Ασύρµατο Μητροπολιτικό ίκτυο Σχολείων (ΑΜ Σ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασύρµατο Μητροπολιτικό ίκτυο Σχολείων (ΑΜ Σ)"

Transcript

1 Ασύρµατο Μητροπολιτικό ίκτυο Σχολείων (ΑΜ Σ) Γ. Καπογιανόπουλος M.Sc. 1, Ν. Σκίκος 2, Κ. Καρλής 3 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 1 ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης 2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών 2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 1 ο Γυµνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας Περίληψη Υλοποίηση Ασύρµατου Μητροπολιτικού ικτύου υψηλής διαµεταγωγής πολλαπλάσια των 54 Μbps χρησιµοποιώντας το πρότυπο IEEE a, µε πολλαπλές διασυνδέσεις, για την αποµακρυσµένη σύνδεση σχολείων και υλοποίηση υπηρεσιών: µετάδοσης φωνής µέσω δικτύου (VOIP Voice over IP), κινούµενης εικόνας, συνδιασκέψεων, µεταφορά αρχείων, διαµοιρασµό διαδικτύου, εικονικών τάξεων, µάθηση εξ αποστάσεως (e-learning) και ροές εικόνας και ήχου (streaming). Οι στόχοι του έργου είναι η αναβάθµιση τεχνολογικά των σχολείων όσο αναφορά την επικοινωνία µεταξύ τους για υπηρεσιακά θέµατα, και επικοινωνία µε κοινές τηλεφωνικές συσκευές µέσω VoIP (τηλεφωνία µέσω wi-fi δικτύου και διαδικτύου), εσωτερικά δίκτυα (intranets) και ιδεατά δίκτυα (VPN). Λέξεις κλειδιά: Ασύρµατο δίκτυο, τηλεφωνία µέσω δικτύου(voip), εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), µεταφορά αρχείων, µετάδοση κινούµενης εικόνα, µετάδοση ροών (streaming). 1. Εισαγωγή Το Σχολείο µας (ΤΕΕ/ΕΠΑΛ Πετρούπολης) είναι από τα µεγαλύτερα στην Αθήνα, µε περίπου 600 µαθητές. Στο ίδιο κτίριο (3ος όροφος) υπάρχει παράρτηµα του 5ου ΣΕΚ Ιλίου. Το κυρίως κτίριο του 5ου ΣΕΚ βρίσκεται σε απόσταση 2 χλµ. περίπου. Η σύνθεση αυτή προκαλεί προβλήµατα στην επικοινωνία µεταξύ των καθηγητών που διδάσκουν στο ΤΕΕ και στο ΣΕΚ, αφού για οτιδήποτε χρειάζεται κάποιος πρέπει να πηγαίνει στον 3ο όροφο ή να επικοινωνεί τηλεφωνικά µε τον 3ο όροφο ή το κτίριο του ΣΕΚ. Με αφορµή όλα τα παραπάνω είχαµε την σκέψη να κάνουµε ένα ενιαίο δίκτυο µεταξύ των δύο κτιρίων και να υλοποιήσουµε πολλές υπηρεσίες µε την πιο βασική την VoWiFi (VoIP τηλεφωνία µέσω wi-fi δικτύου). 1

2 Το αντικείµενο του έργου είναι η υλοποίηση Ασύρµατου Μητροπολιτικού ικτύου υψηλής ιαµεταγωγής 54 Μbps χρησιµοποιώντας το πρότυπο IEEE a για την αποµακρυσµένη σύνδεση σχολείων. Ο σκοπός του δικτύου είναι κυρίως η υλοποίηση υπηρεσιών: µετάδοσης φωνής µέσω δικτύου (VOIP Voice over IP), κινούµενης εικόνας, συνδιασκέψεων, µεταφορά αρχείων, και διαµοιρασµό διαδικτύου. Για την υλοποίηση του έργου το κόστος είναι περίπου 500 για κάθε σχολείο, και 70 για κάθε συσκευή VOIP. εν υπολογίσαµε το κόστος των δροµολογητών γιατί µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε υπολογιστές χαµηλών επιδόσεων (P III) που υπάρχουν διαθέσιµοι στα σχολεία. 2. Περιγραφή του έργου 2.1 Ιστορική αναδροµή Το πρότυπο ασύρµατης δικτύωσης παγιώθηκε το 1997 από το ιεθνή Οργανισµό Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (International Electricιan and Electronics Engineers Οrganization), εν συντοµία ΙΕΕΕ. Οι αρχικές προδιαγραφές του προέβλεπαν στην µπάντα συχνοτήτων των 2,4GHz και ταχύτητες διαµεταγωγής από 1Mbps έως 2Mbps. Με το πέρασµα του χρόνου η οµάδα εργασίας του ΙΕΕΕ που ήταν υπεύθυνη για το εισάγαγε αναθεωρηµένες εκδοχές του προτύπου, µε βασικές αλλαγές στην µπάντα συχνοτήτων, στην ταχύτητα διαµεταγωγής, καθώς και στις εφαρµοζόµενες µεθόδους ασφαλείας. Ανεξάρτητα από την τεχνική αρτιότητα και τις όποιες αρετές του , το σπουδαιότερο προτέρηµά του είναι n συµβατότητα. Με άλλα λόγια, όποιες συσκευές ασύρµατης δικτύωσης συµµορφώνονται µε κάποια εκδοχή του είναι βέβαιο ότι θα συνεργάζονται µεταξύ τους, ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Η πρώτη αναθεώρηση του «απλού» ήταν n b, ευρύτερα γνωστή και ως Wi-Fi. Το b παραµένει στην µπάντα των 2,4GHz, αλλά n µέγιστη θεωρητική διαµεταγωγή φτάνει τα 11Mbps. Ο διάδοχός του ήρθε το 1999 και ονοµάστηκε a. Μια βασική διαφορά σε σχέση µε το b είναι ότι το a λειτουργεί στην µπάντα συχνοτήτων των 5GHz, γεγονός που το κάνει ταχύτερο (υποστηρίζει ταχύτητες έως 54Mbps) αλλά ταυτόχρονα και ασύµβατο µε το b. Μια άλλη παραλλαγή είναι το g το οποίο λειτουργεί στην µπάντα των 2,5GHz και είναι συµβατό µε υπάρχουσες εγκαταστάσεις b, ταυτόχρονα υποστηρίζει, µε χρήση κατάλληλων τεχνικών, τη θεωρητική ταχύτητα των 54Mbps. Τελευταία αναπτύχθηκε το n µε ταχύτητες µεγαλύτερες των 200Mbps. 2

3 2.2 Στόχοι του έργου Οι στόχοι του έργου είναι η αναβάθµιση τεχνολογικά των σχολείων όσο αναφορά την επικοινωνία µεταξύ τους για υπηρεσιακά θέµατα, και επικοινωνία µε κοινές τηλεφωνικές συσκευές µέσω VoIP (τηλεφωνία µέσω wi-fi δικτύου και διαδικτύου) αλλά και να κάνουν κλήσεις υπεραστικές και διεθνείς µε πολύ χαµηλές χρεώσεις ή ακόµα και δωρεάν. Θα είναι επιπλέον δυνατή η χρήση και επικοινωνίας µε κινούµενη εικόνα (video) µε κατάλληλες συσκευές ή µέσω υπολογιστών καθώς και η υποστήριξη διασκέψεων από πολλά στελέχη. Ένας ακόµα στόχος θα είναι η από απόσταση εκπαίδευση (e-learning) των µαθητών των σχολείων µε την υλοποίηση κοινών µαθηµάτων µεταξύ των σχολείων. Θα ήταν δυνατό η µαγνητοσκοπηµένη µετάδοση κινούµενης εικόνας και ήχου οµιλιών, εκπαιδευτικού υλικού ή µαθηµάτων µέσω του δικτύου (streaming). Όλα αυτά είναι εφικτά λόγω της µεγάλης ταχύτητας σύνδεσης (54 Mbps) µεταξύ των σχολείων µε το προτεινόµενο πρότυπο (802.11a) κάτι που δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί µε τις υφιστάµενες ευρυζωνικές συνδέσεις των σχολείων (ADSL 2048/256 Κbps) που έχουν περιορισµό όσο αναφορά την πληροφορία που ανεβαίνει προς το δίκτυο, κάτι που δεν υπάρχει στο προτεινόµενο σύστηµα. Θα ήταν δυνατό και ο διαµοιρασµός του διαδικτύου έχοντας µια µεγάλη σύνδεση που την διαµοιράζουµε από πολλά σχολεία µε αποτέλεσµα την οικονοµικότερη και αποδοτικότερη σύνδεση των σχολείων στο διαδίκτυο. 3. Υλοποίηση του έργου 3.1 Σύστηµα κεραιών Για την σύνδεση των δύο κτιρίων ασύρµατα χρησιµοποιήθηκαν παραβολικά κάτοπτρα, ο πιο συνηθισµένος τύπος κατευθυντικής κεραίας, που προσφέρει υψηλή κατευθυντικότητα σε λήψη και εκποµπή µε µικρές σχετικά διαστάσεις. Το κάτοπτρο είναι µια παραβολική µµεταλλική επιφάνεια η οποία σχηµατίζει (συνήθως) ένα κυκλικό πλαίσιο το οποίο αποτελεί και την διάµετρο της κεραίας. Πρόκειται για παθητικό στοιχείο και η χρήση του περιορίζεται στο να ανακλά τα ραδιοκύµατα που δέχεται από το τροφοδότη (feeder) παράλληλα προς µία κατεύθυνση όταν εκπέµπει ή να συγκεντρώνει τα ραδιοκύµατα που δέχεται προς το τροφοδότη (feeder). Επίσης χρησιµοποιήθηκε µια πολυκατευθυντική κεραία για την ασύρµατη παροχή των υπηρεσιών στον ευρύτερο χώρο του σχολείου. 3

4 Εικόνα 1. Κατοπτρική κεραία Εικόνα 2. Τροφοδότης (feeder) Εικόνα 3. Πολυκαντευθυντική κεραία (omni) 3.2 ροµολογητές Για τους δροµολογητές χρησιµοποιήθηκαν δύο απλοί υπολογιστές όχι ιδιαιτέρων αποδόσεων. Οι υπολογιστές τοποθετήθηκαν σε ηλεκτρολογικά κουτιά για να µην επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες µε σκοπό να τοποθετηθούν στη στέγη στη βάση του ιστού. Έπειτα από πιο προσεκτική µελέτη επιλέχθηκε το κλιµακοστάσιο στο κτίριο του ΣΕΚ και µια αίθουσα (κάτω ακριβώς από τον ιστό) στο κτίριο του ΤΕΕ για την τοποθέτηση των δροµολογητών. 3.3 Τοποθέτηση εξαρτηµάτων δικτύου Για να συνδέσουµε τον δροµολογητή µε τις κεραίες µας στον ιστό χρησιµοποιήσαµε τρείς ασύρµατες κάρτες δικτύου µία για κάθε κεραία (2 κάτοπτρα και 1 πολυκατευθυντική). Οι κάρτες αυτές έχουν συµβατότητα µε τα πρωτόκολλα a/b/g και έχουν διεπαφή µε τον υπολογιστή minipci ενώ η διεπαφή µε τις κεραίες είναι µε βύσµα IPAX/UFL. Για να συνδεθούν οι κάρτες δικτύου στον υπολογιστή που διαθέτει µόνο pci διεπαφή έπρεπε να τοποθετήσουµε ένα µετατροπέα από pci σε minipci και για την δική µας περίπτωση που θέλαµε να συνδέσουµε τρείς τέτοιες κάρτες διαλέξαµε ένα τετραπλό µετατροπέα pci σε minipci. Η σύνδεση των κεραιών θα γίνει µε το καλώδιο που αναφέραµε πιο πάνω αλλά το καλώδιο δεν µπορεί να συνδεθεί στην minipci κάρτα δικτύου η οποία έχει ένα πολύ µικρό και λεπτό βύσµα. Χρησιµοποιήθηκαν τρία ειδικά καλώδια µετατροπείς (pigtail), για κάθε δροµολογητή, για να συνδέσουµε το καλώδιο της κεραίας µε την κάρτα δικτύου. Στους υπολογιστές εγκαταστήσαµε ειδικό πρόγραµµα που µετατρέπει τον υπολογιστή σε δροµολογητή, έχει αποµακρυσµένο έλεγχο και φιλικό µενού. Το 4

5 λογισµικό είναι το Mikrotik έκδοση Οι κάρτες δικτύου ρυθµίστηκαν στην χαµηλότερη ισχύ ώστε να είµαστε στα πλαίσια λειτουργίας της ΕΕΕΤ, µέγιστη εκπεµπόµενη EIRP<20dBm στα 2.4GHz και EIRP<30dBm στα 5.4GHz. Στο κτίριο του ΤΕΕ διατέθηκε η κλάση διευθύνσεων και στο κτίριο του ΣΕΚ ιαχείριση ροµολογητών Οι δροµολογητές συνδέονται µε µια κάρτα δικτύου µε το υπόλοιπο σχολικό δίκτυο και η διαχείρισή τους γίνεται αποµακρυσµένα. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η διασύνδεση των δροµολογητών µε το υπάρχων δίκτυο. Εικόνα 4. Η δοµή του δικτύου σε κάθε σχολικό κτίριο. Ρυθµίστηκαν τα πρωτόκολλα της δροµολόγησης BGP που δροµολογούν τη κίνησης µέσα στο ασύρµατο δίκτυο µέσω των κόµβων του AWMN, καθώς και ο DHCP server για να δίνει αυτόµατα διευθύνσεις στις συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο ασύρµατα ή ενσύρµατα. Για λόγους ασφαλείας µπορούµε να ρυθµίσουµε ποιες συσκευές (IP διευθύνσεις) έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτύου και ποιες δεν έχουν. Βασικός σκοπός είναι να έχουν πρόσβαση µόνο οι εξυπηρετητές των εργαστηρίων, οι υπολογιστές των διαφόρων γραφείων και όποιοι φορητοί υπολογιστές ή άλλες συσκευές συνδέονται στο δίκτυο µας. Οι υπολογιστές των εργαστηρίων δεν έχουν πρόσβαση 5

6 για να µην ασχολούνται µε τις διάφορες υπηρεσίες οι µαθητές σε ώρα µαθήµατος. Βέβαια αυτό αλλάζει µε µια απλή επιλογή στο λογισµικό διαχείρισης. 3.5 Στόχευση κεραιών Το δυσκολότερο εγχείρηµα στην όλη διαδικασία της εγκατάστασης του ασύρµατου δικτύου ήταν η στόχευση των κεραιών των δύο κτιρίων για να έχουµε ασύρµατη σύνδεση. Η στόχευση έπρεπε να γίνει µε µεγάλη ακρίβεια λόγω της κατευθυντικότητας των κατοπτρικών κεραιών. Για ευκολία χρησιµοποιήσαµε ένα εργαλείο του AWMN (Athens Wireless Metropolitan Network Ασύρµατο Μητροπολιτικό ίκτυο Αθηνών) στην σελίδα wind.awmn.net, το οποίο αφού βάλουµε τις συντεταγµένες των δύο κτιρίων (κόµβων), βλέπουµε στον χάρτη µέσω του google maps τους κόµβους και την οπτική επαφή µεταξύ τους. Ο κόµβος του ΤΕΕ είναι εγγεγραµµένος µε τον αριθµό ενώ ο κόµβος του ΣΕΚ µε τον αριθµό Όπως ανακαλύψαµε και στην πράξη, αφού µελετήσαµε και της φωτογραφίες από τις θέσεις των ιστών, δεν µπορούσαµε να έχουµε οπτική επαφή µεταξύ των δύο σχολικών κτιρίων λόγω εµποδίων (κτιρίων) άρα ήταν αδύνατη η ασύρµατη ζεύξη. Αυτός ο λόγος µας οδήγησε να κάνουµε µια έµµεση ασύρµατη ζεύξη µέσω του AWMN. Εικόνα 5. Οι συνδέσεις των κόµβων των δύο σχολικών κτιρίων. 6

7 Σε κάθε κτίριο έπρεπε να κάνουµε δύο ασύρµατες συνδέσεις µε κάποιο κόµβο στο AWMN. Χρειάζονται δύο για να έχει συνέχεια το δίκτυο και να περνάει κυκλοφορία από το κόµβο µας αλλιώς θα ήµασταν τερµατικοί κόµβοι. Τελικά το αποτέλεσµα ήταν να συνδέσουµε ασύρµατα τα δύο κτίρια έµµεσα µεταξύ τους µέσω άλλων κόµβων, λόγω µη ύπαρξης οπτικής επαφής, όπως φαίνεται και στο παραπάνω χάρτη. 4. Παρεχόµενες υπηρεσίες και λογισµικό 4.1 Υπηρεσίες Έπειτα από την επιτυχή ασύρµατη ζεύξη των δύο κτιρίων και την επικοινωνία µεταξύ τους µε ταχύτητες µεγαλύτερες των 54Mbps ξεκίνησε η υλοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών: Sip server για την εξυπηρέτηση και αριθµοδότηση Voip τηλεφώνων Ανταλλαγή αρχείων DNS server για την διευθέτηση διευθύνσεων δικτύου Ftp server για ανταλλαγή αρχείων Proxy server για διαµοιρασµό internet mail server για εξυπηρέτηση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου υπηρεσίες µετάδοσης video και ήχου (streaming) συνδιάσκεψη µέσω κινούµενης εικόνας και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. ιαµοιρασµός ιαδικτύου Μετάδοση Εικόνας και ήχου (Εικονικές τάξεις, τηλεόραση, ραδιόφωνο) Ιστοσελίδες Ενδοδικτύου (Intranets) Ιδιωτικές Βάσεις εδοµένων VPN (Ιδεατά Ιδιωτικά ίκτυα) Πρόσβαση από το σπίτι µας 4.2 Λογισµικό Για την υλοποίηση αυτών των υπηρεσιών χρησιµοποιήθηκε ένας ισχυρός υπολογιστής (τετραπύρηνος) που θα δουλεύει σαν εξυπηρετητής (server) µε λειτουργικό σύστηµα Linux και ειδικότερα το Ubuntu 8.04 LTS (Long-Term Support) µε κατάλληλο λογισµικό: Asterix TrixBox, για την εξυπηρέτηση και αριθµοδότηση Voip τηλεφώνων Teamspeak Server για την εξυπηρέτηση συνδιασκέψεων µε πολλά άτοµα 7

8 Dc++ server, για ανταλλαγή αρχείων Dns, Ftp, Proxy Server Mail server για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Soundcast server, για τις υπηρεσίες µετάδοσης φωνής και εικονικών τάξεων Sql server, για την υποστήριξη βάσεων δεδοµέων Apache server, για εξυπηρέτηση ιστοσελίδων Php server, για την εξυπηρέτηση ιστοσελίδων σε php 4.3 Υπηρεσίες Τηλεφωνίας Για την υλοποίηση της υπηρεσίας αυτής χρησιµοποιήθηκαν ειδικές συσκευές Voip καθώς και ειδικό λογισµικό. Οι ειδικές συσκευές επιτρέπουν την σύνδεση κοινών τηλεφωνικών συσκευών και επιτρέπουν την διάφανη χρήση τους στην κλασική τηλεφωνία όσο και στην τηλεφωνία Voip. Αυτή η διάφανη χρήση µας επιτρέπει να την χρησιµοποιήσουν άτοµα, τα οποία δεν ξέρουν την τεχνολογία που κρύβεται από πίσω, τόσο για κλήσεις στο κλασικό τηλεφωνικό δίκτυο όσο και για κλήσεις µέσω του δικτύου (Voip). Στα µηχανήµατα αυτά πρέπει να δοθεί και ένας αριθµός Voip για να το καλούν οι άλλες συσκευές Voip από το ασύρµατο δίκτυο. Οι αριθµοί είναι της µορφής 13449xx για το ΤΕΕ και 13450xx για το ΣΕΚ, όπου και οι αριθµοί των αντίστοιχων κόµβων όπως έχουν εγγραφεί στο AWMN. Βιβλιογραφία AWMN Plugme In, Ηλεκτρονική έκδοση οδηγού σύνδεσης του AWMN Linksys SPA-3102 User Manual, Ηλεκτρονική έκδοση οδηγού για την συσκευή Voip Linksys SPA-3102 Luis E. Frenzel, Jr., Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Εκδόσεις Τζιόλα, 1994 Mikrotik User Manual, Ηλεκτρονική έκδοση οδηγού του λογισµικού Mikrotik Nicopolitidis P., Obaidat M., Papadimitriou G., Pomportsis A., Ασύρµατα ίκτυα, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, 2003 Stallings William, Ασύρµατες Επικοινωνίες & ίκτυα, Εκδόσεις Τζιόλα, 2007 Taub & Schilling, Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα Tanenbaum A., ίκτυα Υπολογιστών, 4 η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθµος Τheodore S. Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice (2nd Edition), Prentice Hall, Ελληνική µετάφραση από τις εκδόσεις Γκιούρδας Αλεξόπουλος & Λαγογιάννης, Τηλεπικοινωνίες και ίκτυα Υπολογιστών,1987 8

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τµήµα Πληροφορικής. Επιβλέπων καθηγητής: Βαφειάδης Αντώνιος

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τµήµα Πληροφορικής. Επιβλέπων καθηγητής: Βαφειάδης Αντώνιος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τµήµα Πληροφορικής Θέµα Εισήγησης Ασύρµατο Μητροπολιτικό ίκτυο Θεσσαλονίκης Κανούτας Ευάγγελος Επιβλέπων καθηγητής: Βαφειάδης Αντώνιος ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Ευχαριστώ όλα τα µελή του TWMN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ VOIP ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου

Τεχνική Μελέτη Ασύρματου Δικτύου ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος Μηχανικός Πληροφορικής, MSc Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VoIP Εφραιμίδης Παναγιώτης (ΚΑΣ : 503516) Επιβλέπων καθηγητής : Α. Παπακώστας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1. ίκτυα Υπολογιστών, το ιαδίκτυο. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1.. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία" Παρουσίαση, Οικονοµική Ανάλυση και Αξιολόγηση Εταιριών Πληροφορικής Υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL»

Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL» Σπουδαστές: Κολιοφούκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 1. Εισαγωγή στο Internet Ιστορικό Το Internet, όπως γνωρίζουµε, έχει αρκετά µεγάλη ιστορία και βασικά, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

«Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Broadcenter Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υποέργο 1: Αυτεπιστασία Π 1.3.1: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: A.A.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Α.ΜΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Hot Spot

Ασύρματα Δίκτυα Hot Spot ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT T.E.I. OF EPIRUS Ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων Σταθµών

Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων Σταθµών Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πάτρα, Ιούλιος 2006 Μελέτη, Σχεδιασµός & Ανάλυση Υβριδικών, Αδόµητων ικτύων Ασύρµατων

Διαβάστε περισσότερα