Η ιαφήµιση στον τοµεά των υπηρεσιών και η επίδρασή της στην συµπεριφορά του καταναλωτή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ιαφήµιση στον τοµεά των υπηρεσιών και η επίδρασή της στην συµπεριφορά του καταναλωτή."

Transcript

1 Η ιαφήµιση στον τοµεά των υπηρεσιών και η επίδρασή της στην συµπεριφορά του καταναλωτή.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Τοποθέτηση της υπηρεσίας στο µυαλό του καταναλωτή...5 Χαµηλή και υψηλή ανάµιξη διαφήµισης... 6 Κοινό-στόχος της διαφήµισης και του οργανισµού 7 Οι στρατηγικοί και τακτικοί στόχοι επικοινωνίας...8 Οι διαφηµιστικές νύξεις και ύφος υλοποίησής τους....9 Η αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης...10 Επίλογος...11 Βιβλιογραφία

3 Εισαγωγή Ο τοµέας παροχής υπηρεσιών ως τριτογενής οικονοµικός τοµέας διαδραµατίζει σηµαντικότατο ρόλο στις οικονοµίες των ανεπτυγµένων χωρών. Ιδιαίτερα στη χώρα µας, ο τοµέας υπηρεσιών δίνει και την µεγαλύτερη προσφορά στο ΑΕΠ της χώρας, κυρίως µέσω του τουρισµού. Για να παραχθούν όµως οι κατάλληλες υπηρεσίες, θα πρέπει και να προβληθούν, µέσω του µίγµατος µάρκετινγκ. Σύµφωνα µε τον Π.Μάλλαρη, (1990, σ.40), Το µίγµα µάρκετινγκ αποτελείται από το προϊόν, την τιµή, την διανοµή, το ανθρώπινο δυναµικό, και την διαφήµιση (Promotion, Product, Placement, Price, People). Η παρούσα εργασία θα εστιαστεί στην διαφήµιση των υπηρεσιών. Θα παρουσιάσει µια πραγµατική επιχείριση παροχής υπηρεσιών, και θα αναλύσει την αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης και της προβολής της. Αποτελεί λοιπόν η διαφήµιση ένα από τα στοιχεία του µίγµατος µάρκετινγκ. Στο µάρκετινγκ υπηρεσιών υπάρχουν επιµέρους διαφοροποιήσεις. Σύµφωνα µε τον Κεχαγιά Ι, Λυµπερόπουλο Κ. & Παντουβάκης Α. (2000, σ ), στον τοµέα υπηρεσιών προστίθεται ο παράγοντας των διαδικασιών, (process), οι άνθρωποι, (people) και φυσική µαρτυρία (physical evidence). Ενδιαφέρουν τον καταναλωτή οι υπηρεσίες και η διαδικασία σχηµατισµού τους. Σε πολλές περιπτώσεις ο ίδιος ο αγοραστής συµµετέχει στην διαδικασία αυτή. Ο ρόλος των ανθρώπων στον τοµέα των υπηρεσιών είναι πολύ σηµαντικός. ηµιουγούν το κλίµα εµπιστοσύνης στον αγοραστή. Τέλος, η φυσική µαρτυρία αποτελεί το περιβάλλον, τον τόπο της παροχής της υπηρεσίας. Η υπηρεσία είναι µη χειροπιαστό προϊόν. ηλαδή είναι άυλη η υπηρεσία, και, όπως θα δειχθεί και στη συνέχεια, δεν µπορεί να ερµηνευθεί άµεσα µέσω των ανθρώπινων αισθήσεων. Από το µίγµα µάρκετινγκ λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, δεν υπάρχει το προϊόν, τουλάχιστον στην αρχή, στην πρώτη προσέγγιση µε τον πελάτη. Η παροχή της υπηρεσίας ολοκληρώνεται σταδιακά και µε βάθος χρόνου. «Πλάθεται» η υπηρεσία µε τον χρόνο, δεν αποτελεί (συνήθως) ένα από τα προϊόντα που δοκιµάζονται και αξιολογούνται άµεσα και απτά. Αυτό αποτελεί και την µεγαλύτερη δυσκολία στη διαφήµιση των υπηρεσιών. Ο καταναλωτής δεν µπορεί να δοκιµάσει προκαταρκτικά την υπηρεσία άρα και να την αξιολογήσει. εν µπορεί για παράδειγµα, να «δοκιµάσει» για κάποια περίοδο ένα σφαλιστικό συµβόλαιο ή µια εκπαιδευτική υπηρεσία, και αν δεν του κάνει, να την επιστρέψει. Ετσι, η αξιολόγηση της παροχής της υπηρεσίας γίνεται από τον αγοραστή µετά από την χρησιµοποίησή της, και όχι πριν. Στερείται λοιπόν το µάρκετινκγ των υπηερσιών ένα σηµαντικότατο πλεονέκτηµα που έχουν οι επιχειρήσεις υλικών προϊόντων: Αυτό της άρσης της αµφιβολίας της αγοραστικής απόφασης από την µεριά του καταναλωτή, άρση η οποία υλοποιείται µε το να δίνεται η ευκαιρία στον καταναλωτή να δοκιµάσει για κάποιο διάστηµα το 3

4 προϊόν, και, εάν δεν το καλύπτει, να το επιστρέψει. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους το ζητούµενο για τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών είναι να δηµιουργήσουν κλίµα εµπιστοσύνης στο κοινό τους. Το όλο µίγµα µάρκετινγκ των επιχειρήσεων υπηρεσιών (άρα και η διαφήµιση στην οποία θα εστιάσουµε στην παρούσα εργασία) έχει ως κύριο µέληµα να εδραιώσει αυτή την εµπιστοσύνη. Ακολουθεί η ανάλυση της διαηµιστικής καµπάνιας του εκπαιδευτικού οµίλου «Ξυνής», (εκπαιδευτικές υπηρεσίες), σε σχέση µε τους κυριότερους ανταγωνιστές του. Παρατίθεται το κυριότερο µέσο διαφήµισης και προβολής του Οµίλου Ξυνής, δηλαδή τα ενηµερωτικά έντυπα διανοµής. Αυτά τα έντυπα, µαζί µε την ιστοσελίδα του οργανισµού, και την προσωπική ενηµέρωση και επαφή µε τον υποψήφιο σπουδαστή-πελάτη, αποτελούν τον βασικό κορµό της διαφήµισης και προβολής του Οµίλου Ξυνής. 4

5 Τοποθέτηση της υπηρεσίας στο µυαλό του καταναλωτή. Ο όµιλος υπήρξε πρωτοπόρος στον τοµέα της ιδιωτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, και ήταν από τις πρώτες σχολές αυτού του είδους που λειτούργησαν στην Ελλάδα. Ο Οµιλος Ξυνή κατάφερε να αποκτήσει µεγάλη αναγνωρησιµότητα. Εχει αποκτήσει ένα καλό Brand name, µια φίρµα. Σύµφωνα µε τους Berkman H.& Gilson C., (1987, p 158), το Band name είναι ένα όνοµα που δίνεται στο προϊόν προκειµένου να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές. Το όνοµα Ξυνής είναι γνωστό στο µυαλό του καταναλωτή. Και είναι συνδεδεµόνο µε τα ποιοτικά χαρακτηρηστικά της υπηρεσίας που παρέχει, και, κυρίως, για τα ποσοστά ευρέσεως εργασίας των αποφοίτων του. Εχοντας λοιπόν µια πολυετή πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης, και έχοντας εγκαταστήσει ένα πολύ αναγνωρίσιµο όνοµα στην αγορά, ο οργανισµός πλέον κάνει διαφήµιση υπνθύµισης και ενηµέρωσης, παρά γνωστοποίησης της ύπαρξής του και των υπηρεσιών που παρέχει. Η τοποθέτηση της σχολής, των υπηρεσιών που προσφέρει και η ποιότητά του είναι σχεδόν διαµορφωµένη στο µυαλό του καταναλωτή-σπουδαστή πριν προσεγγίσει τον Οργανισµό. Οι προσδοκίες του υποψηφίου είναι από πριν καθορισµένες, µε βάση την ιστορία και την φήµη του Οργανισµού. Η τρέχουσα λοιπόν διαφήµιση έρχεται να 5

6 επιβεβαιώσει και να ισχυροποιήσει αυτή την άποψη του καταναλωτή-σπουδαστή. Η αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών είναι αρκετά ανταγωνιστική, και προβλέπεται να γίνει ακόµα περισσότερο, ιδιίως µε το άνοιγµα των ιδιωτικών πανεπιστήµιων, και µε την όλη έκρηξη της πληροφόρησης και ενηµέρωσης. Στο κοινό και στο επίπεδο που απευθύνεται ο Οµιλος Ξυνή, (και το οποίο θα αναλυθεί παρακάτω), και σύµφωνα µε τα στοιχεία του ιδίου του Οργανισµού, παρατηρούνται τα εξής: Σαφώς ο οργανισµός τοποθετείται, στη συνείδηση του καταναλωτή διαφορετικά από τους άλλους εκπαιδευτικούς οργανισµούς. Τοποθετείται, µαζί µε τους τρεις κυριότερους ανταγωνιστές του, ως συνόνυµο της εκπαίδευσης. Τρεις από τους κυριότερους ανταγωνιστές του Οµίλου Ξυνής είναι τα ΙΕΚ έλτα, Κορέλκο, και Ωµέγα. Από τα ίδια τα στοιχεία του Οργανισµού, και από συζητήσεις και ερωτηµατολόγια σε σπουδαστές που πρόκειται να παρακολουθήσουν τα σεµινάρια, ή που έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια του οργανισµού, παρατηρούνται τα εξής: Στην αντιληπτική χαρτογράφηση (Perceptual Mapping), ο Οµιλος Ξυνή διαφοροποιείται στα εξής: Στον αριθµό των εκπαιδευτικών κέντρων τόσο στην Αττική όσο και πανελλαδηκά. Υπάρχει δηλαδή ευκολία πρόσβασης στην υπηρεσία. Στο ρόλο των δηµοσίων σχέσεων. Ο σπουδαστής διαφοροποιεί στη συνείδησή του τον Ξυνή σε σχέση µε τους ανταγωνιστές του ως προς τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις, τις ηµερίδες, τις ηµέρες καριέρας, και άλλα. Ενα άλλο σηµείο αντιληπτικής διαφοροποίησης, είναι ότι ο Οµιλος Ξυνή είναι συνδεδεµένος µε την επιχειρηµατική εκπαίδευση. Τα τµήµατα της διοίκησης επιχειρήσεων, των γραµµατέων, της µηχανογραφηµένης λογιστικής και του µάρκετινκγ αποτελούν το κοµµάτι business του οργανισµού. Αυτό ειναι και το συγκριτικό πλεονέκτηµα της παραχθείσης υπηρεσίας, τουλάχιστον όπως την αντιλαµβάνεται ο σπουδαστής. Αυτή είναι η αντιληπτική διαφοροποίηση όσον αφορά την παραγόµενη υπηρεσία. Παρατηρείται δε, ότι στον τοµέα της πληροφορικής και των υπολογιστών, οι σπουδαστές-ερωτηθέντες τοποθετούν τον εκπαιδευτικό όµιλο Κορέλκο σε άλλο σηµείο στον αντιληπτικό τους χάρτη, δηλαδή ατνιλαµβάνονται την υπηρεσία της διδασκαλίας των υπολογιστών ως ανώτερη από ότι του Οµίλου Ξυνής. Χαµηλή και υψηλή ανάµιξη διαφήµισης Οι ανάγκες που καλύπτει η εκπαίδευση είναι κυρίως ανώτερες. Ο σπυοδαστής έρχεται στον οργανισµό για να νιώσει καλά µε τον εαυτό του, για να ανεβάσει την αυτοεκτίµησή του, να αισθανθεί ότι εµπλέκεται σε κάτι παραγωγικό, σπουδαίο και ανώτερο. Επίσης έρχεται για να κοινωνικοποιηθεί, να βρει συντροφιά, επαφή µε άλλους ανθρώπους, να ανταλάξει γνώµες, εµπειρίες και στόχους. ηλαδή η εκπαίδευση καλύπτει και ανώτερες ανάγκες του ανθρώπου. Σύµφωνα µε τον John Sloman (2001, pp ), όταν το προσφερόµενο προϊόν ή υπηρεσία είναι ανώτερο, δηλαδή αναφέρεται και καλύπτει και ανώτερες ανάγκες του ατόµου, ισχύουν τα εξής: Η ζήτηση της υπηρεσίας γίνεται όλο και πιο ελαστική. Που σηµαίνει ότι γίνεται πιο ευαίσθητη στην τιµή. Οσο αυξάνεται η τιµή, θα µειωθεί και η προσέλευση των σπουδαστών. ( εδοµένων βέβαια και κάποιων άλλων παραγόντων, οι οποίοι ξεφεύγουν από τα όρια της παρούσης εραγσίας). Επίσης, όσο ανώτερες είναι οι ανάγκες που καλύπτει µια υπηρεσία, τόσο πιο αυξηµένη θα είναι και η τιµή του. Τέλος, όσο ανώτερη είναι η προσφερόµενη υπηρεσία, τόσο περισσότερος και ο 6

7 βαθµός ανάµιξης του αγοραστή αυτής. Σύµφωνα µε τον Γ. Σιώµκο, (1994, σελ.68), το υψηλό επίπεδο ανάµιξης µε το προϊόν-υπηρεσία δηµιουργεί αρκετά έντονες προσπάθειες από πλευράς καταναλωτή προκειµένου αυτός ενεργά να προσέξει και να συλλέξει πληροφορίες σχετικές µε τη µάρκα και την ακτηγορία του προϊόντος. Αντίθετα, χαµηλή ανάµιξη φαίνεται να καταλήγει σε κάποιον παθητικό καταναλωτή ο οποίος αφιερώνει λίγη ως καθόλου ενέργεια για τη συλλογή πληροφοριών. Ο βαθµός ανάµιξης αναφέρεται στο χρόνο, στα χρήµατα και στην ενέργεια που είναι διατεθιµένος ο αγοραστής να ξοδέψει, ή µάλλον να επενδύσει, προκειµένου να καταλήξει στην αγοραστική του επιλογή. Ακριβώς επειδή η εκπαιδευτική υπηρεσία είναι ακριβή, (απαιτεί αρκετά χρήµατα, και αρκετό χρόνο), και επειδή καλύπτει και ανώτερες ανάγκες όπως προαναφέρθηκε, ο υποψήφιος σπουδαστής θα το ερευνήσει περισσότερο. Θα ψάξει στο internet, θα ρωτήσει γνωστούς και φίλους, θα συλλέξει το ενηµερωτικό υλικό, και εν τέλει θα αποφασίσει. Η απόφασή του γίνεται περισσότερο συνειδητή, αποτέλεσµα λογικής επεξεργασίας παρά µια αυθόρµητη, αβίαστη αποφαση, όπως θα συνέβαινε σε κάποια αγοραστική απόφαση κατώτερου αγαθού. Η διαφήµιση προσαρµόζεται ανάλογα σε αυτά που ζητάει ο υποψήφιος αγοραστής σε µια υπηρεσία υψηλής ανάµιξης. ηλαδή παρέχει τεχνικές, οικονοµικές και πρακτικές πληροφορίες στον υποψήφιο σπουδαστή. Οπως παρατηρούµε στα διαφηµιστικά φυλλάδια του εκπαιδευτικού οργανισµού, αναλύονται τα προγράµµατα, και τα πιστοποιηµένα πτυχία που παρέχει ο οργνισµός. Αναφέρεται και ο διακανονισµός του τρόπου πληρωµής, ο οποίος δεν υπήρχε περίπτωση να αναφέρονταν στη διαφήµιση ενός κατώτερου προϊόντος, µε χαµηλό βαθµό ανάµιξης από πλευράς του αγοραστή. Σύµφωνα µε τον Γ.Σιώµκο, (2002, σ.169), όταν η υπηρεσία είναι υψηλής ανάµιξης η διαφήµιση χρησιµοποιείται για να επηρεάσει τον καταναλωτή µε τη µετάδοση ενός πειστικού µηνύµατος. «Εδώ το κλειδί δεν είναι τόσο η συχνή επανάληψη του µηνύµατος όσο το περιεχόµενο του µηνύµατος. Το µήνυµα πρέπει να ενισχύεται µε αρκετά στοιχεία τεκµηριωµένων και συγκεκριµένων πληροφοριών µέσα από τα οποία θα προβάλλονται τα οφέλη από τη χρήση του προϊόντος» Γ.Σιώµκος (2002). Κοινό-στόχος της διαφήµισης και του οργανισµού. Για το κοινό-στόχο του Οµίλου Ξυνής, για την διδασκαλία των µαθηµάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο της Οργάνωσης και ιοίκησης επιχειρήσεων, παρατηρούνται τα εξής: Ο Οµιλος παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε σπουδαστές νεαρής ηλικίας, (απόφοιτους λυκείου), µέσω του ΙΕΚ και του πανεπιστηµίου που διαθέτει. Επίσης, παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε σπουδαστές µεγαλύτερης ηλικίας, (adult learning), µέσω των ετησίων και ταχύριθµων σεµιναρίων επαγγελµατικής κατάρτισης. ( Εκπαιδευτικές υπηρεσίες Carriera του Οµίλου Ξυνής). Καλύπτει δηλαδή µια µεγάλη γκάµα κοινού- στόχου. Η συγκεκριµένη δε διαφήµιση που θα αναλυθεί εδώ, (όπως φαίνεται και απο τα διαφηµιστηκά έντυπα), αφορά τα επαγγελµατικά σεµινάρια της Carriera Business School. Οι σπουδαστές που προσεγγίζουν την Carriera, ποικίλουν. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του οργανισµού, είναι κυρίως άτοµα από ετών, και πολύ λιγότερο σε νεότερες ηλικές. Ερχονται για να παρακολουθήσουν κυρίως το πρόγραµµα της µηχανογραφηµένης λογιστικής, της γραµµατειακής υποστήριξης, και του χειρισµού ηλ.υπολογιστών. Είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: Πρώτον ότι, ενώ οι άντρες αναγνωρίζουν την αξία της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής καταξίωσης, πιο δύσκολα «κάθονται στα θρανία» από ότι οι γυναίες. Ο δεύτερος και κυριότερος λόγος είναι ότι στο γυναικείο φύλλο υπάρχει µεγαλύτερη ανεργία, γι αυτό και είαναι µεγαλύτερη η προσέλευση των γυναικών. 7

8 Οι σπουδαστές εντάσσονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: Απόφοιτους οικονοµικών σχολών που έχουν ανάγκη να διδαχθούν µηχανογραφηµένη λογιστική και υπολογιστές προκειµένου να βρουν εργασία. Οι ηλικίες τους είναι γύρω στα ετών. Είναι σπουδαστές καλλιεργηµένοι, µεσαίων εισοδηµάτων, που ανήκουν στην µεσαία κοινωνική τάξη. Είναι κυρίως ανήπαντροι, µε ανοιχτή στάση για τη ζωή, που θέλουν να εργαστούν. Εχουν φιλοδιξίες για το µέλλον τους, γι αυτό και παρακολουθούν τα σεµινάρια αυτά. Εχουν ανησυχίες, και είναι η πρώτη φορά που αντιµετωπίζουν την αληθηνή αγορά εργασίας. Τους προκείπτουν ερωτηµατικά σε σχέση µε τα πτυχία τους, καθώς συνειδητοποιούν ότι η καλή ζωή και η καλή δουλειά απαιτούν πολλά περισσότερα από την κατοχή ενός πανεπιστηµιακού πτυχίου. Η άλλη µεγάλη κατηγορία είναι σπουδαστές οι οποίοι εργάζονται, ή έχουν αξιόλογη πρακτική εργασιακή εµπειρία. Συνήθως δεν έχουν πτυχίο, και νιώθουν την ανάγκη να ενισχύσουν τα προσόντα τους, για να έχουν µία καλύτερη καριέρα. Είναι άτοµα ηλικίας γύρω στα 30. Μεσαίων προς χαµηλών εισοδηµάτων και κοινωνικής τάξης, κάνουν χρονικές και οικονοµικές θυσίες για να παρακολουθούν τα προγράµµατα αυτά. Καµιά φορά νιώθουν απειλή από την νέα τεχνολογία και από τις νέες ανάγκες της αγοράς. Είναι λιγότερο θετικοί από ότι η πρώτη κατηγορία, λόγω της ηλικίας, της εµπειρίας, (δεν ονειροβατούν), και, ίσως, επειδή δεν έχουν πτυχίο. Και ενώ έχουν την πρακτική εµπειρία, δυσκολεύονται να διαβάσουνε και να αφοµοιώσουν την διδακτέα ύλη. Εκτός από τις δύο προαναφερόµενες κατηγορίες υπάρχουν και άλλες µικρότερου µεγέθους. Παρατηρείται σιγά σιγά, ως σηµείο των καιρών, και µια αύξηση στους αλλοδαπούς σπουδαστές. Το διαφηµιστικό έντυπο, ως η κυριότερη µορφή διαφήµισης του Carriera, σε γενικές γραµµές, ταιριάζει µε το προφίλ των σπουδαστών στο οποίο απευθύνεται. Χαµογελαστά προσιτά νέα πρόσωπα, που σίγουρα «τραβάνε» τη µατιά, και µένουν στη µνήµη. Ο δανεισµός του τηλεοπτικού κώδικα για την καταλληλότητα των προβαλλόµενων προγραµµάτων, είναι κάτι που µένει στη µνήµη όποιου το βλέπει, µιας και είναι όντως πρωτότυπο. Επίσης, επιτυγχάνεται έτσι και ένα άλλο θετικό : Κάθε φορά που ο υποψήφιος σπουδαστής-πελάτης θα παρακολουθεί τηλεόραση, είναι πιθανόν να ανακαλείται στη µνήµη του το δαφηµιστικό έντυπο και η ανάλογη σχολή. Είναι φανερό ότι ο οργανισµός δεν απευθύνεται σε ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων µε υψηλή µόρφωση και αναγνώριση. Ούτε και παρέχει ο οργανισµός υπερβολικά εξειδικευµένη εκπαίδευση ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Σεµινάρια κοστολόγησης εξειδικευµένων έργων, Τραπεζικό µάρκετινγκ κτλ). Κατ αυτό τον τρόπο, έχει προσαρµόσει τη διαφήµισή του στο κοινό που απευθύνεται. Οι στρατηγικοί και τακτικοί στόχοι επικοινωνίας. Είναι στο συµφέρον του κάθε οργανισµού να θεωρείται το προϊόν ή η υπηρεσία που παρέχει ως υψηλής ανάµιξης. Ενας λοιπόν απο τους πιο σηµαντικούς στόχους για την µάρκα σε σχέση µε την διαφήµιση, είναι να ενισχυθεί και να συνεχισθεί η υψηλή ανάµιξη του αγοραστή µε την υπηρεσία. Ο εκπαιδευτικός όµιλος Ξυνή, το πετυχαίνει αυτό µέσα από διάφορες διαδικασίες, πέρα από τα προαναφερόµενα διαφηµιστικά έντυπα. Οταν ένας υποψήφιος σπουδαστής προσεγγίζει τον οργανισµό, η διαφήµιση και η προβολή γίνεται µέσω των ανθρώπων και µέσω της φυσικής µαρτυρίας. Ολα 8

9 αυτά είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να δείξουν στον υποψήφιο σπουδαστή ότι µέσα στον οργανισµό γίνεται σοβαρή εργασία, ότι σκοπός είναι να εκπαιδευτεί ο ενδιαφερόµενος, και, οτι εν τέλει, δεν πρόκειτα για µια απλή διαδικασία που γίνεται µε «ελαφράν την καρδίαν», τόσο από το µέρος του οργανισµού όσο και από µέρος του σπουδαστή. Σύµφωνα µε τον Μαυροβουνιώτη Μ.(1998, σ.32), κάθε επαφή µε τον πελάτη είναι µια στιγµή αλήθειας, Είναι λοιπόν αυτές οι στιγµές αλήθειας (Moments of truth), που µαζί µε τα έντυπα διαφηµιστικά, δηµιουργούν αυτή την υψηλή ανάµιξη. Επίσης, το γεγονός ότι ο οργανισµός δεν διαφηµίζεται στην τηλεόραση, (κάνει ελάχιστη και πολύ επιλεγµένη τηλεοπτική διαφήµιση), έχει ως σκοπό να το τοποθετήσει στη συνείδηση του αγοραστή ως υπηρεσία υψηλής ανάµιξης. (Σιώµκος Γ., 2000, σ.169). Ενας δεύτερος στρατηγικός στόχος του οργανισµού που προσπαθεί να επιτύχει µέσω της διαφήµισης (και όχι µόνο), είναι να δηµιουργήσει ένα γερό brand name, που θα προσηλώσει τον σπουδαστή στο όνοµα του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού οργανισµού. Το να ενισχυθεί στο µυαλό του σπουδαστή ότι ο Οµιλος Ξυνή και οι υπηρεσίες που παρέχει διαφοροποιούνται από αυτές του ανταγωνιστή, και ότι δεν πρόκειται για κάτι που ήδη υπάρχει στην αγορά, αλλά για κάτι ξεχωριστό, γίνεται µε πολλούς τρόπους. Τα διαφηµιστικά φυλλάδια αναφέρουν την υπηρεσία του ΓΕΑΣ, που είναι το γραφείο σύνδεσης του οργανισµού µε επιχειρήσεις, ώστε οι υποψήφοί του να βρουν εργασία. Πέρα από τα προαναφερόµενα διαφηµιστικά έντυπα, ο οργανισµός έχει καθιερώσει δωρεάν παροχή πληροφοριών σχετικά µε την καριέρα κα ιτην αναζήτηση εραγσίας στους σπουδαστές του. Τα δωρεάν σεµινάρια για την διαδικασία της συνέντευξης, για την αξιολόγηση της αγγελίας, για την σύνταξη του βιογραφικού, έχουν ως σκοπό να προκαλέσουν τόσο την υψηλή ανάµιξη του σπουδαστή στον όµιλο, όσο και να δηµιουργηθεί το Brand Name. Προβάλλεται η φιλοσοφία ότι «Μαζί θα ψάξουµε να βρούµε την εργασία που σου ταιριάζει». Ανάλογες υπηρεσίες παρέχονται και σε όσους δεν ψάχνουν για εργασία, αλλά έχουν άλλες ανάγκες. Υπάρχει δηλαδή δευτερογενές πακέτο παραγόµενων υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τον Μαυροβουνιώτη Μ.(1998, σ.150), στο δευτερογενές πακέτο περιλαµβάνεται η εξυπηρέτηση πελατών και όλα εκείνα τα έξτρα τα οποία δηµιουργούν την υπέρβαση προσδοκιών του πελάτη. Χαρακτηρηστικό τους είναι ότι και χωρίς αυτά, το προϊόν ή η υπηρεσία εκτελούν την αποστολή τους. Πέρα λοιπόν απο τη διαφήµιση, είναι και το δευτερογενές πακέτο υπηρεσιών που δµιουργεί τη διαφορά του συγκεκριµένου οργανισµού στην αντίληψη του σπουδαστή. Οι διαφηµιστικές νύξεις και ύφος υλοποίησής τους. Κατά τους Berkman H & Gilson C, (1987, p 339) η διαφηµιστική νύξη (appeal) είναι ένα κάλεσµα προς τον καταναλωτή να αναλάβει δράση και να κάνει κάτι. Είναι µια δηµιουργική προσπάθεια για να κινητοποιήσει η επιχείρηση τον καταναλωτή προς µια δραστηριότητα, ή να επηρεάσει τις διαθέσεις του προς ένα προϊόν ή υπηρεσία. Υπάρχουν κυρίως δύο κατηγορίες διαφηµιστικής νύξης, η ορθολογική και η συναισθηµατική νύξη. Η ορθολογική νύξη (rational appeal) παρουσιάζει απτές και ορθολογικές οφέλειες στον αγοραστή. Στην περίπτωση της έντυπης διαφήµισης που επιλέχθηκε σε αυτή 9

10 την εργασία, η ορθολογική επιχειρηµατολογία εστιάζεται στην ευκολία του τρόπου πληρωµής των προγραµµάτων, και στην παροχή ενός επιπλέον προγράµµατος που προσφέρεται µε κάθε εγγραφή σε ταχύρυθµο πρόγραµµα της Carriera. Ακόµα, στο έντυπο τονίζονται οι λέξεις-φράσεις «κέρδισε χρόνο» «γίνε expert», «Αµεση επαγγελµατική αποκατάσταση», κτλ. Η συναισθηµατική νύξη (emotional appeal) στοχεύει να κινητοποιήσει τα συναισθηµατικά στοιχεία του αγοραστή. Σύµφωνα µε Berkman H.& Gilson, (1987, p 342), η συναισθηµατική νύξη της διαφήµισης αναφέρεται σε ψυχολογικές παρλα σε πρακτικές ανάγκες του καταναλωτή. Η ανάγκη να είναι κοινωνικός, αγαπητός, να τον εκτιµούν οι γύρω του, να θεωρείται πετυχηµένος, όλες αυτές είναι ψυχολογικές ανάγκες που καλύπτει η υπηρεσία. Το θέµα αυτό είναι αρκετά µεγάλο, και ξεφεύγει από τα όρια της παρούσης εργασίας. Περιληπτικά αναφέρουµε ότι κάθε προϊόν καλύπτει και βασικές ανάγκες και ψυχολογικές ανάγκες. Οσο ανώτερο είναι το προϊόν, τόσο αυξάνονται οι ψυχολογικές ανάγκες που αυτό καλύπτει, και µειώνονται οι πρακτικές. Για παράδειγµα, είναι σαφές ότι κάποιος δεν αγοράζει ένα ρολόι Rolex για να βλέπει την ώρα, όπως και δεν αγοράζει µια Rolls Roy s για να πηγαίνει στη δουλειά του, ή για να κάνει τα ψώνια του. Στο διαφηµιστικό έντυπο του Οµίλου Ξυνή, τα χαµογελαστά πρόσωπα, η φράση «Πάτα γκάζι στην πληροφορική», «Αυστηρώς ακατάλληλο για όσους θέλουν επάγγελµα...χθες», «Κάνε το νέο προσωπικό σου ρεκόρ στην Carriera σου», είναι όλα συναισθηµατικές νύξεις της επιυτχίας, της κοινωνικοποίησης, της αναγνώρισης, της ευτυχίας. Η αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης. Η αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το αγοραστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Οσο πιο µορφωµένο το κοινό και πιο εξειδικευµένο, ανώτερο είναι το προσφερόµενο προϊόν τόσο περισσότερο ορθολογική θα είναι η διαφήµιση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, σε γενικές γραµµές, η διαφήµιση είναι αποτελεσµατική, γι αυτό και καταλήγει στο να γίνονται εγγραφές. Είναι προσαρµοσµένη στο κοινό στο οποίο απευθύνεται, στο κοινό το οποίο ξέρει ο οργανισµός τι ζητάει, και πώς θα το προσεγγίσει. εν υπάρχει κάποια ριζική βελτίωση για να προταθεί. Εξ άλλου είναι πολύ σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε ότι µια προσπάθεια βελτίωσης, εάν δεν είναι καλά σχεδιασµένη και προµελετηµένη, µπορεί να φέρει πολύ ανεπιθύµητα αποτελέσµατα στην εταιρία. Ως σηµεία µερικής βελτίωσης θα αναφέραµε τα ακόλουθα: Ενα πιο λιτό, µε λιγότερα χρώµατα έντυπο, το οποίο θα ανέφερε περισσότερα στοιχεία για το κάθε παρεχόµενο πρόγραµµα. ηλαδή, ένα διαφηµιστικό έντυπο που να απευθυνόταν περισσότερο στα ορθολογικά στοιχεία του σπουδαστή, και όχι στα συναισθηµατικά. Επίλογος 10

11 Η διαφήµιση µιας υπηρεσίας έχει ως σκοπό να την τοποθετήσει στην αντίληψη του καταναλωτή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκτήσει το µεγαλύτερο δυνατό κέρδος, περισσότερους πελάτες. Σκοπός της εταιρίας είναι να ξεχωρήσει από τις ανταγωνίστριες εταιρίες, και να εδραιωθεί στη συνείδηση του κοινού ως κάτι ξεχωριστό και διαφοροποιηµένο από αυτό που παρέχουν οι ανταγωνιστές. Οσο καλή όµως και να είναι η διαφήµιση, ή όποιο από τα άλλα στοιχεία του µάρκετινγκ, το σηµαντικότερο όλων είναι το παραγόµενο προϊόν-υπηρεσία. Αν η υπηρεσία είναι η σωστή και δίνει την πραγµατική ωφέλεια που ζητάει ο πελάτης, τότε τα άλλα στοιχεία του µάρκετινγκ (που σαφώς είναι πολύ σδηµαντικά), έρχονται να ενισχύσουν την υπηρεσία αυτή. Καµµία διαφήµιση, όσο καλή και να είναι, δεν θα µπορέσει να στηρίξει µια υπηρεσία η οποία αυτή καθ εαυτή πάσχει. Με πρωταρχικό στόχο την ποιοτική παροχή υπηερσιών, την προτεραιότητα στις ανάγκες του πελάτη, και µε σύµµαχο τη διαφήµιση και τα υπόλοιπα «όπλα» του µάρκετινγκ, οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών θα αποκτήσουν το επιθυµητό συγκριτικό πλεονέκτηµα και θα ξεχωρίζουν, τόσο σε Ελλαδικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. ιεθνής: Βιβλιογραφία Berkman Harold & Gilson Christophe., Advertising. 2d Ed. Random House, New York, John Sloman & Mark Sutcliffe Economics for Business, 2d Ed. Prentice Hall, Essex UK Ελληνική: Μαυροβουνιώτης Μιχάλης, 59 Μυστικά στην εξυπηρέτηση πελατώ, εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 1998 Μάλλιαρης Πέτρος Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Τόµος Α, εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα- Πειραιάς 1990 Σώµκος Γεώργιος Συµπεριφορά καταναλωτή & Στρατηγική Μάρκετινγκ Τόµος Α, εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα-Πειραιάς

12 Σώµκος Γεώργιος Συµπεριφορά καταναλωτή & Στρατηγική Μάρκετινγκ, 2 η έκδοση, εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα-Πειραιάς

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΦΛΩΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ1. Εισαγωγικές έννοιες μάρκετινγκ 5 Δ.1.1 Εισαγωγή 5 Δ.1.2 Γενικές οδηγίες προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

<<Η διαφήμιση στη ζωή μας και ο ρόλος των ΜΜΕ>>

<<Η διαφήμιση στη ζωή μας και ο ρόλος των ΜΜΕ>> Σχολείο: 1 ο Γενικό Λύκειο Χαϊδαρίου Σχολικό Έτος: 2012-2013 Τμήμα Α1 Ομάδα Δ Μέλη Ομάδας: Μίλτος Γιαννούτσος Αλέξανδρος Αντωνάκος Δημήτρης Γεωργαντής Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΕΟ Θεµατική Ενότητα ΕΟ33 (Μάρκετινγκ ΙΙ) Ακαδ. Έτος: 2011-2012 Ονοµατεπώνυµο Σπουδαστή: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.2 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 σελ. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Θέμα: «Η προώθηση της επιχείρησης μέσω της διαφήμισης στο διαδίκτυο» (World Wide Web Marketing & Promotion)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Θέμα: «Η προώθηση της επιχείρησης μέσω της διαφήμισης στο διαδίκτυο» (World Wide Web Marketing & Promotion) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Θέμα: «Η προώθηση της επιχείρησης μέσω της διαφήμισης στο διαδίκτυο» (World Wide Web Marketing & Promotion) ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κ ος. Χ. Κυτάγιας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ανύσης Ιωάννης Α.Μ: 7032

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ

ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κουτσουριδάκη Κλειώ Μαρίνα (Α.Μ.:381)

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο.

Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή: Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα: Διαχείριση Πληροφοριών. Π τυ χ ιακ ή Ερ γασία Θέμα: Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο. Επιμέλεια εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαφήµιση ως Μέσο Προβολής των Βιοµηχανικών Προϊόντων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της. Ιωάννας Α. Μπαγινέτας.

Η ιαφήµιση ως Μέσο Προβολής των Βιοµηχανικών Προϊόντων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της. Ιωάννας Α. Μπαγινέτας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ιαφήµιση ως Μέσο Προβολής των Βιοµηχανικών Προϊόντων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Ιωάννας Α. Μπαγινέτας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΠΩΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΙΣΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (15-18 ΕΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (15-18 ΕΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (15-18 ΕΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels Νικόλαος Τσιακμάκης Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Ευθύμιος Ζιγκιρίδης. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Ευθύμιος Ζιγκιρίδης. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιος Ζιγκιρίδης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Δρ. Ιωάννη I. Παπαδόπουλου 1, Οικονομίδου Ευτυχίας 2 και Παπαφακλή Λουκίας 2 Την εποχή που η τεχνολογία δεν είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : MARKETING ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ εμπειρική έρευνα στους σπουδαστές του Τει Σερρών ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Έρευνα Ικανοποίησης καταναλωτών - αφοσίωσης στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα» Μαρία Κ. Πατεράκη Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ BOUTIQUE, ART &DESIGN ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εισαγωγή στη Διαφήμιση Γιώργος Κοκκίνης Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εκπόνηση οδηγού διαφημιστικής πολιτικής για τον ΕΟΤ Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα