Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ."

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Συνεδρίασε σήμερα ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), μετά την από την υπ αριθ. Πρωτ. 5220/ πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: Παρόντες 22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ Απόντες 5 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος. Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ. ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση του Κανονισμού εκτέλεσης των εργασιών επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ.κ. Π. Μώτος, Ν. Φωτεινιάς, Ν. Καϊλης. Αφού έλαβε υπόψη: 1. την προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου ο οποίος θέτει υπόψη του σώματος: α. Την 1/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία στο αποφατικό της αναφέρει τα εξής:

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει το Σχέδιο Κανονισμού Εκτέλεσης Εργασιών επί οδοστρωμάτων & πεζοδρομίων, με τις προσθήκες που πρότειναν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παπαμανώλης Γεώργιος και Φώσκολος Αθανάσιος, Β. Αντίγραφο του τροποποιημένου Σχεδίου Κανονισμού Εκτέλεσης Εργασιών επί οδοστρωμάτων & πεζοδρομίων, με τις προσθήκες που πρότειναν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παπαμανώλης Γεώργιος και Φώσκολος Αθανάσιος, επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, Γ. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης καθώς και στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, προκειμένου να ενεργήσουν τα δέοντα. β. Την 1/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία στο αποφατικό της αναφέρει τα εξής: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το σχέδιο του κανονισμού εκτέλεσης εργασιών επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπ. Δόμησης, το Τμήμα Έργων Οδοποιίας, με τις τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτόν με την με αρ.1/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και αποστέλλει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την οριστική έγκριση του κανονισμού. γ. Τον Κανονισμό Εκτέλεσης Εργασιών επί Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων, - ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ 2.-Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Αντιδήμαρχος κ. Στ. Γουσγουνέλης ενημέρωσε το σώμα για το θέμα. 3.- Την πρόταση του Αντιπροέδρου όπως το σώμα εγκρίνει τον Κανονισμό Εκτέλεσης Εργασιών επί Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων σύμφωνα με τις αποφάσεις 1/2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 1/2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής 4.- Τις διατάξεις των Ν. 2696/99, 1577/85, 3669/08, 3481/06, 2307/95, 3431/06, - Τις διατάξεις της ΚΥΑ 725/23/2012, - Τις διατάξεις του Ν.3463/ τις διατάξεις των άρθρων 65, 67,69, 94 του Ν. 3852/ Τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει τον Κανονισμό Εκτέλεσης Εργασιών επί Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων και ο οποίος εμφανίζεται ως συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

3 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ

4 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Άρθρο 1 : Αντικείμενο κανονισμού. Ο κανονισμός αυτός αφορά γενικά τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους τομών επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων για την διέλευση υπογείων δικτύων από τους Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας καθώς και από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Άρθρο 2 : Διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των εργασιών. 1. Νόμος 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ΦΕΚ Α 114/2006 άρθρο 75 και79 του ιδίου νόμου όπως ισχύουν. 2. Νόμος 2696/99 (ΦΕΚ Α-57/1999) «κώδικας οδικής κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 (ΦΕΚ Α-50) και όπως ισχύουν ειδικότερα: Το άρθρο 9 του Ν.2696/99 (Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του Ν 3542/2007. Η παράγραφος 5 του άρθρου 47 του Ν.2696/99 (Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.3542/2007. Η παράγραφος 6 του άρθρου 48 του Ν.2696/99 (Κατάληψη τμήματος οδού και πεζοδρομίου) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.3542/ Νόμος 1577/85 (ΦΕΚ Α-57/1999) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 6. Νόμος 3669/2008 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 7. Το άρθρο 7 του Ν. 3481/06 και ειδικά την παρ.7 «Τομές οδοστρωμάτων πεζοδρομίων αποκαταστάσεις». 8. Το άρθρο 30 του Ν.1080/80, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 2307/95 όπως ισχύουν. 9. Νόμος 2307/95 (ΦΕΚ 113/ Τ.Α.) «Περί προσαρμογής νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις όπως ισχύουν. 10. Η 47/2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί Εκτέλεσης Έργων από τρίτους στο οδικό δίκτυο των Ο.Τ.Α». 11. Η ΥΑ ΔΙΠ/2003 «Τεχνική προδιαγραφή σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός εκτός κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ 946-Β/ ). 12. Η με αριθ.6952/ ΦΕΚ 420/Β περί «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 13. Ο κανονισμός των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης (ΦΕΚ 1375/Β/ ). 14. Ο Νόμος 3431/06 (ΦΕΚ Α 13/ ) περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 15. Η Κ.Υ.Α 725/23 (ΦΕΚ 5-Β/ ) Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Άρθρο 3 : Προδιαγραφές εκτέλεσης εργασιών Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση δημοσίων έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ο κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος καθώς επίσης και οι τεχνικές οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης.

5 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Άρθρο 4 : Προθεσμίες Η προθεσμία για την πλήρη αποκατάσταση των τομών ορίζεται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αναφέρεται στην άδεια τομής. 'Άρθρο 5 : Χορήγηση αδειών τομών Οποιαδήποτε τομή οδοστρώματος, πεζοδρομίου ή πεζόδρομου που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας, νομικό ή φυσικό πρόσωπο επιτρέπεται να γίνει μόνο ύστερα από άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που απαιτούν άμεσες τομές οδοστρωμάτων και όταν είναι αδύνατη η προ των εργασιών λήψη άδειας τομής, η επιχείρηση κοινής ωφέλειας ή οργανισμός ή το φυσικό πρόσωπο, που εκτελεί τις εργασίες, υποχρεούται: Να ενημερώσει τηλεφωνικά τον Δήμο πρίν την έναρξη της διενέργειας της τομής. Να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από την στιγμή της διενέργειας της τομής για το ακριβής σημείο καθώς και τον εκτιμούμενο χρόνο αποκατάστασης της. Να εφαρμόσει όλες τις προβλεπόμενες από την παρούσα διαδικασίες και τεχνικές οδηγίες που αναφέρονται στον συγκεκριμένο κανονισμό. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται κατά των υπευθύνων αντίστοιχα πρόστιμα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 6 : Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών τομών. Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια τομής οδοστρώματος ή πεζοδρομίου πρέπει να κατατεθούν τα εξής: 1. Αίτηση του Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή του νομικού ή φυσικού προσώπου η οποία θα αναφέρει οπωσδήποτε το όνομα του αρμοδίου υπαλλήλου ή ιδιώτη καθώς επίσης τον υπεύθυνο του έργου για την καλή εκτέλεση των εργασιών και τα αντίστοιχα μέσα επικοινωνίας (τηλ, Fax, mail). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου κατά την υποβολή της αίτησης, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης. 3. Απόσπασμα σχεδίου της περιοχής σε δύο (2) αντίγραφα επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση, η θέση της τομής με κόκκινο χρώμα για τα οδοστρώματα και με κίτρινο για τα πεζοδρόμια. 4. Ενδεικτικά σχέδια περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών της τομής. 5. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, η οποία περιλαμβάνει: Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής με την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών και σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου, το οποίο για έργα μεγάλης έκτασης θα προβλέπει τμηματικές προθεσμίες και πλήρη αποπεράτωση κάθε τμήματος πριν προχωρήσει στην εκσκαφή του επομένου τμήματος. Τις τυπικές διατομές των τομών και του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί. Ανάλυση του τρόπου εκτέλεσης της τομής των τεχνικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν και της μεθόδου επικάλυψης. Τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής. Τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Κυκλοφοριακές προτάσεις εκτροπών και εγκρίσεις άλλων φορέων όπου απαιτούνται καθώς και ρητές προβλέψεις εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, μέτρα σήμανσης και ασφαλείας. 6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ρητώς ότι ο Ο.Κ.Ω., το νομικό πρόσωπο ή το φυσικό πρόσωπο για πέντε έτη είναι υποχρεωμένοι να αποκαθιστούν με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οιαδήποτε ζημιά προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει.

6 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 7. Εγγυητική επιστολή ταμείου ή Τράπεζας που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου ή κατάθεση αντίστοιχου ποσού στο Ταμείο του Δήμου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται ως ακολούθως: Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας ή νομικό πρόσωπο. Προκειμένου για μικρές εργασίες αποκατάστασης βλαβών με τρέχον μήκος τομής μικρότερο των 6,00μ δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ταμείου ή Τράπεζας για το σύνολο των εργασιών καθ έτος το ποσό το υψός της οποίας καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ. Προκειμένου για μικρές εργασίες επέκτασης ή τροποποίησης δικτύων με τρέχον μήκος τομής μικρότερο των πενήντα (50,00) μέτρων δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ταμείου ή Τράπεζας για το σύνολο των εργασιών καθ έτος το ποσό το ύψος της οποίας καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (8.000,00) ευρώ. Για μεμονωμένες εργασίες το ποσό της εγγυητικής καθορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ ανά τρέχον μέτρο μήκους οιασδήποτε τομής. Ελάχιστο όριο εγγυητικής επιστολής χίλια (1.000,00) ευρώ για Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή νομικό πρόσωπο. Φυσικά Πρόσωπα Το ύψος της εγγυητικής επιστολής για τα φυσικά πρόσωπα καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Λαμβάνεται υπόψη ότι για εργασίες σε πλακοστρωμένη επιφάνεια, πεζοδρόμια κ.λ.π. η εγγυητική επιστολή καθορίζεται στα εκατό (100) ευρώ ανά τετραγωνικό επιφάνειας αποκατάστασης ενώ σε τσιμεντοστρωμένο ή ασφαλτοστρωμένο δρόμο η εγγυητική επιστολή καθορίζεται στα πενήντα (50,00) ευρώ ανά τετραγωνικό επιφανείας αποκατάστασης. Ελάχιστο όριο εγγυητικής επιστολής διακόσια (200,00). Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα είναι τουλάχιστον για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών. Μετά την πάροδο της διάρκειά της, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο εφ' όσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις έναντι του Δήμου. Για την επιστροφή της θα προηγηθεί έγγραφο αίτημα του οργανισμού ή του νομικού προσώπου προς την Τεχνική Υπηρεσία στο οποίο και θα αναφέρονται οι αποκαταστάσεις που αφορά η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή για την οποία ζητείται η επιστροφή της προκειμένου να ελεγχθούν μακροσκοπικά και να παραληφθούν οι αποκαταστάσεις. 7. Όπου και όταν απαιτείται καταβολή τέλους διέλευσης και τέλους χρήσης Δικαιώματος Διέλευσης όπως σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ισχύουν ο κανονισμός των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης (ΦΕΚ 1375/Β/ ), ο νόμος 3431/06 (ΦΕΚ Α 13/ ) περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η Κ.Υ.Α 725/23 (ΦΕΚ 5-Β/ ) Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Βασική προϋπόθεση για έκδοση οποιαδήποτε τομής από την έκδοση του παρόντος κανονισμού είναι οι πάροχοι των αντίστοιχων δικτύων να καταθέσουν στο Δήμο αρχεία όλων των υφιστάμενων δικτύων που έχουν εγκαταστήσει μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης. Μετά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών και εφ' όσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις του Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή του οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου έναντι του Δήμου, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και στη συνέχεια εγκρίνει ή τροποποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές, το χρονοδιάγραμμα εργασιών και χορηγεί άδεια εκτέλεσης εργασιών επί Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων η οποία πρέπει υποχρεωτικά προ της ενάρξεως να θεωρείται από την αρμόδια Αστυνομική αρχή (Άρθρο 47 Ν. 2094/92). Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μπορεί να επιλέξει πια από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα προσκομιστούν σε περιπτώσεις όπου οι παρεμβάσεις από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειες ή του οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου είναι μικρής κλίμακας και δεν θα προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια του Δήμου μας.

7 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Άρθρο 7 : Γενικές υποχρεώσεις 1. Ο ανάδοχος ο οποίος διενεργεί την τομή θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης του έργου τα οποία είναι αναγκαία για την οδική και κυκλοφοριακή ασφάλεια, την ασφαλή εκτροπή της κυκλοφορίας σε συνεργασία με την τροχαία, την ασφαλή διέλευση των διερχομένων, την ασφαλή πρόσβαση των περιοίκων στα σπίτια τους και οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται απαραίτητο, όπως προβλέπει η ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 2. Ο χώρος των εργασιών υποχρεωτικά θα περιφράσσεται με καλαίσθητα σταθερά περιφράγματα πλαστικά, ξύλινα ή και μεταλλικά. 3. Έξω από τον περιφραγμένο χώρο απαγορεύεται η εναπόθεση οποιουδήποτε υλικού. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο. 4. Μετά το πέρας των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης καθώς και μετά την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας επισημαίνεται ότι θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός και θα επακολουθεί σκούπισμα και πλύσιμο του δρόμου ή του πεζοδρομίου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζοντας στους υπευθύνους τα έξοδα καθαρισμού. 5. Στον χώρο εργασίας θα τοποθετείται πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται ο φορέας κατασκευής του έργου. 6. Την αποκλειστική ευθύνη έναντι του Δήμου, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, την έχει ο Οργανισμός, το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στον οποίο χορηγήθηκε η άδεια και όχι ο ανάδοχος του έργου ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με τον Δήμο. 7. Δεν επιτρέπεται αποθήκευση αδρανών υλικών επί των οδοστρωμάτων. Στους μη συμμορφούμενους με τις παραπάνω υποχρεώσεις και διατάξεις, ανακαλείται αυτόματα η άδεια τομής, και επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού. 8. Σε περίπτωση εργασιών στο πεζοδρόμιο να παραμείνει ικανό πλάτος διέλευσης πεζών & ΑΜΕΑ, ή στην περίπτωση που αυτό δεν καθίσταται δυνατό να καταλαμβάνουν τα απαραίτητο πλάτος του δρόμου λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (όπως π.χ. στοά) για την ασφαλή διέλευση πεζών & ΑΜΕΑ, ως ανωτέρω. 9. Ο κάθε Οργανισμός Κοινής Ωφελείας, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο (Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ.), οφείλει να κοινοποιήσει στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου, τον ετήσιο Τεχνικό Προγραμματισμό του, (εκτέλεση έργων & εργασιών), που αφορούν δημοτικές οδούς και χώρους, προκειμένου να γίνει προσπάθεια συντονισμού, ταυτόχρονης εκτέλεσης αυτών από διαφορετικούς φορείς, προς αποφυγή συνεχούς όχλησης των δημοτών. Άρθρο 8 : Τεχνικές οδηγίες αποκατάστασης τόμων. Α. Πεζοδρόμια Κατά την εκσκαφή των πεζοδρομίων απομακρύνονται αμέσως τα προϊόντα εκσκαφής. Μετά την κατασκευή της εργασίας και την επίχωση της τομής με αμμοχάλικο ή υλικό 3Α κατά στρώσεις, πρέπει να ακολουθεί συμπίεση της τομής και αποκατάσταση του πεζοδρομίου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στα πεζοδρόμια η τομή επικαλύπτεται με σκυρόδεμα C16/20 πάχους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εκατοστών και ακολουθεί η αποκατάσταση της πλακόστρωσης στην μορφή που είχε πριν την επέμβαση, π.χ. μάρμαρόπλακες, μπιχτοχάλικο κ.λ.π. Σε πεζοδρόμια πλάτους κάτω του 1,00μ. θα γίνεται αποκατάσταση σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Β. Οδοστρώματα 1. Γίνεται κοπή της ασφάλτου με ειδικό μηχάνημα (κόφτη) και καθαίρεση με κομπρεσέρ. Το πλάτος της τομής θα είναι το ελάχιστο υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα μπορεί να γίνει συμπύκνωση του επιχώματος με οδοστρωτήρα δονητική πλάκα. Δεν επιτρέπεται εκσκαφή τομής χωρίς να προηγηθεί κοπή της ασφάλτου. 2. Ακολουθεί εκσκαφή με ταυτόχρονη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής. Δεν επιτρέπεται εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού και επανεπίχωση της τομής με αυτά. 3. Μετά την κατασκευή του δικτύου η τομή επιχώνεται με καθαρό αμμοχάλικο λατομείου ή υλικό 3Α. Τα αδρανή υλικά τοποθετούνται σε στρώσεις όχι μεγαλύτερες των εικοσιπέντε 25 εκατοστών οι οποίες βρέχονται και συμπιέζονται πριν την τοποθέτηση της επόμενης στρώσης. Η συμπλήρωση της τομής με αδρανή υλικά πρέπει να γίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο από της εκσκαφής για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των

8 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης διερχομένων. Η τομή παραδίδεται στην κυκλοφορία χωρίς ασφαλτική στρώση για διάστημα 5 ημερών, στην διάρκεια των οποίων ο Ο.Κ.Ω. ή το οποιουδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ο οποίος κατασκεύασε την τομή είναι απόλυτα υπεύθυνος για την καθημερινή συμπλήρωση της τομής με υλικό 3Α και για όποιο ατύχημα ή ζημιά ήθελε συμβεί εξαιτίας πλημμελούς συντήρησης της τομής. Η Τεχνική Υπηρεσία μπορεί κατά τη χορήγηση της αδείας να επιβάλει σε ορισμένες περιπτώσεις την αυθημερόν αποκατάσταση της τομής με ασφαλτικό τάπητα. 4. Μετά την παρέλευση των 5 ημερών γίνεται εκσκαφή του αδρανούς υλικού σε βάθος τουλάχιστον 22εκ. κατακορύφωση των παρειών, συμπίεση της σκάφης της τομής, διάστρωση σκυροδέματος C12/15 πάχους 15εκ. Κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος, με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 καθαρής ασφάλτου, τύπου 180/220 ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, που θα εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α-203 και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Καταστευή ασφαλτικού τάπητα συμπυκνωμένου πάχους 5,00εκ. με ασφαλτόμιγμα της ΠΤΠ Α245 τύπου Γ'. Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας με ασφαλτικό τάπητα ελάχιστου συμπιεσμένου πάχους 2εκ. εκτελουμένη κατά τα οριζόμενα εις την ΠΤΠ Α 245 αλλα με κοκκομετρική διαβάθμιση της Α 222. Η αποκατάσταση των τομών σε οδόστρωμα από σκυρόδεμα θα γίνεται σε πάχος 15 εκατοστών και με σκυρόδεμα C16/ Σε περίπτωση εγκάρσιας ή και κατά μήκος τομής η αποκατάσταση θα γίνεται ως κάτωθι: Φρεζάρισμα του ασφαλτικού σε όλο το μήκος της τομής και σε πλάτος τριπλάσιο της τομής για σκάμματα έως είκοσι (20) εκατοστών (ελάχιστο φρεζάρισμα οδοστρώματος τριάντα (30) εκατοστά) και σε βάθος επτά (7) εκατοστών. Για σκάμματα άνω των είκοσι εκατοστών το φρεζάρισμα του οδοστρώματος θα γίνεται σε πλάτος διπλάσιο της τομής. Η διάστρωση του νέου ασφαλτοτάπητα θα γίνει όπως περιγράφεται παραπάνω. α) Σε περίπτωση που οι ζημιές είναι μικρής εκτάσεως (αυτό κρίνεται από το Δήμο) το πλάτος αποκατάστασης θα καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. β) Όταν οι ζημιές είναι μεγάλης εκτάσεως η αποκατάσταση θα γίνεται σ' ολόκληρο το πλάτος του οδοστρώματος. Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις πριν από την έναρξη της κατασκευής της ασφαλτικής στρώσης θα ενημερώνεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να καθορίσει το ακριβές περίγραμμα της αποκατάστασης. 6. Σε περίπτωση που η τομή είναι κοντά στα κρασπεδόρειθρα και υποστούν καθιζήσεις γίνεται πλήρης ανακατασκευή των κρασπεδορείθρων. Σε περίπτωση καθιζήσεως της τομής πρέπει να αφαιρείται ο ασφαλτικός τάπητας, να συμπληρώνεται το αδρανές υλικό (3 Α), να συμπιέζεται η σκάφη και στην συνέχεια να γίνεται νέα κατασκευή ασφαλτικού τάπητα. Δεν επιτρέπεται συμπλήρωση της όποιας καθιζήσεως με ασφαλτικό υλικό χωρίς την προηγούμενη διαδικασία. Εξυπακούεται ότι ο αρμόδιος Οργανισμός οφείλει να ερευνήσει την αιτία της καθίζησης, Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατασκευή τάπητα της Π.Π - Α245 (χειμερινοί μήνες) γίνεται αποκατάσταση της τομής με άλλο ασφαλτικό υλικό (ψυχρά άσφαλτος κ.τ.λ.) Σε περίπτωση αστοχίας της κατασκευής αφαιρείται ο τάπητας με την ψυχρά άσφαλτο και αποκαθίσταται η τομή με τάπητα της Π.Τ.Π. Α245. Γενικά Συμπληρωματικά των παραπάνω η υπηρεσία μπορεί να ορίσει διαφορετικές ή επιπλέον οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποκατάστασης. Άρθρο 9 : Συντήρηση Ο κάθε Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ο οποίος προέβη στην τομή του οδοστρώματος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συνεχή συντήρηση της μέχρι της τελικής αποκατάστασης και την οριστική παραλαβή του έργου. Εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την συντήρηση της και πρέπει άμεσα να επεμβαίνει σε περίπτωση καθιζήσεως για την αποτροπή προβλημάτων στην κυκλοφορία και για την αποφυγή ενδεχομένως ατυχημάτων για τα οποία είναι υπεύθυνος. Παρέμβαση του Δήμου για συντήρηση ή αποκατάσταση της τομής δεν απαλλάσσει τον Ο.Κ.Ω. από τις ευθύνες του για όποιο ατύχημα ή ζημία ήθελε προκύψει. Ο κάθε Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για πέντε έτη είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οιαδήποτε ζημιά

9 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει. Άρθρο 10 : Επιβολή Διοικητικών Προστίμων Κυρώσεις Στους μη συμμορφούμενους προς τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως (π.χ. τομές χωρίς άδεια, τομές χωρίς σήμανση, αποκατάσταση τομών κατά παρέκκλιση των προδιαγραφών κ.λπ.) επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως κατωτέρω: 1. Για εκτέλεση έργων που περιλαμβάνει τομή σε οδόστρωμα χωρίς άδεια, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, Διοικητικό πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και η αυτόφωρη διαδικασία όπως ο νόμος προβλέπει. 2. Για την εκτέλεση τομών σε οδόστρωμα χωρίς την απαραίτητη σήμανση της τομής σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν 3542/2007 και το άρθρο 7 της παρούσας, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, διοικητικό πρόστιμο 1.500,00. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται όπως ο νόμος προβλέπει. 3. Για την εκτέλεση τομών από Ο.Κ.Ω. σε οδόστρωμα χωρίς την απαραίτητη τοποθέτηση πινακίδας στην οποία θα αναγράφεται ο φορέας κατασκευής του έργου, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, Διοικητικό πρόστιμο 200,00 που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Δ.Σ. 4. Η εναπόθεση οποιουδήποτε υλικού έξω από το περιφραγμένο χώρο όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, Διοικητικό πρόστιμο 400,00 που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Δ.Σ. 5. Για χρονική υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες Διοικητικό πρόστιμο 100 ανα ημέρα καθυστέρησης που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Δ.Σ. 6. Μετά το πέρας των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης καθώς και μετά την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας επισημαίνεται ότι θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός και θα επακολουθεί σκούπισμα και πλύσιμο του δρόμου ή του πεζοδρομίου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζοντας στους υπευθύνους τα έξοδα καθαρισμού. Επίσης επιβάλλει Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000,00 ευρώ για μεγάλης έκτασης έργα και 200,00 ευρώ για έργα τοπικού χαρακτήρα. 7. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα γίνεται συντήρηση της τομής ή έγκαιρη αποκατάσταση ο Δήμος μετά την προθεσμία που ορίζει ή άδεια θα προχωρεί χωρίς άλλη ειδοποίηση στην συντήρηση των τομών και στην αποκατάσταση τους και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Οργανισμό ο οποίος κατασκεύασε την τομή. 8. Για την απόρριψη χωμάτων ή αχρήστων υλικών στην οδό, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 47 ΚΟΚ Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν 3542/2007, διοικητικό πρόστιμο 400,00 ευρώ όπως ορίζεται σε αντίστοιχες κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου όπως ο νόμος προβλέπει. 9. Για την κατάληψη τμήματος επιφανείας πεζοδρόμου, οδοστρώματος ή πεζοδρομίου όπως ορίζεται από το άρθρο 48 του ΚΟΚ (Ν.2696/1999), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν 3542/2007, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες διοικητικό πρόστιμο 400,00 ευρώ όπως ορίζεται σε αντίστοιχες κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου όπως ο νόμος προβλέπει. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται όπως ο νόμος προβλέπει. Τα πρόστιμα αυτά, θα επιβάλλονται κάθε φορά που θα διαπιστώνεται η παράβαση. 10. Τα διοικητικά πρόστιμα θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 3,13,30 του Ν 1080/1980 και 73 του από ΒΔ περί προσόδων Δήμων & Κοινοτήτων και τις διατάξεις του ΝΔ 318/1969 περί βεβαιώσεως και εισπράξεως εσόδων Δήμων & Κοινοτήτων), μη αποκλειόμενης της λήψεως παντός άλλου νομίμου μέτρου. 11. Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην παρούσα προδιαγραφές, η μη τήρηση των οποίων συνεπάγεται α) άμεση ανάκληση της αδείας και β) δεν θα χορηγείται νέα άδεια στον οποιαδήποτε Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας μέχρι να συμμορφωθεί προς αυτές. Στους μη συμμορφούμενους με τα άρθρα 7,8 και 9 του παρόντος κανονισμού ο Δήμος πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, θα κάνει χρήση της εγγυητικής επιστολής ή του αντιστοίχου ποσού

10 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης που έχει κατατεθεί στο Ταμείο του Δήμου και θα επιβάλλει κατά των υπευθύνων το αντίστοιχο πρόστιμο. Άρθρο 11 : Διαδικασία επιβολής κυρώσεων Η Τεχνική Υπηρεσία βεβαιώνει δια των υπαλλήλων της τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού οι οποίες θεωρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και διαβιβάζονται στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία για την επιβολή των προστίμων και την είσπραξη των αντιστοίχων ποσών. Άρθρο 12 : Γενικά Ότι τυχόν δεν προβλέπεται ρητώς και ειδικώς από τα παραπάνω, θα διέπεται επιλυόμενο από τις σχετικές συναφείς διατάξεις της εν γένει νομοθεσίας, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού, τις τυχόν υπάρχουσες εν θέματι λοιπές νομοθετικές και νομολογιακές προβλέψεις, τον κοινονικοοικονομικό σκοπό του προς επίλυση δικαιώματος ή υποχρεώσεως, ως και τα κρατούντα εν προκειμένω συναλλακτικά ήθη και έθιμα. Ο παρών κανονισμός συνοδεύεται με σχέδιο άδειας τομής οδοστρώματος το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του

11 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Πρωτ.:... Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, Σύρος Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες:... Τηλέφωνο:... TELEFAX: Αριθμ. ΠΡΟΣ: KOIN. ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος για... ΣΧΕΤ.: Η από... αίτηση του... Έχοντας υπόψη: 1. Τον Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ΦΕΚ Α 114/2006 άρθρο 75 και 79 του ιδίου νόμου όπως ισχύουν. 2. Τον Νόμο 2696/99 (ΦΕΚ Α-57/1999) «κώδικας οδικής κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 (ΦΕΚ Α-50) και όπως ισχύουν ειδικότερα: Το άρθρο 9 του Ν.2696/99 (Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του Ν 3542/2007. Η παράγραφος 5 του άρθρου 47 του Ν.2696/99 (Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.3542/2007. Η παράγραφος 6 του άρθρου 48 του Ν.2696/99 (Κατάληψη τμήματος οδού και πεζοδρομίου) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.3542/ Τον Νόμο 1577/85 (ΦΕΚ Α-57/1999) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 6. Τον Νόμο 3669/2008 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 7. Το άρθρο 7 του Ν. 3481/06 και ειδικά την παρ.7 «Τομές οδοστρωμάτων πεζοδρομίων αποκαταστάσεις». 8. Το άρθρο 30 του Ν.1080/80, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 2307/95 όπως ισχύουν. 9. Τον Νόμο 2307/95 (ΦΕΚ 113/ Τ.Α.) «Περί προσαρμογής νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις όπως ισχύουν. 10. Την 47/2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί Εκτέλεσης Έργων από τρίτους στο οδικό δίκτυο των Ο.Τ.Α». 11. Την ΥΑ ΔΙΠ/2003 «Τεχνική προδιαγραφή σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός εκτός κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ 946-Β/ ). 12. Την με αριθ.6952/ ΦΕΚ 420/Β περί «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και

12 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 13. Τον κανονισμό των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης (ΦΕΚ 1375/Β/ ). 14. Τον Νόμο 3431/06 (ΦΕΚ Α 13/ ) περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 15. Την Κ.Υ.Α 725/23 (ΦΕΚ 5-Β/ ) Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 16. Την από... αίτηση του..., με την οποία ζητά την χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος επί οδού αρμοδιότητας του Δήμου και συγκεκριμένα επί... προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες εκσκαφής για..., στα πλαίσια του έργου... και τα συνημμένα με αυτήν δικαιολογητικά. 17. Τον Κανονισμό εκτέλεσης τόμων επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του Δήμου. 18. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα με την οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με τον Κανονισμό εκτέλεσης τόμων επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του Δήμου. Και επειδή : Α. Η Υπηρεσία αποτελεί τον αρμόδιο φορέα, ο οποίος έχει υπό την δικαιοδοσία τις οδούς της νήσου Σύρου πλην του επαρχιακού δικτύου και μεταξύ αυτών και την/τις οδό/οδούς με την ονομασία:..., έχουσα υπό το πλαίσιο αυτό την εξουσία και την αρμοδιότητα για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από το νόμο αδειών για την εκτέλεση εργασιών επ αυτών. Β. Ο/Η..., ο/η οποίος/α εδρεύει..., τηλ.:..., fax:..., εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ./κα... με Α.Δ.Τ...., η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από τον/την..., (καλούμενος εφεξής ως «Αδειούχος»). Υπό αυτό δε το πλαίσιο, επιθυμεί να προβεί Γ. Με το παρόν ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης σε ικανοποίηση της από... αίτησής του/της, παρέχει στο/στην... την άδεια για... Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Άδεια τομής η οποία διέπεται από τους διαλαμβανόμενους στην παρούσα απόφαση όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι δεσμεύουν τον Δήμο και τον/την... και έχουν αναλυτικώς ως εξής: 1. Αντικείμενο Ο Αδειούχος έχει το δικαίωμα να προβεί με βάση τα οριζόμενα στο παρόν στην εκτέλεση τομής οδοστρώματος επί της Οδού με την ονομασία:..., προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες εκσκαφής για..., στα πλαίσια του έργου..., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτηση του και με τους όρους, που τίθενται παρακάτω (εφεξής καλούμενο το «Έργο»). 2. Χρονική ισχύς της Άδειας Τομής

13 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Η ισχύς της αδείας τομής, που χορηγείται με την παρούσα, αρχίζει από τις... και λήγει στις... Σε περίπτωση που ο Αδειούχος προβλέπει, ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός των χρονικών ορίων ισχύος της άδειας τομής, δύναται να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως την παράταση της ισχύος της χορηγούμενης με την παρούσα άδειας, 3. Όροι αποκατάστασης της τομής Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού εκτέλεσης τόμων επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του Δήμου. 4. Πρόσθετες Υποχρεώσεις Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού εκτέλεσης τόμων επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του Δήμου. Μετά την περάτωση του Έργου ο Αδειούχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την τοιαύτη περάτωση. 5. Συντήρηση Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού εκτέλεσης τόμων επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του Δήμου. 6. Μέτρα Ασφαλείας Σε κάθε περίπτωση ο Αδειούχος υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του Έργου όλα τα μέτρα ασφάλειας, σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης θα λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφάλειας το οποίο θα υποδειχθεί είτε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές είτε από την Υπηρεσία. Επίσης ο αδειούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εκτέλεσης του έργου και εναπόθεσης των υλικών που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 2696/1999. Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα, ευθύνη κα έξοδα του Αδειούχου πρόσθετες πληροφοριακές, προειδοποιητικές κ.λ.π. πινακίδες οριζόντιας σήμανσης, όπως επίσης και κατάλληλα στηθαία περίφραξης του ορύγματος, φωτεινοί σηματοδότες, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα κ.λ.π. και θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης ο αδειούχος υποχρεούται εκτός των άλλων να εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ( ΔΙΠΑΔ/οικ502/ ΦΕΚ 946Β / ) Ο Αδειούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή την Υπηρεσία. Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται ζημιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και ευθύνη του Αδειούχου. 7. Ευθύνη Ο Αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του Έργου, έστω και

14 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης αν δεν είναι γνωστή η θέση τους. Ο Αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο Αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών του, που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση του Έργου, από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έναντι του προσωπικού του, των προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Υπηρεσίας. Ο Αδειούχος για πέντε έτη είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οιαδήποτε ζημιά προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει. 8. Εγγύηση Ως εγγύηση της καλής και προσήκουσας εκτέλεσης των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος ο Αδειούχος προσκόμισε και κατέθεσε στην Υπηρεσία εγγυητική επιστολή της..., για «...», με ημερομηνία... και αριθμό..., ποσού... ευρώ (... ), και διάρκειας... διάρκειας, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού εκτέλεσης τόμων επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του Δήμου. 9. Λοιπές Άδειες Η παρούσα άδεια τομής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Αδειούχος να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος. Ο Αδειούχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών τομής να λάβει την προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.»

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/5/2015 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 104 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/4/2015 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 262 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 262 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 262 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/7/2015 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 254 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 289 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 324

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 324 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/7/2015 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 324 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 479

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 479 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 23/10/2015 με αριθμ. 25 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 479 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 198 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου

ΘΕΜΑ 7o: Διαγραφή ή μη μισθωμάτων λόγω επισκευής δημοτικού ακινήτου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 273 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/8/2015 με αριθμ. 18 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 383 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη δαπανών που προέκυψαν από εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη δαπανών που προέκυψαν από εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/7/2015 με αριθμ. 16 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 330 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου περί της ενστάσεως 37937/8-12-2014 της ΔΕΗ επί των χρήσεων γης της Πολεοδομικής Μελέτης Ερμούπολης.

ΘΕΜΑ 3 ο : Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου περί της ενστάσεως 37937/8-12-2014 της ΔΕΗ επί των χρήσεων γης της Πολεοδομικής Μελέτης Ερμούπολης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 7/4/2015 με αριθμ. 8 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 153 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 510

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 510 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 20/11/2015 με αριθμ. 27 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 510 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 6 7

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 6 7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό τς 7/4/2015 με αριθμ. 8 Συνεδρίασς του Δμοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολς Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 6 7 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο Αντιδήμαρχος κ. Αλ. Αθανασίου

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησε ο Αντιδήμαρχος κ. Αλ. Αθανασίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 4/5/2015 με αριθμ. 10 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 190 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Α. Αθανασίου και Ι. Κεράνης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Α. Αθανασίου και Ι. Κεράνης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 147 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 229 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 191

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 191 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 191 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 3/7/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΩΗΟ-Ε7Υ. Σελ.- 2 - της 1/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΩΗΟ-Ε7Υ. Σελ.- 2 - της 1/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 1/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης (13). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Ακυρώνουμε την αριθ.: 311/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 23/9/2015 με αριθμ. 21 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 428 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1/4/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Σελ.- 2 - της 391/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Σελ.- 2 - της 391/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 391/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΑΔΑ: ΒΙ63ΩΗΟ-ΜΚΚ Για όλη τη διοικητική περιφέρεια του ενιαίου Δήμου και για: ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ., ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΑ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ12 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 26/3/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 14/01/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ορθή Επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 249

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 9-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4 Προς: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βέροια, Τ.Κ. 59100 Πληροφορίες: Π. Ζαχαρόπουλος Τηλ.: 23313 50587

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη εκτέλεσης έργων εντός ζώνης λιμένα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πληροφορίες: 210 4146435 Πειραιάς, 07-02-2007 Αρ. Πρωτ.8220/07/07 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1/2007 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π.Δ. Θέμα: Διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ.

η μελέτη για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τανάγρας». Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία μας διαβίβασε την αριθμ. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22343/26-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 652 Από το πρακτικό 38 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 1 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 1 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 1 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/2015 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 70040 / 13-11 2014 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 1η Αριθμός απόφασης: 5/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης με θέμα: «Εγκατάσταση μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα