ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (Πλην Κρατικών Ενισχύσεων) στο ΟΠΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (Πλην Κρατικών Ενισχύσεων) στο ΟΠΣ"

Transcript

1 ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (Πλην Κρατικών Ενισχύσεων) στο ΟΠΣ Περιεχόμενα 1. Γενικά Δελτία Δήλωσης Δαπανών Τακτοποίηση υπόλοιπων κατανομών, Ελέγχων, Εξαιρέσεων & Δεικτών Τεχνικά Δελτίο Ολοκλήρωσης Υποέργων Τεχνικό Δελτίο Ολοκλήρωσης Πράξης Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης Έλεγχοι Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης Παράδειγμα για τον Υπολογισμό των ποσών της Απόφασης Ολοκλήρωσης Παράδειγμα για κλείσιμο με πληρωμές ΠΔΕ Ερωτήσεις & Απαντήσεις Αναφορές Πληροφορίες Εθνική Αρχή Συντονισμού / Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ Μάρτιος 2015 Σελίδα 1

2 1. Γενικά Στον Οδηγό αυτό έχουν συμπεριληφθεί και όλες οι προηγούμενες ανακοινώσεις και οδηγίες της ΕΥ ΟΠΣ. Τα βήματα για την ολοκλήρωση μίας πράξης του ΕΣΠΑ στο ΟΠΣ είναι τα εξής: Καταχώρηση όλων των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Τακτοποίηση υπόλοιπων κατανομών, Ελέγχων, Εξαιρέσεων & Δεικτών Τεχνικά Δελτία Ολοκλήρωσης Υποέργων Τεχνικό Δελτίο Ολοκλήρωσης Πράξης Απόφασης Ολοκλήρωσης Νέα Τεχνικά Δελτία Υποέργων ή Πράξης, δεν απαιτούνται στην περίπτωση που ήδη συμφωνούν οι προϋπολογισμοί με τις δαπάνες. Στην ολοκλήρωση, ο Προϋπολογισμός του έργου (στο ΤΔΠ ολοκλήρωσης ) ισούται με το άθροισμα των προϋπολογισμών των ΤΔΥ και ο Προϋπολογισμός κάθε ΤΔΥ ισούται με τις καταχωρημένες δαπάνες σε αυτό. Η συμφωνία αυτή των ποσών πρέπει να γίνει σε επίπεδο Συνολικής, Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης και ανά κατηγορίας δαπάνης. Σύνολο Δαπανών από ΔΔΔ =Πληρωμές ΠΔΕ - Ποσό Διαφοράς ΠΔΕ + Χρηματοδότηση από άλλους πόρους Δελτία Δήλωσης Δαπανών Συνολική ΔΔ ΤΔΥ = Πληρωμές Συνολική ΔΔ Υποέργου - Διορθώσεις Κατηγορίας 2 Επιλέξιμη ΔΔ ΤΔΥ = Αποδεκτό Διαχείρισης - Διορθώσεις Κατηγορίας 2 και ανά κατηγορία Δαπάνης ΠΔΕ & άλλοι πόροι Απόφαση Ολοκλήρωσης Τεχνικά Δελτία Υποέργων Πληρωμές ΠΔΕ - Ποσό Διαφοράς ΠΔΕ + Χρηματοδότηση από άλλους πόρους =Συνολική ΔΔ ΤΔΠ Πληρωμές ΠΔΕ (ενεργά εναρ. + ποσά απόσυρσης) -Ποσό Διαφοράς ΠΔΕ =Π1+Π2 Τεχνικό Δελτίο Πράξης Συνολική ΔΔ ΤΔΠ = Άθροισμα Συνολικής ΔΔ ΤΔΥ Επιλέξιμη ΔΔ ΤΔΠ = Άθροισμα Επιλέξιμης ΔΔ ΤΔΥ και ανά κατηγορία Δαπάνης Υπόλοιπα κατανομών = 0, Εξαιρέσεις = 0 Σελίδα 2

3 2. Δελτία Δήλωσης Δαπανών Επιβεβαιώνουμε ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες καταχώρησης και άλλων δαπανών ή Δελτίων Καταχώρισης Διορθώσεων και επίσης ότι δεν υπάρχουν ποσά σε εξαίρεση από την Αρχή Πληρωμής. Για να βρούμε τα τελικά ποσά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, όπως την αναφορά: 'Παρακολούθηση/Αναφορές/Πληρωμές_Εργων_Υποέργων/Εξαγωγή_Στοιχείων_Υποέργων'. Παρακάτω βλέπουμε ένα παράδειγμα από την αναφορά αυτή (αφορά έργο που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη). Υπάρχουν τα στοιχεία των συμβάσεων (στήλες 21,22 - από το τελευταίο ελεγμένο ΤΔΥ), τα σύνολα των δαπανών (στήλες 27-30) καθώς και τα ποσά των διορθώσεων (Δελτία Καταχώρισης Διορθώσεων - ΔΚΔ). Η στήλη 31 περιέχει τα ΔΚΔ όλων των κατηγοριών ενώ η στήλη 32 μόνο τα ΔΚΔ κατηγορίας 2. Παντού παρακάτω όταν αναφέρουμε ΔΚΔ κατηγορίας 2, εννοείται ότι είναι 'ελεγμένα' και 'Επιβεβαιωμένα' από την Αρχή Πληρωμής. Η στήλη Πληρωμές Δημόσια Δαπάνη Υποέργου είναι η στήλη 11 - ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ του έντυπου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών του ΣΔΕ. Τα ποσά με πράσινο χρώμα αφορούν την Συνολική Δημόσια Δαπάνη, ενώ αυτά με το μπλε χρώμα αφορούν την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη. Πίνακας 1. Αναφορά Στοιχείων Υποέργου: (19) (21) (22) (27) (28) (29) (30) (31) (32) ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓ ΟΥ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.ΥΠΟΕΡ ΓΟΥ ΠΟΣΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ(ΣΥΝ ΟΛΑ) ΠΟΣΟ ΔΙΟΡΘ.ΔΙΟΙΚ.ΕΠΑ ΛΗΘ.(ΣΥΝΟΛΑ) ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΑ) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤ.ΕΠΑΛ./ΕΛΕ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΓΧΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ , , , , , ,53 780, , , , ,62 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 Οι τελικές δαπάνες ανά υποέργο προκύπτουν από τις στήλες 27 και 30 αν αφαιρεθεί η στήλη 32: Συνολική = Πληρωμές Συνολική ΔΔ Υποέργου (27) - Διορθώσεις Κατηγορίας 2 (32) Επιλέξιμη = Αποδεκτό Διαχείρισης (30) - Διορθώσεις Κατηγορίας 2 (32) 3. Τακτοποίηση υπόλοιπων κατανομών, Ελέγχων, Εξαιρέσεων & Δεικτών Αν υπάρχουν στο λογαριασμό του έργου στην Τράπεζα της Ελλάδας, υπόλοιπα από ποσά κατανομών θα πρέπει να γίνει μία αρνητική κατανομή για τον μηδενισμό του λογαριασμού. Αν υπάρχουν υπόλοιπα σε λογαριασμό εμπορικής τράπεζας, θα πρέπει ο δικαιούχος να τα επιστρέψει στον λογαριασμό των αδιάθετων υπόλοιπων της Τράπεζας της Ελλάδας. Οι αντίστοιχοι Έλεγχοι & Επιτόπιες επαληθεύσεις της πράξης πρέπει να είναι όλοι σε κατάσταση 'Ολοκληρώθηκε', δηλαδή για όλες τις συστάσεις (αν υπάρχουν) να έχει επιλεγεί 'Συμμόρφωση στην Παρακολούθηση'. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν εκκρεμότητες με έλεγχους του ΕΣΠΕΛ. Κατά την Ολοκλήρωση δεν πρέπει να υπάρχουν δαπάνες σε 'Εξαίρεση'. Η ανωτέρω αναφορά έχει και στήλη 'εξαιρέσεις' για να το ελέγξετε. Σε περίπτωση που υπάρχουν, απαιτείται συνεννόηση με την Αρχή Πληρωμής. Επίσης πρέπει να έχει καταχωρηθεί το τελευταίο Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης και στο οποίο να έχει αποτυπωθεί η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου μέσω των τιμών υλοποίησης των δεικτών. Σελίδα 3

4 4. Τεχνικά Δελτίο Ολοκλήρωσης Υποέργων Στην περίπτωση που έστω και μία σύμβαση ολοκληρώθηκε και υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία του ΤΔΥ καταχωρίζεται νέα έκδοση ΤΔΥ με τα τελικά και οριστικά στοιχεία του, επιλέγεται το πεδίο Ολοκλήρωση και συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πρωτόκολλα ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Αν η ολοκλήρωση του υποέργου πραγματοποιείται με μικρότερο προϋπολογισμό από αυτόν της προηγούμενης έκδοσης και δεν επηρεάζεται άλλο στοιχείο της σύμβασης που απαιτεί τροποποίησή της (πχ χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα) ΔΕΝ απαιτείται η καταχώριση προέγκρισης τροποποίησης σύμβασης στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση που η σύμβαση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το ΤΔΥ σε ισχύ (τελευταίο ελεγμένο) μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο Ολοκλήρωση να συμπληρώσετε τα στοιχεία πρωτοκόλλου και να αποθηκεύσετε. Το πεδίο Ολοκλήρωση εφόσον έχει επιλεγεί, δεν μπορεί να αποεπιλεγεί. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή νέας έκδοσης ΤΔΥ για υποέργο για το οποίο έχει δηλωθεί ολοκλήρωση. Η αποτύπωση της ολοκλήρωσης της σύμβασης δεν περιλαμβάνει το στάδιο εξέτασης από την Δ.Α., το οποίο πραγματοποιείται κατά την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης και καταγράφεται στην Λίστα εξέτασης ολοκλήρωσης Υποέργου. Με έλεγχο επικύρωσης στην Απόφαση Ολοκλήρωσης θα επιβεβαιωθεί για κάθε υποέργο, όπως φαίνονται στον Πίνακα 1, ότι ισχύει: τελική Συνολική Δημόσια Δαπάνη του Υποέργου (Σχέση 1): Συνολική ΔΔ ΤΔΥ(21) = Πληρωμές Συνολική ΔΔ Υποέργου (27) - Διορθώσεις Κατηγορίας 2 (32) Και για την τελική Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη του Υποέργου (Σχέση 2): Επιλέξιμη ΔΔ ΤΔΥ (22) = Αποδεκτό Διαχείρισης (30) - Διορθώσεις Κατηγορίας 2 (32) Οι αριθμοί είναι οι στήλες της προηγούμεν ης αναφοράς 5. Τεχνικό Δελτίο Ολοκλήρωσης Πράξης Κατά την ολοκλήρωση Πράξεων πλην Κρατικών ενισχύσεων, για την τακτοποίηση του Χρηματοδοτικού Σχεδίου και την συμφωνία του με τις πληρωμές ΠΔΕ καθώς και την αποτύπωση ποσών που επιστράφηκαν σε αδιάθετα υπόλοιπα, από τόκους κλπ, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα στο ΟΠΣ: Βήμα 1: Στην καρτέλα «Κατηγορίες δαπανών» του ΤΔΠ Ολοκλήρωσης αποτυπώνεται η τελική Συνολική Δημόσια Δαπάνη, σύμφωνα με τις συνολικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την Πράξη και ως άθροισμα των Συνολικών ΔΔ των Υποέργων. Ομοίως αποτυπώνεται και η τελική Επιλέξιμη ΔΔ ως άθροισμα των Επιλέξιμων ΔΔ των Υποέργων. Βήμα 2: Στην καρτέλα «Χρηματοδοτικό σχέδιο» του ΤΔΠ αποτυπώνονται τα ποσά που αφορούν Προϋπολογισμό 1 και Προϋπολογισμό 2. Συγκεκριμένα θα πρέπει να συμπληρωθούν σωστά: Τα ποσά Δημόσιας Δαπάνης που δεν πληρώθηκαν από το ΠΔΕ με σχετική Αιτιολόγηση, όπως: ίδια συμμετοχή του δικαιούχου (προγραμματισμένη ή έκτακτη λόγω π.χ. επιβολής κατ αποκοπή διόρθωσης κατά την έγκριση σύμβασης), πληρωμές από Τακτικό Π/Υ, ποσό που πληρώθηκε για το έργο από Τόκους έντοκου Τραπεζικού λογαριασμού Το ποσό που αφορά σε Π/Υ 2,(δηλ. πληρώθηκε από ενεργούς εναρίθμους /2, /4 ή/και από αποσυρμένους εναρίθμους με ποσό απόσυρσης σε Π/Υ 2 βλ. οθόνη «Στοιχεία ΠΔΕ»). Βήμα 3: Στα «Στοιχεία ΠΔΕ», ελέγχεται η ορθότητα για : ενεργοί ενάριθμοι που πλήρωσαν την πράξη στο ΕΣΠΑ τυχόν ποσά αποσύρσεων (το μέρος των πληρωμών του εναρίθμου που αφορά τον συνολικό Π/Υ του έργου στο ΕΣΠΑ). Σελίδα 4

5 τυχόν Ποσά Διαφοράς Πληρωμών ΠΔΕ (πληρωμές του ΠΔΕ που τελικά δεν πήρε ο ανάδοχος, έξοδα κλπ) επιλέγοντας τα Λοιπά Στοιχεία για την Ολοκλήρωση όπως πράξης. Η επιλογή αυτή γίνεται ακόμη και σε ελεγμένα δελτία. Το Ποσό Διαφοράς Πληρωμών ΠΔΕ, αρχικά συμπληρώνεται αυτόματα και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο πληρωμών ενεργών εναρίθμων + Σύνολο ποσών απόσυρσης ΠΥ1 ΠΥ2 Εάν η διαφορά που υπολογίζεται αυτόματα προκύψει αρνητική, το ποσό μηδενίζεται και εμφανίζεται μήνυμα να συμπληρωθεί το Χρηματοδοτικό Σχέδιο (βλ. Βήμα 3) ή θα πρέπει να διορθωθούν τα Στοιχεία ΠΔΕ. Αν απαιτείται, ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει το ποσό, ενώ για Ποσό Διαφοράς >0 είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της αιτίας Διαφοράς με τις διαθέσιμες επιλογές και του πεδίου Αιτιολόγηση Διαφοράς. Εάν συμπληρωθούν μία φορά, τα Λοιπά Στοιχεία για την Ολοκλήρωση όπως Πράξης είναι εμφανή στην οθόνη «Στοιχεία ΠΔΕ» ανεξάρτητα από την έκδοση ΤΔΠ. Τα πεδία μπορούν να αλλάξουν, εφ όσον δεν έχει εκδοθεί η Απόφαση Ολοκλήρωσης, ανοίγοντας την οθόνη «Στοιχεία ΠΔΕ», μόνο μέσω όπως έκδοσης του ΤΔΠ Ολοκλήρωσης. Εάν ο χρήστης απενεργοποιήσει τα Λοιπά Στοιχεία για την Ολοκλήρωση όπως Πράξης, διαγράφονται τα περιεχόμενα των πεδίων και το συγκεκριμένο ΤΔΠ δεν θεωρείται πλέον ΤΔΠ Ολοκλήρωσης. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης των σχετικών πεδίων προτείνεται η επικύρωση του ΤΔΠ ανεξάρτητα αν είναι ήδη ελεγμένο, για την επιβεβαίωση της ορθότητας συμπλήρωσης. Σε περίπτωση πολλών ενάριθμων με πολλά Ποσά Διαφοράς, στο πεδίο Ποσό Διαφοράς Πληρωμών ΠΔΕ γράφεται το άθροισμα των ποσών. Στο Αιτιολόγηση Διαφοράς μπορείτε να γράψετε τα επιμέρους ποσά. Μετά τα βήματα 2 και 3 και τη σωστή καταχώριση των ανωτέρω ποσών θα πρέπει να ισχύει: Συνολικές πληρωμές ΠΔΕ όλων των ενεργών εναρίθμων + Άθροισμα ποσών απόσυρσης των αποσυρμένων εναρίθμων - Ποσό Διαφοράς ΠΔΕ = Άθροισμα των ποσών Π/Υ 1 ή/και Π/Υ 2 από «Χρηματοδοτικό σχέδιο» του ΤΔΠ (Σχέση 3). Βήμα 4: Στις περιπτώσεις που υπάρχουν ποσά που επιστράφηκαν ακόμη και όταν δεν επηρεάζουν τις πληρωμές ΠΔΕ και τις δαπάνες της Πράξης, όπως: Τόκοι έντοκου τραπεζικού λογαριασμού ή υπόλοιπα κατανομών που επιστρέφονται στον λογαριασμό αδιάθετων υπόλοιπων (χωρίς να συμμετέχουν στις πληρωμές του έργου) Άλλες Επιστροφές (πχ Ανακτήσεις ποσών λόγω Απόφασης Δημοσιονομικής διόρθωσης, κλπ) θα πρέπει να συμπληρώνονται τα Λοιπά Στοιχεία για την Ολοκλήρωση της Πράξης στην οθόνη «Στοιχεία ΠΔΕ» στο ΤΔΠ Ολοκλήρωσης ως προς τα πεδία: 1. Ποσό επιστροφής, όπου αρχικά εμφανίζεται το Ποσό Διαφοράς Πληρωμών ΠΔΕ, αλλά μπορεί να το αλλάξει ο χρήστης. 2. Τεκμηρίωση επιστροφής Ελεύθερο κείμενο για το πώς/πότε έχει επιστραφεί το ποσό, καθώς και καταγραφή τυχόν αποκλίσεων ποσού επιστροφής από το ποσό διαφοράς. Η συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική, εάν το Ποσό επιστροφής > 0. Στην περίπτωση που υπάρχουν ποσά επιστροφής από διαφορετικές περιπτώσεις, το Ποσό επιστροφής που θα καταχωρισθεί, θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό επιστροφής και η ανάλυσή του θα προστεθεί στην Τεκμηρίωση επιστροφής. Σελίδα 5

6 6. Απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξης Στην λειτουργική ενότητα «Παρακολούθηση» επιλέγουμε «Ολοκλήρωση Πράξεων πλην Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ». Με εκτέλεση αναζήτησης καλείται το MIS της πράξης που πρόκειται να ολοκληρωθεί. Στην συνέχεια επιλέγεται από λίστα ο Α/Α ΤΔΠ (Τεχνικό Δελτίο Πράξης) Ολοκλήρωσης. Το ΤΔΠ Ολοκλήρωσης μπορεί να είναι: Το πιο πρόσφατα εγκεκριμένο ΤΔΠ (συνδεδεμένο με την max Ημερομηνία απόφασης ένταξης / τροποποίησης) ή Το πιο πρόσφατο ελεγμένο ΤΔΠ Συμπληρώνεται ο αριθμός και το πρωτόκολλο της Έκθεσης Ολοκλήρωσης που υπέβαλε ο Δικαιούχος. Συμπληρώνεται το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης π.χ. 100 Συμπληρώνεται ο χαρακτηρισμός της Πράξης με τις τιμές: Ολοκληρωμένη ή Ολοκληρωμένη και λειτουργική Συμπληρώνονται από το χρήστη τα πεδία κειμένου: Έχοντας υπόψη Επιπρόσθετη Τεκμηρίωση ΜΟΝΟ στην περίπτωση που το κείμενο της απόφασης Ολοκλήρωσης θα περιλαμβάνει επιπρόσθετη αιτιολόγηση από το πρότυπο κείμενο Απόφασης. Στην συνέχεια επιλέγεται εκτέλεση αναζήτησης στον πίνακα των υποέργων. Για κάθε υποέργο της πράξης: εκτός από υποέργα με είδος Απαλλοτρίωση και ΟΚΩ, συμπληρώνεται η λίστα εξέτασης Ολοκλήρωσης Υποέργου (αντίστοιχη με το είδος υποέργου). Τέλος, μετά την υπογραφή της Απόφασης Ολοκλήρωσης, συμπληρώνονται η ημερομηνία και το πρωτόκολλο της Διαχειριστικής Αρχής και ελέγχεται η Απόφαση στο ΟΠΣ. Η κατάσταση της πράξης αλλάζει από ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ σε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ και δεν επιτρέπεται πλέον καταχώριση δεδομένων στο ΟΠΣ εκτός από στοιχεία επιτόπιων επαληθεύσεων. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης επιστρέφει στο ΤΔΠ σαν ημερομηνία έγκρισης ώστε αυτό να τεθεί σε ισχύ, εκτός από την περίπτωση που το ΤΔΠ είναι ήδη εγκεκριμένο οπότε δεν επικαιροποιείται η ημερομηνία έγκρισής του. Το πεδίο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ επιλέγεται αυτόματα σε όλα τα ΤΔΥ σε ισχύ της πράξης, όπου δεν είναι ήδη επιλεγμένο. (Για οριζόντιες πράξεις όλα τα παραπάνω γίνονται αυτόματα και για τις επιμέρους πράξεις) Ο απέλεγχος της απόφασης ολοκλήρωσης δεν είναι εφικτός. Σημείωση: Στο ΟΠΣ υπάρχουν ήδη λίστες ολοκλήρωσης για υποέργα Προμηθειών, Υπηρεσιών και Εργολαβιών. Θα προστεθούν και οι λίστες για μελέτες και αυτεπιστασίες, με την οριστικοποίησή τους. Κατά τον έλεγχο της απόφασης ολοκλήρωσης, δημιουργείται πρόταση κλεισίματος των ενεργών εναρίθμων με προτεινόμενο τελικό προϋπολογισμό στο ύψος των πληρωμών του ενάριθμου. Για έργα PHASING με το ΕΣΠΑ θα δοθούν ειδικότερες οδηγίες σε επόμενη φάση. (Για έργα ήδη ολοκληρωμένα που θέλετε να προστεθούν στοιχεία στα πεδία 'Ποσό Διαφοράς ΠΔΕ' και 'Ποσό Επιστροφής', μπορείτε να κάνετε helpdesk. Σελίδα 6

7 7. Έλεγχοι Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης Οι κύριοι έλεγχοι που έχουν υλοποιηθεί στην Απόφαση Ολοκλήρωσης είναι οι εξής: Για όλα τα υποέργα πρέπει να δηλωθεί λίστα με ημερομηνία εξέτασης και αποτέλεσμα Εκπλήρωση. Δεν πρέπει να υπάρχουν: o o o o Συστάσεις Σταδίου 1 και 2 (MHNYMA: Υπάρχουν Συστάσεις Σταδίου 2 για την Πράξη σε κατάσταση διαφορετική από Συμμόρφωση (Έλεγχος : 22xx)) Έλεγχος σε μη οριστικοποιημένο Στάδιο 2 ούτε για την Πράξη. δαπάνες σε εξαίρεση διαθέσιμα υπόλοιπα (ΜΗΝΥΜΑ: Ο λογαριασμός ΤΤΕ xxxxxxxxxxxxxxxxx του υποκαταστήματος με κωδικό 1145 έχει αδιάθετο υπόλοιπο ευρώ.) Το σύνολο Ποσών Υποέργου 1 των Παραστατικών Πληρωμής ( ) θα πρέπει να είναι μικρότερο του συνόλου των Παραστατικών αναδόχου για το Υποέργο ( ) Το σύνολο των Ποσών <Αποδεκτών Διαχείρισης> που έχουν δηλωθεί για την Πράξη ( ) θα πρέπει να ισούται με την Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη της Πράξης ( ). Η Δημόσια Δαπάνη της Πράξης ( ) θα πρέπει να είναι ίση από το Σύνολο Ποσών Πληρωμής Υποέργου Παραστατικών Δικαιούχου για τα Υποέργα της Πράξης ( ). Το σύνολο των κατανομών των υποέργων (157940) σε κάθε Κατηγορία Δαπάνης (Α) πρέπει να είναι ίσο με την αντίστοιχη τιμή της πράξης για την ΔΔ. (155200) Το σύνολο των κατανομών των υποέργων (137940) σε κάθε Κατηγορία Δαπάνης (Α) πρέπει να είναι ίσο με την αντίστοιχη τιμή της πράξης για την Επιλέξιμη ΔΔ. (145200) Στο ΤΔΠ το σύνολο πληρωμών ΠΔΕ [411275] μείον (Π/Υ1+Π/Υ2: [ ]) δεν ισούται με το ποσό Διαφοράς Πληρωμών ΠΔΕ στην οθόνη "Στοιχεία ΠΔΕ" Στα στοιχεία ΠΔΕ έχει καταχωρηθεί Ποσό επιστροφής. Πρέπει να συμπληρωθεί το πεδίο Τεκμηρίωση επιστροφής Υπάρχει άλλη έκδοση ΤΔΠ που θεωρείται ΤΔΠ ολοκλήρωσης. Θα πρέπει να διαγραφούν τα Λοιπά στοιχεία για την ολοκλήρωση στα Στοιχεία ΠΔΕ στο ΤΔΠ αα Για την αποκατάσταση των σφαλμάτων που εντοπίζονται από τους 3 τελευταίους ελέγχους, οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν στην οθόνη «Στοιχεία ΠΔΕ» στο ελεγμένο ή και στο σε ισχύ εγκεκριμένο ΤΔΠ Σελίδα 7

8 8. Παράδειγμα για τον Υπολογισμό των ποσών της Απόφασης Ολοκλήρωσης Παράδειγμα υπολογισμού στοιχείων οικονομικής ολοκλήρωσης έργου (helpdesk 42111) Εστω σύμβαση ύψους (Συνολική ΔΔ = Επιλέξιμη ΔΔ = ). Κατά την καταχώριση των δαπανών στο ΟΠΣ, καταχωρήθηκαν 20 περισσότερα από λάθος πληκτρολόγησης, τα οποία στη συνέχεια αφαιρέθηκαν με ΔΚΔ κατηγορίας 2. Τελικά Καταχωρημένες Δαπάνες στο ΟΠΣ Συνολική ΔΔ Επιλέξιμη ΔΔ Συνολικά καταχωρημένο Ποσό Πληρωμής Υποέργου -Διόρθωση λόγω λάθους ( ΔΚΔ 2 ) =Νέα Συνολική ΔΔ = Σύνολο κατ. Ποσών Υποέργου - ΔΚΔ , ,00-20,00-20, , ,00 Συνολικά καταχωρημένο Ποσό Δήλωσης Δικαιούχου -Διόρθωση λόγω λάθους πληκτρολόγησης ( ΔΚΔ 2 Α ή Β ) =Προκύπτουσα Επιλέξιμη ΔΔ = Σύνολο Ποσών Δήλωσης Δικαιούχου - ΔΚΔ 2-10,00 -Ποσό Διοικητικής Επαλήθευσης 9.970,00 =Αποδεκτό Διαχείρισης = Δήλωση Δικαιούχου - Διοικητική Επαλήθευση - ΔΚΔ2 Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες διορθώσεις, από τις παραπάνω καταχωρημένες δαπάνες προκύπτουν τα ποσά στα οποία θα κλείσουν το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου, το Τεχνικό Δελτίο Πράξης και θα αναφέρει η Απόφαση Ολοκλήρωσης. Στην περίπτωση που στο παραπάνω παράδειγμα υπάρχουν και άλλες διορθώσεις, θα διαφοροποιηθεί μόνο η Απόφαση Ολοκλήρωσης, ως εξής: -Δημοσιονομική διόρθωση -160,00 μετά από έλεγχο/επιθεώρηση (ΔΚΔ1) -Διόρθωση μετά από δήλωση -40,00 δικαιούχου (ΔΚΔ5) Αναλυτικές Διορθώσεις: -80,00-270,00-50,00 0,00 -Διόρθωση μετά από διοικητική εξέταση (ΔΚΔ6) -Διόρθωση Συνέπεια Ετήσιας Έκθεσης ΕΔΕΛ (ΔΚΔ7) -Διόρθωση Περιορισμών ΜΕΕΠ (ΔΚΔ8) -Εξαιρέσεις (κατά την ολοκλήρωση=0) ΤΔΥ Ολοκλήρωσης : ΤΔΠ Ολοκλήρωσης : Απόφαση Ολοκλήρωσης : Συνολική ΔΔ: Συνολική ΔΔ: Συνολική ΔΔ: 9.980,00 Επιλέξιμη ΔΔ: 9.970, ,00 Επιλέξιμη ΔΔ: 9.970, ,00 Συγχρηματοδοτο ύμενη ΔΔ: 9.471,50 Συγχρηματοδοτούμενη = Επιλέξιμη x Συντελεστής Ελλείματος Χρηματοδότητσης (πχ 0,95) 9.370,00 =Αποδεκτό - Διορθώσεις ΔΚΔ 1, 5, 6, 7, 8 x95% x Συντελεστής Ελλείματος Χρηματοδότησης (πχ) 8.901,50 =Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη Απόφαση Ολοκλήρωσης : Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 9.980,00 Συγχρηματοδοτο ύμενη Δημόσια Δαπάνη: 8.901,50 Σελίδα 8

9 9. Παράδειγμα για κλείσιμο με πληρωμές ΠΔΕ Έστω (χάριν παραδείγματος) έργο με τα εξής στοιχεία στο εγκεκριμένο ΤΔΠ: Συνολική ΔΔ , Επιλέξιμη , ΠΥ και ένα ενεργό ενάριθμο με Προϋπολογισμό , πληρωμές και 450 υπόλοιπο στον λογαριασμό του Δικαιούχου για το έργο σε εμπορική τράπεζα. Έχουν γίνει Αποδεκτά Διαχείρισης όλα τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών που έχει υποβάλει ο Δικαιούχος και από αναφορά του ΟΠΣ οι Δαπάνες ανέρχονται σε και το Ποσό πληρωμών που αναλογεί στο Υποέργο και το Αποδεκτό Διαχείρισης. Επίσης υπάρχουν διορθώσεις εκ των οποίων 300 αφορούν ΔΚΔκατ2. Μετά τον επανέλεγχο όλων των στοιχείων ο χειριστής του έργου βρήκε τα εξής: Ακαταχώριστη πληρωμή που ο Δικαιούχος δεν την είχε υποβάλει γιατί δεν ήταν καθόλου επιλέξιμη. Συνολικά στην διάρκεια του έργου είχαν δημιουργηθεί στον λογαριασμό τόκοι 300 από τα οποία τα 250 είχαν πληρώσει το έργο. Ο Δικαιούχος είχε πληρώσει από ίδιους πόρους ποσό 160 για κάποιον λόγο. Η πράξη είχε χρηματοδοτηθεί εν μέρει και από άλλο ενάριθμο με ποσό Ο Δικαιούχος είχε πάρει πληρωμή από το ΠΔΕ 400 για δαπάνη που τελικά δεν πραγματοποίησε. Ο χειριστής ακολουθεί τα εξής βήματα: 1. Καταχωρεί και το τελευταίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών, οπότε προκύπτουν: Ποσό πληρωμών που αναλογεί στο Υποέργο Νέα Καταχώρηση -ΔΚΔ2 Τελικά Ποσά από ΔΔΔ , ,00 300,00 Συνολική ΔΔ: ,00 Αποδεκτό Διαχείρισης ,00 300,00 Επιλέξιμη ΔΔ: ,00 2. Ενημερώνει τον Δικαιούχο να επιστρέψει στον λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων της ΤτΕ τα 450. Ελέγχει ότι δεν υπάρχουν Συστάσεις, Έλεγχοι και ποσά σε εξαίρεση σε εκκρεμότητα. 3. Μετά από υποβολή του Δικαιούχου ελέγχει στο ΟΠΣ τα 2 νέα ΤΔΥ ολοκλήρωσης των 2 υποέργων της Πράξης που αθροίζουν στα για την Συνολική και για την Επιλέξιμη. 4. Δημιουργείται νέο ΤΔΠ ολοκλήρωσης, όπου καταχωρεί: a. Στην καρτέλα «Κατηγορίες δαπανών» Συνολική ΔΔ και Επιλέξιμη ΔΔ b. Στην καρτέλα «Χρηματοδοτικό σχέδιο» στα πεδία Δημόσια Δαπάνη που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ το ποσό =410 (Οι πληρωμές από ίδιους πόρους και από τόκους). Επειδή το Π2 είναι 0, το Π1 προκύπτει = c. Στα «Στοιχεία ΠΔΕ», το παλιό ενάριθμο (/3) με ποσό απόσυρσης ΠΥ i. Στο πεδίο Ποσά Διαφοράς Πληρωμών ΠΔΕ, το ποσό 400 το οποίο υπολογίζεται και αυτόματα όταν επιλέξουμε το check Λοιπά στοιχεία για την ολοκλήρωση της Πράξης (τα 400 είναι αυτά που πήρε ο Δικαιούχος και τελικά δεν δαπάνησε για το έργο ή αλλιώς ) ii. Στο πεδίο Ποσό επιστροφής, το ποσό των 450 που επιστράφηκε στα αδιάθετα (θα προσυμπληρωθεί αυτόματα 400 και θα το αλλάξουμε σε 450 =400 από ΠΔΕ και 50 από τόκους). 5. Ελέγχεται το ΤΔΠ, καταχωρείται η Απόφαση Ολοκλήρωσης, συμπληρώνονται οι λίστες εξέτασης και ελέγχεται η απόφαση. Παράγεται πρόταση κλεισίματος προς το ΠΔΕ για το ενεργό ενάριθμο ύψους Η απόφαση αναφέρει ως Συνολική Δημόσια Δαπάνη τα και ως Συγχρηματοδοτούμενη (Επιλέξιμα τα υπόλοιπα ΔΚΔ) (Υποθέτουμε ότι εδώ Συντελεστής Ελλείμματος Χρηματοδότησης = 100%). (Εννοείται ότι αν πράγματι προκύψει έργο με τόσα θέματα, πάρτε ένα τηλέφωνο πριν ξεκινήσετε! ) Σελίδα 9

10 10. Ερωτήσεις & Απαντήσεις 1. Στην Απόφαση Ολοκλήρωση βγαίνουν έλεγχοι επικύρωσης ότι οι Πληρωμές του ΠΔΕ είναι περισσότερες από το Άθροισμα Π1 και Π2. Τι μπορεί να θέλει διόρθωση? Αν υποθέσουμε ότι τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών είναι σωστά καταχωρημένα (η Συνολική ΔΔ), τότε ελέγχουμε αν: σε αποσυρμένο ενάριθμο είναι σωστό το ποσό απόσυρσης (=ποσό που πλήρωσε για το συγκεκριμένο έργο την τρέχουσα περίοδο ) το ενεργό ενάριθμο έχει πληρώσει και άλλα έργα (Τότε χρειάζεται απόσυρση του ενάριθμου με ποσό αυτό που πλήρωσε για το συγκεκριμένο έργο) υπάρχει κάποιο 'Ποσό Διαφοράς Πληρωμών ΠΔΕ' το οποίο πρέπει να καταχωρηθεί. 2. Στην Απόφαση Ολοκλήρωση βγαίνουν έλεγχοι επικύρωσης ότι οι Πληρωμές του ΠΔΕ είναι λιγότερες από το Άθροισμα Π1 και Π2. Τι μπορεί να θέλει διόρθωση? Αν υποθέσουμε ότι τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών είναι σωστά καταχωρημένα (η Συνολική ΔΔ), τότε ελέγχουμε αν: λείπει κάποιο ενάριθμο ενεργό ή αποσυρμένο στα Στοιχεία ΠΔΕ κάποιο αποσυρμένο ενάριθμο έχει μικρότερο ποσό από ότι πραγματικά πλήρωσε για το έργο στο Χρηματοδοτικό Σχέδιο λείπει ποσό από Ίδια Συμμετοχή ή άλλη πηγή χρηματοδότησης εκτός ΠΔΕ. 3. Για έργο που χρηματοδοτήθηκε με λογαριασμό σε εμπορική τράπεζα δημιουργήθηκαν τόκοι 50 και τελικά επεστράφησαν στα αδιάθετα υπόλοιπα 20 (Η διαφορά των 30 πλήρωσε το έργο.) Πως πρέπει να καταχωρηθούν αυτά τα ποσά? Στο Χρηματοδοτικό Σχέδιο στα 'Ποσά που δεν εγγράφονται στο ΠΔΕ', πρέπει να μπουν τα 30 που πλήρωσαν το έργο και στα Στοιχεία ΠΔΕ στο 'Ποσό επιστροφής' πρέπει να μπουν τα 20 που επεστράφησαν στα αδιάθετα. (Πάντα με την σχετική τεκμηρίωση). 4. Το τελικό ΤΔΠ χρειάζεται απόφαση τροποποίησης ένταξης για να γίνει εγκεκριμένο? Ή πως αλλιώς ενημερώνεται η ΔΔΕ για τυχόν μειώσεις στον π/υ ώστε να ελευθερώσει τις πιστώσεις που υπάρχουν? Το ΤΔΠ ολοκλήρωσης εγκρίνεται με την απόφαση ολοκλήρωσης (όμοια με απόφαση ένταξης). Υπάρχουν σχετικοί έλεγχοι επικύρωσης που διασφαλίζουν ότι δεν θα παραμείνουν υπόλοιπα κατανομών στον λογαριασμό του έργου. 5. Ο Δικαιούχος είχε πληρώσει προσωρινά από ίδιους πόρους ένα ποσό και αργότερα θα το ζήταγε από το ΠΔΕ. Στη συνέχεια όμως για άλλους λόγους δεν κατέστη δυνατό να τα πάρει πράγματι από το ΠΔΕ. Πως θα αποτυπωθεί αυτό στην Ολοκλήρωση? Γενικά όλα τα ποσά που πλήρωσε ο Δικαιούχος από ίδιους πόρους είτε αυτό ήταν στον αρχικό προγραμματισμό, είτε έγινε εκτάκτως για ειδικούς λόγους θα πρέπει να μπει στο «Χρηματοδοτικό σχέδιο» στην 'Δημόσια Δαπάνη που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ'. 6. Έχουν καταχωρηθεί όλα τα ΔΔΔ ενός έργου και η επιλέξιμη ΔΔ είναι απολύτως σωστή. Η Συνολική ΔΔ όμως που βγαίνει στις αναφορές δεν είναι σωστή και δεν είναι κατανοητό πως προκύπτει. Πρέπει να πάρετε αναφορές των συσχετισμών και να ελέγξετε τα εξής: Δεν έχουν καταχωρηθεί τυχόν μη επιλέξιμες πληρωμές ( Χρειάζεται καταχώρηση με Δελτίο Δήλωσης Δαπανών χωρίς επιλέξιμο ποσό) ή Δεν έχει καταχωρηθεί σωστά το συνολικό ποσό στις δαπάνες (ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ) (Χρειάζεται ή καταχώριση νέου ΔΔΔ ή διόρθωση με helpdesk των καταχωρημένων ΔΔΔ (το επιλέξιμο ποσό δεν αλλάζει)) ή Αν υπάρχουν ΔΚΔ2, ενδεχομένως το Ποσό Πληρωμής Υποέργου έχει και επιπλέον λανθασμένο ποσό εκτός του Αποδεκτού που διορθώνεται με το ΔΚΔ κατηγορίας 2(Χρειάζεται ή καταχώριση νέου ΔΔΔ ή διόρθωση με helpdesk των καταχωρημένων ΔΔΔ (το επιλέξιμο ποσό δεν αλλάζει)) 7. Τι πρέπει να κάνω αν έχω συμπληρώσει «Λοιπά Στοιχεία για την ολοκλήρωση» στο ΤΔΠ με αα 5 ενώ τελικά το ΤΔΠ που συνδέεται με Απόφαση ολοκλήρωσης είναι το ΤΔΠ με αα 6? Σελίδα 10

11 Επιλέγουμε το ΤΔΠ με αα 5 και στην οθόνη Στοιχεία ΠΔΕ απενεργοποιούμε τα «Λοιπά Στοιχεία για την ολοκλήρωση». Προσοχή: θα διαγραφούν τα στοιχεία που έχουμε συμπληρώσει. Στην συνέχεια επιλέγουμε το ΤΔΠ με αα 6 και συμπληρώνουμε εκ νέου τα «Λοιπά Στοιχεία για την ολοκλήρωση». Οι ενέργειες αυτές γίνονται και σε ελεγμένα ΤΔΠ, με την προϋπόθεση η κατάσταση της πράξης να μην είναι ολοκληρωμένη. 8. Στο ΤΔΥ ολοκλήρωσης τι μπαίνει ως πρωτόκολλο και τι ως πρωτόκολλο και ημερομηνία ολοκλήρωσης οικονομικού αντικειμένου? Σε αντιστοίχιση με το έντυπο Ε II7 1 "Έκθεση ολοκλήρωσης πράξης" του ΣΔΕ, στο ΤΔΥ αποτυπώνονται τα εξής: 1. Ημερομηνία Πιστοποίησης / Διοικητικής Αποτίμησης Φυσικού Αντικειμένου: Η ημερομηνία της διοικητικής πράξης με την οποία πιστοποιείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης ( πχ πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, βεβαίωση περαίωσης, πρωτόκολλο προσωρινής ή οριστικής παραλαβής ) Τίτλος και αρ. πρωτ. αποδεικτικού εγγράφου Πιστοποίησης: Αναγράφεται ο τίτλος της διοικητικής πράξης και η αρίθμηση ή ο αριθμός πρωτοκόλλου, εφόσον πρωτοκολλείται. 2. Ημερομηνία Πιστοποίησης / Διοικητικής Αποτίμησης Οικονομικού Αντικειμένου: Η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου αποδεικνύεται με τα στοιχεία εξόφλησης όλων των τιμολογίων, που αφορούν στην πράξη. Η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου τεκμηριώνεται από την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου (extrait) στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται η πραγματοποιηθείσα εκταμίευση Τίτλος και αρ. πρωτ. αποδεικτικού εγγράφου Πιστοποίησης: Η ημερομηνία και ο αριθμός πρωτοκόλλου του μηνιαίου δελτίου δήλωσης δαπανών με το οποίο αποστέλλονται τα στοιχεία τεκμηρίωσης της πληρωμής ή του εγγράφου που πιστοποιεί την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου ( εφόσον κάτι τέτοιο εκδίδεται από τον δικαιούχο). 11. Αναφορές Οι παρακάτω αναφορές από το μενού του ΟΠΣ, θα σας βοηθήσουν να βρείτε τα σωστά ποσά που απαιτούνται για το κλείσιμο των έργων καθώς και να ελέγξετε και επιβεβαιώσετε την εργασία σας: Για να βρούμε τα τελικά ποσά κλεισίματος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, όπως στο μενού ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ την αναφορά: 'Πληρωμές_Εργων_Υποέργων/Εξαγωγή_Στοιχείων_Υποέργων'. Στο Μενού ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ στην Αναφορά 'Πληρωμές ΔΔΔ/Συσχετισμοί' (η κανονική αναφορά και η συνοπτική) μπορείτε να βρείτε τις δαπάνες που κλείνει το έργο ανά Κατηγορία Δαπάνης. Η Στήλη 'ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ' μας δίνει τα ποσά της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης αν αφαιρέσουμε τα ΔΚΔ 2 (Στήλη 'ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΤ. 2'). Χρειάζεται ΠΡΟΣΟΧΗ να μην διπλοαθροίσουμε επιταγές που επαναλαμβάνονται. Επίσης χρειάζεται ΠΡΟΣΟΧΗ γιατί στην αναφορά αυτή στο ποσό αυτό βγαίνουν και πληρωμές από ανέλεγκτα ΔΔΔ. Την Επιλέξιμη ΔΔ την βρίσκουμε από την στήλη 'ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ' μείον τα ΔΚΔ 2. Στο μενού ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΓΚΡΙΣΗ στην Αναφορά 'Καρτέλα Προτάσεων-Πράξεων / Εξαγωγή Στοιχείων Χρηματοδότησης Έργων' μπορείτε να δείτε στοιχεία όπως Προϋπολογισμός, Πληρωμές ανά έτος κλπ για κάθε ενάριθμο. Τα ίδια στοιχεία εμφανίζονται και στα Στοιχεία ΠΔΕ του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. Όταν δεν εμφανίζονται στοιχεία για ένα ενάριθμο, αυτό σημαίνει ότι το ενάριθμο δεν έχει ακόμη εγκριθεί στο τρέχον έτος. Στην περίπτωση που θέλετε να δείτε τις πληρωμές για το τρέχον έτος και δεν εμφανίζονται στα 'Στοιχεία ΠΔΕ' ή που θέλετε να δείτε τις αναλυτικές πληρωμές του ΠΔΕ για όλα τα χρόνια, θα χρησιμοποιήσετε στο Μενού ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ την Αναφορά "Αναλυτικές Πληρωμές Έργων ΕΣΠΑ". Σελίδα 11

12 Στο μενού ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ στην αναφορά «Προεγκρίσεων / Υποέργων» επιλέγοντας το πεδίο Ολοκληρωμένα Υποέργα (Ναι/Όχι), εξάγονται τα Στοιχεία των Υποέργων/ΤΔΥ, με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό στη στήλη «Κατάσταση Έργου». Στο μενού ΕΠΙΛΟΓΗ/ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ στην αναφορά Καρτέλα Προτάσεων/Πράξεων με επιλογή «Ολοκληρωμένο» στην Κατάσταση έργου, εξάγονται τα Στοιχεία των Ολοκληρωμένων Έργων. 12. Πληροφορίες Για πληροφορίες σχετικά με: Απόφαση Ολοκλήρωσης Ελ. Χριστοπούλου , Γ. Ρηγάτος Τεχνικά Δελτία Πράξης και Στοιχεία ΠΔΕ: Κ. Στάθη Δελτία Δήλωσης Δαπανών και ΔΚΔ: Αν. Σιδέρη και Γρ. Αλεξόπουλος Τεχνικά Δελτία Υποέργου, θέματα διαφορών σε ποσά, σχετικές αναφορές κλπ: Γ. Ρηγάτος Σελίδα 12

ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (Πλην Κρατικών Ενισχύσεων) στο ΟΠΣ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (Πλην Κρατικών Ενισχύσεων) στο ΟΠΣ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (Πλην Κρατικών Ενισχύσεων) στο ΟΠΣ Περιεχόμενα 1. Γενικά... 2 2. Δελτία Δήλωσης Δαπανών... 3 3. Τακτοποίηση υπόλοιπων κατανομών, Ελέγχων, Εξαιρέσεων & Δεικτών...

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.2 Οκτώβριος 2013 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Δελτίο καταχώρισης διορθώσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Χαρακτηρισµός πράξης

Α. Χαρακτηρισµός πράξης Σε συνέχεια της υπ αριθµό πρωτ. 51760/20-10-2014 εγκυκλίου της ΓΓ Ε-ΕΣΠΑ, µε θέµα «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το οµαλό κλείσιµο της περιόδου 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Δελτία Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης/ Υποέργων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Δεκέμβριος 2010

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Δελτία Παρακολούθησης-Αξιολόγησης Πράξης/ Υποέργων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Δεκέμβριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0.

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013

ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Παρακολούθηση πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Νοέμβριος 2013 [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Αναφορές Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 5 Μάιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Μάιος 2013

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Μάιος 2013 Περιεχόμενα 1 ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ... 2 1.1 Επισήμανση των ΤΔΠ, ΤΔΥ που δημιουργούνται με άντληση από ΟΠΣ... 2 1.2 ΤΔΠ προσθήκη λίστας τιμών στο πεδίο Κωδικός ΣΑ... 2 1.3 ΤΔΥ Ολοκλήρωσης... 3 1.4 Μηδενικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ... 2 Α1. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟΥ... 2 Α2. ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ... 3 Α3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΣΩ XML... 3 Α4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ... 3 Β. ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΣ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος _ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ για τον Δικαιούχο ΕΚΔΟΣΗ : 1 25.11.2016 1/11 Εισαγωγή Κατόπιν συνεργασίας των ΕΥ ΟΠΣ, ΕΥΘΥ και της Αρχής Πιστοποίησης, παρέχονται με το παρόν αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ σε 2 οθόνες: «Στοιχεία ΠΔΕ» και «Χρηματοδοτικό Σχέδιο».

Συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ σε 2 οθόνες: «Στοιχεία ΠΔΕ» και «Χρηματοδοτικό Σχέδιο». Α. Τεχνικό Δελτίο Πράξης πλην Κρατικών Ενισχύσεων Α. Στοιχεία ΠΔΕ Συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούν τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ σε οθόνες: «Στοιχεία ΠΔΕ» και «Χρηματοδοτικό Σχέδιο». Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ο Δικαιούχος μπαίνει με τον κωδικό του στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ως συνήθως. Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Ιανουάριος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Β: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Γ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Β: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Γ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ( ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ) Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8 Ημ/νια Έκδοσης:22.10.2012 1:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4:ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6:ΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Έκδοση 2.0 Ιούλιος 2016 Μον Β ΥΟΠΣ [Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/Παρακολούθηση απαλλοτριώσεων στο πλαίσιο πράξεων ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1 Οκτώβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α. Κατά την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης Κατά την υποβολή τεχνικού δελτίου από Δικαιούχο αποστέλλεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην παραγωγή: 28/3/2011

Ενημέρωση αλλαγών στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην παραγωγή: 28/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επισύναψη αρχείων 2. Επιστροφή δελτίου 3. Περιβαλλοντικοί Δείκτες ΤΔΠ ΕΤΠΑ. 4. Δημιουργία Δελτίου Παρακολούθησης βάσει πρόσφατου δελτίου στο ΟΠΣ 5. Διαχείριση κωδικών χρηστών 1 1. Επισύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές ερωτήσεις για την Ολοκλήρωση πράξεων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σημαντικές ερωτήσεις για την Ολοκλήρωση πράξεων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σημαντικές ερωτήσεις για την Ολοκλήρωση πράξεων 2007-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27-7-2016 ΕΡΩΤΗΜΑ 1. Η κατηγορία 4 του σχεδίου εξυγίανσης (εγκύκλιος ΕΥΣΕ /αρ. πρωτ. 104415/13-10-2015) αφορά στα έργα για τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Υπηρεσία Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ «ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΑΞΗΣ»

ΟΠΣ ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ «ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΑΞΗΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ «ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΑΞΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΟΔΗΓΟΣ για τον υπολογισμό χρηματοδότησης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ συγχρηματοδοτουμένων πράξεων και της επιστροφής του Μάιος 2016 Εθνική Αρχή Συντονισμού (Ε.Α.Σ.) Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Γ. Λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων

Παράρτημα Γ. Λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων Παράρτημα Γ Λίστες ελέγχου ολοκλήρωσης υποέργων Έργων κατασκευών Μελετών και Υπηρεσιών Ν. 3316 Προμηθειών/Υπηρεσιών Υλοποίησης με ίδια μέσα Αρχαιολογικών εργασιών και ερευνών, που υλοποιούνται με την μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 3

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ ΣΤΟΧΟΣ 3 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Στόχος 3 Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Νοέμβριος 2011 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε για τους

Διαβάστε περισσότερα

7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές

7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές 7. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Χρηματορροές 7.1 Χρηματορροές 7.1.1 Διαδικασία Δημιουργίας Αιτήσεων Πληρωμής Διάγραμμα Ροής Διαδικασίας Δημιουργίας Αιτήσεων Πληρωμής 1. Λογαριασμοί Φορέων Ορίζονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΓΕΝΙΚΑ ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιλογή-Έγκριση πράξεων Έκδοση 1.0, Σεπτέμβριος 2015 1 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων 1.1 Εισαγωγή στη χρήση της οθόνης Η οθόνη των προσκλήσεων χρησιμοποιείται για την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έργα. προτεραιότητας ΕΣΠΑ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1. Μάιος 2012

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έργα. προτεραιότητας ΕΣΠΑ. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1. Μάιος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έργα προτεραιότητας Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.1 Μάιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι

6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι 6. ΟΠΣ/ ΚΠΣ ΚΠ : Έλεγχοι 6.1 Εισαγωγή 6.1.1 Γενικά περί Ελέγχων Η διαδικασία ελέγχων έχει ως σκοπό τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας των δαπανών καθώς και της τήρησης των κοινοτικών διατάξεων. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί αίτημα που έχει εξαιρεθεί από την πληρωμή ή αν έχει ακυρωθεί η παρτίδα του να συμπεριληφθεί σε νέα παρτίδα χωρίς να τροποποιηθεί ;

Μπορεί αίτημα που έχει εξαιρεθεί από την πληρωμή ή αν έχει ακυρωθεί η παρτίδα του να συμπεριληφθεί σε νέα παρτίδα χωρίς να τροποποιηθεί ; 1 Μπορεί αίτημα που έχει εξαιρεθεί από την πληρωμή ή αν έχει ακυρωθεί η παρτίδα του να συμπεριληφθεί σε νέα παρτίδα χωρίς να τροποποιηθεί ; Αν κατά την έγκριση παρτίδας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεμονωμένο αίτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη /Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « »

ΘΕΜΑ: Ένταξη /Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ή Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ΤΔΥ) ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: Ταυτότητα Πράξης ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Θα ισχύσουν από 10/10/2013

Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Θα ισχύσουν από 10/10/2013 Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Θα ισχύσουν από 10/10/2013 Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 34148/ΕΥΘΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Έλεγχοι Επαληθεύσεις Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1 Αύγουστος 2011 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ DISCOVERER. Στο ΟΠΣ καταχωρίζονται τα πορίσματα και τα στοιχεία των ελέγχων από κάθε Ελεγκτικό Όργανο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ DISCOVERER. Στο ΟΠΣ καταχωρίζονται τα πορίσματα και τα στοιχεία των ελέγχων από κάθε Ελεγκτικό Όργανο. ΕΦΑΡΜΟΓΗ DISCOVERER ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ DISCOVERER Στο ΟΠΣ καταχωρίζονται τα πορίσματα και τα στοιχεία των ελέγχων από κάθε Ελεγκτικό Όργανο. Σημειώνεται ότι μέσω της διαδρομής Έλεγχοι> Παλαιοί Έλεγχοι>Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Βασικά στοιχεία που αφορούν τους δικαιούχους : Παρακολούθηση πράξεων Οκτώβριος 2016

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Βασικά στοιχεία που αφορούν τους δικαιούχους : Παρακολούθηση πράξεων Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Βασικά στοιχεία που αφορούν τους δικαιούχους : Παρακολούθηση πράξεων Οκτώβριος 2016 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κάνουμε πρόταση το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι εάν η ΣΑ είναι στη θέση ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ή ΕΓΚΡΙΣΗ και σε ποια τροποποίηση είναι.

Όταν κάνουμε πρόταση το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι εάν η ΣΑ είναι στη θέση ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ή ΕΓΚΡΙΣΗ και σε ποια τροποποίηση είναι. 4. Έργα Π.Δ.Ε. 4.1 Δημιουργία και Μεταφορά Πρότασης 4.1.1 Δημιουργία μιας Πρότασης Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τη διαδικασία που ακολουθούμε για να εισάγουμε νέα έργα σε μια ΣΑ ή για να εισάγουμε εκ νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ)

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 1 η ΑΡΧΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός οδηγός Έκδοση 2 Μάιος 2009 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Προγραμματισμός Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006 5 Μαρτίου 2009 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006 5 Μαρτίου 2009 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 2. ΠΟΡΕΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΥΠΟΛΟΓΩΝ / ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1.1 ΥΠΟΛΟΓΩΝ / ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ γιια νέέεεςς αναφορέέςς ττου ΟΠΣ ΕΣΠΑ 24--03--2011 Από τις 24 3 2011 έχουν προστεθεί αναφορές Κεντρικού Λογαριασμού του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 1.1 ΥΠΟΛΟΓΩΝ / ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οι αναφορές καλούνται από την οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE

BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE BACKOFFICE ΕΝΑΡΞΗ BACKOFFICE Αν κάνουμε backoffice κατευθείαν μετά το frontoffice τότε από το παράθυρο στο οποίο βρισκόμαστε ήδη μετά την οριστική αποθήκευση πατάμε πάνω δεξιά στην οθόνη Μετάβαση στο backoffice.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Ερώτηση: Η Μονάδα Διαχείρισης Έργων (Οργανική Μονάδα Δικαιούχων) κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο (Π.Π.) υφίσταται ως τέτοια στη Νέα Π.Π. 2014-2020; Ο συντονιστικός της

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.)

Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.) ΟΔΗΓΟΣ για τον υπολογισμό χρηματοδότησης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ συγχρηματοδοτουμένων πράξεων και της επιστροφής του Μάιος 2013 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.) Νίκης 10, 105 63 ΑΘΗΝΑ, τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Α/Α: Ο μοναδικός αριθμός (ID) αρίθμησης του φακέλου Α/Α Server: Ο μοναδικός αριθμός (ID) του φακέλου ο οποίος ενημερώνεται από την κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

επαλήθευση δαπάνης (πράξεις πλην ΚΕ)». Η υποβολή του ΔΔΕΔΠ μπορεί να γίνει περισσότερες

επαλήθευση δαπάνης (πράξεις πλην ΚΕ)». Η υποβολή του ΔΔΕΔΠ μπορεί να γίνει περισσότερες Ο_Ε.ΙΙ.5_4: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ο Δικαιούχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και με την ολοκλήρωσή της, υποχρεούται να υποβάλλει στη ΔΑ το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Γιάνναρης Κωνσταντίνος Στέλεχος Μονάδας Β - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) kgiannaris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΛΑΘΙΟΥ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΚΟΗΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΛΑΘΙΟΥ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΟΗΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΛΑΘΙΟΥ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 4. Παραγγελίες 4.1. Δημιουργία Καλαθιού (Παραγγελίας) Αναζητάμε τον Προμηθευτή και επιλέγουμε Νέο Καλάθι.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-13 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-13 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 4 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Πίνακας Ελέγχου Μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Σημεία αναζήτησης του Χρήστη στη Σελίδα Διεπαφής Σύνδεσμος Χρήστες (από το μενού στην κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα διαχείρισης δαπανών ανάμεσα σε ΑΣ και εταίρους 1/3

Σχήμα διαχείρισης δαπανών ανάμεσα σε ΑΣ και εταίρους 1/3 Σχήμα διαχείρισης δαπανών ανάμεσα σε ΑΣ και εταίρους 1/3 1. Κάθε εταίρος της ΑΣ πραγματοποιεί δαπάνες σύμφωνα με την ΑΥΙΜ. Δημιουργεί τις λογιστικές καταστάσεις ανά δράση (με καταχώρησή στην εφαρμογή διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου την προγραμματική περίοδο

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου την προγραμματική περίοδο Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου την προγραμματική περίοδο 2014-2020 για Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 2.0 Νοέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙΚΑ Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται μετά τη σύναψη της νομικής δέσμευσης, δηλαδή μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων, μέσω της διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα