2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις"

Transcript

1 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2

3 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και με αναφορά την περίοδο Ωστόσο η φετινή χρόνια αποτελεί ορόσημο για την εξέλιξη της απασχόλησης του εμπορίου, αφού η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών για πρώτη φόρα δείχνει ότι πλήττει άμεσα και την απασχόληση στον κλάδο. Αναλυτικότερα, μέσα στο τελευταίο έτος, το εμπόριο απώλεσε θέσεις εργασίας, συγκεντρώνοντας μόλις απασχολουμένους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απασχόληση στο εμπόριο διαμορφώθηκε κάτω από τις θέσεις για πρώτη φορά μετά το Ακόμα κι αν η συμμετοχή της απασχόλησης του κλάδου στο σύνολο της απασχόλησης της οικονομίας παραμένει υψηλή λόγω της παράλληλα έντονης μείωσης της απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, οι πιέσεις που δέχεται το εμπόριο πλέον είναι εμφανείς και έντονες. Οι εργοδότες και οι βοηθοί στο εμπόριο πλήττονται περισσότερο αφού η μεταβολή τους φτάνει στο 20,7% και 27,1% αντίστοιχα. Οι αυτοαπασχολούμενοι απώλεσαν θέσεις εργασίας, ενώ οι μισθωτοί Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες απασχολούμενοι/ες στο εμπόριο μειώθηκαν τον τελευταίο χρόνο (-13,0% και -10,8% αντίστοιχα), ενώ υποχώρηση σημειώνεται και στους νέους έως 29 ετών όπως και σε κάθε υποκλάδο του εμπορίου (λιανικό εμπόριο, χονδρικό εμπόριο, εμπόριο & συντήρηση οχημάτων). Η μόνη αύξηση που παρατηρείται στις μεταβλητές είναι στη μερική απασχόληση, τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες, με ποσοστό 15,6%. Τέλος, σε κάθε έμπορο αντιστοιχούν πλέον 5,6 μισθωτοί, αναλογία η οποία το 2011 ήταν 5,0, ενώ πριν από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης έφτανε το 4,1. Η αύξηση του μέσου μεγέθους της εμπορικής επιχειρήσης είναι ενδεικτική των πιέσεων που δέχονται οι μικρές επιχειρήσεις του κλάδου. Συνεχίζοντας την παρουσίαση που υιοθετήσαμε στην προηγούμενη Έκθεση, οι εξελίξεις και η διάρθρωση της απασχόλησης στο εμπόριο εξετάζονται σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τάσεις στη συνολική απασχόληση. Βασικό μέλημα της παρουσίασης είναι να συνεισφέρει σε μια συγκριτική ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της απασχόλησης στο εμπόριο προς λοιπούς βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, ώστε να αναδειχθεί η σημασία και η κρισιμότητα του κλάδου στην απασχόληση. Η διάρθρωση της απασχόλησης στο εμπόριο και στους επιμέρους κλάδους του εξετάζεται ως προς τη θέση των εργαζομένων στην επιχείρηση, το φύλο, την ηλικία, τα κύρια επαγγέλματα που συναντώνται, τη μορφή απασχόλησης (πλήρης, μερική, μόνιμη και προσωρινή απασχόληση), την ηλικία εισόδου και τη διάρκεια παραμονής στο επάγγελμα, καθώς και τις μεταβολές της απασχόλησης. Εξετάζεται ακόμη το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων στο εμπόριο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται η σημασία και ο ρόλος των διατομεακών ροών απασχόλησης και ο τρόπος με τον οποίο αυτές επιδρούν στη διαμόρφωση του μεγέθους της απασχόλησης του εμπορίου και στην ικανότητά του να απορροφά εργαζομένους από άλλους κλάδους. Η ανάλυση περιλαμβάνει τις διαρθρωτικές μεταβολές που εμφανίζονται στο χώρο των σχετικά μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου (ΑΕ και ΕΠΕ).Τέλος εξετάζονται ζητήματα χρόνου και αμοιβής εργασίας σε επίπεδο ελάχιστων μισθών και μέσω μέσων μηνιαίων μισθών. Το υλικό του κεφαλαίου βασίζεται κατά κύριο λόγο σε επεξεργασία των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις Έρευνες Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) της ΕΛΣΤΑΤ για τα έτη και αφορούν τους τρεις κλάδους του εμπορίου, δηλαδή το «εμπόριο, συντήρηση και επι- Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις Μέρος 2 39

4 σκευή οχημάτων» (κλάδος 45), το «χονδρικό εμπόριο» (κλάδος 46) και το «λιανικό εμπόριο» (κλάδος 47). Τα στοιχεία της ενότητας «Η απασχόληση στις ελληνικές εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ» (Ενότητα 2.7) προέρχονται από την επεξεργασία των στοιχείων της βάσης δεδομένων της ICAP Η απασχόληση στο εμπόριο το 2012 Το λιανικό εμπόριο απορροφά τα 2/3 των απασχολουμένων του κλάδου. Αν και υψηλή, η συμμετοχή της μη μισθωτής απασχόλησης στο εμπόριο μειώνεται, η συμμετοχή της απασχόλησης των νέων μέχρι 29 ετών επίσης υποχωρεί, ενώ αυξάνεται το ποσοστό της μερικής απασχόλησης Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΕΔ της ΕΛΣΤΑΤ, το εμπόριο απασχολούσε το 2012 περίπου άνδρες και γυναίκες, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 17,9% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία και στο 23,0% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Ως προς τη διάρθρωση της απασχόλησης στο εσωτερικό τμήμα του εμπορίου, το λιανικό εμπόριο (κλάδος 47) απορροφά το 69,0% της απασχόλησης του τομέα, το χονδρικό εμπόριο (κλάδος 46) το 20,6% και το εμπόριο & συντήρηση οχημάτων (κλάδος 45) το 10,4%. Πάνω από το ήμισυ των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (56,2%), ενώ υψηλή παραμένει και η αναλογία των αυτοαπασχολουμένων (27,7%). Το ποσοστό των εργοδοτών ανέρχεται στο 10,0% και των συμβοηθούντων μελών της οικογένειας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης στο 6,1%. Σε κάθε έμπορο-εργοδότη αναλογούν κατά μέσο όρο 5,6 μισθωτοί, γεγονός που υποδεικνύει το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων του κλάδου. Το 72,4% των εργαζομένων απασχολείται σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις μέχρι 10 εργαζομένους, έναντι 61,0% που αναλογεί στο σύνολο της οικονομίας. Το 42,2% των εργαζομένων στον τομέα είναι γυναίκες, αναλογία υψηλότερη σε σχέση με τη συνολική απασχόληση των γυναικών στη χώρας η οποία περιορίζεται στο 40,5%. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος το ποσοστό της μερικής απασχόλησης αυξήθηκε, ενώ μειώθηκε το ποσοστό των μισθωτών που απασχολούνται με Διάγραµµα 2.1 Βασικά χαρακτηριστικά του τοµέα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Οχηµάτων κ.λπ. Χονδρικό Εµπόριο Λιανικό Εµπόριο Βοηθοί Μισθωτοί Αυτοαπασχολούµενοι Εργοδότες Μερική Πλήρης Προσωρινή Μόνιµη Γυναίκες Άνδρες 30 ετών & άνω Νέοι µέχρι 29 ετών Κλάδοι Θέση Πλήρης/Μερική Μόνιµη/Προσωρινή Φύλο Οµάδες ηλικιών Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2012 Β τριµήνου 40

5 συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ειδικότερα, το ποσοστό της μερικής απασχόλησης αυξήθηκε σε 7,3% το 2012 από 5,6% που ήταν το 2011, ενώ το ποσοστό των μισθωτών που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μειώθηκε σε 4,7% από 7,3% που ήταν το Η αναλογία των νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών που απασχολούνται στο εμπόριο μειώθηκε στο 17,4% από 18,0% το 2011, διαμορφώνοντας την αναλογία σε μικρότερη από 1 νέο για κάθε 5 εργαζομένους του κλάδου (Διάγραμμα 2.1) Η σημασία της απασχόλησης στο εμπόριο για την οικονομία Η διατήρηση της υψηλής συμμετοχής της απασχόλησης του τομέα στη συνολική απασχόληση της χώρας κατά τη διάρκεια της κρίσης οφείλεται στο γεγονός ότι ο τομέας διατήρησε σχεδόν το 40% των θέσεων εργασίας που είχε δημιουργήσει την περίοδο , σε αντίθεση με το σύνολο της οικονομίας, η οποία απώλεσε το 91% των θέσεων εργασίας που είχε δημιουργήσει μέχρι την προ κρίσης περίοδο. Το εμπόριο στο σύνολό του αποτελεί τον βασικό κλάδο απασχόλησης στη σύγχρονη ελληνική οικονομία. Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου , 1 το εμπόριο αναδεικνύεται ως ο κυριότερος κλάδος απασχόλησης, καθώς οι άλλοι δύο σημαντικοί τομείς συγκέντρωσης της απασχόλησης, η γεωργία και η μεταποίηση, παρουσιάζουν σημαντική μείωση του αριθμού των απασχολουμένων. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ο τομέας διατήρησε το 37,5% των θέσεων εργασίας που είχαν δημιουργηθεί την περίοδο , σε αντίθεση με το σύνολο της οικονομίας όπου διατηρήθηκε μόλις το 9,0% των θέσεων που είχαν δημιουργηθεί την ίδια περίοδο. Το εμπόριο το 2012 συγκέντρωνε το 17,9% της συνολικής απασχόλησης, έναντι 13,0% της γεωργίας-αλιείας και 9,5% της μεταποίησης, παρουσιάζοντας μικρότερο ποσοστό έναντι του μέσου όρου που διατηρούσε την τελευταία τετραετία (18,3%). Στη μη αγροτική απασχόληση το μερίδιο του εμπορίου εμφανίζεται πλέον παραπλήσιο με αυτό του 1993 (20,1% το 1993 έναντι 20,6% σήμερα), παράλληλα με τη σοβαρή υποχώρηση της μεταποίησης από το 19,8% το 1993 σε 10,9% το Εξετάζοντας τη συμμετοχή του εμπορίου στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, εξαιρώντας δηλαδή τους απασχολουμένους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διαπιστώνεται ότι απασχολεί 1 στους 4 εργαζομένους (23,0%), ενώ του αναλογεί το 27,6% της μη αγροτικής απασχόλησης. Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις Μέρος Γυναίκες και νέοι στο εμπόριο: Διέξοδος απασχόλησης Το εμπόριο συνεχίζει να αποτελεί πόλο προσέλκυσης και διέξοδο για την απασχόληση νέων και γυναικών. Όπως έχει επισημανθεί, το εμπόριο αποτελεί σημαντικό πόλο προσέλκυσης των απασχολούμενων γυναικών. Η αναλογία των γυναικών που εργάζονται στο εμπόριο το 2012 ανέρχεται στο 42,2% έναντι 40,5% για το σύνολο της οικονομίας, ποσοστά αυξημένα έναντι εκείνων του 1993, οπότε η αναλογία των εργαζόμενων γυναικών στον τομέα (34,9%) ήταν παραπλήσια με 1. Για την οποία υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία κλαδικής απασχόλησης από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, λόγω της τροποποίησης της ταξινόμησης των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας από το

6 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου εκείνη του συνόλου της οικονομίας. Αν και υπολείπεται σημαντικά των λοιπών κλάδων των υπηρεσιών, όπου η αναλογία των γυναικών στη συνολική απασχόληση ανέρχεται στο 46,0%, το εμπόριο μπορεί να χαρακτηριστεί ως τομέας που ευνοεί την απασχόληση των γυναικών. Ο συντελεστής συγκέντρωσης της απασχόλησης των γυναικών στο εμπόριο ανέρχεται σε 1,04, γεγονός που σημαίνει πως οι γυναίκες συγκεντρώνονται στο εμπόριο αναλογικά σε ελαφρώς μεγαλύτερο βαθμό απ ό,τι στο σύνολο της οικονομίας. Το εμπόριο αποτελεί επίσης τον σημαντικότερο πόλο προσέλκυσης των νέων ηλικίας ετών. Ένας στους 5 εργαζομένους ηλικίας κάτω των 25 ετών απασχολείται στο εμπόριο (21,3%). Στις νέες εργαζόμενες το ποσοστό είναι σημαντικά μεγαλύτερο καθώς αναλογούν 4 σε κάθε 10 εργαζόμενες (25,2%). Σημειώνεται ότι ο συντελεστής συγκέντρωσης της απασχόλησης στους νέους στο εμπόριο υπολογίζεται σε 1,27, υποδηλώνοντας πως οι νέοι μέχρι 29 ετών κατανέμονται στο εμπόριο σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό απ ό,τι στο σύνολο της οικονομίας. Η ευνοϊκή δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση που παρέχει ο τομέας του εμπορίου αποτυπώνεται στα Διαγράμματα 2.2 & 2.3. Η συγκέντρωση της απασχόλησης στις ηλικίες μέχρι 34 ετών είναι σημαντικά υψηλότερη στο εμπόριο σε σύγκριση με τη συνολική αλλά και τη μη αγροτική απασχόληση (μέχρι και το προηγούμενο έτος η συγκέντρωση της απασχόλησης στο εμπόριο ήταν σημαντικά υψηλότερη μέχρι την ηλικία των 39 ετών). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λίγο κάτω από το ήμισυ των εργαζομένων στο εμπόριο να είναι ηλικίας μικρότερης των 40 ετών, σε αντίθεση με το σύνολο των εργαζομένων του συνόλου της οικονομίας και του μη αγροτικού τομέα. Ειδικότερα, το 48,0% (από 51,0% τον προηγούμενο χρόνο) των εργαζομένων στο εμπόριο είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών, έναντι 42,7% και 44,7% που αναλογούν στο σύνολο της οικονομίας και στον μη αγροτικό τομέα αντίστοιχα. Διάγραµµα 2.2 Ηλικιακή κατανοµή της απασχόλησης, % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Εµπόριο Συνολική Μη αγροτική Πηγή: ΓΓ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2012 Β τριµήνου 42

7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Διάγραµµα 2.3 Συσσωρευτική κατανοµή της ηλικιακής κατανοµής της απασχόλησης Εµπόριο Συνολική Μη αγροτική Θέση στο επάγγελμα: Αργός αλλά σταθερός μετασχηματισμός Πηγή: ΓΓ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2012 Β τριµήνου Το ειδικό βάρος των αυτοαπασχολουμένων στο εμπόριο μειώνεται, ενώ η πλειοψηφία των εργοδοτών και κατ αναλογία μεγάλο μέρος των μισθωτών δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις μικρού μεγέθους απασχόλησης. Ενισχύεται η συγκεντροποίηση της απασχόλησης σε μεγάλες επιχειρήσεις. Το εμπόριο χαρακτηρίζεται παραδοσιακά από την κυριαρχία των μικρών και ατομικών επιχειρήσεων με υψηλά ποσοστά αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών. Το 2012 το 10,0% των εργαζομένων στον τομέα ήταν εργοδότες, το 27,7% αυτοαπασχολούμενοι, το 56,2% μισθωτοί και το 6,1% συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας του εργοδότη, αναλογίες μικρότερες των αντίστοιχων του προηγούμενου έτους, με εξαίρεση τις κατηγορίες των αυτοαπασχολουμένων και των μισθωτών. Σε κάθε έμπορο-εργοδότη αναλογούν κατά μέσο όρο 5,6 μισθωτοί, έναντι 5,0 του προηγούμενου έτους, γεγονός που υποδεικνύει το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων του εμπορίου αλλά και την τάση συγκεντροποίησης της απασχόλησης σε μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις. Την περίοδο οι εξελίξεις οδήγησαν στην αναλογική ενίσχυση του ποσοστού των μισθωτών, στη σημαντική υποχώρηση της αναλογίας των αυτοαπασχολουμένων, στη μικρότερη υποχώρηση της αναλογίας των συμβοηθούντων μελών της οικογένειας και στη διατήρηση της αναλογίας των εργοδοτών. Η διαχρονική εξέλιξη της σύνθεσης της απασχόλησης του τομέα εμφανίζεται στο Διάγραμμα 2.4. Είναι σαφές ότι ο τομέας του εμπορίου διέρχεται μια φάση μετασχηματισμού, ο οποίος, παρά τους αργούς ρυθμούς, είναι αισθητός. Ο μετασχηματισμός συνίσταται στην υποχώρηση του ειδικού βάρους της αυτοαπασχόλησης στον τομέα και συνακόλουθα της συμμετοχής των συμβοηθούντων μελών. Η αύξηση περισσότερο από 2 μισθωτούς ανά εργοδότη την περίοδο μπορεί να φαίνεται οριακή (η αναλογία μισθωτών ανά εργοδότη ήταν το 1993 μόλις 1 προς 3,4 άτομα) αλλά είναι ενδεικτική της ενίσχυσης των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στη συνολική απασχόληση του τομέα. Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις Μέρος 2 43

8 100,0% 87,5% Διάγραµµα 2.4 Σύνθεση της απασχόλησης του κλάδου του εµπορίου 11,5% 11,7% 7,5% 7,4% 6,1% 75,0% 62,5% 38,4% 41,8% 56,0% 55,8% 56,2% 50,0% 37,5% 25,0% 12,5% 0,0% 38,9% 35,1% 25,0% 25,7% 11,3% 11,4% 11,5% 11,1% Βοηθοί 11,5% 11,7% 7,5% 7,4% 6,1% Μισθωτοί 38,4% 41,8% 56,0% 55,8% 56,2% Αυτοαπασχολούµενοι 38,9% 35,1% 25,0% 25,7% 27,7% Εργοδότες 11,3% 11,4% 11,5% 11,1% 10,0% 27,7% 10,0% Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πηγή: ΓΓ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ: 1993, 1997 ετήσιες, Β τριµήνου Η σύγκριση του εμπορίου με την αντίστοιχη διάρθρωση της απασχόλησης των υπόλοιπων τομέων (πλην του αγροτικού) ενισχύει την εικόνα του εμπορίου ως κατεξοχήν τομέα της αυτοαπασχόλησης. Στο σύνολο των μη αγροτικών κλάδων της οικονομίας το εμπόριο συγκεντρώνει το 28,5% των εργοδοτών, το 30,6% των αυτοαπασχολουμένων, το 42,0% των συμβοηθούντων μελών και το 16,3% των μισθωτών. Περίπου 3 στους 10 επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται στο εμπόριο (30,0%), ενώ η αναλογία των γυναικών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, είτε ως εργοδότριες είτε ως αυτοαπασχολούμενες, ανέρχεται στο 32,6% των γυναικών επιχειρηματιών των μη αγροτικών κλάδων της οικονομίας. Στον Πίνακα 2.1 καταγράφεται η συμμετοχή των απασχολουμένων στο εμπόριο με κριτήριο τη θέση στο επάγγελμα και το μέγεθος της επιχείρησης. Όπως διαπιστώνεται, το σύνολο σχεδόν των αυτοαπασχολουμένων και των συμβοηθούντων μελών στο εμπόριο, το 90% των εργοδοτών και σχεδόν 6 στους 10 μισθωτούς εργάζονται σε πολύ μικρές επιχειρηματικές μονάδες. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν τα συμβοηθούντα μέλη στη λειτουργία των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η συγκέντρωση της απασχόλησης σε μικρές επιχειρήσεις είναι εμφανής καθώς η αναλογία των μισθωτών που εργάζονται σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις μέχρι 10 ατόμων είναι σημαντικά αυξημένη έναντι της αντίστοιχης αναλογίας για το σύνολο της οικονομίας, όπου αντιστοιχούν μόλις 4 στους 10 μισθωτούς (39,8%). Πίνακας 2.1 Απασχολούμενοι στο εμπόριο κατά θέση στο επάγγελμα και μέγεθος επιχείρησης (%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 90,9% 2,8% 2,6% 2,0% 1,7% 100% ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 98,4% 1,6% 100% ΜΙΣΘΩΤΟΙ 53,4% 13,6% 10,5% 13,3% 9,1% 100% ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΑ ΜΕΛΗ 98,8% 1,2% 100% ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 72,4% 7,9% 6,1% 7,7% 5,8% 100% Πηγή: ΓΓ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2012 Β τριμήνου 44

9 Τα κυριότερα επαγγέλματα στο εμπόριο Διευθύνοντες επιχειρηματίες, διοικητικοί & εμπορικοί διευθυντές και πωλητές κυριαρχούν στην απασχόληση του εμπορίου. Αναλογούν στα 3/4 των απασχολουμένων του κλάδου και περί τα 2/3 των απασχολουμένων στα εν λόγω επαγγέλματα στο σύνολο της χώρας. Τα κυριότερα επαγγέλματα που συναντώνται στην απασχόληση του εμπορίου είναι: πωλητές, διευθύνοντες επιχειρηματίες, διοικητικοί & εμπορικοί διευθυντές, τεχνίτες μηχανημάτων και υπάλληλοι γραφείου κ.λπ., καθώς αναλογούν στα 4/5 των απασχολουμένων του τομέα (79%). Μόνο οι πωλητές αναλογούν στα 2/3 περίπου των απασχολουμένων στον κλάδο (59,8%) ενώ περισσότεροι από 9 στους 10 πωλητές στο σύνολο της οικονομίας (92,5%) εντοπίζονται στο εμπόριο. Η συμμετοχή του τομέα στα υπόλοιπα επαγγέλματα έναντι της συνολικής απασχόλησης της χώρας είναι σημαντική καθώς του αναλογεί το 1/4 όσων εργάζονται σε αυτά. Αναλυτικότερα, στο εμπόριο αναλογεί το 45% όσων απασχολούνται ως διευθύνοντες επιχειρηματίες, διοικητικοί & εμπορικοί διευθυντές, και το 36% των υπαλλήλων καταγραφής δεδομένων & υλικών και των τεχνιτών μηχανημάτων. Πίνακας 2.2 Κυριότερα επαγγέλματα στον τομέα του εμπορίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟ- Διοικητικοί Διευθυντές Υπάλληλοι Υπάλληλοι Πωλητές Τεχνίτες ΛΗΣΗ & εμπορικοί ξενοδοχείων, γενικών καταγραφής μετάλλων, διευθυντές εστιατορίων, καθηκόντων αριθμ/κών μηχανημάεπιχειρήσεων και χειριστές δεδομένων των και λιανικού κ.λπ. μηχανών και υλικών ασκούντες εμπορίου με πλήκτρα συναφή ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επαγγέλματα ΑΝΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Βοηθοί ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Βοηθοί ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ και τα δύο φύλλα ΣΥΝΟΛΟ Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Βοηθοί Κωδικός επαγγελμάτων Θέση στην επιχείρηση ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και τα δύο φύλλα ΣΥΝΟΛΟ Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Βοηθοί Πηγή: ΓΓ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2012 Β τριμήνου Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις Μέρος 2 45

10 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Το σύνολο σχεδόν των τεχνιτών μηχανημάτων καθώς και τα 3/4 των διευθυνόντων επιχειρηματιών, διοικητικών & εμπορικών διευθυντών στην απασχόληση του τομέα είναι άνδρες, ενώ στα επαγγέλματα των πωλητών και των υπαλλήλων γραφείου το ήμισυ των απασχολουμένων είναι γυναίκες. Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες το σύνολο σχεδόν των διευθυνόντων επιχειρηματιών είναι είτε αυτοαπασχολούμενοι είτε εργοδότες, ενώ το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων γραφείου είναι μισθωτοί. Περί τις 9 στις 10 γυναίκες που προσφέρουν εργασία ως συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας απασχολούνται ως πωλήτριες. Ο τομέας του εμπορίου αποτελεί επίσης σημαντικό πόλο προσέλκυσης των γυναικών που δραστηριοποιούνται κυρίως ως επιχειρηματίες, καθώς του αναλογούν το ήμισυ σχεδόν των γυναικών της χώρας που δραστηριοποιούνται ως διευθύνουσες επιχειρηματίες και ως διοικητικές & εμπορικές διευθύντριες (46,3%). Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στον παραπάνω Πίνακα Οι μεταβολές στην απασχόληση Οι επιπτώσεις της ύφεσης στην απασχόληση του εμπορίου είναι σημαντικές, κυρίως το τελευταίο έτος, αλλά παραμένουν συγκριτικά μικρότερες από τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην απασχόληση σε άλλους τομείς της οικονομίας. Διανύοντας τον τέταρτο χρόνο της οικονομικής κρίσης και όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι επιπτώσεις της ύφεσης στην απασχόληση του εμπορίου είναι σημαντικές αλλά συγκριτικά μικρότερες από τις αντίστοιχες επιπτώσεις 2 στην απασχόληση άλλων τομέων. Στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ( ) ο τομέας απώλεσε συνολικά θέσεις εργασίας, ενώ στο σύνολο της οικονομίας χάθηκαν περί τις θέσεις εργασίας. Την περίοδο στην ελληνική οικονομία είχαν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας, από τις οποίες οι (ή ποσοστό 28,3%) είχαν δημιουργηθεί από το εμπόριο. Συνεπώς κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στον τομέα χάθηκε το 62,5% των θέσεων εργασίας που είχαν δημιουργηθεί πριν από την εμφάνισή της, ενώ στην ελληνική οικονομία συνολικά χάθηκε αντίστοιχα το 91,0% των θέσεων. Δηλαδή το εμπόριο στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης διατήρησε περίπου 4 από τις 10 θέσεις που είχε δημιουργήσει μέχρι το 2008, σε αντίθεση με το σύνολο της οικονομίας όπου διατηρήθηκε μόλις η 1 από τις 10 θέσεις που είχε δημιουργήσει την ίδια περίοδο (37,5% τομέας έναντι 9,0% στο σύνολο της οικονομίας). Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι περίπου τα 3/4 των θέσεων εργασίας που χάθηκαν στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στο σύνολο της οικονομίας ήταν θέσεις μισθωτής εργασίας ( θέσεις μισθωτών, που αναλογούν στο 73,0%), σε αντίθεση με τον τομέα όπου οι θέσεις μισθωτής εργασίας που χάθηκαν αναλογούν μόλις 4 σε κάθε 10 θέσεις του εμπορίου (37,7%). Αναλυτικότερα, το εμπόριο στην περίοδο της οικονομικής κρίσης διατήρησε περί τα 3/4 των μισθωτών θέσεων που είχε δημιουργήσει (73,0%) μέχρι την προ κρίσης περίοδο ( Οι αρνητικές ποσοστιαίες μεταβολές στη διάρκεια της ύφεσης, δηλαδή σε σχέση με το 2008, για την απασχόληση του τομέα ανέρχεται στο 18,4%, ενώ για το σύνολο της οικονομίας είναι 17,2%, για τις κατασκευές 46,5%, για τη βιομηχανία 33,3% και για τον τουρισμό 15,5%. 46

11 θέσεις μισθωτών) σε αντίθεση με το σύνολο της οικονομίας όπου διατηρήθηκε το 42,0% των μισθωτών θέσεων που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τότε ( θέσεις μισθωτών). Το 2012 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (2011) η απασχόληση στο εμπόριο μειώθηκε κατά άνδρες και γυναίκες, ενώ η απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας μειώθηκε περίπου κατά άνδρες και γυναίκες. Η εν λόγω απόλυτη μεταβολή είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των 16 μονοψήφιων κλάδων της ελληνικής οικονομίας όπου μειώθηκε η απασχόληση. Η υποχώρηση του αριθμού των απασχολουμένων στο εμπόριο σε σχέση με το 2011 ανέρχεται στο 12,1%, ενώ για το σύνολο της οικονομίας είναι 8,7%, για τις κατασκευές 18,6%, για τη βιομηχανία 13,8% και για τον τουρισμό 9,4%. Οι μεταβολές στην απασχόληση του τομέα κατά το 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος συνοψίζονται στις εξής: α) Η μείωση της απασχόλησης οφείλεται σε μεγαλύτερο βαθμό στη μείωση της απασχόλησης των ανδρών έναντι αυτής των γυναικών (62,8% άνδρες έναντι 37,2% γυναίκες). β) Η εν λόγω μείωση οφείλεται σε αναλογία 85,0% σε μείωση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10 εργαζομένους. γ) Τέσσερις στους 5 εργαζόμενους που απώλεσαν την εργασία τους είναι άνω των 30 ετών (77,7% άνω των 30 ετών έναντι 22,3% νέων μέχρι 29 ετών). δ) Η απασχόληση μειώνεται αποκλειστικά μόνο στην κατηγορία των πλήρως απασχολουμένων. ε) Η απασχόληση μειώνεται σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, με τους μισθωτούς να έχουν τη μεγαλύτερη αριθμητική μείωση συμμετέχοντας με περισσότερες από τις μισές απώλειες θέσεων εργασίας (53,0%). στ) Το κύριο βάρος στη μείωση της μισθωτής απασχόλησης φέρει η μόνιμη απασχόληση καθώς της αναλογούν 7 στους 10 μισθωτούς που απώλεσαν την εργασία τους. Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις Μέρος Η μεταβολή στην απασχόληση των νέων Οι επιπτώσεις της ύφεσης στην απασχόληση των νέων μέχρι 29 ετών στο εμπόριο είναι μικρότερης έντασης από τις αντίστοιχες επιπτώσεις στη συνολική απασχόληση των νέων της χώρας και των νέων στον τομέα των υπηρεσιών. Λιγότερο από 1 στους 5 απασχολουμένους στο εμπόριο είναι νέος ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών, αναλογία που αντιστοιχεί σε νέους και νέες (17,4%). Η εν λόγω συμμετοχή των νέων στην απασχόληση του τομέα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αναλογία των νέων στο σύνολο της οικονομίας και στον τομέα των υπηρεσιών (13,7% και 14,5% αντίστοιχα). Σε σχέση με το προηγούμενο έτος η απασχόληση των νέων μειώθηκε κατά άνδρες και γυναίκες, ήτοι κατά 15,0%. Επίσης, μείωση στην απασχόληση των νέων εμφανίζεται στο σύνολο της οικονομίας και στον τομέα των υπηρεσιών, σε μεγαλύτερη όμως ένταση, και ανέρχεται σε και νέους και ποσοστό 16,2% και 15,8% αντίστοιχα Με τη μορφή της μερικής απασχόλησης εργάζονται στο εμπόριο νέοι, ενώ το ποσοστό της μερικής απασχόλησής τους αυξήθηκε κατά 5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με 47

12 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου το προηγούμενο έτος (16,0% το 2012 έναντι 11,1% το 2011). Η εν λόγω αύξηση του ποσοστού μερικής απασχόλησης των νέων οφείλεται τόσο στη μείωση των νέων που εργάζονται σε θέσεις εργασίας με πλήρη απασχόληση όσο και στην αύξηση των νέων που εργάζονται με μερική. Στο σύνολο της οικονομίας και στον τομέα των υπηρεσιών η συμμετοχή της μερικής απασχόλησης στη συνολική απασχόληση αυξήθηκε σε 13,4% και 14,1% το 2012 από 11,2% και 12,2% το 2011 αντίστοιχα. Παρ όλα αυτά, ο τομέας των υπηρεσιών παρουσίασε μείωση των απόλυτων αριθμών των μερικώς απασχολούμενων νέων κατά 2,9%, ενώ στο σύνολο της οικονομίας η μερική απασχόληση παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,5%. Η μείωση των πλήρως απασχολούμενων νέων που εργάζονταν στο εμπόριο κατά νέους και ποσοστό 19,6% οφείλεται περίπου κατά τα 2/3 στην απώλεια θέσεων εργασίας ανδρών (64,0%). Οι αντίστοιχες μειώσεις των νέων με πλήρη απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας οφείλονται περισσότερο σε απώλεια θέσεων εργασίας επίσης ανδρών (62,0%), ενώ στον τομέα των υπηρεσιών η απώλεια θέσεων εργασίας έπληξε κυρίως τις νέες γυναίκες (54,0%). Το ποσοστό των νέων πλήρους απασχόλησης που απώλεσαν την εργασία τους ανέρχεται, για το σύνολο της οικονομίας και για τον τομέα των υπηρεσιών, σε 18,3% και 17,6% αντίστοιχα. Κατά τα τελευταία δέκα έτη διαπιστώνεται ότι υπάρχει συνολική μείωση των θέσεων εργασίας στους νέους και κυρίως στους νέους, που εργάζονται με πλήρη απασχόληση, τόσο στο σύνολο της οικονομίας όσο και στο εμπόριο, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών η μείωση εμφανίζεται τα τελευταία οκτώ έτη. Περί τους νέους στο εμπόριο απασχολούνται ως μισθωτοί, δηλαδή τα 3/4 των νέων (73,9%), και συμμετέχουν κατά περίπου 1/4 στο σύνολο των μισθωτών του τομέα (22,9%). Η συμμετοχή της προσωρινής απασχόλησης των νέων του τομέα μειώθηκε στο 9,1%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε άτομα. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η μισθωτή απασχόληση στους νέους μειώθηκε περίπου κατά άτομα και ποσοστό 14,7%, μείωση που οφείλεται σε απώλεια θέσεων εργασίας κυρίως των ανδρών έναντι των γυναικών (56% έναντι 44%). Στο σύνολο της οικονομίας και στον τομέα των υπηρεσιών οι νέοι που απασχολούνται ως μισθωτοί αποτελούν το 16,3% του συνόλου των μισθωτών, ενώ η αναλογία των νέων με προσωρινή απασχόληση κυμαίνεται γύρω στο 1/5 των νέων μισθωτών. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η μισθωτή απασχόληση των νέων για το σύνολο της οικονομίας και για τον τομέα των υπηρεσιών μειώθηκε κατά 17,1% και 14,8% αντίστοιχα. Οι εν λόγω ποσοστιαίες μειώσεις αναλογούν σε αριθμητικές μειώσεις νέων, κυρίως ανδρών, για το σύνολο της οικονομίας και , κυρίως γυναικών, για τον τομέα των υπηρεσιών. Οι νέοι που απασχολούνται με καθεστώς προσωρινής απασχόλησης στο εμπόριο μειώθηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο κατά άτομα και ποσοστό 41,5%. Ομοίως, η μόνιμη απασχόληση των νέων του τομέα μειώθηκε κατά άτομα και ποσοστό 10,6%. Οι μεταβολές σε σχέση με το 2011 που επήλθαν στους νέους μισθωτούς με μόνιμη απασχόληση για το σύνολο της οικονομίας και τον τομέα των υπηρεσιών είναι μεγαλύτερης έντασης απ ό,τι στο εμπόριο (13,5% και 11,7% αντίστοιχα). Αντίθετα, η μείωση των νέων που εργάζονται με προσωρινή απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας και στον τομέα των υπηρεσιών είναι μικρότερης έντασης απ ό,τι στο εμπόριο (29,1% και 25,1% αντίστοιχα). 48

13 2.4. Οι εξελίξεις στην απασχόληση στους κλάδους του εμπορίου Τα τελευταία έτη σταθεροποιούνται τα μερίδια του λιανικού και του χονδρικού εμπορίου καθώς η τάση του μεριδίου του κλάδου του εμπορίου και συντήρησης οχημάτων είναι πτωτική. Αυτό οφείλεται στο ότι οι δύο πρώτοι είναι οι μόνοι από τους επιμέρους κλάδους του εμπορίου που μπόρεσαν να διατηρήσουν, στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, θέσεις εργασίας που είχαν δημιουργήσει κατά την περίοδο Σημαντικό μερίδιο στη διαμόρφωση του μεγέθους των απασχολουμένων στο εμπόριο κατέχει ο κλάδος του λιανικού εμπορίου (Διαγράμματα 2.5 & 2.6). Στο Διάγραμμα 2.5 παρουσιάζονται οι κλαδικές μεταβολές που επήλθαν στην απασχόληση τα τελευταία 20 χρόνια, με συνεχή μείωση της απασχόλησης για όλους τους κλάδους του εμπορίου μετά το 2009, ενώ στο Διάγραμμα 2.6 παρουσιάζεται η αντίστοιχη συμμετοχή των κλάδων στη διαμόρφωση της απασχόλησης του εμπορίου. Η διαχρονική αύξηση από το 1993 μέχρι το 2004 της συμμετοχής του λιανικού εμπορίου στη διαμόρφωση της απασχόλησης του τομέα ανακόπηκε το 2005 και επανήλθε το 2012 στο προ ύφεσης επίπεδο (όμοιο με του 2004 όπου το ποσοστό συμμετοχής του λιανικού εμπορίου ήταν 69%). Η συμμετοχή του κλάδου του χονδρικού διατηρείται σταθερή από το 2006, με ποσοστό συμμετοχής στην απασχόληση του εμπορίου γύρω στο 20,6%, ποσοστό λίγο μεγαλύτερο με αυτήν του μέσου όρου που είχε κατά την περίοδο (19,0%) Διάγραµµα 2.5 Εξέλιξη επιπέδου απασχόλησης των υποκλάδων του εµπορίου, * 2007* Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις Μέρος 2 Λιανικό εµπόριο Χονδρικό εµπόριο Εµπόριο οχηµάτων Πηγή: ΓΓ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ ετήσιες, Β τριµήνου, 2006* & 2007* επεξεργασία 3ψήφιων κλάδων Αντίθετα, η συμμετοχή των απασχολουμένων του εμπορίου και συντήρησης οχημάτων άρχισε να μειώνεται σημαντικά μετά το 2005, με αποτέλεσμα να αντιστοιχεί σήμερα στο 10,4% της απασχόλησης του τομέα από 15,3% το Στο Διάγραμμα 2.7 παρουσιάζονται οι κλαδικές μεταβολές που επήλθαν στην απασχόληση των κλάδων τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με το 1993 και το Είναι σαφής η αύξηση αλλά και η σταθεροποίηση των μεριδίων του λιανικού και του χονδρικού εμπορίου, αλλά και η πτωτική τάση του μεριδίου στο εμπόριο και συντήρηση οχημάτων. 49

14 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Διάγραµµα 2.6 Εξέλιξη της συµµετοχής της απασχόλησης των υποκλάδων του εµπορίου, * 2007* Λιανικό εµπόριο Χονδρικό εµπόριο Εµπόριο οχηµάτων 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 100% 75% 50% Διάγραµµα 2.7 Ποσοστιαία συµµετοχή των κλάδων στην εξέλιξη της απασχόλησης του τοµέα 14,9% 19,9% 14,5% 18,4% 11,3% 20,7% Πηγή: ΓΓ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ: ετήσιες, Β τριµήνου, 2006* & 2007* επεξεργασία 3ψήφιων κλάδων 11,2% 21,6% 10,4% 20,6% 65,2% 67,1% 68,0% 67,2% 69,0% 25% 0% Πηγή: ΓΓ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ: 1993, 1997 ετήσιες, Β τριµήνου Η αύξηση της συμμετοχής των κλάδων του λιανικού και του χονδρικού εμπορίου οφείλεται στο ότι είναι οι μόνοι από τους κλάδους του τομέα που μπόρεσαν να διατηρήσουν, στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, θέσεις εργασίας που είχαν δημιουργήσει κατά την προηγούμενη περίοδο ( θέσεις εργασίας το λιανικό εμπόριο και θέσεις εργασίας το χονδρικό εμπόριο σε ποσοστό διατήρησαν το 50,0% και το 41,0% των θέσεων εργασίας αντίστοιχα), σε αντίθεση με τον κλάδο του εμπορίου και συντήρησης οχημάτων. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ( ) στον κλάδο του λιανικού εμπορίου αντιστοιχεί το 56,7% των θέσεων εργασίας που συνολικά χάθηκαν στο εμπόριο ( ), στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου αντιστοιχεί το 21,8% και στον κλάδο του εμπορίου και επισκευής οχημάτων το υπόλοιπο 21,5%. Κατά την περίοδο στον κλάδο του λιανικού εμπορίου αναλογούσε το 70,6% των θέσεων εργασίας που συνολικά είχαν δημιουργηθεί από το εμπόριο ( ), στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου αναλογούσε αντίστοιχα το 23,0% και στον κλάδο του εμπορίου και επισκευής οχημάτων αναλογούσε μόλις το 6,4%. Η μείωση της απασχόλησης που υπέστη ο τελευταίος κλάδος στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης είναι 50

15 Διάγραµµα 2.8 Ποσοστιαία συµµετοχή των κατηγοριών των εργαζοµένων κάθε κλάδου στην αντίστοιχη συνολική κατηγορία του τοµέα ΛΙΑΝΙΚΟ Βοηθοί ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ κ.λπ. Θέση στην επιχείρηση Εργοδότες Αυτοαπασχολούµενοι Μισθωτοί ΛΙΑΝΙΚΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ κ.λπ. ΛΙΑΝΙΚΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ κ.λπ. ΛΙΑΝΙΚΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ κ.λπ. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Πηγή: ΓΓ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ Β τριµήνου μεγαλύτερη από τις θέσεις που είχε δημιουργήσει από το 1993 μέχρι το 1998 (απώλεια θέσεων εργασίας έναντι που είχε δημιουργήσει). Στο Διάγραμμα 2.8 αποτυπώνονται τα μερίδια των κατηγοριών των εργαζομένων στη συνολική απασχόληση κάθε κλάδου του εμπορίου καθώς και οι μεταβολές της συμμετοχής τους που επήλθαν τα τελευταία χρόνια. Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, είναι σαφής η αύξηση της συμμετοχής της κατηγορίας των εργοδοτών του χονδρικού εμπορίου, σε αντίθεση με τη σημαντική μείωση κατά το τελευταίο έτος των εργοδοτών στο λιανικό, καθώς και τις αυξομειώσεις στον κλάδο του εμπορίου και συντήρησης οχημάτων. Στην κατηγορία των συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών παρατηρείται μείωση της συμμετοχής της στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, σταθεροποίηση της συμμετοχής της στο χονδρικό εμπόριο και ανοδική τάση στον κλάδο του εμπορίου και συντήρησης οχημάτων. Τα τελευταία δύο χρόνια η συμμετοχή των αυτοαπασχολουμένων στον κλάδο εμπορίου και συντήρησης οχημάτων μειώνεται, ενώ στους κλάδους του χονδρικού και του λιανικού παρατηρούνται αντίρροπες, κάθε φορά, αυξομειώσεις. Τέλος, η συμμετοχή των μισθωτών στον κλάδο του εμπορίου και συντήρησης οχημάτων φαίνεται να σταθεροποιείται, να μειώνεται στον κλάδο του χονδρικού και να αυξάνεται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Η αποτύπωση των παραπάνω μεταβολών και σε επίπεδο κλαδικό του τομέα παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.9. Σε γενικές γραμμές τα τελευταία έτη στον κλάδο του λιανικού εμπορίου αυξάνεται η συμμετοχή των αυτοαπασχολουμένων και των μισθωτών, ενώ αντίθετα μειώνεται η συμμετοχή των εργοδοτών και των συμβοηθούντων μελών. Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου αυξάνεται η συμμετοχή κυρίως των εργοδοτών αλλά και των βοηθών, ενώ μειώνεται η συμμετοχή των αυτοαπασχολουμένων και των μισθωτών. Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις Μέρος 2 51

16 Διάγραµµα 2.9 Η διαµόρφωση της απασχόλησης των κατηγοριών των εργαζοµένων του τοµέα ανά κλάδο (ποσοστιαία συµµετοχή) 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου ΟΧΗΜΑΤΩΝ κ.λ.π. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΟ Βοηθοί Εργοδότες Αυτοαπασχολούµενοι Μισθωτοί Βοηθοί Εργοδότες Αυτοαπασχολούµενοι Μισθωτοί Βοηθοί Εργοδότες Αυτοαπασχολούµενοι Μισθωτοί 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Στον κλάδο τέλος του εμπορίου και συντήρησης οχημάτων φαίνεται να σταθεροποιείται η συμμετοχή των μισθωτών, να μειώνεται η συμμετοχή των αυτοαπασχολουμένων, να εμφανίζει ανοδική τάση η συμμετοχή των βοηθών, ενώ παρατηρούνται αυξομειώσεις στη συμμετοχή των εργοδοτών του κλάδου Η μερική απασχόληση στους κλάδους του εμπορίου Πηγή: ΓΓ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ Β τριµήνου Η μείωση του ποσοστού της μερικής απασχόλησης στους κλάδους κατά τα έτη 2007 και 2008 φαίνεται να ανακόπτεται. Η αύξηση μάλιστα του ποσοστού της τα τελευταία χρόνια οφείλεται, εκτός από την αύξηση των εργαζομένων με μερική απασχόληση, και στη σημαντική μείωση των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση. Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης στον κλάδο του λιανικού εμπορίου είναι διαχρονικά μεγαλύτερο έναντι του ποσοστού μερικής απασχόλησης στο σύνολο του εμπορίου αλλά και των υπόλοιπων κλάδων ξεχωριστά, ενώ το μικρότερο ποσοστό παρουσιάζει ο κλάδος του εμπορίου και συντήρησης οχημάτων (Διάγραμμα 2.10). Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου μέχρι και το 2004 το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ήταν μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του τομέα. Το 2005 μειώνεται σημαντικά, κατά 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες, και μέχρι σήμερα είναι παραπλήσιο με αυτό του κλάδου του εμπορίου και συντήρησης οχημάτων. Τις διακυμάνσεις του ποσοστού της μερικής απασχόλησης στο σύνολο του εμπορίου ακολουθεί πιο πιστά ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, καθώς είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά διαμορφώνει το μέγεθος της μερικής απασχόλησης του τομέα. Οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσιάζουν έντονες αυξομειώσεις μέχρι το 2006, ενώ μετέπειτα ακολουθούν εν μέρει τις διακυμάνσεις του ποσοστού του τομέα. Η αυξητική τάση που παρατηρείται μετά το 2001 στο ποσοστό της μερικής απασχόλησης στον τομέα ανακόπτεται το 2006 και για τα δύο επόμενα έτη. Η επιστροφή της αυξητικής τάσης μετά το 2009 οφείλεται εκτός από την αύξηση των εργαζομένων με μερική απασχόληση και στη μείωση των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση. 52

17 Διάγραµµα 2.10 Διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού µερικής απασχόλησης % Μερικής απασχόλησης * 2007* Χονδρικό Λιανικό Η προσωρινή απασχόληση στους κλάδους του εμπορίου Οχηµάτων Πηγή: ΓΓ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ: ετήσιες, Β τριµήνου, 2006* & 2007* επεξεργασία 3ψήφιων κλάδων Η αύξηση, από το 2006, του ποσοστού της προσωρινής απασχόλησης στους επιμέρους κλάδους του εμπορίου ανακόπτεται τα τελευταία δύο έτη, καθώς υπάρχει σημαντική μείωση του ποσοστού της. Όπως και στη μερική απασχόληση, διαχρονικά το ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης είναι μεγαλύτερο μόνο στον κλάδο του λιανικού εμπορίου έναντι των υπόλοιπων κλάδων και του εμπορίου συνολικά (Διάγραμμα 2.11). Παραπλήσιο ποσοστό με αυτό του τομέα εμφανίζει ο κλάδος του εμπορίου και συντήρησης οχημάτων και σημαντικά μικρότερο παρουσιάζει ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου. Τις διακυμάνσεις του όγκου της προσωρινής απα- Τοµέας Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις Μέρος 2 Διάγραµµα 2.11 Διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού προσωρινής απασχόλησης % Προσωρινής απασχόλησης * 2007* Χονδρικό Λιανικό Τοµέας Οχηµάτων Πηγή: ΓΓ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ: ετήσιες, Β τριµήνου, 2006* & 2007* επεξεργασία 3ψήφιων κλάδων 53

18 σχόλησης στο σύνολο του εμπορίου ακολουθεί ο κλάδος του λιανικού, ο οποίος ουσιαστικά διαμορφώνει το μέγεθος της προσωρινής απασχόλησης του τομέα, καθώς και ο κλάδος του εμπορίου και συντήρησης οχημάτων μέχρι και το Ο εν λόγω κλάδος υφίσταται μεγάλη μείωση του ποσοστού του τα τελευταία χρόνια η οποία οφείλεται όχι μόνο στη μείωση των εργαζομένων με καθεστώς προσωρινής απασχόλησης αλλά κυρίως στη μείωση των μόνιμα απασχολουμένων. Το ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης στο εμπόριο και στους επιμέρους κλάδους παρουσίαζε ανοδική τάση μέχρι και το 2001, η οποία κατόπιν ανακόπτεται έχοντας φθίνουσα πορεία μέχρι και το Παρά την αύξηση των προσωρινά απασχολουμένων μέχρι και το 2010 το ποσοστό τους βρισκόταν σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του 2001, ενώ υποχώρησε σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Λιανικό εμπόριο Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση του κλάδου είναι σημαντικές καθώς μειώνεται η μη μισθωτή απασχόληση, που αποτελεί τον πυρήνα της δυναμικής του. Επιπλέον, συρρικνώνεται σε μεγάλο βαθμό η πλήρης και η μισθωτή απασχόληση, κυρίως στην ηλικιακή ομάδα άνω των 30 ετών. Σημαντική είναι όμως και η συμμετοχή του λιανικού στις μεταβολές της απασχόλησης ανά μέγεθος επιχείρησης, καθώς συμβάλλει κατά το ήμισυ στη μεταβολή των απασχολουμένων σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 86,0% στη μεταβολή των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 10 εργαζομένους. Το λιανικό εμπόριο χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη συμμετοχή της κατηγορίας των αυτοαπασχολουμένων στο δυναμικό του. Οι 3 στους 10 απασχολουμένους (32,5%) στον κλάδο ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, εργοδότες είναι το 9,0%, συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη είναι το 7,2% και λίγο πάνω από το ήμισυ των απασχολούμενων του κλάδου είναι μισθωτοί (51,3%). Το ήμισυ των απασχολουμένων στον κλάδο είναι γυναίκες (50,5%), το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 8,9%, το ποσοστό της προσωρινής διαμορφώνεται στο Διάγραµµα 2.12 Βασικά χαρακτηριστικά του λιανικού εµπορίου 100% 90% Βοηθοί Μερική Προσωρινή 80% 70% 60% Μισθωτοί Γυναίκες 30 ετών & άνω 50% Πλήρης 40% Μόνιµη 30% 20% Αυτοαπασχολούµενοι Άνδρες 10% 0% Εργοδότες Νέοι µέχρι 29 ετών Θέση Πλήρης/Μερική Μόνιµη/Προσωρινή Φύλο Οµάδες ηλικιών Πηγή: ΓΓ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2012 Β τριµήνου 54

19 6,0% των μισθωτών του κλάδου και οι νέοι μέχρι 29 ετών αποτελούν το 17,8% των απασχολουμένων, (Διάγραμμα 2.12). Οι 8 στους 10 απασχολουμένους του λιανικού εργάζονται σε επιχειρήσεις με μικρό μέγεθος απασχόλησης (μέχρι 10 άτομα), μέγεθος που αντιστοιχεί σε θέσεις εργασίας και που αναλογεί στα 3/4 σχεδόν των απασχολουμένων του εμπορίου σε ίδιου (μικρού) μεγέθους επιχειρήσεις (74,2%). Η δε συμμετοχή των απασχολουμένων του κλάδου στις επιχειρήσεις στο σύνολο του εμπορίου με απασχόληση πάνω από 10 εργαζομένους ανέρχεται στο 55,5%. Σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο η απασχόληση στον κλάδο του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά άτομα και ποσοστό 9,7%. Η εν λόγω μείωση είναι σημαντική καθώς αναλογεί στο ήμισυ και πάνω της συνολικής μείωσης της απασχόλησης του τομέα (54,0%). Η απασχόληση μειώθηκε τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες (η αναλογία ανδρών/ γυναικών στη μεταβολή είναι 48/52). Η απασχόληση των νέων μέχρι 29 ετών μειώνεται περί τα άτομα, δηλαδή πάνω από 1 στα 4 άτομα με τα οποία μειώθηκε η απασχόληση του κλάδου είναι νέος, ενώ 6 στους 10 νέους είναι άνδρες. Επίσης, η υποχώρηση της απασχόλησης των νέων στο λιανικό αντιστοιχεί σε 2 από τις 3 απώλειες θέσεων εργασίας νέων στο σύνολο του εμπορίου. Η μείωση των απασχολουμένων στον κλάδο οφείλεται αποκλειστικά στη μεταβολή των πλήρως απασχολουμένων καθώς οι μερικώς απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά άτομα. Η μεταβολή των πλήρως απασχολουμένων κατά άτομα στον κλάδο αναλογεί στο 55,0% της συνολικής μείωσης της πλήρους απασχόλησης του τομέα. Επίσης, είναι ισόποση σε άνδρες και γυναίκες, ενώ οι 2 στους 3 άνδρες και οι 3 στις 4 γυναίκες είναι ηλικίας άνω των 30 ετών. Το μερίδιο του κλάδου στη συνολική μεταβολή των μερικώς απασχολουμένων του τομέα ανέρχεται στο 73,0%. Σημαντικό μερίδιο (70,0%) στη μεταβολή των μερικώς απασχολουμένων του κλάδου έχει η υποχώρηση των ανδρών, ενώ και στην ηλικιακή ομάδα των νέων αναλογεί το 60,0% της ως άνω μείωσης. Στη μείωση της απασχόλησης του κλάδου συμμετέχουν όλες οι κατηγορίες των απασχολουμένων. Οι μισθωτοί και οι εργοδότες συμμετέχουν ισόποσα κατά 2/3 στην εν λόγω μείωση, τα συμβοηθούντα μέλη κατά 27,0% και κατά 7,5% οι αυτοαπασχολούμενοι. Στη μεταβολή μισθωτών και εργοδοτών η συμμετοχή των ανδρών φθάνει το 60,0%, ενώ στη μεταβολή των απασχολουμένων και των συμβοηθούντων μελών η συμμετοχή των γυναικών ξεπερνά το 70,0%. Η μείωση της μισθωτής απασχόλησης οφείλεται κατά 2/3 περίπου στη μείωση της προσωρινής απασχόλησης (62,5%) καθώς και στις μεταβολές των μισθωτών άνω των 30 ετών του κλάδου (συμμετοχή 70,0%). Η μείωση των απασχολουμένων στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις του λιανικού αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ της μεταβολής των μικρών επιχειρήσεων στο σύνολο του εμπορίου, ενώ η μείωση των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις με περισσότερους των 10 εργαζομένων αντιστοιχεί στο 86,0% της μεταβολής των εν λόγω επιχειρήσεων του τομέα. Η μείωση των απασχολουμένων στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, η οποία υπερβαίνει τα 3/4 της συνολικής μείωσης του κλάδου, οφείλεται κυρίως στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 30 ετών και κυρίως στις γυναίκες (συμμετοχή 73,0%). Αντίθετα, στους νέους η μείωση αφορά κυρίως τους άνδρες (συμμετοχή 82%). Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις Μέρος 2 55

20 Η μείωση των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις με πάνω από 10 εργαζομένους οφείλεται κατά 70% επίσης στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 30 και σχεδόν αποκλειστικά στη μεταβολή των ανδρών. Αντίθετα, στους νέους η μείωση αφορά σχεδόν αποκλειστικά τις γυναίκες (συμμετοχή 96%) Χονδρικό εμπόριο Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση του χονδρικού εμπορίου είναι σημαντικές καθώς μειώνεται κυρίως η μισθωτή απασχόληση, που αποτελεί τον πυρήνα της δυναμικής του. Η γυναικεία απασχόληση αυξάνεται στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 30 ετών στην κατηγορία των εργοδοτών, στη μερική απασχόληση καθώς και σε επιχειρήσεις με πάνω από 10 εργαζομένους Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Το χονδρικό εμπόριο χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη συμμετοχή της κατηγορίας των μισθωτών στο δυναμικό του αφού τα 3/4 σχεδόν των απασχολουμένων στον κλάδο ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (73,5%), το 12,6% είναι αυτοαπασχολούμενοι, το 11,2% είναι εργοδότες και τέλος το 2,8% ανήκει στην κατηγορία των συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών. Πάνω από τα 2/3 των απασχολουμένων στον κλάδο είναι άνδρες (η αναλογία ανδρών/γυναικών είναι 71/29), τα ποσοστά της μερικής και της προσωρινής απασχόλησης είναι χαμηλά (3,7% και 1,8% αντίστοιχα), ενώ οι νέοι μέχρι 29 ετών αποτελούν το 13,7% των απασχολουμένων του κλάδου (Διάγραμμα 2.13). Οι απασχολούμενοι του κλάδου εργάζονται κατά το ήμισυ σε επιχειρήσεις με μικρό μέγεθος απασχόλησης (μέχρι 10 άτομα). Σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο η απασχόληση στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου μειώθηκε κατά άτομα και ποσοστό 16,2%. Η απασχόληση μειώθηκε κυρίως στους άνδρες και ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 30 ετών. Η μείωση των απασχολουμένων στον κλάδο οφείλεται αποκλειστικά στη μεταβολή των πλήρως απασχολουμένων, καθώς οι μερικώς απασχολούμενοι αυξήθηκαν περί τους 800. Η μεταβολή των πλήρως απασχολουμένων στον κλάδο οφείλεται κυρίως στους άνδρες και κυρίως στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 30 ετών, ενώ αντίθετα η μεταβολή των μερικώς απασχολουμένων οφείλεται αποκλειστικά στη μεταβολή των γυναικών άνω των 30 ετών. Στη μείωση της απασχόλησης του κλάδου συμμετέχουν όλες οι κατηγορίες των απασχολουμένων με εξαίρεση τους εργοδότες τη μεγαλύτερη μείωση την υφίστανται οι μισθωτοί Διάγραµµα 2.13 Βασικά χαρακτηριστικά του χονδρικού εµπορίου 100% 90% 80% 70% Βοηθοί Μερική Προσωρινή Γυναίκες 30 ετών & άνω 60% Μισθωτοί 50% Πλήρης 40% Μόνιµη 30% Άνδρες 20% 10% 0% Αυτοαπασχολούµενοι Εργοδότες Νέοι µέχρι 29 ετών Θέση Πλήρης/Μερική Μόνιµη/Προσωρινή Φύλο Οµάδες ηλικιών Πηγή: ΓΓ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2012 Β τριµήνου 56

21 (περίπου το 85,0% της μεταβολής). Η συμμετοχή των γυναικών στις μεταβολές ανέρχεται στο 63,0% στα συμβοηθούντα μέλη, στο 30,0% στους μισθωτούς και στο 26,0% στους αυτοαπασχολούμενους. Στους εργοδότες αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών, ενώ αντίθετα μειώνεται εκείνος των ανδρών αλλά σε μικρότερο βαθμό. Η μείωση της μισθωτής απασχόλησης οφείλεται κατά 85,0% στη μείωση της μόνιμης απασχόλησης καθώς και στις μεταβολές των μισθωτών άνω των 30 ετών του κλάδου (συμμετοχή 83,0%). Η μείωση των απασχολουμένων στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, η οποία φθάνει το 87,0% της συνολικής μείωση του κλάδου, οφείλεται κυρίως στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 30 ετών και κυρίως στους άνδρες ανεξαρτήτως ηλικίας. Η μείωση των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις με πάνω από 10 εργαζομένους οφείλεται κατά 70% επίσης στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 30 και αποκλειστικά στη μεταβολή των ανδρών. Αντίθετα, στους νέους η μείωση αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή οχημάτων κ.λπ. Είναι ο μόνος κλάδος του εμπορίου όπου παρά την ύφεση η απασχόληση σε επιχειρήσεις με πάνω από 10 εργαζομένους αυξήθηκε, λόγω των αυξήσεων στους άνδρες έως 29 ετών και στις γυναίκες άνω των 30 ετών. Λίγο πάνω από το ήμισυ των απασχολουμένων στον κλάδο είναι μισθωτοί (54,2%), το 1/4 είναι αυτοαπασχολούμενοι (25,3%), εργοδότες είναι το 14,6% (κατέχει την υψηλότερη αναλογία στον τομέα) και συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη είναι το 5,8%. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη συγκέντρωση ανδρικού δυναμικού και τη μεγάλη συμμετοχή των νέων μέχρι 29 ετών σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους του εμπορίου (η αναλογία ανδρών/ γυναικών είναι 88/12 και οι νέοι αποτελούν το 22,8% των απασχολουμένων του κλάδου). Τα ποσοστά μερικής και προσωρινής απασχόλησης του κλάδου είναι χαμηλά και ανέρχονται σε 4,0% και 4,6% αντίστοιχα (Διάγραμμα 2.14). Οι 8 στους 10 απασχολουμένους του κλάδου (80%) εργάζονται σε επιχειρήσεις με μικρό μέγεθος απασχόλησης (μέχρι 10 άτομα), αναλογία που αντιστοιχεί σε άτομα. Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις Μέρος 2 Διάγραµµα 2.14 Βασικά χαρακτηριστικά του εµπορίου οχηµάτων κ.λπ. 100% 90% Βοηθοί Μερική Προσωρινή Γυναίκες 80% 70% 60% 50% 40% Μισθωτοί Πλήρης Μόνιµη Άνδρες 30 ετών & άνω 30% 20% 10% 0% Αυτοαπασχολούµενοι Εργοδότες Νέοι µέχρι 29 ετών Θέση Πλήρης/Μερική Μόνιµη/Προσωρινή Φύλο Οµάδες ηλικιών Πηγή: ΓΓ ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2012 Β τριµήνου 57

22 2012 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο η απασχόληση στον κλάδο μειώθηκε κατά άτομα και ποσοστό 10,7%. Η μείωση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη μεταβολή της απασχόλησης των ανδρών (συμμετοχή 90,0%) και κυρίως της ηλικιακής ομάδας των άνω των 30 ετών (συμμετοχή 80,0%). Στον κλάδο μειώνονται μόνο οι θέσεις πλήρους απασχόλησης, κυρίως στους άνδρες, και στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 30 ετών. Η αύξηση των μερικώς απασχολουμένων στον κλάδο οφείλεται κυρίως στη μεταβολή των ανδρών έως 29 ετών και των γυναικών άνω των 30 ετών. Στη μείωση της απασχόλησης του κλάδου συμμετέχουν όλες οι κατηγορίες των απασχολουμένων, με τη μεγαλύτερη μείωση να την υφίστανται οι μισθωτοί (περίπου το 64,0% της μεταβολής), ενώ στις γυναίκες αυξάνεται η κατηγορία των εργοδοτών. Η συμμετοχή των γυναικών στις μεταβολές ανέρχεται στο 47,0% των μισθωτών και στο 20,0% των αυτοαπασχολουμένων. Η μείωση της μισθωτής απασχόλησης οφείλεται σχεδόν στο σύνολό της στη μείωση της μόνιμης απασχόλησης, κυρίως των ανδρών, καθώς και στις μεταβολές των μισθωτών του κλάδου άνω των 30 ετών (συμμετοχή 63,0%). Οι γυναίκες που εργάζονται με προσωρινή απασχόληση αυξάνονται και στις δύο ηλικιακές ομάδες. Η απασχόληση μειώνεται μόνο στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, κυρίως στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 30 ετών και κυρίως στους άνδρες ανεξαρτήτως ηλικίας. Η αύξηση των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις με πάνω από 10 εργαζομένους οφείλεται κατά 70% στην ηλικιακή ομάδα των νέων και αποκλειστικά στη μεταβολή των ανδρών. Αντίθετα, στην ηλικιακή ομάδα των άνω των 30 ετών η αύξηση αφορά μόνο τις γυναίκες. Η κατανομή των απασχολουμένων σε κάθε κλάδο και κατά φύλο που μόλις περιγράφηκε αποτυπώνεται με σαφήνεια στον Πίνακα 2.3 που ακολουθεί. Πίνακας 2.3 Κατανομή απασχολουμένων στους κλάδους του εμπορίου με βάση το φύλο Χονδρικό και λιανικό Χονδρικό εμπόριο, Λιανικό εμπόριο, εμπόριο και επισκευή εκτός από το εμπόριο εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Πηγή: ΓΓ ΕΛΣΤΑΤ ΕΕΔ Β τριμήνου 58

Τεύχος 127, Απρίλιος 2006

Τεύχος 127, Απρίλιος 2006 Τεύχος 127, Απρίλιος 2006 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Το πιο παραγωγικό και δυναμικό τμήμα του εργατικού δυναμικού στερείται η ελληνική οικονομία εφόσον σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ του Γιώργου Κρητικίδη Στο παρόν άρθρο αποτυπώνεται η θέση των νέων µέχρι 29 ετών στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στην µισθωτή απασχόληση της χώρας. Τα θέµατα τα οποία εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2015 Μακροοικονομικές εξελίξεις σε οικονομίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε το 2015. Ο ρυθμός ανόδου του παγκόσμιου προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μερική απασχόληση γυναικών

Μερική απασχόληση γυναικών Οκτώβριος 2017 11 Ενημερωτικό Σημείωμα ο Μερική απασχόληση γυναικών Το 11ο Ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό πεδίο Γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης, τόσο για το σύνολο του απασχολούµενου

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου

Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης, τόσο για το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 100, Νοέμβριος 2003 Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 Η α πασ χόλ η σ η κα τά κ λ άδ ο ο ι κονομικ ής δρασ τ η ρ ιό τ η τας Εργασ ια κ έ ς σ χ έ σ ε ις κα ι εκ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1 «Τριμηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης στο

Π.3.1 «Τριμηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο 1980-2000 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης στην Κύπρο από το 1980 μέχρι το 2000.

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας, Ιούνιος 2018

Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας, Ιούνιος 2018 Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας, 2008-2017 Ιούνιος 2018 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Σεραφείμ Κουτσός Επιστημονικός Διευθυντής Αναλυτής ΙΝΣΕΤΕ Επιτρέπεται η αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Η ελληνική αγορά εργασίας 2.1.1. Οι εξελίξεις στην απασχόληση Για έκτο συνεχόμενο έτος η απασχόληση στην ελληνική οικονομία εξακολούθησε να συρρικνώνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 ΕΡΕΥΝΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Φεβρουάριος 2015 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 25 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - AD HOC MODULE 2015 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2016 ME MIA MATIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ To οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον Οι αναπτυγμένες οικονομίες έχασαν το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα με βάση τα

Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα με βάση τα Κεφάλαιο 1 Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ Με βάση τους ορισμούς της ΕΣΥΕ, μπορούμε να θεωρήσουμε ως στελέχη τις παρακάτω κατηγορίες απασχολουμένων: 1. Μέλη των βουλευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 και εξελίχθηκε σε οικονομική

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 και εξελίχθηκε σε οικονομική Τεύχος 165, Οκτώβριος 2009 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007 και εξελίχθηκε σε οικονομική κρίση της πραγματικής οικονομίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη το 2008 και το 2009, διαπερνά τον παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιες τάσεις ( ) απασχόλησης στον Τουρισμό και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2017

Μακροχρόνιες τάσεις ( ) απασχόλησης στον Τουρισμό και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2017 και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2017 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής Σεραφείμ Κουτσός Αναλυτής ΙΝΣΕΤΕ Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με την προϋπόθεση της αναφοράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 219 Χορηγός: 12 Ιουνίου 219 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο 2016 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2016 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.606.344 άτομα και των ανέργων σε 1.195.084. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση Ανεργία. Απασχόληση / Εργατικό Δυναμικό. Εξελίξεις το 2017

Απασχόληση Ανεργία. Απασχόληση / Εργατικό Δυναμικό. Εξελίξεις το 2017 Απασχόληση Ανεργία Μετά από μία μακρά περίοδο ύφεσης, η Ελληνική Οικονομία εμφάνισε ενδείξεις ασθενούς ανάκαμψης το 2017, καταγράφοντας χαμηλούς, αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής. Η σημαντική συρρίκνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2016 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2016 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2016 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Γενικές διαπιστώσεις Η απασχόληση στον δημόσιο τομέα Γενικές διαπιστώσεις 1.Κατά την περίοδο της κρίσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 218 Χορηγός: 18 Ιανουαρίου 219 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι νέες θεωρητικές απόψεις που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αναφέρονται στον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία, στην

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η σημαντική αύξηση της ανεργίας η οποία κινείται πλέον με διψήφιο ποσοστό (11,7%), με τους ανέργους να πλησιάζουν τους 570.000 άνδρες και γυναίκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 4-2 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΙΡΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 02

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΙΡΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 02 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΙΡΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 02 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟ 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα προσφοράς των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». Το ποσοστό ανεργίας στο Β τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 27,1%,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 7-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ISBN 978-9963-43-972-0 Υπεύθυνος Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγική καθήλωση οδηγεί ΚΑΙ σε μισθολογική καθήλωση

Η παραγωγική καθήλωση οδηγεί ΚΑΙ σε μισθολογική καθήλωση 21 Nοεμβρίου 2018 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ Η παραγωγική καθήλωση οδηγεί ΚΑΙ σε μισθολογική καθήλωση Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗΣ (2014-2017) για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2011-2017 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 1-2 0 1 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο 2015 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα και των ανέργων σε 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Η ελληνική αγορά εργασίας 2.1.1. Οι εξελίξεις στην απασχόληση Το 2015 1 η απασχόληση στην ελληνική οικονομία αυξήθηκε μετά από μια περίοδο συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-809-9

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. του ΙΝΕ το τελευταίο διάστημα. Τεύχος 185, Ιούλιος - Αύγουστος 2011 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η συσσωρευτική απώλεια των 5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας κατά μέσο όρο την περίοδο 2008-2010 στην ΕΕ-27 κατανέμεται μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 Χορηγός: 16 Μαΐου 2019 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα των Ανέργων Γυναικών της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

Πανόραµα των Ανέργων Γυναικών της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 Πανόραµα των Ανέργων Γυναικών της Κύπρου 2-2 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων τόσο για το σύνολο των ανέργων γυναικών της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 218 Χορηγός: 1 Ιουλίου 218 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το

Πανόραμα προσφοράς. των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το Πανόραμα προσφοράς των προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το 2 0 0 5 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση της προσφοράς προγραμμάτων της ΑνΑΔ κατά το, σε συσχετισμό με τον

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο - Κατά το Δ Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.641.682 άτομα και των ανέργων σε 1.174.658. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Δ τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2008-2014 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 8-2 0 1 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 Χορηγός: 26 Φεβρουαρίου 2019 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση - Ανεργία. Απασχόληση / Εργατικό Δυναµικό

Απασχόληση - Ανεργία. Απασχόληση / Εργατικό Δυναµικό Απασχόληση - Ανεργία Η ελληνική οικονοµία παρουσίασε ελαφρά ανάκαµψη τα δύο τελευταία έτη, µετά από µια µακρά περίοδο ύφεσης. Το ΑΕΠ της χώρας κινήθηκε σε χαµηλή αλλά θετική τροχιά, καθώς, σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Είναι γνωστό ότι η περίοδος 2009 μέχρι το 2015 χαρακτηρίστηκε από την οικονομική κρίση αλλά και από τις πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο - Κατά το B Τρίμηνο του ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.702.613 άτομα και των Ανέργων σε 1.112.075. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του B τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων (3η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα του Αδρανούς Γυναικείου υναµικού της Κύπρου

Πανόραµα του Αδρανούς Γυναικείου υναµικού της Κύπρου Πανόραµα του Αδρανούς Γυναικείου υναµικού της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων τόσο για το σύνολο του αδρανούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-805-1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα του Αδρανούς υναµικού της Κύπρου

Πανόραµα του Αδρανούς υναµικού της Κύπρου Πανόραµα του Αδρανούς υναµικού της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων τόσο για το σύνολο του αδρανούς δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2010-2016 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 1 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 187, Οκτώβριος 2011

Τεύχος 187, Οκτώβριος 2011 Τεύχος 187, Οκτώβριος 2011 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την απασχόληση και την ανεργία του Β τριμήνου του 2011, συνηγορούν στην διαπίστωση ότι το μέλλον της απασχόλησης και της ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2009-2015 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 9-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 21 εκεµβρίου 2004 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2012 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Μισθωτή εργασία και Άνεργοι (στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ & ΟΑΕΔ)

Μισθωτή εργασία και Άνεργοι (στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ & ΟΑΕΔ) ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Τεύχος 245, Ιανουάριος-Φεβρουάριος Τεύχος 219, Σεπτέμβριος 2019 2014 Μισθωτή εργασία και Άνεργοι (στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ & ΟΑΕΔ) Τεύχος 245, Ιανουάριος-Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α τρίμηνο 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α τρίμηνο 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιουνίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 2018 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 24-21 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 4-2 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2005 Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Εργατικό Δυναμικό 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Είναι έρευνα συνεχής και παράγει τριμηνιαία αποτελέσματα. Βασικός σκοπός της είναι η κατανομή του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα