ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσέγγιση προβληµάτων που αντιµετωπίζονται κατά την εκπόνηση των µελετών ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ Οµάδα Εργασίας: Ηράκλειο Φεβρουάριος 2008 Κική Κοιλάδη αρχ. µηχ. Κατερίνα Κουρουπάκη αρχ. µηχ Φανή Κουτσουµπού αρχ. µηχ. Παναγιώτης Νικολιδάκης αρχ. µηχ. Ο νέος οικιστικός νόµος 2508/97 (ΦΕΚ124/Α /97) «Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της χώρας και άλλες διατάξεις» κατατείνει στην κάλυψη των ελλείψεων σε επιτελικά εργαλεία σχεδιασµού, σε ειδικό νοµοθετικό πλαισίου για τις αναπλάσεις υποβαθµισµένων περιοχών και σε θεσµοθετηµένα πολεοδοµικά σταθερότυπα και όρια κορεσµού. Σε αντίθεση µε τα προγενέστερα θεσµικά πλαίσια που περιείχαν µόνο κανονιστικές διατάξεις, ο νέος νόµος αναθεωρεί την πολεοδοµική πολιτική και καινοτοµεί, προσδιορίζοντας τις κατευθυντήριες αρχές που επιβάλλεται να ακολουθεί η ολοκληρωµένη διαχείριση του χώρου, προβάλλοντας την επιτακτική αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού χώρου που περιβάλει και υποστηρίζει τον αστικό και εξωιαστικό χώρο. Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) καλύπτουν την εδαφική περιφέρεια τουλάχιστον ενός πρωτοβαθµίου Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ - Καποδιστριακός ήµος) ΓΠΣ συντάσσεται όταν στην περιοχή µελέτης συµπεριλαµβάνεται τουλάχιστον ένας οικισµός άνω των 2000 κατοίκων, ενώ όταν όλοι οι οικισµοί έχουν λιγότερο από 2000 κατοίκους συντάσσεται ΣΧΟΟΑΠ. Η διαφορά µεταξύ ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ περιορίζεται στην ορολογία και στην τυπική διάκριση παρουσίας οικισµού µεγαλύτερου ή µικρότερου των 2000 κατοίκων, στην περιοχή µελέτης. 1

2 Στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν ξεκινήσει 53 µελέτες ΣΧΟΟΑΠ/ ΓΠΣ σύµφωνα µε το ν. 2508/98, σε σύνολο 70 δήµων και κοινοτήτων. (Χανιά 14 από 25, Ρέθυµνο 9 από 12, Ηράκλειο 13 από 26, Λασίθι 7 από 8). Από αυτές έχουν εγκριθεί 4 (Πλατανιάς- Αρµένοι- Γεωργιούπολη- Λαππαίοι Σητεία ) και για δύο συντάσσονται αποφάσεις (Ιεράπετρα- Νέα Αλικαρνασσός) Κατά την παρακολούθηση και την εκπόνηση της πορείας µελετών ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ, διαπιστώσαµε τα ακόλουθα προβλήµατα που δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση των προαναφεροµένων µελετών: 1. Αντικείµενο και στόχος µελέτης Επιβάλλεται να γίνει αντιληπτό ότι τα ΣΧΟΟΑΠ δεν είναι σχέδια επεκτάσεων αλλά τοπικά χωροταξικά και αναπτυξιακά εργαλεία µε πρότυπο την βιώσιµη ανάπτυξη και άξονες την ισόρροπη ανάπτυξη των φυσικών πόρων της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 2. Συµµετοχικές διαδικασίες Η συνειδητοποίηση ότι η χωροταξία είναι ζήτηµα αναπτυξιακής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα απαιτεί συλλογική συστηµατική και πολύχρονη προσπάθεια. Και ενώ αναφέρεται ως αναγκαιότητα, σε όλα τα επίπεδα της τοπικής ή κεντρικής εξουσίας, επιβάλλεται ακόµα µεγαλύτερη προσήλωση, ώστε το εργαλείο αυτό να γίνει κτήµα όλων των εµπλεκοµένων φορέων και να τύχει µιας σφαιρικής αντιµετώπισης και ευρύτερης υποστήριξης. Οι συµµετοχικές διαδικασίες που προβλέπονται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο θεωρούνται ανεπαρκείς.( απόφαση δηµοτικού συµβουλίου στο ά στάδιο-ανάλυση και στο β στάδιο -πρόταση). Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η επιτυχία ενός σχεδίου και ο βαθµός εφαρµογής του, εξαρτάται από την αποδοχή των χρηστών του. Αυτό επιτυγχάνεται µε εκτενή ενηµέρωση και ενεργή συµµετοχή των χρηστών της περιοχής στη διαδικασία παραγωγής και εφαρµογής του χωροταξικού σχεδιασµού. (ερωτηµατολόγια δηµοσκοπήσεις- συνελεύσεις) 3. Εκτός σχεδίου δόµηση Η απουσία πολιτικής βούλησης στην αντιµετώπιση του περιορισµού της εκτός σχεδίου δόµησης σε περιφερειακό επίπεδο είναι εµφανής. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει η παρότρυνση για περιορισµό δόµησης σε περιοχές προστασίας. Επιπλέον, σε περιφερειακό επίπεδο γίνεται αναφορά για κατάργηση των παρεκκλίσεων σε όλο 2

3 την Κρήτη και κατά προτεραιότητα στις παραθαλάσσιες ζώνες χωρίς να διευκρινίζεται το εύρος της ζώνης αυτής. 4. Έλλειψη συντονισµού υπηρεσιών Τα υφιστάµενα υπόβαθρα (χάρτες ΓΥΣ), δεν είναι επικαιροποιηµένα, (δεν περιέχουν νέους δρόµους, µνηµεία, σηµαντικές δραστηριότητες κλπ) µε αποτέλεσµα να µην παρέχουν την απαιτούµενη ακρίβεια. Η υποχρέωση αυτή ανατίθεται στον ανάδοχο της µελέτης µε τη σχετική οικονοµική επιβάρυνση και την ανάλογη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της µελέτης. Η ανεπαρκής στελέχωση των ηµοτικών Τεχνικών Υπηρεσιών, ιδιαίτερα των µικρών ήµων, έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία παροχής στοιχείων προς στους µελετητές, διατύπωσης κατευθυντήριων αρχών και γενικά εκτέλεσης χρεών επιβλέπουσας υπηρεσίας. Η ύπαρξη ενός συντονιστικού οργάνου σε επίπεδο περιφέρειας είναι απαραίτητη, ώστε να ρυθµίζονται οι πολεοδοµικές παρεµβάσεις, τα έργα υποδοµής καθώς οι περιορισµοί προστασίας που αναφέρονται σε εκτάσεις που υπερβαίνουν τα αυστηρά διοικητικά όρια των δήµων. (Πχ ποτάµια που διαρρέουν περισσότερους από ένα δήµους επιβάλλεται να έχουν κοινούς όρους προστασίας σε όλο το µήκος, τα φαράγγια που αποτελούν όριο δήµων ή νοµών επιβάλλεται να έχουν κοινούς όρους προστασίας και στις δύο παρειές, οι οδικοί άξονες επιβάλλεται να σχεδιάζονται σε νοµαρχιακό, διανοµαρχιακό ή περιφερειακό επίπεδο) 5. Ελλείψεις νοµοθετικού πλαισίου Ο χρονικός προγραµµατισµός των επιπέδων σχεδιασµού έγινε µε ανορθόδοξο τρόπο, δηλαδή προηγήθηκαν υποκείµενοι σχεδιασµοί των υπερκειµένων. Οι µελέτες ΣΧΟΟΑΠ επιβάλλεται να ακολουθούν τις κατευθύνσεις των σχεδίων ανώτερου σχεδιασµού και να εναρµονίζονται µε αυτά, όπως το Περιφερειακό Σχέδιο Κρήτης, που είναι ήδη θεσµοθετηµένο. Όµως παρατηρείται έλλειψη γενικών καθώς και ειδικών χωροταξικών σχεδίων που θα λειτουργούσουν ως κατευθυντήρια εργαλεία σχεδιασµού µε άξονα την βιώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη. Υπάρχει προβληµατισµός για την αναγκαιότητα εναρµόνισης των ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας µε τα ΣΧΟΟΑΠ Η έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού κρίνεται ως θετικό στοιχείο. Παραµένει όµως αδιευκρίονηστος ο προσδιορισµός των δεικτών βιωσιµότητας σε 3

4 συνδιασµό µε τους αντίστοιχους δείκτες ήπιας ανάπτυξης, καθώς επίσης και ο προσδιορισµός των δεικτών κορεσµού. Το νοµοθετικό πλαίσιο υπολείπεται σε θέµατα που αφορούν στην κωδικοποίηση των συµβολισµών και της γενικότερης παρουσίασης της µελέτης. Ελλείψεις κατευθύνσεων και προδιαγραφών παρουσιάζονται επίσης στον προσδιορισµό της χωρητικότητας µιας περιοχής, καθώς και του ανώτατου ορίου αντοχής σε διάφορες κατηγορίες χρήσεων (υπάρχουν µόνο για τις οικιστικές χρήσεις). Οι κατευθύνσεις των ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ για τις µελέτες αναβάθµισης, δεν έχουν σαφές πλαίσιο βαθµού διατήρησης του δοµηµένου χώρου ιδιαιτέρως των µικρών οικισµών, όπου ο κτιριακός όγκος παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα υποβάθµισης. 6. Επικάλυψη νοµοθεσίας Υπάρχει πολυνοµία και επικάλυψη αντικειµένου από διαφορετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις (περιβαλλοντική, πολεοδοµική, χωροταξική). Στην πράξη, οι δυναµικές ανάπτυξης αποδεικνύονται ισχυρότερες και ταχύτερες από τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, εκµεταλλεύονται την πολυνοµία κατοχυρώνοντας νοµικά την υλοποίηση της επιθυµητής δραστηριότητας, παρακάµπτοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ολοκληρωµένου εργαλείου σχεδιασµού. Κρίνεται σκόπιµη η έκδοση εγκυκλίου η οποία να επιτρέπει στις Υπηρεσίες να λαµβάνουν υπόψη τα προτεινόµενα στη Β1 φάση και µέχρι τη θεσµοθέτηση τους. 7. Οριοθέτηση Πολεοδόµηση Οικισµών Στους ήδη οριοθετηµένους οικισµούς παρατηρούνται προβλήµατα επειδή σε ορισµένες περιπτώσεις συµπεριλαµβάνονται περιοχές ακατάλληλες για δόµηση. Οι ζώνες αυτές κρίνεται σκόπιµο να θεωρούνται ως αστικό πράσινο : η ζώνη του υδροκρίτη για τη διατήρηση του περιγράµµατος του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και η ζώνη της µισγάγγιας για την αποφυγή πληµµύρων, οι ακατάλληλες γεωλογικά περιοχές (ρήγµατα, ασταθή εδάφη, ισχυρές κλίσεις), η περιοχές υψηλής παραγωγικότητας για την προστασία της γεωργικής γης. Για την οριοθέτηση και την πολεοδόµηση οικισµών κάτω των 2000 κατοίκων δεν απαιτείται η ύπαρξη οικείου ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ. Το θεσµικό πλαίσιο για την οριοθέτηση των οικισµών αγνοεί τις πραγµατικές ανάγκες για οικιστικές εκτάσεις σπαταλώντας το φυσικό περιβάλλον. Με το ισχύον θεσµικό πλαίσιο είναι δυνατόν να οριοθετηθούν οικισµοί και στη συνέχεια να εκπονηθούν αντίστοιχες πολεοδοµικές µελέτες, σε έκταση πολλαπλάσια της αναγκαίας, που προκύπτει από την πληθυσµιακή αύξηση και τις τυχόν τάσεις ανάπτυξης. Η οικιστική ανάπτυξη βασίζεται σε παρωχηµένες 4

5 πολεοδοµικές κατευθύνσεις που δεν καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, µε δυσµενείς συνέπειες στην ποιότητα του δοµηµένου χώρου. Η εξασφάλιση των χώρων αυτών θα µπορούσε να ρυθµιστεί µέσω των µελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ εντάσσοντας τους οικισµούς σε δίκτυα µε διακριτική χωροθέτηση κοινωφελών χώρων. Οι επεκτάσεις των οικισµών επιβάλλεται να είναι επαρκής, αποφεύγοντας την αλόγιστη αστικοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και τη σπατάλη φυσικών πόρων (καλλιεργήσιµα εδάφη). Το εµβαδόν των επεκτάσεων πρέπει να τεκµηριώνεται από δηµογραφικά και οικονοµικά δεδοµένα (αυξητική τάση πληθυσµού και δεικτών ανάπτυξης). Οι προς πολεοδόµηση εκτάσεις επιβάλλεται να βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε τα υφιστάµενα οικιστικά σύνολα δηµιουργώντας συνεκτικούς οικισµούς, αποφεύγοντας τη διάσπαση της συνέχειας τους από οδικούς άξονες υπεραστικής κυκλοφορίας. Παράλληλα παρατηρείται ιδιαίτερη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των µελετών ΓΠΣ που εκπονούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1337/83, σύµφωνα µε τις οποίες θα πολεοδοµηθούν στο µέλλον οι προτεινόµενες επεκτάσεις, θέτοντας αποσπασµατικά µέτρα προστασίας έως τα όρια της πόλης, αγνοώντας και σπαταλώντας τον χώρο που την περιβάλλει και την υποστηρίζει. 8. Οριοθέτηση περιοχής µελέτης Το χωρικό πλαίσιο παρέµβασης µιας µελέτης µε περιβαλλοντική διάσταση, είναι σκόπιµο να αναφέρεται σε περιοχές που συµπεριλαµβάνουν ολόκληρες φυσικές ενότητες ανεξάρτητα αν αυτές υπάγονται διοικητικά σε περισσότερους ήµους. Σκοπός είναι να προστατευτεί το σύνολο της φυσικής ενότητας (ορεινός όγκος, λεκανοπέδιο, υδρολογική λεκάνη, φαράγγι) µε σαφή και αναγνωρίσιµα όρια (φυσικά όρια, υδροκρίτες, εδαφικές ασυνέχειες) και όχι µε ασαφή και αµφισβητούµενα διοικητικά όρια. Σκόπιµο κρίνεται η επέκταση του ορίου ενός ΣΧΟΟΑΠ ακόµη και σε όµορο δήµο προκειµένου να περιλάβει ολόκληρη µια φυσική ενότητα. 9. Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων Το Υπουργείο Πολιτισµού ακολουθεί εξαιρετικά χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες στο θέµα της οριοθέτησης των αρχαιολογικών χώρων. Το πρόβληµα αυτό σε συνδυασµό µε την έλλειψη ενηµερωµένων ψηφιακών υποβάθρων δυσχεραίνουν ακόµα περισσότερο την οριοθέτηση των ζωνών και των µεµονωµένων µνηµείων (κάστρα, επαύλεις, βυζαντινές εκκλησίες) και κατά συνέπεια την ολοκλήρωση της µελέτης. 5

6 10. Προσδιορισµός των δηµοσίων δασικών εκτάσεων Η αδιαµφισβήτητη σηµασία της διατήρησης των δηµοσίων δασικών εκτάσεων, προσκρούει στην ολιγωρία των αρµόδιων υπηρεσιών στη σύνταξη του µητρώου δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, δηµιουργώντας ανυπέρβλητα προβλήµατα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς (αµφισβητήσεις και διεκδικήσεις δηµοσίων - ιδιωτικών εκτάσεων) καθώς και στον οριστικό καθορισµό των δασικών χρήσεων (έκταση, χρήση). Παράλληλα επισηµαίνεται η αναγκαιότητα οριοθέτησης των αναδασωτέων περιοχών. 11. Ενσωµάτωση περιοχών ΖΟΕ Οι υπάρχουσες µελέτες ΖΟΕ, επιβάλλεται να ενσωµατώνονται στις µελέτες πολεοδοµικού σχεδιασµού µε πιθανή αναθεώρηση των ορίων και των ρυθµίσεων τους. Όµως, το πλαίσιο εναρµόνισης των ρυθµίσεων παραµένει αδιευκρίνιστο µε µόνη κατευθυντήρια αρχή την πάγια τακτική του Συµβουλίου της Επικρατείας να τροποποιούνται ρυθµίσεις µόνο προς όφελος του περιβάλλοντος. Η εµπειρία έχει αποδείξει, ότι η αντιµετώπιση του περιαστικού χώρου µε αποσπασµατικές ρυθµίσεις, δεν λειτούργησε αποτελεσµατικά προς την κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης και προστασίας των φυσικών και παραγωγικών πόρων. Στις ελάχιστες θεσµοθετηµένες µελέτες οι στόχοι δεν απέδωσαν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, µε αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Οι ρυθµίσεις προστασίας περιβάλλοντος που δεν συνυπολόγισαν τις δυναµικές ανάπτυξης και χωροθέτησαν µη προσοδοφόρες χρήσεις χωρίς συµπληρωµατικές δράσεις, οδήγησαν στην εγκατάλειψη της παραδοσιακής χρήσης του εδάφους, επιφέροντας αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος και σταδιακά την ερήµωση του τοπίου. 12. Περιοχές ΠΕΡΠΟ Κρίνεται σκόπιµο στις µελέτες ΣΧΟΟΑΠ να αποφεύγονται οι νέες χωροθετήσεις ΠΕΡΠΟ, θεσµός που κατά την άποψη µας δεν είναι πολεοδοµικά ορθός. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται ο καθορισµός χρήσεων γης εντός των ζωνών ΠΕΡΠΟ 13. Περιοχές ΝATURA Στις περιοχές ΝATURA επιβάλλεται να καθορισθούν άµεσα και οριστικά οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης Τα προαναφερόµενα προβλήµατα, εµποδίζουν τις µελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ να λειτουργούν ως κατευθυντήρια πλαίσια ανωτέρου επιπέδου πολεοδοµικού σχεδιασµού, αντιστρατεύοντας τη συνεκτική διαχείριση του χώρου. 6

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ακολουθώντας κατά γράµµα τις προδιαγραφές της µελέτης περιοριστήκαµε στα δύο πρώτα κεφάλαια σε απλή καταγραφή των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2. Περίληψη

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2. Περίληψη Σχεδιασµός, Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Περιφερειακή Ανάπτυξη: µια δύσκολη και αµφίσηµη σχέση µε βάση εµπειρίες από την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2 1 Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα