Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014"

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα , Τηλ Fax , Tsami Karatasi Str.-Athens , Tel Fax , Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2014 Βαλαβανιώτη Ευαγγελία Ερευνητική Συνεργάτιδα ΙΟΒΕ ΙΟΒΕ Αύγουστος 2015

2 Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός και ιδρύθηκε το 1975 με στόχους την προώθηση της επιστημονικής έρευνας για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, την παροχή αντικειμενικής πληροφόρησης και τη διατύπωση προτάσεων, οι οποίες είναι χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής. Το ΙΟΒΕ επιτελεί την αποστολή του διατηρώντας θέση επιστημονικής και ακαδημαϊκής ουδετερότητας. ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2

3 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ 2014 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1 AVIN OIL ΔΙΕΘΝΗ 2 ΑΙΓΑΙΟΝ OIL ΔΙΕΘΝΗ 3 BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΕΘΝΗ 5 CYCLON ΔΙΕΘΝΗ 6 ΕΚΟ ΔΙΕΘΝΗ 7 ΕΛΙΝΟΙΛ ΔΙΕΘΝΗ 8 ΕΤΕΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9 MAMIDOIL - JETOIL ΔΙΕΘΝΗ 10 REVOIL ΔΙΕΘΝΗ 11 CORAL ΔΙΕΘΝΗ 12 CORAL Gas ΔΙΕΘΝΗ ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ / ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΑΛΛΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ, ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4

5 1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Οικονομικά Αποτελέσματα Το 2014 οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών 1 διαμορφώθηκαν σε εκατ. έναντι εκατ. το 2012, καταγράφοντας μείωση κατά 2,2%. Ωστόσο, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 7% έναντι του 2013, διαμορφώθηκαν στα 450 εκατ. έναντι 460 εκατ. το Από τα επιμέρους στοιχεία των δαπανών σχεδόν όλα σχεδόν σημείωσαν μείωση, με εξαίρεση τα ανόργανα έσοδα/έξοδα. Διάγραμμα 1 Ανάλυση Δαπανών του Κλάδου, 2014 διακόπτοντας τη συνεχή πορεία υποχώρησής του από το Ως αποτέλεσμα η πτώση στην αξία πωλήσεων αποδίδεται κυρίως στη μείωση των τιμών πώλησης των προϊόντων. 2,7% 13,5% 15,0% 2,3% 5,5% ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τα μικτά κέρδη το 2014 αυξήθηκαν οριακά φτάνοντας στα 385 εκατ., έναντι 373 εκατ. 60,9% ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ την προηγούμενη χρονιά. Το συνολικό κόστος πωληθέντων μειώθηκε ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ κατά 2,4%. Αναφορικά με τα επιμέρους μεγέθη του συνολικού κόστους πωληθέντων, παρατηρείται ότι το 2014 το 66,3% αυτού αφορά στο κόστος εισαγωγής CIF, το οποίο δεδομένου ότι αποτελεί συνάρτηση των διεθνών τιμών πετρελαίου καταγράφει μείωση κατά 1,4% έναντι του 2013, απορροφώντας μαζί με τους δασμούς και τους φόρους το μεγαλύτερο Πηγή: Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των εταιρειών. Το 2014 ο κλάδος παρέμεινε σε ζημιογόνα καθαρά αποτελέσματα, με τις ζημιές να περιορίζονται στα 65,8 εκατ., έναντι 98 εκατ. την προηγούμενη χρονιά. μερίδιο της μεταβολής του κόστους πωληθέντων. Οι δασμοί και φόροι με ποσοστό 33,2% αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους πωληθέντων. Μικρή είναι η επίδραση του τρίτου παράγοντα, δηλαδή των άμεσων εξόδων αγορών, που συμμετέχουν στο κόστος 1.2 Περιουσιακή Διάρθρωση Τα περισσότερα μεγέθη που προσδιορίζουν την περιουσιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου πετρελαιοειδών υποχώρησαν και το 2014 (Πίνακας 1 και Διάγραμμα 2). πωληθέντων με ποσοστό μικρότερο του 1%. Οι υπόλοιπες δαπάνες των επιχειρήσεων του κλάδου μειώθηκαν το 2014 κατά 2,3% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 1 Τα σύνολα αναφέρονται μόνο στα μέλη του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (βλ. Πίνακα σελ.3). ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5

6 Πίνακας 1. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 2014 (σε χιλ. ) % Μεταβολή 2013/2014 (Α) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛ Μ.Τ ,0% ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,2% ΚΟΣΤΟΣ CIF ,4% ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ,6% ΆΜΕΣΑ ΈΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ,3% (Β) ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ,4% (Α-Β) ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ,4% (Γ) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,7% (Δ) ΣΥΝΟΛΟ (Α-Β)+Γ ,8% ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,9% ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,8% ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,1% ΆΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ,7% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,1% ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΈΣΟΔΑ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ,3% (Ε) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ,3% ΚΕΡΔΗ(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ (Δ-Ε) ,5% ΚΕΡΔΗ(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ Τ&Φ ΑΝΑ Μ.Τ. (Δ-Ε)/Α 0,50 2,26 353,7% ΤΟΚΟΙ (net) ,8% ΚΕΡΔΗ(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,8% ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑ Μ.Τ. -7,45-5,03-32,5% ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ,8% ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ,8% ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ Μ.Τ. -9,95-6,25-37,2% Πηγή: Οικονομικά Στοιχεία επιχειρήσεων Επεξεργασία Στοιχείων: ΙΟΒΕ. Διάγραμμα 2 Εξέλιξη Μεγεθών Περιουσιακής Διάρθρωσης, (σε εκατ. ) ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΡΑΧ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΑ ,0 1000,0 2000, Πηγή: Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των εταιρειών. Αναλυτικότερα, τα πάγια υποχώρησαν το 2014, κατά 1,3%, ενώ παράλληλα σημαντική μείωση (9,0%) σημείωσε το κυκλοφορούν ενεργητικό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίθετη ήταν η εξέλιξη του βραχυπρόθεσμου παθητικού, το οποίο αυξήθηκε κατά 3,3%. Απόρροια των ανωτέρω ήταν να μειωθεί περαιτέρω το κεφάλαιο κίνησης, που αποτελεί τη διαφορά κυκλοφορούντος ενεργητικού και βραχυπρόθεσμου παθητικού, από 714 εκατ. το 2013 σε 705 εκατ. το 2014 (-1,1%). Το σύνολο του απασχολούμενου κεφαλαίου το 2014 μειώθηκε κατά 8,8% σε σχέση με το Επιπρόσθετα, η καθαρά θέση των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 16,9%, από 656 εκατ. το 2013 σε 546 εκατ. περίπου το ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6

7 Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν σημαντικά το 2014, κατά 19,1% σε σχέση με το 2013, ωστόσο η εξάρτηση των εταιρειών ενισχύθηκε με την σημαντική αύξηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού κατά 11% το εμπορίας πετρελαιοειδών από ξένα κεφάλαια Πίνακας 2. Περιουσιακή Διάρθρωση (σε χιλ. ) % Μεταβολή 2013/ ΠΑΓΙΑ ,3% 2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,0% 3. ΜΕIΟΝ : ΒΡΑΧ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ,3% 4. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (4=2-3) ,1% Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Α = 1+2-3) ,8% 5. ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ ,9% 6. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,9% 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,4% 8. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ,3% Β. ΣΥΝΟΛΟ (Β= ) ,8% Πηγή: Οικονομικά Στοιχεία επιχειρήσεων Επεξεργασία Στοιχείων: ΙΟΒΕ. 1.3 Ανάλυση Φορολογίας και Ανόργανων Εσόδων / Εξόδων Στον Πίνακα 3 αποτυπώνονται τα μεγέθη σχετικά Διάγραμμα 3 Εξέλιξη Φορολογικών Στοιχείων & Ανόργανων Εσόδων/ Εξόδων (σε εκατ. ) με τη φορολογία και τα ανόργανα έσοδα / έξοδα. Οι φόροι και οι εισφορές μειώθηκαν ελαφρά ,9 12,5 το 2014 φτάνοντας τα 10,4 εκ. έναντι 10,8 εκ. το 2013 (βλ. και Πίνακα 10). Οι ανόργανες 10,4 Φόροι Εισοδήματος δαπάνες προσέγγισαν το 2013 τα 12 εκατ., ενώ οι φόροι εισοδήματος μειώθηκαν ,0 24,7 Ανόργανα Έσοδα/ Έξοδα σημαντικά φτάνοντας τα 12,8 εκατ. έναντι 10,8 24,6 εκατ. την προηγουμένη χρήση. Φόροι & Εισφορές 13, ,5 13,4 0,0 10,0 20,0 30,0 Πηγή: Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των εταιρειών. ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 7

8 Πίνακας 3. Ανάλυση Φορολογίας και Ανόργανων Εσόδων/ Εξόδων (σε χιλ. ) % Μεταβολή 2013/2014 Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,1% ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ,4% ΤΕΛΗ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ,9% ΣΥΝΟΛΟ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 63 ΕΓΛΣ) ,2% Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (net) ,1% ΚΕΡΔΗ/ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ,5% ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ,9% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ,1% ΔΙΑΦΟΡΑ ,8% ΣΥΝΟΛΟ (ΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ,4% Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,9% ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 538, ,2% ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ ,5% ΣΥΝΟΛΟ (ΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ,8% Πηγή: Οικονομικά Στοιχεία επιχειρήσεων Επεξεργασία Στοιχείων: ΙΟΒΕ. 1.4 Επενδύσεις και Λοιπά Στοιχεία του Κλάδου Διάγραμμα 4 Κατανομή Επενδύσεων (σε χιλ. ) Σε αντίθεση με το γενικότερο αρνητικό κλίμα στην ελληνική οικονομία, οι συνολικές επενδύσεις των επιχειρήσεων του κλάδου ενισχύθηκαν σημαντικά το 2014 σημειώνοντας ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ αύξηση κατά 19,9% έναντι του Η αύξηση αυτή προκύπτει από την ενίσχυση κατά 21,5% των λοιπών επενδύσεων που αντιστάθμισε τη μείωση των επενδύσεων για ασφάλεια και ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ περιβάλλον, οι οποίες έχουν αρκετά μικρότερη συνεισφορά στις συνολικές επενδύσεις ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Πηγή: Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των εταιρειών. ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 8

9 Οι ιδιόκτητοι αποθηκευτικοί χώροι ανήλθαν στα 966 χιλ. m 3 το 2014, καταγράφοντας μικρή αύξηση της τάξης του 2% σε σχέση με το Περαιτέρω μείωση παρατηρήθηκε και στους ενοικιαζόμενους αποθηκευτικούς χώρους από 116 χιλ. m 3 το 2013 σε 103,4 χιλ. m 3 το Ο αριθμός των πρατηρίων, που φέρουν το σήμα των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, υποχώρησε στα πρατήρια το 2014 έναντι το 2013 (βλ. Πίνακα 4). Μικρή μείωση παρουσίασε και ο αριθμός των εργαζόμενων στις εταιρείες εμπορίας, από άτομα το 2013 σε άτομα το Πίνακας 4. Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία (σε χιλ. ) % Μεταβολή 2013/2014 (Α) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,5% ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ,6% ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,9% (Β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 0 0 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ,0% ΑΛΛΑ ,0% ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ,0% (Γ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ,1% (Δ) ΙΔΙΟΚΤ. ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ ΣΕ χιλ. m ,0% (E) ΕΝΟΙΚΙΑΣ. ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ ΣΕ χιλ. m3 116,1 103,4-10,9% (ΣΤ) ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΣΕ χιλ. m3 301,4 297,0-1,5% (Ζ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ,9% (Η) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ,3% (Θ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ,7% (Ι) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1) ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ,5% 2) ΤΡΙΤΩΝ ,5% ΣΥΝΟΛΟ ,1% (Κ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛ. Μ.Τ. ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ,6% (Λ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,2% Πηγή: Οικονομικά Στοιχεία επιχειρήσεων Επεξεργασία Στοιχείων: ΙΟΒΕ. 1.5 Κοινωνικό Προϊόν Το κοινωνικό προϊόν, αποτελεί μέρος των εσόδων των επιχειρήσεων που κατανέμεται στο προσωπικό, στο κράτος, στους μετόχους και στους πιστωτές. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, περιλαμβάνει τις δαπάνες για: (α) τη μισθοδοσία του προσωπικού και την παροχή σε αυτό διαφόρων ωφελημάτων πέραν των στενά προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις (όπως ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού για νοσοκομειακή περίθαλψη και συνταξιοδοτικές παροχές), την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών στους διάφορους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, (β) την πληρωμή στο κράτος του φόρου εισοδήματος, του φόρου μισθωτών υπηρεσιών καθώς και διαφόρων άλλων φόρων, την πραγματοποίηση διαφόρων ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 9

10 δωρεών και χορηγιών, (γ) την πληρωμή τόκων στα πιστωτικά ιδρύματα, (δ) την πληρωμή μερίσματος στους μετόχους και για την αύξηση των αποθεματικών. Με την ευρεία έννοια, και τα λειτουργικά έξοδα θα μπορούσαν να θεωρηθούν κοινωνικό προϊόν αφού καταλήγουν στη χρηματοδότηση άλλων παραγωγικών μονάδων, που και αυτές με τη σειρά τους παράγουν κοινωνικό προϊόν, όπως αρχικά ορίσθηκε. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το κοινωνικό προϊόν του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών διαμορφώθηκε το 2014 στα εκατ., από εκατ. το 2013 (Πίνακας 5). Πίνακας 5. Κοινωνικό Προϊόν (σε χιλ. ) % Μεταβολή 2013/2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Α. ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,2% Β. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,7% Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ/ ΑΝOΡΓΑΝΑ - ΕΣΟΔΑ/ ΕΞΟΔΑ ,3% 1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ (Α+Β+Γ) ,2% Δ. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CIF ,4% Ε. ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ,3% Ζ. ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,7% Η. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,1% 2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ (Δ+Ε+Ζ+Η) ,2% 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (1-2) ,3% Πηγή: Οικονομικά Στοιχεία επιχειρήσεων Επεξεργασία Στοιχείων: ΙΟΒΕ. Αναλυτικότερα, οι εισροές / έσοδα του συνόλου των εξεταζόμενων εταιρειών του κλάδου από την οικονομική δραστηριότητα του έτους 2014, διαμορφώθηκαν σε εκατ., εκ των οποίων τα εκατ. (63,5%) διατέθηκαν για κάλυψη του κόστους προϊόντων CIF, ένα Διάγραμμα 5 Κατανομή Εκροών- Κοινωνικού προϊόντος 2014 (%) Kοινωνικό προϊόν 33,0% Αποσβέσεις 0,6% Κόστος Προϊόντων CIF 63,5% μικρότερο μέρος (2,5%) κάλυψε άλλα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών, ενώ ακόμη μικρότερο κομμάτι αποσπούν τα άμεσα έξοδα αγορών και οι αποσβέσεις. Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 2,5% Άμεσα Έξοδα Αγορών 0,4% Πηγή: Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των εταιρειών. ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 10

11 Η συνεισφορά του κλάδου πετρελαιοειδών (με βάση τα ενοποιημένα μεγέθη) στο κοινωνικό προϊόν αν και μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το 2014 ο κλάδος πετρελαιοειδών δημιούργησε για τον κρατικό προϋπολογισμό έσοδα από φόρους και άλλες εισφορές που ξεπερνούν τα εκατ. και κατέβαλε στο εν ενεργεία προσωπικό, υπό μορφή καθαρών αμοιβών και άλλων παροχών, περίπου 92 εκατ. Πίνακας 6. Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος (σε χιλ. ) % Μεταβολή 2013/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΜOΙ & ΦΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ ,6% ΦΟΡΟΙ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,1% ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ,7% ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,9% 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,9% ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,8% ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,9% 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΚΟΙ ,8% ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ,8% 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,8% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,8% ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( ) ,3% Πηγή: Οικονομικά Στοιχεία επιχειρήσεων Επεξεργασία Στοιχείων: ΙΟΒΕ. Διάγραμμα 6 Σύνθεση Κοινωνικού Προϊόντος 2014 (%) Καθαρές Αμοιβές και Λοιπές Παροχές 2,6% Τράπεζες 2,2% Kέρδη προς διάθεση -1,9% Έσοδα Δημοσίου 97,1% Η συνεισφορά αυτή υλοποιείται με την παραγωγή «πλούτου» (έσοδα για το κράτος από φόρους και εισφορές των επιχειρήσεων του κλάδου), τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με ταυτόχρονη διασφάλιση του περιβάλλοντος και με τη συμβολή και επίδραση στην κοινωνική πρόοδο και συνοχή. Το ύψος και η σύνθεση του κοινωνικού προϊόντος που παράγουν οι επιχειρήσεις του κλάδου συνολικά, προσδιορίζει με σαφήνεια το μέγεθος της συνεισφοράς αυτής. Πηγή: Επεξεργασία οικονομικών στοιχείων των εταιρειών ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 11

12 2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 2014 Στην παρούσα ενότητα επιδιώκεται μια σύντομη ανάλυση των σημαντικότερων αριθμοδεικτών και οικονομικών στοιχείων που εκτιμήθηκαν και παρουσιάστηκαν ήδη για το σύνολο των δώδεκα εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, για το έτος Ταυτόχρονα, εκτιμώνται οι μεταβολές αυτών των δεικτών συγκριτικά με το προηγούμενο έτος Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παρέχουν πληροφόρηση για την αποδοτικότητα των κεφαλαίων και των στοιχείων του ενεργητικού των επιχειρήσεων και αποδίδουν ουσιαστικά την ικανότητα της διοίκησης να μεγιστοποιεί τα κέρδη της με βάση τα υφιστάμενα περιουσιακά της στοιχεία. κεφαλαίων μπορεί εύκολα να μηδενιστεί σε περίπτωση που ο κλάδος διέλθει περίοδο κρίσεως. Το 2014, η αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων των εξεταζόμενων εταιρειών διαμορφώθηκε στο 1,5%, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά μια μονάδα περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των κερδών προ τόκων και φόρων του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος σε σχέση με το (β) Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων προ & μετά τους Φόρους: (ΚΠΦ / Μ.Ο. διετίας Καθαρής Θέσης)*100 & (ΚΜΦ / Μ.Ο. διετίας Καθαρής Θέσης) *100. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ό,τι αφορά Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων την αποδοτικότητα των επιλεχθέντων δειγμάτων κεφαλαίων απεικονίζει την κερδοφόρα των επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δυναμικότητα των επιχειρήσεων. Η υψηλή τιμή αριθμοδείκτες. του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (α) Αποδοτικότητα Συνόλου Απασχολούμενων αποτελεί ένδειξη ευημερίας των εξεταζόμενων Κεφαλαίων: (Κέρδη προ Τόκων & Φόρων / Μ.Ο. επιχειρήσεων. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην 2ετίας Συνόλου Απασχολουμένου Κεφαλαίου)*100. επιτυχημένη διοίκησή τους, στις ευνοϊκές για αυτές οικονομικές συνθήκες και στην εύστοχη Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την χρησιμοποίηση των κεφαλαίων τους. Η διαφορά αποδοτικότητα του συνόλου των εξεταζόμενων μεταξύ του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων εταιρειών ανεξάρτητα από τις πηγές προέλευσης κεφαλαίων προ φόρων και αυτού μετά τους των κεφαλαίων τους (ίδια και ξένα). Με άλλα φόρους εντοπίζεται στη χρήση του μεγέθους λόγια, μετρά την ικανότητα των επιχειρήσεων για «κέρδη (ζημιές) προ φόρων» στη θέση του πραγματοποίηση κερδών, καθώς και το βαθμό αριθμητή για τον υπολογισμό του πρώτου επιτυχίας των διοικήσεών τους. Όσο υψηλότερος αριθμοδείκτη και αντίστοιχα στη χρήση του είναι ο αριθμοδείκτης τόσο ευνοϊκότερο είναι το μεγέθους «καθαρά κέρδη (ζημιές)» στη θέση του οικονομικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του αριθμητή για τον υπολογισμό του δεύτερου. δείγματος. Αντίθετα, ένας χαμηλός αριθμοδείκτης αποδοτικότητας συνόλου απασχολουμένων Το 2014, η προ φόρων αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων του κλάδου παρέμεινε αρνητική (- 2 Στο δείγμα της παρούσας μελέτης περιλαμβάνονται δώδεκα 8,8%). Παρόμοια πορεία είχε και ο δείκτης της (12) επιχειρήσεις. Από αυτές, έντεκα (11) έχουν υιοθετήσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 12

13 αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων μετά από φόρους, ο οποίος διαμορφώθηκε σε -11,1%. Έτσι, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι πέραν της εταιρείας αυτής, τις υψηλότερες τιμές στο συγκεκριμένο δείκτη κατέγραψε η BP Ελληνική (γ) Μικτό Περιθώριο Κέρδους: (Μικτά Κέρδη / Αξία Πωλήσεων)*100 Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί ένδειξη της πολιτικής αγορών-πωλήσεων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και θεωρείται σημαντικό μέτρο (8,1%) και η Avinoil με την Coral (4,1%) με τις υπόλοιπες να κυμαίνονται κάτω από 4%. Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσίασαν η ΕΤΕΚΑ με 1,5% και η Revoil με 2,7%. αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των (δ) Καθαρό Περιθώριο Κέρδους προ φόρων: διοικήσεών τους. Μια υψηλή τιμή του δείκτη δείχνει την ικανότητα των επιχειρήσεων για επίτευξη φθηνών αγορών και πωλήσεων σε υψηλές τιμές. (Κέρδη προ Φόρων / Αξία Πωλήσεων)*100. Ο λόγος των κερδών προ φόρων προς τις πωλήσεις εκφράζει τον αριθμοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους (προ φόρων) ή καθαρού Η τιμή του δείκτη εξαρτάται και από τη δομή των κέρδους. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης κεφαλαίων των εξεταζόμενων επιχειρήσεων, καταγράφει το ποσοστό κέρδους επί των δηλαδή από το βαθμό δανειακής επιβάρυνσης, γιατί είναι ενδεχόμενο τα κέρδη τους να διατίθενται σε σημαντικό ποσοστό για την πληρωμή τόκων. Ακόμη, μπορεί να επηρεάζεται από τη μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων. πωλήσεων με συνυπολογισμό των λειτουργικών και μη λειτουργικών εσόδων / εξόδων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους, τόσο πιο επικερδής είναι μια επιχείρηση ή ένα σύνολο επιχειρήσεων. Πάντως, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται ο Το 2014, το καθαρό περιθώριο κέρδους αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους να βελτιώθηκε οριακά σε σχέση με το προηγούμενο μην περιέχει μια πλήρη εικόνα της έτος και διαμορφώθηκε σε -0,5%, λόγω του αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, διότι ένα περιορισμού των ζημιών του κλάδου. μικρό περιθώριο μπορεί να συνοδεύεται από πολύ υψηλό όγκο πωλήσεων. Σε εταιρικό επίπεδο, το υψηλότερο καθαρό περιθώριο κέρδους το 2014 κατέγραψε η BP Το μικτό περιθώριο κέρδους για το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου αυξήθηκε οριακά το 2014, παραμένοντας όμως σε εξαιρετικά χαμηλό Ελληνική (3,5%) με την Coral (0,4%) και την Ελινόιλ (0,1%) να ακολουθούν, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου κινήθηκαν οριακά αρνητικά. επίπεδο. Μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν τα Ελληνικά Σε επίπεδο εταιρειών, το υψηλότερο μικτό Καύσιμα (-3,0%). περιθώριο κέρδους κατέγραψε η Coral Gas (14,1%) με τις υπόλοιπες να κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα. Θα πρέπει να επισημανθεί όμως ότι η κύρια δραστηριότητα της συγκεκριμένης εταιρείας διαφέρει από αυτήν των υπόλοιπων εταιρειών του δείγματος καθώς τα έσοδα της προέρχονται από την εμπορία υγραερίου. ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 13

14 Πίνακας 7. Αριθμοδείκτες Εταιρειών Αποδοτικότητα Συνόλου Απασχολουμένων Κεφαλαίων 0,3% 1,5% 2. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων -10,6% -8,8% 3. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων μετά από Φόρους -14,1% -11,0% 4. Μικτό Περιθώριο Κέρδους 3,4% 3,6% 5. Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (προ φόρων) -0,7% -0,5% 6. Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στο Δημόσιο 97,7% 97,1% (α) Δασμοί / Φόροι Αγορών 96,8% 96,4% (β) Φόρος Εισοδήματος 0,7% 0,4% (γ) Άλλοι φόροι και εισφορές 0,3% 0,3% 7. Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στο Προσωπικό 2,8% 2,6% (α) Αμοιβές Προσωπικού 2,0% 1,9% (β) Εργοδοτικές Εισφορές 0,7% 0,7% 8. Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στις Τράπεζες 2,1% 2,2% 9. Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στις Επιχειρήσεις -2,6% -1,9% 10. Επενδύσεις προς Μικτά Κέρδη 9,8% 11,3% Πηγή: Οικονομικά Στοιχεία επιχειρήσεων Επεξεργασία Στοιχείων: ΙΟΒΕ. 2.2 Αριθμοδείκτες Κοινωνικού Προϊόντος & άλλοι Οι αριθμοδείκτες κοινωνικού προϊόντος παρέχουν πληροφόρηση για τη διανομή του κοινωνικού προϊόντος: (α) στο Δημόσιο, (β) στο Προσωπικό, (γ) στις Τράπεζες και (δ) στους Μετόχους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ως κοινωνικό προϊόν νοείται η διαφορά του συνόλου των εισροών (αξία πωλήσεων, άλλα έσοδα εκμετάλλευσης, έκτακτα και ανόργανα έσοδα/ έξοδα) και του συνόλου των εκροών (κόστος προϊόντων CIF, άμεσα έξοδα αγορών, άλλα λειτουργικά έξοδα, αποσβέσεις) των επιχειρήσεων. Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνεται ένας ακόμη αριθμοδείκτης, αυτός των επενδύσεων προς το σύνολο των μικτών κερδών. (α) Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στο Δημόσιο Οι εξεταζόμενες εταιρείες διαθέτουν το κοινωνικό προϊόν τους στο Δημόσιο μέσω (α) δασμών και φόρων αγορών, (β) φόρου εισοδήματος και (γ) άλλων φόρων και εισφορών. Το ποσοστό που αφορά στη διανομή του κοινωνικού προϊόντος στο Δημόσιο μειώθηκε οριακά στο 97,1% το 2014 από 97,7% το Σε εταιρικό επίπεδο, τις υψηλότερες τιμές στο συγκεκριμένο δείκτη κατέγραψαν τα Ελληνικά Καύσιμα (102,9%), ενώ ακολουθεί η Mamidoil (100,6%) και η ΕΤΕΚΑ με 98,2%. Από την άλλη, το χαμηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η BP Ελληνική με (17,7%). ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 14

15 (β) Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στο Προσωπικό Μέρος του κοινωνικού προϊόντος των επιχειρήσεων του δείγματος διατίθεται στο προσωπικό τους μέσω (α) των αμοιβών και (β) των εργοδοτικών εισφορών. Το 2014, ο δείκτης παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στο 2,6% από 2,8% και αντίστοιχα κυμάνθηκε ο δείκτης των αμοιβών προσωπικού καθώς μειώθηκε οριακά κατά 0,1%. Σε επίπεδο επιχειρήσεων, τις πρώτες θέσεις στη διανομή του κοινωνικού προϊόντος στο προσωπικό για το 2013 κατείχαν η BP Ελληνική με ποσοστό 38,7% και η Coral Gas με 13,0%, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρέθηκαν η ETEKA και η Revoil με 0,7% και 0,7%, αντίστοιχα. (γ) Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στις Τράπεζες Οι επιχειρήσεις διαθέτουν μέρος του κοινωνικού τους προϊόντος στις τράπεζες για την αποπληρωμή δανείων. Για την οικονομική χρήση 2014, το ποσοστό που αφορά στη διανομή του κοινωνικού προϊόντος στις τράπεζες βελτιώθηκε οριακά φτάνοντας το 2,2% σε σχέση με το 2,1% του Σε εταιρικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις που διέθεσαν το υψηλότερο ποσοστό του κοινωνικού τους προϊόντος στις τράπεζες το συγκεκριμένο έτος, ήταν η Mamidoil-Jetoil και η BP Ελληνική με 7,7% και 3,5% αντίστοιχα ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου κυμαίνονται χαμηλά, χωρίς να ξεπερνούν σε ποσοστό το 3%. Από την άλλη μεριά, το χαμηλότερο ποσοστό διέθεσαν η Coral (0,8%) και η Coral Gas (0,7%). (δ) Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στους Μετόχους - Επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν επίσης ένα μέρος του κοινωνικού προϊόντος για την πληρωμή μερίσματος στους μετόχους και για την αύξηση των αποθεματικών. Το 2014 η τιμή του εν λόγω δείκτη κυμάνθηκε και πάλι σε αρνητικά επίπεδα (-1,9%) σημειώνοντας μικρή βελτίωση σε σχέση με το Η οριακή βελτίωση του δείκτη οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υποχώρηση των (ζημιών) καθαρών κερδών μετά τους φόρους της χρήσης του 2014 (βλ. Πίνακα 8). Αναφορικά με τις εταιρείες του δείγματος, μόνο η BP Ελληνική και φαίνεται να ξεχωρίζει διαθέτοντας το 30,9% του κοινωνικού της προϊόντος για πληρωμή μερίσματος στους μετόχους και αύξηση των αποθεματικών τους, ενώ στις τελευταίες θέσεις και με αρνητικό πρόσημο στην τιμή του δείκτη βρίσκονται η Mamidoil-Jetoil (-11,8%) και τα Ελληνικά καύσιμα (-7,4%) (Πίνακας 14). (ε) Επενδύσεις προς Μικτά κέρδη Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δεν ανήκει στην κατηγορία των αριθμοδεικτών διανομής κοινωνικού προϊόντος. Ζητούμενο εδώ είναι η σύγκριση των συνολικών επενδύσεων των επιχειρήσεων του δείγματος με τα μικτά τους κέρδη. Το 2014, ο δείκτης βελτιώθηκε κατά 2 περίπου ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 11,3% από 9,8% την προηγούμενη χρονιά. Η αύξηση οφείλεται εν μέρει στην επενδυτική πολιτική των επιχειρήσεων, η οποία ήταν ενισχυμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε εταιρικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις που διέθεσαν το υψηλότερο ποσοστό είναι τα Ελληνικά Καύσιμα με 21,0%, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η BP Ελληνική με ποσοστό κοντά στο 1,7%. ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15

16 3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών, Πίνακας 8. Οικονομικά Αποτελέσματα ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σύνολο Εταιρειών (σε χιλ. ) Υπόδειγμα Α ΜΕΡΜ (Α) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛ Μ.Τ , , ,34-1,8% % μεταβολή - -5,2% 3,0% 12,6% -0,8% -2,2% 0,9% -0,1% 2,4% 6,5% -12,6% -5,1% -28,5% 3,8% 7,0% ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,2% % μεταβολή - -6,9% -1,2% 14,4% 7,6% 22,2% 15,0% 4,4% 26,8% -15,8% 20,2% 5,0% -7,8% -12,3% -2,2% ΚΟΣΤΟΣ CIF ,6% % μεταβολή - -21,9% -5,8% 15,7% 11,7% 38,8% 15,8% 6,0% 27,6% -29,2% 18,3% 21,4% -7,4% -14,4% -1,4% ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ,8% % μεταβολή - 35,0% 2,4% 14,0% 2,3% -1,3% 16,2% 0,7% 35,8% 13,8% 29,8% -16,6% -7,6% -8,2% -4,6% ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ,0% % μεταβολή - -14,4% -21,9% -20,7% 11,6% 51,9% 92,6% -4,7% -40,4% -4,9% 2,4% 9,7% -4,5% -32,2% 27,3% (Β) ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ,5% % μεταβολή - -7,9% -3,0% 14,8% 8,2% 24,7% 16,4% 4,4% 29,2% -16,9% 22,8% 5,7% -7,5% -12,5% -2,4% (Α-Β) ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ,5% % μεταβολή - 5,1% 17,5% 10,7% 2,7% -0,5% -1,2% 4,1% -6,6% 6,1% -18,6% -11,4% -17,1% -7,9% 3,4% (Γ) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,4% % μεταβολή - -4,3% 27,1% 28,9% 18,6% 10,3% 19,5% 10,0% 6,2% 33,8% -35,3% -0,6% -22,2% 14,3% -4,7% (Δ) ΣΥΝΟΛΟ (Α-Β)+Γ ,6% % μεταβολή - 4,4% 18,2% 12,2% 4,1% 0,6% 1,2% 4,9% -5,1% 10,9% -21,8% -9,7% -18,0% -4,2% 1,8% ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,8% % μεταβολή - -10,0% 6,1% 20,1% 8,5% 6,9% 6,5% 6,1% 6,4% 0,2% -4,9% -13,3% -13,1% -13,0% -10,9% ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,6% % μεταβολή - -1,4% 0,6% 21,5% 15,8% 17,7% 15,2% 9,9% 1,2% 15,9% -17,2% 1,0% -5,9% -4,4% -10,8% ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,8% % μεταβολή - -4,2% 21,0% 8,4% 22,2% 42,9% -1,6% 2,0% 24,2% -14,0% -6,7% 2,2% -3,6% -19,4% -3,1% ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,3% % μεταβολή - 6,9% 12,9% 5,8% 21,9% -3,6% 9,1% -0,2% 7,0% 0,6% -10,8% -18,3% -13,3% -6,7% 0,7% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,0% % μεταβολή - 12,7% -2,0% 8,2% 5,7% 1,4% -12,0% 6,1% 4,1% 13,3% -13,4% 2,2% -6,8% -5,6% -9,1% ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ,5% % μεταβολή - -4,5% 77,5% -77,3% -597,4% 143,9% -111,4% -317,7% 52,5% -22,9% -1,2% -52,3% -115,2% 372,9% 75,3% (Ε) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ,2% % μεταβολή - 3,9% 11,4% 4,5% 10,5% -7,0% 21,2% -1,9% 6,0% 2,7% -10,9% -9,1% -13,0% -6,7% -2,3% ΚΕΡΔΗ(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΦΟΡΩΝ (Δ-Ε) ,5% % μεταβολή - 6,7% 52,7% 40,9% -13,4% 27,4% -50,1% 46,9% -51,4% 85,3% -76,7% -20,8% -129,9% -164,0% 385,5% ΚΕΡΔΗ(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ Τ&Φ ΑΝΑ ΧΙΛ. Μ.Τ. (Δ-Ε)/Α 6,099 6,861 10,174 12,733 11,116 14,475 7,158 10,528 5,000 8,701 2,318 1,934-0,810 0,499 2,263-6,8% % μεταβολή - 12,5% 48,3% 25,2% -12,7% 30,2% -50,5% 47,1% -52,5% 74,0% -73,4% -16,6% -141,9% -161,6% 353,7% ΤΟΚΟΙ (net) ,0% % μεταβολή - 7,0% -43,8% 30,0% -21,6% 7,4% 28,7% -13,7% 146,7% -18,7% 17,8% 38,3% -3,1% 28,8% -1,8% ΚΕΡΔΗ(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ % μεταβολή - 6,6% 97,6% 40,2% -13,4% 33,2% -57,1% 63,1% -86,6% 456,0% -112,9% 185,8% 84,6% 7,2% -27,8% ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΧΙΛ Μ.Τ. 4,171 4,687 8,988 11,188 9,763 13,289 5,646 9,220 1,205 6,294-0,928-2,796-7,213-7,448-5,026 % μεταβολή - 12,4% 91,8% 24,5% -12,7% 36,1% -57,5% 63,3% -86,9% 422,2% -114,7% 201,2% 158,0% 3,3% -32,5% ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ,3% % μεταβολή - 46,1% 51,6% 42,2% -11,3% -8,4% -53,5% 6,6% -47,0% 144,6% -24,9% -69,3% 25,8% 86,6% -47,8% ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) % μεταβολή - -31,0% 190,1% 42,6% -18,4% 80,5% -59,2% 100,5% -102,5% -2165,0% -188,4% 0,4% 76,2% 20,0% -32,8% ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΧΙΛ. Μ.Τ. 2,139 1,555 4,380 5,384 4,563 8,420 3,401 6,826-0,168 3,264-3,302-3,493-8,604-9,950-6,246 % μεταβολή - -27,3% 181,6% 22,9% -15,3% 84,5% -59,6% 100,7% -102,5% -2039,4% -201,2% 5,8% 146,3% 15,6% -37,2% ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 16

17 Πίνακας 9. Περιουσιακή διάρθρωση ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σύνολο Εταιρειών (σε χιλ. ) Υπόδειγμα Β ΜΕΡΜ ΠΑΓΙΑ ,0% ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ % μεταβολή - 0,7% 4,3% 24,8% 9,9% 9,8% 6,1% 14,1% 10,2% 10,0% 1,8% 1,7% 2,0% -5,9% -1,3% ,6% % μεταβολή - 5,6% 4,2% 4,6% 9,1% 21,8% 10,6% 16,4% -9,4% 2,3% 12,2% -4,5% -16,0% -3,5% -9,0% ΜΕIΟΝ: ΒΡΑΧ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ,8% % μεταβολή - 18,7% 13,6% -55,8% 24,6% 116,3% 2,7% 20,3% -15,2% 9,8% 9,2% -8,1% -22,5% -0,6% 3,3% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ,0% % μεταβολή - -8,8% -9,1% 113,0% 3,3% -20,7% 20,3% 12,3% -3,0% -5,1% 15,5% -0,6% -9,5% -5,9% -1,1% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,6% % μεταβολή - -3,7% -1,6% 15,0% 14,3% 22,0% 12,4% 13,3% 4,0% 3,4% 7,3% 0,7% -2,9% -5,9% -8,8% ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ ,1% % μεταβολή - 1,8% 1,1% 14,5% 15,1% 10,9% 0,8% 10,0% -3,9% 10,1% -4,7% -2,7% -4,5% -10,4% -16,9% ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,6% % μεταβολή - -18,7% -28,8% -4,1% 25,8% 119,6% 24,7% 36,9% 25,3% -20,7% 26,1% 1,7% -48,5% 161,7% -19,9% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,0% % μεταβολή - 7,7% 11,1% 9,0% 27,9% -22,2% 12,4% 15,7% -5,8% 1,5% -36,8% -39,0% -29,1% -12,5% 26,4% ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ,7% % μεταβολή - -10,4% 1,6% 25,9% 4,4% 34,7% 29,1% 5,0% 4,3% 14,0% 22,6% 7,9% 26,6% -41,6% 11,3% ΣΥΝΟΛΟ ,6% % μεταβολή - -3,7% -1,6% 15,0% 14,3% 22,0% 12,4% 13,3% 4,0% 3,4% 7,3% 0,7% -2,9% -5,9% -8,8% ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 17

18 Πίνακας 10. Ανάλυση Φορολογίας και Ανόργανων Εσόδων/ Εξόδων ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σύνολο Εταιρειών (σε χιλ. ) Υπόδειγμα Γ ΜΕΡΜ (Α) ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,1% % μεταβολή - -39,5% 48,7% 15,1% 18,7% 111,8% -1,0% 6,9% 28,2% -23,0% 53,9% -40,0% -17,4% -6,1% 98,1% ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ % μεταβολή ΤΕΛΗ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ,5% % μεταβολή - 0,9% 20,0% 25,2% 24,0% 19,1% 0,3% 4,0% 22,0% 86,1% -58,2% 4,2% -3,4% -26,0% -1,9% ΣΥΝΟΛΟ ,0% % μεταβολή - -1,2% 21,0% 24,8% 25,9% 20,6% 0,1% 4,2% 26,7% 72,8% -53,1% -2,8% -5,4% -19,4% -3,1% (Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΝΕΤ) ,9% % μεταβολή - 0,5% -175,1% 540,8% -96,9% -373,9% 104,7% -50,2% -219,4% -243,4% -366,3% -158,3% -97,7% ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ,3% % μεταβολή ,0% -103,7% 38,1% 2561,9% -117,2% -17,9% -453,3% -248,5% -68,8% -10,8% -65,9% -1118,6% -101,6% ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ,6% % μεταβολή ,7% -355,5% -71,2% 53,1% 1313,1% 373,0% -106,7% -110,5% -100,0% -148,3% -37,7% -32,5% -104,9% ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ % μεταβολή ,6% ΔΙΑΦΟΡΑ ,3% % μεταβολή ,2% -1,9% -118,0% 183,3% -703,3% -118,2% -204,9% 130,9% -21,4% -1,6% -127,9% 16,9% -4,9% -56,8% ΣΥΝΟΛΟ (ΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ,6% % μεταβολή ,2% 77,5% -62,4% -35,1% 1026,4% -111,4% -317,6% 52,5% -22,9% 40,5% -62,1% -113,5% 373,2% 75,2% (Γ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,6% % μεταβολή - 46,1% 37,1% 27,2% -5,9% 2,3% -52,5% -12,7% -44,2% 174,0% -51,5% -67,2% -53,7% 663,1% -55,9% ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,0% % μεταβολή ,0% -127,8% -428,1% -72,3% 3333,1% -96,7% 74,6% -100,0% 58,2% ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ ,8% % μεταβολή - 96,5% 30,4% 182,0% -64,6% -47,2% -100,1% ,0% -94,0% 465,9% 19,5% 36,1% 174,2% -101,3% ΣΥΝΟΛΟ (ΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ,0% % μεταβολή - 47,2% 36,4% 42,9% -16,7% -2,9% -53,5% 6,3% -36,2% 103,9% -48,5% -55,3% 25,8% 86,6% -47,8% ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 18

19 Πίνακας 11. Επενδύσεις και Λοιπά Στοιχεία του Κλάδου Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σύνολο Εταιρειών (σε χιλ. ) Υπόδειγμα Δ ΜΕΡΜ (Α) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ,5% % μεταβολή - 125,9% -0,6% 91,4% -26,9% 8,2% -19,0% 66,6% -2,9% -13,9% -32,8% 1,6% -32,0% -14,9% 21,5% ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ,1% % μεταβολή - 57,6% -31,9% 40,7% -37,2% 52,2% 7,9% 20,6% -45,2% -14,5% -44,5% -1,5% 34,5% -64,0% -17,6% ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,9% % μεταβολή - 111,1% -5,6% 85,5% -27,8% 11,6% -16,2% 60,4% 1,7% -21,5% -34,7% 3,3% -28,8% -19,4% 19,9% (Β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ,0% % μεταβολή - -66,7% 0,0% ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ,0% % μεταβολή - 0,0% 29,4% -50,0% 0,0% -63,6% 0,0% 125,0% 0,0% -44,4% -20,0% -50,0% -50,0% 100,0% ΑΛΛΑ ,4% % μεταβολή - -52,6% 22,2% -45,5% 100,0% -91,7% 100,0% 300,0% -62,5% 33,3% 100,0% 12,5% 11,1% -70,0% 0,0% ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ,7% % μεταβολή - -30,8% 25,9% -50,0% 35,3% -78,3% 20,0% 183,3% -100,0% 33,3% -8,3% 9,1% -58,3% -40,0% (Γ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ,6% % μεταβολή - -14,4% -6,3% 24,4% 1,2% 1,0% -0,6% -1,0% 4,4% 0,2% -2,5% -1,9% -2,1% -4,4% -2,1% (Δ) ΙΔΙΟΚΤ. ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ ΣΕ χιλ m³ ,2% % μεταβολή - -8,6% 3,7% 14,8% 0,0% 0,2% 4,3% -5,7% -0,8% 1,4% 0,6% 15,2% -16,2% -4,0% 2,0% (E) ΕΝΟΙΚΙΑΣ. ΑΠΟΘΗΚ. ΧΩΡΟΙ ΣΕ χιλ m³ ,2% (ΣΤ) ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ % μεταβολή ΣΕ - 280,0% -5,3% 150,0% 0,0% 6,7% 127,1% -0,9% 25,9% 0,7% 62,8% 70,9% -4,5% -68,1% -11,0% χιλ m³ ,9% % μεταβολή - -1,1% -2,3% 13,9% 1,0% -14,1% -12,6% 4,8% -5,3% 48,6% -22,7% 40,3% 35,9% -36,3% -1,5% (Ζ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ,3% % μεταβολή - 21,3% -11,1% 164,6% 2,4% -41,5% -0,7% -6,6% 7,8% 2,0% 8,4% -14,9% 30,1% 78,5% -44,9% (Η) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ,3% % μεταβολή - -9,3% 5,8% -59,6% 2,1% 9,3% -10,5% 19,0% -9,8% -15,8% 14,7% 1,9% 13,7% -4,7% 5,3% (Θ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ,0% % μεταβολή - -25,4% -5,7% 474,1% 12,1% 41,5% 8,4% 26,8% -27,9% -83,2% -1,6% -3,6% -14,9% -7,7% -4,7% (Ι) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1) ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ,0% % μεταβολή - 9,5% -11,1% 60,8% -7,3% -21,2% -8,4% -1,4% 7,4% -13,8% -2,7% -1,5% -8,1% -8,5% -2,5% 2) ΤΡΙΤΩΝ ,9% % μεταβολή - -13,0% -2,3% 34,4% 1,2% 7,6% -5,1% 0,0% 7,0% 12,7% 4,0% -0,1% 0,9% -22,9% 13,5% ΣΥΝΟΛΟ ,0% % μεταβολή - -6,5% -5,3% 42,5% -1,7% -2,1% -6,0% -0,4% 7,1% 5,8% 2,6% -0,4% -0,9% -20,2% 10,1% (Κ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ Μ.Τ. ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ,8% % μεταβολή - -28,3% 3,5% 46,1% -1,2% 7,2% -5,1% -6,4% 33,0% -39,8% 3,1% -5,0% -6,2% -24,2% 2,5% (Λ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,6% % μεταβολή - -12,8% -8,9% 33,6% 1,7% 2,1% 0,7% 0,6% 3,6% -0,3% -11,0% -6,7% -6,4% -7,5% -3,2% ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 19

20 Πίνακας 12. Κοινωνικό Προϊόν Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σύνολο Εταιρειών (σε χιλ. ) Υπόδειγμα E ΜΕΡΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (Α) ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,2% % μεταβολή - -6,9% -1,2% 14,4% 7,6% 22,2% 15,0% 4,4% 26,8% -15,8% 20,2% 5,0% -7,8% -12,3% -2,2% (Β) ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,4% % μεταβολή - -4,3% 27,1% 28,9% 18,6% 10,3% 19,5% 10,0% 6,2% 33,8% -35,3% -0,6% -22,2% 14,3% -4,7% (Γ) ΕΚΤΑΚΤΑ/ΑΝOΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ/ ΕΞΟΔΑ ,5% % μεταβολή - -4,5% 77,5% -77,3% -532,8% 180,3% -111,4% -317,7% 52,5% -22,9% -1,2% -52,3% -115,2% 372,9% 75,3% 1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ (Α+Β+Γ) ,2% % μεταβολή - -6,9% -1,2% 14,9% 8,2% 22,6% 14,0% 4,7% 26,5% -15,3% 19,3% 4,7% -7,9% -12,2% -2,2% (Δ) ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CIF ,6% % μεταβολή - -21,9% -5,8% 15,7% 11,7% 38,8% 15,8% 6,0% 27,6% -29,2% 18,3% 21,4% -7,4% -14,4% -1,4% (Ε) ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΩΝ ,0% % μεταβολή - -14,4% -21,9% -20,7% 11,6% 51,9% 92,6% -4,7% -40,4% -4,9% 2,4% 9,7% -4,5% -32,2% 27,3% (Ζ) ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,3% % μεταβολή - 6,9% 12,9% 5,8% 21,0% -2,9% 9,1% -0,2% 7,0% 0,6% -10,8% -18,3% -13,3% -6,7% 0,7% (Η) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,0% % μεταβολή - 12,7% -2,0% 8,2% 5,7% 1,4% -12,0% 6,1% 4,1% 13,3% -13,4% 2,2% -6,8% -5,6% -9,1% 2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ (Δ+Ε+Ζ+Η) ,4% % μεταβολή - -19,6% -4,5% 14,3% 12,4% 34,5% 15,6% 5,5% 25,4% -27,3% 15,8% 19,0% -7,6% -14,2% -1,2% 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (1-2) ,2% % μεταβολή - 30,7% 4,8% 15,9% 1,4% 1,2% 10,1% 2,8% 29,5% 14,6% 24,9% -16,4% -8,4% -8,0% -4,3% ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20

21 Πίνακας 12.β. Κοινωνικό Προϊόν Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σύνολο Εταιρειών (σε χιλ. ) Υπόδειγμα ΣΤ ΜΕΡΜ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΜOΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ ,8% % μεταβολή - 35,0% 2,4% 14,0% 2,3% -1,3% 16,2% 0,7% 35,8% 13,8% 29,8% -16,6% -7,6% -8,2% -4,6% ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,8% % μεταβολή - -4,2% 21,0% 8,4% 22,2% 42,9% -1,6% 2,0% 24,2% -14,0% -6,7% 2,2% -3,6% -19,4% -3,1% ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ,3% % μεταβολή - 46,1% 51,6% 42,2% -11,3% -8,4% -53,5% 6,6% -47,0% 144,6% -24,9% -69,3% 25,8% 86,6% -47,8% ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,7% % μεταβολή - 35,0% 3,6% 14,8% 1,8% -1,4% 13,9% 0,8% 34,6% 14,4% 29,1% -16,9% -7,5% -7,9% -4,9% 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,8% % μεταβολή - -10,0% 6,1% 20,1% 8,5% 6,9% 6,5% 6,1% 6,4% 0,2% -4,9% -13,3% -13,1% -13,0% -10,9% ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,6% % μεταβολή - -1,4% 0,6% 21,5% 15,8% 17,7% 15,2% 9,9% 1,2% 15,9% -17,2% 1,0% -5,9% -4,4% -10,8% ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,1% % μεταβολή - -8,6% 5,1% 20,3% 9,8% 8,9% 8,2% 6,9% 5,3% 3,5% -7,8% -10,3% -11,4% -10,8% -10,9% 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΚΟΙ ,0% % μεταβολή - 7,0% -43,8% 30,0% 0,1% -16,0% 28,7% -13,7% 146,7% -18,7% 17,8% 38,3% -3,1% 28,8% -1,8% ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ,0% % μεταβολή - 7,0% -43,8% 30,0% 0,1% -16,0% 28,7% -13,7% 146,7% -18,7% 17,8% 38,3% -3,1% 28,8% -1,8% 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ % μεταβολή - -31,0% 190,1% 42,6% -18,4% 80,5% -59,2% 100,5% -102,5% -2165,0% -188,4% 0,4% 76,2% 20,0% -32,8% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ % μεταβολή - -31,0% 190,1% 42,6% -18,4% 80,5% -59,2% 100,5% -102,5% -2165,0% -188,4% 0,4% 76,2% 20,0% -32,8% ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( ) ,2% % μεταβολή - 30,7% 4,8% 15,9% 1,5% 1,2% 10,1% 2,8% 29,5% 14,7% 24,9% -16,4% -8,4% -8,0% -4,3% ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 21

22 3.2. Εξέλιξη Αριθμοδεικτών, Πίνακας 13. Εξέλιξη Αριθμοδεικτών Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών Αριθμοδείκτες Α) Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 1. Αποδοτικότητα Συνόλου Απασχολουμένων Κεφαλαίων 10,6% 10,3% 16,2% 21,5% 16,2% 17,4% 7,5% 9,7% 4,4% 7,8% 1,7% 1,3% -0,4% 0,3% 1,5% 2. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων 13,4% 12,8% 25,0% 32,4% 24,5% 29,3% 11,7% 18,1% 2,4% 12,8% -1,6% -4,8% -9,1% -10,6% -8,8% 3. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων μετά Φόρων 6,9% 4,3% 12,2% 15,6% 11,4% 18,5% 7,1% 13,4% -0,3% 6,6% -5,7% -6,0% -10,9% -14,1% -11,0% 4. Μικτά κέρδη προς Πωλήσεις 7,9% 8,9% 10,6% 10,2% 9,8% 8,0% 6,8% 6,8% 5,0% 6,3% 4,3% 3,6% 3,2% 3,4% 3,6% 5. Κέρδη προ φόρων προς Πωλήσεις 0,9% 1,1% 2,2% 2,6% 2,1% 2,3% 0,9% 1,4% 0,1% 0,9% -0,1% -0,3% -0,5% -0,7% -0,5% Β) Αριθμοδείκτες Κοινωνικού Προϊόντος 6. Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στο Δημόσιο (α) Δασμοί/ Φόροι Αγορών 88,3% 91,2% 89,1% 87,6% 88,3% 86,1% 90,8% 89,0% 93,3% 92,7% 96,3% 96,1% 97,0% 96,8% 96,4% (β) Φόρος Εισοδήματος 1,8% 2,0% 2,9% 3,6% 3,1% 2,8% 1,2% 1,2% 0,5% 1,1% 0,7% 0,2% 0,3% 0,7% 0,4% (γ) Άλλοι Φόροι και Εισφορές 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% (δ) Συνολικά 90,5% 93,5% 92,3% 91,4% 91,8% 89,4% 92,5% 90,7% 94,3% 94,1% 97,3% 96,6% 97,6% 97,7% 97,1% 7. Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στο Προσωπικό (α) Αμοιβές Προσωπικού 4,9% 3,4% 3,4% 3,6% 3,8% 4,0% 3,9% 4,0% 3,3% 2,9% 2,2% 2,3% 2,2% 2,0% 1,9% (β) Εργοδοτικές Εισφορές 1,0% 0,7% 0,7% 0,7% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 0,9% 0,9% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% (γ) Συνολικά 5,9% 4,1% 4,1% 4,3% 4,7% 5,0% 4,9% 5,1% 4,2% 3,8% 2,8% 3,0% 2,9% 2,8% 2,6% 8. Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στις Τράπεζες 1,7% 1,4% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% 0,7% 1,6% 0,9% 0,9% 1,4% 1,5% 2,1% 2,2% 9. Διανομή Κοινωνικού Προϊόντος στις Επιχειρήσεις 1,9% 1,0% 2,8% 3,4% 2,7% 4,9% 1,8% 3,3% -0,1% 1,2% -0,9% -1,1% -2,0% -2,6% -1,9% 10. Επενδύσεις προς Μικτά κέρδη 6,2% 12,4% 10,0% 16,7% 11,8% 13,2% 11,2% 17,2% 18,9% 13,9% 11,1% 13,0% 11,2% 9,8% 11,3% ΙΟΒΕ - ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 22

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2011

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2012

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθµοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2012 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ TΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Είναι λογιστική κατάσταση Δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: /07/2016).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: /07/2016). Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Τηλέφωνο: 2103382212 Fax: 2103616464 E-mail: sandrou@acci.gr Αθήνα,28/11/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014 ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014-31/12/2014 Κύριοι εταίροι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αθήνα 30 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο "ΠΑΟ Κ.Α.Ε")

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο ΠΑΟ Κ.Α.Ε) «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο "ΠΑΟ Κ.Α.Ε") ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο "ΠΑΟ Κ.Α.Ε")

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο ΠΑΟ Κ.Α.Ε) «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με διακριτικό τίτλο "ΠΑΟ Κ.Α.Ε") ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Έκθεση Ισολογισμού της εταιρείας MARMIL Α.Ε. για το έτος 2015 MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα