Τπερηχογραφικά διαγνωστικά κριτήρια μεταξύ καλόηθους αδενώματος του. παραθυροειδούς αδένα και κακοήθους καρκινώματος του παραθυροειδούς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπερηχογραφικά διαγνωστικά κριτήρια μεταξύ καλόηθους αδενώματος του. παραθυροειδούς αδένα και κακοήθους καρκινώματος του παραθυροειδούς."

Transcript

1 Differentiation Parathyroid Carcinomas of Sonography between Benign Parathyroid Adenomas and Malignant Eleni Konstantatou Serena Baroncini Paul S.Sidhu King s College London, Department of Radiology, King s College Hospital, london United Kingdom Translated by: Eleni Konstantatou, MSc, Resident in Radiology, University Hospital of Patras, Greece Honorary Observer in Radiology Department, King s College Hospital, London, United Kingdom Τπερηχογραφικά διαγνωστικά κριτήρια μεταξύ καλόηθους αδενώματος του παραθυροειδούς αδένα και κακοήθους καρκινώματος του παραθυροειδούς. Εισαγωγή Ο παραθυροειδής αδένας δεν απεικονίζεται φυσιολογικά κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο. Η ανάδειξη υποηχογενούς ωοειδούς ή στρόγγυλου σχηματισμού, οπισθίως του θυρεοειδούς αδένα και στην ανατομική θέση που φυσιολογικά εντοπίζεται ο παραθυροειδής αδένας, θα πρέπει να εγείρει την υποψία παθολογίας αυτού. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος δύναται να επιτρέψει το διαχωρισμό μεταξύ καλοήθους αδενώματος του παραθυρεοειδούς και καρκινώματος αυτού. Σο καρκίνωμα του παραθυροειδούς αδένα είναι σπανιο (1036 περιπτώσεις καταγεγραμένες στη βιβλιογραφία), ενώ τα αδενώματα του παραθυροειδούς είναι πιο συχνά (δια βίου επίπτωση ανά 1000 ασθενείς). Η προεγχειρητική διάγνωση στην περίπτωση του καρκινώματος του παραθυροειδούς είναι σημαντική, καθώς αλλάζει ριζικά το πλάνο του χειρουργείου, οδηγεί σε εκτεταμένο καθαρισμό από το πρώτο χειρουργείο, βελτιώνοντας έτσι την πρόγνωση.

2 Έχουν διαμορφωθεί συνδυασμένα υπερηχογραφικά κριτήρια, βασιζόμενα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, για την προεγχειρητική διάγνωση του καρκινώματος του παραθυροειδούς αδένα. Σα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά ενός πιθανού καρκινώματος του παραθυροειδούς παρατίθενται ως εξής: 1. Μετρήσεις σε τρεις διαστάσεις, η μεγαλύτερη λαμβάνεται ως η μέγιστη διάμετρος: >15mm είναι ενδεικτικό κακοήθειας. 2. To έγχρωμο Doppler αποκαλύπτει ακανόνιστη αγγείωση πέριξ ή εντός της αλλοίωσης το μοτίβο αγγείωσης μοιάζει με αυτό σε άλλες κακοήθειες. 3. Χαρακτηριστικά στο B-mode: a. Τπερηχογενή στοιχεία εντός της αλλοίωσης (αποτιτανώσεις). b. Κυστική εκφυλιση c. Μεταβολή σχήματος (από ωοειδές σε στρόγγυλο) d. Διήθηση των πέριξ ιστών e. Ετερογένεια f. Πάχυνση κάψας που περιβάλλει την αλλοίωση Δεν υπάρχει ανώτατο όριο στις μετρήσεις, το οποίο να υποδεικνύει ότι μια αλλοίωση είναι κακοήθης με τις αλλοιώσεις <15 mm σπάνια να αποδεικνύονται κακοήθεις (μόνο 6 στην παγκόσμια βιβλιογραφία). Σα καρκινώματα του παραθυρεοειδούς αδένα συνήθως είναι στρογγυλά ή/και ακανόνιστου σχήματος με ανώμαλα όρια. Επίσης είναι σκληρά κατά τη συμπίεση, χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί στο μέλλον η ελαστογραφία. Η διήθηση των γύρω ιστών στον καρκίνο του παραθυροειδούς μπορεί να απεικονίζεται ως μια παχυσμένη κάψα. Η ετερογένεια της δομής της αλλοίωσης αποτελεί το πιο συχνό εύρημα σε περίπτωση κακοήθειας, ενώ τα αγγεία συνήθως διατάσσονται ακτινωτά χωρίς να υπάρχει σαφές τροφοφόρο αγγείο. Οι αποτιτανώσεις στα αδενώματα του παραθυροειδούς αδένα είναι σπάνιες εκτός από την περίπτωση του δευτεροπαθούς υπερθυρεοειδισμού. Σα αδενώματα σε αντίθεση με τα καρκινώματα είναι ωοειδή με το λόγο εγκάρσιου/επιμηκη άξονα <0.5 και αναδεικνύουν διάχυτη αγγείωση.

3 τις περιπτώσεις που τα υπερηχογραφικά ευρήματα είναι μη διαγνωστικά, επιβάλλεται η κυτταρολογική μελέτη από δείγμα ιστούν σε συνδυασμό με τον ορμονικό εργαστηριακό έλεγχο (σημαντικά αυξημένοι στο καρκίνωμα). τη συνέχεια παρουσιάζονται τρία περιστατικά αδενώματος (με τυπική και άτυπη εικόνα) και ένα καρκίνωμα του παραθυροειδούς, με χαρακτηριστικά όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, που στηρίζουν την πιθανότητα χρήσης των υπερηχογραφικών χαρακτηριστικών για προεγχειρητική διάγνωση. ΠΕΡΙΠΣΩΗ 1 : ΣΤΠΙΚΟ ΑΔΕΝΩΜΑ ΠΑΡΑΘΤΡΟΕΙΔΟΤ Άνδρας 56 ετών, σε τυχαίο έλεγχο εμφανίζει αυξημένα επίπεδα ασβεστίου(2.77mmol/l) και αυξημένα επίπεδα παραθορμόνης (phpt) ~125ng/l, και κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο αναγνωρίσθηκε αδένωμα του παραθυροειδούς στο κατώτερο τμήμα του ΑΡ λοβού του θυροειδούς αδένα (η πιο συχνή εντόπιση με τον υπερηχογραφικό έλεγχο). Η αλλοίωση εξαιρέθηκε χειρουργικά και ταυτοποιθήκε και ιστολογικά η ύπαρξη αδενώματος του παραθυροειδούς. ΕΙΚΟΝΑ 1 ε αυτήν την επιμήκη διατομή, ελέγχεται αλλοίωση ωοειδούς σχήματος στο κατώτερο τμήμα του ΑΡ λοβού του θυροειδούς αδένα. Η κάψα δεν είναι ακανόνιστη ή παχυσμένη (βέλη), και στο έγρωμο Doppler παρατηρείται έντονη περιφερική και εσωτερική αγγείωση. Σα ανωτέρω χαρακτηριστικά συνθέτουν ένα τυπικό αδένωμα του παραθυροειδούς. ΠΕΡΠΣΩΗ 2 : ΚΤΣΙΚΟ ΑΔΕΝΩΜΑ ΠΑΡΑΘΤΡΟΕΙΔΟΤ Άνδρας 31 ετών υποβλήθηκε σε υπερηχογραφικό έλεγχο της τραχηλικής χώρας λόγω αυξημένων επιπέδων phpt, ασβεστίου και χαμηλών επιπέδων Βιταμίνης D. Κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο διαπιστώθηκε συμπαγής/κυστική αλλοίωση διαστάσεων 20χ13χ15 χιλ κάτωθεν του κάτω χείλους του ΑΡ λοβού του θυροειδούς αδένα, πρωτίστως αποδιδόμενο σε ευμέγεθες αδένωμα του παραθυροειδούς. Ο θυροειδής αδένας είχε φυσιολογικές διαστάσεις και ηχομορφολογία. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε

4 σε ολική en block χειρουργική εξαίρεση του παραθυροειδούς καθώς και του ΑΡ λοβού του θυροειδούς αδένα. Σο χειρουργικό παρασκεύασμα εστάλη για παθολογοανατομική ανάλυση, όπου ταυτοποιήθηκε η ύπαρξη αδενώματος του παραθυροειδούς. ΕΙΚΟΝΑ 2 Μερικώς κυστικό (κεφαλές βελών) αδένωμα του παραθυροειδούς (βέλη) διαστάσεων 20 χιλ, χωρίς εστίες αποτιτάνωσης, χωρίς διήθηση των πέριξ ιστών ή παχυσμένη κάψα. Σο μέγεθος και τα αυξημένα επίπεδα της παραθορμόνης επεβαλαν τη ριζική χειρουργική επέμβαση. ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟ 3: ΕΤΜΕΓΕΘΕ ΑΣΤΠΟ ΑΔΕΝΩΜΑ ΠΑΡΑΘΤΡΟΕΙΔΟΤ Γυναίκα 48 ετών υποβλήθηκε σε υπερηχογράφημα τραχηλου με την υποψία αδενώματος του παραθυροειδούς. Η ασθενής ήταν υπο αγωγή με ασβέστιο και βιταμίνη D λόγω έλλειψης βιταμίνης D στο πλαίσιο νεοδιαγνωσθείσας Ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα ασβεστίου (2.90 mm/l) και phpt (83 ng/l). Ο υπερηχογραφικός έλεγχος ανέδειξε μία μερικώς κυστική στρόγγυλη αλλοίωση διαστάσεων 22χ21χ15, σαφώς αφοριζόμενη από το θυροειδή αδένα (ΔΕ), με χαρακτηριστικά όχι πλήρως συμβατά με ευμέγεθες αδένωμα του παραθυροειδούς. Η ιστολογική ανάλυση ταυτοποίησε την αλλοίωση ως αδένωμα. ΕΙΚΟΝΑ 3 Ευμεγέθες, μερικώς κυστικό αδένωμα του παραθυροειδούς (μακρύ βέλος) οπισθίως του ΔΕ λοβού του θυροειδούς αδένα, με φυσιολογική κάψα (μικρά βέλη), το οποίο ασκεί πίεση αλλά δε διηθεί το θυροειδή αδένα. ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟ 4: ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΘΤΡΟΕΙΔΟΤ Άνδρας 66 ετών προσήλθε για υπερηχογραφικό έλεγχο ψηλαφητής σκληρής αλλοίωσης στην ΑΡ πρόσθια τραχηλική χώρα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν αυξημένα επίπεδα ασβεστίου και phpt. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος ανέδειξε διόγκωση του ΑΡ κάτω παραθυροειδούς αδένα με διαστάσεις 25χ16 χιλ. Ο

5 αδένας ήταν υποηχογενής, χωρίς στοιχεία κυστικής εκφύλισης, με λοβωτή παρυφή και μοτίβο κακοήθους τύπου αγγείωσης.ο ασθενής υποβλήθηκε σε en block αφαίρεση του εν λόγω παραθυροειδούς και του ΑΡ λοβού του θυρεοειδούς αδένα. Η ιστολογική ανάλυση επιβεβαίωσε την ύπαρξη καρκινώματος του παραθυροειδούς. ΕΙΚΟΝΑ 4 Εγκάρσια διατομή στην ΑΡ τραχηλική χώρα στο επίπεδο της ψηλαφητής αλλοίωσης, όπου αναγνωρίζεται ο ευμεγέθης υπόηχος και παραθυροειδής αδένας (μακρύ βέλος) με ακανόνιστη μορφολογία. Κατά τον έλεγχο με το έγχρωμο Doppler αναδεικνύεται παθολογική αγγείωση (μικρό βέλος), μικρότερης έκτασης από αυτήν του αδενώματος. Σο κατώτερο τμήμα της κάψας (κεφαλή βέλους) είναι παχυσμένο και με ανώμαλα όρια. BIBLIOGRAPHY 1. Sidhu PS, Talat N, Patel P, Mulholland NJ, Schulte KM (2011) Ultrasound features of malignancy in the preoperative diagnosis of parathyroid cancer: a retrospective analysis of parathyroid tumours larger than 15 mm Eur Radiol (2011) 21: Talat N, Schulte K (2010) Clinical presentation, staging and long-term evolution of parathyroid cancer. Ann Surg Oncol 17: Robert JH, Trombetti A, Garcia A et al (2005) Primary hyperparathyroidism: can parathyroid carcinoma be anticipated on clinical and biochemical grounds? Report of nine cases and review of the literature. Ann Surg Oncol 12: Shelby H (2008) Age and sex-related incidence of primary hyperparathyroidism. World J Surg 32: Hundahl SA, Fleming ID, Fremgen AM, Menck HR (1999) Two hundred eighty-six cases of parathyroid carcinoma treated in the U.S. between : a National Cancer Data Base Report. The American College of Surgeons Commission on Cancer and the American Cancer Society. Cancer 6. 86: Lee PK, Jarosek SL, Virnig BA et al (2007) Trends in the incidence and treatment of parathyroid cancer in the United States. Cancer 109: Oertli D, Udelsman R (2007) Surgery of the thyroid and parathyroid glands. Springer DeLellis RA (2005) Parathyroid carcinoma: an overview. Adv Anat Pathol 12: Randel SB, Gooding GA, Clark OH, Stein RM, Winkler B. Parathyroid variants: US evaluation. Radiology 1987; 165: Pacini F, Antonelli A, Lari R, Gasperini L,Bashieri L, Pinchera A. Unsuspected parathyroid cysts diagnosed by measurement of thyroglobulin and parathyroid hormone concentrations in fluid aspirates. Ann Intern Med 1985; 102:

6 11. Lane MJ, Desser TS, Weigel RJ, Jeffrey RB. Use of color and power Doppler sonography to identify feeding arteries associated with parathyroid adenomas.

Όγκοι του Θύμου Αδένα Τι γνωρίζουμε;

Όγκοι του Θύμου Αδένα Τι γνωρίζουμε; Ανασκόπηση Όγκοι του Θύμου Αδένα Τι γνωρίζουμε; Χαράλαμπος Ζήσης Χειρ. Θώρακος, Επιμελητής Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» Ο θύμος αδένας θεωρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα όργανο χωρίς ιδιαίτερη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 10 Μέρος ΙII: ΑΔΕΝΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ Μη ορμονο-εκκριτικά υποφυσιακά αδενώματα Φωτεινή Αδαμίδου, Παναγιώτης Αναγνωστής 1. ΟΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο όρος μη λειτουργικά (ή μη εκκριτικά)

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά.

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Δ.Β. Ραφαηλίδης - Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Ραφαηλίδης Δ. Β. Ακτινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Γ.Ν. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Θεσ/νίκης Η φλεγμονή του οστού στα παιδιά είναι σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία.

Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. Α. Ξυνού - Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. Καλοήθεις παθήσεις μαστού. Απεικόνιση με μαστογραφία. Ξυνού Αικατερίνη, Επιμ. Β Ακτινολογικό Τμήμα, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Θεαγένειο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Μέτρηση και σημασία χαρακτηριστικών υφής και ελαστικότητας σε εικόνες υπερήχων υποκλινικών αθηρωματικών αλλοιώσεων των καρωτίδων σε αναζήτηση νέων παραγόντων καρδιαγγειακού

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):116-127 Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης Η υπέρταση στα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α news Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4 T E Y X O Σ 0 6 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δορυλαίου 24, Πλατεία Μαβίλη, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210 6475000 Fax: 210 6475005 email: info@athinaiki-mediclinic.gr www.athinaiki-mediclinic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Σκωληκοειδεκτομή: μία διαδεδομένη απλή επέμβαση ή εργαλείο διερεύνησης της κοιλίας;

Σκωληκοειδεκτομή: μία διαδεδομένη απλή επέμβαση ή εργαλείο διερεύνησης της κοιλίας; 22 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014, Τόμος 10, Τεύχος 2 Κλινική πρωτότυπη εργασία Σκωληκοειδεκτομή: μία διαδεδομένη απλή επέμβαση ή εργαλείο διερεύνησης της κοιλίας; Πέππας ΧΑΔ Πορφύρης Α Κοράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(2):165-179 Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας

Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας Στέλλα Σταμπουλή 1,2, Βασίλειος Κώτσης 2, Χριστίνα Καραγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Το ήπαρ στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Το ήπαρ στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(4):316-323 Το ήπαρ στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Α. Δ. Γαρyφαλλος Περiληψη Tο ήπαρ δεν είναι από τα όργανα που προσβάλλονται συχνά στα διάφορα αυτοάνοσα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Ασ τ ε ρ ι ο ς Δε λ η γ ι α ν ν η ς 1, Αρ η ς Αν α σ τ α σ α κ η ς 2, Λο ϊ ζ ο ς Αν τ ω ν ι α δ η ς 3, Πα ν α γ ι ω τ η ς Βα

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια Γαβρά Παρασκευή 1, Κατή Μαρία 1, Ηρακλειανού Στέλλα 2 1. Ειδικευόμενη στην Γ Παθολογική κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 2. Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Β λεμφοϋπερπλαστικές παθήσεις

Χρόνιες Β λεμφοϋπερπλαστικές παθήσεις ΤΟΜΟΣ 4 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Αίμα 4 (2) Χρόνιες Β λεμφοϋπερπλαστικές παθήσεις ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Παν/κή Δερματολογική-Αφροδισιολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Α Παν/κή Δερματολογική-Αφροδισιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ανασκόπηση Κλινική περίπτωση δυσχερούς διάγνωσης σπογγοειδούς μυκητίασης Φαχαντίδης Π. Απάλλα Ζ. Σωτηρίου Ε. Ιωαννίδης Δ. Α Παν/κή Δερματολογική-Αφροδισιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ðå ñß ëç øç Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας και κλινικές εφαρμογές

Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας και κλινικές εφαρμογές Ε. Μολυβδά-Αθανασοπούλου - Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας 69 Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας και κλινικές εφαρμογές Στεφανία Χαντζή 1, Δανάη

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική εφαρµογή των αλγορίθµων παιδοχειρουργικής αναισθησίας. Θεωρία και πράξη

Κλινική εφαρµογή των αλγορίθµων παιδοχειρουργικής αναισθησίας. Θεωρία και πράξη 86 Κλινική εφαρµογή των αλγορίθµων παιδοχειρουργικής αναισθησίας. Θεωρία και πράξη Ντρίτσου Βάγια, Αντύπα Έλλη, Χάσου Ελευθερία, Μαδεµλή Αθηνά, Ρέντα Φωτεινή, Κανακούδης Φώτης ABSTRACT Algorithms of paediatric

Διαβάστε περισσότερα

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία 251 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 8-9, 2007 (251-258) Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση: αιτιολογία, προφύλαξη, θεραπεία Α. Τσάκαλη *, Ζ. Κεφαλοπούλου *, Σ. Παπαδούλας, Β. Αργείτης, Α. Λιάμης,

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να επιλέξετε τη ρομποτική χειρουργική. Καπνίζατε επί πολλά χρόνια τουλάχιστον

Γιατί να επιλέξετε τη ρομποτική χειρουργική. Καπνίζατε επί πολλά χρόνια τουλάχιστον ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 Health ΤΕΥΧΟΣ 210 EΝΘΕΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Γιατί να επιλέξετε τη ρομποτική χειρουργική Πόσο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα