Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων"

Transcript

1 Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων Καραγιάννη Ελένη, Μ.Ed, Εκπαιδευτικός Π.Ε. Κλαδάκης Ιωάννης, Δρ. Εκπαιδευτικός Π.Ε Περίληψη: Όταν οι δάσκαλοι λένε ότι συνεργάζονται εννοούν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Η ποιότητα των σχέσεων των διδασκόντων επηρεάζεται από τη διάρθρωση, την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος. Παρά τα οφέλη της, η συνεργασία δεν είναι πάντα εύκολο να επιτευχθεί, καθώς συχνά προκύπτουν εμπόδια. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη χώρα μας σε μία προσπάθεια βελτίωσης του κλίματος συνεργασίας μεταξύ των δασκάλων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Με τη συνεργασία μπορεί να «οικοδομηθεί» κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα μπορούσε να «κατασκευάσει» ο καθένας από εμάς ακολουθώντας μια μοναχική πορεία. Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, συνεργασία, αλληλεπίδραση, οφέλη, εμπόδια. 1. Εισαγωγή Όταν οι δάσκαλοι λένε ότι συνεργάζονται εννοούν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Άλλοτε αναφέρονται στη συνδιδασκαλία στην ίδια αίθουσα, άλλοτε, με τον ίδιο όρο περιγράφουν τις συσκέψεις στις οποίες συμμετέχουν με θέμα συζήτησης την πρόοδο ή/και προβλήματα των μαθητών τους. Επίσης, άλλες φορές αναφέρονται στις από κοινού προσπάθειες με τους συναδέλφους, για θέματα βελτίωσης της υποδομής και λειτουργίας της σχολικής μονάδας, του σχολικού περιβάλλοντος, της γενικότερης οργάνωσης της σχολικής μονάδας, της στάσης απέναντι σε συλλόγους, τοπικούς φορείς κ.τ.λ. (Καραγιάννη, 2012). Η πολυσημία της λέξης συνεργασία είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σύγχυση επειδή αναφέρεται στο πώς οι δάσκαλοι διεκπεραιώνουν ένα συγκεκριμένο έργο ή μια δραστηριότητα και όχι στη φύση του σκοπού της δραστηριότητας. Ο ορισμός των Friend & Cook (1991) για την έννοια της συνεργασίας είναι σκόπιμα γενικός και λαμβάνει υπόψη αυτή τη συνθήκη: Η συνεργασία μεταξύ προσώπων είναι ένα είδος άμεσης αλληλεπίδρασης μεταξύ τουλάχιστον δύο ατόμων που εθελοντικά έχουν προσφερθεί για την από κοινού λήψη αποφάσεων και την κοινή εργασία προς την κατεύθυνση της επίτευξης ενός σκοπού. Στα χαρακτηριστικά της έννοιας της συνεργασίας μεταξύ των δασκάλων συγκαταλέγονται στα ακόλουθα (Cook & Friend, 1991): Είναι εθελοντική: Μπορεί μεν να επιβάλλεται στους δασκάλους να εργάζονται πολύ κοντά, αλλά κανείς δεν μπορεί να τους επιβάλλει τη συνεργασία. Η δουλειά σε συνεργασία είναι εθελοντική και συνειδητή επιλογή και γι αυτό συχνά φέρει τα χαρακτηριστικά της άτυπης συνεργασίας. Βασίζεται την ιδέα της ισότητας: Οι δάσκαλοι που συνεργάζονται πιστεύουν ότι η συνεισφορά όλων είναι της ίδιας αξίας. Η ποσότητα και η φύση της συνεισφοράς ενός εκάστου ίσως να διαφέρει, ωστόσο οι δάσκαλοι αναγνωρίζουν ότι αυτό που ο καθένας προσφέρει είναι ουσιαστικό για το σύνολο της προσπάθειας. ISSN

2 Απαιτεί κοινό σκοπό: Οι δάσκαλοι συνεργάζονται, όταν μοιράζονται ένα κοινό σκοπό. Αν εργάζονται σε τμηματικούς στόχους, μπορεί να συμβεί δυσκολία στην επικοινωνία τους και ματαίωση της συνεργασίας. Περιλαμβάνει κοινή υπευθυνότητα για αποφάσεις κλειδιά: Μολονότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί να διαιρούν το κοινό προς επίτευξη έργο σε μέρη, ο καθένας είναι ισότιμος εταίρος στη λήψη των θεμελιωδών αποφάσεων, ως προς τις δραστηριότητες που πρέπει να αναληφθούν. Αυτή η κοινή υπευθυνότητα ενισχύει την αίσθηση της ισότητας που υφίσταται μεταξύ των συναδέλφων. Περιλαμβάνει κοινή ευθύνη για τα αποτελέσματα: Αυτό το χαρακτηριστικό προκύπτει άμεσα από την κοινή υπευθυνότητα. Έτσι, εάν οι δάσκαλοι μοιράζονται την υπευθυνότητα για τις αποφάσεις κλειδιά, πρέπει να μοιράζονται και τα αποτελέσματα των αποφάσεών τους, είτε αυτά είναι θετικά είτε αρνητικά. Βασίζεται σε κοινά μέσα: Ο κάθε δάσκαλος που συμμετέχει σε μια συλλογική προσπάθεια διαθέτει και κάποιο μέσο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αίσθηση μιας αναπτυσσόμενης δέσμευσης και της ενίσχυσης της ιδέας της ισότητας. Ως μέσα μπορεί να εκληφθούν ο χρόνος, η ειδίκευση σε ένα τομέα, ο χώρος που μπορεί να διαθέτει κάποιος, ο εξοπλισμός και άλλα παρόμοια. Αναπτύσσει αρετές: Η συνεργασία βασίζεται στην πεποίθηση της αξίας της κοινής λήψης αποφάσεων, της εμπιστοσύνης και του σεβασμού μεταξύ των εταίρων. Εντούτοις, αν και κάποια από αυτά τα στοιχεία είναι προαπαιτούμενα -έως ένα βαθμό- δεν είναι κεντρικά ζητούμενα σε αρχικές φάσεις της συνεργατικής σχέσης. Όσο οι δάσκαλοι γίνονται πιο έμπειροι στη συνεργασία τους, η σχέση μεταξύ τους χαρακτηρίζεται από σεβασμό και εμπιστοσύνη που μεγαλώνει και τόσο πιο επιτυχημένα εξελίσσεται η συνεργασία. Η συνεργασία μεταξύ των δασκάλων διακρίνεται στην: α) Άμεση συνεργασία: Είναι αυτή που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην ίδια αίθουσα διδασκαλίας (συνδιδασκαλία). Στη χώρα μας αυτή η μορφή συνεργασίας υφίσταται στην περίπτωση που στην τάξη υπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. β) Έμμεση συνεργασία: Πραγματοποιείται πριν ή μετά το σχολικό ωράριο ή και κατά την περίοδο του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων. Οι δάσκαλοι και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό συνεδριάζουν και συζητούν για παιδαγωγικά ζητήματα και όπου απαιτείται προβαίνουν στις απαραίτητες ρυθμίσεις, στη βάση της κοινής συμφωνίας. 2. Ο ρόλος της συνεργασίας-αλληλεπίδρασης των δασκάλων στη διαμόρφωση της προσωπικής τους θεωρίας. Η προσωπική θεωρία των δασκάλων είναι ένα θεωρητικό σύστημα ιδεών, πεποιθήσεων, παραδοχών, αξιών και στάσεων, το οποίο, όμως, τις περισσότερες φορές βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή, διότι διαμορφώθηκε, χωρίς συνειδητή προσπάθεια συστηματικοποίησης, μέσα από τις εμπειρίες που είχαν οι δάσκαλοι ως μαθητές και κυρίως μέσα από τη διδακτική τους εμπειρία. Η ανάγκη μελέτης της προσωπικής θεωρίας των δασκάλων προκύπτει από τη γενική παραδοχή ότι είναι αδύνατη η διατύπωση μιας ενιαίας εκπαιδευτικής θεωρίας διαμορφωμένης, κατά τα θετικιστικά πρότυπα, που να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η σπουδαιότητα, μάλιστα, της προσωπικής θεωρίας ενισχύεται από τη ISSN

3 διαπίστωση ότι, παρόλο που τις περισσότερες φορές βρίσκεται σε λανθάνουσα και ασυστηματοποίητη μορφή, επηρεάζει αποφασιστικά όχι μόνο την εκπαιδευτική πράξη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός προσλαμβάνει την επιστημονική γνώση που αφορά στα θέματα της εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 2001). Ως κυριότεροι παράγοντες στη δημιουργία της προσωπικής θεωρίας μπορούν να θεωρηθούν οι ακόλουθοι: α) Η επιστημονική γνώση, έτσι όπως αυτή παρέχεται στον εκπαιδευτικό σε θεωρητικό πλαίσιο αλλά και ως αποτέλεσμα της παιδαγωγικής έρευνας (διεθνούς και εγχώριας) στη διάρκεια της πανεπιστημιακής τους κατάρτισης και κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. β) Η προσωπική πρακτική γνώση που βασίζεται στην καθημερινή διδακτική εμπειρία και στο γενικότερο εκπαιδευτικό περιβάλλον (μαθητές, σύστημα διοίκησης, γονείς, συνάδελφοι κ.τ.λ.). Οι Aston & Hyle (1997), στην εργασία τους περί των κοινωνικών εκπαιδευτικών δικτύων, τόνισαν τη σημασία αυτών τόσο στη δόμηση της προσωπικής θεωρίας από τον κάθε δάσκαλο όσο και στις εκπαιδευτικές αλλαγές γενικότερα. Οι ερευνητές προσδιόρισαν πέντε τομείς στους οποίους τα κοινωνικά αυτά δίκτυα προσδιορίζουν την προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών: α) Στην αυτοεικόνα που έχει ο κάθε δάσκαλος και στον αυτοπροσδιορισμό του ρόλου και των ευθυνών του μέσα στην τάξη και στη σχολική κοινότητα, β) στο γενικότερο παιδαγωγικό προσανατολισμό του δασκάλου, ο οποίος απηχεί τη φιλοσοφία, τις στρατηγικές, το ρόλο και το σκοπό του σχολείου στην κοινωνία, γ) στον τομέα της ειδικής διδακτικής που περιλαμβάνει τις απόψεις περί της σημασίας καθενός από τα διδασκόμενα μαθήματα και τις ενδεδειγμένες κατά τον εκπαιδευτικό μεθόδους διδασκαλίας τους, δ) στην πεποίθηση του δασκάλου σχετικά με το πώς μαθαίνουν τα παιδιά, και ε) στο πώς ο κάθε εκπαιδευτικός βλέπει το εκάστοτε σχολικό περιβάλλον, την κουλτούρα, το κλίμα, τη φυσιογνωμία και την αποστολή του συγκεκριμένου σχολείου στο οποίο εργάζεται. Η έρευνά τους καταδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης δηλαδή της συνεύρεσης, της δημιουργίας ισχυρών δεσμών (strong ties) και της ανταλλαγής απόψεων των εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων και ειδικοτήτων ή της τροποποίησης των παραδοσιακών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τους προαναφερθέντες τομείς. 3. Η ελληνική πραγματικότητα Το θεσμοθετημένο είδος συνεργασίας που εφαρμόζεται στη χώρα μας και φέρει τα χαρακτηριστικά της έμμεσης συνεργασίας καθορίζεται με την υπ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1340 τ.β/ με τίτλο «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων». Η ποιότητα των σχέσεων των διδασκόντων επηρεάζεται από τη διάρθρωση, την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στην Ελλάδα η όλη διάρθρωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος ακολουθεί πυραμοειδή οργάνωση σε επίπεδο περιφέρειας και σχολικής μονάδας. Οδεύοντας προς την κορυφή της πυραμίδας απαντώνται ο διευθυντής σχολικής μονάδας και ο ISSN

4 Διευθυντής Εκπαίδευσης. Στη βάση βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αν και εκ του νόμου έχουν δυνατότητα άσκησης διοικητικού ελέγχου μέσω του συλλογικού τους οργάνου (σύλλογος διδασκόντων, συνδικαλιστικοί φορείς κ.ά.), εντούτοις είναι δέκτες -και εν πολλοίς εκτελεστές- των άνωθεν εντολών. Με την εμπλοκή γραφειοκρατικών δυσχερειών, πιέσεων και απαιτήσεων εκ μέρους στελεχών της διοίκησης οι σχέσεις αυτές συχνά δυναμιτίζονται, με αντίκτυπο τόσο στο κλίμα της σχολικής μονάδας όσο και με τις σχέσεις με τους γονείς και φυσικά στους ίδιους τους μαθητές. Αν και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων παιδαγωγικού ενδιαφέροντος και παρόλο που όλο και περισσότεροι δάσκαλοι ενδιαφέρονται για την αυτοβελτίωσή τους, η μεταξύ τους αλληλεπίδραση επί εκπαιδευτικών ζητημάτων εντός του σχολείου κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και οι σχέσεις τους χαρακτηρίζονται από δημοσιοϋπαλληλική τυπικότητα και διεκπεραιωτικό πνεύμα (Καραγιάννη, 2012) Η σχέση του δασκάλου με το διευθυντή Ο διευθυντής είναι ο επικεφαλής του σχολείου, εκτελεί τις εντολές του εργοδότη-κράτους, επιβλέπει την τήρηση των εντολών αυτών και λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του σχολείου και των εκπαιδευτικών αρχών. Ωστόσο, ο ρόλος του περιλαμβάνει και πλήθος ανεπίσημων δικαιοδοσιών, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν στις δια-προσωπικές σχέσεις με τους δασκάλους, στις μικροπαρατηρήσεις, στις παραινέσεις, στις μικροεξυπηρετήσεις, στην εκτόνωση εντάσεων μεταξύ των συναδέλφων, μεταξύ γονέων και δασκάλων, μεταξύ γονέων κ.τ.λ. Ανεξάρτητα όμως από τις επίσημες ή ανεπίσημες δικαιοδοσίες του, ο διευθυντής δεν περιβάλλεται στα μάτια των δασκάλων από σημαντική ισχύ. Μολονότι θεωρείται ως εκπρόσωπος της εξουσίας και ως γρανάζι της γραφειοκρατίας και τις περισσότερες φορές τοποθετείται στο επίπεδο του απλού συναδέλφου. Φαίνεται ότι η εποχή που η θέση του περιβαλλόταν από αίγλη και ανυπέρβλητο κύρος έχει παρέλθει και ο δάσκαλος θεωρεί ότι δεν τον χωρίζει μεγάλη απόσταση από το διευθυντή του (Φασούλης, 2000, σ. 417) Η σχέση του δασκάλου με το σχολικό σύμβουλο Στο απώτερο παρελθόν ο επιθεωρητής είχε μεγάλη ισχύ. Απόρροια αυτής της ισχύος ήταν η δυνατότητά του να επιβάλλει στο διδακτικό προσωπικό αυστηρές επιταγές που αφορούσαν στην καθημερινή άσκηση του διδακτικού έργου και όχι μόνο. Με το νόμο 1304/82 ο επιθεωρητής αντικαταστάθηκε με το θεσμό του σχολικού συμβούλου. Έργο του σχολικού συμβούλου είναι η επιστημονική παιδαγωγική καθοδήγηση και συμμετοχή στην αξιολόγηση και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και η ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας για επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης (Ν. 1304/82, άρ. 1.1). Οι δάσκαλοι του ελληνικού σχολείου εξέλαβαν θετικά την αλλαγή αυτή, διότι ο επιθεωρητής αποτελούσε τροχοπέδη στην ανάπτυξη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας εκ μέρους τους, ερμήνευε τις επιταγές της πολιτείας υπερβαίνοντας συχνά τα όρια των καθηκόντων του και ISSN

5 επέβαλλε την κρατική ιδεολογία προωθώντας το ατομικό του συμφέρον. Ο έλεγχος επεκτεινόταν και στην προσωπική ζωή των δασκάλων και αν προσθέσει κανείς και την -συχνά- ελλιπή ή παρωχημένη επιστημονική του κατάρτιση καθιστούσε δυσχερή τη συνεργασία με το δάσκαλο και άκυρο τον επιστημονικό διάλογο μαζί του. Με τις νέες σχέσεις που βασίζονται στην καλή πίστη και στην ανταπόκριση του συμβούλου στις εκπαιδευτικές ανάγκες του επαγγέλματος των δασκάλων, ο δάσκαλος έπαψε να αισθάνεται ότι εργάζεται υπό καθεστώς φόβου και απειλής. Η καθοδήγηση στα εκπαιδευτικά ζητήματα θεωρείται απαραίτητη συνιστώσα της διεκπεραίωσης του έργου τους. Γι αυτό και ο σύμβουλος προβάλλεται ως βοηθός, συνεργάτης και συνάδελφος, ο οποίος κατευθύνει, προτείνει, ενημερώνει και καθοδηγεί το δάσκαλο, όπου αυτός δυσκολεύεται ή νιώθει ανεπαρκής ή άπειρος. Σημείο ενδεχόμενης τριβής, ωστόσο, όταν ο σύμβουλος ενδέχεται να συμμετέχει σε σχήματα αξιολόγησης του δασκάλου. Οι δάσκαλοι βλέπουν με καχυποψία το ενδεχόμενο ο σύμβουλος να μετατραπεί σε κριτή τους, ο οποίος θα καθορίζει την επαγγελματική τους εξέλιξη. Υποστηρίζουν δε ότι οι ρόλοι της επιστημονικής καθοδήγησης και της αξιολόγησης είναι αντιφατικοί. Για το λόγο αυτό, στη θέση του συμβούλου «κριτή», προτείνουν τη βελτιωτική αξιολόγηση που θα επιτελείται από συλλογικά όργανα, στα οποία θα συμμετέχουν οι ίδιοι, διοικητικά στελέχη, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι κ.ά.. 4. Τα οφέλη από τη συνεργασία μεταξύ των δασκάλων Η μάθηση και η διδασκαλία στο σχολείο επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι οι κοινωνικές σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας και συγκεκριμένα των διδασκόντων σε αυτή. Στη χώρα μας σπανίζουν οι έρευνες που εξετάζουν την πολυπλοκότητα των σχέσεων αυτών και την επίδρασή τους στη μαθητική κοινότητα και τη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, ξένες έρευνες επισημαίνουν πολλαπλά οφέλη από τη συνεργασία μεταξύ των δασκάλων, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: Ένα από τα πολλά υποσχόμενα οφέλη είναι η αυξανόμενη ευκαιρία για αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εκτέλεση της διδασκαλίας. Οι δάσκαλοι που συνεργάζονται είναι πιο επιρρεπείς στο να συζητούν με τους συνάδελφούς τους τα σημεία του Α.Π. που τους δημιουργούν δυσκολίες. Εμφανίζονται, επίσης, πρόθυμοι να ανταλλάσσουν ιδέες, ώστε να επιλύουν τα διδακτικά τους διλήμματα (Goddard et al., 2010). Ως αποτέλεσμα, εμπλουτίζουν τις δεξιότητές τους για να τις χρησιμοποιήσουν κατόπιν στην τάξη και παρουσιάζουν την ανατροφοδότηση που λαμβάνουν από τις εφαρμογές τους. Όσο περισσότερο τα μέλη μιας σχολικής μονάδας συμμετέχουν σε συνεργατικές δραστηριότητες τόσο το αποτέλεσμα της διάχυσης της εμπειρίας εμπλουτίζει το σχολικό περιβάλλον (Berry, Daughtrey & Wieder, 2009). Ένα άλλο όφελος είναι η καλλιέργεια της ευαισθησίας των δασκάλων σε σχέση με το ρόλο και τις αρμοδιότητες των άλλων. Είναι σύνηθες σε μερικά σχολεία να υποστηρίζεται από μερίδα εκπαιδευτικών ότι υπάρχει ανισοκατανομή των καθηκόντων τους (διδακτικών και μη) στο σχολείο. Όταν όμως σφυρηλατείται η συνεργασία, η αυξανόμενη κατανόηση τείνει να αναπτύσσει την επίγνωση ότι ISSN

6 όλοι οι συνάδελφοι εργάζονται με αφοσίωση και ισομερώς φέρουν σε πέρας το παιδαγωγικό τους έργο. (Nathan, 2008). Η συνεργασία των εκπαιδευτικών έχει άμεση επίδραση και στους μαθητές, καθώς αυτοί επωφελούνται από τη διδασκαλία που σχεδιάζεται από δύο εκπαιδευτικούς. Η συνδυασμένη προσπάθεια από δύο δασκάλους είναι πιο ισχυρή από τις διδακτικές εφαρμογές που εκπονούνται από έναν (Goddard et al, 2010). Επιπλέον, είτε εκδηλώνεται με τη μορφή της κοινής διδασκαλίας είτε με τη συμμετοχή των δασκάλων σε διάφορες σχολικές ομάδες εργασίας, αποτελεί πρότυπο μίμησης για τους μαθητές (Berry, Daughtrey & Wieder, 2009) Κατά συνέπεια, οι μαθητές αποκτούν άλλη οπτική για τη μάθηση και τα προβλήματα συμπεριφοράς (Cohen & Hill, 2001) και καλύτερη κατανόηση σχετικά με τους μαθητές που έχουν ανάγκη από εξειδικευμένη βοήθεια. Μια συνεργατική ηθική στα σχολεία είναι συμβατή με τη (μακρο)ορίζουσα στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις ανθρωπιστικές υπηρεσίες, όπως και στην παραγωγή και στους διάφορους οργανισμούς. Η έμφαση στη συνεργασία αποσκοπεί στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών και στην ηθική και επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων. Βελτιωμένα εκπαιδευτικά αποτελέσματα καθώς και αυξανόμενη επαγγελματική ασφάλεια και ικανοποίηση είναι συνεπώς φυσικό να συνιστούν σημαντικούς στόχους στη σύγχρονη σχολική εργασία (Berry, Daughtrey & Wieder, 2009). Η αυξημένη συνεργασία μεταξύ των δασκάλων γενικής και ειδικής αγωγής μειώνει την αίσθηση της περιχαράκωσης και βελτιώνει την κατανόησή τους για τα προγράμματα σπουδών (Walther-Thomas, Bryant & Land, 1996). Περιορίζει το στιγματισμό των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς η συνεργασία συχνά σχετίζεται με διδακτικές πρακτικές εντός των κανονικών τάξεων (Murawski, & Dieker, 2004). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός πρέπει να σιγουρευτεί ότι οι ειδικές ανάγκες των συγκεκριμένων παιδιών δεν τονίζονται χωρίς λόγο και ότι η παρουσία τους είναι συμβατή με το περιβάλλον της τάξης. Η συνεργασία αυτή καθίσταται ουσιαστική, όταν βοηθά τους μαθητές να μεταβούν ομαλά σε μεγαλύτερη τάξη. Για παράδειγμα, ένας μαθητής που παρακολουθεί ειδική τάξη και που πρόκειται να φοιτήσει σε τμήμα ένταξης την επόμενη χρονιά θα έχει πιθανόν λιγότερες δυσκολίες εάν οι δάσκαλοι συνεργαστούν και οργανώσουν ορθά τη μετάβασή του. Επίσης, κάποιος μαθητής με ειδικές ανάγκες που κρίνεται ότι δεν πρέπει να φοιτήσει σε ειδικό σχολείο είναι δυνατό περιστασιακά- να εντάσσεται σε ομάδες με άλλους μαθητές και να παρακολουθεί ειδικά σχεδιασμένη διδασκαλία που διεξάγεται εντός κανονικών τάξεων. Η εμπειρία και οι δεξιότητες που αποκομίζουν οι δάσκαλοι και των δύο κατηγοριών (γενικής και ειδικής αγωγής) από τέτοιες συνεργασίες μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλους μαθητές (Nathan, 2008 Lester & Evans, 2009). 5. Τα εμπόδια στην επικοινωνία Παρά τα οφέλη της, η συνεργασίας δεν είναι πάντα εύκολο να επιτευχθεί, καθώς προκύπτουν συχνά εμπόδια: ISSN

7 Ένας πρώτος ανασταλτικός παράγοντας για συνεργασία είναι ο χρόνος. Σε αυτή τη διαπίστωση συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί ακόμη και σε σχολεία που η συνεργασία είναι μέρος της κουλτούρας τους και της καθημερινής τους πρακτικής (Cook & Friend, 1991). Η έλλειψη χρόνου οδηγεί στη λήψη βιαστικών αποφάσεων και στην ανεπιτυχή λύση προβλημάτων λόγω εφαρμογής γρήγορων και πρόχειρων ιδεών. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα προκύπτει από την ανάγκη προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για συνεργατικές προσεγγίσεις. Το δίλημμα που αντιμετωπίζουν πολλά σχολεία είναι το ακόλουθο. Όταν πρωτοτίθεται το θέμα της συνεργασίας, όλοι κοιτάζονται μεταξύ τους θεωρώντας ότι η συνεργασία είναι αυτονόητη. Το θέμα είναι ότι αν και πολλοί δάσκαλοι είναι «προικισμένοι» στο να λειτουργούν συνεργατικά, οι απαιτήσεις μιας επαγγελματικής συνεργασίας προϋποθέτουν λεπτές δεξιότητες επικοινωνίας και χειρισμού διενέξεων, τις οποίες οι δάσκαλοι ίσως να μην είχαν ποτέ χρειαστεί προηγουμένως. (Cook & Friend, 1991). Ένα θέμα που πολλοί δάσκαλοι θέτουν ως κυρίαρχο είναι η απειλή που νιώθουν από τη συνεργασία και κυρίως αυτοί που αισθάνονται άνετα με μια «μοναχική» προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η παραδοσιακή θεώρηση πριμοδοτούσε τους δασκάλους που ήταν ικανοποιημένοι να δουλεύουν μόνοι τους, έχοντας μικρή έως ανύπαρκτη αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους τους. Οι συγκεκριμένοι δάσκαλοι βρίσκουν την ιδέα της συνεργασίας τρομακτική. Ίσως φοβούνται ότι η συνεισφορά τους δεν είναι σημαντική ή ότι το κόστος του χρόνου που πρέπει να καταβληθεί είναι υψηλό ή ότι οι άλλοι δε θα αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους (Laycock, Gable & Korinek, 1991 Darling-Hammond & Richardson, 2009). Ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για συνεργασία είναι η πιθανότητα αυξημένης διενεκτικότητας μεταξύ των δασκάλων. Όταν οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται στενά, είναι πολύ πιθανό να αναδυθούν οι διαφορές τους. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται άβολα με τις διενέξεις και προτιμούν να παρακάμπτουν τις προστριβές που προκύπτουν παρά να συμμετέχουν σε αυτές. Ωστόσο, οι διενέξεις θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στη λίστα με τα οφέλη, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν πραγματικές ιδέες δια της πειθούς (Kruse & Louis, 1997). Τέλος διαπιστώνεται απροθυμία εκ μέρους των παλιών εκπαιδευτικών να δεχτούν τις ιδέες των νέων εκπαιδευτικών. Οι παλιοί εκπαιδευτικοί βιώνουν την παρουσία των νέων εκπαιδευτικών ως απειλή, καθώς είναι πιο καλά ενημερωμένοι για τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (Smith & Scott, 1990). 6. Προτάσεις για την καλλιέργεια της αλληλεπίδρασης-συνεργασίας στις σχολικές μονάδες Μία από τις πιο εποικοδομητικές παρεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν ώστε να βελτιωθεί η διδασκαλία και η μαθησιακή διαδικασία των μαθητών είναι να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των δασκάλων. Είναι ίσως ίσης σπουδαιότητας όσο και η ενίσχυσή της μεταξύ των μαθητών. Συνδιδασκαλίες, συνεργασία στo σχεδιασμό προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων στα πλαίσια της σχολικής μονάδας και ISSN

8 συνδυαστικά ωρολόγια προγράμματα είναι μερικά από τα παραδείγματα που προάγουν τη θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να υπάρχουν συχνές, συζητήσεις επί συγκεκριμένων εκπαιδευτικών θεμάτων που θα αποσκοπούν στη διερεύνηση των αποτελεσματικότερων διδακτικών πρακτικών, αφού προηγουμένως αναλυθούν οι αδυναμίες και τα προτερήματα των ήδη εφαρμοσμένων. Επίσης, η συνεργατική επίλυση προβληματικών καταστάσεων στο χώρο του σχολείου προάγει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, προς όφελος πάντα των μαθητών τους (Nathan, 2008). Οι προτάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη χώρα μας σε μία προσπάθεια βελτίωσης του κλίματος συνεργασίας μεταξύ των δασκάλων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες: Συνεχείς και σε τακτά χρονικά διαστήματα συνεδριάσεις του διδακτικού προσωπικού επί παιδαγωγικών ζητημάτων και προτάσεις για επίλυση των αναφυόμενων προβλημάτων (Kruse & Luis, 1997). Δυστυχώς τέτοιου είδους συνεδριάσεις στον τόπο μας είναι περιστασιακές, πρόχειρα οργανωμένες και αναλώνονται κυρίως σε ζητήματα λειτουργικά ή υπηρεσιακά. Συνεργατικός σχεδιασμός, προετοιμασία και αξιολόγηση προγραμμάτων ή διδακτικών εφαρμογών (π.χ. σχεδίων εργασίας) από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής κοινότητας. Επίσης δημιουργία και τήρηση ενός στρατηγικού σχεδίου που να αφορά στις προτεραιότητες του σχολείου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (Berry, Daughtrey & Wieder, 2009). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου (οικονομικό, τεχνολογικό, πολιτικό-νομοθετικό, κοινωνικό, δημογραφικά στοιχεία κ.ά.), την αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου (ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή, επίπεδο μαθητών κ.ά.), παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία, προσδιορισμός των ετήσιων στόχων του σχολείου, αυτοαξιολόγηση κ.τ.λ.. Ο σχεδιασμός, και η παρακολούθηση της εκτέλεσης ενός τέτοιου σχεδιασμού απαιτεί οργάνωση του διδακτικού προσωπικού, τακτικές συνελεύσεις, ανάληψη ρόλων και αλληλοβοήθεια. Εφαρμογή προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης των δασκάλων επί πρακτικών και παιδαγωγικών ζητημάτων που απασχολούν τη συγκεκριμένη σχολική κοινότητα (Nathan, 2008). Μια εφαρμογή που στη χώρα μας πραγματοποιείται αλλά με αργούς ρυθμούς και υπολείπεται των πραγματικών αναγκών των δασκάλων. Αμοιβαίες παρακολουθήσεις υποδειγματικών διδασκαλιών ή συνεργατικώς δομημένα ωρολόγια προγράμματα θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη διδασκαλία εκείνων των δασκάλων που διαπιστώνουν αδυναμία σε κάποιες εφαρμογές τους και συνάμα να ωφελήσουν τους μαθητές, αφού οι δάσκαλοι που έχουν επιμορφωθεί περισσότερο σε κάποια διδακτικά αντικείμενα θα μπορούσαν να αναλάβουν τη διδασκαλία τους σε περισσότερες της μια τάξης και να απαλλαγούν από άλλα (Nathan, 2008). Διερεύνηση και ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των δασκάλων για αλλαγές που απαιτούνται να γίνουν στη σχολική μονάδα. Η διερεύνηση τέτοιων αλλαγών, όταν διαπιστώνεται δυσλειτουργία, μπορεί να γίνει σε ομαδική-συνεργατική βάση ISSN

9 (π.χ. εξοπλισμός και λειτουργία εργαστηρίου φυσικής που να βασίζεται αποκλειστικά σε απλά, καθημερινής χρήσης υλικά). Οι εισηγητές των επιδιωκόμενων αλλαγών οφείλουν να κατατοπίσουν στη συνέχεια τους υπόλοιπους δασκάλους σχετικά με τις νέες προτάσεις τους ασκώντας έναν επιμορφωτικό-ενδοσχολικό ρόλο. Προώθηση της δια-σχολικής συνεργασίας. Δάσκαλοι από ένα σχολείο μπορούν να επισκέπτονται άλλη σχολική μονάδα και να παρακολουθούν υποδειγματικές διδασκαλίες για να δουν πώς λειτουργούν στην πράξη καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζουν συνάδελφοί τους σε αυτήν. Για κάτι τέτοιο απαιτείται η ανάλογη πρόβλεψη στα Α.Π. καθώς και η κάλυψη της δαπάνης μετάβασης. Η οικοδόμηση σχέσεων με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητές που σχεδιάζουν και προτείνουν νέες διδακτικές μεθόδους και εφαρμογές. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι πάγια τακτική η αποκοπή των διορισμένων δασκάλων από τα Παιδαγωγικά Τμήματα στα οποία φοίτησαν όταν αυτοί διοριστούν. Διερεύνηση των περιθωρίων για ανάληψη ρόλων ή αρμοδιοτήτων εκ μέρους του εκπαιδευτικού (ή λοιπού διοικητικού) προσωπικού του σχολείου. Αν και στη χώρα μας οι αρμοδιότητες είναι αυστηρά καθορισμένες και προδιαγεγραμμένες εκ του νόμου, εντούτοις η ανάληψη αρμοδιοτήτων σε ατομική βάση (π.χ. υπεύθυνος λειτουργίας βιβλιοθήκης, υπεύθυνος σχεδιασμού προγράμματος ανακύκλωσης) ή σε ομαδική βάση (π.χ. ομάδα διαχείρισης οικονομικών πόρων του σχολείου, ομάδα μάρκετινγκ-προβολής και δημοσίων σχέσεων, ομάδα επιμόρφωσης προσωπικού, ομάδα διαχείρισης εξοπλισμού, ομάδα υγιεινής και ασφάλειας του σχολείου (Τζάνη, 2004) προάγει το αίσθημα του ανήκειν και της συν-διοίκησης στους εκπαιδευτικούς και την αντίληψη ότι το σχολείο είναι η φυσική συνέχεια του προσωπικού τους χώρου. 7. Συμπεράσματα. Συνοψίζοντας αξίζει να επισημανθεί ότι η αλληλεπίδραση-συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, παρά τα όποια προβλήματα ή δυσκολίες που συγκεντρώνει, δεν είναι επωφελής μόνο για τους εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως για τους μαθητές, οι οποίοι και αποτελούν τους κύριους αποδέκτες των εκπαιδευτικών καινοτόμων δράσεων και παρεμβάσεων. Επιπροσθέτως, τόσο η διεθνής όσο και η εγχώρια εκπαιδευτική εμπειρία δείχνει ότι, όταν είμαστε πρόθυμοι ως εκπαιδευτικοί να εμπλακούμε με τους γύρω μας σε μια διανοητική και συναισθηματική «ανταλλαγή» σκέψεων, ιδεών, σχεδιασμών στόχων και οραμάτων, που δεν αποκλείεται να περιλαμβάνει εποικοδομητικές διαφωνίες, συγκρούσεις και εμπόδια στην επικοινωνία, είναι βέβαιο ότι στο τέλος θα «οικοδομηθεί» κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα μπορούσε να «κατασκευάσει» ο καθένας από εμάς ακολουθώντας μια μοναχική πορεία. Βιβλιογραφία Aston, M., & Hyle, A., (1997). Social networks, teacher beliefs and educational change, Paper presented at the Annual Convention of the University Council of Educational Administration (Orlando, FL, October 27-28, 1997) ERIC ( ). Berry, B., Daughtrey, A & Wieder, A., (2009). Collaboration: Closing the Effective Teaching Gap, Center for Teaching Quality (CTQ), ERIC ( ). ISSN

10 Cohen, D. K. & Hill, H. C., (2001). Learning policy, New Haven, CT: Yale University Press. Cook, L. & Friend, M., (1990). Pragmatic issues in the development of special education consultation programs, Preventing School Failure, 35 (1), pp Cook, L. & Friend, M., (1991). Principles for the practice of collaboration in schools, Preventing School Failure, 35 (4), pp Darling-Hammond, L. & Richardson, N., (2009). Teacher learning: What matters? Educational Leadership, 66 (5), pp Goddard, Y. L., Miller, R., Larsen, R., Goddard, R., Jacob, R., Madsen, J. & Schroeder, P., (2010). Connecting principal leadership, teacher collaboration and student achievement with a student, Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (Denver, CO, Apr. 30-May 4, 2010), ERIC ( ). Καραγιάννη, Ε. (2012). Οι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών εντός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Μ.Π.Σ: Συγκρούσεις, Εικοινωνία και Διαχείριση των Συγκρούσεων. Kruse, S. D & Luis, K. S., (1997). Teacher teaming in middle schools: Dilemmas for a schoollwide community, Educational Administration Quartely, 33 (3), pp Laycock, V. K., Gable, R. A. & Korinek, L., (1991). Alternative structures for collaboration in the delivery of special services, Preventing School Failure, 35 (4), pp Lester, J. & Evans, K., (2009). Instructors Experiences of Collaboratively Teaching: Building Something Bigger, International Journal of Teaching and Learning in Higher Education 20 (3), pp Ματσαγγούρας, Η., (2001). Θεωρία της Διδασκαλίας. Η Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστοκριτικής Ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg. Murawski, W.W. & Dieker, L.A., (2004). Tips and strategies for co-teaching at the secondary level, Teaching Exceptional Children, 36 (5), pp Nathan, L., (2008). Teachers Talking Together: The Power of Professional Community, Horace, Spring 2008, 24 (1). Redditt, S., (1991). Two teachers working as one, Equity and Choice, 8 (1), pp Smith, S. C. & Scott, J. L., (1990). The collaborative school. Eugene: University of Oregon, ERIC Clearinghouse on Educational Management ( ). Woolley, S., Woolley, A. & Hosey, M., (1999). Impact of student teaching on student teachers beliefs related to behaviorist and constructivist theories of learning, Paper presented at the Annual Meeting of the Association of Teacher Educators (Chicago, IL, February 12-16, 1999), ERIC ( ). Φασούλης, Κ. (2000) Ο ρόλος των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας. Στο: Παππάς, Α. κ.α. (επιμ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά του 2 ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Τόμος Α. σ Αθήνα: Ατραπός. ISSN

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο 2015 2016 Διευθύντρια: Μαρία Τράγγολα Παπά Συντονιστής: Γιώργος Σολωμού Υποστηρικτής Π.Ι.: Δρ Έλενα Χριστοφίδου Αριθμός τμημάτων: 9 τμήματα (ανά 3 σε κάθε Δ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης 15 Μαΐου 2012 ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών

2 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών. Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας 05-6 Ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνδιδασκαλία- Συνεκπαίδευση

Συνδιδασκαλία- Συνεκπαίδευση Συνδιδασκαλία- Συνεκπαίδευση Μια προσπάθεια συμμετοχικής διδασκαλίας μαθητών με Ε.Ε.Α. στις τάξεις του γενικού σχολείου Τσικούρας Κωνσταντίνος 15 ο Δ.Σ.Κατερίνης Τσιρίκας Κωνσταντίνος & Κουτσουρά Ζωή 12

Διαβάστε περισσότερα

«Ερευνώ, Βελτιώνομαι και Προχωρώ»

«Ερευνώ, Βελτιώνομαι και Προχωρώ» «Ερευνώ, Βελτιώνομαι και Προχωρώ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1 Ερευνώ Απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων Πραγματικές ανάγκες Σχέδια δράσης Βελτιώνομαι Επιμορφωτικές δράσεις:

Διαβάστε περισσότερα

. Ο Likert κατηγοριοποίησε τη διοίκηση σε τέσσερις βασικές κατηγορίες (Likert 2006) :

. Ο Likert κατηγοριοποίησε τη διοίκηση σε τέσσερις βασικές κατηγορίες (Likert 2006) : Ανθρώπινο Δυναμικό Το ενδιαφέρον των ερευνητών τώρα στρέφεται στα οργανωτικά χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας και η έρευνά τους εστιάζεται σε παράγοντες όπως είναι το στυλ ηγεσίας, οι πρακτικές λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Mentoring στα εκπαιδευτήρια ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Το πρόγραμμα Mentoring στα εκπαιδευτήρια ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Το πρόγραμμα Mentoring στα εκπαιδευτήρια ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» Εισηγητές: Πίνδη Βασιλική Σπανόπουλος Διονύσης Γενική αποτίμηση του προγράμματος. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Κουτούζης Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Αναγνώσεις σε επίπεδα

Μανώλης Κουτούζης Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Αναγνώσεις σε επίπεδα Μανώλης Κουτούζης Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αναγνώσεις σε επίπεδα η έννοια της κουλτούρας στις κοινωνικές επιστήμες αποτελεί μια από τις βασικές εννοιολογικές κατηγορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία

Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία Κωνσταντίνα Πηλείδου Σχολική Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ Σταυρούπολη 05/09/2017 https://pileidou.wordpress.com/

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Μάιος 2017 Το σχολείο ως εστία προώθησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσω της επαγγελματικής μάθησης ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Δρ Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Χριστίνα Σταύρου (Λειτουργός Π.Ι.) Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2017 Υπεύθυνος Πράξης Σπυρίδων Δουκάκης Συντονίστρια Δράσης Μαρία Νίκα 1η Έκδοση Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Ανάγκη εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ανάγκη για αξιολόγηση δράσης για σχολική βελτίωση (2013-14) με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Διοίκηση, Εποπτεία και Συμβουλευτική Σχολικών Μονάδων

Οργάνωση Διοίκηση, Εποπτεία και Συμβουλευτική Σχολικών Μονάδων Οργάνωση Διοίκηση, Εποπτεία και Συμβουλευτική Σχολικών Μονάδων Ο Ρόλος της Ηγεσίας του Σχολείου για τη δημιουργία μιας Επαγγελματικής Μαθησιακής Κοινότητας Πολυάνθη Τσίγκου, ΜΑ Συνδιευθύντρια Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Διδάκτωρ Μηχανικός Τ.Η.Μ.Μ.Υ. Med Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση

Ισαβέλλα Κοτίνη Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Διδάκτωρ Μηχανικός Τ.Η.Μ.Μ.Υ. Med Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση Ισαβέλλα Κοτίνη Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Διδάκτωρ Μηχανικός Τ.Η.Μ.Μ.Υ. Med Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση Είναι χαρακτηριστικό κάποιων ατόμων; Προκύπτει από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ)

Σχετικά με τις Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ) Σχετικά με τις Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ) Επαγγελματική κοινότητα Μάθησης (ΕΚΜ) Professional learning community (PLC) Μια συνεχής διαδικασία στην οποία οι εκπαιδευτικοί εργάζονται από κοινού

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό.

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό. Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια 1 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Δρ. Αργύριος Θ. Αργυρίου Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές πρακτικές: Συνεργασία μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών

Συνεργατικές πρακτικές: Συνεργασία μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών Συνεργατικές πρακτικές: Συνεργασία μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών Αναστασία Βλάχου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιατί η συνεργασία είναι αναγκαία;

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων

Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Μεταγνωστικές διαδικασίες και κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών στα μαθηματικά: ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων Πέτρος Χαβιάρης & Σόνια Καφούση chaviaris@rhodes.aegean.gr; kafoussi@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου

ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου ΚΒ Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο ρόλος του Διευθυντή στη Δημιουργία του Ανθρώπινου και Δημοκρατικού Σχολείου Δρ Μάριος Στυλιανίδης ΕΔΕ, ΥΠΠ 15 Μαΐου 2012 Δομή Παρουσίασης 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος Εισηγητής Δύναμη: Η πιθανότητα που έχει ο «άνθρωπος» να είναι σε θέση να «περάσει» τις δικές του επιθυμίες μέσα από μία κοινωνική σχέση παρά την αντίσταση. Εξουσία: Η εξουσία ορίζεται ως το νόμιμο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εσπερινά σχολεία, μια διαφορετική προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία Δρ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθυντής 1 ου Εσπερινού ΓΕΛ Αθηνών zarknick@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

* Βελτίωση της μάθησης για όλα τα παιδιά: Η πράξη στο επίπεδο του σχολείου

* Βελτίωση της μάθησης για όλα τα παιδιά: Η πράξη στο επίπεδο του σχολείου Ποιότητα και Ισότητα στην Εκπαίδευση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Πρακτικές Εφαρμογές και Προοπτικές (Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials) * Βελτίωση της μάθησης για όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ «Διοίκηση είναι πρώτα και κύρια επικοινωνία.» (Van Miller) «Η ικανότητα επικοινωνίας αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα επιτυχίας οιασδήποτε προσπάθειας στην οποία συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Συνάντηση ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κάππας Σπυρίδων

Δεύτερη Συνάντηση ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κάππας Σπυρίδων Δεύτερη Συνάντηση ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κάππας Σπυρίδων ΟΜΑΔΑ είναι μια συνάθροιση ατόμων στην οποία το καθένα έχει συνείδηση της παρουσίας των άλλων, ενώ ταυτόχρονα βιώνει κάποια μορφή εξάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Τομέας/Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών Δείκτης 3.1 Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σχολικός Σύμβουλος: Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης Αχαρνές, Ιανουάριος 2013 Έρευνα Ε.Κ.Κ.Ε. : Νεανική Βία μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-17 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Κωνσταντινίδου,

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 37 (Ν. 1566/85)

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 37 (Ν. 1566/85) 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Σχολικό Έτος: 2012-13 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) Άρθρο 37 (Ν. 1566/85) 1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Σχολικοί Σύμβουλοι: Φελούκα Βασιλική, 7 ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Αχαΐας Γιαννόπουλος Κων/νος, 8 ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Αχαΐας Ενότητες Βασικές αιτίες προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο τμήματος, Διαχείριση τάξης και Ευκαιρίες ανάπτυξης για όλους τους μαθητές

Συμβούλιο τμήματος, Διαχείριση τάξης και Ευκαιρίες ανάπτυξης για όλους τους μαθητές Συμβούλιο τμήματος, Διαχείριση τάξης και Ευκαιρίες ανάπτυξης για όλους τους μαθητές Πλήρης εισήγηση στη διεύθυνση: http://users.sch.gr/kontaxis/paidagogika/1401symvouliotaxis.htm Αθανάσιος Κονταξής Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου Δρ Ανδρέας Θεοδωρίδης & Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010-2011 Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 10: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 10: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 10: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου»

«Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου» 2 o Συνέδριο Διευθυντών Κύπρου «Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία» «Επίπεδα ανάγνωσης του έργου του Σχολικού Συμβούλου» Κριτσωτάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος ΕΠΚ Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης Περικλειδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 4 Ιουνίου, 2016 Περιεχόμενο παρουσίασης Α. Πραγματικότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘΙΚΗ & ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & ΣΤΗΝ Φ.Α.

ΗΘΙΚΗ & ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & ΣΤΗΝ Φ.Α. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΘΙΚΗ & ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & ΣΤΗΝ Φ.Α. Μορέλα Έρη, PhD Ορισμοί Ηθική: σύνολο αρχών που ορίζουν τι είναι σωστό και

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Φ.50 / 208 / / Γ1 / / ΥΠΕΠΘ)

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Φ.50 / 208 / / Γ1 / / ΥΠΕΠΘ) ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Φ.50 / 208 / 97293 / Γ1 / 7-9 - 2007 / ΥΠΕΠΘ) 1. Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Πολεμιδιών

Γυμνάσιο Πολεμιδιών Γυμνάσιο Πολεμιδιών 2016-2017 Εμείς και οι μαθητές μας Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας δήλωσαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι το μείζον ζήτημα που τους απασχολεί σε σχέση με τη Σχολική μονάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Μάθηση και ζητήματα επικοινωνίας, σχέσεων, συμπεριφοράς, κινήτρων των μαθητών/τριών

Επαγγελματική Μάθηση και ζητήματα επικοινωνίας, σχέσεων, συμπεριφοράς, κινήτρων των μαθητών/τριών Επαγγελματική Μάθηση και ζητήματα επικοινωνίας, σχέσεων, συμπεριφοράς, κινήτρων των μαθητών/τριών Ιωάννης Μεγάλεμος, Β.Δ.Α Συντονιστής Προγράμματος Ε.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 1. Η αναγκαιότητα για Έρευνα Δράσης και οι επιστημολογικές της καταβολές 2. Οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Βασικός σκοπός ήταν η απόκτηση νέων και εμβάθυνση ήδη γνωστών τεχνικών για την πρόληψη της μαθητικής διαρροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03

Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 Ζητήματα Οργάνωσης, Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 8/11/2014, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Α Αθήνας Η σημερινή πραγματικότητα Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα