Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση."

Transcript

1 Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Α. Σ. Καψαµπέλη Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Msc, Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. Μ. Γ. Σακελλαρίου Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Σήραγγες, αστικό περιβάλλον, κτήρια. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η µελέτη και έρευνα σχετικά µε τις επιφανειακές µετακινήσεις λόγω διάνοιξης σηράγγων καθώς και µε τις επιπτώσεις τους επί των κατασκευών, αποτελούν αντικείµενο συνεχούς ανάπτυξης και µεγάλου ενδιαφέροντος διεθνώς. Αντικείµενο της εργασίας που παρουσιάζεται ακολούθως, αποτελεί η παραµετρική διερεύνηση της παρουσίας κτηρίων σε περιοχές διάνοιξης σηράγγων, προκειµένου να καταστούν κατανοητοί οι µηχανισµοί που σχετίζονται µε την επίδραση του τρόπου προσοµοίωσης των κτηρίων και της θέσης τους στις προκαλούµενες παραµορφώσεις. Βασικό στόχο αποτελεί η διαµόρφωση µιας κατά το δυνατό ρεαλιστικής µεθοδολογίας εκτίµησης της επικινδυνότητας όσον αφορά στην στατική λειτουργική και αισθητική ακεραιότητα των κτηρίων κατά τη διάνοιξη σηράγγων σε αστικό περιβάλλον, συναξιολογώντας όλες τις διεθνώς καθιερωµένες πρακτικές και µεθόδους. 1 ΙΕΘΝΩΣ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Η αποτίµηση βλαβών κτηρίων έχει καθιερωθεί διεθνώς µε δύο θεµελιώδεις µεθόδους. Στην πρώτη µέθοδο δεν λαµβάνονται υπ όψιν τα χαρακτηριστικά των κτηρίων (πχ δυσκαµψία), παρά µόνο η µορφή της καµπύλης των κατακόρυφων µετακινήσεων σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου (Greenfield). Η µέθοδος αυτή αναφέρεται και ως η µέθοδος των τριών σταδίων, και υιοθετήθηκε στην επέκταση της Jubilee line καθώς επίσης και για το σιδηροδροµικό κόµβο Channel Tunnel Rail. Η αποτίµηση κινδύνου γίνεται λαµβάνοντας υπ όψιν τις τιµές της µέγιστης κατακόρυφης µετακίνησης Sv, max, της γωνιακής στροφής θ, του συντελεστή σχετικών µετατοπίσεων DR GF (σε συνθήκες κάµψης και σε συνθήκες κύρτωσης) και της µέγιστης ανηγµένης επιφανειακής παραµόρφωσης ε GF (σε θλίψη και εφελκυσµό) στην περιοχή του προς εξέταση κτηρίου και βάσει αυτών γίνεται κατάταξη σε «κατηγορίες βλαβών» (και κατά συνέπεια αποτίµηση κινδύνου), µε χρήση των σχετικών πινάκων των Boscardin & Cording, (1989) και Burland (199). Σχήµα 1: Ορισµοί των λόγων σχετικής µετατόπισης (Αναγνωστόπουλος Α. & Μιχάλης Η., 24) Σχήµα 2: Παραµορφώσεις λόγω υπογείων εκσκαφών (Αναγνωστόπουλος Α. & Μιχάλης Η., 24) 1

2 Η δεύτερη µέθοδος η οποία παρουσιάστηκε από τους Potts & Addenbrooke (1997), αποτελεί ένα εκ των πλέον σηµαντικών ζητηµάτων στη διαδικασία της ορθής πρόβλεψης των πιθανών βλαβών επί των κατασκευών, καθώς συνυπολογίζει την επίδραση της δυσκαµψίας των υπερκείµενων κτηρίων στο µέγεθος και την κατανοµή των επιφανειακών εδαφικών µετακινήσεων. Η µέθοδος αυτή αξιοποιεί τις τιµές του συντελεστή σχετικών µετατοπίσεων DR GF (σε συνθήκες κάµψης και σε συνθήκες κύρτωσης) και της µέγιστης ανηγµένης επιφανειακής παραµόρφωσης ε GF (σε θλίψη και εφελκυσµό), οι οποίες υπολογίζονται σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου, τροποποιώντας τις όµως κατάλληλα, αναλόγως των ορόφων, του πλάτους και της εκκεντρότητας του κτηρίου, µε χρήση των νοµογραφηµάτων που δίδονται ακολούθως. Επισηµαίνεται ότι στην εν λόγω µεθοδολογία έχει ληφθεί υπ όψιν µόνο η δυσκαµψία και όχι το βάρος του κτηρίου. Σχήµα 3: Νοµογραφήµατα για τον προσδιορισµό των τροποποιητικών παραγόντων MDRsag, MDrhog (Potts & Addenbrooke 1997) Σχήµα 4: Νοµογραφήµατα για τον προσδιορισµό των τροποποιητικών παραγόντων Mεhc, Μεht (Potts & Addenbrooke 1997) 2 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οι αναλύσεις διενεργήθηκαν µε εφαρµογή της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων και χρήση του προγράµµατος SOFiSTiK 2D. 2.1 Γεωλογικές συνθήκες Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάστηκαν τρία διαφορετικά γεωτεχνικά προφίλ, τα οποία θα αναφέρονται στο εξής ως γεωτεχνικά προφίλ Α, Β και Γ. Η στρωµατογραφία που υιοθετήθηκε περιλαµβάνει τρία εδαφικά προφίλ, το εδαφικό προφίλ 1 (ανώτερο στρώµα πάχους 2m), το εδαφικό προφίλ 2 (ενδιάµεσο στρώµα πάχους 9m) και το εδαφικό προφίλ 3 (κατώτερο στρώµα), όπως φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί. Το ανώτερο στρώµα αφορά σε µη συνεκτικές τεχνητές αποθέσεις και µη συνεκτικά αλλούβια, ενώ το ενδιάµεσο και το κατώτερο στρώµα περιλαµβάνουν αθηναϊκό σχιστόλιθο (πλήρως ή µερικώς αποσαθρωµένο αντίστοιχα), ασθενώς συγκολληµένα κροκαλοπαγή και µάργες. Η ποιότητα των γεωλογικών σχηµατισµών γίνεται σταδιακά δυσµενέστερη κατά τη µετάβαση από το γεωτεχνικό προφίλ Α στο γεωτεχνικό προφίλ Γ. 2

3 Ανώτερο στρώµα Ενδιάµεσο στρώµα Κατώτερο στρώµα Σχήµα : Στρωµατογραφία των οµοιωµάτων ανάλυσης 2.2 Προσοµοίωση της παρουσίας και της θέσης του κτηρίου - παραµετρική ανάλυση Προκειµένου να διερευνηθεί η επίδραση της παρουσίας του κτηρίου στην περιοχή διάνοιξης µιας, εξετάστηκαν αρχικά η επίδραση του βάρους του κτηρίου και η επίδραση της δυσκαµψίας του µεµονωµένα και ακολούθως η ταυτόχρονη επίδραση και των δύο ανωτέρω παραγόντων. Η επίδραση του βάρους του κτηρίου (µόνο) έγινε θεωρώντας την παρουσία του κτηρίου απλώς ως φορτίου ασκούµενου επί του εδάφους (θα αναφέρεται ως µέθοδος Βκ). Η επίδραση της ακαµψίας του κτηρίου (µόνο) έγινε θεωρώντας την παρουσία του κτηρίου ως µιας ελαστικής αβαρούς δοκού (θα αναφέρεται ως µέθοδος κ). Όσον αφορά στην παραµετρική διερεύνηση της ταυτόχρονης επίδρασης του βάρους και της ακαµψίας του κτηρίου, η προσοµοίωση του κτηρίου έγινε τόσο ως ελαστικής αβαρούς δοκού µε εξωτερικό φορτίο ασκούµενο επί της δοκού (θα αναφέρεται ως µέθοδος Γκ), όσο και ως ελαστικής δοκού µε ίδιο βάρος (θα αναφέρεται ως µέθοδος ΣΤκ). Τα ανωτέρω δίδονται σχηµατικά ακολούθως. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΑΡΗΣ ΟΚΟΣ Σχήµα 6: Προσοµοίωση κτηρίου ως φορτίου ασκούµενου επί του εδάφους (Μέθοδος Βκ) Σχήµα 7: Προσοµοίωση κτηρίου ως ελαστικής αβαρούς δοκού (Μέθοδος κ) 3

4 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΑΡΗΣ ΟΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΚΟΣ ΜΕ Ι ΙΟ ΒΑΡΟΣ Σχήµα 8: Προσοµοίωση κτηρίου ως φορτίου ασκούµενου επί ελαστικής αβαρούς δοκού (Μέθοδος Γκ) Σχήµα 9: Προσοµοίωση κτηρίου ως ελαστικής δοκού µε το ίδιο βάρος αυτής (Μέθοδος ΣΤκ) Για τη διερεύνηση της επίδρασης της ακαµψίας του κτηρίου εξετάστηκαν κτήρια ενός, τριών, πέντε και δέκα ορόφων. Όσον αφορά στη θέση του κτηρίου σε σχέση µε τον άξονα της, εξετάστηκαν δύο θέσεις, η θέση Α, στην οποία το µέσον του κτηρίου βρίσκεται στο σηµείο καµπής της καµπύλης των κατακόρυφων µετακινήσεων και η θέση Β, στην οποία το πλησιέστερο προς τον άξονα της ακραίο τµήµα του κτηρίου βρίσκεται ακριβώς στο σηµείο καµπής της καµπύλης των κατακόρυφων µετακινήσεων. 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 3.1 Συνθήκες ελεύθερου πεδίου Έλεγχος συµβατότητας αποτελεσµάτων δισδιάστατων αναλύσεων και εµπειρικών σχέσεων Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας κατέδειξαν σηµαντικά πεδία συµβατότητας µεταξύ των διεθνώς καθιερωµένων εµπειρικών σχέσεων και των αποτελεσµάτων των δισδιάστατων αναλύσεων, όσον αφορά στα µεγέθη των κατακόρυφων επιφανειακών µετακινήσεων και των ανηγµένων επιφανειακών παραµορφώσεων. Η ευρέως διαδεδοµένη µαθηµατική έκφραση της καµπύλης σφάλµατος Gauss, όπου S 2 x x) = Sv,max exp( ) (1) 2i v ( 2 S (x) : η καθίζηση στην επιφάνεια του εδάφους σε σηµείο το οποίο απέχει εγκάρσια v απόσταση x από τον άξονα της, Sv,max : η µέγιστη καθίζηση στην επιφάνεια του εδάφους (στη θέση του άξονα της ) και i: η θέση του σηµείου καµπής της καµπύλης των κατακόρυφων µετακινήσεων, καθώς και η σχέση των O Reilly and New (1982), S hx Sv ( x) ( x) = x (2) z o 4

5 όπου S hx (x) : Η οριζόντια µετακίνηση σε απόσταση x από τον άξονα της και zo: Το ύψος υπερκειµένων από το κέντρο της, χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των κατακόρυφων και οριζόντιων µετακινήσεων αντίστοιχα, προκειµένου τα αποτελέσµατά τους να συγκριθούν µε τα αποτελέσµατα των δισδιάστατων αναλύσεων. Μεγαλύτερη συµβατότητα παρατηρήθηκε στον υπολογισµό των κατακόρυφων µετακινήσεων και µικρότερη στον υπολογισµό των οριζόντιων µετακινήσεων. Όσον αφορά στις ανηγµένες επιφανειακές παραµορφώσεις, αυτές υπολογίστηκαν µε τρεις διαφορετικές µεθόδους, οι οποίες είναι συνοπτικά οι κάτωθι: Με χρήση της σχέσης δl ε h = (3) L αξιοποιώντας τα αποτελέσµατα των οριζόντιων µετακινήσεων από τις δισδιάστατες αναλύσεις (θα αναφέρεται ως µέθοδος Α), µε χρήση της µαθηµατικής σχέσης 2 Sv ( x) x ε hx ( x) = ( 1) (4) 2 z i o αξιοποιώντας τα στοιχεία των κατακόρυφων µετακινήσεων, τα οποία προέκυψαν βάσει της καµπύλης Gauss (θα αναφέρεται ως µέθοδος Β) και µε χρήση της µαθηµατικής σχέσης (3) αξιοποιώντας τα στοιχεία των οριζόντιων µετακινήσεων, τα οποία προέκυψαν βάσει της σχέσης των O Reilly and New (θα αναφέρεται ως µέθοδος Γ). Όσον αφορά στις ανηγµένες επιφανειακές παραµορφώσεις, αυτές δίδονται συγκριτικά και για τα τρία γεωτεχνικά προφίλ, ανά µέθοδο υπολογισµού, στα διαγράµµατα που ακολουθούν. -2,E-3-2,E-3-2,E-3-2,E-3-2,E-3-2,E-3-1,E-3-1,E-3-1,E-3-1,E-3-1,E-3-1,E-3 -,E-4,E+ 1,E+1 2,E+1 3,E+1 4,E+1,E+1 6,E+1 7,E+1 8,E+1 9,E+1 1,E+2,E-4 -,E-4,E+ 1,E+1 2,E+1 3,E+1 4,E+1,E+1 6,E+1 7,E+1 8,E+1 9,E+1 1,E+2,E-4 -,E-4,E+ 1,E+1 2,E+1 3,E+1 4,E+1,E+1 6,E+1 7,E+1 8,E+1 9,E+1 1,E+2,E-4 1,E-3 1,E-3 1,E-3 1,E-3 2,E-3 2,E-3 ΜΕΘΟ ΟΣ Α- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ ΜΕΘΟ ΟΣ Α- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β ΜΕΘΟ ΟΣ Α- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α 1,E-3 2,E-3 2,E-3 ΜΕΘΟ ΟΣ Β- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ ΜΕΘΟ ΟΣ Β- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β ΜΕΘΟ ΟΣ Β- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α 1,E-3 2,E-3 2,E-3 ΜΕΘΟ ΟΣ Γ- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ ΜΕΘΟ ΟΣ Γ- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β ΜΕΘΟ ΟΣ Γ- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α Σχήµα : (Μέθοδος Α) Σχήµα 11: (Μέθοδος Β) Σχήµα 12: (Μέθοδος Γ) Από τα ανωτέρω διαγράµµατα καθίσταται κατ αρχήν σαφές ότι η θέση µηδενισµού των επιφανειακών παραµορφώσεων είναι ανεξάρτητη του γεωτεχνικού προφίλ και κατά συνέπεια του µεγέθους των κατακόρυφων και οριζόντιων µετακινήσεων. Επίσης, παρατηρείται καλύτερη σύµπτωση µεταξύ των τριών µεθόδων όσον αφορά στις τιµές της µέγιστης επιφανειακής παραµόρφωσης σε εφελκυσµό ενώ όσον αφορά στην τιµή της µέγιστης επιφανειακής

6 παραµόρφωσης σε θλίψη, παρατηρείται ότι οι µέθοδοι Β και Γ συµπίπτουν σχεδόν απόλυτα, ενώ η µέθοδος Α παρέχει ελαφρώς δυσµενέστερα αποτελέσµατα. 3.2 ιερεύνηση επιρροής δυσκαµψίας κτηρίου Στα πλαίσια διερεύνησης της επιρροής της δυσκαµψίας του κτηρίου στις υπολογιζόµενες µετακινήσεις (κατακόρυφες και οριζόντιες) καθώς επίσης και στις επιφανειακές ανηγµένες παραµορφώσεις, εξετάστηκαν κτήρια ενός, τριών, πέντε και δέκα ορόφων. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων κατέδειξαν τη σαφή επιρροή της αύξησης της δυσκαµψίας του κτηρίου στις υπολογιζόµενες κατακόρυφες και οριζόντιες µετακινήσεις, µε µεγαλύτερη την επιρροή στις οριζόντιες µετακινήσεις. Οι επιφανειακές ανηγµένες παραµορφώσεις κτηρίου ενός, τριών, πέντε και δέκα ορόφων δίδονται συγκριτικά και για τα τρία γεωτεχνικά προφίλ στα διαγράµµατα που ακολουθούν. 1,E- 1,E-,E-6,E-6-1,E- -1,E- ΚΤΗΡΙΟ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α ΚΤΗΡΙΟ ΤΡΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α -2,E- ΚΤΗΡΙΟ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β -2,E- ΚΤΗΡΙΟ ΤΡΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β ΚΤΗΡΙΟ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ ΚΤΗΡΙΟ ΤΡΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ Σχήµα 13 : Συγκριτική παράθεση επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων κατά µήκος του κτηρίου - Γεωτεχνικά προφίλ Α / Β / Γ. Κτήριο ενός ορόφου Σχήµα 14 : Συγκριτική παράθεση επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων κατά µήκος του κτηρίου - Γεωτεχνικά προφίλ Α / Β / Γ. Κτήριο τριών ορόφων 1,E- 1,E-,E-6,E-6-1,E- -1,E- -2,E- ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β -2,E- ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β ΚΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ Σχήµα 1 : Συγκριτική παράθεση επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων κατά µήκος του κτηρίου - Γεωτεχνικά προφίλ Α / Β / Γ. Κτήριο πέντε ορόφων Σχήµα 16 : Συγκριτική παράθεση επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων κατά µήκος του κτηρίου - Γεωτεχνικά προφίλ Α / Β / Γ. Κτήριο δέκα ορόφων 6

7 Παρατηρείται λοιπόν ότι η αύξηση της δυσκαµψίας του κτηρίου (µε την αύξηση των ορόφων του), έχει ως αποτέλεσµα τη σταδιακή µείωση των επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων, γεγονός το οποίο ισχύει και για τα τρία γεωτεχνικά προφίλ. Παρατηρείται επίσης ότι η επιρροή του γεωτεχνικού προφίλ είναι εν γένει µεγαλύτερη στις περιπτώσεις κτηρίων ενός και τριών ορόφων και µικρότερη στις περιπτώσεις κτηρίων πέντε και δέκα ορόφων. 3.3 ιερεύνηση επιρροής βάρους κτηρίου Η προσοµοίωση ή όχι του βάρους του κτηρίου καθώς και ο τρόπος προσοµοίωσής του αποτελούν παραµέτρους οι οποίες επιδρούν καθοριστικά στον υπολογισµό των µετακινήσεων (κατακόρυφων και οριζόντιων) και των ανηγµένων επιφανειακών παραµορφώσεων.,1, -, 1,E-6-1,E-6-2,E-6-3,E-6-4,E-6 -,1 -,1-6,E-6-7,E-6 -,2 -,2 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α - ΧΩΡΙΣ ΚΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α - ΜΕΘΟ ΟΣ Βκ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β - ΧΩΡΙΣ ΚΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β - ΜΕΘΟ ΟΣ Βκ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ - ΧΩΡΙΣ ΚΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ - ΜΕΘΟ ΟΣ Βκ -8,E-6-9,E-6 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α - ΜΕΘΟ ΟΣ Γκ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β - ΜΕΘΟ ΟΣ Γκ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ - ΜΕΘΟ ΟΣ Γκ Σχήµα 17 : Συγκριτική παράθεση ανηγµένων επιφανειακών παραµορφώσεων γεωτεχνικών προφίλ Α / Β / Γ. Μέθοδοι Α-Βκ. Σχήµα 18 : Συγκριτική παράθεση ανηγµένων επιφανειακών παραµορφώσεων γεωτεχνικών προφίλ Α / Β / Γ. Μέθοδος Γκ. 1,E-6-1,E-6-2,E-6-3,E-6-4,E-6 1,E-6-1,E-6-2,E-6-3,E-6-4,E-6-6,E-6-6,E-6-7,E-6-8,E-6-9,E-6 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α - ΜΕΘΟ ΟΣ κ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β - ΜΕΘΟ ΟΣ κ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ - ΜΕΘΟ ΟΣ κ -7,E-6-8,E-6-9,E-6 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ Σχήµα 19 : Συγκριτική παράθεση ανηγµένων επιφανειακών παραµορφώσεων γεωτεχνικών προφίλ Α / Β / Γ. Μέθοδος κ. Σχήµα 2 : Συγκριτική παράθεση ανηγµένων επιφανειακών παραµορφώσεων γεωτεχνικών προφίλ Α / Β / Γ. Μέθοδος ΣΤκ. 7

8 Από τα διαγράµµατα που προηγήθηκαν παρατηρείται κατ αρχήν, ότι στην περίπτωση προσοµοίωσης του κτηρίου απλώς και µόνο ως φορτίου (µέθοδος Βκ), δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση όσον αφορά στις ανηγµένες επιφανειακές παραµορφώσεις, εν συγκρίσει µε τις συνθήκες ελεύθερου πεδίου (µέθοδος Α) και στα τρία γεωτεχνικά προφίλ που εξετάστηκαν. Όσον αφορά στις περιπτώσεις των µεθόδων Γκ, κ και ΣΤκ, στις οποίες λαµβάνεται υπ όψιν η δυσκαµψία του κτηρίου, παρατηρείται ότι κατά την εφαρµογή της µεθόδου κ υποεκτιµάται εν γένει ο υπολογισµός των επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων, καθώς τα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι ευµενέστερα εκείνων που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των µεθόδων Γκ και ΣΤκ,, στις οποίες προσοµοιώνεται η επίδραση του βάρους του κτηρίου. Επίσης, κατά την εφαρµογή της µεθόδου κ δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα αποτελέσµατα των επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων, µεταξύ των τριών γεωτεχνικών προφίλ, όπως στις περιπτώσεις προσοµοίωσης του βάρους του κτηρίου στις µεθόδους Γκ και ΣΤκ. εδοµένου ότι σε πιο συµπιεστά εδάφη η επιρροή του φορτίου µιας κατασκευής είναι πιο µεγάλη εν συγκρίσει µε λιγότερο συµπιεστά έδαφη στα οποία η επιρροή του φορτίου αναµένεται να είναι µικρότερη, καθίσταται σαφές ότι τ αποτελέσµατα που προκύπτουν βάσει των µεθόδων Γκ και ΣΤκ είναι πιο ρεαλιστικά από εκείνα που προκύπτουν µε εφαρµογή της µεθόδου κ. Βάσει των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι στα πλαίσια µιας ορθολογικής προσέγγισης αναφορικά µε την προσοµοίωση των κτηρίων στα πλαίσια των δισδιάστατων αναλύσεων, είναι απαραίτητη η προσοµοίωση του βάρος των κτηρίων, κυρίως στις περιπτώσεις δυσµενών γεωτεχνικών συνθηκών. 3.4 ιερεύνηση επιρροής εκκεντρότητας κτηρίου Κατά τον έλεγχο της επιρροής της εκκεντρότητας του κτηρίου εξετάστηκαν δύο θέσεις, η θέση Α και η θέση Β, οι οποίες περιγράφηκαν ανωτέρω. Οι κατακόρυφες και οριζόντιες µετακινήσεις καθώς και οι ανηγµένες επιφανειακές παραµορφώσεις, που υπολογίζονται στις περιπτώσεις που κτήριο πέντε ορόφων βρίσκεται στις θέσεις Α και Β, δίδονται στα διαγράµµατα που ακολουθούν Θέση Β Θέση Β Θέση Α Θέση Α Σχήµα 21: Παρουσία κτηρίου πέντε ορόφων στις θέσεις Α και Β (Γεωτεχνικό προφίλ Β) Σύγκριση µε συνθήκες ελευθέρου πεδίου Κατακόρυφες µετακινήσεις Σχήµα 22: Παρουσία κτηρίου πέντε ορόφων στις θέσεις Α και Β (Γεωτεχνικό προφίλ Β) - Σύγκριση µε συνθήκες ελευθέρου πεδίου - Οριζόντιες µετακινήσεις 8

9 1,E-6-1,E-6-2,E-6-3,E-6-4,E-6-6,E-6-7,E-6-8,E-6 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ -9,E-6 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ 1,E- 1,3E- 1,E- 9,E-6 7,E-6,E-6 3,E-6 1,E-6-1,E-6,9E+1 6,4E+1 6,9E+1 7,4E+1-3,E-6 -,E-6-7,E-6-9,E-6-1,E- -1,3E- -1,E- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Α - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ - ΘΕΣΗ Β ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Β - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ - ΘΕΣΗ Β ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γ - ΜΕΘΟ ΟΣ ΣΤκ - ΘΕΣΗ Β Σχήµα 23: Παρουσία κτηρίου πέντε ορόφων στη θέση Α Επιφανειακές ανηγµένες παραµορφώσεις Γεωτεχνικά προφίλ Α, Β, Γ Σχήµα 24: Παρουσία κτηρίου πέντε ορόφων στη θέση Β Επιφανειακές ανηγµένες παραµορφώσεις Γεωτεχνικά προφίλ Α, Β, Γ Όπως φαίνεται και από τα γραφήµατα που προηγήθηκαν, η παρουσία του κτηρίου είτε στη θέση Α είτε στη θέση Β, επιφέρει εν γένει τον υπολογισµό µικρότερων κατακόρυφων µετακινήσεων εν συγκρίσει µε την περίπτωση των συνθηκών ελεύθερου πεδίου. Επίσης, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι αν και η µορφή των καµπυλών των κατακόρυφων µετακινήσεων διαφοροποιείται µεταξύ των περιπτώσεων παρουσίας του κτηρίου στις θέσεις Α και Β, η τιµή της µέγιστης κατακόρυφης µετακίνησης δεν διαφοροποιείται. Η εν λόγω διαπίστωση παρατηρείται και στα τρία γεωτεχνικά προφίλ. Έτσι, στην περίπτωση που το κτήριο βρίσκεται στη θέση Α (υπέρκειται του άξονα της ), η τιµή της µέγιστης κατακόρυφης µετακίνησης «µετατοπίζεται» εκτός του άξονα της, στο άκρο του κτηρίου προς τ αριστερά και προσεγγίζει µε σχεδόν µηδενική απόκλιση τη µέγιστη κατακόρυφη µετακίνηση που εντοπίζεται στην περιοχή του άξονα της, όταν το κτήριο βρίσκεται στη θέση Β. Βάσει αυτού προκύπτει ότι η εκκεντρότητα του κτηρίου αν και διαφοροποιεί εν γένει τον υπολογισµό των καµπυλών των κατακόρυφων µετακινήσεων, ωστόσο δεν φαίνεται να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο όσον αφορά στον υπολογισµό της µέγιστης κατακόρυφης µετακίνησης, στις συγκεκριµένες θέσεις κτηρίων που εξετάστηκαν. Η επιρροή της εκκεντρότητας του κτηρίου είναι µεγαλύτερη στις οριζόντιες µετακινήσεις, καθώς όπως φαίνεται στα σχετικά διαγράµµατα που προηγήθηκαν, η µετατόπιση του κτηρίου από τη θέση Α στη θέση Β (αποµάκρυνση δηλαδή του κτηρίου από τον άξονα της ) έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των οριζόντιων µετακινήσεων. Ωστόσο, αν και οι οριζόντιες µετακινήσεις είναι µεγαλύτερες στη θέση Β, παρατηρείται ότι οι ανηγµένες επιφανειακές παραµορφώσεις είναι σαφώς ευµενέστερες εν συγκρίσει µε την περίπτωση που το κτήριο βρίσκεται στη θέση Α. Προκύπτει λοιπόν ότι όσον αφορά στις υπολογιζόµενες επιφανειακές ανηγµένες παραµορφώσεις, αυτές είναι δυσµενέστερες στην περίπτωση που το κτήριο βρίσκεται στη θέση Α (σε συνθήκες κάµψης) εν συγκρίσει µε τις αντίστοιχες στην περίπτωση που το κτήριο βρίσκεται στη θέση Β (σε συνθήκες κύρτωσης). Τα ανωτέρω αποτελέσµατα είναι σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα των Burland & Wroth (1974), Burd et al (2) και Liu et al (2), οι οποίοι στις εργασίες τους συγκλίνουν στο ότι το κτήριο όταν βρίσκεται σε συνθήκες κάµψης, συµπεριφέρεται εν γένει ως πιο άκαµπτο οπότε και επιδέχεται περισσότερων βλαβών από ότι σε συνθήκες κύρτωσης, στις οποίες το κτήριο συµπεριφέρεται εν γένει ως πιο εύκαµπτο. 9

10 ) 4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάστηκε το ενδεχόµενο εφαρµογής µιας µαθηµατικής σχέσης η οποία να συσχετίζει την επιφανειακή καθίζηση µε τη σύγκλιση της οροφής της. Η σχέση αυτή η οποία προέκυψε ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του προβλήµατος της απώλειας εδάφους (ground loss problem) σε κυκλική διατοµή και σε γραµµικώς ελαστικό ηµίχωρο είναι η εξής (Strack O.E., 22): u max u g r 3.(1 v), η οποία ισχύει για r <. () h h όπου u : η µέγιστη κατακόρυφη µετακίνηση στην επιφάνεια του εδάφους, u : ακτινική max σύγκλιση οροφής, το κέντρο της ). v : λόγος poisson, r : ακτίνα, h : ύψος υπερκειµένων (από Το εφαρµόσιµο της σχέσης αυτής εξετάστηκε για το σύνολο των οµοιωµάτων που επιλύθηκαν και τα αποτελέσµατα δίδονται στα διαγράµµατα που ακολουθούν: g 4 3 Ελάχιστη απόκλιση,7mm 3 Ελάχιστη απόκλιση,7mm 3 Ελάχιστη απόκλιση,9mm 3 3 Μέγιστη κατακόρυφη µετακίνηση (mm) Γεωτεχνικό προφίλ Β Γεωτεχνικό προφίλ Γ Μέγιστη απόκλιση 1,3mm Μέγιστη κατακόρυφη µετακίνηση (mm Γεωτεχνικό προφίλ Β Μέγιστη απόκλιση,7mm Γεωτεχνικό προφίλ Γ Μέγιστη κατακόρυφη µετακίνηση (mm) Γεωτεχνικό προφίλ Β Γεωτεχνικό προφίλ Γ Μέγιστη απόκλιση 1,4mm Γεωτεχνικό προφίλ Α Βάσει σχέσης Umax/Ug Βάσει αναλύσεων Γεωτεχνικό προφίλ Α Βάσει τύπου Umax/Ug Βάσει αναλύσεων Γεωτεχνικό προφίλ Α Βάσει τύπου Umax/Ug Βάσει αναλύσεων Αριθµός µοντέλων ανάλυσης (Greenfield) Αριθµός µοντέλων ανάλυσης (Προσοµοίωση του κτιρίου ως φορτίο ασκούµενο επ ί του εδάφους) Αριθµός µοντέλων ανάλυσης Σχήµα 2: Συνθήκες ελεύθερου πεδίου Σχήµα 26: Προσοµοίωση κτηρίου ως φορτίου ασκούµενου επί του εδάφους / Θέση Α Σχήµα 27: Προσοµοίωση του κτηρίου ως φορτίου ασκούµενου επί ελαστικής αβαρούς δοκού / Προσοµοίωση του κτηρίου ως ελαστικής δοκού µε το ίδιο βάρος της / Θέση Α

11 3 2 ) 3 Γεωτεχνικό προφίλ Γ Γεωτεχνικό προφίλ Γ 2 Μέγιστη κατακόρυφη µετακίνηση (mm 2 1 Ελάχιστη απόκλιση περίπου,3mm Γεωτεχνικό προφίλ Α Γεωτεχνικό προφίλ Β Μέγιστη κατακόρυφη µετακίνηση (mm) 2 1 Γεωτεχνικό προφίλ Β Ελάχιστη απόκλιση περίπου 1,2mm Μέγιστη απόκλιση περίπου 1,6mm Μέγιστη απόκλιση περίπου,6mm Βάσει τύπου Umax/Ug Βάσει αναλύσεων Γεωτεχνικό προφίλ Α Βάσει τύπου Umax/Ug Βάσει αναλύσεων 1 2 Αριθµός µοντέλων ανάλυσης (Θέση κτιρίου - Β) Αριθµός µοντέλων ανάλυσης (Παραµετρικά ορόφων κτιρίου) Σχήµα 28: Προσοµοίωση του κτηρίου ως ελαστικής δοκού µε το ίδιο βάρος της / Θέση Β. Σχήµα 29: Προσοµοίωση κτηρίου ενός, τριών, πέντε και δέκα ορόφων ως ελαστικής αβαρούς δοκού / Θέση Α. Από τα διαγράµµατα που προηγήθηκαν προκύπτει ότι µεγαλύτερη συµβατότητα παρατηρείται στις περιπτώσεις που στις αναλύσεις δεν υπάρχει στοιχείο δυσκαµψίας στην περιοχή του άξονα της, δηλαδή στις περιπτώσεις συνθηκών ελεύθερου πεδίου, στις περιπτώσεις προσοµοίωσης του κτηρίου ως φορτίου ασκούµενου επί του εδάφους, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις όπου το κτήριο βρίσκεται στη θέση Β. Μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρούνται στις περιπτώσεις όπου το κτήριο προσοµοιώνεται ως αβαρές στοιχείο δοκού. Όσον αφορά στις περιπτώσεις όπου το κτήριο προσοµοιώνεται ως στοιχείο δοκού όπου λαµβάνεται υπ όψιν η επίδραση του βάρους του, παρατηρείται εν γένει µεγαλύτερη συµβατότητα. Όσον αφορά στη συµβατότητα ανά γεωτεχνικό προφίλ, παρατηρείται ότι στην περίπτωση του γεωτεχνικού προφίλ Γ (δυσµενέστερο) παρατηρούνται τα περισσότερα σηµεία συµβατότητας µεταξύ των αποτελεσµάτων των αναλύσεων και της σχέσης (), εν συγκρίσει µε τα δυο ευµενέστερα γεωτεχνικά προφίλ Α και Β. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα στοιχεία που παρατέθηκαν ανωτέρω προκύπτει κατ αρχήν ότι υπάρχουν εν γένει σηµαντικά πεδία συµβατότητας, µεταξύ των αποτελεσµάτων των δισδιάστατων αναλύσεων και των διεθνώς καθιερωµένων εµπειρικών σχέσεων, κυρίως όσον αφορά στον υπολογισµό των κατακόρυφων µετακινήσεων και των ανηγµένων επιφανειακών παραµορφώσεων. Ωστόσο, προκειµένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των εµπειρικών σχέσεων για τον υπολογισµό των παραµορφώσεων του εδάφους λόγω διάνοιξης σηράγγων, είναι απαραίτητη η εκτίµηση παραµέτρων όπως είναι το σηµείο καµπής i, καθώς επίσης και η απώλεια εδαφικού όγκου, V ή η σχετική απώλεια εδαφικού όγκου Vl. Η παρουσία ή όχι του κτηρίου (όταν αυτό προσοµοιώνεται ως ελαστική δοκός) είναι η καθοριστική παράµετρος η οποία επηρεάζει και διαφοροποιεί σηµαντικά τα αποτελέσµατα των αναλύσεων, ενώ δευτερευούσης σηµασίας είναι η επιρροή της αύξησης της δυσκαµψίας του λόγω της αύξησης των ορόφων. Στις περιπτώσεις όπου λαµβάνεται υπ όψιν η παρουσία του κτηρίου, η αύξηση της δυσκαµψίας του επηρεάζει περισσότερο τον υπολογισµό των οριζόντιων µετακινήσεων και των ανηγµένων επιφανειακών παραµορφώσεων και λιγότερο τον υπολογισµό των κατακόρυφων µετακινήσεων. s 11

12 Κατά την προσοµοίωση του κτηρίου ως ελαστικής δοκού (στοιχείο δυσκαµψίας), ο τρόπος προσοµοίωσης του βάρους του (ως ίδιο βάρος της δοκού ή ως φορτίο επί της δοκού), δεν διαφοροποιεί τον υπολογισµό των κατακόρυφων και οριζόντιων επιφανειακών µετακινήσεων. Βασική παράµετρο αποτελεί η προσοµοίωση ή όχι του βάρους του κτηρίου και όχι το πώς θα γίνει η προσοµοίωση αυτή. Όσον αφορά στην προσοµοίωση του κτηρίου απλά και µόνο ως φορτίου (χωρίς να λαµβάνεται υπ όψιν η επίδραση της δυσκαµψίας), η µέθοδος αυτή δε θεωρείται ρεαλιστική, καθώς επιφέρει αποτελέσµατα (αύξηση των κατακόρυφων µετακινήσεων) τα οποία δεν συµφωνούν εν γένει µε στοιχεία επί τόπου µετρήσεων και παρατηρήσεων διεθνώς. Επίσης, όσον αφορά στον υπολογισµό των επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων, δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφοροποίηση εν συγκρίσει µε τις συνθήκες ελευθέρου πεδίου. ραστική διαφοροποίηση επέρχεται στις περιπτώσεις όπου το κτήριο προσοµοιώνεται ως στοιχείο δοκού συγκεκριµένης δυσκαµψίας. Ωστόσο, παρατηρείται ότι οι τιµές των επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά µεταξύ των τριών γεωτεχνικών προφίλ στις περιπτώσεις όπου δεν λαµβάνεται υπ όψιν το βάρος της δοκού, και διαφοροποιούνται µόνο στις περιπτώσεις όπου λαµβάνεται υπ όψιν η επίδραση του βάρους. Όσον αφορά στην εκκεντρότητα του κτηρίου, αυτή φαίνεται να µην επηρεάζει τον υπολογισµό της µέγιστης κατακόρυφης µετακίνησης, αλλά επηρεάζει σηµαντικά τον υπολογισµό των οριζόντιων µετακινήσεων και των επιφανειακών ανηγµένων παραµορφώσεων. Συγκεκριµένα, αποδεικνύεται ότι σε συνθήκες κάµψης (θέση Α) οι υπολογιζόµενες επιφανειακές ανηγµένες παραµορφώσεις είναι δυσµενέστερες από ότι σε συνθήκες κύρτωσης, καθώς το κτήριο συµπεριφέρεται εν γένει ως πιο άκαµπτο. Επίσης, όσον αφορά στις υπολογιζόµενες συγκλίσεις στην περίµετρο της, αποδεικνύεται ότι επηρεάζονται δραστικά από την παρουσία ή όχι του κτηρίου στα οµοιώµατα των αναλύσεων, από τη θέση του καθώς και από τον τρόπο προσοµοίωσής του. 6 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αναγνωστόπουλος Α., Μιχάλης Η., 24. Σηµειώσεις αντιστηρίξεων και καθιζήσεων λόγω εκσκαφών. Boscardin, M.D., &Cording, E.J Building response to excavation-induced settlement. Journal of Geotech. Engineering, ASCE, 11(1), Burd, H.J., Houlsby, G.T., Augarde, C.E., & Liu, G. 2. Modelling tunnelling-induced settlement of masonry buildings. Proc. Instn. Civ. Engrs. Geotech. Engineering, 143, Burland, J.B., &Wroth, C.P Settlement of buildings and associated damage. Pages of: Proc. Conference Settlement of structures. Pentech Press, London. Burland, J.B.199. Assessment of risk of damage to buildings due to tunneling and excavation. Invited Special Lecture. In: 1stInt. Conf. on Earthquake Geotech. Engineering, IS Tokyo 9. Καψαµπέλη Αικατερίνη, 24, Παραµετρική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ εδάφους και κτηρίων υπό καθεστώς παραµορφώσεων λόγω διάνοιξης σηράγγων σε αστικό περιβάλλον, Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία, Ε.Μ.Π.. Liu,G., Houlsby, G.T., &Augarde, C.E dimensional analysis of settlement damage to masonry buildings caused by tunneling. The Structural Engineer, 79(1), Potts, D.M., &Addenbrooke, T.I A structure s influence on tunnelling-induced ground movements. Proc. Instn. Civ. Engrs. Geotech. Engineering, 12, Strack O.E., 22. Analytic solutions of elastic tunneling problems. 12

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΒΑΘΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΒΑΘΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΒΑΘΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B Τόµος B 3.1.4 ιαφραγµατική λειτουργία Γενικά, αν υπάρχει εκκεντρότητα της φόρτισης ενός ορόφου, π.χ. από την οριζόντια ώθηση σεισµού, λόγω της ύπαρξης της πλάκας που στο επίπεδό της είναι πρακτικά άκαµπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών 9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Χειμερινό εξάμηνο 2016 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής Κατανομή φορτίων πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου Κεφάλαιο 1 Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου 1.1 Γεωμετρία φορέα - Δεδομένα Χρησιμοποιείται ο φορέας του Παραδείγματος 3 από το βιβλίο Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ (Κίρτας & Παναγόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Εισαγωγή Το εξωτερικό κέλυφος κάθε κτιρίου πρέπει να παρέχει στους χρήστες του προστασία από τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος, θερμική άνεση, ηχομόνωση, ασφάλεια και ευχάριστο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Συµπεράσµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Συµπεράσµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Συµπεράσµατα 429 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Συµπεράσµατα Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής πραγµατοποιήθηκε διερεύνηση της εφαρµοσιµότητας και της αξιοπιστίας των εδαφικών προσοµοιωµάτων δυο και τριών παραµέτρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Αναπλ. Καθ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος 1 Φορτίσεις Σεισμική Δράση Ιδιο Βάρος Ωθήσεις Γαιών Υδροστατική Φόρτιση Κινητά Φορτία Θερμοκρασιακές Μεταβολές Καταναγκασμοί Κινηματική Αλληλεπίδραση Αδρανειακές Δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Estimation of Ground Surface Settlements due to Tunnelling in Weak Rock Conditions based on Tunnel Stability Factor

Estimation of Ground Surface Settlements due to Tunnelling in Weak Rock Conditions based on Tunnel Stability Factor Eκτίµηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων λόγω της διάνοιξης Σηράγγων σε συνθήκες Ασθενούς Βραχόµαζας µέσω του είκτη Ευστάθειας Υπόγειου Ανοίγµατος (Tunnel Stability Factor) Estimation of Ground Surface Settlements

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δάφνη Παντούσα, Msc, Υπ. Διδάκτωρ Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΤΟΝΩΣΗΣ 4. Μέθοδος ανάλυσης Κατά τη διάνοιξη σηράγγων οι µετακινήσεις του εδάφους αρχίζουν σε θέσεις αρκετά εµπρός από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Στατική και υναµική Ανάλυση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.1 Περιγραφή του θέµατος Η αξιολόγηση της λειτουργίας των µονώροφων επίπεδων πλαισίων σε οριζόντιες

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 28.0.205 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : CSN 73 20 R Πάσσαλος Συντ ασφάλειας πάσσαλου θλίψης

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα : Τετραώροφος πλαισιακός φορέας τριών υποστυλωµάτων

Εικόνα : Τετραώροφος πλαισιακός φορέας τριών υποστυλωµάτων Τόµος B Εικόνα 5.3.1-1: Τετραώροφος πλαισιακός φορέας τριών υποστυλωµάτων Σε περίπτωση υπογείου, οι σεισµικές δυνάµεις στην οροφή του είναι µηδενικές. Ωστόσο, η κατάσταση πλήρους πάκτωσης στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7.

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο κύριος στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η προσομοίωση της σεισμικής κίνησης με τη χρήση τρισδιάστατων προσομοιωμάτων για τους εδαφικούς σχηματισμούς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασμός κτιρίου με ΕΑΚ, Κανονισμό 84 και Κανονισμό 59 και αποτίμηση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα.

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Μετάδοση τάσεων στο έδαφος (8 η σειρά ασκήσεων). Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ

2. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 3. ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ 3. Παραδοχές Σήραγγα κυκλικής διατοµής (ακτίνα ) Συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης (κατά τον άξονα της σήραγγας z) Ισότροπη γεωστατική

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Μέθοδος απλοποιηµένου σχεδιασµού

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Μέθοδος απλοποιηµένου σχεδιασµού Συµπεριφορά µεταλλικών και συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Μέθοδος απλοποιηµένου σχεδιασµού Σκοπός της µεθόδου 2 3 Περιεχόµενα παρουσίασης σε περίπτωση πυρκαγιάς στους 20 C Μοντέλο πλάκας δαπέδου Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 13 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΣΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Ε. Στάρα Γκαζέτα Γ. Παρηγόρης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Επίλυση υπερστατικών φορέων Για την επίλυση των ισοστατικών φορέων (εύρεση αντιδράσεων και μεγεθών έντασης) αρκούν

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 5-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις..6 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεμελίωση μπορεί να γίνει με πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) Περίληψη του ερευνητικού έργου με τίτλο: ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Φορέας εκπόνησης : Τομέας Γεωτεχνικής,

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6 Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 6 ΜΕΡΟΣ 1-1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (σε φάση ψηφίσεως από τις χώρες-μέλη)

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Π. Παπαδόπουλος & Α.Μ. Αθανατοπούλου Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών

Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών τηλ: 410-74178, fax: 410-74169, www.uth.gr Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας,5 ωρών Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου Φοιτητή: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης-Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 13-15 Εισαγωγή στις Παραµορφώσεις και Μετακινήσεις Τρίτη, 5, και Τετάρτη, 6 και Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη υσµενείς φορτίσεις και περιβάλλουσες εντάσεων βελών. Τόµος B

Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη υσµενείς φορτίσεις και περιβάλλουσες εντάσεων βελών. Τόµος B Τόµος B 4.2.3 υσµενείς φορτίσεις και περιβάλλουσες εντάσεων βελών Το ελάχιστο φορτίο που εξασκείται σε µία πλάκα ισούται µε g, ενώ το µέγιστο µε p=(γ g -1) g i + γ q q i. Το γενικό ερώτηµα που τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Αριθµητικές Εφαρµογές... Παράδειγµα γ: Ελαστική ευστάθεια πασσαλοθεµελίωσης Το παράδειγµα αυτό αφορά την µελέτη της ελαστικής ευστάθειας φορέως θεµελίωσης, ο οποίος αποτελείται από µια πεδιλοδοκό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1-1 Η Επιστήµη της Αντοχής των Υλικών, 1-2 Γενικές παραδοχές, 1-3 Κατάταξη δυνάµεων, 1-4 Είδη στηρίξεων, 1-5 Μέθοδος τοµών, Παραδείγµατα, 1-6 Σχέσεις µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δυνάµεων, Παραδείγµατα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης Κεφάλαιο 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σηµαντικό στην επιστήµη δεν είναι να βρίσκεις καινούρια στοιχεία, αλλά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους σκέψης γι' αυτά. Sir William Henry Bragg 5.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού Δρ. Σωτήρης Δέμης Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τσιμεντοπολτός Περιλαμβάνονται διαγράμματα από τα βιβλία «Μηχανική των Υλικών» και «Δομικά Υλικά» του Αθανάσιου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Παραμετρική ανάλυση των επιφανειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL Version 9.0 08. 04.201 5 www.ergocad.eu www. consteelsoftware.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 3 1.1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.3 1.2 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

NFATEC L12 Unrestrained beams (11/05/2004) {LASTEDIT}Roger 11/05/04{/LASTEDIT} {LECTURE} {LTITLE}Unrestrained Beams{/LTITLE} {AUTHOR}Roger{/AUTHOR}

NFATEC L12 Unrestrained beams (11/05/2004) {LASTEDIT}Roger 11/05/04{/LASTEDIT} {LECTURE} {LTITLE}Unrestrained Beams{/LTITLE} {AUTHOR}Roger{/AUTHOR} NFATEC L12 Unrestrained beams (11/05/2004) {LASTEDIT}Roger 11/05/04{/LASTEDIT} {LECTURE} {LTITLE}Unrestrained Beams{/LTITLE} {AUTHOR}Roger{/AUTHOR} {EMAIL}r.j.plank@sheffield.ac.uk{/EMAIL} {OVERVIEW} οκοί

Διαβάστε περισσότερα

8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα. George Mylonakis

8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα. George Mylonakis 8.3.3 Αναλυτική Μέθοδος Σχεδιασμού Υπόγειων Αγωγών σε ιασταυρώσεις με Ενεργά Ρήγματα George Mylonakis Παρουσίαση Προβλήματος z β y α Παρουσίαση Προβλήματος z f β y z y α Παρουσίαση Προβλήματος z f β y

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Χρ. Καραγιάννης Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ, ρ.μηχ., Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχ. ΠΘ Γ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΠΘ Κ. Χαλιορής ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση 2ας. Προόδου & ιάλεξη 12 η. Τρίτη 5 Οκτωβρίου,,

Επίλυση 2ας. Προόδου & ιάλεξη 12 η. Τρίτη 5 Οκτωβρίου,, ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιάλεξη 12 η Επίλυση 2ας Προόδου & Εισαγωγή στις Παραµορφώσεις και Μετακινήσεις Τρίτη 5 Οκτωβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση Κατασκευών Ι

ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση Κατασκευών Ι Πανεπιστήµιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Γενικές οδηγίες: Ακαδηµαϊκό Έτος 2004 Χειµερινό Εξάµηνο ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση Κατασκευών Ι 3 η Σειρά Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις

Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις /7/0 ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 0 - ΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις 8.0.0 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεµελίωση µπορεί να γίνει µε πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Παρουσίαση : Βαδαλούκας Γιώργος Π.Μ. Μέλος Οργανωτικής - Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Επιλογή 4 σύνθετων προβληµάτων πρακτικού ενδιαφέροντος Ανάλυση µε Εµπορικά ή µή Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Τόµος B 4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Οι αµφιέρειστες πλάκες στηρίζονται σε δύο απέναντι παρυφές, όπως η s1 στην εικόνα της 4.1. Αν µία αµφιέρειστη πλάκα στηρίζεται επιπρόσθετα σε µία ή δύο ακόµη παρυφές και

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Στατική ΙΙ 9 Φεβρουαρίου 2011 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. Διάρκεια εξέτασης 2:15 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μάθημα: Στατική ΙΙ 9 Φεβρουαρίου 2011 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. Διάρκεια εξέτασης 2:15 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική ΙΙ 9 Φεβρουαρίου 011 Διδάσκων:, Ph.D. Διάρκεια εξέτασης :15 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Η έννοια του λυγισμού Λυγισμός είναι η ξαφνική, μεγάλη αύξηση των παραμορφώσεων ενός φορέα για μικρή αύξηση των επιβαλλόμενων φορτίων.

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική ΙΙ 5 Ιουνίου 1 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. Διάρκεια εξέτασης :15 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΡΑΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΠΛΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ Κωστίκας Χρήστος Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ ΟΜΕΤΕ ΑΕ Αθήνα, Ελλάς e-mail : ckostikas@omete,gr Διονύσιος Κουμουράς Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών

Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι δοκού-υποστυλώματος Κόμβοι δοκού-δοκού Βάσεις υποστυλωμάτων Κοχλιωτοί Συγκολλητοί Κόμβοι δοκού - υποστυλώματος Με μετωπική πλάκα Με γωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE09-S07 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009 Εξέταση Θεωρίας: Επιλογή Γ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της στροφικής ικανότητας χαλύβδινων δοκών στις υψηλές θερμοκρασίες θεωρώντας την επιρροή των αρχικών γεωμετρικών ατελειών

Εκτίμηση της στροφικής ικανότητας χαλύβδινων δοκών στις υψηλές θερμοκρασίες θεωρώντας την επιρροή των αρχικών γεωμετρικών ατελειών Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 Εκτίμηση της στροφικής ικανότητας χαλύβδινων δοκών στις υψηλές θερμοκρασίες θεωρώντας την επιρροή των αρχικών γεωμετρικών ατελειών Δάφνη Παντούσα και Ευριπίδης Μυστακίδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 202 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ( η περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα