Αριθμός απόφασης /2014 (Αριθμός κατάθεσης αίτησης 16/2013 Αριθμός κατάθεσης αίτησης 17/2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός απόφασης /2014 (Αριθμός κατάθεσης αίτησης 16/2013 Αριθμός κατάθεσης αίτησης 17/2013)"

Transcript

1 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ EKOYΣIA ΔIKAIOΔOΣIA Αριθμός απόφασης /2014 (Αριθμός κατάθεσης αίτησης 16/2013 Αριθμός κατάθεσης αίτησης 17/2013) ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την., που ορίστηκε με την με αριθμό 227/2014 Πράξη της Δ/νουσας το Πρωτοδικείο Σερρών και από το Γραμματέα.. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 1 η Οκτωβρίου 2014 για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ των διαδίκων: Α Αίτηση: αριθμ. εκθ. καταθ. 16/ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:. του., κατοίκου. Σερρών, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά της πληρεξουσίας του δικηγόρου ς (ΔΣΑ), η οποία κατέθεσε προτάσεις. ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΤΗΣ (άρθρο 5 Ν.3869/2010 και 748παρ.2 ΚΠολΔ): Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθμ.86) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου. (ΔΣ Σερρών), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις. Β Αίτηση: αριθμ. εκθ. καταθ. 17/ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:. του., κατοίκου. Σερρών, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου ς (ΔΣΑ), η οποία κατέθεσε προτάσεις. 1

2 ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΤΗΣ (άρθρο 5 Ν.3869/2010 και 748παρ.2 ΚΠολΔ): Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθμ.86) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου. (ΔΣ Σερρών), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις. Οι αιτούντες ζητούν να γίνουν δεκτές, για όσους λόγους επικαλούνται σ αυτές, οι από αιτήσεις τους, οι οποίες κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 16/ και 17/ αντίστοιχα και προσδιορίσθηκαν για τη δικάσιμο της και μετά από νόμιμη αναβολή για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκαν στο πινάκιο. ΚΑΤΑ τη σημερινή δημόσια συζήτηση των υποθέσεων και κατά την εκφώνησή τους από τη σειρά του οικείου πινακίου, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται παραπάνω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 246 ΚΠολΔ το Δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης μπορεί αυτεπάγγελτα ή με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσότερων δικών που εκκρεμούν σ αυτό, μεταξύ των ίδιων διαδίκων, αν αυτές υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του διευκολύνεται ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων. Περαιτέρω σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 741 του ιδίου Κώδικα, τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και κατά τη διαδικασία των άρθρων 743 έως 781 του ιδίου Κώδικα, εκτός αν είναι αντίθετα προς ειδικές διατάξεις ή δεν προσαρμόζονται στη διαδικασία αυτή. Τέλος σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 κατά τον καθορισμό της μηνιαίας δόσης του αιτούντα λαμβάνεται υπόψη η αμοιβαία δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου. 2 ο φύλλο της υπ αρίθμ../2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας (Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) 2

3 Στην προκειμένη περίπτωση φέρονται προς συζήτηση στη δικάσιμο αυτή Α) η με αριθμό κατάθεσης 16/2013 αίτηση του. του. και Β) η με αριθμό κατάθεσης 17/2013 αίτηση της. του.. Οι εν λόγω αιτήσεις, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικαστούν, εφόσον εκκρεμούν ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, υπάγονται στην ίδια διαδικασία, είναι συναφείς και κατά την κρίση του Δικαστηρίου διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης. Α. Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών της με αριθμό κατάθεσης 16/2013 αίτησης, όπως αυτή συμπληρώθηκε παραδεκτά κατ άρθρο 224 ΚΠολΔ., επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς την πιστώτρια, που αναφέρεται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από όλο το περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών του κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθεί υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση, όπως αυτή εκτίθεται και ειδικότερα ζητά i) να γίνει δεκτό και να επικυρωθεί το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών, όπως προτείνεται, ii) επικουρικά σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού να ρυθμισθούν οι οφειλές του με την καταβολή μηδενικών μηνιαίων δόσεων, iii) να εξαιρεθεί της εκποιήσεως το περιγραφόμενο στην υπό κρίση αίτησή του ακίνητο, το οποίο του ανήκει κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου και το οποίο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του και iv) να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της παραπάνω ρύθμισης των οφειλών του θα απαλλαγεί από τα χρέη του. Β. Με την κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα της με αριθμό κατάθεσης 17/2013 αίτησης, όπως αυτή συμπληρώθηκε παραδεκτά κατ άρθρο 224 ΚΠολΔ., επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την πιστώτρια, που αναφέρεται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών της κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθεί υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή της κατάσταση, όπως αυτή εκτίθεται και ειδικότερα ζητά i) να γίνει δεκτό και να επικυρωθεί το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών, όπως προτείνεται, ii) επικουρικά σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού να 3

4 ρυθμισθούν οι οφειλές της με την καταβολή μηδενικών μηνιαίων δόσεων, iii) να εξαιρεθεί της εκποιήσεως το περιγραφόμενο στην υπό κρίση αίτησή της ακίνητο, το οποίο της ανήκει κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου και το οποίο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της και iv) να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της παραπάνω ρύθμισης των οφειλών της θα απαλλαγεί από τα χρέη της. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα, οι κρινόμενες αιτήσεις, όπως αυτές παραδεκτώς συμπληρώθηκαν, µε δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου τους καταχωρηθείσας στα πρακτικά, αλλά και µε τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις αρμοδίως καθ ύλην και κατά τόπο εισάγονται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 3, εδ. α ν. του 3869/2010), κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 1 περ. β του ΚΠολΔ σε συνδ. με άρθρο 3 εδ. β του ν.3869/2010 και άρθρα 739 επ. του ΚΠολΔ), εφ όσον τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο προδικασία, με την αποτυχία του προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των αιτούντων και της αναφερόμενης στην αίτησή τους πιστώτριας και μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη, κατ άρθρο 5 παρ.1 του ν. 3869/2010, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4161/2013), κλήτευση της πιστώτριας, που μετέχει στη δίκη, ενώ δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων για ρύθμιση των χρεών τους στο Δικαστήριο τούτο ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή τους για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ άρθρο 13 παρ.2 του ν.3869/2010 (βλ. σχετικές βεβαιώσεις της γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Περαιτέρω, οι εν λόγω αιτήσεις είναι ορισμένες, καθότι εμπεριέχονται σ αυτές όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 και στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, ήτοι: α) ότι οι αιτούντες είναι φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, β) κατάσταση της περιουσίας τους και των εισοδημάτων τους (των ιδίων και αντιστοίχως των συζύγων τους), γ) κατάσταση των πιστωτριών τους και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα δ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών και ε) αίτημα. Πέραν δε των παραπάνω στοιχείων ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για το ορισμένο των εν λόγω αιτήσεων (Α. Κρητικός ρύθμιση Ν. 3869/2010, έκδοση 2012, σελ. 90επ. και Ε. Κιουπτσίδου Αρμ/64 Ανάτυπο σελ κ. Ειρ/ Θεσ/νίκης 5105/2011 ΤΝ. Π. Νόμος). Είναι δε νόμιμες, 3 ο φύλλο της υπ αρίθμ../2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας 4

5 (Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1 επ. ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4161/2013, πλην α) του αιτήματος να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης, το οποίο είναι μη νόμιμο και ως εκ τούτου απορριπτέο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης ή η επικύρωση του τροποποιημένου από τους διαδίκους σχεδίου, δεν αποτελούν αντικείμενο της αιτήσεως του άρθ. 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010, αλλά δυνατότητα που παρέχεται στους διαδίκους σε περίπτωση ελεύθερης συμφωνίας τους, όταν κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή όταν συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με την απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωσή του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού (άρθ. 7 Ν 3869/2010). Όταν επιτυγχάνεται συμβιβασμός, η αίτηση του άρθ. 4 του Ν 3869/2010 ανακαλείται, ενώ το Δικαστήριο με την απόφασή του απλώς διαπιστώνει τον συμβιβασμό και επικυρώνει το σχέδιο. Δηλαδή με την απόφαση αυτή το Δικαστήριο ούτε δέχεται, ούτε απορρίπτει την αίτηση, αφού αυτή έχει ανακληθεί και μαζί ανακλήθηκε και το αίτημα να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης. Επιπροσθέτως κατά το στάδιο του δικαστικού συμβιβασμού δεν υπάρχει πεδίο δικαστικής παρεμβάσεως, πλην της περιπτώσεως διαπιστώσεως επιτεύξεως συμβιβασμού. Δεν παρέχεται από τον νόμο η δυνατότητα να υποχρεωθούν από το Δικαστήριο τα μέρη να συμβιβασθούν και συνεπώς δεν νοείται η επικύρωση του προτεινομένου σχεδίου να αποτελέσει περιεχόμενο αιτήματος προς το Δικαστήριο β) του αιτήματος να αναγνωριστεί ότι θα απαλλαγούν οι αιτούντες από το υπόλοιπο των οφειλών τους. Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους και συνεπώς δεν νοείται η αναγνώριση της ισχύος της. Άλλωστε αντικείμενο της κατ άρθρ. 70 του ΚΠολΔ αναγνωριστικής αγωγής, μπορεί να αποτελέσει μόνον η διάγνωση της ύπαρξης ή μη κάποιας έννομης σχέσης και όχι το περιεχόμενο διατάξεως νόμου, πέραν του ζητήματος ότι η αναγνωριστική αγωγή εκδικάζεται κατά τους κανόνες της αμφισβητουμένης δικαιοδοσίας και όχι της εκουσίας δικαιοδοσίας που εν προκειμένω εφαρμόζεται. Περαιτέρω ασκείται πρόωρα 5

6 και χωρίς να πληρούνται οι προς τούτο προϋποθέσεις. Ειδικότερα κατά το άρθρο 11 παρ.1 του ν. 3869/2010, το αίτημα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης αιτήσεως του οφειλέτη-αιτούντος, η οποία υποβάλλεται στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση από αυτόν, όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010. Η αίτηση για απαλλαγή από τα υπόλοιπα χρέη κοινοποιείται στους πιστωτές, (άρθ. 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010) και επ αυτής το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση που πιστοποιεί την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών. Άλλωστε εν προκειμένω δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθ. 69 του ΚΠολΔ, ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία ζητείται επιτρεπτώς. Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη της συζήτησης, πρέπει οι κρινόμενες αιτήσεις να εξετασθούν περαιτέρω ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα. Η καθ ης δια δηλώσεως του πληρεξουσίου της δικηγόρου που έγινε στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση, καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα της παρούσης πρακτικά συνεδριάσεως και εξειδικεύθηκε στις έγγραφες προτάσεις, που κατατέθηκαν επ ακροατήριο αρνήθηκε τις ένδικες αιτήσεις και προέβαλε, εκτός από τον ισχυρισμό περί μη πλήρωσης της προϋπόθεσης της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών των αιτούντων, που άπτεται της ουσίας και θα εξετασθεί στη συνέχεια και την ένσταση δόλιας περιέλευσης του πρώτου των αιτούντων σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, καθώς έλαβε από την καθ ης καταναλωτικό δάνειο, στηριζόμενος στην φερεγγυότητα του πατέρα του, ο οποίος θα αναλάμβανε την αποπληρωμή των δόσεων του ανωτέρω δανείου και αποδεχόμενος ως ενδεχόμενο ότι σε περίπτωση αδυναμίας του πατέρα του να εξοφλήσει το ανωτέρω δάνειο για λογαριασμό του θα περιέρχονταν σε αδυναμία πληρωμών. Η ανωτέρω ένσταση παραδεκτά προβάλλεται (αρθ. 262, 263 Κ.Πολ.Δ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του πρώτου των αιτούντων, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά την συζήτηση και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδριάσεως, από γεγονότα που έγιναν 4 ο φύλλο της υπ αρίθμ../2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας 6

7 (Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) γνωστά στο Δικαστήριο τούτο μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα, κατ εφαρμογή του ανακριτικού συστήματος, που ισχύει στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 744 ΚπολΔ), από τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν, χρήσιμα και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών των μερών (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ.4 ΚΠολΔ) και γενικά από όλη τη διαδικασία, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα παρακάτω ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών της υπό στοιχείο Α αίτησης,. του., είναι ηλικίας 39 ετών (γεννηθείς στις ) και παντρεμένος με την αιτούσα της υπό στοιχείο Β αίτησης,. του., ηλικίας 37 ετών (γεννηθείσα στις 06/02/19..). Μέχρι πρόσφατα και κατά το χρόνο άσκησης της υπό κρίση αίτησης, οι αιτούντες διέμεναν στο. Σερρών, φιλοξενούμενοι στην οικία των γονέων του πρώτου των αιτούντων, ενώ από το καλοκαίρι του 2014 έχουν εγκατασταθεί σε διαμέρισμα, κυριότητάς τους σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου σε έκαστο, επιφανείας 91,27 τ.μ. στον α όροφο οικοδομής, κείμενης στο. Αττικής, επί της οδού. αριθ..., το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και από το γάμο τους έχουν αποκτήσει τρία ανήλικα τέκνα, ηλικίας 8 και 6 ετών (δίδυμα) αντίστοιχα (βλ. το υπ αριθ. πρωτ / πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου). Ο αιτών, εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος (ηλεκτρολόγος μηχανικός), στην εταιρία με την επωνυμία «.», απ όπου λαμβάνει μηνιαία το ποσόν των 1.401,93 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενη απόδειξη πληρωμής της εταιρίας με την επωνυμία «.» που αφορά στη μισθοδοσία μηνός Σεπτεμβρίου 2014). Η δε σύζυγός του (αιτούσα της υπό στοιχείο Β αίτησης) είναι άνεργη, εγεγγραμμένη στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. (βλ. προσκομιζόμενη κάρτα του Ο.Α.Ε.Δ.), λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας την τρέχουσα περίοδο, η οποία πλήττει ιδιαιτέρως την απασχόληση, αλλά και λόγω του ότι απασχολείται με τη φροντίδα και ανατροφή των τριών ανήλικων τέκνων τους, χωρίς να λαμβάνει το σχετικό επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Παράλληλα, στο οικογενειακό εισόδημα των αιτούντων προστίθεται και το ποσό των 150 ευρώ περίπου, που λαμβάνουν μηνιαίως ως οικογενειακό επίδομα (βλ. ανωμοτί κατάθεση του πρώτου των αιτούντων, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά την συζήτηση και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδριάσεως). Κατά συνέπεια το συνολικό μηνιαίο 7

8 οικογενειακό εισόδημα των αιτούντων, ανέρχεται περίπου στο ποσό των ευρώ περίπου. Οι απαιτούμενες οικογενειακές δαπάνες των αιτούντων περιλαμβάνουν την κάλυψη των βιοτικών αναγκών αυτών και των τριών ανηλίκων τέκνων τους. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την υποβολή της ένδικης αίτησης καθότι η καθ ης πιστώτρια δεν προβάλλει ισχυρισμό ότι η ανάληψη αυτών έγινε εντός του τελευταίου έτους, οι αιτούντες ανέλαβαν τα εξής χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. Αθ. Κρητικό, ό.π., σελ. 99), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως εξασφαλισμένα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 Ν 3869/2010): Α) Ο πρώτος των αιτούντων έλαβε από την καθ ης Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» α) με την υπ αριθμ σύμβαση στεγαστικής πίστης, από την οποία οφείλεται μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι το ποσό ,57 Ευρώ β) με την υπ αριθμ σύμβαση στεγαστικής πίστης, από την οποία οφείλεται μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι το ποσό ,11 Ευρώ. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω απαιτήσεις είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με εγγραφή προσημείωσης ποσού ευρώ η πρώτη εξ αυτών και ποσού ευρώ η δεύτερη εξ αυτών επί α) διαμερίσματος πρώτου ορόφου, επιφάνειας 91,27 τμ. β) επί της υπ αρίθμ. 1 αποθήκης του υπογείου, εμβαδού 18,48 τμ, γ) επί της υπ αρίθμ. 2 αποθήκης του υπογείου, εμβαδού 18,65 τμ, γ) επί της υπ αρίθμ. 3 αποθήκης του υπογείου, εμβαδού 25,10 τμ και δ) επί της υπ αρίθμ. 4 αποθήκης του υπογείου, εμβαδού 26,13τμ, οικοδομής κτισμένης επί της οδού. αρ... στο. Αττικής, οι οποίες εγγράφηκαν δυνάμει της υπ αρίθμ /2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στον τόμο 71 και με αριθμό 527 του Υποθηκοφυλακείου. (βλ. προσκομιζόμενο από πιστοποιητικό της Μεταγραφοφύλακα. καθώς και την υπ αρίθμ /2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). Σημειώνεται ακόμη ότι οι παραπάνω απαιτήσεις δεδομένου ότι είναι εξασφαλισμένες με εγγραφή 5 ο φύλλο της υπ αρίθμ../2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας (Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) 8

9 προσημείωσης υποθήκης, ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 Ν 3869/2010) και δεδομένου ότι η καθ ης προβαίνει στον υπολογισμό τους μέχρι την ημέρα συζήτησης της υπό κρίση αίτησης, με βάση το ενήμερο επιτόκιο εκ 2,32% και 2,02% αντίστοιχα, λαμβάνεται υπ όψιν το ποσό όπως αυτό εισφέρεται από την καθ ης με τις επί της έδρας κατατεθείσες προτάσεις της και δεν αμφισβητείται το ύψος αυτών από τους αιτούντες και γ) με την υπ αριθμ σύμβαση καταναλωτικής πίστης, από την οποία οφείλεται μαζί με τους τόκους μέχρι (ημερομηνία επίδοσης της κρινόμενης αίτησης), το ποσό ,12 Ευρώ, που δεν αμφισβητείται από τους αιτούντες (βλ. το από έντυπο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος) και Β) η δεύτερη των αιτούντων έλαβε από την καθ ης Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» α) με την υπ αριθμ σύμβαση στεγαστικής πίστης, από την οποία οφείλεται μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι το ποσό ,57 Ευρώ και β) με την υπ αριθμ σύμβαση στεγαστικής πίστης, από την οποία οφείλεται μαζί με τους τόκους και τα έξοδα μέχρι το ποσό ,11 Ευρώ. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω απαιτήσεις είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με εγγραφή προσημείωσης ποσού ευρώ η πρώτη εξ αυτών και ποσού ευρώ η δεύτερη εξ αυτών επί α) διαμερίσματος πρώτου ορόφου, επιφάνειας 91,27 τμ. β) επί της υπ αρίθμ. 1 αποθήκης του υπογείου, εμβαδού 18,48 τμ, γ) επί της υπ αρίθμ. 2 αποθήκης του υπογείου, εμβαδού 18,65 τμ, γ) επί της υπ αρίθμ. 3 αποθήκης του υπογείου, εμβαδού 25,10 τμ και δ) της υπ αρίθμ. 4 αποθήκης του υπογείου, εμβαδού 26,13τμ, οικοδομής κτισμένης επί της οδού. αρ... στο. Αττικής, οι οποίες εγγράφηκαν δυνάμει της υπ αρίθμ /2007 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στον τόμο 71 και με αριθμό 527 του Υποθηκοφυλακείου. (βλ. προσκομιζόμενο από πιστοποιητικό της Μεταγραφοφύλακα. καθώς και την υπ αρίθμ /2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών). Σημειώνεται ακόμη ότι δεδομένου ότι οι παραπάνω απαιτήσεις είναι εξασφαλισμένες με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ο εκτοκισμός τους συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 Ν 3869/2010) και δεδομένου ότι η καθ ης προβαίνει στον υπολογισμό τους μέχρι την ημέρα συζήτησης της υπό κρίση αίτησης, με βάση το ενήμερο επιτόκιο εκ 2,32% και 2,02% αντίστοιχα, λαμβάνεται υπ όψιν το ποσό, όπως αυτό εισφέρεται από την καθ ης με τις επί της 9

10 έδρας κατατεθείσες προτάσεις της και δεν αμφισβητείται το ύψος αυτών από τους αιτούντες. Επομένως, το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντος της υπό στοιχείο Α αίτησης ανέρχεται στο ποσόν των ,80 ευρώ (36.826, , ,12) ευρώ και της αιτούσας της υπό στοιχείο Β αίτησης στο ποσόν των ,68 (36.826, ,11) ευρώ. Οι αιτούντες, λόγω της υπερχρέωσής τους από το ύψος των μηνιαίων δόσεων, που απαιτούνται να καταβάλλουν για την εξυπηρέτηση των δανείων που έχουν λάβει, εξαιτίας και των υψηλών επιτοκίων που ισχύουν στο χώρο της καταναλωτικής πίστης και των κάθε είδους φόρων με τους οποίους επιβαρύνθηκαν οι πολίτες τα τελευταία έτη, στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της χώρας, αλλά και λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας της αιτούσας της δεύτερης αίτησης, έχουν περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, απορριπτομένου του σχετικού ισχυρισμού της καθ ης. Η κρίση αυτή περί μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους συνάγεται από τη σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών τους κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, η οποία σχέση εμφανίζεται αρνητική, υπό την έννοια ότι μετά την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών τους, στις οποίες περιλαμβάνονται δαπάνες διατροφής, εκπαίδευσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των τέκνων τους, η υπολειπόμενη ρευστότητά τους δεν τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στον όγκο των συνεχώς αυξανόμενων δανειακών τους υποχρεώσεων, εξαιτίας της επιβάρυνσης των δανείων με τόκους υπερημερίας οφειλών τους, ενώ ούτε στο εγγύς μέλλον αναμένεται να βελτιωθεί η οικονομική ρευστότητά τους, λόγω της γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Η δε αδυναμία τους αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, ούτε αποδείχθηκε ιδία υπαιτιότητα αυτών, απορριπτομένης ως ουσία αβάσιμης της υποβληθείσας από την καθ ης πιστώτρια σχετικής ενστάσεως, καθότι δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη, ο οποίος εν συνεχεία αδυνατεί να αποπληρώσει, διότι, σύμφωνα με τα κρατούντα στις συναλλαγές, ο δανειολήπτης, που ζητεί τη λήψη του δανείου, δεν έχει τη δυνατότητα να υποχρεώσει τον πιστωτή να αποδεχτεί το αίτημά του. Ιδιαίτερα δε όσον αφορά στα πιστωτικά ιδρύματα, αυτά έχουν επιπλέον τη δυνατότητα, εκτός από την έρευνα των οικονομικών στοιχείων του αιτουμένου το δάνειο μέσω εκκαθαριστικού σημειώματος ή 6 ο φύλλο της υπ αρίθμ../2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας (Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) 10

11 βεβαιώσεων αποδοχών, να διαπιστώσουν και τις τυχόν δανειακές του υποχρεώσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, μέσω του συστήματος «Τειρεσίας» και επομένως, εάν τα πιστωτικά ιδρύματα αγνοήσουν τις καταχωρήσεις και εν γένει τα στοιχεία που καθιστούν τον αιτούντα αφερέγγυο, αυτά φέρουν ευθύνη για την επισφάλεια αυτή. (βλ. Α. Κρητικού, ερμ. Ν. 3869/2010 έκδοση 2012 σελ. 56 και 57). Επομένως η πιστώτρια τράπεζα γνώριζε, σε κάθε περίπτωση πάντως είχε τη δυνατότητα έρευνας της οικονομικής του κατάστασης ζητώντας να της προσκομίσει σχετικά πληροφοριακά στοιχεία για τα εισοδήματά του (βεβαιώσεις αποδοχών, φορολογικές δηλώσεις κλπ), αλλά και να διαπιστώσουν τις υπόλοιπες δανειακές του υποχρεώσεις και την εξυπηρέτησή τους σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα και να αρνηθεί τη δανειοδότησή του, εφόσον διαπίστωνε ότι ήταν μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας και δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί σ αυτές. Παρόλα αυτά, και στα πλαίσια της επιθετικής πρακτικής προώθησης πιστώσεων και του μεταξύ τους ανταγωνισμού, που κυριάρχησε κατά τα τελευταία χρόνια στο τραπεζικό σύστημα, του χορήγησε δάνεια, αποβλέποντας στα πρόσκαιρα οφέλη απ αυτά, συντελώντας έτσι στην υπερχρέωσή του. Ούτε ακόμη συντρέχει δόλια συμπεριφορά του αιτούντος, να μην αποπληρώσει τις οφειλές του από το γεγονός ότι στηρίχτηκε στην φερεγγυότητα του πατέρα του, ο οποίος θα αναλάμβανε την αποπληρωμή των δόσεων του καταναλωτικού δανείου, που έλαβε από την καθ ης, αποδεχόμενος ως ενδεχόμενο ότι σε περίπτωση αδυναμίας του πατέρα του να εξοφλήσει το ανωτέρω δάνειο για λογαριασμό του θα περιέρχονταν σε αδυναμία πληρωμών, καθώς ο πατέρας του κατά το χρόνο ανάληψης του εν λόγω δανείου εργαζόταν, μετέπειτα συνταξιοδοτήθηκε, ενώ την περικοπή των συντάξεων, στα πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας λόγω της οικονομικής κρίσης, ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο της σύναψης της δανειακής αυτής σύμβασης, δεν μπορούσε να προβλέψει ο αιτών. Εξάλλου η πιστώτρια κατά τα προαναφερθέντα του χορήγησε δάνειο, αρκούμενη στη δική του πιστοληπτική ικανότητα και θεωρώντας ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και από μόνος του. Υπό τα ως άνω πραγματικά περιστατικά, αποδεικνύεται ότι οι αιτούντες, που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών τους. Το προταθέν σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τους, δεν έγινε δεκτό από την πιστώτρια καθ ης και συνεπώς συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του 11

12 Ν.3869/10, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4161/2013, απορριπτόμενων των ισχυρισμών της καθ ης. Στα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος της πρώτης αίτησης περιλαμβάνεται: α) ένα διαμέρισμα του 1ου ορόφου, που αποτελεί την κύρια κατοικία του εμβαδού 91,27 τμ, έτους κατασκευής 2002, σε οικοδομή κείμενης στη θέση «.», του Δήμου. του Νομού Αττικής. Στο διαμέρισμα αυτό ανήκει κατ αποκλειστική χρήση και μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου της πυλωτής. Το παραπάνω ακίνητο απέκτησε ο αιτών σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, δυνάμει του υπ αρίθμ. 2554/ συμβολαίου αγοραπωλησίας οριζόντιων ιδιοκτησιών της Συμβολαιογράφου Πειραιά.., νομίμως μεταγραμμένου. Η αντικειμενική δε αξία του ποσοστού αυτού, εκτιμάται στο ποσόν των ,50 ευρώ (βλ. δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων έτους 2014) β) μία αποθήκη, επιφάνειας 18,48 τμ, έτους κατασκευής 2002, κείμενης στην ως άνω οικοδομή, αντικειμενικής αξίας, του ποσοστού 50% που ανήκει στον αιτούντα της πρώτης αίτησης, 1.403,33 ευρώ (βλ. δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων έτους 2014) γ) μία αποθήκη, επιφάνειας 18,65 τμ, έτους κατασκευής 2002, κείμενης στην ως άνω οικοδομή, αντικειμενικής αξίας, του ποσοστού 50% που ανήκει στον αιτούντα της πρώτης αίτησης, 1.416,23 ευρώ (βλ. δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων έτους 2014) δ) μία αποθήκη, επιφάνειας 25,10 τμ, έτους κατασκευής 2002, κείμενης στην ως άνω οικοδομή, αντικειμενικής αξίας, του ποσοστού 50% που ανήκει στον αιτούντα της πρώτης αίτησης, 1.906,03 ευρώ (βλ. δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων έτους 2014) ε) μία αποθήκη, επιφάνειας 26,13 τμ, έτους κατασκευής 2002, κείμενης στην ως άνω οικοδομή, αντικειμενικής αξίας, του ποσοστού 50% που ανήκει στον αιτούντα της πρώτης αίτησης, 1.984,25 ευρώ (βλ. δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων έτους 2014). Το διαμέρισμα και οι αποθήκες αποτελούν διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με το υπ αρίθμ. 2554/ συμβολαίου αγοραπωλησίας οριζόντιων ιδιοκτησιών της Συμβολαιογράφου Πειραιά.. στ) Ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας., τύπου Α4, 1800 κυβ. εκ.,,έτους κυκλοφορίας 19.., εκτιμώμενης αξίας 1500 ευρώ και ζ) Ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας., τύπου., 600 κυβ. εκ., έτους 7 ο φύλλο της υπ αρίθμ../2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας (Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) 12

13 κυκλοφορίας 2006, εκτιμώμενης αξίας ευρώ. Τα παραπάνω αυτοκίνητα, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ενόψει της εμπορικής τους αξίας, της παλαιότητας τους, και δεδομένων των ιδιαίτερα πτωτικών τάσεων της αγοράς των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντα, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίηση τους. Πέραν τούτων ο αιτών δεν διαθέτει άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία. Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας περιλαμβάνεται: α) ένα διαμέρισμα του 1ου ορόφου, που αποτελεί την κύρια κατοικία της εμβαδού 91,27 τμ, έτους κατασκευής 2002, σε οικοδομή κείμενης στη θέση «.», του Δήμου. του Νομού Αττικής. Στο διαμέρισμα αυτό ανήκει κατ αποκλειστική χρήση και μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου της πυλωτής. Το παραπάνω ακίνητο απέκτησε η αιτούσα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, δυνάμει του υπ αρίθμ. 2554/ συμβολαίου αγοραπωλησίας οριζόντιων ιδιοκτησιών της Συμβολαιογράφου Πειραιά.., νομίμως μεταγραμμένου. Η αντικειμενική δε αξία του ποσοστού αυτού, εκτιμάται στο ποσόν των ,50 ευρώ (βλ. δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων έτους 2014), β) μία αποθήκη, επιφάνειας 18,48 τμ, έτους κατασκευής 2002, κείμενης στην ως άνω οικοδομή, αντικειμενικής αξίας, του ποσοστού 50% που ανήκει στην αιτούσα της πρώτης αίτησης, 1.403,33 ευρώ (βλ. δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων έτους 2014), γ) μία αποθήκη, επιφάνειας 18,65 τμ, έτους κατασκευής 2002, κείμενης στην ως άνω οικοδομή, αντικειμενικής αξίας, του ποσοστού 50% που ανήκει στην αιτούσα της πρώτης αίτησης, 1.416,23 ευρώ (βλ. δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων έτους 2014) δ) μία αποθήκη, επιφάνειας 25,10 τμ, έτους κατασκευής 2002, κείμενης στην ως άνω οικοδομή, αντικειμενικής αξίας, του ποσοστού 50% που ανήκει στην αιτούσα της πρώτης αίτησης, 1.906,03 ευρώ (βλ. δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων έτους 2014) ε) μία αποθήκη, επιφάνειας 26,13 τμ, έτους κατασκευής 2002, κείμενης στην ως άνω οικοδομή, αντικειμενικής αξίας, του ποσοστού 50% που ανήκει στην αιτούσα της πρώτης αίτησης, 1.984,25 ευρώ (βλ. δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων έτους 2014). Το διαμέρισμα και οι αποθήκες αποτελούν διακεκριμένες 13

14 οριζόντιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με το υπ αρίθμ. 2554/ συμβολαίου αγοραπωλησίας οριζόντιων ιδιοκτησιών της Συμβολαιογράφου Πειραιά.. και στ) μία μονοκατοικία επιφάνειας 63 τμ, κείμενης στο. Αττικής, αντικειμενικής αξίας ,20 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενο ΕΤΑΚ έτους 2008)). Η παραπάνω ημιτελής κατοικία, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως σε περιοχή που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα (βλ. την υπ αρίθμ. πρωτ. 1561/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής), ενώ κατόπιν του υπ αρίθμ. πρωτ. 3517/ εγγράφου του Δασαρχείου Μεγάρων κλήθηκε η αιτούσα της δεύτερης αίτησης να κατεδαφίσει απομακρύνει τις παράνομες κατασκευές και κατόπιν εκδόθηκε η υπ αρίθμ. πρωτ. 1389/ απόφαση κατεδάφισης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, κατά της οποίας έχει η αιτούσα δικαίωμα προσφυγής. Το παραπάνω ακίνητο, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ενόψει της αμφισβήτησης που υπάρχει ως προς το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, γι αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίησή του. Πέραν τούτων η αιτούσα δεν διαθέτει άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία. Όσον αφορά, το παραπάνω διαμέρισμα, που ανήκει κατά ποσοστό 50% στην κυριότητα ενός εκάστου των αιτούντων, μαζί με τις αποθήκες, που βρίσκονται στην ίδια οικοδομή, αποτελούν την κύρια κατοικία των αιτούντων. Με τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν.3869/10 εισάγεται ευνοϊκή ρύθμιση υπέρ του οφειλέτη, με την οποία του παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, που μπορούσε να διαταχθεί από το δικαστήριο σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, αφού αποτελεί ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, επιβάλλοντάς του προκειμένου να πετύχει την εξαίρεση την πρόσθετη υποχρέωση να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας και εφόσον βέβαια το χρέος του είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού αυτού. Ως κατοικία χαρακτηρίζεται εκείνη που χρησιμεύει για την κάλυψη των βασικών στεγαστικών αναγκών του οφειλέτη και της οικογένειάς του (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 147). Στις ανάγκες αυτές θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι περιλαμβάνονται και εκείνες για την αποθήκευση αντικειμένων του οικιακού 8 ο φύλλο της υπ αρίθμ../2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας (Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) 14

15 εξοπλισμού, προσωπικών ειδών, που δεν είναι άμεσης χρήσης, τροφίμων κλπ, για την εξυπηρέτηση των οποίων απαιτείται η ύπαρξη βοηθητικών χώρων, καθώς επίσης και εκείνες για τη στάθμευση του αυτοκινήτου, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη χρήση της κατοικίας, αφού μέσω αυτού εξυπηρετούνται βασικές καθημερινές ανάγκες των μελών της οικογένειας, και συνεπώς καθίσταται αναγκαία η εξασφάλιση χώρου συνήθως επί του ίδιου κτίσματος όπου η κατοικία, που είναι επιτακτική ιδίως στις πόλεις και τους οικισμούς γενικά λόγω της γνωστής στενότητας χώρου (βλ. ΕιρΠατρ 89/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Έτσι αποθήκη της οικίας και θέση στάθμευσης ως βοηθητικοί χώροι της κύριας κατοικίας κατά τη σύγχρονη αντίληψη των συναλλαγών, περιλαμβάνονται στην ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/10 περί εξαίρεσης από την εκποίηση. Σημειωτέον ότι η εξαίρεση και των βοηθητικών αυτών χώρων της κατοικίας είναι και προς το συμφέρον των πιστωτών, αφού για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους θα συνυπολογιστεί και ποσό ίσο με το 80% της αντικειμενικής τους αξίας, ποσό το οποίο είναι αδύνατο ή δύσκολο να ωφεληθούν αυτοί από την εκποίηση, λαμβανομένων υπόψη του είδους του ακινήτου και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας. Περαιτέρω, η αξία του παραπάνω ακινήτου δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού, που ανέρχεται στις ευρώ, με προσαύξηση για κάθε τέκνο, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή του από την εκποίηση. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4161/2013 και, ειδικότερα, αυτή του άρθρου 8 παρ. 2 και αυτή του άρθρου 9 παρ. 2 του ως άνω νόμου και για τους δύο αιτούντες. Επομένως, η ρύθμιση των χρεών των αιτούντων θα γίνει κατά πρώτο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην καθ ης πιστώτρια από τα εισοδήματά τους επί πενταετία (χρονικό διάστημα που επελέγη, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, από τη δυνατότητα που χορηγείται πλέον από το Ν. 4161/2013, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο τελευταίος στο Ν. 3869/2010, σχετικά με τον προσδιορισμού του εν λόγω χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται μεταξύ τριών έως πέντε ετών, αντί τεσσάρων ετών που προέβλεπε ο Ν. 3869/2010 στην παρ. 2 του άρθρου 8), αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτούς της παρούσας, από τις οποίες καταβολές, οι απαιτήσεις της πιστώτριάς τους θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως αυτό 15

16 τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 4161/2013). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, μοναδικά εισοδήματα των αιτούντων αποτελούν ο μισθός του πρώτου των αιτούντων και το οικογενειακό επίδομα που λαμβάνουν, όπως προαναφέρθηκε, τα οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 1.551,93 (1401,93 ευρώ ευρώ) και επομένως ενόψει αυτού και ενόψει του ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1389 ΑΚ, οι σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας και η συνεισφορά γίνεται με την προσωπική εργασία, τα εισοδήματά τους και την περιουσία τους, το προς διάθεση στην πιστώτριά τους ποσό, που πρέπει αυτοί να καταβάλουν, ανέρχεται για τον αιτούντα της πρώτης αίτησης στο ποσό των 120 ευρώ μηνιαίως και για την αιτούσα της δεύτερης αίτησης στο ποσό των ογδόντα (80) ευρώ μηνιαίως, λαμβανομένων υπόψη των βασικών πραγματικών, προσωπικών και οικογενειακών τους αναγκών, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές τους δυνατότητες. Επομένως όσον αφορά τον αιτούντα το συνολικό ποσό των οφειλών του προς την καθ ης ανέρχεται στο ποσό των ,80 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής: από την πρώτη την υπ αριθμ σύμβαση στεγαστικής πίστης οφείλει το ποσό των ,57 ευρώ, από τη δεύτερη υπ αριθμ σύμβαση στεγαστικής πίστης οφείλει το ποσό των ,11 ευρώ, και από την τρίτη υπ αριθμ σύμβαση καταναλωτικής πίστης οφείλει το ποσό των ,12 Ευρώ ευρώ. Σε κάθε μία απαίτηση αναλογεί από το ποσό των 120 ευρώ, στη μεν πρώτη το ποσό των 35,6335 ευρώ (36.826,57 Ευρώ/ ,80 ευρώ x 120 ευρώ), στη δεύτερη το ποσό των 56,5719 ευρώ (58.466,11 ευρώ/ ,80 ευρώ x 120 ευρώ) και στην τρίτη το ποσό των 27,79451 ευρώ (28.725,12 ευρώ/ ,80 ευρώ x 120 ευρώ). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της πενταετίας η καθ ης πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: για την πρώτη απαίτησή της που απορρέει από την υπ αριθμ σύμβαση στεγαστικής πίστης, το ποσό των 2.138,01 ευρώ (60 Χ 35,6335 ευρώ), για τη δεύτερη απαίτησή της, που απορρέει από την υπ αριθμ σύμβαση στεγαστικής πίστης, το ποσό των 3.394,314 ευρώ (60 Χ 56,5719 ευρώ) και για τη τρίτη απαίτησή της, που απορρέει από την υπ αριθμ σύμβαση καταναλωτικής πίστης, το ποσό 9 ο φύλλο της υπ αρίθμ../2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας (Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) 16

17 των 1.667,6706 ευρώ (60 Χ 27,79451 ευρώ). Ήτοι ο αιτών της πρώτης αίτησης θα έχει καταβάλλει στο τέλος της πενταετίας συνολικά το ποσό των ευρώ (120 Χ 60 μήνες) στην καθ ης. Όσον αφορά την αιτούσα της δεύτερης αίτησης, το σύνολο των οφειλών της προς την καθ ης ανέρχεται στο ποσό των ,68 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής: από την πρώτη την υπ αριθμ σύμβαση στεγαστικής πίστης οφείλει το ποσό των ,57 ευρώ και από τη δεύτερη υπ αριθμ σύμβαση στεγαστικής πίστης, οφείλει το ποσό των ,11 ευρώ. Σε κάθε μία απαίτηση αναλογεί από το ποσό των 80 ευρώ, στη μεν πρώτη το ποσό των 30,9165 ευρώ (36.826,57 ευρώ/ ,68 ευρώ x 80 ευρώ) και στη δεύτερη το ποσό των 49,0834ευρώ (58.466,11 ευρώ/95.292,68 ευρώ x 80 ευρώ). Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της πενταετίας η καθ ης πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσά: για την πρώτη απαίτησή της που απορρέει από την υπ αριθμ σύμβαση στεγαστικής πίστης, το ποσό των 1.854,99 ευρώ (60 Χ 30,9165 ευρώ) και για τη δεύτερη απαίτησή της, που απορρέει από την υπ αριθμ σύμβαση στεγαστικής πίστης, το ποσό των 2.945,004 ευρώ (60 x 49,0834 ευρώ). Ήτοι η αιτούσα της δεύτερης αίτησης, θα έχει καταβάλλει στο τέλος της πενταετίας συνολικά το ποσό των ευρώ (80 Χ 60 μήνες). Περαιτέρω, με τις από αποφάσεις προσωρινών διαταγών του Δικαστηρίου αυτού, υποχρεώθηκαν οι αιτούντες σε προσωρινές καταβολές προς την καθ ης πιστώτρια, ο μεν πρώτος των αιτούντων, συνολικού ποσού 104,19 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής: ποσό 15,47 ευρώ μηνιαίως για την απαίτηση που απορρέει την υπ αριθμ σύμβαση στεγαστικής πίστης, ποσό 48,21 ευρώ μηνιαίως, για την απαίτηση που απορρέει από την υπ αριθμ σύμβαση στεγαστικής πίστης και ποσό 40,51 ευρώ μηνιαίως για την απαίτηση που απορρέει από την υπ υπ αριθμ σύμβαση καταναλωτικής πίστης, η δε δεύτερη των αιτούντων συνολικού ποσού 40 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής: ποσό 15,42 ευρώ μηνιαίως για την απαίτηση που απορρέει από την υπ αριθμ σύμβαση στεγαστικής πίστης και ποσό 24,58 ευρώ μηνιαίως, για την απαίτηση που απορρέει από την υπ αριθμ σύμβαση στεγαστικής πίστης και ορίστηκε ο συνυπολογισμός τους, στη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ.2 του ν. 3869/2010. Οι παραπάνω προσωρινές μηνιαίες καταβολές θα πρέπει να συνυπολογιστούν τόσο ως προς το χρόνο, όσο και ως προς το ποσό τους, σε αυτές της πιο πάνω οριστικής ρύθμισης. Έτσι, μετά το 17

18 συνυπολογισμό του χρόνου του ενός έτους, που διήρκεσαν οι προσωρινές αυτές καταβολές, ο χρόνος της οριστικής ρύθμισης περιορίζεται σε τέσσερα έτη. Όσον αφορά δε στο ποσό, επειδή αυτό των προσωρινών καταβολών υπολείπεται αυτού της οριστικής ρύθμισης οι αιτούντες υποχρεούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 3869/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν 4161/2013, να εξοφλήσουν το ποσό της διαφοράς μέσα σε ένα έτος μετά τα τέσσερα έτη. Επομένως οι αιτούντες έχουν καταβάλλει συνολικά από τον Οκτώβριο του 2013 έως τη συζήτηση της υπό κρίση αιτήσεως το ποσό των 1.017,56 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού) και κατά συνέπεια το ποσό της διαφοράς ανέρχεται στο ποσό των 1.382,44 ευρώ [ ευρώ (το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στα πλαίσια του άρθρου 8 παρ.2 ν. 3869/200, εντός της πενταετίας) ευρώ (το ποσό που θα καταβάλλουν εντός της τετραετίας κατά τα ανωτέρω) 1.017,56 ευρώ (που έχουν καταβάλλει δυνάμει των από προσωρινών διαταγών)] συνολικά και για τους δύο αιτούντες. Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί από τους αιτούντες κατά το ποσοστό που τους αναλογεί, ήτοι 120/200 x 1.382,44 ευρώ = 829,464 ευρώ, από τον πρώτο των αιτούντων και 80/120 x1.382,44 = 552,976 ευρώ, από τη δεύτερη των αιτούντων, αμέσως μετά τη λήξη της οριστικής ρύθμισης, δηλαδή μετά τα τέσσερα έτη και μέσα σε ένα χρόνο από το χρονικό αυτό σημείο εντόκως από το χρόνο αυτό της έναρξης του έτους με επιτόκιο αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες. Σημειωτέον ότι η απαλλαγή των αιτούντων από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της πιστώτριάς τους, κατ άρθρο 11 του ν , θα επέλθει μετά την ολοκλήρωση και των πιο πάνω συμπληρωματικών καταβολών, αφού αποτελούν μέρος της ρύθμισης των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010. Περαιτέρω, η ρύθμιση των χρεών των αιτούντων θα γίνει, εκτός από τα πλαίσια της παραπάνω τελευταίας διάταξης και με την εξαίρεση της εκποίησης της κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 4161/2013. Για τη διάσωση, λοιπόν, της κύριας κατοικίας τους, οι αιτούντες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 4161/2013, θα πρέπει να καταβάλουν μέχρι το 80% της 10 ο φύλλο της υπ αρίθμ../2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας (Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) 18

19 αντικειμενικής αξίας, του ποσοστού του 50% που ανήκει στον καθένα, ήτοι ποσόν μέχρι αυτό των ,072 ευρώ [(41.071,50 x 80%) + (1.403,33 x 80%) + (1.416,23 x 80%) + (1.906,03 x 80%) + (1.984,25 x 80%)], έκαστος των αιτούντων, στο οποίο ποσό εξαντλείται η υποχρέωσή τους. Η υποχρέωση των αιτούντων για καταβολή του 80% της αξίας του ποσοστού της κατοικίας τους, προκειμένου να τη διασώσουν, προκύπτει σαφώς από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 (όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 4161/2013), η οποία εισάγει μεν ευνοϊκή ρύθμιση υπέρ του οφειλέτη, αφού του παρέχει τη δυνατότητα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, που μπορούσε να διαταχθεί από το Δικαστήριο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, δοθέντος ότι αποτελεί ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, πλην όμως του επιβάλλει, προκειμένου να πετύχει την εξαίρεση, την πρόσθετη υποχρέωση να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας. Έτσι, με βάση τη ρύθμιση αυτήν, το Δικαστήριο καλείται να προβεί ουσιαστικά σε αναδιάρθρωση των υπολοίπων των χρεών του οφειλέτη, που δε θα ικανοποιηθούν από τις καταβολές επί το διάστημα τριών έως πέντε ετών του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4161/2013) προς όλους τους πιστωτές του (αν υφίστανται περισσότεροι από έναν), επιβάλλοντας σ αυτόν την εξυπηρέτηση ενός πρόσθετου χρέους που αποτελείται από το σύνολο των υπολοίπων των χρεών του. Η καταβολή των δόσεων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας των αιτούντων θα ξεκινήσει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα πέντε έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι στους αιτούντες χρειάζεται να παρασχεθεί περίοδος χάριτος, ώστε να µη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση µε την πιο πάνω των καταβολών επί πενταετία και να επιβαρυνθούν µε δύο μηνιαίες δόσεις µε κίνδυνο να φανούν ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό, µε το µέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου µε το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα µε το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με το επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις της καθ ης από τις ως άνω υπ αριθ και συμβάσεις στεγαστικής πίστης, που είναι εξοπλισμένες µε εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα, µε προσημείωση υποθήκης μέχρι του ποσού ευρώ η πρώτη εξ αυτών και ποσού ευρώ η δεύτερη εξ αυτών. Όσον αφορά το χρόνο αποπληρωμής του ποσού που οφείλουν να 19

20 καταβάλλουν οι αιτούντες, θα πρέπει να οριστεί η αποπληρωμή του προς την καθ ης, να πραγματοποιηθεί σε 20 έτη, ήτοι σε 240 μηνιαίες δόσεις, το ποσό δε εκάστης μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 159,271 ευρώ, [38.225,072 ευρώ : 240 (20 έτη Χ 12)], για έκαστο των αιτούντων. Κατ ακολουθίαν των ανωτέρω, αφού απορριφθούν ως ουσία αβάσιμες οι ενστάσεις της καθ ης πιστώτριας, θα πρέπει οι υπό κρίση αιτήσεις να γίνουν εν μέρει δεκτές και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες σε αυτές οφειλές των αιτούντων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Η απαλλαγή των αιτούντων από κάθε υφιστάμενο οφειλής έναντι της πιστώτριάς τους θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν.3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που τους επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθ. 8 παρ.6 του Ν.3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων τις με αριθμούς 16/ και 17/ αιτήσεις. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ότι έκρινε απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις παραπάνω αιτήσεις. ΡΥΘΜΙΖΕΙ στα πλαίσια της πενταετίας, τις οφειλές των αιτούντων με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην καθ ης η αίτηση πιστώτριά τους, ύψους 120 ευρώ εκάστη για τον πρώτο των αιτούντων και 80 ευρώ εκάστη για τη δεύτερη των αιτούντων, όπως τα παραπάνω ποσά επιμερίζονται συμμέτρως για κάθε οφειλή προς αυτή, σύμφωνα με τα ανωτέρω στην παρούσα αναφερόμενα, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτούς της παρούσας, καταβαλλόμενου κατά το τελευταίο έτος του ποσού της διαφοράς συγκριτικά με το ποσό των δόσεων που αποπλήρωσαν και το οποίο ποσό (της διαφοράς) ανέρχεται στο ποσό των 1.382,44 ευρώ και για τους δύο αιτούντες και ειδικότερα στο ποσό των 829,464 ευρώ, για τον πρώτο των αιτούντων και στο ποσό των 552,976 ευρώ, για τη δεύτερη των αιτούντων. Το παραπάνω δε ποσό θα 11 ο φύλλο της υπ αρίθμ../2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας (Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) 20

21 καταβληθεί αμέσως μετά τη λήξη της οριστικής ρύθμισης, δηλαδή μετά τα τέσσερα έτη και μέσα σε ένα χρόνο από το χρονικό αυτό σημείο, εντόκως από το χρόνο αυτό της έναρξης του έτους με επιτόκιο αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες, ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποιήσεως α) την κύρια κατοικία των αιτούντων, ήτοι ένα διαμέρισμα του 1ου ορόφου, εμβαδού 91,27 τμ, έτους κατασκευής 2002, μετά της θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου της πυλωτής, καθώς και μία αποθήκη, επιφάνειας 18,48 τμ, έτους κατασκευής 2002, μία αποθήκη, επιφάνειας 18,65 τμ, έτους κατασκευής 2002, μία αποθήκη, επιφάνειας 25,10 τμ, έτους κατασκευής 2002, μία αποθήκη, επιφάνειας 26,13 τμ, έτους κατασκευής 2002, που βρίσκονται σε οικοδομή, κείμενη στη θέση «.», του. του Νομού Αττικής και ανήκουν σε ποσοστό 50% σε έκαστο των αιτούντων β) Ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας., τύπου Α4, 1800 κυβ. εκ., έτους κυκλοφορίας 1995, εκτιμώμενης αξίας 1500 ευρώ, γ) Ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας.., τύπου., 600 κυβ. εκ., έτους κυκλοφορίας 2006, εκτιμώμενης αξίας ευρώ και δ) μία μονοκατοικία επιφάνειας 63 τμ, κείμενης στο Δήμο. Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως και σε περιοχή που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στους αιτούντες την υποχρέωση να καταβάλουν για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους στην καθ` ης Τράπεζα το ποσό των ,072 ευρώ έκαστος αυτών, ήτοι το ποσό των 159,271 ευρώ έκαστος, το μήνα. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα πέντε έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι στους αιτούντες χρειάζεται να παρασχεθεί περίοδος χάριτος, θα πραγματοποιηθεί δε σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο χρόνος δε τοκοχρεολυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού θα γίνει σε είκοσι (20) χρόνια, ήτοι σε διακόσιους σαράντα (240) μήνες, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3869/

22 ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στη Νιγρίτα, στις 2014, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, με την παρουσία του Γραμματέως. Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 22

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του

Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού Ελένη Παλιούρα. Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη και την γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 302 /Φ 1915/2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη., τον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΠΑΡ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8 ΠΑΡ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΘ. 8 ΠΑΡ. 2 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Με την κρινόμενη αίτηση, αιτ επικαλούμεν έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

126/2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

126/2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αριθμός Απόφασης 126/2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνο&ίκη Χριστίνα Δήμου και τη Γραμματέα Ευσεβεία Αντωνοπούλου. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Δεκεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕ δημόσια στο ακροατήριο του την , για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕ δημόσια στο ακροατήριο του την , για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Αρ. απόφασης 422/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Σ. Λ. και τη Γραμματέα Ε. Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 11-2-15,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Σοφία Λάσκαρη και τη Γραμματέα Ευσεβεία Αντωνοπούλου.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Σοφία Λάσκαρη και τη Γραμματέα Ευσεβεία Αντωνοπούλου. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αρ. Απόφασης 64/2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Σοφία Λάσκαρη και τη Γραμματέα Ευσεβεία Αντωνοπούλου. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 69/2015. (Αριθμός εκθέσεως καταθέσεως αίτησης: 23/ / ~

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 69/2015. (Αριθμός εκθέσεως καταθέσεως αίτησης: 23/ / ~ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης: 69/2015 (Αριθμός εκθέσεως καταθέσεως αίτησης: 23/29-03-2013/ ~ 1 / 9 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη δόκιμη Ειρηνοδίκη Θ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 62/2016. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 62/2016. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 62/2016 (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σοφία Σαββοπούλου, που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 122/2015 πράξη της διευθύνουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα,

Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία που εδρεύει και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΡΙΘΜΟΣ: 563/2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ροδίτου Αικατερίνη και τη Γραμματέα Αντωνοπούλου Ευσέβεια. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 22.01.2014 για να δικάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Οφειλέτρια χήρα μητέρα δύο θηλέων ανηλίκων τέκνων, τα οποία φοιτούν στη μέση και πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση αντιστοίχως,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 88 /2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ (ν.3869/2010)

Αριθμός απόφασης 88 /2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ (ν.3869/2010) NEWLAW Δικηγορική Εταιρεία Τσιλώνης-Βογιατζόγλου Τσιμισκή 10, 1 ος ορ., 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: + 30 2310 551501 Fax: + 30 2310 261503 newlaw@newlaw.gr Αριθμός απόφασης 88 /2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 112/2015 Διαδικασία: ΕΚΟΥΣΙΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 112/2015 Διαδικασία: ΕΚΟΥΣΙΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 112/2015 Διαδικασία: ΕΚΟΥΣΙΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ελένη Τομαρά παρουσία και της γραμματέως Βάιας Παπαδάρη. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 29η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αναστολής Πλειστηριασμού Κατοικίας σε Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Απόφαση Αναστολής Πλειστηριασμού Κατοικίας σε Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Δικαστήριο: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 8340 Ετος: 2010 Ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του ν. 3869/2010 - Δικαίωμα υπαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εκουσία δικαιοδοσία νόμος 3869/2010)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εκουσία δικαιοδοσία νόμος 3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εκουσία δικαιοδοσία νόμος 3869/2010) Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Καλλιθέας. και την Γραμματέα... Συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 15/Φ1/2011

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 15/Φ1/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 15/Φ1/2011 Περίληψη Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση για υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Οι οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ Εκατομμύρια φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς την Εφορία, τους Δήμους ή και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν το σύνολο των οφειλών τους στις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ *

Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ * ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αρ. Απόφασης 5679/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ _ * Αποτελούμενο από τη Δικαστή., Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125/2015. ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΟΣ (Εκούσια Δικαιοδοσία)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125/2015. ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΟΣ (Εκούσια Δικαιοδοσία) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 125/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΟΣ (Εκούσια Δικαιοδοσία) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη. και τη γραμματέα του Πταισματοδικείου Σικυώνος, ορισθείσα με παραγγελία της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 63 /2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μάκρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών και

Διαβάστε περισσότερα

16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215)

16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215) 16/2012 ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ ( 565215) (Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν.3869/2010. Προϋποθέσεις υπαγωγής.πτωχευτική ικανότηταμικροέμπορος-πρώην έμπορος, συνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ψηφισθεί, με την επιφύλαξη να ακολουθήσει συμπλήρωση ή περαιτέρω διευκρινήσεις με την έκδοση

ψηφισθεί, με την επιφύλαξη να ακολουθήσει συμπλήρωση ή περαιτέρω διευκρινήσεις με την έκδοση Ενημερωτικό πλαίσιο ως προς τις διατάξεις και τις σημαντικότερες παραμέτρους του Ν. 3869/2010 (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Γενική παρατήρηση: Οι

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόριο Κομπολίτη, με την παρουσία του Γραμματέα Αθανασίου Λυμπέρη.

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Πατρών Γρηγόριο Κομπολίτη, με την παρουσία του Γραμματέα Αθανασίου Λυμπέρη. 1/2013 ΕΙΡ ΔΥΜΗΣ ( 587989) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Πολιτική δικονομία. Παράσταση διαδίκου στο Ειρηνοδικείο χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο. Νέο ποσοτικό κριτήριο με βάση το άρθρο 7 του ν.3994/11 (αντικείμενο διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ

Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ Αριθμός Απόφασης: λ /2013 ^ Τ Ί ' c.. _. l4'j> Εκούσια Δικαιοδοσία ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη, η οποία ορίστηκε με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ1 ΑΙΤΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υπόδειγμα αίτησης του οφειλέτη στο αρμόδιο δικαστήριο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ1 (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (Άρθρου 4, άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση χρεών και διέξοδος από την υπερχρέωση: Δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους;

Ρύθμιση χρεών και διέξοδος από την υπερχρέωση: Δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους; Ρύθμιση χρεών και διέξοδος από την υπερχρέωση: Δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους; Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ: 33/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ: 33/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 33/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΜΕΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Νεμέας, Σοφία Μπακανάκη και τη γραμματέα Χαρίκλεία Καραναστάση ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 24.04.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών ΑΘΗΝΑ 27/10/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

χέδιο Νόμου για ηη Ρύθμιζη Οθειλών Υπερχρεωμένων Φυζικών Προζώπων Δεφτερη ευκαιρία για τουσ υπερχρεωμζνουσ πολίτεσ

χέδιο Νόμου για ηη Ρύθμιζη Οθειλών Υπερχρεωμένων Φυζικών Προζώπων Δεφτερη ευκαιρία για τουσ υπερχρεωμζνουσ πολίτεσ χέδιο Νόμου για ηη Ρύθμιζη Οθειλών Υπερχρεωμένων Φυζικών Προζώπων Δεφτερη ευκαιρία για τουσ υπερχρεωμζνουσ πολίτεσ Η πολιτεία παρεμβαίνει & διασφαλίζει το κοινωνικό δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση: ΕιρΑθ 771/2016 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΘΡ.3 ΠΑΡ. 2 Ν.3869/2010 Αριθμός απόφασης 771/Φ 4195/2016 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αγγελο Κανά, τον οποίο όρισε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σύντοµες Ερωτήσεις & Απαντήσεις Τι διαστάσεις λαµβάνει σήµερα το φαινόµενο της υπερχρέωσης των ελληνικών νοικοκυριών; Τεράστιες. Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Παρπούλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Στεργιανή Μαλιώρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.. 1 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) Του... του..., κατοίκου..., οδός..., αρ...

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.. 1 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) Του... του..., κατοίκου..., οδός..., αρ... ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.. 1 (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) Του... του..., κατοίκου....., οδός..., αρ.... ΠΡΟΣ-KATA 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ1 ΑΙΤΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Υπόδειγμα αίτησης σε περίπτω ση που το αίτημα χορήγησης προσω ρινής διαταγής έχει σ υζητηθεί και έχει γίνει δεκτό) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ1 (Δ ιαδικασ ία Εκούσιας Δ ικαιοδοσ ίας) ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από το δικαστή Ιωάννη Γούλα, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και το γραμματέα Νικόλαο Κωσταράκη.

Αποτελούμενο από το δικαστή Ιωάννη Γούλα, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και το γραμματέα Νικόλαο Κωσταράκη. Αριθμός 407/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Έφεση - εκούσια δικαιοδοσία) Αποτελούμενο από το δικαστή Ιωάννη Γούλα, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και το γραμματέα Νικόλαο Κωσταράκη.

Διαβάστε περισσότερα

54/2012 ΕΙΡ ΑΓΡ ( 589712)

54/2012 ΕΙΡ ΑΓΡ ( 589712) 54/2012 ΕΙΡ ΑΓΡ ( 589712) (ΔΕΕ 2012/784)Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Ρύθμιση χρεών. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση. Φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας. Έλλειψη εμπορικής ιδιότητας. Παραδεκτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε µόνιµη αδυναµία πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υπερχρέωση και εξυγίανση... 11 1.1. Το κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 11 1.2. Το πρόβλημα... 11 1.3. Η εξυγίανση... 13 2. Σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων... 14 2.1. Οι ρυθμίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»

Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» 1. Ο τίτλος του δεύτερου κεφαλαίου αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 8 2 2010 Αριθμ.πρωτ.119 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή πλειστηριασμών που επισπεύδονται από Τράπεζες για ικανοποίηση απαιτήσεων μέχρι το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/06/2017 Αριθμός απόφασης: 116 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ. : 17671, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10-02-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 79 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 08-03-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1895 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 213-1604537 ΦΑΞ : 213-1604567 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

252/2013. Αριθμός ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη. υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της

252/2013. Αριθμός ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη. υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της (- Η ^ > 3 μ -m Αριθμός 252/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΟΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη που ορίσθηκε υπηρεσία με πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης,παρουσία και της Γ ραμματέως ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 945 / 2009 (Αριθ. καταθ. κλήσεως 1381/ ). (Αριθ. καταθ. αιτήσεως 701/ ). ΤΟ ΝΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 945 / 2009 (Αριθ. καταθ. κλήσεως 1381/ ). (Αριθ. καταθ. αιτήσεως 701/ ). ΤΟ ΝΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 945 / 2009 (Αριθ. καταθ. κλήσεως 1381/10-09-2009). (Αριθ. καταθ. αιτήσεως 701/07-05-2009). ΤΟ ΝΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. 3869/2010»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. 3869/2010» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. 3869/2010» Κεφάλαιο Α Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο άρθρων 1-17 ν. 3869/2010. Άρθρο 1

Κείμενο άρθρων 1-17 ν. 3869/2010. Άρθρο 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κωδικοποιημένο κείμενο άρθρων 1-17 του ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α 130/3.8.2010), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) και τον ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α 152/20-11-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο άρθρων 1-17 ν. 3869/2010

Κείμενο άρθρων 1-17 ν. 3869/2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κωδικοποιημένο κείμενο άρθρων 1-17 του ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α' 130/3.8.2010), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14-8-2015) και τον ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. γ. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. γ. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 12/01/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, 17/10/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, 17/10/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 17/10/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 366 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. β. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. β. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Τπερχρέωση και εξυγίανση... 3 1.1. Σο κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 3 1.2. Σο πρόβλημα... 6 1.3. Η εξυγίανση... 8 2. Επισκόπηση των ρυθμίσεων, αρχές...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Kαλλιθέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 888

Kαλλιθέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 888 Kαλλιθέα 27-01-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 888 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604518

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού

Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού 1. Η σημασία της επιδίωξης του εξωδικαστικού συμβιβασμού Ο νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/3.8.2010) για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 09/01/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604529 ΦΑΞ : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

22/2014 ΕΙΡ ΦΛΩΡΙΝ ( Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

22/2014 ΕΙΡ ΦΛΩΡΙΝ ( Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 22/2014 ΕΙΡ ΦΛΩΡΙΝ (632601 - Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Εκούσια Δικαιοδοσία. Στοιχεία ορισμένου αίτησης. Κατά το ισχύον στην εκούσια δικαιοδοσία ανακριτικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 161 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ

ιατάξεις: άρθρα 1393, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1513, 1514, 1518 ΑΚ Πρόεδρος: Αρχ. Λάμπου ικηγόροι: Χρ. Αβράμη, Γ. Καλαπόδης, Μ. Κορφιάτη Ασφαλιστικά μέτρα. Ανάθεση προσωρινώς της επιμέλειας δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 16 και 12 χρονών, στον πατέρα τους. Μετοίκηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση "Νέα Αρχή". Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013)

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση Νέα Αρχή. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση Νέα Αρχή Ν4152/2013) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 30/9/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 330 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Τπερχρέωση και εξυγίανση..3 1.1. Σο κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο.. 3 1.2. Σο πρόβλημα.6 1.3. Η εξυγίανση..8 2. Επισκόπηση των ρυθμίσεων, αρχές.10 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Σοφία - Αλεξάνδρα Ζήκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν νόμιμης κλήρωσης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, 03/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Καλλιθέα, 03/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 03/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 122 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 22/05/2017 Αριθμός απόφασης: 90 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ. : 17671, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 226/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης 226/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 226/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/08/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν. 3869/2010.:

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 1 του ν. 3869/2010.: Αριθ. πρωτ.: 7698/20.8.2015 Ερμηνευτική Εγκύκλιος στο ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α'130), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 έως 4 του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα