ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 20 Ιανουαρίου 2009 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) January 20, 2009

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Ηµεροµηνία έκδοσης: 20/01/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 DECEMBER 2008 Publication date: 20/01/2009 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...38 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

6 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...70 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 4.2 Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...75 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek CHAPTER 4 REVOCATION FROM EPO 4.2 Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS

7 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A46B 11/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΙΟΚΟΥΡΑΣ ΘΕΜΕΛΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σκιάθου και Νισύρου, ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΛΙΟΚΟΥΡΑΣ ΘΕΜΕΛΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ Ο ΟΝΤΟΠΑΣΤΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα που αποτελείται από ένα µοτέρ και ένα µηχανισµό παλινδρόµησης, τροφοδοτούµενο µε µπαταρία, περιέχει στο κάτω µέρος αποθηκευτικός χώρο (οδοντόπαστας) όπου διευκολύνει την διαδικασία χρήσης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A23N 12/02 IPC8: A23L 1/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 10χλµ Ε.Ο> Θεσ/κης-Κατερίνης, Σίνδος, ΣΙΝ ΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΛΑΧΑΝΙ- ΚΩΝ Είναι ένα µηχάνηµα πλυσίµατος λαχανικών, που αποτελείται από δυο δεξαµενές (Ια), (13) µέσα στις οποίες οδηγούνται τα λαχανικά (11) και αφού πλυθούν από όλες τις πλευρές χάρις στην ύπαρξη µπέκ ψεκασµού (5αl), (5β1), (5α2) (5β2) µε νερό (5), µε την βοήθεια µεταφορικών ταινιών (12α)(12β), µεταφέροντα ι στον τελικό πάγκο(9) απαγωγής, έτοιµα για την τελική συσκευασία για να διατεθούν στο καταναλωτικό κοινό. 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G09F 21/04 IPC8: G09F 11/26 IPC8: G09F 13/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΕΛΕΪΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κέννεντι 34, ΡΟ ΟΣ ( Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΕΛΕΪΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ Το διαφηµιστικό όχηµα φέρει διάφανο κουβούκλιο µε εσωτερικό µηχανισµό κινήσεων και εσωτερικό φωτισµό και δίνει τη δυνατότητα σε προϊόντα και επιχειρήσεις να διαφηµιστούν όπου επιθυµούν, τόσο την ηµέρα όσο και τις βραδινές ώρες. Οι αφίσες θα προβάλλονται εναλλασσόµενα, πάνω, κάτω και αντιστρόφως και ανεξάρτητα µεταξύ τους σε κάθε πλευρά του κουβουκλίου είτε κινείται το όχηµα είτε είναι ακίνητο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61N 7/02 IPC8: A61B 17/32 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΙ ΕΡΗΣ ΘΕΜΕΛΗ ΜΙΧΑΗΛ Θεοδώρου Γεωµέτρου 45, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α 2)ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ελ.βενιζέλου 60, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 3)ΒΟΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Σερεπετζή 3, ΨΥΧΙΚΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΙ ΕΡΗΣ ΘΕΜΕΛΗ ΜΙΧΑΗΛ 2)ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3)ΒΟΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ- ΓΙΑΣ Το σύστηµα διαθερµίας υπερήχων πλήρως ελεγχόµενης λειτουργίας είναι µια διαθερµία υπερήχων, η οποία µπορεί να εφαρµοστεί µε ασφάλεια σε πολύ ευαίσθητους νευρικούς ιστούς όπως αυτούς του εγκεφάλου, νωτιαίου µυελού, κ.α. Προκαλεί τοµή και αιµόσταση στους ιστούς, στεγανοποιεί αγγεία σχετικά µικρής διατοµής όπως αυτά που συναντάµε στον εγκέφαλο, χωρίς να προκαλεί την ρήξη αυτών. εν προκαλεί την διασπορά υγρών, λόγο µεταπήδησης και η χρήση της είναι όσο το δυνατόν απλούστερη και φιλική προς τον χρήστη. Μία ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου λειτουργίας (7) ελέγχει την λειτουργία της διαθερµίας υπερήχων στην τελική βαθµίδα, δηλαδή στην βαθµίδα εξόδου της διαθερµίας υπερήχων ρυθµίζοντας έτσι την ισχύ εξόδου κατά τέτοιον τρόπο ώστε να έχουµε τοµή και αιµόσταση σε πολύ ευαίσθητους ιστούς αποφεύγοντας την βλάβη και την καταστροφή τους από τα µεγάλα ποσά θερµικής ενέργειας. 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H01L 31/052 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Σάµου 28, ΑΡΤΕΜΙΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚ- ΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟ- ΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΙΑΦΑΝΗΣ ΣΩ- ΛΗΝΑΣ Η ΕΣΤ. ΗΛΙ. ΑΚ. Η µέθοδος µε χρήση σωλήνας είναι ο µόνος τρόπος να µπορέσουµε να τοποθετήσουµε φωτοβολταϊκά κύτταρα σε διάταξη χωρίς κολήσεις µεταξύ τους που θα είχαν σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία κενών και θα έπεφτε η συνολική απόδοση της διάταξης.ο µόνος τρόπος τα φωτοβολταϊκά κύτταρα να προστατευθούν αποτελεσµατικά από το περιβάλλον και να µπορούν να δέχονται υψηλά εστιαζόµενη ηλιακή ακτινοβολία χωρίς να θερµαίνονται ώστε να έχουν τη µέγιστη δυνατή απόδοση. Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα τοποθετούνται µε ελαφρά πίεση ανάµεσα στα ηλεκτρόδια και πλέουν εντός υγρού διαλύµατος σε ένα προστατευόµενοπεριβάλλον (εντός της διάφανης σωλήνας) όπου τα κύτταρα και τα ηλεκτρόδια δεν οξειδώνονται και λόγω του συστήµατος ψύξης - εντός της σωλήνας - και του φίλτρου αποκοπής υπέρρυθρης ακτινοβολίας - εκτόςτης σωλήνας - δεν ανεβάζουν υψηλές θερµοκρασίες. Λόγω της διάταξης αυτής, η απόδοση των κυττάρων είναι πάντα κορυφαία, η διάρκεια ζωής τους παρατείνεται και η φθορά τους µε το πέρασµα του χρόνου µειώνεται σηµαντικά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A24F 19/14 IPC8: A24F 19/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΚΙΟΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗ Κροκεές, ΚΡΟΚΕΕΣ (ΛΑΚΩΝΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΓΚΙΟΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΤΑΧΤΟ ΟΧΕΙΟΥ Σφουγγάρι σταχτοδοχείου, που αποτελείται από σκληρό ύφασµα (1), που στο εσωτερικό του υπάρχει πηχτό αρωµατικό ζελέ (2). Το σκληρό ύφασµα συγκρατεί, δεν εγκλωβίζει το ζελέ και εξέρχεται µέσα από το ύφασµα του σφουγγαριού, µόνο όταν πιέζουµε το αναµµένο τσιγάρο πάνω σε αυτό. Πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης, είναι ότι µε αυτό το σφουγγάρι, καλύπτεται η δυσάρεστη µυρωδιά της καύτρας του τσιγάρου, την στιγµή που το πιέζουµε, πάνω σε αυτό. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E04B 1/04 IPC8: E04B 2/00 IPC8: E04B 1/41 IPC8: E04B 1/48 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΣΙΛΙΠΑΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Βύρωνος 26, ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΤΣΙΜΠΟΥΡΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Φανερωµένης 40, ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΤΣΙΛΙΠΑΝΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 2)ΤΣΙΜΠΟΥΡΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ Προκατασκευασµένα κτίρια από µπετόν σύµφωνα µε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα δόµησης το οποίο δίνει την δυνατότητα προκατασκευής των στοιχείων (τοίχοι, πλάκες ορόφων) σε βιοµηχανικό χώρο και εν συνεχεία συναρµολόγηση στην τελική τους θέση εξασφαλίζοντας µόνιµη και ασφαλή σύνδεση µεταξύ τους. Η σχεδίαση των κτιρίων εφαρµόζεται σε κάνναβο προκαθορισµένου βήµατος. Στους τοίχους τοποθετούνται πριν την σκυροδέτηση σε προκαθορισµένα σηµεία µεταλλικά εξαρτήµατα (11) & (12) στα προβλεπόµενα σηµεία σύνδεσης.οι πλάκες (19) παράγονται από καλούπια και φέρουν σε αντίστοιχες θέσεις οπές (15) µέσω των οποίων µε κοχλίες (7) ή συνδετήρες (14) γίνεται η σύνδεση µε τους τοίχους (21). Τα καλούπια σκυροδέτησης φέρουν τρύπες (15) µε κέντρα που συµπίπτουν µε τους κόµβους του κάνναβου. Σε αυτές στερεώνονται κατά περίπτωση µούφες (11) και κώνοι αν είναι καλούπι τοίχου ή αφαιρούµενοι πείροι αν είναι καλούπι πλάκας, προκείµενου να ακολουθήσει η σκυροδέτηση. Πλεονεκτήµατα της παρούσας εφεύρεσης αποτελούν ο µικρός χρόνος ανέγερσης, η άψογη αισθητική των σηµείων σύνδεσης και κατά συνέπεια όλου του κτιρίου και ο ασφαλής τρόπος µόνιµης σύνδεσης των στοιχείων του κτιρίου σε προκαθορισµένα µε ακρίβεια σηµεία όπως αυτά προκύπτουν από την σχεδίαση. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F03B 17/06 IPC8: F03B 13/26 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΜΙΑΝΟΣ Κοµνηνών 6, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΜΙΑΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ερµού 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡ- ΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Υ ΑΤΙΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ο µηχανισµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε την εκµετάλλευση επιφανειακών υδάτινων ρευµάτων είναι µία επιπλέουσα κατασκευή η οποία αποτελείται από µία ανέµη(2)και δύο περιστρεφόµενους πλωτήρες(ι)δεξιά και αριστερά, στις απολήξεις των αξόνων περιστροφής των πλωτήρων είναι προσαρµοσµένοι οι δύο αντίστοιχοι βραχίονες (6), οι οποίοι καταλήγουν σε δύο πλωτήρες (7) ώστε να κρατούν την κατασκευή σεµια οριζόντια θέση, επάνω στους βραχίονες είναι προσαρµοσµένες οι γεννήτριες (4) οι οποίες παραλαµβάνουν την κίνηση από τους πλωτήρες (1) µέσω αλυσίδας(5). Ο µηχανισµός µπορεί να εργάζεται καινά επιπλέει µε οποιαδήποτε στάθµη νερού και να σταµατάει όταν αυτή πέσει πολύ χαµηλά και ακουµπήσει στην κοίτη, επίσης µπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε πρόσκρουση µε βαριά αντικείµενα που φέρουν οι ποταµοί. 12

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A45D 20/10 IPC8: F24H 3/04 IPC8: F26B 21/00 IPC8: H05B 3/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηρούς 15, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):11/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Ηρούς 15,10442 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ Η εφεύρεση αναφέρεται σε σύστηµα χτενίσµατος µαλλιών που αποτελείται από αποµακρυσµένη µονάδα παραγωγής αέρα (µοτέρ) (I), που βρίσκεται µέσα σε κουτί (2), και µεταφορά του µέσω σωλήνα (5) στη τελική χειρολαβή (7) και σηµείο χρήσης, Η ρύθµιση της παροχής του αέρα και της θερµοκρασίας γίνονται µε τη τοποθέτηση ηλεκτρικής αντίστασης (18) και δύο διακόπτων dimmer (8, 9). Τα κύρια πλεονεκτήµατα της εφεύρεσης σε σχέση µε το κοινό πιστολάκι είναι ότι έχει σηµαντικά µικρότερο βάρος, είναι περισσότερο ευέλικτη στη χρήση της αθόρυβη, µπορεί να εκµεταλλευτεί τα πλεονεκτήµατα ενός µεγαλύτερου µοτέρ παραγωγής αέρα, καλύτερη ρύθµιση της έντασης και θερµοκρασίας, µη ανακύκλωση αλλά χρήση ελεύθερου από µολύσµατα αέρα και προστασία του χρήστη από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που εκπέµπει το κοινό πιστολάκι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01M 1/08 IPC8: A01M 1/10 IPC8: A01M 1/14 IPC8: A01M 5/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Νηρηίδων 61, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙ ΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εντοµοπαγίδα σε πολλά µεγέθη και τύπους που στηρίζονται στην ίδια αρχή Η εντοµοπαγϊδα αποτελείται από το πλαίσιο κουτί στήριξης, την φωτεινή πηγή (φωτοδιόδους ειδικών επιλεγµένων ακτινοβολιών και το µέσον παγίδευσης (απορροφητήρας ή και κολλητική επιφάνεια) Τα έντοµα προσελκύονται από την φωτεινή πηγή που είναι συνδιασµός φωτοδιόδων διαφόρων µηκών κύµατος του υπεριώδους φάσµατος, φωτεινότητας και γωνίας φωτισµού. Επί πλέον µπορεί να χρησιµοποιηθεί και άλλη πηγή προσέλκυσης υπέρυθρη φωτοδίοδος (ανω των 700nm) και ηχητικός µηχανισµός µιµούµενος τον ήχο της ανθρώπινης καρδιάς Όταν πλησιάζουν απορροφώνται από απορροφητήρα και συγκρατούνται από το εσωτερικό της Το µέγεθος αρχίζει από 3χ3χ3 (εκ), και αφορά συσκευές ατοµικής χρήσης για προστασία από νυκτόβια έντοµα (κουνούπια, σκνίπες κλπ. ) και φθάνει σε οποιοδήποτε µέγεθος π. χ. (200χ200χ200 εκ) για προστασία µεγάλων εκτάσεων από κουνούπια κλπ, εργοστασίων και καλλιεργειών Οι συσκευές κατασκευάστηκαν µε την φιλοσοφία της επεκτασιµότητας ( modular) 13

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A46B 11/00 IPC8: A61C 17/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΙΟΚΟΥΡΑΣ ΘΕΜΕΛΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σκιάθου και Νισύρου, ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΛΙΟΚΟΥΡΑΣ ΘΕΜΕΛΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ Ο ΟΝΤΟΠΑΣΤΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα που αποτελείται από το κυρίως σώµα µε τον εξοπλισµό της, µηχανισµός παλινδρόµησης της βούρτσας παίρνοντας κίνηση από ένα µοτέρ DC (µπαταρίας). Η διαφορά αυτής οδοντόβουρτσας είναι ότι έχει αποθηκευτικό χώρο (οδοντόπαστας) που διευκολύνει την διαδικασία χρήσης. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A23C 13/14 IPC8: A23L 1/19 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Φλέµιγκ 22, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΧΕΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Πριήνης 14-16, ΑΘΗΝΑ (74):ΧΕΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φλέµιγκ 22,18233 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΟ- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΥΠΟΚΑ- ΤΑΣΤΑΤΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ - ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ- ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΣΑΝΤΙΓΥ Έτοιµο προϊόν, πλήρως αποστειρωµένο, χωρίς συντηρητικά, για άµεση και πρακτική χρήση στη ζαχαροπλαστική και µαγειρική - κατόπιν αφροποίησης - αντίστοιχη µε της ζωικής ή φυτικής κρέµας (πολύ υψηλής παστερίωσης), συσκευασµένο σε λευκοσίδηρο δοχείο µε ειδική εσωτερική επίστρωση και συντηρούµενο για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα σε συνθήκες περιβάλλοντος. Έτοιµο προϊόν σε ηµιστερεή µορφή (πάστας) γιαχρήση ίδια µε αυτή της κρέµας γάλακτος ή των φυτικών κρεµών πολύ υψηλής παστερίωσης. Αποτελείται από άπαχο γάλα, φυτικά λιπαρά και γαλακτωµατοποιητές και αρωµατικές ύλες, µε περίπου µηδενική παρουσίαζωικών λιπαρών και αµελητέα περιεκτικότητα σε χοληστερόλη. Είναι απαλλαγµένο συντηρητικών, διατηρείται σε συνθήκες περιβάλλοντος (εκτός ψυγείου) µε τουλάχιστον 24µηνη διάρκεια ζωής, είναι πλήρως αποστειρωµένο και οµογενοποιηµένο και ως σταθεροποιηµένο προϊόν, δηµιουργεί -κατά τη διόγκωση του- τελικό όγκο που φθάνει το 300 τοις εκατό του αρχικού του. Η φύση των συστατικών του, η παραγωγική διαδικασίακαι η συσκευασία του σε λευκοσιδηρά δοχείο µε εσωτερική επίστρωση, του προσδίδουν χαρακτηριστικά που το καθιστούν υπέρτερο σε θέµατα διατηρησιµότητας, ασφάλειας, ποιότητας και χρηστικότητας έναντιτων φυτικών και ζωικών κρεµών γάλακτος (οι οποίες είναι προϊόντα ψυγείου, υπολείπονται «δοµικής» σταθερότητας, είναι ευπαθείς στις συνθήκες συντήρησης και παρασκευής και έχουν µέγιστο χρόνο ζωής 9 µήνες). 14

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A23C 13/14 IPC8: A23C 9/152 IPC8: A23L 1/19 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Φλέµιγκ 22, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΧΕΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Πριήνης 14-16, ΑΘΗΝΑ (74):ΧΕΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φλέµιγκ 22,18233 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΟ- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΥΠΟΚΑ- ΤΑΣΤΑΤΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ - ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ- ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΣΑΝΤΙΓΥ Έτοιµο προϊόν, πλήρως αποστειρωµένο, χωρίς συντηρητικά, για άµεση και πρακτική χρήση στη ζαχαροπλαστική και µαγειρική - κατόπιν αφροποίησης - αντίστοιχη µε της ζωικής ή φυτικής κρέµας (πολύ υψηλής παστερίωσης), συσκευασµένο σε λευκοσίδηρο δοχείο µε ειδική εσωτερική επίστρωση και συντηρούµενο για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα σε συνθήκες περιβάλλοντος. Έτοιµο προϊόν σε ηµιστερεή µορφή (πάστας) γιαχρήση ίδια µε αυτή της κρέµας γάλακτος ή των φυτικών κρεµών πολύ υψηλής παστερίωσης. Αποτελείται από άπαχο γάλα, φυτικά λιπαρά και γαλακτωµατοποιητές και αρωµατικές ύλες, µε περίπου µηδενική παρουσίαζωικών λιπαρών και αµελητέα περιεκτικότητα σε χοληστερόλη. Είναι απαλλαγµένο συντηρητικών, διατηρείται σε συνθήκες περιβάλλοντος (εκτός ψυγείου) µε τουλάχιστον 24µηνη διάρκεια ζωής, είναι πλήρως αποστειρωµένο και οµογενοποιηµένο και ως σταθεροποιηµένο προϊόν, δηµιουργεί -κατά τη διόγκωση του- τελικό όγκο που φθάνει το 300 τοις εκατό του αρχικού του. Η φύση των συστατικών του, η παραγωγική διαδικασίακαι η συσκευασία του σε λευκοσίδηρο δοχείο µε εσωτερική επίστρωση, του προσδίδουν χαρακτηριστικά που το καθιστούν υπέρτερο σε θέµατα διατηρησιµότητας, ασφάλειας, ποιότητας και χρηστικότητας έναντιτων φυτικών και ζωικών κρεµών γάλακτος (οι οποίες είναι προϊόντα ψυγείου, υπολείπονται «δοµικής» σταθερότητας, είναι ευπαθείς στις συνθήκες συντήρησης και παρασκευής και έχουν µέγιστο χρόνο ζωής 9 µήνες). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A23C 13/14 IPC8: A23C 9/152 IPC8: A23L 1/19 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Φλέµιγκ 22, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/06/2007 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΧΕΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Πριήνης 14-16, ΑΘΗΝΑ (74):ΧΕΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φλέµιγκ 22,18233 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΟ- ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΥΠΟΚΑ- ΤΑΣΤΑΤΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ - ΣΤΗΝ ΧΡΉΣΗ - ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣ ΣΑΝΤΙΓΥ Έτοιµο προϊόν, πλήρως αποστειρωµένο, χωρίς συντηρητικά, για άµεση και πρακτική χρήση στη ζαχαροπλαστική και µαγειρική - κατόπιν αφροποίησης - αντίστοιχη µε της ζωικής ή φυτικής κρέµας (πολύ υψηλής παστερίωσης), συσκευασµένο σε λευκοσίδηρο δοχείο µε ειδική εσωτερική επίστρωση και συντηρούµενο για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα σε συνθήκες περιβάλλοντος. Έτοιµο προϊόν σε ηµιστερεή µορφή (πάστας) γιαχρήση ίδια µε αυτή της κρέµας γάλακτος ή των φυτικών κρεµών πολύ υψηλής παστερίωσης. Αποτελείται από άπαχο γάλα, φυτικά λιπαρά και γαλακτωµατοποιητές και αρωµατικές ύλες, µε περίπου µηδενική παρουσίαζωικών λιπαρών και αµελητέα περιεκτικότητα σε χοληστερόλη. Είναι απαλλαγµένο συντηρητικών, διατηρείται σε συνθήκες περιβάλλοντος (εκτός ψυγείου) µε τουλάχιστον 24µηνη διάρκεια ζωής, είναι πλήρως αποστειρωµένο και οµογενοποιηµένο και ως σταθεροποιηµένο προϊόν, δηµιουργεί -κατά τη διόγκωση του- τελικό όγκο που φθάνει το 300 τοις εκατό του αρχικού του. Η φύση των συστατικών του, η παραγωγική διαδικασίακαι η συσκευασία του σε λευκοσιδηρά δοχείο µε εσωτερική επίστρωση, του προσδίδουν χαρακτηριστικά που το καθιστούν υπέρτερο σε θέµατα διατηρησιµότητας, ασφάλειας, ποιότητας και χρηστικότητας έναντιτων φυτικών και ζωικών κρεµών γάλακτος (οι οποίες είναι προϊόντα ψυγείου, υπολείπονται «δοµικής» σταθερότητας, είναι ευπαθείς στις συνθήκες συντήρησης και παρασκευής και έχουν µέγιστο χρόνο ζωής 9 µήνες). 15

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα