ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OfficeServ SAMSUNG IP-PBX

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OfficeServ SAMSUNG IP-PBX"

Transcript

1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OfficeServ SAMSUNG IP-PBX ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 2 Σελ. 3 Σελ. 4 Σελ. 5 Σελ. 6 Σελ. 7 Σελ. 11 Σελ. 12 Σελ. 14 OS7030 OS7100 OS7200S OS7200 OS7400 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Σελίδα 1

2 SAMSUNG OfficeServ 7030 ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μονάδα 3 θέσεων / slots. Chassis OS 7030 KPOS30MA/UKA Χρησιμοποιείται ως βασικό ή ερμάριο επέκτασης. 2BRM OS 7030 KPOS30B2B/UKA Κάρτα σύνδεσης 2 ISDN γραμμών (2xBRI) 4TRM OS 7030 KPOS30B4T/UKA Κάρτα σύνδεσης 4 αναλoγικών γραμμών δικτύου (PSTN) 4SLM OS 7030 KPOS30B4S/UKA Κάρτα σύνδεσης 4 αναλογικών εσωτερικών 2DLM OS 7030 KPOS30B2D/UKA Κάρτα σύνδεσης 2 ψηφιακών συσκευών 4DLM OS 7030 KPOS30B4D/UKA Κάρτα σύνδεσης 4 ψηφιακών συσκευών Κάρτα διασύνδεσης ερμαρίου OPM OS 7030 KPOS30BEP/UKA επέκτασης. Χρειάζονται 2 ανά διασύνδεση και καλώδιο Expansion cable OS7030 KPOS30POP/UKA Καλώδιο διασύνδεσης ερμαρίου επέκτασης 275,00 210,00 135,00 135,00 100,00 135,00 30,00 40,00 Σελίδα 2

3 ΤΥΠΟΣ SAMSUNG OfficeServ 7100 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ OS7100 Starter Package F-19890E Περιλαμβάνει Chassis - MP10a - SD 800,00 Μονάδα 3 θέσεων / slots. Chassis 7100 KPOS71M/EUS Χρησιμοποιείται ως βασικό μοναδικό ή ερμάριο επέκτασης για 430,00 το σύστημα OS7200 MP10a OS7100 KP-OS71BMP3/EUS Κάρτα κύριου επεξεργαστή. Συνδέεται στην MP10a. 550,00 SD Card for MP10a KP-OS71WM3/EUS Κάρτα προγράμματος 36,00 UNI Module OS7100 KPOS71BUNI/EUS Μονάδα σύνδεσης έως 3 καρτών επέκτασης 135,00 2BRM OS7100 KPOS71BBRM/EUS Κάρτα σύνδεσης 2 ISDN γραμμών. Συνδέεται στο UNI module 210,00 4TRK OS7100 KPOS71BTRM/EUS Κάρτα σύνδεσης 4 αναλ. γραμμών δικτύου. Συνδέεται στο UNI module 160,00 Κάρτα σύνδεσης 4 ψηφιακών 4DLM OS7100 KPOS71BDLM/EUS εσωτερικών. Συνδέεται στο UNI 145,00 module ή στην MP10a Κάρτα σύνδεσης 4 αναλ. 4SLM OS7100 KPOS71BSLM/EUS εσωτερικών. Συνδέεται στο 165,00 UNI module OAS MODULE OS7000 KPOS74BOAS/UKA Κάρτα IP - 16 κανάλια/λειτουργίες MPS/MGI/DTMF 690,00 TEPRIa OS7000 8TRK2 OS DLI MODULE OS 7000 BLANKING PLATE 16SLI3 MW MODULE OS 7000 KP-OSDBTE1/UKA KPOSDB8T2/EUS KP-OSDB8D/UKA KP-OSDABST/UKA Κάρτα σύνδεσης γραμ. ISDN PRI Κάρτα σύνδεσης 8 αναλ.γραμμών Κάρτα 8 ψηφιακών συσκευών Καπάκι προστασίας κενών slots 730,00 460,00 450,00 20,00 OS7400BSL3/EUS Κάρτα 16 αναλογικών εσωτερικών 540,00 16DLI2 MODULE OS 7000 COMBO3 MODULE OS7000 KPOSDBDL2/UKA OS7400B8H4/EUS Κάρτα 16 ψηφιακών εσωτερικών Κάρτα σύνδεσης για 8 ψηφιακά και 8 αναλογικά εσωτερικά 660,00 790,00 TEPRI2 OS7000 MODEM OS7000 KPOS74BTEP/UKA KPOS74BMOD/UKA Κάρτα σύνδεσης 2 γραμ.isdn PRI Κάρτα modem ,00 295,00 Σελίδα 3

4 SAMSUNG OfficeServ 7200S ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ OS 7200S Starter Package F Περιλαμβάνει Chassis-MP20S-SD 1.600,00 Chassis 7200 KP-OSDM1A/EUS Μονάδα 6 θέσεων / slots. Χρησιμοποιείται ως βασικό ή ερμάριο επέκτασης (μόνο στα OS7200 ή OS7400) MP20S OS-720BMPS/EUS Κάρτα κύριου επεξεργαστή SD CARD OS7200S Κάρτα προγράμματος 4SLM OS7100 KPOS71BSLM/EUS Κάρτα 4 αναλ. Εσωτερικών Κάρτα σύνδεσης 4 αναλ. 4TRK OS7100 KPOS71BTRM/EUS γραμμών δικτύου/ στο UNI module 4DLM OS7100 2BRM OS7100 KPOS71BDLM/EUS KPOS71BBRM/EUS Κάρτα 4 ψηφιακών εσωτερικών/ στο UNI module ή στην MP10a Κάρτα επέκτασης 2 ISDN γραμμών/στο UNI module 890,00 960,00 65,00 165,00 160,00 145,00 210,00 UNI Module OS7100 KPOS71BUNI/EUS Μονάδα σύνδεσης έως 3 καρτών επέκτασης 4SLI/4DLI/2BRI/4TRK 135,00 OAS MODULE KPOS74BOAS/UKA Κάρτα IP - 16 κανάλια/ ΛειτουργίεςMPS/MGI/DTMF 690,00 OS7200 TEPRIa KP-OSDBTE1/UKA Κάρτα σύνδεσης γραμ.isdn PRI 730,00 8TRK MODULE 8DLI MODULE BLANKING PLATE 16SLI3 MW MODULE 16DLI2 MODULE COMBO3 MODULE MODEM KP-OSDB8T2/UKA KP-OSDB8D/UKA KP-OSDABST/UKA OS7400BSL3/EUS KPOSDBDL2/UKA OS7400B8H4/EUS KPOS74BMOD/UKA Κάρτα 8 αναλογικών γραμμών Κάρτα 8 ψηφιακών εσωτερικών Καπάκι προστασίας κενών slots Κάρτα 16 απλών εσωτερικών Κάρτα για 8 ψηφιακά και 8 αναλογικά εσωτερικά Κάρτα modem 460,00 450,00 20,00 540,00 Κάρτα 16 ψηφιακών εσωτερικών 660,00 790,00 295,00 Σελίδα 4

5 SAMSUNG OfficeServ 7200 ΤΥΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ OS 7200 Starter Package f Περιλαμβάνει Chassis-MP20-SD Μονάδα 6 θέσεων / slots. Chassis 7200 KP-OSDM1A/EUS Χρησιμοποιείται ως βασικό ή ερμάριο επέκτασης στο OS7200 ή OS7400 MP20 OS7200 KP-OSDBMP2/EUS Κάρτα κύριου επεξεργαστή SD CARD OS7200 KP-OSDWSDC/EUS Κάρτα προγράμματος Κάρτα σύνδεσης μονάδας LCP OS7200 KP-OSDBLCP/EUS επέκτασης ερμαρίου 1.400,00 890,00 880,00 65,00 350,00 OS7200 ή OS7100 Chassis 7100 KPOS71M/EUS Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως ερμάριο επέκτασης στο OS7200. Απαιτείται LCP 430,00 Κάρτα 2 εξωτερικών πηγών MISC KP-OSDBMIS/EUS μουσικής, 1 εξ. ανακοίνωση, 135,00 1κουδούνι απάντησης, 2 ρελέ TEPRIa TEPRI 2XPRI 8TRK MODULE 8DLI MODULE 4BRI MODULE BLANKING PLATE 16SLI3 MW MODULE OS DLI2 MODULE COMBO3 MODULE KP-OSDBTE1/UKA KPOS74BTEP/UKA KP-OSDB8T2/UKA KP-OSDB8D/UKA KP-OSDB4B/UKA KP-OSDABST/UKA OS7400BSL3/EUS KPOSDBDL2/UKA OS7400B8H4/EUS Κάρτα σύνδεσης γρ. ISDN PRI Κάρτα σύνδεσης 2xISDN PRI Κάρτα 8 αναλ/κών γραμμών Κάρτα 8 ψηφιακών εσωτ. Κάρτα 4 γραμμών ISDN BRI Καπάκι προστασίας κενών slots Κάρτα 16 αναλ. εσωτερικών. Κάρτα 16 ψηφιακών εσωτ. Κάρτα 8 ψηφιακών και 8 αναλογικών εσωτερικών 730, ,00 460,00 450,00 385,00 20,00 540,00 660,00 790,00 MODEM OAS KPOS74BMOD/UKA KPOS74BOAS/UKA Κάρτα modem Κάρτα IP - 16 κανάλια/ Λειτουργίες MPS/MGI/DTMF 295,00 690,00 SVMi-20i CNF24 MODULE KPSVM-B20H/UKA OS7400BCNF/EUS Κάρτα voice mail 4 θυρών Κάρτα επέκτασης conference 1.590,00 790,00 Σελίδα 5

6 ΤΥΠΟΣ OS 7400 Starter Package ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ F Περιλαμβάνει Chassis-MP40- LP40-SD 5.200,00 Μονάδα 12 θέσεων / slots. Chassis 7400 KPOS74MA/EUS Χρησιμοποιείται ως βασικό ή 3.200,00 ερμάριο επέκτασης MP40 OS7400 KPOS74BMPM/EUS Κάρτα κύριου επεξεργαστή. Μόνο στο βασικό ερμάριο ,00 SD CARD / OS7400 KPOS74WSD/EUS Κάρτα προγράμματος 65,00 Κάρτα διασύνδεσης βασικού LP40 OS7400 KPOS74BLP/EUS ερμαρίου με 2ο ή και 3ο ,00 Απαιτείται σε κάθε ερμάριο Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως Chassis 7200 KP-OSDM1A/EUS ερμάριο επέκτασης στο OS ,00 Απαιτείται LCP OS7200 LCP OS ,00 TEPRI 2XPRI OAS MODULE KPOS74TEP/EUS KPOS74BOAS/UKA Κάρτα σύνδεσης 2xISDN PRI. Κάρτα IP - 16 κανάλια/ Λειτουργίες MPS/MGI/DTMF 1.450,00 690,00 COMMON RESOURCE TEPRIa 8TRK MODULE 8DLI MODULE KPOS74BCRM/UKA KP-OSDBTE1/UKA KP-OSDB8T2/UKA KP-OSDB8D/UKA Κάρτα αναγνώρισης κλήσης Κάρτα σύνδεσης 1xISDN PRI. Κάρτα 8 αναλ/κών γραμμών Κάρτα 8 αναλογικών γραμμών 395,00 730,00 460,00 450,00 4BRI MODULE SAMSUNG OfficeServ 7400 KP-OSDBLCP/EUS KP-OSDB4B/UKA Κάρτα σύνδεσης μονάδας επέκτασης ερμαρίου OS7200 Κάρτα 4 γραμμών ISDN BRI. 385,00 MISC KP-OSDBMIS/EUS Κάρτα 2 εξωτερικών πηγών μουσικής, 1 εξ. ανακοίνωση, 1κουδούνι απάντησης, 2 ρελέ 135,00 BLANKING PLATE KP-OSDABST/UKA Καπάκι προστασίας κενών slots 20,00 16SLI3 MW MODULE OS7400BSL3/EUS Κάρτα 16 απλών εσωτερικών 540,00 16DLI2 MODULE KPOSDBDL2/UKA Κάρτα 16 ψηφιακών εσωτ. 660,00 COMBO3 MODULE MODEM CNF24 MODULE SVMi-20i OS7400B8H4/EUS KPOS74BMOD/UKA OS7400BCNF/EUS KPSVM-B20H/UKA Κάρτα για 8 ψηφιακά και 8 αναλογικά εσωτερικά. Κάρτα modem. Κάρτα επέκτασης conference Κάρτα voice mail 4 θυρών 790,00 295,00 790, ,00 Σελίδα 6

7 ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ SAMSUNG ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ SAMSUNG ΚΩΔΙΚΟΣ DS-2100 DCS DS-2100 B Ειδική ψηφιακή συσκευή χωρίς οθόνη. 80,00 LCD7 SBD KPDP07SBD/EUS Ειδική ψηφιακή συσκευή με οθόνη, 7 προγραμματιζόμενων πλήκτρων /δεν υποστηρίζει σύνδεση με daughterboards 130,00 LCD14 SBD KPDP14SBD/EUS Ειδική ψηφιακή συσκευή με οθόνη, 14 προγραμματιζόμενων πλήκτρων /δεν υποστηρίζει σύνδεση με daughterboards 150,00 LCD38 SBD KPDP38SBD/EUS Ειδική ψηφιακή συσκευή με οθόνη, 38 προγραμματιζόμενων πλήκτρων (στη διπλανή φωτογραφία φαίνεται και το AOM64B) 200,00 AOM64B KPDP64SDSD/EUS Επέκταση πλήκτρων 240,00 Κάρτα σύνδεσης σε ψηφιακή KPDB DLI KPDP21B1DD/EUS ειδική συσκευή για αύξηση χωρητικότητας κατά μία ειδική 140,00 ψηφιακή συσκευή. Κάρτα σύνδεσης σε ψηφιακή KPDS SLI KPDP21B1SD/EUS ειδική συσκευή για αύξηση χωρητικότητας κατά ένα απλό εσωτερικό. 140,00 DOORPHONE INTERFACE KP40D-BDPI/EUS Μονάδα σύνδεσης θυροτηλεφώνου 140,00 DOORPHONE MODULE KPOPT-BDP4/STD Θυροτηλέφωνο 65,00 Σελίδα 7

8 ΤΥΠΟΣ i3105 VOIP PHONE* IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ SAMSUNG ΚΩΔΙΚΟΣ SMT-i3105 IP συσκευή με οθόνη, 5 προγραμματιζόμενων πλήκτρων με Busy Lamp Fields 170,00 i5210 VOIP PHONE* SMT-i5210 IP συσκευή με οθόνη, 14 προγραμματιζόμενων πλήκτρων 260,00 i5220 VOIP PHONE* i5230 VOIP PHONE* i5243 VOIP PHONE* 64 BUTTON IP AOM ΤΥΠΟΣ SMT-I3100 PHONE ADAPTOR SMT-I5200 SERIES ADAPTOR ΤΥΠΟΣ SMT-R2000 SMT-W5120 SMT-i5220 IP συσκευή με οθόνη, 7 SMT-i5230 προγραμματιζόμενων πλήκτρων 420,00 και δυνατότητες UC IP συσκευή με μεγάλη έγχρωμη SMT-i5243 οθόνη, 14 προγραμματιζόμενων 570,00 πλήκτρων SMT-i5264 Οι IP συσκευές χρειάζονται IP HANDSET License ΚΩΔΙΚΟΣ SMT-A53PA/EUS SMT-A53PW/EUS IP συσκευή με οθόνη, 24 προγραμματιζόμενων πλήκτρων Επέκταση πλήκτρων POWER ADAPTOR για τη συσκευή SMT-I310X POWER ADAPTOR για τις συσκευές της σειράς SMT-I5200 *Για τη σύνδεση όλων των IP συσκευών απαιτείται άδεια χρήσης ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΛΥΣΗ: OfficeServ WIP & Access Point Φωνή & Δεδομένα με ένα ασύρματο δίκτυο. Παρέχει hand-off μεταξύ των access points Υποστηρίζει 2.4GHz & 5GHz για IEEE a/b/g. WEP/WPA/WPA2. Repeater Mode. Wi-Fi Certified Έγχρωμη οθόνη, Ανοιχτή Ακρόαση, Χρόνος Ομιλίας 4 ώρες, Χρόνος Αναμονής 40 ώρες, IEEE g, SIP protocol, Wi-Fi Certified, Βάρος 375 gr Τα WIP HANDSETS χρειάζονται για την εγκατάσταση IP HANDSET License 340,00 190,00 30,00 30,00 750,00 390,00 Σελίδα 8

9 ΤΥΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΛΥΣΗ: IP DECT & DECT SME IP DECT BASE STATION έως 200 ασύρματες συσκευές, ,00 κλήσεις ανά base station, έως 40 SME IP DECT REPEATER base stations, PoE 290,00 RTX8630 DECT HANDSET Ασύρματη συσκευή IP, 2'' οθόνη, G.722, ΜΜΙ, GAP & CAT-iq compliant 330,00 RTX8630 DECT HANDSET COVER Προστατευτικό κάλυμμα 29,00 DECT 300 Starter Pack * DECT 600v3 Single Cell Starter Pack** DECT 600v3 Multi Cell Starter Pack** Περιλαμβάνει βάση Dect 300-2x 5020 ακουστικά, φορτιστές. Περιλαμβάνει βάση Dect 600-2x Dect repeaters -8x 5020 ακουστικά, φορτιστές. Περιλαμβάνει βάση Dect Άδεια Dect 600v3 Multi Cell Lisence - 2x Dect repeaters -8x 5020 ακουστικά, φορτιστές , , ,00 Samsung D5020 Handset with colour screen Περιλαμβάνει φορτιστή - τροφοδοτικό. 370,00 Samsung D5040 Handset with colour screen-bluetooth Περιλαμβάνει φορτιστή - τροφοδοτικό. 390,00 CHARGER for the D5020/D5040 handset Περιλαμβάνει φορτιστή - τροφοδοτικό. 49,00 Σελίδα 9

10 CHARGER for the D5020/D5040 handset + USB port USB cable for 50xx/60xx/70xx chargers PSU for the D5020/D5040 Charger Spare Battery for 5020/5040 handset Belt clip connector for 5020/5040 handset Belt clip, for 5020/5040 handset Metal belt clip, for 5020/5040 handset Leather pouch, belt clip, for 5020/5040 handset Leather pouch, handle, for 5020/5040 handset DECT 300 Base Station / Control Unit * Έως 6 αναμεταδότες - 12 handsets - 4 ταυτόχρονες συνομιλίες - Συχν.λειτ. 1,8Ghz 23,00 13,00 17,00 55,00 3,00 23,00 23,00 45,00 45,00 480,00 Demo Kit DECT 300 Power Injector for DECT300 Base Station * Σε περίπτωση σύνδεσης σε μη PoE θύρα, θα χρειαστεί τροφοδοτικό και Power Injector ** Σε περίπτωση σύνδεσης της βάσης σε μη PoE θύρα, θα χρειαστεί τροφοδοτικό ,00 140,00 DECT 600v3 Base Station / Control Unit ** DECT 600v3 - MultiCell Licence DECT 600v3 - PSU DECT 600v3/DECT channel repeater - Single cell DECT 600v3/DECT channel repeater - Single cell, ext. antenna connection DECT 600v3/DECT channel repeater - Single cell DECT 600v3-4 channel repeater - Multi cell DECT 600v3-4 channel repeater - Multi cell, ext. antenna connection External antenna DECT 600v3/DECT Repeater PSU DECT Repeater Programming Cable Μέγιστος συνδιασμός βάσεων αναμεταδοτών Έως 1500 handsets ταυτόχρονες συνομιλίες - Συχν. Λειτ. 1,8Ghz Περιλαμβάνει διπλή υποδοχή για PSU και PC, καθώς και dongle αδειοδότησης 1.550,00 305,00 34,00 330,00 438,00 360,00 385,00 648,00 310,00 17,00 230,00 * Σε περίπτωση σύνδεσης σε μη PoE θύρα, θα χρειαστεί τροφοδοτικό και Power Injector ** Σε περίπτωση σύνδεσης της βάσης σε μη PoE θύρα, θα χρειαστεί τροφοδοτικό. Σελίδα 10

11 ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (LICENSES) SAMSUNG OfficeServ ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ MGI (IP ports) OS7030 MGI licence (price per port max 4 ports) OS7100 MGI licence (price per port max 8 ports) OS7200S MGI licence (price per port max 6 ports) 95,00 120,00 95,00 Voice Mail OS7030 Voice Messaging 1 port license (max 2 ports per chassis) OS7100 Voice Messaging 1 port lisence (max 4 ports) OS7200S Voice Messaging 1 port licence (max 6 ports) SVMi-20i single voice port license upgrade SVMi-20i single FAX port license 195,00 310,00 190,00 325,00 260,00 SP NET SP NET LICENCE - OS7030 SP NET LICENCE - OS7100 SP NET LICENCE - OS7200S SP NET LICENCE - OS7200 SP NET LICENCE - OS ,00 170,00 375,00 390,00 530,00 Handset IP Handset License WIP Handset License OS Connect Executive * (MOBEX) OFFICESERV IP SOFTPHONE LICENCE SIP Extension License - Per extension 26,00 26,00 80,00 195,00 105,00 Trunk H323 Trunk License SIP Trunk License 60,00 65,00 OS CTI OS Call (price per user) OS Easyset (price per system) OS Operator - 1 Seat Licence OS Open TSP (Price per session) 90, ,00 650,00 480,00 gateway gateway (price per user) 18,00 Σελίδα 11

12 ΑΔΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SAMSUNG OfficeServ ΤΥΠΟΣ Communicator OfficeServ, UC Communicator (for NON 5200 and 3100 handsets) OfficeServ, UC Communicator (for 5200 and 3100 handsets) OfficeServ, PC User Collaboration (requires UC Communicator) OfficeServ, Phone User Collaboration (requires SMT-i5243) OfficeServ, SoftPhone Mode for UC Communicator OfficeServ, Messenger Collaboration for UC Communicator 40,00 95,00 110,00 55,00 135,00 70,00 Xchange XChange Dial OS7030 Max 20 users 285,00 Dial XChange Dial OS7100 Max 60 users XChange Dial OS7200S Max 64 users XChange Dial OS7200 Max 128 users XChange Dial OS7400 Max 480 users XChange Dial XChange Presence user licence - upgrade XChange Dial XChange Integrator user licence - upgrade 560,00 655,00 755, ,00 45,00 145,00 Mobile Xchange Mobile user license 45,00 Operator Xchange Operator Solo Xchange Operator Multi 835,00 835,00 Lync XChange Lync OS7030 Max 20 users XChange Lync OS7100 Max 60 users XChange Lync OS7200S Max 64 users XChange Lync OS7200 Max 128 users XChange Lync OS7400 Max 480 users 570, , , , ,00 Server Xchange Server OS7030 Max 20 users Xchange Server OS7100 Max 60 users Xchange Server OS7200S Max 64 users Xchange Server OS7200 Max 128 users Xchange Server OS7400 Max 480 users Xchange Server Xchange PCI Client (Integrator) - Upgrade 570, , , , ,00 185,00 Contact Centre Base Software 1 to 10 users 3.660,00 Base Software 11 to 50 users Base Software 51 to 100 users Base Software users Base Software ACD Agent License (per agent) Plug-in to Samsung Call Reporting 6.405, , ,00 495, ,00 Σελίδα 12

13 ΑΔΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SAMSUNG OfficeServ CMS Reporting Business Reporting (10 extensions max) - BASE SOFTWARE Extension upgrade (per 50 ext) Contact Centre Reporting Upgrade (ACD) Multi-site (per site) Data collection unit 395,00 685,00 820,00 410, ,00 Agent Active Agent control (requires TAPI license) TAPI License 2.595,00 480,00 options Reporting Client/Agent Seat x1 Reporting Client/Agent Seats x10 Reporting Client/Agent Seat - Site license Samsung Contact Center Plug-in 200, , , ,00 Call Recording Analogue 8 Line ISDN2 (BRI) 1 Line (2 channels) 5 ext ISDN2 Bundle - 4 Channels ISDN2 Bundle - 8 Channels ISDN30 Bundle - 30 Channels SIP Bundle - 10 Channels Upgrade to Contact Centre Reporting Analogue 2 Line ISDN2 (BRI) 2 Line (4 channels) ISDN2 (BRI) 4 Line (8 channels) ISDN30 (PRI) (30 channels) 5.100, , , , , , , , , , ,00 NMS ADAPTIVE Adaptive Progressive Dialler 990,00 Adaptive Predictive Dialler* Dialler SQL Integration support 1.320, ,00 Hospitality BASE SOFTWARE PACKAGE for 3rd Party Front-of-House Systems 1.500,00 Licence per room 29,00 Σελίδα 13

14 Χρήσιμα Links Σελίδα 14

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015 NEC SL-1000 NEC SL-1000 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 CATALOGUE 2015 81 Επώνυμα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Κέντρο full IP. Έδρα: Α.Χαραλάμπους 26, 114 74 Αθήνα Τηλ. 210.6465473 Fax: 210.6465593 Email: t-logic@otenet.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο full IP. Έδρα: Α.Χαραλάμπους 26, 114 74 Αθήνα Τηλ. 210.6465473 Fax: 210.6465593 Email: t-logic@otenet.gr Τηλεφωνικό Κέντρο full IP Έδρα: Α.Χαραλάμπους 26, 114 74 Αθήνα Τηλ. 210.6465473 Fax: 210.6465593 Email: t-logic@otenet.gr Περιεχόμενα Βασικές μονάδες Call Server Μονάδες επέκτασης Gateways Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΛΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια,, εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία συστήματος IP Τηλεφωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ALWAyS ΠΑΝΤΑ MORe THAN ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ you expect ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER WITH ME ΠOIOTHTA HD QUALITY HD FULL ΕΝΙΑΙΕΣ TRANSPAReNT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ NETWORKING ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SOPHO IPC 100. H προηγμένης τεχνολογίας IP-PBX, τηλεπικοινωνιακή λύση, για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις

SOPHO IPC 100. H προηγμένης τεχνολογίας IP-PBX, τηλεπικοινωνιακή λύση, για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις SOPHO IPC 100 H προηγμένης τεχνολογίας IP-PBX, τηλεπικοινωνιακή λύση, για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις...φέρνει την απλότητα στον κόσμο των επιχειρησιακών επικοινωνιών Απλότητα Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας

OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας Ανοίξτε νέους ορίζοντες στην επιχείρησή σας. Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930 e-mail: lionsk@windowslive.com 2 Πίνακας περιεχομένων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδέουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Λύσεις NCP

Συνδέουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Λύσεις NCP Σειρά KX-NCP Συνδέουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Λύσεις NCP Οι δικτυακές τηλεπικοινωνιακές πλατφόρμες της Panasonic (KX-NCP) αποτελούν προηγμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα T1 T Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 2 VG 121F VoIP Gateway 5 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 5 Πλαίσιο Υποδοχών 6 Απαιτήσεις Συστήματος 7 3 Διαδικασία Εγκατάστασης Υλικού 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι...3 1.2 Απόδοση...4 Κεφάλαιο 2: Hardware...5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR...5

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0 EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.0 Ενότητα 1 Στόχοι Ενότητα 1 Η ενότητα Υλικό προσωπικών Η/Υ (PC Hardware) απαιτεί από τον υποψήφιο να

Διαβάστε περισσότερα

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ H.264 Αυτόνοµο DVR 4ΚΑΝ/8ΚΑΝ/16ΚΑΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγη...5 1.1 Tεχνικοί Παράµετροι... 5 1.2 Απόδοση... 6 Κεφάλαιο 2: Hardware...8 2.1H.264 Αυτόνοµο 4/8/16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DVR...

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών. Συστήµατα Διαχείρισης Κλήσεων. Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση

Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών. Συστήµατα Διαχείρισης Κλήσεων. Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών Συστήµατα Διαχείρισης Κλήσεων Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών Τηλεφωνικών συνοµιλιών σταθερού, κινητού, τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Security CCTV Access Control Fire Alarm

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Security CCTV Access Control Fire Alarm ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Security CCTV Access Control Fire Alarm Συστήματα Ασφαλείας A.1 SpectraSP 6 A.1.1 Πίνακες Ελέγχου 8 A.1.2 Πληκτρολόγια 8 A.1.3 Ενσύρματες & Ασύρματες Επεκτάσεις 10 A.1.4 Επέκταση PGM

Διαβάστε περισσότερα

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911 Kablosuz yaşam 300 Mbps Wireless ADSL2+ Router 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router Εγχειρίδιο Χρήστη Air 5440 Air 5340 7/24 people support 801 100 0911 ΠEPIEXOMENA Σύνοψη Εγχειριδίου 3 Ασφάλεια και Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι... 3 1.2 Απόδοση... 4. Κεφάλαιο 2: Hardware... 5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR...

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι... 3 1.2 Απόδοση... 4. Κεφάλαιο 2: Hardware... 5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Omnitron Δικτυακό Καταγραφικό DVR Οδηγίες Χρήσης Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι... 3 1.2 Απόδοση... 4 Κεφάλαιο 2: Hardware... 5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό τηλεφωνικό σύστημα ΙΡ-ΡΒΧ. Νέο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας

Ψηφιακό τηλεφωνικό σύστημα ΙΡ-ΡΒΧ. Νέο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας Ψηφιακό τηλεφωνικό σύστημα ΙΡ-ΡΒΧ Νέο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας Μία λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες της επικοινωνίας σας σήμερα και στο μέλλον Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της απλής

Διαβάστε περισσότερα

BT 100 USB Bluetooth Dongle

BT 100 USB Bluetooth Dongle BT 100 USB Bluetooth Dongle Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Version 3.2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το BT 100 USB Bluetooth Dongle 2 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 3 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικές συσκευές VoIP, Κονσόλες επέκτασης πλήκτρων και VoIP Adapters. 1) Τηλεφωνικές συσκευές VoIP 1 Γραµµής µε 2 θήρες Ethernet VLAN & POE

Τηλεφωνικές συσκευές VoIP, Κονσόλες επέκτασης πλήκτρων και VoIP Adapters. 1) Τηλεφωνικές συσκευές VoIP 1 Γραµµής µε 2 θήρες Ethernet VLAN & POE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ. Λουρεντζάκης Αντώνιος Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41-700 Fax: 28210-90950 www.chania.gr Τ Ε Χ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 11 01 011 0 10111 0 0 1 1 0 010 0 10 00 110 10 00 01 1 00 00 000 1 00 1 0 01 0 0 10 0 11 0 11 00 0 01 1 01 0 01 01 0110101 0 1 1 10 0 011010 0 1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA I. Ενσύρµατα Τηλεπικοινωνιακά ίκτυα

ENOTHTA I. Ενσύρµατα Τηλεπικοινωνιακά ίκτυα ENOTHTA I Ενσύρµατα Τηλεπικοινωνιακά ίκτυα 1 Ψηφιακά Τηλεφωνικά Κέντρα (Εργαστηριακές Ασκησεις 1-3) Ι. Θεωρητική Ενότητα Ι.1. Εισαγωγή Τα δίκτυα ψηφιακής τηλεφωνίας αποτελούν έναν από τους πλέον ώριµους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ SIP USER AGENT ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ INTEL IXP 425

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694361 2015-04-07

15PROC002694361 2015-04-07 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι 07/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Aρ. Πρωτ. ΟΙΚ. 13359 Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Π ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Πλατεία Δημοκρατίας, Περιστέρι Πληρ. Κ ος Νικολαρέας 210-5701111

Διαβάστε περισσότερα

(Για Windows & Mac OS)

(Για Windows & Mac OS) Οδηγίες Χρήσης (Για Windows & Mac OS) Ασύρματη HD IP Κάμερα Εσωτερικού Χώρου Turbo-X IPC-20HD Χρώμα: Μαύρο Έκδοση1.6 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1 Επισκόπηση... 1 1.1 Κύρια Χαρακτηριστικά... 1 1.2 Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

04.10 31.10 4 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ DESKTOP ΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙΣ PC ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΟ

04.10 31.10 4 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ DESKTOP ΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙΣ PC ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΟ 04.10 31.10 4 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ο ΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ DESKTOP Μ ΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙΣ PC ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΟ DESKTOP Επειδή θέλεις να είσαι πάντα ενημερωμένος με τα τελευταία τεχνολογικά νέα στον τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

SOLO Security Sytems

SOLO Security Sytems ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α. Εταιρικό Προφίλ σελίδα 2 Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Β.1 Πίνακες Συναγερμού teknim σελίδα 3 Β.2 Πίνακες συναγερμού SOLO σελίδα 4 Β.3 Πληκτρολόγια SOLO σελίδα 4 Β.4 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παναγιωτόπουλος Ι. Ανδρέας Mάρτιος 2009 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Στοιχεία. Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Συστήματα Πλοήγησης, Αεροπορικοί Π/Δ, & Δέκτες Ευρείας Κάλυψης.

Εταιρικά Στοιχεία. Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Συστήματα Πλοήγησης, Αεροπορικοί Π/Δ, & Δέκτες Ευρείας Κάλυψης. Εταιρικά Στοιχεία Έτος Ίδρυσης : Ιούλιος 1954 (Ξεκίνησε ως Inoue Electric Works) Εταιρικό Κεφάλαιο Δραστηριότητα Απασχολούμενο Προσωπικό Έρευνα και Ανάπτυξη : 7 Δις. JPY (64 Εκ. US$) : PMR Π/Δ, Amateur

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εισαγωγή Η εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχει μεταβάλλει ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα