπολογισµός του λόγου των επιφανειακών ατόµων υδρογόνου και άνθρακα στις αντίστοιχες θερµοκρασίες ισορροπίας. Αρχική ποσότητα =10 µmoles. Καταλύτης Ni(0.2%at Au)-YSZ. n CH4 (α) ιαφορά που παρατηρείται µεταξύ της µετρούµενης ποσότητας υδρογόνου κατά το καθαρισµό του βρόχου του αντιδραστήρα και της µετρούµενης ποσότητας του αερίου υδρογόνου κατά τη διάρκεια της ισορροπίας, και (β) ο λόγος της διαφοράς αυτής προς την µετρούµενη ποσότητα του αερίου υρογόνου κατά τη διάρκεια της ισορροπίας. Κατανοµή των κορυφών από την αποσυνέλιξη των φασµάτων TPSR για τον καταλύτη Ni(0.2%at Au)-YSZ για αρχικές ποσότητες CH 4 (α) 10, (β) 14, και (γ) 17.7 µmoles. Σχηµατική αναπαράσταση αποσυνέλιξης των φασµάτων TPSR που λήφθησαν στον καταλύτη Ni(0.2%at Au)-YSZ µε χρήση τεσσάρων κορυφών Gauss. (α) Ποσότητα επιφανειακού άνθρακα τη στιγµή της ισορροπίας σε συνάρτηση µε την αντίστοιχη αρχική ποσότητα CH 4, και (β) θεωρητικός υπολογισµός του λόγου των επιφανειακών ατόµων υδρογόνου και άνθρακα, αντίστοιχα. Καταλύτης Ni(0.2%at Au)-YSZ. Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση εναποτεθειµένου άνθρακα υπό ροή 2.8% H 2 /Ar για διάφορες αρχικές ποσότητες CH 4 και θερµοκρασίες ισορροπίας (α) 673 Κ, (β) 723 Κ, και (γ) 773 Κ. Συνολική γραµµοµοριακή ροή: 134 µmol/s. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Καταλύτης Ni/Au-YSZ µε 0.2%at Au. Φάσµατα CH 4 (α) και CO (β) κατά τη θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του εναποτεθειµένου άνθρακα υπό ροή 2.8% H 2 /Ar για αρχική ποσότητα CH και 59.6 µmoles σε θερµοκρασία ισορροπίας 773 Κ. Συνολική γραµµοµοριακή ροή: xxvi

33 Σχήµα 6.17 Σχήµα 6.18 Σχήµα 6.19 Σχήµα 6.20 Σχήµα 6.21 Σχήµα 6.22 Σχήµα 6.23 µmol/s. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Καταλύτης Ni/Au-YSZ µε 0.2%at Au. Κατανοµή των προϊόντων κατά τη θερµοπρογραµµατιζόµενη οξείδωση του επιφανειακού άνθρακα, εναποτεθειµένου σε θερµοκρασία ισορροπίας 773 Κ για διάφορες αρχικές ποσότητες CH 4. Η συνολική ποσότητα επιφανειακού O 2 (µε ρόφηση κάτω από 470 K) υπολογίζεται διπλάσια από την αντίστοιχη του άνθρακα. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Γραµµοµοριακή παροχή Ar: 26 µmol/s. Καταλύτης Ni(0.2%at Au)-YSZ. (α) Θερµοδυναµική ενεργότητα του άνθρακα κατά την ισορροπία της διασπαστικής ρόφησης του CH 4, και (β) Επίδραση της θερµοκρασίας 2 στην ισορροπία των προϊόντων P / H P, όπου η συνεχής γραµµή 2 CH 4 αντιστοιχεί στο διάγραµµα Van t Hoff της αντίδρασης. Αρχική ποσότητα =24.2 µmoles. Καταλύτης Ni(1%at Au)-YSZ. n CH4 (α) Κατανοµή των προϊόντων κατά τη στιγµή της ισορροπίας σε συνάρτηση µε την αντίστοιχη θερµοκρασία ισορροπίας, και (β) Θεωρητικός υπολογισµός του λόγου των επιφανειακών ατόµων υδρογόνου και άνθρακα στις αντίστοιχες θερµοκρασίες ισορροπίας. Αρχική ποσότητα =24.2 µmoles. Καταλύτης Ni(1%at Au)-YSZ. n CH4 Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση του εναποτεθειµένου άνθρακα σε διάφορες θερµοκρασίες ισορροπίας της διασπαστικής ρόφησης του CH 4 υπό ροή 2.8% H 2 /Ar, µε αρχική ποσότητα =24.2 µmoles. Συνολική γραµµοµοριακή ροή: 134 n CH4 µmol/s. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Καταλύτης Ni(1.0%at Au)-YSZ. Σχηµατική αναπαράσταση αποσυνέλιξης των φασµάτων TPSR που λήφθησαν στον καταλύτη Ni(1.0%at Au)-YSZ µε χρήση τριών κορυφών Gauss. Κατανοµή των προϊόντων κατά τη θερµοπρογραµµατιζόµενη οξείδωση του επιφανειακού άνθρακα, εναποτεθειµένου σε διάφορες θερµοκρασίες ισορροπίας για αρχική ποσότητα =24.2 µmoles. Η n CH4 συνολική ποσότητα επιφανειακού O 2 (µε ρόφηση κάτω από 470 K) υπολογίζεται διπλάσια από την αντίστοιχη του άνθρακα. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Γραµµοµοριακή παροχή Ar: 26 µmol/s. Καταλύτης Ni(1.0%at Au)-YSZ. (α) Ποσότητα επιφανειακού άνθρακα τη στιγµή της ισορροπίας σε συνάρτηση µε την αντίστοιχη αρχική ποσότητα CH 4, και (β) θεωρητικός υπολογισµός του λόγου των επιφανειακών ατόµων υδρογόνου και άνθρακα, αντίστοιχα. Καταλύτης Ni(1.0%at Au)-YSZ xxvii

34 Σχήµα 6.24 Σχήµα 6.25 Σχήµα 6.26 Σχήµα 6.27 Σχήµα 6.28 Σχήµα 6.29 Σχήµα 7.1 Σχήµα 7.2 Σχήµα 7.3 Σχήµα 7.4 Σχήµα 7.5 Σχήµα 7.6 Θερµοπρογραµµατιζόµενη επιφανειακή αντίδραση εναποτεθειµένου άνθρακα υπό ροή 2.8% H 2 /Ar για διάφορες αρχικές ποσότητες CH 4 σε θερµοκρασία ισορροπίας 823 Κ. Συνολική γραµµοµοριακή ροή: 134 µmol/s. Ρυθµός θέρµανσης: 20 o /min. Καταλύτης Ni(1.0%at Au)-YSZ. Κατανοµή των κορυφών CH 4 από την αποσυνέλιξη των φασµάτων TPSR για τον καταλύτη Ni(1.0%at Au)-YSZ για διάφορες αρχικές ποσότητες CH 4 σε θερµοκρασίες ισορροπίας (α) 673, (β) 723, (γ) 773, και (δ) 823 Κ. Μεταβολή της ποσότητας του εναποτεθειµένου άνθρακα µε τα προϊόντα ισορροπίας (α) της αντίδρασης (6-2) για τον καταλύτη Ni(0.2%at Au)-YSZ, και (β) της αντίδρασης (6-3) για τον καταλύτη Ni(1%at Au)-YSZ. Τα µαύρα σύµβολα αντιστοιχούν σε ισοθερµοκρασιακά πειράµατα µε διάφορες ποσότητες CH 4, ενώ τα ασπρόµαυρα σύµβολα αντιστοιχούν σε σταθερή ποσότητα CH 4 για διάφορες θερµοκρασίες ισορροπίας. Ισοστερείς για την ισορροπία της διασπαστικής ρόφησης του CH 4 στους καταλύτες (α) Ni(0.2%at Au)/YSZ και (β) Ni(1.0%at Au)/YSZ για 5( ), 6.8( ) και 10( ) µmoles εναποτεθηµένου άνθρακα. Οι τιµές υπολογίζονται από τα πειραµατικά δεδοµένα του Σχήµατος Προτεινόµενο κινητικό µοντέλο για την µερική οξείδωση του CH4 προς αέριο σύνθεσης. Κατανοµή προϊόντων κατά τον παλµό 2.2 µmoles CH 4 στους 973 K πάνω από προοξειδωµένο καταλύτη Ni-YSZ µε (α) 2.1 και (β) 4.4 µmoles O 2. Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ του ηλεκτροκαταλύτη Ni-YSZ µε την µέθοδο της αυτανάφλεξης α) πάνω σε δισκίο Al 2 O 3, και β) ως σκόνη. Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ του ηλεκτροκαταλύτη RuO 2 -YSZ µε την µέθοδο της αυτανάφλεξης α) σε µορφή σκόνης, και β) πάνω σε δισκίο YSZ. Φάσµα φωτοηλεκτρονίων Ni2p για τον ηλεκτροκαταλύτη Ni-YSZ µε 50%κβ Ni. Φάσµα φωτοηλεκτρονίων Ru3d για τον ηλεκτροκαταλύτη RuO 2 -YSZ µε 70%κβ RuO 2. Φωτογραφίες από Ηλεκτρονιακή Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) των ηλεκτροκαταλυτών Ni-YSZ (α, β) και RuO 2 -YSZ (γ, δ). Χαρακτηριστικές καµπύλες V-I του ηλεκτροκαταλύτη Ni-YSZ υπό ροή Η 2 σε διάφορες θερµοκρασίες xxviii

35 Σχήµα 7.7 Σχήµα 7.8 Σχήµα 7.9 Σχήµα 7.10 Σχήµα 7.11 Σχήµα 7.12 Σχήµα 7.13 Σχήµα 7.14 Σχήµα 7.15 Σχήµα 7.16 Σχήµα 7.17 Σχήµα 7.18 Σχήµα 7.19 ιάγραµµα Tafel για το ηλεκτρόδιο H 2 Ni/YSZ σε διάφορες θερµοκρασίες. Κατανοµή των προϊόντων και του δυναµικού στον ηλεκτροχηµικό αντιδραστήρα κατά την ταλαντωτική συµπεριφορά του ηλεκτροκαταλύτη Ru-YSZ. Τροφοδοσία: 5% CH 4-0.4% O 2 /He, T=973 K. Μεγέθυνση της ταλαντωτικής κατάστασης του ηλεκτροκαταλύτη Ru- YSZ του Σχήµατος 7.8. Επίδραση στην ταλαντωτική συµπεριφορά του ηλεκτροκαταλύτη Ru- YSZ κατά την επιβολή σταθερού δυναµικού. Συνθήκες πειράµατος ίδιες µε του Σχήµατος 7.8. Κυκλικό βολταµογράφηµα του ηλεκτροκαταλύτη Ru-YSZ µε ρυθµό αύξησης του δυναµικού 30 mv/sec. Συνθήκες πειράµατος ίδιες µε του Σχήµατος 7.9. Χρονική µεταβολή της κατανοµής των προϊόντων κατά την διάρκεια του κυκλικού βολταµογραφήµατος. Ο άνω οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στο επιβαλλόµενο δυναµικό. Συνθήκες πειράµατος ίδιες µε του Σχήµατος 7.9. Επίδραση της µερικής πίεσης του µεθανίου στην ταλαντωτική συµπεριφορά του ηλεκτροκαταλυτικού συστήµατος RuO 2 - YSZ YSZ Au. P CH4 : 5-40 kpa. T=873 K, V WC =0.0 mv. Επίδραση του επιβαλλόµενου ρεύµατος στην ταλαντωτική συµπεριφορά του ηλεκτροκαταλυτικού συστήµατος RuO 2 - YSZ YSZ Au. P CH4 : 40 kpa. T=873 K. ιάγραµµα Tafel για τον ηλεκτροκαταλύτη RuO 2 -YSZ σε διάφορες θερµοκρασίες. Επίδραση της θερµοκρασίας και του επιβαλλόµενου ρεύµατος στον ρυθµό σχηµατισµού και στην εκλεκτικότητα του Η 2. P CH4 =40 kpa. Επίδραση της θερµοκρασίας και του επιβαλλόµενου ρεύµατος στον ρυθµό σχηµατισµού και στην εκλεκτικότητα του CO. P CH4 =40 kpa. Θερµοπρογραµµατιζόµενη οξείδωση του ηλεκτροκαταλύτη RuO 2 - YSZ υπό ροή µίγµατος 8% O 2 /He. Ολική ροή: 820 µmoles/sec. Ρυθµός θέρµανσης: 20 ο /min. Φάσµατα φωτοηλεκτρονίων Ru3d στον ηλεκτροκαταλύτη RuO 2 -YSZ µετά το τέλος των πειραµάτων ηλεκτροκαταλυτικής οξείδωσης του xxix

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Εργαστήριο Φυσικοχηµείας και Χηµικών ιεργασιών ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Γ. Γούλα, Θ. Παπαδάµ, Ι. Γεντεκάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2 Λ. Ναλµπαντιάν Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, ΕΚΕΤΑ, Τ.Θ. 361, 57001, Θέρµη,Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυψέλες καυσίμου με απευθείας τροφοδοσία φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ~ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ~ ΠΕΡΙΛΗΨΗ H παρούσα Διδακτορική Διατριβή περιλαμβάνει συστηματική μελέτη για την ανάπτυξη τριοδικού καταλυτικού μετατροπέα (TWC) που να επιδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Pt/γ-Al2O3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ & ΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Pt/γ-Al2O3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ & ΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. 11 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25-27 ΜΑΪΟΥ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Pt/γ-Al2O3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ & ΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Καραγιαννίδου Χημικός Α.Π.Θ. ΟΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ή ΚΕΡΑΜΙΚΟ

Εύη Καραγιαννίδου Χημικός Α.Π.Θ. ΟΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ή ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Εύη Καραγιαννίδου Χημικός Α.Π.Θ. ΟΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ή ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡIΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Ir KAI Ir-Ru ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Πατρών, 26504, Πάτρα.

ΣΥΓΚΡIΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Ir KAI Ir-Ru ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Πατρών, 26504, Πάτρα. 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη ΣΥΓΚΡIΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Ir KAI Ir-Ru ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Α. Γκούσεβ 1, Α. Κατσαούνης 1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc

ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΚΕΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ» ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Χηµικός Μηχανικός, MSc ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΨΕΛΙ ΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

upatras.gr

upatras.gr www.nemca.chemeng. upatras.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ CO 2 ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ru ΚΑΙ Co ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ Μαριαλένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Ενότητα: Εργαστηριακή Άσκηση 3 Τίτλος: Σταθεροποίηση ζιρκονίας με προσθήκη CaO Ονόματα Καθηγητών: Κακάλη Γ., Μουτσάτσου Α., Μπεάζη Μ., Ρηγοπούλου Β., Φτίκος Χ., Βόγκλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ CΗ 4 ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΥΨΕΛΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΣΤΕΡΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών υπό του ΗΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 46 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Ε. Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κινητική, ηλεκτροκινητική συμπεριφορά και ηλεκτροδιακά φαινόμενα καινοτόμων ηλεκτροκαταλυτών σε κυψελίδες καυσίμου για αντιδράσεις που σχετίζονται με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) H 298

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) H 298 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 4-5 (Α. Χημική Θερμοδυναμική) η Άσκηση Από τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί και δεχόμενοι ότι όλα τα αέρια είναι ιδανικά, να υπολογίσετε: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ. 1. Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών. 2. Χαρακτηρισμός Καταλυτών

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ. 1. Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών. 2. Χαρακτηρισμός Καταλυτών ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ 1. Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών 2. Χαρακτηρισμός Καταλυτών Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών Τεχνικές Εμποτισμού Ξηρός Εμποτισμός Υγρός Εμποτισμός Απλός Εμποτισμός Εναπόθεση - Καθίζηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ CO 2. Κ.Μ. Παπαζήση, Σ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ CO 2. Κ.Μ. Παπαζήση, Σ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ CO 2 Κ.Μ. Παπαζήση, Σ. Μπαλωµένου Ινστιτούτο Χηµικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΑΡΒΟΥΝΟ) ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Φωκίων Τάνου Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης

ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC. Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης ΤΡΙΟΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SOFC Ι. Πετρακοπούλου, Δ. Τσιπλακίδης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων/ΕΚΕΤΑ & Τμήμα Χημείας/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πρότυπων Καταλυτικών Συστηµάτων. µε Επιφανειακά Ευαίσθητες Τεχνικές

Μελέτη Πρότυπων Καταλυτικών Συστηµάτων. µε Επιφανειακά Ευαίσθητες Τεχνικές Μελέτη Πρότυπων Καταλυτικών Συστηµάτων µε Επιφανειακά Ευαίσθητες Τεχνικές ιδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ του Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

1) Να οριστεί η δοµή των στερεών. 2) Ποιες είναι οι καταστάσεις της ύλης; 3) Τι είναι κρυσταλλικό πλέγµα και κρυσταλλική κυψελίδα;

1) Να οριστεί η δοµή των στερεών. 2) Ποιες είναι οι καταστάσεις της ύλης; 3) Τι είναι κρυσταλλικό πλέγµα και κρυσταλλική κυψελίδα; ιάλεξη η 10 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ιάλεξη 4η 1) Να οριστεί η δοµή των στερεών. 2) Ποιες είναι οι καταστάσεις της ύλης; 3) Τι είναι κρυσταλλικό πλέγµα και κρυσταλλική κυψελίδα; 4) Ποια είναι η ιδιότητα, η οποία ξεχωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ Διδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt/CeO 2 KAI Pt/TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΟΛΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt/CeO 2 KAI Pt/TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Pt/CeO 2 KAI Pt/TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΘΑΝΟΛΗ Αλεξάνδρα Παξινού 1,2, Ιωάννα Παπαβασιλείου 1, Στυλιανός Νεοφυτίδης 1 και Γιώργος Αυγουρόπουλος 1,2* 1 Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Α.Χ. Μπασαγιάννης, Ξ.Ε. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 6: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 6: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ενότητα 6: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις

Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις Γ. Κακάλη, Αν. Καθ. Ε.Μ.Π. Α. Γάκη, Χηµ. Μηχ. ΕΜΠ Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΣΚΗΣΗ 6 Παρασκευή ασβεσταργιλικών ενώσεων µε τη µέθοδο πολυµερισµού αρχικών διαλυµάτων και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Συμιλλίδης, Δ. Γρηγορίου, Α. Κατσαούνης, Κ. Γ. Βαγενάς

Α. Συμιλλίδης, Δ. Γρηγορίου, Α. Κατσαούνης, Κ. Γ. Βαγενάς ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ CO 2 ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ru ΣΕ TiO 2, Co ΣΕ TiO 2 ΚΑΙ Ru/Co ΣΕ TiO 2 Α. Συμιλλίδης, Δ. Γρηγορίου, Α. Κατσαούνης, Κ. Γ. Βαγενάς Εργαστήριο Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας,

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιανουάριος 2017

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιανουάριος 2017 Ερώτηση 1 (10 μονάδες) - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Μεταπτυχιακή Διατριβή ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΙΟΦΙΛΜ ΣΤΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Λεμεσός, Μάιος 2017 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ CH 4 ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝiO ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΑΝΟΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΜΕΘΑΝΟΛΗ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΑΝΟΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΜΕΘΑΝΟΛΗ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΑΝΟΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΜΕΘΑΝΟΛΗ Ιρένα Κυπριανίδου Λεμεσός, Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΑΠΥΡΩΜΕΝΑ ΤΣΟΦΛΙΑ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ BRUSHITE ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΑΠΥΡΩΜΕΝΑ ΤΣΟΦΛΙΑ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ BRUSHITE ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΑΠΥΡΩΜΕΝΑ ΤΣΟΦΛΙΑ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ BRUSHITE ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΡΟΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ

ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΡΟΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΡΟΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ Α. Βούρρος, Β. Κυριάκου, Ι. Γκαραγκούνης, Μ. Στουκίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διδάσκοντες:Ν. Καλογεράκης Π. Παναγιωτοπούλου Γραφείο: K.9 Email: ppanagiotopoulou@isc.tuc.gr Μέρες/Ώρες διδασκαλίας: Δευτέρα (.-3.)-Τρίτη (.-3.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟ-ΟΚΤΑΝΙΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ Co/CeO 2

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟ-ΟΚΤΑΝΙΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ Co/CeO 2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟ-ΟΚΤΑΝΙΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ Co/CeO 2 A. Al-Musa 1, M. Al-Saleh 1, R. Al-Shehri 1, Γ.Ε. Μαρνέλλος 2,3, Ν. Κακλίδης 2, Β.Κυριάκου 3,4 1 King

Διαβάστε περισσότερα

Νανοσύνθετα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) / νανοϊνών χαλκού (Cu-nanofibers) με βελτιωμένη σταθερότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία

Νανοσύνθετα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) / νανοϊνών χαλκού (Cu-nanofibers) με βελτιωμένη σταθερότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Νανοσύνθετα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) / νανοϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική Βελτιστοποίηση της Τεχνικής Πυρόλυσης Ψεκασμού για την Παρασκευή Συστατικών Στοιχείων Κυψελών Καυσίμου Στερεού Οξειδίου (SOFCs)

Πειραματική Βελτιστοποίηση της Τεχνικής Πυρόλυσης Ψεκασμού για την Παρασκευή Συστατικών Στοιχείων Κυψελών Καυσίμου Στερεού Οξειδίου (SOFCs) 1 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 4 6 Ιουνίου, Πάτρα 215 Πειραματική Βελτιστοποίηση της Τεχνικής Πυρόλυσης Ψεκασμού για την Παρασκευή Συστατικών Στοιχείων Κυψελών Καυσίμου Στερεού

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ηλεκτροχημική εναπόθεση και μελέτη των ιδιοτήτων, λεπτών υμενίων μεταβατικών μετάλλων, για παραγωγή H2 Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Pt-RuO 2 -TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΑΝΟΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Pt-RuO 2 -TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΑΝΟΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Pt-RuO 2 -TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ Η πρώτη ύλη με τη μορφή σωματιδίων (κόνεως) μορφοποιείται μέσα σε καλούπια, με μηχανισμό που οδηγεί σε δομική διασύνδεση των σωματιδίων με πρόσδοση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ SOFC ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ. Αγρίνιο

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ SOFC ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ. Αγρίνιο ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ SOFC ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ Ε. Βακουφτσή 1, Γ. Μαρνέλλος 1,2, Κ. Αθανασίου 2, Φ.Α. Κουτελιέρης 3 1 Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για τη συµβολή τους στην εκπόνηση της παρούσας διατριβής εκφράζω τις θερµές ευχαριστίες µουστον επιβλέποντα καθηγητή µου και Καθηγητή του τµήµατος Χηµικών Μηχανικών Α.Π.Θ., κ. Μιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ετερογενής καταλυτική δράση στα μέταλλα

Η ετερογενής καταλυτική δράση στα μέταλλα Η ετερογενής καταλυτική δράση στα μέταλλα Τα μέταλλα των στοιχείων μετάπτωσης καταλύουν συνήθως: την υδρογόνωση ακόρεστων υδρογονανθράκων την υδρογόνωση του CO προς πλήθος βιομηχανικών προϊόντων την υδρογονόλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ H 2 S ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΕΝΑΠΟΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ H 2 S ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΕΝΑΠΟΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ H 2 ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΕΝΑΠΟΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ Τ. Κράια 1,2, Μ. Ουζουνίδου 2, Δ. Ιψάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΤΥΠΟΥ BaCe0.2Zr0.7Y0.1O2.9

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΤΥΠΟΥ BaCe0.2Zr0.7Y0.1O2.9 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΤΥΠΟΥ BaCe.2Zr.7Y.1O2.9 Ε. Βασιλείου, Β. Κυριάκου, Ι. Γκαραγκούνης, Α. Βούρρος και Μ. Στουκίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΕ22 (ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ) 2 ο Μέρος: ΑΣΚΗΣΕΙΣ (75 %) Διάρκεια: 3 ώρες και 45 λεπτά ( ) Α. Χημική Θερμοδυναμική

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΕ22 (ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ) 2 ο Μέρος: ΑΣΚΗΣΕΙΣ (75 %) Διάρκεια: 3 ώρες και 45 λεπτά ( ) Α. Χημική Θερμοδυναμική ΘΕΜΑ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΕ22 (ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ) 2 ο Μέρος: ΑΣΚΗΣΕΙΣ (75 %) Διάρκεια: 3 ώρες και 45 λεπτά (15.15 19.00) Α. Χημική Θερμοδυναμική Υπολογίστε την πρότυπη ελεύθερη ενέργεια Gibbs και τη σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

PtM (M:Ru, Sn, Pd, W) ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ PEM ΜΕ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

PtM (M:Ru, Sn, Pd, W) ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ PEM ΜΕ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΟ ΩΝ PtM (M:Ru, Sn, Pd, W) ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ PEM ΜΕ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ Γ. Ανδρεάδης, Μ. Φυτιλή, Μ. Μιχαλάκη και Π. Τσιακάρας 2 o Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 7 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 3-5 ΙΟΥΝΙΟΥ, 9. ΜΕΛΕΤΗ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Α. Εύδου, Λ. Ναλµπαντιάν,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 13: Χημική κινητική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 13: Χημική κινητική Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 13: Χημική κινητική Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑ ΑΡΓΥΡΩ Α.Μ. 277 ΜΗΤΣΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Μ. 309 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α.Μ.322 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Οι κυψέλες καυσίμου είναι συσκευές οι οποίες μέσω ηλεκτροχημικών αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) 1 η Άσκηση 1000 mol ιδανικού αερίου με cv J mol -1 K -1 και c

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) 1 η Άσκηση 1000 mol ιδανικού αερίου με cv J mol -1 K -1 και c ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 3-4 (Α. Χημική Θερμοδυναμική) η Άσκηση mol ιδανικού αερίου με c.88 J mol - K - και c p 9. J mol - K - βρίσκονται σε αρχική πίεση p =.3 kpa και θερμοκρασία Τ =

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΡΟΦΗΣΗ (TPD), ΘΕΡΜΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙ ΩΣΗ (TPO) ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ ιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ. D.B. Bukur 3* Texas A&M University, 23874, Doha, Qatar

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ. D.B. Bukur 3* Texas A&M University, 23874, Doha, Qatar 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΦΗΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ Α.N. Αντζάρα 1, Ε. Ηρακλέους, Α.Α. Λεμονίδου 1, * 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΤΣΩΝΗ MSc ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος (επιβλέπων),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΔΙΒΕΝΖΟΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ KLEBSIELLA SP. LAB

ΒΙΟΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΔΙΒΕΝΖΟΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ KLEBSIELLA SP. LAB Σχολή Γεωτεχνικών Επιστήμων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΔΙΒΕΝΖΟΘΕΙΟΦΑΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ KLEBSIELLA SP. LAB Ραφαέλα Κωνσταντίνου Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4) Μιχαήλ Π. Μιχαήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΖΩΤΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΤΜΟ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΖΩΤΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΤΜΟ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΖΩΤΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΤΜΟ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Ε. Βασιλείου, Ι. Γκαραγκούνης, Β. Κυριάκου, Α. Σκόδρα, Μ. Στουκίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. & Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

57001, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, 2 Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο. Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη

57001, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, 2 Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο. Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΩΣ ΟΞΕΙ ΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟΙ «ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Α. Εύδου 1, Ζ. Νικολαΐδου 2, Β. Ζασπάλης 1,2, Λ. Ναλµπαντιάν 1 1 Ινστιτούτο Χηµικών ιεργασιών και Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή α) Τεχνική zchralski Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική ανάπτυξης μονοκρυστάλλων πυριτίου (i), αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΙΟΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΜΕ CO

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΙΟΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΜΕ CO ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΩΤΟΝΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΙΟΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΜΕ CO Ε. Μαρτίνο 1,2, Σ. Διβανέ 1, Α. Γκούσεβ 1, Π. Γκαναβάρα 1, Α. Συμιλλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές παρασκευής ζεόλιθου ZSM-5 από τέφρα φλοιού ρυζιού με χρήση φούρνου μικροκυμάτων και τεχνικής sol-gel

Τεχνικές παρασκευής ζεόλιθου ZSM-5 από τέφρα φλοιού ρυζιού με χρήση φούρνου μικροκυμάτων και τεχνικής sol-gel Τεχνικές παρασκευής ζεόλιθου ZSM-5 από τέφρα φλοιού ρυζιού με χρήση φούρνου μικροκυμάτων και τεχνικής sol-gel Δέσποινα Στεφοπούλου Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Κορδάτος Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρασκευάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη - Αντίσταση στη διάχυση στους πόρους

Σύνοψη - Αντίσταση στη διάχυση στους πόρους Σύνοψη - Αντίσταση στη διάχυση στους πόρους Για να βρούμε πώς η αντίσταση στους πόρους επιδρά στο ρυθμό διεργασίας, υπολογίζουμε το Μ Τ ή το Μ W, κατόπιν ευρίσκουμε το ε από τις κατάλληλες εξισώσεις, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασίων Διπλωματική εργασία Αναμόρφωση βιοαερίου διαφόρων συστάσεων σε καταλύτες Ιριδίου (Ir) υποστηριγμένα σε αλουμίνα

Διαβάστε περισσότερα

Διάβρωση και Προστασία. Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους Μάθημα 4ο

Διάβρωση και Προστασία. Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους Μάθημα 4ο Διάβρωση και Προστασία Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2016-17 Μάθημα 4ο Οι δύο γραμμές (Ο,Η) υπάρχουν σε όλα τα διαγράμματα E h -ph Η γραμμή (a) αντιστοιχεί στην 2 H + + 2 e = H 2 (g) Υποτίθεται p H2 = 1 atm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 2 Μελετη της κατακόρυφης κατανοµής του όζοντος µε τη µέθοδο της οζοντοβόλισης.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή µελετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή. Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN) στην ατμόσφαιρα

Πτυχιακή διατριβή. Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN) στην ατμόσφαιρα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η επίδραση της τασιενεργής ουσίας Ακεταλδεΰδης στη δημιουργία πυρήνων συμπύκνωσης νεφών (CCN)

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις

Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις Α. ΓΑΚΗ Χηµ. Μηχ. ΕΜΠ Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΣΚΗΣΗ 2 Σύνθεση νανοκόνεων του τύπου La 1-x Sr x MnO 3-δ µε την τεχνική αυτανάφλεξης (Glycine/Nitrate Process GNP) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ Για την απόκτηση του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Ποιες από τις παρακάτω διεργασίες παραγωγής ισχύος έχει το υψηλότερο CO 2 αποτύπωμα A) Καύση μεθανίου για παραγόμενη ισχύ 1 MW B) Καύση

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Σε πολλές χημικές αντιδράσεις, οι ταχύτητές τους επηρεάζονται από κάποια συστατικά τα οποία δεν είναι ούτε αντιδρώντα ούτε προϊόντα. Αυτά τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Μέρος 1 ο : Εισαγωγικά (διαστ., πυκν., θερμ., πίεση, κτλ.) Μέρος 2 ο : Ισοζύγια μάζας Μέρος 3 ο : 8 ο μάθημα Εκτός ύλης ΔΠΘ-ΜΠΔ Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ [Μαρία Μαρκουλλή] Λεμεσός 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Λεμεσός 2014 ii

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) 1 η Άσκηση

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (Α. Χημική Θερμοδυναμική) 1 η Άσκηση ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 004-05 (Α. Χημική Θερμοδυναμική) η Άσκηση Στερεό CO, βάρους 6 g, εισάγεται μέσα σε κενό δοχείο όγκου 00 cm 3 που βρίσκεται συνεχώς σε θερμοκρασία δωματίου (300

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ. Μονάδα Μηχανικής ιεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίµων

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ. Μονάδα Μηχανικής ιεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίµων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χηµικών Μηχανικών Τοµέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής ιεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίµων ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Δ. Κουτσονικόλας 1, Σ. Τόπης 3, Σ. Καλδής 2, Γ. Σκόδρας 1,2,3 και Γ.Π. Σακελλαρόπουλος 1,2,3 * 1 Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr Επιταχυνόμενες μέθοδοι μελέτης της φθοράς: Μέθοδος Tafel και μέθοδος ηλεκτροχημικής εμπέδησης Αντώνης Καραντώνης, και Δημήτρης Δραγατογιάννης 1 Σκοπός της άσκησης Στην άσκηση αυτή θα μελετηθεί η διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αναγωγή Οξειδίων με Άνθρακα, Μονοξείδιο του Άνθρακα και Υδρογόνο

Αναγωγή Οξειδίων με Άνθρακα, Μονοξείδιο του Άνθρακα και Υδρογόνο Μάθημα Αναγωγή Οξειδίων με Άνθρακα, Μονοξείδιο του Άνθρακα και Υδρογόνο Εξαγωγική Μεταλλουργία Καθ. Ι. Πασπαλιάρης Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ Αναγωγικά μέσα Πως μπορεί να απομακρυνθεί το O 2 (g) από

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ζαμπετάκης, Α. Μπόλμπου, Γ. Γούλα, Μ. Κονσολάκης, Ι. Γεντεκάκης*

Ε. Ζαμπετάκης, Α. Μπόλμπου, Γ. Γούλα, Μ. Κονσολάκης, Ι. Γεντεκάκης* H ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ CO ΠΑΡΟΥΣΙΑ Η 2 ΣΕ ΜΟΝΟ- Η ΔΙ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Pt: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Η/ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Ε. Ζαμπετάκης, Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗ ΑΦΥ ΡΟΓΟΝΩΣΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΠΟΡΩ Η ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗ ΑΦΥ ΡΟΓΟΝΩΣΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΠΟΡΩ Η ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗ ΑΦΥ ΡΟΓΟΝΩΣΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΠΟΡΩ Η ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Σταµατία Α. Καρακούλια Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, & Ινστιτούτο Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ Για την απόκτηση του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επίδραση του φορέα στην καταλυτική συμπεριφορά καταλυτών με βάση το Ir κατά την ξηρή αναμόρφωση του βιοαερίου ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Εισαγωγή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Το γαλβανικό κελί (γαλβανική διάβρωση) είναι μια ηλεκτροχημική αντίδραση οξείδωσης-αναγωγής (redox), η οποία συμβαίνει όταν δύο ανόμοια μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργότητα καταλυτών νικελίου και ευγενών μετάλλων στην αναμόρφωση του οξικού οξέος με ατμό

Ενεργότητα καταλυτών νικελίου και ευγενών μετάλλων στην αναμόρφωση του οξικού οξέος με ατμό Ενεργότητα καταλυτών νικελίου και ευγενών μετάλλων στην αναμόρφωση του οξικού οξέος με ατμό Αικατερίνη Χ. Βάγια, Αγγελική Α. Λεμονίδου*, Ιάκωβος Α. Βασάλος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΙΟΝΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ YSZ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΙΟΝΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ YSZ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΙΟΝΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ YSZ Κ. Αθανασίου α,β, Γ. Μαρνέλλος β,γ, Ε. Αντωνάκου β, Ε. Πατσιατζή α,α. Μπούσης α, Ν. Κυρατζής

Διαβάστε περισσότερα