ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 26ος, Φύλλο 1249, ΤΙΜΗ 0,30 d Αναλυτικά τα εκλογικά αποτελέσματα της 17ης Ιουνίου 2012 Β Αθηνών Βουλευτές που εκλέγονται Σελίδα 5 Δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών Σελίδες ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΓΙΟΡΤΗ ΧΑΡΑΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ο.Π.Α.Α.Π.) ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ΜΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ Σελίδα 4 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΙΑΛΟΓΟ» Σχέδιο πρωτοβουλίας εθελοντισμού και αλληλεγγύης στο Περιστέρι Μια πρωτοβουλία του Γιώργου Βαθιώτη Σελίδα 7 6 η Εικαστική Έκθεση του Δήμου Περιστερίου Έργα ζωγραφικής και χειροτεχνίας των εργαστηρίων του Δήμου Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της Κυριακής 17 Ιούνη, με ποσοστό 29,66% και 129 έδρες, δεν της έδωσε τη δυνατότητα να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο λαός και στις επαναληπτικές εκλογές αποφάσισε να «μοιράσει» την ψήφο του σε επτά κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή. Ισχυρή αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙ- ΖΑ, ο οποίος με ποσοστό 26,89% και 71 έδρες, αύξησε θεαματικά, κατά 10%, το ποσοστό του σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Με τη διερευνητική εντολή στα χέρια του Αντώνη Σαμαρά, γίνεται προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής συνευθύνης, συνεργασίας, συμφωνίας με τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς και 179 έδρες. Πρωθυπουργός, όπως όλα δείχνουν ως τώρα, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς. 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο ΠΑ.ΣΟ.Κ Ανεξάρτητοι Έλληνες - Πάνος Καμμένος Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή Δημοκρατική Αριστερά Κ.Κ.Ε. Λοιπά ΒΑΘΙΩΤΗΣ Στη Σελίδα 5 Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σελίδα 21 «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Σε λί δα 10 Σελίδα 15 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 21 IoÜÔ ÖÜ 2012 ˆ À ¾ˆ»¾ ¾... ¾» åô ÑÆ Ö ÓÖÙ ÌçÓ Û ÖÜ æû Ô Û ÉÆ Ì Ú Ô Ñ ÛÌç- ÌÛ ÛÖ ÙÛÖÓÆÞ ÙÖÜ, Ô ØˇÌ Ú Ô ÖçÒ Ñ ÔÆÞÛ Ù Ñ Ô ØàÛ âù Ô Ó ÖØÌå Ô ÌåÔ ÒªˇÌ, ÙÌ Ì ÖÞª Ø ÛÌÛ Óâ- Ô Ú ÑØåÙ Ú, æ ÖÜ ÔÌØ å ÉØåÙÑÌÛ ÙÛ çß, æ ÖÜ ÌÑÆ- ÌÚ Ó Æ ÉÆ ÖÜÔ ÒÖÜÑâÛÖ ÑÆˇÌ ÓâØ, æ ÖÜ Ö Ó ÆÛÖ- ØÌÚ æ ÝÌÔÛ ÑÆ Ñ ÛÆÔÛ Ù Ô Ô ÛØØÔÌ ÙÛ ÙÜÙÙåÛ ÛÖÜ ªÓÖÜ Ñ ÖÒÒÖå Ô ÑÖ ÓÖçÔÛ ÙÛ ÑÆÑ, æ ÖÜ Ö Ñ ØÑ ÔÖ - ˇÌåÚ (Ñ æþ ÓæÔÖ) ÜÔ ÛÖçÔ Ô ÆØÖÜÔ Û Ø åû Û ÝÆØ- Ó ÑÆ ÛÖÜÚ, æû ÌÔ Û ÞÖØ ÖçÔ Û Ý ØÓ ÑÌå ÓÌ åùûàù ÙÛÖÜÚ ÙÝ Ò ÙÓâÔÖÜÚ, Ì Ì ª Ö ¾ - ˆ ÛÖÜÚ ÞØàÙÛÆ âô... ÙÑ ÙÓæ ÌÜØØ, æ ÖÜ Ö ÜÛÖÑÛÖÔåÌÚ Òæ à ÔâÞÌ Ú ÌåÔ Ñ ˇ ÓÌØ Ôæ Ý - ÔæÓÌÔÖ, æ ÖÜ Ö Ò ÙÛÌåÌÚ ÜÕÆ- ÔÖÔÛ Ì ÑåÔ ÜÔ ÓÌ ˇØ ÙçÛ - ÛÖÜÚ Ò ÙÛâÚ ÖÜ ÙÖÜ Ý ØÖçÔ Éå æ,û ÙÖÜ âþì ÖÓÌåÔÌ, ÓÌÛØ ÛÆ ª Û Ó Òݪ, æ ÖÜ ÔÌÖÒ å Ó Ú ÌåÔ Ö Ö ÛÌÜÓâ- Ô Ûå ÉÒâ Ì àú ÌÔ Ü ÆØÞÌ Ì ÌÒÓ Û Ñª ÖÑ ÛÆÙÛ Ùª Û Ú ÙÛÖ ÆÓÌÙÖ ÓâÒÒÖÔ, æ ÖÜ... æ ÖÜ... æû Ô æò ÜÛÆ ÙÜÓÉ åôöüô çøà ÙÖÜ åôìù... ÖçØÑÖÚ æû Ô ÉÒâ Ì Ú ÆÝÖØÌÚ ÙÜÔÛÌÞÔåÌÚ ÌØ- ÖÓâÔàÔ Ô Ñ Û ÝÌç ÖÜÔ ÙÌ ÆÝÖØÖÜÚ ÛØæ ÖÜÚ ØÖÑÌ Óâ- ÔÖÜ Ô ÜÕªÙÖÜÔ ÛÖÔ Ó Ùˇæ ÛÖÜÚ, ÌÝÌÜØåÙÑÖÔÛ Ú åˇ Ô Ì æ- Ó Û ( ÙÛÌå ˇ ÒÌ ) Û Ö Öå ÙÖÜ ØÞÌÛ Ì ˇÜÓå Ô ØåÕÌ Ú ÛÖ ÔÆˇÌÓ Ñ Ù ÜÛÖçÚ ÖÜ Û ÌÔâÑØ Ô Ô Ñ Ù ÜÛÖçÚ ÖÜ Û Ì Ù ØÆÛÛÖÜÔ. ÓÖÙ ÌçÛ Ñ Ô Ø Ô Òå ÌÚ Óâ- ØÌÚ ÙÛÖÔ ß `» ˆ ¾ ˆ ¾ý, ÉÆÙÛÌ Ñ... ÖÕÆÙÛÌ ÛÖÜÚ: 1) å ÖÓ ÑÌØ å Ú ÛÖÜ ` 250 ÌÜØØ Ó Ô åàú. 2) å ÖÓ ÌØ - Öå Ù Ú ÌÒ ÛØÔ ÙÌ ÙÛÌÒâÞ Û Ú ˇÔ ÑªÚ ØÆ Ì Ú ( ÌÔ Ô ÝâØÌ- Û ÛÖ ÖÙæÔ). 3) å ÖÓ ÖÒ - Û ÙÛ ÑªÚ Ì ÓæØÝàÙ Ú Ü ÒÒª- ÒàÔ ÛÖÜ ˆ ÖÜØ ÌåÖÜ ÖÒ Û ÙÓÖç ( ÌÔ Ô ÝâØÌÛ ÛÖ ÖÙæÔ). 4) ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ å ÖÓ ØÖˇâØÓ ÔÙ Ú ÜÛÖÑ - ÔªÛàÔ ÙÌ ÌØ ÖÓâÔÖÜÚ ÓÖ- ÙåàÔ ÙÜ ÑÖ ÔàÔ ØÔ 80 ÌÜØØ Ó - Ô åàú. 5) å ÖÓ ÒÜÙåÓ ÛÖÚ... ÞÌØ ØÔ Ü ÒÒªÒàÔ ÛÖÜ ¾` 280 ÌÜØØ Ó Ô åàú. 6) å ÖÓ - Ø Ò ÉªÚ Ñ ØÆ ÖÙ Ú ÒÌàÝÖ- ØÌåÖÜ (...). 7) å ÖÓ Û Þç- ÛÌØ Ú Ñ ÖÛÌÒÌÙÓ Û ÑæÛÌØ Ú ÌÑ ÌØ åàù Ú Ü ÖˇâÙÌàÔ (...). 8) å ÖÓ ÌÑ ÛÖÔÛÆ ÌÚ ÌØ æóìôöüú Û Ú ÓÌ 580 ÌÜØØ Ó Ô åàú!! åù Ú Ì å ÖÓ â Ñ Ø Ú ØÖÙâ- ÒÌÜÙ Ú ÒÌÚ Ñ ÌÔ ÌåÔ Ü ÖÞØÌàÓâÔÖ Ô ÆÔÌ ÙÛ Ô ØØ ÛÖÜÚ. ÜÛÆ ØÖÚ ÛÖ ØæÔ ÌåÔ Û ÔàÙÛÆ Ñ ÌÔ ÖÑÒÌåÌÛ Ô Ü ÆØÞÖÜÔ Ñ ÆÒÒ. ` ÜÛæ ÛÖ Ìå ÖÚ Û Ú ØÌÓÖçÒ Ú Ö ÀàÓ æú ÌåÔ ÙÜÔ ØÔ ÙÛÖÚ.» ÖØÌå Ô ÉÆÒÌ ÛÖ Ù Û Ô Ñæ ÓÜ Òæ ÛÖÜ Ô ß ÖÜÒâßÌ ý Ñ Ô ÙÑ ØÝ ÙÛÌå Û Ö åˇ Ô ØÆ Ó Û ØÖÑÌ - ÓâÔÖÜ Ô ÌÔ ÙÞçÙÌ ÛÖÔ Ó Ùˇæ ÛÖÜ. Ûå ÖÛâ ÌÔ ÌåÔ Ñ ÔÖ- Ö ÓâÔÖÚ ÓÌ æù åøôì. íô Ú ÝåÒÖÚ ÖÜ ÓâÔÌ ÙÛ ÌØÓ Ôå, Ö Ö ÖåÖÚ ÉÒâ Ì ÓÌ ÆÒÒÖ ÓÆÛ Û ÛÌÑÛ ÔæÓÌÔ ÙÛ Ô ÒÒÆ, æû Ô Ó ÒÆÓÌ ÙÛÖ Û Òâ- ÝàÔÖ ÌåÔ ÖÒç Ñ Û ÖØ Ó Û - ÑæÚ: ß åòì ÓÖÜ, ÒâÌ, ÒÒ å- ÛÙ Ó Ú ÌåÔ çùñöòö Ô ÙàˇÌå, Ûå ÌÔ ÛÖ Ì ˇÜÓÖçÔ Ö íòò - ÔÌÚ. ÜÛæ ÖÜ ˇâÒÖÜÔ ÖÜÙ ÙÛ ÑÆ ÌåÔ Ô Ü ÆØÞÌ ÆÔÛÖÛÌ ØÌ- ÓÖçÒ, ÛÖ ØÖÜÙÝâÛ, Ö ÖØ ÙÓÖå ÛÖÔ ÝÌ åû, Óå, Ì ÙÝÖ- ØÖ ÝÜ ª, ÝÖØÖ ÝÜ ª Ñ æ,û ÆÒÒÖ âþì ÙÞâÙ ÓÌ Û Ô Ø ÔÖÓå. `ÑâßÖÜ àú ÞØàÙÛÆ ( ÒÒÆ ) ÆÔà æ 6 Ù. ÙÌ Ì Ù à ÌåÚ, ÌÓ æøöüú Ñ.Ò., âþì ÑÆÔÌ ÙÛÆÙ Ò ØàÓØÔ, ÌÔà Ì ÖÓ Û ÒÌÝÛ Ü ØÞÖÜÔý. ÜÛÆ ÒâÌ Ö ÝåÒÖÚ, Ö Ö ÖåÖÚ ÌåÔ ÆÔÛ ÌÔ ÓÌØàÓâÔÖÚ Ñ ØÖÙˇâÛÌ : ß Ô ÒÒÆ ÌÔ Ñ Û ÝâØÌ Ô ÆØÌ ÛÖ ÙàÛªØ Ö ÆÔÌ Ö æ Û Ô ÜØà äñª íôà- Ù, ÌÔ ˇ Ó ÖØâÙÌ Ô Ò ØØÙÌ Û Ú Ü ÖÞØÌØÙÌ Ú Û Ú Ñ ØØÛ - ØØÛ Ó ÙˇÖçÚ Ñ ÙÜÔÛÆÕÌ Úý.» ÑÆØ Ô ÉØÌˇÖçÔ Û ÞØªÓ Û Ûå ÒåÓÖÔæ Ó Ú. ÜÛæ Ûå Ö ÑâÚ Ó Ú âú âþöüô ßÙÛÌ- ØâßÌ ý. Ô ÝâØÖÓ ÙÛÖÔ ÝÖØÖÌ - Ù Ø ÑÛ Ñæ Ó Þ Ô ÙÓæ Ö Ö ÖåÖÚ ÛÖ 1Ö ÛÌÛØÆÓ ÔÖ ÛÖÜ 2012 ÌåÞÌ ÜÙÛâØ Ù ØÌÜÙÛÖç ÌÜ- ØØ. Ì Ì ª æ àú ÉÆÙ ÛÌ Ü ÆØÞÌ Ñ Ì å ÖÓ ÑÌØ å Ú ÙÛÖÔ `, ÙÑÌÝÛÌåÛÌ Ô Ü ªØ- ÞÌ ÛâÛÖ Ö Ì å ÖÓ Û Ô ßÆÒÒ ÑÌØ å ý æùö ÆÔÛØÌÚ ˇ ÛÖ â ØÔ Ô. `ÞÌÛ Ñª ÌåÔ Ñ Ø ÑÆÛà ÙÛÖØå : íô Ú ÓÌÛ ÔÆÙÛ Ú ÙÛ Ø Òå ÔÛØÌÓâÔÖÚ, ØÆÝÌ ÙÛ Ó ÛâØ ÛÖÜ: ß»ÆÔ Ñ Û ÝâØ ÓÌ Ô Ö- ÑÛªÙÖÜÓÌ ÓàØæ. æóàú ìôô ÌÔ âþì ÆÒ Ñ åôöüóì ÙÛÖ å ÆÒ æ ÌÒÆ. ÒÆ Ì Ì ª ÌåÔ Ó çø ÌÒÆ, ÛÖ ÓàØæ ØÞå Ì Ô... Ó ÜØå Ì.ý ªØÌ ÛÖ ØÆÓÓ ÓÆÔ Ñ ÑØ ÓâÔ ÛÖÜ â Ø ßÌ Üæ Òæ- : - Ì ÓÖÜ æû Ô ÙÌ âôô Ù, ÙÌ 3 ÓâØÌÚ ÓÖÜ Ñæ ÑÌ Ñ ÌÓâÔ ÛÖ ÆÒ. íûù ÙÖÜ â Ô ÆÒ æ Û Ô Ó çø Ñ ÛÙåÑ Ó Ú. æóàú æñ ÓÖÜ ÙÛØÔà àú Û... ÑâØ Û ÛØØ Û âé ÒÌÚ. µ Àµ ` ÀÀ»»»¾À ` ` ¾ ¾ ` ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô ÛÖ 1925 Ö» ÑØ Ù Û ÛÌ Ø Ñ ÒÒ Ó ÛÌ Ø. Ö Ó ÑØ ÙÞÖÒ ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ ˇÌ ÛØÖ. Ö - Û ÙÌ ÙÛ Ø Ó Û Ñ ÙÞÖÒ ÛÖÜ Ó ÛØ ÀÖÔÛ Ø. `Û Ô ÌØ Ö Ö Û Ú ÛÖÞ Ú ÙÜÓÓÌÛÌ ÞÌ ÙÛ Ô ÔÛ ÙÛ Ù Ñ Û Ô ¾. Ö 1947 Ì ÝÜ Ì ÌÕÖØ ÙÛ ÙÛÖ Ø - Ù. Ö 1962 Ì Ì ÙÛØÌßÌ ÙÛ Ô ÒÒ. Ú ˇÖ Ö ÖÚ ØàÛÖÌÓ- Ý Ô ÙÛ ÑÌ ÓÌ ÛÖ ˇ ÙÖ ÔàÓÌ - ÔàÔ ÒÒ ÛÌÞÔàÔ ÛÖ 1944 ÙÛÖ Ì Ø Ö ß Ö ÕÜ Ô Ó ý. Ì Û ÙÜ- ÔÌØ ÙÛ ÑÌ ÓÌ ÛÖÜÚ ˇ ÙÖÜÚ ÒÌÓ Ô Ø Ø Ñ µ Ô» Ø `ÌØØà ÙÛÖ Ø Ù, Ñ ˇàÚ Ñ ÓÌ ÝÖØÖÜÚ ÌÒÌÜ ˇÌØÖÜÚ ÌÒÒ Ô - ÑÖÜ Ú ˇ ÙÖÜÚ ÙÛ Ô ˇ Ô. Ø- Ó ÔÌÜÙÌ Ù Ó ÔÛ ÑÖÜ Ú ØÖÒÖÜÚ ÙÛ Ì Ø ß Ñ-Ô Ñý, ß Õ à- Û Ú ÞàØ Ú ÖÙÑÌÜÌ Úý, ß» - Ì ý, ß ÒÌ ÑÛØ ý, ß¾ Ü Ø ÖÚý, ß Ö Ü Öý Ñ ÒÒ. ÞÌ ÌÓÝ - Ô ÙÛÌ Ñ ÙÌ ÖÒÒÌ Ú Ñ Ô Ó ÛÖ- Ø Ý ÑÌ Ú Û Ô ÌÚ, Ö àú ß - Ø ý Ñ ÛÖ ß ÌÒÌÜÛ ÖßÌ Ó ý. Ö ÙÜ Ø Ý ÑÖ Û Ú Ì Ø Ö ÕÌÑ Ô ÛÖ Ö 1969 ÌÑ Ì ÛÖ Ì Ø Ö Û Ú ß Ù ÜØÖÚ Û Ú Úý, ÛÖ Ö Ö Ö Ó Ò ÙÛ ÓÌ- Û ÝÌ Øˇ ÑÌ Ñ ÙÛ Ô Û ÒÌÖØ Ù. Ø ÝÌ Ì Ø ÖÜ ÌÜˇÜ ÔÖÔÛ ÙÛÖ ÑÖ ÑÖ ÔÖ, Ñ ˇàÚ Ñ ˇÌ ÛØ Ñ Ì Ø. `Û É ÉÒ Û Ú ÙÞÖÒÌ Û ÓÌ Ù Ó ÔÛ Ñ ÙÛÖØ - Ñ Ì ÖÔÖÛ Û Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú ÙÛÖ- Ø Ú. Ö Ì Ø Ö Û Ú ß ¾Û Ô Ö Ò ÖÚý Ì ÞÌ àú ÙÛÖØ ÑÖ Ò - Ù Ö Û Ô ÛÖÞ, ß¾ Ñ ÛÌ Úý Ì ÞÌ ÛÖÔ ÌÓÝÜ Ò Ö Ñ Û ß Ì- ÔÌ ˇÒ ý Û ÖÜ ÔÛ. Ö 1994 Û Ó ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ Ø ÉÌ Ö ÑÖÜ Ö ÖÛÌÞÔ - ÑÖÜ ÉÒ ÖÜ ÛÖ É ÉÒ Ö Û Ú ß ÔÌ Ûý, ÛÖ Ö Ö ÖÌ Ô Ø ÓÓÌ - ÔÖ Ö ÛÖ ÌØ ÙÙÌÜÓ Ñ Ø Ú Û Ú ÙÜ Ø ÝÌ àú Ô ÑØ Û ÙÌ ÑÖÔÛ Û Ú ÔÛ Û Ô ÌØ- Ý Û Ú ÖÜ Ì ˇ ÔÌ ÛÖ Ö 1995 Ñ ÛÖ 1999 ÉØ ÉÌÜ - Û ÑÌ Ö ÛÖÔ Ü ÑÒÖ ÑÖÜ ÉÒ ÖÜ. Ö 1988 ØÖÛ ˇ ÑÌ ÛÖ Ø ÉÌ Ö ÔÚ Ø ÙÛ Ô - ÔÛÌØÙÌÔ. Ö 1960 àú ˇÖ Ö ÖÚ Û Ó ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ Ø ÉÌ Ö ÜÔ ÑÌ ÖÜ ÀÖÒÖÜ ÙÛÖ ÌÙÛ - É Ò Ô Ó ÛÖ Ø ÝÖÜ Û Ú ÌÙ- Ù ÒÖÔ Ñ Ú.» ÓÌ Û Ô ÒÑ µì Ñ ˇ Ì ØàÙÌ Ì Ô ÔÌ Ö ÙÛÜÒ ÙÛÖ ÔÌ Ô ÑÖ Óܡ ÙÛÖØ Ó, ÖÜ Ì ÑÌ - Û ÙÛÖ àôû ÔÖ ÜÛÖÉ Ö Ø Ý - ÑÖ Ü ÝÖÚ Ñ ÙÛ Ô Ì Ù à ÛÖÜ ÖÒ Û ÑÖÜ, ÑÖ ÔàÔ ÑÖÜ Ñ ÙÛÖ- Ø ÑÖÜ ÙÛÖ ÞÌ ÖÜ. Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ Ñ Ø Ý Ú Û Ú ØÖÜÙ ÖÜÔ Ó ØàÛÖÛÜ- ÙÛ Ô Ñ ˇÌÙÛ ÑÜ ÒÖ ÖÛÌ- ÞÔ Ñ Ø Ó Û ÑÖÛ Û. Ø - É Ì ÛÖ ÒÖ ÖÛÌÞÔ ÑÖ Ñ ÔÖÔ ÖÜ ØÜˇÓ Ì Û Ô ß Ö Û Ñ ý Û Ú Ñ ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ú. Ú ÌÑ ÛÖÜ ÛÖÜ ÌÔ ÑÖÒÖÜˇÌ Ó ÌÜˇÜ - Ø ÓÓ ÌÕÌ Ò Õ Û Ú ÒÖÑ Ú Û Ú ÙÛÖØ Ú. `ÜÞÔ Ñ ÔÌ ÌÑÛÖÚ ˇÌ Ó ÛÖÚ Ô ÝÖØÌ Ú Ñ Ö Ì - Û ÖÓàÚ ÙÌ Ó ÖÒ ÜÙÛ Ñ Ø ˇÌÙ ÙÑÌ ßÌàÔ. ÌÑÛÌ ÔÌ ÛÖ ÌØ Ø Ý ÑÖ ÓÌ ØÖÚ Û Ú - Ù Ú Û Ú, ÛÖ Ö Ö Ö Ñ Û ÜÛÖÔ ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÔÛ àô ÌÛ Û Ø Ù. ÒÒÖÛÌ Ò ÑÖ ÛÌ Û Ô Ý Ù Ñ Ô ØÖÓÌ Ú ÙÛÖ ØÌÒˇÖÔ. ØÖÓÖ ÙÛ ÑÌ ÓÌ- Ô Û Ú ÙÜÔ ÔÛ ÓÌ Ó ÒÖÑ ÛÖÜ Ü ÖÑÌ ÓÌÔ ÑÖÜ -É àó Û ÑÖÜ ÙÛÖ ÞÌ ÖÜ ÓÌ ÛÖ ÔÛ ÑÌ ÓÌÔ ÑÖ. Ì ÙÛ Ì Ô Ô ÝÌ ØÌ Ò ˇ - Ô ÌØ ÙÛ Û Ñ Ö Û Ñ Û Ú à Û à ÒÒàÔ ØÖÙà àô. Ô ÖÛÌ ÙÜÓ ÒÌ ÑÌ Û Ô ÜÛÖÉ Ö- Ø Ý Ù ÓÌ Û Ô ÌÛÌØÖÉ Ö Ø Ý - Ù. Ø ÒÒ Ò Ô ÓÌ ÔÜ Ì ØÖÙà ÑÌ Ú ÌÔˇÜÓ ÙÌ Ú ÓÌ ÌÔˇÜ- Ó ÙÌ Ú ÙÛÖØ ÑàÔ Ì ÖÔÖÛàÔ. `Ì Ó ÌÔ ÑÖÛÌØ ˇÌàØ Ù ˇ Ó Ö- ØÖÜ Ù ÓÌ Ô ÙÞÜØ ÙÛÖÜ ÓÌ ÖÛ ÒÌ ÑÌ Û Ô ÌØ Ø Ý ÓÌ ÛÖ ÞØÖÔ ÑÖ. Ô ÌÕ ÙÖÜ Õ ÖÙ - ÓÌ àûö ÙÛÖ ÞÌ Ö ÛÖÜ ÛØÖ ÖÜ ÙÜ Ø Ý Ú Û Ú Ì Ô ÖÛ Ü Ø- ÞÌ Ì Ô ÒÌ Ó ÙÜÙÞÌÛ ÙÌàÔ Ô ÓÌÙ ÙÛÖ ÑÌ ÓÌÔ Û Ú. ˇÌ ÔÌ Ö Ì Ø Ö Û Ú Ì ÉÌÉ àôì Ñ ÓÌÛ É ÒÒÌ ÛÖ ÔÖ Ó ÛàÔ Ò Ö- ÛÌØàÔ ÙÌ Ó ØÖÖ Û Ñ ÒÒ ÒÌ- Õ ØÛ Ù Ñ ÙÜÔ ÝÌ Ú. É ÉÒ Û Ú ØÖÜÙ ÖÜÔ Ó ˇÌÓ ÛÖÒÖ ÖÜ ˇÌàØ ˇ ÑÌ Ì- Ñ Ô ÜÔ Û Ô Ì ÖÞ ÌÑÌ Ô, ÌÝÖÙÖÔ Ô ÝÌ ØÌÛ ÙÌ Ü ÙÑÖÒÌÚ ÙÛÖØ ÑÌ Ú ÙÛ ÓÌ Ú Ö àú Û Ì- ÑÌÓÉØ Ô, ÛÖÔ ÌÓÝÜ Ò Ö, Û» - ÑØ Ù Û Ñ Û ÙÛØÖÝ Ñ Û Ô ¾ÑÛàÉØ Ô Ô ÙÛ Ù. Ö Ì Ø Ö Û Ú Ì ÞÌ Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛÌ ß ÜÛÖÉ Ö Ø Ý àú ÌÕ ÙÛÖØ - Ù ý, ÓÌ ÒÒ ÒÖ ÓÌ Ù Ö Û Ø Ý Û Ú ÜÛÖÉ Ö Ø ÝÌ Û. ÌØ ÙÙÖÛÌØ É ÉÒ Û Ú ˇ Ñ Ô Ñ É ÙÛ Ñ Ô Ñ Û ÑÖØÖÔ.»ÌØ Ñ Ö Û Ö ÔàÙÛ Ì Ø Û Ú Ì Ô Ì - Ù Ú ß ÙÛÌÔ ÖÜ ÛÙ ý, ß ÖÑÑ Ô ÑÒàÙÛ ÌÓÌ Ô ý, ß Ö Ø Ø ÙÓ ý Ñ ß¾ ÞÖØÖÚ Û Ú à Úý. Ö Û Ú 9 ÖÜÔ ÖÜ ÛÖÜ 2012 Û ÌÒÒ Ô Ñ Ø ÓÓ Û ˇØ ÔÖÜ Ô ÛÖ Þ ÓÖ Û Ú ÖÒÜ É ÙÓÌ - Ô Ú Ñ ÓÌ Ô Ú Ó ÖÜØ- ÖÜ, Ö Ö ÒÌ ÖÔ Ò Ù àôì Û Ô ÖÜØ Ô ÙÜÔÛØÖÝ ÖÒàÔ ÛàÔ Ñ Û Õ àóì ÔàÔ ÒÖ ÖÛÌÞÔàÔ. Ô ÓÝ ÉÖÒ ÖÓàÚ ÖÒÖ Ö Ó - ÑØÖ Ô ÔàÙÛÌÚ ÖÜ ÖÒ Ü- Ù Ô Û Ì Ø Û Ú Ñ ÖÙÖ ÑÖÓ ÙÛÖ ÓÌ ÒÒÖÔ ˇ Û É ÙÖÜÔ ˇ Û Ô Ì ÞÖÜÔ ÔÛ ÑÖÔÛ ÛÖÜÚ. ÒÖ Ù ÖÜØ ÌÔ Ó ÖØÖÜ Ô Ô ÌÑÝØ ÙÖÜÔ ÛÖ ÌÕ ØÌÛÖ Ì Ø Ö ÖÜ Ý ÙÌ Ùà Û Ú, Û ÙÜÓÉÖÒ Û Ú ÙÛ Ó ÖÜØ Ó Ú Õ ÖÒÖ Ú ÔÌÖÌÒÒ Ô Ñ Ú Ñ Ú ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ú Ñ ÌÔ - ÑÖÛÌØ Û Ô ÖÒÜÛ Ò ÔÛ ØÖÜÙ Û Ú ÙÛ Ô Ì ÞÔ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Καινούριο σαμάρι... παλιά περπατησιά! Και τι άλλαξε λοιπόν; Μετά από κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ σχηματίζεται κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, με τη συμμετοχή και της ΔΗΜΑΡ, βεβαίως. Η βάση είναι όμως ίδια με μόνη αλλαγή τη σειρά. Δύο εκλογικές αναμετρήσεις και ο λαός δεν έκανε την ανατροπή, όπως καλούνται από την αριστερά, αλλά αποφάσισε να ψηφίσει έτσι ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση «νεοφιλελεύθερης σοσιαλδημοκρατίας»!!! Κάτι... αλά Γερμανία, δηλαδή. Και αυτό που θα μας βγάλει; Ίδωμεν!!! Μ.Μπ. Τι να πούμε εμείς! Η μικρή δεν είναι ακόμη ψηφοφόρος! Αλλά... λέει με τον τρόπο της πολλά! Μ.Μπ. Σε καλό μας αυτή η λίστα! Οι επαναληπτικές εκλογές είχαν κάτι το πολύ καλό. Ήταν η πρώτη φορά που οι δρόμοι δε γέμισαν φυλλάδια και χαρτάκια με υποψήφιους βουλευτές, αφού υπήρχε λίστα. Και, βέβαια, πολύ πιο σύντομη η διαδικασία, χωρίς ουρές και αναμονή! Μ.Μπ. ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΧΑΟΣ ΑΠΡΟΣΜΕΤΡΗΤΟ!!! Κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι τελείως άλλο, να έχουμε μια διαφορά μεταξύ μισθών εργατών σε ίδιες θέσεις ευθύνης και εργασίας και εντελώς άλλο μεταξύ εργατών και δικηγόρων, γιατρών, πιλότων, δασκάλων, μηχανικών κ.λπ. Και σαφώς θα όφειλε αυτό το σύστημα που διαφεντεύει τα της κοινωνίας ανισόρροπα, να είχε προ πολλού ρυθμίσει αξιολογικά και σε παγκόσμια κλίμακα, τέτοιου είδους ανισότητες!!! Για παράδειγμα! Ένας βιομηχανικός εργάτης χαλυβουργίας, είναι αδιανόητο να παίρνει στην μεν Γερμανία πρώτο μισθό ευρώ, στην Ελλάδα 650 ευρώ και στην Κίνα 80 ευρώ!!! Είναι παντελώς Α-ΔΙ-Α-ΝΟ-Η-ΤΟ! Κι εκεί στηρίζεται κι όλο το παιχνίδι της μεταφοράς βιομηχανικών κέντρων παραγωγής, σε χώρες ελάχιστων μισθών, ελάχιστων ελέγχων, ελάχιστων ασφαλιστικών παροχών, ελάχιστων μέτρων ασφαλείας, ελάχιστης περίθαλψης κι ανύπαρκτης συνταξιοδότησης!!! Από το σημείο αυτό, έως της προτεινόμενης ισοπέδωσης των πάντων, όπως διατείνεται το... εγχώριο ΚΚΕ, της εξίσωσης δηλ. μισθών μεταξύ εργατών και δικηγόρων ή ανειδίκευτων υπαλλήλων και... καρδιοχειρουργών, υπάρχει ΤΕΡΑΑΑΑΣΤΙΑ ΑΔΙΚΙΑ και... ΧΑΟΣ ΑΠΡΟΣΜΕ- ΤΡΗΤΟ!!! Κι αναρωτιέμαι στ αλήθεια ΠΟΙΑ (παράλογη) ΛΟΓΙΚΗ μπορεί να κρύβεται, πίσω από την εμμονή του κόμματος αυτού, να πυροδοτεί το αίσθημα κατάφωρης αδικίας των εργατών μιας φάμπρικας ή μιας οικοδομής, έναντι του... «απρόσωπου προσώπου» της «κάστας» ας πούμε, των εξειδικευμένων ερευνητών Βιοχημείας των αγγειοχειρουργών, των πυρηνικών φυσικών!!! Κι αν όντως συμφωνήσετε μαζί μου πως, (ξανά) όντως δεν θα πρεπε να ορίζονται ΕΤΣΙ οι... «ταξικές» διαφορές, ΟΧΙ τόσο... απροκάλυπτα απλοϊκά τουλάχιστον, μήπως, θα πρεπε να παλέψουμε ενάντια του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΧΘΡΟΥ και των... μισθών Κίνας;;; (Σαφώς και ΔΕΝ μου φταίνε οι Κινέζοι εργάτες. Μου φταίει όμως το έως τώρα ΚΑΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑ, που... περί άλλα, ομφαλοσκοπικά και στενά κομματοκεντρικά τυρβάζει!!!) Μ.Κ. * * * ΟΛΑ Τ ΑΛΛΑ, ΕΙΝΑΙ απλώς... ΛΟΓΙΑ Ν ΑΓΑΠΙΟΜΑΣΤΕ!!! Και εν πάσει περιπτώσει, είναι τελείως άλλο πράγμα, να επαναξιολογηθούν τα Τιμολόγια αμοιβής κάθε επαγγέλματος, ούτως ώστε, σε παγκόσμια κλίμακα, ο κάθε εργάτης της τάδε ειδικότητας ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΙΔΙΟ ΜΙΣΘΟ (!) και ο κάθε δάσκαλος επίσης σε ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΙΣΘΟ (!) κι αντιστοίχως η κάθε ειδικότητα, από απλούς ανειδίκευτους υπαλλήλους, έως πιλότους και νευροχειρούργους!!! Όλοι! Ανά ειδικότητα! Σε παγκόσμιο επίπεδο! ΙΔΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ!!! Αλλά... το ξαναλέω! Κατά ειδικότητα και εμπειρία! Κι όχι φύρδην-μύγδην, όλοι στον ίδιο αχταρμά! Στο ίδιο τσουκάλι, για να μας βγαίνει η συνταγή της... Παγκόσμιας κομμουνιστικής σούπας!!! Γιατί πολύ απλά, ΕΤΣΙ, το μόνο που κατορθώνουμε, είναι να επιβάλουμε ΜΙΑ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΔΙΚΙΑ, στην θέση... της ήδη υπάρχουσας!!! ΙΔΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ σε Παγκόσμια κλίμακα λοιπόν και... ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ!!! Κι από κει και πάνω, όσο πλούτο κι αν παράγει ο Χ «ικανός» ως προς αυτό; ΝΑ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ! Σε έργα υποδομής για όλους!!! Να δεις έτσι πως κόβεται η όρεξη για ασύδοτο πλουτισμό στον καθένα! Κι εννοείται! ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ «ΕΥΚΑΙΡΙΑ- Επίσκεψη Δημοτικών Σχολείων του Χαϊδαρίου στο Ποικίλο Όρος Ανδρέας Μποζίκας: «Να διαμορφωθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των αυριανών πολιτών της Δυτικής Αθήνας». Σε χαρακτηριστικά σημεία του Ποικίλου Όρους ξεναγήθηκαν το 4 ο το και 2 ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα του ΑΣΔΑ «Γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα του Ποικίλου». Τους μικρούς μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συνόδευσε στην επίσκεψη στο βουνό ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας Μποζίκας, ο οποίος εξέφρασε και τη συγκίνηση του καθώς υπήρξε ο ίδιος μαθητής στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου. Μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης, ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ δήλωσε: «Το πρόγραμμα Γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα του Ποικίλου υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία. Οι μαθητές των σχολείων της Δυτικής Αθήνας εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, ενθουσιασμό θα έλεγα, για αυτή την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με το περιβάλλον στο βουνό και να μάθουν τις λεπτομέρειες γι αυτό από ειδικούς επιστήμονες. Είναι μια πρωτοβουλία που συνδυάζει τη διδαχή με την ψυχαγωγία, μια μέθοδος μάθησης πολύ αποδοτική στις νεαρές ηλικίες. Παράλληλα, χωρίς μεγαλοστομίες και κουραστικές διαδικασίες, εισάγουμε τα νέα παιδιά στις έννοιες της οικολογικής ευαισθητοποίησης και της προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε να διαμορφωθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των αυριανών πολιτών της Δυτικής Αθήνας.» ΚΩΝ» ΝΗΣΙΔΩΝ (βλέπε: offshore εταιρείες, φορολογικούς παραδείσους τύπου νησιών Κεϊμάν ή Λιχτενστάιν και... ελβετικών τραπεζικών καταφυγίων... με τις απέραντες φορολογικές ασυλίες!!!) ΟΠΟΥ ΓΗΣ!!! Μόνον έτσι θα εξασφαλίζετο ΚΑΙ δια ορθολογικής αξιολόγησης ΙΣΟΤΗΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, αλλά και η ΕΠΙΘΥΜΗ- ΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ κινήσεων και επιλογών, σύμφωνα με τις ατομικές ικανότητες και προσδοκίες του καθενός μας!!! Μ.Κ. * * * Τι θα λέγατε για... ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, αντί... ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ!!! Παρεμπιπτόντως και για να το... ολοκληρώσω; ΜΟΝΟ Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ στη θέση των νομισμάτων κάθε χώρας, θα απέτρεπε μαχαίρι την φοροδιαφυγή!!! Και ψάξ τε το όσο θέλετε! Ούτε κίνητρα, ούτε... απειλές! Η αποκλειστική ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΔΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ και ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -σύμφωνα με τις προηγηθείσες προτάσεις μου για παγκόσμια ΙΔΙΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ και ΕΜΠΕΙΡΙΑ- και εννοείται! Για αγορές, από μια πινέζα έως... ένα τάνκερ!! Κι από μια αλλαγή λάμπας έως... εγχείριση αντικατάστασης εγκεφάλου! Κι από... διοργάνωση των γενεθλίων σε παιδότοπο, έως την προμήθεια του στρατού μας σε... Leopard!!! ΟΛΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ και ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ!!! Να δούμε τότε! ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ο... Άκης θα... εισέπραττε σε... «μονάδες κάρτας» τις μίζες του και ΠΩΣ θα μπορούσε να... τις κρύψει!!! Το ίδιο ΚΑΙ η σύζυγός του, την στιγμή κατά την οποία, ΠΑΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΠΑΣΑ ΑΓΟΡΑ, θα ΕΛΕΓΧΕΤΟ ΑΥΤΟ- ΜΑΤΩΣ από το computer του Υπουργείου Οικονομικών ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ... ΤΗΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑ- ΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΟΛΗΠΤΗ!!! Τέλος σε... φακελάκια γιατρών! Τέλος σε... υδραυλικούς που παίρνουν... επιδόματα αλληλεγγύης (!!!) την στιγμή που το αυτοκίνητο της συζύγου είναι... Mercedes τελευταίας παραγωγής και οι... μεζονέτες περασμένες στο όνομα των παιδιών και της πεθεράς; Περισσότερες κι απ αυτές που δηλώνει... ο Κόκκαλης κι ο Βγενόπουλος!!! Μαζί... ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου (ώρα του καλή εκεί που είναι και... που θαρρώ θα νιώθει υπερήφανος για το... δημιούργημά του π άφησε πίσω στη Γη, με... σκέψεις «τέτοιου είδους» να αυτο-τυραννιέται!!!) ΥΓ.: προς φίλους: Συνηθίζω να εκφράζω ευθαρσώς τις απόψεις μου, όταν τα πράγματα και οι συνθήκες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ηλίου φαεινότερες, όπως η προς τα κάτω διαφορά ψήφων προς το ΚΚΕ (!!!) της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης!!! Παρακαλώ σας, ανατρέξτε σε πρόσφατες παροτρύνσεις μου ως προς τις αλλαγές λόγου και στάσης σας, γιατί το ένστικτό μου με οδηγεί στην ερμηνεία πως τον «εκλογικό πάτο» που σας περιμένει εμμένοντας σε παρωχημένα συνθήματα και τακτικισμούς, ΔΕΝ τον έχετε δει ακόμα! Και... λυπάμαι που σας το λέω!!! Περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τριήμερη εκδήλωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Αθήνας που διοργάνωσε το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ Αθήνας. Κατά το τριήμερο 30, 31 Μαϊου και 1 Ιουνίου 2012, περίπου 1200 μαθητές από σχολεία της περιοχής επισκέφθηκαν το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης και ενημερώθηκαν για περιβαλλοντικά ζητήματα, με τη συνεργασία μεγάλων οικολογικών οργανώσεων που υλοποίησαν δράσεις στο Πάρκο εκείνο το τριήμερο. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν ο ΑΡ- ΚΤΟΥΡΟΣ, η WWF, το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης, η Μεσόγειος SOS, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και η ΜΚΟ Οργάνωση Γη.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΓΙΟΡΤΗ ΧΑΡΑΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ο.Π.Α.Α.Π.) ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Α πό το πρωί της Κυριακής 10 Ιουνίου μέχρι αργά το βράδυ, εκατοντάδες Περιστεριωτόπουλα ηλικίας 2 έως 6 ετών συνοδευόμενα από τους γονείς τους, είχαν τη χαρά και την ευκαιρία να διασκεδάσουν δωρεάν, να χαρούν και να παίξουν μέσα στο δροσερό και και γνώσεις μέσα από τραγούδια, παραμύθια, διάφορες δημιουργίες κι άλλες εκπλήξεις, ενώ τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη κλήρωση της λαχειοφόρου δό- σκιά ενός δέντρου, να μάθουν και να πειραματιστούν για το νερό, τον αέρα, τον ήλιο, να φυτέψουν λουλούδια και να ομορφύνουν ακόμα περισσότερο το χώρο, να Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης κοντά στα παιδιά καταπράσινο Άλσος της πόλης, να μάθουν και να δουν καινούργια πράγματα, να γίνουν για λίγες ώρες κηπουροί, να χαρίσουν σε άλλα παιδάκια ρούχα και παιχνίδια που τους περίσσευαν και ήταν σε καλή κατάσταση, ώστε όλοι μαζί να καλωσορίσουν το καλοκαίρι που έχει πλέον μπει για τα καλά στη καθημερινότητά μας. Συνδιοργανωτές της μεγάλης γιορτής των Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Άλσος ήταν ο Ο.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Περιστερίου και η Babyfeat, με την υποστήριξη των δασκάλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών οι οποίες κάτω από τη δροσιά των δέντρων όλη την ημέρα, με αξιοθαύμαστη αντοχή και ζήλο πρωταγωνίστησαν στις δράσεις δίνοντας τις καλύτερες συμβουλές στα μικρά παιδιά αλλά Η πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξ. Κορόγιαννη θηκαν για να στηριχθεί το Ειδικό Σχολείο Περιστερίου. Κοντά τους βρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, η Αντιδήμαρχος κ. Μαίρη Τσιώτα, η υπεύθυνη του Ο.Π.Α.Α.Π και Δημοτική Σύμβουλος κ. Ξένη Κορόγιαννη, οι Αντιδήμαρχοι κ. Παναγιώτης Λύκος, κ. Βασίλης Μπέτσης, κ. Τάσος Θεοδωράκος, και πολλοί άλλοι. Η ομάδα White Rabbit με ακροβατικά και άλλα κόλπαπαιχνίδια διασκέδαζαν τα παιδιά σε διάφορα σημεία του Άλσους, ενώ η ομάδα «Αστροναύτες» ανέβασαν την παιδική θεατρική παράσταση «Το μαύρο ψαράκι» και καταχειροκροτήθηκαν από το μικρό και μεγάλο κοινό. Τα παιδιά με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση των παιδαγωγών, συμμετείχαν σε μια σειρά από δράσεις. Είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν με υλικά και τεχνικές πρωτοποριακές, να παρακολουθήσουν δραματοποίηση παραμυθιού στη πούρα - δώρα - αξεσουάρ - είδη καπνιστού αθληθούν με καινοτόμα προγράμματα γυμναστικής, να εκπαιδευτούν στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για το πώς πρέπει να κινούνται με ασφάλεια στο δρόμο, να λάβουν μέρος σε θεατρικό παιχνίδι, να γελάσουν με μαγικά κόλπα, να παρακολουθήσουν θεατρική παράσταση. Η τέλεια οργάνωση από την πλευρά της Διοίκησης των Παιδικών Σταθμών, η άψογη συνεργασία των παιδαγωγών, καθώς και η ολοήμερη παρουσία τους, έδωσαν την ευκαιρία στους γονείς και τα παιδιά τους να βιώσουν μια μέρα διαφορετική, γεμάτη χαρά, παιχνίδι και δημιουργία. Μια μέρα που όπως είπαν οι ίδιοι οι γονείς και είδαμε όλοι μας με τα μάτια των παιδιών, αξίζει να επαναληφθεί.

5 Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 Περιφέρεια Β Αθηνών Ενσωμάτωση Γραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά 2.601/2.601 / 100,00 % / 70,81 % / 99,28 % «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα / 0,42 % / 0,31 % Ιούνιος 2012 Μάιος 2012 Kόμμα Ποσοστό Ψήφοι Έδρες Ποσοστό Ψήφοι Έδρες ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο 31,43 % ,82 % Νέα Δημοκρατία 26,23 % ,40 % ΠΑ.ΣΟ.Κ 8,54 % ,07 % Δημοκρατική Αριστερά 7,72 % ,60 % Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος 7,38 % ,00 % Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 6,38 % ,71 % Κ.Κ.Ε. 5,36 % ,64 % δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!- Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) 2,31 % ΛΑ.Ο.Σ 1,69 % ,78 % ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1,04 % ,45 % Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 0,44 % ,49 % ,31 % ,48 % ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 0,30 % ,76 % Ενωση Κεντρώων 0,30 % ,71 % Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0,22 % ,62 % ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0,20 % ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥ- ΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 0,05 % 455 0,10 % 951 0,18 % Κόμμα Φιλελευθέρων 0,02 % 246 0,07 % 679 ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ. ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ. ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣ- ΤΑΣΗΣ Αποτελέσματα στην Επικράτεια Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Νέα Δημοκρατία 29,66 % ,85 % ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο 26,89 % ,78 % ΠΑ.ΣΟ.Κ 12,28 % ,18 % Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος 7,51 % ,61 % Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 6,92 % ,97 % Δημοκρατική Αριστερά 6,26 % ,11 % Κ.Κ.Ε. 4,50 % ,48 % δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-δράση-φιλελεύθερη Συμμαχία) 1,59 % ΛΑ.Ο.Σ 1,58 % ,90 % ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 0,88 % ,93 % ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 0,39 % ,88 % Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) 0,33 % ,19 % ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 0,29 % ,45 % Ενωση Κεντρώων 0,28 % ,61 % Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0,23 % ,51 % ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0,20 % ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0,12 % ,25 % ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 0,07 % Κόμμα Φιλελευθέρων 615 0,06 % Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι 416 0,05 % Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε Γραμμένοι Ενσωμάτωση 100,00 % N.Δ ,66 % ΣΥΡΙΖΑ 71 26,89 % ΠΑΣΟΚ 33 12,28 % ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 20 7,51 % ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 18 6,92 % ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 17 6,26 % ΚΚΕ 12 4,50 % Ψήφισαν 62,47 % Ακυρα/Λευκά 0,99 % Εκτός Βουλής 5,98 % ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! 1,59 % ΛΑΟΣ 1,58 % ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 0,88 % ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 0,39 % ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,33 % ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 0,29 % ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,28 % 0,03 % 339 Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι 0,01 % 133 Ιούνιος 2012 Μάιος 2012 Ονόματα βουλευτών Β Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ: 1. ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 2. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ- ΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 3. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗ- ΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ- ΛΟΥ 4. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 5. ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 6. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 7. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8. ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕ- ΛΟΥ 9. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 10. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙ- ΟΥ 11. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟ- ΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 12. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 13. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΝΔ: 1. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑ- ΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 3. ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 4. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 6. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕ- ΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩ- ΑΝΝΗ 8. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙ- ΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ) ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 9. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 10. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 12. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑ- ΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 13. Π Α Π Α Κ Ω Σ Τ Α - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕ- ΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΣΟΚ: 1. ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗ- ΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΤΟΥ ΓΡΗ- ΓΟΡΙΟΥ 4. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟ- ΛΟΣ ΔΗΜ.ΑΡ: 1. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ- ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓ- ΓΕΛΟΥ ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2. ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ- ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 1. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΗΛΙΑ 2. ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3. ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ Εκτός μένει ο κ.γιάννης Μανώλη που είχε εκλεγεί και ο Παύλος Κοντογιαννίδης ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 1. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑ- ΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3. ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Στην εκλογική περιφέρεια εκλέγει 3 βουλευτές και αν ο κ.μιχαλολιάκος κρατήσει την έδρα στην Α Αθηνών τότε θα μπει στην βουλή ο Ηλίας Παναγιώταρος. ΚΚΕ: ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 21 IoÜÔ ÖÜ 2012 Ö ÑÖ Ì ÔÌ : É Ù ÑÖÚ Ø ÖÔÛ Ú ÙÛ ÒàÙÙ Ñ ÙÜ ÑØÖÛ Ù ÛàÔ àô ÒàÙÙ Ì Ô Û ÑÖÜÙÓ Û Ó Ú, ØàÛ Ñ Ôà Ö ÖÒ, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖÔ Ñ ˇ Û Ñ.» Ó Ô àû. ØàÛÖ Ñ É Ù - ÑÖ ÌØ É ÒÒÖÔ ÖÛÌÒÌ Ö ÑÖ Ì ÔÌ, Ö ÖÜ Û ˇ ÑÖÜÙÖÜÔ Ñ ˇ Ó ˇÖÜÔ Ö ÛÖÜÚ ÖÔÌ Ú, ÛÖÜÚ ÖÜ ÌÚ - ÌÚ, Ö Ö Ö Ö ˇ Ý - ˇÖÜÔ Ø Óܡ, ÓܡÖÜÚ, ÒÒ ÒàÙÙ Ñ Ý Ó Û. ÜÛ ÞÛ ÖÜÔ Û ÒàÙÙ Ñ Ñ - ÔÖÛ Û ÛàÔ àô, Û ÛÖÜÚ ÔÖÜÔ ÒÌÕ ÒÖ Ö Ñ Ø ÓÓ - Û ÑÖÙÜÔÛ ÑÛ ÑÌ Ú ÖÓÌ Ú. ÞÌ Ø Û Ø ˇÌ ÖÛ ÙÌ ÑÖ ÔàÔ ÌÚ ÖÜ ÓÌ àˇ ÑÌ Ö ØÖÒÖÚ ÛàÔ ÖÜ àô- - àô Ñ ÛàÔ ÖÔÌàÔ Ñ ÜÕ - ˇ ÑÌ ÜÛÖÚ ÛàÔ Ö Ñ ÑàÔ ÉÖ - ˇàÔ, ÓÌ àˇ ÑÌ ÒàÙÙ Ñ Ñ ÔÖÛ Û ÛàÔ àô, Û Þ ˇ Ñ Ô Û Øà Ó Ý Ó - Û, ÖÜ Ì Ô É Ù Û Ú ÒàÙÙ Ú, Ñ ØÞ ÙÌ Ó ÙÌ - Ø ÒÒàÔ ØÖÉÒ Ó ÛàÔ. ØàÛÖÚ, Ì ÖÓÌ ÔàÚ, Ñ ˇÖ- Ø ÙÛ ÑÖÚ Ø ÖÔÛ Ú ÙÛ ÒàÙÙ Ñ Ñ ÒÒ ÌØ Ì ÛàÔ àô Ì Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ. Ô Ù Ó ÔÛ ÑÖ Ô ØÖÙÌ- ÞÖÜÔ Ö ÖÔÌ Ú (.» Ó Ô à- Û Ú): - Ó ÒÖÜÔ ÙÛ Ó ÑØ - Ñ ÔÖÔ Ñ, Ö àú Ó ÒÖÜÔÖ ÓÌ ÒÖ Ñ ÖÞ ßÓ ÌÓ ÌÑ ÙÛ - Ñ ý. ÛØÜÝÌØÖÛ Û Ñ ÛÖ ÙÜÔ Ùˇ Ó Ù ÝàÚ Ñ ÌÑÝØ - ÖÔÛ ÙÌ ÒÌÑÛ ÑÖ Ì Ì Ö, ÓÌ Û ÒàÙÙ, ÖÞ ÖÓàÚ Ø - ÓÖØÝàÔÖÔÛ Ú Û. ÖÓ Ò ØÖÚ Û ØÌ Ì Ô Ì Ô Ñ ˇ Ø, ÓÌ ØÖÙÌ ÓÌ Ô ÌÒÒ Ô Ñ, ÖÜ ˇ ÒÌ ÛÖÜØ ÖÜÔ Ñ ˇ Ì Ø ÝÖÔÛ ÓÌÙ ÛÖÜÚ. - ¾Û Ô Û ÒÌ ÔÌ Ñ Û Ò ˇÖÚ, ÞØÌ ÌÛ ØÖÙÖÞ ÙÛÖÔ ÛØÖ Ö ÖØˇàÙ Ú. ÒÖ Ì Ô Ö ÖÔÌ Ú Ô ÖÑ ˇ - ÙÛÖÜÔ ÛÖ ÙàÙÛÖ, ÓÌ ÑØ Û - ÑÖÛ Û, ÞàØ Ú Ø Û Ø Ù ÙÛÖ ØÔ Û Ñ ÙÞÖÒ ÛÖ ÙÑ ÒÖ ÛÖÜ, Ô Ö ÜÛÖÔ ØÖÌ ØÞÌÛ ÛÖ Ò ˇÖÚ. - ¾ÙÖ Ó ÖØÖÜÔ ØÌ Ì Ô Ó ÒÖÜÔ Ö ÖÔÌ Ú, Ö ÖÜ- ÌÚ- ÌÚ ÓÌ Û, àùûì Ô ÉØ ÙÑÖÔÛ ÑÖÔÛ ÛÖÜÚ ÙÌ Ó ÙÜÔÌÞ Ñ ÖÜÙ - ÙÛ Ñ Ì ÑÖ ÔàÔ. ÜÙÛÜÞàÚ ÓÌ Ò ÖÙÖÛ Û Ò ØÖÝÖ- Ø Ú ÖÜ ÉÖÓÉ Ø Ì ÛÖÜÚ ÔˇØà ÖÜÚ ÑÒÌ ÔÌ ÙÛ Ñ Û Ú Ì ÝÜØÌÚ Ì ÑÖ ÔàÔ Ú ÛÖÜÚ. - ÒàÙÙ Ñ ÞÔ ÖÜ Ö ÖÔÌ Ú Ì àñöüô Ô ÖÜÔ ÓÌ Û ÛÖÜÚ, Ö àú ÜÛÖ Û Ú ßÑØÌÓ Ò Úý, ØÖÙÝÌØÖÜÔ ÖÒÒ, ÝÛ ÔÌ Ô ÛÖÜÚ Ö ÖÜÔ Ì ÑÜØÖÛ - Û, ÙÜÓÓÌÛÌ ÞÖÔÛ Ú ÖÜÙ ÙÛ Ñ Ñ ÓÌ Ì Ò ÑØ ÔÌ. - ¾Û Ô ÖÒÖ Ó Ø ÑÖ- ÒÖܡÖÜÔ ÌÔ Ì Ø Ö Ì ÙÌ Ú ÔÛÖÑ Ó ÔÛÌ Ø ÙÛ Ô Û ÒÌÖØ - Ù, Ì Ô Ù Ó ÔÛ ÑÖ Ô ÙÜ - ÛÖÜÔ Ö ÖÔÌ Ú ÓÌ Û, Ô Ñ ÔÖÜÔ Ó ÑØ Û Ñ ÜÛÖ ÖÜ ÉÒÌ ÖÜÔ, Ô ÛÖÜÚ ÔÖÜÔ Û Ô ÌÜÑ Ø Ô ÌÑÝØ ÙÖÜÔ Û Ú ÖßÌ Ú ÛÖÜÚ, Ì ÞÔÖÔÛ Ú - Ø ÒÒ Ò ÖÛ Û Ú Ü ÖÒÖ ÖÜÔ Ñ ÌÔ ÝÌ ØÖÔÛ ÜÛÌ Ú. - Ñ Ò ˇÌ ÛØ Ñ Ø ÙÛ - Ù ÖÜ Ì ÒÌ ÖÜÔ Ö ÖÔÌ Ú Ô ÖÜÔ ÓÌ Û ÛÖÜÚ, ÖÞ Ø Û Û Ñ, ÌÔ ÑÒ Ù- Ù ÑÖ Ì Ø Ö ÓÌ Ö ÖÛ ÑÖ ÒÖ Ö, ÙàÙÛ ØˇØàÙ Ñ Ùˇ Û Ñ ØÛ ÖÛ Û, Ó ÖØÌ Ô ÙÜÓÉ Ò- ÒÌ ˇÌÛ Ñ ÙÛ ÒàÙÙ Ñ Ô - ÛÜÕ ÛÖÜÚ. ß ÒàÙÙ Ì Ô Ì Ø Ö à- Ú (opus vitae). `Ì ÖÒ Ó Ú Û à, ÖÒÖ Ó ˇ ÔÖÜÓÌ. ÌÔ Ó ÖØÖÜÓÌ Ô ÑÜØ ØÞ ÙÖÜÓÌ Ñ Ô Ñ Û ÑÛ ÙÖÜÓÌ ÜÛÖÔ ÛÖ ÔÛ, ÖÜ Ì Ô Ì ÑÝØ Ù - ÙÛÖØ - Õ ÌÔÖÚ Ò ÖÜý (.» Ó Ô àû Ú) Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) `» `» ` ¾ ¾ ` À.» ` À¾ˆ ¾ À µ `. ÜÛÜÞØÚ ÖÜ ÌÔ É ªÑÌ Ö `ˆÀ µ, Ûå Ö Ùå Ø Ú ˇ Ó Ú â ØÔÌ Û Ù åû. æû âòì Ô Ö ØÌÛÌÔÛâØ ÌÚ ˇ Û â ÔÌ ÙÛÖÜÚ ÓÌÛ ÔÆÙÛÌÚ. ÆÒÌÙÌ ÓÆÒ ÙÛ Ñ Û Ú Ö ÑÖ âôì âú ÛÖÜÚ ÙÛ Ô ÒÒÆ. Ö Ì ÉÌÉ åàùì Ñ Ö» ÞÌÒÆÑ Ú. ªÑÌ.. Ñ ÛØØ ˇ Ó Ú ÆØÖÜÔ Û Ù åû Ö ÛØÆ Ì ÌÚ. ÖÜÚ ØÖÛ ÓÖçÓÌ Ûå ÌåÔ ÑÆ Ó Ú Æ, Ö Ñ ÑÖÓÖ Ø åö Ö ÛØ Ì åûìú ÖÜ ÌÔ âþöüô ßàÓÆÑ Ô ÝÆÔÌ Ñ Ò ÓÖÑÛÖÔÖçÔ. ` ¾» ¾. æ Û Ú ÌÑÒÖ âú Ô Ñ ÛªÚ É ªÑÌ Ö ` Ó ØÆÚ Ñ ÛÖ Þ åøìû. `Û Ô ÒÒÆ ÆÒÒàÙÛÌ æû ÒØÙÌ Ú ÌåÙ. åñ ÙÌ.. ÖÙ ØÔÛ Ú ÖÙÖÙÛæ ÑÆÛà æ 30%. ¾ ØÖÉÒ Ó Û ÙÓæÚ Ö ÑæÚ ÓÖÜ ÌåÔ Ö ÌÕªÚ. ØÚ ÛÖ 2009 âþ ÙÌ Ö Ø Ó ÔÒªÚ æû Ô ÛæÛÌ.. ªØÌ ÖÙÖÙÛæ 34,4%; æûì ÛÖÔ Ø Ó ÔÒª ÛÖÔ ÑÒØÛÙ Ù Ô Ñ ÜÛæÔ ÙªÓÌØ ÛÖÔ Ì ÌÜÝ ÓÖçÔ. åñ ÙÌ Ñ Ö ÌÔ âòöú æû Ô âù ÙÌ ÖÙÖÙÛæ ÑÆÛà ÛÖÜ 13%, ÌÔØ Ö ØÖÑÆÛÖÞæÚ ÛÖÜ Ö Ô ØâÖÜ ÛÖ 2009 ÌåÞÌ Û Ô ÙÜ Ñ ÛÆˇÌÙ ÛÖÜ 45% ÛàÔ ÒÒªÔàÔ. ÜÛÖå Ö çö ÓÌ ÆÒÒ Ó ÛÙæÔÛ ˇ Ó Ú ÑÜÉÌØÔª- ÙÖÜÔ. âøìûì Ûå; Ô ÌÑ ØÖÙà ªÙÖÜÔ Û ÙÜÓÝâ- ØÖÔÛ ÛàÔ ÌØÓ ÔÖ ÆÒÒàÔ, Ô ÆØÖÜÔ åùà Û ÞØªÓ ÛÆ ÛÖÜÚ Ö ÔÌ ÙÛâÚ Ó Ú. Ñ ÜÛª æóàú Ô ÔÖª ÛÖÜ 27% ÛÖÜ `ˆÀ µ ˇ ÛÖÜÚ ÑÖÒÖܡÌå. `»»»¾» `»»¾ ˆ À `. ØÚ åôìû Ö ÑæÙÓÖÚ Ô ß Ýå Ì ÔÛ ÓÔ ÓÖÔ ÑÆ Ñ Ô âþöüóì Ô ÜØ Ñª ÓÔ ÓÖÔ Ñª ÑÜÉâØÔ Ù ;»æôö ÙÛ Ô Ó Ô Ôå Ó ÖØÌå Ô åôì ÜÛæ. ÔÛ ÓÔ ÓÖÔ Ñª ߪÝÖÚ Ò Ù Æ Ì ÛÖ 55%, ÓÌ Û Ô». À. ÛÖÜ Ñâ ÌØ Ñ ÑÜÉâØÔ Ù Ó Ú É åôì ÓÔ ÓÖÔ Ñª. ¾ Òæ Ö ÌåÔ çö. ¾ ØØÛÖÚ ÌåÔ ÜÛæÚ Ö ÓÖÑØ Û ÑæÚ ÌÑÒÖ ÑæÚ ÔæÓÖÚ, ÖÜ ßªÝ ÙÌ ÛÖ `¾ Ñ ÛÖÔ ÙÖÉÆÛ ÙÌ.. ÖÜ åôì ØÌ ÆÒÖ 50 Ì ØØÔ ÙÛÖ ØØÛÖ ÑæÓÓ. ¾ ÌçÛÌØÖÚ ÌåÔ Û ÛØ ÉÌÙÛå ÔÛ ÓÔ ÓÖÔ ÑÆ ÑæÓÓ Û, ÖÜ ÆÒÒ ÒâÔÌ Ø Ô Û Ú ÌÑÒÖ âú Ñ ÆÒÒ ÓÌÛÆ. Ó Ô ÓÖÜ Ó ØÛÜØ ˇÌåÛÌ, æû Ô ÝâØÖÓ ÙÛ Ô». À., Ûå Ì Ø ÌÔ ÛÖ â Ø ß ÜÛæ.» À»¾ˆ` ¾ˆ` ¾ˆ ¾ ¾ˆ.»ÌÛÆ ÛÖ ÖÛâÒÌÙÓ ÛàÔ ÌÑÒÖ ØÔ âñ ÔÌ ÒØ- ÙÌ Ú Ñ Ö ØÛ Ú ÖÜÉâÒ Ú Ñ Ó Ú Ñ ˇ ÙçÞ ÙÌ æû ˇ àô ÙÛÌå, ÌÔ Ñ ÛÆÒ É ÙÌ Ö æ ÆˇÒ Ó, Ô âþöüóì ÑÜÉâØÔ Ù. ÌåÞ ÓÌ Ó Ô ÙÜÞå ØÛ. ØàÛÖ ÖØ Ñæ ÌåÔ ÛÖ ØØÛÖ ÌÔ Ñæ ÖÜ ÞØ Ù ÓÖ- Ö Ìå ÙÌ ÔÛåˇÌÙ ÓÌ ÛÖÔ Ò ˇÜÔÛ Ñæ ÛàÔ `ˆÀ µ ÖÜ ÙÌ ØÔÌ. ìñöü ÌÑÌå ÙÜÒÒÖ ÑæÛ Û. àô ÙÛÌå ÒÖ æô Ö ØÛ Ú Ô âþöüóì ÑÜÉâØÔ Ù ÓÌ ÝÌØâ Ü ØæÙà. Ò ª ØÛ ÓÖÜ Û Ü ÖÉØçÞ ÖÜ ˇ ÖØÆÙÌÛÌ ÌÔ ˇ âøôöüô; ÜÛÖå ÖÜ ÌÕ Ý Ôå ÖÜÔ Û ÝÆØÓ Ñ ÛàÔ Ñ ØÑ ÔÖ - ˇØÔ Ô ÙÜÑÖÝ ÔÛªÙÖÜÔ ÛÖÔ `ˆÀ µ, ÖÜ ˇ Õ Ô ÌåÔ Ü ÖÜØ Öå, Õ ÝÔ ÑÆ ˇ åôöüô ÆÔˇØà Ö ; íò ÌÔ ÛÖ ÙÛÌçà.»ÆÒÒÖÔ ØÛ ÓÌ ÜÛÖçÚ ÖÜ âó ÒÌÕÌÚ ÓâÞØ Ñ ÓÖÜÙÛÆÑ ˇ ÙÌ ÉÆÒÖÜÔ Ô ÑæßÌ Ú. î ÛÖ âþì ÑæßÌ ª Ñ ÌÔ ÛÖ ØæÙÌÕ. ` À ` ¾ `» ` ¾ Àˆ ¾ˆ. `Ì Ö Æ ÛØç ªÛ Ô ÑØÜÓÓâÔÖÚ Ö ` ÓåÛ Ú Ñ Û Ô Ñ ÛÆÒÒ Ò ÙÛ Óª ÕÌÙÑÆØ ÙÌ; Û Ìå Ì Ö ØàˇÜ- ÖÜØ æú Û Ú ØÌÓÖçÒ Ú, ÖÜ Ì å ÛàÔ ÓÌØØÔ ÛÖÜ Ö ìñ ÌÚ æø Ô Ü ÖÉØçÞ ÖÜ âøôöüô; àøåú Ô ÌØÜˇØ Æ Ì.» Ú ÙÜÓÉÖçÒÌßÌ æû Ö ÜÔÆÓÌ Ú ÖÜ Ü ÖÙÛ Øå- ÖÜÔ Û Ô ÌÜØà äñª ØÖÖ Û Ñª Û Ú ÒÒÆ Ú, Û Ô ÒÒÆ ÛÖÜ ÌÜØØ Ñ æþ Û Ú Ø ÞÓªÚ, Ò ª.. - `¾ -». À. ÖÝÌåÒÖÜÔ Ô ÑÆÔÖÜÔ ÑÜÉâØÔ Ù ÌÜØà äñªú ÙàÛ Øå Ú.»Ì Û Ô ÒÖ Ñª ` ÓåÛ, ÛÖ Ü ÖÜØ ÌåÖ ÖÒ Û ÙÓÖç ÛÖ Ñ ÖçÛ Ö Bye El Mitso, ÛÖÔ ÌÜØà äñæ ØÔ ÖÜ âñ ÔÌ ÓÌ Û Ú É ˇÜÙÛæÞ ÙÛÌÚ ÌÒÖ Ö Ø - ÝåÌÚ ÛÖÜ. ¾ˆ ` ¾ ˆÀ ¾ `ˆ»» ¾» `.»Ì Û Ô ßªÝÖ ÛÖÜ ÌÒÒ Ô ÑÖç Ò Öç Ñ ÓÌÛÆ Û Ô ØàÛ Æ Û Ú.. Ô ÑÖÜÝåÙÛ Ñ Ô Ñ Ö ÜØà åö ÙçÓÓ ÞÖå Ó Ú, æ àú âòì Ì ÔàÙÛæÚ Û ÒÌ ÙÛªØ. Ô - ÑÖÜÝåÙÛ Ñ Ô Ö ÜØà åö Ñ ÙÌ ÌÓÆÚ ªØˇÌ ÙÞÌÛ Ñª ÉØØÓ, æ Û Ô Ô ÑÖçÝ Ùª ÛÖÜÚ. ÛØØÔÌ ÛÖÔ ÆÓ ÑÖ Û Ò æùñüò. ÞæØÛ Ö Ñ Æ Ò ÙÛÖ. Æ Ö ÖÚ æ ÛÖ Ù ÔÆÝ ÛÖÜÚ Ö `æøöú â Ø ßÌ æû ßâÒÌÖÚ ØÌ Æ, ØåÕÛÌ Ñ Ñ Ó Æ Ó ÖÜÑ Æ ÙÛÖÜÚ Þ ÞæÒÖÜÚ, Ûå ÝÖØÌÛ ÑÆ ˇ Ì Ô ÙÛ ÛªÙÖÜÔ Ñ ˇ ÞÆÙÖÜÓÌ æò ÜÛÆ ÖÜ ÛÖÜÚ ÑÒâß ÓÌý. Ö âéòì Ì Ö `æøöú ÛÖ ÝÆÔÛ ÙÓ ÛÖÜ `ˆÀ µ Ô Ò Ô âû ÆÔà æ Û Ô ÜØØ Ñ Ô ÓÌÛ Ô ÙÛÌçÌ Ñ ÙÛ Ú ÆÒÒÌÚ ÌåØÖÜÚ. æò ÜÛÆ Û ÑÒÌÝÛØæÔ ÖÜ Ó Ú ÑÒâÉÖÜÔ ÙÜÙÛ Ó Û ÑÆ ßÛÖ Øàå ÙÛ ÜØÖÑÖ ÖçÔÛ ÙÛ Ô Ô - Æý. Ö ÛÌÒÌÜÛ åö ÑÒÌÓÓâÔÖ æ ÛÖÔ ÛØ ÖÜ Ö Ö æ ÆÔÖ ÉâÒ. ÜÛÜÞØÚ ÆÔÖ ÓÖÜ ÖÜ âýü ÌÚ ÔàØåÚ, Ô Ó Ô Ì Ú Û Ô Ñ ÛÆÔÛ ÛàÔ ØØ Ô ÙÜÔÛØæÝàÔ Ó Ú. ` ` ¾ À ¾ˆ ¾ˆ ` À ˆ. Ô ÑÖÜÝåÙÛ ÑÌ Ñ Ö ` ÉÉæ ÖÜÒÖÚ ÖÜ ß ÝåÙÛ - Ñ Ô Û ÑæÓÓ Û ÖÜ Ì ÜØÔÛ Û Ô ÌÜØà äñª ØÖ- Ö Û Ñª Û Ú ÞØØ Ú. ÖÜ Ì ÜØÔÛ ÛÖ ÌÜØØ, Û ÑæÓÓ Û ÖÜ ˇ ÝØÖÔÛåÙÖÜÔ Ô Ó Ô ÜØåÙÖÜÓÌ ÙÛ Ø ÞÓª. ÖÉÆÛ Ö ` ÉÉæ ÖÜÒÖÚ Ó Ô ÛÖÜ ÆØÖÜÔ Ö ÑÖÓÓÖÜÔ ÙÛâÚ Û Ô ÌØ ÖÜÙå ÖÜ âñ ÔÌ ÞÆØ Ú Û Ú Ü ÖÙÛªØ Õ Ú ÖÜ ÌåÞÌ æ ÛÖÜÚ ÑÖÓÓÖÜÔ ÙÛâÚ. Ò Æ ÓÌ ÒÌå ÛÖÜ ÖÔçÙ ÖÜ âñýø Ì Û Ô ÌÔ Æ ÛÖÜ 114. `Ü ÔØÓ ÖÔÜÙÆÑ ÓÖÜ, ÙÌ Æà, ÙÌ ÌÑÛ ÓÆà, ßâÓ Û Òâà, ÒÒÆ ÌåÓ Ü ÖÞØÌàÓâÔÖÚ Ô ÙÌ Ñ - Û ÌåÒà ÙÛ Ô ÝÖ Û ÛØ ÖçÒ ÖÜ ÙÌ ÌåÞÌ ÌØàÛÌÜÛÌå. Æ ÖÛÌ. ` ˆ ¾ À ¾ˆ ¾ `» À `. ` ˆ ¾` ` ` ¾ˆ; Øˇ ÑÌ Ö ` Ó ØÆÚ Ô ÑÜÉÌØÔªÙÌ. ¾ØåÙÛÌ ØÌ ÝåÒÌ ÛÖÜ Ìå Ì Ö Ò æú, ÑÜÉâØÔ ÙÌ. æ àú ÓÌ Û Ô ÉÖªˇÌ ÛàÔ ÑØÔ ÛÖÜ ÔˇØØ àô ÌÔÛØÜݪ٠ÓÌ ÙÛÖ Øæ Ø ÓÓ ÛÖÜ `ˆÀ µ, ÛØØ Ó ÖØÌå Ñ Ô ÛÖ ÌÝ ØÓæÙÌ. Ûå ÌÆÔ ÌÔ ÌÝ ØÓæÙÌ ÛÖ Øæ Ø ÓÓ ÛÖÜ `ˆÀ µ, Ô Ñ Û Ø ªÙÌ Û ÓÔ ÓæÔ, Ô ØÙÌ ÜÕª- ÙÌ Ú ÙÛÖÜÚ ÌØ æóìôöüú, Ô ØÙÌ ÖÜÒÌ Æ ÙÛÖÜÚ ÆÔÌØ ÖÜÚ Ñ ÙÜÔÌÞåÙÌ ÙÛ Ô ÓÔÖÓÖÔ Ñª ØæÛ. Ü- ÙÛÜÞØÚ ˇ âþì Û Ô å ØæÛ ÓÌ ÛÖ å ÜÓÖ Ô Øâ- ÖÜ - ÌÔ âòöú. âþì Û Ô å ÛçÞ ÓÌ ÛÖÔ àø ÆÑ ÖÜ ÞÆØ Ô Û Ú ÛçÞ Ú ÉتÑÌ ÉÖÒÌÜÛªÚ Þ Œ Ú. ÜÙÛÜÞØÚ Û ØØÛ Ìå Ó Û Ø ÝªÚ ÛÖÜ ` Ó ØÆ ÌåÔ Æ Ø Ý. ÙÌÉ ÙÛÌå Ìå Ì Û Ô Ü Ö Ø - ݪ ÛÖÜ, Ô Ñ ˇ ÙÜÞÆÙÌ Û Ô»âØÑÌÒ Ñ Û ÆÒÒ Æ.»ª àú ØØÛ ˇ â ØÌ Ì Ô ÙÌÉ ÙÛÌå ÛÖÔ Ò æ ÖÜ Ü ÖÝâØÌ Ñ Ô ÌØ ÙÙâßÌ ÙÌÉ ÙÓæÚ Ô ÛÖÔ ÌåÕÌ ÙÛ Ú ÌÛ åøìú Ó Ú; À ¾À ˆ ` ¾ µ ¾. ÔÛÜ àù Ѫ ªÛ Ô ÜÙÑÖÒå Ô ÙÜÓÝàÔªÙÌ Ö ÌÔ âòöú ÙÛ Ô Ó ÖÜØ å ÙÜÓÓ Þ ÑªÚ ÑÜÉâØÔ Ù Ú ÌÜØà äñªú ÙÜÔÌÔÔæ Ù Ú, æ àú Û Ô ÒâÌ Ö ` Ó ØÆÚ. îû Ô ÌÔÛÜ àù ÑÆ Û ÔÛ Ô ÑÒ ÙÛ ÑÆ ÛÖÜ. Ì â- Ø ÙÌ ÑÆˇÌ æø Ö Û ÞçÛ Û Ú. Ø Ô ÑæÓ ÆØÌ Ö ` Ó ØÆÚ æ ÛÖÔ ØæÌ ØÖ Û Ú ÓÖÑØ Ûå Ú Û Ô ÌØÌÜÔ Û Ñª ÌÔÛÖÒª, ØæÒ ÉÌ Ô Ì Ö âò Ú, ÙÜÓÝàÔØ Ñ ÙÜÓÓÌÛâÞà, æ Ö ÖÚ Ñ Ô ÌåÔ Øà- ˇÜ ÖÜØ æú, æ Ö Ö Ñ Ô ÌåÔ Ü ÖÜØ Öå. ˆ» ` `. æû Ô Ö ÌØÓ ÔÖå Ó ªÑ Ô àú Ñ Û ÑÛ ÛâÚ ÙÛÖ ØåÙ, âô Ú ÌØÓ ÔæÚ ª Ì ÙÛÖ Ù åû ÛÖÜ ÑÆÙÖ Ñ ÌÔÛÜ àù ÆÙÛ ÑÌ æ Û Ô ÑÖÜâØÔ Ñ. ÀàÛÆÌ ÛÖÔ ÑÆÙÖ, ßÌÙÌåÚ ÛÖ ÑÆÔ ÛÌ ÜÛæý; ÌÑÌåÔÖÚ ÛÖÜ ÔÛÆÌ ßÌÙÌåÚ ÛÖ ÑÆÔ ÛÌý. å ÛÌ Û Ô çô Ó ÖÜ âþì ÛâÞÔ Ñ Ö Ñ ÒÒ ÛâÞÔ Ú. ÜÛæ ÓÖÜ ˇçÓ ÙÌ çô Ó Û Ú ÛâÞÔ Ú ÛÖÜ Ñ ÒÒ ÛâÞÔ ÌÒÖ Ö ØÆÝÖÜ Û Ú ÌÝ ÓÌØå Ú, ÙÛÖ ØÖ - ÖçÓÌÔÖ ÝçÒÒÖ ÛÖ ØÖÌÑÒÖ Ñæ ÛÖÜ Bye El Mitso. Ó ÔÌÜÙÓâÔ.»Ì ÆÒ ªÛ Ô ÙÜÓÉÖÒª Û Ú ÙÛ Ô ÔåÑ Û Ú.. ÜÛæ Ñ âþû ÑÌ Û ÙÜ Þ Ø ÛªØ ÛÖÜ Ñ.» ÞÌÒÆÑ. ÝÖç ÓÌ Ò ØÖÝÖØÖçÔ æû ÉÆ Ì ÒØØ ÛÖ ÔàÙÛæ àô ÙÓæ ÌÒÖ Ö- ØÆÝ Û ÙÛ ÌØÓ Ô Ñª æò Ñ åó - ÒÚ. ¾ ¾` ¾ˆ ¾ˆ`. Ö çùûìø æ ÖÒÒÆ ÞØæÔ Ñ ÓÌÛÆ æ ÙÜÔâ Ø Ñ ÙÜ ÛªÙÌ Ú ÖÝÆÔˇ ÑÌ Û åû Û Ú ªÛÛ Ú ÙÛÖÔ ÌÓÝçÒ Ö. ßíÝÛ Ô Ö Òâ Ö ý ÖÜ Ó Ú ÔåÑ Ù Ô. ØØ æóàú ÓÌÛÆ Û Ú ÌÑÒÖ âú, ÆØ ÜÛ, â ÔàÙ Ô æû Û Ô ªÛÛ ÛÖÜ ÑæÓÓ ÛÖÚ ÙÛ Ú ÌÑÒÖ âú ÝÛ åì Ö Ò æú ÖÜ ÌÔ ÛÖÜÚ Ñ Û Ò É åôì.»ª àú ÙÜÔÛØæÝ Û Ô ªÛÛ ÝÛ åì Ö ÖÓÖ- ÔàÛ ÙÓæÚ ÖÜ âþìûì Ì ÒâÕÌ ;»Ì Û âõö Æ ÛÖÜ.»ª àú ÝÛ åì ÖÒ Û Ñª ÛàÔ ÙÜÓÓ Þ ØÔ ÖÜ ÌåÔ ÒÆˇÖÚ Ñ ÑØ ÛÆÌ Û Ô Ø ÙÛÌØÆ Ù ÙÓâÔ ; íùûà Ñ ÛØØ ˇ Øâ Ì Ô Ñ Û ÒÆÉÌÛÌ æû ØØ Û Ú Ø ÙÛÌØÆÚ ÌåÔ ÑÖÔÛÆ Ñ ÌÆÔ ÌåÔ ÌÔàÓâÔ ÌÔ ˇ ÌåÔ ÖÛâ Ô Ñ ÓâÔ.

7 Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 Σχέδιο Κοινωνικής Πρωτοβουλίας, Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης με πρωτοβουλία του Γιώργου Βαθιώτη «Μαζί» Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Περιστερίου Με πρωτοβουλία του Γιώργου Βαθιώτη, ξεκινά στο Περιστέρι Σχέδιο Κοινωνικής Πρωτοβουλίας, Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης. Εδώ και πολύ καιρό ο Γιώργος Βαθιώτης σχεδιάζει την οργάνωση του Κινήματος και την υλοποίηση των στόχων του. Μετά την δημοσίευση των προτάσεων του Γιώργου Βαθιώτη για τη δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου- Φαρμακείου, Κοινωνικού Φροντιστηρίου και Τμήμα Ψυχολογικής υποστήριξης, δωρεάν προς τους δημότες του Περιστερίου, συναντηθήκαμε με τον κ. Βαθιώτη για να μας ενημερώσει σχετικά. Αποκλειστικά στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» ο Γιώργος Βαθιώτης είπε: «Οι συμπολίτες μας έχουν χάσει το όνειρο ζωής. Πρέπει να κερδίσουν πάλι τη χαμένη τους αξιοπρέπεια και το δικαίωμά τους στη ζωή. Με τη σκέψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί και στο Περιστέρι ένα «τσουνάμι» αλληλεγγύης και βοήθειας, πήρα την πρωτοβουλία να απευθύνω πρόσκληση προς όλους, Μητρόπολη Περιστερίου, Περιφέρεια Δυτικής Αττικής, Εμπορικό Σύλλογο Περιστερίου, Διοίκηση του Δήμου, Δημοτικές Παρατάξεις, Ιατρούς, Φαρμακοποιούς, Οδοντιάτρους και Κοινωνικούς Φορείς, ώστε να δημιουργηθεί ένα Σχέδιο Πρωτοβουλίας, Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης, με στόχο την υλοποίηση και λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου, Κοινωνικού Φροντιστηρίου και Υπηρεσία Ψυχολογικής υποστήριξης, όλα δωρεάν για τους συμπολίτες μας, αυτούς που είναι άποροι, άνεργοι, τους αδύνατους οικονομικά και τις ευπαθείς ομάδες». Ο κ. Βαθιώτης τόνισε: «Στο πρώτο μου κάλεσμα ανταποκρίθηκαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, ο Εμπορικός Σύλλογος Περιστερίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου, η επικεφαλής της Αριστερής Κίνησης Περιστερίου Αντωνία Αθανασοπούλου και ο επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτης για την Ανατροπή στο Περιστέρι» Αλέξης Πουλιάσης, και, βεβαίως, πολλοί ιατροί και απλοί πολίτες». Συνέχισε επισημαίνοντας: «Άμεση και συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομου, ο οποίος και αμέσως μας παραχώρησε το χώρο στον οποίο θα στεγαστεί το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Περιστερίου «Μαζί», που αποτελεί και τον πρώτο στόχο μας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια εποικοδομητική συνεργασία και σύμπραξη μεταξύ της Μητρόπολης Περιστερίου και των πολιτών του Περιστερίου. Πολύ σημαντική και άμεση ήταν, επίσης, η συνεργασία μας και η συνεισφορά του Εμπορικού Συλλόγου Περιστερίου. Εξαιρετική ήταν και η ανταπόκριση ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων, της πόλης, αλλά και από άλλες περιοχές, και πολιτών στο κάλεσμά μας». Ο κ. Βαθιώτης συνεχάρηκε τους ιατρούς που ήδη ανταποκρίθηκαν και τόνισε: «Το, εν δημιουργία, «Μαζί» Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Περιστερίου» απευθύνει κάλεσμα στους ιατρούς, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς της πόλης μας να το στελεχώσουν και να το στηρίξουν. Καλώ όλους να συστρατευθούν με την ανάπτυξη αυτού του Κινήματος όλων των πολιτών και της Μητρόπολης Περιστερίου, όλους τους πολίτες που θέλουν να συμμετέχουν εθελοντικά καθώς και σε κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και όποιον μπορεί να βοηθήσει». Στην ερώτησή μας για το στόχο αυτής της πρωτοβουλίας από το Γιώργο Βαθιώτη μας είπε: «Πρέπει να δημιουργηθεί ένα Κίνημα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης στο Περιστέρι, αντίστοιχο με αυτό που έχει ήδη δημιουργηθεί σε πολλές πόλεις της χώρας μας, το οποίο λείπει από το Περιστέρι. Έχουμε ήδη χάσει πολύτιμο χρόνο. Περιμέναμε από τη διοίκηση του Δήμου να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία, αλλά δεν το έκανε. Εμείς είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με παρόμοιες δράσεις και Κινήματα, ώστε να ενημερωθούμε για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους, να πάρουμε την τεχνογνωσία και να σχεδιάσουμε με τον καλύτερο τρόπο το δικό μας εγχείρημα. Και αυτό για να στηρίξουμε έμπρακτα και αποτελεσματικά, όχι με λόγια και υποσχέσεις, τους άπορους, τους άνεργους, τους ανασφάλιστους, τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας. Περίμενα δυο χρόνια, από τη στιγμή που η οικονομική κρίση «χτύπησε» τη χώρα και την πόλη μας, μια πρωτοβουλία από τη διοίκηση της πόλης μας. Βλέποντας ότι αυτό δεν έγινε και ότι καθημερινά όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας δοκιμάζονται και έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα, ακόμα και με την καθημερινή τους επιβίωση, θεώρησα ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρω αυτή την πρωτοβουλία και να καλέσω όλους να συστρατευθούν και να στηρίξουν το Κίνημά μας, στο οποίοι όλοι εθελοντικά θα συνεισφέρουμε». Ευχαρίστησε πάλι όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην Πρωτοβουλία αυτή για δημιουργία Κινήματος Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης, κάλεσε πάλι όλους να συστρατευθούν μ αυτό και μας είπε ότι σύντομα, μετά την ολοκλήρωση όλων των συναντήσεων και επαφών που έχουν δρομολογηθεί, θα γίνει επίσημη ανακοίνωση μέσω συνέντευξης τύπου από αυτούς που θα συμμετέχουν. «Όταν η διοίκηση του Δήμου και η πολιτεία δεν δρουν άμεσα, δεν κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες για να συμπληρωθεί το κενό που έχει δημιουργηθεί στους συμπολίτες μας, τότε πρέπει οι πολίτες να προσπαθήσουν με δική τους αυτοοργάνωση και δραστηριοποίηση να το καλύψουν. Και αυτό θα γίνει με το Κίνημα Πρωτοβουλίας, (συνέχεια στη σελίδα 18)

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 Γιορτή λήξης στο 17 ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012, με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς, πραγματοποιήθηκαν στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Αθλητικές- Πολιτιστικές εκδηλώσεις με θέμα «Ολυμπιακή Χρονιά». Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με ομιλία του Διευθυντή του Σχολείου κ. Τηλέμαχου Κουντούρη, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «...Το σχολείο και η οικογένεια πρέπει να επιμείνουν στην καλλιέργεια του ήθους, της ευγένειας και του πολιτισμού. Χρειάζεται να ασχοληθούμε όχι μόνο με την ποσότητα της γνώσης του μαθητή ή με τις βαθμολογικές του επιδόσεις, αλλά με τον ίδιο το μαθητή, ως αυριανό πολίτη. Φυσικά, αυτό μας αναγκάζει να εντρυφήσουμε και στον ίδιο μας τον εαυτό, Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκε από το Δ/ντή του σχολείου τιμητική πλακέτα στον Περιστεριώτη Ολυμπιονίκη Γιώργο Στεφανόπουλο για την πολύτιμη προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν και φέτος εκατοντάδες γονείς των μαθητών μας που πλημμύρισαν την αυλή του σχολείου. Την εκδήλωση, εκτός από τον Ολυμπιονίκη Γιώργο Στεφανόπουλο, τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου κ. Θεόδωρος Αρβανίτης, ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, ο Γραμματέας της Ένωσης Γονέων μαθητών Περιστερίου και Πρόεδρος του 26 IOYNIOY ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό» με αφορμή τον εορτασμό της 26 ης Ιουνίου, η οποία έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης των εξαρτήσεων μέσω δράσεων τις οποίες οργανώνει και υλοποιεί στην Κοινότητα του Δήμου Περιστερίου. Με τη συμπαράσταση και την έμπρακτη στήριξη του Δημάρχου Περιστερίου, κ. Ανδρέα Παχατουρίδη και της Προέδρου του Οδοιπορικού & Προέδρου του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού-Πρόνοια (Ο.Π.Α.Α.Π.), κας Ξένης Κορόγιαννη, πραγματοποιεί για ενδέκατη συνεχή χρονιά δράσεις που απευθύνονται σε κάθε πολίτη του Δήμου Περιστερίου. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, με όλες τις δύσκολες συγκυρίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο κάθε ένας από εμάς, η ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη των εξαρτήσεων καθίσταται απαραίτητη. Και αυτό γιατί γνωρίζουμε καλά πως σε εποχές κρίσης, σε εποχές στις οποίες η κοινωνία βρίσκεται σε σύγχυση και οι άνθρωποι δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους είναι συχνή η καταφυγή στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και στην υιοθέτηση γενικά εξαρτητικών συμπεριφορών. Για το λόγο αυτό τη φετινή χρονιά πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: ο Tο 10 Εισαγωγικό Σεμινάριο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Ατομική συμβουλευτική των κατοίκων του Δήμου Περιστερίου στο χώρο του Οδοιπορικού. Ομάδες γονέων. Ομιλίες κυρίως στους γονείς, αλλά και σε εκπαιδευτικούς, στο χώρο του σχολείου. Ομάδες για τη διαχείριση του άγχους. Ομάδες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες οι δάσκαλοι εντρύφησαν στο εκπαιδευτικό υλικό «Το σπίτι των παιδιών», καθώς και βιωματικά εργαστήρια με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ομάδες εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες καταρτίσθηκαν στο υλικό: «Στηρίζομαι στα πόδια μου». Ομάδες εφήβων στο χώρο του σχολείου. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι τη φετινή χρονιά τα αιτήματα από τα σχολεία ήταν κατά πολύ αυξημένα. Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στις ομάδες εφήβων στις οποίες οι έφηβοι είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για θέματα που τους απασχολούν, να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν τις ανησυχίες τους, αλλά και να ενημερωθούν σχετικά με τη χρήση ουσιών και τις επιπτώσεις τους στην ψυχική και σωματική υγεία. Το μήνυμα που επιθυμούμε να μεταφέρουμε με αφορμή την 26 η Ιουνίου-Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών είναι ότι σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης η κάθε είδους εξάρτηση βρίσκει πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί. Ωστόσο η εκδήλωση μιας εξάρτησης αποτελεί το σύμπτωμα που φανερώνει ότι βαθύτερα προβλήματα και δυσκολίες ήδη υπάρχουν στο άτομο και αντί να αντιμετωπιστούν καλύπτονται και αποσιωπώνται. Η σημασία της πρόληψης έγκειται ακριβώς στη σταθερή καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσω των οποίων ο άνθρωπος στέκεται ενεργητικά και αποφασιστικά στην κάθε δυσκολία που προκύπτει, αναπτύσσει υγιείς και ισότιμες σχέσεις με τους γύρω του και επομένως στηρίζεται και ανατροφοδοτείται από αυτές, σέβεται τον εαυτό του και επιλέγει να διατηρεί το πνεύμα και την κρίση του καθαρά και ανεξάρτητα. Η Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό» σκάβοντας και ενοχλώντας βαθιά τα μονοπάτια της συνείδησης....πρέπει να δώσουμε έμφαση στον άνθρωπο, στις δυνατότητές του, στις ιδιαιτερότητές του και στις ανάγκες του. Στη διάπλαση ελεύθερων συνειδήσεων και σκεπτόμενων ανθρώπων». Στη συνέχεια τα παιδιά κάθε τάξης παρουσίασαν με την καθοδήγηση των γυμναστών τους κ.κ. Δημήτρη Γεωργακόπουλου και Αγγελικής Σκούμπα, αλλά και τη θερμή υποστήριξη των δασκάλων τους, το πρόγραμμα που είχαν ετοιμάσει δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους και δίκαια κέρδισαν το χειροκρότημα όλων. Συλλόγου Γονέων του σχολείου κ. Κώστας Λεμπέσης, ο Επίτιμος Δ/ντης του σχολείου κ. Σωτήριος Τράντας, ο πρώην Διευθυντής του 31ου Δημ. Σχολείου Περιστερίου κ. Παύλος Βούδας, όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του σχολείου, ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου», κ. Θανάσης Γκεσούλης, μέλη του 8ου Κ.Α.Π.Η του Δήμου Περιστερίου, Διευθυντές και Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων, Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων, εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στο σχολείο και πολλοί εκπαιδευτικοί από άλλα σχολεία. ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ 13 Ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε ομιλία στον 13 ο Παιδικό Σταθμό Περιστερίου από την κα Κέλλυ Σταυροπούλου, Ψυχολόγο Υγείας, MSc, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Περιστερίου Οδοιπορικό, η οποία κατόπιν αιτήματος της Διευθύντριας του Σταθμού στο Κέντρο, ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή της. Κεντρικό θέμα της ομιλίας ήταν η συναισθηματική ασφάλεια των παιδιών, τονίζοντας τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να την αναπτύξουν και να βοηθήσουν τα παιδιά τους να δομήσουν υγιείς προσωπικότητες. Σημαντικό μέρος της συζήτησης που ακολούθησε ήταν τα οφέλη του ποιοτικού χρόνου και τρόποι να βρεθεί η σύγχρονη οικογένεια μαζί. Η ενεργητική συμμετοχή των γονέων στις βιωματικές ασκήσεις καθώς και τα πολλαπλά ερωτήματα τα οποία αναδείχθηκαν, δήλωσαν την αναγκαιότητα επιπλέον συναντήσεων με τους γονείς το νέο σχολικό έτος Οι συμμετέχοντες, η Διεύθυνση και το προσωπικό του 13 ου Παιδικού Σταθμού Περιστερίου ευχαρίστησαν θερμά το Οδοιπορικό και την κα Σταυροπούλου για την ανταπόκριση στο αίτημα τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Περιστερίου Οδοιπορικό, μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία του Κέντρου καθημερινά στο ,

9 Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 Εγγραφές στο Δημοτικό Πανεπιστήμιο Περιστερίου Το Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Περιστερίου ανακοινώνει ότι στις 18 Ιουνίου 2012 αρχίζουν οι εγγραφές για το Α Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Το Χειμερινό εξάμηνο θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο 2012 ως τον Ιανουάριο 2013 και ορίζεται να έχει θεματική ενότητα τη γενική κατεύθυνση «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Σπουδές», όπου θα διδάξουν έμπειροι και έγκριτοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ερευνητές και επιστήμονες καταξιωμένοι στο χώρο της επιστήμης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση - Δελτίο Συμμετοχής στη Γραμματεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου, οδός: Ανδριανουπόλεως & Σκρα 62 (Πέτρινο, παλαιό 2ο Δημοτικό σχολείο Περιστερίου). Πληροφορίες: τηλ , Η Περιφέρεια Αττικής δίπλα στους πυρόπληκτους κατοίκους της Λαυρεωτικής Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, ανακοίνωσε την πρόθεση της Περιφέρειας Αττικής να ενισχύσει οικονομικά - με βάση κοινωνικά κριτήρια - τους πληγέντες από την πυρκαγιά, κατοίκους της Λαυρεωτικής, δηλώνοντας: «Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ξεπερνώντας το τυπικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, και με μοναδικό σκοπό να βρισκόμαστε δίπλα στον πολίτη όταν μας έχει ανάγκη, αποφασίζουμε να ενισχύσουμε οικονομικά σε συνεργασία με το Δήμο Λαυρεωτικής, τους κατοίκους που επλήγησαν από την πυρκαγιά στην Κερατέα και που πραγματικά έχουν ανάγκη, βοηθώντας τους έτσι να ορθοποδήσουν άμεσα. Ήδη έχω επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, ώστε να συντονιστούν οι ενέργειες των δύο φορέων και να συσταθεί μικτή επιτροπή που θα καταγράψει τις ζημιές. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρξουν ταχύτατα όλες οι ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν τη νομιμότητα και τη διαφάνεια. Επισημαίνω, ξανά, ότι η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει από την πρώτη στιγμή με όλα τα μέσα που διαθέτει - ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικό εξοπλισμό - στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η οποία είναι και η καθ ύλην αρμόδια για το έργο της κατάσβεσης. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής κα Χρυσάνθη Κισκήρα, τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για θέματα Πολιτικής Προστασίας κ. Γιώργο Φουντά και όλο το προσωπικό της αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, που συνέδραμαν με κάθε τρόπο στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς». «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 Δωρεάν εξέταση ελέγχου οστεοπόρωσης από τον Δήμο Περιστερίου Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Περιστερίου (ΟΠΑΑΠ) στα πλαίσια προώθησης και προαγωγής της υγείας, εξασφάλισε τη συνέχιση της συνεργασίας του με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» για τη δωρεάν εξέταση ελέγχου οστεοπόρωσης. Η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξένη Κορόγιαννη ενημερώνει ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες δημότες - κατοίκους του Δήμου Περιστερίου που ενδιαφέρονται για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Όσοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτής της δωρεάν εξέτασης μπορούν να επικοινωνήσουν και να κλείσουν ραντεβού στα γραφεία του ΟΠΑ- ΑΠ: (Νέο Δημαρχείο, Πλατεία Δημοκρατίας 1, τηλέφωνο ). Δήλωση του Αλέξη Πουλιάση για το εκλογικό αποτέλεσμα της 17 ης Ιουνίου Συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής στο Έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής συνδράμει με 42 υδροφόρα οχήματα το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα: 28 υδροφόρα οχήματα συμμετέχουν στην επίγεια πυρόσβεση στην περιοχή των Λεγρενών. 2 υδροφόρα οχήματα - σε επιφυλακή - στη Δυτική Αττική 3 υδροφόρα οχήματα -σε επιφυλακή - στην Πάρνηθα και στην ευρύτερη περιοχή. 3 υδροφόρα οχήματα - σε επιφυλακή - στην περιοχή Νέα Μάκρης-Μαραθώνα. 3 υδροφόρα οχήματα - σε επιφυλακή - στην Παλλήνη 1 υδροφόρο όχημα - σε επιφυλακή - στο Πεδίον του Άρεως 1 υδροφόρο όχημα - σε επιφυλακή στο Αττικό άλσος 1 υδροφόρο όχημα σε επιφυλακή - στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης Θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες του δήμου μας, οι οποίοι με την ψήφο τους ανέδειξαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ πρώτη δύναμη με μεγάλη διαφορά στον δήμο Περιστερίου στην εκλογική αναμέτρηση της 17 ης Ιουνίου. Θέλω ακόμα περισσότερο να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανώνυμους υποστηριχτές που στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου σε κάθε χώρο, με κάθε ευκαιρία έδιναν πολιτικές μάχες υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ και ενάντια στο βάρβαρο μπλοκ του μνημονίου. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει σε όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ πολλαπλάσια δύναμη αλλά και ευθύνη να συνεχίσουν να αγωνίζονται, ώστε να γίνουν πράξη όλα όσα εξαγγέλθηκαν προεκλογικά και να μπει ένα τέλος στα μνημόνια της λιτότητας και της φτωχοποίησης. Είμαστε ευτυχείς για την αντοχή και την υποστήριξη τόσο μεγάλου μέρους του λαού μας, που πολλαπλασίασε τα ποσοστά μας μόλις μέσα σε ενάμισι μήνα. Πρόκειται άλλωστε για ένα μοναδικό επίτευγμα στη νεώτερη πολιτική ιστορία όλης της Ευρώπης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, αν και δεν κατάφερε τελικά να πάρει την πρώτη θέση, αποτελεί πια το βασικό κορμό της λαϊκής, προοδευτικής, αντιμνημονιακής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ο οποίος καταδίκασε δυο φορές μέσα σε ενάμιση μήνα το μνημόνιο. Η κυβέρνηση που φαίνεται πως θα σχηματιστεί με πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να έχει σοβαρά υπόψη της ότι στα μεγάλα θέματα δε μπορεί πια να προχωρά όπως έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ερήμην του λαού. Δε μπορεί να προχωρά με επιμονή σε μια πολιτική που βρίσκεται αποδεδειγμένα πια σε πλήρη δυσαρμονία με τη λαϊκή βούληση. Η εντολή των πολιτών του Περιστερίου και όλης της Ελλάδας για συνέχιση των αγώνων μέχρι την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, είναι σαφής. Η ελληνική κοινωνία γύριζει σελίδα! Αλέξης Πουλιάσης Δημοτικός Σύμβουλος Περιστερίου Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι ΕΚΔΗΛΩΣΗ Το 13o ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ σας προσκαλεί στη ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ την Τετάρτη 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΩΡΑ 20:00 στο ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» Ο ΑΣΔΑ και οι Δήμοι ζητούν να τους παραχωρηθεί η διαχείριση του Πάρκου Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την απαξίωση και εγκατάλειψη του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» πραγματοποίησαν στην είσοδο του Πάρκου την Τρίτη 5 Ιουνίου ο ΑΣΔΑ και οι Δήμοι Ιλίου και Αγίων Αναργύρων Καματερού, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ζητά την άμεση παραχώρηση κάθε αρμοδιότητας για τη διαχείριση του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» στον ΑΣΔΑ και τους όμορους με το Πάρκο Δήμους, με τους αντίστοιχους πόρους για τη συντήρηση και τη λειτουργία του. Σε δήλωση του στους εκπροσώπους του Τύπου που παρευρέθηκαν στη συγκέντρωση ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ κ. Ανδρέας Μποζίκας περιέγραψε τις πολύχρονες προσπάθειες του ΑΣΔΑ και των Δήμων για τη συντήρηση του πρασίνου και των υποδομών στο Πάρκο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον επιτυχημένο αγώνα που έδωσε η Αυτοδιοίκηση το 2008 για τη σωτηρία του Πάρκου. Ο κ. Μποζίκας εξέφρασε την αγωνία του για την αρνητική κατάσταση που διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» και τόνισε ότι μόνο η Τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής μπορεί να εγγυηθεί την συντήρηση και ανάδειξη του τόσο σημαντικού αυτού πνεύμονα πρασίνου για τη Δυτική Αθήνα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο πανέμορφο Δήλεσι Βοιωτίας εξοχική μονοκατοικία σε οικόπεδο 243,80 τ.μ. με δύο κτιστές αποθήκες σύνολο 55 τ.μ. και μια αποθήκη κήπου, με τρεις ελιές, μια πορτοκαλιά, μια αχλαδιά, μια μηλιά, μια μικρή βερυκοκιά και σαράντα περίπου τριανταφυλλιές, με πλακόστρωτη αυλή, πλήρως νομιμοποιημένη σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο κ. Δημήτρη. ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ: «ΕΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ» Η ανάπλαση του Άλσους Περιστερίου από τη Περιφέρεια είναι ένα ωραίο έργο αλλά ένα μικρό μόνο κομμάτι ανάπλασης στο χάος που υπάρχει γύρω μας. Τον πολίτη βέβαια τον ενδιαφέρει πρωτίστως η ποιότητα της ζωής του για να μπορέσει να ζήσει σε ένα αστικό περιβάλλον φιλικό απέναντι του. Αυτός ο χώρος πρέπει να μεγαλώσει και επιτέλους να πάρει την έκταση που του ταιριάζει και εννοούμε τον χώρο του Εκθεσιακού κέντρου που είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος πρασίνου. Δεν μπορεί σε ένα πάρκο ζωής δίπλα μας να υπάρχει η λειτουργία του σπαστήρα να τεμαχίζονται ογκώδη απορρίμματα και να δημιουργούνται καθημερινά προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής με θορύβους και δυσοσμίες και σε όλους τους επισκέπτες που έρχονται να απολαύσουν το Άλσος μας. Επίσης ο χώρος του γκαράζ του Δήμου μας μέσα στο Άλσος θα πρέπει να μεταφερθεί στο χώρο των ΚΤΕΛ. Να γίνουν βέβαια γενικότερες ίσως και αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο που αρμόζει στους πολίτες του Περιστερίου και του 4ου μεγαλύτερου Δήμου της Ελλάδας. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από την ανάγκη των συμπολιτών μας για ένα φιλικό περιβάλλον η ποιότητα ζωής τους εξαρτάται και από το κοινωνικό πρόγραμμα. Μερικοί απλά καταγράφουν τι δεν έγινε από κάποιους άλλους αλλά ξεχνούν ότι με αυτή τη συμπεριφορά αποτελούν το φθαρμένο, αυτό που όλοι μας έχουμε καταδικάσει ως παλαιοκομματικό και συνυπεύθυνο για το «σήμερα». Εμείς θα είμαστε θετικά και ενεργά συμμέτοχοι σε κάθε πρωτοβουλία από όπου και αν προέρχεται για το καλό των συμπολιτών μας. Το «Περιστέρι Μαζί» όταν γίνει Διοίκηση θα προεκτείνει και θα διευρύνει το Άλσος μας ώστε να γίνει πραγματικά το Μητροπολιτικό Πάρκο όλης της Ελλάδας γιατί το οφείλουμε, γιατί είμαστε Περιστεριώτες, γιατί αγαπάμε την πόλη που έχουμε ζήσει και που έχουμε ονειρευθεί.

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 21 IoÜÔ ÖÜ 2012 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ Ö Û ÜÛ Ñ» Ô Øˇ Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, Ô ÉØÖÜÔ Û Ô ÛÜÞ ÛÖÜÚ Ñ Û ÌØÝ : Ø Ô, ÒÖ Ö- ˇÖÚ Ñ Ó ÛØ Ú» ÌÞØ Ñ Ú, ÛÖÜ ÜÙÛØ Û ÖÜ» ÌÞØ Ñ Ñ Û Ú Ô ÖÜÒ Ú, ÛÖ ÌÔÖÚ Ó Ø Ô ÑÖÜ. ÌÔÔ ˇ Ñ Ô Ñ ÛÌ- ÒÌ àù Ô ÛÖ ÓÖÛ ÑÖ ÙÛ Ô Ø - ÔÛ ÝÜÒÒ, ÌÔ Ó ÖØÌ ÔÖ ÞàØ Ö ÛÖÜ ÓÖÜ ¾ ÛÜÒÖÜ, ÑÖÔÛ ÙÛÖÔ ÜØ Ö ØÖÜ, Ö ÖÜ ÌÝÜ Ô ÙÛ ÓÌÙ ÌØ ÖÜ Û Ú ÌÑ ÌÛ Ú ÛÖÜ 20. Ø Ô, ÛÖ ÓÌ ÒÜÛÌØÖ Û, ÔÛØÌÜÛ ÑÌ ÛÖ ÑÖ ÖÜ- ÓÌÔÛ ÑÖ Ñ Ì ÙÌ ÓÌ Û Ô Ö ÑÖ Ì- ÔÌ Û Ú ÙÛ Ù Ø àó Û ( Ì µà Ø ÖÛÌØ ). ÜÖ ÖØ Ø ÔÖ ÑÖ Ì,Ù ÌÔ ÖÑÌÔÛØ - ÑÖ ØÖÓ Ñ, ÖÜ ÖØ ÌÛ Ù ÓÌØ Û Ô Ö Ö ÑØÖÑÖØ ÔˇÖÜ. ÑÌ Ø àù Ô Ñ ÌÑ Ô Ô Û Ú ÔÌÛÌÚ ÓÖÔÖÑ ÛÖ Ñ ÌÚ ÛÖÜÚ. ¾ Ó ÛØ Ú ØˇÌ ÙÛ Ô ˇ Ô 12 ÞØÖÔàÔÑ ÓÌÞØ ÛÖ 1987, ÖÜ É ÑÌ ÙÛ ÙÜÔÛ Õ, ÙÛ 73 ÛÖÜ ÞØÖÔ, ÌÔ ÌÒÌ ßÌ ÛÖ ÓÌØÖ- Ñ Ó ÛÖ, ÖÜÛÌ ÓÌØ! `Û Ô ØÞ ÌÑ ÔÌ ÖÜÒÌ ÌÚ Ì à Ñ ÌÑÌ, à- Ù ÖÜ Ì ÙÌ Ñ Ö ÞØ Ó Û Ñ ÖÞÛ ÙÌ ÑÖ ÛÖÜ Û Õ. ÔÌ ÌÔ Ó ÛÖÜ, Ôà Ö 50 ÞØÖÔ. ÖÜÒÌßÌ ÓÌ Û Ô ßÜÞ ÛÖÜ. àø Ú àø Ø Ö Ñ ØÌ Ö, Ö àú Ñ Ö ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ ÙÛÖ Ù Ô Ý.» ÖØÌ- ÙÌ ÌÛÙ Ô ÓÌ ÒàÙÌ Ñ Ò Û ÛÖÜ Ñ Ô ÛÖÜÚ Ý ÙÌ Ñ Û ÝÌÜ ÖÔÛ Ú. ¾Û Ô ÙÌ ØÖÞàØ ÓÌÔ Ò Ñ ÌÑ ÔÌ Ñ Ö ÌÚ ÝÖØÌÚÒÖ Ö Û Ò, ÌÒÌ Ì, Ö àú ˇÜÓ Û ÑÖØ ÛÖÜ Ô ÖÜÒ : ßÑ ÖÜ- ÒÌß ÖÒÜ, Ñ Ì Ô Ù Ñ ßÌ - Ø Ù ý! ÒÖ ÖÔÖÓ Ñ ÜÖ Ì ÖÔÖÜÚ, ÖÜ ÛÖÔ Û ÓÖÜÔ ¾ Ó ÛØ Ú» ÌÞØ Ñ Ú ÌÑ - ÔÌ ÜÔ Ñ ÛÖÜ Û Ô ÑÖÔÛÖÞàØ Ô ÛÖÜ - ÛÖÔ ÜØ Ö ØÖÜ- µ Þ - ØÖÜÒ ÖÜÒ ÔÛ Ñ ÖÞÛ Ù Ô ÛØ :ÛÖ`ÛÜÒ ÔÖ,Û Ô - Ô ÖÜÒ Ñ ÛÖ ÑÖ. ¾ `ÛÜÒ ÔÖÚ ÑÖÒÖܡ ÙÌ Û É Ó Û ÛÖÜ ÛÌ- Ø Ì ÔÌ ÜÛÖÑ Ô Û ÙÛ Ú Ñ ÛÖÔ ÌÞÛ ÑÌ ÙÛÖ Û Õ. ¾ ÑÖÚ ÌÔ ØÖÒ ÉÌ Ô ÙÛ Ö ØÖÓ ÙÌ, Ì- ÝÜ Ì ÔàØ Ú. Ö Û Û Ú Ô ÖÜÒ Ú Ö ÑÖÚ ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ÛÓ Ó Ö - ÙÛ Ñ Ú ÛÖÜ ˇ Ô Ú. ¾ Ó - ÛØ Ú, Ì Ô ÖÝÖ ÛÖÚ ÜÑÌ ÖÜ Ñ ÔÌ ÔÌÒÒ Ô ÌÚ. ˇÜÓ ÛÖÜ ÖÜ Û Ô Ô ÛÖÔ Ì Ñ ÜÛÖÔ Û ÑÛÖ Ö ÓÌÔÖ. ÌÔ ØÖÒ ÉÌ. - ÝÜ Ì Û à ÌØÜÙ, ÙÛ 97 ÛÖÜ ÞØÖÔ. ÌÕ ÔÛ ÞØÖÔ Ì ÌÒÓ Û Ñ ØÖÙÝÖØ ÛÖÜ ÖÛ Ó ˇ ÑÌ Ö Û Ô ÖÒ ÛÌ ÓÌ Ó ÌÔ ÞØ ÙÜ- ÔÛ Õ ÜÛÖÑ Ô Û ÙÛ -500 ÌØ ÖÜ ÌÜØà. Ý ÙÌ ÖÓàÚ Ñ ÒÖ ÖÔÖÓ Ñ ÜÖ Ì ÖÔÖÜÚ ÖÜ ÛÖÔ Û ÓÖÜÔ. Ö Ì Ô ; ¾ ÌØÝÖÚ ÛÖÜ ÒÖ ÖˇÖÚ (ÑÜØ Ö ÖÔÖÓ, ÖÑÒÌ ÙÛ Ñ Ó - Ô Û ÑÖ), ÔÌÉ ÑÌ Ñ ÜÛÖÚ ÙÛ Ô ˇ Ô Ò Ö Ø Ô ÛÖ 30, ÝÖÜ ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö ÙÛÖ ÜˇÌ Ö. Ì Ñ ÛÌÜˇÌ Ô ÙÛ Ô ÙÛÜÔÖÓ Ñ ÌØ ÙÌ ÖÒ ÛÖÜ Û à Ù ÜÛ, Ñ ÔÖÔÛ Ú Ò Ó Ø ÙÛ Ö ØÖÓ. ¾Þ ÓÖÔÖ Ö Û Ô Öß ÛàÔ É ˇÓàÔ Ñ ÛàÔ ˇÌÙÌàÔ ÌܡÜ- Ô Ú, Û Ú Ö Ö ÌÚ Ñ ÛÌÒ ÉÌ, ÒÒ Ñ Ö Û Ô Öß -ÑÜØ àú ÜÛ - ÛÖÜ ˇÖÜÚ Ñ Û Ú Ö ÖÛ Û Ú Û Ú ÖÜÒÌ ÚÛÖÜ. Û Ô ÛÖÜÚ Õ à- Ó Û ÑÖÜÚ Û Ú ÙÛÜÔÖÓ Ú ÖÜ ÕÌ- ÞàØ Ù Ô. Ö ÜÛÖÜÚ ÖÜ Ü ØÌ- Û Ù Ô Û Ô ÌÔÔÖÓ Û Õ Ñ ÛÖ ÓÖÙ Ö ÙÜÓÝÌØÖÔ, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖÔ ÖØÑÖ ÛÖÜ.»Ì ÖÒÜÛ ØÖÙ - ÒàÙ ÙÛÖ Ñ ˇ ÑÖÔ Ñ ÌÕ ØÌÛ Ñ ÖÛÌÒÌÙÓ Û ÑÖÛ Û. ØÖÙˇÌ- Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ ÖÔ ÖÜÙ Ô Ñ ÛÖÔ Ñ Ó ØàÔ Ô Ñ ÛÖÔ ÌÒÌ Ô ßÑ ÌÛ Ô Öý -¾ Ö ÖÚ ÑØ Û ÙÌ Ñ Ó ß ÖÙ ý, Ì Ô Þ ÓÌÔÖÚ. ÛÖÜ ÑÖßà Û ÞÌØ! Û ÓÌ Õ Ö ØÌ Ì Ñ Ñ ˇ Ø ØÖ ØÌÙ - ÖÛ ÛÌÚ ÖÞ Ñ ÛÖÙÖ ÙÜÔ ˇ ÙÓÌÔÌÚ ÙÛÖÜÚ ÔÛØÌÚ ÛàÔ àñû ÑàÔÜ ØÌÙ àô.»ìû Û Ô ÖÝÖ Û Ù ÛÖÜ Ö Û ÙÞÖÒ Ü ØÌÛ ÙÌ ÓÌØ Ñ ÞØÖ- Ô ÙÛÖ ÑÌÔÛØÖ Û Ú ˇ Ô Ú, ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ ÖÒ ÛÙÖÜ, Ñ, Ò Ö Ø Ô ÛÖÔ ÖÒÌÓÖ, ØˇÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, ÙÛÖ µ ÙÛÜÔÖÓ ÑÖ Ó Ó, ÙÛÖ Ö Ö Ö ÌØ ÙÌ Û ÌØ ÙÙÖÛÌØ ÞØÖÔ ÛÖÜ.»Ì Û Ô ÜÒ, Û Ò Þ Ô Ñ Ñ Û Ú ÑÖÛÖÜÒÌÚ Û Ú Ô ÌØ Ö Ö ÔÛØÌÜÛ ÑÌ Û ÌÔÌÛ ` ÜØ ÖÜÔ, ÛÖ `ÑÖÜ- Û Ø Û Ú Ô Û.» Ô Ú, ÌÔ Ø - Ò ÑÖ, Ì ÔÖÞàØ Ö,ÓÌØ Ñ Þ Ò Ö- ÓÌÛØ ÔÖÛ ÛÖ ÜˇÌ Ö, Ñ Ì Ñ - Û ÙÛ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô Ö Ö ÑØÖÑÖØ Ô- ˇÖÜ, ÖÒÜ ÑÖÔÛ ÙÛÖÔ ÌØÝÖ ÛÖÜ Ó ÛØ. ÑÌ Ö ÜÖ Ô Ö ÔÛØÖ ÌÙÛ Ù Ô ÛÖ ÔÖ ÑÖÑÜØ Ö ÛÖÜÚ, Þà- Ø Û ÑÖ ÙÌ ÖÒ ÛÖÜ, Ö àú Û ÌØ ÙÙÖÛÌØ ÔÖ ÑÖÑÜØ ÛÖÛÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ : ÓÌ Û Ô ÜÒ ÛÖÜ, Û ÒÖÜÒÖÜ Ñ Û Ò Þ Ô Ñ ÛÖÜ Ñ Û Ú Ø Û ÛÌÚ ÑÖÛÖÜÒÌÚ, ÛÖÙÖ ÖÒÜÛ ÓÌÚ Û Ô Ì ÖÞ ÌÑÌ Ô, ÖÜ ÖÒ ÙÞ Ó Û ÖÔÛ Ô. ÌÔÌÛ Ì ÞÌÛÌÒÌ àùì Ñ ÜÛ ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö ÛÖÜ ÜˇÌ ÖÜ, Û Ô, Ó ÒÒ ÒÖ, Û Ú ÖÒÜ Ò ÌÚ ÑÖ ÌÒÌÚ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, Û Ô Ì Ö- Þ ÌÑÌ Ô, ÖÜ Û Ô ÖÝÖ Û ÜÓÔ Ù ÖÜ, Ñ Ó Ò ÙÛ ÌÔÖÚ Ü- ÙÛ ØÖÜ Ì ØÞ ÑÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ. ÜÛÖ ÖÓàÚ ÌÔ Û Ú Ó ÖÜØ ÙÌ Ñ ÓÓ Ùˇ Ù Ü ÌØÖÞ Ú. Û Ô, Ñ ØÌÓÌ ÔÌ ÙÌ ÖÒ Û Ú Û à, ÙÌÓÔ Ñ Ñ ÒÖÙÜÔ Û, ÌÞÖÔÛ Ú ÓÖÔ ÑÖ Ö Ö ÙÛ É Ó Û Û Ú, ÙÑ Û Ñª Ñ ÌÓÆÛ àôûæô, ÓÌ ÛÖ Ñ ˇ ÓÌØ Ôæ Û Ú ÝæØÌÓ Ñ ÛÖ Ø ÖÙ Ñæ ÛÙÌÓ âø, Ó Ô ÆÛ ÙÙ ÌÑ Ûæ Û ÌÑ Ûæ, Ô ÖçÒ» ÌÞØÆÑ, ÛÖ âôöú Ó Ø ÔÆÑÖÜ, Ó ØÖÙÛÆ ÙÛÖ Ù åû Û Ú Ö ÑÖ âôì Ú, ÙÛ Ô Ø ÔÛ ÝÜÒÒ Æ Û Ú ÜÛ.»ÆÔ Ú, ÑÖÔÛÆ ÙÛÖÔ çø Ö ØÖç, ÛÖÔ ¾ÑÛØÉØ Ö ÛÖÜ Ô ÖçÒ Ñ Ö ÆÔÛØ Ú Û Ú, `ÛØÆÛÖÚ» ÌÞØÆÑ Ú, ÓÌ ÆÒàÙ Ô ÛØå Æ: Û Ô ØªÔ, ÛÖÔ ÒÖ æˇö Ñ ÛÖ ÓªÛØ, ÖÜ ªØˇ Ô Ñ Øå àù Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛâØ, Û ÌÑ ÌÛå ÛÖÜ 20. ÝàÛÖ Ø Ýå, æ àú Ñ Û Ú ÆÒÒÌÚ ÛÖÜ ÑÌÝ Ò åöü, Ó Ú â àùì ÙÜÔÖÔæÓ Û Ì ÖÔª Û Ú, ÑæØ ÛÖÜ Ó ÑØæÛÌØÖÜ ÖÜ Û Ú ÓªÛØ. âøý» ÌÞØÆÑ, æ Û Ô Ø ÔÛ ÝÜÒÒ Æ ¾ ÛçÒÖÜ Û Ú ÜÛ.»ÆÔ Ú, â Ô Ô ÌØ ÙÛÌØ ØÛÌÚ Òå Ö ÓÌÛÆ ÛÖÔ ÌØÞÖÓæ ÛàÔ ØÖÙÝç àô. Ø ÙÛ ØØÛ ÛÖÜÚ ÉªÓ Û : ÙÛ Ô ÙÛÜÔÖÓå Ö ÒÖ æˇöú Ñ ÙÛ Ú ÓÌÛ ÝÖØâÚ - ÖÑÛªÛ Ú Û Õå- Ö - ÓªÛØ Ú, Ö Ó ÑØæÛÌØÖÚ. ¾ ÒÖ æ- ˇÖÚ, ÙÛ 100 ÛÖÜ ÞØæÔ ÙªÓÌØ, Ì ÖÛØ É ÓâÔÖÚ ÙÛÖ Ù åû ÛÖÜ ÙÛ Ô Ö æ ÑØÖÑÖØåÔˇÖÜ, ÌÔØ Ö ÓªÛØ Ú âýü Ì Ø Ô âô ÞØæÔÖ ÙÛ 97 ÛÖÜ. çö ÕÌÞàØ ÙÛÖå» Ô ÆÛÌÚ, ÖÜ Ûå- Ó Ù Ô Û Ô æò, æùö Òå Ö. Û Ô ÙÛÖÜÚ ÜØà Û Ú. Ö - ˇÖÜÙÌÖÙÖÓ ÖØÖÜÙÌ ÜÛÖÜÚ ÖÜ Ì Þ Ô Ô Ñ, ÞàØ Ú Ô ÌÕÌÛ Ì àú Ñ Û, Ñ Ì ÞÌ Ñ ÔÌ Ñ Û Ú ÛÖÜÚ ÙÜÓÓ ˇ ÛÌÚ Ñ ÛÖÜÚ Ý ÒÖÜÚ ÛàÔ àô Û Ú -ÛØÌ Ú ÑÖ ÌÒÌÚ Ñ ÌÔ ÖØ.» ÒàÔÛ Ú Û ÜÙÑÖÒ ÌÑÌ - Ô ÞØÖÔ Ö Ö àø Ú Ò Ú, ÖÚ ÛÖÜ ÔÔ Ò, ÙÜÔ ÌÒÝÖÜ ÛÖÜ ÒÖ ÖˇÖÜ» ÌÞØ Ñ, ÒÌÌ : - `ÛÖ Ù Û Ó Ú, ( Ø Ñ Û Ú Ü ÌÒ ÙÛØ Ú), Ì Ó ÙÛÌ ÌÕ ÛÖ- Ó. ÙÛÖ ÛØ Ì ÌÓ Ô Ô ÔÛ 6 Û. ÛÖ 7Ö ÛÖÓÖ ÌÔ Ü ØÞÌ! `ÛÖ ÛØ Ì Û Ú ÑÜØ ÌÔÌÛ Ú Ñ ÛÖÜ ÔÛØ Û Ú, ÖÓàÚ Ó ÖØÖÜÙÌ Ô Ó Ì Ñ 7Ö Ñ 8Ö ÛÖ. ÌÉ, Û Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Û Ú Ö ÑÖ- ÌÔÌ Ú ÌÔ Ù Ô Ù ÖÜ. Ó ÖØÌ Ö ÒÖ ÖˇÖÚ, Ù Ô Ö- ÝÖ ÛÖÚ Ø à Ñ Ú ÙÞÖÒ Ú Û Ú ÙÛÜÔÖÓ Ú, Ô Ì ØÔÌ Ñ Û - Ø Ôà ÛÖÜÚ ÖÓÖÉ ˇÓÖÜÚ ÙÜÔ ÌÒÝÖÜÚ ÛÖÜ. Ø ÖÒ ÜÛ Ö Ó ÙˇÖÚ ÛÖÜ ÌÔ Ì ÜÌ Ô Ì Ô Ó ÙˇÖÚ ÓÖÙ ÖÜ Ü ÒÒ ÒÖÜ, Û Ú Ì ÖÞ ÚÌÑÌ Ô Ú. Ö,Û Ý ÔÌÛ Ü ØÞÌÑ Ö ÉÖ ˇÌ ÛÖÞàØ Ö. Ô ÖÒ ÖÓàÚ Ü ØÞÌ ÛÖ Ñ Ò ÖØ ÔàÓÌ- ÔÖ ÔÖ ÑÖÑÜØ Ö Û Ú ÜÔ Ñ Ú ÛÖÜ. ¾ ÔÌ ØÖÚ Ó ÑØÖÑÒÌÝÛ Ú ÖÜ ÉØ ÑÌ ÛÖ ØÖÓÖ ÛÖÜ» Ø Ò ÜÛØ, ÑÖ ÌÒ Ñ Û à ÓÌÔàÔ Ø ÙÛÌØàÔ ÛÖ ÌÙ ØàÛ ÑÖ Û Ú ØÌÉÌ Ú, Û Ô ÙÜÓÓ ˇ ÛØ ÙÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú ÓÌ Û ÖÜÒ, Û ÓÌ - Ò ÑÖØ Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ Ú, Ñ - ÔÌ Û ÑÛ Ñ ÙÛÖ Ù Û Û Ú, ÙÛ Ô Ö Ö ÑØÖÑÖØ ÔˇÖÜ. ÜÓ Û ÖÛ, ÖÙ Ñ Ú ÔÌ ÌÑÌ, ÑÜØ ÌÔÌ- Û, ÖÛÌ ÌÔ Û Ô Ý ÔÌ Ô ÝÜ Ì ÞàØ Ú Ô Û Ô Û ÙÌ. Ö Ö ÔÖ- ÔÛ Ô Ñ ÓÌ Û ÒÒ ÖÜ Ô Ô ÌÑÌ.¾Ò ÌÝÌÜ Ô Ý - àóìô. Ô ÌÔ Ü ØÞÌ Û ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌÔ àø Ñ ÔÖÔ ÑÖ Ý - ÛÖ, ÑÜØ ÌÔÌÛ ÌÝÛ ÞÔÌ, ÓÌÙ ÙÌ Ó ÑØÖ ÞØÖÔÖ ÌÔ Û ÔÖÙÛ ÓÖÛ Û Ø ÖÙ Ñ Ý - Û : Ü Û ÚÑÖÛÌÚÛ ÚÙÛÖÛ Ô ÓÌ ÔÛÖÓ Û, ÛÜØ Ñ Ö Ö ÒÒÖ ÙÜÓ Ò ØàÓ. `Û Ô ÛÖÞ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÖÑ - Ó ÙÛ ÑÌ Ñ ÔÛ ÓÌÛà ÙÌ ÌÒÒÌ - ßÌ Ú, Ö àú ÖÒÌÚ ÙÞÌ ÖÔ ÛÖÛÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. ÛÖ Ø ÓÜ ÞÌ ÓàÔ ÛÖÜ 44ÌÞ ÙÌÛ ÜÖ ØàÛ Û Ú: ÜÖ ÜÓ ÖØ. Ö ÔÌÜÓÖÔ Ì Ô Ö ÛØÖ ÛÖ ¾ ÓªÛØ Ú» ÌÞØÆÑ Ú, ÌçÛÌØÖÚ æ Ø ÙÛÌØÆ Ñ Òå Ö åùà (ÓÌ Û Ü Ò Æ), ÙÌ ÌÑ ªÒàÙ Û Ú ¾ÓÖÙ ÖÔ å Ú ÖÑÛ ÛØÔ Ñ `ÜÔ ÖÑÛ ÛØÔ Õå. íôû ÓÖÚ Ñ ÙÜÔÌ ªÚ Û Óªˇ ÑÌ æ ÛÖÜÚ ÙÜÔ âòýöüú ÛÖÜ Ñ ÌÛâÒÌÙÌ Ì å ÖÒÒÆ ÞØæÔ ÔÛ ØæÌ ØÖÚ ÛÖÜ ÔØÛ ÛÖÜ ÙÜÔ Ñ Ò ÙÛ ÑÖç ÛÖÜÚ ÖØ ÆÔÖÜ. îû Ô åûìø ÌÜ åùˇ ÛÖÚ ÙÌ ˇâÓ Û Ö ÑÖÔÖÓ ÑªÚ ÞÌåØ Ù Ú Ñ Ø Ûªˇ ÑÌ æ Û ˇâÙ ÛÖÜ ÙÛ Ô ¾ÓÖÙ ÖÔ å, æû Ô åùûàùì æû ÑÆÛ ÌÔ ª ÔÌ Ñ ÒÆ. `ÛÖØ ÑæÚ ÖçÚ ÙÛªØ ÕÌ ÓâÞØ Û Ô ÛÌÒÌÜÛ å ÙÛ Óª Û çö Ì æô ÛÖÜ åñö Ñ ÓªÛØ, Æ Û Ú ÑæØ Ú ÛÖÜ Ô ÖçÒ Ú. ØàÛÖ, Ñ ÜÙÛÌØ Ö Ò Ö ÌÝÜ Ì Ñ ÛÖ ÌÜÛÌØÖ, Ö ÔàÙÛ Û. ¾ ÒÖ ÖˇÖÚ» ÌÞØ Ñ Ú - Û Ô ØàÔÙÛ Ô Ô Ó ÑÛ Ø - ÖÙ ÛÖÜ µ ÙÛÜÔÖÓ ÑÖÜ Ó Ó - ÛÖÚ ÙÛ Ú ÜÔ ÓÌ ÚÛÖÜ `, Û Ô 4 ÌÑÌÓÉØ ÖÜ 1944 Ñ Ì ÙÌ ÌÔÛÖ- Ô Û Ø Ó Û Ñ Ì ÖÔÖÛ, ÖÜ ÑÖÒÖܡ Ù Ô. ¾ ܡÜÓ ÖÚ ÌØÖÙÛ ˇÖÚ Û Ô ØÖ ÙÛ ÓÌÔÖÚ ÛÖÜ ÙÛÖ Ø ØÛ - Ó ÙÝ ÒÌ Ú ÛÖÜ Ó Ó ÛÖÚ, Ý - ÒÖÚ Ñ ÑÖÜÓ ØÖÚ ÛÖÜ -Ì ÞÌ É ÝÛ ÙÌ ÛÖ ØàÛÖ Ö Û ÜÓ. ÌÑÛÌÒÌÙ ÛÖÜ, ÓÌÙàÚ ÓÌÛ Û Ô Ø ÖÙ ÛÖÜ Ó Ó ÛÖÚ, Ó ØÖÙÛ ÙÛ Ø ÝÌ Û Ú ÞÛ - Ú ÛÖÜ, Ñ Û ÛØÖ Ö ÝØ ÑÛÖ - Ò ÔÛÙ Ø ÙÓ - ÛÖÔ Ñ Û Û Ø ÕÌ. ÌàØÖÜÙÌ Û Ô ÌÑÛÌÒÌÙ ÛÖÜ Ñ Û ÝàØ Ñ, àùûöùö ÌÔ Ý ÙÌ Û Ùˇ Ó Û ÛÖÜ Ô Ì - ØÌ ÙÖÜÔ Û ÙÛ Ù ÛÖÜ. ÔÌ Ô Ú àñû Ú ÛàÔ ÖÒ Û ÑàÔ ÔÛ ÒàÔ ÛÖÜ Ñ ˇÌÙÛàÛÖÚ ÙÛÖ Ö Ö Ö ÜÛÖÚ ÙÛÌÜÌ - Û Ô - ÑØ ÝÔ Ú ÌÕ ÖÚ Ñ Ý ÒÖÉ Ù Ò - ÑÖÚ. ÓÌ ÔÌ ÓÌÞØ ÛÖ ÛÌÒÖÚ ÜÙÛ - Ø Ü ØÌÙ ÑÖÚÑ ÓÌÝ Ò ÔˇØà- ˇÌÙ, ØÖÚ ÖÒÖÜÚ. ¾ ÓÌ ÒÜÛÌØÌÚ ÑÖØÌÚ ÛÖÜÚ, ÖÜÒ Ñ ÖÜÒ, ˇÜÓÖÜÔÛ Û Ô ÌØ ÛàÙ ÌÔÖÚ ÔÌ ØÖÜ Ó ÑØÖ- ÑÒÌÝÛ, ÖÜ ÉØ ÑÌ ÛÖ ØÖÓÖ ÛÖÜ, Þ Ø ÙÛ ÉÖ ˇÌ ÛÖÜ ÛÌØ ÛÖÜÚ. ¾ ÔÌ ØÖÚÌÑÒÌÉÌ Ö Ô - Ñ, Ô ÝÌØÌ ßàÓ ÙÛ ÜÔ Ñ ÛÖÜ Ñ ÛÖ ÛÖÜÚ. ÙÛÖØ ÙÜ Ñ Ô ÙÌ ÛÖÔ ÙÛÜÔÖÓÖ Ñ ÔÛ Ô ÙÛÌ ÒÌ ÛÖÔ Ø É Û ÙÛÖÔ Ì Ù ÌÒÌ, ÛÖÜ Ì àùì Û Ô ÌÜÑ - Ø Ô ÙàˇÌ. Ñ ÔÌÑ Ñ Û ÑÖÓ, ÖÜ ØÖÉÒ Ó Û ÙÌ ÛÖ ÔÌ ØÖ: ÛÖÜ Ì àùì Ö,Û ÒÌÝÛ Ì ÞÌ ÌÑÌ Ô Û ÙÛ Ó ÔàÛÖÜ-Ñ Ö Ö ÌÔ ÔÛ - Ø ÑÖ- Ñ ÛÖÜ ÌÜÞ ˇ ÑÌ Ñ Ò Ì - ÛÜÞ. ÌÜÞ Ì ÙÌ ÛÖ Ö Ñ ÜÙÛÌØ Ö Ñ Ö ÞØÖÔ ÌÔ Ú Ñ ÒÖÔÛÜ- ÓÌÔÖÚ ÔÛØ Ú ÙÛ Ó Û ÙÌ ÛÖÔ ÙÛÜÔÖÓÖ ÙÛÖ ØÖÓÖ, ÖÔ Û ÙÌ Ñ ØÖÙ ˇ ÙÌ Ô ÛÖÜ Ý Ò ÙÌ ÛÖ ÞÌØ. Û Ô Ö ÔÌ ØÖÚÓ ÑØÖÑÒÌ- ÝÛ Ú, ÖÜ Ì ÞÌ ÔÌ, ÌÔ Ú Ì ÛÜÞ - ÓÌÔÖÚ Ì ÌÒÓ Û Ú. ÌÜ Ôà- ÓÖÙÜÔ ÛÖÜ ÔÌ ØÖÜ ÔÛØ, Û Ô ÌÔ Ö Û Ù Ó ÔÛ ÑÖÛÌØ ÓÌÛ Ò- Ò ÑÖ ÔàÔ Ñ Ú ØÖÙÝÖØ Ú ÖÜ ØÌ Ö ÙÜÔÌÛÖÚ ÙÛÜÔÖÓ ÑÖÚ. -¾ Ö ÖÚ ÑØ Û ÙÌ Ñ Ó ÖÙ Ì Ô Þ ÓÌÔÖÚ! `Û Ú ÙÛÜÔÖÓ ÑÌÚ Ì ÞÌ Ø ÙÌ Ú Û Ô ÔÛ Ó ØÖÙÛ. ¾ ÔÛØÌÚ ÛÖÜ ÛÖÔ ÌÓ ÙÛÌÜÖÔÛ Ô. ÖÔ - ÖÜÙ Ô Ñ ÛÖÔ Ñ Ó ØàÔ Ô -ÛÖÔ ÌÒÌ Ô ßÑ ÌÛ Ô Öý. Ø ÛÖÜÙÌ ÔÛ Û Ô ßÜÞØ Ó ÛÖÜÑ Ö- ÝÌÜ Ì Û Ú ÑØÖÛ ÛÌÚ Ñ Û Ô Ì- Ø ÛÛ É, Ü ÖÞØÌàÔÖÔÛ Ú Ñ ÛÖÜÚ ÔÛØÌÚ ÛÖÜ Ô Û ØÖÜÔ Ñ Û Ø Ó- Ó Û ØÖÉÒÌ ÖÓÌÔ Ö ÛÖÔ Ñ ÔÖÔ ÙÓÖ. ÛÌØ ÙÛÖ ˇÌÓ Û Ú ÞÌ Ø Ù Ú ÛàÔ Ô ØÑàÛ ÑàÔ ÖÜ Ñ Û ÙÞÖÔÛ Ô ÛÖÜÚ ÌÓ Ö- ØÖÜÚ Û Ô ÛÌ ÑÛÖÚ: ÑØ ÛÖÜÙÌ Ö ÖÚ Û ÑÒÌ Û Ú Öˇ Ñ Ú Ñ Ì ÞÌ ØÖÌ Ö Ö ÙÌ ÛÖÜÚ ÔÛØÌÚ ÛÖÜ: -¾ Ö ÖÚ ÑØ Û ÙÌ ÌÙÛà Ñ Ó ß ÖÙ ý, Ì Ô Þ ÓÌÔÖÚ. ÛÖÜ ÑÖßà Û ÞÌØ! `ÛÖ Ù Û ÓÖÔÖ Ó ÝÖØ ÛÖÔ Ì Ô ßÌÕà Û ÔÌØ ÛÖÜý: ÖÛ Ô ÜØ ÙÌ ÙÛÖ Ù Û, ÜÙÛÌØ Ö Ó ÒàÙ ÙÛ Ô ˇ Ô, Ñ Û Û Ô Ö Ö Ñ Ö ÖÚ ÔÌ ØÖÚ ÛØ Ü- Ó Û ÙÌ ÙÖÉ Ø ÓÌ ÌÛØ ÌÔ Ô ÛÖÜÚ ÔÛØÌÚ ÛÖÜ Ñ ÞØÌ ÙÛ ÑÌ Ô Ì ÙÛÖ ÔÖÙÖÑÖÓÌ Ö. - ˇÌÒ Ô ÛÖÔ Ùà, Ì Ì ÙÛÖ ÛØ Ì, Ô ÛÖÜ... Û Ô ØàÛ Ñ ÓÖÔ Ñ ÝÖØ, ÖÜ ÛÖÔ ÑÖÜÙ Ô Ô ÉÒ - ÙÛ Ó Ì. `Ì ÑØ Ù Ö Û Ô ÒÌ ÖÔÖ- Û Û ÛàÔ ÙÛÜÔÖÓ ÑàÔ, ÌÔ ÌÑ ÔÌ ÖÛÌ ÞØ Ù ÛàÔ ß ØÖÔÖÓ àôý Û Ú ÌÕÖÜÙ Ú. ÒÌÓ Û, àø Ñ ÌÑ ÛàÙÌ Ú, Ù Ô ÔàÙÛ Ù Ü- ÛÖÔ. ¾Û Ô ÑÖÜ Ì Ö Ñ Ö Ö Ì ÌÒÓ Û ÛÖ ÙÛÌØÌÖÛÜ Ö: ß ÌÔ Ñ ÔÌ Û ÖÛÌ, Ñ ÌÛ Ô Ìý ß ÙÌÔ ÛÖÙÖý, ÔÛ ØÖÜÙÌ ÌÔÛÖÔ. µ ÛÖÜÙÌ ÛÖ ÒÖ Ø ÙÓÖ Ñ Ò ØàÔÌ ÓÌÞØ Û Ô ÛÌÒÌÜÛ ÌÑ Ø. ÙÛÖ Ñ ÝÌÔÌ Ö ÖÜ ÔÌ, ÙÛÖÜ À ÛÙÖÜ ÙÛ Ô Ò, ÛÖÔ ØàÛÖ Ñ ØÖ Ñ Û ÛÌÒÌÜÛ ÞØÖÔ ÙÛ Ú Ò ÙàÚ, ÙÛ Ô ØÞ Û Ú ÑØÖ ÖÒÌàÚ, Ì ÌÞÖÔÛ Ô ÖÜÛÌ Ñ ÝÌ Ô ÛÖÔ ÑÌØ ÙÖÜÔ. ¾» Þ Ò Ú ÑÖÜ Ú, ÑÖÜØÌ- Ú ÛÖÜ Ì ÖÒÒ ÞØÖÔ, ÛÖÔ ÉØ ÑÌ Ó ÓÌØ ÙÛÖ Ñ ÝÌÔÌ Ö Ñ Ì Ì ÛÖ ÙÜÔ ˇ ÙÓÌÔÖ: - ˇ ÑÌØ Ùà, Ñ ÌÛ Ô Ì; ÑÌ ÔÖÚ ÔÛ ÙÌ ÓÌÙàÚ: -» Þ Ò Ñ,Ó ÚÉØ ÑÌÚ. àˇ ÑÌØ Ùà! Ö ÔàÔ ÑÖÚ Ñ Ý Ò ÑÖÚ Ñ ØÖÙ ÛÖÚ ÙÌÖÒÖÜÚ ÒÖÚ Ñ ÌܡÜÛÌÔ Ú, ÓÌ àø Ö (`ÜÔÌÞÌ ÙÛ ÙÌÒ. 23)

11 Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΛΣΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΝ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ «ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ Τ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ, ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΟΥΣ» Με εξαιρετικές σχολικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν ήδη οι μαθητές των Δημοτικών σχολείων του Περιστερίου τις γιορτές αποχαιρετισμού της σχολικής χρονιάς στον ανακαινισμένο χώρο του Άλσους. Σε δύσκολους καιρούς για όλους, άφησαν στην άκρη τα προβλήματα της καθημερινότητας και όλοι μαζί, μαθητές, γονείς και δάσκαλοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους πάνω στη σκηνή του θεάτρου «Τέχνη και Πέτρα». Πρωταγωνιστές των σχολικών εκδηλώσεων τα παιδιά, που έβαλαν όρεξη, ταλέντο και μεράκι υπό την ξεχωριστή καθοδήγηση των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και βεβαίως των δασκάλων τους. Η έναρξη των εκδηλώσεων έγινε την Παρασκευή 1η Ιουνίου από το 27ο Δημοτικό σχολείο της πόλης, όπου οι μαθητές της α, β και γ χόρεψαν με καμάρι μπροστά στους γονείς και τους δασκάλους Ηπειρώτικους χορούς Η Μ. Χατζηιωάννου και ο Ι. Παρασκευόπουλος Ο Γ. Καραγιάννης σ ένα μοναδικό φανταστικό ταξίδι στα μαγευτικά νησιά, τα βουνά και τους κάμπους. Με την βοήθεια του συλλόγου γονέων αλλά και των δασκάλων τους τα παιδιά μαθαίνουν ότι ο ρόλος του σχολείου πέρα από εκπαίδευση είναι να προάγει τον πολιτισμό, την κοινωνικότητα και τη δημιουργία. Αυτό το αποτέλεσμα απόλαυσαν το βράδυ του Σαββάτου πλήθος κόσμου. Ο Β. Μπάος, ο Α. Πλέστης και ο Δημήτρης Κελάφας Την επομένη ημέρα, Κυριακή 3 Ιουνίου, ήταν η σειρά του 31ου Δημοτικού σχολείου για να δείξουν στο κοινό παραδοσιακούς χορούς, λαϊκούς, μοντέρνους, ενώ στο τέλος ορισμένοι μαθητές επέδειξαν και τις αεροβικές τους ικανότητες, που έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να βγάλουν κι άλλες δεξιότητες. Οι παραδοσιακοί χοροί περιελάμβαναν λεβέντικους χορούς από την Ήπειρο, ανάμεσα στους οποίους και ο χιλιοτραγουδισμένος χορός «Μενούσης» που ο καημός του έχει μεγαλώσει πολλές Η Γ. Τζανετάκη γενιές Ελλήνων. Ακολούθησαν χοροί των νησιών με αέρα αιγαιοπελαγίτικο στις εντυπωσιακές «βράκες» της φορεσιάς των αγοριών που μαζί με τα κορίτσια-νησιωτοπούλες εντυπωσίασαν τις μαμάδες, τους μπαμπάδες, παππούδες και γιαγιάδες, που χειροκροτούσαν όρθιοι... Η συνέχεια δόθηκε στους μαθητές που χόρεψαν λαϊκούς χορούς, ανάμεσα στους οποίους ζεϊμπέκικο και χασάπικο που μάγεψαν το κοινό, ενώ τα παιδιά που έχουν την «κίνηση στο αίμα τους» με ξεχωριστό ταλέντο παρουσίασαν αερόμπικ και μοντέρνα χορογραφία. Τρίτη 5 Ιουνίου και στη σκηνή του θεάτρου του Άλσους κάνουν την εμφάνισή τους μαθητές του 10ου Δημοτικού σχολείου Περιστερίου, με χορούς από τα Δωδεκάνησα, τη Μικρά Ασία, την Ήπειρο, τις Κυκλάδες, τα Κύθηρα, τη Μυτιλήνη, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη λεβεντογέννα Κρήτη και από άλλα μέρη της πατρίδας. Οι μαθητές χόρεψαν μπροστά σε αρκετό κόσμο, επισήμους και άλλους που ήρθαν να δουν και να θαυμάσουν τα παιδιά σε άλλους ρόλους, αξιόλογους Η Α. Τσικά και Ο δάσκαλος χορού Κ. Ανδριανόπουλος αποσπώντας θερμά χειροκροτήματα. Η συνέχεια δόθηκε στους μαθητές της δ, ε και στ που χόρεψαν χορούς της Ρούμελης και του Μωριά με περισσή χάρη μέσα στις πολύχρωμες φορεσιές τους, που θύμιζαν άλλες εποχές της Ελλάδας. Μέσα από το λαϊκό πρόγραμμα του δεύτερου μέρους οι μαθητές έδειξαν ότι αγαπούν και επιθυμούν να γνωρίσουν ακόμα καλύτερα τη χώρα τους, που έχει πολλά ακόμα να τους μάθει. Το Σάββατο 2 Ιουνίου μπροστά στους κατασυγκινημένους γονείς και δασκάλους χόρεψαν οι μαθητές του 35ου Δημοτικού σχολείου. Το κοινό παρασύρθηκε Ο Δημήτρης Κελάφας και η Περιφερειακή Σύμβουλος Ι. Πανταλάκη Ο αντιδήμαρχος Θ. Αρβανίτης και ο δημοτικός σύμβουλος Μ. Πρέκας προοδευτικούς. Με ρυθμό, κίνηση και ξεχωριστό ταλέντο οι μαθητές-χορευτές πάνω στη σκηνή διασκέδασαν τους παρευρισκόμενους που είχαν κατακλύσει τις θέσεις του υπαίθριου θεάτρου -όπως κάθε βράδυ άλλωστε- αλλά και απέδειξαν ότι οι χοροί της παράδοσής τους αποτελούν γι αυτούς πηγή μάθησης και αγάπης για τον κάθε τόπο της μικρής τους πατρίδας. Οι αντιδήμαρχοι Μ. Τσιώτα-Μάρκου και Π. Λύκος και ο Β. Παπαδόπουλος πρόεδρος της ΔΕΠΑΔΠ Ο Κ. Ανδριανόπουλος και οι δημοτικοί σύμβουλοι Β. Φουντά, Β. Μπάος, Η. Ψυρόγιαννης

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Αντώνης Σαμαράς: Η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί και θα κυβερνηθεί «Ο Ελληνικός Λαός ψήφισε, σήμερα, την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και την παραμονή μας στο ευρώ. Και ψήφισε εκείνες τις πολιτικές, που θα φέρουν δουλειές, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και ασφάλεια για τον Έλληνα πολίτη. Δεν θα υπάρξουν νέες περιπέτειες. Δεν θα τεθεί σε αμφιβολία η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Δεν θα κυριαρχήσει ο φόβος. Και, κυρίως, θα πιάσουν τόπο οι θυσίες του Ελληνικού Λαού. Είναι μια σημαντική στιγμή, σήμερα, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Προσκαλούμε όλες εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις, που συμμερίζονται αυτούς τους στόχους, να συμμετάσχουν σε μια Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας. Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Ούτε περιθώρια για μικροκομματικά παιχνίδια. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Η Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας οφείλει να φέρει την ανάπτυξη στην οικονομία και τη βεβαιότητα στους Έλληνες ότι τα χειρότερα περάσανε. Θα σεβαστούμε, ασφαλώς, την υπογραφή και τις υποχρεώσεις της χώρας. Η Ελλάδα έχει συνέχεια, συνέπεια και αξιοπρέπεια. Σε μια περίοδο, που καταρρέουν τα πάντα - κόμματα, συμπεριφορές, ιδεολογήματα - οι πολίτες, μας τίμησαν με την ψήφο τους. Θέλω, από καρδιάς, να τους ευχαριστήσω όλους. Ευχαριστώ τον Ελληνικό λαό, που - με πλήρη συνείδηση - μας εμπιστεύτηκε στις δύσκολες, στις πολύ δύσκολες αυτές στιγμές. Δεν του δώσαμε λαϊκίστικες, ευκαιριακές υποσχέσεις. Πυροτεχνήματα τυχοδιωκτικά. Την αλήθεια του είπαμε. Και μας άκουσε. Και με την ψήφο του δημιουργείται, πλέον, η στέρεα βάση μιας νέας εθνικής ενότητας με κατεύθυνση ευρωπαϊκή. Υπόσχομαι ότι θα τιμήσω πλήρως την εμπιστοσύνη, που μας έδειξαν οι Έλληνες. Θα εργαστούμε, μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, για να προσθέσουμε στις υποχρεώσεις μας, τις αναγκαίες πολιτικές, για την ανάπτυξη και για την αντιμετώπιση της βασανιστικής, τεράστιας, για τους Έλληνες, υπόθεσης της ανεργίας. Που δεν μπορεί άλλο να συνεχίζει να τραυματίζει την κάθε οικογένεια. Θα εργαστώ συναινετικά με όλους. Αλλά και με επιμονή και με σταθερότητα. Για να πετύχουμε τους εθνικούς μας στόχους. Το ξαναλέω: Να βγούμε από την κρίση με κοινωνική συνοχή, με δουλειές, με Δικαιοσύνη, με ασφάλεια. Για κάθε Έλληνα και για κάθε Ελληνίδα. Εμείς τηρούμε ό,τι είπαμε. Η Ελλάδα πρέπει να κυβερνηθεί και θα κυβερνηθεί. Η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα παραμείνει δύναμη ευθύνης. Και η δύναμη που εγγυάται την - όσο το δυνατόν - ταχύτερη έξοδο της χώρας από την κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ». Αλέξης Τσίπρας: Θα είμαστε παρόντες από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Ελληνίδες, Έλληνες, Πριν από ενάμιση μήνα ξεκινήσαμε μαζί ένα δύσκολο μα συναρπαστικό ταξίδι, για να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια και την περηφάνια του Ελληνικού λαού. Για να βάλουμε τέλος στα μνημόνια της λιτότητας και της φτωχοποίησης. Για να ανοίξουμε δρόμο στην ελπίδα, να βάλουμε φρένο στην πορεία της Ευρώπης προς τη καταστροφή και τη διάλυση. Δώσαμε αυτόν τον αγώνα με πείσμα και με αυταπάρνηση, κόντρα σε μια πρωτοφανή επίθεση εκβιασμών, διαστρέβλωσης και ψυχολογικής τρομοκρατίας. Είχαμε απέναντι μας μία ανίερη συμμαχία των δυνάμεων του χθες, μία ανίερη συμμαχία δυνάμεων εντός και εκτός της χώρας, που έκανε ότι μπορούσε για να ανακόψει το πόθο του λαού μας για κοινωνική δικαιοσύνη και ζωή με αξιοπρέπεια. Είμαστε περήφανοι που σηκώσαμε αυτό το βάρος και αυτήν την ευθύνη. Είμαστε ευτυχείς για την αντοχή και την υποστήριξη τόσο μεγάλου μέρους του λαού μας, που πολλαπλασίασε τα ποσοστά μας μόλις μέσα σε ενάμισι μήνα. Πρόκειται άλλωστε για ένα μοναδικό επίτευγμα στη νεώτερη πολιτική ιστορία όλης της Ευρώπης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και δεν κατάφερε τελικά να πάρει τη πρώτη θέση, αποτελεί πια το βασικό κορμό της λαϊκής, προοδευτικής, αντιμνημονιακής πλειοψηφίας του λαού μας. Πριν από λίγο τηλεφώνησα στον κ. Σαμαρά και του έδωσα συγχαρητήρια για την πρώτη θέση που κατέλαβε η Ν.Δ. Έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση με βάση τη λαϊκή ετυμηγορία στη βάση των δικών του προγραμματικών επιλογών. Στην κατεύθυνση των προγραμματικών επιλογών που εξέθεσε στη κρίση του ελληνικού λαού. Θα είμαστε παρόντες στις εξελίξεις από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τις όποιες δυνατότητες διεκδίκησης που προκύπτουν από τη λαϊκή παρέμβαση στις εξελίξεις και από την ισχυρή παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν θα τις χαρίσουμε στους θιασώτες του μνημονίου, αλλά θα απαιτήσουμε από τη θέση της υπεύθυνης και μαχητικής αντιπολίτευσης, να τις αξιοποιήσει η κυβέρνηση προς όφελος του λαού. Και θα την κρίνουμε γι αυτό. Σε κάθε περίπτωση, όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι τα μέτρα της λιτότητας της εκποίησης του δημοσίου πλούτου δεν μπορούν να προχωρήσουν γιατί στερούνται λαϊκής νομιμοποίησης. Ο λαός μας, καταδίκασε δυο φορές σε ενάμιση μήνα το μνημόνιο. Εξανάγκασε όλα τα κόμματα να παραδεχθούν ότι το μνημόνιο είναι ένα μη βιώσιμο οικονομικό σχέδιο. Η απόρριψή του είναι πια ξεκάθαρη και επαναλαμβανόμενη λαϊκή εντολή. Και η κυβέρνηση με πυρήνα τη ΝΔ που θα σχηματιστεί, θα πρέπει να έχει σοβαρά υπόψη της ότι στα μεγάλα θέματα δε μπορεί πια να προχωρά όπως έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ερήμην του λαού. Δε μπορεί να προχωρά με επιμονή σε μια πολιτική που βρίσκεται αποδεδειγμένα πια σε πλήρη δυσαρμονία με τη λαϊκή βούληση. Ελληνίδες και Έλληνες, Θα δικαιωθούμε από τις εξελίξεις. Η πρότασή μας για ανατροπή των μνημονίων της λιτότητας στην Ευρώπη, αποτελεί τη μόνη βιώσιμη λύση, όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για τους άλλους λαούς της Ευρώπης. Αποτελεί τη μόνη βιώσιμη λύση για την Ευρώπη. Από Δευτέρα, θα συνεχίζουμε τον αγώνα. Έχοντας την πεποίθηση ότι το μέλλον δεν ανήκει στους τρομοκρατημένους, αλλά στους κομιστές της ελπίδας. Η καινούρια μέρα για την Ελλάδα έχει ήδη ανατείλει. Θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ». Ευάγγελος Βενιζέλος: Ο καθένας έρχεται αντιμέτωπος με την εθνική και ιστορική του ευθύνη «Ο ελληνικός λαός ψήφισε σήμερα μέσα σε ένα σκηνικό τεχνητής πόλωσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Τα δύο αυτά κόμματα επένδυσαν στο αμοιβαίο εκλογικό τους συμφέρον και καλλιέργησαν στο εκλογικό σώμα το φόβο, ο καθένας για τη νίκη του άλλου. Σε αντίθεση με τη γραμμή αυτή, το ΠΑΣΟΚ επέμενε στη μόνη εθνικά υπεύθυνη λύση. Στη μόνη λύση που προσφέρει αξιοπιστία στη χώρα και ασφάλεια στους Έλληνες: στη γραμμή της κυβέρνησης εθνικής συνευθύνης. Το σημερινό εκλογικό αποτέλεσμα, όχι απλώς επιβεβαιώνει αλλά καθιστά επιτακτική την εφαρμογή της γραμμής αυτής. Παρά την πίεση προς το ΠΑΣΟΚ, λόγω του κλίματος της τεχνητής πόλωσης, η παράταξη άντεξε και αριθμητικά και κυρίως πολιτικά. Ευχαριστώ από καρδιάς τους πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους. Θα τους τιμήσουμε με τη στάση μας. Είπαμε με απόλυτη σαφήνεια την αλήθεια για την κατάσταση της χώρας. Τους τρεις μήνες της μακράς και διπλής προεκλογικής περιόδου, με τη χώρα ουσιαστικά ακυβέρνητη, η κατάσταση επιδεινώθηκε. Και αυτό αποβαίνει δυστυχώς πάντα, σε βάρος των πιο αδύνατων. Δεν υπάρχει ούτε μέρα για χάσιμο. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για κομματικά παιχνίδια. Αν θέλουμε η Ελλάδα να παραμείνει πράγματι στο ευρώ και να βγει από την κρίση προς όφελος κάθε ελληνικής οικογένειας, πρέπει αύριο να έχει κυβέρνηση. Κυβέρνηση ικανή να διασφαλίσει τη λειτουργία του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας. Κυβέρνηση ικανή να διεξαγάγει με επιτυχία τη δεύτερη φάση της διαπραγμάτευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαδικασιών και να οδηγήσει την πατρίδα σε καλύτερο και όχι σε χειρότερο σημείο. Τέτοια κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης με τη συμμετοχή τουλάχιστον της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Καμία σοβαρή απόφαση, καμία σοβαρή συμφωνία, δεν μπορεί να διαμορφωθεί και να εφαρμοστεί γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς εθνική συστράτευση. Με κάποιους να περιμένουν στη γωνία, ως αντιπολίτευση, με μόνο κριτήριο το κομματικό τους συμφέρον. Προτείνω στους αρχηγούς των κομμάτων που δικαιούνται να λάβουν διερευνητικές εντολές να ζητήσουμε όλοι μαζί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει αύριο, κατευθείαν, στη δεύτερη φάση της συνταγματικής διαδικασίας: Στη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων υπό την προεδρία του, ώστε να σχηματιστεί αύριο κυβέρνηση. Ο καθένας έρχεται αντιμέτωπος με την εθνική και ιστορική του ευθύνη. Εμείς αναλαμβάνουμε τη δική μας. Ο τόπος δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητος και δεν θα μείνει. Έχουμε πλήρη συνείδηση του κρίσιμου εγγυητικού μας ρόλου, αυτού που μας αναγνωρίζουν πολλοί περισσότεροι από όσους μας ψήφισαν σήμερα. Μόλις σχηματιστεί κυβέρνηση, την εβδομάδα αυτή, στην πρώτη συνεδρίαση της νέας κοινοβουλευτικής μας ομάδας, θα ανακοινωθούν όλες οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ανασύσταση της παράταξης. Όλα θα γίνουν όπως αξίζει στην ιστορική διαδρομή, το πολιτικό εύρος, τις αξιακές ευαισθησίες και την προοπτική της παράταξης. Σας ευχαριστώ». Πάνος Καμμένος: Αυτά που είπαμε ισχύουν και μετά τις εκλογές «Ελληνίδες και Έλληνες, θέλω από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, τις ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ και τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, οι οποίοι σε όλη την επικράτεια, από το Καστελόριζο ως τους Οθωνούς, από την Ορεστιάδα μέχρι τη Γαύδο, μας στήριξαν παρόλο το πόλεμο, τη λάσπη, τον αγώνα που δώσανε οι άλλοι με νύχια και με δόντια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προκειμένου να επιβάλλουν τη Νέα Τάξη Πραγμάτων. Για τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ αυτά που είπαμε, ισχύουν και μετά τις εκλογές. Ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Οι υπογραφές του κ. Παπανδρέου και του κ. Σαμαρά αφορούν τους ίδιους και όχι τον ελληνικό λαό. Η μόνη υπογραφή η οποία μας δεσμεύει είναι αυτή την οποία περιέγραψε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης λέγοντας ότι «ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και το λόγο τον κρατά». Ο Θεός μαζί μας». Νίκος Μιχαλολιάκος: Η Χρυσή Αυγή είναι η Ελλάδα που έρχεται «Οι άλλοι ανέβασαν τα ποσοστά τους αλλά δεν κατόρθωσαν να λεηλατήσουν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Όταν στις δημοτικές είχαμε πάρει 5% τους είπαμε ότι ήρθαμε για να μείνουμε. Μετά τα προηγούμενα

13 Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 ΑΡΧΗΓΩΝ ποσοστά μας λέγανε ότι ήταν ψήφος απογοήτευσης. Σήμερα αποδεικνύεται ότι το εθνικιστικό κίνημα ήρθε για να μείνει και να αγωνιστεί μέσα και έξω από τη Βουλή. Είναι απαράδεκτο οι καρκινοπαθείς να μην έχουν τα φάρμακά τους σε ένα υποτίθεται σύγχρονο κράτος. Θα αγωνιστούμε για αυτούς», πρόσθεσε. Και κατέληξε: «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους μας ψήφισαν και τώρα είμαστε πέμπτο κόμμα στη Βουλή και πολιτική δύναμη. Θα αγωνιστούμε για αξιοκρατία ενάντια στην εγκληματικότητα, ενάντια στη λαθρομετανάστευση, ενάντια στο μνημόνιο, να αγωνιστεί για τα εθνικά θέματα. Η Χρυσή Αυγή είναι η Ελλάδα που έρχεται. Αποδεικνύεται αυτό από το γεγονός ότι μας ψηφίζει η νεολαία. Η πόλωση δε μας αφορά». Φώτης Κουβέλης: Θα τιμήσουμε στο ακέραιο την εμπιστοσύνη που μας δείξατε «Ελληνίδες και Έλληνες πολίτες, Δώσατε με τη ψήφο σας μια σαφή εντολή. Ζητήσατε κυβέρνηση συνεργασίας, γι αυτό και δεν δώσατε σε κανένα κόμμα αυτοδυναμία. Οι πολίτες ζήτησαν κυβέρνηση, η οποία θα εγγυηθεί την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και θα αποδεσμεύσει τη χώρα από τους δυσμενείς όρους του μνημονίου. Δεν δώσατε εντολή για μονομερείς ενέργειες, που θα έθεταν σε κίνδυνο την παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμιά κομματική σκοπιμότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει να θολώσει την απαίτηση των Ελλήνων για κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας και κοινωνικής στήριξης. Η Δημοκρατική Αριστερά ξεπέρασε την πόλωση και δυνάμωσε τη θέση της χάρη στην εμπιστοσύνη που της δείξατε. Αυτήν την εμπιστοσύνη θα την τιμήσουμε στο ακέραιο. Θα εργαστούμε για να αποκτήσει η χώρα κυβέρνηση, σταθερή και αποτελεσματική με προοδευτικό πρόγραμμα και φερέγγυα, το τονίζω, πρόσωπα. Για τη ΔΗΜΑΡ η αναγκαία προϋπόθεση είναι η προσήλωση στο μήνυμα του λαού. Οι πολίτες κατέγραψαν την επιλογή τους. Παραμονή της χώρας στο ευρώ, και αποδέσμευση από τους δυσμενείς όρους του μνημονίου με διαπραγματεύσεις. Η Δημοκρατική Αριστερά με αυτές τις θέσεις και χωρίς λευκή επιταγή προς κανένα, θα προσέλθει στις συνταγματικές διαδικασίες των διερευνητικών εντολών. Θα εργαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια για την ενότητα του λαού μας στις κρίσιμες για το έθνος στιγμές». Αλέκα Παπαρήγα: Το ΚΚΕ θα παραμείνει όρθιο παρά τις μειωμένες θέσεις του στη Βουλή «Το εκλογικό αποτέλεσμα για το λαό που έχει δοκιμαστεί βαριά από την οικονομική κρίση και τα μέτρα που ακολούθησαν, μνημόνια, δανειακή σύμβαση, εφαρμοστικοί νόμοι, είναι αρνητικό για τον λαό. Θα έχει να αντιμετωπίσει ο λαός σοβαρά προβλήματα και εξελίξεις και όποια κυβέρνηση κι αν σχηματιστεί δεν θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες του, το αντίθετο. Τεκμηριώνουμε στα εξής σημεία την εκτίμησή μας για τον αρνητικό χαρακτήρα του αποτελέσματος. Πρώτον: Η αύξηση της ΝΔ, που είναι ένα κόμμα γνωστό, είναι αντεργατικό, αντιλαϊκό και δεν αλλάζει. Δεν πέρασαν τα χειρότερα όπως ισχυρίστηκε ο κ. Σαμαράς για τον λαό, είναι μπροστά μας. Και η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί απ ότι φαίνεται με κορμό τη ΝΔ δεν πρόκειται να λύσει κανένα λαϊκό πρόβλημα, αντίθετα θα τα περιπλέξει. Δεύτερο στοιχείο: Η αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη εκλογική μάχη, σε σύγκριση αν θέλετε με τη σημαντική αύξηση που σημείωσε στην εκλογική μάχη του Μαΐου. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε ένα μεγάλο αριθμό ψήφων και ποσοστό έχοντας όμως σημαντικά, πάρα πολύ νερώσει το κρασί του ως προς τα συνθήματά του, για το μνημόνιο, τη δανειακή συνθήκη, τους εφαρμοστικούς νόμους, σε σχέση με την καθαρή δήλωση ότι εάν είναι κυβέρνηση η πολιτική του θα κινηθεί στα πλαίσια του «ευρωμονοδρόμου». Έδωσε πλείστες διαβεβαιώσεις στην κυρίαρχη τάξη και στον ξένο παράγοντα ότι πάση θυσία η Ελλάδα θα μείνει στο ευρώ. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι η ψήφισή του, έχοντας αλλάξει τις θέσεις του, που είναι αρνητικό στοιχείο, ανεξάρτητα αν εμείς πιστεύαμε ότι αυτά που υποστήριζε στις 6 του Μάη δεν θα τα πραγματοποιούσε. Τρίτο αρνητικό στοιχείο: Οι αναμφισβήτητα μεγάλες απώλειες του ΚΚΕ που η σημασία τους θα είναι μεγαλύτερη για την ετοιμότητα της λαϊκής παρέμβασης μπροστά στην όξυνση των προβλημάτων λόγω της κρίσης στην Ελλάδα και κυρίως γιατί βαθαίνει η κρίση στην ευρωζώνη. Επιβεβαιώθηκε αυτό που είπαμε απ τις 7 Μαΐου ότι η εκλογική μάχη θα είναι η δυσκολότερη, η πιο σύνθετη εκλογική μάχη που έδωσε το ΚΚΕ τα τελευταία 40 χρόνια. Γνωρίζαμε τις συμπληγάδες που θα περνούσε το Κόμμα, πολύ πιο ισχυρές απ τις συμπληγάδες που περάσαμε ως τις 6 Μαΐου, ανάμεσα στα διλήμματα του νέου δίπολου, της ΝΔ και του ΣΥΡΙ- ΖΑ. Ο ένας με τον τρόμο και ο άλλος με τις αυταπάτες έδιναν τη δική τους μάχη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Αναμφισβήτητα, αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα για να είναι και ολοκληρωμένη και πιο ουσιαστική η εκτίμηση θα κριθεί, όπως γίνεται σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις απ όλο το Κόμμα, από την ΚΝΕ και απ τους φίλους και οπαδούς. Τέταρτο αρνητικό στοιχείο: Οι ψήφοι και το εκλογικό ποσοστό της «Χρυσής Αυγής». Παρά το γεγονός ότι και μετά τις 6 Μαΐου υπήρχαν περισσότερες αποδείξεις για το φασιστικό της χαρακτήρα και τον τραμπουκισμό της. Το ΚΚΕ προτίμησε να πει στον λαό την αλήθεια για τον χαρακτήρα της κρίσης και τα ενδεχόμενα που συνεπάγονται οι αρνητικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, για τον χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανάγκη της μονομερούς διαγραφής του χρέους, την ανάγκη της αποδέσμευσης, της πάλης για την εργατική λαϊκή εξουσία. Εν γνώσει μας τα είπαμε αυτά. Η συμμετοχή του ΚΚΕ σε μια κυβέρνηση διαχείρισης της κρίσης σε μια τόσο κρίσιμη φάση, που απαιτεί γραμμή ρήξης και αντεπίθεσης, θα οδηγούσε αργά ή γρήγορα σε μεγάλη ήττα του κινήματος, καθώς η συμμετοχή του ΚΚΕ, ενδεχομένως, σε μια κυβέρνηση αφερέγγυα, με δύο πρόσωπα, ένα στο εσωτερικό και ένα στο εξωτερικό, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν άλλοθι για τον συμβιβασμό του λαού και την ευθυγράμμιση της κυβερνητικής πολιτικής με τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Χαιρετίζουμε τα μέλη του Κόμματος και της ΚΝΕ, τους φίλους και οπαδούς του Κόμματος που έδωσαν αυτή τη σκληρή μάχη, όλους εκείνους που άντεξαν την πίεση και ψήφισαν το ΚΚΕ. Δηλώνουμε ότι το ΚΚΕ θα παραμείνει όρθιο παρά τις μειωμένες του θέσεις στη Βουλή, θα συνεχίσει την έντονη δραστηριότητα στο κίνημα και θα στηρίξει και θα ενισχύσει κάθε εφαλτήριο αγώνα και ελπίδας. Είναι βέβαιο ότι ο λαός στην πορεία θα θυμηθεί ζητήματα που θέσαμε και στις δύο εκλογικές μάχες, προβλέψεις, προειδοποιήσεις για τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη, για το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ελλάδας σε πόλεμο, ιδιαίτερα μετά τις αμερικανικές εκλογές. Και πιστεύουμε ότι θα μετρήσουν επίσης τις συνέπειες και εκείνοι που δεν ψήφισαν το Κόμμα, αν και εκτιμούν τις θέσεις και τον ρόλο του, μπροστά στο ενδεχόμενο μιας αντιμνημονιακής κυβέρνησης συνεργασίας. Διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρήσουμε ό,τι προεκλογικά είπαμε στον λαό. Θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή, σε κάθε αγώνα, θα στηρίξουμε κάθε αγωνιστική πρωτοβουλία για τα άμεσα οξυμένα προβλήματα, αυτά που τρέχουν, θα προετοιμάσουμε, όσο εξαρτάται από μας, τον λαό για να αντιμετωπίσει τα νέα βάσανα που έρχονται. Ελπίζουμε ότι αυτή η υποχώρηση του ριζοσπαστικού προσανατολισμού, που σημειώθηκε ιδιαίτερα στη δεύτερη εκλογική μάχη, δεν θα κρατήσει για πολύ, γιατί αντικειμενικά δεν μπορεί να υπάρξει πίστωση χρόνου, καθώς οι αρνητικές εξελίξεις θα τρέχουν και με μεγάλη ταχύτητα. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι η βάση της λαϊκής αντεπίθεσης πρέπει να είναι οι τόποι δουλειάς, οι κλάδοι και οι γειτονιές. Και πάνω απ όλα έχει την πιο μεγάλη σημασία η ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, η κοινωνική συμμαχία, η κοινωνικοπολιτική συμμαχία που θα παλεύει και για τα άμεσα και τρέχοντα ζητήματα, αλλά θα συγκεντρώσει δυνάμεις για τη ριζική ανατροπή που χρειάζεται». Οι Οικολόγοι Πράσινοι για το αποτέλεσμα των εκλογών «Μετά από δύο μήνες ουσιαστικής ακυβερνησίας, η χώρα ξαναβρίσκεται εκεί που ξεκίνησε με τα ίδια αδιέξοδα και τις ίδιες αβεβαιότητες. Και οι δύο αυτές εκλογικές αναμετρήσεις χαρακτηρίστηκαν από την κυριαρχία διλημμάτων, υπαρκτών ή επικοινωνιακών, που λίγο όμως είχαν να κάνουν με την πραγματική οικονομία και τον προσανατολισμό της. Στις εκλογές της 6ης Μαΐου επικράτησε το δίλημμα «ναι ή όχι στο μνημόνιο». Στις προχθεσινές εκλογές επικράτησε το δίλημμα «ευρώ ή δραχμή». Ο φόβος που καλλιεργήθηκε γύρω από αυτό το δίλημμα οδήγησε σε μια σημαντική αύξηση των ποσοστών της ΝΔ η οποία κατάφερε να εμφανιστεί ως εγγυητής της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια αλματώδη αύξηση των ποσοστών του ως το «αντίπαλο δέος» των μνημονιακών πολιτικών. Δεν κατάφερε όμως να πείσει τους πολίτες πως πραγματικά ήταν έτοιμος να κυβερνήσει, κάτι που έγινε φανερό μέσα από το σαφώς ελλειμματικό σε προτάσεις πρόγραμμά του. Το ΠΑΣΟΚ συρρικνώθηκε περαιτέρω, μη μπορώντας να εκφράσει μια πειστική για τους πολίτες απάντηση για το πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το σημείο. Η ΔΗΜΑΡ συγκράτησε τις δυνάμεις της δημιουργώντας έναν ζωτικό χώρο μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ οδήγησε τον εαυτό του στην απόλυτη περιθωριοποίηση, προσφέροντας άλλη μια ένδειξη πως οι πολίτες απαιτούν συγκροτημένες προτάσεις διεξόδου και συνεργασίες. Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, το ανησυχητικό γεγονός, που χρήζει ιδιαίτερης μελέτης και αντιμετώπισης, της διατήρησης των δυνάμεων της φιλοναζιστικής Χρυσής Αυγής. Οι Οικολόγοι Πράσινοι βγαίνουμε από αυτές της εκλογές βαριά ηττημένοι. Δεν καταφέραμε να πείσουμε τους πολίτες για την αξία της παρουσίας μας στη Βουλή, ούτε να αναδείξουμε τη σημασία της πράσινης ατζέντας ως απάντηση στην κρίση που ζούμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους και όσες μας στήριξαν και μας τίμησαν με την ψήφο τους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Κυρίως, θέλουμε να υποσχεθούμε σε όλους όσοι άκουσαν με ενδιαφέρον τον λόγο μας, ασχέτως αν μας ψήφισαν ή όχι, πως θα μάθουμε από τα λάθη και την αποτυχία μας. Θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να βρεθούμε κοντά στη δοκιμαζόμενη κοινωνία, προτείνοντας λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στο δημόσιο διάλογο με τις θέσεις μας, να παρεμβαίνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο μαζί με την Ομάδα των Πράσινων για μια αλληλέγγυα και αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική και βέβαια να είμαστε δυναμικά παρόντες στα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια για τοπικές απαντήσεις στην κρίση και τις επιπτώσεις της. Για το νέο σκηνικό που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, κάνουμε 3 επισημάνσεις: 1. Οι πολίτες χρειάζονται μια καλή εξήγηση γιατί τελικά έπρεπε να γίνουν αυτές οι εκλογές. 2. Οι κομματικοί και προσωπικοί ανταγωνισμοί δεν πρέπει να τινάξουν την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. 3. Τίποτα δεν εγγυάται τη συνέχιση της παραμονής μας στην ευρωζώνη, ακόμα και η πιστή τήρηση όσων προβλέπονται στο μνημόνιο. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας πρέπει τώρα να επιδείξουν υπευθυνότητα για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης για το χρέος της Ελλάδας και να προχωρήσουν σε μια αλλαγή όρων του μνημονίου με ευελιξία στους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα, μείωση των κοινωνικών επιπτώσεων των μέτρων και συντονισμένο πρόγραμμα επενδύσεων για τόνωση της οικονομίας και δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταθέσαμε πρώτοι από όλα τα κόμματα αναλυτικές προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή. Θα είμαστε παρόντες σε όλες τι εξελίξεις. Η Εκτελεστική Γραμματεία».

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 Στο ΕΣΠΑ η διάνοιξη της Λεωφόρου Θηβών Με την υπ αριθμ. πρωτ. 1126/ απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής κυρίου Γιάννη Σγουρού, το σημαντικό έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και προϋπολογισμό ύψους Πρόκειται για ένα εξαιρετικής σημασίας έργο, που θα συμβάλει τα μέγιστα τόσο στην περιοχή, όσο και στην αποτελεσματική διασύνδεση ολόκληρης της Δυτικής Αθήνας με την Αττική Οδό. Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στο Ίλιον: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» Δενδροφύτευση κατά μήκος της Λ. Φυλής Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών συσκευών Ο Δήμος Ιλίου, με σύνθημα «Ανακυκλώστε! Είναι μεταδοτικό!», στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012, πραγματοποίησε περιβαλλοντικές δράσεις, δίνοντάς τους μια δημιουργική μορφή διαμαρτυρίας για την εγκατάλειψη του Πάρκου Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». Ξεκινώντας στις 9:00π.μ. με δενδροφύτευση και καλλωπισμό του περιβάλλοντος χώρου κατά μήκος της Λεωφόρου Φυλής, οι δράσεις συνεχίστηκαν στις πλατείες του Δήμου Ιλίου (Κεντρική, Αγ. Φανουρίου, Ζ. Πηγής, Γοργόνας, Αγ. Νικολάου, Ελαιών & Μελίκης), με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Οι περιβαλλοντικές δράσεις, πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή παιδιών από Δημοτικά Σχολεία της περιοχής, ενώ στη δενδροφύτευση συμμετείχαν μαζί με τα Δημοτικά Σχολεία, το 2 ο Σύστημα Προσκόπων και το Κέντρο «Θεοτόκος». Η κοινή εκδήλωση διαμαρτυρίας για την εγκατάλειψη του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Ιλίου, του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού και τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής (ΑΣΔΑ). Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, μεταξύ άλλων, μιλώντας για την θλίψη που προκαλεί η εικόνα εγκατάλειψης του Πάρκου, δήλωσε πως για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει, μοναδική λύση είναι να αναλάβουν την ευθύνη διαχείρισής του οι όμοροι Δήμοι με τον ΑΣΔΑ, ενώ παράλληλα να δρομολογηθεί η μετεξέλιξη του τελευταίου σε ένα διαβαθμιδικό Σύνδεσμο, μεταξύ του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και των 7 Δήμων που συμμετέχουν στον ΑΣΔΑ, έτσι ώστε να δοθεί μια οριστική λύση στο ζήτημα. Κοινωνικά Φροντιστήρια στο Δήμο Ιλίου Θετική η ανταπόκριση των Διευθυντών των Λυκείων της πόλης Θετική ήταν η ανταπόκριση των Διευθυντών των Λυκείων του Δήμου Ιλίου στο κάλεσμα διερευνητικής συνάντησης στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, που συγκάλεσε ο Δήμαρχος της πόλης Νίκος Ζενέτος, με θέμα την επέκταση και εντατικοποίηση των κοινωνικών φροντιστηρίων, από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πάγια διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής, όπως προκύπτει και από τις συστηματικές παρεμβάσεις στα αρμόδια υπουργεία, σε όλα τα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ, καθώς και στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικών νομοσχεδίων, ήδη από το 2007, είναι να ανοίξει ο δρόμος προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να καλύψουν με δικούς τους πόρους, το κόστος των διδάκτρων μαθημάτων και φροντιστηρίων της επιλογής των παιδιών, που οι οικογένειές τους ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας. Δεδομένων των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει σήμερα κάθε οικογένεια και μέχρι να υπάρξει η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση που να επιτρέπει στο Δήμο Ιλίου να χορηγεί τις εν λόγω υποτροφίες στα παιδιά των απόρων οικογενειών της πόλης, ο Δήμαρχος Ιλίου ζήτησε από τους διευθυντές των Λυκείων να καταβάλουν κάθε προσπάθεια, προκειμένου να παραμένουν ανοιχτές οι σχολικές μονάδες μετά το τέλος του διδακτικού ωραρίου, για την παροχή ενισχυτικής διδακτικής υποστήριξης, μέσω εθελοντών καθηγητών, ιδιαίτερα στους μαθητές που μπαίνουν στην τελική ευθεία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Τέλος, συνεχάρη θερμά όσους διευθυντές και καθηγητές στήριξαν, ήδη από πέρυσι, τα κοινωνικά φροντιστήρια στα σχολεία τους και δεσμεύτηκε ότι ο Δήμος Ιλίου θα σταθεί με κάθε τρόπο, άμεσα και έμπρακτα, αρωγός σε ότι χρειαστεί, για την επέκταση του θεσμού σε όλη την πόλη. ΨΗΦΙΣΜΑ Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του, την Πέμπτη , ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα, σχετικά με την ανάρμοστη επίθεση του υποψήφιου Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Κασιδιάρη Ηλία, εναντίον των υποψήφιων Βουλευτών του ΚΚΕ Λιάνας Κανέλλη και του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου: «Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου, με αφορμή το πρωτοφανές επεισόδιο που διαδραματίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, σήμερα στις , με πρωταγωνιστή γνωστό υπόδικο, υποψήφιο Βουλευτή της Ναζιστικής Χρυσής Αυγής, εναντίον της υποψήφιας Βουλευτή του ΚΚΕ Λιάνας Κανέλλη και της υποψήφιας Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου, δηλώνει ότι είναι εναντίον κάθε μορφής βίας, εκφράζει την ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ και την ΟΡΓΗ του, και καλεί τον λαό σε επαγρύπνηση. Τέτοια ναζιστικά μορφώματα μπορεί να τα αντιμετωπίσει ένα καλά οργανωμένο και βαθύτατα πολιτικοποιημένο εργατικό λαϊκό κίνημα. Καταγγέλλει, όχι μόνο την τραμπούκικη επίθεση του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και όσους δια των πολιτικών που εφαρμόζουν, δημιουργούν εκείνες τις οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις, διαμορφώνοντας έτσι τις συνθήκες που αργά ή γρήγορα θα στραφούν εναντίον του λαού, όπως η ιστορία διδάσκει. Ωστόσο, ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει το όπλο της ψήφου και μπορεί να οδηγήσει στο εκλογικό περιθώριο την Χρυσή Αυγή. Είμαστε αποφασισμένοι να αντισταθούμε. Ο Ναζισμός δε θα περάσει. Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Ο Δήμος Ιλίου, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής και δράσης, κατανοώντας τις δυσκολίες της Ελληνικής οικογένειας, όπου οι εργαζόμενοι γονείς δεν έχουν την πολυτέλεια να προσφέρουν τη χαρά των διακοπών στα παιδιά τους, μακριά από τον τόπο διαμονής, οργανώνει για άλλη μια φορά το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, μετά τη λήξη του σχολικού έτους. Το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης, ξεκινά την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, έχει διάρκεια τεσσάρων (4) εβδομάδων και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας, με σκοπό την ποιοτική ψυχαγωγία και χαλάρωση των παιδιών. Αυτό το καλοκαίρι, ο Δήμος Ιλίου παρά τις δυσκολίες, καταφέρνει να προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα, ενσωματώνοντας στο θερινό αυτό πρόγραμμα μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, μειώνοντας ακόμη περισσότερο την οικονομική συμμετοχή των γονέων, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνους, τρίτεκνους, κ.λπ.). Πολιτιστικό Φεστιβάλ «Ίλια 2012» Η Ερασιτεχνική Δημιουργία, ως αντίδοτο στην κρίση Με το καθιερωμένο Πολιτιστικό τριήμερο ο Δήμος Ιλίου κήρυξε και φέτος την έναρξη του Πολιτιστικού Θεσμού της πόλης, τα «Ίλια 2012», την Παρασκευή 1 Ιουνίου, στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής, το οποίο αποτελεί γιορτή της Ερασιτεχνικής Δημιουργίας, που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή σχολείων, τοπικών, εθνικοτοπικών συλλόγων και φορέων του Δήμου Ιλίου, καθώς και των καλλιτεχνικών τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη». Φέτος, τα «Ίλια 2012» ξεκίνησαν με την απονομή βραβείων στους μικρούς, επίδοξους συγγραφείς από δεκαοχτώ (18) Δημοτικά Σχολεία της πόλης, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε έναν πρωτότυπο διαγωνισμό Παραμυθιού, που εμπνεύστηκε και διοργάνωσε το Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης και αγκαλιάστηκε θερμά από τη μαθητική κοινότητα. Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος στην απονομή, παρομοίασε τη συμμετοχή των παιδιών στο Διαγωνισμό Παραμυθιού με «ένα ταξίδι στη θάλασσα της έμπνευσης», και θέλοντας να τονίσει την αξία του ταξιδιού αυτού, είπε χαρακτηριστικά, πως οι μικροί μαθητές «αφού περιπλανήθηκαν στον κόσμο της φαντασίας και του παραμυθιού, πέρασαν από τη στενωπό της τριμελούς επιτροπής εκπαιδευτικών, για να φτάσουν στο τέλος του ταξιδιού, πλουσιότεροι από το ταξίδι και την εμπειρία, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα». Το τριήμερο Πολιτιστικό αντάμωμα συνεχίστηκε με παραδοσιακούς χορούς Εθνικοτοπικών, Πολιτιστικών Συλλόγων και Σχολείων του Δήμου Ιλίου, καθώς και έκθεση σκίτσου, ζωγραφικής και άλλες ερασιτεχνικές δημιουργίες, ενώ το ενθουσιώδες κοινό έδωσε χαρακτήρα γιορτής στην όλη διοργάνωση, με την ενεργό συμμετοχή του, χορεύοντας, αφήνοντας στην άκρη, έστω και για λίγο, τα προβλήματα. Ο Δήμαρχος Ιλίου, στο σύντομο χαιρετισμό έναρξης, αφού συνεχάρη τους συντελεστές του Πολιτιστικού Φεστιβάλ για τη διοργάνωση μιας γιορτής, που για άλλη μια χρονιά προσφέρει χαρά στους δημότες και τα παιδιά της πόλης, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους δημιουργούς να παρουσιάσουν το αξιόλογο έργο τους, τόνισε την αναγκαιότητα που υπάρχει φέτος, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, να προασπίσουμε τον Πολιτισμό «καθώς μπορεί να αποτελέσει για όλους μας, αλλά κυρίως για τους νέους, όχημα ελπίδας και ανάπτυξης, διέξοδο και αντίδοτο στην κρίση». Το Πολιτιστικό Φεστιβάλ «Ίλια 2012», θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου, με πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, μουσικές βραδιές, χορό και έκθεση βιβλίου, το πρόγραμμα του οποίου είναι αναρτημένο στην πλήρως ενημερωμένη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου (http://www.ilion.gr).

15 Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Κρίμα, λοιπόν, παγιδευτήκαμε! του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Δεδομένος είναι ο απόλυτος σεβασμός όλων μας, αδιακρίτως ιδεολογικο-πολιτικής τοποθέτησης, απέναντι στα εκλογικά αποτελέσματα από την ετυμηγορία των Ελλήνων ψηφοφόρων της 17 ης Ιουνίου Ο λαός μας μίλησε με την ψήφο του και αυτό όλοι σεβόμαστε απολύτως τις επιλογές του. Η ουσία, ωστόσο, είναι μια και αδιαφιλονίκητη: Τελικά, λοιπόν, παγιδευτήκαμε ως εκλογείς. Ειδικότερα: 1. Από τους εγγεγραμένους στους επίσημους εκλογικούς καταλόγους Έλληνες ψηφοφόροι, τελικά, προσήλθαν και ψήφισαν , δηλαδή μόλις το 62,47%! Στις κάλπες, όμως, βρέθηκαν άκυρα ψηφοδέλτια (ποσοστό 0,58%) και λευκά ψηφοδέλτια (ποσοστό 0,40%). Επομένως, τα επτά κόμματα που εισήλθαν στη Βουλή συγκέντρωσαν συνολικά το 61,50%! Και φυσικά, το άκυρο και το λευκό, που αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ψηφοφόρου, ωστόσο ενισχύει, τελικά, κυρίως, τα δυο πρώτα κόμματα σε ποσοστά και έδρες. Κρίμα, λοιπόν, παγιδευτήκαμε! 2. Η αποχή από τις εκλογές της περασμένης Κυριακής ανήλθε στο υψηλότατο ποσοστό του 37,53%, δηλαδή δεν προσήλθαν να ψηφίσουν πολίτες. Συνεπώς, οι εκλογείς που δεν προσήλθαν να ψηφίσουν είχαν το δικαίωμα αυτό, αλλά το δημοκρατικό τους χρέος ήταν να προσέλθουν και να ψηφίσουν. Κι αυτά, λοιπόν, τα ψηφοδέλτια των πολιτών που δεν ψήφισαν, ευνόησαν, κυρίως, τα δυο πρώτα κόμματα σε ποσοστά και έδρες. Κρίμα, λοιπόν, παγιδευτήκαμε! 3. Η αποχή, τα λευκά και τα άκυρα αν περιορίζονταν στα συνήθη επίπεδα του 22% και το άλλο 17% ψήφιζε, σίγουρα το πολιτικό τοπίο θα ήταν εξόχως διαφορετικό. Δεν αποκλείεται να άλλαζε και η σειρά της εκλογικής δύναμης (σε ποσοστά και έδρες) και των επτά κομμάτων της σημερινής Βουλής. Συνεπώς, παγιδευτήκαμε! 4. Τα δυο κόμματα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, που δίκαια επικρίθηκαν ότι έφεραν τη χώρα στο χείλος της καταστροφής είχαν λάβει στις εκλογές της 6 ης Μαΐου 2012, συνολικά γύρω στο 32%, ενώ στις εκλογές της περασμένης Κυριακής έφτασαν στο 42%! Πώς να ερμηνεύσει κανείς αυτή την ψήφο; Εμείς οι εκλογείς αντί να επιμείνουμε στην πολιτική τιμωρία των υπευθύνων της εφιαλτικής οικονομικής κρίσης που μαστίζει το λαό μας, στην ουσία, τους επιβραβεύσαμε! Κρίμα, λοιπόν, παγιδευτήκαμε! 5. Τώρα, πάμε ολοταχώς για μια τρικομματική συγκυβέρνηση με συμμετοχή των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς, με συγκεκριμένο, ωστόσο, προσανατολισμό: Τις διαπραγματεύσεις με τους Εταίρους μας στην Ευρωζώνη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους λοιπούς τραπεζίτες, στη βάση των δυο μνημονίων, των συνοδευτικών Νόμων και της δανειακής σύμβασης. Είναι σαφέστατο ότι αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί το γεγονός ότι παγιδευτήκαμε και σ αυτή την περίπτωση. 6. Με απλά λόγια, η τριτοκομματική κυβέρνηση σκοπεύει ως ζήτουλας, δυστυχώς, να εκλιπαρίσει από τους δανειστές μας και τοκογλύφους της Ευρωζώνης για κάποια ψίχουλα, άρα οδεύουμε και πάλι από το κακό προς το χειρότερο. Συνεπώς, με τη συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς: (α) Δεν μπορούμε να περιμένουμε προσλήψεις για να μειωθεί δραστικά η ανεργία, να επιστραφούν τα κλεμμένα από μισθούς και συντάξεις, επιδόματα και εφάπαξ, αλλά και όσα αποθεματικά αφαιρέθηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία οδηγούνται σε πλήρη χρεοκοπία με ανυπολόγιστες τραγικές συνέπειες για τους ασφαλισμένους τους. (β) Δεν μπορούμε να περιμένουμε οικονομική ενίσχυση των μικροεπαγγελματιών, μικροβιοτεχνών, αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. (γ) Δεν μπορούμε να περιμένουμε την ακύρωση των επαπειλούμενων απολύσεων εργαζομένων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, αλλ ούτε και την ακύρωση του μελετώμενου ξεπουλήματος κι άλλων εταιρειών υπό Δημόσιο έλεγχο, όπως είναι η ΕΥΔΑΠ, ο ΟΣΕ, η ΕΡ- ΓΟΣΕ κ.ά., που σημαίνουν, επίσης, νέες απολύσεις. (δ) Δεν μπορούμε να περιμένουμε την επιβαλλόμενη οικονομική ενίσχυση των τομέων Υγείας, Παιδείας και Φαρμάκου Επομένως, και σ αυτές τις περιπτώσεις παγιδευτήκαμε 7. Ψηφίσαμε κόμματα μαζί και τα τρία που πρόκειται να συγκυβερνήσουν-, τα οποία δεν δεσμεύτηκαν ότι: (α) θα εξασφαλίσουν αποφασιστικά την Εθνική Κυριαρχία κι Ανεξαρτησία σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. (β) Θα εγγυηθούν αμιγώς κρατικές επιχειρήσεις ν αναλάβουν την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας. (γ) Θα διεκδικήσουν αποφασιστικά της γερμανικές οφειλές, ύψους τρισεκατομμυρίων, από τις θηριωδίες της Χιτλερικής Γερμανίας σε βάρος της Ελλάδας και των πολιτών της. (δ) Θα ζητήσουν την ακύρωση της αθώωσης της Ζίμενς για τον εκμαυλισμό του πολιτικού κόσμου της χώρας μας και κυρίως ν αξιώσουν την παραλαβή και τη δημοσιοποίηση των καταλόγων με τους Έλληνες που άμεσα ή έμμεσα λαδώθηκαν (!), ώστε να επέλθει μια πρώτη-πρώτη κάθαρση. Αλλά και για όλα αυτά μήπως δεν παγιδευτήκαμε ως ψηφοφόροι; Εμείς, όσοι παγιδευτήκαμε στις εκλογές της περασμένης Κυριακής και φτιάξαμε με την ψήφο μας το σημερινό αντιλαϊκό πολιτικό τοπίο, μπορούμε να διορθώσουμε κάπως τα λάθη μας: Να αντισταθούμε και ν αντεπιτεθούμε για να διεκδικήσουμε όσα μας έκλεψαν για χάρη των πάρα πολλά εχόντων. Για τον τσακισμένο λαό από τις συγκυβερνήσεις ο δρόμος είναι ένας και μοναδικός: Αταλάντευτος αγώνας μέχρι την τελική δικαίωσή μας «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Τη σχολική χρονιά που πέρασε αποχαιρέτησαν στο Θέατρο Πολιτών οι μαθητές του 24ου Δημοτικού σχολείου Περιστερίου με το θεατρικό έργο του συγγραφέα Βασίλη Μαυρογεωργίου: «Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου», το οποίο διδάχθηκαν οι μαθητές από την κ. Μάυ Χάννα. Στη κατάμεστη αίθουσα του θεάτρου συναντήθηκαν γονείς, δάσκαλοι και φίλοι των μαθητών-ηθοποιών, που καταχειροκρότησαν τα παιδιά που έπαιξαν με μοναδικό τρόπο τους ήρωες της ωραιότερης ιστορίας του κόσμου. Πριν ξεκινήσει η παράσταση χαιρέτησε τους προσκεκλημένους η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 24ου Δημοτικού σχολείου κ. Δέσποινα Ζεμπιλάκη και αφού ευχαρίστησε από καρδιάς όλους για την βοήθεια που πρόσφεραν στη πραγματοποίηση του θεατρικού τους έργου, έδωσε το λόγο στους μαθητές. Στο κρύο βασίλειο του βορρά, ο βασιλιάς κρατάει φυλαγμένη σαν πολύτιμο θησαυρό την ωραιότερη ιστορία του κόσμου. Δύο φημισμένοι παραμυθάδες, ένας από την Ανατολή κι ένας από τη Δύση καταφθάνουν με σκοπό να την ακούσουν. Ο βασιλιάς τους ανακοινώνει πως έχουν τρεις μέρες για να γράψουν ένα παραμύθι. Σ όποιον γράψει το καλύτερο, θα χαρίσει την ιστορία του, ενώ τον άλλον θα τον φυλακίσει για πάντα στα μπουντρούμια του παλατιού...». Εκείνοι ξεκινούν και κάπως έτσι -πάνω σ αυτή τη σύγκρουση δύο κόσμων- ξετυλίγεται η κόκκινη κλωστή, της ωραιότερης ιστορίας του κόσμου. Οι μαθητές με ανάλογα ρούχα εποχής, με ύφος που άρμοζε ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» Η νίκη των χαλυβουργών, νίκη όλης της εργατικής τάξης Οι απεργοί χαλυβουργοί με 8 μήνες απεργία δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να γυρίσουν μέσα στην κόλαση του Μάνεση, μέσα στη φωτιά και στο σίδερο για 500 και 600 ευρώ, χωρίς ωράρια και μισθούς, που προβλέπονται από τις συμβάσεις τους. Θα συνεχίσουν πιο δυνατά όσο ακόμα χρειαστεί, μέχρι να γυρίσουν πίσω οι απολυμένοι συνάδελφοί τους. Όπως έχουν δηλώσει, είναι όλοι απολυμένοι. Τώρα δεν είναι μόνοι τους, η σπίθα της Χαλυβουργίας ανάβει φωτιές και σε άλλους χώρους δουλειάς. Ο αγώνας τώρα διευρύνεται και κλιμακώνεται. Καμιά τρομοκρατία δεν μπορεί να τον σταματήσει». Έφτασαν εδώ γιατί είναι πεισμένοι για το δίκιο τους, ενωμένοι ενάντια στον κοινό τους εχθρό, τον Μάνεση και την τάξη του, στην κυβέρνηση και τα κόμματα, που στηρίζουν τα συμφέροντά τους. Γιατί συζητάνε και σχεδιάζουν συλλογικά κάθε βήμα του αγώνα τους. Γιατί περιφρουρούν τον αγώνα τους απ όλους αυτούς, που αναμασάνε τα επιχειρήματα του Μάνεση, που τον συκοφαντούν, που τους τρομοκρατούν, που προσπαθούν να τους διασπάσουν, που προσπαθούν μέσα από δηλώσεις συμπάθειας και συμπαράστασης να τους χρησιμοποιήσουν στα δικά τους παιχνίδια. Φτάσανε εδώ γιατί από την πρώτη στιγμή βγάλανε τον αγώνα τους έξω από την πύλη της χαλυβουργίας, έκαναν τις αποφάσεις που έπαιρναν, υπόθεση όλης της εργατικής τάξης. Μέσα από τις συνελεύσεις που έχουν κάνει, κάλεσαν τους εργαζόμενους να μετατρέψουν και αυτοί τους χώρους τους σε χαλυβουργίες. Τους εξήγησαν ότι θα ερχόταν και η δική τους σειρά, ότι ο Μάνεσης ήταν λαγός των βιομηχάνων. Πίεσαν να παρθούν αποφάσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις στην περιοχή του Θριασίου και στη συνέχεια στην περιοχή της Αττικής. Πήγαν και μίλησαν σε δεκάδες χώρους, συνελεύσεις εργαζομένων και σε άλλες λαϊκές συγκεντρώσεις. Παρά τις δυσκολίες δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια να ανοίξουν δεύτερο μέτωπο ενάντια στο Μάνεση με απεργία στη χαλυβουργία του Βόλου. Οργάνωσαν συγκεντρώσεις, συναυλίες στην πύλη του εργοστασίου. Συλλαλητήρια στην Ελευσίνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην έδρα της επιχείρησης στην Κηφισιά. Πήραν μέρος στα συλλαλητήρια αλληλεγγύης, που έγιναν στο Βόλο. Οργάνωσαν μια σειρά εκδηλώσεις στο εργοστάσιο, συναυλίες, εκδηλώσεις για τις γυναίκες, για τα παιδιά τους, παρουσιάσεις βιβλίων, προβολή ταινιών. Όλα αυτά συνέβαλαν στο να γίνει ο αγώνας τους γνωστός, υπόθεση όλων των εργαζομένων. Τους βοηθούσε να αντέχουν και να συνεχίζουν. Έφτασαν εδώ γιατί ο αγώνας τους στηρίζεται από ένα πρωτόγνωρο κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Γιατί το παράδειγμά τους εμπνέει, το μιμούνται και άλλοι. Εμπνέει και εμάς τους εκπαιδευτικούς να παλέψουμε πιο δυναμικά μαζί με όλους τους εργαζόμενους για το σχολείο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, για ουσιαστική μόρφωση, για δημόσια και δωρεάν παιδεία. είτε σε βασιλιά, είτε σε υπηρέτη, είτε σε πριγκίπισσα, είτε σε φύλακα, είτε σε νταντά έδωσαν πάνω στη σκηνή τον καλύτερο εαυτό τους και υποδύθηκαν τους ρόλους τους εντυπωσιακά. Έπαιξαν: Νάσια Τσίτουρα, Ευγενία Μοτσάκου, Θεοδώρα Κώτση, Κωνσταντίνα Παναγοπούλου, Αναστασία Πράσου, Δήμητρα Μοτσάκου, Σπύρος Παπουλίδης, Γιώτα Αργυροπούλου, Αργύρης Παναγούλιας, Χριστίνα Μοιράγια, Γιώργος Ντουσάκης, Γεωργία Ανακίδου, Ηλιάνα Μητούση, Θάλεια Μητούση, Έλενα Ανατολίτη, Βασιλική Παπασταθοπούλου, Βαρβάρα Μοτσάκου, Βάσω Τομαζίνου, Κλεονίκη Πούλη, Δανάη Τσαμπή. Στο τέλος του έργου αποδεικνύεται πως κανένας αγώνας και καμία αντιπαλότητα δεν πρέπει να χωρίζει τους ανθρώπους. Όταν μπορούμε να χαιρόμαστε το τραγούδι, το χορό, να γευόμαστε τα νόστιμα πορτοκάλια, να απολαμβάνουμε τη φιλία Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» παίρνει ακόμα μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης και συμπαράστασης, να απευθυνθεί στον περιστεριώτικο λαό για να στηρίξει οικονομικά τον ηρωικό αγώνα των χαλυβουργών. Με απόφαση του Δ.Σ. θα διακινηθούν στο Άλσος Περιστερίου κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων, που έχουν προγραμματιστεί, κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης. Ζήτω ο αγώνας των χαλυβουργών. Ζήτω η ταξική αλληλεγγύη Η νίκη των χαλυβουργών θα είναι νίκη όλη της εργατικής τάξης». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ ΣTΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΩΡΑ: /7/2012 4/7/2012 5/7/2012 9/7/ /7/ /7/ /7/ /7/2012 Καφέ - Εστιατόριο «Απέναντι» Καναβάρος Νικόλαος Η κ. Δ. Ζεμπιλάκη και την αγάπη, κανένα έπαθλο δεν αξίζει να μας κάνει εχθρούς. Δύση και Ανατολή συναντιούνται, συνομιλούν, διαφωνούν, συμφωνούν και φιλιώνονται μέσα στον υπέροχο κόσμο της ονειροφαντασίας. Αλεξανδρουπόλεως 6, Περιστέρι (έναντι κοιμητηρίου Περιστερίου) Τηλ.: , / Οικία: Σας εξυπηρετούμε με σεβασμό και αξιοπρέπεια στις δύσκολες ώρες που περνάτε σε τιμές προσαρμοσμένες στα νέα οικονομικά δεδομένα.

16 . Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 Δήλωση Περιφερειάρχη για ολοκλήρωση διαδικασίας συγκέντρωσης και μετάδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης και αναμετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Αττικής, ευχαρίστησε τους δημάρχους των 66 Δήμων της Αττικής, με τους οποίους η συνεργασία ήταν για άλλη μια φορά άψογη, καθώς επίσης και όλους τους υπαλλήλους που εργάστηκαν για την ομαλή διεξαγωγή και την ταχύτατη διαδικασία της μετάδοσής τους. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα προχωρήσαμε στην προετοιμασία των εκλογών. Η προσπάθεια ήταν πολύ καλή και συντονισμένη και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους της Περιφέρειας Αττικής που συνέβαλαν σε αυτήν. Παράλληλα, ευχαριστώ για τη συνδρομή τους την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική, την Τροχαία Αθηνών και το Αστυνομικό Τμήμα Νέου Κόσμου. Τέλος, ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών, τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αντώνη Μανιτάκη, και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Α. Ξηρό. Στο Κέντρο Συγκέντρωσης και Αναμετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Αττικής εργάστηκαν συνολικά 588 υπάλληλοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν και αναμετέδωσαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, τα αποτελέσματα από εκλογικά τμήματα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΓΩΕΒ-187 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον: Αριθ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μεταφορές μαθητών ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος Ο Δήμαρχος Ιλίου Ζενέτος Νίκος, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) για κάθε μεταφορά ξεχωριστά που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με τις εξής διατάξεις: 1. Παρ. 4 εδ. 18 του άρθρου 94 και οι λοιπές διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 2. Άρθρα 209, 273 και λοιπές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α ). 3. Αριθμ. πρωτ / Κ. Υ. Α. «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους» (ΦΕΚ 1701 Β / ). 4. Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α) τροποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις» Άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του Π. Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α). Π. Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις. άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α) «Περί ρύθμισης θεμάτων Τ. Ε. Ι. και άλλες διατάξεις». ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικα- στική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω 10. διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ. λ. π.), που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω για την ανακήρυξη μειοδοτών για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών ειδικών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος ». Η υπηρεσία αφορά την μεταφορά μαθητών με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα και ταξί, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική διακήρυξη, η οποία θα διεξάγεται με 50 μονά δρομολόγια όπως αυτά ορίζονται κατά περίπτωση στο παράρτημα Γ του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 24/07/2012 ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. με την λήξη παράδοσης προσφορών στο Δημοτικό Κατάστημα Ιλίου (Κάλχου 48-50, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 4 ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν το ανάλογο επάγγελμα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στα ,65, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί δε από πιστώσεις του οικονομικού έτους 2012 και του 2013 του Δήμου. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ορίζεται στο 3% επί της ανά κατηγορία προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά μεταφορά, όπως αυτές περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αντίστοιχης μελέτης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για τα τεύχη του διαγωνισμού και την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να παραλάβουν πλήρες αντίγραφό της μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (Κάλχου Ίλιον αρμόδιοι υπάλληλοι Α. Μαράτου, Γ.Ζουμπουλίδης, Γ. Πέτρη, τηλ , , fax ). Επίσης, βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: κ. Βασίλειος Αγγελόπουλος Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι Τηλ Περιστέρι: 20/6/2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 525 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υγρών για τον καθαρισμό κάδων απορριμμάτων. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2286/95, Ν.2307/1995, Ν.2539/1997, Ν.3463/2006, Ν.3548/2007, Ν.3801/2009, Ν.3852/2010 ΥΑ 11389/93/Β 185 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. Η Δημοπρασία θα γίνει στο χώρο του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων, Αγ. Βασιλείου 62 στις 29/6/2012 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:30 έως 10:40 π.μ. με την κατάθεση σφραγισμένων προσφορών. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται, έμποροι και προμηθευτές γενικά. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, θα βαρύνει δε πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2012 του Δήμου. Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 20/2012 βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, Αγ. Βασιλείου 62, Τ.Κ αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Δημήτρης Μπούας τηλ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΩΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: κ. Βασίλειος Αγγελόπουλος Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι Τηλ Περιστέρι: 20/6/2012 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 526 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τα οχήματα του Δήμου. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2286/95, Ν.2307/1995, Ν.2539/1997, Ν.3463/2006, Ν.3548/2007, Ν.3801/2009, Ν.3852/2010 ΥΑ 11389/93/Β 185 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. Η Δημοπρασία θα γίνει στο χώρο του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων, Αγ. Βασιλείου 62 στις 29/6/2012 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως 10:10 π.μ. με την κατάθεση σφραγισμένων προσφορών. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται, έμποροι και προμηθευτές γενικά. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, θα βαρύνει δε πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2012 του Δήμου. Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 18/2012 βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, Αγ. Βασιλείου 62, Τ.Κ αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Δημήτρης Μπούας τηλ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ BΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΩΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΒ-4ΩΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 30479/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : 1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με πρόχειρο διαγωνισμό η «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τον ηλεκτροφωτισμό της λεωφόρου Παλατιανής» προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,όπως καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), Υ. Α /1993 ΦΕΚ 185/Β. 2. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3 ος όροφος, στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 29/06/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 έως 11:30 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 4. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας δηλ. στο σύνολο τουλάχιστον 2.718,30 σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48-50, 2 ος όροφος, τηλ , , fax , Τ. Κ , κα Πέτρη, κος Γ. Ζουμπουλίδης, κα Α. Μαράτου. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΤΩΕΒ-ΦΑΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 30481/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : 1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με πρόχειρο διαγωνισμό η «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας για σχολικά κτίρια του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού ,60 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης,όπως καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), Υ. Α /1993 ΦΕΚ 185/Β. 2. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3 ος όροφος, στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 28/06/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 έως 11:30 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 4. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας δηλ. στο σύνολο τουλάχιστον 2.922,48 σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48-50, 2 ος όροφος, τηλ , , fax , Τ. Κ , κα Πέτρη, κος Γ. Ζουμπουλίδης, κα Α. Μαράτου. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΑΔΑ Β4ΛΤΩΕΒ-ΝΔ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 30530/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : 1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό η ««Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας για τον Κλιματισμό του Δημαρχείου» προϋπολογισμού ,00 επί πλέον Φ. Π. Α. 23 % ,00, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των ειδών, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), Υ. Α /1993 ΦΕΚ 185/Β. 2. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3 ος όροφος, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, την 12/07/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 έως 11:30 π.μ. διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 4. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας δηλ. στο σύνολο τουλάχιστον 3499,35 σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 5. Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48-50, 2 ος όροφος, τηλ , , fax , Τ. Κ , κα Πέτρη, κα Ε. Πρίντεζη, κος Γ. Ζουμπουλίδης και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ κ. Π. Αντωνόπουλος). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www. ilion.gr. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

17 Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ ζουν στη φτώχεια Θλιβερές είναι οι επιπτώσεις στα παιδιά από την καπιταλιστική κρίση στις χώρες της ΕΕ. Νέα έκθεση της ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ εκτιμά πως τα παιδιά που στερούνται βασικά αγαθά και υπηρεσίες στην ΕΕ είναι τουλάχιστον 13 εκατομμύρια και τα ίδια και χειρότερα ισχύουν και σε άλλες ανεπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες όπως οι ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς, Ν. Ζηλανδία όπου υπολογίζονται σε τουλάχιστον τα παιδιά που ζουν βυθισμένα στο τέλμα της φτώχειας. Οι ερευνητές της ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ έκαναν μία λίστα με τις 14 πιο σοβαρές στερήσεις και ελλείψεις αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων όπως τη στέρηση τριών κανονικών γευμάτων την ημέρα, στέγη, πρόσβαση σε ήσυχο χώρο για μελέτη και εκπαιδευτικά βιβλία, πρόσβαση σε υπολογιστή και σύνδεση με το Διαδίκτυο. Τα ζητήματα της τροφής, της στέγης, της πρόσβασης στην εκπαίδευση, η προστασία του παιδιού, της μητρότητας ειδικά την περίοδο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης ήταν λυμένα, ωστόσο η καπιταλιστική παλινόρθωση τα επανέφερε στο προσκήνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία πιο δύσκολη ζωή βιώνουν τα παιδάκια σε Ρουμανία (πάνω από 70%!), Βουλγαρία (50%) και σε Πορτογαλία (27%). Σε πιο πλούσιες χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, η παιδική φτώχεια και στερήσεις υπολογίζεται πως μαστίζουν πάνω από το 10% του παιδικού πληθυσμού. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 21η θέση με 17,2%, αμέσως μετά την Ιταλία (13,3%) και πριν τη Σλοβακία (19,2%). Ειδικότερα, στην Ελλάδα το ποσοστό παιδικής αποστέρησης είναι ακόμη μεγαλύτερο σε μονογονεϊκές οικογένειες (που από 17,2% αυξάνει σε 24,3%), στις οικογένειες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο γονέων (αγγίζοντας το 50,8%) και σε οικογένειες μεταναστών (σε ποσοστό 42,2%). Καλύτερη θεωρείται η κατάσταση σε σκανδιναβικές χώρες όπου τα παιδιά που στερούνται βασικά αγαθά είναι περίπου το 3% του παιδικού πληθυσμού, εξαιτίας κυρίως αυτού που έχει απομείνει από κοινωνικές παροχές, που καθιερώθηκαν κυρίως κάτω από το βάρος της ύπαρξης των σοσιαλιστικών χωρών. Σε άλλες καπιταλιστικές χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ν. Ζηλανδία και η Βρετανία ζει στη φτώχεια πάνω από το 10 με 15% του παιδικού πληθυσμού, με την κατάσταση στις ΗΠΑ να είναι από τις χειρότερες καθώς εκεί υπολογίζεται πως πλήττεται από την έλλειψη βασικών αγαθών και υπηρεσιών πάνω από το 20% των παιδιών. «Ένα από τα πιο ακριβά λάθη που μπορεί να κάνει μία κοινωνία και θα τα πληρώσει στο μέλλον είναι να μην προστατεύσει τα παιδιά από τη σημερινή οικονομική κρίση» σημείωσε ο εκπρόσωπος της ΓΙΟΥΝΙΣΕΦ, καλώντας τις κυβερνήσεις να προστατεύσουν τα παιδιά από τα συνεχή μέτρα στυγνής λιτότητας και περικοπών. Βέβαια, ο εκπρόσωπος μπορεί να κάνει ευχολόγια, αλλά για να προστατευτούν και τα παιδιά και οι εργαζόμενοι, απαιτείται σύγκρουση με τους εκμεταλλευτές τους. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Έτος Ιδρύσεως 1964 Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http//www.gr.athina2004 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος «Ααα Ισύ... ΕΧ Σ ΞΙΦΥΓ» όπως θα μου λεγε η συμπαθής πρωταγωνίστρια της τηλεοπτικής διαφήμισης!!! Ναι! Ομολογώ ότι... «ΕΧΩ ΞΕΦΥ- ΓΕΙ» από την συνήθη θεματολογία της συμπαθούς συνομοταξίας αρθρογράφων! Κι αυτό, γιατί ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ να μηρυκάζω τα ίδια και τα ίδια! Ν ανασκαλεύω μικρότητες και να... κατασκευάζω ίντριγκες του τύπου!!! «Ποια ήταν τα ΔΥΟ πιο... χαμογελαστά πρόσωπα στην πρώτη εκ των τεσσάρων φωτό, που συνόδευαν το στιγμιότυπο της, στην πόλη μας παρουσίας, του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά;» (όσοι κρατάτε αρχεία του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ» παρακαλώ σας... ανατρέξτε!!! Δεν θα γίνω εγώ το... δημοσιογραφικό σας καρφί!!! Ούτε θα κάνω την καλή εφημερίδα που φιλοξενεί τις ιδιομορφίες μου, «κίτρινο τύπο»!!!) Ερώτηση δεύτερη! «Ποιά ίδια πρόσωπα αναγνωρίζετε να... στριμώχνονται πέριξ του κάδρου με επίκεντρο την ίδιο αρχηγό κόμματος;» Και ερώτηση... κρίσεως!!! «Πάτε στοίχημα ότι ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟ θα βρίσκονται ΠΡΩΤΗ ΜΟΥΡΗ στο ψηφοδέλτιο των... εν λόγω υποψηφίων, ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΗΝ ΧΡΗΣΙΝ;;;» Μη βάλετε στοίχημα μαζί μου, γιατί... θα το χάσετε!!! Έχω δει και... χειρότερες φωτό να κοσμούν αντίστοιχα ψηφοδέλτια, όπως έχω δει και... χιλιάδες ψηφοφόρους, να... τσιμπάνε και να επιβραβεύουν... εν λόγω επιδόσεις!!! ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΤΟ ΧΩ ΞΑΝΑ- ΓΡΑΨΕΙ πολλάκις!!! Πως ΓΙΑ Ν ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ... ΘΕΛΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΛΛΗ!!! ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΣΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩ- ΣΕΙ... Αντί ν αφήνουμε αυτή την πόλη να βλέπει απλώς ποδόσφαιρο, ΑΣ ΤΗΝ ΜΑΘΟΥΜΕ (ας την παροτρύνουμε, ας της δώσουμε κίνητρα, ας την ανταμείψουμε ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ... ποδόσφαιρο! Αντί να ξημεροβραδιάζεται στα καφέ και τα μπαράκια, ΑΣ ΤΗΣ ΕΜΦΥΣΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ν ανησυχεί... για τις ελλείψεις της! Να αντιδρά επειδή δεν έχουν ΟΛΟΙ τις ίδιες ευκαιρίες για διασκέδαση και ψυχαγωγία! Που δεν έχουν ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΙΑΤΟ ΦΑΪ στο τραπέζι!!! Και ΑΝ ρωτάτε, ΠΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ τώρα ετούτο το άρθρο με το... προηγούμενο «κουτσομπολιό», θα σας πω το... «κλασικό» πια... πως: ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΛΑ ΚΟΛΛΑΝΕ!!! Και πως: ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕ- ΡΙΤΤΟ!!! Αρκεί να ξέρεις να διαβάζεις και να ερμηνεύεις!!! Αρκεί παρ ό,τι το πε ο ΜΑΟ με τον οποίο σε πολλά άλλα διαφωνώ, να αποδέχεσαι πως είχε δίκιο στο ότι: «Αντί να μοιράζεις ψάρια στον λαό, οφείλεις να μαθαίνεις τον λαό να ψαρεύει!!!» Τώρα! Γιατί σας το πα κι αυτό; Κοινώς πού κολλάει;;; Κολλάει στο ότι διαπιστώνω μέρα τη μέρα, το από δεκαετίες έλλειμμα ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ αυτής της πόλης, να διευρύνεται!!! Και ΔΕΝ είναι μόνο οι διαπιστώσεις του κ. Κελάφα για πλημμελή έως ανύπαρκτη καθαριότητα και συντήρηση του δικτύου ομβρίων της πόλης μας! Δεν είναι η ανέμπνευστη διαχείριση και μόνο των ήδη κληροδοτηθεισών συνηθειών στίβαξης «εθιμοτυπικά» εκδηλώσεων σε άλσος και Φοίνικα!!! Δεν είναι σαφώς το αποκαρδιωτικό αποτέλεσμα των πολλά υποσχόμενων έργων τύπου: «Άλσους», που παρ ό,τι κόστισαν τα όσα τεράστια κονδύλια κόστισαν (βλέπε: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ- ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ ΑΛΣΟΥΣ ύψους ευρώ!!! Ήτοι... ΕΝΟΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ και... σχεδόν 500 εκατομμυρίων ΔΡΑΧ- ΜΩΝ!!! ΘΕΕ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕ!!! Πλακάκια και κούνιες από χρυσό, σμύρνα και λίβανο (;) όλα για χρήση από τον... «περιούσιο» Περιστεριώτικο λαό;;; ΗΜΑΡΤΟΝ και... ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ!!!) Δεν είναι οι λοιπές ανύπαρκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ! Είναι όοολ αυτά και μυριάαααδες άλλα παρόμοια και πολύ πιο σημαντικά, που... «ΞΕΦΥΓΑΝ ΑΠ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ (σαν να ήταν) ΟΙ ΠΙΣΩ ΜΑΣ (αχρείαστες) ΣΕΛΙΔΕΣ κι ΑΣ ΜΑΣ ΚΟΣΤΙΣΑΝ ΑΚΡΙΒΑ ΣΕ ΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ!!!» (κατά Σαββόπουλο εννοείται) ΚΙ ΑΝ ΜΕ ΡΩΤΑΤΕ ΠΑΛΙ... «ΚΙ ΕΤΟΥΤΟ ΠΟΥ (;) ΚΟΛΛΑΕΙ»; Θα σας πω με πίκρα ψυχής κι ανύποπτη δυσμοιρία!!! ΠΟΣΕΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΧΩΡΑΕΙ Η ΥΠΟΜΟ- ΝΗ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ;;; ΚΙ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ ΞΕΓΕΛΑΣΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ;;; Μιας κοινωνίας εθισμένης στα πιασάρικα σλόγκαν της στιγμής Και τις... ατάκες που... «πληγώνουν τα γόνατά μας στις γειτονιές αυτής της πόλης»; Που μιλάνε για... «ανθρώπους της καρδιάς μου» όπως προ ετών «κάποιοι άλλοι»: «ΓΙΑ ΤΟΝ... ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ»!!!!! (πολλά θαυμαστικά καλέ μου εκδότα! Πολλά θαυμαστικά μπας και «ΜΑΣ» ανοίξουν τα μάτια!!!) σημ.: με το «ΜΑΣ» συμπεριλαμβάνω και την αφεντομουτσουνάρα μου! Μη νομίζετε πως ΠΕΡΝΑΩ ΕΛΑΦΡΑ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ τις συνειδησιακές μου κρίσεις!!! «ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙ ΚΑ- ΝΕΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΑΛΛΑ...» Ούτε μια παρότρυνση, ούτε ένα κίνητρο, ούτε μια νύξη για ένα καίριο θέμα που όλη τη χρονιά μας ταλάνισε και που ελλείψει υποδομών και χρημάτων, θα διογκωθεί την επομένη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς! Ναι! Μιλάω για το μέγα θέμα της ύπαρξης Σχολικών βιβλίων! Κι ενώ μιλάμε για ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ σε Δήμους, μιλάμε για κοινωνικά φροντιστήρια και παντοπωλεία, προσπερνάμε παντελώς την ιδέα ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ μέσα από μια μικρή γιορτή «αλληλεγγύης» και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ αυτού που είχε πει την δεκαετία του 60 ο πολύς πρόεδρος της Αμερικής Τζων Κέννεντυ! Πως «σημασία ΔΕΝ έχει τι κάνει η πατρίδα σου για σένα, αλλά ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ!!!» Και δη; Όταν μιλάμε για περίοδο κρίσης!!! Θα εξοικονομούσαμε τεράστια ποσά για βιβλία πανάκριβα που... έως τώρα, απλώς ΕΙΘΙΣΤΑΙ να...τα καίμε ή... να τα πετάμε!!! Ούτε να τα καίμε, ούτε να τα πετάμε -και ΔΕΝ θα μπω στον κόπο να σας πως... το γιατί-. Σε μια σεμνή διαδικασία αλληλεγγύης, τ αφήνουμε πεντακάθαρα και φροντισμένα στο σχολείο μας, για να τα βρει η επόμενη τάξη!!! ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ!!! ΚΙΝΗΜΑ ΕΜΠΡΑΚΤΗΣ ΑΛ- ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στην πόλη μας! Και σε περίπτωση κρίσης, ΔΕΝ μεμψιμοιρείς για το κακό που βρήκε την πόλη μας, αλλά ΕΜΠΝΕΕΙΣ σαν Δήμαρχος και ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΜΠΡΟΣ- ΤΑΡΗΣ σε μια ακαριαία κι αποτελεσματική ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΑΚΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ!!! Μέσα από απολύτως ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ κι ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑ- ΣΙΕΣ και ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ, στήνεις τυπό την αιγίδα σου κ. Παχατουρίδη μία διαπαραταξιακή επιτροπή ΔΙΑ- ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑΣ από τους έχοντες και κατέχοντες της πόλης σου (είμαι σίγουρος ότι τους ξέρεις!!!) προς τους απόρους και μακροχρόνια ανέργους επίσης της πόλης σου (είμαι ξανά σίγουρος ότι... τους ξέρεις!!!) Οπότε ορίζονται ΑΝΑΔΟΧΟΙ οικογενειών σε ανάγκη όσοι μπορούν σήμερα! Γιατί αύριο... κανείς δεν ξέρει!!! Και ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ!!! Και να σου θυμίσω την προ εβδομάδων πρότασή μου; Για μια τοπική τράπεζα ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ; Με... ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΟΟΟΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ;;; Με κατάθεση από... ΕΝΑ ΕΥΡΩ τον μήνα κατ άτομο, θα χαμε κοντά Ευρώ τον μήνα «σ έναν... κουμπαρά» ΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ και ΣΥΝΕΚΜΕ- ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (αφού τα κέρδη θα μοιράζονταν αναλογικά σε όλους τους συμμετέχοντες!!!) ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ και ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙ- ΜΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ!!! Και παράλληλα; Να θυμηθώ από το κατεβατό προτάσεων που σου είχα κάνει ως... υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την... (ελπιδοφόρα ΤΟΤΕ) παράταξή σου!!! (Υπό τον γενικό τίτλο: «ΥΛΙΚΟ ΟΝΕΙΡΩΝ») CAMPUS ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝ- ΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ απόρων οικογενειών και ανέργων, τόσο στο ΑΛΣΟΣ όσο και στα τρία «αυθαίρετα» κτίρια του κατ επίφασιν ΕΚΘΕΣΙΑ- ΚΟΥ ΜΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ!!! Με αθλοπαιδιές, υποστηρικτικά μαθήματα, computers, ψυχαγωγία, καλλιτεχνικά!!! Ακόμα; Μέσα από έναν μειοδοτικό διαγωνισμό, Free Wi-Fi (ασύρματη δικτύωση) σ όλο το Περιστέρι ή άντε... μόνο στις πλατείες!!! Για να κατεβαίνουν εκεί οι νέοι μας και να δικτυώνονται χωρίς κόστος!!! Θες κι άλλα; Μα ήδη σου τα χω πει (και... σου τα χω... πρήξει «τ αυτιά») για μια ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΕ- ΩΝ! Για ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ έργων τέχνης και αγαθών ώστε τα όποια έσοδα, να καλύπτουν ανάγκες της πόλης σου!!! Θες κι άλλα; ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ μέσα από ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ προγράμματα υποστήριξης χρηματοδοτούμενα ως υπό ανταπόδοση οφέλη δια μέσου της προαναφερθείσης ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΛ- ΛΗΛΕΓΓΥΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ!!! Ή μέσω μιας ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΡΟΝΟΥ!!! Όπου «νόμισμα = χρόνος» ή κάλυψη αναγκών μέσω μιας ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΧΡΕΩΣΗΣ και ΠΙΣΤΩΣΗΣ μονάδων χρόνου εργασίας!!! ΘΕΣ ΚΙ ΑΛΛΑ;;; Ε... Μη τα θες κι όλα δικά σου!!! Sorry που... «ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ Μ ΕΧΕΙΣ»!!! Γιατί εγώ βλέπεις, ΔΕΝ φωτογραφήθηκα ποτέ με τον Βενιζέλο! Τον Παπανδρέου! Την Παπαρήγα ή τον Τσίπρα! Άφηνα... τόπο στους... επιτήδειους ως προς αυτό! Άφηνα όμως ταυτόχρονα FREE και το... copyright των ιδεών μου στον καθένα!!! Πάρ τες και... φέρσου τους ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ του τόπου μας!!! ΤΩΡΑ! Που δεν χωράνε «ετικέτες» και «στρατόπεδα», παρά μόνο ΙΚΑ- ΝΟΙ και ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΦΕΡΝΟΥΝ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ως συνήθως! Πικρός και...σκέτος!!!

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 Σχέδιο Κοινωνικής Πρωτοβουλίας, Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης με πρωτοβουλία του Γιώργου Βαθιώτη «Μαζί» Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Περιστερίου (συνέχεια από τη σελίδα 7) Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πράξη την αλληλεγγύης, τη συλλογικότητα, την αλληλοβοήθεια» κατέληξε ο Γιώργος Βαθιώτης. Πρόσκληση - κάλεσμα Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης του Περιστερίου «Μαζί» θα αρχίσει την λειτουργία του σε λίγες μέρες και απευθύνει ΚΑΛΕΣΜΑ στους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς, τους οδοντιάτρους καθώς και σε ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς της πόλης μας να δηλώσουν ΠΑΡΟΝΤΕΣ και ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ. Σκοπός του ιατρείου είναι η ΔΩΡΕΑΝ ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους δημότες Περιστερίου χωρίς Ασφάλιση και για όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Υπάρχει άμεση ανάγκη από παθολόγους και φαρμακοποιούς που θα ήθελαν να προσφέρουν τον ελάχιστο από τον ελεύθερο χρόνο τους διαθέτοντας τον για την αγωγή των συμπολιτών μας. Οι συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων επίσης ΠΡΟΣ- ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ να διαθέσουν ένα πολύ μικρό κομμάτι του πολύτιμου χρόνου τους. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κ. Πηγή Τάρλα, MD, MSc, Επικεφαλής Συντονιστικής Επιτροπής ΕΝΩΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «Η ΕΞΟΔΟΣ» ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Το Δ.Σ. της Ένωσης καταγγέλλει το site Pitsouni City και τον ιδιοκτήτη του ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΥΡΣΑΡΟ για διασπορά ψευδών ειδήσεων και στο κοινό του Δήμου Περιστερίου και όχι μόνο. Ο συγκεκριμένος κύριος υποτίθεται όταν έμαθε για το 70 Αντάμωμα των Αιτωλοακαρνάνων (Γιορτή Προβατίνας) πλησίασε τον Πρόεδρο της Ένωσης Χρήστο Χούτα και του ζήτησε χρήματα για να διαφημίσει στο site Pitsouni City την εκδήλωση. Αμέσως πήρε αρνητική απάντηση, γιατί τόσα χρόνια ο τοπικός τύπος μας δημοσιεύει τα Δελτία Τύπου για τις εκδηλώσεις μας δωρεάν. Ο ίδιος κύριος παραβρέθηκε στην εκδήλωση με δύο ξαδέλφες του και κάθισε σε τραπέζι και μας ζήτησε επιτακτικά να του δώσουμε δωρεάν δύο κιλά προβατίνα και δέκα μπύρες για να μας διαφημίσει την εκδήλωση στο site Pitsouni City (εδώ υπάρχουν και μαρτυρίες). Εμείς του αρνηθήκαμε και του ζητήσαμε να αποχωρήσει ευγενικά από τον χώρο της εκδήλωσης. Ο κύριος αυτός αρνήθηκε και μας επιτέθηκε φραστικά. Οι Αιτωλοακαρνάνες δεν δέχονται αυτές τις συμπεριφορές και τους απωθήσαμε εκτός της εκδήλωσης. Να φανταστείτε ότι ο εν λόγω κύριος που διαθέτει το site ευαγγελίζεται «αμερόληπτη ενημέρωση». ΥΣ1 : Ο κύριος αυτός είναι ανεπιθύμητος σε όποια εκδήλωση πραγματοποιεί από δω και στο εξής ο Σύλλογος. ΥΣ2 : Ο Σύλλογος δεν δέχεται καπηλεύσεις και αφεντικά. Ήταν, είναι και θα είναι ανεξάρτητος. ΥΣ3 : Εάν ο Σύλλογος είναι υποθετικός, όπως ισχυρίζεται, το απέδειξαν οι τρεις και πλέον χιλιάδες επισκεπτών στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Για το ΔΣ Ο Πρόεδρος Χρήστος Χούτας Την 25 η Μαΐου 2012, 38 οργανισμοί από 29 κράτη σε όλο τον κόσμο ενώσαμε τις δυνάμεις μας για τα παιδιά! «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για όγδοη συνεχή χρονιά πραγματοποίησε συνάντηση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος κα. Αλεξάνδρα Καπελετζή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανακοινώθηκαν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με τις εξαφανίσεις ανηλίκων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως και 30/04/2012, στη χώρα μας, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν και διεθνή στοιχεία από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α. Βάσει των στοιχείων που παρουσιάστηκαν από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για το παραπάνω χρονικό διάστημα στην Ελλάδα το 88,5% των παιδιών που εξαφανίστηκαν επέστρεψαν με ασφάλεια σπίτι τους, ενώ το AMBER ALERT HELLAS είχε ποσοστό επιτυχίας 100%! Τα στοιχεία που αφορούσαν στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. ήταν σαφώς διαφορετικά. Το 2011 καταγράφηκαν 517,236 ανήλικοι (κάτω των 18) ως εξαφανισμένοι στη βάση δεδομένων του FBI, ενώ στην Ευρώπη -βάσει της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Missing Children Europe)- οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε αυτήν κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε αιτήματα για την υποστήριξη ερευνών αναζήτησης εξαφανισμένων παιδιών. Ωστόσο, όπως τονίστηκε από τον Πρόεδρο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστα Γιαννόπουλο, «τα καλά αυτά ποσοστά της χώρα μας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας εφησυχάζουν με δεδομένο δε, ότι πλέον υπάρχουν επιβεβαιωμένες καταγγελίες προσπάθειας αρπαγής παιδιών σε όλη την Ελλάδα. Για αυτό και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχωρά -με τη συμμετοχή των αρμόδιων θεσμικών και πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων- σε σειρά νέων δράσεων με στόχο την πρόληψη αλλά και την άμεση διαχείριση των περιστατικών εξαφάνισης παιδιών σε επιχειρησιακό επίπεδο. Καλούμε τους Δήμους και τους ιδιώτες να ακολουθήσουν το παράδειγμα και να θέσουν στη διάθεση των παιδιών δυνάμεις και μέσα που διαθέτουν». Επιγραμματικά: 1. Η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά , η οποία λειτουργεί στη χώρα μας από το Χαμόγελο του Παιδιού, πλέον διασυνδέεται με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Η κλήση προς την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά είναι πλέον δωρεάν από όλους τους παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (ΟΤΕ, Cosmote, Vodafone, Wind, Q, Forthnet, On Telecoms, Hellas On Line, CYTA), ενώ παράλληλα η λίστα των μελών του Amber Alert διευρύνεται με την ένταξη όλων των εταιρειών τηλεπικοινωνίας σε αυτό καθώς και του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου (ΣΤΑ. ΣΥ. Α.Ε.). 3. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα πλαίσια και Μνημονίου Συνεργασίας που έχει συνάψει με την Ελληνική Αστυνομία, υλοποίησε και πρόκειται να παραδώσει σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. -πανελλαδικά- οδηγό έρευνας (check list) για τη διαχείριση περιστατικών εξαφανίσεων ανηλίκων. 4. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανέλαβε την πρωτοβουλία και συγκρότησε Συντονιστική Επιχειρησιακή Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών Εξαφάνισης Παιδιών με τη συμμετοχή των αρμόδιων κρατικών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα) καθώς και πιστοποιημένων εθελοντικών οργανώσεων (Ενδεικτικά: Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού). Όπως παρουσιάστηκε στόχος της Ομάδας είναι ο συντονισμός σε επιχειρησιακό επίπεδο των ενεργειών που πρέπει να γίνονται σε περίπτωση εξαφάνισης παιδιού σε αστικό ή σε φυσικό περιβάλλον. Όλοι όσοι συμμετέχουν θέτουν όλα τα μέσα που διαθέτουν, το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία τους στη διάθεση της Ομάδας, που σαν βασικό σκοπό έχει την άμεση ανταπόκριση και ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων μέσων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης χαιρετισμό απηύθυναν και παρουσίασαν αναλυτικά το πλαίσιο συμμετοχής τους στην ομάδα, εκπρόσωποι από την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς και από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Την τεράστια σημασία που έχει η διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά αλλά και της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112, εξήγησε αναλυτικά στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Θεόδωρος Μπούφης. Αναλυτικά παρουσιάστηκαν και οι νέοι χορηγοί/εταιρείες τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά , όμιλος Forthnet, Hellas On Line, On Telecoms και CYTA. Η κα. Κουτσογιάννη Τίνα, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας του ομίλου Forthnet, δήλωσε: «ο όμιλος Forthnet, παρέχοντας τις πλέον εξελιγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, πάνω από τις αξιόπιστες τεχνολογικές του υποδομές, εγγυάται από την πλευρά του ότι θα βοηθά πάντα στο μέτρο του τηλεπικοινωνιακώς εφικτού- ώστε να αποκαθίσταται το Χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών. Και αυτό το Χαμόγελο είναι πραγματικά το καλύτερο «Return on Investment» για μία επιχείριση». Η κα. Γερονικόλα Χριστίνα, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της Hellas On Line, δήλωσε: «Η Hellas On Line ως ένας ελληνικός, κοινωνικά υπεύθυνος τηλεπικοινωνιακός πάροχος δεν θα μπορούσε να λείπει από το σημαντικό έργο που επιτελεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη χώρα μας. Το δίκτυο Amber Alert Hellas χρειάζεται τη στήριξη όλων μας, ιδιαίτερα σε μία εποχή που οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τα παιδιά αυξάνονται». Η συνάντηση ολοκληρώθηκε στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου με την παρουσίαση τμήματος του υλικοτεχνικού εξοπλισμού Συντονιστικής Επιχειρησιακής Ομάδας Διαχείρισης Περιστατικών Εξαφάνισης Παιδιών. Ελικόπτερο, διασωστικά οχήματα, μοτοσυκλέτες, τροχήλατες γεννήτριες, ομάδες διασωστικών σκύλων, πλωτά, κλιμάκια ανδρών της μονάδας υποβρυχίων αποστολών, των κλιμακίων ειδικών αποστολών, της Ε.Μ.ΑΚ. βρέθηκαν εκεί και έθεσαν τις δυνάμεις τους στη διάθεση των παιδιών Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Ζαππείου Μεγάρου. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο 2ο Ετήσιο Συνέδριο για τα Εξαφανισμένα Παιδιά, που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες (30 Μαϊου 2012) και διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμμετοχή των Αντιπροέδρων της Ε.Ε. (Viviane Reding, Neelie Kroes, και Roberta Angelilli). «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκπροσωπώντας την Ελλάδα θα συμμετέχει παρουσιάζοντας μία «άλλη Ελλάδα», διαφορετική με διάθεση, μεράκι και συμμετοχή. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΜΑΣΧΑ ΤΗΛ.-ΦΑΞ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ στη «ΓΙΟΡΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» που διοργανώνει η ενορία μας την 27η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 7:30 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Ι. Ναού. Θα ακούσετε παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια από την χορωδία του Ιερού μας Ναού. Θα δείτε και θα απολαύσετε τα χορευτικά μας συγκροτήματα σε παραδοσιακούς χορούς. Κατά την διάρκεια της εκδηλώσεως θα γίνει έκθεσις Ψηφιδωτού και Αγιογραφίας. Μετά τιμής και ευχών Ο ιερατικώς προϊστάμενος +πρωτοπρεσβύτερος π. Ευστράτιος Τσόνιας Συνεργασία ΠΕΣΥΔΑΠ - Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας για την ανάδειξη του ανώνυμου σπηλαίου Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην προσπάθεια για την ανάδειξη του ανώνυμου σπηλαίου Κερατσινίου την Τετάρτη Συγκεκριμένα, στελέχη του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας συντόνισαν δράσεις και ενέργειες, ώστε να προστατεύσουν αφενός και να αναδείξουν αφετέρου το σπήλαιο παλαιολιθικής εποχής, που εντοπίζεται στο Όρος Αιγάλεω. Η επίσκεψη πεδίου των δυο φορέων, είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν οι κατάλληλες υποδείξεις και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας από εργαζομένους του ΠΕΣΥΔΑΠ, με στόχο να προετοιμαστεί ο περιβάλλων χώρος του σπηλαίου για την Κυριακή , οπότε και πραγματοποιήθηκε θεματική εκδήλωση στην ευρύτερη περιοχή του Όρους Αιγάλεω, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος, και με δεδομένο το ενδιαφέρον από πολίτες να γνωρίσουν το σπήλαιο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης τόνισε ότι: Θα είναι στο κέντρο της προσοχής μας η προστασία και η ανάδειξη του ανώνυμου σπηλαίου και η αποκατάσταση του επικίνδυνου ΧΑΔΑ Σχιστού συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση.

19 Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ 3ο ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 1ου ΚΑΙ ΤΟΥ 8ου ΚΑΠΗ Την Τρίτη 5 Ιουνίου στο γνώριμο και φιλόξενο χώρο του 3ου ΚΑΠΗ Περιστερίου, έγινε ομιλία που είχε θέμα τη Γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, με ομιλητή τον Γεωπόνο του Δήμου Περιστερίου κ. Γιάννη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος με απλό και άμεσο τρόπο ενημέρωσε τα μέλη του 3ου-1ου και 8ου ΚΑΠΗ για την μεγάλη αξία που έχει στη ζωή του καθενός η προστασία του περιβάλλοντος, ενώ επεκτάθηκε και στην ανακύκλωση. Η εκδήλωση άρχισε με την προβολή ενός βίντεο για το περιβάλλον που είχε επιμεληθεί ο κ. Κωνσταντόπουλος, που το παρακολούθησαν οι παρευρισκόμενοι με μεγάλο ενδιαφέρον. Η 5η Ιουνίου γιορτάζεται από την ανθρωπότητα ως η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Μια συμβολική γιορτή την οποία πιθανώς οι επόμενες γενιές δεν θα είναι σε θέση να τιμήσουν, εάν από τώρα δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα. Ένα παιδί γεννημένο το λένε οι στατιστικές- έχει πλέον τεράστιες πιθανότητες να ζει ως μεσήλικας σε ένα πλανήτη με μέση θερμοκρασία αυξημένη κατά τέσσερις βαθμούς. Το περιβάλλον αποτελούσε πάντα ένα αγκάθι για την παγκόσμια οικονομία, πόσο μάλλον τώρα, μέσα στη γενικευμένη οικονομική κρίση. Όμως η μη προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί χρόνο με το χρόνο μια όλο και πιο επώδυνη πραγματικότητα, επιστημονικά τεκμηριωμένη. Οι καθημερινές έρευνες και διαπιστώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Οι προβλέψεις για υπερθέρμανση του πλανήτη επιδεινώνονται σταθερά, φέρνοντας τη μέση αύξηση όλο και πιο κοντά χρονικά, σε σχέση με παλαιότερες εκτιμήσεις. Οι υψηλοί ρυθμοί εκπομπών ρύπων θα αυξήσουν τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία, ίσως και κατά δύο βαθμούς μέσα στην επόμενη δεκαετία. Οι πολιτικές που οδήγησαν την παγκόσμια οικονομία σε αυτό το τέλμα που βιώνει η ανθρωπότητα, είναι οι ίδιες που υπόσχονται με ασάφεια και αοριστία, ότι κάποτε στο μέλλον καιρικών συνθηκών, εντεινόμενων σε ποσότητα και ποιοτικά χαρακτηριστικά, εξαπλώνεται σταδιακά σε ολόκληρο τον πλανήτη, επιφέροντας τεράστια προβλήματα για την ποιότητα ζωής ή και την επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων. Η προστασία του πλανήτη και η επιβίωση του ανθρώπου σε αυτόν προϋποθέτει μια συνολική επανεκτίμηση των προτεραιοτήτων μας και αλλαγή των υφιστάμενων διαδικασιών της παραγωγής, αλλά και του τρόπου διανομής της στις κοινωνίες παραγωγούς. Τα μέλη των ΚΑΠΗ ενημερώθηκαν επίσης για τον κύκλο ζωής των φυσικών υλικών και τα στάδια ζωής των προϊόντων, τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη της ανακύκλωσης, τα είδη ανακύκλωσης και την ανάγκη διαχωρισμού των υλικών, την καθοριστική συμμετοχή όλων των ανθρώπων στον τομέα της ανακύκλωσης υλικών, αρχικά μέσα στη γειτονιά, στην πόλη και στην κοινωνία γενικότερα, ώστε όλοι μαζί να προστατέψουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε εμείς και τα παιδιά μας, γιατί «η φύση λειτουργεί όπως εμείς θέλουμε» είπε ο κ. Γιάννης Κωνσταντόπουλος στα μέλη των ΚΑΠΗ, τα οποία στο τέλος της ομιλίας υπέβαλλαν και τα ερωτήματά τους σχετικά με την ανακύκλωση στον ομιλητή, όπου δόθηκαν και οι απαντήσεις. Χ.Α. ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΤΟ 5ο ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Την Παρασκευή 8 Ιουνίου τα μέλη του 5ου ΚΑΠΗ Περιστερίου συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν μια πολύ χρήσιμη και επιστημονική ομιλία από τον ιατρό κ. Θύμιο Κοντοβαζαινίτη, που είχε θέμα τις καρδιοπάθειες και τις αιτίες που τις προκαλούν. Τόνισε ιδιαίτερα τις αιτίες, και πως αυτές μπορούν να αποφευχθούν από τον ίδιο τον άνθρωπο κάνοντας μια πιο ήρεμη και ήσυχη ζωή μακριά από κακή διατροφή και συναισθηματικές καταστάσεις που μπορεί να κάνουν την καρδιά μας «κομμάτια» σε λίγες μόνο στιγμές. Υπό αυτές τις συνθήκες οι ορμόνες του στρες, που λέγονται κατεχολαμίνες, «τρελαίνονται» και οι τιμές αυξάνονται τρομακτικά προκαλώντας οξύ πνευμονικό οίδημα, διάταση τμήματος της καρδιάς και μείωση της συσταλτικότητάς της, ακόμη Ο ιατρός Θ. Κοντοβαζαινίτης και αιφνίδιο θάνατο. Όλο και περισσότερες μελέτες σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά αναφέρονται σε ακραία ιατρικά προβλήματα που μπορεί να μας προκαλέσει η μεγάλη ψυχολογική πίεση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια μελέτη που δημοσιεύτηκε σε έγκυρο ιατρικό περιοδικό και αναφέρεται σε γυναίκες, οι οποίες εμφάνισαν παροδική τμηματική δυσλειτουργία του μυοκαρδίου λόγω στρες, χωρίς να έχουν ιστορικό καρδιοπάθειας ή άλλου παράγοντα κινδύνου-πίεση, χοληστερίνη ή σάκχαρο. Οι γυναίκες αυτές λοιπόν, εμφάνισαν αιφνιδίως πόνο στο πίσω από το στέρνο, αυτό που λέμε ασταθή στηθάγχη και εισήχθησαν στην εντατική. Παρότι η στεφανιογραφία έδειξε ότι δεν υπήρχε στένωση στις αρτηρίες, τα πλευρικά τοιχώματα της καρδιάς παρουσίαζαν μειωμένη συστολή, σχεδόν έμεναν ακίνητα. Εάν κρατήσουμε την καρδιά μας νέα μέχρι τα πενήντα, που θεωρείται η κρίσιμη ηλικία για τις καρδιαγγειακές παθήσεις και αποφεύγουμε τους παράγοντες κινδύνου (σάκχαρο, πίεση και χοληστερίνη) έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε ότι θα φτάσουμε τα 80, τα 90 ακόμη και τα Αυτό τουλάχιστον δείχνουν όλα τα στοιχεία, λένε οι καρδιολόγοι και προσθέτουν ότι για την ανανέωση της καρδιάς μας χρειάζεται παιδεία και κατάρτιση από πολύ μικρή ηλικία. «Συνιστάται ξεκάθαρα λοιπόν να μη μας διακατέχει θλίψη, να αναζητούμε την ποιότητα της ζωής στη φύση, στη μουσική, στην τέχνη, στην παραγωγική εργασία, στην καλή Η υπεύθυνη του ΚΑΠΗ Χ. Θεοδωρακάκη και ο ιατρός κ. Θ. Κοντοβαζαινίτης επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Να ζούμε ήρεμα σε ατμόσφαιρα χωρίς στρες -όσο αυτό μπορεί να γίνει-. Η καρδιά μας είναι ευαίσθητο όργανο και «ακούει» το περιβάλλον της... Να κοιμόμαστε επίσης καλά, γιατί ο ύπνος είναι ο καλύτερος γιατρός, λόγω του ότι κατά την διάρκεια του ύπνου χαμηλώνουν οι τιμές της πίεσης και των κατεχολαμινών (στρες). Να ασκούμε το σώμα μας και το πνεύμα μας και να περπατάμε. Να απολαμβάνουμε το φαγητό μας τρεις φορές την ημέρα, αποφεύγοντας τα ταχυφαγεία και τα προϊόντα τους που είναι γεμάτα αλάτι και λίπος» τόνισε μεταξύ άλλων ο ιατρός. Τα μέλη του 5ου ΚΑΠΗ, άνδρες και γυναίκες άκουσαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις ιατρικές συμβουλές από τον κ. Κοντοβαζαινίτη και στο τέλος όλα τους τα ερωτήματα γύρω από τα προβλήματα της καρδιάς, αλλά και του διαβήτη βρήκαν απάντηση από τον ιατρό με υπομονή και λόγια κατανοητά. η οικονομία της αγοράς θα αποτελέσει μέσω της πράσινης οικονομίας, τη λύση για έναν πλανήτη που οδηγείται σταθερά σε καταστροφικές, πιθανότατα μη αναστρέψιμες αλλαγές. Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί μεσοπρόθεσμα ένα τεράστιο πρόβλημα και για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Το απρόβλεπτο των ακραίων ΖΩΝΤΑΝΗ ROCK ΒΡΑΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ Μ.Κ.Ο «ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ» Το Σάββατο 26 Μαΐου η Μ.Κ.Ο. «ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ» πραγματοποίησαν ζωντανή Rock βραδιά στο κλαμπ «Stage 25», στο Περιστέρι με σκοπό να ενισχυθεί το ταμείο της Οργάνωσης, ώστε να διευκολυνθεί το φιλανθρωπικό της έργο που έχει να κάνει με την υλική και κοινωνική υποστήριξη ευπαθών ομάδων. Επειδή οι εποχές είναι αρκετά δύσκολες και οι ευπαθείς ομάδες συμπολιτών δυστυχώς αυξάνονται, το κοινωνικό έργο των «Συνανθρώπων» κρίνεται πλέον απαραίτητο. Όμως η οικονομική στήριξη έρχεται αποκλειστικά και μόνο από το υστέρημα των ανθρώπων που τους εμπιστεύονται κι έτσι μέχρι σήμερα συνεχίζει παρά τις αντίξοες συνθήκες να λειτουργεί και να υπάρχει. Στους κόλπους της Οργάνωσης υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν αρκετό από τον προσωπικό τους χρόνο για να βοηθήσουν κάποιους που Καλεσμένοι των Συνανθρώπων ήταν τα συγκροτήματα Hydro-Vass, Kalamazoo και Cosa Nostra, οι οποίοι χωρίς αμοιβή, όπως μας είπε η πρόεδρος κ. Νίκη Δούλου, κινήθηκαν μουσικά ανάμεσα σε κλασικές και σύγχρονες νότες, διασκεδάζοντας και ενθουσιάζοντας το κοινό. Η είσοδος κόστιζε 5 ευρώ και ήταν πολλοί οι φίλοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Οργάνωσης, αφού ο σκοπός ήταν «ιερός». έχουν πραγματική ανάγκη, ενώ στηρίζονται και ψυχολογικά από επιστήμονες, οι οποίοι αφιλοκερδώς προσφέρουν τις γνώσεις τους πολύ συχνά. Οι «ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ» λοιπόν θα υπάρχουν, όσο υπάρχουν άνθρωποι...

20 `ÌÒ 20 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 21 IoÜÔ ÖÜ 2012»¾ À ¾»¾` `»¾` À ` À ¾ˆ / ` ˆ À `»»» & ` ` À ÌØ ÙÛÌ Ø 18/06/2012 Ø. ØàÛ.: OIK À Àˆ ` ¾À 1. ¾ ÓÖÚ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ, ØÖÑ - ØÜÙÙÌ ÔÖ ÞÛÖ àô ÙÓÖ Û Ô Ô ˇÌÙ ÛÖÜ Ì Ø ÖÜ ß» ` `,»¾ ` `, ` ¾ ¾ ` ` ` ` ¾ ¾ˆ»¾ˆ À ` - À ¾ˆý, ÓÌ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖ ,00 ˆÀ. Ö ÌØ Ö ÙÜÔÛ ˇÌÛ Ö Û Ú ÑÖÒÖܡÌÚ Ñ Û ÖØ ÌÚ ÌØ Ù àô: ) Ñ Û ÖØ ¾ ¾ ¾», ÓÌ ØÖÜ - ÖÒÖ ÙÓÖ ,04 ( Ô ÌØ - Ù àô, & ¾ Ñ ØÖÉÒÌ Û ) Ñ É) Ñ Û ÖØ /», ÓÌ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖ ,88 ( Ô ÌØ Ù àô, & ¾ Ñ ØÖÉÒÌ Û ). 2. Ö ÌÔÛÜ Ö Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ØÖÙÝÖ- Ø Ú, ÖÜ ˇ ÙÜÓ Ò ØàˇÌ Ö ÛÖÜÚ àô ÖÓÌÔÖÜÚ Ñ Û ÛÌÜÞ ÓÖ- Ø Û Ù Ú Û ˇÌÔÛ Ö Û Ô ÌܡÜÔ- Ù ÌÞÔ ÑàÔ ˆ ØÌÙ àô Ó Ó»ÌÒÌ- ÛàÔ & ÑÛÌ ÒÌÙ Ú Ø àô, Ö ÖÚ ÓÖ- ÙˇÌ ÔÖÜÚ ¾ ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ô Ò ÓÉ ÔÖÜÔ Û Ô Ô Ø à ÛàÔ ÛÌÜÞàÔ ÓÌ Ñ ÛÖÜÚ Ô Ñ Ì ÓÌÒÌ. Ñ ØÜÕ ÛÖÜ Ì Ø ÖÜ ÌÞÌ ÙÜÔÛ - ÞˇÌ Ñ Û ÛÖ Ì ÑÌÑØ ÓÌÔÖ Ö ÛÖÔ Ü ÖÜØ Ö Ü Ö Ì Ó ÛÜ ÖÜ. Ò ØÖÝÖØ ÌÚ ÙÛÖ Û ÒÌ ÝàÔÖ , FAX Ì ÑÖ ÔàÔ Ú , ØÓÖ ÖÚ Ü ÒÒ ÒÖÚ Ì ÑÖ ÔàÔ Ô àû Ú Ø Ò Ó Ö- ÖÜÒÖÚ. 3. ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÌÕ ÞˇÌ ÙÛ Ú 17/07/2012, ÓÌ Ø Ø Û Ñ àø Ò Õ Ú Ü ÖÉÖÒ Ú ØÖÙÝÖØàÔ 10:00.Ó. Ñ ÛÖ ÙÜÙÛ Ó Ü ÖÉÖÒ Ú ØÖÙÝÖØàÔ Ì Ô ÓÌ Ì ÓÌ ØÖÜÚ ÖÙÖÙÛ Ì Ñ ÛàÙ Ú ÓÌ Ì ÒÌ ÞÖ ÖÓ ÒÖÛ Û Ú, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ ØˇØÖÜ 6 ÛÖÜ. 3669/ `ÛÖ àô ÙÓÖ ÔÖÔÛ ÌÑÛÖ :.»ÌÓÖÔàÓÌÔÌÚ ÌØ ÖÒ Û ÑÌ Ú Ì - ÞÌ Ø ÙÌ Ú: 1. Ì Ø ÓÓÌ ÔÌÚ ÙÛÖ» ÛØàÖ Ø ÖÒ Û ÑàÔ ÞÌ Ø ÙÌàÔ (»...) ÖÜ Û ØÌ Û ÙÛ.... ÛÖÜ ˆ....., ÌÝÖÙÖÔ Ô ÑÖÜÔ ÙÛ Ô 1 Ì àú Ñ 3 Û Õ Ì Ø Ñ Û Ö- Ø Ú ¾ ¾ ¾» Ñ ÙÛ Ô 2 Ì àú Ñ 2 Û Õ Ì Ø Ñ Û ÖØ Ú - À¾» ¾ ¾. 2. ØÖÌØÞÖÓÌÔÌÚ Ö ÑØ Û - ÓÌÒ Û Ú ÜØà Ñ Ú ÔàÙ Ú ÛÖÜ ÜØà- ÑÖÜ ¾ ÑÖÔÖÓ ÑÖÜ àøöü (.¾..) Ö ÑØ Û ÖÜ ÌÞÖÜÔ Ü Ö Ø ßÌ Û Ô ÙÜÓÝàÔ Û Ú ÓÖÙ ÌÚ `ÜÓÉ ÙÌ Ú (`..`.) ÛÖÜ ÑÖÙÓ ÖÜ ¾Ø Ô ÙÓÖÜ Ó ÖØ ÖÜ (.¾..), ÙÛ Ö Ö Û ØÖÜ- ÔÛ Ì Ù ÓÖ Ñ Û ÒÖ Ö Ô ÔàØ ÙÓÌ - ÔàÔ ÌØ ÖÒ ÛàÔ, ÌÝÖÙÖÔ Ì Ô Ì Ì- Ø ÓÓÌ ÔÌÚ ÙÛÖÜÚ Ñ Û ÒÖ ÖÜÚ ÜÛÖÜÚ Ñ ÙÌ Û Õ Ñ Ñ Û ÖØ ÔÛ ÙÛÖ Þ ÓÌ Û Ú Ñ ÒÖÜÓÌÔÌÚ ÛÖÜ ÒÒ Ô ÑÖÜ» ÛØà- ÖÜ» ØÖÌØÞÖÓÌÔÌÚ Ö àú ÔàÛÌ Øà É ÑØ Û, ÙÛ Ö Ö ÌÔ Û ØÖÜÔÛ Ì Ù ÓÖ Ñ Û ÒÖ Ö Ô ÔàØ ÙÓÌ ÔàÔ ÌØ ÖÒ ÛàÔ, ÌÝÖÙÖÔ Ö Ì ÑÔÜÖÜÔ ÖÛ ÌÞÖÜÔ ÌÑÛÌÒÌ ÙÌ Ì Ø ØÖÓÖ ÓÌ ÛÖ ÓÖ Ø ÛÖÜÓÌÔÖ, Ö Ö ÖÛ Ñ Ñ ÖÙÖÛ Ñ Öß. É. Ö ÔÖ Ø Õ ÌÚ Ø.. ÛàÔ - Ø Ôà ÌØ ÛàÙÌàÔ, É Ñ ÙÌ Ö Ö ÖÔ ÖÛÌ ÙÜÔ Ü ÙÓÖ ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜÚ, Ü Ö ÛÖÜÚ ÖØÖÜÚ ÛÖÜ ØˇØÖÜ 16 Ø. 7 ÛÖÜ. 3669/08 ( ) ( Ö ÔÖ Ø Õ ÙÛ Ô Ñ Û ÖØ ) Ñ Ü Ö ÛÖÔ ÖØÖ ÖÛ Ñ ˇÌ Ø ÖÒ Û Ñ ÞÌ Ø Ù ˇ ÙÜÓÓÌÛÌÞÌ ÙÛÖ ÑÖ ÔÖ Ø ÑÛ ÑÖ ÙÞ Ó ÓÌ ÖÙÖÙÛÖ ÖÞ Ó ÑØÖÛÌØÖ ÛÖÜ 25% Û Ú Ñ ÒÖÜÓÌÔ Ú Ñ Û ÖØ Ú.. Ö ÔÖ Ø Õ ÌÚ ÌØ ÖÒ Û ÑàÔ Ì - ÞÌ Ø ÙÌàÔ Û Ô Ñ ÒÜß ÛàÔ ÝÖ- ØàÔ Ñ Û ÖØ àô ÛàÔ ÌØ Ù àô ÛÖÜ Ì Ø ÖÜ Ü Ö ÛÖÜÚ ÖØÖÜÚ Û Ú Ø. 3 ÛÖÜ ØˇØÖÜ 16 ÛÖÜ. 3669/08 ( ). Ö ÖÙÖÙÛÖ ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú Û Ú Ñ ˇÌ Ì ÞÌ - Ø Ù Ú ÙÛÖ ÑÖ ÔÖ Ø ÑÛ ÑÖ ÙÞ Ó ØÖ- ÑÜ ÛÌ Ö ÛÖÔ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖ Û Ú Ñ Û ÖØ Ú Û Ô Ö Ö ÜÛ ÙÜÓÓÌ- ÛÌÞÌ Ñ ÌÔ Ì Ô Ø Û ÛÖ Ô Ô Ø ÝÌÛ. Û ÖØ ÌØ Ù àô ÓÌ ÖÙÖÙÛÖ Ñ Ûà ÛÖÜ 10% ÛÖÜ ØÖÜ ÖÒÖ- ÙÓÖÜ ÛÖÜ ÌØ ÖÜ (ÞàØ Ú Ô ˇÌàØ Ù Ñ...), ÌÝÖÙÖÔ ÌÔ Ñ ÒÌ Û ÙÛ ÓÖ Ø Ù, ˇØÖ ÌÛ ÙÛÖÔ ØÖÜ Ö- ÒÖ ÙÓÖ Û Ú ÓÌ ÒÜÛÌØ Ú Ñ Û ÖØ Ú.. Ö ÔÖ Ø Õ ÌÚ ÌØ ÖÒ Û ÑàÔ Ì - ÞÌ Ø ÙÌàÔ Ì Ì Ø ÓÓÌÔàÔ ÙÛ Ô Û Õ.. ÛÖÜ».... Ì Ø Ñ Û ÖØ Ú..., ÓÌ Û Ú ØÖÜ ÖˇÌ ÙÌ Ú Û Ú Ø. 10 ÛÖÜ ØˇØÖÜ 16 ÛÖÜ. 3669/08 ( ) ( Ô É ˇÓ Ù ÖØ ÖÜ ÒÖ à ÑÖ ÔÖ Ø - Õ Ú). ˇÌ ÌØ ÖÒ Û Ñ Ì ÞÌ Ø Ù ÙÜÓ- ÓÌÛÌ ÞÌ Ì ÛÌ ÓÌÓÖÔàÓÌ Ô Ì ÛÌ àú ÓÌ ÒÖÚ ÌÔÖÚ ÑÖ ÔÖ Ø ÑÛ ÑÖÜ ÙÞ Ó ÛÖÚ. ÔÖ- ÔÛ Ì Ù Ú ÌÑÛÌ Ú Ñ ÓÌÓÖÔàÓÌ ÔÌÚ ÌØ ÖÒ Û ÑÌ Ú Ì ÞÌ Ø ÙÌ Ú ÑÖ ÔÖ- Ø Õ ÌÚ ÌØ ÖÒ Û ÑàÔ Ì ÞÌ Ø ÙÌàÔ Ñ Û ÌÝ ØÓÖ Û Ú Ø. 9 ÛÖÜ ØˇØÖÜ 16 ÛÖÜ Ô. 3669/08 (ßÑÜØ Ñ Û ÖØ ý). Û Û ÒÖ ÌÝ ØÓÖ ÖÔÛ Ö ÙÞÜÖÜ- ÙÌÚ Û ÕÌ Ú Û ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÌØ Ö- Ò Û ÑàÔ Ì ÞÌ Ø ÙÌàÔ ÙÌ àô - ÙÓÖÜÚ Û Ô Ñ Û ÙÑÌÜ ÓÖÙ àô Ø àô. 5. Û ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÙÛÖ àô ÙÓÖ ÛÌ Û Ñ Û ˇÌÙ Ì Ü Û Ñ Ú Ì - ÙÛÖÒ Ú ÜßÖÜÚ ,40 ˆÀ Ñ ÙÞÜ ÛÖÜÒ Þ ÙÛÖÔ 9 Ó ÔàÔ Ñ 30 ÓÌØàÔ, ÓÌÛ Û Ô ÓÌ Ø ÌÕ à Ú ÛÖÜ - àô ÙÓÖÜ. ¾ ÞØÖÔÖÚ ÙÞÜÖÚ ÛàÔ ØÖ- ÙÝÖØàÔ Ì Ô ÌÔÔ (9) Ó ÔÌÚ. 6. Ö Ì Ø Ö ÞØ Ó ÛÖ ÖÛÌ Û Ö ÛÖÔ ¾Ø Ô ÙÓÖ `ÞÖÒ ÑàÔ Û Ø àô (¾` ). ØÖÑ Û ÉÖÒ Ì ˇ ÞÖØ ˇÌ. 7. Ö ÖÛÌ ÒÌÙÓ Û Ú ÓÖ Ø Ù Ú ˇ Ì ÑØ ˇÌ Ö Û Ô ¾ ÑÖÔÖÓ Ñ - ÛØÖ. ÔÛ Ó ØÞÖÚ» Ø Ù àû -» ØÑÖÜ À ` ¾ ˆ¾ : 4 OÀ -»¾ À ¾»¾` `»¾`»¾ ¾ À ¾ ¾» ¾ / ` : ¾ ¾ ¾» ¾ˆ»» : À¾»»¾ À ` TAX. / ` : À¾ ¾ˆ 181 & ` À ¾ˆ ` ¾ À¾ ¾À `: ˆ.. FAX.: /06/2012 ˇÓÖÚ ÙÝ ÒÌ Ú: É ˇÓ ÛÖ ˇÓÖÚ ØÖÛÌØ ÖÛ Û Ú: Ì ÖÔ ØÖÔÖÚ Û Ø Ù Ú: ÌÔÛ ÌÛ À». À.: /06/2012 À»..: /06/2012 À». ¾.: À Àˆ `»¾` ¾ˆ ¾ ¾ˆ» ¾ ¾ ¾ˆ `»¾ˆ À¾ À¾` ¾ˆ ¾ ¾ˆ `ˆ» ¾ˆ ¾ˆ ¾ˆ»¾ ¾ˆ À ¾ ¾» ¾ˆ Ö ÓÖÛ ÑÖ ØÌÝÖÑÖÓÌ Ö ˇ ÔàÔ, ØÖÑ ØÜÙÙÌ ÓÖÙ Ö ÔÖ ÑÛÖ ÓÌ Ö Ö- Û ÑÖ àô ÙÓÖ Û Ô ÛÓ Ó Û Ñ ØÖÓ ˇÌ ÌÛØÌÒ ÖÜ ˇÌ ØÓ ÔÙ Ú ( LTR), Û Ô Ô Ì Õ ÓÌ Ö- ÖÛ - ØÖÓ ˇÌÜÛ ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌ ÔÌÚ ØÖÙÝÖØÌ Ú, Ì Ì Û Ö ÙÜÓ Ò ØàÙ Ü ÖÜ ÓÖÒÖ ÖÜ ØÖÙÝÖØ Ú, ÓÌ ÑØ - Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú ÛÖ ÓÌ ÒÜÛÌØÖ ÖÙÖÙÛÖ Ì Ñ ÛàÙ Ú Ì ÛÖ Ú ÌÑ ÛÖ (%) ÙÛ»... (»Ì Ù ÖÔ Ø Ñ Ó ) à- Ò Ù Ú Ô Ò ÛØÖ, Ö àú ÜÛ ÖØ ÌÛ Ö Û ÌÒÛ ÙÛÖ Ö Ù Ú ÓàÔ ( Ô Ñ ) Û Ú /ÔÙ Ú Ô ÛÜÕ Ú, Ó - Ó Ó ÖØ ÖÜ & ÖÜØ ÙÓÖÜ Û Ú ÌØ ÝÌ - ØÌ Ú ÛÛ Ñ Ú, Ñ Û Û Ô ÓÌ Ø Ø - ÖÙ Ú ÙÛ Ú ÌÕ ÓÌÔÌ Ú ÛàÔ ÑàÔ `Û ˇÓàÔ Ñ ÛàÔ ÌÔÛØ ÑàÔ ˆ ØÌÙ àô ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ ØÌÝÖÑÖÓÌ ÖÜ ˇ ÔàÔ, ÓÌ ÙÜÓÉ Û ÑÖ ÞØÖÔÖ Ø ÖÙ Ú ØÞÖ- ÓÌ Ô Ú ÖÞ ÔàØ ÛÌØ Ö Û Ô 10 Ì- ÑÌÓÉØ ÖÜ 2012 Ñ (1) Ì Ô ÌÛÖÚ, ØÖÑÌ ÓÌÔÖÜ Ô Ñ ÒÜݡÖÜÔ Ö Ô ÑÌÚ ÛàÔ ÑàÔ `Û ˇÓàÔ Ñ ÛàÔ ÌÔÛØ - ÑàÔ ˆ ØÌÙ àô ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ ØÌÝÖ- ÑÖÓÌ ÖÜ ˇ ÔàÔ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓàÔ Ö - ÑÖÔÖÓ ÑàÔ ÌÛàÔ Ñ ÓÌ Ø ˇÓÖ Ñ ØÜÕ Ú: 2129/12. ÓÖ Ø ÛÖÜÓÌÔ ÛÓ Ó Û Ñ ØÖ- Ó ˇÌ ØÖÜ ÖÒÖ Ùˇ ÑÌ ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú Ô ÑÌÚ Û Ú ˆ ØÌÙ Ú, ÙÛÖ ÙÜÔÖ- Ò ÑÖ ÖÙÖ ÛàÔ # ,60# ÌÜØà, ÌÑ ÛÖÔ ÌÉ ÖÓ ÔÛ ÜÖ Þ Ò àô ÖÑÛ - ÑÖÙ àô ÛØ ÔÛ ÌÔÔÌ ÌÜØà Ñ ÌÕ ÔÛ ÒÌ ÛàÔ, ÙÜÓ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ - Ô ÒÖ ÖÜÔÛÖÚ... (23%) Ñ ˇ É - ØÜÔÌ ÛÖÔ ß ØÖ- Ó ˇÌ ÌÛØÌÒ ÖÜ ˇÌ ØÓ ÔÙ Úý, ØÖÜ - ÖÒÖ ÙÓàÔ Ö ÑÖÔÖÓ ÑàÔ ÌÛàÔ Ö ÖÙÖ ÛàÔ #20.000# ÌÜØà ˇ É ØÜÔÌ ÛÖÔ ÔÛ ÙÛÖ ÞÖ.. ÛÖÜ ÛØÌ - ÞÖÔÛÖÚ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÜ Ö ÑÖÔÖÓ ÑÖÜ Ì ÛÖÜÚ Ö Ü ÖÒÖ Ö ÖÙÖ Û Ú ØÖÓ ˇÌ Ú, ÛÖ # ,60# ÌÜØà, ˇ É ØÜÔÌ ÛÖÔ ÔÛ ÙÛÖ ÞÖ.. ÛÖÜ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÜ Ö ÑÖÔÖÓ ÑÖÜ ÌÛÖÜÚ ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÌÔÌØ ˇÌ ÙÛ Ø ÝÌ Û Ú ÌÔÛØ Ñ Ú ˆ ØÌÙ Ú ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ ØÌÝÖÑÖÓÌ ÖÜ ˇ ÔàÔ, Ö- ÖÚÀÖ ÖÜ 181 & `ÌØ ÔÖÜ `Ì ÖÒ, (4ÖÚ ÖØÖÝÖÚ, ˇÖÜÙ Ö Ñ Û ÑÖÜ `ÜÓÉÖÜ- Ò ÖÜ), Û Ô 17 ÛÖÜ Ó ÔÖÚ ÖÜÒ ÖÜ, ÓÌ Ø Ø Û, ÛÖÜ ÌÛÖÜÚ 2012 Ñ àø ÌÔ ØÕÌàÚ ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ ÖØ ÌÛ Ó. Ñ àø Ò Õ Ú Û Ú Ö ÖÞ Ú ÛàÔ ØÖÙÝÖØàÔ, Ó. Ì Ü Û Ñ Ì ÙÛÖÒ ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÙÛÖ àô ÙÓÖ, ÖØ ÌÛ ÙÌ Ì ÔÛÌ ÛÖ Ú ÌÑ ÛÖ (5%) ( ØˇØÖ 26 Ø. 1 ÛÖÜ...¾...) Ì Û Ú ÙÜÔÖÒ Ñ Ú ØÖÜ - ÖÒÖ ÙˇÌ Ù Ú Ö Û Ô Ü ØÌÙ - Ô Ú ÙÜÓ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ Ñ ÛÖÜ Ô ÒÖ ÖÜÔÛÖÚ... 2) ÞØÖÔ Ñ ØÑÌ ÙÞÜÖÚ Û Ú Ì Ü Û Ñ Ú ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÖØ ÌÛ ÙÌ ÛÌ ÙÙÌØ Ú (4) Ó ÔÌÚ Ñ Ó (1) ÓÌ Ø Ø Ôà Ö Û Ô ÓÌØÖÓ Ô ÌÔÌ Ø- Ì Ú ÛÖÜ ÓÖÙ ÖÜ ÔÖ ÑÛÖÜ ÓÌ Ö ÖÛ - ÑÖÜ àô ÙÓÖÜ. 3) ØÖÙÝÖØÌ Ú ÞàØ Ú Ì Ü Ù ÞàØ Ú Û Ô ØÖÙ ÑÖÜÙ Ñ Û Û ÔàÛÌ - Øà Ì Ü Ù ÖØØ ÛÖÔÛ àú Ø - ÌÑÛÌÚ Ñ ÌÔ Ò ÓÉ ÔÖÔÛ Ü Öß. 4) Ö ÖÙÖ Û Ú Ì Ü Û Ñ Ú Ì ÙÛÖ- Ò Ú ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÙÛÖÔ ÓÖÙ Ö ÔÖ ÑÛÖ ÓÌ Ö ÖÛ ÑÖ àô ÙÓÖ, ÖØ ÌÛ ÙÛÖ ÖÙÖ ÛàÔ #8.641,98# ÌÜØà. ÌÔ Ü ØÞÖÜÔ Ì ÑÖ ÌØ ÖØ ÙÓÖ. ¾ ØÖÙÝÖØÌ Ú ÙÞÜÖÜÔ Ñ ÌÙÓÌÜÖÜÔ ÛÖÜÚ ØÖÓ ˇÌÜÛÌ Ú ÌÔÌÔ ÔÛ (90) ÓÌ ØÌÚ Ö Û Ô Ì ÖÓÌ Ô Û Ú ÌÔÌ Ø- Ì Ú ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ. ÌÔ ÔÖÔÛ ÌÑÛÌ Ú ÌÔ ÒÒ ÑÛ ÑÌ Ú ØÖÙÝÖØÌ Ú. Ò ØàÓ ÙÛÖÔ ÓÌ Ö ÖÛ - ØÖÓ - ˇÌÜÛ ˇ ÔÌ ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ì ÑàÚ ÖØ ÖÓÌÔ ÙÛ ÙÞÌÛ Ñ Ñ ØÜÕ Ñ ÝÖÜ Ý ØÌˇÖÜÔ Ö ÔÖÓ ÓÌÚ ÑØ Û - ÙÌ Ú. Ò ØÖÝÖØ ÌÚ ÛÖÔ àô ÙÓÖ Ñ ÌØ Û Ú Ñ ØÜÕÌàÚ Ó ÖØÖÜÔ Ô Ò ÉÖÜÔ ÔàÙ Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ö ÛÖ Ó Ó ØÖÓ ˇÌ àô & ÓÖ Ø Ù àô ÙÛÖ Û ÒÌ ÝàÔÖ Ñ ÙÛ Ô /ÔÙ ÀÖ ÖÜ 181 & `ÌØ ÔÖÜ `Ì ÖÒ, 1ÖÚ ÖØÖÝÖÚ, Û Ú ÌØ Ù ÓÌÚ ÓÌ ØÌÚ Ñ àøìú Ö 08:00.Ó. ÌàÚ Ó.Ó. Ù Ú, ØÖÜÙ ÌØ Ò ß Ñ ØÜ- Õ Ú ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ Ñ ˇàÚ Ñ Û ÛÌÜÞ ÓÖ Ø Û Ù Ú, ˇ Ô ØÛ ˇÖÜÔ ÙÛ Ô ÙÛÖÙÌÒ ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ ØÌ- ÝÖÑÖÓÌ ÖÜ ˇ ÔàÔ http//www.dbda.gr. Ñ ÙÛ Ô Ñ Û ÖØ / ÒÖ ß Ñ - ØÜÕÌ Úý. À¾ À¾` ¾ˆ ¾ ¾ˆ `ˆ» ¾ˆ ¾ˆ ¾ˆ»¾ ¾ˆ À ¾ ¾» ¾ˆ» À ¾ ¾ˆ ¾ˆ : 4 - `»¾ À ¾»¾` `»¾` ¾ˆ Ò ÖÔ: Ø ˇ. ØàÛ.: À Àˆ ` ¾ˆ` ¾ ¾ˆ» ¾ ¾ ¾ˆ `»¾ˆ»ÌÛ ÝÖØÌ Ú Ó ˇ ÛàÔ ÛÖÜ ÓÖÜÙ ÑÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ ÛÖÜ ÓÖÜ Ò ÖÜ ÛÖ ÙÞÖÒ ÑÖ Ì ÛÖÚ ¾ Ó ØÞÖÚ Ò ÖÜ ZÌÔÌÛÖÚ ÑÖÚ, ØÖÑ ØÜÙÙÌ ÌˇÔ ÔÖ ÑÛÖ ÓÌ Ö ÖÛ - ÑÖ àô ÙÓÖ ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌ ÔÌÚ ØÖ- ÙÝÖØÌ Ú ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú Û Ô ÓÌ ÒÜÛÌØ ÖÙÖÙÛ ÌÑ ÛàÙ Ì ÛÖ Ú ÌÑ ÛÖ (%) Ñ ˇÌ ÓÌÛ ÝÖØ ÕÌÞàØ ÙÛ ÖÜ ÙÜÓÝàÔÌ ÓÌ Û Ú ÛÌÞÔ - ÑÌ Ú ØÖ Ø ÝÌ Ú Ñ ÛÖÜÚ ÖØÖÜÚ Û Ú ØÖÜÙ Ú Ñ ØÜÕ Ú, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú ÌÕ Ú Û ÕÌ Ú: 1. Ø. 4 Ì. 18 ÛÖÜ ØˇØÖÜ 94 Ñ Ö ÒÖ Ì Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ. 3852/2010 ( 87 ) ß Ì ØÞ ÛÌÑÛÖÔ Ñ Û Ú ÜÛÖ Ö Ñ Ù Ú Ñ Û Ú ÖÑÌÔÛØàÓÌ - Ô Ú Ö Ñ Ù Ú - ØÖ Ø ÓÓ ÒÒ ÑØ - Û Úý, Ö àú ÙÞÜÌ Ù ÓÌØ. 2. ØˇØ 209, 273 Ñ ÒÖ Ì Ú Û - ÕÌ Ú ÛÖÜ. 3463/2006 ß à Ñ Ú ÓàÔ Ñ Ö ÔÖÛ ÛàÔý ( 114 ). 3. Ø ˇÓ. ØàÛ / ˆ.. ß»ÌÛ ÝÖØ Ó ˇ ÛàÔ ØàÛÖÉ ˇ- Ó Ú Ñ ÌÜÛÌØÖÉ ˇÓ Ú ÌÑ ÌÜÙ Ú Ö ÛÖÜÚ ÓÖÜÚý ( 1701 / ) /1996 ( 276 ) ÛØÖ- Ö Ö Ù ÛÖÜ. 711/1977 ( 284 ) ß ÌØ Ì ÑàÔ ÛÖÜØ ÙÛ ÑàÔ ÒÌàÝÖ- ØÌ àô Ñ ÒÒÌÚ Û ÕÌ Úý. 5. ØˇØÖ 70 Ø. 1 Ñ Û Ú ÒÖ Ì Ú Û ÕÌ Ú ÛÖÜ.. 28/1980 ( 11 ) /2007 ß ØÖÙ ØÓÖ Û Ú ÒÒ Ô Ñ Ú ÖÓÖˇÌÙ Ú ÙÛ Ú Û ÕÌ Ú Û Ú ¾ Ú 2004/18/, ÌØ ÙÜÔÛÖ- Ô ÙÓÖÜ ÛàÔ Ñ Ù àô ÙÜÔ ß Ú - ÓÖÙ àô ÙÜÓÉ ÙÌàÔ Ì Ø àô, ØÖÓ ˇÌ àô Ñ Ü ØÌÙ àôý, Ö àú ÛØÖ Ö Ö ˇ ÑÌ ÓÌ Û Ô ¾ 2005/51/ Û Ú ÜØà- Ñ Ú ÛØÖ Ú Ñ Û Ô ¾ 2005/ 75/ ÛÖÜ ÜØà ÑÖÜ Ö ÔÖÉÖÜÒ ÖÜ Ñ ÛÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ Û Ú 16 Ú ÖÌÓ- ÉØ ÖÜ ØˇØÖ 2 Ø. 9 ÛÖÜ Ô. 1566/1985 ( 167 ) ß ÖÓ Ñ ÒÌ ÛÖÜØ Û Ú ØàÛÖÉ ˇÓ Ú Ñ ÌÜÛÌØÖÉ ˇÓ Ú ÌÑ ÌÜÙ Úý Ñ ÒÒÌÚ Û ÕÌ Ú. 8. ØˇØÖ 2 Ø. 24 ÛÖÜ Ô. 2621/1998 ( 136 ) ß ÌØ ØÜˇÓ Ù Ú ˇÌÓ ÛàÔ... Ñ ÒÒÌÚ Û ÕÌ Úý. 9. Ô. 3886/2010 ( 173 ) ß - Ñ ÙÛ Ñ ØÖÙÛ Ù Ñ Û Û ÙÜÔ ß ÓÖÙ àô ÙÜÓÉ ÙÌàÔý. 10. ¾ ÙÌ ÌÑÛÌ ÒÌÙ ÛàÔ ÔàÛÌ Øà Û ÕÌàÔ ÌÑ ÖˇÌ ÙÌÚ Ñ ÔÖÔ ÙÛ ÑÌ Ú Ø ÕÌ Ú, Ñ ˇàÚ Ñ Ö ÒÖ Ì Ú Û ÕÌ Ú ÖÜ Ô ÝÌ ØÖÔÛ Ø Û ÖØØÌ ÖÜÔ Ö Û ÖØ ÖÓÌÔ ÙÛ ÙÜÓÉ Û Ñ ÛÌÜÞ Û Ú ØÖÜÙ Ú ÙÜÓÉ Ù Ú Ñ ÌÔ ÑÖÛÌ- Ø Ñ ˇÌ Û Õ ( ÖÓÖÚ, Û Ó, ÖÝ Ù, ÙÞÌÛ Ñ Ì ÑÜÑÒ ÖÚ Ñ.Ò.), ÖÜ Ì Ì Û Ô Ô ˇÌÙ Ñ ÌÑÛÌ ÒÌÙ Û Ú Ü ØÌÙ Ú Û Ú ØÖÜÙ Ú ÙÜÓÉ - Ù Ú, Ì ÙÛà Ñ Ô ÌÔ Ô ÝÌ ØÖÔÛ Ø Û Ø Ôà Û Ô Ô Ñ ØÜÕ ÓÌ Ö Ö- ÛàÔ Û Ô Ü ØÌÙ ß»ÌÛ ÝÖØÌ Ú Ó ˇ ÛàÔ ÓÖÜÙ ÑÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ ÛÖÜ - ÓÖÜ Ò ÖÜ ÛÖ ÙÞÖÒ ÑÖ Ì ÛÖÚ ý. Ü ØÌÙ ÝÖØ Û Ô ÓÌÛ ÝÖØ Ó ˇ ÛàÔ ÓÌ Ó ÑØ ÒÌàÝÖØÌ, Ö àú Ô ÒÜÛ Ñ Ô ÝÌ ØÌÛ ÙÛ ÙÞÌÛ Ñ - Ñ ØÜÕ, Ö Ö ˇ ÌÕ ÌÛ ÓÌ 24 ÓÖÔ ØÖÓÖÒÖ Ö àú ÜÛ ÖØ ÖÔÛ Ñ Û ÌØ ÛàÙ ÙÛÖ Ø ØÛ Ó ÛÖÜ ÛÌÜÞÖÜÚ Û Ú Ô ÒÜÛ Ñ Ú Ñ ØÜÕ Ú. ¾ àô ÙÓÖÚ ˇ ÔÌ ÙÛ Ú 26/07/ 2012 ÓÌØ Ì Ó Û Ñ àø 10:00 Ì àú 10:30.Ó. ÓÌ Û Ô Ò Õ Ø ÖÙ Ú ØÖÙÝÖØàÔ ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ Û ÙÛ Ó Ò ÖÜ ( ÒÞÖÜ 48-50, ˇÖÜÙ ÓÖÛ - ÑÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ, 4ÖÚ ÖØÖÝÖÚ), ÌÔà ÖÔ Û Ú ØÓÖ Ú ÛØÖ Ú. Ñ àó ÙÜÓÓÌÛÖÞ Ú ÙÛÖÔ à- Ô ÙÓÖ ÌÞÖÜÔ ÖÒ Û ÝÜÙ Ñ ÔÖÓ Ñ ØÖÙà, ÙÜÔÌÛ Ø ÙÓÖ ÌÔàÙÌ Ú ØÖÓ ˇÌÜÛàÔ ÖÜ ÙÑÖÜÔ ÛÖ Ô ÒÖ Ö Ì ÌÒÓ ÙÛ Ô ÒÒ ÙÌ Ö Ö - ÖÛÌ ÒÒ ÞàØ Û Ú.. ¾ ÙÜÔÖÒ ÑÖÚ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÚ ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ ÔÌ ØÞÌÛ ÙÛ ,18 ÌÜØà ÙÜÓ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ, ˇ ÞØ Ó ÛÖ ÖÛ ˇÌ Ì Ö ÙÛàÙÌ Ú ÛÖÜ Ö ÑÖÔÖÓ ÑÖÜ Ì ÛÖÜÚ 2012 Ñ ÛÖÜ 2013 ÛÖÜ ÓÖÜ. Ì Ü Ù Û Ô ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÙÛÖÔ àô ÙÓÖ, ÖØ ÌÛ ÙÛÖ 3% Ì Û Ú Ô Ñ Û ÖØ ØÖÜ ÖÒÖ ÙˇÌ Ù Ú - Ô Ú Ô ÓÌÛ ÝÖØ, Ö àú ÜÛÌÚ ÌØ Ø ÝÖÔÛ ÙÛÖÔ ÌÔ Ì ÑÛ ÑÖ ØÖÜ - ÖÒÖ ÙÓÖ Û Ú ÔÛ ÙÛÖ Þ Ú ÓÌÒÌ Û Ú ÙÜÓ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ. Û ÛÌÜÞ ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ Ñ Û Ô ÓÌÒÌ Û Û Ú /ÔÙ Ú ÌÞÔ ÑàÔ ˆ - ØÌÙ àô Ó ÖØÖÜÔ Ô Ò ÉÖÜÔ ÔàÙ Ö ÌÔ ÝÌØÖÓÌÔÖ Ñ Ô Ø Ò ÉÖÜÔ Ò ØÌÚ ÔÛ Ø ÝÖ Û Ú ÓÌÞØ Ñ Û Ô ØÖ ÖÜÓÌÔ Û Ú ÓÌØÖÓ Ô Ú ÌÔÌ Ø- Ì Ú ÛÖÜ àô ÙÓÖÜ Ö Û Ô ØÓÖ- ˆ ØÌÙ ÛÖÜ ÓÖÜ ( ÒÞÖÜ Ò ÖÔ ØÓÖ Ö Ü ÒÒ ÒÖ.» Ø ÛÖÜ,. ÓÖÜÓ ÖÜÒ Ú,. Ì ÛØ, Û Ò , , fax ). Ù Ú, ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÌ ÒÌÑÛØÖÔ Ñ ÓÖØÝ ÙÛ Ô ÙÛÖÙÌÒ ÛÖÜ ÓÖÜ Ò ÖÜ ¾» À ¾` ¾` µ ¾` À ¾ ` ¾ ˆ¾»¾ À ¾»¾` `»¾` À ` À ¾ˆ / ` À ¾ ¾` ¾ ¾ ` µ ` Ò Ø : ÖÚ àô/ôöú» Þ Ú Þ. /ÔÙ :. Ù ÒÌ ÖÜ 62 ÌØ ÙÛÌØ Ò.: À ` À : 18/06/2012 À. À.: OIK 20822» : ÓÖÙ ÌÜÙ ÌØ Ò ß Ú Ñ ØÜÕ Ú Û Ô ØÖÓ ˇÌ ߈- Ò ÑàÔ Ø ÌÜÙ Úý ¾ ÓÖÚ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ ÖÓÖÜ ÛÛ - Ñ Ú ÌÔÌØ Ì ØÖÞÌ ØÖ ÓÌ Ö ÖÛ ÑÖ àô ÙÓÖ ÓÌ ÙÝØ ÙÓÌ ÔÌÚ ØÖÙÝÖ- ØÌ Ú ÓÌ ÑØ Û Ø Ö Ñ Û ÑÜØàÙ Ú Û Ô Þ Ó ÒÖÛÌØ Û Ó ÙÜÓÝàÔ ÓÌ Û Ú - Û ÕÌ Ú ÛÖÜ ¾ Û Ô Ô Ì Õ Ô ÖÞÖÜ Û Ú ØÖÓ ˇÌ Ú ßˆÒ ÑàÔ Ø ÌÜÙ Úý Û Ô Ñ ÒÜß ÛàÔ Ô - ÑàÔ Û Ú /ÔÙ Ú ÌØ É ÒÒÖÔÛÖÚ Ñ Ö ÖÛ Û Ú µà Ú ÛÖÜ ÓÖÜ ÛÖ ÌÛÖÚ ¾ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖÚ Û Ú ØÖÓ - ˇÌ Ú ÔÌ ØÞÌÛ ÙÛ Ú ÌÜØà ÙÜÓ ÌØ Ò ÓÉ ÔÖÓÌ ÔÖÜ ÛÖÜ..., Ö Ö ˇ É ØÜÔÌ Û Ô Ü Ö ÙÛàÙ Ì Ì Ø ÓÓÌ Ô ÙÛÖÔ Ö ÑÖÔÖÓ ÑÖ ØÖÜ ÖÒÖ ÙÓÖ ÛÖÜ ÓÖÜ ÌÛÖÜÚ ¾ ÔÌÚ ÓÖ- Ù ÌÜÙ Ú É ØÜÔÖÜÔ ÛÖÔ Ô ÖÞÖ. - ¾ ØÖÙÝÖØÌ Ú ˇ Ñ Û ÛÌˇÖÜÔ ÙÛ Ô /ÔÙ ÌØ É ÒÒÖÔÛÖÚ Ñ Ö Ö- Û Û Ú µà Ú ÛÖÜ ÓÖÜ Ó Ú ÓÌ ÞØ Û Ú 28/06/2012 Ñ àø 10:00.Ó. - ¾Ò Û ÙÛÖ ÞÌ Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú ÓÌ Ø ˇÓÖ 6/2012 ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÛ Ø ÝÌ ÛÖÜ ÓÖÜ, ÙÛ Ô /ÔÙ ÌØ É ÒÒÖÔÛÖÚ Ñ Ö Ö- Û Û Ú µà Ú, Ó Ó ÞÌ Ø Ù Ú Ø Ù - ÔÖÜ & ÑàÔ Þ ØàÔ,. Ù ÒÌ ÖÜ 62, , ØÓÖ ÖÚ Ü ÒÒ ÒÖÚ Ö Ñ. àô/ôöú» Þ Ú Û Ò » ¾» À ¾ˆ ¾» À ¾` ` ¾` ¾`

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Ημερίδα «Παιδική Προστασία. Υιοθεσία-Αναδοχή» Με μεγάλο ενδιαφέρον και μαζική συμμετοχή φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα γνώμης στη Β εκλογική περιφέρεια Αθηνών

Έρευνα γνώμης στη Β εκλογική περιφέρεια Αθηνών Έρευνα γνώμης στη Β εκλογική περιφέρεια Αθηνών Μάρτιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 21 έως και 23 Μαρτίου 2012. Τύπος έρευνας: Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Mάρτιος 2012

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Mάρτιος 2012 Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Mάρτιος 2012 Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΔΡΩΝΤΩΝ: Δείκτες Αξιολόγησης Προσώπων / Πολιτικών Αρχηγών

ΕΙΚΟΝΑ ΔΡΩΝΤΩΝ: Δείκτες Αξιολόγησης Προσώπων / Πολιτικών Αρχηγών ΕΙΚΟΝΑ ΔΡΩΝΤΩΝ: Δείκτες Αξιολόγησης Προσώπων / Πολιτικών Αρχηγών Ι. Βαθμός εμπιστοσύνης σε Α. Σαμαρά Α. Τσίπρα για την αντιμετώπιση θεμάτων οικονομικής, εξωτερικής, κοινωνικής πολιτικής και θέματα διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-4-2014 Αρ. Πρωτ. 7129 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------- Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου --------------------- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 27 ΜΑΙΟΥ 13 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 13/6/2016 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 500 περίπου συνέδρων ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου το τριήμερο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 12 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86)

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9.1 Εκλογικό σώμα (σελ. 77) Εκλογικό σώμα: οι πολίτες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο λαός που έχει την εξουσία ταυτίζεται με το εκλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 19 Απριλίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Γινόμαστε και εμείς μικροί εθελοντές.προσφέρουμε αγάπη και χαρά στους συνανθρώπους μας χωρίς ανταλλάγματα.

Γινόμαστε και εμείς μικροί εθελοντές.προσφέρουμε αγάπη και χαρά στους συνανθρώπους μας χωρίς ανταλλάγματα. 0 Γινόμαστε και εμείς μικροί εθελοντές.προσφέρουμε αγάπη και χαρά στους συνανθρώπους μας χωρίς ανταλλάγματα. Μια εργασία από τους μαθητές της Δ 2 Υπεύθυνη δασκάλα: Ελένη Μιχαήλ Σχολική χρονιά 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» Ομιλία του Επικεφαλή της Παράταξης «Αιγάλεω 21 ος Αιώνας», Παναγιώτη Μπιτούνη, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 6 Φεβρουαρίου 2005 Σας ευχαριστούμε που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2016 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΖΗΛΑΚΟΥ 1 ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Για δεύτερη χρονιά, διοργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 ου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Πρόληψη, Ανακύκλωση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 ου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Πρόληψη, Ανακύκλωση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 ου ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Πρόληψη, Ανακύκλωση Ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων (Σ.Ι.ΕΠ.) διοργάνωσε στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2014 στον Αγιο Κήρυκο και Χριστό Ραχών

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70 x Προσχολική Αγωγή Χρώματα, Σχήματα, Γραμμές 978-960-566-192-2 Τιμή: 5,50 Πλανήτες 978-960-566-197-7 Τα γράμματα 978-960-566-474-9 Άγρια ζώα και ζώα της θάλασσας 978-960-566-193-9 Τιμή: 5,50 ÆÕÒÏ Κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις πολιτικές εξελίξεις Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Φυλακισμένα Μνήματα. Επίσκεψη στα. The G C School of Careers

ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ. Ενημερωτικό Δελτίο. Φυλακισμένα Μνήματα. Επίσκεψη στα. The G C School of Careers The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2012 - Τεύχος 19 Επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνήματα ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΜΑΣ Ο μαθητής της 3 Μπλε, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website: Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ GREEK PUBLIC OPINION ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόθεση ψήφου Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τη Real News Συλλογή στοιχείων: Σεπτεμβρίου 2012

Πρόθεση ψήφου Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τη Real News Συλλογή στοιχείων: Σεπτεμβρίου 2012 Πρόθεση ψήφου 1 Πρόθεση ψήφου Εκλογών Ας υποθέσουμε ότι είχαμε Βουλευτικές Εκλογές την Επόμενη Κυριακή. Από τα παρακάτω κόμματα σας παρακαλώ κυκλώστε τον αριθμό που ανταποκρίνεται στο κόμμα που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ PUBLIC OPINION ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 GREEK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

2012: Πτώση του δικοµµατισµού, διπλές εκλογές και συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ Τα κόµµατα

2012: Πτώση του δικοµµατισµού, διπλές εκλογές και συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ Τα κόµµατα 2012: Πτώση του δικοµµατισµού, διπλές εκλογές και συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ Το 2012 ήταν χρονιά σταθµός στην πολιτική σκηνή του τόπου. Ο δικοµµατισµός που κυριαρχούσε από την πτώση του Χούντας των Συνταγµαταρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις πολιτικές εξελίξεις Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: fax: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: fax: website: marc A.E. Marketing Research Communication 1 marc A.E. Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax: 211 1202929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ της Για λογαριασμό της εφημερίδας 11-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ» Από την ερώτηση: «Μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Μεϊμαράκη, ποιος θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 19679 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 106

Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Μάιος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνηθίζετε να παρακολουθείτε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες, ή στο ίντερνετ ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DATA R.C. για λογαριασμό του pelop.gr. Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011.

Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ.18ης/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 23 του μηνός Οκτωβρίου 2011. Αριθ.απόφασης 211-19/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις πολιτικές εξελίξεις Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα TO BHMA ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: fax: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: fax: website: marc A.E. Marketing Research Communication 1 marc A.E. Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax: 211 1202929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ σημαντικό μέρος της κοινωνικής συσχέτισης βάσηγιατηδημιουργίακοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Βουλευτικές Εκλογές 2015-1 2 ο κύμα: 10-15/1/2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc. Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού και Βρεφικής Βιβλιοθήκης από τον Δήμο Ιλίου

Ίδρυση Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού και Βρεφικής Βιβλιοθήκης από τον Δήμο Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ίλιον, 07.11.2016 Δελτίο Τύπου Ίδρυση Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού και Βρεφικής Βιβλιοθήκης από τον Δήμο Ιλίου Ο Δήμος Ιλίου, ανταποκρινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Προς: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 08/02/2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 155126 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Στις 11 Ιουνίου 2015 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς του νηπιαγωγείου με θέμα: Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ομιλήτρια θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αριθμός ψηφοδελτίων συνδυασμών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αριθμός ψηφοδελτίων συνδυασμών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 2ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 215 Σελ. 1 από 46 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 5 6 7 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας. 7 9 Ιουνίου 2016

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας. 7 9 Ιουνίου 2016 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικό Περιβάλλον & Εκλογές στην Περιφέρεια Αττικής

Εκλογικό Περιβάλλον & Εκλογές στην Περιφέρεια Αττικής Εκλογικό Περιβάλλον & Εκλογές στην Περιφέρεια Αττικής VPRC ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 / 2 Εταιρεία: VPRC (Α.Μ. ΕΣΡ: 9) / Μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR Ανάθεση: Διαδικτυακή Τηλεόραση «TV ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 46539 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση Ιούλιος 2013 Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Ιούλιος 2013 Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε λάθος 73% Ούτε σωστή - ούτε λάθος 10% ΔΓ/ΔΑ 4% Σε σω