«Η Ευρώπη του Μέλλοντος»: Χρήση εκπαιδευτικού wiki για την ανάπτυξη έργου etwinning στο Λύκειο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η Ευρώπη του Μέλλοντος»: Χρήση εκπαιδευτικού wiki για την ανάπτυξη έργου etwinning στο Λύκειο"

Transcript

1 «Η Ευρώπη του Μέλλοντος»: Χρήση εκπαιδευτικού wiki για την ανάπτυξη έργου etwinning στο Λύκειο Λ. Πολέμη Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, 1ο ΓΕΛ Καισαριανής Περίληψη Το έργο «Η Ευρώπη του Μέλλοντος» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος e-twinning και αποσκοπούσε στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών της Β Λυκείου στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα και την εξοικείωσή τους με την έννοια της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Οι μαθητές αξιοποίησαν μια μεγάλη ποικιλία από διαδικτυακά εργαλεία, χάρη στα οποία μπόρεσαν να προσεγγίσουν έννοιες όπως η ισονομία, η αξιοκρατία κ.λπ., έχοντας ως τελικό στόχο τη δημιουργία της ιδανικής Ευρωπαϊκής πόλης του μέλλοντος. Λέξεις κλειδιά: e-twinning, ΤΠΕ. Εισαγωγή Το έργο «Η Ευρώπη του Μέλλοντος» υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους , με αφορμή τον εορτασμό του 2013 ως έτους της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Για τις ανάγκες του έργου σχεδιάστηκε από τα σχολεία εταίρους εκπαιδευτικό wiki (http://europetomorroweuropia.wikispaces.com/), όπου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μαθητές και εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν για να αποτυπώσουν την έννοια της Ευρώπης του αύριο. Οι συνεργαζόμενοι φορείς για την πραγματοποίησή του ήταν τα σχολεία: 1ο ΓΕΛ Καισαριανής και το Instituto Público Ronda, στην πόλη Λέιντα της Ισπανίας (υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μ. Ιsabel Vila). Για την πραγματοποίηση του προγράμματος επιλέχτηκε η πλατφόρμα wikispaces, λόγω της πληθώρας δυνατοτήτων που παρέχει και της ευκολίας στη χρήση της. Σύμφωνα με τον δημιουργό της, Ward Cunningham, είναι η πιο απλή βάση δεδομένων που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς όσο είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο (wiki, 2002). Επιπλέον, επιτρέπει την ασύγχρονη επεξεργασία της ιστοσελίδας από τα μέλη της ομάδας, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να προσθέσουν, να τροποποιήσουν ή ακόμα και να διαγράψουν περιεχόμενο, ατομικά ή σε συνεργασία με άλλους. Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω Ασύγχρονων Συνεργατικών Συστημάτων (ΑΣΣΟ) με οπτικοακουστικό υλικό (Ρετάλης, 2008), τα οποία ευνοούν

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 τη συνεργατική μάθηση (collaborative learning). Με τον όρο αυτό εννοούμε την από κοινού προσπάθεια των εκπαιδευομένων να επιλύσουν ένα πρόβλημα ή να προβούν στην παραγωγή ενός προϊόντος. Τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης είναι πολλαπλά: αναγνωρίζεται η σημασία της άποψης του άλλου και ταυτόχρονα ενισχύεται η κριτική σκέψη (JTE, 1995). Στην πραγματικότητα, το περιεχόμενο της πλατφόρμας wiki διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών (wiki, 2013). Επιπλέον, η εργασία σχετίζεται με τις θεωρίες της πολυτροπικότητας και του πολυγραμματισμού. Ο όρος πολυτροπικότητα (multimodality) περιλαμβάνει τη μάθηση μέσω γραπτής και προφορικής γλώσσας, οπτικών και ηχητικών αναπαραστάσεων (Χοντολίδου, 1999). Η μετάδοση του νοήματος παύει να επιτυγχάνεται αμιγώς μέσω του κειμένου: όπως διαφάνηκε από τη μελέτη των Kress & Van Leeuwen (2001), κανένας τρόπος παρουσίασης, ανεξάρτητα από το αν είναι κείμενο, εικόνα κ.λπ. δεν υπερτερεί έναντι των άλλων. Όλοι συντελούν ισομερώς στο να μεταδοθεί το νόημα. Το μαθησιακό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται στην πλατφόρμα wiki μέσω διαφορετικών τρόπων (modes), εξυπηρετεί αυτούς ακριβώς τους στόχους: χωρίς να υποτιμάται η σημασία της γραφής και της παραδοσιακής κατανόησης κειμένου, δίνεται επίσης έμφαση στη σπουδαιότητα της εικόνας (στατικής ή κινούμενης), καθώς και των ήχων, τους οποίους οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται πολλαπλώς, μέσα σε ένα περιβάλλον που μιμείται πραγματικές συνθήκες. Πρόκειται για μια συνθετική εργασία που, σε επίπεδο μαθησιακό, ενθαρρύνει την ανάπτυξη του πολυγραμματισμού (multiliteracy), έννοιας που σχετίζεται με την απόκτηση γνώσης μέσα σε διαρκώς μεταβαλλόμενα/ποικιλότροπα περιβάλλοντα και την κριτική ικανότητα του μαθητή να επιλέξει ποιες από τις πηγές γνώσης είναι χρήσιμες και αξιόπιστες, προτού καταλήξει σε εμπεριστατωμένα συμπεράσματα (Μήτση & Μπενέκος, 2010). Η μάθηση μέσω του διαδικτύου γίνεται βιωματική/εμπειρική, με τελικό στόχο την ολιστική απόκτηση γνώσης. Άλλωστε, ο εγγράμματος πολίτης του 21ου αιώνα οφείλει να έχει πολύ καλή γνώση της τεχνολογίας, να παράγει και να μεταλαμπαδεύει τη γνώση, να διαχειρίζεται, να αναλύει και να συνθέτει πολλαπλές πηγές ταυτόχρονων πληροφοριών, να δημιουργεί, να κάνει κριτική ανάλυση, να αξιολογεί κείμενα δοσμένα σε μορφή πολυμέσων και, το πιο σημαντικό, να μην αγνοεί την ηθική ευθύνη που συνεπάγεται η χρήση πολύπλοκων περιβαλλόντων αυτού του είδους (21st Century Literacies, 2008). Στόχοι του έργου με τη χρήση εργαλείων Web 2.0: Σύμφωνα με την ταξινομία του Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001), οι στόχοι του έργου μας μπορούν να περιγραφούν ως εξής: Οι γνωστικοί στόχοι επιτυγχάνονται μέσω της χρήσης της Αγγλικής γλώσσας σε συνθήκες προσομοίωσης πραγματικού περιβάλλοντος, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα στο έργο όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (reading, writing, speaking και listening).

3 Πρακτικά 5 th CIE Παραδείγματα χρήσης εργαλείων για την καλλιέργεια της αναγνωστικής ικανότητας και της παραγωγής γραπτού λόγου αποτελούν η χρήση του φόρουμ στο wiki (οι μαθητές διαβάζουν τα θέματα προς συζήτηση και καλούνται να καταθέσουν/συνθέσουν οι ίδιοι τις προσωπικές τους απόψεις) και του lino, το οποίο ήδη από την πρώτη ενότητα χρησιμοποιείται για την παραγωγή σύντομων γραπτών κειμένων. Εργαλεία όπως το Screenr και το Go!Αnimate ενισχύουν την εξάσκηση της ακουστικής δεξιότητας και την παραγωγή προφορικού λόγου αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τους συναισθηματικούς στόχους, οι μαθητές μαθαίνουν να εκτιμούν τη σημασία της συνεργασίας και να είναι ανεκτικοί ομιλητές της γλώσσας-στόχου, ανακαλύπτοντας τα κοινά σημεία μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και σεβόμενοι ιδιαιτερότητες και διαφορετικές απόψεις. Το φόρουμ αποτελεί και εδώ χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς η ανταλλαγή απόψεων γίνεται χωρίς δογματισμό, στοιχείο που θα ακύρωνε τη (συν)εργασία στο σύνολό της. Οι ψυχοκινητικοί στόχοι, που συνδέονται με την ανάπτυξη των φυσικών δεξιοτήτων των μαθητών, επιτυγχάνονται με τη χρήση εργαλείων όπως το Pixton, το Go!Animate και το Prezi, με τη βοήθεια των οποίων οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τη φαντασία τους και καλλιεργούν τις κλίσεις τους. Αναλυτικότερα, το Pixton χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κόμικς, το Go!Animate για τη δημιουργία ιστοριών σε μορφή κινουμένων σχεδίων με ταυτόχρονη χρήση ηχητικών σχολίων, και το Prezi για τη δημιουργία παρουσιάσεων με χρήση ηχητικών, ηχογραφημένων ή μη, αρχείων. Μεθοδολογία Το έργο αναπτύχθηκε γύρω από πέντε βασικές ενότητες: 1. Γνωριμία εταίρων 2. Περιγραφή της ιδανικής κοινωνίας 3. Ορισμός ουτοπικής/δυστοπικής κοινωνίας 4. Περιγραφή της ιδανικής Ευρωπαϊκής κοινωνίας 5. Σχεδιασμός της πόλης του μέλλοντος Ο σχεδιασμός του wiki έγινε από τις εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τους μαθητές, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε διαδραστικές δραστηριότητες κάνοντας χρήση της Αγγλικής ως γλώσσας επικοινωνίας και εντάσσοντας εργαλεία Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία, ευνοώντας με αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία συνθηκών που ενθαρρύνουν την επικοινωνιακή προσέγγιση στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα του wiki μέσω του κώδικα html και ήταν αναλυτικά τα παρακάτω: QR codes Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί παραδέχονται πλέον ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου, η οποία τόσο τους φόβιζε μέχρι σήμερα, παύει να αποτελεί

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 απειλή, χάρη στην ανεύρεση θετικών τρόπων χρήσης τους. Τα QR codes, επιτελούν ακριβώς αυτό το σκοπό. Οι εν λόγω κώδικες αποκωδικοποιούνται μέσω των λεγόμενων «έξυπνων τηλεφώνων» και χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές στις δραστηριότητες αλληλογνωριμίας, (ενότητα 1η), δίνοντας στους εταίρους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τα κοινά τους στοιχεία και να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με τον τρόπο ζωής νέων ανθρώπων από μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Τους ζητήθηκε να αναφέρουν κάτι που τους χαρακτηρίζει, ή ένα motto που να αποτελεί έμπνευση για αυτούς. Η ευκολία χρήσης του κώδικα και το αισθητικό αποτέλεσμα που προέκυψε από τη χρήση του, ανέδειξε το εν λόγω εργαλείο στις κορυφαίες θέσεις των προτιμήσεων των μαθητών. Lino Πρόκειται για ψηφιακό καμβά, ο οποίος παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να αναρτά έγγραφα, φωτογραφίες με σχόλια (λεζάντες) και βίντεο είτε δικά του, είτε αυτά που μπορεί να ανασύρει από το Youtube. Επιπλέον, έχει την ευχέρεια να μορφοποιεί τα κείμενά του επιλέγοντας το χρώμα και το στυλ γραφής. Το lino χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη ενότητα της εργασίας, όπου οι μαθητές ανήρτησαν έγγραφα, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά τους και τις προτιμήσεις τους, ενώ μίλησαν για αγαπημένες ταινίες, βιβλία, και εν ολίγοις συστήθηκαν στους εταίρους τους, ενσωματώνοντας στο κέντρο τού κάθε εγγράφου τον προσωπικό QR κώδικά τους. Καθώς το lino ήταν από τα πρώτα εργαλεία που επιλέχτηκαν για το έργο, ήταν ουσιώδους σημασίας να προσελκύσει τους συμμετέχοντες, στόχος που επιτεύχθηκε απόλυτα. Για τη χρήση του lino απαιτείται μόνο η δημιουργία δωρεάν λογαριασμού. Αποτελεί περιορισμό, ωστόσο, ότι δεν δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να αναρτά δημιουργίες που παρέχονται από άλλα διαδικτυακά εργαλεία (π.χ. Go!Animate). Pixton Εργαλείο εντυπωσιακά εύκολο σε σχέση με το παρεχόμενο αποτέλεσμα: σχετίζεται με την παραγωγή κόμικς και χρησιμοποιήθηκε στη δεύτερη ενότητα του έργου, όπου οι εταίροι κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με την κοινωνία στην οποία ζουν και τα προβλήματα που ενδεχομένως έχουν αντιμετωπίσει ως τώρα. Επιλέχτηκε η χρήση του Pixton για το συγκεκριμένο τμήμα του έργου, διότι η εύκολη δημιουργία κόμικς αποτέλεσε έμπνευση για τους μαθητές μας. Το τελικό ζητούμενο της ενότητας αυτής ήταν να απαντήσουν στο ερώτημα περί ιδανικής κοινωνίας και, χωρίς αμφιβολία, η συμμετοχή τους εδώ ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, διότι βρήκαν το εργαλείο, εκτός από το θέμα, πολύ ελκυστικό. Έτσι, η παρουσίαση των επιμέρους ερωτημάτων προς συζήτηση δεν είχε παθητική μορφή, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν δημιουργικά τις ανησυχίες τους. Επιπλέον, η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου δεν απαιτεί καλλιτεχνική κλίση από τη μεριά του χρήστη, εξασφαλίζοντας τη δημιουργική συμμετοχή όλων των μαθητών στο έργο. Το

5 Πρακτικά 5 th CIE Pixton παρέχει ποικιλία περιβαλλόντων, χαρακτήρων, κινήσεων αλλά και εκφράσεων προσώπου των χαρακτήρων, δημιουργώντας εντυπωσιακά αποτελέσματα. Go!Animate Κέρδισε τις προτιμήσεις και γοήτευσε με το αποτέλεσμά του τους μαθητές. Πρόκειται για διαδικτυακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πραγματικών κινουμένων σχεδίων. Απευθύνεται σε μαθητές όλων των ηλικιών, επειδή τα μόνα προαπαιτούμενα (εκτός της δημιουργίας δωρεάν λογαριασμού) είναι η επιλογή των κινούμενων χαρακτήρων που θα πρωταγωνιστήσουν στο έργο και η συγγραφή του σεναρίου. Το Go!Animate χρησιμοποιήθηκε εναλλακτικά με το Pixton στη δεύτερη ενότητα του προγράμματος. Οι εταίροι συμμετείχαν ενεργά, κάνοντας χρήση της Αγγλικής γλώσσας, δημιουργώντας οι ίδιοι το σενάριο προς παρουσίαση και επιλέγοντας τις πτυχές του προβλήματος προς συζήτηση. Το κυριότερο όφελος ήταν ότι δεν επικεντρώθηκαν σε κάποιο συγκεκριμένο γλωσσικό φαινόμενο, αλλά ήταν ελεύθεροι να επιλέξουν τον τρόπο παρουσίασης του θέματος. Έτσι, εξασφαλίσθηκε η συμμετοχή τους και εμπλουτίστηκε η έκφρασή τους με νέα γλωσσικά μέσα μέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Χωρίς βερμπαλισμό, μέσα από τη δημιουργία των βίντεο διαφάνηκε η αγωνία των νέων ανθρώπων για εύρεση εργασίας στο μέλλον και η ανάγκη τους για ισονομία και αξιοκρατική μεταχείριση όλων των πολιτών από το κράτος. Storybird Όπως μας πληροφορεί η ονομασία του, το Stoybird είναι εργαλείο συγγραφής και παρουσίασης ιστοριών. Εδώ η ιστορία παρουσιάζεται με στατικό τρόπο παρ' όλα αυτά, σημαντικό πλεονέκτημά του είναι ότι επιτρέπει τη συνεργατική δημιουργία και, κατ επέκταση, μάθηση. Ο χρήστης δημιουργεί δωρεάν λογαριασμό και στη συνέχεια επιλέγει το «περιβάλλον» που θα πλαισιώσει το κείμενό του, έχοντας τη δυνατότητα να προσκαλέσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους συνεργάτες του. Σε αντίθεση με το Pixton, όπου καλλιεργούνται καλλιτεχνικές δεξιότητες πέραν του νοήματος προς παρουσίαση, το Storybird καλεί το χρήστη να δώσει βάρος κυρίως στη συγγραφή της ιστορίας, η οποία δίνεται σε μορφή διαφανειών συντεθειμένων από εικόνες και συνοδευτικό κείμενο. Το Storybird «έντυσε» την τρίτη ενότητα του έργου «Η Ευρώπη του Μέλλοντος», όπου το θέμα προς ανάλυση ήταν η σύγκριση ουτοπικών και δυστοπικών κοινωνιών. Αποτελεί έμπνευση κυρίως για όσους έχουν δυσκολία να χειριστούν με ακρίβεια τον υπολογιστή, διότι το μόνο απαιτούμενο είναι να σύρουν τις διαφάνειες στο επιθυμητό πλαίσιο και στη συνέχεια να συγγράψουν το σενάριό τους το αποτέλεσμα πραγματικά αποζημιώνει δημιουργούς και θεατές!

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 Voicethread Αξιαγάπητο εργαλείο! Δίνεται η δυνατότητα να σχολιαστούν εικόνες από το αρχείο που παρέχεται από το πρόγραμμα (Flickr, New York Public Library) ή από προσωπικά αρχεία του χρήστη. Αφού επιλεγεί η εικόνα προς σχολιασμό, οι συμμετέχοντες προσκαλούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια ηχογραφούν ή παρουσιάζουν γραπτώς τα σχόλιά τους. Η δημιουργία δωρεάν λογαριασμού δεν είναι προαπαιτούμενο. Εναλλακτικά, όσοι χρήστες διαθέτουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν περισσότερες από μία ταυτότητες, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η όλη διαδικασία. Ειδικότερα για λογαριασμούς εκπαιδευτικών, παρέχονται έως και πενήντα (50) διαφορετικές ταυτότητες. Το Voicethread χρησιμοποιήθηκε στην τρίτη ενότητα του προγράμματος, όπου το ζητούμενο ήταν ο σχολιασμός πίνακα του Paul Signac με τίτλο «Τον καιρό της Αρμονίας». Utellstory Στην τρίτη ενότητα του έργου, εκτός από το Voicethread, χρησιμοποιήθηκε το Utellstory. Πρόκειται για εργαλείο σχετικό με τη δημιουργία και παρουσίαση ιστοριών ή το σχολιασμό εικόνων μέσω γραπτού και προφορικού λόγου. Στη δωρεάν εκδοχή του εργαλείου, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να σχολιάσει κάθε εικόνα μέσα σε τριάντα δευτερόλεπτα. Με τον δέοντα σεβασμό στους δημιουργούς των πρωτότυπων εικόνων καθώς και στους ιστότοπους που τις φιλοξενούν, οι μαθητές συνεργάστηκαν για να αποτυπώσουν την προσωπική τους οπτική περί ουτοπίας και δυστοπίας. Το εργαλείο δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να ανασύρει εικόνες από το flickr ή να χρησιμοποιήσει κάποιες από το ιδιωτικό του αρχείο. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά γίνεται χρήση όλων του δεξιοτήτων του λόγου. Ο δημιουργός εξασκείται στην παραγωγή γραπτών κειμένων και προφορικού λόγου, ενώ ο αποδέκτης εξασκείται στην κατανόηση γραπτού λόγου και τη βελτίωση της ακουστικής του δεξιότητας. Write rhymes Στην τέταρτη ενότητα της εργασίας «Η Ευρώπη του Μέλλοντος» ζητήθηκε από τους μαθητές να συνθέσουν ποιητικό λόγο που να περιγράφει την Ευρωπαϊκή ουτοπία. Εδώ χρησιμοποιήθηκε τo Write rhymes. Πρόκειται για εργαλείο που φαινομενικά σχετίζεται με την παραδοσιακή παραγωγή κειμένου, αλλά επικεντρώνεται στην ποιητική μορφή της. Σε καμία περίπτωση δεν υπονοούμε ότι η σύνθεση ενός ποιήματος είναι απλή υπόθεση. Όπως διαφαίνεται από την ονομασία του, το Write rhymes καθοδηγεί το χρήστη να γράψει με ρίμα. Είναι κοινή διαπίστωση όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την Αγγλική γλώσσα ότι συχνά οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολία με την προφορά των λέξεων, η οποία αρκετές φορές δεν ανταποκρίνεται στον γραπτό τρόπο απεικόνισής τους. Το Write rhymes γεφυρώνει αυτό το χάσμα, προτείνοντας λέξεις που ομοιοκαταληκτούν με εκείνη την οποία

7 Πρακτικά 5 th CIE αρχικά πληκτρολογεί ο χρήστης στο πεδίο που του προσφέρεται. Η γνωστή έκφραση της Αγγλικής, «it sounds like», αποκτά την πραγματική της σημασία. Μέσα από την παραγωγή/κατασκευή ομοιοκαταληξίας γίνεται χρήση όλων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την παραγωγή του λόγου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Glogster Δεδομένου ότι ο ποιητικός λόγος δεν αποτελεί έμπνευση για όλους, στην τέταρτη ενότητα οι μαθητές είχαν επίσης την επιλογή να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό πόστερ. Πολύτιμος βοηθός σε αυτή την προσπάθεια ήταν το Glogster, εργαλείο που συνδυάζει την παραγωγή γραπτού κειμένου και προφορικού λόγου, παρέχοντας ταυτόχρονα δυνατότητα ενσωμάτωσης βίντεο από το Youtube ή/και εικόνων από το διαδίκτυο. Προσφέρεται μέσω δημιουργίας δωρεάν λογαριασμού. Padlet Πρόκειται για εργαλείο που λειτουργεί ως πίνακας ανακοινώσεων. Χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές ενότητες του έργου: αφού αναρτήθηκε κενός πίνακας από τις εκπαιδευτικούς στις σελίδες του wiki, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν εκεί τα σχόλια και τις δημιουργίες τους. Παρέχει ποικιλία επιλογών (ταπετσαρίες διαφορετικών χρωμάτων και δυνατότητα ενσωμάτωσης δημιουργιών μέσω άλλων εργαλείων, π.χ. Go!Αnimate, Glogster). Ο δημιουργός του πίνακα μπορεί επίσης να αποφασίσει για την ασφάλεια θέασής του ή παρέμβασης σε αυτόν. Εφόσον ολοκληρωθεί η εργασία, το περιβάλλον «κλειδώνει» και περαιτέρω παρεμβάσεις αποκλείονται, διασφαλίζοντας έτσι το τελικό αποτέλεσμα. Prezi Το Prezi λειτουργεί ως εργαλείο παρουσίασης εργασιών και για αυτό το λόγο κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί στην τελευταία ενότητα του έργου, όπου οι μαθητές παρουσίασαν το τελικό πόνημά τους περί ιδανικής Ευρωπαϊκής κοινωνίας, σχεδιάζοντας την πόλη του μέλλοντος. Αν και φαινομενικά στο Prezi υπερτερεί η εικόνα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταγράψει σχόλια (γραπτά ή προφορικά) και να ενσωματώσει βίντεο. Ουσιαστικά, όλοι οι τρόποι (modes) που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της παρουσίασης έχουν την ίδια βαρύτητα, και έτσι είναι στην ευχέρεια του χρήστη να αποφασίσει για την τελική μορφή της: η εικόνα συμπληρώνει το κείμενο και αντίστροφα ο ήχος «ντύνει» τη διαφάνεια που επιθυμούμε. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής του φόντου, των σχημάτων των διαφανειών, του σημείου που θα εμφανιστούν μέσα στο όλο. Επιπλέον, το Prezi επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ πολλών χρηστών, εφόσον ο αρχικός δημιουργός προσκαλέσει τους υπόλοιπους, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που παρέχεται από το πρόγραμμα. Όταν ολοκληρωθεί το

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 αποτέλεσμα δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας, καθώς η σχετική επιλογή από το Prezi διασφαλίζει απόλυτα τους δημιουργούς της παρουσίασης. Αξιολόγηση Προκειμένου να αξιολογηθεί η εργασία μας τόσο τμηματικά, όσο και στο σύνολό της, επιλέξαμε το Proprofs, ένα εργαλείο για την την on-line καταγραφή των απόψεων όσων συμμετείχαν. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας ζητήθηκε από τους μαθητές να περιγράψουν τις εντυπώσεις τους σχετικά με αυτήν και με τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Πρόκειται για μια μυστική καταγραφή, διότι κανένας, εκτός από το δημιουργό της ψηφοφορίας, δεν έχει πρόσβαση στα σχόλια. Επιπλέον, ήταν στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να «υπογράψει» με το όνομά του το σχόλιό του, γεγονός που εξασφάλιζε την πλήρη ανωνυμία του, εφόσον εκείνος το επιθυμούσε. Στην πραγματικότητα, αυτή η μορφή καταγραφής απόψεων επέτρεψε στις εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν όχι τους μαθητές, αλλά τη δική τους προσωπική προσπάθεια στο σύνολό της, καθώς οι μαθητές ανταποκρίθηκαν στο ζητούμενο, προσφέροντας ανατροφοδότηση για αποφυγή πιθανών λαθών στο μέλλον. Sceenr Ίσως θα έπρεπε να είναι το πρώτο εργαλείο προς παρουσίαση σε αυτή την εργασία, διότι αποδείχθηκε πολύτιμος σύμμαχος για τις εκπαιδευτικούς. Χωρίς αυτό θα είχε διατεθεί πληθώρα ωρών προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές για τη χρήση των εργαλείων. Επέτρεψε την καταγραφή βίντεο με ηχητικές οδηγίες (ο χρήστης έχει στη διάθεσή του πέντε λεπτά κάθε φορά), ώστε να παρουσιαστεί ο τρόπος χρήσης κάθε εργαλείου χωριστά. Απαιτείται δωρεάν λογαριασμός, ένα μικρόφωνο και η εγκατάσταση του λογισμικού Java. Χρήσιμοι σύνδεσμοι GlogsterEDU: Go!Animate: Lino: Padlet: Pixton: Prezi: Proprofs quiz maker: QR code:http://www.qrstuff.com/ Screenr: Utellstory: Voicethread: https://voicethread.com/ Wikispaces:

9 Πρακτικά 5 th CIE Write rhymes: Αναφορές 21st Century Literacies. (2008). Ανάκτηση από το Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman. JTE. (1995), Collaborative Learning enhances Critical Thinking,7(1). Ανάκτηση από το scholar.lib.vt.edu/ejournals/jte Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2001). Multimodal Discourse. Hodder Arnold Publication. What is Wiki. (2002). Aνάκτηση από το wiki.org Wiki. (2013). Ανάκτηση από το en.wikipedia.org Μήτση, Α., & Μπενέκος, Δ. (2010) Η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στον εκσυγχρονισμό του γλωσσικού μαθήματος. Από τον παραδοσιακό γραμματισμό στο σύγχρονο πολυγραμματισμό. (2010) Τζαρτζάνεια 2010: Ελληνική γλώσσα και Nέες Tεχνολογίες. Ανάκτηση από το Ρετάλης, Σ., & Σιασιάκος, Κ. (2008) Ασύγχρονη Συνεργατική Μάθηση με Ήχο και Εικόνα: Αξιοποίηση των Πολλαπλών Οπτικών ενός Γνωστικού Αντικειμένου. Στο Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης & Β. Κόμης (επιμ.), Συνεργατική Τεχνολογία, Συστήματα και Μοντέλα Συνεργασίας για Εργασία, Μάθηση, Κοινότητες Πρακτικής και Δημιουργία Γνώσης, Aθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Χοντολίδου Ε. (1999). Εισαγωγή στην Έννοια της Πολυτροπικότητας 1(1). Γλωσσικός Υπολογιστής, Θεσσαλονίκη, Abstract This paper aims at familiarizing teachers with using the wiki platform for educational purposes. It is a versatile platform, which enables the user to embed all the aforementioned tools in it. Students find this platform easy to explore, thus enhancing their computer skills. In

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 terms of multimodality and multiliteracy, no mode is superior to the rest; (moving) image, text and sound co-exist in a wiki and help depict the desirable meaning in a variety of ways. Keywords: e-twinning, ICT.

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Mediterranean School Magazine Practicing English Language and even more Ένα διαδικτυακό περιοδικό που ενώνει μαθητές, καθηγητές και σχολεία της Ευρώπης Τσιόπτσιας Δημήτριος 1, Πάσσα Μαρία 2, Γκαλένης Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων

Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων Ελευθέριος Βέτσιος Φιλόλογος, 2 ο ΓΕΛ Πυλαίας Θεσσαλονίκης vetsios@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0

Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0 Ενότητα Σεναρίου 15 Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Πληροφορικός Γραμματισμός Διδακτικές χρήσεις του Web 2.0 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής vanikuloheri@yahoo.co.uk Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μ. Δοκοπούλου, Ε.Α. Παυλάτου Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μίχα Γεωργία Επιβλέπουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Μάθησης στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση Α. Γκίκας Διευθυντής ΓΕΛ Προαστίου, Υπ. Δρ. Θεολογικής σχολής Α.Π.Θ. alexgkikas@gmail.com Περίληψη Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει η

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα