Σχόλη, Ελεύθερος Χρόνος, Παιχνίδι, Ψυχαγωγία, Αθλητισµός, Φυσική ραστηριότητα. Ορισµοί και σχετικές θεωρίες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχόλη, Ελεύθερος Χρόνος, Παιχνίδι, Ψυχαγωγία, Αθλητισµός, Φυσική ραστηριότητα. Ορισµοί και σχετικές θεωρίες."

Transcript

1 Σχόλη, Ελεύθερος Χρόνος, Παιχνίδι, Ψυχαγωγία, Αθλητισµός, Φυσική ραστηριότητα. Ορισµοί και σχετικές θεωρίες. Ελεύθερος Χρόνος Ελεύθερος χρόνος είναι το µέρος εκείνο από το χρόνο του ατόµου που αποµένει όταν έχουν αντιµετωπισθεί όλες οι άλλες απαιτήσεις για την ικανοποίηση βασικών αναγκών όπως είναι η εργασία, ο ύπνος οι κοινωνικές απασχολήσεις και υποχρεώσεις. Με αυτή την έννοια ο ελεύθερος χρόνος αποτελεί το αντίθετο της εργασίας και εκδηλώνεται σε τέσσερις µορφές, τον ηµερήσιο, του Σαββατοκύριακου, των διακοπών και της συνταξιοδότησης ή της έλλειψης εργασίας στην περίπτωση της ανεργίας. Η σχέση της εργασίας µε τον ελεύθερο χρόνο είναι αυτή της αλληλεπίδρασης και µάλλον ο δεύτερος ακολουθεί την πρώτη. Η κατανοµή του 24ώρου σε 8ωρα αποτελεί προϊόν της βιοµηχανικής επανάστασης και προσδιορίζεται από την επίσηµη καθιέρωση του εργασιακού 8ώρου το Όταν δηλαδή µεγάλος αριθµός ατόµων άρχισε να ζει στις πόλεις, να εργάζεται µαζικά στα εργοστάσια και να δηµιουργείται η ανάγκη βιολογικής ανανέωσης των εργατών για µεγαλύτερη παραγωγικότητα. Με δεδοµένο λοιπόν ότι ο ύπνος αποτελεί αναπόφευκτη βιολογική ανάγκη και η εργασία αναγκαστική κοινωνική λειτουργία, ο ελεύθερος χρόνος αποµένει για προσωπική δραστηριότητα και ανάληψη δυνάµεων που διατέθηκαν στην εργασία. Κατά συνέπεια αποτελεί προϋπόθεση για την αναζήτηση της σχόλης µέσα από τη βίωση εµπειριών παιχνιδιού, αναψυχής και ψυχαγωγίας. Σχόλη Η έννοια της σχόλης αναπτύχθηκε και αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης για πρώτη φορά στην Αρχαία Ελλάδα. Ως σύγχρονο φαινόµενο η σχόλη ενδιαφέρει πολλές

2 επιστήµες και αποδίδεται µε διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, καταλήγοµε στην ερµηνευτική, ποιοτική και ποσοτική απόδοση του όρου. Ερµηνευτικά η σχόλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως συνώνυµη του ελεύθερου χρόνου όσο και της απραξίας καθώς επίσης και της σπουδής και της µελέτης. Για την ποιοτική της διάσταση πρέπει να ανατρέξοµε σε αναφορές του Αριστοτέλη όπου διαφαίνεται ότι οι Αρχαίοι Έλληνες αξιοποιούσαν τη σχόλη µε δραστηριότητες που αποσκοπούσαν στην καλλιέργεια του εαυτού τους. Ήταν ο χρόνος που αφιέρωνε ο πολίτης για να σκεφτεί, να µελετήσει, να αναζητήσει τη γνώση, τη διαλεκτική, την πολιτική και την πολιτιστική διαφώτιση. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι προϋποθέσεις της άνετης ζωής είναι η δουλειά και η σχόλη. Κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί οι παρακάτω ερµηνείες για τη σχόλη: 1. Κλασική: η σχόλη αποτελεί µέσο καλλιέργειας του ατόµου. 2. Ψυχική κατάσταση: η σχόλη είναι µια υπαρξιακή ή ψυχική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από ευφορία και η οποία είναι αποκοµµένη από τη διάσταση του χρόνου. 3. Ποσοτική ή του ελεύθερου χρόνου όπως δόθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. 4. Αντι-ωφελιµιστική: η σχόλη είναι µια πνευµατική κατάσταση η οποία αξίζει ως αυτοσκοπός. 5. Μη εργασίας: ορίζεται ως δραστηριότητα που καταπιάνονται οι άνθρωποι εκτός χρόνου εργασίας. 6. Ολιστική: η σχόλη εκλαµβάνεται ως δραστηριότητα ελεύθερης, εθελοντικής συµµετοχής και ευχαρίστησης στοιχεία της οποίας µπορούν να βρεθούν στη διάρκεια της εργασίας, στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, στη θρησκεία κλπ. Η σχόλη λαµβάνει τις παρακάτω πρακτικές διαστάσεις: 1. Παιχνίδι 2. Αναψυχή αθλητισµός φυσική δραστηριότητα 3. Ψυχαγωγία

3 Παιχνίδι Το παιχνίδι είναι δραστηριότητα σηµαντική στη ζωή των ανθρώπων, άµεσα παρατηρήσιµη -ιδιαίτερα στα παιδιά-, αλλά όχι πλήρως κατανοητή. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες - προσπάθειες εξήγησης για την ύπαρξη του παιχνιδιού. Θα τις χωρίσοµε χονδρικά σε τρείς µεγάλες κατηγορίες: κλασσικές θεωρίες, νεώτερες θεωρίες και µοντέρνες θεωρίες. Από τις κλασσικές θεωρίες γνωστότερες είναι αυτές των Schiller - Spencer που θεωρούν ότι µε το παιχνίδι βρίσκει διέξοδο η υπερχειλίζουσα ενέργεια και του Gross που συνηγορεί στην άποψη ότι το παιχνίδι προετοιµάζει το παιδί για τη ζωή. Από τις νεώτερες θεωρίες ξεχωρίζουν οι ψυχοαναλυτικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στη δουλειά του Freud και στην παρατήρηση ότι αρκετά παιχνίδια δηµιουργούνται αυθόρµητα πηγάζοντας από τη διασκέδαση και τη χαρά. Στις σύγχρονες θεωρίες συγκαταλέγεται αυτή του Michael Ellis ο οποίος αντλεί και συνδυάζει στοιχεία από τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις για το παιχνίδι: α) Το παιχνίδι ως µέσο για διέγερση (arousal), β) Το παιχνίδι ως µάθηση και γ) Το παιχνίδι ως µέσο για ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, η ψυχολόγος Νina Lieberman µελέτησε την έννοια του "παιχνιδίσµατος" (playfulness) µε παρατηρήσεις και µετρήσεις σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Η στατιστική της ανάλυση έδειξε ότι τα κυριότερα στοιχεία του "παιχνιδίσµατος" είναι το χιούµορ, ο αυθορµητισµός και η δεδηλωµένη χαρά. Ψυχαγωγία Συνώνυµα της λέξης ψυχαγωγία είναι η αναψυχή και η ανάπλαση. Αρκετές θεωρίες βλέπουν την ψυχαγωγία ως ταυτόσηµη µε το παιχνίδι, άλλες όχι. Οι περισσότεροι όµως θεωρούν το παιχνίδι ως µια παιδική δραστηριότητα ενώ την ψυχαγωγία ως δραστηριότητα για ενήλικες. Ένα σηµείο άξιο προσοχής είναι η κοινωνική αποδοχή της ψυχαγωγίας. Έτσι το Dictionary of Sociology θεωρεί ότι η ψυχαγωγία δεν έχει περιορισµούς. Για την περίπτωση µας όµως ο ορισµός του Hutchinson φαίνεται να είναι χρησιµότερος (µεταφρασµένο): "ψυχαγωγία είναι µια χρήσιµη, κοινωνικά αποδεκτή

4 δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου που εξασφαλίζει άµεση εσωτερική ικανοποίηση στο άτοµο το οποίο εθελοντικά συµµετέχει στη δραστηριότητα.". Φυσική ραστηριότητα, Αθλητισµός και Άσκηση Οι παρακάτω ορισµοί είναι αποδεκτοί σήµερα µετά από συναίνεση των πλέον διακεκριµένων επιστηµόνων, σε συνέδριο που έγινε στο Τορόντο του Καναδά το Οι ορισµοί αυτοί δόθηκαν ως σύσταση και δεν είναι υποχρεωτικοί στη χρήση τους. Όµως, είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικοί για τον ερευνητή-χρήστη διεθνών βιβλιογραφικών βάσεων δεδοµένων. Φυσική ραστηριότητα: Οποιαδήποτε κίνηση που παράγεται από τους σκελετικούς µύς και που καταλήγει σε σηµαντική κατανάλωση ενέργειας πάνω απ' αυτή που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της ξεκούρασης. Η φυσική δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου χαρακτηρίζει φυσικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στον ελεύθερο χρόνο του ατόµου και εµπεριέχουν το στοιχείο της προσωπικής επιλογής. Αθλητισµός: Στη Βόρειο Αµερική ο όρος υποδηλώνει µορφή φυσικής δραστηριότητας που χαρακτηρίζονται από το στοιχείο του ανταγωνισµού - συναγωνισµού. Στην Ευρώπη, µέχρι πρότινος, η λέξη αθλητισµός περιελάµβανε τις έννοιες της φυσικής δραστηριότητας, της άσκησης και της κινητικής αναψυχής (π.χ. αθλητισµός για όλους). Μετά όµως από πρόσφατες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθλητικής Ψυχολογίας χρησιµοποιείται ολοένα και περισσότερο µε την έννοια των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων. Άσκηση: Μορφή φυσικής δραστηριότητας που γίνεται επαναλαµβανόµενα µε εξωτερικευµένη πρόθεση την επίτευξη ορισµένου στόχου (για παράδειγµα εµφάνιση, υγεία, απόδοση κλπ.). Στην περιγραφή της άσκησης πρέπει να περιλαµβάνονται: ο τύπος, η διάρκεια, η συχνότητα και η ένταση. Σε σχετικές έρευνες οι άνθρωποι προβάλλουν την υγεία και την κοινωνική επαφή ως πρωτεύοντα κίνητρα για την ενασχόληση µε τον αθλητισµό και την άσκηση. Μια πρόσφατα δηµοσιευµένη µελέτη στον τοµέα της ξενοδοχειακής αθλητικής αναψυχής έδωσε παρόµοια αποτελέσµατα παρότι στον τοµέα της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των µετρήσεων δεν ήταν ιδιαίτερα προσεγµένη. Ο. Λαλούµης θεωρεί ότι ο αθλητισµός στα ξενοδοχεία πρέπει να έχει ψυχαγωγικό-κοινωνικό χαρακτήρα.

5 Αυτό φαίνεται να ισχύει στις περισσότερες των περιπτώσεων και ενισχύεται από τα δεδοµένα της διεθνούς βιβλιογραφίας πάνω στον αθλητισµό που συνοψίζουν ότι, τα κίνητρα για έναρξη της ενασχόλησης διαφέρουν από τις αιτίες τερµατισµού της. Έτσι, µπορεί οι συµµετέχοντες σε κάποιο πρόγραµµα να ασχοληθούν µε κάποια αθλητική δραστηριότητα µε σκοπό να βελτιώσουν µια παράµετρο της υγείας τους, αλλά αν διακόψουν την ενασχόληση, η πιθανότερη αιτία θα είναι η έλλειψη του στοιχείου της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας και της κοινωνικότητας από τη δραστηριότητα. Φαίνεται λοιπόν ότι το παιχνίδι, ο αθλητισµός και η ψυχαγωγία πρέπει να έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά ώστε οι συµµετέχοντες να διακατέχονται από µέγιστη ικανοποίηση ευχαρίστηση - απόλαυση (enjoyment) κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, να βρίσκονται δηλαδή σε κατάσταση πλήρους απορρόφησης από τη δραστηριότητα που ο Csikszentmihalyi ονοµάζει µονολεκτικά "ροή" (flow) και περιφραστικότερα "ευνοϊκή εµπειρία" (optimal experience) 1. Κατά τον Τorkildsen πρέπει να υπάρχουν: Α. Οι σωστές - ευνοϊκές συνθήκες: 1. Ελευθερία 2. Επιλογή 3. Απουσία αναγκαιότητας 4. Πρωτοβουλία 5. Αυθορµητισµός Β. Ικανοποίηση (για να είναι οι δραστηριότητες ικανοποιητικές πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο από τις ακόκουθες εµπειρίες): 1. Αυτοέκφραση 2. Πρόκληση 3. ιέγερση 4. Καινοτοµία 5. "Παιχνίδισµα" 6. Στιγµές ανάπλασης Γ. Θετικά αποτελέσµατα 1. Βιολογικά - φυσιολογικά 2. Θετικά συναισθήµατα 1 Οι Jackson and Marsh (1996) ανέπτυξαν κλίµακα για τη µέτρηση της "ροής" για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Οι Scanlan και συνεργάτες εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη κλίµακας για τη µέτρηση της απόλαυσης-ευχαρίστησης από τη συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες.

6 3. Ψυχολογική ευεξία 4. Επιτυχία 5. Ανύψωση της αυτοεκτίµησης Με βάση τα παραπάνω, είναι δυνατόν να διαµορφωθούν κάποιες υποθέσεις και προτάσεις πάνω στις οποίες θα βασιστεί η ανάπτυξη προγραµµάτων και υπηρεσιών ελεύθερου χρόνου: - Οι υπηρεσίες έχουν την πρόθεση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών. - Τα προγράµµατα ασχολούνται µε τον "όλο" άνθρωπο. - Η συµµετοχή είναι ελεύθερη σε όλους. - Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα άτοµα µε τις µεγαλύτερες ανάγκες. - Οι "ευνοϊκές εµπειρίες" συχνά προέρχονται από παιχνιώδεις δραστηριότητες. - Οι δραστηριότητες είναι καινοτόµες, διεγείρουν και έχουν άµεση αξία. - Οι δραστηριότητες είναι δηµιουργικές. - Τα προγράµµατα προσφέρουν ικανοποιητική επιλογή. Είναι όµως πιθανό η εφαρµογή των προγραµµάτων ελεύθερου χρόνου να βρει εµπόδια (barriers είναι η λέξη στη διεθνή βιβλιογραφία). Μερικά απ' αυτά που σχετίζονται µε τους πελάτες είναι τα παρακάτω: - Οι άνθρωποι έχουν φυσικούς, πνευµατικούς και κοινωνικούς περιορισµούς. - Το περιβάλλον πιθανόν να περιορίζει την επιλογή (οικογένεια, φίλος). - Η επιλογή δραστηριοτήτων περιορίζεται σε αυτές που είναι κοινωνικά αποδεκτές µε βάση την κουλτούρα του κάθε ατόµου. - Οι άνθρωποι συχνά δεν είναι "εκπαιδευµένοι" στο να ψυχαγωγούνται και να αθλούνται. - Σε αρκετούς ανθρώπους υπάρχει η ανάγκη της νίκης µε κάθε τρόπο σε κάθε δραστηριότητα. Τα στελέχη των υπηρεσιών ελεύθερου χρόνου πρέπει να υπερκεράσουν αυτούς τους περιοριστικούς παράγοντες µε τους παρακάτω τρόπους: - Προωθώντας το πρόγραµµα της ψυχαγωγίας και αθλητισµού, εφαρµόζοντας ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό σχέδιο έρευνας αγοράς και µάρκετινγκ. - Παρεµβαίνοντας στο περιβάλλον και το πρόγραµµα ώστε να προκύψουν ελεύθερες επιλογές και "ευνοϊκές εµπειρίες".

7 - ιευρύνοντας τη γκάµα των υπηρεσιών τους. - Προβλέποντας για την αναγνώριση, καταγραφή και ικανοποίηση των αναγκών διαφόρων οµάδων πελατών. - Ενηµερώνοντας το προσωπικό ώστε έµφαση να δίνεται στο έργο -στη συµµετοχήκαι όχι στο αποτέλεσµα. - "Εκπαιδεύοντας" τους ενδιαφερόµενους ώστε να µάθουν να διασκεδάζουν, να ψυχαγωγούνται και να αθλούνται. - Εφαρµόζοντας την αρχή της προσήλωσης στην ποιότητα των εµπειριών των ατόµων. - Συνειδητοποιώντας ότι η πολιτική-διοίκηση-οργάνωση του οργανισµού µπορεί να έχει πολύ σηµαντικό ρόλο -θετικό ή αρνητικό- στις εµπειρίες των πελατών από τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα ελεύθερου χρόνου. Κατηγορίες επιχειρήσεων οργανισµών ελεύθερου χρόνου Στη βιοµηχανία του ελεύθερου χρόνου έχει προταθεί µια κατηγοριοποίηση ανάλογα µε τη συµµετοχή των πελατών στο πρόγραµµα ελεύθερου χρόνου που προτείνει η επιχείρηση ή ο οργανισµός. Καταρχήν πρέπει να τονιστεί ότι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου µπορεί να προσφέρουν οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, µη κερδοσκοπικές οργανώσεις αλλά και επιχειρήσεις. Η συµµετοχή των πελατών µπορεί να είναι: Α. Ενεργητική, όπως π.χ. στις δραστηριότητες κινητικής αναψυχής. Παραδείγµατα οργανισµών αυτής της κατηγορίας είναι τα γυµναστήρια, οι πισίνες και τα συµπλέγµατα µε ποικίλες κινητικές δραστηριότητες. Β. ιαδραστική, όπως για παράδειγµα στις εγκαταστάσεις που δέχονται επισκέπτες. Τέτοια παραδείγµατα αντλούµε από τα θεµατικά πάρκα, τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και τα κέντρα παράδοσης. Γ. Παθητική, όπως κατά κύριο λόγο συµβαίνει στα προγράµµατα τέχνης (καλές τέχνες, κινηµατογράφος), στα συνέδρια και στη διασκέδαση.

8 Πλάνο Προγραµµατισµού Υποδοµής και Εγκαταστάσεων Ελεύθερου Χρόνου Ο Gold αναφέρει ότι προγραµµατισµός υποδοµής ψυχαγωγίας και αθλητισµού είναι η διαδικασία που συσχετίζει τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων µε το διαθέσιµο χώρο. ίνονται δυο µοντέλα προγραµµατισµού. Α. Το πρώτο βοηθά στην κατανόηση της διαδικασίας χωρίς όµως να έχει ιδιαίτερη πρακτική χρησιµότητα (σχήµα 1): Ανάγκες Τουριστών Ζήτηση Έλεγχος και Ανατροφοδότηση Επιλογή Εγκαταστάσεων µε βάση τις διαθέσιµες πηγές Εφαρµογή Σχήµα 1 Β. Στην πραγµατικότητα όµως η διαδικασία είναι σύνθετη και η συστηµατική εφαρµογή της µπορεί να ακολουθήσει τα ακόλουθα 7 βήµατα (βλ. σχήµα 2): 1. Ξεκαθάρισµα της πολιτικής του οργανισµού α. Τί υπηρεσίες προσφέρει (π.χ. συνεδριακό κέντρο, κέντρο ελεύθερου χρόνου, γυµναστήριο club hotel...) β. Εποχικότητα ζήτησης γ. Σε ποιους απευθύνεται (εθνικότητα, κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, οµάδες µε ιδιαίτερες ανάγκες κλπ) δ. Πολιτική τιµών και προώθησης ε. Στόχοι του οργανισµού

9 2. Αξιολόγηση υπαρχουσών υπηρεσιών α. Ανάλυση κόστους-αποτελεσµατικότητας-αποδοτικότητας β. Αξιολόγηση άλλων οικονοµικών δεικτών γ. Προσδιορισµός υπηρεσιών µε αυξηµένη/µειωµένη ζήτηση δ. Παρακολούθηση προγραµµάτων από τους πελάτες ε. Ικανοποίηση/ευχαρίστηση των πελατών 3. Προσδιορισµός ζήτησης για τη νέα χρονιά α. Έρευνα αγοράς β. Πλέγµα λειτουργίας των προγραµµάτων από προηγούµενα έτη 2 4. Προσδιορισµός ελλείψεων α. Ανάλυση της προσφοράς και της προβλεπόµενης ζήτησης β. ηµιουργία λίστας ελλείψεων γ. ιαµόρφωση της λίστας ανάλογα µε τη σηµασία του κάθε στοιχείου για τη λειτουργία του προγράµµατος δ. ιαγραφή στοιχείων υποδοµής µε µικρή σηµασία ή µικρή προβλεπόµενη ζήτηση 5. Προσδιορισµός υπαρχουσών πηγών α. Προσδιορισµός ελεύθερων χώρων β. Προσδιορισµός διαθέσιµων κονδυλίων γ. Προσδιορισµός και προτάσεις για καινούριες εγκαταστάσεις 3 2 Πλέγµα ή grid system ονοµάζεται µια τεχνική που συνδυάζει τη συµµετοχή σε κάθε δραστηριότητα µε τα χαρακτηριστικά των πελατών που έλαβαν µέρος σ' αυτή. Στην κάθετη στήλη µπαίνουν οι δραστηριότητες και στην οριζόντια οι οµάδες των πελατών. Ένα παράδειγµα θα µπορούσε να είναι ο διαχωρισµός των πελατών ανάλογα µε την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση. Ο Torkildsen προτείνει τις παρακάτω ηλικιακές οµάδες: Παιδιά ως 5 ετών / Παιδιά από 5-12 ετών / Έφηβοι από / Νέοι από / Μόνοι ενήλικες (άνω των 19) / Νέα ζευγάρια χωρίς παιδιά / Ζευγάρια µε νέα παιδιά / Ζευγάρια µε µεγάλα παιδιά / Ηλικιωµένα ζευγάρια χωρίς παιδιά / Γηραιά ζευγάρια ή άτοµα / Άτοµα µε ειδικές ανάγκες. ραστηριότητα/κ ατηγορία Α Β Γ Ε...

10 δ. Μελέτη για το αν η κάθε πρόταση είναι πραγµατοποιήσιµη ε. Κόστος λειτουργίας του κάθε στοιχείου υποδοµής στ. Πιθανόν αλλαγή της λίστας ελλείψεων και επανακατάταξη των στοιχείων ανάλογα µε τα νέα δεδοµένα. 6. Έκφραση στρατηγικής παροχής υπηρεσιών ελεύθερου χρόνου α. Βραχυ µεσο - µακροπρόθεσµα πλάνα σε σχέση µε τα ευρύτερα σχέδια της επιχείρησης ή του οργανισµού β. Προσδιορισµός συγκεκριµένων στόχων και δηµιουργία γενικού χρονοδιαγράµµατος γ. Προσδιορισµός εναλλακτικών λύσεων για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν 7. Εφαρµογή α. ηµιουργία συγκεκριµένου σχεδίου δράσης β. ηµιουργία λίστας µε τα απαραίτητα υλικά γ. ηµιουργία λίστας µε το απαραίτητο προσωπικό δ. Τελική φάση εύρεσης απαραίτητων χώρων ε. ηµιουργία χρονοδιαγράµµατος Gannt στ. Καταµερισµός ευθυνών στο προσωπικό ε. Έναρξη εργασιών ζ. Έλεγχος και ανατροφοδότηση ενεργειών 3 Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται µε επιτυχία η τεχνική brainstorming.

11 Μεθοδολογία ηµιουργίας Προγραµµάτων Ελεύθερου Χρόνου Η δηµιουργία του προγράµµατος ελεύθερου χρόνου στοχεύει στην ευνοϊκή χρήση των εγκαταστάσεων και των πόρων για να ικανοποιήσει τους στόχους του οργανισµού και τις ανάγκες των πελατών. Το πρόγραµµα εµφανίζει στην τελική του µορφή 4 στοιχεία: τη δραστηριότητα, τον τόπο-εγκαταστάσεις, το υπεύθυνο προσωπικό και το χρόνο. Οι µέχρι τώρα χρησιµοποιούµενες µέθοδοι προγραµµατισµού µπορούν να συνοψισθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Η παραδοσιακή άποψη: ό,τι είναι επιτυχηµένο επαναλαµβάνεται: δε φροντίζει για τις ανάγκες των πελατών που κάθε φορά έχουµε µπροστά µας και θεωρεί ότι κατά κάποιο τρόπο όλοι οι άνθρωποι είναι όµοιοι. 2. Απάντηση στις τάσεις της µόδας: το πιθανότερο είναι να καλύψει τις ανάγκες ενός περιορισµένου µόνο ποσοστού των πελατών. 3. Άποψη εµπειρογνωµόνων: Περιορισµένης αξίας µέθοδος, συνήθως µειονεκτεί σ' αυτό που ο Theodor Levitt ονοµάζει µυωπία του µάρκετιγκ (marketing myopia). 4. Μέθοδος της καφετέριας ("cafeteria style approach": προσφέρει µια µεγάλη γκάµα δραστηριοτήτων για να διαλέξουν οι πελάτες): κάνει κακή χρήση πόρων και προσωπικού. 5. Μέθοδος της εκφραζόµενης επιθυµίας: Χρησιµοποιεί ερωτηµατολόγια ή συνεντεύξεις για να διαπιστώσει τις ανάγκες των πελατών και να τροποποιήσει το πρόγραµµα ανάλογα. Είναι η πιο δύσκολη µέθοδος αλλά και η πιο χρήσιµη από όλες. Προτείνεται, η µέθοδος της εκφραζόµενης επιθυµίας να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλάνο προγραµµατισµού ψυχαγωγίας και αθλητισµού που στηρίζεται στις αρχές της διοίκησης βάσει στόχων (management by objectives) και που προσαρµόστηκε εδώ από τα γραφόµενα του Torkildsen. Περιλαµβάνει προγραµµατισµό σε 7 βήµατα: 1. Ερµηνεία πολιτικής: Περιλαµβάνει την κατανόηση της φιλοσοφίας του οργανισµού και τα βαθύτερα πιστεύω της διεύθυνσης σχετικά µε την ψυχαγωγία και την άθληση

12 των πελατών. Επίσης σκοπεύει στην έκφραση της στρατηγικής αποστολής των υπηρεσιών ελεύθερου χρόνου του οργανισµού. 2. Αξιολόγηση της ζήτησης α. Καταγραφή του προφίλ των πελατών (προτιµήσεις που µπορούν να διερευνηθούν όπως αναφέρθηκε στη µέθοδο της εκφραζόµενης επιθυµίας) β. Αξιολόγηση των υπαρχόντων προγραµµάτων, πόρων, εγκαταστάσεων, συστηµάτων, υπηρεσιών και προσωπικού γ. Αξιολόγηση παρούσας απόδοσης δ. Προσδιορισµός κενών και ελλείψεων 3. ιατύπωση στόχων α. Στόχοι βραχυ-µεσο-µακροπρόθεσµοι για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο κάθε φορά β. Οι στόχοι πρέπει να είναι µετρήσιµοι (καθορισµός µέτρου) γ. Συµφωνία για τις οικονοµικές συνέπειες της εφαρµογής των συµφωνηθέντων στόχων 4. Σχεδιασµός α. Χώροι β. Χρόνος γ. Προσωπικό δ. Εγκαταστάσεις ε. Τύπος δραστηριοτήτων στ. Αξιολόγηση αναγκών των πελατών ζ. Αξιολόγηση αναγκών οµάδων µε ιδιαίτερες απαιτήσεις, ανάγκες και ενδιαφέροντα η. ηµιουργία λίστας προτεραιοτήτων θ. Αποφάσεις για το απαραίτητο προσωπικό, τον καταµερισµό ευθυνών, το στυλ αρχηγίας, την ανάγκη εκπαίδευσης του προσωπικού ι. Προσοχή, το πρόγραµµα να είναι ευέλικτο 5. Εφαρµογή α. Απαιτείται ζωτικότητα, ενθουσιασµός και χιούµορ

13 β. Προώθηση του προγράµµατος γ. ηµιουργία συστήµατος ελέγχου του προφίλ των πελατών και προσαρµογής του προγράµµατος στις νέες απαιτήσεις δ. Αναµονή και πρόβλεψη προβληµάτων. Ετοιµότητα µε εναλλακτικές λύσεις ε. Αποφυγή αλληλοσυγκρουόµενων δραστηριοτήτων ζ. Ενηµέρωση των πελατών για το πρόγραµµα µε διάφορους τρόπους 6. Αξιολόγηση προγράµµατος α. Αποτελεσµατικότητα (ποιοι στόχοι επετεύχθησαν) β. Αποδοτικότητα (κατά πόσο επετεύχθησαν οι στόχοι) γ. Αξιολόγηση προώθησης προγράµµατος δ. Έλεγχος κριτηρίων (οικονοµικά, συµµετοχή, ικανοποίηση πελατών) ε. Ευελιξία προγράµµατος στ. Επάρκεια προσωπικού ζ. Επάρκεια εγκαταστάσεων η. Επάρκεια υλικών θ. Επάρκεια επιπέδου εκπαίδευσης προσωπικού 7. Ανατροφοδότηση και αλλαγή α. Αιτίες αποτυχίας και επιτυχίας β. Αλλαγές κατανοµής ευθυνών προσωπικού γ. Αποτελεσµατικότητα του στυλ αρχηγίας δ. Περαιτέρω εκπαίδευση προσωπικού ε. Πιθανόν µετατροπή προγράµµατος στ. Μετατροπή της σύνθεσης του προσωπικού

14 Μελέτες Περιπτώσεων

15 Προγράµµατα Ψυχαγωγίας και Άθλησης στα Ξενοδοχεία Παρακάτω παρουσιάζεται ένα πρόγραµµα ψυχαγωγίας και άθλησης. Γίνονται οι υποθέσεις: 1. Το πρωϊνό τελειώνει περίπου στις 10: Το µεσηµεριανό αρχίζει στις 12:30 3. Το βραδυνό διαρκεί από τις 19:00 ως τις 20:30 Παρατηρήσεις 1. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί άφιξη νέων πελατών το πρωινό πρόγραµµα καθυστερεί για µισή ώρα περίπου ώστε να γίνει ξενάγηση και ενηµέρωση. 2. Μικρή σε διάρκεια εκποµπή µηνυµάτων - ενηµέρωση γίνεται και λίγο πριν αρχίσει το πρωϊνό και απογευµατινό πρόγραµµα (στις 09:55 και στις 14:55). 3. Το πρόγραµµα που δίνεται παρουσιάζει λίγες µόνο από τις διαθέσιµες επιλογές δραστηριοτήτων. Στην Disco συνεχίζεται για λίγο το πρόγραµµα ψυχαγωγίας µε κάποια παιχνίδια ή διαγωνισµούς. Ώρα Κυρίως Πρόγραµµα Παράλληλο Πρόγραµµα Τόπος Υπεύθυν ος 10:00-11:00 Γυµναστική Τοξοβολία :00-12:15 Βόλλεϋ ή Ποδόσφαιρο Ζωγραφική σε µετάξι :15-12:30 Εκποµπή µηνυµάτων :00-16:00 Μάθηµατα/Ελαφρά - - Αθλήµατα/ Παιχνίδια 16:00-17:00 Τουρνουά Γλυπτική σε πηλό :00-17:30 Stretching 17:00-18:30 Happy Hour Βελάκια :30-21:45 Παιχνίδια µε τους πελάτες :00 Σκετς :00 DISCO - -

16 Παράδειγµα προγράµµατος σε περίπτωση που ο καιρός είναι κακός δίνεται παρακάτω: Ώρα ραστηριότητα 10:00-11:00 Γυµναστική (π.χ. στην αίθουσα συνεδρίων) 11:00-12:00 Χαρτιά / Τουρνουά τάβλι 15:00-16:00 Βελάκια / Μαθήµατα µαγειρικής 16:00-17:00 Προβολή ταινίας 17:00-18:30 Happy Hour - Bingo - Κουίζ 20:30-21:45 Παιχνίδια στο µπαρ 22: Show στη Disco Στην καλύτερη οργάνωση του προγράµµατος της ψυχαγωγίας και αθλητισµού βοηθά η συστηµατοποίηση των δραστηριοτήτων σε κατηγορίες: Α. Ψυχαγωγία και Αθλητισµός Ηµέρας 1. ραστηριότητες στο νερό α. Παιχνίδια κίνησης β. Σκυταλοδροµίες γ. Οµαδικά Παιχνίδια δ. Αθλήµατα 2. ραστηριότητες γενικά α. Παιχνίδια στην άµµο β. Κουίζ γ. Παιχνίδια µε έπαθλο δροσιστικά κοκταίηλς δ. ιαγωνισµοί (διελκυστίνδα... ) 3. Οµαδικά αθλήµατα α. Βόλλεϋ β. Ποδόσφαιρο Παιχνίδια και αθλήµατα αντισφαίρισης α. Τέννις

17 β. Πιγκ-πογκ γ. Squash δ. Badminton 5. Ελαφρά αθλητικά παιχνίδια α. Βελάκια (darts) β. Boccia γ. Φρίσµπυ 6. Παιχνίδια και αθλήµατα µε ιδιαίτερες απαιτήσεις α. Ποδήλατο mountain β. Γκολφ γ. Τοξοβολία δ. Σκοποβολή µε πιστόλι ε. ραστηριότητες περιπλάνησης και προσανατολισµού 7. Μαθήµατα α. Χορού (Ελληνικοί χοροί, Tango, Walzer...) β. Γλώσσας γ. Κουζίνας (κρητική κουζίνα - µεσογειακή δίαιτα...) δ. Νέων αθλητικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών 8. Ειδικό Πρόγραµµα α. ραστηριότητες σε χώρους του ξενοδοχείου (manager cocktails, happy hour) β. Show µε ζογκλερ ή ακροβατικά γ. Σκετς δ. Φάρσες 9. Τουρνουά 4 4 Υπάρχουν τρεις τρόποι οργάνωσης τουρνουά: 1. Παίζουν όλοι µε όλους και όποιος συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθµούς είναι νικητής. 2. Το σύστηµα Κ-Ο (Κnock-Out). Εδώ πρέπει µετά τον πρώτο γύρο να καταλήξουµε σε 4, 8 ή 16 εναποµείναντες παίκτες. Για να γίνει αυτό, κάποιοι περνούν στο δεύτερο γύρο χωρίς αγώνα. Θέτοντας όπου Α τον αρχικό αριθµό των συµµετεχόντων Χ τον αριθµό των παικτών που θα περάσουν χωρίς αγώνα και Ψ τον αριθµό των παικτών που θα κληρωθούν να παίξουν σε ζευγάρια, λύνουµε τις παρακάτω εξισώσεις λαµβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες συνθήκες: α. Αν 32 > Α > 16 τότε Χ=32-A και Ψ=Α-Χ β. Αν 16 > Α > 8 τότε Χ=16-Α και Ψ=Α-Χ γ. Αν 8 > Α τότε Χ=8-Α και Ψ=Α-Χ Για παράδειγµα αν έχουµε 23 παίκτες. Χωρίς αγώνα περνούν οι 32-23=9. Oi εναποµείναντες 23-9=14 σχηµατίζουν 7 ζευγάρια που θα αναδείξουν 7 νικητές. Έχουµε λοιπόν στο δεύτερο γύρο τους 7 νικητές + τους 9 που πέρασαν χωρίς αγώνα, σύνολο 16. Από εδώ και πέρα είναι εύκολο να αναδειχθεί τελικός

18 10. Εκδροµές α. Περίπατοι β. Περιπλανήσεις στη φύση γ. Παιχνίδια προσανατολισµού δ. Με ποδήλατα ε. Ορειβασίες στ Β. Βραδινό Πρόγραµµα ιασκέδασης 1. Ψηφοφορίες α. Οµορφιάς β. Χορού (το καλύτερο ζευγάρι) γ Τουρνουά α. Χορού β. Ποτού (µπύρας) γ Παιχνίδια α. Bingo β. Lotto γ. Τόµπολα δ. Κουίζ ε Πάρτυ / Γιορτές α. Μπάρµπεκιου β. Πάρτυ µεταµφιεσµένων (Ρωµαίοι, ιθαγενείς...) γ. Πάρτυ µε κεριά δ. Beach Party νικητής αφού σε κάθε γύρο µοιράζεται ο αριθµός των παικτών δια 2 και καταλήγει στο ζευγάρι του τελικού. 3. Σύστηµα οµίλων: Μοιράζουµε τους παίκτες σε οµίλους. Μέσα στον όµιλο παίζουν όλοι µε όλους και αναδυκνείονται οι δύο πρώτοι νικητές. Κατόπιν, παίζουν χιαστί: ο πρώτος του πρώτου οµίλου µε το δεύτερο του δεύτερου οµίλου. Ο πρώτος του δεύτερου οµίλου µε τον δεύτερο του πρώτου κ.ο.κ. Αν οι παίκτες είναι λίγοι τότε παίζουν µόνο οι πρώτοι των οµίλων µεταξύ τους.

19 ε. Τροπική νύχτα στ. Νύχτα γυναικών ζ. Αποχαιρετιστήριο πάρτυ η. Πάρτυ γενεθλίων θ. Κρητική / Ελληνική βραδιά η. Επίσηµο γεύµα (gala dinner) ι. Ψαροβραδιά κ. Γεύµα κρητικής κουζίνας λ Σκετς / Θέατρο / Shows α. Playbach show β. Κaraoke γ. Μουσικό show (western show) δ. Σκετς µε µίµους ε. Show µόδας στ. Θέατρο 1. Παντοµίµα 2. Θεατρικό παιχνίδι 3. Μαύρο θέατρο 4. Θεατρική παράσταση (Το φάντασµα της όπερας,... ) ζ. Σκετς όπου ηθοποιοί είναι οι πελάτες η. Προβολή ταινιών κινηµατογράφου θ Σηµαντικό είναι επίσης να υπάρχει µια λίστα µε το υλικό που πρέπει να διαθέτει το ξενοδοχείο ώστε να είναι έτοιµο να δηµιουργήσει και να προσφέρει δραστηριότητες ψυχαγωγίας και άθλησης στους πελάτες του. Υλικό που πρέπει πάντα να υπάρχει Μαρκαδοράκια Στυλό Μολύβια

20 Μεγάλα χαρτιά για πλακάτ Υλικό γραφείου Πίνακες ανακοινώσεων Ψαλίδι - Μαχαίρι Κιµωλία Χαρτί Γκοφρέ Χαρτί για εκτυπωτή Κόλλα Άγκιστρα Παραµάνες Συρµατόπλεγµα ιάφορα είδη υφάσµατος Κόφτες Χρώµα σε σπρέϋ Πινέζες Αλυσίδες Πριόνι Τρυπάνι Συρραπτικό ιατρητικό Κατσαβίδια Πένσες Τανάλιες Σκάλα Μπαλαντέζες Πρίζες Προβολείς Στεροφωνικό / ηχεία Μίκτη ήχου Ηλεκτροκόλληση Αντισκωριακό υγρό Σύρµα Καλώδιο Ανεµιστήρας

21 Αθλητικό Υλικό εν θα αναφερθούν λεπτοµέρειες γιατί το υλικό εξαρτάται και προσδιορίζεται από τους κανονισµούς του κάθε αθλήµατος. Συνίσταται να υπάρχει στο ξενοδοχείο κάποιο βιβλίο µε τους κανονισµούς όλων των αθληµάτων για να χρησιµοποιείται ως σηµείο αναφοράς 5. Υλικό για Παιχνίδια Σκουφάκια Κορδέλλες αναγνώρισης χρωµατιστές Σωσίβια Πλαστικές µπανάνες Κεριά Στρώµατα θαλάσσης Πλαστικά κύπελλα Σχοινί διαφόρων µεγεθών Μπαλλόνια Ποδιές Κουζίνας Στέκες και µπάλες µπιλιάρδου Κορδέλλες για δέσιµο των µατιών Κορδέλλες οριοθέτησης Τσουβάλια Μεταλλικά κουτιά Υφασµάτινα και αδιάβροχα µπαλάκια Καρφιά Μπαστούνια για shuffleboard Ξυλοπόδαρα 5 Για παράδειγµα: Jess R. White. Sports Rules Encyclopedia. Human Kinetics Publishers. Champaign. Illinois. USA Second Edition.

22 Ζάρια Σηµαίες Σετς από κάρτες και χαρτιά Σκάκι / Τάβλι / Ντόµινο / Mikado / Risk / Trivial Pursuit... Bingo / Lotto σετς Σκυτάλες Πηλός Φουρνάκι για ψήσιµο του πηλού Παλέτες Μουσαµάδες Κοµµάτια µεταξωτού υφάσµατος Χαρτιά ιχνογραφίας Κάρβουνο Χρώµατα (λαδοµπογιές, παστέλ...) Πινέλα Τρίποδα Ζωγραφικής Υλικό για Show και Θέατρο Βεντάλιες Μπιµπερό Νεροπίστολα Χαρτί τουαλέτας Πίνακες ανακοινώσεων Λεκάνες νερού Τζελ για τα µαλλιά Σκούπες Πυρσούς Make-up Καπέλα διάφορα Τύµπανα Κιθάρα Ντραµς

23 Περούκες Καλσόν Καλτσοδέτες Βάσεις για limbo dance ιάφορα κοστούµια και υλικό διακόσµησης Κουβάδες Κανάτες Κοµφετί Σκαµπώ Παγκάκια Καρέκλες Τραπέζι Ράφια Ντουλάπια Πόρτες κινητές Παπουτσοθήκη Κρεµάστρες Ραπτοµηχανή αχτυλίθρα Φερµουάρ Βελόνες Καρφίτσες Κλωστές Κιµωλία Λαδόχαρτο Κουµπιά Μέτρο Καθρέφτες ιάφορα είδη υφάσµατος σε διάφορα µεγέθη α. Σατέν β. Ζέρσεϋ γ. Βαµβακερό δ. αντέλα ε. Καραβόπανο

24 στ. Ελαστικό πανί ζ. Φόδρα Υλικό για make up Τεχνητό αίµα Λακ µαλλιών Τζελ Χρώµατα για το πρόσωπο Πινέλο Ταλκ Μύτες διάφορες (βαµπίρ, πινόκιο...) Χτένες Βούρτσες Ξυραφάκια Σφουγγάρια Μαντήλια καθαρισµού Τεχνητές βλεφαρίδες Τεχνητά νύχια Στρας Κραγιόν Σκιές Βαφή νυχιών Ξεβαφτικό νυχιών Πιαστράκια Ρολά Χρωµατιστή λακ ίχτυ για τα µαλλιά Πλαστελίνη Τσιµπιδάκια Λίµες Μπατονέτες Σαπούνια

25 Σαµπουάν Υλικό για Εκδροµές Σχοινιά Σκαπάνες Φτυάρια Σφυριά Κρίκους Ζώνες ασφαλείας Πυξίδα Φακός Καµινέτο Σπίρτα και αναπτήρας Sleeping Bags Προσανάµµατα Χάρτης Κουτί πρώτων βοηθειών Παγούρια Πιστόλι και φωτοβολίδες Μαχαίρι και ελβετικός σουγιάς Κόκκινα καπέλα Αντιηλιακό γαλάκτωµα Ένα σεντόνι και δυο ραβδιά περίπου 2.5 µέτρα για µεταφορά πιθανού τραυµατία Οργάνωση Εκδηλώσεων στα Πλαίσια του Ξενοδοχείου Στην επιστήµη της οργάνωσης και διοίκησης της ψυχαγωγίας και του αθλητισµού αντιλαµβανόµαστε την έννοια γεγονός - εκδήλωση ως κάτι το ιδιαίτερο που ξεφεύγει από τη ρουτίνα του καθηµερινού προγραµµατισµού, είτε αυτό είναι αθλητισµός, είτε τέχνη, µουσική, φεστιβάλ ή τουρνουά.

26 Οι εκδηλώσεις και τα γεγονότα έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα κάνουν ξεχωριστές πλευρές µέσα στη διαδικασία προγραµµατισµού της ψυχαγωγίας και του αθλητισµού. Ο Torkildsen µας προσφέρει έναν µικρό κατάλογο µε τα χαρακτηριστικά αυτά: 1. Οι εκδηλώσεις - γεγονότα γίνονται αντιληπτά από τους πελάτες ως κάτι το ξεχωριστό, το ειδικό. Επίσης έχουν προκαθορισµένη χρονική και τοπική αρχή και τέλος. Τέλος, για το γενικό διευθυντή της ξενοδοχειακής µονάδας συνήθως αποτελούν προτεραιότητα στην ατζέντα του. 2. Οι εκδηλώσεις και τα γεγονότα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τον τρόπο εργασίας µέσα στην ξενοδοχειακή µονάδα αφού απαιτούν τη συνεργασία σχεδόν όλων των τµηµάτων για την επιτυχή διαξαγωγή τους και αποκαλύπτουν αδυναµίες αλλά και τις δυνατότητες της µονάδας. Αν δηµιουργήσουν θετικές εντυπώσεις συντελούν στην προώθηση του ξενοδοχείου. 3. ηµιουργούν ιδιαίτερα προβλήµατα στους οργανωτές. Πολλά από τα προβλήµατα προβλέπονται αλλά αρκετά από αυτά προκύπτουν ξαφνικά και απρογραµµάτιστα. Οι εκδηλώσεις αντίθετα µε το κανονικό πρόγραµµα ψυχαγωγίας και άθλησης προσφέρονται µέσα σε περιορισµένα χρονικά πλαίσια και κατά συνέπεια τυχόν προβλήµατα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής τους µπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχίες. Ένας επιπρόσθετος κίνδυνος είναι ότι ηµεροµηνίες και στόχοι επιβάλλεται να επιτυγχάνονται στην ώρα τους κι έτσι είναι σύνηθες οι οργανωτές να υπερπηδούν συνηθισµένους διαύλους εργασίας και επικοινωνίας. 4. Τα γεγονότα και οι εκδηλώσεις χρειάζονται ιδιαίτερες µεθόδους οργάνωσης και διοίκησης: α. Επιβάλλεται η ύπαρξη ενός γενικού συντονιστή. β. Χρειάζεται εξαιρετική ακρίβεια στην τήρηση των προκαθορισµένων ηµεροµηνιών και συγχρόνως γρήγορες αποφάσεις. γ. Κάποιες φορές χρειάζεται αυστηρή, σχεδόν αυταρχική ηγετική συµπεριφορά ιδιαίτερα όσο πλησιάζει η ηµεροµηνία διεξαγωγής. Τέλος, απαραίτητη είναι η τήρηση καταλόγων µε στόχους και εργασίες που πρέπει να γίνουν από κάθε οµάδα ή άτοµο. Παρακάτω σας δίδεται ένα σχεδιάγραµµα που συστηµατοποιεί τα βήµατα και τη διαδικασία για την οργάνωση εκδηλώσεων και γεγονότων:

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Ορισμοί σχετικοί με την ψυχολογία άσκησης, την ψυχική υγεία, κλπ. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Ταυτότητα Οργανισµού: Ένα πρόγραµµα για µια δραστηριότητα:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Ταυτότητα Οργανισµού: Ένα πρόγραµµα για µια δραστηριότητα: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του οργανισµού Οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Ένας οδηγός για τους γονείς, ώστε τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους

Ένας οδηγός για τους γονείς, ώστε τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους Ένας οδηγός για τους γονείς, ώστε τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους Τι θα βρείτε σε αυτό το φυλλάδιο Επιστροφή στο σχολείο Σωματική άσκηση και παιχνίδι Πάρτι και γιορτές

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός του τουρισµού

Ορισµός του τουρισµού ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς, Τα καλοκαιρινά προγράµµατα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ ευνοούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου νου και απελευθερώνουν τη δηµιουργικότητα.

Αγαπητοί γονείς, Τα καλοκαιρινά προγράµµατα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ ευνοούν την ανάπτυξη του ανθρώπινου νου και απελευθερώνουν τη δηµιουργικότητα. Αγαπητοί γονείς, Η βασική αρχή των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα ότι η µάθηση πρέπει να είναι κυρίως βιωµατική, αλλά και η αγωνία πολλών γονέων για δηµιουργική και ουσιαστική απασχόληση των παιδιών τους, µας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά αθλητικού προϊόντος Οι λειργίες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Καλαμπακίου Σχολικό έτος 2013-14. Ερευνητική Εργασία Α τετραμήνου. Εκπαιδευτικός: Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΠΕ 11) Τάξη: Β Τμήμα: 1ο

Γενικό Λύκειο Καλαμπακίου Σχολικό έτος 2013-14. Ερευνητική Εργασία Α τετραμήνου. Εκπαιδευτικός: Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΠΕ 11) Τάξη: Β Τμήμα: 1ο Γενικό Λύκειο Καλαμπακίου Σχολικό έτος 2013-14 Ερευνητική Εργασία Α τετραμήνου Η Διατροφή των Εφήβων Εκπαιδευτικός: Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΠΕ 11) Τάξη: Β Τμήμα: 1ο Περιεχόμενο παρουσίασης Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Περιεχόµενα 1. Σκεπτικό εκπαίδευσης οµάδας ΜΟ 2. Περιγραφή 3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 4. Εκπαιδευτική µεθοδολογία (µε βήµατα) 5. Θέµατα (στόχος, βήµατα) ΣΟ Υπευθυνότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 27/04 ΕΩΣ 30/04 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Η εταιρεία Sport Team διοργανώνει το Πασχαλινό Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Easter Cup Sofiko Ranch στο Σοφικό Κορινθίας στις 25-28/04/. Μία

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2013

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2132050 018 pentelipress@melissia.gr www.penteli.gov.gr // www.stergiou-kapsalis.gr ANAKOΙΝΩΣΗ: 29/5/2013 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2013 O Δήμος Πεντέλης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση του αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης9 Βία και στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επιθετικότητα - έννοια - διαφορά βίας - ς Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή.

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή. Προσέλευση μαθητών. Κολύμβηση Φυσική Αγωγή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και κάνουν ασκήσεις για την καλύτερη φυσική κατάστασή τους και παιχνίδια ομαδικότητας, συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών

Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών ΞΕΝΙΑ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ, PhD Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Παν. Αθηνών Αναπλ. Ταμίας του ΣΕΓΑΣ Σύγχρονη προσέγγιση Οι νέοι στον αθλητισμό ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ 35% ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 65% Σύγχρονη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ.

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ. ΜΑΠΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜ: 4328 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ. Μ. ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και Δραστηριότητες Κατασκηνώσεων

Λειτουργία και Δραστηριότητες Κατασκηνώσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λειτουργία και Δραστηριότητες Κατασκηνώσεων Λειτουργία και Δραστηριότητες Κατασκηνώσεων: Αθλητικές και Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αντωνία Μαρκούρη Διευθύντρια Προβολής και Ανάπτυξης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε Τα τελευταία χρόνια, µε τις ριζικές αλλαγές που βλέπουµε να πραγµατοποιούνται στη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Μarath n by Nikos Pelantakis

Μarath n by Nikos Pelantakis Δηλώσεις έως: 26 Μαΐου Τennis Μarath n by Nikos Pelantakis TM 2014 International Event 12-15 June, Golden Coast Hotel & Bungalows, Marathon City, Athens - Greece Tennis Meets History! Για να δηλώσετε συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠHΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠHΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠHΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΦΑΣΗ ΔΙΝΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2015 Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Α Τ Τ ΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Γ ΙΑ Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ Δ ΙΑ Β ΙΟ Υ Μ Α Θ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση:

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση: ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012

Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Απολογισµός Αθλητικών ράσεων 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ για ΌΛΟΥΣ Υλοποίηση Προγραµµάτων Μεγάλης ιάρκειας 24 Φεβρουαρίου 2012 15 Ιουνίου 2012 Τµήµατα: Αερόβια άσκηση, Μυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση Πιστότητας Πελατών στο Φαρµακείο

Αύξηση Πιστότητας Πελατών στο Φαρµακείο Αύξηση Πιστότητας Πελατών στο Φαρµακείο Ιπποκράτης Νικολακόπουλος - Οικονοµολόγος Θα εξετάσουµε το θέµα από τρεις οπτικές γωνίες: Α. Από την πλευρά του πελάτη καταναλωτή, Β. Από την πλευρά του φαρµακοποιού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ

3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ 3 ο TΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ 1. Εισαγωγή ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ο Τουρνουά Βόλεϊ Κορασίδων Πορταριά Πηλίου Χρονική περίοδος από 26 /12/ 2013 έως 29/12/ 2013. Προχωρώντας μεθοδικά, στοχευμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30 Summer Camp Μικροί Εξερευνητές Για παιδιά 4-6 ετών ράσεις και εµπειρίες για µικρά παιδιά µε σκοπό να ανιχνεύσουν αλλά και να βιώσουν πραγµατικές καταστάσεις, ζώντας µοναδικές στιγµές. από ευτέρα έως Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: «Πολιτισμός» «Επιχειρησιακό σχέδιο πολιτισμού 2015-2030» Όραμα: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Επιµόρφωση Ενηλίκων και Τουρισµός Κωνσταντίνος Τσαµαδιάς Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής Γυµνάσιο Νέου Σκοπού ΠΡΟΤΑΣΗ για τον ιαγωνισµό Ανάδειξης Καινοτοµικών Ιδεών και Σχεδίων σχετικά µε χαρακτηριστικά της πόλης και του Νοµού Σερρών ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ-ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΜΗ-ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν οι φορείς που µπορούν να διοικήσουν ένα αθλητικό κέντρο Το µάνατζµεντ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Τουριστικές Εταιρίες GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Παλλήνη, 6 Οκτωβρίου 2014 Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ελληνογερμανικής Αγωγής

Εισαγωγή. Παλλήνη, 6 Οκτωβρίου 2014 Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ελληνογερμανικής Αγωγής 2 3 4 Εισαγωγή Θέλουμε έναν κόσμο ανοιχτό στο μέλλον και τις προκλήσεις του. Θέλουμε μία κοινωνία ανεκτική σε όλους ανεξάρτητα από γλώσσα, εθνικότητα, θρησκεία, ατομικές διαφορές. Θέλουμε να είμαστε ο

Διαβάστε περισσότερα