Μέλος του. Εταιρικό Προφίλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέλος του. Εταιρικό Προφίλ"

Transcript

1 Μέλος του Εταιρικό Προφίλ 2009

2 Cycle Credit S.A. Η ΚΥΚΛΟΣ Ανώνυµη Εταιρία Είσπραξης Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων και µε τον διακριτικό τίτλο CYCLE CREDIT S.A. κατέχει την πρωτοπορία. Ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 1996, βασιζόµενη στην πολυετή πείρα των µετόχων της στο χώρο των πιστώσεων των αυτοκινήτων, της διαχείρισης αυτών αλλά και της είσπραξης οικονοµικών απαιτήσεων. Τα µετοχικά στελέχη της Cycle Credit S.A. από το 1992 άνοιξαν το δρόµο για την διαχείριση απαιτήσεων στην Ελληνική αγορά. Η µακρόχρονη εµπειρία της Cycle Credit σε συνεργασία µε το άρτια καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό της σε θέµατα διαχείρισης οικονοµικών απαιτήσεων συµβάλλουν στην επίτευξη του καλύτερου αποτελέσµατος και στην συνεχή ανάπτυξη της. Η διοίκηση της Cycle Credit έχει αναπτύξει µία πολιτική ποιότητας απόλυτα ταυτισµένη µε τα πιστεύω των µελών της. Προσφάτως, το ICAP Group απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο των µετοχών της Cycle Credit, εδραιώνοντας την κυριαρχία του και στον τοµέα είσπραξης επιχειρηµατικών απαιτήσεων. Αποστολή: «Για να καταφέρουµε να είµαστε πάντα καινοτόµοι χωρίς να προσβάλλεται η ακεραιότητά µας, προσπαθούµε για τη δηµιουργία Προηγµένης Τεχνολογίας, για τη διασφάλιση Άριστα εκπαιδευµένου και ικανού Ανθρώπινου υναµικού έχοντας πάντα ως βάση την πολυετή εµπειρία µας πάνω στο χώρο των επισφαλών απαιτήσεων» και Όραµα: «ιατηρώντας την εντιµότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, όλοι µαζί θα είµαστε Πρωτοπόροι και Κυρίαρχοι στον τοµέα µας» 2

3 Ποιότητα Παρεχοµένων Υπηρεσιών Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας Πρωταρχικό µέληµα της Cycle Credit είναι η συνεχής αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της αλλά και του ανθρώπινου δυναµικού της, µε γνώµονα τη συνεχή εσωτερική οργάνωση και βελτίωση της εταιρίας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία ανέπτυξε και εφαρµόζει σύστηµα διοίκησης & διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 µε το οποίο πιστοποιήθηκε από την εταιρεία DQS. Η ολοκληρωµένη αντίληψη ποιότητας, είναι ιδιαίτερα αποτυπωµένη στη ιοίκηση και σε όλες τις διαδικασίες της εταιρίας και αποτελεί παράµετρο πρωταρχικής σηµασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ιοίκηση έχει σαν πολιτική ποιότητας: Παροχή υψηλού επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες Την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων των δικαιωµάτων και της προσωπικότητας του οφειλέτη Την τήρηση των χρηστών ηθών και των κανόνων σωστής συµπεριφοράς, αντάξιας της φήµης της Cycle Credit και της φήµης των Πελατών µας Τη συνεχή βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών µας Ανθρώπινο υναµικό Η εταιρία µας απασχολεί 238 επιλεγµένους συνεργάτες για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της. Οι συνεργάτες της εταιρίας µας διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και ήθος ώστε η ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών µας να συµβαδίζει µε την δεοντολογία του πελάτη. Οι συνεχείς εκπαιδεύσεις του ανθρώπινου δυναµικού στοχεύουν στην βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών και στην εναρµόνιση µε το υψηλό επίπεδο των πελατειακών σχέσεων που καλούµαστε να διατηρήσουµε. 3

4 Εχεµύθεια Η έννοια της εχεµύθειας είναι απόλυτα συνυφασµένη µε τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών της Cycle Credit. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων και των στοιχείων τα οποία αποστέλλονται στην εταιρία µας, από τους πελάτες αποτελεί πρωταρχικό µέληµά µας. Με κριτήριο την εχεµύθεια και τον επαγγελµατισµό επιλέγονται όλοι οι συνεργάτες µας. ιεθνείς Οργανισµοί Σύνδεσµοι Εταιριών Collection Η Cycle Credit πάντα πρωτοπόρος στις εξελίξεις του τοµέα της είναι µέλος των σηµαντικότερων συνδέσµων για εταιρίες collection, σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Η ενεργή αυτή συµµετοχή δίνει την δυνατότητα στην Cycle Credit να ενηµερώνεται για τις εξελίξεις στον τοµέα της και σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία της να βρίσκεται στην κορυφή της διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελληνική αγορά. Η Cycle Credit είναι ενεργό µέλος στους παρακάτω οργανισµούς: A.C.A International Η µεγαλύτερη οργάνωση εταιριών collection παγκοσµίως µε περισσότερα από ενεργά µέλη, έδρα στις Η.Π.Α. C.S.A O µεγαλύτερος πανευρωπαϊκός Οργανισµός Εισπρακτικών εταιριών και δικηγορικών γραφείων, έδρα στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ε.Σ.Ε..Α «Ελληνικός Σύνδεσµος Εταιρειών ιαχείρισης Απαιτήσεων». Μ έλος του Federation of European National Collection Associations (FENCA). Ιδρυτικό µέλος του συνδέσµου. Ενηµέρωση Οφειλετών για Ληξιπρόθεσµες Απαιτήσεις Η 10χρονη εµπειρία, σε συνδυασµό µε την άρτια κατάρτιση στο αντικείµενο, επιτρέπει στη Cycle Credit τη δηµιουργία νέων διαχειριστικών µεθόδων & ενεργειών, αξιολογώντας τους παράγοντες και τις συνθήκες. Ακολουθώντας πάντα το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2000 διαµορφώνει ανάλογα τον τρόπο χειρισµού κάθε ανατιθόµενης υπόθεσης. Στόχος της Cycle Credit S.A. η αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση των Οφειλετών. 4

5 Η Cycle Credit εναρµονισµένη πλήρως µε τις σύγχρονες µεθόδους, αλλά και τις απαιτήσεις του Πελάτη διαµορφώνει µεµονωµένα τµήµατα διαχείρισης υποθέσεων για την κάθε συνεργασία της εταιρίας. Τα τµήµατα αυτά µε την σειρά τους εξειδικεύονται στον χειρισµό των υποθέσεων ανάλογα µε τις απαιτήσεις του Πελάτη, µε σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση του, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό µια σταθερή και πολυετή συνεργασία. Η Cycle Credit χρησιµοποιώντας την τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία ως µέθοδο ενηµέρωσης αποσκοπεί στην αποτροπή των οφειλετών να αποξενωθούν από τις υποχρεώσεις τους, και τους προτρέπει στην καταβολή του ποσού των οφειλών τους. Η ενηµέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις αποτελεί µια «γκρίζα σελίδα» στην σχέση πελάτη χρηµατοδοτικού οργανισµού. Η Cycle Credit διατηρώντας τις λεπτές ισορροπίες, αναλαµβάνει να διασφαλίσει την διαχείρηση οικονοµικών απαιτήσεων χωρίς να διαταράξει την σχέση αυτή, χρησιµοποιώντας επαγγελµατική προσέγγιση και άρτια καταρτισµένα στελέχη. Μηχανογραφική Υποστήριξη ιεύθυνση Πληροφορικής Η εταιρία αναγνωρίζοντας την δυναµική της πληροφορικής και της µηχανογραφικής υποστήριξης και την δυνατότητα επεξεργασίας και αξιοποίησης των δεδοµένων, έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. Εξειδικεύοντας µια οµάδα από έµπειρους, στο χώρο, προγραµµατιστές και αναλυτές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει δηµιουργήσει µια ανεξάρτητη διεύθυνση πληροφορικής η οποία καλύπτει οποιαδήποτε µηχανογραφική ανάγκη της εταιρίας η οποία ενδέχεται να δηµιουργηθεί βάση των απαιτήσεων του πελάτη. Τοπικό ίκτυο / Internet Το µηχανογραφικό σύστηµα της εταιρίας βασίζεται σε τοπικό δίκτυο LAN (TCP/IP) και Microsoft Windows 2003 Server. Αποτελείται από πολλαπλά HUB/SWITCHES Cisco Catalysts και χρησιµοποιείται ειδικός ROUTER / Firewall / PIX για την ασφαλή διασύνδεση µε το Internet. 5

6 Χρησιµοποιώντας το Internet επιτυγχάνεται απευθείας επικοινωνία µε τους πελάτες καθώς παρέχεται και άµεση πληροφόρηση εφόσον ζητηθεί. Στα πλαίσια αυτά η εταιρία έχει προβλέψει την διάθεση πρόσβασης στον πελάτη συγκεκριµένων στοιχειών για αναλυτική ενηµέρωση των υποθέσεων του. Τηλεφωνία / VoIP Το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας είναι Cisco Systems τεχνολογίας Voice Over IP (VoIP) και έχει εγκατασταθεί το 2004 από την Algosystems (Cisco Certified Partner). Με την τεχνολογία αυτή επιτυγχάνεται η πλήρης ενοποίηση των δικτύων δεδοµένων και φωνής και η διαχείριση της πληροφορίας των κλήσεων (Εισερχοµένων / Εξερχόµενων / Εσωτερικών) από κεντρικό σύστηµα ιαχείρισης ανεπτυγµένο εξ ολοκλήρου από το τµήµα Πληροφορικής της εταιρίας µας. Ακόµα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Cycle Credit έχει εξοπλιστεί µε το Σύστηµα Αυτόµατης Τηλεφωνικής Κλήσης (IP Contact Center) της Cisco Systems, το οποίο εγκατέστησε το 2006 η εταιρία HP Hellas (Cisco Certified Partner). Εφαρµογή ιαχείρισης Η διαχείριση των δεδοµένων γίνεται µέσω εφαρµογής που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά από το τµήµα µηχανογράφησης της εταιρίας µε την χρήση εργαλείων τελευταίας γενιάς (SQL Server 2005, PowerBuilder 9.0). Η χρήση της εφαρµογής διακρίνεται από τα επίπεδα πρόσβασης των χειριστών τα οποία διακρίνονται σε απλούς collection agents, supervisors και managers. Ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης των χειριστών εµφανίζονται και οι ανάλογες υπηρεσίες λειτουργίες της εφαρµογής. Έχει δηµιουργηθεί ειδικό module της εφαρµογής για την εισαγωγή δεδοµένων από πολλαπλές πηγές εισόδου πχ Plain Text Files (ASCII), Excel, Access, SQL, XML κ.α µέσω του οποίου είναι δυνατή η εισαγωγή/εξαγωγή οποιασδήποτε µορφής δεδοµένων στο ή από το σύστηµα. Οι οθόνες λειτουργίας της εφαρµογής είναι παραµετροποιηµένες για να µπορούν να παρακολουθούνται πολλαπλά και διαφορετικά στοιχεία ταυτόχρονα. Η εφαρµογή βρίσκεται σε µία διαρκή εξέλιξη για να µπορεί να καλύψει όλες τις πιθανές µεταβολές και ειδικές απαιτήσεις που δύναται να προκύψουν. Λογισµικό Εφαρµογών Γραφείου Το µεγαλύτερο ποσοστό των υπολογιστών έχει εγκατεστηµένη την σουίτα εφαρµογών γραφείου Microsoft Office XP Small Business για τα οποία έχει προµηθευτεί τις απαραίτητες άδειες λογισµικού. 6

7 Αντίγραφα Ασφαλείας Backup Συστήµατα Γεννήτρια Καθηµερινά λαµβάνονται αντίγραφα ασφαλείας από τα δεδοµένα της εφαρµογής και των πελατών τα οποία φυλάσσονται σε ειδικό χώρο εκτός της εταιρίας ως µέρος του Disaster Recovery Plan που έχει δηµιουργηθεί. Λειτουργεί επίσης δεύτερος server µε την ίδια δοµή και τα ίδια δεδοµένα ο οποίος αποτελεί backup σύστηµα σε περίπτωση αδυναµίας λειτουργίας του Primary Server. Η εταιρία διαθέτει γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ικανής για την πλήρη υποστήριξη των µηχανολογικών και µηχανογραφικών συστηµάτων, µε σκοπό την αδιάκοπη λειτουργία της. Ακολουθεί σχεδιάγραµµα του µηχανογραφικού συστήµατος. 7

8 Θυγατρικές Εταιρίες Activities extension in the Balkans Η Cycle Credit πρωτοπορώντας στον τοµέα της και στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ίδρυσε θυγατρική εταιρία στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας τον Νοέµβριο του 2004 µε την επωνυµία CYCLE EUROPEAN S.R.L επεκτείνοντας έτσι τις δραστηριότητες της στα Βαλκάνια. Κύριες δραστηριότητες της CYCLE EUROPEAN S.R.L είναι η προώθηση τραπεζικών προϊόντων, κυρίως πιστωτικών καρτών και δανείων, µε καµπανιές telemarketing καθώς και η παροχή υπηρεσιών collection στους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς της Ρουµανίας. Μεταφέροντας την εµπειρία και την τεχνογνωσία στην θυγατρική εταιρία στόχος µας είναι η καθιέρωση στην συνεχώς αναπτυσσόµενη αγορά των Βαλκανίων και η µελλοντική επέκταση των υφιστάµενων συνεργασιών µας στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα µε την ανάπτυξη της Cycle Credit στη Ρουµανία, ιδρύθηκε πρόσφατα και η θυγατρική µας στο Βελιγράδι Σερβίας, CYCLE CREDIT BEOGRAD D.O.O.. Στόχος της CYCLE CREDIT BEOGRAD D.O.O. είναι να πρωτοπορήσει στην τραπεζική αγορά της Σερβίας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες collection στους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς της χώρας, µεταφέροντας την εµπειρία και τη τεχνογνωσία στην ευρύτερη αγορά. Επίσης, το Φεβρουάριο 2009, η Cycle Credit ίδρυσε τη 3 η της θυγατρική Εταιρία στη Σόφια, µε την ονοµασία CYCLE CREDIT BULGARIA EOOD, προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων στη τοπική αγορά. 8

9 Clients Α/Α Name 1 ΕFG Eurobank Ergasias 2 Fiat Credit Hellas 3 Piraeus Bank Multifin 4 National Bank of Greece 5 Emporiki Bank (Credit Agricole Group) 6 Alpha Bank 7 ΑΤΕ Cards 8 Citibank Diners 9 Millennium Bank 10 Millennium Fin 11 Aspis Bank 12 Marfin Bank 13 GMAC Bank GmbH 14 Elmec Sport 15 Omega Sports 16 Hellenic Post Bank 17 VW Bank 18 Ford Credit Hella 19 Arval Hellas SA (BNP Paribas Group) 20 Assicom SPA (Italy) 21 Bluestone Recoveries SA (USA) 22 BMW Financial Services 23 Hellas Finance (Societe Generale Group) 24 Lloyd s Register 9

10 Παρουσίαση Collection Management System ιαχείριση Συστήµατος Εικόνα 1 10

11 Αναζήτηση Οφειλέτη & Αναζήτηση Υπόθεσης Εικόνα 2 11

12 Στοιχεία Υπόθεσης & Στοιχεία Οφειλέτη Εικόνα 3 12

13 Καταχώριση νέων µηνυµάτων Εικόνα 4 13

14 IP Phone Εικόνα 5 14

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 "Μαζί και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" Παρουσία της Alpha Bank ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ALPHA BANK ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικές της Cardisoft ΑΕ

Οι Στρατηγικές της Cardisoft ΑΕ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Στρατηγικές για την Πληροφορική και την Τηλεματική Καθηγητές: Α.Α. Οικονομίδης & Α. Πομπόρτσης Τίτλος Εργασίας Cardisoft ΑΕ Από το φοιτητή: Πιτσιούγκας Ευάγγελος ( ) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E.

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. 1. Συνοπτικά στοιχεία εταιρείας Greek Geeks A.E Επωνυµία Νοµική Μορφή: Έτος Ίδρυσης: ιεύθυνση: GREEK GEEKS DATA SYSTEMS & INTERNET COMMUNICATION S.Α. GREEK GEEKS Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Product version: 2.0

Product version: 2.0 Product version: 2.0 SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2724433, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. SMARTPHONES...4

Διαβάστε περισσότερα

Your Business Partner

Your Business Partner ICAP MARKETING SOLUTIONS ICAP Group ΚΕΝΤΡΙΚA ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2, 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΗΛ.: 210 7200 000 E-mail: icap@icap.gr, URL: www.icap.gr ICAP Management Consultants ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 64, 115 28

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα Πειραιώς. σάς καλωσορίζει στην εποχή τoυ ebusiness WINBANK

Η Τράπεζα Πειραιώς. σάς καλωσορίζει στην εποχή τoυ ebusiness WINBANK WINBANK OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΥΣ Η Τράπεζα Πειραιώς σάς καλωσορίζει στην εποχή τoυ ebusiness 2 Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η κορυφαία τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη κειµένου. Πρόταση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 1

Σύνοψη κειµένου. Πρόταση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. 13 Μαϊου 2008 Σελίδα 1 Σύνοψη κειµένου Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί µε σκοπό να αποτελέσει την βάση της δηµιουργίας ενός θεσµοθετηµένου πλαισίου λειτουργίας της διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα. Η θεσµοθέτηση του πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΓΟΓΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software Στρατηγική Επιλογή Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Hεπένδυση στον πελάτη δεν σταματά ποτέ! Αυτό. Το ΕΙΕΠ υποδέχεται το 2011 καλωσορίζοντας

Newsletter. Hεπένδυση στον πελάτη δεν σταματά ποτέ! Αυτό. Το ΕΙΕΠ υποδέχεται το 2011 καλωσορίζοντας Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Γ Ι Α Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Ε Ι Ε Π SPECIAL EDITION / ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 / ΤΕΥΧΟΣ 15 Το ΕΙΕΠ υποδέχεται το 2011 καλωσορίζοντας τα 11 νέα μέλη του Hεπένδυση στον πελάτη δεν σταματά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί είμαστε Εισαγωγή

Ποιοί είμαστε Εισαγωγή Εταιρική Παρουσίαση Ποιοί είμαστε Η Professional Service Partners (PSP) με ανθρωποκεντρικό μήνυμα επικοινωνίας το People Supporting People, ανήκει σε μια νέα γενιά εταιριών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Innovative solutions dynamic results

Innovative solutions dynamic results www.diastasys.com Innovative solutions dynamic results Software Development & Consulting Innovative solutions dynamic results H DIASTASYS ιδρύθηκε το 2007 και είναι από τις δυναµικά ανερχόµενες και εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΕΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α.Μ.: 88/2002 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 2 UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθµ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα