ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 26ος, Φύλλο 1249, ΤΙΜΗ 0,30 d Αναλυτικά τα εκλογικά αποτελέσματα της 17ης Ιουνίου 2012 Β Αθηνών Βουλευτές που εκλέγονται Σελίδα 5 Δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών Σελίδες ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΓΙΟΡΤΗ ΧΑΡΑΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ο.Π.Α.Α.Π.) ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ΜΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ Σελίδα 4 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΙΑΛΟΓΟ» Σχέδιο πρωτοβουλίας εθελοντισμού και αλληλεγγύης στο Περιστέρι Μια πρωτοβουλία του Γιώργου Βαθιώτη Σελίδα 7 6 η Εικαστική Έκθεση του Δήμου Περιστερίου Έργα ζωγραφικής και χειροτεχνίας των εργαστηρίων του Δήμου Η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της Κυριακής 17 Ιούνη, με ποσοστό 29,66% και 129 έδρες, δεν της έδωσε τη δυνατότητα να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο λαός και στις επαναληπτικές εκλογές αποφάσισε να «μοιράσει» την ψήφο του σε επτά κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή. Ισχυρή αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙ- ΖΑ, ο οποίος με ποσοστό 26,89% και 71 έδρες, αύξησε θεαματικά, κατά 10%, το ποσοστό του σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Με τη διερευνητική εντολή στα χέρια του Αντώνη Σαμαρά, γίνεται προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής συνευθύνης, συνεργασίας, συμφωνίας με τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς και 179 έδρες. Πρωθυπουργός, όπως όλα δείχνουν ως τώρα, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς. 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο ΠΑ.ΣΟ.Κ Ανεξάρτητοι Έλληνες - Πάνος Καμμένος Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή Δημοκρατική Αριστερά Κ.Κ.Ε. Λοιπά ΒΑΘΙΩΤΗΣ Στη Σελίδα 5 Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σελίδα 21 «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Σε λί δα 10 Σελίδα 15 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 21 IoÜÔ ÖÜ 2012 ˆ À ¾ˆ»¾ ¾... ¾» åô ÑÆ Ö ÓÖÙ ÌçÓ Û ÖÜ æû Ô Û ÉÆ Ì Ú Ô Ñ ÛÌç- ÌÛ ÛÖ ÙÛÖÓÆÞ ÙÖÜ, Ô ØˇÌ Ú Ô ÖçÒ Ñ ÔÆÞÛ Ù Ñ Ô ØàÛ âù Ô Ó ÖØÌå Ô ÌåÔ ÒªˇÌ, ÙÌ Ì ÖÞª Ø ÛÌÛ Óâ- Ô Ú ÑØåÙ Ú, æ ÖÜ ÔÌØ å ÉØåÙÑÌÛ ÙÛ çß, æ ÖÜ ÌÑÆ- ÌÚ Ó Æ ÉÆ ÖÜÔ ÒÖÜÑâÛÖ ÑÆˇÌ ÓâØ, æ ÖÜ Ö Ó ÆÛÖ- ØÌÚ æ ÝÌÔÛ ÑÆ Ñ ÛÆÔÛ Ù Ô Ô ÛØØÔÌ ÙÛ ÙÜÙÙåÛ ÛÖÜ ªÓÖÜ Ñ ÖÒÒÖå Ô ÑÖ ÓÖçÔÛ ÙÛ ÑÆÑ, æ ÖÜ Ö Ñ ØÑ ÔÖ - ˇÌåÚ (Ñ æþ ÓæÔÖ) ÜÔ ÛÖçÔ Ô ÆØÖÜÔ Û Ø åû Û ÝÆØ- Ó ÑÆ ÛÖÜÚ, æû ÌÔ Û ÞÖØ ÖçÔ Û Ý ØÓ ÑÌå ÓÌ åùûàù ÙÛÖÜÚ ÙÝ Ò ÙÓâÔÖÜÚ, Ì Ì ª Ö ¾ - ˆ ÛÖÜÚ ÞØàÙÛÆ âô... ÙÑ ÙÓæ ÌÜØØ, æ ÖÜ Ö ÜÛÖÑÛÖÔåÌÚ Òæ à ÔâÞÌ Ú ÌåÔ Ñ ˇ ÓÌØ Ôæ Ý - ÔæÓÌÔÖ, æ ÖÜ Ö Ò ÙÛÌåÌÚ ÜÕÆ- ÔÖÔÛ Ì ÑåÔ ÜÔ ÓÌ ˇØ ÙçÛ - ÛÖÜÚ Ò ÙÛâÚ ÖÜ ÙÖÜ Ý ØÖçÔ Éå æ,û ÙÖÜ âþì ÖÓÌåÔÌ, ÓÌÛØ ÛÆ ª Û Ó Òݪ, æ ÖÜ ÔÌÖÒ å Ó Ú ÌåÔ Ö Ö ÛÌÜÓâ- Ô Ûå ÉÒâ Ì àú ÌÔ Ü ÆØÞÌ Ì ÌÒÓ Û Ñª ÖÑ ÛÆÙÛ Ùª Û Ú ÙÛÖ ÆÓÌÙÖ ÓâÒÒÖÔ, æ ÖÜ... æ ÖÜ... æû Ô æò ÜÛÆ ÙÜÓÉ åôöüô çøà ÙÖÜ åôìù... ÖçØÑÖÚ æû Ô ÉÒâ Ì Ú ÆÝÖØÌÚ ÙÜÔÛÌÞÔåÌÚ ÌØ- ÖÓâÔàÔ Ô Ñ Û ÝÌç ÖÜÔ ÙÌ ÆÝÖØÖÜÚ ÛØæ ÖÜÚ ØÖÑÌ Óâ- ÔÖÜ Ô ÜÕªÙÖÜÔ ÛÖÔ Ó Ùˇæ ÛÖÜÚ, ÌÝÌÜØåÙÑÖÔÛ Ú åˇ Ô Ì æ- Ó Û ( ÙÛÌå ˇ ÒÌ ) Û Ö Öå ÙÖÜ ØÞÌÛ Ì ˇÜÓå Ô ØåÕÌ Ú ÛÖ ÔÆˇÌÓ Ñ Ù ÜÛÖçÚ ÖÜ Û ÌÔâÑØ Ô Ô Ñ Ù ÜÛÖçÚ ÖÜ Û Ì Ù ØÆÛÛÖÜÔ. ÓÖÙ ÌçÛ Ñ Ô Ø Ô Òå ÌÚ Óâ- ØÌÚ ÙÛÖÔ ß `» ˆ ¾ ˆ ¾ý, ÉÆÙÛÌ Ñ... ÖÕÆÙÛÌ ÛÖÜÚ: 1) å ÖÓ ÑÌØ å Ú ÛÖÜ ` 250 ÌÜØØ Ó Ô åàú. 2) å ÖÓ ÌØ - Öå Ù Ú ÌÒ ÛØÔ ÙÌ ÙÛÌÒâÞ Û Ú ˇÔ ÑªÚ ØÆ Ì Ú ( ÌÔ Ô ÝâØÌ- Û ÛÖ ÖÙæÔ). 3) å ÖÓ ÖÒ - Û ÙÛ ÑªÚ Ì ÓæØÝàÙ Ú Ü ÒÒª- ÒàÔ ÛÖÜ ˆ ÖÜØ ÌåÖÜ ÖÒ Û ÙÓÖç ( ÌÔ Ô ÝâØÌÛ ÛÖ ÖÙæÔ). 4) ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ å ÖÓ ØÖˇâØÓ ÔÙ Ú ÜÛÖÑ - ÔªÛàÔ ÙÌ ÌØ ÖÓâÔÖÜÚ ÓÖ- ÙåàÔ ÙÜ ÑÖ ÔàÔ ØÔ 80 ÌÜØØ Ó - Ô åàú. 5) å ÖÓ ÒÜÙåÓ ÛÖÚ... ÞÌØ ØÔ Ü ÒÒªÒàÔ ÛÖÜ ¾` 280 ÌÜØØ Ó Ô åàú. 6) å ÖÓ - Ø Ò ÉªÚ Ñ ØÆ ÖÙ Ú ÒÌàÝÖ- ØÌåÖÜ (...). 7) å ÖÓ Û Þç- ÛÌØ Ú Ñ ÖÛÌÒÌÙÓ Û ÑæÛÌØ Ú ÌÑ ÌØ åàù Ú Ü ÖˇâÙÌàÔ (...). 8) å ÖÓ ÌÑ ÛÖÔÛÆ ÌÚ ÌØ æóìôöüú Û Ú ÓÌ 580 ÌÜØØ Ó Ô åàú!! åù Ú Ì å ÖÓ â Ñ Ø Ú ØÖÙâ- ÒÌÜÙ Ú ÒÌÚ Ñ ÌÔ ÌåÔ Ü ÖÞØÌàÓâÔÖ Ô ÆÔÌ ÙÛ Ô ØØ ÛÖÜÚ. ÜÛÆ ØÖÚ ÛÖ ØæÔ ÌåÔ Û ÔàÙÛÆ Ñ ÌÔ ÖÑÒÌåÌÛ Ô Ü ÆØÞÖÜÔ Ñ ÆÒÒ. ` ÜÛæ ÛÖ Ìå ÖÚ Û Ú ØÌÓÖçÒ Ú Ö ÀàÓ æú ÌåÔ ÙÜÔ ØÔ ÙÛÖÚ.» ÖØÌå Ô ÉÆÒÌ ÛÖ Ù Û Ô Ñæ ÓÜ Òæ ÛÖÜ Ô ß ÖÜÒâßÌ ý Ñ Ô ÙÑ ØÝ ÙÛÌå Û Ö åˇ Ô ØÆ Ó Û ØÖÑÌ - ÓâÔÖÜ Ô ÌÔ ÙÞçÙÌ ÛÖÔ Ó Ùˇæ ÛÖÜ. Ûå ÖÛâ ÌÔ ÌåÔ Ñ ÔÖ- Ö ÓâÔÖÚ ÓÌ æù åøôì. íô Ú ÝåÒÖÚ ÖÜ ÓâÔÌ ÙÛ ÌØÓ Ôå, Ö Ö ÖåÖÚ ÉÒâ Ì ÓÌ ÆÒÒÖ ÓÆÛ Û ÛÌÑÛ ÔæÓÌÔ ÙÛ Ô ÒÒÆ, æû Ô Ó ÒÆÓÌ ÙÛÖ Û Òâ- ÝàÔÖ ÌåÔ ÖÒç Ñ Û ÖØ Ó Û - ÑæÚ: ß åòì ÓÖÜ, ÒâÌ, ÒÒ å- ÛÙ Ó Ú ÌåÔ çùñöòö Ô ÙàˇÌå, Ûå ÌÔ ÛÖ Ì ˇÜÓÖçÔ Ö íòò - ÔÌÚ. ÜÛæ ÖÜ ˇâÒÖÜÔ ÖÜÙ ÙÛ ÑÆ ÌåÔ Ô Ü ÆØÞÌ ÆÔÛÖÛÌ ØÌ- ÓÖçÒ, ÛÖ ØÖÜÙÝâÛ, Ö ÖØ ÙÓÖå ÛÖÔ ÝÌ åû, Óå, Ì ÙÝÖ- ØÖ ÝÜ ª, ÝÖØÖ ÝÜ ª Ñ æ,û ÆÒÒÖ âþì ÙÞâÙ ÓÌ Û Ô Ø ÔÖÓå. `ÑâßÖÜ àú ÞØàÙÛÆ ( ÒÒÆ ) ÆÔà æ 6 Ù. ÙÌ Ì Ù à ÌåÚ, ÌÓ æøöüú Ñ.Ò., âþì ÑÆÔÌ ÙÛÆÙ Ò ØàÓØÔ, ÌÔà Ì ÖÓ Û ÒÌÝÛ Ü ØÞÖÜÔý. ÜÛÆ ÒâÌ Ö ÝåÒÖÚ, Ö Ö ÖåÖÚ ÌåÔ ÆÔÛ ÌÔ ÓÌØàÓâÔÖÚ Ñ ØÖÙˇâÛÌ : ß Ô ÒÒÆ ÌÔ Ñ Û ÝâØÌ Ô ÆØÌ ÛÖ ÙàÛªØ Ö ÆÔÌ Ö æ Û Ô ÜØà äñª íôà- Ù, ÌÔ ˇ Ó ÖØâÙÌ Ô Ò ØØÙÌ Û Ú Ü ÖÞØÌØÙÌ Ú Û Ú Ñ ØØÛ - ØØÛ Ó ÙˇÖçÚ Ñ ÙÜÔÛÆÕÌ Úý.» ÑÆØ Ô ÉØÌˇÖçÔ Û ÞØªÓ Û Ûå ÒåÓÖÔæ Ó Ú. ÜÛæ Ûå Ö ÑâÚ Ó Ú âú âþöüô ßÙÛÌ- ØâßÌ ý. Ô ÝâØÖÓ ÙÛÖÔ ÝÖØÖÌ - Ù Ø ÑÛ Ñæ Ó Þ Ô ÙÓæ Ö Ö ÖåÖÚ ÛÖ 1Ö ÛÌÛØÆÓ ÔÖ ÛÖÜ 2012 ÌåÞÌ ÜÙÛâØ Ù ØÌÜÙÛÖç ÌÜ- ØØ. Ì Ì ª æ àú ÉÆÙ ÛÌ Ü ÆØÞÌ Ñ Ì å ÖÓ ÑÌØ å Ú ÙÛÖÔ `, ÙÑÌÝÛÌåÛÌ Ô Ü ªØ- ÞÌ ÛâÛÖ Ö Ì å ÖÓ Û Ô ßÆÒÒ ÑÌØ å ý æùö ÆÔÛØÌÚ ˇ ÛÖ â ØÔ Ô. `ÞÌÛ Ñª ÌåÔ Ñ Ø ÑÆÛà ÙÛÖØå : íô Ú ÓÌÛ ÔÆÙÛ Ú ÙÛ Ø Òå ÔÛØÌÓâÔÖÚ, ØÆÝÌ ÙÛ Ó ÛâØ ÛÖÜ: ß»ÆÔ Ñ Û ÝâØ ÓÌ Ô Ö- ÑÛªÙÖÜÓÌ ÓàØæ. æóàú ìôô ÌÔ âþì ÆÒ Ñ åôöüóì ÙÛÖ å ÆÒ æ ÌÒÆ. ÒÆ Ì Ì ª ÌåÔ Ó çø ÌÒÆ, ÛÖ ÓàØæ ØÞå Ì Ô... Ó ÜØå Ì.ý ªØÌ ÛÖ ØÆÓÓ ÓÆÔ Ñ ÑØ ÓâÔ ÛÖÜ â Ø ßÌ Üæ Òæ- : - Ì ÓÖÜ æû Ô ÙÌ âôô Ù, ÙÌ 3 ÓâØÌÚ ÓÖÜ Ñæ ÑÌ Ñ ÌÓâÔ ÛÖ ÆÒ. íûù ÙÖÜ â Ô ÆÒ æ Û Ô Ó çø Ñ ÛÙåÑ Ó Ú. æóàú æñ ÓÖÜ ÙÛØÔà àú Û... ÑâØ Û ÛØØ Û âé ÒÌÚ. µ Àµ ` ÀÀ»»»¾À ` ` ¾ ¾ ` ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô ÛÖ 1925 Ö» ÑØ Ù Û ÛÌ Ø Ñ ÒÒ Ó ÛÌ Ø. Ö Ó ÑØ ÙÞÖÒ ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ ˇÌ ÛØÖ. Ö - Û ÙÌ ÙÛ Ø Ó Û Ñ ÙÞÖÒ ÛÖÜ Ó ÛØ ÀÖÔÛ Ø. `Û Ô ÌØ Ö Ö Û Ú ÛÖÞ Ú ÙÜÓÓÌÛÌ ÞÌ ÙÛ Ô ÔÛ ÙÛ Ù Ñ Û Ô ¾. Ö 1947 Ì ÝÜ Ì ÌÕÖØ ÙÛ ÙÛÖ Ø - Ù. Ö 1962 Ì Ì ÙÛØÌßÌ ÙÛ Ô ÒÒ. Ú ˇÖ Ö ÖÚ ØàÛÖÌÓ- Ý Ô ÙÛ ÑÌ ÓÌ ÛÖ ˇ ÙÖ ÔàÓÌ - ÔàÔ ÒÒ ÛÌÞÔàÔ ÛÖ 1944 ÙÛÖ Ì Ø Ö ß Ö ÕÜ Ô Ó ý. Ì Û ÙÜ- ÔÌØ ÙÛ ÑÌ ÓÌ ÛÖÜÚ ˇ ÙÖÜÚ ÒÌÓ Ô Ø Ø Ñ µ Ô» Ø `ÌØØà ÙÛÖ Ø Ù, Ñ ˇàÚ Ñ ÓÌ ÝÖØÖÜÚ ÌÒÌÜ ˇÌØÖÜÚ ÌÒÒ Ô - ÑÖÜ Ú ˇ ÙÖÜÚ ÙÛ Ô ˇ Ô. Ø- Ó ÔÌÜÙÌ Ù Ó ÔÛ ÑÖÜ Ú ØÖÒÖÜÚ ÙÛ Ì Ø ß Ñ-Ô Ñý, ß Õ à- Û Ú ÞàØ Ú ÖÙÑÌÜÌ Úý, ß» - Ì ý, ß ÒÌ ÑÛØ ý, ß¾ Ü Ø ÖÚý, ß Ö Ü Öý Ñ ÒÒ. ÞÌ ÌÓÝ - Ô ÙÛÌ Ñ ÙÌ ÖÒÒÌ Ú Ñ Ô Ó ÛÖ- Ø Ý ÑÌ Ú Û Ô ÌÚ, Ö àú ß - Ø ý Ñ ÛÖ ß ÌÒÌÜÛ ÖßÌ Ó ý. Ö ÙÜ Ø Ý ÑÖ Û Ú Ì Ø Ö ÕÌÑ Ô ÛÖ Ö 1969 ÌÑ Ì ÛÖ Ì Ø Ö Û Ú ß Ù ÜØÖÚ Û Ú Úý, ÛÖ Ö Ö Ö Ó Ò ÙÛ ÓÌ- Û ÝÌ Øˇ ÑÌ Ñ ÙÛ Ô Û ÒÌÖØ Ù. Ø ÝÌ Ì Ø ÖÜ ÌÜˇÜ ÔÖÔÛ ÙÛÖ ÑÖ ÑÖ ÔÖ, Ñ ˇàÚ Ñ ˇÌ ÛØ Ñ Ì Ø. `Û É ÉÒ Û Ú ÙÞÖÒÌ Û ÓÌ Ù Ó ÔÛ Ñ ÙÛÖØ - Ñ Ì ÖÔÖÛ Û Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú ÙÛÖ- Ø Ú. Ö Ì Ø Ö Û Ú ß ¾Û Ô Ö Ò ÖÚý Ì ÞÌ àú ÙÛÖØ ÑÖ Ò - Ù Ö Û Ô ÛÖÞ, ß¾ Ñ ÛÌ Úý Ì ÞÌ ÛÖÔ ÌÓÝÜ Ò Ö Ñ Û ß Ì- ÔÌ ˇÒ ý Û ÖÜ ÔÛ. Ö 1994 Û Ó ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ Ø ÉÌ Ö ÑÖÜ Ö ÖÛÌÞÔ - ÑÖÜ ÉÒ ÖÜ ÛÖ É ÉÒ Ö Û Ú ß ÔÌ Ûý, ÛÖ Ö Ö ÖÌ Ô Ø ÓÓÌ - ÔÖ Ö ÛÖ ÌØ ÙÙÌÜÓ Ñ Ø Ú Û Ú ÙÜ Ø ÝÌ àú Ô ÑØ Û ÙÌ ÑÖÔÛ Û Ú ÔÛ Û Ô ÌØ- Ý Û Ú ÖÜ Ì ˇ ÔÌ ÛÖ Ö 1995 Ñ ÛÖ 1999 ÉØ ÉÌÜ - Û ÑÌ Ö ÛÖÔ Ü ÑÒÖ ÑÖÜ ÉÒ ÖÜ. Ö 1988 ØÖÛ ˇ ÑÌ ÛÖ Ø ÉÌ Ö ÔÚ Ø ÙÛ Ô - ÔÛÌØÙÌÔ. Ö 1960 àú ˇÖ Ö ÖÚ Û Ó ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ Ø ÉÌ Ö ÜÔ ÑÌ ÖÜ ÀÖÒÖÜ ÙÛÖ ÌÙÛ - É Ò Ô Ó ÛÖ Ø ÝÖÜ Û Ú ÌÙ- Ù ÒÖÔ Ñ Ú.» ÓÌ Û Ô ÒÑ µì Ñ ˇ Ì ØàÙÌ Ì Ô ÔÌ Ö ÙÛÜÒ ÙÛÖ ÔÌ Ô ÑÖ Óܡ ÙÛÖØ Ó, ÖÜ Ì ÑÌ - Û ÙÛÖ àôû ÔÖ ÜÛÖÉ Ö Ø Ý - ÑÖ Ü ÝÖÚ Ñ ÙÛ Ô Ì Ù à ÛÖÜ ÖÒ Û ÑÖÜ, ÑÖ ÔàÔ ÑÖÜ Ñ ÙÛÖ- Ø ÑÖÜ ÙÛÖ ÞÌ ÖÜ. Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ Ñ Ø Ý Ú Û Ú ØÖÜÙ ÖÜÔ Ó ØàÛÖÛÜ- ÙÛ Ô Ñ ˇÌÙÛ ÑÜ ÒÖ ÖÛÌ- ÞÔ Ñ Ø Ó Û ÑÖÛ Û. Ø - É Ì ÛÖ ÒÖ ÖÛÌÞÔ ÑÖ Ñ ÔÖÔ ÖÜ ØÜˇÓ Ì Û Ô ß Ö Û Ñ ý Û Ú Ñ ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ú. Ú ÌÑ ÛÖÜ ÛÖÜ ÌÔ ÑÖÒÖÜˇÌ Ó ÌÜˇÜ - Ø ÓÓ ÌÕÌ Ò Õ Û Ú ÒÖÑ Ú Û Ú ÙÛÖØ Ú. `ÜÞÔ Ñ ÔÌ ÌÑÛÖÚ ˇÌ Ó ÛÖÚ Ô ÝÖØÌ Ú Ñ Ö Ì - Û ÖÓàÚ ÙÌ Ó ÖÒ ÜÙÛ Ñ Ø ˇÌÙ ÙÑÌ ßÌàÔ. ÌÑÛÌ ÔÌ ÛÖ ÌØ Ø Ý ÑÖ ÓÌ ØÖÚ Û Ú - Ù Ú Û Ú, ÛÖ Ö Ö Ö Ñ Û ÜÛÖÔ ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÔÛ àô ÌÛ Û Ø Ù. ÒÒÖÛÌ Ò ÑÖ ÛÌ Û Ô Ý Ù Ñ Ô ØÖÓÌ Ú ÙÛÖ ØÌÒˇÖÔ. ØÖÓÖ ÙÛ ÑÌ ÓÌ- Ô Û Ú ÙÜÔ ÔÛ ÓÌ Ó ÒÖÑ ÛÖÜ Ü ÖÑÌ ÓÌÔ ÑÖÜ -É àó Û ÑÖÜ ÙÛÖ ÞÌ ÖÜ ÓÌ ÛÖ ÔÛ ÑÌ ÓÌÔ ÑÖ. Ì ÙÛ Ì Ô Ô ÝÌ ØÌ Ò ˇ - Ô ÌØ ÙÛ Û Ñ Ö Û Ñ Û Ú à Û à ÒÒàÔ ØÖÙà àô. Ô ÖÛÌ ÙÜÓ ÒÌ ÑÌ Û Ô ÜÛÖÉ Ö- Ø Ý Ù ÓÌ Û Ô ÌÛÌØÖÉ Ö Ø Ý - Ù. Ø ÒÒ Ò Ô ÓÌ ÔÜ Ì ØÖÙà ÑÌ Ú ÌÔˇÜÓ ÙÌ Ú ÓÌ ÌÔˇÜ- Ó ÙÌ Ú ÙÛÖØ ÑàÔ Ì ÖÔÖÛàÔ. `Ì Ó ÌÔ ÑÖÛÌØ ˇÌàØ Ù ˇ Ó Ö- ØÖÜ Ù ÓÌ Ô ÙÞÜØ ÙÛÖÜ ÓÌ ÖÛ ÒÌ ÑÌ Û Ô ÌØ Ø Ý ÓÌ ÛÖ ÞØÖÔ ÑÖ. Ô ÌÕ ÙÖÜ Õ ÖÙ - ÓÌ àûö ÙÛÖ ÞÌ Ö ÛÖÜ ÛØÖ ÖÜ ÙÜ Ø Ý Ú Û Ú Ì Ô ÖÛ Ü Ø- ÞÌ Ì Ô ÒÌ Ó ÙÜÙÞÌÛ ÙÌàÔ Ô ÓÌÙ ÙÛÖ ÑÌ ÓÌÔ Û Ú. ˇÌ ÔÌ Ö Ì Ø Ö Û Ú Ì ÉÌÉ àôì Ñ ÓÌÛ É ÒÒÌ ÛÖ ÔÖ Ó ÛàÔ Ò Ö- ÛÌØàÔ ÙÌ Ó ØÖÖ Û Ñ ÒÒ ÒÌ- Õ ØÛ Ù Ñ ÙÜÔ ÝÌ Ú. É ÉÒ Û Ú ØÖÜÙ ÖÜÔ Ó ˇÌÓ ÛÖÒÖ ÖÜ ˇÌàØ ˇ ÑÌ Ì- Ñ Ô ÜÔ Û Ô Ì ÖÞ ÌÑÌ Ô, ÌÝÖÙÖÔ Ô ÝÌ ØÌÛ ÙÌ Ü ÙÑÖÒÌÚ ÙÛÖØ ÑÌ Ú ÙÛ ÓÌ Ú Ö àú Û Ì- ÑÌÓÉØ Ô, ÛÖÔ ÌÓÝÜ Ò Ö, Û» - ÑØ Ù Û Ñ Û ÙÛØÖÝ Ñ Û Ô ¾ÑÛàÉØ Ô Ô ÙÛ Ù. Ö Ì Ø Ö Û Ú Ì ÞÌ Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛÌ ß ÜÛÖÉ Ö Ø Ý àú ÌÕ ÙÛÖØ - Ù ý, ÓÌ ÒÒ ÒÖ ÓÌ Ù Ö Û Ø Ý Û Ú ÜÛÖÉ Ö Ø ÝÌ Û. ÌØ ÙÙÖÛÌØ É ÉÒ Û Ú ˇ Ñ Ô Ñ É ÙÛ Ñ Ô Ñ Û ÑÖØÖÔ.»ÌØ Ñ Ö Û Ö ÔàÙÛ Ì Ø Û Ú Ì Ô Ì - Ù Ú ß ÙÛÌÔ ÖÜ ÛÙ ý, ß ÖÑÑ Ô ÑÒàÙÛ ÌÓÌ Ô ý, ß Ö Ø Ø ÙÓ ý Ñ ß¾ ÞÖØÖÚ Û Ú à Úý. Ö Û Ú 9 ÖÜÔ ÖÜ ÛÖÜ 2012 Û ÌÒÒ Ô Ñ Ø ÓÓ Û ˇØ ÔÖÜ Ô ÛÖ Þ ÓÖ Û Ú ÖÒÜ É ÙÓÌ - Ô Ú Ñ ÓÌ Ô Ú Ó ÖÜØ- ÖÜ, Ö Ö ÒÌ ÖÔ Ò Ù àôì Û Ô ÖÜØ Ô ÙÜÔÛØÖÝ ÖÒàÔ ÛàÔ Ñ Û Õ àóì ÔàÔ ÒÖ ÖÛÌÞÔàÔ. Ô ÓÝ ÉÖÒ ÖÓàÚ ÖÒÖ Ö Ó - ÑØÖ Ô ÔàÙÛÌÚ ÖÜ ÖÒ Ü- Ù Ô Û Ì Ø Û Ú Ñ ÖÙÖ ÑÖÓ ÙÛÖ ÓÌ ÒÒÖÔ ˇ Û É ÙÖÜÔ ˇ Û Ô Ì ÞÖÜÔ ÔÛ ÑÖÔÛ ÛÖÜÚ. ÒÖ Ù ÖÜØ ÌÔ Ó ÖØÖÜ Ô Ô ÌÑÝØ ÙÖÜÔ ÛÖ ÌÕ ØÌÛÖ Ì Ø Ö ÖÜ Ý ÙÌ Ùà Û Ú, Û ÙÜÓÉÖÒ Û Ú ÙÛ Ó ÖÜØ Ó Ú Õ ÖÒÖ Ú ÔÌÖÌÒÒ Ô Ñ Ú Ñ Ú ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ú Ñ ÌÔ - ÑÖÛÌØ Û Ô ÖÒÜÛ Ò ÔÛ ØÖÜÙ Û Ú ÙÛ Ô Ì ÞÔ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Καινούριο σαμάρι... παλιά περπατησιά! Και τι άλλαξε λοιπόν; Μετά από κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ σχηματίζεται κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, με τη συμμετοχή και της ΔΗΜΑΡ, βεβαίως. Η βάση είναι όμως ίδια με μόνη αλλαγή τη σειρά. Δύο εκλογικές αναμετρήσεις και ο λαός δεν έκανε την ανατροπή, όπως καλούνται από την αριστερά, αλλά αποφάσισε να ψηφίσει έτσι ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση «νεοφιλελεύθερης σοσιαλδημοκρατίας»!!! Κάτι... αλά Γερμανία, δηλαδή. Και αυτό που θα μας βγάλει; Ίδωμεν!!! Μ.Μπ. Τι να πούμε εμείς! Η μικρή δεν είναι ακόμη ψηφοφόρος! Αλλά... λέει με τον τρόπο της πολλά! Μ.Μπ. Σε καλό μας αυτή η λίστα! Οι επαναληπτικές εκλογές είχαν κάτι το πολύ καλό. Ήταν η πρώτη φορά που οι δρόμοι δε γέμισαν φυλλάδια και χαρτάκια με υποψήφιους βουλευτές, αφού υπήρχε λίστα. Και, βέβαια, πολύ πιο σύντομη η διαδικασία, χωρίς ουρές και αναμονή! Μ.Μπ. ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΧΑΟΣ ΑΠΡΟΣΜΕΤΡΗΤΟ!!! Κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι τελείως άλλο, να έχουμε μια διαφορά μεταξύ μισθών εργατών σε ίδιες θέσεις ευθύνης και εργασίας και εντελώς άλλο μεταξύ εργατών και δικηγόρων, γιατρών, πιλότων, δασκάλων, μηχανικών κ.λπ. Και σαφώς θα όφειλε αυτό το σύστημα που διαφεντεύει τα της κοινωνίας ανισόρροπα, να είχε προ πολλού ρυθμίσει αξιολογικά και σε παγκόσμια κλίμακα, τέτοιου είδους ανισότητες!!! Για παράδειγμα! Ένας βιομηχανικός εργάτης χαλυβουργίας, είναι αδιανόητο να παίρνει στην μεν Γερμανία πρώτο μισθό ευρώ, στην Ελλάδα 650 ευρώ και στην Κίνα 80 ευρώ!!! Είναι παντελώς Α-ΔΙ-Α-ΝΟ-Η-ΤΟ! Κι εκεί στηρίζεται κι όλο το παιχνίδι της μεταφοράς βιομηχανικών κέντρων παραγωγής, σε χώρες ελάχιστων μισθών, ελάχιστων ελέγχων, ελάχιστων ασφαλιστικών παροχών, ελάχιστων μέτρων ασφαλείας, ελάχιστης περίθαλψης κι ανύπαρκτης συνταξιοδότησης!!! Από το σημείο αυτό, έως της προτεινόμενης ισοπέδωσης των πάντων, όπως διατείνεται το... εγχώριο ΚΚΕ, της εξίσωσης δηλ. μισθών μεταξύ εργατών και δικηγόρων ή ανειδίκευτων υπαλλήλων και... καρδιοχειρουργών, υπάρχει ΤΕΡΑΑΑΑΣΤΙΑ ΑΔΙΚΙΑ και... ΧΑΟΣ ΑΠΡΟΣΜΕ- ΤΡΗΤΟ!!! Κι αναρωτιέμαι στ αλήθεια ΠΟΙΑ (παράλογη) ΛΟΓΙΚΗ μπορεί να κρύβεται, πίσω από την εμμονή του κόμματος αυτού, να πυροδοτεί το αίσθημα κατάφωρης αδικίας των εργατών μιας φάμπρικας ή μιας οικοδομής, έναντι του... «απρόσωπου προσώπου» της «κάστας» ας πούμε, των εξειδικευμένων ερευνητών Βιοχημείας των αγγειοχειρουργών, των πυρηνικών φυσικών!!! Κι αν όντως συμφωνήσετε μαζί μου πως, (ξανά) όντως δεν θα πρεπε να ορίζονται ΕΤΣΙ οι... «ταξικές» διαφορές, ΟΧΙ τόσο... απροκάλυπτα απλοϊκά τουλάχιστον, μήπως, θα πρεπε να παλέψουμε ενάντια του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΧΘΡΟΥ και των... μισθών Κίνας;;; (Σαφώς και ΔΕΝ μου φταίνε οι Κινέζοι εργάτες. Μου φταίει όμως το έως τώρα ΚΑΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑ, που... περί άλλα, ομφαλοσκοπικά και στενά κομματοκεντρικά τυρβάζει!!!) Μ.Κ. * * * ΟΛΑ Τ ΑΛΛΑ, ΕΙΝΑΙ απλώς... ΛΟΓΙΑ Ν ΑΓΑΠΙΟΜΑΣΤΕ!!! Και εν πάσει περιπτώσει, είναι τελείως άλλο πράγμα, να επαναξιολογηθούν τα Τιμολόγια αμοιβής κάθε επαγγέλματος, ούτως ώστε, σε παγκόσμια κλίμακα, ο κάθε εργάτης της τάδε ειδικότητας ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΙΔΙΟ ΜΙΣΘΟ (!) και ο κάθε δάσκαλος επίσης σε ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΙΣΘΟ (!) κι αντιστοίχως η κάθε ειδικότητα, από απλούς ανειδίκευτους υπαλλήλους, έως πιλότους και νευροχειρούργους!!! Όλοι! Ανά ειδικότητα! Σε παγκόσμιο επίπεδο! ΙΔΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ!!! Αλλά... το ξαναλέω! Κατά ειδικότητα και εμπειρία! Κι όχι φύρδην-μύγδην, όλοι στον ίδιο αχταρμά! Στο ίδιο τσουκάλι, για να μας βγαίνει η συνταγή της... Παγκόσμιας κομμουνιστικής σούπας!!! Γιατί πολύ απλά, ΕΤΣΙ, το μόνο που κατορθώνουμε, είναι να επιβάλουμε ΜΙΑ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΔΙΚΙΑ, στην θέση... της ήδη υπάρχουσας!!! ΙΔΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ σε Παγκόσμια κλίμακα λοιπόν και... ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ!!! Κι από κει και πάνω, όσο πλούτο κι αν παράγει ο Χ «ικανός» ως προς αυτό; ΝΑ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ! Σε έργα υποδομής για όλους!!! Να δεις έτσι πως κόβεται η όρεξη για ασύδοτο πλουτισμό στον καθένα! Κι εννοείται! ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ «ΕΥΚΑΙΡΙΑ- Επίσκεψη Δημοτικών Σχολείων του Χαϊδαρίου στο Ποικίλο Όρος Ανδρέας Μποζίκας: «Να διαμορφωθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των αυριανών πολιτών της Δυτικής Αθήνας». Σε χαρακτηριστικά σημεία του Ποικίλου Όρους ξεναγήθηκαν το 4 ο το και 2 ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα του ΑΣΔΑ «Γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα του Ποικίλου». Τους μικρούς μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συνόδευσε στην επίσκεψη στο βουνό ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας Μποζίκας, ο οποίος εξέφρασε και τη συγκίνηση του καθώς υπήρξε ο ίδιος μαθητής στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου. Μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης, ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ δήλωσε: «Το πρόγραμμα Γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα του Ποικίλου υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία. Οι μαθητές των σχολείων της Δυτικής Αθήνας εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, ενθουσιασμό θα έλεγα, για αυτή την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με το περιβάλλον στο βουνό και να μάθουν τις λεπτομέρειες γι αυτό από ειδικούς επιστήμονες. Είναι μια πρωτοβουλία που συνδυάζει τη διδαχή με την ψυχαγωγία, μια μέθοδος μάθησης πολύ αποδοτική στις νεαρές ηλικίες. Παράλληλα, χωρίς μεγαλοστομίες και κουραστικές διαδικασίες, εισάγουμε τα νέα παιδιά στις έννοιες της οικολογικής ευαισθητοποίησης και της προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε να διαμορφωθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των αυριανών πολιτών της Δυτικής Αθήνας.» ΚΩΝ» ΝΗΣΙΔΩΝ (βλέπε: offshore εταιρείες, φορολογικούς παραδείσους τύπου νησιών Κεϊμάν ή Λιχτενστάιν και... ελβετικών τραπεζικών καταφυγίων... με τις απέραντες φορολογικές ασυλίες!!!) ΟΠΟΥ ΓΗΣ!!! Μόνον έτσι θα εξασφαλίζετο ΚΑΙ δια ορθολογικής αξιολόγησης ΙΣΟΤΗΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, αλλά και η ΕΠΙΘΥΜΗ- ΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ κινήσεων και επιλογών, σύμφωνα με τις ατομικές ικανότητες και προσδοκίες του καθενός μας!!! Μ.Κ. * * * Τι θα λέγατε για... ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, αντί... ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ!!! Παρεμπιπτόντως και για να το... ολοκληρώσω; ΜΟΝΟ Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ στη θέση των νομισμάτων κάθε χώρας, θα απέτρεπε μαχαίρι την φοροδιαφυγή!!! Και ψάξ τε το όσο θέλετε! Ούτε κίνητρα, ούτε... απειλές! Η αποκλειστική ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΔΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ και ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -σύμφωνα με τις προηγηθείσες προτάσεις μου για παγκόσμια ΙΔΙΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ και ΕΜΠΕΙΡΙΑ- και εννοείται! Για αγορές, από μια πινέζα έως... ένα τάνκερ!! Κι από μια αλλαγή λάμπας έως... εγχείριση αντικατάστασης εγκεφάλου! Κι από... διοργάνωση των γενεθλίων σε παιδότοπο, έως την προμήθεια του στρατού μας σε... Leopard!!! ΟΛΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ και ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ!!! Να δούμε τότε! ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ο... Άκης θα... εισέπραττε σε... «μονάδες κάρτας» τις μίζες του και ΠΩΣ θα μπορούσε να... τις κρύψει!!! Το ίδιο ΚΑΙ η σύζυγός του, την στιγμή κατά την οποία, ΠΑΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΠΑΣΑ ΑΓΟΡΑ, θα ΕΛΕΓΧΕΤΟ ΑΥΤΟ- ΜΑΤΩΣ από το computer του Υπουργείου Οικονομικών ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ... ΤΗΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΚΑ- ΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΟΣΟΛΗΠΤΗ!!! Τέλος σε... φακελάκια γιατρών! Τέλος σε... υδραυλικούς που παίρνουν... επιδόματα αλληλεγγύης (!!!) την στιγμή που το αυτοκίνητο της συζύγου είναι... Mercedes τελευταίας παραγωγής και οι... μεζονέτες περασμένες στο όνομα των παιδιών και της πεθεράς; Περισσότερες κι απ αυτές που δηλώνει... ο Κόκκαλης κι ο Βγενόπουλος!!! Μαζί... ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου (ώρα του καλή εκεί που είναι και... που θαρρώ θα νιώθει υπερήφανος για το... δημιούργημά του π άφησε πίσω στη Γη, με... σκέψεις «τέτοιου είδους» να αυτο-τυραννιέται!!!) ΥΓ.: προς φίλους: Συνηθίζω να εκφράζω ευθαρσώς τις απόψεις μου, όταν τα πράγματα και οι συνθήκες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ηλίου φαεινότερες, όπως η προς τα κάτω διαφορά ψήφων προς το ΚΚΕ (!!!) της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης!!! Παρακαλώ σας, ανατρέξτε σε πρόσφατες παροτρύνσεις μου ως προς τις αλλαγές λόγου και στάσης σας, γιατί το ένστικτό μου με οδηγεί στην ερμηνεία πως τον «εκλογικό πάτο» που σας περιμένει εμμένοντας σε παρωχημένα συνθήματα και τακτικισμούς, ΔΕΝ τον έχετε δει ακόμα! Και... λυπάμαι που σας το λέω!!! Περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γ ΑΘΗΝΑΣ Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τριήμερη εκδήλωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Αθήνας που διοργάνωσε το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ Αθήνας. Κατά το τριήμερο 30, 31 Μαϊου και 1 Ιουνίου 2012, περίπου 1200 μαθητές από σχολεία της περιοχής επισκέφθηκαν το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης και ενημερώθηκαν για περιβαλλοντικά ζητήματα, με τη συνεργασία μεγάλων οικολογικών οργανώσεων που υλοποίησαν δράσεις στο Πάρκο εκείνο το τριήμερο. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν ο ΑΡ- ΚΤΟΥΡΟΣ, η WWF, το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης, η Μεσόγειος SOS, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και η ΜΚΟ Οργάνωση Γη.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΓΙΟΡΤΗ ΧΑΡΑΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ο.Π.Α.Α.Π.) ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Α πό το πρωί της Κυριακής 10 Ιουνίου μέχρι αργά το βράδυ, εκατοντάδες Περιστεριωτόπουλα ηλικίας 2 έως 6 ετών συνοδευόμενα από τους γονείς τους, είχαν τη χαρά και την ευκαιρία να διασκεδάσουν δωρεάν, να χαρούν και να παίξουν μέσα στο δροσερό και και γνώσεις μέσα από τραγούδια, παραμύθια, διάφορες δημιουργίες κι άλλες εκπλήξεις, ενώ τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη κλήρωση της λαχειοφόρου δό- σκιά ενός δέντρου, να μάθουν και να πειραματιστούν για το νερό, τον αέρα, τον ήλιο, να φυτέψουν λουλούδια και να ομορφύνουν ακόμα περισσότερο το χώρο, να Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης κοντά στα παιδιά καταπράσινο Άλσος της πόλης, να μάθουν και να δουν καινούργια πράγματα, να γίνουν για λίγες ώρες κηπουροί, να χαρίσουν σε άλλα παιδάκια ρούχα και παιχνίδια που τους περίσσευαν και ήταν σε καλή κατάσταση, ώστε όλοι μαζί να καλωσορίσουν το καλοκαίρι που έχει πλέον μπει για τα καλά στη καθημερινότητά μας. Συνδιοργανωτές της μεγάλης γιορτής των Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Άλσος ήταν ο Ο.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Περιστερίου και η Babyfeat, με την υποστήριξη των δασκάλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών οι οποίες κάτω από τη δροσιά των δέντρων όλη την ημέρα, με αξιοθαύμαστη αντοχή και ζήλο πρωταγωνίστησαν στις δράσεις δίνοντας τις καλύτερες συμβουλές στα μικρά παιδιά αλλά Η πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξ. Κορόγιαννη θηκαν για να στηριχθεί το Ειδικό Σχολείο Περιστερίου. Κοντά τους βρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, η Αντιδήμαρχος κ. Μαίρη Τσιώτα, η υπεύθυνη του Ο.Π.Α.Α.Π και Δημοτική Σύμβουλος κ. Ξένη Κορόγιαννη, οι Αντιδήμαρχοι κ. Παναγιώτης Λύκος, κ. Βασίλης Μπέτσης, κ. Τάσος Θεοδωράκος, και πολλοί άλλοι. Η ομάδα White Rabbit με ακροβατικά και άλλα κόλπαπαιχνίδια διασκέδαζαν τα παιδιά σε διάφορα σημεία του Άλσους, ενώ η ομάδα «Αστροναύτες» ανέβασαν την παιδική θεατρική παράσταση «Το μαύρο ψαράκι» και καταχειροκροτήθηκαν από το μικρό και μεγάλο κοινό. Τα παιδιά με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση των παιδαγωγών, συμμετείχαν σε μια σειρά από δράσεις. Είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν με υλικά και τεχνικές πρωτοποριακές, να παρακολουθήσουν δραματοποίηση παραμυθιού στη πούρα - δώρα - αξεσουάρ - είδη καπνιστού αθληθούν με καινοτόμα προγράμματα γυμναστικής, να εκπαιδευτούν στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για το πώς πρέπει να κινούνται με ασφάλεια στο δρόμο, να λάβουν μέρος σε θεατρικό παιχνίδι, να γελάσουν με μαγικά κόλπα, να παρακολουθήσουν θεατρική παράσταση. Η τέλεια οργάνωση από την πλευρά της Διοίκησης των Παιδικών Σταθμών, η άψογη συνεργασία των παιδαγωγών, καθώς και η ολοήμερη παρουσία τους, έδωσαν την ευκαιρία στους γονείς και τα παιδιά τους να βιώσουν μια μέρα διαφορετική, γεμάτη χαρά, παιχνίδι και δημιουργία. Μια μέρα που όπως είπαν οι ίδιοι οι γονείς και είδαμε όλοι μας με τα μάτια των παιδιών, αξίζει να επαναληφθεί.

5 Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 Περιφέρεια Β Αθηνών Ενσωμάτωση Γραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά 2.601/2.601 / 100,00 % / 70,81 % / 99,28 % «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα / 0,42 % / 0,31 % Ιούνιος 2012 Μάιος 2012 Kόμμα Ποσοστό Ψήφοι Έδρες Ποσοστό Ψήφοι Έδρες ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο 31,43 % ,82 % Νέα Δημοκρατία 26,23 % ,40 % ΠΑ.ΣΟ.Κ 8,54 % ,07 % Δημοκρατική Αριστερά 7,72 % ,60 % Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος 7,38 % ,00 % Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 6,38 % ,71 % Κ.Κ.Ε. 5,36 % ,64 % δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!- Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) 2,31 % ΛΑ.Ο.Σ 1,69 % ,78 % ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1,04 % ,45 % Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 0,44 % ,49 % ,31 % ,48 % ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 0,30 % ,76 % Ενωση Κεντρώων 0,30 % ,71 % Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0,22 % ,62 % ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0,20 % ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥ- ΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 0,05 % 455 0,10 % 951 0,18 % Κόμμα Φιλελευθέρων 0,02 % 246 0,07 % 679 ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ. ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ. ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣ- ΤΑΣΗΣ Αποτελέσματα στην Επικράτεια Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Νέα Δημοκρατία 29,66 % ,85 % ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο 26,89 % ,78 % ΠΑ.ΣΟ.Κ 12,28 % ,18 % Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος 7,51 % ,61 % Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 6,92 % ,97 % Δημοκρατική Αριστερά 6,26 % ,11 % Κ.Κ.Ε. 4,50 % ,48 % δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-δράση-φιλελεύθερη Συμμαχία) 1,59 % ΛΑ.Ο.Σ 1,58 % ,90 % ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 0,88 % ,93 % ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 0,39 % ,88 % Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) 0,33 % ,19 % ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 0,29 % ,45 % Ενωση Κεντρώων 0,28 % ,61 % Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0,23 % ,51 % ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0,20 % ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0,12 % ,25 % ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 0,07 % Κόμμα Φιλελευθέρων 615 0,06 % Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι 416 0,05 % Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε Γραμμένοι Ενσωμάτωση 100,00 % N.Δ ,66 % ΣΥΡΙΖΑ 71 26,89 % ΠΑΣΟΚ 33 12,28 % ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 20 7,51 % ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 18 6,92 % ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 17 6,26 % ΚΚΕ 12 4,50 % Ψήφισαν 62,47 % Ακυρα/Λευκά 0,99 % Εκτός Βουλής 5,98 % ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ! 1,59 % ΛΑΟΣ 1,58 % ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 0,88 % ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 0,39 % ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,33 % ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 0,29 % ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 0,28 % 0,03 % 339 Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι 0,01 % 133 Ιούνιος 2012 Μάιος 2012 Ονόματα βουλευτών Β Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ: 1. ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ 2. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ- ΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 3. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗ- ΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ- ΛΟΥ 4. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 5. ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 6. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 7. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8. ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕ- ΛΟΥ 9. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 10. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙ- ΟΥ 11. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟ- ΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 12. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 13. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΝΔ: 1. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑ- ΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 3. ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 4. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 5. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 6. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕ- ΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩ- ΑΝΝΗ 8. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙ- ΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ) ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 9. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 10. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 12. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑ- ΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 13. Π Α Π Α Κ Ω Σ Τ Α - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕ- ΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΣΟΚ: 1. ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗ- ΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΤΟΥ ΓΡΗ- ΓΟΡΙΟΥ 4. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟ- ΛΟΣ ΔΗΜ.ΑΡ: 1. ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ- ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓ- ΓΕΛΟΥ ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2. ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ- ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 1. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΤΟΥ ΗΛΙΑ 2. ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3. ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ Εκτός μένει ο κ.γιάννης Μανώλη που είχε εκλεγεί και ο Παύλος Κοντογιαννίδης ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 1. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑ- ΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3. ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Στην εκλογική περιφέρεια εκλέγει 3 βουλευτές και αν ο κ.μιχαλολιάκος κρατήσει την έδρα στην Α Αθηνών τότε θα μπει στην βουλή ο Ηλίας Παναγιώταρος. ΚΚΕ: ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 21 IoÜÔ ÖÜ 2012 Ö ÑÖ Ì ÔÌ : É Ù ÑÖÚ Ø ÖÔÛ Ú ÙÛ ÒàÙÙ Ñ ÙÜ ÑØÖÛ Ù ÛàÔ àô ÒàÙÙ Ì Ô Û ÑÖÜÙÓ Û Ó Ú, ØàÛ Ñ Ôà Ö ÖÒ, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖÔ Ñ ˇ Û Ñ.» Ó Ô àû. ØàÛÖ Ñ É Ù - ÑÖ ÌØ É ÒÒÖÔ ÖÛÌÒÌ Ö ÑÖ Ì ÔÌ, Ö ÖÜ Û ˇ ÑÖÜÙÖÜÔ Ñ ˇ Ó ˇÖÜÔ Ö ÛÖÜÚ ÖÔÌ Ú, ÛÖÜÚ ÖÜ ÌÚ - ÌÚ, Ö Ö Ö Ö ˇ Ý - ˇÖÜÔ Ø Óܡ, ÓܡÖÜÚ, ÒÒ ÒàÙÙ Ñ Ý Ó Û. ÜÛ ÞÛ ÖÜÔ Û ÒàÙÙ Ñ Ñ - ÔÖÛ Û ÛàÔ àô, Û ÛÖÜÚ ÔÖÜÔ ÒÌÕ ÒÖ Ö Ñ Ø ÓÓ - Û ÑÖÙÜÔÛ ÑÛ ÑÌ Ú ÖÓÌ Ú. ÞÌ Ø Û Ø ˇÌ ÖÛ ÙÌ ÑÖ ÔàÔ ÌÚ ÖÜ ÓÌ àˇ ÑÌ Ö ØÖÒÖÚ ÛàÔ ÖÜ àô- - àô Ñ ÛàÔ ÖÔÌàÔ Ñ ÜÕ - ˇ ÑÌ ÜÛÖÚ ÛàÔ Ö Ñ ÑàÔ ÉÖ - ˇàÔ, ÓÌ àˇ ÑÌ ÒàÙÙ Ñ Ñ ÔÖÛ Û ÛàÔ àô, Û Þ ˇ Ñ Ô Û Øà Ó Ý Ó - Û, ÖÜ Ì Ô É Ù Û Ú ÒàÙÙ Ú, Ñ ØÞ ÙÌ Ó ÙÌ - Ø ÒÒàÔ ØÖÉÒ Ó ÛàÔ. ØàÛÖÚ, Ì ÖÓÌ ÔàÚ, Ñ ˇÖ- Ø ÙÛ ÑÖÚ Ø ÖÔÛ Ú ÙÛ ÒàÙÙ Ñ Ñ ÒÒ ÌØ Ì ÛàÔ àô Ì Ô Ö ÑÖ ÌÔÌ. Ô Ù Ó ÔÛ ÑÖ Ô ØÖÙÌ- ÞÖÜÔ Ö ÖÔÌ Ú (.» Ó Ô à- Û Ú): - Ó ÒÖÜÔ ÙÛ Ó ÑØ - Ñ ÔÖÔ Ñ, Ö àú Ó ÒÖÜÔÖ ÓÌ ÒÖ Ñ ÖÞ ßÓ ÌÓ ÌÑ ÙÛ - Ñ ý. ÛØÜÝÌØÖÛ Û Ñ ÛÖ ÙÜÔ Ùˇ Ó Ù ÝàÚ Ñ ÌÑÝØ - ÖÔÛ ÙÌ ÒÌÑÛ ÑÖ Ì Ì Ö, ÓÌ Û ÒàÙÙ, ÖÞ ÖÓàÚ Ø - ÓÖØÝàÔÖÔÛ Ú Û. ÖÓ Ò ØÖÚ Û ØÌ Ì Ô Ì Ô Ñ ˇ Ø, ÓÌ ØÖÙÌ ÓÌ Ô ÌÒÒ Ô Ñ, ÖÜ ˇ ÒÌ ÛÖÜØ ÖÜÔ Ñ ˇ Ì Ø ÝÖÔÛ ÓÌÙ ÛÖÜÚ. - ¾Û Ô Û ÒÌ ÔÌ Ñ Û Ò ˇÖÚ, ÞØÌ ÌÛ ØÖÙÖÞ ÙÛÖÔ ÛØÖ Ö ÖØˇàÙ Ú. ÒÖ Ì Ô Ö ÖÔÌ Ú Ô ÖÑ ˇ - ÙÛÖÜÔ ÛÖ ÙàÙÛÖ, ÓÌ ÑØ Û - ÑÖÛ Û, ÞàØ Ú Ø Û Ø Ù ÙÛÖ ØÔ Û Ñ ÙÞÖÒ ÛÖ ÙÑ ÒÖ ÛÖÜ, Ô Ö ÜÛÖÔ ØÖÌ ØÞÌÛ ÛÖ Ò ˇÖÚ. - ¾ÙÖ Ó ÖØÖÜÔ ØÌ Ì Ô Ó ÒÖÜÔ Ö ÖÔÌ Ú, Ö ÖÜ- ÌÚ- ÌÚ ÓÌ Û, àùûì Ô ÉØ ÙÑÖÔÛ ÑÖÔÛ ÛÖÜÚ ÙÌ Ó ÙÜÔÌÞ Ñ ÖÜÙ - ÙÛ Ñ Ì ÑÖ ÔàÔ. ÜÙÛÜÞàÚ ÓÌ Ò ÖÙÖÛ Û Ò ØÖÝÖ- Ø Ú ÖÜ ÉÖÓÉ Ø Ì ÛÖÜÚ ÔˇØà ÖÜÚ ÑÒÌ ÔÌ ÙÛ Ñ Û Ú Ì ÝÜØÌÚ Ì ÑÖ ÔàÔ Ú ÛÖÜÚ. - ÒàÙÙ Ñ ÞÔ ÖÜ Ö ÖÔÌ Ú Ì àñöüô Ô ÖÜÔ ÓÌ Û ÛÖÜÚ, Ö àú ÜÛÖ Û Ú ßÑØÌÓ Ò Úý, ØÖÙÝÌØÖÜÔ ÖÒÒ, ÝÛ ÔÌ Ô ÛÖÜÚ Ö ÖÜÔ Ì ÑÜØÖÛ - Û, ÙÜÓÓÌÛÌ ÞÖÔÛ Ú ÖÜÙ ÙÛ Ñ Ñ ÓÌ Ì Ò ÑØ ÔÌ. - ¾Û Ô ÖÒÖ Ó Ø ÑÖ- ÒÖܡÖÜÔ ÌÔ Ì Ø Ö Ì ÙÌ Ú ÔÛÖÑ Ó ÔÛÌ Ø ÙÛ Ô Û ÒÌÖØ - Ù, Ì Ô Ù Ó ÔÛ ÑÖ Ô ÙÜ - ÛÖÜÔ Ö ÖÔÌ Ú ÓÌ Û, Ô Ñ ÔÖÜÔ Ó ÑØ Û Ñ ÜÛÖ ÖÜ ÉÒÌ ÖÜÔ, Ô ÛÖÜÚ ÔÖÜÔ Û Ô ÌÜÑ Ø Ô ÌÑÝØ ÙÖÜÔ Û Ú ÖßÌ Ú ÛÖÜÚ, Ì ÞÔÖÔÛ Ú - Ø ÒÒ Ò ÖÛ Û Ú Ü ÖÒÖ ÖÜÔ Ñ ÌÔ ÝÌ ØÖÔÛ ÜÛÌ Ú. - Ñ Ò ˇÌ ÛØ Ñ Ø ÙÛ - Ù ÖÜ Ì ÒÌ ÖÜÔ Ö ÖÔÌ Ú Ô ÖÜÔ ÓÌ Û ÛÖÜÚ, ÖÞ Ø Û Û Ñ, ÌÔ ÑÒ Ù- Ù ÑÖ Ì Ø Ö ÓÌ Ö ÖÛ ÑÖ ÒÖ Ö, ÙàÙÛ ØˇØàÙ Ñ Ùˇ Û Ñ ØÛ ÖÛ Û, Ó ÖØÌ Ô ÙÜÓÉ Ò- ÒÌ ˇÌÛ Ñ ÙÛ ÒàÙÙ Ñ Ô - ÛÜÕ ÛÖÜÚ. ß ÒàÙÙ Ì Ô Ì Ø Ö à- Ú (opus vitae). `Ì ÖÒ Ó Ú Û à, ÖÒÖ Ó ˇ ÔÖÜÓÌ. ÌÔ Ó ÖØÖÜÓÌ Ô ÑÜØ ØÞ ÙÖÜÓÌ Ñ Ô Ñ Û ÑÛ ÙÖÜÓÌ ÜÛÖÔ ÛÖ ÔÛ, ÖÜ Ì Ô Ì ÑÝØ Ù - ÙÛÖØ - Õ ÌÔÖÚ Ò ÖÜý (.» Ó Ô àû Ú) Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) `» `» ` ¾ ¾ ` À.» ` À¾ˆ ¾ À µ `. ÜÛÜÞØÚ ÖÜ ÌÔ É ªÑÌ Ö `ˆÀ µ, Ûå Ö Ùå Ø Ú ˇ Ó Ú â ØÔÌ Û Ù åû. æû âòì Ô Ö ØÌÛÌÔÛâØ ÌÚ ˇ Û â ÔÌ ÙÛÖÜÚ ÓÌÛ ÔÆÙÛÌÚ. ÆÒÌÙÌ ÓÆÒ ÙÛ Ñ Û Ú Ö ÑÖ âôì âú ÛÖÜÚ ÙÛ Ô ÒÒÆ. Ö Ì ÉÌÉ åàùì Ñ Ö» ÞÌÒÆÑ Ú. ªÑÌ.. Ñ ÛØØ ˇ Ó Ú ÆØÖÜÔ Û Ù åû Ö ÛØÆ Ì ÌÚ. ÖÜÚ ØÖÛ ÓÖçÓÌ Ûå ÌåÔ ÑÆ Ó Ú Æ, Ö Ñ ÑÖÓÖ Ø åö Ö ÛØ Ì åûìú ÖÜ ÌÔ âþöüô ßàÓÆÑ Ô ÝÆÔÌ Ñ Ò ÓÖÑÛÖÔÖçÔ. ` ¾» ¾. æ Û Ú ÌÑÒÖ âú Ô Ñ ÛªÚ É ªÑÌ Ö ` Ó ØÆÚ Ñ ÛÖ Þ åøìû. `Û Ô ÒÒÆ ÆÒÒàÙÛÌ æû ÒØÙÌ Ú ÌåÙ. åñ ÙÌ.. ÖÙ ØÔÛ Ú ÖÙÖÙÛæ ÑÆÛà æ 30%. ¾ ØÖÉÒ Ó Û ÙÓæÚ Ö ÑæÚ ÓÖÜ ÌåÔ Ö ÌÕªÚ. ØÚ ÛÖ 2009 âþ ÙÌ Ö Ø Ó ÔÒªÚ æû Ô ÛæÛÌ.. ªØÌ ÖÙÖÙÛæ 34,4%; æûì ÛÖÔ Ø Ó ÔÒª ÛÖÔ ÑÒØÛÙ Ù Ô Ñ ÜÛæÔ ÙªÓÌØ ÛÖÔ Ì ÌÜÝ ÓÖçÔ. åñ ÙÌ Ñ Ö ÌÔ âòöú æû Ô âù ÙÌ ÖÙÖÙÛæ ÑÆÛà ÛÖÜ 13%, ÌÔØ Ö ØÖÑÆÛÖÞæÚ ÛÖÜ Ö Ô ØâÖÜ ÛÖ 2009 ÌåÞÌ Û Ô ÙÜ Ñ ÛÆˇÌÙ ÛÖÜ 45% ÛàÔ ÒÒªÔàÔ. ÜÛÖå Ö çö ÓÌ ÆÒÒ Ó ÛÙæÔÛ ˇ Ó Ú ÑÜÉÌØÔª- ÙÖÜÔ. âøìûì Ûå; Ô ÌÑ ØÖÙà ªÙÖÜÔ Û ÙÜÓÝâ- ØÖÔÛ ÛàÔ ÌØÓ ÔÖ ÆÒÒàÔ, Ô ÆØÖÜÔ åùà Û ÞØªÓ ÛÆ ÛÖÜÚ Ö ÔÌ ÙÛâÚ Ó Ú. Ñ ÜÛª æóàú Ô ÔÖª ÛÖÜ 27% ÛÖÜ `ˆÀ µ ˇ ÛÖÜÚ ÑÖÒÖܡÌå. `»»»¾» `»»¾ ˆ À `. ØÚ åôìû Ö ÑæÙÓÖÚ Ô ß Ýå Ì ÔÛ ÓÔ ÓÖÔ ÑÆ Ñ Ô âþöüóì Ô ÜØ Ñª ÓÔ ÓÖÔ Ñª ÑÜÉâØÔ Ù ;»æôö ÙÛ Ô Ó Ô Ôå Ó ÖØÌå Ô åôì ÜÛæ. ÔÛ ÓÔ ÓÖÔ Ñª ߪÝÖÚ Ò Ù Æ Ì ÛÖ 55%, ÓÌ Û Ô». À. ÛÖÜ Ñâ ÌØ Ñ ÑÜÉâØÔ Ù Ó Ú É åôì ÓÔ ÓÖÔ Ñª. ¾ Òæ Ö ÌåÔ çö. ¾ ØØÛÖÚ ÌåÔ ÜÛæÚ Ö ÓÖÑØ Û ÑæÚ ÌÑÒÖ ÑæÚ ÔæÓÖÚ, ÖÜ ßªÝ ÙÌ ÛÖ `¾ Ñ ÛÖÔ ÙÖÉÆÛ ÙÌ.. ÖÜ åôì ØÌ ÆÒÖ 50 Ì ØØÔ ÙÛÖ ØØÛÖ ÑæÓÓ. ¾ ÌçÛÌØÖÚ ÌåÔ Û ÛØ ÉÌÙÛå ÔÛ ÓÔ ÓÖÔ ÑÆ ÑæÓÓ Û, ÖÜ ÆÒÒ ÒâÔÌ Ø Ô Û Ú ÌÑÒÖ âú Ñ ÆÒÒ ÓÌÛÆ. Ó Ô ÓÖÜ Ó ØÛÜØ ˇÌåÛÌ, æû Ô ÝâØÖÓ ÙÛ Ô». À., Ûå Ì Ø ÌÔ ÛÖ â Ø ß ÜÛæ.» À»¾ˆ` ¾ˆ` ¾ˆ ¾ ¾ˆ.»ÌÛÆ ÛÖ ÖÛâÒÌÙÓ ÛàÔ ÌÑÒÖ ØÔ âñ ÔÌ ÒØ- ÙÌ Ú Ñ Ö ØÛ Ú ÖÜÉâÒ Ú Ñ Ó Ú Ñ ˇ ÙçÞ ÙÌ æû ˇ àô ÙÛÌå, ÌÔ Ñ ÛÆÒ É ÙÌ Ö æ ÆˇÒ Ó, Ô âþöüóì ÑÜÉâØÔ Ù. ÌåÞ ÓÌ Ó Ô ÙÜÞå ØÛ. ØàÛÖ ÖØ Ñæ ÌåÔ ÛÖ ØØÛÖ ÌÔ Ñæ ÖÜ ÞØ Ù ÓÖ- Ö Ìå ÙÌ ÔÛåˇÌÙ ÓÌ ÛÖÔ Ò ˇÜÔÛ Ñæ ÛàÔ `ˆÀ µ ÖÜ ÙÌ ØÔÌ. ìñöü ÌÑÌå ÙÜÒÒÖ ÑæÛ Û. àô ÙÛÌå ÒÖ æô Ö ØÛ Ú Ô âþöüóì ÑÜÉâØÔ Ù ÓÌ ÝÌØâ Ü ØæÙà. Ò ª ØÛ ÓÖÜ Û Ü ÖÉØçÞ ÖÜ ˇ ÖØÆÙÌÛÌ ÌÔ ˇ âøôöüô; ÜÛÖå ÖÜ ÌÕ Ý Ôå ÖÜÔ Û ÝÆØÓ Ñ ÛàÔ Ñ ØÑ ÔÖ - ˇØÔ Ô ÙÜÑÖÝ ÔÛªÙÖÜÔ ÛÖÔ `ˆÀ µ, ÖÜ ˇ Õ Ô ÌåÔ Ü ÖÜØ Öå, Õ ÝÔ ÑÆ ˇ åôöüô ÆÔˇØà Ö ; íò ÌÔ ÛÖ ÙÛÌçà.»ÆÒÒÖÔ ØÛ ÓÌ ÜÛÖçÚ ÖÜ âó ÒÌÕÌÚ ÓâÞØ Ñ ÓÖÜÙÛÆÑ ˇ ÙÌ ÉÆÒÖÜÔ Ô ÑæßÌ Ú. î ÛÖ âþì ÑæßÌ ª Ñ ÌÔ ÛÖ ØæÙÌÕ. ` À ` ¾ `» ` ¾ Àˆ ¾ˆ. `Ì Ö Æ ÛØç ªÛ Ô ÑØÜÓÓâÔÖÚ Ö ` ÓåÛ Ú Ñ Û Ô Ñ ÛÆÒÒ Ò ÙÛ Óª ÕÌÙÑÆØ ÙÌ; Û Ìå Ì Ö ØàˇÜ- ÖÜØ æú Û Ú ØÌÓÖçÒ Ú, ÖÜ Ì å ÛàÔ ÓÌØØÔ ÛÖÜ Ö ìñ ÌÚ æø Ô Ü ÖÉØçÞ ÖÜ âøôöüô; àøåú Ô ÌØÜˇØ Æ Ì.» Ú ÙÜÓÉÖçÒÌßÌ æû Ö ÜÔÆÓÌ Ú ÖÜ Ü ÖÙÛ Øå- ÖÜÔ Û Ô ÌÜØà äñª ØÖÖ Û Ñª Û Ú ÒÒÆ Ú, Û Ô ÒÒÆ ÛÖÜ ÌÜØØ Ñ æþ Û Ú Ø ÞÓªÚ, Ò ª.. - `¾ -». À. ÖÝÌåÒÖÜÔ Ô ÑÆÔÖÜÔ ÑÜÉâØÔ Ù ÌÜØà äñªú ÙàÛ Øå Ú.»Ì Û Ô ÒÖ Ñª ` ÓåÛ, ÛÖ Ü ÖÜØ ÌåÖ ÖÒ Û ÙÓÖç ÛÖ Ñ ÖçÛ Ö Bye El Mitso, ÛÖÔ ÌÜØà äñæ ØÔ ÖÜ âñ ÔÌ ÓÌ Û Ú É ˇÜÙÛæÞ ÙÛÌÚ ÌÒÖ Ö Ø - ÝåÌÚ ÛÖÜ. ¾ˆ ` ¾ ˆÀ ¾ `ˆ»» ¾» `.»Ì Û Ô ßªÝÖ ÛÖÜ ÌÒÒ Ô ÑÖç Ò Öç Ñ ÓÌÛÆ Û Ô ØàÛ Æ Û Ú.. Ô ÑÖÜÝåÙÛ Ñ Ô Ñ Ö ÜØà åö ÙçÓÓ ÞÖå Ó Ú, æ àú âòì Ì ÔàÙÛæÚ Û ÒÌ ÙÛªØ. Ô - ÑÖÜÝåÙÛ Ñ Ô Ö ÜØà åö Ñ ÙÌ ÌÓÆÚ ªØˇÌ ÙÞÌÛ Ñª ÉØØÓ, æ Û Ô Ô ÑÖçÝ Ùª ÛÖÜÚ. ÛØØÔÌ ÛÖÔ ÆÓ ÑÖ Û Ò æùñüò. ÞæØÛ Ö Ñ Æ Ò ÙÛÖ. Æ Ö ÖÚ æ ÛÖ Ù ÔÆÝ ÛÖÜÚ Ö `æøöú â Ø ßÌ æû ßâÒÌÖÚ ØÌ Æ, ØåÕÛÌ Ñ Ñ Ó Æ Ó ÖÜÑ Æ ÙÛÖÜÚ Þ ÞæÒÖÜÚ, Ûå ÝÖØÌÛ ÑÆ ˇ Ì Ô ÙÛ ÛªÙÖÜÔ Ñ ˇ ÞÆÙÖÜÓÌ æò ÜÛÆ ÖÜ ÛÖÜÚ ÑÒâß ÓÌý. Ö âéòì Ì Ö `æøöú ÛÖ ÝÆÔÛ ÙÓ ÛÖÜ `ˆÀ µ Ô Ò Ô âû ÆÔà æ Û Ô ÜØØ Ñ Ô ÓÌÛ Ô ÙÛÌçÌ Ñ ÙÛ Ú ÆÒÒÌÚ ÌåØÖÜÚ. æò ÜÛÆ Û ÑÒÌÝÛØæÔ ÖÜ Ó Ú ÑÒâÉÖÜÔ ÙÜÙÛ Ó Û ÑÆ ßÛÖ Øàå ÙÛ ÜØÖÑÖ ÖçÔÛ ÙÛ Ô Ô - Æý. Ö ÛÌÒÌÜÛ åö ÑÒÌÓÓâÔÖ æ ÛÖÔ ÛØ ÖÜ Ö Ö æ ÆÔÖ ÉâÒ. ÜÛÜÞØÚ ÆÔÖ ÓÖÜ ÖÜ âýü ÌÚ ÔàØåÚ, Ô Ó Ô Ì Ú Û Ô Ñ ÛÆÔÛ ÛàÔ ØØ Ô ÙÜÔÛØæÝàÔ Ó Ú. ` ` ¾ À ¾ˆ ¾ˆ ` À ˆ. Ô ÑÖÜÝåÙÛ ÑÌ Ñ Ö ` ÉÉæ ÖÜÒÖÚ ÖÜ ß ÝåÙÛ - Ñ Ô Û ÑæÓÓ Û ÖÜ Ì ÜØÔÛ Û Ô ÌÜØà äñª ØÖ- Ö Û Ñª Û Ú ÞØØ Ú. ÖÜ Ì ÜØÔÛ ÛÖ ÌÜØØ, Û ÑæÓÓ Û ÖÜ ˇ ÝØÖÔÛåÙÖÜÔ Ô Ó Ô ÜØåÙÖÜÓÌ ÙÛ Ø ÞÓª. ÖÉÆÛ Ö ` ÉÉæ ÖÜÒÖÚ Ó Ô ÛÖÜ ÆØÖÜÔ Ö ÑÖÓÓÖÜÔ ÙÛâÚ Û Ô ÌØ ÖÜÙå ÖÜ âñ ÔÌ ÞÆØ Ú Û Ú Ü ÖÙÛªØ Õ Ú ÖÜ ÌåÞÌ æ ÛÖÜÚ ÑÖÓÓÖÜÔ ÙÛâÚ. Ò Æ ÓÌ ÒÌå ÛÖÜ ÖÔçÙ ÖÜ âñýø Ì Û Ô ÌÔ Æ ÛÖÜ 114. `Ü ÔØÓ ÖÔÜÙÆÑ ÓÖÜ, ÙÌ Æà, ÙÌ ÌÑÛ ÓÆà, ßâÓ Û Òâà, ÒÒÆ ÌåÓ Ü ÖÞØÌàÓâÔÖÚ Ô ÙÌ Ñ - Û ÌåÒà ÙÛ Ô ÝÖ Û ÛØ ÖçÒ ÖÜ ÙÌ ÌåÞÌ ÌØàÛÌÜÛÌå. Æ ÖÛÌ. ` ˆ ¾ À ¾ˆ ¾ `» À `. ` ˆ ¾` ` ` ¾ˆ; Øˇ ÑÌ Ö ` Ó ØÆÚ Ô ÑÜÉÌØÔªÙÌ. ¾ØåÙÛÌ ØÌ ÝåÒÌ ÛÖÜ Ìå Ì Ö Ò æú, ÑÜÉâØÔ ÙÌ. æ àú ÓÌ Û Ô ÉÖªˇÌ ÛàÔ ÑØÔ ÛÖÜ ÔˇØØ àô ÌÔÛØÜݪ٠ÓÌ ÙÛÖ Øæ Ø ÓÓ ÛÖÜ `ˆÀ µ, ÛØØ Ó ÖØÌå Ñ Ô ÛÖ ÌÝ ØÓæÙÌ. Ûå ÌÆÔ ÌÔ ÌÝ ØÓæÙÌ ÛÖ Øæ Ø ÓÓ ÛÖÜ `ˆÀ µ, Ô Ñ Û Ø ªÙÌ Û ÓÔ ÓæÔ, Ô ØÙÌ ÜÕª- ÙÌ Ú ÙÛÖÜÚ ÌØ æóìôöüú, Ô ØÙÌ ÖÜÒÌ Æ ÙÛÖÜÚ ÆÔÌØ ÖÜÚ Ñ ÙÜÔÌÞåÙÌ ÙÛ Ô ÓÔÖÓÖÔ Ñª ØæÛ. Ü- ÙÛÜÞØÚ ˇ âþì Û Ô å ØæÛ ÓÌ ÛÖ å ÜÓÖ Ô Øâ- ÖÜ - ÌÔ âòöú. âþì Û Ô å ÛçÞ ÓÌ ÛÖÔ àø ÆÑ ÖÜ ÞÆØ Ô Û Ú ÛçÞ Ú ÉتÑÌ ÉÖÒÌÜÛªÚ Þ Œ Ú. ÜÙÛÜÞØÚ Û ØØÛ Ìå Ó Û Ø ÝªÚ ÛÖÜ ` Ó ØÆ ÌåÔ Æ Ø Ý. ÙÌÉ ÙÛÌå Ìå Ì Û Ô Ü Ö Ø - ݪ ÛÖÜ, Ô Ñ ˇ ÙÜÞÆÙÌ Û Ô»âØÑÌÒ Ñ Û ÆÒÒ Æ.»ª àú ØØÛ ˇ â ØÌ Ì Ô ÙÌÉ ÙÛÌå ÛÖÔ Ò æ ÖÜ Ü ÖÝâØÌ Ñ Ô ÌØ ÙÙâßÌ ÙÌÉ ÙÓæÚ Ô ÛÖÔ ÌåÕÌ ÙÛ Ú ÌÛ åøìú Ó Ú; À ¾À ˆ ` ¾ µ ¾. ÔÛÜ àù Ѫ ªÛ Ô ÜÙÑÖÒå Ô ÙÜÓÝàÔªÙÌ Ö ÌÔ âòöú ÙÛ Ô Ó ÖÜØ å ÙÜÓÓ Þ ÑªÚ ÑÜÉâØÔ Ù Ú ÌÜØà äñªú ÙÜÔÌÔÔæ Ù Ú, æ àú Û Ô ÒâÌ Ö ` Ó ØÆÚ. îû Ô ÌÔÛÜ àù ÑÆ Û ÔÛ Ô ÑÒ ÙÛ ÑÆ ÛÖÜ. Ì â- Ø ÙÌ ÑÆˇÌ æø Ö Û ÞçÛ Û Ú. Ø Ô ÑæÓ ÆØÌ Ö ` Ó ØÆÚ æ ÛÖÔ ØæÌ ØÖ Û Ú ÓÖÑØ Ûå Ú Û Ô ÌØÌÜÔ Û Ñª ÌÔÛÖÒª, ØæÒ ÉÌ Ô Ì Ö âò Ú, ÙÜÓÝàÔØ Ñ ÙÜÓÓÌÛâÞà, æ Ö ÖÚ Ñ Ô ÌåÔ Øà- ˇÜ ÖÜØ æú, æ Ö Ö Ñ Ô ÌåÔ Ü ÖÜØ Öå. ˆ» ` `. æû Ô Ö ÌØÓ ÔÖå Ó ªÑ Ô àú Ñ Û ÑÛ ÛâÚ ÙÛÖ ØåÙ, âô Ú ÌØÓ ÔæÚ ª Ì ÙÛÖ Ù åû ÛÖÜ ÑÆÙÖ Ñ ÌÔÛÜ àù ÆÙÛ ÑÌ æ Û Ô ÑÖÜâØÔ Ñ. ÀàÛÆÌ ÛÖÔ ÑÆÙÖ, ßÌÙÌåÚ ÛÖ ÑÆÔ ÛÌ ÜÛæý; ÌÑÌåÔÖÚ ÛÖÜ ÔÛÆÌ ßÌÙÌåÚ ÛÖ ÑÆÔ ÛÌý. å ÛÌ Û Ô çô Ó ÖÜ âþì ÛâÞÔ Ñ Ö Ñ ÒÒ ÛâÞÔ Ú. ÜÛæ ÓÖÜ ˇçÓ ÙÌ çô Ó Û Ú ÛâÞÔ Ú ÛÖÜ Ñ ÒÒ ÛâÞÔ ÌÒÖ Ö ØÆÝÖÜ Û Ú ÌÝ ÓÌØå Ú, ÙÛÖ ØÖ - ÖçÓÌÔÖ ÝçÒÒÖ ÛÖ ØÖÌÑÒÖ Ñæ ÛÖÜ Bye El Mitso. Ó ÔÌÜÙÓâÔ.»Ì ÆÒ ªÛ Ô ÙÜÓÉÖÒª Û Ú ÙÛ Ô ÔåÑ Û Ú.. ÜÛæ Ñ âþû ÑÌ Û ÙÜ Þ Ø ÛªØ ÛÖÜ Ñ.» ÞÌÒÆÑ. ÝÖç ÓÌ Ò ØÖÝÖØÖçÔ æû ÉÆ Ì ÒØØ ÛÖ ÔàÙÛæ àô ÙÓæ ÌÒÖ Ö- ØÆÝ Û ÙÛ ÌØÓ Ô Ñª æò Ñ åó - ÒÚ. ¾ ¾` ¾ˆ ¾ˆ`. Ö çùûìø æ ÖÒÒÆ ÞØæÔ Ñ ÓÌÛÆ æ ÙÜÔâ Ø Ñ ÙÜ ÛªÙÌ Ú ÖÝÆÔˇ ÑÌ Û åû Û Ú ªÛÛ Ú ÙÛÖÔ ÌÓÝçÒ Ö. ßíÝÛ Ô Ö Òâ Ö ý ÖÜ Ó Ú ÔåÑ Ù Ô. ØØ æóàú ÓÌÛÆ Û Ú ÌÑÒÖ âú, ÆØ ÜÛ, â ÔàÙ Ô æû Û Ô ªÛÛ ÛÖÜ ÑæÓÓ ÛÖÚ ÙÛ Ú ÌÑÒÖ âú ÝÛ åì Ö Ò æú ÖÜ ÌÔ ÛÖÜÚ Ñ Û Ò É åôì.»ª àú ÙÜÔÛØæÝ Û Ô ªÛÛ ÝÛ åì Ö ÖÓÖ- ÔàÛ ÙÓæÚ ÖÜ âþìûì Ì ÒâÕÌ ;»Ì Û âõö Æ ÛÖÜ.»ª àú ÝÛ åì ÖÒ Û Ñª ÛàÔ ÙÜÓÓ Þ ØÔ ÖÜ ÌåÔ ÒÆˇÖÚ Ñ ÑØ ÛÆÌ Û Ô Ø ÙÛÌØÆ Ù ÙÓâÔ ; íùûà Ñ ÛØØ ˇ Øâ Ì Ô Ñ Û ÒÆÉÌÛÌ æû ØØ Û Ú Ø ÙÛÌØÆÚ ÌåÔ ÑÖÔÛÆ Ñ ÌÆÔ ÌåÔ ÌÔàÓâÔ ÌÔ ˇ ÌåÔ ÖÛâ Ô Ñ ÓâÔ.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ανατροπή και στην Αγία Παρασκευή

Ανατροπή και στην Αγία Παρασκευή E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Όλη η αλήθεια για το Ο.Τ. 118 σελ. 8 Το σενάριο της ελπίδας σελ. 7 E BΔOMAΔIAIA E Φ HMEP

Διαβάστε περισσότερα

Μέγα πλήθος... Μέγα πάθος!

Μέγα πλήθος... Μέγα πάθος! Φανάρια σε επικίνδυνα σημεία του δήμου Φυλής n σελ. Επιστολή Επιστολή του Σταμάτη του Κώστα Αβράμη Παπαιωάννου n σελ. 12 n σελ. 13 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΥΠΟΣ w w w. d o x t h i. g r «ΜΑΖΙ...» με τις στιγμές ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα!

ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα! ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ 3 χρόνια μετά Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε περισσότερα! Αυτό το μήνα κλείνουμε τρία χρόνια που η δημοτική μας κίνηση ΑλλάΖΟΥΜΕ την ΠΟΛΗ διαχειρίζεται τα προβλήματα της πόλης μας. Το Σεπτέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Ωδείο. Είναι ο πολιτισμός απάντηση στην κρίση; Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Οικολογικό Πάρκο. Ο θησαυρός της μαθησιακής διαφορετικότητας

Δημοτικό Ωδείο. Είναι ο πολιτισμός απάντηση στην κρίση; Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Οικολογικό Πάρκο. Ο θησαυρός της μαθησιακής διαφορετικότητας Τεύχος 5 Είναι ο πολιτισμός απάντηση στην κρίση; Δημοτικό Ωδείο Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Οικολογικό Πάρκο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Ο θησαυρός της μαθησιακής διαφορετικότητας editorial

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός. Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.

Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός. Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Τεύχος 6 Ο Πρώτος Δημόσιος Απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής Ο.Κ.Α.Π.Α. Απολογισμός ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Ομάδες & Εργαστήρια Συμβουλευτικής Στέλιος Κυριακίδης: Ένας Αλησμόνητος Έλληνας Τεύχος #6 editorial

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2488 Τρίτη 27 Μαΐου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Νέος Δήμαρχος Μεγάρων-Νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Η ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Η ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕυχαριστήριομήνυματουΔημήτρηΑνυφαντάκη

ΕυχαριστήριομήνυματουΔημήτρηΑνυφαντάκη 2 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ n Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010 Editorial Δημοσιογραφίακαι δημοσιογραφικήδεοντολογία Με περισσή, είναι η αλήθεια, έκπληξη, διάβασα την επιστολή του εκδότη των ΝΕΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Χρήστου Μασταλούδη προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 17 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17:00 ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ. Χωρεμης. ΤΕΝΤΑ, ΠΕΡΓΚΟΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κόρινθος. Πατρών 73 Κιάτο. Ελ. Βενιζέλου 57 τηλ. 2742025520 και 2741075510

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ. Χωρεμης. ΤΕΝΤΑ, ΠΕΡΓΚΟΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κόρινθος. Πατρών 73 Κιάτο. Ελ. Βενιζέλου 57 τηλ. 2742025520 και 2741075510 ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Χωρεμης ΤΕΝΤΑ, ΠΕΡΓΚΟΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κόρινθος. Πατρών 73 Κιάτο. Ελ. Βενιζέλου 57 τηλ. 2742025520 και 2741075510 ζωντανό ραδιόφωνο γιατί τα καλύτερα, αρχίζουν από Κ www.kapparadio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σπυρόπουλος Μαχόμενος δάσκαλος

Νίκος Σπυρόπουλος Μαχόμενος δάσκαλος ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Συνδημότισσα και Συνδημότη, Με την ενεργή συμμετοχή μου στα κινήματα γονέων και εκπαιδευτικών διεκδικώ το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των παιδιών μας για Σύγχρονο - Ποιοτικό και

Διαβάστε περισσότερα

KarfitsaFREE PRESS. Πολυεθνικές... τζάμπα σε κτίρια - φιλέτα! No1

KarfitsaFREE PRESS. Πολυεθνικές... τζάμπα σε κτίρια - φιλέτα! No1 ΑΥΤΟΨΙΑ «Κ» Όλες οι... ρυθμίσεις στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης ΣΕΛ. 21 ΚΡΙΣΤΥ ΑΝΤΟΝΙΣ ΣΕΛ. 26 Από τα γήπεδα στους... σέξι χορούς ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΘΕΤΟ SOCIAL KarfitsaFREE PRESS Σάββατο 4.10.2014 Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ.

Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων. Eπιασε ταβάνι η ανεργία. σε Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. Στις 18 και 25 Μαΐου οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. 13 Η ΕΡΕΥΝΑ Iωαννίνων 106 Kωδικός 2672 Εβδομαδιαία αδέσμευτη εφημερίδα της Ηπείρου 13 Δεκεμβρίου 2013 - Έτος ίδρυσης 1964 - Περίοδος Γ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Κινητοποιήσεις ενάντια στον «επανέλεγχο»

ΘΡΙΑΣΙΟ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Κινητοποιήσεις ενάντια στον «επανέλεγχο» Σελ: 9 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2574 Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ «ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ» ΓΙΑ 14Η ΧΡΟΝΙΑ Άξιοι πρεσβευτές του «ευ αγωνίζεσθαι»

Διαβάστε περισσότερα

μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις

μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 315 ΤΙΜΗ 0,10 Κατολισθήσεις στην οδό Έβρου μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις σελ. 9 Δωρεάν μελέτη από το ΕΜΠ για την αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Κυρίες και κύριοι,

Editorial. Κυρίες και κύριοι, Editorial Κυρίες και κύριοι, Αφήνουμε πίσω μας μια δύσκολη χρονιά τόσο για τη χώρα μας όσο και για όλο τον κόσμο. Με πολεμικές και κοινωνικές αναταραχές το 2009 ξεκινά και μαζί του προβάλει επιτακτική

Διαβάστε περισσότερα

Oι δήµοι σηκώνουν το βάρος της ανθρωπιστικής κρίσης

Oι δήµοι σηκώνουν το βάρος της ανθρωπιστικής κρίσης ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 430 ΤΙΜΗ 0,10 Oι δήµοι σηκώνουν το βάρος της ανθρωπιστικής κρίσης Πέντε χρόνια ανθρωπιστικής κρίσης, οι δήµοι σηκώνουν το βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάζεται η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ του κτιρίου της ΔΟΥ Χολαργού

Εξετάζεται η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ του κτιρίου της ΔΟΥ Χολαργού E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ο Μιχάλης Γαβράς μιλάει για το βιβλίο του Στεφ. Ληναίου σελ. 12 Ο Σύλλογος Μικρασιατών

Διαβάστε περισσότερα