1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE"

Transcript

1 Η Ανάπτυξη της Διαδικτυακής Τραπεζικής (e-banking) στην Ελλάδα: η Σημασία του Διαδικτυακού Καναλιού Διανομής και οι Προοπτικές του σε Σχέση με το Φυσικό Κανάλι Διανομής των Τραπεζικών Προϊόντων 1 Δ. Τζήμας, 2 Μ. Χανδρινός, 3 Ε. Καραβαγγέλης 1,2 Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 3 Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Παράτημα Κατερίνης, Ελλάδα Περίληψη Η εξέλιξη της τραπεζικής τα τελευταία σαράντα χρόνια, οφείλεται κατά κύριο λόγο στα μέσα διανομής των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και λιγότερο στα είδη των προϊόντων που προσφέρουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες για να αντιμετωπίσουν αυτές τις εξελίξεις, υιοθέτησαν τη «διαδικτυακή τραπεζική» ως αναπόσπαστο κομμάτι της αναπτυξιακής τους στρατηγικής. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της ανάπτυξης της «διαδικτυακής τραπεζικής» (e-banking) στην Ελλάδα και οι μελλοντικές προοπτικές της σε σχέση με τα παραδοσιακά κανάλια διανομής τραπεζικών προϊόντων. Θα διερευνηθεί δηλαδή κατά πόσο η διαδικτυακή τραπεζική υποκαθιστά ή συμπληρώνει την «παραδοσιακή τραπεζική» στα φυσικά κανάλια διανομής των τραπεζών, ζητούμενο που αποτελεί τη Βασική Ερευνητική Υπόθεση της Παρούσας Εργασίας, καθώς επίσης και η ανάλυση των στάσεων και των αντιλήψεων των ατόμων που κάνουν χρήση της διαδικτυακής τραπεζικής. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα αναλύεται σε τρία στάδια: Στο πρώτο στάδιο έχουμε τη συλλογή και την ανάλυση των δευτερογενών δεδομένων, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Σεπτέμβριο του 2005 έως τον Απρίλιο του Το δεύτερο στάδιο της Έρευνας πραγματοποιήθηκε από το Μάρτιο έως το Μάιο του 2006 στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει 50 ανώνυμες Δομημένες Συνεντεύξεις από άτομα που κάνουν χρήση της διαδικτυακής τραπεζικής. Το τρίτο στάδιο της Έρευνας αναφέρεται στην αποστολή ενός «Αυτοσυμπληρούμενου Ερωτηματολογίου» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτυακής τραπεζικής από 1/3/2006 έως 30/5/2006 και τη συλλογή των αντίστοιχων απαντήσεων. Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από την παρούσα Μελέτη συνοψίζονται στα ακόλουθα: α) Η διείσδυση της τεχνολογίας αποτελεί βασικό παράγοντα για PROCEEDINGS 1

2 την ύπαρξη και την ανάπτυξη της διαδικτυακής τραπεζικής, β) το ποσοστό διείσδυσης των Η/Υ και του διαδικτύου στην Ελλάδα, εμφανίζουν απογοητευτικά αποτελέσματα, κατατάσσοντας τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) η νομοθεσία που ισχύει για τις τραπεζικές συναλλαγές στο διαδίκτυο, τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει αρκετά κενά και ασάφειες, δημιουργώντας αρνητικές σκέψεις για την αξιοπιστία της διαδικτυακής τραπεζικής, δ) το θέμα της ασφάλειας, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα αποτροπής για τη χρήση της διαδικτυακής τραπεζικής, ε) οι στόχοι της διαδικτυακής τραπεζικής δεν έχουν επιτευχθεί (μια και η κρίσιμη μάζα πελατών μέχρι σήμερα εξακολουθεί να είναι πολύ μικρή) και στ) σήμερα η διαδικτυακή τραπεζική παίζει προς το παρόν βοηθητικό ρόλο στην τραπεζική αγορά της χώρας μας, δίνοντας τη δυνατότητα στον πελάτη της τράπεζας, να έχει μια ακόμη εναλλακτική λύση για να πραγματοποιήσει τις τραπεζικές του συναλλαγές. Δυνατότητες και αδυναμίες της έρευνας: Στη διεξαγωγή της πρώτης έρευνας για τις στάσεις των καταναλωτών της διαδικτυακής τραπεζικής υπήρχαν αρκετές δυσκολίες κατά τη συμπλήρωση του αριθμού του δείγματος μιας και ο αριθμός των καταναλωτών της διαδικτυακής τραπεζικής είναι αρκετά μικρός. Οι περιορισμοί στην έρευνα για την κρίσιμη μάζα των πελατών, επικεντρώθηκαν στον μικρό αριθμό επιστροφής των ερωτηματολογίων. Όσον αφορά την δεύτερη έρευνα από τις 18 τράπεζες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτυακής τραπεζικής απάντησαν μόνο οι τρεις, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αριθμητική ανάλυση των δεδομένων. Μελλοντικό πλαίσιο ανάπτυξης της παρούσας Έρευνας: Η διεξαγωγή της έρευνας για τις στάσεις των πελατών της διαδικτυακής τραπεζικής και για την επίτευξη της κρίσιμης μάζας πελατών μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την διεξοδικότερη διερεύνηση του θέματος στο μέλλον. Η διαδικτυακή τραπεζική ως τεχνολογικό προϊόν εξελίσσεται συνεχώς και δημιουργεί καινούργια δεδομένα. Με την πάροδο του χρόνου είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη της διαδικτυακής τραπεζικής, τα οποία θα προσδιορίζουν το ρόλο της με μεγαλύτερη ακρίβεια. Περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από έρευνες για την διαδικτυακή τραπεζική μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την ανάπτυξη άλλων εναλλακτικών καναλιών διανομής τραπεζικών προϊόντων που βασίζονται στην εξέλιξη της τεχνολογίας όπως π.χ. είναι το mobile banking. Η διαδικτυακή τραπεζική αν και κλείνει εννέα χρόνια ζωής θεωρείται ακόμα ως ένα νέο κανάλι παροχής τραπεζικών προϊόντων. Πιθανόν η κρίση μας για τη μέχρι τώρα πορεία της να έπρεπε να είναι πιο επιεικής. Όπως είναι γνωστό και τα ΑΤΜ όταν πρωτοεμφανίστηκαν δεν είχαν την ανάλογη ανταπόκριση από τους καταναλωτές των τραπεζών. Έπρεπε να περάσουν κάποια PROCEEDINGS 2

3 χρόνια λειτουργίας τους για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο κανάλι είναι επιτυχημένο. Λέξεις Κλειδιά: διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, μάρκετινγκ, τραπεζικά κανάλια διανομής, διαδικτυακή τραπεζική, ηλεκτρονικά και παραδοσιακά κανάλια διανομής, κρίσιμη μάζα πελατών, Ελληνική τραπεζική αγορά. 1. Εισαγωγή Η εξέλιξη της τραπεζικής τα τελευταία σαράντα χρόνια, οφείλεται κατά κύριο λόγο στα μέσα διανομής των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και λιγότερο στα είδη των προϊόντων που προσφέρουν οι τράπεζες (Essinger, 1999). Πιο συγκεκριμένα, τα προϊόντα που παρείχαν πριν από μερικά χρόνια οι τράπεζες, δε διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό από τα προϊόντα που διατίθενται σήμερα. Ασφαλώς υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, καθώς και προσθήκες νέων προϊόντων (τα οποία είναι πιθανόν σε ορισμένες περιπτώσεις να μην έχουν καμιά σχέση με το βασικό αντικείμενο των τραπεζικών εργασιών π.χ. «ασφάλειες»). Από την άλλη μεριά όμως, οι αλλαγές που παρατηρούνται στα Κανάλια Διανομής των Τραπεζών είναι τόσο μεγάλες, που έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται τα τραπεζικά προϊόντα και οι υπηρεσίες. Οι διεθνείς εξελίξεις, με την παγκοσμιοποίηση των αγορών και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, δημιούργησαν νέα δεδομένα στον τραπεζικό κλάδο. Οι τράπεζες για να αντιμετωπίσουν αυτές τις εξελίξεις, αναγκάστηκαν μαζί με τα Παραδοσιακά Κανάλια Διανομής, να υιοθετήσουν και Εικονικά Κανάλια Διανομής, όπως π.χ. τη Διαδικτυακή Τραπεζική (Daniel et al, 2000). Η διαδικτυακή τραπεζική (ή αλλιώς e-banking), εμφανίζεται ως ένα βασικό εναλλακτικό κανάλι διανομής των τραπεζικών προϊόντων και θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της αναπτυξιακής στρατηγικής των τραπεζών. Ο πελάτης της διαδικτυακής τραπεζικής εφόσον το επιθυμεί, δεν είναι υποχρεωμένος να επισκεφτεί το κατάστημα μιας τράπεζας. Μπορεί εξ αποστάσεως (με χρήση συγκεκριμένων μέσων επικοινωνίας τεχνολογίας) να απολαμβάνει τη χρήση των τραπεζικών προϊόντων, έχοντας τον ίδιο ή μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης, σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους τραπεζικής εξυπηρέτησης. Κύριος σκοπός αυτής της Μελέτης, είναι να διερευνηθεί το κατά πόσο η Διαδικτυακή Τραπεζική στην Ελλάδα υποκαθιστά ή συμπληρώνει τα Φυσικά-Παραδοσιακά Κανάλια Διανομής των «τραπεζικών προϊόντων» στόχος ο οποίος αποτελεί τη Βασική Ερευνητική Υπόθεση της Παρούσας Εργασίας. Παρουσιάζεται επίσης και η ανάλυση των στάσεων και των αντιλήψεων των ατόμων που κάνουν χρήση της διαδικτυακής τραπεζικής. PROCEEDINGS 3

4 Το ερευνητικό πεδίο της παρούσας Έρευνας εστιάζεται στην συμπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά την υιοθέτηση της διαδικτυακής τραπεζικής (web banking) καθώς επίσης και στην σημασία του καναλιού ως βασικού παράγοντα της στρατηγικής των τραπεζών. Για το πρώτο πεδίο έχει επιλεγεί το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, ως χώρος μελέτης των στάσεων και των συμπεριφορών των ατόμων που είναι ήδη χρήστες της διαδικτυακής τραπεζικής. Για το δεύτερο πεδίο της έρευνας έχει επιλεγεί η αποστολή ενός «αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτυακής τραπεζικής. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα αναλύεται σε τρία στάδια: Στο πρώτο στάδιο έχουμε τη συλλογή και την ανάλυση των δευτερογενών δεδομένων, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Σεπτέμβριο του 2005 έως τον Απρίλιο του Το δεύτερο στάδιο της Έρευνας πραγματοποιήθηκε από το Μάρτιο έως το Μάιο του 2006 στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει 50 ανώνυμες Δομημένες Συνεντεύξεις από άτομα που κάνουν χρήση της διαδικτυακής τραπεζικής. Το τρίτο στάδιο της Έρευνας αναφέρεται στην αποστολή ενός «Αυτοσυμπληρούμενου Ερωτηματολογίου» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτυακής τραπεζικής από 1/3/2006 έως 30/5/2006 και τη συλλογή των αντίστοιχων απαντήσεων. Η επίτευξη του κύριου σκοπού της Έρευνας επιτυγχάνεται με την υλοποίηση των παρακάτω επιμέρους δύο στόχων: ο πρώτος στόχος έχει να κάνει με τη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των ατόμων που κάνουν χρήση της διαδικτυακής τραπεζικής. Εξετάζοντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ατόμων, διαπιστώνουμε και αναδεικνύουμε το «δημογραφικό προφίλ» για τις ανάγκες τους και την καταναλωτική τους συμπεριφορά. Τα συγκεκριμένα στοιχεία επίσης, βοηθούν στο να εντοπιστούν και οι παράγοντες υιοθέτησης ή μη της διαδικτυακής τραπεζικής. Όσον αφορά το δεύτερο στόχο, διερευνάται η σημασία του συγκεκριμένου διαδικτυακού καναλιού από την πλευρά των τραπεζών για την επίτευξη της κρίσιμης μάζας πελατών. Εξετάζεται και αξιολογείται η θέση της διαδικτυακής τραπεζικής στο στρατηγικό σχεδιασμό των τραπεζών. Στη δεύτερη Ενότητα του συγκεκριμένου επιστημονικού άρθρου παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση ευρημάτων από Έλληνες και Ξένους επιστήμονες και επαγγελματίες που είναι σχετικά με το θέμα της παρούσας Εργασίας και τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε βιβλία, σε επιστημονικά και επαγγελματικά άρθρα και περιοδικά, καθώς και σε επιστημονικούς και επαγγελματικούς διαδικτυακούς τόπους. PROCEEDINGS 4

5 Στην τρίτη Ενότητα αναλύεται η Μεθοδολογία της Έρευνας καθώς και τα πεδία και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την υλοποίηση της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς έρευνας της Εργασίας. Στην τέταρτη Ενότητα παρουσιάζονται, αναλύονται και συσχετίζονται μεταξύ τους σε Πίνακες και Διαγράμματα οι κομβικές παράμετροι που τεκμηριώνουν τη Βασική Ερευνητική Υπόθεση του παρόντος Άρθρου και τους επιμέρους Ερευνητικούς Στόχους του. Τέλος, στην πέμπτη και τελευταία Ενότητα γίνεται Συσχέτιση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την τέταρτη ενότητα συγκριτικά με την καταγραφείσα βιβλιογραφική επισκόπηση και πραγματοποιείται συζήτηση των αποτελεσμάτων αυτών καθορίζοντας τα όρια επιβεβαίωσης ή μη τόσο της κύριας Ερευνητικής Υπόθεσης της Εργασίας όσο και των επιμέρους Ερευνητικών Στόχων της. Ακολουθούν τα Συμπεράσματα και οι Βιβλιογραφικές Πηγές που εντοπίστηκαν και αξιοποιήθηκαν. 2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση Η χρήση των εναλλακτικών καναλιών για τη διανομή τραπεζικών προϊόντων δεν αποτελεί σημερινό φαινόμενο, αλλά έχει ιστορία τουλάχιστον 35 ετών. Οι τράπεζες βλέποντας τα έξοδα των τραπεζικών καταστημάτων να διογκώνονται (κόστος κτήσης ή ενοικίασης τραπεζικών καταστημάτων, αποδοχές προσωπικού, εξοπλισμός κ.α.) αποφάσισαν να παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες με τη χρήση νέων και πιο ευέλικτων μέσων όπως π.χ. είναι τα ΑΤΜ (Automated Teller Machine Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές), το phone banking (τηλεφωνική εξυπηρέτηση), το e banking κ.α. (Essinger, 1999). Τα συγκεκριμένα μέσα παρέχουν τα ίδια τραπεζικά προϊόντα με αυτά ενός τραπεζικού καταστήματος, με τη διαφορά ότι η χρήση τους πρόσθετε επιπλέον ευκολίες και ικανοποίηση στους καταναλωτές. Η λειτουργία τους σε 24ωρη καθημερινή βάση, η ευκολία χρήσης, η ταχύτητα διεκπεραίωσης των συναλλαγών και η μεγάλη γεωγραφική τους κάλυψη είναι μόνο μερικά από τα θετικά στοιχεία των εναλλακτικών καναλιών διανομής τραπεζικών προϊόντων. Η λειτουργία των εναλλακτικών δικτύων, ταυτίζεται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα με την εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Το 1970, με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις τράπεζες εμφανίστηκαν και τα πρώτα μηχανήματα ΑΤΜ (Essinger, 1999). Το 1980, η ανάπτυξη των τηλεφωνικών δικτύων, δημιούργησε το κανάλι παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου ή αλλιώς το phone banking. Ωστόσο η χρονολογία-ορόσημο για την ανάπτυξη των εναλλακτικών δικτύων είναι το Τη συγκεκριμένη χρονολογία λειτούργησε η πρώτη διαδικτυακή τράπεζα με πλήρη παροχή PROCEEDINGS 5

6 τραπεζικών υπηρεσιών. Μια τράπεζα χαρακτηρίζεται ως διαδικτυακή ή e banking ή online banking όταν η παροχή των τραπεζικών υπηρεσιών προϊόντων γίνεται μέσω του διαδικτύου (Συνανιώτης και Φαρσαρώτας, 2005). Οι διοικήσεις των τραπεζών, βλέποντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, πίστεψαν ότι η χρήση του διαδικτύου θα άλλαζε τα πάντα στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και ακόμα περισσότερο στην παροχή των τραπεζικών υπηρεσιών. Πίστεψαν επίσης ότι η διαδικτυακή τραπεζική σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αντικαταστήσει τα παραδοσιακά κανάλια παροχής τραπεζικών υπηρεσιών. Όπως πιστεύει και ο αρχισυντάκτης του περιοδικού «Fortune» David Kirpatrick «το διαδίκτυο του μέλλοντος θα γίνει εφιάλτης κυρίως για τους τραπεζικούς οργανισμούς και τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, καθώς θα προσφέρει υπηρεσίες δωρεάν, εύκολα και γρήγορα» (Κώνστας, 2005). Ένας επιπλέον λόγος για την προσήλωση των τραπεζών στο κανάλι της διαδικτυακής τραπεζικής είναι και ο ανταγωνισμός που δέχθηκαν από μη τραπεζικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις (Αρχοντάκης, 2006). Η χρήση της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα του διαδικτύου, μείωσε τη διαφορά μεταξύ των τραπεζών και των μη τραπεζικών οργανισμών που πρόσφεραν τραπεζικές υπηρεσίες (Chorafas, 1987). Η Carrefour στη Γαλλία και η Sainsbury s στη Μεγάλη Βρετανία είναι παραδείγματα κολοσσών του Ευρωπαϊκού Λιανικού Εμπορίου που παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες μέσα από το διαδίκτυο (Essinger, 1999). Οι τράπεζες, μην έχοντας άλλη επιλογή για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, επένδυσαν στο κανάλι της διαδικτυακής τραπεζικής, από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του διαδικτύου. Η διαδικτυακή τραπεζική αν και θεωρείται κανάλι χαμηλού κόστους απαιτεί υψηλές δαπάνες τόσο για τη δημιουργία της όσο και για τη λειτουργία της (Heffernan, 2005). Στην Ελλάδα η παρουσία της πρώτης διαδικτυακής τράπεζας έγινε το 1997 από την Εγνατία Τράπεζα (σήμερα μέλος του Ομίλου της MIG Marfin Investment Group). Από τότε έως και τις μέρες μας οι Ελληνικές Τράπεζες στην πλειοψηφία τους δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της διαδικτυακής τραπεζικής. Βλέποντας την πορεία των Ελληνικών Διαδικτυακών Τραπεζών σε αυτό το χρονικό διάστημα της τελευταίας δεκαετίας, μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο τους, να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον και να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα όπως: Η διαδικτυακή τραπεζική συμπληρώνει ή υποκαθιστά τα παραδοσιακά κανάλια διανομής τραπεζικών υπηρεσιών; Ποιός είναι ο ρόλος των τραπεζικών καταστημάτων; Έχει επιτευχθεί η κύρια κρίσιμη μάζα πελατών από το κανάλι της διαδικτυακής τραπεζικής; PROCEEDINGS 6

7 Σε ποιούς απευθύνεται η διαδικτυακή τραπεζική; Έχει μειωθεί το κόστος παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών; Ιδανικό θεωρείται ένα κανάλι με μικρό κόστος και χαμηλή απόδοση ή ένα κανάλι με μεγάλο κόστος και υψηλή απόδοση (Παπαϊωάννου, 2004); Η διαδικτυακή τραπεζική είναι ένα 100% τεχνολογικό προϊόν. Ή ύπαρξή της βασίζεται αποκλειστικά στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου (Kopanakis et al, 2005). Ο βαθμός διάδοσης των συγκεκριμένων τεχνολογιών έχει άμεση σχέση με την πορεία της διαδικτυακής τραπεζικής στη χώρα μας. Για να διαπιστωθεί ο βαθμός της διείσδυσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου στην Ελληνική κοινωνία διεξάγονται διάφορες έρευνες σε ετήσια βάση όπως π.χ. είναι η Εθνική Έρευνα για τις Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας. Σκοπός αυτών των ερευνών είναι να αναλυθούν οι στάσεις και οι συμπεριφορές των καταναλωτών σε σχέση με την υιοθέτηση ή μη υιοθέτηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του διαδικτύου και κατ επέκταση της διαδικτυακής τραπεζικής (Kim et al, 2005). 3. Μεθοδολογία Έρευνας Από τα αποτελέσματα της Έρευνας που πραγματοποιήθηκε το στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: το προφίλ των ατόμων που ασχολούνται με τη διαδικτυακή τραπεζική είναι κυρίως άντρες, ηλικίας ετών, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, ασχολούνται αρκετά χρόνια με τους Η/Υ και το διαδίκτυο, είναι κάτοχοι πιστωτικής κάρτας, στο διαδίκτυο αναζητούν πληροφορίες και χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνδέονται με την τράπεζα τους τόσο από το σπίτι όσο και από την εργασία τους, εμπιστεύονται την τράπεζα τους, και είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι με την ασφάλεια των συναλλαγών. Η επίτευξη του σκοπού της Έρευνας έγινε με την υλοποίηση των παρακάτω δύο στόχων: ο πρώτος στόχος είχε να κάνει με τη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των ατόμων που κάνουν χρήση της διαδικτυακής τραπεζικής. Εξετάζοντας τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ατόμων, διαπιστώσαμε το «δημογραφικό προφίλ» για τις ανάγκες τους και την καταναλωτική τους συμπεριφορά. Τα συγκεκριμένα στοιχεία επίσης, βοηθούν στο να εντοπιστούν και οι παράγοντες υιοθέτησης ή μη της διαδικτυακής τραπεζικής. Όσον αφορά το δεύτερο στόχο, διερευνήθηκε η σημασία του συγκεκριμένου διαδικτυακού καναλιού από την πλευρά των τραπεζών για την επίτευξη της κρίσιμης μάζας πελατών. Δηλαδή εξετάστηκε η θέση της διαδικτυακής τραπεζικής στο στρατηγικό σχεδιασμό των τραπεζών. PROCEEDINGS 7

8 Για τη διεξαγωγή της πρώτης έρευνας, έχει επιλεγεί το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, ως χώρος μελέτης των στάσεων και των συμπεριφορών των ατόμων που είναι ήδη χρήστες της διαδικτυακής τραπεζικής. Το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης με πληθυσμό το έτος 2001 (Δήμος Θεσσαλονίκης, 2010), αποτελεί μια σημαντική πληθυσμιακή δειγματοληπτική βάση και ένα δυναμικό χώρο ανάπτυξης των τραπεζικών υπηρεσιών. Η δεύτερη έρευνα αναφέρεται στα μέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που διαθέτουν υπηρεσίες διαδικτυακής τραπεζικής (Αγροτική, Αττική, Εθνική, Aspis, Citibank, FBB, Πανελλήνια, Hellenic, Hypo Vereinsbank, Novabank, Λαϊκή, Εγνατία, Γενική, Κύπρου, Πειραιώς, Εμπορική, Eurobank, Alpha). Από το σύνολο των 25 τραπεζών που ήταν την περίοδο υλοποίησης της έρευνας μέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, 7 τράπεζες (η Α.B.N. AM.RO BANK N.V, η HSBC, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η Pro Bank, η BNP Paribas, η Proton Bank και η Omega Bank) δεν διέθεταν υπηρεσίες διαδικτυακής τραπεζικής κατά τη διάρκεια της έρευνας. Για την πραγματοποίηση της έρευνας έγινε συνδυασμός τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών μεθόδων. Η χρήση διαφόρων μεθόδων ονομάζεται «τριγωνοποίηση» (Τσιπλητάρης και Μπάρμπαλης, 2006) και εξασφαλίζει την επαλήθευση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα. Η χρήση των ποιοτικών μεθόδων εντοπίζονται κυρίως στον έλεγχο της θεωρίας (Karagiannis, 2007) ενώ οι ποσοτικές μέθοδοι αναφέρονται στη συλλογή δεδομένων «μέσω εργαλείων όπως το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο» (Κυριαζής, 2005). Η διεξαγωγή της έρευνας περιλάμβανε τρία στάδια: στο πρώτο στάδιο είχαμε τη συλλογή και την ανάλυση των δευτερογενών δεδομένων, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Σεπτέμβριο του 2005 έως τον Απρίλιο του Τα δευτερογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν αναφέρονται σε βιβλία για την ηλεκτρονική τραπεζική στο διαδίκτυο, σε βιβλία για τη μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας, σε άρθρα μελέτες μέσα από το διαδίκτυο, σε κρατικά στατιστικά στοιχεία και τέλος σε προηγούμενες αντίστοιχες συναφείς έρευνες που εντοπίστηκαν στο διαδίκτυο. Το δεύτερο στάδιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε από το Μάρτιο έως το Μάιο του 2006 στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Τη συγκεκριμένη περίοδο, πραγματοποιήθηκαν 50 ανώνυμες δομημένες συνεντεύξεις με άτομα που κάνουν χρήση της διαδικτυακής τραπεζικής. Οι συνεντεύξεις έγιναν πρόσωπο με πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων έγινε και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τον συνεντευκτήερευνητή. PROCEEDINGS 8

9 Η επιλογή των ατόμων που έλαβαν μέρος στη συνέντευξη, έγινε με τη μέθοδο του «διαθέσιμου δείγματος». Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, ο ερευνητής επιλέγει τα άτομα που θα λάβουν μέρος στην έρευνα, όπως π.χ. μπορεί να συμβεί με την τυχαία επιλογή των ατόμων που διέρχονται από ένα δρόμο (Karagiannis, 2009). Η ιδιομορφία αυτής της μεθόδου απαλλάσσει τον ερευνητή από ενέργειες όπως είναι η εκτίμηση του δειγματοληπτικού σφάλματος και από τις επιπλέον στατιστικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό του επιπέδου εμπιστοσύνης. Επίσης ένα μικρό μέρος της επιλογής των ατόμων βασίστηκε στη «δειγματοληψία χιονοστιβάδας». Δηλαδή κάποια από τα άτομα που επιλέχτηκαν για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, έκαναν συστάσεις και για άλλους χρήστες διαδικτυακής τραπεζικής, οι οποίοι θα μπορούσαν να λάβουν μέρος στην έρευνα (Κυριαζής, 2005). Στο αρχικό στάδιο της έρευνας και πριν τη διανομή του ερωτηματολογίου, έγινε η σύνταξη ενός πρόχειρου ερωτηματολόγιου με στόχο να εντοπιστούν διάφορα λάθη και αδυναμίες των ερωτήσεων. Το τρίτο στάδιο της έρευνας αναφέρεται στην αποστολή ενός «αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτυακής τραπεζικής. Tα πλεονεκτήματα της αποστολής του ερωτηματολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντοπίζονται στην ταχύτητα αποστολής, στο χαμηλό κόστος του μέσου, στη μεγάλη γεωγραφική κάλυψη που παρέχει και στο σημαντικό περιθώριο χρόνου για τη συμπλήρωση του. Το βασικότερο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι μεγάλο ποσοστό των ερωτηματολογίων δεν επιστρέφονται (Κυριαζής, 2005). Για το συγκεκριμένο τρίτο στάδιο της έρευνας επιλέχθηκε το σύνολο του πληθυσμού και όχι κάποιο δείγμα αυτού. Σε αυτό βοήθησε και το γεγονός ότι ο αριθμός του συνολικού αριθμού των διαδικτυακών τραπεζών στη χώρα μας είναι αρκετά μικρός μια και περιλαμβάνει μόλις 18 τράπεζες. Μαζί με το ερωτηματολόγιο στάλθηκε και μια συνοδευτική επιστολή. Σκοπός της συνοδευτικής επιστολής ήταν να δημιουργηθεί θετική εικόνα στον ερωτώμενο σχετικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Η συνοδευτική επιστολή περιλάμβανε τα στοιχεία του αποστολέα, το σκοπό της έρευνας καθώς και μια αναφορά για τη διασφάλιση της ανωνυμίας του ερωτώμενου και τη γνωστοποίηση της δυνατότητας για πρόσβαση στα δεδομένα της έρευνας. Πριν την αποστολή της συνοδευτικής επιστολής και του ερωτηματολογίου, είχε γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπεύθυνους των τμημάτων της διαδικτυακής τραπεζικής (για κάθε τράπεζα ξεχωριστά ) με σκοπό να γίνει μια αρχική ενημέρωση (Δημητριάδη, 2000). PROCEEDINGS 9

10 Οι συνεντεύξεις των χρηστών της διαδικτυακής τραπεζικής βασίστηκαν στη συμπλήρωση ενός δομημένου ερωτηματολόγιου. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται σε γενικές πληροφορίες, η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τις αντιλήψεις προσδοκίες των ατόμων από τη χρήση εναλλακτικών καναλιών διανομής τραπεζικών υπηρεσιών και η τρίτη ενότητα ασχολείται με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων. Στην αρχή του ερωτηματολογίου 1 υπάρχει μια εισαγωγική παράγραφος για το σκοπό και τους στόχους της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 21 ερωτήσεις (20 κλειστού και 1 ανοιχτού τύπου) οι οποίες προήλθαν από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την ανάλυση των δευτερογενών δεδομένων και από παλαιότερες έρευνες. Στη δομή του ερωτηματολογίου ακολουθήθηκε η μετάβαση από τις πιο απλές στις πιο σύνθετες ερωτήσεις για να μην αποθαρρύνεται ο ερωτώμενος. Επίσης οι πιο σημαντικές ερωτήσεις τοποθετήθηκαν στη μέση του ερωτηματολογίου για να υπάρχει μεγαλύτερη εξοικείωση. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω τύποι ερωτήσεων: Ερωτήσεις μιας επιλογής (ερωτήσεις: 1 και 2) Ερωτήσεις διχοτόμησης (ερώτηση 3) Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (ερωτήσεις: 4,6,7,16,17,18,19,20 και 21) Ερώτηση ανοιχτού τύπου (ερώτηση: 15) Ερωτήσεις κλίμακας (ερωτήσεις: 5,8,9,10,11,12,13 και 14) Οι ερωτήσεις κλίμακας έγιναν με βάση την κλίμακα Likert. Η κλίμακα Likert είναι σχετικά απλή και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των στάσεων. Αποτελείται συνήθως από μια κλίμακα αριθμών από το 1 έως το 5. Στα άκρα της κλίμακας υπάρχουν αντίθετες στάσεις ενώ στο μέσον υπάρχει ουδέτερη στάση. Π.χ. αν ένα γεγονός θεωρείται μη σημαντικό θα αντιστοιχεί στο βαθμό 1 της κλίμακας, στα μέσα της κλίμακας το γεγονός χαρακτηρίζεται ως αδιάφορο ενώ στο άλλο άκρο της κλίμακας με τον αριθμό 5 το γεγονός χαρακτηρίζεται ως πολύ σημαντικό (Κυριαζή, 2005). Σε αυτό το σημείο θα γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν τόσο από την έρευνα των στάσεων των χρηστών της διαδικτυακής τραπεζικής όσο και από την έρευνα των τραπεζών που προσφέρουν υπηρεσίες διαδικτυακής τραπεζικής. 1 Τα Ερωτηματολόγια της παρούσας Έρευνας είναι στην διάθεση του οποιοδήποτε ενδιαφερόμενου. PROCEEDINGS 10

11 4. Ανάλυση-παρουσίαση αποτελεσμάτων Η διεξαγωγή του δεύτερου σταδίου της έρευνας για τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των χρηστών της διαδικτυακής τραπεζικής δημιούργησε μια πληθώρα δεδομένων, από την επεξεργασία των οποίων προκύπτουν τα παρακάτω: Οι χρήστες της διαδικτυακής τραπεζικής ασχολούνται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές κατά μέσο όρο 12 χρόνια ενώ χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κατά μέσο όρο 7 χρόνια. Επίσης 88% των χρηστών της διαδικτυακής τραπεζικής διαθέτει πιστωτική κάρτα. Το 54% των χρηστών έχουν επιλέξει την Alpha Bank ως τράπεζα για την παροχή τραπεζικών εργασιών στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών τα 2/3 του συνόλου των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών για το 2003 πραγματοποιήθηκαν με το Alpha Web Banking (Διάγραμμα 1) (Alpha Bank, 2006). Ως δεύτερη τράπεζα προτίμησης για το διαδίκτυο έρχεται η Εθνική Τράπεζα με 18%. Η Εμπορική Τράπεζα έρχεται τρίτη με ποσοστό 16%. Με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν η Πειραιώς, η Eurobank, η Novabank και η Εγνατία. ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 46% ALPHA BANK 54% ALPHA BANK ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Διάγραμμα 1: Βασική Προτίμηση Διαδικτυακής Τράπεζας PROCEEDINGS 11

12 Οι χρήστες της διαδικτυακής τραπεζικής σε σημαντικό ποσοστό (88%) έχουν αρκετή ως απόλυτη εμπιστοσύνη στην τράπεζα τους όσον αφορά την ασφάλεια και το απόρρητο των συναλλαγών τους (Πίνακας 1). Οι χρήστες της διαδικτυακής τραπεζικής πραγματοποιούν συναλλαγές από το χώρο της κατοικίας τους σε ποσοστό 34% ενώ από το χώρο της εργασίας τους πραγματοποιεί τραπεζικές συναλλαγές το 24% των χρηστών. Τα άτομα που για τις Πίνακας 1. Ασφάλεια Απόρρητο Συναλλαγών Ασφάλεια Απόρρητο συναλλαγών Καθόλου Εμπιστοσύνη Μικρή Εμπιστοσύνη Αδιάφορο Αρκετή Εμπιστοσύνη Απόλυτη Εμπιστοσύνη Ν2 (4%) Ν2 (4%) Ν2 (4%) Ν32 (64%) Ν12 (24%) τραπεζικές τους συναλλαγές χρησιμοποιούν και τους δύο προαναφερόμενους χώρους αγγίζουν το 40%. Τέλος, μόνο το 2% των συναλλαγών πραγματοποιείται από το χώρο της εκπαίδευσης. Εκτός των τραπεζικών συναλλαγών, οι χρήστες της διαδικτυακής τραπεζικής κάνουν χρήση του διαδικτύου για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ποσοστό 90%, για ενημέρωση αναζήτηση πληροφοριών σε ποσοστό 70%, για συναλλαγές στο ΙΚΑ σε ποσοστό 48%, για ψυχαγωγία παιχνίδια μουσική σε ποσοστό 44%, για αγορές σε ποσοστό 42%, για εκπαιδευτικούς λόγους σε ποσοστό 26% και τέλος για αναζήτηση λογισμικού σε ποσοστό 26% (Διάγραμμα 2). PROCEEDINGS 12

13 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ψυχαγωγία Παιχνίδια Μουσική Ενημέρωση Αναζήτηση Πληροφοριών Εκπαίδευση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αγορές προϊόντων Συναλλαγές με το δημόσιο (Εφορία, ΙΚΑ κλπ.) Αναζήτηση λογισμικού Διάγραμμα 2. Λόγοι Χρήση του Ιντερνετ Αναλύοντας τους δημογραφικούς παράγοντες, παρατηρούμε ότι οι χρήστες της διαδικτυακής τραπεζικής σε μεγάλο ποσοστό (60%) είναι νέοι ή μέσης ηλικίας (34%) (Πίνακας 2). Εν αντιθέσει στις πολύ μικρές και στις πολύ μεγάλες ηλικίες οι χρήστες είναι από ελάχιστοι έως και ανύπαρκτοι. Πίνακας 2. Ηλικίες Χρηστών Διαδικτυακής Τράπεζας Ηλικία Συχνότητα Ν1 (2%) Ν30 (60%) Ν17 (34%) 60 - άνω - Το 78% του δείγματος αποτελείται από άντρες ενώ οι γυναίκες περιορίζονται στο 22%. Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση η έρευνα έδειξε ότι οι έγγαμοι αντιπροσωπεύουν το 52% των χρηστών, ακολουθούν οι άγαμοι με ποσοστό 42%, ενώ οι διαζευγμένοι αποτελούν το 6% των χρηστών. Από το σύνολο του δείγματος το 24% των ερωτηθέντων είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το 14% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, το 14% είναι επιχειρηματίες, το 14% είναι τραπεζικοί, το 12% PROCEEDINGS 13

14 είναι επιχειρηματίες, το 6% είναι γιατροί, το 4% είναι δικηγόροι, το 4% έμποροι, το 4% ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 2% είναι μηχανικοί και τέλος το 2% είναι εκπαιδευτικοί. Το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος είναι αρκετά υψηλό. Το 52% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, το 26% έχει Μάστερ Διδακτορικό, το 16% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ, το 4% είναι απόφοιτοι Λυκείου και το 2% είναι απόφοιτοι Τεχνικού Λυκείου. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται το ετήσιο εισόδημα των χρηστών της διαδικτυακής τραπεζικής. Σε ποσοστό 62% έχουν υψηλά εισοδήματα, σε ποσοστό 20% έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα, ενώ στα μεσαία εισοδήματα το ποσοστό είναι 16% και στα χαμηλά εισοδήματα το ποσοστό είναι μόλις 2%. Πίνακας 3. Ετήσιο Εισόδημα Εισόδημα Συχνότητα Έως Ν1 (2%) Ν8 (16%) Ν31 (62%) Άνω Ν10 (20%) Σχετικά με τη συχνότητα χρήσης των καναλιών παροχής τραπεζικών προϊόντων (Πίνακας 4) παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των χρηστών χρησιμοποιεί το κανάλι της διαδικτυακής τραπεζικής 2-9 φορές το μήνα σε ποσοστό 60%. Το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης του ΑΤΜ (62%) αναφέρεται σε συχνότητα χρήσης 2-9 φορές το μήνα, το τραπεζικό κατάστημα παρουσιάζει μέγιστο ποσοστό χρήσης (36%) για συχνότητα επίσκεψης 1 φορά το μήνα ενώ το phone banking (10%) και το mobile banking (2%) χρησιμοποιούνται ελάχιστα. PROCEEDINGS 14

15 Πίνακας 4. Συχνότητα Χρήσης των Καναλιών Παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ 2-9 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ Internet Banking Ν5 (10%) Ν10 (20%) Ν30 (60%) Ν5 (10%) Καμία φορά ΑΤΜ Ν1 (2%) Ν8 (16%) Ν31 (60%) Ν8 (16%) Ν1 (2%) Phone Banking Ν1 (2%) Ν4 (8%) Ν45 (90%) Τραπεζικό Κατάστημα Ν1 (2%) Ν4 (8%) Ν16 (32%) Ν18 (36) Ν6 (12%) Mobile Banking Ν1 (2%) Ν49 (98%) Η ασφάλεια και το απόρρητο των συναλλαγών είναι από τους παράγοντες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη χρήση ή μη της διαδικτυακής τραπεζικής. Οι χρήστες της διαδικτυακής τραπεζικής πιστεύουν ότι η ασφάλεια και το απόρρητο των συναλλαγών είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες σε ποσοστό 86%. Επίσης ως πολύ σημαντικοί παράγοντες είναι η εξυπηρέτηση (74%), η ευκολία συναλλαγής (64%) και η ταχύτητα (60%). Αντιθέτως τα άτομα που πιστεύουν ότι το κόστος συναλλαγής αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα της διαδικτυακής τραπεζικής είναι λιγότερα (24%) (Διάγραμμα 3). 2% 12% Α ΙΑΦΟΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΎ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 86% Διάγραμμα 3. Σημαντικότητα της Ασφάλειας και του Απορρήτου των Συναλλαγών στο Διαδίκτυο Η σημασία του τραπεζικού καταστήματος για τους χρήστες της διαδικτυακής τραπεζικής θεωρείται πολύ σημαντική για θέματα που αφορούν την ασφάλεια και το απόρρητο των συναλλαγών (66%), την εξυπηρέτηση (76%), την ευκολία συναλλαγής (62%), την ταχύτητα PROCEEDINGS 15

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ INTERNET BANKING ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-BANKING ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ, 2006 ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας**

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Παναγιώτα Καραδήμα*, Θεόδωρος Καραδήμας** *Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Οικονομικής & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Η Chipita International S.A. και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 2013 1 Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία

ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία ιείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Ελληνική Γεωργία Σαλαµπάσης Μιχαήλ 1, Σαµαθρακής Βαγής 2 και Μπάτζιος Χρήστος 3 1 Τµήµα Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Internet Banking. Ίσως ο πιο εξελιγμένος τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγών για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Βαθμός επίδρασης της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από τους φοιτητές του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ.

ΘΕΜΑ. Βαθμός επίδρασης της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από τους φοιτητές του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Βαθμός επίδρασης της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ CASUAL ΡΟΥΧΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ CASUAL ΡΟΥΧΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ CASUAL ΡΟΥΧΩΝ Σπουδαστής : Ταξιάρχου Γεώργιος Υπεύθυνη καθηγήτρια : κα. Καμενίδου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "Αξιολόγηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων"

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Αξιολόγηση της απόδοσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων" ΧΑΛΙΚΙΑ ΝΑΥΣΙΚΑ Α.Μ.: 4282 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Γ. Παυλίδης

Διαβάστε περισσότερα

T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ONLINE MARKETING KAI TΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΟΜΗ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα