ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ B

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ B"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ B «Σύστηµα VoIP µε χρήση δορυφορικών επικοινωνιών» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΧΙΛΛΕΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ Α.Μ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, Καθηγητής Αριθµός ιπλωµατικής Εργασίας /2008 Πάτρα, Ιανουάριος 2008

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πιστοποιείται ότι η διπλωµατική εργασία µε θέµα : «Σύστηµα VoIP µε χρήση δορυφορικών επικοινωνιών» του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΧΙΛΛΕΑ του ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ Α.Μ παρουσιάσθηκε δηµόσια και εξετάστηκε στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις 29/01/2008. Ο Επιβλέπων Ο ιευθυντής του Τοµέα Θ. Αντωνακόπουλος, Καθηγητής Ν. Φακωτάκης, Καθηγητής

3 Περίληψη Για περιοχές µε µικρή ή καθόλου επίγεια τηλεπικοινωνιακή υποδοµή η επικοινωνία µέσω δορυφορικής σύνδεσης είναι µία αποτελεσµατική και λογικού κόστους λύση. Το DVB-RCS (Digital Video Broadcast - Return Channel System) standard επιτρέπει την αµφίδροµη µετάδοση IP κίνησης πάνω από δορυφορικό κανάλι κάνοντας έτσι δυνατή την VoIP επικοινωνία µέσω δορυφόρου. Η µετάδοση VoIP µέσω µιας δορυφορικής σύνδεσης όµως, µπορεί προκαλέσει ορισµένα προβλήµατα τόσο στην ίδια την ποιότητα της VoIP συνδιάλεξης, όσο και σε άλλες υπηρεσίες που ενδεχοµένως µοιράζονται µε τις VoIP ροές το διαθέσιµο εύρος ζώνης του δορυφορικού καναλιού. Η διπλωµατική αυτή εργασία επικεντρώνεται στη µελέτη και ανάπτυξη end to end µηχανισµών ελέγχου του ρυθµού κωδικοποίησης και µετάδοσης στα VoIP τερµατικά τηλέφωνα ανάλογα µε τον βαθµό συµφόρησης του καναλιού, ώστε να αξιοποιείται πιο αποτελεσµατικά το διαθέσιµο εύρος ζώνης του καναλιού µετάδοσης (δορυφορικού ή µη), να αντιµετωπίζεται ενδεχόµενη συµφόρησή του, να βελτιώνεται η ποιότητα της συνδιάλεξης, να αυξάνεται ο µέγιστος αριθµός των ταυτόχρονων συνδιαλέξεων για ένα δεδοµένο εύρος ζώνης και να εξασφαλίζεται ο δίκαιος διαµοιρασµός του διαθέσιµου εύρους ζώνης ανάµεσα στις TCP και VoIP ροές. Σε αυτά τα πλαίσια αρχικά εξετάζονται οι παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα της VoIP υπηρεσίας, παρουσιάζονται ορισµένοι τρόποι για την αξιολόγηση της και γίνεται µελέτη της χρήσης του TFRC (TCP- Friendly Rate Control) µηχανισµού σε VoIP εφαρµογές. Προτείνεται ένας νέος, πολύ απλός στην υλοποίηση, µηχανισµός ελέγχου µετάδοσης για VoIP ροές, που αντιθέτως µε τους υπάρχοντες µηχανισµούς, στοχεύει ταυτόχρονα στην βελτίωση της ποιότητας της συνδιάλεξης και στην φιλικότητα προς τις TCP ροές. Αναλύονται επίσης η δοµή, η λειτουργία και ορισµένα θέµατα υλοποίησης του VoIP τερµατικού συστήµατος που αναπτύχθηκε (σε µορφή λογισµικού) στα πλαίσια αυτής της διπλωµατικής εργασίας και που υλοποιεί τον προτεινόµενο µηχανισµό ελέγχου µετάδοσης.

4 Abstract For areas with limited or no terrestrial telecommunication infrastructure, communication via satellite is a cost effective alternative. The DVB-RCS (Digital Video Broadcast - Return Channel System) standard supports the bidirectional transmission of IP data, making VoIP communication via satellite possible. However, the transmission of VoIP through a satellite link raises some serious issues concerning the VoIP quality of service and the plain functionality of other applications that might share the same link with the VoIP flows. This thesis focuses in the study and the development of end to end rate control mechanisms in VoIP terminal phones, which mechanisms can enhance the utilization of the available channel (satellite or not) bandwidth, tackle potential congestion, enhance the conversational quality, increase the maximum number of simultaneous VoIP conversations for a given bandwidth, and ensure that bandwidth is being fairly shared between TCP and VoIP flows. The factors that affect the VoIP quality of service, the ways this quality can be evaluated and the use of TFRC (TCP- Friendly Rate Control) mechanism in VoIP are discussed. A new, easy-to-implement rate control mechanism which, in contrast to the existing mechanisms, targets on both conversational quality enhancement and TCP friendliness is proposed. Finally, some implementation issues, regarding the VoIP terminal software system that it has been developed as part of this thesis and implements the proposed rate control mechanism, are discussed.

5 Ευχαριστίες Ευχαριστώ τον κύριο καθηγητή Αντωνακόπουλο Θεόδωρο για την υποστήριξη και την καθοδήγηση που µου προσέφερε καθ όλη τη διάρκεια της διπλωµατικής µου εργασίας.

6 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή Προκλήσεις στην VoIP τηλεφωνία Θέµατα µετάδοσης VoIP µέσω δορυφορικών συνδέσεων Στόχοι της διπλωµατικής εργασίας Adaptive VoIP Αποτελέσµατα, παραδοτέα και περιορισµοί Οργάνωση 4 2 Voice over IP (VoIP) ίκτυα VoIP Στοίβα πρωτοκόλλων VoIP Αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων VoIP Τα πρωτόκολλα RTP/RTCP Το VoIP τερµατικό τηλέφωνο οµή και λειτουργία Codec Playout (Jitter) Buffer VoIP QoS Παράγοντες που επηρεάζουν το VoIP QoS Χαρακτηριστικά IP δικτύων Επίδραση χαρακτηριστικών δικτύου και εφαρµογής στο VoIP QoE Αξιολόγηση VoIP QoE Κατηγοριοποίηση µεθόδων αξιολόγησης VoIP QoE Η µέθοδος MOS Η µέθοδος PESQ Η µέθοδος E-Model Απλοποιηµένο Ε-Model για VoIP εφαρµογές...30

7 3.3 Τρόποι βελτίωσης VoIP QoS Βελτίωση του VoIP QoS στο επίπεδο δικτύου Βελτίωση του VoIP QoS στο επίπεδο εφαρµογής Adaptive rate VoIP VoIP µε προσαρµοστικό ρυθµό µετάδοσης Βασική λειτουργία Οφέλη από τον έλεγχο συµφόρησης σε συστήµατα VoIP Μηχανισµοί ελέγχου συµφόρησης Βασική λειτουργία Αιτίες και είδη συµφόρησης Ενδείξεις συµφόρησης δικτύου και στοιχεία ανάδραση Ο µηχανισµός ελέγχου συµφόρησης του TCP Reno Μηχανισµοί ελέγχου συµφόρησης για ροές πολυµέσων Κατηγοριοποίηση TCP-like AIMD έλεγχος συµφόρησης Equation based έλεγχος συµφόρησης O TFRC µηχανισµός ελέγχου συµφόρησης Βασική λειτουργία Υπολογισµός του loss event rate στον δέκτη Ο µηχανισµός στον αποστολέα Προβλήµατα στη χρήση του TFRC σε VoIP εφαρµογές Τροποποιήσεις του TFRC για χρήση σε VoIP εφαρµογές Τρόποι υλοποίησης Το πρωτόκολλο DCCP Βασικά χαρακτηριστικά Υποστηριζόµενοι µηχανισµοί ελέγχου συµφόρησης Σχεδίαση ενός adaptive rate VoIP τερµατικού Σχεδιαστικές προκλήσεις Ικανοποίηση πολλαπλών στόχων Overhead Γρήγορη και εύκολη υλοποίηση Έγκαιρη διάγνωση της συµφόρησης....56

8 5.1.5 Τρόποι ρύθµισης του ρυθµού µετάδοσης Στόχοι του προτεινόµενου συστήµατος οµή του προτεινόµενου συστήµατος Ο µηχανισµός ελέγχου συµφόρησης Υπολογισµός του loss event rate Υπολογισµός του ρυθµού µετάδοσης Αξιολόγηση του µηχανισµού ανάδρασης Έγκαιρη διάγνωση της συµφόρησης Ο ρυθµιστής µετάδοσης Χαρακτηριστικά H παράµετρος frames per packet Λειτουργία Εύρεση βέλτιστου συνδυασµού Εκµετάλλευση της VBR τεχνικής κωδικοποίησης Υλοποίηση ενός adaptive rate VoIP τερµατικού Java Media Framework (JMF) Αρχιτεκτονική του JMF API Το JMF RTP API Ο speex codec Χαρακτηριστικά Narrowband λειτουργία Αξιολόγηση ποιότητας Υλοποιήσεις- Το JSpeex Η adaptive VoIP εφαρµογή Περιγραφή Οι λειτουργίες µέσα από το γραφικό περιβάλλον οµή του συστήµατος Speex codec-packetizer ως JMF plug-ins O ρυθµιστής µετάδοσης Ρύθµιση µετάδοσης µε ABR.91 Βιβλιογραφία...93

9 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Προκλήσεις στην VoIP τηλεφωνία Η ευρεία διάδοση των IP δικτύων (όπως το internet) και η µεγάλη αύξηση της χωρητικότητας τους, επέτρεψε την εκµετάλλευση τους για τηλεφωνική επικοινωνία (VoIP). Τα πλεονεκτήµατα του VoIP έναντι της παραδοσιακής τηλεφωνίας, κυρίως το εξαιρετικά χαµηλό του κόστος, οδήγησαν στην εκρηκτική εξάπλωση του. Οι χρήστες απαιτούν από την VoIP τηλεφωνία ποιότητα εφάµιλλη µε αυτήν που έχουν συνηθίσει στην παραδοσιακή τηλεφωνία. Αυτό όµως δεν είναι πάντα εύκολο καθώς τα σηµερινά δίκτυα δεν παρέχουν εγγύηση ποιότητας. Στα δίκτυα, οποιαδήποτε στιγµή µπορεί οι συνθήκες να αλλάξουν ανάλογα µε το µέγεθος της κίνησης που εξυπηρετούν. Η καθυστέρηση και κυρίως η απώλεια πακέτων µπορεί να φτάσουν τιµές που να είναι απαγορευτικές για την VoIP τηλεφωνία. Ένα από τα πλεονεκτήµατα του VoIP είναι ότι µπορεί να µεταδοθεί από τα ίδια τα δίκτυα που µεταδίδονται δεδοµένα. Όµως η µετάδοση VoIP ροών ταυτόχρονα στον ίδιο δίκτυο µε ροές δεδοµένων µπορεί να προκαλέσει σηµαντικά προβλήµατα στην δίκαιη κατανοµή του διαθέσιµου εύρους ζώνης και τελικά στις εφαρµογές που µεταδίδουν δεδοµένα. Απαιτείται λοιπόν οι VoIP ροές να είναι φιλικές προς τις άλλου τύπου ροές. Η καλή ποιότητα συνδιάλεξης για µικρό διαθέσιµο εύρος ζώνης µετάδοσης και για υψηλούς ρυθµούς απόρριψης πακέτων, η µείωση της συνολικής καθυστέρησης ανάµεσα στους συνοµιλητές, η αντιµετώπιση ενδεχόµενης συµφόρησης του δικτύου, η εκµετάλλευση µιας σύνδεσης για τη διενέργεια όσο το δυνατόν περισσότερων ταυτόχρονων VoIP συνδιαλέξεων και η φιλικότητα προς άλλου τύπου ροές είναι ορισµένες από τις προκλήσεις στην VoIP τηλεφωνία. 1.2 Θέµατα µετάδοσης VoIP µέσω δορυφορικών συνδέσεων Για περιοχές µε µικρή ή καθόλου επίγεια τηλεπικοινωνιακή υποδοµή η επικοινωνία µέσω δορυφορικής σύνδεσης είναι µία αποτελεσµατική και λογικού κόστους λύση. Το DVB-RCS (Digital Video Broadcast - Return Channel System) [19] standard 1

10 επιτρέπει την αµφίδροµη µετάδοση IP κίνησης κάνοντας έτσι δυνατή την VoIP επικοινωνία µέσω δορυφόρου. Εικ.1.1 VoIP επικοινωνία µέσω δορυφόρου Η µετάδοση VoIP µέσω δορυφόρου εγείρει όµως κάποια ζητήµατα. Ένα σηµαντικό τέτοιο ζήτηµα είναι η αποτελεσµατική αξιοποίηση του διαθέσιµου εύρους ζώνης του καναλιού επιστροφής (Return Channel). Στις περισσότερες περιπτώσεις η ευζωνική σύνδεση µέσω δορυφόρου απευθύνεται σε οργανισµούς, εταιρίες, δήµους, ξενοδοχειακές µονάδες όπου οι χρήστες της είναι αρκετοί. Επίσης σχεδόν πάντα αξιοποιείται για ταυτόχρονη µετάδοση δεδοµένων (π.χ. πρόσβαση στον παγκόσµιο ιστό) και για VoIP επικοινωνία. Κατά συνέπεια είναι αναγκαίος ο δίκαιος διαµοιρασµός του διαθέσιµου εύρους ζώνης ανάµεσα στις ροές δεδοµένων και φωνής, ή αλλιώς είναι αναγκαίο οι VoIP εφαρµογές είναι φιλικές προς τις άλλου τύπου ροές. Ένα άλλο θέµα ως προς την αποτελεσµατική αξιοποίηση του διαθέσιµου εύρους ζώνης είναι ο ρυθµός µε τον οποίο µεταδίδει τα δεδοµένα της η VoIP εφαρµογή. Για υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης η VoIP εφαρµογή µπορεί να µεταδώσει την φωνή του χρήστη µε καλύτερη ποιότητα κωδικοποίησης. Όµως έτσι αφενός µπορεί να προκληθεί συµφόρηση στο κανάλι επιστροφής και τελικά µείωση της ποιότητας της VoIP συνδιάλεξης, αφετέρου να περιοριστεί ο µέγιστος αριθµός των ταυτόχρονων VoIP συνδιαλέξεων. Ένα άλλο και σηµαντικό ζήτηµα η µεγάλη καθυστέρηση που εισάγει η µετάδοση µέσω δορυφόρου. Η καθυστέρηση επηρεάζει πολύ την VoIP επικοινωνία λόγω του διαδραστικού χαρακτήρα της συνοµιλίας. Για επικοινωνία µέσω ενός satellite hop το propagation delay (από το δορυφορικό τερµατικό στον γεοστατικό δορυφόρο και ξανά κάτω στον σταθµό βάσης) είναι περίπου ίσο µε 250 ms και είναι οριακό για µία άνετη συνοµιλία. υστυχώς αυτή η καθυστέρηση δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί και 2

11 έτσι οι VoIP εφαρµογές θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να εισάγουν όσο το δυνατό µικρότερη επιπλέον καθυστέρηση. 1.3 Στόχοι της διπλωµατικής εργασίας Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη τρόπων και τεχνικών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων µετάδοσης VoIP πάνω από δορυφορικές συνδέσεις που αναφέρθηκαν προηγουµένως, καθώς και η ανάπτυξη ενός VoIP τερµατικού συστήµατος που υλοποιεί ορισµένες από αυτές τις τεχνικές. Στην εργασία αυτή, θα ασχοληθούµε µε τεχνικές που αφορούν τα VoIP τερµατικά και δεν απαιτούν αλλαγές στην δοµή των δικτύων. Η κύρια τεχνική που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή είναι η προσαρµογή του ρυθµού µετάδοσης των VoIP συστηµάτων ανάλογα µε το βαθµό συµφόρησης του δικτύου (adaptive VoIP). Καθώς η χρησιµότητα αυτής της τεχνικής δεν περιορίζεται µόνο για την µετάδοση VoIP πάνω από δορυφορικές συνδέσεις, στην παρούσα εργασία επιδιώκεται η γενίκευση της µελέτης της και για µη δορυφορικά συστήµατα. 1.4 Adaptive VoIP Η προσαρµογή του ρυθµού µετάδοσης ενός VoIP συστήµατος ανάλογα µε τον βαθµό συµφόρησης του δικτύου αφενός µπορεί να οδηγήσει σε φιλικότερη συµπεριφορά του ως προς τις άλλου τύπου ροές αφετέρου µπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση της ποιότητας της συνδιάλεξης (µέσω της αντιµετώπισης της συµφόρησης). Ένα εξίσου σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της τεχνικής είναι ότι όταν αριθµός των VoIP ροών (συνδιαλέξεων) που µοιράζονται ένα δεδοµένο εύρος ζώνης αυξάνεται, τότε αυτές όταν αντιληφθούν την αύξηση της συµφόρησης µειώνουν τον ρυθµό µετάδοσης τους. Κατά αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να διενεργούνται περισσότερες VoIP συνδιαλέξεις πάνω από ένα δεδοµένο εύρος ζώνης. Έχουν προταθεί αρκετοί τρόποι για ρύθµιση του ρυθµού µετάδοσης ροών πολυµέσων ανάλογα µε τον βαθµό συµφόρησης του δικτύου. Όµως η εφαρµογή τους σε VoIP συστήµατα µπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήµατα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του VoIP. Επίσης υπάρχουν πολλά θέµατα για τον τρόπο µε τον οποίο αυτοί υλοποιούνται σε ένα VoIP σύστηµα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αυτά τα προβλήµατα και θέµατα υλοποίησης και στο τέλος 3

12 προτείνεται και υλοποιείται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα µετάδοσης VoIP µε δυνατότητα προσαρµογής του ρυθµού µετάδοσής του ανάλογα µε τη συµφόρηση του δικτύου. 1.5 Αποτελέσµατα, παραδοτέα και περιορισµοί Στα πλαίσια της διπλωµατικής προτάθηκε ένας νέος, απλός µηχανισµός για τη ρύθµιση του ρυθµού µετάδοσης των VoIP εφαρµογών ανάλογα µε τον βαθµό συµφόρησης του δικτύου. Επίσης αναπτύχθηκε σε µορφή λογισµικού ένα adaptive VoIP σύστηµα που υλοποιεί αυτόν τον µηχανισµό και επιπλέον παρέχει δυνατότητες για παρακολούθηση των χαρακτηριστικών της µετάδοσης σε πραγµατικό χρόνο. Περιορισµένες εξοµοιώσεις του προτεινόµενου µηχανισµού υποδεικνύουν ότι η χρήση του βελτιώνει την ποιότητα της συνδιάλεξης. Παρότι η χρήση adaptive VoIP εφαρµογών για επικοινωνία πάνω από δορυφορικές συνδέσεις οδηγεί στην καλύτερη αξιοποίηση του διαθεσίµου εύρους ζώνης σε σχέση µε τις παραδοσιακές VoIP εφαρµογές σταθερού ρυθµού µετάδοσης, για λόγους κόστους δεν κατέστη δυνατή η πειραµατική αξιολόγηση του προτεινόµενου µηχανισµού και της αναπτυχθείσας εφαρµογής για µετάδοση πάνω από µια πραγµατική δορυφορική σύνδεση. Επίσης λόγω του µεγάλου χρονικού διαστήµατος που απαιτήθηκε για την ανάπτυξη του adaptive VoIP τερµατικού, δεν κατέστη χρονικά εφικτή η πειραµατική µελέτη του µέσω προσοµοίωσης (emulation) του δορυφορικού καναλιού. 1.6 Οργάνωση Στο κεφάλαιο 2 γίνεται µία περιγραφή της δοµής και της λειτουργίας ενός VoIP συστήµατος. Αναλύονται επί µέρους τµήµατά του και τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση. Στο κεφάλαιο 3 αναφέρονται θέµατα ποιότητας µιας VoIP υπηρεσίας. Αρχικά µελετούνται οι παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα συνδιάλεξης. Στη συνέχεια περιγράφονται τρόποι για την αξιολόγηση της ποιότητας συνδιάλεξης και τέλος αναφέρονται συνοπτικά τρόποι για την βελτίωσή της. Στο κεφάλαιο 4 αναλύονται οι υπάρχοντες µηχανισµοί προσαρµογής του ρυθµού µετάδοσης ανάλογα µε το βαθµό συµφόρησης του δικτύου και µελετούνται τα προβλήµατα που δηµιουργεί η χρήση τους σε VoIP εφαρµογές. 4

13 Στο κεφάλαιο 5 εξετάζονται τα σχεδιαστικά θέµατα που προκύπτουν από την υλοποίηση των παραπάνω µηχανισµών σε VoIP εφαρµογές και προτείνεται/σχεδιάζεται ένα ολοκληρωµένο adaptive VoIP τερµατικό που χρησιµοποιεί έναν απλό υβριδικό µηχανισµό προσαρµογής του ρυθµού µετάδοσης. Στο κεφάλαιο 6 περιγράφεται ο τρόπος υλοποίησης του συστήµατος που σχεδιάστηκε στο κεφάλαιο 5 και αξιολογείται η λειτουργία του. 5

14 Κεφάλαιο 2 Voice over IP (VoIP) Εισαγωγή Η µεγάλη ανάπτυξη και διάδοση των IP δικτύων τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησε στην εκµετάλλευσή τους για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων πραγµατικού χρόνου. Η κυριότερη ίσως από αυτές τις υπηρεσίες είναι η µετάδοση φωνής. Η τεχνολογία Voice over Internet Protocol (VoIP) επιτρέπει τη µετάδοση φωνής µέσω IP δικτύων, όπως το internet. Το VoIP άλλαξε και αλλάζει τον τρόπο µε τον οποίο επικοινωνούµε, αντικαθιστώντας σταδιακά την παραδοσιακή τηλεφωνία. Στο κεφάλαιο 2 γίνεται µια εισαγωγή στις βασικές τεχνολογίες του VoIP. Στην ενότητα 2.1 περιγράφονται οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να δοµηθεί ένα VoIP δίκτυο, η τοπολογία του και τα βασικά του στοιχεία. Στην ενότητα 2.2 περιγράφεται η στοίβα πρωτοκόλλων στην οποία βασίζεται το VoIP. Η βασική δοµή και η λειτουργία ενός τερµατικού συστήµατος VoIP (VoIP phone) αναλύεται στην ενότητα 2.3. Τέλος στην ενότητα 2.4 παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα µιας VoIP συνδιάλεξης, τρόποι µέτρησης της ποιότητας συνδιάλεξης και τρόποι διασφάλισής της. 2.1 ίκτυα VoIP Υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε να υλοποιηθεί ένα VoIP δίκτυο. Μπορεί να υλοποιηθεί σε πάνω σε οποιοδήποτε IP δίκτυο όπως LAN, WLAN, WAN, internet, δορυφορικό δίκτυο. Ακόµη και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας θα µεταφέρουν ευρέως VoIP κίνηση στο σύντοµο µέλλον. Ένα VoIP δίκτυο µπορεί επίσης να διασυνδεθεί µε PSTN (public switched telephone network) δίκτυα καθώς και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Τα στοιχεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα δίκτυο VoIP είναι ποικίλα, όπως συµβατικά τηλέφωνα, ATA, gateways, gatekeepers, PBX, VoIP hard/ soft phones: 6

15 VoIP hard phones είναι τερµατικές τηλεφωνικές συσκευές µε τις οποίες ο χρήστης µπορεί επικοινωνήσει να µέσω τεχνολογιών VoIP. Μπορεί να έχουν και τη µορφή λογισµικού (soft phones). Τα VoIP phones, ανάλογα µε τις διεπαφές δικτύου που έχουν, µπορούν να συνδεθούν κατευθείαν στο αντίστοιχο δίκτυο (όπως Ethernet, WiFi). ATA (Analog Terminal Adapter) είναι συσκευή µέσω της οποίας µια συµβατική τηλεφωνική συσκευή µπορεί να συνδεθεί σε ένα VoIP δίκτυο. Μετατρέπει το αναλογικό σήµα του τηλεφώνου σε VoIP κίνηση και αντίστροφα. Πρακτικά, ένα συµβατικό τηλέφωνο µε ένα ΑΤΑ είναι ίδιο λειτουργικά µε ένα VoIP hard phone. Το ΑΤΑ µερικές φορές αναφέρεται και ως gateway. VoIP gateway είναι συσκευή που διασυνδέει συµβατικά τηλεφωνικά δίκτυα και συσκευές µε VoIP δίκτυα. Η επικοινωνία µε τη βοήθεια του VoIP µπορεί συµβεί είτε απ ευθείας µεταξύ χρηστών VoIP τερµατικών (εικ. 2.1), είτε µεταξύ χρηστών συµβατικών τηλεφωνικών υπηρεσιών (σταθερών ή κινητών) και χρηστών VoIP τερµατικών (εικ. 2.2). Στην τελευταία περίπτωση χρειάζεται και κάποιος πάροχος υπηρεσιών VoIP (VoIP service provider).επίσης πολλές εταιρίες παροχής τηλεφωνίας χρησιµοποιούν VoIP για τη µετάδοση της κίνησης µεταξύ των κέντρων τους (backbone δίκτυο), µε τους χρήστες να χρησιµοποιούν συµβατικά τηλέφωνα και τηλεφωνικές γραµµές. Στις παρακάτω εικόνες εµφανίζονται ορισµένα παραδείγµατα VoIP συνδέσεων. Εικ. 2.1 Σύνδεση VoIP τερµατικών µέσω ΙP δικτύου. 7

16 Εικ. 2.2 Σύνδεση µέσω VoIP service provider/gateway. Εικ. 2.3 VoIP µέσω δορυφορικής σύνδεσης. 8

17 2.2 Στοίβα πρωτοκόλλων VoIP Αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων VoIP Το VoIP, όπως υπονοεί το όνοµά του, χρησιµοποιεί το Internet Protocol (IP) για τη µετάδοση φωνής. Αυτό σηµαίνει πως χρησιµοποιεί ως µέσο µετάδοσης οποιοδήποτε IP δίκτυο, ανεξαρτήτως των πρωτοκόλλων επιπέδου σύνδεσης δεδοµένων και φυσικού επιπέδου. ηλαδή το πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται στο επίπεδο δικτύου είναι πάντα το ΙP, και στα χαµηλότερα επίπεδα οποιοδήποτε πρωτόκολλο (Ethernet, WiFi κ.α.). Στο επίπεδο µεταφοράς και συνόδου µπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα µε την υλοποίηση. Η λειτουργία ενός συστήµατος VoIP σε µια σύνοδο θα µπορούσε να χωριστεί σε δύο µέρη: στην δηµιουργία και µετάδοση πακέτων φωνής και στον έλεγχο της VoIP κλήσης. Για την µετάδοση πακέτων φωνής χρησιµοποιείται στο επίπεδο µεταφοράς, στην συντριπτική πλειοψηφία των εφαρµογών, το πρωτόκολλο RTP (Real time Transport Protocol) [1] πάνω από το UDP (User Datagram Protocol). Τον Mάρτιο του 2006 προτάθηκε από τον οργανισµό IETF ένα νέο πρωτόκολλο, το DCCP[2] (Datagram Congestion Control Protocol), που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µετάδοση πακέτων φωνής ενός VoIP συστήµατος. εν υπάρχουν όµως ακόµη εµπορικές εφαρµογές που να το χρησιµοποιούν. Για τον έλεγχο της κλήσης χρησιµοποιούνται πρωτόκολλα επιπέδου συνόδου τα οποία έχουν την ευθύνη για την αρχικοποίηση (call setup),την τροποποίηση και τον τερµατισµό µιας VoIP κλήσης. Τα πιο διαδεδοµένα πρωτόκολλα συνόδου είναι το SIP[4] (Session Initiation Protocol), το σύνολο πρωτοκόλλων Η.323 [3], και το MEGACO/H.248 [5].Αυτά τα πρωτόκολλα χρησιµοποιούν το TCP και το UDP στο επίπεδο µεταφοράς. Στις παρακάτω εικόνες αναπαρίσταται η στοίβα πρωτοκόλλων για VoIP υλοποιήσεις µε RTP και µε DCCP. 9

18 (α) (β) Εικ. 2.4 Στοίβα VoIP πρωτοκόλλων µε χρήση (α) RTP, (β) DCCP. 10

19 2.2.2 Τα πρωτόκολλα RTP/RTCP Προκειµένου οι να υποστηριχθεί η µετάδοση πολυµέσων πάνω από το ιαδίκτυο και από τα IP δίκτυα γενικότερα, ο οργανισµός IETF πρότεινε το RTP (Real time Transport Protocol) [1] πρωτόκολλο. Έκτοτε το RTP αποτελεί το πιο διαδεδοµένο πρωτόκολλο για τη µεταφορά δεδοµένων πραγµατικού χρόνου όπως τα πολυµεσικά δεδοµένα του βίντεο και του ήχου. Αρχικά σχεδιάστηκε για multicast επικοινωνία αλλά στην συνέχεια χρησιµοποιήθηκε και για unicast επικοινωνία. Το RTP δεν εγγυάται ποιότητα υπηρεσίας (QoS), αλλά παρέχει υπηρεσίες που είναι κρίσιµες για την µεταφορά δεδοµένων πραγµατικού χρόνου. Το RTP έχει ουσιαστικά δύο µέρη: το RTP που είναι υπεύθυνο για τη µετάδοση των πακέτων δεδοµένων και το RTCP (Real - time Transport Control Protocol) που είναι υπεύθυνο για το έλεγχο της µετάδοσης. RTP Οι εφαρµογές πολυµέσων χαρακτηρίζονται από αυστηρούς χρονικούς περιορισµούς στη µετάδοση των δεδοµένων, κάτι που δε λαµβάνουν υπόψη τα γνωστά πρωτόκολλα µεταφοράς δεδοµένων (UDP/TCP). Το RTP υλοποιείται πάνω από αυτά τα γενικά πρωτόκολλα µεταφοράς (σχεδόν πάντα, πάνω από το UDP) προσθέτοντάς τους, µηχανισµούς που θα επιτρέψουν την αποτελεσµατική µετάδοση των χρονικά κρίσιµων δεδοµένων. Τέτοιοι µηχανισµοί είναι η χρονοσήµανση (timestamping) και η σειριακή αρίθµηση των πακέτων (sequence numbering). Η χρονοσήµανση παρέχει σηµαντικές πληροφορίες στις εφαρµογές πραγµατικού χρόνου. Ο αποστολέας βάζει σε κάθε πακέτο µια χρονοσήµανση (timestamp)(βλ. εικ.2.5), την οποία χρησιµοποιεί ο παραλήπτης για να βρει τη χρονική στιγµή που πρέπει να παρουσιάσει τα δεδοµένα του συγκεκριµένου πακέτου στον χρήστη. ηλαδή, η χρονοσήµανση παρέχει την απαραίτητη πληροφορία ώστε να είναι δυνατό στους παραλήπτες να ανακατασκευάσουν τα αρχικά δεδοµένα όπως αυτά µεταδόθηκαν από τον αποστολέα. Η χρονοσήµανση χρησιµοποιείται επίσης για το συγχρονισµό διαφορετικών ροών δεδοµένων, όπως ροές δεδοµένων βίντεο και ήχου. Χρησιµεύει επίσης στον υπολογισµό στατιστικών στοιχείων µιας ροής, όπως η διακύµανση της καθυστέρησης (jitter). Το UDP, το οποίο συνήθως χρησιµοποιείται για την µετάδοση των RTP πακέτων, δεν παραδίδει τα πακέτα µε τη σειρά µε την οποία στάλθηκαν για αυτό τα RTP πακέτα αριθµούνται τη στιγµή που στέλνονται (πεδίο sequence number)(βλ. εικ.2.5), 11

20 έτσι ώστε να µπορεί ο παραλήπτης να τα βάλει στη σωστή σειρά. Οι αριθµοί αυτοί χρησιµοποιούνται επίσης για να ανιχνεύονται απώλειες στη µετάδοση των πακέτων. Πέρα από αυτούς τους µηχανισµούς το RTP παρέχει και άλλους, όπως η πληροφόρηση για την ταυτότητα του αποστολέα και για το περιεχόµενο της πληροφορίας (payload type). Το payload type είναι σηµαντικό για τον παραλήπτη ώστε να γνωρίζει το είδος της πληροφορίας που λαµβάνει και έτσι να µπορέσει να ανασυνθέσει και να παρουσιάσει την πληροφορία. Κάθε πολυµεσική κωδικοποίηση (π.χ. mpeg, G.711) καθορίζεται από έναν αριθµό (payload type) και σχετίζεται µε κάποιο RTP profile. To RTP profile καθορίζει λεπτοµέρειες για το πώς µια συγκεκριµένη πολυµεσική κωδικοποίηση µεταδίδεται µέσω του RTP (για παράδειγµα καθορίζει το τι ακριβώς σηµαίνει η χρονοσήµανση για αυτή την κωδικοποίηση).έτσι ο παραλήπτης µέσω του payload type µπορεί να αναγνωρίσει το περιεχόµενο µιας ροής και µε βάση το RTP profile της να µπορέσει να την χειριστεί. Τα RTP profile για αρκετές κωδικοποιήσεις καθορίζονται στο RFC 1890 [6]. Ένα RTP πακέτο αποτελείται από την RTP επικεφαλίδα (header) ακολουθούµενη από τα δεδοµένα (payload). Το header ενός RTP πακέτου έχει µέγεθος 12 bytes και περιέχει πεδία µε δοµή όπως φαίνεται στην εικ Εικ. 2.5 RTP header. Κάποια από τα πεδία του RTP header περιγράφονται παρακάτω: Payload Type (PT) (7 bits): To payload type καθορίζει τον τύπο των δεδοµένων που ακολουθούν το RTP header. Sequence Number (16 bits): To Sequence Number (αύξων αριθµός) µετρά τα πακέτα που στέλνει ο αποστολέας και αυξάνεται κατά ένα για κάθε πακέτο που µεταδίδεται. Επιτρέπει στον παραλήπτη να εντοπίσει κάποιο πακέτο που χάνεται και να αποκαθιστά την σωστή ακολουθία των πακέτων. Timestamp (32 bits): Το timestamp (χρονοσήµανση) αντανακλά την στιγµή δειγµατοληψίας του πρώτου δείγµατος που περιέχεται στο RTP πακέτο είτε σε µονάδες χρόνου είτε σε αριθµό δειγµάτων που έχουν µεταδοθεί. 12

21 Το RTP µεταδίδεται σχεδόν πάντα µέσω του UDP και του ΙP. Το header του IP είναι 20 bytes, του UDP είναι 8 bytes και του RTP 12 bytes. Άρα ένα RTP/UDP/IP πακέτο (εικ. 2.6) έχει συνολικό header 40 bytes. To RTP/UDP/IP header µπορεί να µειωθεί στα 2 ή στα 4 bytes αν χρησιµοποιηθεί το συµπιεσµένο RTP (crtp) [7] που όµως χρησιµοποιείται µόνο σε WAN point to point συνδέσεις. Εικ. 2.6 RTP/UDP/IP πακέτο. RTCP Το RTCP πρωτόκολλο χρησιµεύει στον έλεγχο των RTP ροών-συνόδων. Πιο συγκεκριµένα το RTCP παρέχει υπηρεσίες όπως παρακολούθηση ποιότητας υπηρεσίας (QoS monitoring), αναγνώριση αποστολέα (source identification), συγχρονισµός ανάµεσα σε διαφορετικά µέσα, τερµατισµός συνόδου. Η παρακολούθηση ποιότητας υπηρεσίας (QoS monitoring) είναι µια από τις βασικές λειτουργίες του RTCP. Το RTCP παρέχει πληροφορίες ανάδρασης (feedback) στις εφαρµογές για την ποιότητα της µετάδοσης των δεδοµένων. Οι κυριότερες από αυτές τις πληροφορίες είναι ο αριθµός των πακέτων δεδοµένων που χάθηκαν, η διακύµανση της καθυστέρησης λήψης πακέτων (ιnterarrival jitter) καθώς και πληροφορίες χρόνου που επιτρέπουν τον υπολογισµό του round trip time. Το RTCP στηρίζει τις λειτουργίες του στην ανταλλαγή RTCP πακέτων, διαφόρων ειδών, πάνω από το UDP. Τα είδη των RTCP πακέτων είναι: Αναφορά αποστολέα (Sender Report - SR) και αναφορά παραλήπτη (Receiver Report - RR). Οι παραλήπτες πληροφορίας σε µία RTP / RTCP σύνοδο επιστρέφουν στον εκάστοτε αποστολέα δεδοµένα που αφορούν την 13

22 ποιότητα µετάδοσης. Αν ένα µέλος µιας συνόδου είναι µόνο παραλήπτης πληροφορίας αποστέλλει αναφορές παραλήπτη, ενώ αν είναι και αποστολέας πληροφορίας αποστέλλει και αναφορές αποστολέα. Περιγραφείς αποστολέα (Source Description - SDES). Είναι ο τύπος του πακέτου που χρησιµοποιείται για να παρέχουν τα µέλη µιας συνόδου πληροφορίες σχετικές µε τον εαυτό τους, για παράδειγµα όνοµα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου το όνοµα της εφαρµογής που χρησιµοποιείται στη σύνοδο καθώς και άλλα στοιχεία. Πακέτο αποχαιρετισµού (Goodbye - BYE). Ο τύπος αυτός σηµατοδοτεί την αποχώρηση από τη σύνοδο ενός ή περισσοτέρων µελών. Συγκεκριµένες συναρτήσεις εφαρµογής (Application specific - APP). Είναι πακέτα που µπορεί να καθορίσει και χρησιµοποιήσει µια εφαρµογή για δικές της λειτουργίες. Το bandwidth που καταναλώνει η RTCP κίνηση µιας RTP ροής, σύµφωνα µε το [1], δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνολικού bandwidth που καταναλώνει η ροή. Επιπλέον το ελάχιστο χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην αποστολή δύο RTCP πακέτων πρέπει να είναι 5 δευτερόλεπτα. Υπολογισµός της καθυστέρησης µετ επιστροφής (RTT) Το RTP µε τη βοήθεια των RTCP SR και RR πακέτων µπορεί να υπολογίσει το Round Τrip Time µεταξύ του δύο κόµβων που συµµετέχουν σε µία RTP σύνοδο (εικ. 2.6). Ο αποστολέας βάζει στα SR πακέτα που στέλνει τον χρόνο αποστολής τους. Ο παραλήπτης όταν στείλει ένα RR πακέτο βάζει στο πεδίο LSR τον χρόνο αποστολής του τελευταίου SR πακέτου που έλαβε καθώς και τον χρόνο που µεσολάβησε ανάµεσα στη αποστολή του και στην λήψη του τελευταίου SR πακέτου (DLSR). Έτσι αν ο αποστολέας λάβει ένα RR πακέτο τη χρονική στιγµή Α το RTT µπορεί να υπολογισθεί ως Α DLSR LSR. 14

23 αποστολέας παραλήπτης LSR SR χρόνος DLSR RR Α Εικ. 2.6 Υπολογισµός του RTT µε SR/RR RTCP πακέτα Υπολογισµός της διακύµανσης καθυστέρησης (jitter) Στον παραλήπτη υπολογίζεται η διακύµανση της καθυστέρησης άφιξης των RTP πακέτων από κάθε πηγή και συµπεριλαµβάνεται στις πληροφορίες των RR πακέτων. Ο τρόπος υπολογισµού του βασίζεται στον υπολογισµό τις απόκλισης D της χρονικής διαφοράς µεταξύ της αποστολής δύο πακέτων και της χρονικής διαφοράς λήψης τους. Αν Si είναι το RTP timestamp του πακέτου i, και Ri είναι ο χρόνος άφιξης σε µονάδα χρόνου ίδια µε του RTP timestamp για το πακέτο i, τότε για δύο πακέτα i και j, to D µπορεί να εκφραστεί: D (i,j)= (R j-r i)-(s j-s i)= (R j-s j)-(r i-s i) Το jitter υπολογίζεται συνέχει για κάθε πακέτο δεδοµένων που λαµβάνεται χρησιµοποιώντας την απόκλιση D για δύο πακέτα που λαµβάνονται διαδοχικά σύµφωνα µε την εξίσωση: J=J+( D (i-1,i) -J)/16 Όποτε δηµιουργείται ένα RR πακέτο τοποθετείται η τρέχουσα τιµή του jitter J. 15

24 2.3 Το VoIP τερµατικό τηλέφωνο Τερµατικό VoIP τηλέφωνο ονοµάζουµε ένα σύστηµα, µε το οποίο ο χρήστης του µπορεί να συνοµιλήσει µέσω κάποιου VoIP δικτύου. Μπορεί να έχει τη µορφή κανονικού τηλεφώνου ή λογισµικού που τρέχει σε κάποιο υπολογιστικό σύστηµα. Το VoIP τηλέφωνο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο (δηµιουργία,τροποποίηση, τερµατισµό) µιας κλήσης, την µετάδοση της φωνής στο δίκτυο και τη λήψη και παρουσίαση της λαµβανόµενης VoIP ροής. Η δοµή και λειτουργία του συστήµατος µετάδοσης/λήψης ενός VoIP τηλεφώνου περιγράφεται στην υποενότητα οµή και λειτουργία Ένα απλοποιηµένο διάγραµµα που απεικονίζει την δοµή ενός συστήµατος λήψης και µετάδοσης ενός VoIP τηλεφώνου φαίνεται στην εικόνα 2.7. Στον αποστολέα η φωνή του χρήστη αρχικά ψηφιοποιείται, τεµαχίζεται σε κοµµάτια φωνής, µικρής χρονικής διάρκειας τα οποία µετά συµπιέζονται στον encoder (κωδικοποιητή). Η έξοδος του encoder είναι συµπιεσµένα κοµµάτια φωνής που ονοµάζονται πλαίσια (frames). Στη συνέχεια στον packetizer ένα ή περισσότερα frames πακετάρονται και σχηµατίζουν το φορτίο (payload) ενός πακέτου (όπως RTP). Τέλος προστίθενται οι επικεφαλίδες των πρωτοκόλλων που χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση (όπως RTP/UDP/IP ή DCCP/IP) και το πακέτο αποστέλλεται στον παραλήπτη µέσω ενός IP δικτύου. Στον παραλήπτη ο depacketizer ανακτά το payload των ΙP πακέτων που περιέχουν τα δεδοµένα φωνής και τοποθετεί τα frames σε ένα χώρο προσωρινής αποθήκευσης (buffer). Ο buffer αυτός παίζει σηµαντικό ρόλο στην εξάλειψη της διακύµανσης της καθυστέρησης (jitter) των πακέτων που λαµβάνονται και ονοµάζεται playout buffer ή jitter buffer.ένα frame παραµένει στον buffer µέχρι τη στιγµή που πρέπει να παρουσιαστεί, οπότε και αποσυµπιέζεται µε τον κατάλληλο αποκωδικοποιητή (decoder), µετατρέπεται σε αναλογικό και τελικά σε ηχητικό σήµα. Προφανώς ο decoder και ο encoder πρέπει να είναι αφορούν ίδιου τύπου συµπίεση. Το ζεύγος encoder/decoder ονοµάζεται codec. Εικ. 2.7 οµή ενός VoIP συστήµατος λήψης µετάδοσης. 16

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VoIP Εφραιμίδης Παναγιώτης (ΚΑΣ : 503516) Επιβλέπων καθηγητής : Α. Παπακώστας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

It is not because things are difficult that we d o not dare; it is because we do not dare that they are difficul t. - Seneca -

It is not because things are difficult that we d o not dare; it is because we do not dare that they are difficul t. - Seneca - It is not because things are difficult that we d o not dare; it is because we do not dare that they are difficul t. - Seneca - 2 Πρόλογος Εδώ και χρόνια γίνεται λόγος για το Voice over IP. Όλα άρχισαν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παναγιωτόπουλος Ι. Ανδρέας Mάρτιος 2009 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ SIP USER AGENT ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ INTEL IXP 425

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Νιανιάκας Χρήστος Μπούρας Κωνσταντίνος Στάμος Ιωάννης Ζαούδης

Χρήστος Νιανιάκας Χρήστος Μπούρας Κωνσταντίνος Στάμος Ιωάννης Ζαούδης Π Π Π Σ Τ Μ Η Υ Π Δ Μ Υ Α -3 Σ Χρήστος Νιανιάκας A.M.: 3017 Υ Χρήστος Μπούρας, PhD Καθηγητής τμήματος Ε Κωνσταντίνος Στάμος, PhD Ιωάννης Ζαούδης, PhD Π, Ι 2013 Αντί προλόγου Η ολοκλήρωση της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS

JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS 2007 Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Σ Β Α Τ Σ Ι Κ Α Σ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α επίβλεψη καθ. Δημήτρης Μητράκος JAVA MEDIA FRAMEWORK ADAPTIVE VOICE CHAT ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ QoS Στέφανος Βάτσικας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420 Πανεπιστήμιο Κύπρου IP QOS 19991 ΕΠΛ420 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων με την χρήση πολυμέσων και πολυσυνδέσεων Internet Protocol Quality of Services Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ csyiazti@hotmail.com Στέλλα Αριστείδου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk

Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΚΡΑΜΠΗ Πειραιάς Μάρτιος 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ VOIP ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων Σταθµών

Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων Σταθµών Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πάτρα, Ιούλιος 2006 Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΝΑΡΙΑ QUALITY OF SERVICE ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΗ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα

Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα Σπουδαστές: Παντελέινας Σωτήριος Σταμέλλος Γρηγόριος Επιβλέπων καθηγητής Μίζας Χαρίλαος Συνεπιβλέπων καθηγητής Δρ. Παπαδάκης Στυλιανός ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων. Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας

Κεφάλαιο 6. ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων. Εφαρµογές Πολυµέσων και Ποιότητα Υπηρεσίας Κεφάλαιο 6 ικτυακές εφαρµογές πολυµέσων Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πρωτόκολλα και Πρότυπα Πρωτόκολλο = Σύνολο από κανόνες που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ

Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ WEB SITES ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ «MΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Κ ΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» ΡΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2177 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής Υποστήριξη Εφαρμογών Διαδικτύου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. 1 2. Τεχνολογικό υπόβαθρο.3 2.1 Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Βασικές Αρχές και Έννοιες Αύγουστος Τσινάκος Ευχαριστίες Στο συνάδελφο Γίαννη Σδρίµα για την διάθεση σηµειώσεων έτσι ωστε να είναι δυνατή η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Mobile IP (IETF RFC 2002)

Mobile IP (IETF RFC 2002) Mobile IP (IETF RFC 2002) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΔΙΑΝΟΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρονικής Επιβλέπων Καθηγητής: Ηρ.Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιανουάριος 2009 Μία είναι η απόδειξη του "μπορώ": το "κάνω". Τμήμα Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα