Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ."

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Συνεδρίασε σήμερα ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Πλατεία Μιαούλη, β' όροφος), μετά την από την υπ αριθ. Πρωτ. 5220/ πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: Παρόντες 22 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ, ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ, ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ, ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΜΩΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ Απόντες 5 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος. Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ. ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση του Κανονισμού εκτέλεσης των εργασιών επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ.κ. Π. Μώτος, Ν. Φωτεινιάς, Ν. Καϊλης. Αφού έλαβε υπόψη: 1. την προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου ο οποίος θέτει υπόψη του σώματος: α. Την 1/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία στο αποφατικό της αναφέρει τα εξής:

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει το Σχέδιο Κανονισμού Εκτέλεσης Εργασιών επί οδοστρωμάτων & πεζοδρομίων, με τις προσθήκες που πρότειναν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παπαμανώλης Γεώργιος και Φώσκολος Αθανάσιος, Β. Αντίγραφο του τροποποιημένου Σχεδίου Κανονισμού Εκτέλεσης Εργασιών επί οδοστρωμάτων & πεζοδρομίων, με τις προσθήκες που πρότειναν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Παπαμανώλης Γεώργιος και Φώσκολος Αθανάσιος, επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, Γ. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης καθώς και στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, προκειμένου να ενεργήσουν τα δέοντα. β. Την 1/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία στο αποφατικό της αναφέρει τα εξής: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το σχέδιο του κανονισμού εκτέλεσης εργασιών επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπ. Δόμησης, το Τμήμα Έργων Οδοποιίας, με τις τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτόν με την με αρ.1/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και αποστέλλει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την οριστική έγκριση του κανονισμού. γ. Τον Κανονισμό Εκτέλεσης Εργασιών επί Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων, - ΑΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ 2.-Τη γενομένη διαλογική συζήτηση η οποία αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Αντιδήμαρχος κ. Στ. Γουσγουνέλης ενημέρωσε το σώμα για το θέμα. 3.- Την πρόταση του Αντιπροέδρου όπως το σώμα εγκρίνει τον Κανονισμό Εκτέλεσης Εργασιών επί Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων σύμφωνα με τις αποφάσεις 1/2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 1/2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής 4.- Τις διατάξεις των Ν. 2696/99, 1577/85, 3669/08, 3481/06, 2307/95, 3431/06, - Τις διατάξεις της ΚΥΑ 725/23/2012, - Τις διατάξεις του Ν.3463/ τις διατάξεις των άρθρων 65, 67,69, 94 του Ν. 3852/ Τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει τον Κανονισμό Εκτέλεσης Εργασιών επί Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων και ο οποίος εμφανίζεται ως συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

3 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΘΩΜΑΗ ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ

4 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Άρθρο 1 : Αντικείμενο κανονισμού. Ο κανονισμός αυτός αφορά γενικά τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους τομών επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων για την διέλευση υπογείων δικτύων από τους Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας καθώς και από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Άρθρο 2 : Διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των εργασιών. 1. Νόμος 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ΦΕΚ Α 114/2006 άρθρο 75 και79 του ιδίου νόμου όπως ισχύουν. 2. Νόμος 2696/99 (ΦΕΚ Α-57/1999) «κώδικας οδικής κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 (ΦΕΚ Α-50) και όπως ισχύουν ειδικότερα: Το άρθρο 9 του Ν.2696/99 (Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του Ν 3542/2007. Η παράγραφος 5 του άρθρου 47 του Ν.2696/99 (Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.3542/2007. Η παράγραφος 6 του άρθρου 48 του Ν.2696/99 (Κατάληψη τμήματος οδού και πεζοδρομίου) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.3542/ Νόμος 1577/85 (ΦΕΚ Α-57/1999) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 6. Νόμος 3669/2008 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 7. Το άρθρο 7 του Ν. 3481/06 και ειδικά την παρ.7 «Τομές οδοστρωμάτων πεζοδρομίων αποκαταστάσεις». 8. Το άρθρο 30 του Ν.1080/80, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 2307/95 όπως ισχύουν. 9. Νόμος 2307/95 (ΦΕΚ 113/ Τ.Α.) «Περί προσαρμογής νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις όπως ισχύουν. 10. Η 47/2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί Εκτέλεσης Έργων από τρίτους στο οδικό δίκτυο των Ο.Τ.Α». 11. Η ΥΑ ΔΙΠ/2003 «Τεχνική προδιαγραφή σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός εκτός κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ 946-Β/ ). 12. Η με αριθ.6952/ ΦΕΚ 420/Β περί «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 13. Ο κανονισμός των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης (ΦΕΚ 1375/Β/ ). 14. Ο Νόμος 3431/06 (ΦΕΚ Α 13/ ) περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 15. Η Κ.Υ.Α 725/23 (ΦΕΚ 5-Β/ ) Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Άρθρο 3 : Προδιαγραφές εκτέλεσης εργασιών Για την εκτέλεση των εργασιών ισχύουν οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση δημοσίων έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ο κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος καθώς επίσης και οι τεχνικές οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης.

5 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Άρθρο 4 : Προθεσμίες Η προθεσμία για την πλήρη αποκατάσταση των τομών ορίζεται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αναφέρεται στην άδεια τομής. 'Άρθρο 5 : Χορήγηση αδειών τομών Οποιαδήποτε τομή οδοστρώματος, πεζοδρομίου ή πεζόδρομου που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας, νομικό ή φυσικό πρόσωπο επιτρέπεται να γίνει μόνο ύστερα από άδεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών που απαιτούν άμεσες τομές οδοστρωμάτων και όταν είναι αδύνατη η προ των εργασιών λήψη άδειας τομής, η επιχείρηση κοινής ωφέλειας ή οργανισμός ή το φυσικό πρόσωπο, που εκτελεί τις εργασίες, υποχρεούται: Να ενημερώσει τηλεφωνικά τον Δήμο πρίν την έναρξη της διενέργειας της τομής. Να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από την στιγμή της διενέργειας της τομής για το ακριβής σημείο καθώς και τον εκτιμούμενο χρόνο αποκατάστασης της. Να εφαρμόσει όλες τις προβλεπόμενες από την παρούσα διαδικασίες και τεχνικές οδηγίες που αναφέρονται στον συγκεκριμένο κανονισμό. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται κατά των υπευθύνων αντίστοιχα πρόστιμα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 6 : Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών τομών. Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια τομής οδοστρώματος ή πεζοδρομίου πρέπει να κατατεθούν τα εξής: 1. Αίτηση του Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή του νομικού ή φυσικού προσώπου η οποία θα αναφέρει οπωσδήποτε το όνομα του αρμοδίου υπαλλήλου ή ιδιώτη καθώς επίσης τον υπεύθυνο του έργου για την καλή εκτέλεση των εργασιών και τα αντίστοιχα μέσα επικοινωνίας (τηλ, Fax, mail). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή/και τυχόν υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου κατά την υποβολή της αίτησης, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης. 3. Απόσπασμα σχεδίου της περιοχής σε δύο (2) αντίγραφα επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση, η θέση της τομής με κόκκινο χρώμα για τα οδοστρώματα και με κίτρινο για τα πεζοδρόμια. 4. Ενδεικτικά σχέδια περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών της τομής. 5. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, η οποία περιλαμβάνει: Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής με την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών και σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου, το οποίο για έργα μεγάλης έκτασης θα προβλέπει τμηματικές προθεσμίες και πλήρη αποπεράτωση κάθε τμήματος πριν προχωρήσει στην εκσκαφή του επομένου τμήματος. Τις τυπικές διατομές των τομών και του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί. Ανάλυση του τρόπου εκτέλεσης της τομής των τεχνικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν και της μεθόδου επικάλυψης. Τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής. Τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Κυκλοφοριακές προτάσεις εκτροπών και εγκρίσεις άλλων φορέων όπου απαιτούνται καθώς και ρητές προβλέψεις εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, μέτρα σήμανσης και ασφαλείας. 6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ρητώς ότι ο Ο.Κ.Ω., το νομικό πρόσωπο ή το φυσικό πρόσωπο για πέντε έτη είναι υποχρεωμένοι να αποκαθιστούν με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οιαδήποτε ζημιά προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει.

6 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 7. Εγγυητική επιστολή ταμείου ή Τράπεζας που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου ή κατάθεση αντίστοιχου ποσού στο Ταμείο του Δήμου. Το ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται ως ακολούθως: Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας ή νομικό πρόσωπο. Προκειμένου για μικρές εργασίες αποκατάστασης βλαβών με τρέχον μήκος τομής μικρότερο των 6,00μ δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ταμείου ή Τράπεζας για το σύνολο των εργασιών καθ έτος το ποσό το υψός της οποίας καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ. Προκειμένου για μικρές εργασίες επέκτασης ή τροποποίησης δικτύων με τρέχον μήκος τομής μικρότερο των πενήντα (50,00) μέτρων δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ταμείου ή Τράπεζας για το σύνολο των εργασιών καθ έτος το ποσό το ύψος της οποίας καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (8.000,00) ευρώ. Για μεμονωμένες εργασίες το ποσό της εγγυητικής καθορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ ανά τρέχον μέτρο μήκους οιασδήποτε τομής. Ελάχιστο όριο εγγυητικής επιστολής χίλια (1.000,00) ευρώ για Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή νομικό πρόσωπο. Φυσικά Πρόσωπα Το ύψος της εγγυητικής επιστολής για τα φυσικά πρόσωπα καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Λαμβάνεται υπόψη ότι για εργασίες σε πλακοστρωμένη επιφάνεια, πεζοδρόμια κ.λ.π. η εγγυητική επιστολή καθορίζεται στα εκατό (100) ευρώ ανά τετραγωνικό επιφάνειας αποκατάστασης ενώ σε τσιμεντοστρωμένο ή ασφαλτοστρωμένο δρόμο η εγγυητική επιστολή καθορίζεται στα πενήντα (50,00) ευρώ ανά τετραγωνικό επιφανείας αποκατάστασης. Ελάχιστο όριο εγγυητικής επιστολής διακόσια (200,00). Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα είναι τουλάχιστον για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες χορηγήθηκε η αντίστοιχη άδεια πλέον δώδεκα (12) μηνών. Μετά την πάροδο της διάρκειά της, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο εφ' όσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις έναντι του Δήμου. Για την επιστροφή της θα προηγηθεί έγγραφο αίτημα του οργανισμού ή του νομικού προσώπου προς την Τεχνική Υπηρεσία στο οποίο και θα αναφέρονται οι αποκαταστάσεις που αφορά η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή για την οποία ζητείται η επιστροφή της προκειμένου να ελεγχθούν μακροσκοπικά και να παραληφθούν οι αποκαταστάσεις. 7. Όπου και όταν απαιτείται καταβολή τέλους διέλευσης και τέλους χρήσης Δικαιώματος Διέλευσης όπως σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ισχύουν ο κανονισμός των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης (ΦΕΚ 1375/Β/ ), ο νόμος 3431/06 (ΦΕΚ Α 13/ ) περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η Κ.Υ.Α 725/23 (ΦΕΚ 5-Β/ ) Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Βασική προϋπόθεση για έκδοση οποιαδήποτε τομής από την έκδοση του παρόντος κανονισμού είναι οι πάροχοι των αντίστοιχων δικτύων να καταθέσουν στο Δήμο αρχεία όλων των υφιστάμενων δικτύων που έχουν εγκαταστήσει μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης. Μετά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών και εφ' όσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις του Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή του οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου έναντι του Δήμου, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και στη συνέχεια εγκρίνει ή τροποποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές, το χρονοδιάγραμμα εργασιών και χορηγεί άδεια εκτέλεσης εργασιών επί Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων η οποία πρέπει υποχρεωτικά προ της ενάρξεως να θεωρείται από την αρμόδια Αστυνομική αρχή (Άρθρο 47 Ν. 2094/92). Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μπορεί να επιλέξει πια από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα προσκομιστούν σε περιπτώσεις όπου οι παρεμβάσεις από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειες ή του οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου είναι μικρής κλίμακας και δεν θα προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια του Δήμου μας.

7 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Άρθρο 7 : Γενικές υποχρεώσεις 1. Ο ανάδοχος ο οποίος διενεργεί την τομή θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σήμανσης του έργου τα οποία είναι αναγκαία για την οδική και κυκλοφοριακή ασφάλεια, την ασφαλή εκτροπή της κυκλοφορίας σε συνεργασία με την τροχαία, την ασφαλή διέλευση των διερχομένων, την ασφαλή πρόσβαση των περιοίκων στα σπίτια τους και οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνεται απαραίτητο, όπως προβλέπει η ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 2. Ο χώρος των εργασιών υποχρεωτικά θα περιφράσσεται με καλαίσθητα σταθερά περιφράγματα πλαστικά, ξύλινα ή και μεταλλικά. 3. Έξω από τον περιφραγμένο χώρο απαγορεύεται η εναπόθεση οποιουδήποτε υλικού. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο. 4. Μετά το πέρας των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης καθώς και μετά την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας επισημαίνεται ότι θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός και θα επακολουθεί σκούπισμα και πλύσιμο του δρόμου ή του πεζοδρομίου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζοντας στους υπευθύνους τα έξοδα καθαρισμού. 5. Στον χώρο εργασίας θα τοποθετείται πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται ο φορέας κατασκευής του έργου. 6. Την αποκλειστική ευθύνη έναντι του Δήμου, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, την έχει ο Οργανισμός, το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στον οποίο χορηγήθηκε η άδεια και όχι ο ανάδοχος του έργου ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με τον Δήμο. 7. Δεν επιτρέπεται αποθήκευση αδρανών υλικών επί των οδοστρωμάτων. Στους μη συμμορφούμενους με τις παραπάνω υποχρεώσεις και διατάξεις, ανακαλείται αυτόματα η άδεια τομής, και επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού. 8. Σε περίπτωση εργασιών στο πεζοδρόμιο να παραμείνει ικανό πλάτος διέλευσης πεζών & ΑΜΕΑ, ή στην περίπτωση που αυτό δεν καθίσταται δυνατό να καταλαμβάνουν τα απαραίτητο πλάτος του δρόμου λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (όπως π.χ. στοά) για την ασφαλή διέλευση πεζών & ΑΜΕΑ, ως ανωτέρω. 9. Ο κάθε Οργανισμός Κοινής Ωφελείας, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο (Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ.), οφείλει να κοινοποιήσει στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου, τον ετήσιο Τεχνικό Προγραμματισμό του, (εκτέλεση έργων & εργασιών), που αφορούν δημοτικές οδούς και χώρους, προκειμένου να γίνει προσπάθεια συντονισμού, ταυτόχρονης εκτέλεσης αυτών από διαφορετικούς φορείς, προς αποφυγή συνεχούς όχλησης των δημοτών. Άρθρο 8 : Τεχνικές οδηγίες αποκατάστασης τόμων. Α. Πεζοδρόμια Κατά την εκσκαφή των πεζοδρομίων απομακρύνονται αμέσως τα προϊόντα εκσκαφής. Μετά την κατασκευή της εργασίας και την επίχωση της τομής με αμμοχάλικο ή υλικό 3Α κατά στρώσεις, πρέπει να ακολουθεί συμπίεση της τομής και αποκατάσταση του πεζοδρομίου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στα πεζοδρόμια η τομή επικαλύπτεται με σκυρόδεμα C16/20 πάχους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εκατοστών και ακολουθεί η αποκατάσταση της πλακόστρωσης στην μορφή που είχε πριν την επέμβαση, π.χ. μάρμαρόπλακες, μπιχτοχάλικο κ.λ.π. Σε πεζοδρόμια πλάτους κάτω του 1,00μ. θα γίνεται αποκατάσταση σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Β. Οδοστρώματα 1. Γίνεται κοπή της ασφάλτου με ειδικό μηχάνημα (κόφτη) και καθαίρεση με κομπρεσέρ. Το πλάτος της τομής θα είναι το ελάχιστο υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα μπορεί να γίνει συμπύκνωση του επιχώματος με οδοστρωτήρα δονητική πλάκα. Δεν επιτρέπεται εκσκαφή τομής χωρίς να προηγηθεί κοπή της ασφάλτου. 2. Ακολουθεί εκσκαφή με ταυτόχρονη φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής. Δεν επιτρέπεται εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής επί της οδού και επανεπίχωση της τομής με αυτά. 3. Μετά την κατασκευή του δικτύου η τομή επιχώνεται με καθαρό αμμοχάλικο λατομείου ή υλικό 3Α. Τα αδρανή υλικά τοποθετούνται σε στρώσεις όχι μεγαλύτερες των εικοσιπέντε 25 εκατοστών οι οποίες βρέχονται και συμπιέζονται πριν την τοποθέτηση της επόμενης στρώσης. Η συμπλήρωση της τομής με αδρανή υλικά πρέπει να γίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο από της εκσκαφής για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των

8 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης διερχομένων. Η τομή παραδίδεται στην κυκλοφορία χωρίς ασφαλτική στρώση για διάστημα 5 ημερών, στην διάρκεια των οποίων ο Ο.Κ.Ω. ή το οποιουδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ο οποίος κατασκεύασε την τομή είναι απόλυτα υπεύθυνος για την καθημερινή συμπλήρωση της τομής με υλικό 3Α και για όποιο ατύχημα ή ζημιά ήθελε συμβεί εξαιτίας πλημμελούς συντήρησης της τομής. Η Τεχνική Υπηρεσία μπορεί κατά τη χορήγηση της αδείας να επιβάλει σε ορισμένες περιπτώσεις την αυθημερόν αποκατάσταση της τομής με ασφαλτικό τάπητα. 4. Μετά την παρέλευση των 5 ημερών γίνεται εκσκαφή του αδρανούς υλικού σε βάθος τουλάχιστον 22εκ. κατακορύφωση των παρειών, συμπίεση της σκάφης της τομής, διάστρωση σκυροδέματος C12/15 πάχους 15εκ. Κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος, με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 καθαρής ασφάλτου, τύπου 180/220 ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, που θα εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α-203 και με τις εντολές της Υπηρεσίας. Καταστευή ασφαλτικού τάπητα συμπυκνωμένου πάχους 5,00εκ. με ασφαλτόμιγμα της ΠΤΠ Α245 τύπου Γ'. Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας με ασφαλτικό τάπητα ελάχιστου συμπιεσμένου πάχους 2εκ. εκτελουμένη κατά τα οριζόμενα εις την ΠΤΠ Α 245 αλλα με κοκκομετρική διαβάθμιση της Α 222. Η αποκατάσταση των τομών σε οδόστρωμα από σκυρόδεμα θα γίνεται σε πάχος 15 εκατοστών και με σκυρόδεμα C16/ Σε περίπτωση εγκάρσιας ή και κατά μήκος τομής η αποκατάσταση θα γίνεται ως κάτωθι: Φρεζάρισμα του ασφαλτικού σε όλο το μήκος της τομής και σε πλάτος τριπλάσιο της τομής για σκάμματα έως είκοσι (20) εκατοστών (ελάχιστο φρεζάρισμα οδοστρώματος τριάντα (30) εκατοστά) και σε βάθος επτά (7) εκατοστών. Για σκάμματα άνω των είκοσι εκατοστών το φρεζάρισμα του οδοστρώματος θα γίνεται σε πλάτος διπλάσιο της τομής. Η διάστρωση του νέου ασφαλτοτάπητα θα γίνει όπως περιγράφεται παραπάνω. α) Σε περίπτωση που οι ζημιές είναι μικρής εκτάσεως (αυτό κρίνεται από το Δήμο) το πλάτος αποκατάστασης θα καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. β) Όταν οι ζημιές είναι μεγάλης εκτάσεως η αποκατάσταση θα γίνεται σ' ολόκληρο το πλάτος του οδοστρώματος. Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις πριν από την έναρξη της κατασκευής της ασφαλτικής στρώσης θα ενημερώνεται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να καθορίσει το ακριβές περίγραμμα της αποκατάστασης. 6. Σε περίπτωση που η τομή είναι κοντά στα κρασπεδόρειθρα και υποστούν καθιζήσεις γίνεται πλήρης ανακατασκευή των κρασπεδορείθρων. Σε περίπτωση καθιζήσεως της τομής πρέπει να αφαιρείται ο ασφαλτικός τάπητας, να συμπληρώνεται το αδρανές υλικό (3 Α), να συμπιέζεται η σκάφη και στην συνέχεια να γίνεται νέα κατασκευή ασφαλτικού τάπητα. Δεν επιτρέπεται συμπλήρωση της όποιας καθιζήσεως με ασφαλτικό υλικό χωρίς την προηγούμενη διαδικασία. Εξυπακούεται ότι ο αρμόδιος Οργανισμός οφείλει να ερευνήσει την αιτία της καθίζησης, Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατασκευή τάπητα της Π.Π - Α245 (χειμερινοί μήνες) γίνεται αποκατάσταση της τομής με άλλο ασφαλτικό υλικό (ψυχρά άσφαλτος κ.τ.λ.) Σε περίπτωση αστοχίας της κατασκευής αφαιρείται ο τάπητας με την ψυχρά άσφαλτο και αποκαθίσταται η τομή με τάπητα της Π.Τ.Π. Α245. Γενικά Συμπληρωματικά των παραπάνω η υπηρεσία μπορεί να ορίσει διαφορετικές ή επιπλέον οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποκατάστασης. Άρθρο 9 : Συντήρηση Ο κάθε Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ο οποίος προέβη στην τομή του οδοστρώματος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συνεχή συντήρηση της μέχρι της τελικής αποκατάστασης και την οριστική παραλαβή του έργου. Εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την συντήρηση της και πρέπει άμεσα να επεμβαίνει σε περίπτωση καθιζήσεως για την αποτροπή προβλημάτων στην κυκλοφορία και για την αποφυγή ενδεχομένως ατυχημάτων για τα οποία είναι υπεύθυνος. Παρέμβαση του Δήμου για συντήρηση ή αποκατάσταση της τομής δεν απαλλάσσει τον Ο.Κ.Ω. από τις ευθύνες του για όποιο ατύχημα ή ζημία ήθελε προκύψει. Ο κάθε Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για πέντε έτη είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οιαδήποτε ζημιά

9 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει. Άρθρο 10 : Επιβολή Διοικητικών Προστίμων Κυρώσεις Στους μη συμμορφούμενους προς τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως (π.χ. τομές χωρίς άδεια, τομές χωρίς σήμανση, αποκατάσταση τομών κατά παρέκκλιση των προδιαγραφών κ.λπ.) επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως κατωτέρω: 1. Για εκτέλεση έργων που περιλαμβάνει τομή σε οδόστρωμα χωρίς άδεια, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, Διοικητικό πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και η αυτόφωρη διαδικασία όπως ο νόμος προβλέπει. 2. Για την εκτέλεση τομών σε οδόστρωμα χωρίς την απαραίτητη σήμανση της τομής σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν 3542/2007 και το άρθρο 7 της παρούσας, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, διοικητικό πρόστιμο 1.500,00. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται όπως ο νόμος προβλέπει. 3. Για την εκτέλεση τομών από Ο.Κ.Ω. σε οδόστρωμα χωρίς την απαραίτητη τοποθέτηση πινακίδας στην οποία θα αναγράφεται ο φορέας κατασκευής του έργου, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, Διοικητικό πρόστιμο 200,00 που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Δ.Σ. 4. Η εναπόθεση οποιουδήποτε υλικού έξω από το περιφραγμένο χώρο όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες, Διοικητικό πρόστιμο 400,00 που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Δ.Σ. 5. Για χρονική υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες Διοικητικό πρόστιμο 100 ανα ημέρα καθυστέρησης που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση του Δ.Σ. 6. Μετά το πέρας των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης καθώς και μετά την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας επισημαίνεται ότι θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός και θα επακολουθεί σκούπισμα και πλύσιμο του δρόμου ή του πεζοδρομίου. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το χώρο και καταλογίζοντας στους υπευθύνους τα έξοδα καθαρισμού. Επίσης επιβάλλει Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000,00 ευρώ για μεγάλης έκτασης έργα και 200,00 ευρώ για έργα τοπικού χαρακτήρα. 7. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα γίνεται συντήρηση της τομής ή έγκαιρη αποκατάσταση ο Δήμος μετά την προθεσμία που ορίζει ή άδεια θα προχωρεί χωρίς άλλη ειδοποίηση στην συντήρηση των τομών και στην αποκατάσταση τους και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Οργανισμό ο οποίος κατασκεύασε την τομή. 8. Για την απόρριψη χωμάτων ή αχρήστων υλικών στην οδό, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με το άρθρο 47 ΚΟΚ Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν 3542/2007, διοικητικό πρόστιμο 400,00 ευρώ όπως ορίζεται σε αντίστοιχες κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου όπως ο νόμος προβλέπει. 9. Για την κατάληψη τμήματος επιφανείας πεζοδρόμου, οδοστρώματος ή πεζοδρομίου όπως ορίζεται από το άρθρο 48 του ΚΟΚ (Ν.2696/1999), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν 3542/2007, επιβάλλεται σε αυτόν που εκτελεί τις εργασίες διοικητικό πρόστιμο 400,00 ευρώ όπως ορίζεται σε αντίστοιχες κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου όπως ο νόμος προβλέπει. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται όπως ο νόμος προβλέπει. Τα πρόστιμα αυτά, θα επιβάλλονται κάθε φορά που θα διαπιστώνεται η παράβαση. 10. Τα διοικητικά πρόστιμα θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 3,13,30 του Ν 1080/1980 και 73 του από ΒΔ περί προσόδων Δήμων & Κοινοτήτων και τις διατάξεις του ΝΔ 318/1969 περί βεβαιώσεως και εισπράξεως εσόδων Δήμων & Κοινοτήτων), μη αποκλειόμενης της λήψεως παντός άλλου νομίμου μέτρου. 11. Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην παρούσα προδιαγραφές, η μη τήρηση των οποίων συνεπάγεται α) άμεση ανάκληση της αδείας και β) δεν θα χορηγείται νέα άδεια στον οποιαδήποτε Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας μέχρι να συμμορφωθεί προς αυτές. Στους μη συμμορφούμενους με τα άρθρα 7,8 και 9 του παρόντος κανονισμού ο Δήμος πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, θα κάνει χρήση της εγγυητικής επιστολής ή του αντιστοίχου ποσού

10 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης που έχει κατατεθεί στο Ταμείο του Δήμου και θα επιβάλλει κατά των υπευθύνων το αντίστοιχο πρόστιμο. Άρθρο 11 : Διαδικασία επιβολής κυρώσεων Η Τεχνική Υπηρεσία βεβαιώνει δια των υπαλλήλων της τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού οι οποίες θεωρούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και διαβιβάζονται στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία για την επιβολή των προστίμων και την είσπραξη των αντιστοίχων ποσών. Άρθρο 12 : Γενικά Ότι τυχόν δεν προβλέπεται ρητώς και ειδικώς από τα παραπάνω, θα διέπεται επιλυόμενο από τις σχετικές συναφείς διατάξεις της εν γένει νομοθεσίας, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού, τις τυχόν υπάρχουσες εν θέματι λοιπές νομοθετικές και νομολογιακές προβλέψεις, τον κοινονικοοικονομικό σκοπό του προς επίλυση δικαιώματος ή υποχρεώσεως, ως και τα κρατούντα εν προκειμένω συναλλακτικά ήθη και έθιμα. Ο παρών κανονισμός συνοδεύεται με σχέδιο άδειας τομής οδοστρώματος το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του

11 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Πρωτ.:... Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας, Σύρος Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες:... Τηλέφωνο:... TELEFAX: Αριθμ. ΠΡΟΣ: KOIN. ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος για... ΣΧΕΤ.: Η από... αίτηση του... Έχοντας υπόψη: 1. Τον Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ΦΕΚ Α 114/2006 άρθρο 75 και 79 του ιδίου νόμου όπως ισχύουν. 2. Τον Νόμο 2696/99 (ΦΕΚ Α-57/1999) «κώδικας οδικής κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 (ΦΕΚ Α-50) και όπως ισχύουν ειδικότερα: Το άρθρο 9 του Ν.2696/99 (Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 5 του Ν 3542/2007. Η παράγραφος 5 του άρθρου 47 του Ν.2696/99 (Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.3542/2007. Η παράγραφος 6 του άρθρου 48 του Ν.2696/99 (Κατάληψη τμήματος οδού και πεζοδρομίου) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.3542/ Τον Νόμο 1577/85 (ΦΕΚ Α-57/1999) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 6. Τον Νόμο 3669/2008 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 7. Το άρθρο 7 του Ν. 3481/06 και ειδικά την παρ.7 «Τομές οδοστρωμάτων πεζοδρομίων αποκαταστάσεις». 8. Το άρθρο 30 του Ν.1080/80, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 2307/95 όπως ισχύουν. 9. Τον Νόμο 2307/95 (ΦΕΚ 113/ Τ.Α.) «Περί προσαρμογής νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις όπως ισχύουν. 10. Την 47/2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί Εκτέλεσης Έργων από τρίτους στο οδικό δίκτυο των Ο.Τ.Α». 11. Την ΥΑ ΔΙΠ/2003 «Τεχνική προδιαγραφή σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός εκτός κατοικημένων περιοχών (ΦΕΚ 946-Β/ ). 12. Την με αριθ.6952/ ΦΕΚ 420/Β περί «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και

12 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 13. Τον κανονισμό των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης (ΦΕΚ 1375/Β/ ). 14. Τον Νόμο 3431/06 (ΦΕΚ Α 13/ ) περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 15. Την Κ.Υ.Α 725/23 (ΦΕΚ 5-Β/ ) Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 16. Την από... αίτηση του..., με την οποία ζητά την χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος επί οδού αρμοδιότητας του Δήμου και συγκεκριμένα επί... προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες εκσκαφής για..., στα πλαίσια του έργου... και τα συνημμένα με αυτήν δικαιολογητικά. 17. Τον Κανονισμό εκτέλεσης τόμων επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του Δήμου. 18. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα με την οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με τον Κανονισμό εκτέλεσης τόμων επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του Δήμου. Και επειδή : Α. Η Υπηρεσία αποτελεί τον αρμόδιο φορέα, ο οποίος έχει υπό την δικαιοδοσία τις οδούς της νήσου Σύρου πλην του επαρχιακού δικτύου και μεταξύ αυτών και την/τις οδό/οδούς με την ονομασία:..., έχουσα υπό το πλαίσιο αυτό την εξουσία και την αρμοδιότητα για τη χορήγηση των προβλεπόμενων από το νόμο αδειών για την εκτέλεση εργασιών επ αυτών. Β. Ο/Η..., ο/η οποίος/α εδρεύει..., τηλ.:..., fax:..., εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ./κα... με Α.Δ.Τ...., η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί από τον/την..., (καλούμενος εφεξής ως «Αδειούχος»). Υπό αυτό δε το πλαίσιο, επιθυμεί να προβεί Γ. Με το παρόν ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης σε ικανοποίηση της από... αίτησής του/της, παρέχει στο/στην... την άδεια για... Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Άδεια τομής η οποία διέπεται από τους διαλαμβανόμενους στην παρούσα απόφαση όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι δεσμεύουν τον Δήμο και τον/την... και έχουν αναλυτικώς ως εξής: 1. Αντικείμενο Ο Αδειούχος έχει το δικαίωμα να προβεί με βάση τα οριζόμενα στο παρόν στην εκτέλεση τομής οδοστρώματος επί της Οδού με την ονομασία:..., προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες εκσκαφής για..., στα πλαίσια του έργου..., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτηση του και με τους όρους, που τίθενται παρακάτω (εφεξής καλούμενο το «Έργο»). 2. Χρονική ισχύς της Άδειας Τομής

13 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Η ισχύς της αδείας τομής, που χορηγείται με την παρούσα, αρχίζει από τις... και λήγει στις... Σε περίπτωση που ο Αδειούχος προβλέπει, ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Έργου εντός των χρονικών ορίων ισχύος της άδειας τομής, δύναται να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως την παράταση της ισχύος της χορηγούμενης με την παρούσα άδειας, 3. Όροι αποκατάστασης της τομής Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού εκτέλεσης τόμων επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του Δήμου. 4. Πρόσθετες Υποχρεώσεις Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού εκτέλεσης τόμων επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του Δήμου. Μετά την περάτωση του Έργου ο Αδειούχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την τοιαύτη περάτωση. 5. Συντήρηση Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού εκτέλεσης τόμων επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του Δήμου. 6. Μέτρα Ασφαλείας Σε κάθε περίπτωση ο Αδειούχος υποχρεούται να λαμβάνει κατά την εκτέλεση του Έργου όλα τα μέτρα ασφάλειας, σχετικά με τους πεζούς και τα οχήματα, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως επίσης θα λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο ασφάλειας το οποίο θα υποδειχθεί είτε από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές είτε από την Υπηρεσία. Επίσης ο αδειούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων εκτέλεσης του έργου και εναπόθεσης των υλικών που προβλέπονται στο άρθρο 47 του Ν. 2696/1999. Σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου θα τοποθετηθούν με μέριμνα, ευθύνη κα έξοδα του Αδειούχου πρόσθετες πληροφοριακές, προειδοποιητικές κ.λ.π. πινακίδες οριζόντιας σήμανσης, όπως επίσης και κατάλληλα στηθαία περίφραξης του ορύγματος, φωτεινοί σηματοδότες, αναλάμποντα προειδοποιητικά σήματα κ.λ.π. και θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα για την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης ο αδειούχος υποχρεούται εκτός των άλλων να εφαρμόζει τα μέτρα ασφάλειας όπως αυτά αναφέρονται στην Τεχνική προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ( ΔΙΠΑΔ/οικ502/ ΦΕΚ 946Β / ) Ο Αδειούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο ασφαλείας της κυκλοφορίας (οχημάτων και πεζών), το οποίο θα του υποδειχθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή την Υπηρεσία. Κάθε πινακίδα σήμανσης, οριοδείκτης ή φωτεινός σηματοδότης, που θα υφίσταται ζημιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα αντικαθίσταται άμεσα με δαπάνες και ευθύνη του Αδειούχου. 7. Ευθύνη Ο Αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά, που θα προκύψει στους αγωγούς και τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. κ.λ.π., που θα συναντά κατά την εκτέλεση του Έργου, έστω και

14 Σελ της 100/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης αν δεν είναι γνωστή η θέση τους. Ο Αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, έναντι παντός τρίτου σε περίπτωση οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας προκληθεί κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο Αδειούχος είναι απόλυτα και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών του, που απορρέουν από και κατά την εκτέλεση του Έργου, από την εργατική, την ασφαλιστική και την ανά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έναντι του προσωπικού του, των προμηθευτών του, των υπεργολάβων, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και παντός τρίτου εν γένει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Υπηρεσίας. Ο Αδειούχος για πέντε έτη είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά με δικές του εξολοκλήρου δαπάνες οιαδήποτε ζημιά προκύψει επί του οδοστρώματος στα σημεία και την όδευση της τομής, άλλως θα είναι πλήρως και αποκλειστικά (ποινικά και αστικά) υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει. 8. Εγγύηση Ως εγγύηση της καλής και προσήκουσας εκτέλεσης των υποχρεώσεών του βάσει του παρόντος ο Αδειούχος προσκόμισε και κατέθεσε στην Υπηρεσία εγγυητική επιστολή της..., για «...», με ημερομηνία... και αριθμό..., ποσού... ευρώ (... ), και διάρκειας... διάρκειας, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού εκτέλεσης τόμων επί οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του Δήμου. 9. Λοιπές Άδειες Η παρούσα άδεια τομής δεν υποκαθιστά άλλες άδειες, τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο Αδειούχος να λάβει από άλλους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς για την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος. Ο Αδειούχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών τομής να λάβει την προβλεπόμενη από την οικεία νομοθεσία άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 586.500,00 ΕΥΡΩ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό.. σελ 3 Άρθρο 1 ο : Γενικές Αρχές Στόχοι. σελ. 3 Άρθρο 2 ο : Ρύθμιση και ισχύς Εφαρμογής του Κανονισμού σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η

Άρθρο 8 ο... 16 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 16 8.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...3 Άρθρο 1 ο... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...3 1.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 Άρθρο 2 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα