2,8ml (5mg/ml) ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΞΙΚΗ ΛΕΥΠΡΟΛΙΔΗ. Στη γυναικεία. υπογονιμότητα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2,8ml (5mg/ml) ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΟΞΙΚΗ ΛΕΥΠΡΟΛΙΔΗ. Στη γυναικεία. υπογονιμότητα"

Transcript

1 2 2,8ml (5mg/ml) Στη γυναικεία υπογονιμότητα

2 2,8ml (5mg/ml) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν κάνετε την ένεση, θα πρέπει να κατανοήσετε πλήρως τις οδηγίες χρήσης και να τις ακολουθήσετε πιστά. Πλύνετε τα χέρια σας καλά με σαπούνι και νερό. Ανασηκώστε το πλαστικό κάλυμμα του φιαλιδίου, αποκαλύπτοντας το ελαστικό πώμα και καθαρίστε τον μεταλλικό δακτύλιο και το ελαστικό πώμα με ένα βαμβάκι και οινόπνευμα. Πιάστε τη σύριγγα. Τραβήξτε το έμβολο προς τα έξω, ώσπου η κορυφή του να έλθει στην ένδειξη 20 (η ένδειξη 20 σε αυτή τη σύριγγα είναι ίση με 0.2 ml). Αφαιρέστε το κάλυμμα της βελόνας. Σπρώξτε τη βελόνα, περνώντας από το κέντρο του ελαστικού πώματος, στο εσωτερικό του φιαλιδίου του leuprorelin. Σπρώξτε το έμβολο σε όλη του τη διαδρομή προς τα μέσα για να διοχετεύσετε αέρα μέσα στο φιαλίδιο. Αναποδογυρίστε το φιαλίδιο και τη σύριγγα. Ελέγξατε για να βεβαιωθείτε ότι η κορυφή της βελόνας είναι μέσα στο φάρμακο. Τραβήξτε αργά το έμβολο προς τα έξω, ώσπου η σύριγγα να γεμίσει έως το σημείο 20. Κρατήστε τη βελόνα μέσα στο φιαλίδιο και το φιαλίδιο αναποδογυρισμένο. Τώρα ελέγξατε μήπως υπάρχουν φυσαλίδες αέρα μέσα στη σύριγγα. Αν δείτε καμμιά, σπρώξτε σιγά το έμβολο προς τα μέσα, για να ωθήσετε τον αέρα και πάλι μέσα στο φιαλίδιο. Κρατήστε την κορυφή της βελόνας μέσα στο υγρό και ξανατραβήξτε το έμβολο προς τα έξω για να γεμίσει η σύριγγα έως το σημείο 20.

3 Επαναλάβατε το ίδιο αν υπάρχει ανάγκη να απομακρύνετε και άλλες φυσαλίδες αέρα. Βγάλτε τη βελόνα από το φιαλίδιο και ακουμπήστε τη σύριγγα κάτω, έτσι που η βελόνα να μη αγγίζει τίποτα. Διαλέξτε μια περιοχή για την ένεση. Ο μηρός ή η περιοχή του στομαχιού είναι η ευκολότερη αν κάνετε την ένεση μόνος σας. Καθαρίστε το δέρμα με ένα βαμβάκι με οινόπνευμα. Κρατήστε τη σύριγγα στο ένα χέρι. Κρατήστε το δέρμα τεντωμένο ή τραβήξτε το προς τα επάνω με το άλλο χέρι. Κρατήστε τη σύριγγα σχεδόν παράλληλα με το δέρμα και γλυστρήστε τη βελόνα γρήγορα ακριβώς κάτω από το δέρμα, όσο μπορεί να προχωρήσει. Ενέσατε το φάρμακο, σπρώχνοντας το έμβολο. Κρατήστε ένα βαμβάκι με οινόπνευμα επάνω στο δέρμα σας στο σημείο που μπήκε η βελόνα, και τραβήξτε την έξω υπό την ίδια γωνία που μπήκε στο δέρμα. Για να προστατεύσετε το δέρμα σας, κάνετε κάθε ημέρα την ένεση σε διαφορετικό σημείο. Χρησιμοποιείστε τη σύριγγα μιας χρήσεως μόνο μια φορά και απορρίψατέ την προσεκτικά. Βελόνες που ρίχνονται σε σάκκους απορριμάτων θα μπορούσαν τυχαία να τρυπήσουν κάποιον. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΒΕΛΟΝΕΣ Ή ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ

4 περιοχές υποδόριας χορήγησης

5 2,8ml (5mg/ml)

6 2,8ml (5mg/ml) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ leuprorelin. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: LEUPRORELIN ACETATE 14 MG/ 2,8 ML/ VIAL (5 MG/ML). 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΕΝΕ-ΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ: Ως συμπληρωματική θεραπεία σε ελεγχό-μενη διέγερση των ωοθηκών σε συνδυασμό με γοναδοτροπίνες (hmg, hcg, FSH) στη διαδικασία πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας στα πλαίσια τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 4.2 Δοσολογία & τρόπος χορήγησης: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ: Η έναρξη θεραπείας γίνεται συνήθως με 1 mg ημερησίως με υποδόρια ένεση. Η δοσολογία αυτή μπορεί να μειωθεί στο 0.5 mg ημερησίως με την έναρξη χορήγησης γονα-δοτροπινών. Η χορήγηση οξικής λευπρολίδης διακόπτεται πριν από την προγραμματισμένη έναρξη χορήγησης hcg. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως π.χ. ιστορικό ανεπαρκούς ανταπόκρισης σε προηγούμενες προσπάθειες, η δοσολογία αυτή μπορεί να μειωθεί στο ήμισυ ή σε ακόμα μικρότερη δόση. 4.3 Αντενδείξεις: Το ενέσιμο διάλυμα leuprorelin αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στην οξική λευπρολίδη, σε πα-ρεμφερή εννεαπεπτίδια ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Έχουν αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις αναφυλαξίας. Το ενέσιμο διάλυμα leuprorelin αντενδείκνυται κατά την κύηση και γαλουχία. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις & προφυλάξεις κατά τη χρήση: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ: Η πρό-κληση ωοθυλακιορρηξίας πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση με τακτικούς κλινικούς και βιολογικούς ελέγχους. Σε μερικές γυναίκες με προδιάθεση και ιδιαίτερα σε αυτές με πολυκυστικές ωοθήκες, η θεραπεία μπορεί να προκαλέσει υπερβολική αύξηση των ωοθυλακίων. Σε περίπτωση υπερβολικής ωοθηκικής απάντησης, συνιστάται η διακοπή των γοναδοτροπινών και η συνέχιση της οξικής λευπρο-λίδης για μερικές ημέρες για την αποφυγή υπερέκκρισης LH. Η ανταπόκριση των ωοθηκών στο συνδυασμό οξικής λευπρολίδης και γοναδοτρο-πινών χορηγούμενων σε επαναλαμβανόμενους κύκλους θεραπείας και στις ίδιες δόσεις ενδέχεται να ποικίλλει από γυναίκα σε γυναίκα και από κύκλο σε κύκλο στην ίδια γυναίκα. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Επειδή η οξική λευπρολίδη είναι ένα πεπτίδιο που κυρίως διασπάται από την πεπτιδάση και όχι από τα ένζυμα του κυτοχρώματος P-450 όπως έχει αναφερθεί σε ειδικές μελέ-τες, και επειδή το φάρμακο συνδέεται με τις πρωτεΐνες του πλάσματος σε ποσοστό της τάξεως του 46% μόνο, δεν αναμένονται αλληλεπιδρά-σεις. 4.6 Κύηση και γαλουχία: Χρήση κατά την κύηση: Αντενδείκνυται (ΒΛΕΠΕ ΛΗΜΜΑ 4.3 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ). Είναι πιθανό να προκύψει αποβολή όταν το φάρμακο χορηγείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Χρήση κατά την γαλουχία: Δεν είναι γνωστό εάν η οξική λευπρολίδη απεκκρί-νεται στο ανθρώπινο γάλα. Κατά συνέπεια το leuprorelin δεν πρέπει να χορηγείται κατά τον θηλασμό. 4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων Καμία δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρούνται με το ενέσιμο διάλυμα leuprorelin οφείλονται στην ειδική φαρμακολογική δράση του και είναι αυξήσεις ή/και ελαττώσεις ορισμένων ορμονικών επιπέδων. Στον άνθρωπο, οι ανεπιθύμητες ενέργειες στην οξική λευπρολίδη συμπεριλαμβάνουν: παροδική έξαρση της νόσου που συσχετίζε-ται με την αρχική άνοδο των ορολογικών επιπέδων των ανδρογόνων κατά την πρώτη εβδομάδα θεραπείας, ερεθισμό στα σημεία ένεσης (ερυ-θρότητα, οίδημα, κνησμό), εξάψεις, ανικανότητα. Παρατηρήθηκε σε μερικούς ασθενείς με αποφρακτική ουροπάθεια, παροδική αύξηση της κρεατινίνης ορού. Τα συμπτώματα αυτά υποχώρησαν μετά από μία έως δύο εβδομάδες συνεχούς χορήγησης. Έχουν αναφερθεί μερικές περι-πτώσεις εξασθένησης ή παραισθήσεων που η σχέση αιτίας-αιτιατού με την οξική λευπρολίδη δεν είναι γνωστή. Η ενδεχόμενη επιδείνωση των συμπτωμάτων κατά τις πρώτες εβδομάδες θεραπείας απαιτεί προσοχή στους ασθενείς με μεταστάσεις στην σπονδυλική στήλη, ή με απόφραξη των ουροφόρων οδών. Σ αυτές τις περιπτώσεις, μια παροδική επιδείνωση μπορεί να οδηγήσει σε νευρολογικές επιπλοκές ή επιδείνωση της απόφραξης. Επειδή η οξική λευπρολίδη είναι πεπτίδιο που δεν έχει σχέση με τα στεροειδή, δεν έχουν παρατηρηθεί οι καρδιαγγειακές ανεπι-θύμητες ενέργειες που έχουν καταγραφεί κατά την χρόνια χορήγηση στεροειδών (όπως το DES - Diethyl Stilbestrol). Σε μια συγκριτική κλινική μελέτη της οξικής λευπρολίδης (1mg την ημέρα) με την DES (3mg την ημέρα ) 18 από τους 101 ασθενείς της ομάδας DES διέκοψαν τη θερα-πεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Μόνον 3 από τους 98 ασθενείς της ομάδας λευπρολίδης διέκοψαν τη θεραπεία για το λόγο αυτό. Η χορή-γηση λευπρολίδης συσχετίστηκε με μεγαλύτερη συχνότητα εξάψεων, ενώ η DES με μεγαλύτερη συχνότητα θρομβοεμβολικών προβλημάτων, οιδημάτων, ναυτίας και εμέτων, γυναικομαστίας και ευαισθησίας των μαστών. Οι ακόλουθες παρενέργειες αναφέρθηκαν από τα 3% ή και πλέον των ασθενών με το κάθε φάρμακο. leuprorelin DES (Ν=98) (Ν=101) Καρδιαγγειακό σύστημα: Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 1 3 Οίδημα (περιφερικό) 8 23 Θρομβοφλεβίτιδα/φλεβίτιδα/πνευμονική εμβολή 1 7 Κεντρικό νευρικό σύστημα: Άγχος 0 3 Ζάλη 6 4 Πόνοι 5 3 Πονοκέφαλος 5 2 Παραισθησίες 3 0 Ενδοκρινείς αδένες: Γυναικομαστία/ευαισθησία μαστών 3 49 Εξάψεις Ανικανότητα 2 11 Γαστρεντερικό σύστημα: Ανορεξία 2 3 Δυσκοιλιότητα 3 1 Ναυτία/έμετοι 5 16 Μυοσκελετικό σύστημα: Οστικοί πόνοι 3 1 Μυϊκοί σπασμοί 0 3 Στη μελέτη αυτή, οι ακόλουθες επιπλέον παρενέργειες η σχέση των οποίων με την οξική λευπρολίδη είναι άγνωστη αναφέρθηκαν σε λιγότερο από 3% των ασθενών: Ενδοκρινείς αδένες ελάττωση του μεγέθους των όρχεων (που οφείλεται μάλλον στη φαρμακολογική δράση του φαρμάκου). Γαστρεντερικό σύστημα αιμορραγία από το πεπτικό. Αιματολεμφικό σύστημα μείωση του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης. Καλυπτήριο σύστημα ερύθημα και εκχύμωση στον τόπο της ενέσεως, εξάνθημα, πτώση τριχών, κνησμός. Μυοσκελετικό σύστημα μυαλγίες. Νευρικό σύστημα θάμβος οράσεως, λήθαργος, αϋπνία, διαταραχές της μνήμης, όξινη γεύση, αιμωδία. Καρδιαγγειακό σύστημα καρδιακές αρρυθμίες, έμφραγμα μυοκαρδίου. Αναπνευστικό σύστημα αναπνευστική δυσχέρεια, πλευριτική τριβή, επιδείνωση, πνευμονικής ινώσεως. Ουροποιογεννητικό σύστημα αιματουρία Διάφορα ατονία, αύξηση της ουρίας και της κρεατινίνης ορού, κόπωση. Πυρετός, οίδημα του προσώπου. Εμπειρία μετά την κυκλοφορία: Μετά την κυκλοφορία, έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες με αυτή ή άλλες μορφές της οξικής λευπρολίδης. Επειδή η οξική λευπρολίδη έχει διάφορες ενδείξεις και επομένως χρησιμοποιείται σε διάφορες κατηγορίες ασθενών, μερικές από τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν εμφανίζονται σε όλους τους ασθενείς. Για τις περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες

7 δεν έχει εξακριβωθεί η σχέση αιτίας και αιτιατού: Γενικές: διόγκωση κοιλίας, εξασθένηση, ρίγη, πυρετός, γενικευμένα άλγη, κεφαλαλγίες, λοίμωξη, φλεγμονή, αντιδράσεις φωτοευαισθησίας, οίδημα (κροταφικό οστούν), ίκτερος. Καρδιαγγειακό σύστημα: στηθάγχη, βραδυκαρδία, καρδιακή αρρυθμία, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, ηλεκτροκαρδιογραφικές μεταβολές/ισχαιμία, υπέρταση, υπόταση, φύσημα, έμφραγμα μυοκαρδίου, φλεβίτις, πνευμονική εμβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο, λιποθυμία/στιγμιαία απώλεια όρασης ή συνείδησης, ταχυκαρδία, θρόμβωση, παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, κιρσώδεις φλέβες. Γαστρεντερικό σύστημα: δυσκοιλιότητα, διάρροια, ξηροστομία, έλκος δωδεκαδάκτυλου, δυσφαγία, γαστρεντερικές αιμορραγίες, γαστρεντερικές διαταραχές, ηπατική δυσλειτουργία, αύξηση όρεξης, παθολογικές ηπατικές δοκιμασίες, ναυτία, πεπτικό έλκος, πολύποδας ορθού, δίψα, έμετοι. Ενδοκρινικό Σύστημα: διαβήτης, διόγκωση θυρεοειδούς. Αιματολεμφικό σύστημα: αναιμία, εκχυμώσεις, λεμφικό οίδημα, αύξηση της προθρομβίνης, αύξηση της μερικής θρομβοπλαστίνης, μείωση των αιμοπεταλίων, μείωση/αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων. Μεταβολισμός: αύξηση ουρίας, αύξηση ασβεστίου, αύξηση κρεατινίνης, αφυδάτωση, οίδημα, υπερλιπιδαιμία, (ολική χοληστερόλη, LDL-χοληστερόλη, τριγλυκερίδια), υπερφωσφαταιμία, υπογλυκαιμία, υποπρωτεϊναιμία, υποκαλιαιμία, αύξηση ουρικού οξέος, χολερυθρίνη αυξημένη. Μυοσκελετικό σύστημα: αγκυλωτική σπονδυλίτιδα, αρθραλγίες, μυαλγία, πυελική ίνωση, κάταγμα σπονδυλικής στήλης, παράλυση, συμπτώματα τενοντοθηκίτιδας. Νευρικό σύστημα: άγχος, ψευδαισθήσεις, κατάθλιψη, ζάλη, υπαισθησία, αϋπνία, λήθαργος, αύξηση της libido, αίσθημα ζάλης, διαταραχές της μνήμης, διαταραχές της διάθεσης, νευρικότης, νευρομυϊκές διαταραχές, αιμωδία, παραισθησία, περιφερική νευροπάθεια, διαταραχές του ύπνου. Αναπνευστικό σύστημα: βήχας, δύσπνοια, ρινορραγία, αιμόπτυση, φαρυγγίτις, υγρό στον υπεζωκότα, υπεζωκοτική τριβή, πνευμονία, πνευμονική ίνωση, πνευμονική διήθηση, διαταραχές της αναπνοής, παραρρινοκολπική συμφόρηση. Καλυπτήριο σύστημα: καρκίνωμα του δέρματος/ώτων, δερματίτις, ξηροδερμία, αύξηση τριχοφυΐας, απώλεια των μαλλιών, σκληρό οζίδιο στο λαιμό, μελάγχρωση, κνησμός, εξάνθημα, δερματικές βλάβες, κνίδωση. Αισθητήρια όργανα: οφθαλμολογικές διαταραχές, αμβλυωπία, θάμβος όρασης, ξηροφθαλμία, διαταραχές της ακοής, οφθαλμολογικές ανωμαλίες, αλλοίωση της γεύσης, εμβοές. Ουροποιογεννητικό σύστημα: σπαστική κύστη, μαστοδυνία, ευαισθησία στους μαστούς, γυναικομαστία, αιματουρία, ακράτεια ούρων, ανωμαλίες στην έμμηνο ρύση που περιλαμβάνουν διακοπή και παρατεταμένη κολπική αιμορραγία, διόγκωση του πέους, ανωμαλίες του πέους, προστατοδυνία, ατροφία των όρχεων, πόνος στους όρχεις, μείωση του μεγέθους των όρχεων, ανωμαλίες στην ούρηση, συχνουρία, απόφραξη ουροφόρων, ουρολοίμωξη, έπειξη προς ούρηση. Αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης όπως πόνος, φλεγμονή, άσηπτο απόστημα, σκλήρυνση και αιμάτωμα. Έχουν αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις αναφυλαξίας. Υπάρχουν σπάνιες αναφορές τάσης και απόπειρας αυτοκτονίας. Όπως συμβαίνει και με άλλους παράγοντες της ίδιας κατηγορίας, έχουν αναφερθεί πολύ σπάνιες περιπτώσεις υποφυσιακής αποπληξίας μετά από αρχική χορήγηση σε ασθενείς με αδένωμα της υπόφυσης. ΓYΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ: Ο συνδυασμός με γοναδοτροπίνες είναι δυνατόν να προκαλέσει σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών, πυελικό και/ή κοιλιακό άλγος, πολλαπλές κυήσεις και εξωμήτριες κυήσεις. Οι επιπλοκές αυτές είναι αποτέλεσμα της συνολικής θεραπείας στα πρωτόκολλα πρόκλησης ωορρηξίας που περιλαμβάνουν GnRH αγωνιστές ή ανταγωνιστές, γοναδοτροπίνες και hcg. Αναφορικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τη παρατεταμένη χρήση της οξικής λευπρολίδης και ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με την υπο-οιστρογοναιμία (όπως εξάψεις, απορρόφηση οστού και οστεοπενία) δεν αναμένεται να εμφανισθούν κατά την ολιγοήμερη, καθημερινή χρήση της στις τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 4.9 ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Στους αρουραίους, η υποδόρια χορήγηση δόσεων, μεγαλύτερων κατά φορές από τις συνιστώμενες στον άνθρωπο, βάσει του σωματικού βάρους, οδήγησε σε δύσπνοια, ελάττωση της δραστηριότητος και τοπικό ερεθισμό στο σημείο έγχυσης. Δεν υπάρχει προς το παρόν, ένδειξη ότι τα φαινόμενα αυτά μπορεί να έχουν κάποια σημασία στην κλινική πράξη. Σε πρώιμες κλινικές δοκιμασίες σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτου με ημερήσιες δόσεις οξικής λευπρολίδης της τάξεως των 20 mg για θεραπεία 2 ετών και άνω, δεν παρατηρήθηκαν διαφορετικές παρενέργειες συγκριτικά με αυτές με 1 mg ημερησίως. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να αντιμετωπίζονται με υποστηρικτικά και συμπτωματικά μέτρα. Σε περίπτωση τυχαίας ή εκούσιας λήψεως μεγάλης ποσότητας του φαρμάκου, λεπτομερείς οδηγίες δίνει το "Κέντρο Δηλητηριάσεων" Αρ. Τηλεφώνου , Αθήνα. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Κωδικός ATC: L02AE Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: Η οξική λευπρολίδη, αγωνιστής της GnRH, είναι ένα συνθετικό εννεαπεπτίδιο ανάλογο της φυσικής εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών (GnRH ή LH-RH). To ανάλογο αυτό εκδηλώνει μεγαλύτερη δραστικότητα από εκείνη της φυσικής ορμόνης. Χημικώς ορίζεται ως 5-Oxo-L-propyl-L-histidyl-Ltryptophyl-L-seryl-L-tyrosyl-D-leucyl- L-leucyl-L-arginyl-N-ethyl-L-prolinamide acetate (άλας). Η οξική λευπρολίδη, δρα ως ισχυρός αναστολέας της έκκρισης γοναδοτροπινών όταν χορηγείται συνέχεια και σε θεραπευτικές δόσεις. Οι μελέτες σε πειραματόζωα και σε ανθρώπους δείχνουν ότι μετά από αρχική διέγερση, η χρόνια χορήγηση οξικής λευπρολίδης έχει σαν αποτέλεσμα την καταστολή της παραγωγής στεροειδών από τις ωοθήκες και τους όρχεις. Η δράση αυτή είναι αναστρέψιμη με τη διακοπή του φαρμάκου. Η χορήγηση οξικής λευπρολίδης αναστέλλει την ανάπτυξη ορισμένων ορμονο-εξαρτώμενων όγκων (προστατικών όγκων σε αρσενικούς επίμυες Noble και Dunning καθώς και όγκων του μαστού προκαλούμενων με DMBA σε θηλυκούς επίμυες), προκαλεί επίσης και ατροφία των οργάνων αναπαραγωγής. Στους αρουραίους, η οξική λευπρολίδη είναι αρχικά κατά 70 έως 80 φορές πιο ισχυρή από την φυσική GnRH. Όμως, κατά την επαναλαμβανόμενη χορήγηση, αναστέλλει την έκκριση τεστοστερόνης και οιστραδιόλης και οδηγεί στην παλινδρόμηση των αναπαραγωγικών και συναφών οργάνων τα οποία χρειάζονται την έκκριση των στεροειδών για την φυσιολογική λειτουργία τους. Όπως ο φυσιολογικός προστάτης και τα άλλα αρσενικά αναπαραγωγικά όργανα, έτσι και η πλειονότητα των προστατικών όγκων είναι ορμονοεξαρτώμενα. Στον άνθρωπο, η επαναλαμβανόμενη χορήγηση οξικής λευπρολίδης οδηγεί στην ελάττωση των ανδρογονικών επιπέδων και αποτελεί εναλλακτική επιλογή στην χειρουργική ορχεκτομή για την αντιμετώπιση ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του προστάτη. Στον άνθρωπο, η χορήγηση οξικής λευπρολίδης οδηγεί σε αρχική αύξηση επιπέδων γοναδοτροπίνης Α(LH) και γοναδοτροπίνης Β(FSH) στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα την παροδική αύξηση επιπέδων των σεξουαλικών στεροειδών (τεστοστερόνης και διυδροτεστοστερόνης στους άνδρες, οιστρόνης και οιστραδιόλης στις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία). Η συνεχής, όμως, χορήγηση οξικής λευπρολίδης οδηγεί στη συνέχεια στη μείωση των επιπέδων LH, FSH και σεξουαλικών στεροειδών ορμονών. Στους άνδρες, η τεστοστερόνη μειώνεται σε επίπεδα προ-εφηβικά ή ευνουχισμού. Στις γυναίκες πριν από την εμμηνόπαυση, τα οιστρογόνα μειώνονται σε μεταεμμηνοπαυσιακά επίπεδα. Αυτές οι ορμονικές επιπτώσεις προκύπτουν στις ημέρες που ακολουθούν την έναρξη της θεραπείας με τις συνιστώμενες δόσεις. Τα επίπεδα ευνουχισμού της τεστοστερόνης σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη έχουν διαπιστωθεί για περίοδο μέχρι και πέντε χρόνια. Στην γυναικεία υπογονιμότητα, κατά τις πρώτες ημέρες θεραπείας, η οξική λευπρολίδη, μπορεί να προκαλέσει υπερδιέγερση των γοναδοτροπινών με αποτέλεσμα την αύξηση FSH και LH. Με την συνέχιση της θεραπείας, επιτυγχάνεται καταστολή του άξονα υπόφυσης-ωοθηκών με αποτέλεσμα την αποφυγή πρόωρης αιχμής LH. Στα πλαίσια των τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η οξική λευπρολίδη έχει χρησιμοποιηθεί στα κάτωθι πρωτόκολλα: - βραχύ πρωτόκολλο που εκμεταλλεύεται τις διεγερτικές και τις ανασταλτικές ιδιότητες της οξικής λευπρολίδης και - μακρύ πρωτόκολλο που εκμεταλλεύεται μόνο την ανασταλτική δράση της οξικής λευπρολίδης. 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες: Η οξική λευπρολίδη δεν είναι δραστική όταν χορηγείται από του στόματος. Κατά την υποδόρια χορήγηση, η βιοδιαθεσιμότητα του φαρμάκου είναι συγκρίσιμη με εκείνη της ενδοφλέβιας. Κατανομή: Ο μέσος όγκος κατανομής της οξικής λευπρολίδης σε σταθερή κατάσταση μετά από εφάπαξ ενδοφλέβια χορήγηση σε υγιείς εθελοντές άνδρες ήταν 27 L. Η σύνδεση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος in vitro στον άνθρωπο κυμαίνεται από 43% έως 49%. Μεταβολισμός: Σε άρρενες υγιείς εθελοντές, μετά από εφάπαξ ενδοφλέβια χορήγηση 1 mg οξικής λευπρολίδης, η μέση γενική κάθαρση ήταν 6,7 L/h με μία τελική ημιπερίοδο κάθαρσης της τάξης των τριών ωρών σε δι-διαμερισματικό μοντέλο. Μελέτες σε πειραματόζωα έδειξαν ότι η 14C-σεσημασμένη leuprolide μεταβολίσθηκε σε μικρότερα αδρανή πεπτίδια, ένα πενταπεπτίδιο (Μεταβολίτης Ι), τριπεπτίδια (Μεταβολίτες ΙΙ και ΙΙΙ) και ένα διπεπτίδιο (Μεταβολίτης IV). Αυτά τα πεπτίδια μπορούν να μεταβολίζονται περαιτέρω. Οι συγκεντρώσεις του κύριου μεταβολίτη (Μ-Ι) στο πλάσμα μετρήθηκαν σε πέντε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη που έλαβαν λευπρολίδη σε μορφή depot. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν δύο έως έξι ώρες μετά τη χορήγηση και ήταν της τάξης του 6% της μητρικής ουσίας. Μία εβδομάδα μετά από τη χορήγηση, οι μέσες συγκεντρώσεις του Μ-Ι ήταν της τάξης του 20% της μητρικής ουσίας. Απέκκριση: Μετά από χορήγηση οξικής λευπρολίδης υπό μορφή depot 3,75 mg σε τρεις ασθενείς, λιγότερο του 5% της χορηγούμενης δόσης ανιχνεύθηκε στα ούρα ως μητρική ουσία και μεταβολίτης Μ-Ι, μετά από 27 ημέρες. Ειδικοί πληθυσμοί: Η φαρμακοκινητική συμπεριφορά του φαρμάκου σε ασθενείς με ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια δεν έχει μελετηθεί. 5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια (τοξικολογικά στοιχεία): Καρκινογένεση: Μελέτη διαρκείας 2 ετών έγινε σε αρουραίους και μύες. Παρατηρήθηκε μια δοσοεξαρτώμενη αύξηση καλοήθους υπερπλασίας και καλοήθων αδενωμάτων στην υπόφυση των αρουραίων μετά από 24 μήνες και για υψηλές ημερήσιες δόσεις (0.6 mg έως 4 mg/kg). Υπήρξε σημαντική αλλά μη δοσοεξαρτώμενη αύξηση αδενωμάτων για τα μεν θηλυκά στα παγκρεατικά νησίδια και για τα δε αρσενικά στον ενδιάμεσο ιστό των όρχεων. Μετά από δύο χρόνια θεραπείας ακόμα και για πολύ υψηλές δόσεις της τάξεως των 60 mg/kg, δεν παρατηρήθηκαν αυτά τα φαινόμενα στους μύες. Ασθενείς που έχουν λάβει επί τρία χρόνια δόσεις των 10 mg την ημέρα ή επί 2 χρόνια δόσεις των 20 mg την ημέρα, δεν παρουσίασαν εμφανείς ανωμαλίες της υποφύσεως. Μεταλλαξιογένεση: Πραγματοποιήθηκαν μελέτες μεταλλαξιογένεσης με την οξική λευπρολίδη, χρησιμοποιώντας συστήματα βακτηριδίων ή θηλαστικών. Οι μελέτες απέδειξαν την απουσία δυνητικής μεταλλαξιογόνου δραστηριότητος. Διαταραχή της Γονιμότητας: Οι κλινικές και φαρμακολογικές μελέτες σε ενήλικες με την οξική λευπρολίδη ή με παρόμοια ανάλογα, έδειξαν πλήρη επανάκτηση της γονιμότητας μετά από διακοπή 24 εβδομάδων συνεχούς χορήγησης του φαρμάκου. Τερατογένεση: Μελετήθηκε η τερατογενετική ικανότητα της οξικής λευπρολίδης σε αρουραίους και κουνέλια. Θηλυκά αρουραίων έλαβαν κατά την 6η έως 15η ημέρα της κυήσεως καθημερινές υποδόριες ενέσεις είτε φυσιολογικού ορρού είτε δόσεων οξικής λευπρολίδης των 1, 3 ή 10 mcg/kg. Στην ομάδα υψηλότερων δόσεων, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη κατά τέσσερις φορές συχνότητα εμβρυϊκών απορροφήσεων ενώ η συχνότητα αυτή ήταν συγκρίσιμη ανάμεσα στην ομάδα χαμηλότερων δόσεων και στην ομάδα ελέγχου. Όλοι οι επιζώντες απόγονοι υπήρξαν φυσιολογικοί. Θηλυκά κουνέλια έλαβαν κατά την 6η έως 18η ημέρα της κυήσεως, καθημερινές υποδόριες ενέσεις είτε φυσιολογικού ορρού είτε δόσεων οξικής λευπρολίδης των 0.1, 0.3 ή 1 mcg/kg. Παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συχνότητα εμβρυϊκών απορροφήσεων στις ομάδες θεραπείας σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, αλλά όλοι οι επιζώντες απόγονοι ήταν φυσιολογικοί. Έτσι η οξική λευπρολίδη αξιολογήθηκε ως εμβρυοτοξική αλλά όχι τερατογόνος. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.1 Κατάλογος των εκδόχων: Benzyl Alcohol, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide or/and Acetic Αcid QS to Ph-6, Water for injection. 6.2 Ασυμβατότητες: Δεν αναφέρονται. 6.3 Διάρκεια ζωής: 24 μήνες 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία C, μακριά από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: Γυάλινο διαφανές φιαλίδιο, χυτό, Tύπου Ι, ελαστικό πώμα, μεταλλικό πώμα ασφαλείας, αυτοκόλλητη ετικέτα. 6.6 Οδηγίες Χρή-σης: Το ενέσιμο διάλυμα leuprorelin χορηγείται υποδορίως σε ημερήσια δοσολογία των 0,2 ml και αλλάζοντας θέση κάθε φορά. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα παρεντερικά φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να ελέγχονται οπτικά για την ύπαρξη σωματιδίων ή για την αλλοίωση του χρώματος πριν από τη χορήγηση, εφόσον το επιτρέπουν το διάλυμα και ο περιέκτης του. 6.7 Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ Λεωφ. Βουλιαγμένης 512, Άλιμος,Αθήνα, ΤΗΛ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 26852/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩ-ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ leuprorelin Inj Fl 14mg/2.8 ml (14 doses): 65,78.

8 2,8ml (5mg/ml) Κάθε φιαλίδιο περιέχει 14 δόσεις των 0,2ml η κάθε μία. Τα 0,2 ml διαλύματος (20 μονάδες σύριγγας ινσουλίνης) περιέχουν 1mg οξικής λευπρολίδης. Το leuprorelin 2,8 ml χορηγείται καθημερινά υποδορίως. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία (15-30 C) μακριά από το φως. A & DarInjCrd/01-11 Η διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία-υπουργική απόφαση Υ6Α/776/ και τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ ABBOTT LABORATORIES (EΛΛAΣ) ABEE AΘHNA: Λεωφ. Bουλιαγμένης 512, Άλιμος, Tηλ.: ΘEΣ/NIKH: 12 o χλμ. Νέας Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, Τηλ.: , Τ.Θ , Τ.Κ Θέρμη

Δεν υπάρχουν δεδομένα απομάκρυνσης ή αποσύνθεσης του εμφυτεύματος.

Δεν υπάρχουν δεδομένα απομάκρυνσης ή αποσύνθεσης του εμφυτεύματος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zoladex ενέσιμο εμφύτευμα 10.8 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε εμφύτευμα παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών & Κωδ. Αποφάσεων ΑΘΗΝΑ, 492012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEPACT 4 mg κόνις για εναιώρημα προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο περιέχει 4 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ Σηµείωση: Το SPC, η επισήµανση και το φύλλο οδηγιών για το χρήστη είναι η ισχύουσα µετάφραση κατά τη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα στην Ψυχιατρική - http://psi-gr.tripod.com

Φάρμακα στην Ψυχιατρική - http://psi-gr.tripod.com Φάρμακα στην Ψυχιατρική http://psigr.tripod.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) REMINYL (υδροβρωμική γκαλανταμίνη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ REMINYL 8mg καψάκια παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

SPC_TEMODAL_18X26_27-5-09:SPC_TEMODAL_16.5x28_NEW_4/12/07 5/27/09 5:02 PM Page 2

SPC_TEMODAL_18X26_27-5-09:SPC_TEMODAL_16.5x28_NEW_4/12/07 5/27/09 5:02 PM Page 2 SPC_TEMODAL_18X26_27-5-09:SPC_TEMODAL_16.5x28_NEW_4/12/07 5/27/09 5:02 PM Page 2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Τemodal 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 180mg και 250mg σκληρά καψάκια. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) Livial 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Livial 2,5 mg δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε δισκίο περιέχει: 2,5 mg Tibolone

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος

Ψυχίατρος Θοδωρής Δασκαλόπουλος ΔΔΥΕΠ-Ε.4250-13/2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα στην Ψυχιατρική - http://psi-gr.tripod.com

Φάρμακα στην Ψυχιατρική - http://psi-gr.tripod.com ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CYMBALTA 30 mg σκληρές γαστρο-ανθεκτικές κάψουλες 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η δραστική ουσία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Modiodal δισκία 100 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 100mg modafinil Έκδοχο: Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SIBELIUM 5 mg δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ KAI ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Sibelium περιέχει υδροχλωρική φλουναριζίνη που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Olanzapine Teva 2,5 mg επικαλυµµένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Duodopa, 20mg/ml + 5mg/ml, εντερική γέλη 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml περιέχει 20 mg λεβοντόπα και 5 mg μονοϋδρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Duphaston, δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο, 10mg H δυδρογεστερόνη έχει εγκριθεί ως Duphaston και (σε άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ RANTUDAL 60 mg, καψάκια σκληρά RANTUDAL Retard 90 mg, καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ IMIGRAN TM 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ α. Sumatriptan Succinate 50mg/δισκίο. β. Sumatriptan Succinate 100mg/δισκίο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά (ονομασία ΙΝΝ)

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά (ονομασία ΙΝΝ) ΠEΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ESTALIS 50/250 διαδερμικό έμπλαστρο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά (ονομασία ΙΝΝ) Κάθε διαδερμικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SPIRIVA, 18 μικρογραμμάρια, κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 22,5 μικρογραμμάρια tiotropium bromide monohydrate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

PIRANTAL (Topiramate)

PIRANTAL (Topiramate) PIRANTAL (Topiramate) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Pirantal 25 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Pirantal 50 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Pirantal 100 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nolvadex, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10mg και 20mg

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nolvadex, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10mg και 20mg ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nolvadex, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10mg και 20mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FORSTEO 20 micrograms/80 microliters ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης.

Κάθε καψάκιο περιέχει υδροχλωρική βενλαφαξίνη που αντιστοιχεί σε 150mg βενλαφαξίνης. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Efexor XR 37,5 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 75 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης. Efexor XR 150 mg σκληρά καψάκια παρατεταμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Herceptin 150 mg Κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα