60 Περιφερειακής Ανάπτυξης 332 Μηχανολόγων Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 60

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "60 Περιφερειακής Ανάπτυξης 332 Μηχανολόγων Μηχανικών 60 208 Πολιτικών Μηχανικών 60 236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 60"

Transcript

1 Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 110/ Συνεδρίασή της έλαβε τις εξής αποφάσεις: 1.Επικυρώνει τον προτεινόμενο αριθμό εισακτέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος ως εξής: ΚΩΔ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 50 Ανθρωπολογίας 360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου 100 Περιβάλλοντος 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και 90 Αγροτικού Περιβάλλοντος 228 Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 60 Περιφερειακής Ανάπτυξης 332 Μηχανολόγων Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Ιατρικής Κτηνιατρικής Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Οικονομικών Επιστημών 120 ΣΥΝΟΛΟ Ιδρύει εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογιών Δόμησης & Επεξεργασίας Δεδομένων (Ε.ΤΕ.Δ.Ε.Δ.) Data Structuring & Engineering Lab (DA.S.E. Lab)» στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, εγκρίνει το σχέδιο κοινής Υπουργικής Απόφασης ίδρυσης του παραπάνω Εργαστηρίου. 3. Εγκρίνει τα μητρώα εκλεκτόρων της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου και αναβάλλει την έγκριση των μητρώων εκλεκτόρων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 4.Εγκρίνει την παράταση της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους για μία εβδομάδα, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή για τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Συνεδρίαση Συγκλήτου 110/

2 - Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας - Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος. 5.Εγκρίνει την τροποποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την απόφαση της 7 ης / Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 6.Συγκροτεί επιτροπή για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελούμενη από τους: 1. Αθανάσιος Κουστέλιος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αναπληρωτής Πρύτανη και Πρόεδρος της Επιτροπής. 2. Αθανάσιος Κούγκολος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αναπληρωτής Πρύτανη. 3. Ιωάννης Θεοδωράκης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 4. Θεολόγος Παπαδόπουλος, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 5. Μαρία Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης. 6. Δημήτριος Λεωνίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. 7. Ευάγγελος Αυδίκος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 8. Αντώνιος Λιακόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. 9. Λέανδρος Τασιούλας, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. 10. Γεώργιος Χατζηγεωργίου Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής. 11. Χρυσή Λασπίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. 12. Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος, Διοικητικός Υπάλληλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας 13. Βασίλειος Αργυρούλης, μέλος ΕΕΔΙΠ Ι. 14. Λία Κουφοστάθη, μέλος ΕΕΔΙΠ ΙΙ. 15. Λεγαντής Γιαννέλος, μέλος ΕΤΕΠ. 7.Εγκρίνει την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα και ιδιώτες από το Εργαστήριο «Ιατρικής Φυσικής» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η οικονομική διαχείριση θα γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 8.Συγκροτεί επιτροπή για τη σύνταξη του Οργανισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελούμενη από τους: 1. Κοτζαμάνης Βύρωνας Αναπληρωτής Πρύτανη, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Επιτροπής. Συνεδρίαση Συγκλήτου 110/

3 2. Κουστέλιος Αθανάσιος Αναπληρωτής Πρύτανη, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 3. Δαναλάτος Νικόλαος - Αναπληρωτής Πρύτανη, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος. 4. Κακανά Δόμνα Μέλος Συμβουλίου Π.Θ., Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης. 5. Μποντόζογλου Βασίλειος - Μέλος Συμβουλίου Π.Θ., Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. 6. Μπιλλίνης Χαράλαμπος Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής. 7. Βαβουγυιός Διονύσιος Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής. 8. Χάλκος Γεώργιος - Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 9. Ανδρουλάκης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. 10. Μπονώτη Φωτεινή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης. 11. Κουτεντάκης Ιωάννης Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. 12. Τσιακάρας Παναγιώτης Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. 13. Κωστόπουλος Χρήστος Γενικός Διευθυντής Διοικητικής Υποστήριξης. 14. Δρίτσας Σοφοκλής Διοικητικός Υπάλληλος. 15. Γιαννέλος Λεγαντής μέλος ΕΤΕΠ 16. Αργυρούλης Βασίλειος - μέλος ΕΕΔΙΠ Ι. 17. Ντάλας Ευθύμιος - μέλος ΕΕΔΙΠ ΙΙ. 9.Χορηγεί άδεια απουσίας πέντε (5) ημερών από έως στο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι, ΠΕ κατηγορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ντέλιου Ελευθερία για διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Vrije των Βρυξελλών (Βέλγιο), στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Erasmus, με τη δέσμευση να αναπληρωθούν από μέρους της, οι ώρες διδασκαλίας, οι οποίες θα χαθούν κατά τα διάρκεια της απουσίας της. 10.Αποφάσισε κατά πλειοψηφία α) ότι δεν αποδέχεται και δεν παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της, επί της προτάσεως για τη συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Φυσικής Αγωγής» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και β) την επιστροφή της πρότασης στο ΤΕΦΑΑ για περαιτέρω επεξεργασία και επανυποβολή της σε επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου. 11.α)Δεν αποδέχεται και δεν παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της επί της προτάσεως για τη συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική Ψυχολογία στον Αθλητισμό και στην Άσκηση» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και β) την επιστροφή της πρότασης στο ΤΕΦΑΑ για περαιτέρω επεξεργασία και επανυποβολή της σε επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου. Συνεδρίαση Συγκλήτου 110/

4 12.α) Δεν αποδέχεται και δεν παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της, επί της προτάσεως για τη συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην ανάλυση της κίνησης» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και β) αποφασίζει την επιστροφή της πρότασης στο ΤΕΦΑΑ για περαιτέρω επεξεργασία και επανυποβολή της σε επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου. 13. Ορίζει Εισηγητική Επιτροπή για την εξέλιξη στην Β Βαθμίδα του κ. Ιωάννη Καφενταράκη, μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι, ΠΕ Κατηγορίας με ειδικότητα τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αποτελούμενη από τους: 1. Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή, κ. Ιωάννη Ε. Μεσσήνη. 2. κ. Νικόλαο Διγγελίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 3. κα Άρτεμη Παππά, μόνιμο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι, ΠΕ κατηγορίας με βαθμίδα Α και ειδικότητα τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14. Ορίζει τα παρακάτω τρία μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. για τη συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος για την εξέλιξη στη Β βαθμίδα του κ. Ιωάννη Καφενταράκη, μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι, ΠΕ Κατηγορίας με ειδικότητα τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 1. Άρτεμη Παππά, μόνιμο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι, ΠΕ κατηγορίας με βαθμίδα Α και ειδικότητα τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2. Δημήτριο Κοκαρίδα, μόνιμο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι. ΠΕ κατηγορίας με βαθμίδα Β και ειδικότητα τη διδασκαλία της Ειδικής Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 3. Γεώργιο Σαρογλάκη, μόνιμο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι. ΠΕ κατηγορίας με βαθμίδα Β και ειδικότητα τη διδασκαλία της Άσκησης και ενδυνάμωσης με βάρη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 15. Χορηγεί άδεια απουσίας για προσωπικούς λόγους με τακτικές αποδοχές διάρκειας μίας (1) ημέρας, την , στον Σούλα Δημήτριο, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του ανεξάρτητου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 16. Χορηγεί άδεια απουσίας για προσωπικούς λόγους με τακτικές αποδοχές διάρκειας δύο (2) ημερών, από έως , στην Καρατζαφέρη Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια τρίτης βαθμίδας του ανεξάρτητου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 17. Χορηγεί άδεια απουσίας με αποδοχές για προσωπικούς λόγους με τακτικές αποδοχές διάρκειας μίας (1) ημέρας, την , στον Παπανικολάου Ζήση, Αναπληρωτή Καθηγητή δεύτερης βαθμίδας του ανεξάρτητου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συνεδρίαση Συγκλήτου 110/

5 18. Χορηγεί άδεια απουσίας με αποδοχές για προσωπικούς λόγους με τακτικές αποδοχές διάρκειας τριών (3) ημερών, από έως , στην Παπαστεργίου Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια τρίτης βαθμίδας του ανεξάρτητου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 19. Χορηγεί άδειας απουσίας για προσωπικούς λόγους με τακτικές αποδοχές διάρκειας τριών (3) ημερών, από έως , στον Μαλίζο Κωνσταντίνο, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 20. Χορηγεί άδεια απουσίας για προσωπικούς λόγους με τακτικές αποδοχές διάρκειας δύο (2) ημερών, από έως , στον Μαλίζο Κωνσταντίνο, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 21. Χορηγεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου που αφορά την διδασκαλία σε ΚΕΚ, για το χρονικό διάστημα από έως στον κ. Γιαννέλο Λεγαντή-Νεκτάριο, μόνιμο μέλος ΕΤΕΠ, ΤΕ κατηγορίας με Β Βαθμίδα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η απασχόληση του θα γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας του, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 22. Χορηγεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου που αφορά την κατασκευή και διαχείριση της ιστοσελίδας του έργου με κωδικό 4525 <<Μηχανισμοί της Μυϊκής Λειτουργίας: Κόπωση και Οξειδωτικό στρες>> για το έτος 2013, στον κ. Μπούγλα Βασίλειο, μόνιμο μέλος ΕΤΕΠ, ΤΕ κατηγορίας με Γ Βαθμίδα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η απασχόληση του θα γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας του, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 23. Χορηγεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή που αφορά διδασκαλία στο πλαίσιο του έργου με κωδικό <<Αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων (συμπτωματολογία- αξιολόγηση - παρέμβαση): Κατάρτιση στην Ειδική Αγωγή και την Ψυχολογία>>, για το έτος 2013, στην κ. Σαπουντζάκη Γαλήνη, μόνιμο μέλος ΕΤΕΠ, ΠΕ κατηγορίας με Γ Βαθμίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής. Η απασχόληση της θα γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας της, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας της. 24. Χορηγεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή στον κ. Χριστώνη Κωνσταντίνο, μόνιμο μέλος ΕΤΕΠ, ΤΕ κατηγορίας με Γ Βαθμίδα του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, που αφορά την απασχόληση του στον ιδιωτικό τομέα ως υπάλληλος γραφείου, για το χρονικό διάστημα από έως Η απασχόληση του θα γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας του, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 24. Χορηγεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ως χοροδιδάσκαλος στο αντικείμενο Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί στις χορευτικές ομάδες του Δήμου Καλαμπάκας για έξι διδακτικές ώρες την εβδομάδα και για το χρονικό διάστημα από έως , στον κ. Δήμα Ιωάννη, μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π, κλάδου Ι, ΠΕ κατηγορίας με Α Βαθμίδα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η απασχόληση του θα γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας του, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Συνεδρίαση Συγκλήτου 110/

6 25. Χορηγεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και συγκεκριμένα την επίβλεψη τεσσάρων διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών για το ιδιωτικό κολέγιο Μετροπόλιταν, στην κ. Ζαφείρη Μακρίνα, μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π, κλάδου Ι, ΠΕ κατηγορίας με Γ Βαθμίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η απασχόληση της θα γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας της, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας της. 26. Χορήγει μειωμένη απασχόληση με μείωση των ημερών εργασίας κατά δύο (2) ημερών σε εβδομαδιαία βάση για ένα έτος από έως για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, στον κ. Χριστώνη Κωνσταντίνο, μέλος ΕΤΕΠ, ΤΕ κατηγορίας με Γ Βαθμίδα του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Η απασχόληση του θα γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας του, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 27.Αποφασίζει τη μεταφορά αντίστοιχης κενής ομοιόβαθμης οργανικής θέσης ΕΤΕΠ, ΠΕ κατηγορίας από το ΑΕΙ στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάταξης της κ. Ματσάγγου Ρέας-Πελαγίας, μονίμου μέλους ΕΤΕΠ, ΠΕ κατηγορίας με Α Βαθμίδα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 28. Ορίζει Εισηγητική Επιτροπή για την εξέλιξη στην Β Βαθμίδα του κ. Παναγιώτη Κεραμίδα, μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι, ΠΕ Κατηγορίας με ειδικότητα τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αποτελούμενη από τους: - Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή, κ. Ιωάννη Ε. Μεσσήνη. - κα Αλεξάνδρα Μπεκιάρη, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. - κα Άρτεμις Παππά, μόνιμο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι, ΠΕ κατηγορίας με βαθμίδα Α και ειδικότητα τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 29. Ορίζει τα παρακάτω τρία μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. για τη συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος για την εξέλιξη στη Β βαθμίδα του κ. Παναγιώτη Κεραμίδα, μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι, ΠΕ Κατηγορίας με ειδικότητα τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: - Άρτεμις Παππά, μόνιμο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι, ΠΕ κατηγορίας με βαθμίδα Α και ειδικότητα τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. - Γεώργιος Σαρογλάκης, μόνιμο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι. ΠΕ κατηγορίας με βαθμίδα Β και ειδικότητα τη διδασκαλία της Άσκησης και ενδυνάμωσης με βάρη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. - Δημήτριος Κοκαρίδας, μόνιμο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π., κλάδου Ι. ΠΕ κατηγορίας με βαθμίδα Β και ειδικότητα τη διδασκαλία της Ειδικής Φυσικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 30. Αποδέχεται το πόρισμα της ΕΔΕ, που αφορά στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της κας Μαρίας Βρασίδα στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με την ταυτόχρονη τοποθέτησή του στο αρχείο. Συνεδρίαση Συγκλήτου 110/

7 31. Αποδέχεται το πόρισμα της ΕΔΕ, με την ταυτόχρονη τοποθέτησή του στο αρχείο. 32. Εγκρίνει την υποβολή της πρότασης πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και δικαιούχο την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα πλαίσια της Πρόσκλησης 56 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και ορίζει ως Επιστημονικό Υπεύθυνο της πράξης τον Καθηγητή Ιωάννη Μεσσήνη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 33. Αποδέχεται την δωρεά δύο (2) φορητών monitor πολλαπλών παραμέτρων τύπου Spacelabs Ultraview SL2400 της εταιρείας SANTAIR από τους κ.κ. Μιχαήλ και Γεωργία Κυριακάκη προς τη Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 34. Αποδέχεται τη δωρεά μέρους του εργαστηριακού υλικού του γραφείου του συνταξιοδοτηθέντος Καθηγητή Στυλιανού Πιπεράκη, καθώς και την παραχώρηση εργαστηριακού εξοπλισμού του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 35. Αναδεικνύει ως εν δυνάμει ανάδοχο την εταιρεία ΑΝΑΞ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για τον καθαρισμό του κτιριακού συγκροτήματος του Τμήματος Ιατρικής στη θέση Μεζούρλο Λάρισας συνολικού εμβαδού τ.μ. και περιβάλλοντα χώρου τ.μ. καθώς και της βιβλιοθήκης του Τμήματος Ιατρικής, εμβαδού 3.084,56 τ.μ και του προκάτ κτιρίου εμβαδού 450 τ.μ., που βρίσκονται εντός του περιβάλλοντος χώρου, για διάστημα 12 μηνών, αντί συνολικής προσφερόμενης τιμής εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (69.770,52 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. Η προσφορά της είναι συμφέρουσα για τους παρακάτω λόγους: α) καλύπτει τα στοιχεία του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 και περιέχει εργατικό κόστος, διοικητικό κόστος, εργολαβικό κέρδος, κρατήσεις υπέρ τρίτων 3,072% και Φ.Π.Α. 23 %, διασφαλίζει τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς περιορίζει τις λειτουργικές δαπάνες και β) υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών προηγούμενων διαγωνισμών (αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 13398/ Καθαρισμός Παραλιακού Πανεπιστημιακού Συγκροτήματος) καθώς και οι πίνακες μισθών και ημερομισθίων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε ετών 2010, 2011, 2012 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 14/ ) σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012 όπως ισχύει σήμερα. Η επιχείρηση οφείλει από την κοινοποίηση (από την υπηρεσία) της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτήν (με fax) να αποστείλει αυθημερόν βεβαίωση παραλαβής με fax και να υποβάλει, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1 της διακήρυξης με αριθ / Κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά της επιχείρησης «ΓΚΕΤΣΗ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», διότι απορρίφθηκε στο στάδιο αποσφράγισης δικαιολογητικών τεχνική αξιολόγηση καθώς τα έγγραφα βεβαιώσεις πιστοποιητικά που κατέθεσε η ατομική επιχείρηση Γκρέτση Ν. Γεωργία Συνεργείο Καθαρισμού δεν αποδεικνύουν την απαιτούμενη τριετή προϋπηρεσία. Επιπλέον η επιτροπή διαπίστωσε ότι το σύνολο των αναληφθέντων έργων αφορά αποκλειστικά το χρονικό διάστημα από το έτος Συνεδρίαση Συγκλήτου 110/

8 2011 και έπειτα και κανένα εξ αυτών δεν είναι αναλόγου είδους και μεγέθους με το προκηρυσσόμενο έργο. (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 333/ ). Η οικονομική προσφορά της εταιρείας ΑΝΑΞ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ είναι σύμφωνη με τα στοιχεία του άρθρου 68 του ν (ΦΕΚ 115, τχ Α, ), και περιέχει τα παρακάτω στοιχεία που υπέβαλε στην ανάλυση της οικονομικής της προσφοράς: α) Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο εν λόγω έργο θα είναι οκτώ (8), και ειδικότερα οκτώ (8) καθαρίστριες. β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας θα είναι: τετράωρη καθημερινή απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο εργασίας 07:00 έως 11:00. γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενες είναι η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ( ) ετών 2010,2011 και 2012 όπως περιγράφεται στο Ν.4046/2012 και την Π.Υ.Σ. 6/ καθώς και την ερμηνευτική εγκύκλιο 4601/304/ δ) Το ύψος της προσφοράς που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων ανέρχεται στο ποσό των ,45. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση την προσφερθείσα τιμή είναι ,05. στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά εργαζόμενο που αφορά στεγασμένους χώρους θα είναι 2.441,82 m2 / εργαζόμενο και 5.441,82 m2 / εργαζόμενο που αφορά στεγασμένους και περιβάλλοντα χώρο. 36. Αναδεικνύει ως εν δυνάμει ανάδοχο την εταιρεία Δημητρίου Μαρία Γκιούρκης Δημήτριος Ο.Ε. Εργασίες Καθαρισμού συντήρησης κτιρίων και ηλεκτρομαγνητικών εγκαταστάσεων για τον καθαρισμό: Α. του Παραλιακού Πανεπιστημιακού Συγκροτήματος συνολικού εμβαδού τ.μ τ.μ. τρούλος & περιβάλλον χώρος, B. του Μισθωμένου κτιρίου ιδιοκτησίας Αφών Δεληγιώργη επί των οδών 28ης Οκτωβρίου & Γκλαβάνη 37 συνολικού εμβαδού τ.μ., για διάστημα 12 μηνών, αντί συνολικού ποσού εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακόσια ογδόντα ενός ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (75.981,56 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. Η προσφορά της είναι συμφέρουσα, διότι είναι η χαμηλότερη και καλύπτει τα στοιχεία του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, περιέχει εργατικό κόστος, διοικητικό κόστος, εργολαβικό κέρδος, κρατήσεις υπέρ τρίτων 3,072% και Φ.Π.Α. 23 % και διασφαλίζει τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς περιορίζει τις λειτουργικές δαπάνες του και είναι σύμφωνη με την παρ 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012. Η επιχείρηση οφείλει από την κοινοποίηση (από την υπηρεσία) της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτήν (με fax) να αποστείλει αυθημερόν βεβαίωση παραλαβής με fax και να υποβάλει, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1 της διακήρυξης με αριθ / Προσφορές στον διαγωνισμό υπέβαλαν οι εξής εταιρείες: ΗΜΕΡ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 1 Δημητρίου Μαρία 15315/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Συνεδρίαση Συγκλήτου 110/

9 2 3 Γκιούρκης Δημήτριος Ο.Ε. Εργασίες Καθαρισμού συντήρησης κτιρίων και ηλεκτρομαγνητικών εγκαταστάσεων Express Cleaning - Γενικοί καθαρισμοί και συντήρηση χώρων Απόστολος Χάλτσιος Στεφανίδης Κωνσταντίνος Υπηρεσίες Καθαριότητας και φύλαξης συντήρηση ηλεκτρομαγνητικών εγκαταστάσεων / / Eurobank ΠΕΙΡΑΙΩΣ Οι ανοιγμένες τιμές ήταν: 1. Η εταιρεία Δημητρίου Μαρία Γκιούρκης Δημήτριος Ο.Ε. Εργασίες Καθαρισμού συντήρησης κτιρίων και ηλεκτρομαγνητικών εγκαταστάσεων, προσέφερε εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (75.981,56 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. Από την οικονομική προσφορά προκύπτει ότι : Η προσφορά της εταιρείας Δημητρίου Μαρία Γκιούρκης Δημήτριος Ο.Ε. Εργασίες Καθαρισμού συντήρησης κτιρίων και ηλεκτρομαγνητικών εγκαταστάσεων, είναι σύμφωνη με τα στοιχεία του άρθρου 68 του ν (ΦΕΚ 115, τχ Α, ) όπως προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία που υπέβαλε στην ανάλυση της οικονομικής της προσφοράς: α) Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο εν λόγω έργο θα είναι οκτώ (8), και ειδικότερα επτά (7) καθαρίστριες και ένας (1) καθαριστής. β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας θα είναι: Επτά (7) Καθαρίστριες και ένας (1) καθαριστής με τετράωρη καθημερινή απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή σε ωράρια από 07:00 έως 11:00 και 15:00 έως 19:00 για διάστημα δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Συνεδρίαση Συγκλήτου 110/

10 γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι είναι αυτή που περιγράφεται στο Ν.4046/2012 και την Π.Υ.Σ. 6/ καθώς και την ερμηνευτική εγκύκλιο 4601/304/ δ) Το ύψος της προσφοράς που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων θα είναι ,63 με κωδικούς (ΚΑΔ 7470 της εταιρείας) και ειδικότητας ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση την προσφερθείσα τιμή θα είναι (42.577,92 x 28,56% = ,71 ) στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά ώρα εργασίας ανά m2 θα είναι 540,625 m2 / ώρα εργασίας. Οι κανονικές άδειες του προσωπικού θα καλυφθούν από την προσωπική απασχόληση των ιδιοκτητών της εταιρείας. Επιπλέον, η προσφορά της περιέχει εργατικό κόστος, διοικητικό κόστος, εργολαβικό κέρδος, κρατήσεις υπέρ τρίτων 3,072% και Φ.Π.Α. 23%. Η εταιρεία Δημητρίου Μαρία Γκιούρκης Δημήτριος Ο.Ε. Εργασίες Καθαρισμού συντήρησης κτιρίων και ηλεκτρομαγνητικών εγκαταστάσεων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. Η προσφορά της βρίσκεται εντός προϋπολογισμού του έργου, που είναι ,25 με Φ.Π.Α. 23% και είχε εγκριθεί στην 324/ συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η προσφερόμενη τιμή είναι ,56 με Φ.Π.Α. 23%. 2. Η εταιρεία Express Cleaning - Γενικοί καθαρισμοί και συντήρηση χώρων Απόστολος Χάλτσιος, προσέφερε εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια πενήντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (76.352,25 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. Από την οικονομική προσφορά προκύπτει ότι : Η προσφορά της εταιρείας Express Cleaning - Γενικοί καθαρισμοί και συντήρηση χώρων Απόστολος Χάλτσιος, είναι σύμφωνη με τα στοιχεία του άρθρου 68 του ν (ΦΕΚ 115, τχ Α, ) όπως προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία που υπέβαλε στην ανάλυση της οικονομικής της προσφοράς: α) Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο εν λόγω έργο θα είναι οκτώ (8), και ειδικότερα επτά (7) καθαρίστριες και ένας (1) καθαριστής. β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας, και ειδικότερα: Επτά (7) Καθαρίστριες και (1) ένα καθαριστή με τετράωρη καθημερινή απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή σε ωράρια από 07:00 έως 11:00 και 15:00 έως 19:00 για διάστημα δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Συνεδρίαση Συγκλήτου 110/

11 γ) Το προσωπικό που απασχολείται για την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών καθαριότητας υπάγεται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε./Εργατοτεχνίτες. δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές ετησίως των εργαζομένων ανέρχεται στις ,52. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά με εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές 28,56% ανέρχεται στο ποσό των ,45. στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο (εργαζόμενο) είναι : 414,25 τ.μ. Επιπλέον, η προσφορά της περιέχει εργατικό κόστος, διοικητικό κόστος, εργολαβικό κέρδος, κρατήσεις υπέρ τρίτων 3,072% και Φ.Π.Α. 23% και ειδικότερα: Διοικητικό κόστος ετησίως : 1.500,00 Κρατήσεις: 1.969,02 Εργολαβικό κέρδος: 8.809,46 Η εταιρεία Express Cleaning - Γενικοί καθαρισμοί και συντήρηση χώρων Απόστολος Χάλτσιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. Η προσφορά της βρίσκεται εντός προϋπολογισμού του έργου που είναι ,25 με Φ.Π.Α. 23% και είχε εγκριθεί στην 324/ συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η προσφερόμενη τιμή είναι ,25 με Φ.Π.Α. 23%. 3. Η επιχείρηση Στεφανίδης Κωνσταντίνος Υπηρεσίες Καθαριότητας και φύλαξης συντήρηση Ηλεκτρομαγνητικών εγκαταστάσεων, προσέφερε εβδομήντα έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ (76.260,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. Από την οικονομική προσφορά προκύπτει ότι : Η προσφορά της εταιρείας Στεφανίδης Κωνσταντίνος Υπηρεσίες Καθαριότητας και φύλαξης συντήρηση Ηλεκτρομαγνητικών εγκαταστάσεων, είναι σύμφωνη με τα στοιχεία του άρθρου 68 του ν (ΦΕΚ 115, τχ Α, ) όπως προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία που υπέβαλε στην ανάλυση της οικονομικής της προσφοράς: α) Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο εν λόγω έργο θα είναι οκτώ (8). β) Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας, και ειδικότερα: Οκτώ (8) Καθαρίστριες με τετράωρη καθημερινή απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή σε ωράρια από 07:00 έως 11:00 και 15:00 έως 19:00 για διάστημα δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Συνεδρίαση Συγκλήτου 110/

12 γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι είναι η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ( ) ετών 2010,2011 και 2012 Π.Κ. 14/ δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων είναι ,72. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά είναι ,49. στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο με πλήρη ή μερική απασχόληση και ανά ώρα εργασίας είναι 540 τ.μ. την ώρα. Επιπλέον, η προσφορά της περιέχει εργατικό κόστος, διοικητικό κόστος, εργολαβικό κέρδος, κρατήσεις υπέρ τρίτων 3,072% και Φ.Π.Α. 23% και ειδικότερα: Διοικητικό κόστος ετησίως : 1.652,69 Κρατήσεις: 1.966,64 Εργολαβικό κέρδος: 3.290,95 Η επιχείρηση Στεφανίδης Κωνσταντίνος Υπηρεσίες Καθαριότητας και φύλαξης συντήρηση Ηλεκτρομαγνητικών εγκαταστάσεων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. Η προσφορά της βρίσκεται εντός προϋπολογισμού του έργου που είναι ,25 με Φ.Π.Α. 23% και είχε εγκριθεί στην 324/ συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 37. α) Απορρίπτει την εταιρεία GUARD SECURITY ΡΟΜΠΗΣ T. ΣΤΑΥΡΟΣ Υπηρεσιών ασφάλειας φυλάξεις πωλήσεις και εγκαταστάσεις συστημάτων ασφάλειας, διότι δεν κατέθεσε τα οριζόμενα στοιχεία του άρθρου 68 του ν (ΦΕΚ 115, τχ Α, ) και β) αποφασίζει την ανάδειξη ως εν δυνάμει αναδόχου την επιχείρηση SWEDISH SYSTEMS SECURITY M. Ε.Π.Ε. Πρότυπες παροχές ιδιωτικής ασφάλειας για την φύλαξη του κτιρίου του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Αδελφών Δεληγεώργη, συνολικού καθαρού εμβαδού μισθωμένων χώρων 1800 τ.μ., ευρισκομένη επί των οδών Γκλαβάνη 37 και 28ης Oκτωβρίου, στο Bόλο από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 15:00 έως 24:00 και Σάββατο - Κυριακή και επίσημες αργίες από 10:00 έως 20:00, από έως αντί συνολικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων δεκαπέντε ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (25.015,31 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. Η προσφορά της είναι συμφέρουσα, διότι είναι η χαμηλότερη και καλύπτει τα στοιχεία του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, περιέχει εργατικό κόστος, διοικητικό κόστος, εργολαβικό κέρδος, κρατήσεις υπέρ τρίτων 3,072% και Φ.Π.Α. 23 % και διασφαλίζει τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς περιορίζει τις λειτουργικές του δαπάνες και είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα της παρ. 6 του άρθρου1 του Ν.4046/2012. Η επιχείρηση οφείλει από την κοινοποίηση (από την υπηρεσία) της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτήν (με fax) να αποστείλει αυθημερόν βεβαίωση Συνεδρίαση Συγκλήτου 110/

13 παραλαβής με fax και να υποβάλει, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1 της διακήρυξης με αριθ / Προσφορές στον διαγωνισμό υπέβαλαν οι εξής εταιρείες: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ GUARD SECURITY ΡΟΜΠΗΣ T. ΣΤΑΥΡΟΣ Υπηρεσιών ασφάλειας φυλάξεις πωλήσεις και εγκαταστάσεις συστημάτων ασφάλειας SWEDISH SYSTEMS SECURITY M. Ε.Π.Ε. Πρότυπες παροχές ιδιωτικής ασφάλειας CHAMPION ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε. Ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15291/ / / ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EMPORIKI BANK ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 19/12/ PROBANK 30/06/ Eurobank 28/05/2013 Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων παρών ήταν για την εταιρεία CHAMPION ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε. Ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ο κ. Μακρής Δημήτριος του Βασιλείου. Οι ανοιγμένες τιμές ήταν: 1. Η εταιρεία GUARD SECURITY ΡΟΜΠΗΣ T. ΣΤΑΥΡΟΣ Υπηρεσιών ασφάλειας φυλάξεις πωλήσεις και εγκαταστάσεις συστημάτων ασφάλειας, προσέφερε είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (26.568,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%. Από την οικονομική προσφορά προκύπτει ότι η εταιρία δεν έχει παραθέσει αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική της προσφορά σύμφωνα με το άρθρο Συνεδρίαση Συγκλήτου 110/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα