1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Α. Μ. 926ΤΣΥ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Μακεδονία - Θράκη ΚΩ : 09 ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: 0049 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ ΚΩ : 07 ΣΤΟΧΟΣ: Σύγκλιση ΚΩ : 1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ιαχείριση και διανοµή ύδατος (πόσιµο νερό) ΚΩ : 45 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: Έργα προστασίας και ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων και πόσιµου νερού (συγκέντρωση, επεξεργασία, διανοµή) ΚΩ : 4505 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ραστηριότητες που συνδέονται µε το περιβάλλον ΚΩ : 21 ΟΠΣ / ΣΑ ΕΠ0088 / ΕΡΓΟ : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΟ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ... ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... Ν. Καλλικράτεια, 19/10/2011 Θεώρηση Ο ιευθυντής ΤΥ ΕΥΑΚ Χατζηλιόντος Ι. Χριστόδουλος Χηµικός Μηχανικός ΠΕ Ver

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Μ.:926ΤΣΥ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΟ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γενικά Στην προδιαγραφή αυτή αναφέρονται οι απαιτήσεις και η µεθοδολογία που πρέπει να εφαρµοσθούν για την έγκριση, συσκευασία, µεταφορά παραλαβή και αποθήκευση των υλικών και του εξοπλισµού που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου. Προδιαγραφές Υλικών Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές και υλικά, πρέπει να ικανοποιούν τους ισχύοντες κανονισµούς ελληνικούς ή ξένους ή τους κανονισµούς που αναφέρονται στις επί µέρους προδιαγραφές των υλικών. Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, εξαρτήµατα και υλικά, που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιηµένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά µε την παραγωγή τέτοιων υλικών. Θα είναι χωρίς ελαττώµατα, δεν θα φθείρονται εύκολα, και θα µπορούν να λειτουργούν µε ελάχιστη συντήρηση. Τα υλικά θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισµούς, όταν δεν καθορίζονται συγκεκριµένα στις προδιαγραφές. Όλα τα όµοια τµήµατα του συνολικού προσφερόµενου Η/Μ εξοπλισµού πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής. Τα οµοειδή εξαρτήµατα των οµοίων τµηµάτων πρέπει να µπορούν να εναλλαχθούν µεταξύ τους, όπως και µε τα ανταλλακτικά τους. Τα εργοστάσια κατασκευής του Η/Μ εξοπλισµού πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα για εύκολη και χωρίς περιορισµούς κάλυψη του ιδιοκτήτη των έργων σε ανταλλακτικά. Η Υπηρεσία θα λάβει σοβαρά υπόψη της αυτό το κριτήριο καθώς και τη χρήση υλικών από την Ελληνική αγορά, είτε σαν πρώτη ύλη, είτε σαν προϊόντα έτοιµα για χρήση. ιαδικασία Έγκρισης Υλικών και Εξοπλισµού Kάθε υλικό ή εξοπλισµός υπόκειται στην έγκριση της αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας και του Επιβλέποντα Μηχανικού, που έχει το δικαίωµα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα ειδικά χαρακτηριστικά του κρίνονται µη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την καλή λειτουργία του όλου έργου και την υγιεινή των εργαζοµένων. Πριν την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να έχει παραδώσει στην αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία έντυπα µε οδηγίες συντήρησης για κάθε τµήµα του εξοπλισµού. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν πριν απο την Παράδοση Ο Ανάδοχος πρέπει να προµηθεύσει όλα τα υλικά µέσα σε κιβώτια, συσκευασία που είναι απαραίτητη για την ασφαλή µεταφορά και παράδοση των αντικειµένων. Πριν από την αποστολή όλα τα αντικείµενα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα µε βαφή ή µε άλλο εγκεκριµένο τρόπο για όλο το διάστηµα µεταφοράς, αποθήκευσης και εγκατάστασης κατά της διάβρωσης και τυχαίας φθοράς καθώς και της έκθεσης σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αντικείµενα που κατασκευάζονται ώστε να φθάσουν ανέπαφα και σώα στο χώρο εργασίας. Η συσκευασία πρέπει να µελετάται και να εκτελείται έτσι ώστε να αντέχει στην κακή µεταχείριση κατά τη µεταφορά, πρέπει δε να είναι κατάλληλη για αποθήκευση. Οι φλάντζες, οι δικλείδες και τα εξαρτήµατα πρέπει να προστατεύονται µε ξύλινους δίσκους προσαρµοσµένους µε βοηθητικούς κοχλίες ή µε άλλα δόκιµα µέσα. Οι βοηθητικοί κοχλίες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν στο έργο. ιάφορα εξαρτήµατα χύµα όπως φλάντζες, χιτώνια, δακτύλιοι, στεγάνωσεις, τσιµούχες, περικόχλια, ροδέλες και άλλα µικρά εξαρτήµατα πρέπει να συσκευάζονται σε κιβώτια. Όλα τα αντικείµενα πρέπει να µαρκάρονται καθαρά ώστε να αναγνωρίζονται στον κατάλογο συσκευασίας. Κάθε καφάσι ή κιβώτιο πρέπει να περιέχει έναν κατάλογο συσκευασίας µέσα σε αδιάβροχο φάκελο. ύο αντίγραφα του καταλόγου συσκευασίας πρέπει ν αποσταλούν ταχυδροµικώς στον εργοδότη, όταν διεκπεραιώνεται η αποστολή του κιβωτίου. Τα καφάσια, τα κιβώτια και τα παρόµοια πρέπει να µαρκάρονται καθαρά µε αδιάβροχη µπογιά, ώστε να φαίνεται το βάρος τους και το σηµείο που θα στερεωθούν οι λαβές, και πρέπει να φέρουν ένα ανεξίτηλο σηµάδι αναγνώρισης που να τα συσχετίζει µε τον κατάλογο συσκευασίας. Αποθήκευση στο Εργοτάξιο Τα µέσα αποθήκευσης επί τόπου πρέπει να συµφωνούν µε τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις :

3 1. Ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό, καλά αεριζόµενο και χωρίς υγρασία στεγασµένο χώρο 2. Τα περιστρεφόµενα µηχανικά µέρη και οι δικλείδες πρέπει να είναι καλυµµένα 3. Οι πλαστικοί σωλήνες πρέπει να προστατεύονται από το ηλιακό φως 4. Τα αποθηκευόµενα αντικείµενα πρέπει να διαταχθούν έτσι ώστε να διευκολύνεται η ανεύρεσή τους 5. Τα στοιβαγµένα αντικείµενα πρέπει να προστατεύονται από φθορές µε συστήµατα διαχωρισµού ή υποστηρίγµατα κατανοµής του φορτίου 6. Τα µεταλλικά αντικείµενα δεν πρέπει να αποθηκεύονται απ ευθείας πάνω στο έδαφος 7. Η µεταφορά και η αποθήκευση των διαφόρων αντικειµένων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να µη υποβάλλονται σε υπερβολικές καταπονήσεις και να µην φθείρονται τα προστατευτικά τους επιχρίσµατα και φινιρίσµατα 2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙ ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Γενικά Όλα τα µεταλλικά µέρη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού ανάλογα µε το περιβάλλον και τις συνθήκες χρήσεώς τους θα πρέπει να προστατεύονται από τη διάβρωση. Οι επιφανειακές επεξεργασίες των µεταλλικών µερών είναι οι διάφορες βαφές και το γαλβάνισµα. Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) 109 : Χρώµατα και βερνίκια - προετοιµασία και επιθεώρηση των δειγµάτων που θα υποβληθούν σε δοκιµασία 121 : Βασικά υλικά για χρώµατα και βερνίκια - ειγµατοληψία 255 : Ορυκτά διαλυτικά για χρώµατα - Λευκά οινοπνεύµατα και σχετικό διαλυτικό υδρογονανθράκων 327 : Χρώµατα και βερνίκια - Καθορισµός αντοχής στο νερό - Μέθοδος βύθισης στο νερό 260 : Χρώµατα βερνίκια - οκιµή στεγνώµατος επιφάνειας ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (DIN) : Ηλεκτρική επικάλυψη - Επικάλυψη ψευδαργύρου σε σίδηρο ή χάλυβα : Αντιδιαβρωτική προστασία - γαλβάνισµα εν θερµώ σε προϊόντα σιδήρου - απαιτήσεις και δοκιµές. Βαφές Οι βαφές που θα επιλεγούν πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις : 1. Να πλένονται εύκολα µε τα συνήθη απορρυπαντικά 2. Να µην αλλοιώνονται από λάδια, λιπαντικά κλπ. 3. Να εµφανίζουν σταθερές αποχρώσεις µέσα στο χρόνο 4. Να στεγνώνουν εύκολα Οι επιφάνειες θα βάφονται µόνο αφού προετοιµασθούν και καθαρισθούν µε αµµοβολή κατάλληλης ποιότητας. Πριν από την αµµοβολή θα καθαρίζονται από όλα τα χρώµατα, λάδια, λίπη κλπ. Η αµµοβολή θα γίνεται µε ρινίσµατα σιδήρου ή ρινίσµατα χάλυβα µε όµοια σκληρότητα. Ο καθαρισµός µε αµµοβολή θα γίνεται µόνο όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από 50 C και η σχετική υγρασία κάτω από 85 %. Μετά τον καθαρισµό, η σκόνη και τα ρινίσµατα αφαιρούνται από τις επιφάνειες κατά προτίµηση µε αναρρόφηση. Το υπόστρωµα που χρησιµοποιείται κατά την κατασκευή ή το υπόστρωµα (αστάρι) του προστατευτικού συστήµατος θα βαφεί µέσα σε τέσσερις (4) ώρες από τον καθαρισµό µε αµµοβολή και οπωσδήποτε πριν να επέλθει νέα οξείδωση. Το βάψιµο θα γίνεται σε δύο στρώσεις. Κάθε στρώση βαφής θα εφαρµόζεται µόλις στεγνώσει η προηγούµενη. Εργασίες βαφής θα γίνονται µόνο όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη από 100 C και η σχετική υγρασία µικρότερη από 90%. Οι επιφάνειες που θα βαφούν πρέπει να είναι απόλυτα καθαρές και στεγνές. Ειδικότερα για τις επισκευές των φθορών βαφής σηµειώνεται ότι θα πρέπει να καθαρίζεται τελείως, µε µηχανικό τρόπο, η φθαρµένη περιοχή µέχρι να αποκαλυφθεί τελείως το γυµνό µέταλλο, να αφαιρούνται όλα τα υπολείµµατα βαφής, αλάτων και λαδιών και να στεγνώνετε πριν βαφεί. Στη συνέχεια θα εφαρµόζεται σύστηµα βαφής για να αποκατασταθεί το χρώµα στο αρχικό του πάχος και τύπο. Κάθε στρώµα νέας βαφής θα επικαλύπτει το υφιστάµενο κατά 5 εκ. τουλάχιστον. Ο µηχανικός καθαρισµός θα γίνεται κατά προτίµηση µε ηλεκτροκίνητη συρµατόβουρτσα. εν θα επιτραπεί η χρήση κοπτικών ή κρουστικών εργαλείων. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται σε µικρά (µ) και τα ελάχιστα πάχη βαφής που είναι αποδεκτά για τις διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος και χρήσεις των διαφόρων µεταλλικών µερών. Σε περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί άλλος τρόπος προστασίας (βαφής) των µεταλλικών µερών πρέπει να αιτιολογηθεί. Σηµειώνεται ότι αυτές οι επεξεργασίες αφορούν τόσο στις αρχικές εργασίες όσο και τις επισκευές µετά από καιρό. Γαλβάνισµα Γαλβάνισµα των µεταλλικών µερών γίνεται όταν η βαφή δεν αποτελεί επαρκή προστασία για ορισµένες συνθήκες περιβάλλοντος και χρήσεις. Το γαλβάνισµα γίνεται εν θερµώ και µε βύθιση, αφού προηγηθεί επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας από βρωµιές, σκουριές και λίπη. Το πάχος του γαλβανίσµατος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 µικρά. Στα τεµάχια µε σπείρωµα µετά το γαλβάνισµα δεν επιτρέπονται άλλες εργασίες κοπής σπειρώµατος ή φινιρίσµατος. Στις συνδέσεις που γίνονται µε κολλήσεις πρέπει να γίνεται αποκατάσταση του γαλβανίσµατος ως εξής : 1. Αφαίρεση του ψευδάργυρου για µήκος περί την επιφάνεια συγκολλήσεως µεγαλύτερο των 10 cm 2. Καθαρισµός και τράχυνση της επιφάνειας µε µεταλλική βούρτσα

4 3. Επίστρωση στην επιφάνεια, µε ψεκασµό, µορίων ψευδαργύρου σε πλαστική κατάσταση και για πάχος µεγαλύτερο των 40 µ. ΒΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Συνθήκες περιβάλλοντος Αγροτικό περιβάλλον Ανοικτή ατµόσφαιρα Θαλάσσια ατµόσφαιρα Βιοµηχανική ατµόσφαιρα Προστατευόµε-νες επιφάνειες Σιδηροκατασ-κευές Σωλήνες - δεξαµενές Πολύ διαβρωτική Σιδηροκατασ-κευές ατµόσφαιρα ή Σωλήνες βιοµηχανική διαβρωτική εξαµενές ατµόσφαιρα (όχι επαφή Ειδικές κατασκευές µε νερό) Συνθήκες περιβάλλοντος Επαφή µε χηµικά διαβρωτικά και νερό Προστατευόµε-νες επιφάνειες Σιδηροκατασ-κευές Ειδικές µηχανές Υποστρώµατα προετοιµασία επιφάνειας Καθαρισµός µε πεπιεσµένο αέρα Αµµοβολή Καθαρισµός µε πεπιεσµένο αέρα Αµµοβολή Υποστρώµατα προετοιµασία επιφάνειας Καθαρισµός µε πεπιεσµένο αέρα και Επαλείψεις Μίνιο ελαιοφαινόλης. Πάχος στεγνού στρώµατος 50 µ. Βαφή χλωριωµένου καουτσούκ. Πάχος στεγνού στρώµατος 120 µ. Ψευδαργυρική βαφή. Πάχος στρώµατος 40 µ. Βαφή χλωριωµένου καουτσούκ. Πάχος στεγνού στρώµατος 120 µ. Ψευδαργυρική Βαφή. Πάχος στρώµατος 50 µ. Βαφή χλωριωµένου καουτσούκ. Πάχος στεγνού στρώµατος 120 µ. Ψευδαργυρική βαφή. Πάχος στρώµατος 50 µ. Βαφή χλωριωµένου καουτσούκ. Πάχος στεγνού στρώµατος 120 µ. εύτερο χέρι µε εποξειδική και βινυλική βαφή. Πάχος στρώµατος 160 µ. και Επαλείψεις Ψευδαργυρική βαφή ή βαφή µε βάση εποξειδική ρητίνη. Πάχος στρώµατος 40 µ. Εποξειδική Βαφή µε ασφαλτικά Πάχος στρώµατος 220 µ. Ψηλές Θερµοκρασίες Σιδηροκατασ-κευές Καθαρισµός µε Ψευδαργυρική Βαφή. Πάχος Σωλήνες πεπιεσµένο αέρα στρώµατος 70µ. Βαφή Φούρνοι Αµµοβολή Αλουµινίου. Πάχος στρώµατος 30µ. 3. ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικά Οι δοκιµές και οι έλεγχοι καταλληλότητας του Η/Μ εξοπλισµού θα γίνουν αποκλειστικά µε µέσα, όργανα και δαπάνες του Αναδόχου, (εκτός από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος) παρουσία εκπροσώπων της Υπηρεσίας. Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν σε 4 στάδια : 1. οκιµές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής 2. οκιµές επί τόπου µετά την εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισµού 3. οκιµές προσωρινής παραλαβής και 4. οκιµές οριστικής παραλαβής Εάν σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω στάδια δοκιµών διαπιστωθεί η ελαττωµατική ή η έξω από τις προδιαγραφές λειτουργία κάποιου µηχανήµατος ή εξαρτήµατος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει την βλάβη και ενδεχόµενα να αντικαταστήσει τον υπόψη εξοπλισµό. Στην περίπτωση αυτή, οι δοκιµές πρέπει να επαναλαµβάνονται από την αρχή. Εάν κατά τις δοκιµές προκληθούν φθορές στις εγκαταστάσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες. 1. οκιµές στα Εργοστάσια Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει όλες τις δυνατές διευκολύνσεις στην Υπηρεσία, όπως και όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, υλικά, προσωπικό, και όργανα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη και οµαλή εκτέλεση των δοκιµών. Οι δοκιµές αυτές µπορούν να γίνονται σε Κρατικά Εργαστήρια πάντα µε έξοδα του Αναδόχου.

5 Οι δοκιµές στα εργοστάσια ή τις βιοτεχνίες παραγωγής του εξοπλισµού γίνονται εάν και εφόσον το απαιτήσει η Υπηρεσία και η πραγµατοποίησή τους δεν αποτελεί αναγκαστικά υποχρεωτικό στάδιο. Η Υπηρεσία, όταν διαπιστώσει ότι κάθε µονάδα είναι κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται και σύµφωνη µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα τεχνικά κατασκευαστικά της χαρακτηριστικά, συντάσσει πρωτόκολλο αποδοχής του Η/Μ εξοπλισµού και δίνει εντολή στον Ανάδοχο για προσκόµιση του υπόψη εξοπλισµού επί τόπου του έργου. 2. οκιµές Εγκατάστασης Οι δοκιµές και οι έλεγχοι µετά την εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισµού µε σκοπό την πιστοποίηση της περάτωσης των εργασιών, θα γίνουν για να επιβεβαιωθεί η τήρηση των τεχνικών και των συµβατικών προδιαγραφών. Οι κυριότερες δοκιµές που πρέπει να γίνουν είναι : 1. οκιµές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων κάθε κινητήρα στη µέγιστη συχνότητα εκκίνησης όπως και οµαλής επιτάχυνσης χωρίς κραδασµούς και ταλαντώσεις. 2. οκιµή στάθµης θορύβου των µηχανηµάτων σε πλήρη λειτουργία. 3. οκιµή συνεχούς λειτουργίας χωρίς αδικαιολόγητους θορύβους, ταλαντώσεις, διαρροές κλπ. 4. οκιµές αντίστασης µόνωσης των καλωδίων και µέτρησης αντίστασης γείωσης, η οποία θα γίνει 48 ώρες τουλάχιστον µετά την τελευταία βροχόπτωση. 5. οκιµές υπερπίεσης και υποπίεσης στις σωληνώσεις σε περίπτωση υδραυλικού πλήγµατος. 6. Έλεγχος στεγανότητας των διαφόρων δικτύων ύδρευσης. 7. οκιµές πίεσης µε 2πλάσιο (τουλάχιστον) της µεγίστης λειτουργίας για όλο τον εξοπλισµό που καταπονείται λόγω πίεσης. 3. οκιµές Προσωρινής Παραλαβής Οι δοκιµές αυτές (δοκιµές παρατηρήσεων) θα γίνουν σε αυτοτελή τµήµατα των εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος, µετά την δοκιµαστική λειτουργία του υπ όψιν τµήµατος για 3 τουλάχιστον µήνες ώστε να ρυθµίσει κατάλληλα τον εξοπλισµό και να επιβεβαιώσει την συνεχώς οµαλή του λειτουργία µε το ονοµαστικό φορτίο. 4. οκιµές Οριστικής Παραλαβής Οι δοκιµές και οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο, και δεν είναι άλλες από τις µετρήσεις και τους ελέγχους που θα γίνονται στην εγκατάσταση κατά τη φάση της κανονικής λειτουργίας. Κατά τη φάση αυτή θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε φθορές του Η/Μ εξοπλισµού (αντλίες, βάνες, τριβείς, άξονες, κλπ.). Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ή να επιδιορθώσει κάθε εξάρτηµα ή και σύστηµα που είτε δεν ικανοποιεί τις εγγυήσεις, είτε παρουσιάζει απαράδεκτες φθορές. Σε όλα τα παραπάνω στάδια δοκιµών και ελέγχων η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα - µε δικά της έξοδα - να κάνει κάθε επιπλέον δοκιµή ή έλεγχο πέραν των προβλεποµένων στην προσφορά του Αναδόχου, και µε την παρουσία του, προκειµένου να επιβεβαιώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κατασκευή Τα βιοµηχανικά κατασκευασµένα στοιχεία της εγκατάστασης πρέπει να συµφωνούν µε τα αντίστοιχα πρότυπα. Όλο το εργατικό δυναµικό που θα απασχοληθεί µε την παραγωγή πρέπει να είναι πεπειραµένο και εξειδικευµένο σ αυτή την κατασκευή. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση ανόµοιων µετάλλων σε επαφή που θα µπορούσε να προκαλέσει γαλβανική οξείδωση. Η κατασκευή του εξοπλισµού θα ολοκληρώνεται κατά το δυνατό στο εργαστήριο του προµηθευτή πριν από την αποστολή του στο εργοτάξιο. Οι επί τόπου εργασίες πρέπει να περιορίζονται στην εγκατάσταση και σε µικρές µετατροπές και προσαρµογές, που θα κριθούν απαραίτητες κατά την εγκατάσταση. Ο σχεδιασµός των µηχανολογικών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε αναγνωρισµένα πρότυπα και µε τη σωστή τεχνική. Πρέπει επίσης να αποφεύγεται ο σχηµατισµός κοιλοτήτων ή θυλάκων όπου µπορούν να µαζευτούν νερό, ακαθαρσίες ή απορρίµµατα. Ο σχεδιασµός πρέπει να εξασφαλίζει ευκολία καθαρισµού και πρέπει να καθιστά τη λειτουργία απόλυτα ασφαλή. Οι τελειωµένες µηχανολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι στέρεες και ανθεκτικές στο χρόνο, για διάρκεια ζωής τουλάχιστον 15 ετών. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα προβλέπονται ορισµένες αντικαταστάσεις εξαρτηµάτων. Υλικά Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι τύπου και ποιότητας συµβατής µε τη χρήση για την οποία προορίζονται, πρέπει δε να συµφωνούν µε τα προαναφερθέντα πρότυπα στα οποία µπορούν να δίνουν εφάµιλλη ποιότητα υλικών. Εξαρτήµατα Όλα τα κελύφη θα είναι στερεής κατασκευής, τελείως κλειστά, απρόσβλητα από την σκόνη και τα πιτσιλίσµατα, και πλήρη, µε καλύµµατα επιθεώρησης, πώµατα στράγγισης και πλήρωσης, τσιµούχες λαδιού κλπ. Πρέπει να έχουν δοκιµασθεί µε παραφίνη για τη στεγανότητα του λαδιού και να έχουν χρωµατισθεί εσωτερικά µε βαφή σµάλτου ανοιχτού χρώµατος και ανθεκτική στα λάδια. Για ευκολία συντήρησης, όλοι οι τριβείς κύλισης (σφαιρικοί ή κυλινδρικοί) πρέπει να είναι τυποποιηµένοι. Όλοι οι τριβείς εκτός από τους αυτολιπαινόµενους πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε διάταξη λίπανσης. Λίπανση Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι ελάχιστοι δυνατοί διαφορετικοί τύποι και διαβαθµίσεις λιπαντικών, που πρέπει να είναι τυποποιηµένα και εύκολα διαθέσιµα από το εµπόριο. Οι γρασαδόροι θα είναι σφαιρικής κεφαλής και σε προσιτές θέσεις.

6 Όπου είναι απαραίτητο θα υπάρχουν διατάξεις αποτροπής υπερλίπανσης. Οι θέσεις των διατάξεων λίπανσης θα είναι προστατευµένες από βλάβες κατά την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των µηχανών. Η λίπανση µε γράσο όπου δεν απαιτείται ρύθµιση ή λίπανση πάνω από µια φορά την εβδοµάδα θα γίνεται κατά προτίµηση µε πίεση. Για κάθε τύπο λιπαντικού και γρασαδόρου θα παρασχεθεί ιδιαίτερη συσκευή λίπανσης µε ευδιάκριτη επιγραφή. Μέτρα Ασφάλειας Για την ασφάλεια του προσωπικού της εγκατάστασης πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω µέτρα : 1. Όλα τα περιστρεφόµενα µέρη, προεξέχοντα ακραξόνια και κάθε επικίνδυνο κινούµενο µέρος των µηχανών πρέπει να προστατεύεται από καλύµµατα µαλακού χάλυβα, καλά στερεωµένα και µε θυρίδες πρόσβασης, κυρίως για λίπανση. 2. Όλα τα συστήµατα µετάδοσης κίνησης µε ιµάντες ή συρµατόσχοινα πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευµένα µε προφυλακτήρες συρµάτινου δικτυωτού πλέγµατος ή ελάσµατος ανοικτού τύπου ενισχυµένου µε κατάλληλες χαλύβδινες διατοµές για λόγους ακαµψίας. Οι προφυλακτήρες θα είναι πάντα σταθερά κοχλιωµένοι στη θέση τους. Τα σηµεία στήριξης των προφυλακτήρων δεν πρέπει να βραχυκυκλώνουν τους µονωτήρες των κραδασµών. 3. Οι αναγνώσεις της ταχύτητας περιστροφής των µηχανών θα γίνονται χωρίς να αφαιρούνται οι προφυλακτήρες. 4. Όλα τα συστήµατα µετάδοσης κίνησης µε αλυσίδα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε κιβώτια αλυσίδων από χαλύβδινα φύλλα και µε σηµεία λίπανσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή της αλυσίδας. Όλες οι ενώσεις πρέπει να προστατεύονται από τη σκόνη και να αποσυναρµολογούνται εύκολα. Κάθε κάλυµµα αλυσίδας θα έχει θυρίδα επιθεώρησης και τρύπα στράγγισης µε πώµα. 5. Οι διάδροµοι, τα δάπεδα και οι φορείς τους θα είναι µελετηµένα για οµοιόµορφο κινητό φορτίο 500 Kg/m2 και θα έχουν ελάχιστο πλάτος 1,00 m, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά. Τα φύλλα δαπέδου θα είναι κινητά µε µέγιστο βάρος φύλλου 100 Kg. Για την έδραση φύλλων σε κατασκευές από σκυρόδεµα θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλα γωνιακά ελάσµατα κολληµένα περιθωριακά. 6. Τα προστατευτικά κιγκλιδώµατα θα πρέπει να έχουν ενιαία µορφή σε όλο το χώρο των εγκαταστάσεων και θα αποτελούνται από ορθοστάτες σε κανονικές αποστάσεις, που να µην υπερβαίνουν τα 1,80 m και από δύο οριζόντιες ράβδους. Η πάνω ράβδος θα πρέπει να είναι σε ύψος 1,00 m από την τελειωµένη επιφάνεια του δαπέδου στο οποίο είναι στηριγµένο. Λάµες προστατευτικές (σοβατεπιά) πάχους 5 mm και ύψους 100 mm θα τοποθετηθούν σε απόσταση 5 mm από το επίπεδο του διαδρόµου, όπου µπορεί να υπάρξει κίνδυνος από πτώσεις αντικειµένων για το προσωπικό που βρίσκεται κάτω από το διάδροµο. Πρέπει να προβλέπονται κιγκλιδώµατα όπου υπάρχει διαφορά επιπέδου µεγαλύτερη από 0,60 m. 7. Οι κατακόρυφες σκάλες θα πρέπει να συµφωνούν µε αναγνωρισµένα πρότυπα. Οι σκάλες που υπερβαίνουν τα 3,00 m σε ύψος, θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε στεφάνια ασφαλείας µέχρι κατώτατο ύψος 2,40 m πάνω από το επίπεδο αφετηρίας της σκάλας, και µε πλατύσκαλα σε αποστάσεις που να µην υπερβαίνουν τα 6,00 m. 8. Οι συνήθεις κλίµακες θα είναι υπολογισµένες για οµοιόµορφο κινητό φορτίο 500 Kg/m2. Η γωνία κλίσης θα κυµαίνεται από 380 µέχρι 420, εκτός αν έχει καθορισθεί διαφορετικά. Εγκατάσταση των Μηχανηµάτων Οι κοχλίες στερέωσης στο έδαφος πρέπει να έχουν κατάλληλα µήκη για να εξασφαλίζουν ικανοποιητικά αγκύρωση κατά τη λειτουργία. Ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει µε ακρίβεια τις θέσεις όλων των φωλεών για τους κοχλίες στερέωσης. Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να µπουν σωστά στις προβλεπόµενες θέσεις τους πριν τη τοποθέτηση των κοχλιών και να παραµείνουν στη θέση αυτή µέχρι το τέλος των εργασιών δράσης. Όλα τα σπειρώµατα πρέπει να προστατεύονται κατά την τοποθέτηση των κοχλιών και να λιπαίνονται ικανοποιητικά µε µίγµα λαδιού και γραφίτη πριν από τη τελική συναρµολόγηση. Εκτός από τις περιπτώσεις κοχλιών διαστολής ή κοχλιών στερεωµένων µε ρητίνη, όλες οι φωλιές των κοχλιών θα πρέπει να κατασκευάζονται κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος. Ενδεικτικές Πινακίδες Όλα τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός πρέπει να φέρουν ανεξίτηλες πινακίδες µε τα χαρακτηριστικά τους.

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Μ.:926ΤΣΥ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΟ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Υ ΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5. ίκτυα από χαλυβδοσωλήνες 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν στην κατασκευή δικτύων σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες για έργα άρδευσης και ύδρευσης. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες είναι: σωλήνες από χαλυβδοελάσµατα, ειδικά τεµάχια διαµορφωµένα από τµήµατα χαλυβδοσωλήνων, µονωτικά υλικά ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ Οι χαλυβδοσωλήνες θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 9001: παραγωγική διαδικασία Σωλήνες Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι από έλασµα θερµής εξελάσεως, κατηγορίας S235JRG2 έως S355J2G3 σύµφωνα µε ΕΝ ΕΛΟΤ 281: Σωλήνες µε ραφή, χωρίς σπείρωµα από κοινό χάλυβα, χωρίς ποιοτικές απαιτήσεις. ΕΛΟΤ 496: Χαλυβδοσωλήνες Πάχη τοιχώµατος. ΕΛΟΤ 497: Χαλυβδοσωλήνες Εξωτερικές διάµετροι. Οι σωλήνες (ελικοειδούς ή ευθείας ραφής) θα προέρχονται από συνεχή παραγωγική διαδικασία, µε διαµόρφωση χαλυβδοταινίας κατάλληλου ανοίγµατος. εν είναι αποδεκτοί σωλήνες που προέρχονται από δύο διαφορετικές χαλυβδοταινίες που ηλεκτροσυγκολλούνται µεταξύ τους (αρχή της προηγούµενης µε το τέλος της επόµενης) πριν από την φάση της τελικής σωληνοποίησης. Ο τύπος του χαλυβδοσωλήνα ως προς την ραφή θα καθορίζεται από την µελέτη. Τα ελάχιστα πάχη των χαλυβδοελασµάτων και οι ονοµαστικές διάµετροι των σωλήνων, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ 496 και ΕΛΟΤ 497, έχουν ως εξής: Ονοµαστική διάµετρος (DN) (mm) Φ300 Φ500 Φ600 Φ700 Φ800 Φ900 Φ1000 Ελάχιστο πάχος τοιχώµατος (mm) 6,3 6,3 6,3 7,1 8,0 8,0 10,0 1 Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000) -- Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας. Απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση όµως το πάχος τοιχώµατος θα είναι το καθοριζόµενο από την µελέτη. Σχετικό πρότυπο: ΕΝ :2002 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties -- Συγκολλητοί χαλύβδινοι σωλήνες για εγκαταστάσεις υπό πίεση - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Μη κεκραµένοι χαλύβδινοι σωλήνες µε καθορισµένες ιδιότητες σε θερµοκρασία δωµατίου. Η ποιότητα των χαλυβδοσωλήνων θα ελέγχεται από εργαστήρια πιστοποιηµένα κατά ΕΝ ISO Παρατίθενται προς ενηµέρωση Αµερικανικά και Βρετανικά πρότυπα σχετικά µε τους χαλυβδοσωλήνες: AWWA C203:2002 AWWA C206:1997 AWWA C200:1997 AWWA C208:2000 Coal Tar Protective Coatings and Linings for Steel Water pipelines - Enamel and Tape-Hot applied -- Προστατευτικές επιστρώσεις και επενδύσεις χαλυβδοσωλήνων µεταφοράς ύδατος - Βερνίκια και ταινίες εφαρµοζόµενα εν θερµώ. Field welding of steel water pipe -- Επί τόπου συγκολλήσεις δικτύων χαλυβδοσωλήνων µεταφοράς ύδατος. Steel water pipe 6 (150 mm) and longer -- Χαλυβδοσωλήνες µεταφοράς ύδατος διαµέτρου 150 mm και άνω. Fabricated steel water pipe fittings - Dimensions -- Εξαρτήµατα χαλυβδοσωλήνων ύδατος

8 BS 534:1990 ΒS 4147: AWWA Μanual M11 USBR βιοµηχανικής - ιαστάσεις. Specification for steel pipes, joints and specials for water and sewage -- Χαλυβδοσωλήνες, σύνδεσµοι και ειδικά τεµάχια για δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Specification for bitumen-based hot-applied coating materials for protecting iron and steel, including suitable primers where required -- Προδιαγραφή προστατευτικών επιστρώσεων ασφαλτικής βάσεως για στοιχεία από σίδηρο ή χάλυβα, περιλαµβανοµένων των υλικών υποστρώµατος. Steel pipe - a guide for design and installation. Κλασσικό εγχειρίδιο για την διαµόρφωση και τους ελέγχους δικτύων από χαλυβδοσωλήνες Welding manual (Κλασσικό εγχειρίδιο για την διαµόρφωση και τους ελέγχους δικτύων από χαλυβδοσωλήνες) Ειδικά τεµάχια Η διαµόρφωση του δικτύου, πέραν των ευθυγράµµων τµηµάτων απαιτεί ειδικά τεµάχια όπως καµπύλες, συστολές, ταυ, σταυρούς κ.λπ. Τα ειδικά τεµάχια θα αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνες της αυτής ποιότητας και θα φέρουν τις ίδιες στρώσεις προστασίας µε τα ευθύγραµµα τµήµατα του δικτύου. Τα ειδικά τεµάχια συνδέονται µε τα ευθύγραµµα τµήµατα του χαλυβδοσωλήνα µε ηλεκτροσυγκόλληση ή µέσω φλαντζών (σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη). Οι φλάντζες θα είναι από χάλυβα της ίδιας ποιότητας µε τους σωλήνες (σχετικό πρότυπο ΕΝ :2001: Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PNdesignated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντζες και παρεµβύσµατα αυτών. Κυκλικές φλάντζες και σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα, µε επισήµανση ονοµαστικής πίεσης. Μέρος 1:Χαλύβδινες φλάντζες). Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι εξαγωνικής κεφαλής, µε διαστάσεις κατά ΕΝ 1665:1997 (Hexagon bolts with flange - Heavy series -- Εξαγωνικά φλαντζωτά µπουλόνια. Σειρές βαρέως τύπου), ποιότητας χάλυβα κατηγορίας 4D κατά DIN 267-2: (Fasteners; Technical delivery conditions; Design and dimensional accuracy -- Στερεωτικά. Τεχνικοί όροι παράδοσης. Απαιτούµενη ακρίβεια σχεδιασµού και διαστάσεων). Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι επικαδµιωµένα κατά ASTM Β766-86:2003 (Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Cadmium -- Προδιαγραφή ηλεκτρολυτικής επικαδµίωσης). Για τα χαρακτηριστικά των υλικών, τις ηλεκτροσυγκολλήσεις, τις προστατευτικές επενδύσεις και τους ελέγχους ποιότητας και στεγανότητας των ειδικών τεµαχίων ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή για τους χαλυβδοσωλήνες. Τα ειδικά τεµάχια θα είναι από το ίδιο υλικό όπως και οι σωλήνες, δηλαδή χάλυβα και θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα πρότυπα των σωλήνων. Επιπλέον θα πληρούν και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα: ΕΝ :2001 DIN : AWWA C208:2000 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges -- Φλάντζες και παρεµβύσµατα αυτών. Κυκλικές φλάντζες και σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα, µε επισήµανση ονοµαστικής πίεσης. Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες. Flanges - Part 1: Mating dimensions -- Φλάντζες. Μέρος 1: ιαστάσεις συνδέσεων. Fabricated steel water pipe fittings - Dimensions -- Εξαρτήµατα χαλυβδοσωλήνων ύδατος βιοµηχανικής - ιαστάσεις ΜΕΘΟ ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Κατά την φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται για την ανάρτηση ειδικοί φαρδείς και ισχυροί ιµάντες, µε ελαστική ή πλαστική επικάλυψη προς αποφυγή φθορών στην εξωτερική προστατευτική επένδυση. Συρµατόσχοινα (σαµπάνια), αλυσίδες και άγγιστρα δεν επιτρέπεται να έρχονται σε άµεση επαφή µε την εξωτερική επένδυση ή µε την εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων. Οι σωλήνες θα φορτώνονται επιµελώς στα µεταφορικά µέσα επί σαγµάτων, ώστε να αποφεύγονται οι σχετικές µετακινήσεις των σωλήνων κατά την µεταφορά τους, και θα τοποθετούνται παράλληλα µεταξύ τους, σε σωρούς χαµηλού ύψους. Όλες οι επιφάνειες και στηρίξεις που βρίσκονται σε επαφή µε τους σωλήνες θα προστατεύονται. Οι σωλήνες δεν θα βρίσκονται σε άµεση επαφή µεταξύ τους. Στα σηµεία στηρίξεως των σωλήνων στο µεταφορικό µέσο και στα µεταξύ τους σηµεία επαφής θα τοποθετούνται ταινίες από καουτσούκ ή µαλακό πλαστικό ή καραβόπανο. Τα σηµεία επαφής των προς µεταφορά σωλήνων µε τα µέσα πρόσδεσής τους (αλυσίδες, συρµατόσχοινα και ιµάντες), θα προστατεύονται µε ελαστικά ή πλαστικά παρεµβλήµατα ικανού πάχους. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότοµη εκφόρτωση ή η ρίψη των σωλήνων. Στην εκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται απαραίτητα γερανοί ή ανυψωτικά µηχανήµατα. Το κυκλικό σχήµα της διατοµής των σωλήνων θα εξασφαλίζεται κατά την µεταφορά και αποθήκευση µε πολύσταυρα που θα τοποθετούνται στα άκρα των τεµαχίων των σωλήνων. Η µεταφορά των επενδεδυµένων σωλήνων θα αποφεύγεται όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 30 C. Απαγορεύεται η µεταφορά των σωλήνων, έστω και για µικρές αποστάσεις, µε κύλιση. Εάν οι σωλήνες πρόκειται να αποθηκευθούν σε σωρούς µέχρι την καταβίβαση στο όρυγµα, τότε έχουν εφαρµογή όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως για την φόρτωσή τους στο µεταφορικό µέσο. 3. ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Για την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο και τις διατάξεις ελέγχου και παραλαβής ισχύει η προδιαγραφή

9 ΕΝ :2003 (Welded circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy steel tubes -- Στρογγυλοί συγκολλητοί χαλυβδοσωλήνες για µηχανικές και γενικές κατασκευαστικές εφαρµογές - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Κεκραµένοι και µη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες). Οι σωλήνες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό επιθεώρησης τύπου 3.1Β σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 10204:2004 (Metallic products - Types of inspection documents -- Μεταλλικά προϊόντα. Τύποι εγγράφων επιθεώρησης). Κάθε σωλήνας θα είναι συγκολλητός (Double Fusion Butt Weld) είτε µε µία συνεχή ελικοειδή ραφή είτε µε µία ευθεία ραφή (διαµήκη) και µε κυκλικές ραφές ένωσης. (συνήθως ανά 2,00 m). Τα άκρα των κατασκευασµένων σωλήνων θα είναι λοξοτοµηµένα, σύµφωνα µε το πρότυπο DIN ,-2 (DIN : Part 1: Steel butt-welding pipe fittings; Elbows and bends with reduced pressure factor. - Part 2: Full correlation of utilization -- Μέρος 1: Ειδικά χαλύβδινα τεµάχια κατάλληλα για συγκόλληση κορµού. Καµπύλες και γωνίες µε ελαττωµένο συντελεστή πίεσης. Μέρος 2: Πλήρης συχέτιση για την εφαρµογή.), για επί τόπου ηλεκτροσυγκόλληση άκρο προς άκρο (Butt Weld). Όλα τα τεµάχια των σωλήνων θα έχουν οµοιόµορφο µήκος. α. Παραγωγική διαδικασία Η διαµόρφωση του χαλυβδοελάσµατος σε σωλήνα ελικοειδούς ή ευθείας ραφής, θα γίνεται σε σωληνοποιητικές γραµµές συνεχούς παραγωγής (συνήθως δύο τύπων), αποτελούµενες από: - το συγκρότηµα τροφοδοσίας της γραµµής παραγωγής µε χαλυβδοταινία, - το συγκρότηµα διαµόρφωσης της χαλυβδοταινίας σε σωλήνα, - το συγκρότηµα συγκόλλησης, µε επαγωγικά υψίσυχνα ρεύµατα (HF) και την εν συνεχεία ανόπτηση της ραφής ή µε βυθιζόµενο τόξο (SAW), ανάλογα µε τον τύπο της σωληνοποιητικής µηχανής, - το συγκρότηµα τελικής διαµόρφωσης διαµέτρου σωλήνα (sizing) και ευθυγράµµισης του παραγόµενου σωλήνα (straightening), - το σύστηµα κοπής σε µήκος (ολισθαίνοντα ταχυπρίονα, δισκοπρίονα ή περιστρεφόµενα κοπτικά εργαλεία ή κοπή πλάσµατος), - το συγκρότηµα µεταφοράς εκτός της γραµµής παραγωγής και αποθήκευσης του σωλήνα. Ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγικής διαδικασίας Η διατήρηση του σωλήνα στις ακριβείς εξωτερικές διαστάσεις εξαρτάται από την κατάσταση των διαµορφωτικών ραούλων και την ρύθµιση του διαµορφωτικού συγκροτήµατος (την ρύθµιση βυθίσµατος διαµορφωτικών ραούλων, την ρύθµιση της γωνίας τροφοδοσίας µηχανής και την ρύθµιση ραούλων συγκράτησης). Ειδικά για τις µηχανές ελικοειδούς ραφής θα πρέπει: - η διαµόρφωση των άκρων της χαλυβδοταινίας (προετοιµασία για την συγκόλληση) να γίνεται µε χρήση εργαλειοµηχανών. Αποκλείεται η διαµόρφωση των άκρων µε φλογοκοπή. - οι πιθανές προσωρινές συγκολλήσεις (πονταρίσµατα) για την συγκράτηση των ελασµάτων του σωλήνα και την διατήρηση των εξωτερικών διαστάσεών του να επιτρέπουν την πλήρη τήξη τους κατά την φάση της τελικής ηλεκτροσυγκόλλησης. Για την προετοιµασία των σωλήνων για συγκόλληση επιβάλλεται, µετά την κύρια παραγωγική διαδικασία, η διαµόρφωση των άκρων τους, δηλαδή ο καθαρισµός των άκρων απο τα γρέζια κοπής και η λοξότµησή τους (φρεζάρισµα). Η διαµόρφωση των άκρων θα γίνεται µε κατάλληλο προς τούτο µηχανικό εξοπλισµό στο εργοστάσιο κατασκευής των σωλήνων. Oι ανοχές στις διαστάσεις των έτοιµων σωλήνων θα είναι σύµφωνες µε τις εφαρµοστέες προδιαγραφές. Ο έλεγχος της ικανότητας των µηχανικών µέσων, όπως και του προσωπικού των συνεργείων ηλεκτροσυγκόλλησης, θα γίνει σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ :2002. β. Ηλεκτροσυγκολλήσεις Η ηλεκτροσυγκόλληση θα γίνει σύµφωνα µε τα πρότυπα AWWA C206 και το Welding Μanual του USBR. Η αυτογενής ηλεκτροσυγκόλληση ευθείας ραφής (ΗFI, High Frequency Induction) θα γίνεται µε υψίσυχνα επαγωγικά ρεύµατα και σύσφιξη, µε κατάλληλα ράουλα, των προς συγκόλληση άκρων του σωλήνα. Ακολουθεί απόξεση της περίσσειας του υλικού που προέρχεται από την συγκόλληση και ανόπτηση της ραφής. Η ηλεκτροσυγκόλληση των σωλήνων ελικοειδούς ραφής θα γίνεται εσωτερικά και εξωτερικά, µε αυτόµατα µηχανήµατα βυθιζόµενου τόξου (Double Submerged Arc Weld) στον αναγκαίο αριθµό στρώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα και να αποφεύγεται η υπερθέρµανση των ελασµάτων. Τα σύρµατα συγκολλήσεως που θα χρησιµοποιηθούν στις µηχανές ελικοειδούς ραφής θα διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας. Όλες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις κάθε σωλήνα που κατασκευάζεται, θα ελέγχονται µε αυτόµατη µηχανή υπερήχων (ultra sonic test). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια ανωµαλία ή αστοχία στην συγκόλληση, αυτή θα επισκευάζεται και θα επανελέγχεται σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία, µε δαπάνη του κατασκευαστή. Κάθε σωλήνας θα υποβάλλεται σε υδραυλική δοκιµή στο εργοστάσιο σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ :2002 για να διαπιστωθεί η στεγανότητά του, θα φέρει αριθµό µητρώου και θα συνοδεύεται απαραίτητα από καταγραφική ταινία. γ. Προστατευτικές επενδύσεις γ1. Συµβατική επικάλυψη σωλήνων Οι σωλήνες θα φέρουν εσωτερική και εξωτερική επένδυση σύµφωνα µε τα πρότυπα AWWA C203 & BS 4164:2002 (Specification for coal-tar-based hot-applied coating materials for protecting iron and steel,

10 including a suitable primer -- Προδιαγραφή υλικών προστατευτικής επίστρωσης στοιχείων από σίδηρο και χάλυβα, µε βάση την λιθανθρακόπισσα, θερµής εφαρµογής. Περιλαµβάνονται οι απαιτήσεις υλικών υποστρώµατος) και συγκεκριµένα: - η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα θα υποστεί καθαρισµό επιφανείας, εντός κλειστού θαλάµου, µε µεταλλοβολή (shot blasting) κατηγορίας SA 2.5, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO : η εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα θα υποστεί καθαρισµό επιφανείας, εντός κλειστού θαλάµου, µε αµµοβολή (sand blasting) κατηγορίας SA 2.5, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ISO : η εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων µετά τον καθαρισµό θα βαφεί µε primer και θα επικαλυφθεί, δι'εγχύσεως ή φυγοκεντρίσεως, µε στρώµα ορυκτής πίσσας (λιθανθρακόπισσα) σε πάχος 2,5 mm µε επιτρεπόµενη απόκλιση ± 0,8 mm και εν γένει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. Η µεταλλοβολή των εξωτερικών επιφανειών και η αµµοβολή των εσωτερικών επιφανειών των σωλήνων θα γίνεται εντός κλειστών θαλάµων, µε φίλτρανση και κατακράτηση όλων των βαρέων µετάλλων / οξειδίων που προέρχονται από τις προαναφερόµενες επεξεργασίες. Για την εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων µετά τον καθαρισµό τους, προβλέπεται ενδεικτικώς (και εν πάση περιπτώσει σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη): - βαφή µε primer. - επικάλυψη µε στρώµα ορυκτής πίσσας (λιθανθρακόπισσα) σε πάχος 2,5 mm µε επιτρεπόµενη απόκλιση ± 0,8 mm. - στρώση υαλοϋφάσµατος (ελικοειδής περιέλιξη του σωλήνα), πάχους τουλάχιστον 0,5 mm/m2. - επικάλυψη µε στρώµα ορυκτής πίσσας (λιθανθρακόπισσα) σε πάχος 1,0 mm. - επένδυση µε αµιαντοπίληµα. - επικάλυψη µε λευκό γαλάκτωµα υδρασβέστου για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. γ2. Ασφαλτικές και εποξειδικές αντισκωριακές βαφές. Εφαρµόζεται προστατευτική εσωτερική και εξωτερική επένδυση σύµφωνα µε τα Βρετανικά πρότυπα BS 534:1990 και BS 4147: Με βάση τα παραπάνω πρότυπα, µετά τον καθαρισµό τους οι σωλήνες βάφονται µε «Type C» primer και εν συνεχεία επενδύονται µε ασφαλτοµαστίχη τύπου «Type 2-Grade B». Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες: 2 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of coatings. -- Προετοιµασία χαλύβδινων επiφανειών πριν από την εφαρµογή χρωµάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: Κατηγορίες σκωρίασης και κατηγορίες προετοιµασίας µη επικαλυµµένων χαλύβδινων επιφανειών µετά την ολική αφαίρεση των προηγούµενων επικαλύψεων. Εξωτερική Επένδυση Για σωλήνες µε εξωτερική διάµετρο: Τελικό πάχος ασφαλτικής στρώσης Από 88,9 µέχρι 168,3 mm 3 mm Πάνω από 168,3 µέχρι 323,9 mm 4,5 mm Πάνω από 323,9 µέχρι mm 6 mm Εσωτερική Επένδυση Για σωλήνες µε εξωτερική διάµετρο: Τελικό πάχος ασφαλτικής στρώσης Κάτω από 323,9 mm 1,5 mm Πάνω από 323,9 µέχρι και 610 mm 3 mm Πάνω από 610 µέχρι και 913 mm 4,5 mm Πάνω από 914 µέχρι και mm 6 mm Οποιοσδήποτε σωλήνας, που η προστατευτική του επικάλυψη δεν έχει ισχυρή πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια του µετάλλου, θα απορρίπτεται και η επένδυση θα γίνεται από την αρχή και σε όλο το µήκος του. Επί τόπου κατά την συναρµολόγηση του δικτύου θα εφαρµόζεται όπου απαιτείται συµπληρωµατική επάλειψη. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει να παρακολουθήσει τις εργασίες της προστατευτικής επένδυσης των σωλήνων. Η αντιοξειδωτική προστασία στο εσωτερικό των χαλυβδοσωλήνων και των χαλύβδινων ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε εποξειδική ρητίνη µετά από επιµελή καθαρισµό των µεταλλικών επιφανειών. Θα προηγηθεί αρχική επάλειψη µε κατάλληλο primer και θα ακολουθήσουν τρεις (3) στρώσεις εποξειδικής επάλειψης σε συνολικό πάχος τουλάχιστον 150 µικρών. Η επένδυση θα έχει µόνιµη και ανθεκτική πρόσφυση προς την µεταλλική επιφάνεια και θα εξασφαλίζεται απόλυτα η συνέχειά της χωρίς ρωγµές, κενά, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. γ3. Επικάλυψη µε πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) και εποξειδικές ρητίνες (FBE - Fusion Bonded Epoxy). Εναλλακτικά (εφόσον προβλέπεται από την µελέτη) οι σωλήνες είναι δυνατόν να φέρουν εξωτερική τριστρωµατική επικάλυψη PE ή PP ή FBE σύµφωνα µε τα πρότυπα AWWA C215:2004 Extruded Polyolefin Coatings for the Exterior of Steel Water Pipelines -- Προστατευτική επένδυση χαλυβδοσωλήµων µεταφοράς ύδατος µε φύλλα εξωθηµένης πολυολεφίνης (πολυαιθυλενίου κλπ). AWWA C213a:2002 Fusion-Bonded Epoxy Coating for the Interior and Exterior of Steel Water Pipelines -- Προστατευτικές επιστρώσεις χαλυβδοσωλήνων δικτύων ύδατος, εξωτερικές και εσωτερικές, µε θερµοτιθέµενα εποξειδικά υλικά.

11 prεν ΕΝ 10290:2002 Steel tubes and fittings for on and offshore pipelines - External three layer extruded polyethylene based coatings -- Χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατα για χερσαία και υποθαλάσσια δίκτυα. Εξωτερικές επιστρώσεις µε τρία στρώµατα εξωθηµένου υλικού πολυαιθυλενικής βάσης. Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External liquid applied polyurethane and polyurethane-modified coatings. -- Χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατα για χερσαία και υποθαλάσσια δίκτυα. Εξωτερικές επιστρώσεις πολυουρεθάνης και τροποποιηµένης πολυουρεθάνης εφαρµοζόµενες σε υγρή κατάσταση. Οι σωλήνες µετά τον καθαρισµό της εσωτερικής και εξωτερικής επιφανείας τους διέρχονται από φούρνο επαγωγικής θέρµανσης στους 200 C περίπου για την προετοιµασία της εξωτερικής επιφάνειας για την επικάλυψη η οποία γίνεται σε 3 στρώσεις: - primer ηλεκτροστατικής εφαρµογής, υγρής µορφής ή σκόνης, - συγκολλητικό πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, - στρώση πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου (κατά περίπτωση). Αντίστοιχη διαδικασία επικάλυψης εφαρµόζεται και στην περίπτωση των εποξειδικών ρητινών (FBE): ο σωλήνας διέρχεται από θάλαµο εφαρµογής σκόνης (πούδρα) και εν συνεχεία επικαλύπτεται από στρώµα συγκολλητικού υλικού (προϊόν βάσης συν καταλύτης). Με την ψύξη της τελικής στρώσης επιτυγχάνεται η σκλήρυνση της ρητίνης. Η ποιότητα της εξωτερικής επένδυσης ελέγχεται αυτόµατα από σύστηµα holiday detection. Η εσωτερική επικάλυψη του σωλήνα και στις τρεις περιπτώσεις γίνεται δια βαφής µε εφαρµογή εποξειδικών ρητινών. Tο πάχος των επενδύσεων ανάλογα µε τις εξωτερικές διαστάσεις του σωλήνα ορίζεται στο πρότυπο prεν Γενικά για τις προστατευτικές επενδύσεις όλων των τύπων θα εξασφαλίζεται η µόνιµη και ανθεκτική πρόσφυσή τους µε την µεταλλική επιφάνεια και η συνέχειά τους χωρίς ρωγµές, κενά, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ Προ του καταβιβασµού των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται έλεγχος του υποστρώµατος έδρασης άµµου. Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν αρχικά εκτός ορύγµατος, κατά µήκος. Εάν το έδαφος είναι χαλικώδες ή βραχώδες τότε τα δύο άκρα του σωλήνα (σε απόσταση από το κάθε άκρο ίση µε το ένα τέταρτο του µήκους του σωλήνα) θα στηρίζονται σε ξύλινα υποθέµατα, σε σάκους µε άµµο, σε σωρούς άµµου ή σε άλλα κατάλληλα στηρίγµατα ώστε να προστατεύεται η εξωτερική επένδυση. Προ του καταβιβασµού του σωλήνα στο όρυγµα θα γίνεται λεπτοµερής εξέταση της κατάστασης της προστατευτικής επένδυσης και κάθε βλάβη θα αποκαθίσταται. Γενικά κατά την τοποθέτηση των σωλήνων ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προξενηθεί οποιαδήποτε βλάβη στην επένδυση. Προ του καταβιβασµού των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται διάνοιξη των απαιτούµενων για την ηλεκτροσυγκόλληση "φωλεών". Σε χαλυβδοσωλήνες µε διάµετρο µέχρι 600 mm επιτρέπεται να γίνεται ηλεκτροσυγκόλληση περισσοτέρων του ενός τεµαχίου σωλήνων έξω από το όρυγµα, ώστε να µειωθεί ο αριθµός των ηλεκτροσυγκολλήσεων εντός του ορύγµατος (και των αντιστοίχων φωλεών). Σε χαλυβδοσωλήνες µεγαλύτερων διαµέτρων αυτό επιτρέπεται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και µετά από έγκριση της Επίβλεψης. Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε την βοήθεια ανυψωτικών µηχανηµάτων και µε οµαλό τρόπο. Η ανάρτηση των σωλήνων για τις µετακινήσεις και την καταβίβασή τους στο όρυγµα θα γίνεται µε τα κατάλληλα µέσα, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε φθορά στην εξωτερική επένδυσή τους. Κανένα µεταλλικό εργαλείο ή εξάρτηµα δεν θα έρχεται σε επαφή µε την επένδυση. Οι εργαζόµενοι στα έργα δεν επιτρέπεται να βαδίζουν επί των σωλήνων εκτός εάν φορούν ελαστικά ή πλαστικά παπούτσια. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο σταµατήσει η κατασκευή της σωλήνωσης, το άκρο της θα καλύπτεται µε τάπα προς αποφυγήν της εισόδου ξένων σωµάτων, µικρών ζώων κ.λπ. Η τοποθέτηση των ειδικών χαλύβδινων τεµαχίων θα γίνεται συγχρόνως µε την τοποθέτηση των χαλυβδοσωλήνων. Τα ειδικά τεµάχια θα αγκυρώνονται µε σώµα αγκύρωσης όπου απαιτείται ή / και όπου υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Τυχόν ενίσχυση των ειδικών τεµαχίων θα γίνει, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εγχειρίδιο AWWA Μanual Μ ΣΚΥΡΟ ΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ Πλάκες επικάλυψης, εγκιβωτισµός του αγωγού, αγκυρώσεις κ.λπ. θα κατασκευάζονται στις θέσεις που προβλέπει η εγκεκριµένη µελέτη. Γενικώς, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από την µελέτη, σώµατα αγκύρωσης θα κατασκευάζονται σε θέσεις παρεµβολής ειδικών τεµαχίων ή σηµαντικών µηκοτοµικών κλίσεων (>15~20%). Οι σκυροδετήσεις αγκύρωσης του αγωγού θα γίνονται µε σκυρόδεµα ποιότητας που καθορίζεται στην εγκεκριµένη µελέτη. Οι εκσκαφές των σωµάτων αγκύρωσης θα εκτελούνται οπωσδήποτε προ της τοποθέτησης των σωλήνων (ώστε να αποφευχθεί τυχόν βλάβη στις σωληνώσεις). Η σκυροδέτηση θα γίνεται χωρίς εξωτερικούς ξυλότυπους για την εξασφάλιση πλήρους πάκτωσης των σωµάτων στο έδαφος, έστω κι αν αυτό οδηγεί σε αύξηση των θεωρητικών τους διαστάσεων. Κατά την κατασκευή των τύπων προς έγχυση του σκυροδέµατος και στην συνέχεια κατά την διάστρωση και κατεργασία του επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή κρούσεων επί των σωλήνων. Επίσης δεν θα

12 καλύπτονται από σκυρόδεµα οι συνδέσεις των σωλήνων για να είναι δυνατός ο έλεγχος της στεγανότητάς τους στις δοκιµές ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Γενικά Οι επί τόπου ηλεκτροσυγκολλήσεις θα εκτελούνται από έµπειρο, πιστοποιηµένο προσωπικό, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τους όρους της παρούσας. Πριν από την έναρξη της ηλεκτροσυγκόλλησης θα γίνεται πλήρης καθαρισµός των παρειών των λοξοτµηµένων άκρων των τεµαχίων. Οι συγκολλήσεις των σωλήνων θα γίνονται µε ειδικά ηλεκτρόδια κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται (κατεύθυνση συγκόλλησης, πάχος ελάσµατος, διατοµή προς πλήρωση). Οι συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης θα είναι επαρκούς ισχύος για τα προς συγκόλληση ελάσµατα (τουλάχιστον 250 Α/ 40 V). Η ηλεκτροσυγκόλληση θα γίνεται στον αναγκαίο αριθµό στρώσεων για το εκάστοτε πάχος ελάσµατος Έλεγχος ηλεκτροσυγκολλήσεων Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα ελέγχονται δειγµατοληπτικά ή στο σύνολό τους (σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την µελέτη) µε φορητή συσκευή υπερήχων (Ultrasonic test), παρουσία εκπροσώπου από την Επίβλεψη. Η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να διενεργεί πρόσθετους δειγµατοληπτικούς ελέγχους των ηλεκτροσυγκολλήσεων µε δικά της συνεργεία ή συνεργεία τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθούν µη ικανοποιητικές συγκολλήσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις επανεκτελέσει. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα καταχωρούνται σε πρακτικό που θα συνυπογράφεται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία. Ενδεικτικώς, η ποιότητα των εκτελουµένων από τον Ανάδοχο ηλεκτροσυγκολλήσεων θα ανήκει στην κατηγορία µπλε ή πράσινο σύµφωνα µε την κατάταξη του I.I.W. (Intemational Institute of Welding). Σε γενικές γραµµές ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια ποιοτικής αποδοχής των συγκολλήσεων: Ρήγµατα (cracks): απορρίπτονται ανεξάρτητα από την µορφή τους, την διεύθυνσή τους ή τις διαστάσεις τους. Ατελείς συνδέσεις (Lack of fusion): απορρίπτονται ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους. Μπορούν να γίνουν αποδεκτά σφάλµατα συγκολλήσεων, των οποίων οι διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα κατωτέρω αναφερόµενα όρια. - Ατελής διείσδυση (Incomplete penetration): γίνεται αποδεκτή εφόσον το µήκος κάθε µεµονωµένου τµήµατος συγκόλλησης που εµφανίζει το συγκεκριµένο πρόβληµα δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του πάχους (2Τ) του λεπτότερου από τα συγκολλούµενα ελάσµατα και δεν είναι µεγαλύτερο από 30 mm (οποιοδήποτε από αυτά είναι το µικρότερο). - Στην περίπτωση αλληλουχίας τέτοιων σφαλµάτων, το συνολικό µήκος προστιθέµενο δεν θα ξεπερνά τα 4Τ ή 60 mm (οποιοδήποτε από τα δύο είναι µικρότερο). Μεµονωµένα θεωρούνται δύο σφάλµατα των οποίων η µεταξύ τους απόσταση είναι µεγαλύτερη από Τ. - Εγκλείσεις σκουριάς ή αέρα (Slag inclusions - porosity): Γίνονται δεκτές µεµονωµένες εγκλείσεις σκουριάς ή αέρα, η µεγαλύτερη διάσταση των οποίων δεν υπερβαίνει το Τ ή τα 8 mm (οποιοδήποτε από τα δύο είναι µικρότερο), όπου Τ το πάχος του λεπτότερου από τα συγκολλούµενα ελάσµατα. - Εγκλείσεις που βρίσκονται σε σειρά στην ίδια ευθεία θεωρούνται µεµονωµένες όταν η µεταξύ τους απόσταση είναι τριπλάσια τουλάχιστον της µεγαλύτερης διάστασης των παραπλεύρως ευρισκοµένων εγκλίσεων. Στην περίπτωση που δεν συµβαίνει αυτό, τότε το άθροισµα των µεγαλυτέρων διαστάσεων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2Τ. - Υπέρτηξη (Undercut): Γίνεται αποδεκτό µέγιστο βάθος υπέρτηξης 1,5 mm ή Τ/5 (όποιο από αυτά είναι µικρότερο). Πέραν των δοκιµών µε υπερήχους θα διενεργείται ακτινογραφικός έλεγχος των συγκολλήσεων ενδεικτικώς επί του 10% του συνολικού µήκους ηλεκτροσυγκολλήσεων ή όπως ορίζεται στην µελέτη. Ο ακτινογραφικός έλεγχος θα γίνεται µε ακτίνες Χ ή χρήση Ιριδίου 192 ή άλλου ραδιοϊσοτόπου. Τόσο τα πιστοποιητικά ή τα πρακτικά του υπερηχητικού ελέγχου όσο και οι ακτινογραφίες και τα σχετικά πιστοποιητικά θα καταχωρούνται στον φάκελο ποιοτικών στοιχείων του έργου Γραφείο ελέγχου Το γραφείο ελέγχου που θα διενεργήσει τις παραπάνω δοκιµές θα πληροί τουλάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις: Θα έχει εµπειρία σε θέµατα ποιοτικού ελέγχου ηλεκτροσυγκολλήσεων, η οποία θα αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις του κυρίου του έργου. Θα προσκοµίσει βεβαίωση ενός τουλάχιστον επίσηµου Φορέα Πιστοποίησης (π.χ. Νηογνώµονες,TUV,BU,ΕΛΟΤ κλπ.), ότι αποδέχεται ή αναγνωρίζει τις παρεχόµενες εργασίες ποιοτικού ελέγχου του συγκεκριµένου Γραφείου. Η επιλογή του γραφείου υπόκειται στην έγκριση της Επίβλεψης ΚΑΘΟ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Οι εντός εδάφους χαλύβδινοι αγωγοί υφίστανται σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό διαβρώσεις οφειλόµενες γενικώς στα ακόλουθα αίτια: 1. ιαφορά οξυγόνωσης υπογείου νερού µεταξύ υψηλότερων και χαµηλότερων τµηµάτων του αγωγού. 2. ιαφορά οξύτητας εδάφους κατά µήκος της όδευσης του αγωγού λόγω διαφορών υγρασίας. 3. Τοπικές εµφανίσεις αλκαλικών ενώσεων. 4. Θύλακες αυξηµένης περιεκτικότητας σε αέρα εντός του εδάφους. 5. Παρουσία θειαναγωγών βακτηριδίων τα οποία παρουσία υδρογόνου ανάγουν τη ρίζα S04 σε S

13 και ελευθερώνουν οξυγόνο το οποίο εντείνει τα φαινόµενα της διάβρωσης. 6. Παρουσία κρούστας εξέλασης (Μίlle-scale), η οποία συγκεντρώνει στις ρωγµές της την διαβρωτική δράση. 7. Οι θέσεις συγκόλλησης των σωλήνων συνιστούν τοπικές ανοµοιοµορφίες, οι οποίες επιτείνουν τα φαινόµενα της διάβρωσης (τοπικά). Οι εξωτερικές επικαλύψεις των σωλήνων επιτυγχάνουν εν γένει υψηλό βαθµό προστασίας, αλλά όχι απόλυτο, και τοπικές βλάβες της επικάλυψης µπορούν να οδηγήσουν µε την πάροδο του χρόνου στην εµφάνιση φαινοµένων διάβρωσης. Σηµαντικότερη αντιµετώπιση της διάβρωσης των υπογείων χαλύβδινων δικτύων αποτελεί η εφαρµογή συστήµατος καθοδικής προστασίας (cathodic protection), το οποίο συνίσταται στην εφαρµογή χαµηλής τάσης συνεχούς ρεύµατος στον αγωγό για την διατήρηση αρνητικού δυναµικού µεταξύ αυτού και του εδάφους. Για την εγκατάσταση του συστήµατος απαιτείται κατ αρχήν η µέτρηση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του εδάφους (δυναµικό, αντίσταση) και βάση των αποτελεσµάτων η διαστασιολόγηση και ο σχεδιασµός αυτού. Οι σχετικές εργασίες (µετρήσεις, µελέτη, εγκατάσταση), εφόσον δεν έχουν πραγµατοποιηθεί στο στάδιο Μελέτης, θα γίνουν από εξειδικευµένο Γραφείο, το οποίο θα επιλέξει η Επίβλεψη µετά από σχετική εισήγηση / πρόταση του Αναδόχου. Η εγκατάσταση συστήµατος καθοδικής προστασίας προϋποθέτει την λήψη των ακόλουθων µέτρων κατά την κατασκευή του δικτύου: Ηλεκτρική αποµόνωση του αγωγού κατά τµήµατα, µήκους το πολύ 4,0 km µε την τοποθέτηση ζεύγους µονωτικών φλαντζών. Αποµόνωση µε µονωτικές φλάντζες των διακλαδώσεων του αγωγού. Εγκατάσταση κατά µήκος του δικτύου αναµονών µέτρησης δυναµικού, αποτελούµενων από πολύκλωνους χάλκινους αγωγούς διαµέτρου 10 mm, των οποίων το ένα άκρο θα συγκολλάται στον αγωγό και το άλλο θα καταλήγει σε χυτοσιδηρό κουτί διακλαδώσεως, τοποθετηµένο σε φρεάτιο 25 x 25 cm στην επιφάνεια του εδάφους. Μετρήσεις αντιστάσεως εδάφους ανά 300 m αγωγού µε γεωφυσική µέθοδο. Μετρήσεις δυναµικού κατά µήκος των αγωγών, στις ως άνω αναµονές µετρήσεων. ειγµατοληψία εδάφους για τον εργαστηριακό προσδιορισµό του ποσοστού φυσικής υγρασίας, του ποσοστού % ιόντων S04, του ποσοστού % ιόντων Cl και του βαθµού οξύτητας (µέτρηση Ρh). Εάν από τις παραπάνω µετρήσεις βρεθεί δυναµικό αγωγού ως προς το έδαφος κατώτερο των 850 mv, θα µελετηθεί εγκατάσταση καθοδικής προστασίας. Στην µελέτη καθοδικής προστασίας θα ληφθούν υπόψη όλοι οι εξωγενείς παράγοντες (π.χ. οι γραµµές υψηλής τάσης της ΕΗ). Η απαιτούµενη ένταση του συνεχούς ρεύµατος θα εξακριβωθεί µε διαδοχικές δοκιµές. Σε γενικές γραµµές η διάταξη του συστήµατος έχει ως εξής: Ο θετικός πόλος της ανορθωτικής διάταξης συνδέεται µε την άνοδο (π.χ. σιδηροτροχιά µήκους 2,5 περίπου µέτρων), που τοποθετείται οριζόντια σε όρυγµα βάθους 1,20 m, το οποίο πληρώνεται µερικώς µε στρώση κωκ (θα περιβάλλει την άνοδο). Ο αρνητικός πόλος καταλήγει σε περιλαίµιο γύρω από τον χαλυβδοσωλήνα (η διατοµή του αγωγού εξαρτάται από την απαιτούµενη ένταση του ρεύµατος προστασίας). Εάν δεν είναι εφικτή η παροχή ρεύµατος για την τροφοδοσία του συστήµατος, µπορούν να τοποθετούνται αναλώσιµες άνοδοι µαγνησίου. Στο αντικείµενο εργασιών συµπεριλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση του συστήµατος, βάσει της µελέτης που θα εγκριθεί από τον ΚτΕ ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Γενικά Μετά την τοποθέτηση και την σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων στο όρυγµα και την κατασκευή των προβλεπόµενων σωµάτων αγκυρώσεως, ακολουθεί η µερική επανεπίχωση του ορύγµατος σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και αρχίζει η διενέργεια των δοκιµών στεγανότητας. Οι δοκιµές στεγανότητας συνίσταται στην προδοκιµασία, στην κυρίως δοκιµασία και στην γενική δοκιµασία ολόκληρου του δικτύου. Καθ όλη την διάρκεια των δοκιµών το ανοικτό τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει στεγνό και τα τυχόν εµφανιζόµενα νερά θα αποµακρύνονται µε δαπάνη του Αναδόχου. Ενδεικτικώς, το µήκος κάθε τµήµατος δοκιµής θα είναι της τάξης των 500 m, η δε µέγιστη υψοµετρική διαφορά περί τα 10 m, εκτός εάν οι επί τόπου συνθήκες υπαγορεύουν διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση τα τµήµατα εκτέλεσης των δοκιµών θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. Το προς δοκιµή τµήµα θα γεµίζει προοδευτικά µε νερό ώστε να εξασφαλιστεί η εκδίωξη του αέρα από το δίκτυο. Οι τυχόν αερεξαγωγοί θα είναι ανοικτοί κατά την πλήρωση Προδοκιµασία Αφού πληρωθεί µε νερό, το υπό δοκιµή τµήµα παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση. Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σηµείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η ζηµία και θα επαναληφθεί η δοκιµή Κυρίως δοκιµασία πίεσης Αν κατά την προδοκιµασία δεν παρατηρηθούν µετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, επακολουθεί η κυρίως δοκιµή υπό πίεση. Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής καθορίζεται από την µελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονοµαστικής πίεσης (ΡΝ) του

14 υλικού. Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δηµιουργίας θυλάκων αέρα. Η πίεση δοκιµής θα διατηρείται για χρόνο τουλάχιστον 2 ωρών, αλλά σε καµιά περίπτωση η ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα είναι µικρότερη από 12 ώρες. Η κυρίως δοκιµή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη από 0,10 atm και δεν παρατηρηθούν παραµορφώσεις του δικτύου. Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη του ορίου αυτού, ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για τον εντοπισµό ενδεχοµένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιµασία επαναλαµβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το ότι προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σηµαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται η εκκένωσή του και η επανάληψη της δοκιµής Γενική δοκιµασία Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιµασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγµα κατά τµήµατα, χωρίς όµως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως µεταξύ των τµηµάτων του δικτύου. Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα µικρότερα της ονοµαστικής, προς διαπίστωση τυχόν φθορών στους σωλήνες (πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα µανόµετρα). Μετά την κατά τα ανωτέρω επαναπλήρωση των ορυγµάτων κατά τµήµα, οι σωληνώσεις θα υποστούν την τελική δοκιµασία µε πίεση ίση προς 150 % της ονοµαστικής. Η διάρκεια της δοκιµασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των συνδέσεων µεταξύ των χωριστά δοκιµασθέντων τµηµάτων κατά την κυρίως δοκιµή πιέσεως. Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιµασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα µεταξύ των τµηµάτων κενά Πρωτόκολλο δοκιµασιών Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσµάτων δοκιµασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και τον Ανάδοχο ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΙΚΤΥΟΥ (ΓΙΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ) Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιµασίας θα εκτελεστεί η πλύση των αγωγών, έτσι ώστε να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά. Το νερό πλύσης θα είναι πόσιµο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του δικτύου. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα επαναλαµβάνονται µέχρι να επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια στα ελεγχόµενα δείγµατα νερού και να αποδοθεί νερό καθαρό, χωρίς κόκκους άµµου ή άλλα αιωρούµενα συστατικά. Τα αποτελέσµατα της πλύσης θα ελέγχονται δειγµατοληπτικά και θα συγκρίνονται µε πρότυπα δείγµατα ποσοστών θολότητας. Μετά την επιτυχή πλύση του το δίκτυο αποστειρώνεται µε την προσθήκη στο νερό πλήρωσης κατάλληλων απολυµαντών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυµα χηµικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστηµα διανοµής και θα παραµείνει επί 3ωρο τουλάχιστον. Κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήµατος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λπ. θα είναι κλειστές. Μετά την πάροδο του 3ώρου θα γίνει έκπλυση των σωλήνων µε το νερό του δικτύου πόλεως. Μετά την απόπλυση της εγκατάστασης µε καθαρό νερό θα ληφθούν δείγµατα νερού από 4 διαφορετικά σηµεία και από σηµεία εκτός της νέας εγκατάστασης κοντά στο σηµείο τροφοδοσίας της. Στα εντός της εγκατάστασης το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου δεν θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου του νερού πόλης. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν πληρούται, θα γίνει νέα έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα δειγµατοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση. Η χρήση των απολυµαντών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους από έµπειρο προς τούτο προσωπικό. 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατούµενων υλικών. Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιµών των υλικών. Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως. Έλεγχος της εγκατάστασης ως προς την διάταξη, τις συνδέσεις και τα στηρίγµατα (πυκνότητα αυτών). Εξαρτήµατα ή τµήµατα σωληνώσεων που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους µε δαπάνες του αναδόχου. Έλεγχος της εγκατάστασης σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα και εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας) ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τα εµφανή τµήµατα της εγκατάστασης σωληνώσεων θα ελέγχονται ως προς την συνέχεια, την έδρασή τους, τις κλίσεις τους, τη σταθερότητά τους κ.λπ. Εξαρτήµατα ή τµήµατα σωληνώσεων που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ ΙΑ Το δίκτυο θα ελέγχεται κατά την διάρκεια της κατασκευής του µε βάση τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης (τήρηση χάραξης, διάταξη σωµάτων αγκυρώσεως). 5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

15 Χρήση ανυψωτικών µηχανηµάτων. ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου βάρους. Χρήση συσκευών οξυγονοκοπής. Χρήση εξοπλισµού ηλεκτροσυγκόλλησης. Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των συσκευών θα γίνεται µόνον από εξειδικευµένο προσωπικό. Κανένα άτοµο χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.. 17/96 και Π.. 159/99 κ.λπ.). Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: Προστατευτική ενδυµασία Προστασία χεριών και βραχιόνων Προστασία κεφαλιού Προστασία ποδιών Προστασία οφθαλµών EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. οκιµή αντοχής σε διάτρηση. EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας. EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345: Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). ΕΛΟΤ ΕΝ : Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και θερµότητας 6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.1. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΟΥ Η επιµέτρηση των ευθύγραµµων τµηµάτων των σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες θα γίνεται σε χιλιόγραµµα βάρους ελάσµατος, µε βάση το πάχος και την ονοµαστική διάµετρο που προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη. Τµήµατα σωληνώσεων όπου η εγκεκριµένη µελέτη προβλέπει ορισµένη διάµετρο επιµετρώνται µε την διάµετρο αυτή, ανεξάρτητα από την τυχόν χρησιµοποιηθείσα µεγαλύτερη διάµετρο από τον Ανάδοχο. Οι σωλήνες διακρίνονται ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη εσωτερική και εξωτερική προστασία στις ακόλουθες κατηγορίες: Με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και εξωτερική προστασία µε λιθανθρακόπισσα και διπλή στρώση υαλοπάνου. Με εσωτερική προστασία από εποξειδική ρητίνη και εξωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα και πολυαιθυλένιο. Με εσωτερική προστασία από σκυρόδεµα εφαρµοζόµενο φυγοκεντρικά (τσιµεντοκονίαµα) και εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα και πολυαιθυλένιο ΕΙ ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ Τα ειδικά τεµάχια από χάλυβα των αγωγών (καµπύλες, ταυ, συστολές, συναρµογές κ.λπ.) επιµετρώνται σε βάροs (kg), ανεξαρτήτως του τύπου εσωτερικής και εξωτερικής προστασίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Επιµετράται ανά km µήκους προστατευόµενου δικτύου. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες µετρήσεων, εκπόνησης της µελέτης και εγκατάστασης του συστήµατος ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Στις ως άνω επιµετρούµενες επί µέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την κατασκευή δικτύων από χαλυβδοσωλήνες, περιλαµβάνονται: Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και οι πλάγιες µεταφορές σωλήνων. Η φθορά και αποµείωση των σωλήνων. Η δαπάνη του απασχολούµενου ειδικευµένου και βοηθητικού προσωπικού καθώς και των µηχανηµάτων, των αναλώσιµων και των συσκευών που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. Η πραγµατοποίηση των απαιτούµενων δοκιµών στεγανότητας κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ, καθώς και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

16 Η πραγµατοποίηση των προβλεποµένων από την µελέτη µη καταστροφικών δοκιµών συγκολλήσεων (NDT) µε χρήση υπερήχων ή ραδιογραφίες. Η προµήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινων φλαντζών συγκόλλησης. Οι εργασίες απολύµανσης του δικτύου (εφ όσον πρόκειται περί δικτύου ύδρευσης) αποζηµιώνονται ιδιαιτέρως ανά km δικτύου. 6. ΕΙ ΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ & ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ GIBAULT 1. Aντικείµενο H Τεχνική αυτή προδιαγραφή αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση ειδικών χυτοσιδηρών τεµαχίων και των χυτοσιδηρών συνδέσµων GIBAULT, που θα χρησιµοποιηθούν για διάφορες συνδέσεις στο δίκτυο. Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει µεταφέρει επί τόπου, τοποθετήσει, συνδέσει και δοκιµάσει αυτά τα ειδικά τεµάχια και συνδέσµους GIBAULT, σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους. 2. Περιγραφή Υλικά Ισχύουσες προδιαγραφές 2.1 Ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια και σύνδεσµοι GIBAULT Περιγραφή Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια και οι σύνδεσµοι GIBAULT θα είναι ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 10 ατµ. Η µορφή των χυτοσιδηρών τεµαχίων φαίνεται στο κοµβολόγιο. Οι σύνδεσµοι GIBAULT χρησιµεύουν για την σύνδεση των ειδικών τεµαχίων µε τους σωλήνες του δικτύου καθώς και στην περίπτωση που δεν µπορεί να γίνει η σύνδεση των πλαστικών σωλήνων ή των αµιαντοτσιµεντοσωλήνων µε τους δικούς τους συνδέσµους Ποιότητα υλικού Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια και τα χυτοσιδηρά µέρη των συνδέσµων GIBAULT θα είναι κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο ποιότητας τουλάχιστον GG20 κατά το ιεθνές πρότυπο ISO 185 σε συνδυασµό µε το πρότυπο DIN H αντοχή σε εφελκυσµό θα ανταποκρίνεται στα οριζόµενα στον Πίνακα 1 της Προδιαγραφής ISO 185 σε δοκίµια που χυτεύονται σε χωριστούς τύπους αλλά από το ίδιο µέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήµατα και συγκεκριµένα : Ελαχιστη αντοχή σε εφελκυσµό 250N/mm 2 Σκληρότης Εως210 BRINNEL Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειές τους θα είναι επιχρισµένες σύµφωνα µε το παραπάνω πρότυπο DIN Μορφή, διαστάσεις, ανοχές Για την µορφή, διαστάσεις, πάχη, βάρη και ανοχές των ειδικών τεµαχίων ισχύουν τα Γερµανικά πρότυπα DIN 28622, και (ανοχές) Ποιότητα έτοιµων τεµαχίων Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια και οι σύνδεσµοι GIBAULT θα βγαίνουν από τις µήτρες µε όλες τις απαιτούµενες προφυλάξεις, ώστε να αποφεύγονται ελαττώµατα (κυρτώσεις και συστολές)επιβλαβή για την ποιότητά τους. Θα έχουν την απαιτούµενη αντοχή και η επιφάνειά τους δεν θα παρουσιάζει ελαττώµατα.η τοµή θραύσης θα είναι φαιά, λεπτόκοκκος, πυκνή και οµοιόµορφη.το υλικό κατά την χύτευση πρέπει να γεµίζει πλήρως τα καλούπια ώστε η επιφάνειά του να είναι απαλλαγµένη ελαττωµάτων.απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων που θα εµφανιστούν µε ξένη ύλη. Ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια που θα παρουσιάζουν µικρές ατέλειες από τη µέθοδο κατασκευής τους αλλά οι οποίες δεν επηρεάζουν τη χρήση τους, µπορεί να γίνονται δεκτά από την Υπηρεσία. Θα πρέπει να είναι δυνατά η κοπή, το τρύπηµα και η µηχανική επεξεργασία των έτοιµων τεµαχίων. Σε περίπτωση σχετικών αµφισβητήσεων, τα χυτοσιδηρά τεµάχια θεωρούνται αποδεκτά εφόσον η σκληρότητά τους στο κέντρο του πάχους τους δεν υπερβαίνει τον αριθµό 215 BRINELL. Ολες οι εξωτερικές επιφάνειες των τεµαχίων θα καθαρίζονται µε αµµοβολή πριν από την επίχριση. 3. οκιµασίες 3.1 Γενικά. Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια θα υποστούν τις δοκιµασίες που ορίζονται στο ISO 185 και το Γερµανικό πρότυπο DIN Για τα χυτοσιδηρά τεµάχια των συνδέσµων GIBAULT η τάση θραύσης κατά την διάρκεια των δοκιµών της αντοχής σε εσωτερική υδραυλική πίεση ορίζεται ίση µε την αντίστοιχη τάση θραύσης των ειδικών χυτοσιδηρών τεµαχίων κατά το πρότυπο DIN Αριθµός οκιµίων Για κάθε είδος δοκιµής λαµβάνεται ο αριθµός δοκιµιων που προβλέπεται από τον παρακάτω πίνακα: ΠΑΡTΙ Α ΑΡ. ΟΚΙΜΙΩΝ Επιθεώρηση και παραλαβή Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να παρακολουθεί µε αντιπρόσωπό της την κατασκευή των παραπάνω ειδών και ελέγχει τα χρησιµοποιούµενα για την κατασκευή αυτών υλικά, ο ε προµηθευτής υποχρεούται να επιτρέπει την παρακολούθηση αυτή και να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την πλήρη πραγµατοποίησή της. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία (2) δυο ηµέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τµηµατική χύτευση για να µπορέσει να παρακολουθήσει την κατασκευή και να προβεί στην λήψη των απαιτουµένων δοκιµίων. Το δικαίωµα αυτό της Υπηρεσίας ασκούµενο ή όχι ουδόλως µειώνει τις ευθύνες του προµηθευτή για την ποιότητα των υλικών την ποιότητα της κατασκευής και κάθε άλλη υποχρέωσή του. Ρητά επισηµαίνεται οτι η εκτέλεση των παραπάνω ελέγχων και δοκιµών πραγµατοποιείται µε δαπάνες του προµηθευτή ο

17 οποίος υποχρεούται να παρέχει χωρίς καµµιά αποζηµίωση και καθε απαραίτητη συνδροµή για την εκτελεσή τους. 4. Κοχλίες και περικόχλια Για τους κοχλίες και τα περικόχλια ισχύουν τα εξής : ι) Οι κοχλίες οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν θα είναι εξαγωνικής κεφαλής µε εξαγωνικά περικόχλια χωρίς παρεµβύσµατα. Η µορφή και οι διαστάσεις του Γερµανικού προτύπου DIN 601. Τα περικόχλια θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Γερµανικού προτύπου DIN 555. Ο χάλυβας θα είναι ποιότητας 4D κατά DIN 267. ιι) Ολοι οι κοχλίες και τα περικόχλια θα υποστούν επικαδµίωση µε ανοδίωση σε όλες τις ορατές επιφάνειές τους. Ο τρόπος επικαδµίωσης, ο έλεγχος και η παραλαβή τους θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους του Αµερικανικού προτύπου ASTM/A , όπως αυτό ισχύει σήµερα, µε τις εξής διευκρινίσεις: ιιι) ιιιι) Σαν ελάχιστο πάχος επικαδµίωσης ορίζονται τα 30 µικρά. Ο έλεγχος επικαδµίωσης θα γίνει δειγµατοληπτικά. Η παραγγελία θα χωρισθεί σε οµάδες χιλίων οµοειδών τεµαχίων. Οµάδες µικρότερου αριθµού τεµαχίων θεωρούνται επίσης στην µία οµάδα. Από κάθε οµάδα λαµβάνονται πέντε τυχαία δείγµατα στα οποία διενεργούνται οι δοκιµασίες πάχους κατά ASTM/A Αν όλα τα δείγµατα υποστούν επιτυχή δοκιµασία η οµάδα θεωρείται αποδεκτή. Αν δύο ή περισσότερα δείγµατα αποτύχουν γίνεται από την ίδια οµάδα νέα δειγµατοληψία πέντε τεµαχίων, τα οποία υποβάλλονται σε δοκιµασία. Αν ένα ή περισσότερα δείγµατα της δεύτερης αυτής δοκιµασίας αποτύχουν η οµάδα απορρίπτεται. 7. ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ Γενικά για τις συνδέσεις Η προδιαγραφή αυτή αφορά στις συνδέσεις των φλαντζωτών χυτοσιδηρών τεµαχίων µεταξύ τους µε τις φλάντζες των εξαρτηµάτων (δικλείδων, τεµαχίων εξάρµωσης κλπ). Οι εργασίες προσέγγισης των ειδικών σωληνωτών φλαντζωτών χυτοσιδηρών τεµαχίων και των εξαρτηµάτων µέχρι την τελική θέση τους για ενσωµάτωση στα δίκτυα περιλαµβάνονται επίσης στην προδιαγραφή αυτή. Στις συνδέσεις φλαντζών χυτοσιδηρών η διατοµή των κοχλίων λαµβάνεται ενισχυµένη για να εξασφαλίζει µεγάλη διάρκεια ζωής. Ο αριθµός των κοχλιών εκλέγεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται µεγάλη διάρκεια ζωής και οµοιόµορφη. Συνδέσεις ωτίδων Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τις συνδέσεις των ωτίδων είναι τα παρεµβάσµατα µεταξύ των αντίστοιχων παρειών που έχουν κατεργασθεί, για να επιτευχθεί στεγανότητα, και τα κοχλιοφόρα µπουλόνια που απαιτούνται για τη σύσφιξη. Οι απαραίτητες διαστάσεις και η µορφή για τη σύνδεση των ωτίδων, δηλαδή οι διάµετροι, η διατήρηση και διάταξη των οπών ανεξάρτητα από το υλικό για κάθε µίας 10Atm ή περίπου ίδιες µ αυτές. Τα κύρια χαρακτηριστικά των ωτίδων πίεσης 10Atm καθώς και των µπουλονιών δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Σηµειώνεται ότι οι οπές των φλαντζών ισαπέχουν και βρίσκονται συµµετρικά προς τους κύριους άξονες (κατακόρυφο και οριζόντιο), χωρίς να τους τέµνουν. Ο αριθµός των οπών θα είναι πολλαπλάσιος του τέσσερα (4).

18 Ονοµαστική διάµετρος σωλήνα (mm) Αριθµός οπών και κοχλιών ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ ΗΛΟΙ (ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΜΑΤΑ) Βάρος ιάµετρος κοχλία µε ιάµετρος ιάµετρος Μήκος κοχλία περικόχλιο ελαστικού οπών κοχλία (ίντσες ή και εξωτερική (mm) (mm) mm) ροδέλλες (mm) (Kg) Πάχος ελαστικού (mm) Βάρος ελαστικού (Kg) / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , ,408

19 Η ποιότητα των υλικών θα είναι άριστη. Τα κοχλιοφόρα καρφιά θα κατασκευαστούν από σκληρό χάλυβα µε κεφαλή και περικόχλιο εξαγωνικής µορφής και θα συνοδεύονται από µεγάλο αριθµό βοηθητικών δακτυλίων (ροδελλών). Τα µπουλόνια αυτά θα γαλβανισθούν και θα επικαδµιωθούν. Το ελαστικό παρέµβασµα θα είναι οπλισµένο και θα φέρει προεξοχές διάτρητες, σαν οδηγούς, για τη διευκόλυνση της σωστής τοποθέτησης. Το παρέµβασµα θα πρέπει να είναι ακέραιο (µονοκόµατο). Για τα ειδικά σωληνωτά φλαντζωτά τεµάχια καθώς και για τις δικλείδες και όλα τα υλικά (κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες, ελαστικά ή τυχόν µολύβδινα παρεµβάσµατα κλπ) θα προσκοµισθούν από τον εργολάβο προς την Υπηρεσία Επίβλεψης δείγµατα, πριν από την προµήθειά τους. Μόνο µετά από έγκριση, αυτά θα αγορασθούν και προσκοµισθούν. Πριν την τελική προσέγγιση των ωτίδων που θα συνδεθούν, θα καθαρισθούν οι κατεργασµένες επιφάνειες επαφής τους µε το παρέµβασµα µε µεταλλική ψήτρα, επιµελώς, ώστε να αποκαλυφθούν οι κυκλοτερείς ραβδώσεις τους που έχουν σκοπό την εξασφάλιση µεγαλύτερης στεγανής επαφής του παρεµβάσµατος µε τις µεταλλικές επιφάνειες (µε τη σύσφιξη). Η τοποθέτηση του ελαστικού παρεµβάσµατος θα γίνει µε τρόπο τέτοιο, ώστε να καλύπτονται ολοκληρωτικά οι έδρες των ωτίδων, και χωρίς να προεξέχει στο εσωτερικό του αγωγού, και να µπορεί να ακινητοποιείται µε ελάχιστη σύσφιξη ορισµένου αριθµού περικοχλιών. Ακολουθεί η σύσφιξη των περικοχλιών, η οποία πρέπει να συντελεσθεί προοδευτικά µε διαδοχικές και συνεχείς ενέργειες, µε τη βοήθεια κατάλληλου κλειδιού χειρισµού. Τελικά συµπληρώνεται η σύσφιξη όλων των περικοχλιών έτσι που η σύνδεση να θεωρείται έτοιµη για έλεγχο. Η δοκιµή στεγανότητας των συνδέσεων ωτίδων που θα γίνει περιλαµβάνεται στον έλεγχο στεγανότητας του αγωγού. Στην περίπτωση δικλείδων του αγωγού θα γίνει τέτοιος προσανατολισµός των κυρίων αξόνων των ωτίδων τους ώστε να µπορεί να είναι δυνατός ο χειρισµός της δικλείδας µε τοποθετηµένη κατακόρυφα, ράβδο µε έµµεσο τρόπο. Ενσωµάτωση ειδικών τεµαχίων και εξαρτηµάτων Το µέρος αυτό της προδιαγραφής αφορά στην προσέγγιση των κάθε είδους ειδικών τεµαχίων και εξαρτηµάτων µέχρι την τελική τους θέση, µέσα σε φρεάτια ή κόµβους για ενσωµάτωση στους αγωγούς του δικτύου. Ειδικά τεµάχια, εκτός από τα υπόλοιπα απλά εξαρτήµατα µε ωτίδες είναι οι καµπύλες, τα χυτοσιδηρά ταυ, τα πώµατα των άκρων κλπ. Οι συσκευές που χρησιµοποιούνται είναι δικλείδες συρταρωτές ή τύπου πεταλούδας, ειδικά τεµάχια εξάρµωσης κλπ. Τα ειδικά τεµάχια, εξαρτήµατα και συσκευές ανεξάρτητα από το βάρος τους και τη δυσκολία στη µετακίνηση και προσέγγιση στις θέσεις τοποθέτησης, συνδέονται κατά τον τρόπο που έχει αναφερθεί στην προηγούµενη παράγραφο των συνδέσεων ωτίδων. Κατά τη µετακίνηση, ιδιαίτερα των τεµαχίων και συσκευών που έχουν σηµαντικό βάρος (δηλαδή αυτών που απαιτούν τη χρησιµοποίηση περισσοτέρων από ένα, πρόσωπα ή µηχανήµατα), πρέπει να παίρνονται ανάλογα µέτρα για την ασφάλεια ατυχηµάτων, καθώς επίσης και για την προστασία των σωλήνων από ανατροπές µεγάλων δικλείδων θα λαµβάνεται πρόνοια πρόσδεσης και στήριξης του σώµατος της δικλείδας και όχι του άξονα της για να µην επέλθει παραµόρφωσή τους. Μετά την προσέγγιση κάθε ειδικού τεµαχίου ή εξαρτήµατος στην τελική του θέση θα στερεώνεται και θα ακινητοποιείται αυτό µε επιµέλεια και κατάλληλα προσωρινά υποθέµατα (µε σταθερά στηρίγµατα και ανάρτηση) τα οποία θα αρθούν µόνο ύστερα από την ολοκληρωτική εκτέλεση των συνδέσεων και την κατασκευή των αναγκαίων µονίµων υποθεµάτων τους. Επιµετρήσεις και πληρωµή Η πληρωµή για την προµήθεια, προσέγγιση, τοποθέτηση και σύνδεση των ειδικών τεµαχίων και εξαρτηµάτων γίνεται µε βάση τα χιλιόγραµµα βάρους. Στην επιµέτρηση του βάρους δε λαµβάνεται υπόψη το βάρος των εξαρτηµάτων (διαφόρων δικλείδων, τεµαχίων εξάρµωσης, συνδέσµών ζιµπώ κλπ) επειδή για τα εξαρτήµατα αυτά ισχύουν τιµές µονάδων προµήθειας και εγκατάστασης κατά τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. Η πληρωµή σε χιλιόγραµµα βάρους γίνεται για τα ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια ύδρευσης που συνδέονται σε σωληνώσεις PVC σύµφωνα µε το άρθρο Υ Ρ-6623 για πλήρη τοποθετηµένα και συνδεδεµένα τεµάχια ανεξάρτητα αν ο εργολάβος τα έχει προµηθευτεί µε διάφορες τιµές για κάθε τεµάχιο και όχι κατά βάρος. Περιορισµός στα βάρη των τεµαχίων ισχύει, όπως αναφέρεται στο τεύχος 4γ του κοµβολογίου που επέχει θέση πρόσθετης προδιαγραφής για τις συνδέσεις στους κόµβους. 8. ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΕΣ ΙΚΛΕΙ ΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΕΣ 1. Αντικείµενο Η προδιαγραφή αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών δικλείδων µε σύρτη, µε φλάντζες και µε ελαστική έµφραξη, που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σηµεία του δικτύου ύδρευσης της πόλης εντός του εδάφους και ο χειρισµός τους θα γίνεται µε ειδικό κλειδί µέσω φρεατίου χειρισµού δικλείδας. Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ISO (Ε) κατηγορία Α µε ελαστική έµφραξη. 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 2.1. Οι δικλείδες θα είναι πίεσης λειτουργίας 10 ατµ. Και πίεσης δοκιµής 15 ατµ. Το σώµα και το κάλυµµα των δικλείδων θα είναι κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη τουλάχιστον GGG40 κατά DIN 1693 ή κατά ISO Τα σώµατα και τα καλύµµατα µετά την χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώµατα ή αστοχίες χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων µε ξένη ύλη. Οι δικλείδες θα πρέπει να καθαριστούν και αµµοβοληθούν σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO S A2.5. εν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των δικλείδων αν δεν προηγηθεί καθαρισµός και απαλλαγή από σκουριές και αν δεν έχει γίνει επιθεώρηση της ΕΥΑ.. εφ όσον ζητηθεί. Οι δικλείδες θα επαλειφθούν εξωτερικά µε αντιδιαβρωτικό χρώµα υψηλής αντοχής για υπόγεια χρήση όπως για παράδειγµα εποξειδική στρώση µετά από υπόστρωµα (Primer) ψευδαργύρου ή πολυουρεθάνη, λιθανθρακόπισσα εποξειδικής βάσεως, RILSAN, NYLON 11 ή άλλο ισοδύναµο ή καλύτερο υλικό πάχους τουλάχιστον 250 mm.

20 Επίσης θα βαφούν και εσωτερικά πριν την τοποθέτηση του ελαστικού µε συνολικό πάχος βαφής τουλάχιστον 200 µm. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για πόσιµο νερό Τα άκρα των δικλείδων θα είναι διαµορφωµένα σε ωτίδες ώστε η σύνδεσή τους µε τον εκατέρωθεν αγωγό να γίνει µε ειδικά τεµάχια µε ωτίδες. Οι διαστάσεις των ωτίδων θα είναι σύµφωνα µε το DIN ή ISO Οι κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες που θα χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε µέρος της βάνας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώµιο 11.5%. Μεταξύ των φλαντζών του σώµατος και του καλύµµατος εάν υπάρχουν καθώς και µεταξύ των φλαντζών των άκρων της δικλείδας και των εκατέρωθεν ειδικών τεµαχίων θα υπάρχει ελαστικό παρέµβυσµα τουλάχιστον από Nitrile Rubber Grade T κατά BS 2494 ή ισοδύναµο υλικό. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης διαµόρφωσης της καµπάνας (καλύµµατος) για τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (Protection tube) Οι δικλείδες θα είναι µη ανυψωµένου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώµιο 11,5% ή από κράµα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. φωσφορούχος ορείχαλκος) ή ισοδύναµο υλικό. Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Το υποπολλαπλασιαστικό χειριστήριο θα πρέπει να εξασφαλίζει την λειτουργία της δικλείδας µε την δύναµη ενός ατόµου και µόνο. Ο αριθµός στροφών που απαιτούνται για να ανοίξει πλήρως µια κλειστή δικλείδα ή αντιστρόφως να κλείσει µια εντελώς ανοικτή δεν πρέπει να είναι µικρότερος των είκοσι. Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα επιτυγχάνεται µε δακτυλίους O-rings υψηλής αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα σε θερµοκρασίες µέχρι 60ο C (θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, τέτοιοι δακτύλιοι) ή άλλο ισοδύναµο τρόπο στεγανοποίησης που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης. Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει τα παρακάτω : α) Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξης στεγάνωσης. Β) Αντικατάσταση βάκτρου και διάταξη στεγάνωσης χωρίς να απαιτείται αποσυναρµολόγηση του κυρίως καλύµµατος (καµπάνα) από το σώµα της δικλείδας. Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασµένο από κράµα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικόχλιου στο σύρτη ώστε µετά την αφαίρεση του βάκτρου να παραµένει στη θέση του και τα διάκενα µεταξύ σύρτου και περικόχλιου να είναι τα ελάχιστα δυνατά. 2.4 Το σώµα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 5209 για την ονοµαστική διάµετρο (DN και µέγεθος), την ονοµαστική πίεση (ΡΝ και πίεση), ένδειξη για το υλικό του σώµατος και σήµα ή επωνυµία κατασκευαστού Ο σύρτης θα είναι κατασκευασµένος από χυτοσίδηρο τουλάχιστον GGG40 κατά DIN 1693 και θα είναι επικαλυµµένος µε συνθετικό ελαστικό υψηλής αντοχής τουλάχιστον Nitrile rubber grade T κατά BS 2494 ή ισοδύναµο υλικό κατάλληλο για πόσιµο νερό ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έµφραξη Οι δικλείδες θα έχουν στο επάνω άκρο του βάκτρου τετράγωνη κεφαλή 30Χ30 χλς. Ωφέλιµου µήκους 50 χλς. Τουλάχιστον, προσαρµοσµένη και στερεωµένη µε ασφαλιστικό κοχλία στο άκρο του βάκτρου. Η τετράγωνη αυτή κεφαλή τοποθετείται για να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας µε τα υπάρχοντα κλειδιά χειρισµού των δικλείδων Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως την διατοµή που αντιστοιχεί στην ονοµαστική τους διάµετρο και να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαµόρφωση απαλλαγµένη εγκοπών κλπ. Στο κάτω µέρος ώστε να αποτρέπεται ενδεχόµενη επικάθιση φερτών (π.χ. χαλίκι, άµµος) που να καθιστά προβληµατική τη στεγανότητα κατά το κλείσιµο της δικλείδας Οι δικλείδες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόµενης επισκευής το κυρίως µέρος της δικλείδας δεν θα αποσυνδέεται από την σωλήνωση και θα επιτρέπεται η αντικατάσταση του άνω τµήµατος, σύρτη, βάκτρου κ.λ.π Το µήκος των δικλείδων θα είναι σύµφωνο µε το πρότυπο ISO5782 σειρά 15 (µεγάλου µήκους) και τους πίνακες 2 και 3 του πρότυπου ISO (Ε) Οι δικλείδες θα συνοδεύονται από τον απαραίτητο αριθµό κοχλιών και ελαστικών παρεµβυσµάτων τα οποία χρειάζονται για την εγκατάστασή τους στο δίκτυο. 3. Έλεγχοι και οκιµές Ο έλεγχος και η επιθεώρηση των δικλείδων θα γίνει από εκπροσώπους της ΕΥΑ. Που θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα τµήµατα του εργοστασίου κατασκευής που έχουν σχέση µε την επιθεώρηση και τις δοκιµές των δικλείδων που ελέγχονται. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χορηγεί χωρίς καµία επιβάρυνση όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εξακριβώσει ο ελεγκτής ότι οι δικλείδες είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε αυτά που αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή Έλεγχοι διενεργούµενοι σε κάθε µια δικλείδα Επιθεώρηση Έλεγχοι λειτουργίας : Τήρηση δεδοµένων παραγγελίας Έλεγχος τύπου (πεταλούδας, σύρτου) µορφής, εξοπλισµού (π.χ. ο τρόπος κλεισίµατος, λειτουργίας, ύπαρξη παρελκόµενων) Έλεγχος ευκρινούς αναγραφής στοιχείων κατασκευάσου και στοιχείων δικλείδας (ονοµαστική διάµετρος και πίεση) Έλεγχος προστατευτικής στρώσεως εσωτερικώς και εξωτερικώς (µε γυµνό οφθαλµό)

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 09 Στοιχεία ανωδοµής γεφυρών 02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισµού επί γεφυρών ή τοίχων Έκδοση 1η

Διαβάστε περισσότερα

(κατά το σύστηµα προσφορά επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ Ε))

(κατά το σύστηµα προσφορά επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ Ε)) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ04. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. Μ. 926ΕΠΡΟ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-07 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 07 Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά ρ. Κώστας Π. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ReTech S.A. Ηµερίδα «Ενίσχυση κτιρίων µε σύνθετα υλικά» ΤΕΕ Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2007 Ποιοτικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-01-02 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 01 Καλύµµατα Φρεατίων - Εσχάρες 02 Εσχάρες Χαλύβδινες Ηλεκτροσυγκολλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση 02 Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 -

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-02-05-00 05 Έργα Οδοποιίας 02 Λοιπά τεχνικά έργα 05 Αντιθαµβωτικές διατάξεις 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-03 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 03 ικλείδες Χυτοσιδηρές Τύπου Πεταλούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-05 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 05 Τεµάχια Εξάρµωσης Συσκευών Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 10 Αρδευτικοί Κρουνοί Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-08-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 05 Σωληνώσεις και Συσκευές Αντλιοστασίων 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-08-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 05 Σωληνώσεις και Συσκευές Αντλιοστασίων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-05-00 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 05 Σωληνώσεις και Συσκευές Αντλιοστασίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ 1 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ Xαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M κατάλληλοι για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΦΕΚ 292, 12 Μαρτίου 2003) Περιεχόµενα Σκοπός και αντικείµενο... 2 Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής υδρογεωτρήσεων... 2 ιάτρηση ιεύρυνση ειγµατοληψία...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 10 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Σελίδα 1 από 10 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΠ Ο3-04-61-01 ΦΕΡΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την ανάθεση θα πρέπει να αναλύσει όλα τα σχέδια των κατασκευαστικών λεπτοµερειών της µελέτης, να συµπληρώσει τυχούσες ελλείψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07γ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 07 ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-09-04 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 09 Αποκαταστάσεις σιδηροπλισµού 04 Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ Αριθµός Μελέτης: 26/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σελ. 1 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1.1 Αποχέτευση Οµβρίων Αποστράγγιση 1.2 Αποχέτευση Ακαθάρτων 1.3 Ύδρευση 1.4 Ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 06 Αντιπληγµατικές Βαλβίδες Έκδοση 1.0 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-03-01 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 03 Λοιπές Μεταλλικές Κατασκευές 01 Προκατασκευασµένοι Αυλακωτοί

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-09-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 09 Αποκαταστάσεις σιδηροπλισµού 01 Καθαρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ03.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Μ. 926ΠΡΟ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 03 ιάτρηση σκυροδέµατος 01 ιάτρηση οπών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ίντσες χιλιοστά ίντσες χιλιοστά ½ ¾

ίντσες χιλιοστά ίντσες χιλιοστά ½ ¾ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ Οι χαλυβδοσωλήνες διακρίνονται ως προς το μέγεθος και την κατασκευή τους. Το μέγεθος ενός χαλυβδοσωλήνα χαρακτηρίζεται από την ονομαστική του διάμετρο, η οποία δεν αντιστοιχεί σε πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-13-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 13 Εξοπλισµοί Ανωδοµών Λιµενικών Εργων 02 Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ Τεχνική Περιγραφή Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πύργου ψύξης, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 3: ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΩ ΙΑΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤR 3 ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ TR 3: ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-12-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 12 Εφαρµογή στερεωτικών µέσων 02 Αγκύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-12-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 12 Εφαρμογή στερεωτικών μέσων 01 Βλήτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 08 Πυροσβεστικοί Σταθµοί 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-02-01 08 Υδραυλικά Έργα 07 Mεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 02 Σιδηροκατασκευές Υδραυλικών Έργων 01 Αντισκωριακή Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-10-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 02 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-01-03 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 01 Καλύµµατα Φρεατίων - Εσχάρες 03 Εσχάρες Καναλιών Υδροσυλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ. Ειδικότητα: Αµαξωµάτων ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ. Ειδικότητα: Αµαξωµάτων ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Α. Ασηµακόπουλος Κ. ιακουµάκος ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ Β Τάξη 1 ου Κύκλου Ειδικότητα: Αµαξωµάτων ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Μ.:926ΤΣΥ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Μ.:926ΤΣΥ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07α.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC ή PE 1. Όλα τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. 14097/757/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

(ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και άρδρευσης)

(ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και άρδρευσης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» CPV: 24327300-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.600,00. (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Τεχνική Έκθεση - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-08-01-00 12 Σήραγγες 08 Όργανα Μετρήσεων και Παρακολούθησης 01 Σύστηµα Μέτρησης Συγκλίσεων Επιφανειών και Επένδυσης υπογείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος Οδηγίες εγκατάστασης Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος Έλεγχος Όταν ελέγχετε το υπόστρωμα, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία και, στη συνέχεια, υποβάλλετε το υπόστρωμα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ TR - 3 ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αναθεώρηση Φεβρουάριος 2015 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ Σελίδα 1 από 8 TR-3 Αναθεώρηση Φεβρουάριος 2015 1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

220. Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί Υλικά Εκτέλεση εργασιών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

220. Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί Υλικά Εκτέλεση εργασιών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 220.1 Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί 220. Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 220.1.1 Πεδίο εφαρµογής Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: κατακόρυφες ερευνητικές υδρογεωτρήσεις διαµέτρου 8,5 in (228

Διαβάστε περισσότερα